MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S."

Transkriptio

1 ROSKIS Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 2/2012 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 2/2012 MITÄ TEHDÄ MUOVI- JÄTTEELLE S. 4 VAD SKALL MAN GÖRA MED ALLT PLAST- AVFALL S. 4 KOULULAISTEN HUOLTO-OSAAMI- NEN VIDEOLLE S. 5 ELEVERNAS KUNSKA- PER OM AVFALLSHAN- TERING PÅ VIDEO S. 5 POLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S. 7 SOPPOLISEN GAV RÅD OCH LYFTE FRAM SUPERHJÄLTAR S. 7

2 PÄÄKIRJOITUS MIKSI FUUSIO ITÄ-UUDENMAAN HUOLTO OY:N KANSSA? Länsi-Uudenmaan kuntien jätehuollosta vastaava Rosk n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan vastaava yhtiö ovat yli vuoden ajan tiiviisti valmistelleet yhtiöiden yhdistymistä, joka voisi tapahtua aikaisintaan Yhtiöiden omistajakunnat olivat mukana neuvotteluissa, joissa sovittiin myös yhtiön kotipaikasta ja hallinnon järjestämisestä ja hallituspaikoista. Henki neuvotteluissa oli alusta asti erinomainen; kaikki Rosk n Rollin kunnat hyväksyivät fuusiosopimukset ja päättivät ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18. lokakuuta hyväksyä fuusion. Itä-Uudellamaalla asia etenee hieman hitaammin, mutta ainakin Porvoo ja Sipoo ovat jo hyväksyneet yhtiöiden yhdistymisen. Fuusiolla tavoitellaan riskien minimointia ja mahdollisuuksien maksimointia. Kyse ei ole lyhytaikaisesta säästämisestä, vaan tähdätään vuosikymmenien päähän. Jätehuollossa on tapahtumassa suuria muutoksia: kaatopaikka jää pois sekajätteiden käsittelymenetelmänä, ja sen korvaa pääosin jätteiden energiahyödyntäminen suurissa jätevoimaloissa. Rosk n Roll on tehnyt tätä koskevat linjaukset jo vuonna 2009 solmiessaan sopimuksen Vantaan Långmossebergenille tulevan Vantaan Energian jätevoimalan käytöstä ainakin 20 vuodeksi eteenpäin. Itä-Uudenmaan kunnat pääsevät mukaan Vantaan jätevoimalan käyttäjiksi. Fuusio ei tule ratkaisevasti muuttamaan asukkaiden saamia jätehuoltopalveluita. Niissä säilytetään nykyinen paikallinen toimintamalli, jossa jäteasemat, ekopisteet, jätepisteet ja vaarallisen ongelmajätteen vastaanottopaikat säilyvät ja niitä kehitetään edelleen. Jätemaksuihin kohdistuvia paineita hillitään yhdistymisellä, mutta maksujen alentumisia emme lupaa. Fuusion myötä myös alueelliset jätelautakunnat tulevat yhdistymään. Tämä tulee aiheuttamaan jonkin verran hankalia tilanteita siirtymävaiheessa. Lohja ja Karjalohja ovat liittymässä Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan, ja Itä-Uudenmaan lautakunta ei vielä toimi. Kuntavaalien jälkeen valitaan uudet lautakunnat, ja yhdistymisen jälkeen tapahtuu taas muutos. Lisäksi Lohja ja Karjalohja tulevat ainakin kolme vuotta eteenpäin toimimaan erilaisella kuljetusjärjestelmällä kuin muut kunnat, mikä voi aiheuttaa sekavia tilanteita asiakkaille. Stig Lönnqvist Toimitusjohtaja LOHJA JA KARJALOHJA MUKAAN LÄNSI-UUDENMAAN LAUTAKUNTAAN Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnat Inkoo, Hanko, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio ja Vihti ovat hyväksyneet sopimuksen siitä, että myös Lohja ja Karjalohta tulevat jäseniksi jätelautakuntaan. Lohjalla, Raaseporilla ja Vihdillä tulee olemaan uudessa lautakunnassa kaksi edustajaa ja muilla kunnilla yksi edustaja. Muutoksen myötä myös Lohjan ja Karjalohjan jätehuollon viranomaistehtävät siirtyvät Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan vastuulle. Muissa kunnissa muutoksella ei ole merkitystä. Yhteinen jätelautakunta on tullut uuden jätelain mukaan pakolliseksi alueilla, joissa kunnat ovat antaneet jätehuollon palvelutehtävien suorittamisen omistamansa alueellisen osakeyhtiön tehtäväksi. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta perustettiin jo vuonna 2006, silloin ilman Lohjaa ja Christine Perjala, kuinka pitkään olet ollut jäteasiamiehenä? Olen ollut virkaatekevänä kesäkuun 7. päivästä lähtien. Raasepori on jätelautakunnan isäntäkunta ja siksi olen virkasuhteessa Raaseporin kaupunkiin. Millainen on jäteasiamiehen normipäivä? Aamulla käyn läpi sähköpostin ja postin, jonka mukana on tullut lähinnä keskeytyshakemuksia ja jätehuollon järjestämiseen sekä jätepisteiden väärinkäyttöihin liittyviä selvityksiä asiakkailta. Päivässä ehdin käsittelemään näitä tapauksia kymmenkunta. Tällä Karjalohjaa. Nämä kunnat halusivat pitäytyä sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa, jonka nimi nyt on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Lautakunnan toiminta rakentui silloin muiden kuntien valitseman keskitetysti kilpailutetun kuljetusjärjestelmän ympärille. Jätelautakuntamalli tuli jätelain uudistuksella käytännössä pakolliseksi. Se osoittaa osaltaan, että malli on toiminut hyvin, kuten Länsi-Uudellamaalla, jossa lautakunta on vuosia toiminut ilman lakisääteistä pakkoa. Lautakuntamalli tehostaa kunnallista viranomaistyötä. Aikaisemmin jokaisessa kunnassa tehtiin joukko päätöksiä, hyvinkin puutteellisin resurssein ja epäyhtenäisesti. Lautakuntamalli pakottaa yhtenäisyyteen siellä missä muutenkin toimitaan yhdessä. Lautakunnan avulla on muun muassa saatu tuhansia vapaamatkustajia maksavien joukkoon. hetkellä käsiteltävien tapausten jono on noin kuukauden mittainen. Vastaan myös asiakkaiden yhteydenottoihin puhelimitse. Etenkin päätöksistä tulee jonkun verran puheluja. Tehtäväkenttäsi kasvaa, jos myös Karjalohjan ja Lohjan jätehuollon viranomaistehtävät ovat sinulla ja lautakunnalla, miten se tulee näkymään työssäsi? Lohjan ja Karjalohjan mahdollinen mukaantulo jätelautakuntaan aiheuttaa runsaasti töitä. Jätehuoltomääräysten yhdistäminen ja sulauttaminen jätelautakunnan määräyksiin vaatii töitä. Jätehuoltorekis- Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä ja hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja -maksut sekä antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Lautakunta päättää myös kuljetusjärjestelmästä, mutta jos kiinteistön haltijan järjestelmä halutaan muuttaa keskitetysti kilpailutetuksi, tulee vähintään kolmen vuoden siirtymäaika. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan yhteyshenkilönä ja virkamiehenä toimii jäteasiamies. ROSK N ROLLIN JÄTTEEN VASTAANOTTOJÄRJESTELMÄ ROSK N ROLLS MOTTAGNINGSNÄTVERK FÖR AVFALL TALOYHTIÖN ROSKIS (TALOUKSIA VIISI TAI ENEMMÄN) HUSBOLAGETS ROSKIS (FEM ELLER FLER BOSTÄDER) Ota yhteyttä jäteasiamieheen, kun haluat: tehdä jäteastian yli kuukauden kestävän tyhjennysten keskeytyksen perustaa/purkaa jätekimpan tehdä maksumuistutuksen BIO ROSK N ROLL OY AB Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51, Lohja terin ylläpito ja päivittäminen on yksi iso urakka. Esimerkiksi kaikki kiinteistöluovutusilmoitukset on käsiteltävä. Jätelautakunnan esityslistan laatiminen ja muut kokousjärjestelyt työllistävät myös. PAPERI SEKA BIO SEKA BLAND AVFALL BIO HAJA-ASUTUSALUEEN PISTE KOTIROSKIS KIMPPAROSKIS GEMENSAM ROSKIS MED GRANNARNA SOPTERMINAL PÅ GLESBYGDEN HEMMETS ROSKIS SEKASEKA SEKA LÄÄKEJÄTTEEN VASTAANOTTO APTEEKEISSA MOTTAGNING AV LÄKEMEDELSAVFALL VID APOTEKEN KIERTÄVÄT KERÄYSAUTOT JOONAS JA ROMULUS INSAMLINGSBILARNA JONAS OCH ROMULUS VAARALLISEN JÄTTEEN VASTAANOTTOKAAPPI SKÅP FÖR FARLIGT AVFALL LEDARARTIKEL VAARALLINEN VARFÖR FUSION MED ÖSTRA NYLANDS AVFALLSSERVICE AB? Rosk n Roll Oy Ab, som ansvarar för de västnyländska kommuners avfallshanteringsuppgifter, samt det motsvarande bolaget i Östra Nyland har i över ett års tid intensivt berett en fusion av bolagen. Den kunde träda i kraft tidigast Bolagens delägarkommuner deltog i underhandlingarna, där man även kom överens om bolagets hemort och styrelseplatser. Andan i underhandlingarna var bra från första början; alla Rosk n Rolls kommuner godkände fusionsavtalen och beslöt på en extraordinarie bolagsstämma den 18 oktober godkänna fusionen. I Östra Nyland framskrider frågan aningen långsammare, men både Borgå och Sibbo har godkänt bolagens sammanslagning. Med fusionen eftersträvas en minimering av riskerna och maximering av möjligheterna. Det handlar inte om besparingar på kort sikt utan man siktar tiotals år framåt. Stora förändringar håller på att ske: soptippen faller bort som behandlingsmetod för blandsopor och ersätts huvudsakligen av energiutvinning i stora avfallskraftverk. Rosk n Roll har valt denna linje redan år 2009 genom att göra upp ett avtal med Vanda Energi, som bygger ett avfallskraftverk i Långmossebergen i Vanda. Avtalet gäller i minst 20 år. Östra Nylands kommuner kommer med som användare av verket. Fusionen kommer inte att märkbart ändra på den service som befolkningen får. Man håller fast vid den nuvarande lokala verksamhetsmodellen med sopstationer, ekopunkter, sopterminaler och mottagningsplatser för farligt problemavfall och utvecklar dem vidare. Det tryck som finns på sopavgifterna lättar i och med fusionen, men vi lovar inte sänka på avgifterna. Fusionen medför att de regionala avfallsnämnderna även slås ihop. Detta medför vissa svåra situationer i övergångsskedet. Lojo och Karislojo kommer snart att höra till nämnden, och Östra Nylands nämnd fungerar inte ännu. Efter kommunvalet väljs en ny nämnd, och efter fusionen blir det igen ändringar. Dessutom kommer Lojo och Karislojo att fungera med en annan transportmodell än de andra kommunerna i minst tre års tid, vilket kan betyda komplicerade situationer för kunderna. Stig Lönnqvist Verkställande direktör 2 ROSKIS 2/2012 Christine Perjala, hur länge har du varit avfallsombud? Jag började som tjänsteförättande avfallsombud den 7 juni i år. Raseborg är värdkommun för avfallsnämnden och således är jag i tjänsteförhållande med Raseborgs stad. Hurdan är avfallsombudets normaldag? På morgonen går jag igenom e-posten och posten, med vilken det närmast kommer ansökningar om uppehåll i avfallstömningarna och ordnandet av avfallshanteringen, samt utredningar gällande missbruk av sopterminalerna. Dagligen hinner jag behandla ett tiotal av dem. För tillfället räcker det cirka en månad innan ärenden behandlas. Jag svarar också på kundernas ärenden per telefon. Särskilt om de gjorda besluten kommer det en del samtal. Ditt uppdragsfält växer ifall också Karislojos och Lojos tjänstemannauppgifter gällande avfallshantering kommer till dig och nämnden. Hur kommer det att synas i ditt arbete? Det uppkommer mycket arbete ifall Lojo och Karislojo kommer med i nämnden. Att kombinera och sammanslå avfallsbestämmelserna till avfallsnämndens bestämmelser kräver arbete. Upprätt- ONGELMA FARLIGT PROBLEM AVFALL EKOPUNKT EKOPISTE Matilda Matilda KARTONKI KARTONG PARERI PAKKAUSLASI METALLI METALL hållandet och uppdateringen av avfallsregistret är en stor arbetshelhet. Exempelvis måste alla meddelanden om fastighetsöverlåtelse behandlas. Föredragslistan och andra arrangemang gällande nämndens möten sysselsätter mig också. FÖRPACKNINGSGLAS EKOPISTE EKOPUNKT ASEMA SOPSTATION LOJO OCH KARISLOJO MED I VÄSTRA NYLANDS AVFALLSNÄMND Västra Nylands avfallsnämnds medlemskommuner Ingå, Hangö, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Raseborg, Sjundeå och Vichtis har undertecknat avtalet om att Lojo och Karislojo kommer med som medlemmar i avfallsnämnden. Lojo, Raseborg och Vichtis kommer att ha två medlemmar i den nya nämnden och de andra kommunerna en medlem. I och med ändringen överflyttas också Lojos och Karislojos myndighetsärenden gällande avfallshantering till Västra Nylands avfallsnämnd. För de andra kommunernas del har förändringen ingen betydelse. Den gemensamma avfallsnämnden har blivit obligatorisk i enlighet med den nya avfallslagen i områden där kommunerna har gett utförandet av sina serviceuppdrag till det kommunalägda regionala aktiebolaget. Västra Nylands avfallsnämnd grundades år 2006, då utan Lojo och Ka- rislojo. Dessa kommuner ville hålla sig till en avtalsenlig avfallstransport, vilken nu går under namnet avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Nämndens verksamhet grundade sig då krig de kommuner som valde en centralt anbudsförd avfallstransport. Det att avfallsnämndens modell nu enligt den nya avfallslagen är så gott som obligatorisk, visar för sin del att modellen har fungerat bra, så som i Västra Nyland, där nämnden redan i flera år verkat utan lagstadgad tvång. Nämndens modell förbättrar förfarandet av de kommunala myndighetsärendena. Tidigare gjordes det i varje kommun ett antal beslut, osammanhängande och med mycket bristfälliga resursser. Nämndemodellen tvingar till enhetlighet där man redan nu agerar tillsammans. Med hjälp av nämnden har man redan fått tusentals fripassagerare till de betalandes grupp. Nämnden gör upp avfallshanterings- bestämmelser, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden beslutar också om avfallstransportsystemet, men i fall man vill ändra på den avtalsenliga avfallstransporten och övergå till det centralt anbudsförda systemet, är övergångsperioden minst tre år. Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman. PUUTARHA TRÄDGÅRDSAVFALL KÄSITELTY PUU BEHANDLAT TRÄ KÄSITTELEMÄTÖN PUU OBEHANDLAT TRÄ RISUT JA OKSAT RIS OCH KVISTAR SÄHKÖLAITTEET ELAPPARATER SEKA BLANDAVFALL maksullinen avgiftsbelagt RAKENNUS BYGGNADSAVFALL maksullinen avgiftsbelagt METALLI ROMU METALLSKROT VAARALLINEN ONGELMA FARLIGT PROBLEM AVFALL Kontakta avfallsombudet då du vill: ha ett tillfälligt avbrott i tömningarna av sopkärlet grunda/upplösa en avfallssammanslutning göra en anmärkning gällande avgifterna KARTONKI KARTONG PARERI PAPERI PAPP ER PAKKAUSLASI FÖRPACKNINGSGLAS Västra Nylands avfallsnämnd Munkabacken 51, Lojo 3

3 MITÄ TEHDÄ MUOVIJÄTTEELLE? MUOVIN MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN ON VAIKEAA, KOSKA ERILAISET MUOVIT JAKAUTUVAT SATOIHIN ALALAJEIHIN. KULUTTAJILTA KERÄTYN MUOVIJÄTTEEN MATERIAALIKIERRÄTYKSEN KEINOT JA MARKKINAT OVAT RAJALLISET. KULUTTAJAMUOVEISTA LÄHINNÄ PANTTIJÄRJESTELMÄN KAUTTA KERÄTTÄVILLE PULLO-PET:LLE ON HYÖDYNTÄMISMARKKINOITA. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN PP- JA PE-HD -MUOVIT VOIDAAN UUDELLEENKÄYTTÄÄ JOIHINKIN TUOTTEISIIN, MUTTA JATKUVAA KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA NÄIDEN TUOTTEIDEN YMPÄRILLE ON VAIKEAA SAADA. FAKTAA MUOVISTA JA MUOVIJÄTTEESTÄ: 5 prosenttia öljystä jalostetaan muoviksi. Vuonna 2005 muovia tuotettiin maailmassa noin 230 miljoonaa tonnia. Vuonna 2015 Euroopassa arvioidaan muovia päätyvän jätteeksi 27 miljoonaa tonnia. Siitä 15,5 miljoonaa tonnia voidaan hyödyntää. Hyödynnettävästä muovista 5,5 miljoonaa tonnia hyödynnetään materiaalina ja 10 miljoonaa tonnia energiana. Asiantuntija-arvioiden mukaan muovijätettä syntyy vuonna 2030 noin kolmannes enemmän kuin vuonna prosenttia yhdyskuntajätevirrasta on muovia. Suomessa on 15 jätemuovia tuotannossaan hyödyntävää yritystä. Uusiomuovia käyttävät tällä hetkellä rakennus- ja kalvoteollisuus. Uusiomuovia tehdään lähinnä kaupan ja teollisuuden hylkymuovista. Maatalouden muovijätevirrassa on myös uusiokäyttöpotentiaalia. Kuluttajien muovipakkausjätteelle ei ole lainkaan uusiomarkkinoita. Muovijätteen energiahyödyntäminen on taloudellisin käsittely myös erilliskerätylle muoville. Siten saadaan muovissa olevan öljyn energia-arvo hyödynnettyä. MUOVIKASSIN ARVIOIDAAN HAJOAVAN PIENIKSI HIUKKASIKSI LUONNOSSA VUODESSA. DET TAR MELLAN ÅR FÖR EN PLASTKASSE ATT BRYTAS NER TILL SMÅ PARTIKLAR I NATUREN. Taloudellisesti kannattavinta ja ympäristönäkökulmasta edullisinta on hyödyntää muovijäte muun sekajätteen joukossa energiaksi. Länsi-Uudenmaan sekajätteille näin tehdään vuonna NÄIN VÄLTÄT MUOVIA Ota ostoksille mukaan kangaskassi, sitä voi käyttää monta kertaa ja pestä tarvittaessa. Jos oma kassi unohtuu, ole tietoinen kaupan ostoskassien eroista. Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenrannan teknillisen ylipoiston vertailussa todettiin että kierrätysmuovista valmistettu kassi kuluttaa ympäristöä vähiten, biohajoava pussi eniten. Vertaile pakkauksia kaupassa ja valitse tuote, jossa ei ole ylimääräisiä pakkauskerroksia. Ohut muovi kuluttaa vähemmän luonnonvaroja kuin paksumpi. Osta jätepussit rullissa, älä yksittäisinä kappaleina kassalta. Kysy kauppiaalta vähemmän pakattuja tuotteita. Suunnittele ostoksesi. Osta suoraan tuottajalta tai torikauppiaalta. Osta ruokaa, älä muovijätettä. LAPSILLE KAUPPALEIKKIIN KELPAAVAT MONENLAISET MUOVISET PURKIT JA RASIAT. TILL BARNENS BUTIKSLEKAR DUGER PLASTBURKAR OCH KÄRL AV OLIKA SORTER. SÅ HÄR UNDVIKER DU PLAST Ta med en tygkasse till butiken då du gör dina uppköp. Tygkassen kan man använda många gånger och tvätta vid behov. Var medveten om skillnaderna mellan kassarna i butiken, ifall du glömmer att ta med en egen. I en jämförelse, som utfördes av statens miljöförvaltning samt Lappeenrannan teknillinen yliopisto, påvisades att en kasse som producerats av återvunnen plast belastar miljön minst, medan den biologiskt nedbrytbara påsen belastar mest. Jämför förpackningarna i butiken och välj produkter utan onödiga förpackningsmaterial. VAD SKALL MAN GÖRA MED ALLT PLASTAVFALL? DET ÄR SVÅRT AT ÅTERVINNA PLASTAVFALL DÅ DET FINNS HUNDRATALS OLIKA PLASTSORTER, SOM DESSUTOM HAR OLIKA KVALITÉ. SÄTTEN ATT ÅTERVINNA PLAST SOM SAMLATS IN FRÅN KONSUMENTERNA ÄR BEGRÄNSADE, LIKASÅ MARKNADERNA. AV KONSUMENTPLASTERNA ÄR DET FRÄMST DE PANTBELAGDA PET-FLASKORNA SOM HAR EN MARKNAD, EFTERSOM MATERIALET KAN ÅTERVINNAS. LIVSMEDELSFÖRPACKNINGARNAS PP- OCH PE- HD- PLASTER KAN ÅTERANVÄNDAS VID TILLVERKNING AV VISSA PRODUKTER, MEN DET ÄR MYCKET SVÅRT ATT UPPRÄTTHÅLLA EN MARKNAD SOM SKULLE VARA LÖNSAM I FRÅGAN OM DESSA PRODUKTER. MUOVISTA KYSYTTYÄ: Miksei ole erillistä muovin keräystä? Muovin hyödyntäminen materiaalina on vaikeaa, koska muovilaatujen valikoima on niin laaja ja kotitalouksien jätemuovin laatu heikkoa. Muovin hyödyntäminen energiana on ympäristön ja talouden kannalta järkevintä sekajätteen joukos- Vältä kertakäyttötuotteita, suunnittele arki ja juhla kestävillä vaihtoehdoilla. LÖYDÄ MUOVILLE UUTTA KÄYTTÖÄ Kestävän kehityksen ja kekseliäisyyden nimissä erilaisille muovituotteille voi keksiä uudelleenkäyttöä. Muovituotteista voi myös askarrella, vain mielikuvitus on rajana. Elintarvikerasia esim. margariinirasia pakasterasia, marjoille tai ruoalle/ koiranruoalle Jauhelihan myyntipakkaus säilytysrasia, alusta taimien kasvatuksessa Mehukanisteri retkelle juomapullo, äyskäri Jugurttipurkki muki Jäätelölaatikko säilytysrasia, keittiön biojäteastia Tunn plast förbrukar mindre naturresurser än tjock. Köp soppåsarna på rulle, inte enskilt i kassan. Be köpmannen om produkter som är mindre packade. Planera dina inköp. Köp direkt av producenten eller torghandlaren. Köp mat, inte plastavfall. Undvik engångsprodukter, planera vardagen och festerna genom att nyttja hållbara alternativ. HITTA NYA ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FÖR PLASTEN Man kan hitta på många olika användningsändamål för olika plastprodukter, om man är uppfinningsrik och vill främja hållbar utveckling. Plastförpackningarna kan också användas för pyssel, bara fantasin sätter gränser. Livsmedelsförpackning t.ex. margarinförpackning frysask för bär eller mat/ hundmat Försäljningsförpackning för malet kött förvaringsask, underlag för plantor Saftkanister dricksflaska till utfärden, öskar Yoghurtbägare mugg Glasslåda förvaringslåda, kärl för bioavfallet i köket LÄHTEET/KÄLLOR: PlasticEurope, WG Market Research&Statistics; VTT:n ja Helsingin yliopiston SUSWASTE -hankkeen selvitys, Uusiouutiset 22/2011; Suomen Uusiomuovi Oy sa. Lisäksi erillisestä muovikeräyksestä tulisi lisää liikennettä ja päästöjä Länsi-Uudellemaalle. Voiko ekopisteen muovipusseille tarkoitettuun jäteastiaan tuoda muitakin muovijätteitä? Astiat on tarkoitettu vain muovipusseille, joilla on tuotu hyötyjätteitä ekopisteelle. Muovipussiastioiden sisältö päätyy sekajätteenä kaatopaikalle. ASTIA TYHJÄKSI HANKALISSAKIN OLOISSA Joskus jäteauton liikennöinti kiinteistölle on hankalaa tai esimerkiksi kelirikon vuoksi jopa mahdotonta. Jotta jätetyhjennykset sujuisivat, on kiinteistölle johtava tie oltava liikennöitävä. Runsaslumisina talvina jäteautonkuljettajat ovat kohdanneet jäteastioita, joista näkyy enää vain kansi. Sellaiset astiat jäävät tyhjentämättä. Kesän jälkeen puiden ja pensaiden oksat rehottavat. Raivaa oksat myös yläilmoista, jotta ne eivät riko jäteauton peilejä ja hydrauliikkaa tai haittaa näkyvyyttä. Jäteauto pääsee talvella varmimmin jäteastian luo, jos se ei ole kukkulan laella. Huolehdi lumitöistä kaikilla kulkuväylillä. Raskaan jäteastian vetäminen hangessa on hankalaa. Jäteauto vaatii tilaa. Talvella aurausleveyttä tulisi olla vähintään 3 metriä ja kääntöpaikalla 9 metriä suuntaansa. Ibland kan det vara svårt för sopbilen att ta sig fram till fastigheten och t.o.m. omöjligt om det förekommer tjälskador. Vägen till fastigheten måste vara framkomlig för att tömningen av kärlet skall kunna utföras. Under snörika vintrar har sopbilschaufförerna mötts av igensnöade sopkärl, där endast locket varit synligt. Sådana kärl lämnas otömda. Tee lumityöt myös jäteastian tai jätekatoksen ympäriltä. Hiekoita jäiset tienpinnat. Kelirikon aikana jäteauto ei pääse perille, jos tie on huonossa kunnossa tai jos tie on kelirikon vuoksi painorajoitettu. Pidä lukittujen jäteastioiden ja -katosten lukot sulina pakkasellakin. Jos jätteiden joukossa on paljon märkää jätettä, esimerkiksi biojätettä, jäätyvät roskapussit helposti jäteastiaan kiinni, eikä jäteastian tyhjennys onnistu. HUOMIOI ARKIPYHÄT TÄYTTÄESSÄSI ASTIAA! ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JOULUN PYHÄT JA UUSI VUOSI VOIVAT SIIRTÄÄ ASTIAN TYHJENNYSPÄIVÄÄ. TÖMNING AV SOPKÄRLET ÄVEN UNDER SVÅRA FÖRHÅLLANDEN Efter sommaren sticker kvistar ut både från träd och buskar. Kapa kvistarna även högre upp, så att de inte söndrar sopbilens speglar och hydraulik eller hindrar sikten. Sopbilen kommer säkrast fram till sopkärlet då kärlet inte är placerat på en kulle. Gör snöarbeten på gång- och trafikleder. Det är svårt att skuffa ett tungt kärl fram i snödrivan. Sopbilen behöver utrymme. Räckvidden för plogarbeten bör vara minst 3 meter och vid vändplatsen 9 meter i alla riktningar. Miksi joissain muissa paikoissa Suomessa on muovin erilliskeräys? Eri puolilla Suomea jätehuolto on järjestetty eri tavoin. Jätteiden käsittelytapa ohjaa jätteiden lajittelua ja vastaanottoa. Erikseen kerätystä jätemuovista ei juuri tehdä uutta muovia, vaan muualla muovijäte päätyy energiantuotantoon. Mitä lajitellusta ja kierrätetystä muovista tehdään? Muovijätettä kerätään talteen, jotta sitä Gör snöarbete även vid sopkärlet eller runt sopinhägnaden. Sanda hala vägar. Under menförestider kommer sopbilen inte fram, om vägen är i dåligt skick eller om vägen har viktbegränsning på grund av menföre. Se till att låsen inte fryser på låsta kärl och inhägnader. Soppåsarna kan frysa fast i kärlet om det finns en stor mängd blött avfall, som till exempel bioavfall. Fastfrusna soppåsar försvårar tömningen av kärlet. KOM IHÅG ATT BEAKTA EVENTUELLA HELGDAGAR MITT I VECKAN, DÅ DU FYLLER SOPKÄRLET! SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN, JULHELGEN OCH NYÅRET KAN INVERKA PÅ SOPKÄRLETS TÖMNINGSDAG. Tietoa jahdista TUIKKUJAHTIIN VOI ILMOITTAUTUA MARRASKUUN AJAN Rosk n Roll järjestää Tuikkujahdin toista kertaa alueensa peruskoululaisille. Keräyskilpailun tavoitteena on aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Kilpailu saavutti edellisen kerran suuren suosion oppilaiden ja asukkaiden kesken. Tuikkujahdin saalis oli lähes puoli miljoonaa tuikkukuorta. Jahtiin voi ilmoittautua marraskuun ajan. ANMÄL KLASSEN TILL VÄRMELJUSJAKTEN UN- DER NOVEMBER MÅNAD Rosk n Roll arrangerar nu Värmeljusjakten för andra gången. Tävlingen riktar sig till de västnyländska grundskolorna och målet är att aktivera eleverna så att de uppmärksammar sina konsumtionsoch sorteringsvanor. Tävlingen blev i fjol en stor succé bland eleverna och invånarna. Värmeljusjakten samlade uppemot en halv miljon värmeljusskal. Anmälningar för att delta tas emot under november månad. Information om jakten voitaisiin hyödyntää materiaalina tai energiana. Materiaalihyötykäyttö jakautuu kemialliseen ja mekaaniseen kierrätykseen. Energiahyötykäytössä taas on kaksi linjaa muovijäteperäisen polttoaineen valmistus (biodiesel) sekä energiantuotanto (esim. polttamalla). Muovijätteen materiaalihyödyntämisen esteenä ovat materiaalin heikko laatu ja tuotannon kustannukset. Energiantuotanto taas on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kannattavinta sekajätteen joukossa. Voinko kuitenkin polttaa makkarapaketin muovit nuotiolla kuten paketissa lukee? Pakkauksessa oleva merkintä koskee laitosmaista polttoa. Kotioloissa muovi palaa epäpuhtaasti, eikä savukaasujen puhdistusta ole hoidettu kuten laitoksissa. Vaikka muovin polttamisesta syntyviä kaasuja ei kotipihalla haista eikä näe, haitat ympäristölle ja terveydelle ovat olemassa. KOULULAISTEN HUOLTO- OSAAMINEN VIDEOLLE ROSK avideo -kilpailu länsiuusmaalaisille kouluille ja oppilaitoksille on jälleen käynnissä. Kilpailussa kilpailijat mittelevät enintään 5 minuutin mittaisen, jätehuoltoaiheisen videon teossa. Videokilpailun tarkoituksena on saada lapsia ja nuoria miettimään jätehuollon vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme, kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun. Ensimmäisen vuoden kilpailutöiden tuoman kokemuksen perusteella kekseliäs ja raikas aiheen käsittelytapa on videokilpailussa varmin tie menestykseen. Kilpailuvideot ladataan Rosk n Rollin YouTube Channelille, jonne löydätte Rosk n Rollin kotisivujen kautta ELEVERNAS KUNSKAPER OM AVFALLSHANTERING PÅ VIDEO ROSK avideo tävlingen för skolor och läroanstalter i Västnyland är här igen. Deltagarna tävlar genom att skapa en avfallshanteringsrelaterad video vars längd får vara högst 5 minuter. Syftet med videotävlingen är att få barn och ungdomar att fundera på hur avfallshanteringen påverkar våra dagliga liv, hållbar utveckling och skyddet av miljön. På basen av den första ROSK avideo-tävlingen som ordnades förra året är ett uppfinningsrikt och fräscht berättarsätt den säkraste vägen till framgång. Tävlingsbidragen laddas upp på Rosk n Rolls YouTube Chanel. Länken till bidragen finns på Rosk n Rolls webbplats svenska/rosk-avideo/. FAKTA OM PLAST OCH PLASTAVFALL: 5 procent av oljan förädlas till plast. År 2005 producerades ca 230 miljoner ton plast i världen. I Europa uppskattas uppstå 27 miljoner ton avfall, som består av plast. Av denna mängd kan 15,5 miljoner ton återvinnas. Varav 5,5 miljoner ton återvinns som material och 10 miljoner ton som energi. Enligt expertanalyser uppkomer det cirka en tredjedel mera plastavfall år 2030 än år procent av samhällsavfallet består av plast. I Finland finns det 15 företag som utnyttjar plastavfall i sin verksamhet. Återvunnen plast används i dagens läge av byggindustrin och av industri som gör hinnor. Återvunnen plast görs främst av avfallsplast från butiker och industrin. Det finns också en potentiell efterfrågan på lantbrukets plastavfall. Det finns ingen efterfrågan på konsumenternas plastförpackningsavfall. Att bränna plastavfallet till energi är ur ekonomisk synvinkel det lönsammaste alternativet att behandla separat insamlad plast. På detta sätt kan man tillvarata oljans energivärde, som finns i plasten. Ur miljösynvinkel är det mest lönsamt att utvinna energin ur plastavfallet tillsammans med det övriga blandavfallet. Såhär gör man i Västnyland från och med år FRÅGOR OM PLAST: 4 ROSKIS 2/ Varför finns det ingen separat insamling för plast? Det är svårt att återvinna plast som material. Återvinningen försvåras av att det finns så många olika sorters plast och kvaliteten är dålig på plast från hushåll. Att återvinna plast som energi tillsammans med blandavfallet är det vettigaste alternativet ur både miljö- och ekonomisk synvinkel. Om plastavfallet skulle samlas in separat skulle det orsaka mera trafik och utsläpp i Västnyland. Kan man föra plastavfall till ekopunktens kärl för plastpåsar? Kärlen finns till för de plastpåsar som används då man tar återvinnbart avfall till ekopunkten. Innehållet i kärlen för plastpåsar hamnar som blandavfall på avstjälpningsplatsen. Varför finns det separat insamling för plast på vissa andra ställen i Finland? Avfallshanteringen är ordnad på olika sätt, på olika ställen i Finland. Det är metoden att behandla avfallet som styr hur avfallet sorteras och tas emot. Separat insamlad plast används nästan inte alls för framställning av ny plast utan plastavfallet blir bränsle vid energiproduktion. Vad gör man av sorterat och återvunnet plast? Plastavfall samlas in för att kunna återvinnas som material eller energi. Materialåtervinningen delas i kemikalisk och mekanisk återvinning. Vid energiåtervinningen finns två linjer, att framställa bränsle (biodisel) som härstammar från plastavfall samt energiproduktion (t.ex. genom förbränning). Stötestenar för återvinning av plast som material är materialets dåliga kvalitet samt produktionskostnaderna. Att producera energi av plast tillsammans med blandavfallet är lönsammast då man tar i beaktan både miljö- och ekonomiska aspekter. Kan jag bränna korvpaketets plasthölje i brasan såsom det står på paketet? Beteckningarna på förpackningen gäller förbränning i anläggning. Plast brinner ofullständigt i hemförhållanden och man har ingen rening av rökgaserna såsom de större kraftverken har. Fast man inte kan känna lukten av eller se gaserna som bildas då man bränner plast i hemförhållanden orsakar detta olägenheter både för miljön och för hälsan.

4 JUHLI JOULUA ILMAN TTÄ JOULUN TUNNELMA EI OLE VÄLTTÄMÄTTÄ RAHASTA KIINNI. JOULUN TÄRKEÄÄ TAIKAA ON MUISTAA LÄHIMMÄISIÄ JA OLLA HEIDÄN KANSSAAN YHDESSÄ. JOULUN AJAN JUHLINNASSA SYNTYY TTÄ, MUTTA MÄÄRÄÄ VOI VÄHENTÄÄ LUOVILLA RATKAISUILLA. Tee kutsukortti puuropaketin kartongista Tuunaa vanha leninki uuteen uskoon, uusia juhlavaatteita ei tarvitse ostaa Koristele juhlatila käyttämällä kierrätysmateriaaleja Istumajärjestyskorttien tekoon voi käyttää mielikuvitustaan, käytetty tulitikkurasia tai paperimassasta tehty sydän tuo omaperäisyyttä pöytään Tarjoiltavan ruuan määrää kannattaa suunnitella vieraslukuun nähden, ylijääneet ruuantähteet voi pakastaa Suosi aineettomia lahjoja LUE LISÄÄ JOULUNAJAN ASIAA: LÄS MERA OM JULENS AVFALL: SVENSKA/JUL FIRA JULEN UTAN AVFALL JULSTÄMNING SKAPAS INTE NÖDVÄNDIGTVIS MED PENGAR. TILL JULEN HÖR TILL ATT MAN KOMMER IHÅG SINA NÄRMASTE OCH TILLBRINGAR TID MED DEM. UNDER JULFIRANDET UPPKOMMER DET TROTS ALLT AVFALL. MEN MED KREATIVA LÖSNINGAR KAN MAN MINSKA PÅ MÄNGDEN. Gör inbjudningskorten av grötförpackningar av kartong Fräscha upp din gamla festklänning, nya festkläder behöver inte inhandlas Använd återvinnbart material för att smycka festplatsen Använd fantasin då du gör sittplaceringskorten, använda tändsticksaskar eller hjärtan gjorda av pappersmassa, ger karaktär till bordet Planera mängden mat baserat på antalet gäster, överbliven mat kan man frysa in Prioritera immateriella gåvor ANNA LAHJAKSI: Konserttilippu Uimahallikäynti Sirkus-, hiihtokeskuslippu Siivous-, ikkunanpesuapua Apua lumitöiden tekemiseen Elokuva-, teatterilippu Syötävä herkkulahja Illalliskutsu Yhteinen ulkoilmaretki eväineen Hemmottelulahjakortti esim. hierontaan GE SOM GÅVA: Konsertbiljett Simhallsbesök Biljett till cirkus eller skidcenter Städ-, fönstertvätthjälp Hjälp med snöarbeten Bio-, teaterbiljett Ätbar delikatessgåva Inbjudan till middag Gemensam friluftsutflykt inkl. matsäck Presentkort till massage eller dyligt PAKETOI LAHJAT: Sanomalehtipaperiin Kukkakäärepaperiin Wc-paperi- tai talouspaperihylsyyn Kenkä- tai muuhun laatikkoon Tulitikkurasiaan Uudelleen käytettävään lahjakassiin Huiviin tai kangaspalaan KÄYTÄ PAKETTIEN JA KORTTIEN KORISTELUUN: Tapettijämiä Vanhoja joulukortteja Käytettyä joululahjapaperia Käpyjä ja muita luonnonmateriaaleja Jugurttipurkin kannesta leikattuja tähtiä JOULULAHJOJEN PAKETOINNISSA VOI KÄYTTÄÄ LUOVUUTTA. KENKÄLAATIKOT, HUIVIT, SANOMALEHDET, TAPETINPALAT, KANKAAT JA LUONNON MATERIAALIT OVAT KÄYTTÖKELPOISIA PAKETOINNISSA. KREATIVITET FÅR ANVÄNDAS DÅ MAN PAKETERAR IN JULKLAPPAR. SKOLÅDOR, SKARFAR, TIDNINGS, BITAR AV TAPET, TYG OCH MATERIAL UR NATUREN ÄR ANVÄNDBARA DÅ MAN PAKETERAR KLAPPAR. PAKETERA JULKLAPPARNA I: Tidningspapper Omslagspapper från blombuketter Wc-pappers- eller hushållspappersrulle Sko- eller annan låda Tändsticksask Återanvändbar gåvokass Scarf eller tygbit DEKORERA PAKETEN OCH KORTEN MED: Överbliven tapet Gamla julkort Redan använt julpapper Kottar och annat material från naturen Stjärnor klippta ur yoghurtburkars lock 6 ROSKIS 2/ KIERRÄTYSPISTEET KÄNNYKKÄÄN Kaikkien jätelajien kierrätyspisteet koko Suomen alueelta löytyvät samasta nettiosoitteesta. Lähin kierrätyspiste mille tahansa jätteelle löytyy osoitteesta www. kierrätys.info. Palvelun tarjoavat Jätelai- Terveyshaitta Hälsofara Syövyttävä Frätande Syttyvä Brandfarlig Ympäristövaarat Miljöfarligt Vakava terveyshaitta Alvarlig hälsofara Hapettava Oxiderande Välitön myrkyllisyys VARNINGSSYMBOLERNA Akut giftig Paineen alaiset kaasut Gas under tryck Räjähde Explosiv VAROITUSMERKIT INSAMLINGSPUNKTERNA FÖR ÅTERVINNBART AVFALL I MOBILEN Punkterna för återvinnbart avfall i Finland finns nu på en och samma webbadress. Den närmaste återvinningspunkten för olika sorters avfall återfinns på adressen Avfallsverksföreningen (JLY) och de kom- tosyhdistys (JLY) ja kunnalliset jätelaitokset yhteistyökumppaniensa kanssa. Sivuston tiedot ovat myös maksuttomassa kierrätyssovelluksessa, joka on ladattavissa App Storesta hakusanalla kierrätys ja se toimii kaikilla iphone- ja ipad-laitteilla. Kierrätys.info -palvelu löytyy osoitteesta TUNNISTA VAARALLISEKSI Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat. Monet kotitalouksissa käytettävät jokapäiväiset aineet kuten pyykinpesu- ja siivousaineet, maalit, lasinpesunesteet, bensiini ja grillin sytytysnesteet ovat vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisen kemikaalin etiketti kertoo kemikaalin vaaroista ja opastaa sen turvalliseen käyttöön. Yksi varoitusetiketin tärkeä osa on varoitusmerkki. Varoitusmerkki ohjaa käsittelemään tuotetta myös sitten, kun se on jätettä. Vaarallista ongelmajätettä ovat jäteöljyt, akut, maalit, lakat, liuottimet, kemikaalit, raskasmetalleja sisältävät tuotteet (loisteputket, energiansäästölamput, ladattavat paristot ja paristot), vanhat lääkkeet sekä muut myrkylliset aineet. Kemikaalien vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä. Siirtymäajan käytössä on sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä. Vanhoja varoitusmerkkejä saa kemikaalista riippuen olla markkinoilla olevissa tuotteissa vuoteen 2017 asti. IDENTIFIERA FARLIGT AVFALL Varningssymbolerna för farliga kemikalier ändras. Flera av de ämnen som dagligen används i hushållen såsom tvätt- och städmedel, målfärger, spolarvätskor, bensin och tändvätskor är farliga. Varningsdekalen på farliga kemikalier anger riskerna och hur man tryggt kan använda ämnet. Varningssymbolen är en viktig del av varningsdekalen. Varningssymbolen underlättar även behandlingen då ämnet kasserats och blivit avfall. Ämnen som är farliga för hälsa eller miljö klassas som farligt problemavfall; såsom spilloljor, ackumulatorer, målfärger, lack, lösningsmedel, kemikalier, produkter som innehåller tungmetaller (lysrör, energisparlampor, laddningsbara batterier och knappbatterier), föråldrade mediciner samt giftiga ämnen. De gamla orange-svarta varningssymbolerna ersätts med nya röd-vitsvarta symboler inom de närmaste åren. På grund av övergångsperioder används både de gamla och de nya varningssymbolerna. De gamla varningssymbolerna får användas fram till år 2017 på vissa kemikalieprodukter på marknaden. munala avfallsbolagen jämte samarbetspartners står för tjänsten. Hemsidans uppgifter finns även som en avgiftsfri återvinningsapplikation, vilken kan laddas ner från App Store genom att använda sökordet kierrätys. Tyvärr är webbtjänsten endast tillgänglig på finska. Appen fungerar på alla iphone- och ipadapparater. Kierrätys.info tjänsten finns på adressen POLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPERSANKAREITA Under sommarsemestern ökar antalet kunder inom avfallshanteringen i Västnyland. Då mängden avfall blir större, ökar även behovet av avfallsrådgivning. Rosk n Roll Oy Ab:s soppoliser har för femte året i rad hållit till ute på fältet i rådgivningssyfte; både vid ekopunkterna och sopterminalerna. Soppoliserna patrullerade från mitten av maj till slutet av juli under den gångna sommaren. Vi har haft bra med kunder och vi har försökt lära dem om avfallshantering, och vi har på känn, att kunderna har lärt sig något nytt., sammanfattar soppoliserna Sanna Svanberg och Martina Qvarnström. Soppoliserna hade en ny uppgift i år, som gick ut på att tillkännage superhjältar inom avfallshanteringen. Soppoliserna luskade fram ett tiotal personer eller aktörer, som gjort något betydelsefullt för avfallshanteringen och miljön. Man kan fortfarande anmäla möjliga superhjältar till Rosk n Rolls Jätehuollon asiakasmäärä Länsi-Uudellamaalla kasvaa kesälomakaudella. Jätemäärän noustua myös jäteneuvonnan tarve kasvaa. Rosk n Roll Oy Ab on jalkauttanut jo viitenä kesänä Jätepoliisit neuvontatehtäviin eko- ja jätepisteille. Viime kesänä jätepoliisit partioivat toukokuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Meillä on ollut hyvin asiakkaita ja olemme yrittäneet opettaa jätehuoltoon liittyviä asioita heille, ja luulemme, että he ovat oppineet paljon., arvioivat jätepoliisit Sanna Svanberg ja Martina Qvarnström. Asiakasneuvonnan lisäksi jätepoliisien tehtäviin kuului eko- ja jätepisteiden siistiminen. Uutena tehtävänä jätepoliisin kesässä oli jätehuollon supersankareiden ilmiantaminen. Jätepoliisit löysivätkin kymmenkunta henkilöä tai tahoa, jotka ovat tehneet jotakin erityistä yhteisen elinympäristön tai jätehuollon sujuvuuden hyväksi. Vaikka jätepoliisit ovat kesäisen kenttätyönsä jo jättäneet, voi jätehuollon supersankareita ilmiantaa yhä Rosk n Rollin neuvontaan. Supersankarit ja jätepoliisin työtä on esitelty jätepoliisin blogissa Rosk n Rollin kotisivuilla osoitteessa Jätepoliisit tekivät kesän ajan myös kyselytutkimusta, jolla kartoitettiin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden jätteidenlajittelutottumuksia. Kyselyyn vastasi 166 asiakasta, joista kolmasosa oli vapaa-ajan asukkaita. Tulosten perusteella voidaan päätellä monen mökkiläisen pitävän lomalla taukoa myös arjen rutiineista, kuten hyötyjätteiden lajittelusta. Suurin osa kyselyyn vastanneista toivoi nykyistä useammalle ekopisteelle kartonginkeräysastiaa. Rosk n Roll on välittänyt tämän toiveen kartonginkeräyksestä vastaavalle Paperinkeräys Oy:lle. SOPPOLISEN GAV RÅD OCH LYFTE FRAM SUPERHJÄLTAR rådgivning, även om soppolisernas fältarbete tagit slut för i år. Superhjältarna och soppolisernas arbete är presenterat i soppolisens blogg på Rosk n Rolls webbplats Under sommaren gjorde soppoliserna en förfrågan, genom vilken sorteringsvanorna för både fastboende och fritidsboende utreddes. Sammanlagt 166 kunder svarade, varav en tredjedel var fritidsboende. På basen av förfrågan kan man dra slutsatsen att många kunder som är på semester tar paus från vardagsrutinerna, dvs. även från sorteringen av återvinnbart avfall. En stor del av de som svarade på förfrågan önskade insamlingskärl för kartong till flera ekopunkter. Rosk n Roll har förmedlat önskan vidare till Paperinkeräys Oy, som ansvarar för insamlingen av kartong. KYSYMYKSIÄ KOTIROSKIKSEN ÄÄRELTÄ Jos ekopisteen astia on täynnä, voinko jättää lasipurkkini astian ulkopuolelle? Koskaan ei saisi jättää mitään jätteitä astioiden ulkopuolelle, jo turvallisuussyistä. Säiliön ollessa täynnä, käytä toista ekopistettä tai tuo lasipurkit maksutta jäteasemalle. Olisi mukavaa, jos ilmoittaisit täydestä astiasta Rosk n Rollille. Pyykinkuivausteline ei mahdu ekopisteen metalliastian luukusta sisään, voinko jättää sen astian viereen? Ekopisteiden metallisäiliöt on tarkoitettu vain pienmetallille, joka mahtuu luukusta sisään. Isokokoiset metalliromut vastaanotetaan miehitetyillä jäteasemilla maksutta ympäri vuoden. Isokokoista metallia voi viedä myös keväällä ja kesällä kiertävään Romuluskeräysautoon. Miksi ekopisteen muovinkeräysastia on niin pieni? Ekopisteillä ei kerätä muovijätettä, ainoastaan jätteiden tuomiseen käytettyjä tyhjiä muovipusseja, jotka päätyvät sekajätteeksi. Ekologisinta olisi välttää muovipussien käyttöä tässäkin yhteydessä ja tuoda hyötyjätteet ekopisteelle vaikkapa korissa. MARTINA QVARNSTRÖM (VAS.) JA SANNA SVANBERG PARTIOIVAT NEUVOVINA POLIISEINA ROSK N ROLLIN EKO- JA PISTEILLÄ. MARTINA QVARNSTRÖM (TV.) OCH SANNA SVANBERG PATRULLERADE SOM RÅDGIVANDE SOPPOLISERA PÅ ROSK N ROLLS EKOPUNKTER OCH SOPTERMINALER. FRÅGOR 0M AVFALL Kan jag lämna min glasburk utanför kärlet, om ekopunktens insamlingskärl är fullt? Man får aldrig lämna någonting utanför kärlet av säkerhetsskäl. Använd en annan ekopunkt ifall behållaren är full eller ta glasburken avgiftsfritt till sopstationen. Vänligen meddela Rosk n Roll om det fulla kärlet. Torkställningen för byk ryms inte in genom luckan på ekopunktens metallinsamlingskärl, kan jag lämna den utanför kärlet? Ekopunkternas metalkärl är avsedda enbart för småmetall som ryms in genom luckan. Skrymmande metallskrot tas avgiftsfritt emot på de bemannade sopstationerna, året runt. Skrymmande metallföremål kan man också föra till insamlingsbilen Romulus som ambulerar på våren och sommaren. Varför är plastinsamlingskärlet invid ekopunkten så litet? Plast samlas inte in på ekopunkterna, enbart tomma plastpåsar som använts för att ta återvinnbart avfall med till ekopunkten. Plastpåsarna samlas in som blandavfall. Det är mest ekologiskt om man kan undvika användning av plastpåsar för att ta återvinnbart avfall till ekopunkten, använd i stället t.ex. en korg.

5 VAARALLISTEN ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT MOTTAGNINGSPLATSER FÖR FARLIGT PROBLEMAVFALL NÄIN TOIMIT ASEMALLA: Jäteasema Sopstation 7. NUMMI-PUSULA KARKKILA HÖGFORS Vastaanottopaikat on tarkoitettu kotitalouksien pienille määrille vaarallisia jätteitä. Kaikki jäteasemat vastaanottavat vaarallisia ongelmajätteitä. Jos ongelmajätteesi ovat peräisin yrityksestä tai niitä on paljon, vie ne jäteasemalle. HANKO/HANGÖ TB-huolto, Asematori 1/Stationstorget 1 INKOO/INGÅ Inkoon kirkonkylän pienvenesatama (avain Delta cafésta), Rantatie/ Ingå kyrkby Småbåtshamn (nyckeln från Delta café), Strandvägen KARJALOHJA/KARISLOJO Neste-huoltamo, Keskustie 57 KARKKILA/HÖGFORS Shell Karkkila, Porintie 875 LOHJA/LOJO Shell Virkkala, Virkkalantie 5/ Shell Virkby, Virkbyvägen 5 Shell Mäntynummi, Mäntynummentie 46/ Shell Tallbacka, Tallbackavägen 46 S-Market Sammatti, Lönnrotintie 12/ Lönnrotsvägen 12 Mottagningsplatserna är avsedda för små mängder farligt problemavfall från hushåll. Om problemavfallet kommer från företagsverksamhet eller om du har stora mängder, använd då sopstationernas service. NUMMI-PUSULA St1 Saukkola, Tie 1101, Sammatintie RASEPORI/ RASEBORG ABC Tammisaari, Rautatienkatu 3/ ABC Ekenäs Järnvägsgatan 3 Neste Österby, Tenholantie 2, Kantatie 25/ Tenalavägen 2, Riksväg 25 Skåldö fiskebod, Sommarö SIUNTIO/SJUNDEÅ Teboil Vesterby, Lappersintie 48/ Lappersvägen 48 ABC Pikkala, Kantatie 51/Stamväg 51 VIHTI/VICHTIS Neste Siippoo, Vanha Porintie 1371 ABC Nummela, Asematie 2 Ilmoittaudu infossa. Seuraa ajo-opasteita. Asemilla on itsepalvelu. Pura jätteet kuormasta ja nosta ne oikeille keräyslavoille. Noudata lajitteluohjeita. Tarvittaessa henkilökunta neuvoo. Turvallisuussyistä lemmikkieläimet on pidettävä autossa. Lapset ovat hyvä apu jäteasemalla asioivalle. Alueella liikkuu eri kokoisia ajoneuvoja ja työkoneita. Mukanasi olevat lapset ovat vastuullasi. SÅHÄR GÖR DU PÅ SOPSTATIONEN: Anmäl dig vid info. Följ köranvisningarna. Stationerna har självservice. Töm avfallen från lasten och lyft dem på rätt insamlingsflak. Följ sorteringsanvisningarna. Personalen ger råd vid behov. Av säkerhetsskäl skall husdjur hållas i bilen. Barnen är till bra hjälp för den som besöker sopstationen. På området rör det sig fordon och arbetsmaskiner av olika storlek. Du är ansvarig för barnen du har med dig. 1. Tammisaari Ekenäs HANKO HANGÖ Pohja Pojo RAASEPORI RASEBORG Sammatti KARJALOHJA KARISLOJO Karjaa Karis LOHJA LOJO 4. INKOO INGÅ SIUNTIO SJUNDEÅ VIHTI VICHTIS PYYDÄ ONGELMAKAAPIN TAI -KONTIN AVAIN HENKILÖKUNNALTA, VAARALLISIA ONGELMAJÄTTEITÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ TAIVASALLE! 5. KARJALOHJAN ASEMA Sammatintie 330 Puh Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy talvella ke 16 18, Suomusjärventie 5. KARISLOJO SOPSTATION Sammatintie 330 Tel Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy på sommaren on 16 18, Sammatintie Kunnanraja Lohilammentie Sammatti KOM IHÅG ATT BE OM NYCKELN AV PERSONALEN, FARLIGT PROBLEMAVFALL FÅR ALDRIG LÄMNAS UNDER BAR HIMMEL! 6. MUNKKAAN KESKUS, LOHJA Munkkaanmäki 51 Puh Rosk n Roll Oy Ab ma 7 19, ti pe 7 18, Lohja Lojo keskusta centrum Lohjanharjuntie Lojoåsvägen Ratakatu Bangatan Takasenkatu 6. MUNKA AVFALLCENTRAL, LOJO Munkabacken 51 Tel Rosk n Roll Oy Ab må 7 19, ti fr 7 18, Takanenvägen Suitiantie Svidjavägen Munkkaantie Munkavägen Munkkaanmäki Munkabacken Tiedot ovat lokakuulta 2012 Uppgifterna är från oktober 2012 Karjalohja Siuntio Sjundeå 1. HANGON ASEMA Suunsuo Puh Sabina Poutiainen Ky talvella ma, ke 10 18, ti 10 17, la suljettu ma, ke 10 18, ti 10 17, 1. HANGÖ SOPSTATION Stormossen Tel Sabina Poutiainen Kb må, on 10 18, ti 10 17, lö stängt på sommaren må, on 10 18, ti 10 17, Tammisaari Ekenäs 2. EKENÄS SOPSTATION, HORSBÄCK Ingenjörsvägen 6 Tel Lassila & Tikanoja Oyj må, on 11 18, ti, to, fr 11 16, lö stängt på sommaren må, on 11 18, ti, to, fr 11 16, 2. TAMMISAAREN ASEMA, HORSBÄCK Insinöörintie 6 Puh Lassila & Tikanoja Oyj talvella ma, ke 11 18, ti, to, pe 11 16, la suljettu ma, ke 11 18, ti, to, pe 11 16, Karis Karjaa 7. PUSULAN ASEMA Murrontie 17 Puh Jukka Juvankoski Ky ti, to 16 19, 7. PUSULA SOPSTATION Murrontie 17 Tel Jukka Juvankoski Ky ti, to 16 19, Murrontie Marttilantie Keskustie 8. VIHDIN ASEMA, KOIVISSILTA Kumpunotkolantie Puh Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy ti, ke, pe 12 18, 8. VICHTIS SOPSTATION, KOIVISSILTA Kumpunotkolantie Tel Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy ti, on, fr 12 18, Nummelantie Vihti Chaufförsvägen Horsbäcksvägen Horsbäckintie Hemming Elfvingin tie Hemming Elfvings väg Kappelisatamantie Kapellhamnsvägen Santalantie Sandövägen Suursuo Stormossen Ekenäs Tammisaari Gropvägen Gropintie Västanbynvägen Västanbyntie Insinöörintie Ingenjörsvägen Kuljettajantie Somerontie Leppäkorpi Höynöläntie Kaukelantie Nummela Porintie Pyölintie Kumpunotkolantie Ojakkala Hanko Hangö 3. KARIS SOPSTATION Furusvedsvägen Tel må, on, fr 13 18, 3. KARJAAN ASEMA Furusvedintie Puh ma, ke, pe 13 18, Pojo Pohja Furusvedsvägen Furusvedintie Bangatan Ratakatu 4. INGÅ SOPSTATION, STÄPPÖRNEN Ingå Kustvägen 1393 Tel ti, to 13 18, 4. INKOON ASEMA, AROKOTKA Inkoon Rannikkotie 1393 Puh ti, to 13 18, Innanbäck Täktersvägen Tähteläntie Helsingfors Helsinki 9. KARKKILAN ASEMA, PITKÄLÄ Puhdistamontie Puh Eino Helenius Ky talvella ma, ke 15 18, ma, ke 15 19, 9. HÖGFORS SOPSTATION, PITKÄLÄ Puhdistamontie Tel Eino Helenius Ky må, on 15 18, på sommaren må, on 15 19, Helsingintie Yrittäjäntie Porintie Forssa Vihtijärventie MAKSUTTA KAIKILLE ASEMILLE: Haravointijäte, keräyspaperi ja -kartonki, käsittelemätön puu, metalli, pakkauslasi, risut ja oksat, sähkölaitteet ja vaarallinen ongelmajäte. Tarkasta jäteasemakohtaiset hintatiedot osoitteesta: Västra omfartsvägen Läntinen ohikulkutie Bollstavägen AVGIFTSFRITT TILL SOPSTATIONERNA: Krattningsavfall, returpapper och kartong, obehandlat trä, metall, förpackningsglas, ris och kvistar, elskrot och farligt problemavfall. Ekenäsvägen Tammisaarentie Lojo Lohja Karis Karjaa Ingå Kustvägen Inkoon Rannikkotie Storkyrkovägen Bollstantie Puhdistamontie Vihti Kolla avgifterna stationsvis på webben: sopstationsprislistor/ Suurkirkontie 8 ROSKIS 2/2012 9

6 VOIMALAN RAKENTAMISTA VOI SEURATA VAIKKA KOTIKONEELTA LÄNSI-UUSMAALAISTEN SEKAJÄTTEET POLTETAAN JO REILUN VUODEN KULUTTUA ENERGIAKSI JA LÄMMÖKSI VANTAALLE VALMISTUVASSA VOIMALASSA. Jätevoimalatyömaa on edennyt jo hyvää vauhtia. Vantaan Energian jätevoimalan peruskivi muurattiin Vantaan Långmossebergenissä Peruskivi sijaitsee tulevan jätevoimalan höyryturbiinin perustuksessa. Syksyllä voimalassa on aloitettu jätekattiloiden asennukset. Ensitulet jätteillä arvioidaan palavan maaliskuussa Voimalatyömaata voi seurata reaaliajassa webkameran välityksellä Vantaan Energian kotisivuilla: Jätteen käsittely jätevoimalassa vaikuttaa sangen vähän kuntalaisen arkeen. Kotiroskiksen ääressä on tulevaisuudessakin tehtävä vastuullisia ratkaisuja. Vaaralliset ongelmajätteet eivät kuulu sekajätteen joukkoon, vaan esimerkiksi jäteaseman vaarallisen jätteen vastaanottoon. Hyötyjätteet, kuten pakkauslasi, metalli, keräyspaperi ja kartonki, on lajiteltava materiaalikierrätykseen esimerkiksi ekopisteiden kautta. Jätevoimala on ympäristön kannalta hyvä tapa tuottaa energiaa. Sekajäte on kotimaista polttoainetta, joka parantaa pääkaupunkiseudun energiaomavaraisuutta. Sähköä voimalassa syntyy valtakunnan verkkoon ja lämpöä Vantaan kaukolämpöverkkoon. Laitoksen korkean hyötysuhteen ansiosta jätepolttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen yli 90 prosenttia. Polttokelpoiselle jätteelle on myös tu- VOIMALATYÖMAATA VOI SEURATA REAALIAJASSA WEBKAMERAN VÄLITYKSELLÄ VANTAAN ENERGIAN KOTISIVUILLA: lossa kaatopaikkakielto vuonna Jätevoimalan ansiosta pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kaatopaikoille päätyy vuodessa noin tonnia vähemmän jätettä. Näin vähennetään myös kaatopaikkojen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Jätevoimala vähentää myös kivihiilen käyttöä Vantaan Energian energiantuotannossa 30 prosenttia. VOIMALATYÖMAA ON JO PITKÄLLÄ VANTAAN LÅNGMOSSEBERGENISSÄ. MITÄ RAHALLA SAA? EKOMAKSU Ekomaksu on perusmaksun luonteinen maksu, jolla kustannetaan seuraavat kierrätyspalvelut: hyötyjätteiden vastaanotto ekopisteillä hyötyjätteiden (myös risut ja haravointijätteet) vastaanotto jäteasemilla sähkölaitteiden vastaanotto jäteasemilla vaarallisten ongelmajätteiden vastaanottopalvelut jäteasemilla ja vaarallisen jätteen kaapeissa vaarallisten ongelmajätteiden vastaanotto kevään ja kesän kiertävissä keräyksissä Joonas-autoon metalliromun vastaanotto kevään ja kesän kiertävissä keräyksissä Romulus-autoon jätehuollon neuvontapalvelut PISTEMAKSU Jätepisteiden käyttäminen on yksi kolmesta vaihtoehdosta liittyä haja-asutusalueella jätelain edellyttämään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätepisteen käyttäjäksi on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä Rosk n Rollin kuljetuspalveluun. Jätepistepalvelun käyttäjäksi katsotaan haja-asutusalueella oleva talous, jolla ei ole kiinteistökohtaista jätteenkeräystä tai joka ei kuulu jätekimppaan. Taloudet saavat kerran vuodessa jätelaskun mahdollisuudestaan käyttää tarjolla olevaa palvelua. Jätepisteiden astiat on tarkoitettu vain kotitalouksien päivittäiselle talousjätteelle. Jätepisteen jäteastiaan ei saa laittaa rakennusjätettä, sähkölaitteita, metalliromua, huonekaluja tai vaarallista jätettä. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Jätepisteen väärinkäytöstä seuraa taksanmukainen väärinkäyttömaksu. KARKKILALAISET KIERRÄTTÄVÄT AHKERASTI VAATTEITA Usealla Rosk n Rollin ekopisteellä on UFF:n vaatekeräyssäiliö. Viime vuonna koko maassa keltaiset vaatekeräyssäiliöt nielivät 8,5 miljoonaa kiloa vaatteita. Yksin Lohjalla vuodessa kerrätettiin peräti kiloa vaatteita uudelleenkäyttöön. Ahkerimmat vaatteiden kierrättäjät löytyvät kuitenkin Karkkilasta. Karkkilassa vaatteiden keräystulos on 4,33 kiloa jokaista asukasta kohti. Valtakunnallisena kakkosena oli Imatra 4,1 kilon tuloksella ja kolmantena Har- EPÄPUHTAUDET POIS HYÖTYASTIOISTA Rosk n Roll kerää hyötyjätteitä ekopisteillä ja jäteasemilla. Suurin osa kerätystä hyötyjätteestä toimitetaan jatkokäsittelyyn Rosk n Rollin yhteistyökumppaneille. Esimerkiksi Länsi- Uudeltamaalta vuosittain kerätty noin 570 tonnia pakkauslasia kuljetetaan Forssaan Uusioaines Oy: n laitokseen käsittelyyn. Vaikka Uusioaines Oy:n nykyaikainen javalta tuloksella 3,8 kiloa. Kaikkien Suomen kuntien keskiarvotulos oli 2,32 kiloa asukasta kohti. Rosk n Rollin alueen kunnista puolet ylsi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle. Keräysastiaan tuotaessa vaatteen pakkaaminen on tärkeätä. Paras tapa suojata vaatteet lialta ja kosteudelta on pakata ne muovipusseihin. UFF:n keräyssäiliöön voi tuoda puhtaat ja käyttökelpoiset aikuisten ja lasten vaatteet, kengät ja asusteet, lelut, urheiluvälineet sekä kodintekstiilit. käsittelylaitos kykenee monipuolisen tekniikkansa ansiosta huolelliseen lajitteluun, hidastavat pakkauslasin joukkoon eksyneet väärät materiaalit hyödyntämisprosessia. Lasijätteen joukosta on jouduttu käsin kaivamaan muun muassa tiiliä ja sähköromua. 23 prosentista lasikuormia, joita Rosk n Roll on Uusioainekselle toimittanut, on löytynyt liian suuria määriä epäpuhtauksia. 1. Karkkila 4,33 kg/as. 20. Hanko 3,31 kg/as. 22. Lohja 3,27 kg/as. 38. Siuntio 2,96 kg/as. 40. Vihti 2,91 kg/as. 72. Nummi-Pusula 2,24 kg/as. 73. Inkoo 2,23 kg/as. 74. Raasepori 2,23 kg/as Karjalohja 0,47 kg/as. (keräys alkoi 2011) Pakkauslasin keräyssäiliöön saa laittaa vain lasipulloja ja -purkkeja. Esimerkiksi posliini, savi, kristalli, ikkunat, muovi ja peili eivät kuulu lasinkeräykseen. Uusioaines Oy lajittelee ja puhdistaa keräyslasin hyvälaatuiseksi kierrätysmateriaaliksi. Eriväriset ja -laatuiset lasit päätyvät jatkokäyttöön esimerkiksi pakkauslasin, lasivillan sekä maanrakennuksessa käytettävän vaahtolasin raaka-aineiksi. PAKKAUSLASIN SÄILIÖÖN EKOPISTEELLE TAI ASEMALLE VOI VIEDÄ KIRKASTA TAI VÄRILLISTÄ LASIA. ETIKETTEJÄ EI TARVITSE POISTAA. KYSYMYKSIÄ KOTIROSKIKSEN ÄÄRELTÄ Lähimmällä ekopisteellämme ei ole kartonkiastiaa, voinko jättää pahvilaatikkoni paperinkeräysastian viereen? Keräyskartonkia ja -paperia ei saa sekoittaa samaan astiaan. Syyllistyt roskaamiseen, jos et vie pahvia tai kartonkia asianmukaiseen vastaanottopisteeseen, vaan jätät ne luontoon. Lisäksi säiden armoilla kierrätettävä materiaali pilaantuu. Osoitteessa voi ehdottaa uusia keräyspisteitä kartonki- ja paperiastioille. Mitä roskia voi takassa/saunauunissa polttaa? Saat polttaa käsittelemättömän puun lisäksi ainoastaan pieniä määriä paperia ja kartonkia sytytyksen yhteydessä. Omatoiminen jätteen hävittäminen polttamalla on jätehuoltomääräysten mukaan kiellettyä. Minulla on ylimääräiset arkkupakastin ja sohva. Voinko jättää ne jäteastiamme viereen jäteauton poiskuljetettavaksi? Jäteautoon tyhjennetään sekajäteastiat, joissa on kotitalousjätettä eli pussilliset tiskipöydän alakaapista. Isokokoiset jätteet tulee viedä miehitetylle jäteasemalle. Lisäksi pakastin on sähköromua, joka tulee toimittaa aina jäteasemalle, jossa se otetaan vastaan maksutta. MAN KAN FÖLJA MED BYGGANDET AV AVFALLSKRAFTVERKET FRÅN HEMDATORN VÄSTNYLÄNNINGARNAS BLANDAVFALL BRÄNNS REDAN OM ETT DRYGT ÅR TILL ENERGI OCH VÄRME I AVFALLSKRAFTVERKET, SOM DÅ STÅR KLART I VANDA. På avfallskraftverkets byggplats har arbetet framskridit väl. Grundstenen för Vanda Energis avfallskraftverk lades i Långmossebergen den Grundstenen finns i själva grunden till det kommande kraftverkets ångturbin. På hösten inleddes installationen av ugnarna, som bränner avfallet. Enligt den preliminära tidtabellen antas förbränningen komma igång i mars Man kan följa med hur arbetet framskrider på byggplatsen i realtid via en webbkamera på Vanda Energis hemsida Även om avfallet behandlas i ett avfallskraftverk, orsakar det tämligen små ändringar i kommuninvånarnas vardag. Men ställs även i framtiden inför ansvarsfulla beslut invid sopkärlet. Farligt problemav- 10 BYGGANDET AV AVFALLSKRAFTVERKET I LÅNGMOSSEBERGEN I VANDA HAR REDAN FRAMSKRIDIT LÅNGT. fall hör inte till blandavfallet utan mottas på sopstationen. Återvinnbart avfall såsom förpackningsglas metall, returpapper och kartong bör sorteras till materialåtervinning, t.ex. via ekopunkterna. Ur miljösynvinkel är avfallskraftverket ett bra sätt att producera energi. Blandavfallet är ett inhemskt bränsle som gör huvudstadsregionen mera självförsörjande på energi. Kraftverket kommer att producera el till det nationella stamnätet och värme till fjärrvärmenätverk i Vanda. På grund av den höga verkningsgraden fås över 90 procent av energin tillvara av avfallet. År 2016 kommer man att förbjuda att brännbart avfall deponeras på avstjälpningsplatserna. Tack vare avfallskraftverket kommer det att deponeras ton mindre avfall per år på avstjälpningsplatserna i huvudstadsregionen och i Västnyland. Genom detta minskar också miljöolägenheterna orsakade av avstjälpningsplatserna. Avfallskraftverket minskar också användningen av kol med 30 procent vid energiproduktionen i Vanda. VAD FÅR MAN FÖR SLANTARNA? EKOAVGIFTEN Ekoavgiften är en sorts basavgift, med vilken följande återvinningstjänster finansieras: insamling av återvinnbart avfall på ekopunkterna mottagning av återvinnbart avfall (även kvistar och krattningsavfall) på sopstationerna mottagning av elapparater på sopstationerna mottagning av farligt problemavfall på sopstationerna och insamlingsskåpen för farligt problemavfall den ambulerande Jonas-bilen, som samlar in farligt problemavfall under våren och sommaren den ambulerande Romulus-bilen, som samlar in metallskrot under våren och sommaren avfallsrådgivning SOPTERMINALAVGIFTEN Att använda en sopterminal är ett av tre alternativ genom vilket man på glesbygden ansluter sig till anordnad soptransport, såsom avfallslagen kräver. Man skall anmäla sig som användare av sopterminal genom att kontakta Rosk n Rolls transportservice. Ett hushåll på glesbygden anses vara användare av sopterminal, om det inte finns fastighetsvis sophämtning och om hushållet inte hör till en så kallad avfallssammanslutning. Hushållen får en gång per år en avfallsräkning för möjligheten att använda servicen. Sopterminalernas insamlingskärl är ämnade endast för hushållens dagliga hushållsopor. Man får inte sätta byggavfall, elapparater, metallskrot, möbler eller farligt avfall i sopkärlen vid sopterminalerna. Avfall får inte lämnas utanför kärlen. För missbruk av sopterminalen debiteras en missbrukaravgift enligt taxan. BORT MED ORENHETERNA FRÅN KÄRLEN FÖR ÅTERVINNBART AVFALL Rosk n Roll samlar in återvinnbart avfall vid ekopunkterna och sopstationerna. Största delen av det insamlade återvinnbara avfallet levereras för behandling till Rosk n Rolls sammarbetspartners. Från Västnyland transporteras till exempel 570 ton insamlat förpackningsglas för behandling till Vid ett flertal av Rosk n Rolls ekopunkter finns UFF:s klädinsamlingskärl. Förra året slukade de gula klädinsamlingskärlen 8,5 miljoner kilo kläder runt om i landet. Enbart i Lojo samlades kilo kläder in för återvinning under ett år. De flitigaste klädåtervinnarna finns i Högfors. Klädinsamlingsresultatet i Högfors är 4,33 kilo per invånare. Imatra kom med sitt resultat 4,1 kilo på andra plats nationellt sett och Harjavalta placerade sig på tredje plats Uusioaines Oy:s anläggning i Forssa. Tack vare mångsidig teknik kan Uusioaines Oy:s moderna anläggning sortera mycket noggrant, men trots det försvåras återvinningsprocessen av fel sorterat material bland förpackningsglaset. Man har t.ex. varit tvungen att för hand plocka bort tegel och elskrot. I HÖGFORSBORNA ÅTERVINNER FLITIGT KLÄDER med 3,8 kilo. Medelvärdet för alla kommuner i Finland var 2,32 kilo per invånare. Mer än hälften av Rosk n Rolls kommuner nådde över det nationella medelvärdet. Det är viktigt att kläderna packas då man lämnar in dem för återvinning. Bästa sättet att skydda kläderna från smuts och fukt är att packa in dem i plastpåsar. Till UFF:s insamlingskärl kan man föra rena och användbara kläder för vuxna och barn, skor och assessorer, leksaker, sportredskap samt hemtextiler. FÄRGAT ELLER OFÄRGAT FÖRPACKNINGSGLAS KAN FÖRAS TILL BEHÅLLAREN VID EKOPUNKTEN ELLER SOPSTATIONEN. ETIKETTERNA BEHÖVER INTE AVLÄGSNAS. 23 procent av de partier med glas som Rosk n Roll levererat till Uusioaines, har alltför höga halter av orenheter påträffats. Insamlingskärlen för förpackningsglas är endast ämnade för glasflaskor och -burkar. Porslin, lera, kristall, fönster, plast och speglar hör inte till glasinsamlingen. Uusioaines Oy sorterar och renar det insamlade glaset till återvinnbart material av god kvalitet. Glas av olika färg och kvalitet används till exempel som råvara vid tillverkningen av förpackningsglas, glasull eller skumglas som används vid markbyggen. 1. Högfors 4,33 kg/inv. 20. Hangö 3,31 kg/inv. 22. Lojo 3,27 kg/inv. 38. Sjundeå 2,96 kg/inv. 40. Vichtis 2,91 kg/inv. 72. Nummi-Pusula 2,24 kg/inv. 73. Ingå 2,23 kg/inv. 74. Raseborg 2,23 kg/inv Karislojo 0,47 kg/inv. (insamlingen påbörjades år 2011) FRÅGOR 0M AVFALL Det finns inte kärl för insamling av kartong på den närmaste ekopunkten, kan jag lämna kartongen utanför kärlet för returpapper? Man får inte blanda papper och returkartong. Du gör dig skyldig till nedskräpning om du lämnar kartongen i naturen i stället för att föra avfallet till en ändamålsenlig insamlingspunkt. Dessutom förstörs det återvinnbara materialet om det lämnas under bar himmel. På adressen kan man föreslå nya ställen för pappers- och kartonginsamlingskärl. Hurdant avfall kan man bränna i brasan/bastuugnen? Förutom obehandlat trä får man bränna små mängder papper och kartong i samband med att man tänder eld i fastighetens eldstad. Enligt avfallshanteringsbestämmelserna är det förbjudet att göra sig av med avfall genom att bränna det. Jag har en frysbox och en soffa som jag vill bli av med. Kan jag lämna dem invid sopkärlet så att sopbilen kan föra bort dem? Sopbilen tömmer blandavfallskärl som innehåller hushållssopor dvs. påsen som finns i skåpet under diskbordet. Stora skrymmande avfall bör man föra till en bemannad sopstation. Dessutom är frysboxen elskrot som alltid skall föras till sopstationen. Sopstationerna tar emot elskrot utan avgift. MAN KAN FÖLJA MED HUR ARBETET FRAMSKRIDER PÅ BYGGPLATSEN I REALTID VIA EN WEBBKAMERA PÅ VANDA ENERGIS HEMSIDA ROSKIS 2/

7 JÄTTEET HYÖDYKSI BETONI JA TIILI BIO BETONG OCH TEGEL BIOAVFALL AVFALL TILL ÅTERVINNING Maanrakennus Kompostimulta, biokaasu, peltoravinne Jordbyggnad Kompostmylla, biogas, gödsel för åkerbruk RUDUS OY VAPO YO (KEKKILÄ OY) ENVOR BIOTECH OY LISÄ: Joskus voi muodostua poikkeuksellisen paljon sekajätettä, joka ei mahdu omaan jäteastiaan. Silloin jätteet voi kerätä jätesäkkiin ja laittaa säkki lisäjätteeksi oman jäteastian välittömään läheisyyteen. Muista sulkea säkin suuaukko. Lisäjätteestä veloitetaan jätetaksan mukainen lisäjätemaksu. Lisäjätteeksi ei voi jättää esim. vaarallisia jätteitä eikä kodinkoneita. Isot ja painavat esineet on vietävä itse jäteasemalle. Kotitalouksien vaaralliset jätteet ja kodinkoneet otetaan maksutta vastaan jäteasemilla. Lisäjätesäkin hinta Vihdissä, Siuntiossa, Inkoossa, Nummi-Pusulassa, Hangossa, Raaseporissa ja Karkkilassa 4,86 5,52 /kpl. Hinta sisältää 23 prosenttia arvonlisäveroa. Lohjalla (ei Sammatin alue) ja Karjalohjalla jätteenkuljetus tilataan suoraan kuljetusurakoitsijalta itse, jotka määrittelevät myös lisäjätteen hinnan. KANNOT, KÄSITTELEMÄTÖN PUU, RISUT, OKSAT JA JOULUKUUSET KÄSITELTY PUU, PUU LEVYT KYLLÄSTETTY PUU HARAVOINTI- PILAANTUNEET MAAT METALLI, ROMUAUTOT, LYIJYAKUT PAKKAUSLASI STUBBAR, OBEHANDLAT TRÄ, RIS, KVISTAR OCH JULGRANAR BEHANDLAT TRÄ, TRÄSKIVOR KRATT- NINGSAVFALL METALL, SKROTBILAR, BLYACKUN FÖRPACK- NINGSGLAS IMPREGNERAT TRÄ FÖRORENAD JORD Hake energiaksi, kateaine Kaatopaikan hajujen hallinta ja peittomateriaali Hake energiaksi Metalliteollisuus Uusiolasin, lasivillan ja vaahtolasin raaka-aine Flis till energi, träckmaterial Flis till energi Biologiskt filter för lukt och gaser samt som tackmaterial för avfallsdeponin Metallindustrin Råvara för förpackningsglas, glasull och skumglas SUOMEN ENERGIAMURSKE OY SUOMEN ENERGIAMURSKE OY DEMOLITE OY MUNKKAAN KESKUKSESSA PÅ MUNKA AVFALLSCENTRAL KUUSAKOSKI OY UUSIOAINES OY 240 LITRAISEN SEKAASTIAN KESKIMÄÄRÄINEN TYHJENNYSHINTA DET GENOMSNITTLIGA TÖMNINGSPRISET FÖR ETT 240-LITERS SOPKÄRL Rosk n Roll on kilpailuttanut jäteastian tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen kuntalaisen puolesta Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Raaseporissa, Lohjan Sammatissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Hinta perustuu Jätehuollon viranomaisena toimivan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan asettamaan taksaan. KULJETUSURAKOITSIJALLE TILL TRANSPORTENTREPRENÖREN 2,74 Jäteastian tyhjennys, jätteen kuljetus, jäteastian pesu Tömning av avfallskärl, soptransport, tvätt av avfallskärl VALTIOLLE TILL STATEN 1,84 30 % Arvonlisävero, jätevero Mervärdesskatt, avfallsskatt ROSK N ROLLILLE TILL ROSK N ROLL 1,63 26 % Jätteen käsittely, asiakaspalvelu, laskutus Behandling av avfall, kundservice, faktuering 44 % 6,21 Rosk n Roll har konkurrensutsatt tömningen av avfallskärlen och soptransporten för kommuninvånarnas del i Hangö, Ingå, Högfors, Nummi-Pusula, Raseborg, Sammatti i Lojo, Sjundeå och Vichtis. Avgiften grundar sig på taxan fastställd av avfallsmyndigheten Västra Nylands avfallsnämnd. KARTONKI PAPERI PARISTOT SÄHKÖLAITTEET KARTONG BATTERIER VAATTEET ELSKROT Hylsykartonki Metallindustrin Sanomalehtija pehmopaperi KLÄDER Hylskartong Tidnings- och mjukpapper Kaatopaikan sulkurakenteet Avstjälpningsplatsens inkapslings konstruktioner Metalliteollisuus Uudelleenkäyttö Useita eri raaka-aineita uusiin laitteisiin Återanvändning Råmaterial till nya apparater. PARERINKERÄYS OY PARERINKERÄYS OY RECSER OY AB UFF SERTY ELKER ERP FINLAND EXTRA AVFALL: I bland kan det uppkomma exceptionellt mycket blandavfall, som inte ryms i det egna sopkärlet. I sådana fall kan man samla avfallet i en sopsäck och sätta säcken som extra avfall strax invid det egna sopkärlet. Kom ihåg att sluta säcken. En tillläggsavgift debiteras för det extra avfallet enligt avfallstaxan. Farligt avfall och hushållsmaskiner kan man inte lämna vid sopkärlet som extra avfall. Stora och tunga prylar skall man själv föra till sopstationen. Farligt avfall från hushållen och hushållsmaskiner tas emot utan avgift på sopstationen. En sopsäck med extra avfall kostar 4,86 5,52 /st. i Vichtis, Sjundeå, Ingå, Nummi- Pusula, Hangö, Raseborg och Högfors. Priset innehåller mervärdeskatt 23 procent. ROSK'N ROLLIN SEINÄKALENTERI 2013 JAETAAN JOULUKUUN LOPUSSA JOKAISEEN TALOUTEEN LÄNSI-UUDELLAMAALLA. OTA KALENTERI TALTEEN! ROSK'N ROLLS VÄGGKALENDER 2013 DELAS UT I SLUTET AV DECEMBER TILL ALLA HUSHÅLL I VÄSTNYLAND. TA KALENDERN TILL VARA! ÖLJY SPILLOLJA Vaarallinen Energia Energi jäte voi vaikutt harmittomalta, mutta aiheutt paikkaan joutuessaan suurta terveydelle ja ympäristöl Kotitalouksien tyypillisiä va ovat mm. lääkejäte, y, jäteölj paristo kannettavat akut, ajoneuvoakut Lisätietoa: ROSK N ROLLIN PALVELUNUMEROT ARKISIN KLO EKOKEM OY I Lojo (inte Sammatti området) och Karislojo ansluter man sig till soptransporten genom att direkt kontakta ett sopföretag, som fastställer priset för extra avfall. ROSK N ROLLS SERVICENUMMER VARDAGAR KL KULJETUS Jätteenkuljetukset, eko- ja jätepisteet, biojätteen keräys Jätehuoltoon liittyminen, sen lopetus tai lyhytaikainen keskeytys Jäteastian tyhjennysvälin tai tyypin muutos Jäteastian vuokraus NEUVONTA Lajitteluohjeet Kompostointineuvonta Jätteiden vastaanotto palvelut Maksuttomien neuvontatilaisuuksien ja oppaiden tilaus LASKUTUS Laskutus tiedustelut TRANSPORT Soptransport, ekopunkter, sopterminaler och insamling av bioavfall Anslutning till avfallshanteringen, avslutning av avfallshanteringen, uppsägning och avbrott i tömningarna Ändring av tömningsintervall eller kärlstorlek Uthyrning av sopkärl RÅDGIVNING Sorteringsanvisningar Komposteringsrådgivning Uppgifter om mottagning av avfall Beställning av avgiftsfria rådgivningstillfällen och broschyrer FAKTURERING Förfrågningar om fakturor Rosk n Rollin maksumuistutuspalvelu on ulkoistettu Lindorff Oy:lle Indrivningen av avfallsavgifter sköts av Lindorff Oy. JULKAISIJAT: Rosk n Roll Oy Ab Munkkaanmäki 51, Lohja p Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51, Lohja p TOIMITUS: Stig Lönnqvist, Christine Perjala, Kaisa Halme, Linda Wendén, Malin Kurkisuo TAITTO: AD-Office Oy, Lohja VALOKUVAT: Rosk n Roll Oy Ab:n kuva-arkisto. PAINO: Suomen lehtiyhtymä Oy, 2012 UTGIVARE: Rosk n Roll Oy Ab Munkabacken 51, Lojo t Västra Nylands avfallsnämnd Munkabacken 51, Lojo t REDAKTION: Stig Lönnqvist, Christine Perjala, Kaisa Halme, Linda Wendén, Malin Kurkisuo OMBRYTNING: AD-Office Oy, Lojo FOTOGRAFIER: Rosk n Roll Oy Ab:s bildarkiv. TRYCKERI: Suomen lehtiyhtymä Oy, 2012

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä

JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2013 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

ROSKIS TALTEEN- OTETTAVA SÄILYTÄ OPAS KESKIAUKEAMA TULEVIA TARPEITA VARTEN! Rosk n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2013

ROSKIS TALTEEN- OTETTAVA SÄILYTÄ OPAS KESKIAUKEAMA TULEVIA TARPEITA VARTEN! Rosk n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2013 SÄILYTÄ OPAS TULEVIA TARPEITA VARTEN! Rosk n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2013 VIHTI HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI SIUNTIO VIHTI HANKO INKOO KARKKILA KI LOHJA RAASEPORI SIUN TALTEEN-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Kuvat MMM / Mavi, kuvaajat Yrjö Tuunanen sekä Studio Tomi Aho MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Uudellamaalla järjestetään vuonna 2013 kymmenen maataloustuki-infoa. Infojen aiheina ovat tukiehtojen ja tukien hakemisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 18.2.2010 klo 17.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (neuvotteluhuone 2. krs.) Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Raasepori Hanko Siuntio

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011 Rosk n Rollin vuosikertomus 2010 ilmestyy toukokuussa: Rosk n Rolls

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot