Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015."

Transkriptio

1 Ympäristö- ja terveyslautakunta SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevan tekstiilien vesipesulan toimintaa. Luvan hakija / Laitos SHP-Palvelut Ky Kenttäkatu Kankaanpää Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti, liitteen taulukko 2 kohta 9 d) Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin 2 liitteen mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula. Kunnan lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomainen on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 34 :n 2 momentti. Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 :n 8 kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat ympäristöluvanvaraiset pesulat. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun Toimintaa koskevat kuvat ja sopimukset Kankaanpään Kansanterveystyön KL on hyväksynyt Satakunnan laitospyykki KY:n sijoitusluvan uudelleenjärjestelyn sekä 36 Satakunnan laitospyykki KY:n kattilalaitoksen (1,5 MW) sijoitusluvan. Lounais-Suomen ympäristökeskus on merkinnyt Sata-Hämeen Pesula Oy:n ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Laitos sijaitsee Kankaanpään kaupungin Pansian teollisuusalueella kiinteistöllä , osoitteessa Kenttäkatu 1. Alue on Satakunnan maakuntakaavassa varattu teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi merkinnällä T1. Lisäksi alueella on voimassa oleva asemakaava. Pesulan kaakkoispuolella sijaitsee Hämeenkangas-Niinisalo ( ) I-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueen reunavyöhyke sijaitsee lähimmillään noin 440 metrin päässä ja varsinainen muodostumisalue noin 700 metrin päässä pesulasta. Hämeenkankaan Natura-alue (FI ) sijaitsee lähimmillään noin 900 m päässä pesulan koillispuolellla. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 370 metrin etäisyydellä

2 pesulan kaakkoispuolella. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Yleiskuvaus SHP-Palvelut / pesula pesee ja huoltaa liinavaatteita, potilastekstiilejä, henkilökunnan suojavaatteita, asiakkaiden omia tekstiilejä sekä vuokraa erilaisille laitoksille tekstiilejä. Pesulan palveluksessa on 15,5 henkilöä, joista tuotannossa työskentelee 10 henkilöä, kuljetuksessa 1,5 henkilöä, huollossa 0,5 henkilöä, taloushallinnossa sekä pesulan tuotannosta- ja palveluidenmyynnistävastaavina 3,5 henkilöä. Pesula toimii viitenä arkipäivänä viikossa noin 7 h / pv 7:00-15:00 välisenä aikana. Pesulan kapasiteetti on kg pyykkiä / päivässä, mikä vastaa kg kuukaudessa. Pesula pesi vuonna 2014 / 826 kg / pv. Pesulassa pestään pyykkiä kuudella erikokoisella yksikkökoneella. Koneista kolme 2 lokeroista Milnor merkkistä konetta (90 kg x 2 ja 180kg). Lisäksi pesulasta löytyy Primus 40 kg sekä Goudkuil Speedmaster 55 kg ja 110 kg. Pyykki lajitellaan pesua varten ja asiakkaan pyykit pyritään pesemään aina omina asiakkuuksina. Pesuprosessi perustuu veteen, lämpötilaan, mekaniikkaan ja pesuliuokseen. Kankaanpään kaupungin vesi on pehmeää ja näin ollen pesulassa ei pehmennetä vettä ennen pesuprosessia. Höyryn tuottamiseen menevä vesi pehmennetään. Tensidit irroittavat lian tekstiilin pinnasta ja erilaiset apuaineet hajottavat lian. Pesuaineet ovat matalavaahtoisia mikä lisää pesutehoa. Pesukoneissa on käytettävissä 9 eri pesuohjelmaa. Raakaveden pesuliuoksen ja viimeistelyhuuhtelun kovuus- ja ph-arvoja seurataan säännöllisesti. Kaikki pesukoneet ovat mukana omalaadunvalvonnassa. Infektiopyykki pakataan asiakkaalla dissolvo-pusseihin, joka pakataan vielä keltaiseen nailonsäkkiin. Keltaiseen nailonsäkkiin pakattu infektiopyykki ohjautuu pyykin vastaanottopisteessä erilleen. Pesijä tyhjentää säkin suoraan pesukoneen sisällä ja keltainen nailonsäkki menee myös samaan pesukoneeseen. Dissolvo-säkki avautuu liimauksistaan pesuliuoksessa ja vapauttaa pyykit pesuun. Lämpödesinfektio kestää 72 asteisessa vedessä / 10 min. Pesun jälkeen pyykki kuljetetaan kuivausrumpuun ja ohjautuu siitä oikeanlaiseen jatkokäsittelyyn jotka voivat olla höyrymankelointi, 2 telainen, kourulämpötila 160 astetta, ajovauhti 150 m minuutissa. Mankeloitavat tekstiilit syötetään syöttölaitteen kautta kosteina kuumamankeliin, jossa toisessa päässä tuotteet tulevat kuivina, sileinä ja viikattuina nipuissa kuljetushihnalle. Pienet tuotteet kuten tyynyliinat, leikkausliinat, keittiö- ja instrumenttipyyhkeet niputetaan loppupakkauksessa käsin. Työvaatteet viimeistellään tunneleissa joita pesulassa on kaksi. Tunnelin höyrylämpötila on 150 astetta. Työvaatteet ripustetaan henkareille tunneliin viimeistykseen ja tunnelointi kestää noin 10 minuuttia. Vaatteet ohjataan pakkaustilaan erillistä tankoa pitkin jossa ne tarkistetaan ja pakataan asiakkaalle kuljettavaksi. Sininen työvaate kuivataan tumlerissa jossa kuivauslämpötila haetaan kuivattavan materiaalin mukaan. Kuivauksen jälkeen tuotteet tarkistetaan, viikataan ja pakataan. Pesulassa on ompelimo missä korjataan kaikki korjausta tarvitsevat tekstiilit. Pesulassa tuotannon tilat ovat erotettu paineistamalla puhtaan pyykin

3 käsittelytilan ilmavirtaus likapyykkiosastolle päin. Näin likapartikkelien pääsy puhdaspyykkiosaan on estetty. Raaka-aineet, kemikaalit ja muut tuotantoon käytettävät aineet ja niiden varastointi, säilytys sekä kulutus Toimittaja Sealed Air/ Diversey Clax Delta- Free pääpesuaine Luokitus ja lausekkeet Kulutus 2014 C:R34 Xi;R kg joutsenmerkitty tuote Clax Enzi pesutehostin xn;r kg 200 l Clax pesutehostin 200 l 200Color Divosan plus Clax Ecosoft Divosan hypoclorite Clax Neutrapus valkaisu ja desinfektioaine R10C;R35, R5 O:R8, Xn;R20/22C; R35 O;R7 R10 Xn;R20/21/22 C;R35 N;R kg pertiikkapohjainen 200 l Xn;R kg 200 l Xi;R N;R50 R31 C;R kg 25 l Xi;R37 N;R50 C;R35 Otetaan 20 l parhaillaan käyttöön viimeistelyaine valkaisu ja desinfektio Neutralointiaine Xn;R22 Xj;R41 N;R50 Xj;R38 N;R50 F;R11 Xj;R36 R kg joutsenmerkitty tuote Pesukemikaalit Käyttötarkoitus Maksimimäärä prosessissa ja varastossa (t) l Pesukemikaaleja käytettiin 2014 vuonna kg. Pesukemikaalit varastoidaan hapot ja emäkset erillään omien valuma-altaiden päällä. Kaikki aineet ovat nesteitä. Ainekulutus on ollut 0,023kg /kilolle pyykkiä. Energian käyttö SHP-palveluiden energian tuotto tehdään omalla höyrylaitoksella. Laitos sijaitsee pesularakennuksen maantienpuoleisella sivulla rakennuksen päässä. Laitoksessa on yksi 1,8 MW höyrykattila. Kattilan käyttöönottovuosi on Vuosikäyttö 2014 arvio on ja polttoainekulutus oli 2014/ l. Höyry tuotetaan kevytpolttoöljyllä. Jonka lämpöarvo on

4 35,7 MJ/kg on 9,9 kwh. Öljy varastoidaan omassa maanpäällisessä teräsrakenteisessa litran öljysäiliössä. Säiliöauto tuo polttoöljyä pesulaan noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Öljysäiliössä on Neste Oy pinnanmittausjärjestelmä. Öljysäiliö sijaitsee höyrylaitoksen vieressä omassa suojarakennuksessa. Öljysäiliössä on valuma-allas. Vedenhankinta ja viemäröinti Raakavettä käytettiin vuonna 2014/ 7 752m3. Vedenkulutus 36,40 l/kg pyykkiä. Vedenkulutuksen vähentäminen on yksi SHP keskeisimmistä ympäristötavoitteista.tulemme tekemään 2015 muutoksia pesuohjelmiin jolla pääsemme pienentämään vedenkulutusta. Pesukoneiden vedenpinnan korkeuksia laskemalla ja pesuohjelmia muuttamalla. Tällöin myös tulee pesukonekohtaiset vedenkulutusmittaukset mahdolliseksi. Suunnitelmat ovat jo olemassa ja käyttöönotto tapahtuu kesään mennessä. Luemme kerran kuukaudessa, kuukauden viimeinen päivä vesimittarin, lukeman ilmoitamme Kankaanpään kaupungille. Käyttämästämme vedestä ilmaan haihdutimme kuivauksien yhteydessä noin m 3 /2014 ja kaupungin viemäriin päätyi noin m 3. Viemäriin kulkeva likavesi kulkee 3 osaisen saostuskaivon läpi toisen ja kolmannen lokerikon välissä on nukkasihti. Saostuskaivot käy tarvittaessa tyhjentämässä jäteauto, Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Suurin vaaratekijä on tuotannossa oleva pöly jota irtoaa pestävistä vaatteista. Kuivausprosessissa syntyy irtotekstiilikuituja joka saadaa suurimmaksi osaksi kerättyä talteen, mutta sitä laskeutuu ja kulkeutuu tuloilman virtauksissa putkistojen, pintojen ja tasojen päälle. Tekstiilipöly ei ole itsestään syttyvää, tarvitsee aina ulkopuolisen kipinän ja näin ollen tulipalon syttyminen ja pesulan nopea palaminen tämän pölyn vuoksi on mielestämme suurin riski. SHP:ssä tehdään yläpölysiivoukset kerran vuodessa ja ylläpitosiivous kerran viikossa tuotannon tiloissa. Pesulan tiloissa on käsisammuttimia 3 kpl ja 1 paloletku. Pesulassa on pelastussuunnitelma joka käydään kerran kuukaudessa läpi. Öljysäiliön rikkoutumiseen ja öljyn valumiseen maahan on varauduttu valuma-altaalla. Valuma-altaan kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja öljysäiliö tarkistetaan lain määrämin välein. Höyrylaitoksen polttimen palamista seurataan päivittäin. Hiukkaspäästömittaukset tehdään kolmen vuoden välein standardin SFS 3866 mukaisesti. Pesuaineiden säilytyksessä huolehditaan happamien ja emäksisien aineiden erillään pitäminen. Huolehditaan, että jokainen sorttimentti on omalla valuma-altaallaan ja hapot ja emäkset erillään toisitaaan. Liikenne ja liikennejärjestelyt Pesulan asiakkaiden pyykit kuljetetaan pesulan omalla kalustolla, jota nyt on käytössä 3 kuorma-autoa. Vuonna 2014 käytimme viitenä päivänä viikossa yhtä kuorma-autoa. Tällä hetkellä (2015, helmikuu) ensisijainen kuljetusautomme ajaa viitenä päivänä ja toinen autoistamme kahtena päivän. Molemmat autot käyvät pihassa 2-4 kertaa päivän aikana. Ajokilometrejä kertyi vuonna km ja dieselöjyä kului vuonna l. Pyykinkuljetusautojen lisäksi pesulaan ajaa arkipäivisin omilla autoillaan noin 10 työntekijää ja ehkä kerranviikossa tavaran kuljetusauto, säiliöauto öljyn kuljetuksessa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Pyykin

5 kuljetus ja öljyn kuljetus tapahtuu pesulan takaosaan, jonne on suunniteltu isoille autoille liittymät ja sujuvat kulkuväylät. Henkilökunnan parkkialue sijaitsee pesulan etuosassa (pansiantiensuuntaisella sivulla) Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Pesulassa on ISO Ympäristönjärjestelmän mukainen laatujärjestelmä jota noudatetaan. Järjestelmä on sertifioitu vuonna SHP noudattaa ASFS-EN standardin mukaista hygienian hallintajärjestelmää. Päästöt vesistöön ja viemäriin sekä ilmaan Pesulasta syntyneet jätevedet johdetaan Kankaanpään kaupungin viemäriverkostoon. Pesulan toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, lähinnä vesihöyryä. Höyryn tuottamisesta johtuvat päästöt ohjataan ulkoilmaan 16 metriä korkean piipun kautta. Käytämme kevytöljyä. Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Öljysäiliössä ja pesuaineiden tynnyreiden alla on valuma-altaat. Melu ja tärinä Toiminnasta itsestään ei synny meluhaittaa. Melupäästöt syntyvät lähinnä pyykin kuljetuksista. Tärinää ei synny. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Pesulassa 2014 syntyneet jätteet ovat pääsääntöisesti pyykin keräilyyn käytettyjä muovipusseja joita pesula vähentään siten, että pyritään keräämään pyykit pestäviin kangassäkkeihin. Jonkin verran syntyy myös pahvi- ja kartonkijätettä sekä toimistopaperi ja lehtijätettä. Lumppujätteen pesula kerää ja säilöö tiloissaan kunnes ne toimitetaan polttolaitokseen. Sekajäte puristetaan jätelaitoksen vuokraamaalla puristimella joka tyhjennetään noin kerran vuodessa. Pesulassa on jätekatos jossa on lajittelupisteeet erilaiselle jätteelle: paperi, kartonki, metalli, lamput ja sekajäte. Taulukossa pesulan 2014 syntyneistä jätteistä selvitys. Jätelaji Jätemäärä Toimituspaikka Sekajäte kg Kankaanpää Jätehuolto Jussila Pahvi 600 kg Kankaanpää Jätehuolto Jussila Lehti ja paperi 400 kg Kankaanpää Jätehuolto Jussila Energiajäte 275 kg Kankaanpää Jätehuolto Jussila Loisteputket 20 kpl Kankaanpää Jätehuolto Jussila Metallijäte 120 kg Kankaanpää Jätehuolto Jussila Paras käyttökelpoinen tekniikka Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt arvioita parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta. ASIAN KÄSITTELY JA RATKAISU Asian vireilläolosta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän

6 ympäristöpalveluiden ilmoitustaululla Kiinteistön rajanaapureille on tiedotettu päivätyllä kirjeellä. Tarkastus Ympäristölupahakemuksen johdosta järjestettiin tarkastuskäynti. Läsnä tarkastuskäynnillä olivat Paula Vaajasaari ja Mika Kuusisto (SHP-Palvelut Ky) sekä ympäristötarkastaja Elina Seppälä (PoSa). Tarkastuskäynnistä laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksen johdosta pyydettiin lausunto Kankaanpään kaupungin Tekniseltä lautakunnalta, joka lausui seuraavaa: SHP-Palvelut Ky:llä ei ole erillistä talousjätevesisopimusta Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa, joissa sovittaisiin erityisistä ilmoitusvelvollisuuksista, vastuista ja viemäriverkostoon johdettavien jätevesien määrästä ja laadusta. Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos katsoo, ettei teollisuusjätevesisopimuksen solmimista toistaiseksi edellytetä, koska nykyinen, lupahakemusken mukainen toiminta täyttää vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen 7.9 :n vaatimukset. 7.9 Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrä ja laadun rajoitukset Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtioneuvostonpäätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingonvaaraa tuottavasti: Esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä tai ainetta, joka reagoidessaan viemärivesien kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäreiden merkittävää lämmön nousua. Myrkkyä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita. Viemärivettä, jonka ph-luku yleiseen viemäriin liitoskohdassa on pienempi kuin 6 tai suurempi kuin 11 Suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää + 40 C Viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden. Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos toteaa, että viemäröitävien jätevesien laadusta on tarvittaessa tehtävä lisäselvityksiä PoSan Ympäristöpalvelut tai

7 Vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla. Selvityksen perusteella voidaan antaa jätevesien esikäsittelyyn ja laatuun liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen ja huolehdittava siitä, että talousvedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta puhdistamolle otetaan huomioon ympäristönsuojeluasetuksen 889/ ja 36 sekä valtioneuvoston asetus ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006. Ympäristönsuojeluasetuksen liitteen 1 (aineet, joiden päästöt vesiin tai yleiseen viemäriin ovat luvanvaraisia) ja liitteen 2 (tärkeimmät pilaantumista aiheuttavat aineet päästöjen raja-arvoja asetettaessa) sekä asetuksen 1022/2006 liitteessä 1A (vesiympäristölle vaaralliset aineet) mainittujen aineiden esiintyminen tulee toiminnanharjoittajan tarvittaessa selvittää. Muilta osin tekninen keskus katsoo, että toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta ja se tulee tarvittaessa esittää. Kirjanpidosta on käytävä ilmi seuraavat asiat: Pestyn pyykin määrä (kg) Pyykinpesussa käytettävien kemikaalien tiedot ja määrät (kg) Syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat Tuotantotilojen tarkastukset Jätevesinäytteiden ottoajat ja näytetulokset Mahdolliset häiriö- ja onnettomuustilanteet sekä niistä aiheutuneet toimenpiteet. Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu lähetetyllä sähköpostilla tilaisuus antaa vastine lausuntoon. Vastinetta ei määräaikaan mennessä annettu. Valmistelijan esitys PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää ympäristöluvan SHP-Palvelut Ky:lle tekstiilien vesipesuun Kankaanpään kaupunkiin kiinteistölle edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä. Lupamääräykset Polttoaineiden ja kemikaalien käsittely ja varastointi 1. Kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Varastoja, säiliöitä ja putkistoja on tarkkailtava säännöllisesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpiteisiin. Kemikaalit on varastoitava kullekin varastoitavalle aineelle tarkoitetussa ja asianmukaisesti merkityssä astiassa tai säiliössä laitoksen sisällä. Nestemäiset kemikaalit on sijoitettava suoja-altaisiin. 2. Energiantuotantoyksikössä käytettävä kevyt polttoöljy on varastoitava

8 kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä. Suoja-altaan tilavuus on mitoitettava siten, että vuototilanteessa altaaseen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman säiliön nestetilavuus. Säiliö on varustettava ylitäytönestimellä ja kaksoisvaippasäiliö myös vuodonilmaisimella. Käsittely- ja varastointialueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliön kunto on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kymmenen vuoden välein. Suoja-altaan tilavuutta koskeva vaatimus tulee voimaan Energiantuotanto ja päästöt ilmaan 3. Energiantuotantoyksikön toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevaa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköille annettua valtioneuvoston asetusta. 4. Energiantuotantoyksikön savupiipun tulee olla vähintään 7,5 metriä korkea. 5. Energiantuotantoyksikön savukaasun hiukkaspitoisuus saa olla enintään 50 mg/m 3 n, typenoksidipitoisuus NO 2 :na enintään 900 mg/m 3 n ja rikkidioksidipitoisuus SO 2 enintään mg/m 3 n redusoituna kolmen prosentin happipitoisuuteen. Vuoden 2018 alusta alkaen rikkidioksidipitoisuus saa olla enintään 350 mg/m 3 n muunnettuna kolmen prosentin happipitoisuuteen. Päästöraja-arvot eivät koske yksikön käynnistys- ja alasajotilanteiden aikaisia päästöjä. 6. Energian tuotannossa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. Jätevedet 7. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä pesuaineiden ja kemikaalien haittavaikutuksista sekä jätevesiensä laadusta. Viemäriin ei saa laskea sellaista jätevettä tai ohjata jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, jätevedenpuhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai hyötykäytölle. Melu 8. Toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, asuinrakennusten oleskeluun käytettävällä pihalla, päivällä klo 7-22 ekvivalentti-melutasoa (LAeq) 55 db, eikä yöllä klo 22-7 ekvivalentti-melutasoa (LAeq) 50 db. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia toiminnanharjoittajaa teettämään melumittaukset erikseen sovittavalla tavalla, mikäli on syytä epäillä melutasojen ylittyvän. Jätteet 9. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Laitoksen toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyötykelpoiset jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn hyödynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, jos ne eivät sisällä vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavia aineita siinä määrin, että kyseessä olevat jätteet on luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi

9 vain yritykselle, jolla on alueellisen ympäristökeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon tai jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä. Jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. 10. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseinen vaarallisen jätteen käsittely. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) mukaiset tiedot vaarallisista jätteistä. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 11. Häiriötilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävistä polttoaine- tai kemikaalivuodoista on välittömästi ilmoitettava myös pelastusviranomaiselle. Jätevesiviemäriin joutuvista poikkeuksellisista päästöistä on ilmoitettava vesihuoltolaitokselle. 12. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia helposti saatavilla sekä sulkumattoja tai vastaavia lattiakaivojen ja sadevesikaivojen sulkemista varten. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. Prosesseissa sekä kone- ja laitehankinnoissa parasta mahdollista tekniikkaa on hyödynnettävä siten, että päästöt, energiakulutus ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Vastuuhenkilön nimeäminen 14. Laitokselle tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu varmistaa laitoksen asianmukaiseen hoitoon ja käyttöön liittyvän toiminnan tarkkailu sekä raportointi viranomaisille. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan tarkkailu ja valvonta 15. Laitoksen jäteveden määrää ja laatua tulee tarkkailla ottamalla viemäriin johdettavasta vedestä vuorokauden kokoomanäyte. Näytteestä tulee määrittää ph, kiintoainepitoisuus, biologinen hapenkulutus (BOD 7ATU ) ja kemiallinen hapenkulutus (COD cr ) sekä kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus. Näyte tulee ottaa kertaluontoisesti 6 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja uusittava kahden vuoden välein. Tulokset tulee toimittaa kuukauden kuluessa niiden valmistuttua Kankaanpään

10 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Kankaanpään kaupungille (Tekninen keskus). Viemäröitävien jätevesien laadusta on tarvittaessa tehtävä lisäselvityksiä Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tai Kankaanpään Vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla. Lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa selvitysten perusteella. 16. Energiatuotantoyksikön päästöraja-arvojen noudattamiseksi tulee palamisen hallinnan avulla huolehtia siitä, että päästöt ovat mahdollisimman pienet. Savukaasujen hiukkaspitoisuus, typenoksidipitoisuus ja rikkidioksidipitoisuus on mitattava kertaluontoisesti kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Mittaustulokset on toimitettava kuukauden kuluessa mittauksista Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Päästömittaukset tulee uusia, mikäli toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. 17. Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista, laitoksen ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toteutuneista ympäristönsuojelutoimenpiteistä, päästöistä, jätteistä ja jätehuollosta on pidettävä kirjaa. Seurantakirjapitoon on merkittävä vuosittaista raportointia varten tarvittavat tiedot. Seurantakirjanpidon perusteena olevat asiakirjat (esim. häiriökirjanpito, tutkimus- ja tarkkailutulokset, jätekirjanpito ja jätteiden siirtoasiakirjat) tulee säilyttää vähintään viiden vuoden ajan. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kirjanpidossa on otettava huomioon jätelain asiaa koskevat vaatimukset. 18. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavat tiedot: laitoksen pesumäärät (kg/a) käytetyt polttoaineet (t/a, m 3 /a) käytetyt kemikaalit jakeittain (t/a, m 3 /a) laskennalliset ja/tai mitatut päästöt ilmaan (t/a), sekä päästöjen laskentatavat jätevesinäytteiden tulokset, näytteenottoaika ja -tapa veden kulutus ja jätevesimäärät (m 3 /a) ympäristön kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet kaivojen tyhjennykset (pvm) sekä mahdolliset häiriöt tiedot muodostuneista tavanomaisista ja vaarallisista jätteistä sekä jätteiden hyötykäyttö (jätelaji, jätenimike, määrä (t/a), käsittelytapa, toimituspaikka) Toiminnan lopettamiseen liittyvä määräys 19. Toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 20. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuneisuus- ja puhdistustarve on arvioitava ja mikäli maaperä todetaan pilaantuneeksi on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksen mukaisesti ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä,

11 toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka ovat luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetty. Koska laitosalueella sijaitseva polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin, mutta alle 5 megawatin energiatuotantoyksikkö on osa ympäristöluvanvaraista toimintaa, tulee SHP-Palvelut Ky:n toimintaan sovellettavaksi valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNA 750/2013). Luvan myöntämisen edellytykset PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti SHP-Pesula Ky:n toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Vastaus lausuntoon ja muistutuksiin Lausunnossa esiintuodut asiat on huomioitu siten kuin lupamääräyksissä 7, 15 ja 18 ilmenee. Lupamääräysten perustelut Kemikaalien ja polttoaineiden käsittelyä koskeva määräys on tarpeen polttoaineista ja kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi toiminnanharjoittajan tulee kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä huolehtia rakenteellisista ja käyttöteknisistä suojaustoimenpiteistä. Säännöllisillä huolloilla ja tarkastuksilla varmistetaan rakenteellisen suojauksen toimivuutta. Määräys polttoaineiden säilyttämisen osalta on annettu Valtioneuvoston asetuksen polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 750/2013 eli ns. PIPO-asetuksen mukaisesti. Polttoöljysäiliön suoja-altaan tilavuus on oltava asetuksen mukaan 1,1 kertaa säiliön nestetilavuuden suuruinen viimeistään alusta alkaen (lupamääräykset 1 ja 2). PIPO-asetusta sovelletaan vähintään 1 MW:n kattilaan, jos se on osa muutoin ympäristöluvanvaraista toimintaa. Asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset määräykset mm. päästöistä ja niiden hallinnasta, toiminnan tarkkailusta ym. Lupamääräys on annettu asetuksen noudattamiseksi ja päästöjen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Savupiipun vähimmäiskorkeusvaatimus PIPO-asetuksen liitteen 2 taulukon 1 mukaisesti on 7,5 metriä (75 prosenttia taulukossa mainitusta korkeudesta 10 metriä, koska kyseessä on olemassa oleva energiatuotantoyksikkö). Määräys savukaasujen haitta-ainepitoisuuksista on annettu ottaen huomioon, mitä asetuksessa (liite 1, taulukko 2) on määrätty olemassa olevalle kevytöljykattilalle kokoluokassa 1 15 MW. Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu valtioneuvoston asetuksen raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn

12 rikkipitoisuudesta (689/2006) noudattamiseksi. (lupamääräykset 3-6). Ympäristönsuojelulain 6 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja siten tulee olla selvillä jätevesiensä laadusta (lupamääräys 7). Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992). Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, joten tarvittaessa melua on mitattava (lupamääräys 8). Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessaan, kuin se terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta on tarpeellista ja taloudellisesti mahdollista. Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätelain mukaan vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus. Jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä annettu määräys perustuu jätelakiin ja valtioneuvoston asetukseen jätteistä (lupamääräykset 9 ja 10). Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristöriskeistä (lupamääräykset 11 ja 12). Luvansaaja on velvollinen seuraamaan toimintansa eri osa-alueiden haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja sitä kautta seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä (lupamääräys 13). Vastaavan hoitajan ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat tarpeen nopean tiedonkulun varmistamiseksi laitoksen ja valvontaviranomaisen välillä erityisesti poikkeustilanteissa (lupamääräys 14). Ympäristönsuojelulain 6 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Lain 62 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä jätteiden ja jätehuollon tarkkailusta. Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi sekä toiminnanharjoittajan ja valvontavirnaomaisen riittävän yhteydenpidon turvaamiseksi (lupamääräykset 15-18). Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunnitelma toiminnan

13 lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista. Pesulan tiloissa on harjoitettu kemiallista pesua vähäisessä määrin 1980-luvun lopulla ja laitos on merkattu valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) selvitettäväksi kohteeksi (lupamääräykset 19 ja 20). Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on hankittava uusi ympäristölupa. Toiminnan lopettamisesta taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen täytäntöönpano Olemassa olevaa toimintaa voidaan jatkaa muutoksenhausta huolimatta. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoaineen rikkipitoisuudesta (413/2014) Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Luvan käsittelystä perittävä maksu on 765 euroa. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Toiminnanharjoittaja Jäljennös päätöksestä Kankaanpään kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymän ilmoitustaululla ja Kankaanpään kaupungin ilmoitustaululla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusoikeus tähän päätökseen on:

14 sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella muulla asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Esittelijän ehdotus Päätös PoSan Ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää ympäristöluvan SHP-Palvelut Ky:lle tekstiilien vesipesuun kiinteistöllä valmistelijan esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Elina Seppälä puh ,

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot