SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY"

Transkriptio

1 Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL VOLTA ZANUSSI SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tekstin ovat tarkastaneet Työtehoseuran asiantuntijat. Lisätietoja saa Työtehoseuran kotitaloustiedotteista ja erikoisneuvonnasta (1,67 /min [sis. alv.] + pvm).

2 Käyttö ja turvallisuus

3 Yleistä Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5. luvun säännösten perusteella. Säännöksiä sovelletaan kulutustavaran kauppaan silloin, kun myyjänä on elinkeinon harjoittaja ja ostajana kuluttaja. Lakisääteinen virhevastuu on eri asia kuin jälleenmyyjän mahdollisesti antama takuu. Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, jos tavara ei sovellu tavanomaiseen käyttötarkoitukseen, tavara ei ole myyjän antaman kuvauksen, näytteen tai mallin mukainen, tavara ei kestävyydeltään tai muuten vastaa sitä, mitä kuluttaja yleensä perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa, tavara ei vastaa lain tai viranomaisen vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuudesta, ostajalle ei tavaran yhteydessä luovuteta tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten tarpeellisia ohjeita. Ostaja ei kuitenkaan voi vedota virheenä asiaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen jo kauppaa tehtäessä. Myös tavaran luonnollinen kuluminen jää virhekäsitteen ulkopuolelle. Virheen arviointiin vaikuttavat myös tiedot, jotka on annettu tavaran markkinoinnissa tai muuten ennen kaupantekoa. Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja sen ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä on antanut. Myyjä ei kuitenkaan vastaa annetuista virheellisistä tiedoista, jos hän osoittaa, että hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista. Myyjä vapautuu vastuusta myös silloin, jos hän osoittaa, että tiedot eivät ole vaikuttaneet kauppaan tai että tiedot on oikaistu ajoissa selkeällä tavalla. Kuuden kuukauden virheolettama Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara oli, kun se luovutettiin ostajalle. Kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta ilmenevän virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle. Vastuusta vapautuakseen myyjän pitää kumota virheolettama, eli osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön. Kuuden kuukauden virheolettamaa ei sovelleta, jos oletus on virheen tai tavaran luonteen vastainen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tavaran normaali kestoikä on alle kuusi kuukautta tai kun vika johtuu tapaturmasta tai tavaran vääränlaisesta käsittelystä. Sama pätee silloin, kun kyse on tavaran tavanomaisesta kulumisesta, ei virheestä. Tavaran pitää vastata kestävyydeltään sitä, mitä kuluttaja yleensä voi perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa. Kestoiän osalta virhearviointi perustuu yleiseen mittapuuhun, ei yksittäisen kuluttajan odotuksiin. Tavaroiden laatuerot heijastuvat usein hintatasossa, ja siksi myös hinta on otettava huomioon arvioinnissa. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, ostaja voi viedä asian kuluttajavalituslautakuntaan ratkaistavaksi. Myyjän virhevastuun ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi tapaukset, joissa tavara on mennyt rikki epätavallisen lyhyen käyttöajan jälkeen siksi, että se on asennettu tai sijoitettu väärin, tai että se on altistettu suuremmalle rasitukselle kuin mitä kuluttaja voi perustellusti olettaa tavaran kestävän. Virheilmoituksen tekeminen Ostajan on ilmoitettava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt havaita se. Virheilmoituksen voi tehdä paitsi myyjälle myös kaupan välittäneelle elinkeinonharjoittajalle ja aikaisemmalle myyntiportaalle. Virheilmoituksen voi aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Kuitti tai muu selvitys ostopaikasta ja -ajankohdasta tarvitaan. Virheen oikaisu Virheen oikaisijalla on oikeus valita oikaisutapa aiheuttamatta kuluttajalle kohtuutonta haittaa. Ostaja voi vaatia virheen ensisijaisena oikaisuna joko tavaran korjausta tai vaihtamista virheettömään. Tavara pitää korjata tai vaihtaa kohtuullisessa ajassa ja niin, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta oikaista virhettä, jos se on mahdotonta tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen. Hinnan alennus ja kaupan purku Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei ole mahdollista, toissijaiset tavat oikaista virhe ovat hinnan alennus ja kaupan purku. Vahingonkorvaus Jos virhe tai vahinko johtuu myyjän huolimattomuudesta, hänellä on velvollisuus korvata ostajalle aiheutuneen välittömän vahingon lisäksi myös tälle aiheutunut välillinen vahinko. Aikaisemman myyntiportaan virhevastuu Ostajalla on oikeus kohdistaa virheeseen perustuva vaatimuksensa myyjän ohella myös valmistajaan, maahantuojaan tai maahantuojan valtuuttamaan huoltoon. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa virheestä, joka on syntynyt niistä riippumattomasta syystä vasta sen jälkeen, kun ne luovuttivat tavaran seuraavalle portaalle. 2

4 Tämä esite on tarkoitettu oppaaksi Sinulle, joka haluat saada uudesta kodinkoneestasi parhaan mahdollisen hyödyn ja samalla välttää käyttövirheitä, jotka lyhentävät laitteesi käyttöikää tai muutoin vahingoittavat sitä. Kaikki seuraavilla sivuilla käsiteltävät kodinkoneet soveltuvat vain ja ainoastaan kodinomaiseen käyttöön. Muissa käyttötarkoituksissa valmistajat suosittelevat ammattimaiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita. Kun haluat täydellisempää tietoa ja varmistua jostakin yksityiskohdasta, tutustu kodinkoneesi mukana seuraavaan käyttöoppaaseen. Lakisääteinen virhevastuu...2 Kylmälaitteet...4 Liedet, uunit ja tasot...5 Liesituulettimet...6 Mikroaaltouunit...7 Pyykinpesukoneet Kuivausrummut ja -kaapit..10 Astianpesukoneet...11 Pölynimurit...12 Pienlaitteet...12 Yleistä...13 Pitkää käyttöikää kodinkoneellesi! Missä vika? Terveisin valmistajat Virheilmoituslomakkeet Turvaohjeet...19 Kierrätys

5 a. b. ASENNUS Sijoita laite kuivaan ja viileään paikkaan niin, ettei siihen pääse kohdistumaan suoraa auringonvaloa. Asennus- ja käyttölämpötilan on oltava vähintään +16 C, mikäli käyttöohjeessa ei toisin neuvota. Paras sijainti on mahdollisimman etäällä lämmönlähteistä, liedestä, lämpöpatterista tai astianpesukoneesta, koska kohonnut ympäristölämpötila heikentää laitteen jäähdytystehoa. Säädä jalat niin, että laite seisoo suorassa ja että sen paino jakautuu tasaisesti kaikille jaloille. Katso, että ilma pääsee vapaasti kiertämään laitteen ympärillä ja että laitteen alla ja takana olevat ilmakanavat eivät peity. Laitteen ja seinän välisen etäisyyden tulee olla riittävä. Laitteen yläpuolelle tulee jäädä sopivasti ilmatilaa. Jos laitteessa ei ole omaa ilmastointiritilää, on sen taka- ja yläpuolelle jäätävä vähintään 50 mm tyhjää tilaa (ks. piirrokset). Varmista, että laitteen takana oleva sulamisveden poistoletku johtaa haihdutuskaukaloon. Mikäli laite sijoitetaan nurkkaan siten, että oven saranapuoli on seinään päin, tulee seinän ja laitteen väliin jäädä tilaa. Sitä tulee olla sen verran, että ovi saadaan avatuksi kunnolla hyllyjen poistoa varten. Käytä laitteen alla turva-allasta. KÄYTTÖ Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä laitetta vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Älä pidä kylmälaitteen ovea tai kantta auki tarpeettomasti. Pane laitteeseen korkeintaan huoneenlämpöisiä tuotteita. Kuuman astian sijoittaminen lasihyllylle voi rikkoa hyllyn. Lämmintä ruokaa laitteen sisään laitettaessa heikkenee siellä jo olevien ruokaaineiden säilyvyys niiden lämpötilan noustessa. Säilytä tuotteet suljetuissa astioissa. Älä säädä laitetta liian kylmäksi. Käytä pakastuskytkintä vain ohjeen mukaan, älä jatkuvasti. Kylmälaitteen käydessä moottori ja nestekierto tuottavat ääntä, joka kuuluu asiaan. 4 Jääkaapin lämpötilan voit mitata siten, että asetat keskelle laitetta puolilleen täytetyn vesilasin ja siihen lämpömittarin. Lämpötilan tasaannuttua voit lukea mittarista tuotteiden keskilämpötilan. Mikäli lämpötila näin mitattaessa on C, on se sopiva. Muussa tapauksessa lämpötilaa voi säätää kääntämällä termostaatin nupista. HOITO Varmista ajoittain, että oven tiivisteet ovat kunnossa. Tarkista, että sisävalo on kunnossa; se sammuu, kun ovi suljetaan. Imuroi ja puhdista varovasti kylmälaitteen takaosa riittävän usein lauhduttimen säästämiseksi. Muista puhdistaa myös kompressorin päällinen sekä itse laitteen päällinen ja alusta. Sulata pakastin tai pakastelokero, kun jäätä on kertynyt noin senttimetrin verran. Jos jääkaapin kylmälevy tai pakastelokero jäätyvät liikaa, sulatusvaiheessa vettä saattaa tulla niin paljon, että se valuu haihdutusaltaan reunojen yli lattialle. Mikäli haluat pestä muoviosat astianpesukoneessa, tarkista käyttöohjeesta niiden pesunkestävyys. Puhdistaessasi käytä vain mietoja ja hankaamattomia pesuaineita. Tarkasta aika ajoin, ettei sulamisveden putki tai kouru ole päässyt tukkeutumaan. Älä koskaan hakkaa sisäkuorta millään esineillä. HUOM! Laitteen kuljettaminen vaaka-asennossa voi vahingoittaa kompressoria tai putkiliitoksia. Se voi myös aiheuttaa voiteluöljyn pääsyn putkistoon. Pidä vaaka-asennossa kuljetettu laite pystyssä pari tuntia ennen virran kytkemistä laitteeseen. Käsittele laitetta varoen. Varo lyömästä ovea kiinni voimallisesti tai kuormittamasta sitä tarpeettomasti. Oven liiallinen kuormittaminen voi rikkoa saranat. Laitteita siirrettäessä on varottava vaurioittamasta lattiaa. Kodinkoneen asentaminen vinoon voi aiheuttaa sen, että laite pitää ääntä, joka ei siitä normaalisti kuuluisi. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s. 19.

6 Keraamisen tason puhdistuslasta Huomioi lapsiturvallisuus. Estä lieden kaatuminen kaatumisesteellä. Lieden kaatumiseste (piirros 1) varmistaa sen, ettei liesi kaadu normaalia suuremmassakaan rasituksessa, ja keittotason suoja (piirros 2) estää lapsia vetämästä keittoastioita liedeltä. ASENNUS Anna asennusoikeudet omaavan henkilön huolehtia laitteiden sähköliitännästä (ei koske pistotulpalla varustettuja laitteita). Mikäli hänen asentamansa laite ei toimi tai menee rikki, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Koulutettu ja kokenut henkilökunta tuntee laitteet ja osaa luotettavasti korjata mahdolliset viat. Säädä jalat niin, että laite seisoo suorassa ja että sen paino jakautuu tasaisesti kaikille jaloille. Muista kiinnittää liesi seinään. Kiinnitä erillisuuni huolellisesti kalusteisiin. Katso asennusohjeet! Asenna lattialieden kaatumiseste. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun taloudessa on pieniä lapsia. Varmista, että lähellä olevien kaapistojen materiaali kestää lieden ja uunin pintalämpötilat. Noudata valmistajan antamia ohjeita asennuksesta ja mahdollisesta eristämisestä. Kun kyseessä on erillisuuni tai keittotaso, käyttöohjeeseen on tutustuttava erityisen huolellisesti, koska nämä laitteet vaativat sijoituspaikaltaan ja hoidoltaan perinteisiä laitteita enemmän. KÄYTTÖ Älä koskaan nouse lieden keittotason päälle. Käytä sopivaa keittoastiaa. Pohja on oikean kokoinen, kun sen halkaisija on keittoalueen suuruinen tai sitä suurempi. Vältä karkeapohjaisten kattiloiden ja paistinpannujen sekä alumiinipohjaisten astioiden käyttöä keraamisella keittotasolla. Karkeat pohjat voivat aiheuttaa naarmuja ja alumiiniastioista saattaa jäädä jälkiä keraamiseen pintaan. Maustepurkit ym. keittiön pienet, kovat esineet saattavat keraamisen tason päälle pudotessaan rikkoa sen. Liettä ei saa käyttää keraamisen tason rikkoonnuttua. Älä nosta tai siirrä liettä/uunia kahvasta vetäen; kahva voi vahingoittua. 5 Lieden keittotaso, valitsimet, luukku ja säilytystila kuumenevat käytössä. Pintalämpötilat ovat sitä korkeampia, mitä korkeampi lämpötila uunissa on. Aseta ritilä kannattimille oikein (ks. käyttöohje). Väärin asennettuna ritilä saattaa pudota uunin kannattimilta alas. Leivinpelti/uunipannu on vedettävä suoraan pois uunista. Vinossa olleen pellin tai pannun jättämä mahdollinen vaalea jälki lähtee pois pyyhkimällä. Leivinpaperi saattaa syttyä palamaan korkeissa uunilämpötiloissa, joten tarkista pakkauksesta, kuinka korkeaa lämpötilaa käyttämäsi leivinpaperi kestää. Pidä huolta siitä, etteivät leivinpaperin reunat kosketa vastuksia. Uunin vastukset ovat todella kuumat, joten varo koskettamasta niitä kädellä. Älä laita alumiinifoliota uunin pohjalle tai sivuille. Näin vältät uunin emalia turmeltumasta. HOITO Puhdista keraaminen pinta tarkoitukseen suunnitellulla lastalla ja puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia aineita ja välineitä. Poista sokeri tai sokeripitoinen aine, muovi ja alumiini keraamiselta pinnalta välittömästi tason ollessa kuuma. Käytä keraamisen tason lastaa (ks. kuva). Tason jäähdyttyä puhdista pinta asianmukaisella puhdistusaineella. Valurautalevyjen parasta hoitoa on pitää ne aina puhtaina ja kuivina. Kosteat kattilat tai astiat vähitellen ruostuttavat levyt. Puhdista uuni heti käytön jälkeen, jolloin lika lähtee helpoimmin pois. Käytä uunille tarkoitettua puhdistusainetta, käsiastianpesuainetta tai nestemäistä mäntysuopaliuosta. Vältä hankaavia tai naarmuttavia aineita ja välineitä. Tarkista käyttämäsi uuninpuhdistusaineen sopivuus kotitalouskäyttöön. Suurtalouden puhdistusaineet saattavat vahingoittaa uunin emalia. Levyjen suoja- ja hoitoaineita, samoin kuin uuninpuhdistusaineita, löytyy alan myymälöistä ja huoltoliikkeistä. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s. 19.

7 ASENNUS Liesituulettimen valinnan sanelee rakennustekniikka. Omakotitaloon voidaan asentaa hormiliitännän vaativa liesituuletin. Mikäli hormiliitäntää ei ole, valitaan aktiivihiilisuodattimella varustettu liesituuletin. Huippuimurilla varustettuun tilaan, kuten rivi- tai kerrostaloon, asennetaan liesikupu. Varmista huippuimurin liitäntäteho ennen liesikuvun asennusta. Muiden kuin pistotulpalla varustettujen laitteiden sähköliitäntä on syytä antaa asennusoikeudet omaavan henkilön hoidettavaksi. Asentajan tulee tutustua kytkentäohjeeseen ennen liesituulettimen tai -kuvun asentamista. Liesituuletinta/-kupua ei saa asentaa liian lähelle liettä tai tasoa. KÄYTTÖ Älä käytä aktiivihiilisuodatinta hormiliitännässä. Sen käyttö rasittaa moottoria ja tehonsäätimiä lyhentäen niiden käyttöikää. Käytä valokytkintä ja muita kytkimiä varovasti, älä paina liian kovaa. Tulipalovaaran vuoksi älä käytä liesituuletinta liekittäessäsi ruokaa. HOITO Vältä puhdistuksessa hankaavia ja naarmuttavia aineita ja välineitä. Puhdista tai vaihda rasvasuodatin riittävän usein. Suodattimia saat kauppiaaltasi tai huoltoliikkeistä. Likainen rasvasuodatin rasittaa liesituuletinta ja lisää rasvapalon mahdollisuutta. Rasvapalo saattaa aiheuttaa jopa räjähdysmäisen tulipalon etenemisen. Vaihda aktiivihiilisuodatin riittävän usein, esimerkiksi puolivuosittain. Tukkeutunut rasvasuodatin kuormittaa moottoria, jolloin moottorin käyttöikä lyhenee. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s. 19. Liesituuletinta tai -kupua asennettaessa on huolehdittava siitä, että tuulettimen/kuvun ja keittotason väliin jää riittävästi tilaa. Oikea mitta löytyy laitteen käyttöohjeesta. 6

8 ASENNUS Mikroaaltouunia asennettaessa on tärkeintä, että laitteen ympärille jätetään riittävä ilmankiertotila. Puutteellinen ilmanvaihto heikentää jäähdytystä ja lyhentää laitteen käyttöikää. Mikroaaltouunin sisällä olevaa aaltoputken suojusta ei pidä poistaa. Sopiva asennuskorkeus on cm lattiatasosta. KÄYTTÖ Jos lämmitettävä ruoka tai muu uunin sisältö syttyy tuleen, irrota pistoke seinästä. Älä avaa uunin luukkua, vaan anna palon tukahtua itsestään. Tyhjäkäyttö tai liian vähäinen kuorma vahingoittaa mikroaaltouunin sisäosien maalipintaa ja muoviosia, joten varmistu uunin sisällöstä ennen sen käyttöä. Metalliastiat eivät sovi useimpiin mikroaaltouuneihin, sillä ne aiheuttavat kipinöintiä ja muita vaurioita. Tarkista käyttöohjeesta, millaiset astiat sopivat käyttämällesi uunille. Kypsennettävä ruoka ei saisi joutua kosketuksiin seinien tai luukun kanssa, koska kosketus aiheuttaa kipinöintiä ja vaurioittaa maalipintaa. Terävät ruuan osaset voivat lautasen pyöriessä vahingoittaa uunin sisäseiniä. Lasilautasen tulee pyöriä esteettä. Lautasen pyöritysmoottori ja -mekaniikka vaurioituvat herkästi. Popcornia tehtäessä on hyvä käyttää pakkauksen alla posliinilautasta, jotta paukkumisesta syntyvä voimakas reaktio ei riko uunin lasilautasta. Suojakuvun käyttö on hyödyllistä. Se estää koneistoon kerääntymästä rasvaa ja vähentää myös palovaurioiden riskiä. Rasva heikentää jäähdytysilmankiertoa ja lyhentää komponenttien käyttöikää. Mikroaaltouunin luukkua ei tule avata uunin ollessa käynnissä, sillä se voi aiheuttaa sulakkeen palamisen. Lämmitä ruoka kohtuullisesti. Liian pitkä lämmitysaika voi sytyttää annoksen tuleen. Mikroaaltouunia ei saa peittää ja etenkin grillivastuksella varustetun mikroaaltouunin päällä ei pidä säilyttää mitään. Vastusta käytettäessä uunin pinta kuumenee voimakkaasti. Valvomatta jätetty laite saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita ympäristölleen. Pysy huoneessa mikroaaltouunin käytön ajan. HOITO Puhdista mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun reunat muutaman kerran kuukaudessa. Vältä puhdistuksessa hankaavia ja naarmuttavia aineita ja välineitä. Puhdista lasilautasen alle kerääntynyt rasva käytön jälkeen. Rasva vaurioittaa maalipintaa ja laite saattaa ruostua puhki. Ruostuneen laitteen käyttö on ehdottomasti kielletty. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s

9 Asenna pesukone niin, että se seisoo tukevasti alustallaan. KULJETUSTUET Pesuallas on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon (ks. tarkemmin käyttöohjeesta). Niiden paikoilleen jättäminen vaurioittaa konetta varsin nopeasti, koska allas ei pääse liikkumaan ja näin vaimentamaan koneeseen kohdistuvia rasituksia mm. linkousvaiheessa. Kuljetustuet ja muut pakkauksen osat kannattaa säilyttää koneen mahdollista myöhempää siirtämistä varten. Varastoi pakkausmateriaali lasten ulottumattomiin. ASENNUS Pesukoneen asentamista kalusteisiin ei suositella. Ennen asennusta on tarkistettava, että luukun aukeamiselle jää riittävästi tilaa. Säädä jalat niin, että laite seisoo suorassa ja että sen paino jakautuu tasaisesti kaikille jaloille. Tarkista, ettei kone kosketa seinää tai muita kalusteita. Kone toimii parhaiten ja siihen kohdistuu vähiten rasituksia, kun se on asennettu vaakasuoraan. Asennuksessa kannattaa käyttää apuna vesivaakaa. Muista lukita säätöjalat. Koneen sijoittamista puulattialle tulee välttää, sillä puulattia antaa periksi ja voi siten aiheuttaa koneen liikkumisen paikoiltaan. Koneen ja lattian välissä tulee olla riittävän tukeva alusta. Katso laitekohtaiset asennusohjeet. Linkouksen aikainen tärinä kuuluu asiaan; siitä ei ole vaaraa, kun koneen jalat on oikein säädetty. Valitse pesukoneen paikka niin, ettei se altistu roiskevedelle. Tarkista ennen asennusta, että koneen letkut ulottuvat luontevasti vesihanaan ja viemäriin ja liitäntäjohto pistorasiaan. Kone liitetään kylmävesiliitäntään. Koneeseen tulevan veden paineen ja lämpötilan on oltava suositusten rajoissa, muutoin koneessa saattaa ilmetä käyttöhäiriöitä. Käyttöaika saattaa poiketa ilmoitetusta, jos koneeseen tuleva vesi on normaalia kylmempää. Oikeat lämpötilasuositukset löydät pesukoneesi käyttöohjeesta. Varmista, ettei tulovesiletkuun kohdistu rasituksia. Tarkista poistoletkun asennus käyttöhjeesta (asennus on tarpeeton, mikäli koneesi on varustettu laponpoistajalla). Asenna poistoletku siten, ettei siihen jää vettä makaamaan eikä siihen kohdistu mekaanista rasitusta. Vedellä tulee olla vapaa poistotie kiinteistön viemärijärjestelmään. Poistoletkun jatkamista tulisi välttää. Kutsu tarvittaessa asentaja. KÄYTTÖ Käytä pesukoneessasi vain kotitalouskoneiden käyttöön tarkoitettuja pesuaineita. Kiinnitä huomiota oikeaan pesu- ja huuhteluaineen annosteluun. Annosteluun vaikuttaa pyykin laatu ja määrä sekä koneen ottama vesimäärä. Älä käytä sellaisia aineita, jotka voivat vaurioittaa, syövyttää tai liuottaa koneen osia. Käyttöikään voit vaikuttaa, kun et täytä konetta yli painosuosituksen. Pese koneellasi vain vaatteita, älä esim. mattoja. Liuotinaineita tai paljon rasvaa sisältävien vaatteiden peseminen voi aiheuttaa koneen toimintaan häiriöitä ja vaikuttaa käyttöikään. Myös hiekan 8

10 tms. joutuminen koneeseen esimerkiksi lasten kuravaatteista saattaa vaikuttaa laitteen käyttöikään. Poista pienet irrotettavat esineet vaatekappaleista, jotta ne eivät kulkeudu poistojärjestelmään ja aiheuta vaurioita. Pese pienet vaatekappaleet mieluiten niitä varten tarkoitetussa pussissa. Muutoin ne voivat kulkeutua poistojärjestelmään ja aiheuttaa tukoksia. Sulje vesihana aina käytön jälkeen. Myös virta on katkaistava käytön jälkeen. HOITO Jatkuva vaatteiden peseminen vain alhaisia lämpötiloja käyttäen saattaa aiheuttaa sen, että koneeseen kertyy rasvaa. Se puolestaan voi aiheuttaa hajuhaittoja, vaikuttaa pesutulokseen tai voi jopa vaurioittaa konetta. Tämän estämiseksi on hyvä silloin tällöin antaa koneen käydä tyhjänä maksimilämpötilaohjelmaa käyttäen. Se liuottaa pois koneeseen kertynyttä rasvaa. Lisäksi voit määrävälein, esimerkiksi puolivuosittain, pestä rasvan pois koneesta siihen tarkoitetuilla aineilla. Pesu-/huuhteluainekaukaloon saattaa jäädä ainetta, joka kuivuessaan vaikuttaa koneen toimintaan. Koneen ulkopinnat on hyvä silloin tällöin pyyhkiä puhtaiksi. Varo hankaavien ja liuottavien aineiden käyttöä. Erityisesti kovan veden alueilla pesuainetta saattaa ajan oloon kerääntyä koneeseen. Epäpuhtauksia voi poistaa huoltoliikkeistä tai apteekista saatavilla puhdistusaineilla. Kauluskumi kannattaa tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, koska siihen ajan mittaan kertynyt lika voi lyhentää sen käyttöikää. Puhdista nukkasihti tai poistopumppu säännöllisin väliajoin. Käytä laitteen puhdistukseen ja kalkinpoistoon säännöllisesti siihen tarkoitettua puhdistusainetta, jota saa alan liikkeistä. HUOM! Turvallisuussyistä täyttöluukussa/ -kannessa on sulkulaite estämässä avaamista koneen käydessä määrätyissä tilanteissa. Konetta ei silloin kannata yrittää avata väkisin. Luukkua ei saa vääntää tai rasittaa muutoinkaan. Vääntimien tai painikkeiden väärä tai voimallinen käyttö voi vaurioittaa niitä. On tärkeää, ettei pyykkiä jää täyttövaiheessa luukun/kannen väliin. Se vahingoittaa vaatteita ja mahdollisesti konettakin. Jos kone ei käynnisty, ota tai poista vettä, varmista ensimmäiseksi, että pistotulppa on rasiassa, vesihana on auki ja ettei poistojärjestelmässä ole tukoksia. Pesukoneelle paras käyttöpaikka on kuiva ja lämmin, jottei kone tai sen osat pääse jäätymään. Jos kuitenkin joudut säilyttämään konetta tilassa, jossa on jäätymisen vaara, tyhjennä laite huolellisesti vedestä. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s. 19. PESUKONEEN LIITÄNTÄ Tarkista asennus käyttöohjeesta. Mikäli siellä ei ole toisin neuvottu, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti. Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska se häiritsee veden poistumista tai voi tukkia letkun. Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys. Altaan tulppa ei saa olla kiinni koneen vedenpoiston aikana, koska silloin vesi saattaa valua takaisin koneeseen. Vedenpoistoletku voidaan liittää: 1. Pesualtaan viemäröintikalusteeseen, jolloin poistoletku on ensin tuotava työtason korkeudelle ja kiinnitettävä siihen. 2. Seinässä olevaan viemäriin, jossa on ilmaväli ja jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm. Poistoliitännän on oltava vähintään 30 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella koneen pohjasta. Letku voidaan johtaa joko oikealle tai vasemmalle. 9

11 VINKKI! Saat kuivauksen yhteydessä kätevästi puhdasta, kondensoitunutta vettä, jota voit käyttää esim. höyrysilitysraudassa. ASENNUS Säädä jalat niin, että laite seisoo suorassa ja että sen paino jakautuu tasaisesti kaikille jaloille. Varmista, ettei laitteen sijoituspaikka ole kostea. Laite ei myöskään saa altistua roiskevedelle. Pesutorniksi asennettaessa laitteet on kiinnitettävä valmistajan hyväksymällä kiinnityssarjalla. Kysy kauppiaaltasi tornin asennussarjaa. KÄYTTÖ Käännä ohjelmakoneiston valitsinta vain oikeaan suuntaan. Täytä rumpu oikein. Liian täysinäinen rumpu ja muun kuin puhtaan pyykin kuivaus vahingoittaa laakereita. Älä siis kuivata rummussa esimerkiksi märkiä hiekkaisia vaatteita. Laitetta tai mitään sen osia ei saa sulkea, avata, nostaa, painaa tai vääntää väkisin, eikä rumpuun saa tunkea väkisin mitään isoja tekstiilejä. Liian täysinäinen rumpu, kostea sijoituspaikka, roiskevedelle altistaminen ja jännitevaihtelut sähkönjakeluverkossa (esim. salamat) vahingoittavat ohjelmakoneiston ja moottorin toimintaa. Liuottimella, esim. bensiinillä, puhdistetut tahrat vaatteessa voivat aiheuttaa räjähdysvaaran, joten tuuleta vaatetta ja pese se ennen kuivausta. Jos laitteessa on vedenpoistoletku, varmista, ettei se altistu mekaaniselle rasitukselle, maali- tai liuotinhöyryille tai ole taitoksissa tai puristuksissa. Tarkista, ettei liitos ole liian löysällä. Laitetta ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Käyttöikä lyhenee ja kuivausaika pitenee merkittävästi, mikäli laitetta käytetään ahtaassa ja huonosti tuuletetussa tilassa, sillä laite tuottaa runsaasti lämpöä. HOITO Suojele laitetta kosteudelta (esim. suihkuhuoneessa) sekä maali- ja liuotinhöyryiltä. Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta. Pyyhi laite kädenlämpöisellä vedellä. Maalipinnat eivät kestä naarmutusta eivätkä hankaavia tai liian voimakkaita pesuaineita, esim. liuottimia. Pintoja ei saa suihkuttaa tai pyyhkiä liian märällä pyyhkeellä. Älä puhdista kosteuden tiivistintä terävällä esineellä tai pese sitä alumiinia syövyttävällä aineella. Pidä käyttöympäristö pölyttömänä ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Puhdista nukkasihti ja oven tiivisteet jokaisen käyttökerran jälkeen ja kosteuden tiivistin riittävän usein. Ongelmat vedenpoistossa voivat aiheutua esim. vesisäiliön tyhjentymättömyydestä, poistoletkun taittumisesta tai tukkeutumisesta tai viemärissä olevista ongelmista. KUIVAUSKAAPIT Pidä käyttöympäristö pölyttömänä ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Noudata asennusohjeita. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s. 19. Puhdista (A) nukkasihti ja oven tiivisteet jokaisen käyttökerran jälkeen ja (B) kosteuden tiivistin riittävän usein. A B 10

12 ASENNUS Huomioi erityisesti, onko kone tarkoitettu kylmävai lämminvesiliitäntään. Sijoitus ja liitännät on tehtävä asennusohjeiden mukaisesti. Varmista ennen asennusta, että sekoittajasta lähtevä kupariputki on rakennusmääräysten mukaisesti kiinnitetty kalusteisiin. Astianpesukoneen yläpuolella olevan työtason alareuna on hyvä suojata höyryltä esimerkiksi laitteen mukana tulevalla tai muulla "höyrynsuojalistalla". Sähköjohtoja tai vesiletkuja ei ole suositeltavaa jatkaa. Pesukonetta ei suositella käytettäväksi tai säilytettäväksi alle nollan (0 C) lämpötilassa, sillä se saattaa vaurioittaa konetta. KÄYTTÖ Sulje vesihana aina käytön jälkeen. Myös virta on katkaistava käytön jälkeen. Jos suihkuvarsi ei pyöri kunnolla, se on saattanut juuttua kiinni ruuantähteistä. Varmista, että korit liikkuvat kunnolla. Pesuainekotelo ei mene kiinni, jos pesuainetta annostellaan liikaa tai jos kotelossa on pesuainejäämiä. Jos ohjelman päättymisen jälkeen koneessa on vielä vettä, saattavat poistopumppu, -letkut tai sihdit olla tukossa. Myös ohjelma voi olla vielä kesken. Käytä laitteen puhdistukseen ja kalkinpoistoon säännöllisesti siihen tarkoitettua puhdistusainetta, jota saa alan liikkeistä. Jos vesi vaahtoaa, syynä on konepesuun sopimaton pesuaine tai huuhtelukirkastetta on valunut täytön aikana koneen pohjalle. Jos kone on pysähtynyt pesun aikana, tarkista, ettei sähkövirta tai veden tulo ole katkennut. Korkea pesulämpötila silloin tällöin auttaa laitteen puhtaana pitämisessä. Kylmävesiliitäntä nopeuttaa astioiden kuivumista. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s cm 30 cm 40 cm ASTIANPESUKONEEN VEDEN- POISTOLETKUN LIITÄNTÄ Tarkista asennus käyttöohjeesta. Mikäli siellä ei ole toisin neuvottu, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti. Vedenpoistoletku voidaan liittää: 1. Pesualtaan viemäröintikalusteeseen, jolloin poistoletku on ensin tuotava työtason korkeudelle ja kiinnitettävä siihen. 2. Seinässä olevaan viemäriin, jossa on ilmaväli ja jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm. Poistoliitännän on oltava vähintään 30 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella koneen pohjasta. Letku voidaan johtaa joko oikealle tai vasemmalle. Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska se häiritsee veden poistumista tai voi tukkia letkun. Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys. Altaan tulppa ei saa olla kiinni koneen vedenpoiston aikana, koska silloin vesi saattaa valua takaisin koneeseen. 11

13 ASENNUS Tutki laitteen ulkoinen kunto kuljetuksen jäljiltä ja varmista ennen imurointia, että pölypussi ja suodattimet ovat paikoillaan. KÄYTTÖ Käytä vain ja ainoastaan alkuperäisiä, imuriisi tarkoitettuja pölypusseja. Näin saat laitteestasi parhaan mahdollisen tehon etkä lyhennä tarpeettomasti sen käyttöikää. Pölypussi tulee vaihtaa riittävän usein, sillä liian täysinäinen tai tiivis pussi rasittaa moottoria ja tehosäädintä. Huomioi myös suodattimien vaihto. Myös suulakkeiden ja imuletkun kunnosta on huolehdittava, ja vioittuneet osat vaihdettava. Nosta imuri kynnyksen, liitäntäjohdon tai muun esteen yli. Näin säästät letkua, johtoa, pyöriä ja runkoa. Vältä terävien esineiden, kuten lasinsirpaleiden imurointia, sillä ne saattavat rikkoa pölypussin ja vaurioittaa moottoria. Hienojakoisten tai hiovien aineiden betonipöly, perunajauho tms. imuroiminen on myös vahingollista moottorille. Helposti syttyvien nesteiden, tulitikkujen tai tuhkan imurointi on kielletty. Pölynimuri ei sovellu ulkona, liian ahtaassa tai liian kuumassa paikassa eikä kosteissa tiloissa käytettäväksi. Varo veden imurointia: se vahingoittaa sähköisiä osia. Älä peitä imuria millään. HOITO Vaihda suodattimet riittävän usein. Tukkeutuneet suodattimet lyhentävät moottorin ja tehonsäätimen ikää. Ilmanvirtausta estävät esineet letkussa voivat aiheuttaa moottorin vaurioitumisen. Säilytä imuria oikein. Säilytys kuumassa tai kosteassa paikassa vaurioittaa imurin sähköisiä osia. Letkun säilyttäminen puristuksissa tai kireällä lyhentää letkun käyttöikää. Puhdista imurin ulkopinnat tarvittaessa miedolla pesuaineella ja pehmeällä kankaalla. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Tutustu Turvaohjeisiin s. 19. KÄYTTÖ Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen pistorasiaan. Käytä laitetta ainoastaan silloin, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja häiriötapauksissa. Käytä pienlaitetta vain valvonnan alaisena. Pidä pienet lapset loitolla laitteista. Laitteen toimintakunnon säilyttämiseksi on tärkeää puhdistaa laite aina käytön jälkeen. 12

14 Tutustu ennen käyttöönottoa kodinkoneesi käyttö- ja asennusohjeisiin! Varmista, että olet poistanut laitteesta kaikki pakkausmateriaalit ennen sen käyttöönottoa. Käännä kytkintä ainoastaan ohjeenmukaiseen suuntaan. Sulje aina vesihana laitteen käytön jälkeen. Tutki mahdolliset kuljetusvauriot. Asenna laitteet aina suoraan. Huolehdi laitteen puhdistuksesta riittävän usein ja käytä siihen ainoastaan kotitalouskäyttöön soveltuvia aineita. Käsittele laitetta varoen. Älä käytä väkivaltaa luukkuja, painikkeita, kytkimiä yms. käsitellessäsi. Sijoita sähkölaitteet kuivaan paikkaan. Älä säilytä tai käytä laitetta alle nollan (0 C) lämpötilassa. Huomaa esim. mökkikäyttö! Jännitevaihtelut, kuten ukkonen, voivat vahingoittaa sähkölaitetta. Ohjeiden vastainen tai muuten virheellinen asennus tai käyttö rajoittaa valmistajan vastuuta. Anna asennusoikeudet omaavan henkilön kytkeä laite verkkoon, jos se ei ole varustettu kiinteällä pistotulpalla. Älä poista pistotulppaa seinästä johdosta vetämällä. Jos liitosjohto on lyhyt, se tulee vaihdattaa pidempään; jatkojohtoa ei ole suositeltavaa käyttää. Varo lattian naarmuttamista laitetta siirtäessäsi. Älä jätä laitetta toimimaan valvomatta. Käytä laitetta vain sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen. Noudata valmistajan antamia ohjeita ilmankiertotilasta. 13

15 ASTIANPESUKONE Huono pesutulos Korit ovat liian täynnä. Astioita ei ole aseteltu koreihin oikein. Suihkuvarret eivät pyöri; esteenä korkea astia? Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa. Suotimet ovat tukossa tai eivät ole kunnolla paikallaan. Pesuainetta on liian vähän tai se on vääräntyyppistä. Pesuaine on vanhaa/kovettunutta. Vedenpehmentimen korkki ei ole kunnolla kiinni. Hyvin likaiset astiat ovat jääneet esipuhdistamatta. Pesuohjelmaa ei ole valittu likaisuusasteen mukaan. Värjäytymiä muoviosissa Pesuainetta on annosteltu liian vähän tai sen valkaisuteho ei riitä. Muoviosat kannattaa sijoittaa yläkoriin, mikäli lämmitysvastus on näkyvillä. Astioissa on kalkkikerrostumia tai valkoisia täpliä Liian vähän pesu- tai huuhteluainetta. Pehmennyssuola puuttuu, vesi on liian kovaa. Suolasäiliön kansi on auki. Vedenpehmentimen teho on säädetty liian alhaiseksi. Fosfaatiton pesuaine? Kokeile vertailun vuoksi fosfaattipitoista. Kone kytketty kuumavesiliitäntään: valkuaisainepitoiset liat palavat kiinni astioihin. Astiat eivät ole aivan kuivat. Astiat jääneet liian kauaksi koneeseen. Kirkasteaine puuttuu tai sitä on käytetty liian vähän. Astiat eivät ole kuivia Valittu ohjelma ilman kuivausta. Liian vähän huuhteluainetta. Astiat poistettu koneesta liian aikaisin. Kone kytketty kuumavesiliitäntään. Lasit eivät kiillä / väri muuttunut / laseissa kalvoa Sopimaton pesuaine. Konepesuun soveltumattomat lasit. Kone kytketty kuumavesiliitäntään. Liian vähän kirkastetta. Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä Konepesuun soveltumattomat välineet. Pesuvedessä liikaa suolaa; tarkista suolasäiliön kansi. Kuppeihin jää teen tai huulipunan jälkiä Vaikeat tahrat eivät irtoa astioista kunnolla, jos pesuaineen valkaisuteho ei ole riittävä, tai jos pesulämpötila on liian matala. 14 Astianpesukone ei käynnisty Luukku suljettu huonosti. Pistoke ei kunnolla pistorasiassa. Pistorasiassa ei virtaa; tarkista sulakkeet. Koneeseen ei tule vettä Vesihana kiinni. Vedenjakelussa keskeytys. Vedenottoletku litistynyt/mutkalla/ tukossa. Suotimet tukossa Sulje vesihana ja puhdista suotimet. Suihkuvarret eivät pyöri Esteenä esim. korkea astia tai ruokailuväline. Kone ei poista vettä Poistoletku litistynyt tai mutkalla; oikaise letku. Pesualtaan viemäri tukossa. Seinäviemärissä ei ole ilmaväliä. Kone pitää kovaa ääntä Astiat sijoitettu väärin. Suihkuvarret osuvat astioihin. Kone ei seiso suorassa. Luukussa vikaa, ei mene kunnolla kiinni? PÖLYNIMURI Pölynimuri ei toimi Sulake rikki. Pistotulppa ei ole pistorasiassa. Johdossa vikaa. Tukokset: Pölynimuri saattaa sammua itsestään, jos siihen tulee suuri tukos tai jos suodattimet ovat erittäin likaisia. Jos näin tapahtuu, irrota pistoke virtalähteestä ja anna koneen jäähtyä 30 minuuttia. Puhdista tukos ja/tai vaihda suodatin/suodattimet ja käynnistä laite uudelleen. KYLMÄKALUSTEET Kaappi liian kylmä Pakastuskytkin kytkettynä. Ruokatavarat sijoitettu väärin. Älä säilytä vihanneksia ja muita herkästi jäätyviä ruokatarvikkeita jääkaapin kylmimmässä osassa. Säädä termostaatista pienempi lämpötila. Kaappi ei kylmene riittävästi Ovi ei ole kunnolla kiinni, tai tiiviste on rikki tai likainen. Käydäänkö kaapilla jatkuvasti? Ilmankierto heikkoa; kylmä ilma ei pääse kiertämään ruokatarvikkeiden välissä. Kaappiin lisätty liikaa lämpimiä ruokia.

16 Lähiaikoina pakastettu isoja annoksia. Säädä termostaattia suuremmalle. Lampun sensori rikki: sisävalo palaa, vaikka ovi on kiinni. Koneisto ei käy Verkkokytkin kytkemättä. Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Sulake rikki. Lämpötilasäädin (termostaatti) 0-asennossa. Koneisto käy jatkuvasti Ilmankierto laitteen ympärillä heikkoa. Ympäristön lämpötila liian korkea. Pakastuskytkin kytkettynä? Puhdista/imuroi lauhdutin. Merkkivalot eivät toimi Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa. Sulake on rikki. Kaappiin ei ole kytketty virtaa. Kaappiin ei tule virtaa; kokeile liittämällä pistorasiaan jokin muu sähkölaite. Huurretta tai jäätä muodostuu paljon Tiivisteet huonot tai rikki. Ovi ei sulkeudu kunnolla. Elintarvikkeita säilytetään avonaisissa astioissa. Kesähelteellä kompressori saattaa käydä pysähtymättä; pienennä lämpötilaa. Vesi seisoo sulamisvesikourussa / vettä valuu lattialle tai kaappiin Veden poistoreikä vesikourusta tukossa; puhdista se esim. vanupuikolla tai piipunpuhdistajalla. Veden poistoputki tukossa. Haihdutusallas kaapin takana rikki. Sulavesiletku ei johda haihdutuskaukaloon. Poistoletkun pää vesialtaassa. Ruokatarvikkeet sijoitettu siten, että ne estävät veden valumisen sulavesikouruun. Resonanssiääniä kompressorin käydessä Kaappi ei seiso suorassa. Tarkista kaapin takana olevat putket, ne eivät saa nojata seinään, kalusteisiin tai toisiinsa. Sykkivä, koriseva, napsuva ääni Kylmäaineen kierrosta, termostaatista ja kaapin kylmälevyn tai -hyllyn lämpölaajenemisesta aiheutuu kaapin normaaliin toimintaan kuuluvia ääniä. Sykkivä ääni syntyy, kun kaappi on käynnissä ja kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Kun kompressori käynnistyy ja pysähtyy, saattaa termostaatista kuulua napsahduksia. Jääkaapin sisällä olevaa jäähdytyslevyä pitkin valuu vettä Automaattisen sulatuksen aikana jäähdytyslevyn pinnalla oleva huurre sulaa. Huurteen muodostumiseen vaikuttaa ruokatarvikkeiden kosteus. Peitä ruokatarvikkeet kannella tai foliolla. Kaapissa paha haju Puhdista huolellisesti kaapin sisäosa, puhdista myös ovitiivisteiden urat, lasihyllyjen listan alustat yms. Puhdista kaapin takana oleva haihdutusallas ja vesiletku. KUIVAUSKAAPPI Tuulettimen moottori ei käy Ajastinta ei ole kytketty. Pistoke ei ole pistorasiassa. Sulake rikki. Ylikuumenemissuoja: Mikäli suoja on toiminut, sekä tuulettimen että lämmitysvastuksen virransyöttö katkeaa. Kuivauskaapin voi käynnistää kääntämällä ajastin 0-asentoon ja kääntämällä se haluttuun aikaan jälleen n. 5 minuutin kuluttua. Tarkista aina syy ylikuumenemissuojan toimimiseen ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. Syynä voi olla, että yläpinnan ilmanottoaukko on tukittu tai että pyykki riippuu niin tiiviisti, että ilmankierto on estynyt. Ei lämmitystä Tarkista termostaatin lämpötila. KUIVAUSRUMPU Kuivausrumpu ei toimi Pistoke ei ole pistorasiassa. KÄYNNISTYS-painiketta ei ole painettu. Kuivausohjelmaa ei valittu. Täyttöluukku auki. Sulake rikki. Täyttöluukku ei avaudu Pistoke ei ole pistorasiassa. Ohjelmanvalitsin SEISasennossa. 15 Täyttöluukku ei mene kiinni Nukkasuodatinta ei ole asetettu paikalleen ja/tai suodattimen kantta ei ole lukittu. Riittämätön kuivaustulos Tarkista valittu kuivausohjelma. Nukkasihti tukossa. Lämmönsiirtimessä nukkaa; puhdista lauhdutin. Tarkista täyttömäärä. Pyykkiä ei ole lingottu tarpeeksi. Laitteen jalustan alueella olevat tuuletuskanavat tukossa. Tarkista, että rummun sisäpinta tai rummun kyljet ovat puhtaat. Kuivausvaihe kestää epätavallisen kauan Lämmönsiirtimessä nukkaa; puhdista lauhdutin. Nukkasihti tukossa. LIESI Liesi ei saa virtaa Sulake/sulakkeet rikki. Mahdollinen pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa. Onko mahdollinen vikavirtasuoja toiminut? LIESITUULETIN Liesituuletin ei toimi Sulake rikki. Pistotulppa ei ole pistorasiassa. Ilmanpoistoletku väärin asennettu. Rasvasuodatin tukossa. Lamput rikki tai väärin asennettu. MIKROAALTOUUNI Mikroaaltouuni ei toimi Sulake rikki. Pistotulppa ei ole pistorasiassa. Luukku huonosti suljettu. Kuumennus-/kypsennysaika valitsematta. Mitä isompi määrä, sitä pidempi kuumennus-/kypsennysaika. Mitä kylmempi elintarvike, sitä pidempi kuumennus-/kypsennysaika. Huokoiset elintarvikkeet kypsyvät kiinteitä ruokia nopeammin. Lisää suola vasta kypsennyksen jälkeen. Suola kuivattaa ja tekee esim. lihasta sitkeää. Anna ruuan seistä muutaman minuutin ajan lämpötilan tasoittumiseksi. Aika riippuu ruuan määrästä ja koostumuksesta. Valitse ohjeessa mainittu lyhin aika ja tarvittaessa lisää aikaa. Näin vältytään ylikuumentamiselta.

17 PESUKONE Kone ei käynnisty Sulakkeet rikki. Konetta ei ole liitetty sähköverkkoon. Kansi avoinna. Ohjelma valitsematta. Vesihana auki. KÄYNNISTYS-painiketta ei ole painettu. Mahdollinen ajastustoiminto valittu. Kone ei ota vettä Vesihana kiinni tai siitä ei tule vettä. Vedenpaine ei riitä. Vedentuloletku taipunut tai mutkalla; suorista letku. Vedentuloletkun suodatin ei ole paikallaan. Kansi avoinna. Kone täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi Tarkista vedenpoistoletkun sijoitus. Kone ei linkoa / vesi jää rumpuun Poistoletku mutkalla; suorista letku. Nukkasuodatin tukkeutunut. Valittu huuhtelunpysäytys tai linkouksen pysäytystoiminto? Pyykki jakautunut rummussa epätasaisesti. Kone tärisee ja meluaa Kuljetustuet poistamatta. Konetta ei ole sijoitettu tasaisesti. Koneen ja esim. seinän välissä ei ole tarpeeksi tilaa. Koneessa liikaa pyykkiä. Pyykki jakautunut rummussa epätasaisesti. Lattialle valuu vettä Pesuainetta annosteltu väärin (liikaa ainetta = paljon vaahtoa). Sopimaton pesuaine. Pesuainelokero tukossa. Vedenpoistoletku huonosti kiinni. Nukkasuodatin poissa paikoiltaan. Poistoletku ei ole tiivis. Liitännöissä tai hanassa voi olla vaurioita. Kansi ei avaudu Pesuohjelma käynnissä. Kansi lukittu. Kone lämmittää vettä. Pesukone haisee pahalta Pesuainetta annosteltu liian vähän. Käytetty lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60 /95 asteen ohjelmaa tuskin koskaan. Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Hoito: Laita tavanomainen määrä pesuainetta ja anna koneen käydä tyhjänä 95 C:n ohjelma lävitse. Linkous käynnistyy viiveellä / kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumiseen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaantumisvaihe kestää noin 15 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee. Epätavalliset äänet Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeämmän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa. Rummussa ei näy vettä Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen. Huono pesutulos On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei ole valittu. Liikaa pyykkiä. Pesuainejäämiä pesun jälkeen Luultavasti nykyisten pesuaineiden sisältämiä liukenemattomia aineosia. Harjaa ja pudistele vaatteet, ja mikäli tarpeen, pese ne uudestaan. Vaahtojäämiä huuhtelun jälkeen Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun. UUNI/LEIPOMINEN Ruoka-/vehnäleivät, pehmeät kakut eivät nouse Jos uunin lämpötila on liian alhainen, leivonnainen nousee ensin ja sen jälkeen laskee ja jää litteäksi. Ruoka-/vehnäleipätaikina ei ole kohonnut oikein Liian pitkä kohotus leivonnan jälkeen jättää leivonnaiset litteiksi. Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta. Liian kuuma rasva/nesteseos tuhoaa hiivan vaikutuksen. Ruoka-/vehnäleivästä, pehmeistä kakuista tulee kuivia Syynä voi olla liian pieni nestemäärä, liian suuri jauhomäärä tai väärä jauholaatu. Jos uunin lämpötila on liian alhainen, leivonnaiset joutuvat paistumaan uunissa liian kauan ja kuivuvat. Leivonnaiset/ruokalajit paistuvat liian tummiksi Jos uunin lämpötila on liian korkea, leivonnaiset tummuvat liikaa ennen kypsymistä. Liian korkealle asetettu leivonnainen/ruokalaji saa tavallisessa paistossa liikaa ylälämpöä. Vaikutus on päinvastainen asetettaessa pelti liian alas. Leivonnaiset/ruuat ovat vaaleita Uunin pohjalle asetettu alumiinifolio, leivinpelti tai uunipannu estää alalämmön siirtymistä ja saattaa vaurioittaa uunin emalipintaa. Vaaleissa kakkuvuoissa kakut paistuvat vaaleammiksi kuin tummissa vuoissa. Keitto-/paistoaika on liian pitkä Tarkista, että keittoastia on sopiva. 16

18 Mikäli kodinkoneessasi ilmenee vikaa, ota yhteyttä maahantuojan edustajaan, esimerkiksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot löydät kodinkoneen mukana tulleesta huoltoliikkeitten luettelosta tai esimerkiksi puhelinluettelon Keltaisilta Sivuilta. Palvelun nopeuttamiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi on hyödyllistä täyttää kääntöpuolen virheilmoituslomakkeen tiedot jo valmiiksi etukäteen ja antaa ne sitten huoltomiehelle. ARVOKILPI Arvokilvestä löydät kodinkoneen tärkeät tunnistetiedot. Kilpi sijaitsee tavallisimmin seuraavissa paikoissa: Kylmälaitteet: tuotteen sisällä sivuseinässä Liedet: takapellissä, säilytyslaatikossa tai sivuseinässä Liesituulettimet: suodattimen takana Mikroaaltouunit: luukussa tai taustassa Pyykinpesukoneet: takapellissä, luukussa tai poistopumpun luukussa Astianpesukoneet: luukun ylä- tai sivureunassa Pölynimurit: pohjassa 17

19 VIRHEILMOITUSLOMAKE Asiakas Nimi Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin työhön Matkapuhelin Puhelin kotiin Tuotteen Merkki Malli Tuotenumero tiedot Sarjanumero Ostopäivä Ostopaikka Vika Vian kuvaus Ilmenemispäivä Huom! Täytä tiedot tästä eteenpäin siinä tapauksessa, mikäli virhe on ilmennyt yli 6 kuukauden kuluttua tuotteen ostopäivästä. Ilmoitus huoltoliikkeelle (pvm) Huoltoliikkeen selvitys asiasta Aiemmat korjaukset Pvm: Vika: Huoltoliike: Asennus Asennuspvm Asennuksen suoritti Tuotteen tarkastus asennuksen jälkeen Asiakas Huoltoliike Muu kuka: Palautus Missä vioittunut tuote on tarkastettavissa (osoite) Toivottu ajankohta Henkilö, jonka kanssa tarkastuksesta voidaan sopia Nimi: Puh.: Muuta

20 Lisävarusteena saatava keittotason suoja vähentää keittolevyjen ja -astioiden aiheuttamaa palovammavaaraa. Kodinkoneet eivät ole leluja. Huolehdi lasten turvallisuudesta. Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa kodinkoneiden ollessa toiminnassa. Pidä tuotteen pakkausmateriaali poissa pienten lasten ulottuvilta. Katso, etteivät pienet lapset pääse käsiksi tuotteen säätimiin tai sen sisäosiin. Mikään kodinkone ei ole tarkoitettu kiipeilyyn. Jos laitetta ei ole kiinnitetty kalusteisiin, voi siinä roikkuminen aiheuttaa vaaratilanteen. Varmista, että lieden kaatumiseste on asennettu kunnolla. Lieden pinnat kuumenevat käytössä. Pintalämpötilat ovat sitä korkeampia, mitä korkeampi lämpötila uunissa on. Varo kuumia pintoja käytön aikana. Kun uuni on päällä, uunin alla olevan säilytystilan pinnat ovat myös kuumat. Käännä kahvalliset astiat liedellä niin, ettei lapsi pääse niihin käsiksi. Varmista, että uunin luukun lapsilukko on käytössä. Tällöin pieni lapsi ei saa luukkua auki. Älä säilytä leikkuulautaa, muoviesineitä, patalappua, pyyhettä yms. keittolevyn tai keraamisen tason päällä. Vahingossa päälle kytketty keittolevy voi sytyttää ne palamaan. Sulaessaan muovi saattaa vahingoittaa keraamisen tason pintaa. Kun astiapesukoneessa on teräviä esineitä, pidä luukku suljettuna, jotta lapset eivät pääse vahingoittamaan itseään. Jos kuivausrumpu on asennettu pesukoneen päälle, huolehdi, että se on asianmukaisesti kiinnitetty eikä pääse putoamaan. Irrota käytöstä poistamastasi kylmälaitteesta ovet estääksesi pikkulapsia pääsemästä sen sisälle. Huolehdi tuotteen kierrätyksestä kuvatulla tavalla. Käytöstä poistetutkaan laitteet eivät saa toimia leikkipaikkana, sillä niiden ovet ja luukut saattavat olla vaaraksi. Viallisen sähkölaitteen käytössä on aina sähköiskun vaara. Lue käyttöohje huolellisesti ja käytä kodinkonettasi vain ohjeessa esitetyllä tavalla. Kun täysinpalvellut tuotteesi aikanaan lähestyy elinkaarensa loppua, on erittäin tärkeää, että myös sen kierrätyksestä huolehditaan asianmukaisesti. Tyhjennä tuote huolellisesti siellä mahdollisesti olevista tarvikkeista, kuten tekstiileistä, ruokatavaroista, lääkkeistä jne. Älä kuormita ympäristöä hylkäämällä tuotetta oman onnensa nojaan, vaan huolehdi sen sisältämien materiaalien ympäristöystävällisestä edelleenkäsittelystä ja hyödyntämiskelpoisten raaka-aineiden talteenotosta toimittamalla tuote lähinnä sijaitsevaan kotitalouskoneiden kierrätystoiminnasta vastaavaan pisteeseen. Kiitos, että huolehdit yhteisestä ympäristöstämme. 19

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1: ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Turvallisuusohjeet Suosituksia LUKU 2: ASENNUS Kuljetusruuvien poistaminen Jalkojen säätäminen Sähkökytkentä Tulovesiletkun kytkentä

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN 3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM SISÄLLYSLUETTELO ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESUAINEET JA

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot