1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003"

Transkriptio

1 1/03 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 Olen erittäin ilahtunut kateprosenttien suotuisasta kehityksestä kaikilla liiketoiminta-alueillamme samoin kuin siitä, että toteutetut tehostamistoimenpiteet tuottavat tulosta. En kuitenkaan ole tyytyväinen markkinaosuutemme kehitykseen. Pyrimme nyt kääntämään kehityksen suunnan, ja markkinointitoimenpiteiden voimistaminen vaikuttaa jatkossa liiketulokseemme. Keskitymme seuraavaksi kaupallisiin toimenpiteisiin ja jatkamme synergioiden toteuttamista ja toiminnan tehostamista. Anders Igel, toimitusjohtaja

2 TeliaSoneran taloudellisia tietoja on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa: Tiedottaminen osakkeenomistajille ja pääomamarkkinoille yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta kehityksestä on meille tärkeää. Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa on sijoittajatietoja sisältävä sivusto, jota päivitetään jatkuvasti ja josta löydät ajan tasalla olevia taloudellisia tietoja. Osavuosikatsaukset ja vuosikertomus ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen. Konsernijohdon lehdistötilaisuuksia taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä voi seurata Internetin välityksellä. Yhtiön Internet-sivuilla on saatavilla myös tietoja yhtiön toiminnoista, organisaatiosta ja hallinnosta. Voit myös seurata osakekurssien kehitystä ja Telia- Soneran osakkeista käytävää kauppaa tai saada tietoja osakkeen arvosta Tukholman ja Helsingin pörsseissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Taloudelliset tiedot Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB, Investor Relations SE Farsta, Sweden Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) sijoittajatietoa Talouskatsausten tilaukset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) sijoittajatietoa

3 TeliaSonera tammi maaliskuu 2003 pro forma* Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia miljoonaan Ruotsin kruunuun. Liiketulos oli yhteensä milj. kruunua (4 625). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi milj. kruunusta milj. kruunuun. Nettotulos oli milj. kruunua (3 878) ja osakekohtainen tulos 0,34 kruunua (0,83). Käyttökate kasvoi milj. kruunuun (6 572). Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä parani milj. kruunusta milj. kruunuun, ja käyttökateprosentti nousi 37 prosenttiin (30). Vapaa kassavirta kasvoi milj. kruunuun ( 289). Tunnusluvut Tammi maaliskuu Miljoonaa, paitsi %-luvut ja osakekohtaiset tiedot SEK EUR SEK SEK Liikevaihto Liikevaihdon kasvu (%) 3,6 3,6 n/c 0,1 Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 37,2 37,2 30,4 31,4 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake 0,34 0,04 0,83 7,03 Investoinnit josta käyttöomaisuusinvestoinnit Vapaa kassavirta * Pro forma -luvut on laskettu ikään kuin Telian ja Soneran yhdistyminen olisi tapahtunut jo , eivätkä ne sisällä Telian Suomen matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja. Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0, TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

4 Konsernikatsaus Vahva tuloskehitys TeliaSonera-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä miljoonaan Ruotsin kruunuun eli 3,6 prosenttia vuoden 2002 vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus alensi kasvua yhdellä prosenttiyksiköllä. Matkaviestintä kasvoi voimakkaasti Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Euraasiassa. Suomessa ja Ruotsissa matkaviestinnän kasvu oli sen sijaan vähäistä. Internet- ja laajakaistaliittymät jatkoivat kasvuaan Pohjoismaissa ja Baltian maissa, kun taas kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto väheni edelleen. Käyttökate nousi 15 prosenttia milj. kruunuun. Kasvu johtui pääasiassa Ruotsin toimintojen käyttökateprosentin kasvusta, Norjan edelleen vahvasta tuloksesta ja kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan tappioiden kaventumisesta. Myös Finturin sisällyttäminen konserniin vaikutti myönteisesti. Vuoden 2003 ensimmäiselle neljännekselle ei kirjattu kertaluonteisia eriä. Kun viime vuoden vastaavan neljänneksen kertaluonteiset erät huomioidaan, käyttökate kasvoi 27 prosenttia, ja käyttökateprosentti nousi 37 prosenttiin (30). Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 23 milj. kruunuun (2 419). Viime vuoden vastaavan vuosineljänneksen tuottoihin vaikuttivat milj. kruunun kertaluonteiset erät, jotka johtuivat pääasiassa Pannonin myynnistä. Liiketulos oli yhteensä milj. kruunua (4 625). Liiketulos ennen viime vuoden vastaavan vuosineljänneksen kertaluonteisia eriä parani milj. kruunua. Rahoituserät olivat yhteensä 516 milj. kruunua (49), josta Holdingiin sisältyvien pääomasijoitusten myyntien ja arvonalennusten osuus oli yhteensä 198 milj. kruunua (151). Nettotulos vähemmistöosuuden ja verojen jälkeen oli milj. kruunua (3 878) ja osakekohtainen tulos 0,34 kruunua (0,83). Vahva vapaa kassavirta Käyttökatteen tuntuva kasvu ja käyttöomaisuusinvestointien pienuus johtivat vahvaan vapaaseen kassavirtaan (liiketoiminnan kassavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla), joka oli milj. kruunua ( 289). Uudelleenjärjestelyvarauksista katetut maksut vaikuttivat vapaaseen kassavirtaan 417 milj. kruunulla. Jäljellä oleva uudelleenjärjestelyvaraus tulevia maksuja varten oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhteensä milj. kruunua. Vahvan kassavirran ansiosta konserni lujitti rahoitusasemaansa vähentämällä nettovelkaansa vuosineljänneksen aikana milj. kruunulla milj. kruunuun. Toimintojen nopea yhdistäminen Telian ja Soneran toiminnot yhdistettiin nopeasti. Samalla toteutettiin uusi vastuunjako asiakaslähtöisyyden ja synergioiden takaamiseksi. Vastuu päivittäisestä toiminnasta on hajautettu neljään maantieteelliseen tulosyksikköön: TeliaSonera Sweden, TeliaSonera Finland, TeliaSonera Norway, Denmark, Baltic ja TeliaSonera International. Yksiköt on organisoitu, ja niihin on valittu henkilöstö. Uusi pääkonttori on perustettu, ja siihen on valittu henkilöstö. Pääkonttoriin sisältyy kaksi konsernitasoista yksikköä, joilla on kokonaisvastuu konsernin tuotevalikoimasta, infrastruktuurista, tietoteknisistä järjestelmistä, hankinnoista ja näiden alueiden synergioiden toteuttamisesta. Useita synergiatoimenpiteitä vuosineljänneksen aikana Yhtiössä toteutettiin useita toimenpiteitä synergioiden saavuttamiseksi käymällä neuvotteluja tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa ja poistamalla päällekkäisyyksiä konsernitoiminnoista, verkkoresursseista, MMS-alustoista, ohjelmistolisensseistä ja verkkovierailusopimuksista. Tähänastisilla päätöksillä aikaansaadut synergiasäästöt Täysimittainen vaikutus vuositasolla (vuoteen Vaikutus SEK (milj.) 2005 mennessä) vuonna 2003 Liiketoiminnan kulut Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Konsernitoiminnot Yhteensä Käyttöomaisuusinvestoinnit Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri 15 Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Yhteensä Tähän mennessä toteutettujen toimenpiteiden arvioidaan tuottavan 436 milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt ja 127 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt vuoden 2005 loppuun mennessä eli kaavailtua nopeammin. Toimenpiteillä oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vain vähäisiä vaikutuksia. Näiden synergioiden toteuttamisesta koituvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan ajanjaksona alle 100 milj. kruunua. Tälle vuosineljännekselle ei kirjattu lainkaan synergioiden toteuttamiskuluja. Henkilöstövähennykset Ruotsissa ja Suomessa Tulosyksiköt TeliaSonera Sweden ja TeliaSonera Finland aloittivat ytneuvottelut henkilöstövähennyksistä ammattijärjestöjen kanssa. Muutokset vaikuttavat Suomessa arviolta 400 työpaikkaan. Ruotsin osalta vaikutukset arvioidaan vielä ennen kesää. Henkilöstövähennykset johtuvat yhdistymisestä, joka aiheuttaa päällekkäisyyttä useilla alueilla, mutta myös entistä yksinkertaisemmasta ja asiakaslähtöisemmästä organisaatiosta ja kunkin tulosyksikön jatkuvista tehostamistoimista. Sopimus Com Hemin myymisestä TeliaSonera allekirjoitti sopimuksen Ruotsin Com Hem AB -kaapelitelevisiotoiminnan myymisestä EQT Northern Europe -pääomasijoitusyhtiölle. Myyntihinta on yhteensä miljoonaa Ruotsin kruunua. Myynnin arvioidaan aiheuttavan yli milj. kruunun positiivisen kassavirran. Myynti oli yksi Telian Euroopan komissiolle antamista sitoumuksista Telian ja Soneran yhdistymisen yhteydessä. Kaupan toteutuminen edellyttää Euroopan komission ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää. TeliaSonera arvioi voivansa kirjata kaupan vuoden 2003 toiselle tai kolmannelle neljännekselle. Kaupasta ei aiheudu myyntivoittoa pro forma -tuloslaskelmaan. 4 TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

5 Katsaus tulosyksiköihin TeliaSonera Sweden Vahva tuloskehitys markkinaosuuksien menetyksistä huolimatta Markkinoiden yleisestä hitaasta kasvusta ja kilpailijoiden aktiivisuudesta johtuen ulkoinen liikevaihto väheni jonkin verran vuosineljänneksen aikana. Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi yhdellä prosentilla, kun taas kiinteän verkon palvelujen liikevaihto väheni yhdellä prosentilla. Kilpailun lisääntyminen kiinteän verkon puhepalveluissa ja alennettuun hintaan tarjottujen palvelujen suuri määrä johtivat siihen, että TeliaSonera menetti markkinaosuuksia kuluttajasegmentissä vuosineljänneksen aikana. Kannattavuus parani ja käyttökateprosentti nousi 41 prosenttiin (33), mikä oli seurausta vuoden 2002 tehostamistoimenpiteistä sekä kehitystoiminnan ja hallinnon alhaisista ulkoisista kustannuksista. Suurimmat kustannussäästöt saavutettiin kiinteän verkon palveluissa. Markkinointikustannusten odotetaan jatkossa kasvavan. Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 601 milj. kruunuun (1 122). Sijoitukset verkkoihin ja muihin tuotantoalustoihin pysyivät alhaisina. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana matkaviestintään sijoitettiin 66 milj. kruunua (97) ja kiinteän verkon palveluihin 535 milj. kruunua (1 025). SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 40,6 33,1 36,0 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Uusia palveluja markkinaosuuksien kehityksen kääntämiseksi kuluttajasegmentissä Kuluttajamarkkinoiden kilpailun kiristymisen johdosta tehtiin laajoja valmisteluja uusien, houkuttelevien palvelujen markkinoille tuomiseksi. Uudet palvelut tuotiin markkinoille toukokuussa, ja niiden odotetaan lisäävän asiakasuskollisuutta ja kääntävän markkinaosuuksien kehityksen suunnan. Matkaviestintätuotteiden alueella vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia olivat MMS-palvelujen käynnistäminen ja Classic-matkapuhelinliittymiä koskeva kampanja. Internet- ja datapalvelujen alueella laajakaistapalvelujen Internet-tilausprosessi kehitettiin täysin automaattiseksi. ADSL:n tavoittavuuden paraneminen tuo laajakaistapalvelut uuden asiakkaan ulottuville. Markkinoille tuodaan myös kaksi uutta liittymätyyppiä asiakkaiden valinnanvaran lisäämiseksi. Kampanja alkaa tuottaa tulosta yrityssegmentissä Pienten ja keskisuurten yritysten palveluja on pyritty parantamaan lisäämällä paikallista läsnäoloa, segmentoimalla markkinoita ja kehittämällä uusia palveluja. Kanta-asiakasohjelmia ollaan toteuttamassa. Markkinoilla toteutettiin useita toimenpiteitä menetettyjen asiakkaiden saamiseksi takaisin. Näitä toimenpiteitä toteutettiin vuosineljänneksen aikana etenkin kiinteän verkon palveluissa. Lisäarvopalveluilla oli voimakas kysyntä. Eri kaupungeissa toteutettiin useita myynninedistämistapahtumia. Suuryrityssegmentin kanssa toteutettiin menestyksekäs ja mittava markkinointikampanja. Tärkeitä liikesopimuksia suuryrityssegmentissä Myyntiorganisaation toimivuutta parannettiin ja uusia palveluja kehitettiin suurten yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisen tueksi. TeliaSoneran markkina-asemaa suurten yritysten ja organisaatioiden keskuudessa vahvistettiin edelleen tarjoamalla kiinteän verkon ja matkaviestinnän sekä puhe- ja dataliikenteen yhdistäviä ratkaisuja. Yhtiö solmi vuosineljänneksen aikana useita tärkeitä sopimuksia. Tietotekniikkaan liittyvien viestintäpalvelujen käynnistämiseen suhtauduttiin markkinoilla myönteisesti. Telia GPRS LAN -yhteyden markkinoille tuonti lisäsi kiinnostusta langattomiin datapalveluihin. Telia Mobile Mail Access -palvelun myyntiä edistettiin antamalla palvelu koekäyttöön useille johtajille ja muille avainhenkilöille. Kiinteän verkon palvelut kasvoivat vahvasti operaattorisegmentissä Operaattorisegmentissä kysyntä kasvoi niin kiinteän verkon puhepalvelujen, matkaviestintäpalvelujen kuin Internet- ja datapalvelujenkin osalta. Kasvun syinä olivat kiinteän verkon puhepalvelujen asiakasmäärän voimakas kasvu ja matkaviestinnän verkkovierailujen, rinnakkain sijoittamisen sekä hosting- ja sisältöpalvelujen kysynnän kasvu. Internet- ja datapalvelujen alueella liikevaihto kasvoi pääasiassa ADSL-liittymien voimakkaan kehityksen vuoksi, josta osoituksena oli kaksi kauden aikana markkinoille tuotua uutta tuotetta. Matkaviestintä Matkaviestinnän ulkoinen liikevaihto nousi vain yhdellä prosentilla miljoonaan Ruotsin kruunuun (2 447), mikä johtui markkinoiden suhteellisen heikosta kehityksestä, entistä alemmasta hintatasosta (3 prosenttia) ja ns. prepaid-liittymäasiakkaiden aikaisempaa suuremmasta osuudesta. Ennakkoon maksettujen ns. prepaid-liittymien kysyntä oli kuluttajien keskuudessa voimakasta. Sen sijaan jälkikäteen laskutettavien ns. postpaid-liittymien kysyntä oli heikkoa sekä kuluttaja- että yrityssegmentissä. Matkaviestintäasiakkaiden määrä kasvoi :lla vuosineljänneksen aikana ja oli Prepaid-liittymien määrä oli , jossa oli kasvua Laskutettavien liittymien määrä oli samalla tasolla ( ). Palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä kasvoi :lla ja oli Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö laski 120 minuuttiin (121), ja liittymän keskimääräinen tuotto laski 252 kruunuun (262), mikä johtui prepaid-liittymäasiakkaiden osuuden kasvusta. Laskutusasiakkaissa liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 191 minuuttiin (176) ja liittymän keskimääräinen kuukausituotto 414 kruunuun (397). Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta ja kuukautta kohden nousi 14:ään (11). Asiakasvaihtuvuus säilyi ennallaan 11 prosentissa. Käyttökate koheni milj. kruunuun (1 137), ja käyttökateprosentti vahvistui 44 prosenttiin (42). TeliaSoneran ja Tele2:n yhteisyritys Svenska UMTS-licens AB pyysi lykkäystä Ruotsin 3G-verkon valmistumisaikatauluun. Vuosineljänneksen lopussa investoinnit 3G-verkkoon olivat yhteensä 664 milj. kruunua. TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

6 Kiinteän verkon palvelut Kiinteän verkon palvelujen ulkoinen liikevaihto laski yhdellä prosentilla miljoonaan Ruotsin kruunuun (7 816). Kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto laski yhdellä prosentilla milj. kruunuun. Puheluliikenteen liikevaihto laski 6 prosenttia milj. kruunuun. Lasku koski vähittäismarkkinoita, joilla TeliaSonera menetti markkinaosuuksia kuluttajasegmentissä. Tukkumarkkinoiden puheluliikenteen liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana. Liittymien ja lisäarvopalvelujen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia milj. kruunuun. Kasvu johtuu erityismaksullisten puhelinpalvelujen, soittajan numeron näyttö -palvelun ja TeleSvar-vastaajapalvelun kysynnän kasvusta. Liittymien määrä laski :lla ja oli ISDN-liittymien määrä väheni :lla ja oli Internet- ja datapalvelujen kysyntä säilyi suurena, ja niiden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia milj. kruunuun. Kasvu aiheutui lähinnä Internet-liittymistä. Puhelinyhteyksiä käyttävien Internet-asiakkaiden lukumäärä kasvoi :lla ja oli , kun taas laajakaistayhteyksiä (ADSL) käyttävien asiakkaiden määrä kasvoi :lla ja oli Internet-liiketoiminnan käyttökate on nyt positiivinen. Kiinteän verkon palvelujen tulos parani ja käyttökate nousi milj. kruunuun (2 313). Käyttökateprosentti vahvistui 39 prosenttiin (29), missä ei ole otettu huomioon edellisen vuoden vastaavan vuosineljänneksen 51 milj. kruunun kertaluonteisia eriä. TeliaSonera Finland Hyvä kannattavuus ja kasvu kireästä kilpailusta huolimatta Ulkoinen liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3 prosenttia, ja tulos säilyi vahvana. Yhdistymisestä johtuvat poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista vaikuttivat liiketulokseen 519 milj. Ruotsin kruunua ( 512). Käyttöomaisuusinvestoinnit säilyivät samalla tasolla. Niihin sisältyi 200 milj. kruunua (185) matkaviestintään ja 191 milj. kruunua (228) kiinteän verkon palveluihin liittyviä käyttöomaisuusinvestointeja. SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 41,7 43,3 39,2 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Useita uusia palveluja kuluttajasegmentissä Kuluttajasegmentissä tehtiin vuosineljänneksen aikana monenlaisia toimenpiteitä puhelinnumeroiden siirrettävyyteen valmistautumiseksi ja asiakasuskollisuuden parantamiseksi. Matkaviestimien käyttö asiakasta kohden lisääntyi, ja GPRS-liittymissä kasvu oli voimakasta. Liittymien määrä laski markkinoiden suuren asiakasvaihtuvuuden vuoksi. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi, kun taas puhelinyhteyksiä käyttävien Internet-asiakkaiden määrä laski jonkin verran laajakaistayhteyksiin siirtymisen seurauksena. Markkinoille tuotiin useita uusia palveluja uusia värinäytöllisiä matkaviestimiä varten: esimerkkinä mainittakoon palkittu jääkiekkoliigan reaaliaikainen tulospalvelu. Maaliskuussa käynnistettiin pilottiprojekti, jossa asiakkaat voivat seurata videokuvaa GPRS-toiminnallisuudella varustetusta GSM-matkapuhelimesta. Yksi kontaktipiste yrityssegmentissä Myyntiyksiköt toimivat nyt segmentin ainoana kontaktipisteenä, ja myyntiorganisaatio on organisoitu asiakasläheisyyden takaamiseksi neljään maantieteelliseen alueeseen. Uusi myynnin johtamismalli voimisti yritysasiakasmyyntiä kilpailun kasvusta huolimatta. Datapalvelujen, etenkin DSL-pohjaisten palvelujen, myynti kasvoi ja langattomien datapalvelujen käyttö lisääntyi. Toisella vuosineljänneksellä toteutettavan puhelinnumeroiden siirrettävyyden odotetaan lisäävän kilpailua entisestään. Kilpailuun pyritään kuitenkin vastaamaan palvelun laadun parantamisella, asiakaspalvelulla ja yhdistetyillä palveluvalikoimilla. Suuryrityssegmentti suhtautui myönteisesti yhteispohjoismaisiin palveluihin Myyntiyksikkö organisoitiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uudelleen, jotta yritysasiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. TeliaSoneran kyky tarjota globaaleja ja etenkin yhteispohjoismaisia palveluja sai asiakkailta myönteisen vastaanoton. Huhtikuussa Suomen eduskunta valitsi TeliaSonera Finlandin toimittamaan laajakaistayhteydet kansanedustajien koteihin. Suomen liiketoimintaympäristön laskusuhdanne vähensi kysyntää yritysasiakkaiden keskuudessa, koska yritysasiakkaat pyrkivät entistä voimakkaammin mukauttamaan omaa kustannusrakennettaan. Hintakilpailu kiristyi etenkin datapalvelujen markkinoilla. Matkaviestintäpalvelujen kysyntä kasvoi operaattorisegmentissä Kiinnostus operaattoreille tarkoitettuja tuotteita kohtaan kasvoi matkaviestinnässä. Uusi palveluoperaattori Globetel valitsi TeliaSoneran matkaviestintäverkkonsa toimittajaksi. Matkaviestintä Matkaviestintäpalvelujen käyttö kasvoi edelleen, vaikka markkinoilla oli hinnanalennuspaineita. TeliaSonera muokkasi liittymien hintoja yksinkertaistaakseen hintarakennetta ja parantaakseen kilpailukykyään matkaviestintämarkkinoilla. Ulkoinen liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana yhdellä prosentilla milj. kruunuun (2 657). GSM-liittymien määrä väheni :lla ja oli Matkapuhelinliittymien asiakasvaihtuvuus oli suuri, 15,8 prosenttia (12,3), mikä johtui siitä, että asiakkaat sulkivat tammikuussa poikkeuksellisen paljon liittymiä. Helmi- ja maaliskuussa asiakasvaihtuvuus oli tasoltaan kohtuullista. TeliaSonera Finland jatkoi toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä puhe- ja viestipalvelujen käyttöä. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö kasvoi 151 minuuttiin (143) ja tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi 27:ään (26). Liittymän keskimääräinen tuotto väheni 38 euroon (39) hintojen laskun vuoksi. Käyttökate oli milj. kruunua (1 374) ja käyttökateprosentti 51 prosenttia (51). 3G-matkaviestintäverkon rakentamista jatkettiin, ja verkko otetaan kaupalliseen käyttöön heti kun saatavissa on riittävästi päätelaitteita ja verkkoteknologia on toteuttamiskelpoinen. Kiinteän verkon palvelut Ulkoinen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia milj. kruunuun (1 489). Internet- ja datapalvelut kasvoivat 3 prosenttia 606 milj. kruunuun (588). Kuluttajien laajakaistaisten Internet-liittymien määrä nousi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana :lla ja oli Puhelinyhteyksiin perustuvien kuluttajien Internet-liittymien määrä 6 TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

7 väheni 7 000:lla ja oli Yritysten datapalveluissa asiakkaat ovat siirtymässä Frame Relay -palveluista DSL-pohjaisiin palveluihin. Varsinkin pienet yritykset valitsevat ADSL-palvelut. Kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto laski 3 prosenttia 668 milj. kruunuun, mikä johtui pääasiassa matkaviestintäpalvelujen ja laajakaistayhteyksien käytön kasvusta. Puheluliikenteen liikevaihto laski 2 prosenttia 354 milj. kruunuun, kun taas liittymien ja lisäarvopalvelujen liikevaihto aleni 3 prosenttia 314 milj. kruunuun. Kiinteän puhelinverkon liittymien määrä väheni 9 000:lla ja oli ISDNliittymien määrä laski hieman ja oli Asiakaslaitteiden ja muiden toimintojen ulkoinen liikevaihto kasvoi 300 milj. kruunuun (213). Käyttökate aleni 430 milj. kruunuun (441) ja käyttökateprosentti 27 prosenttiin (29). TeliaSonera Norway, Denmark, Baltic Kannattavuus ja markkinaosuus kasvoivat Norjassa NetCom toteutti vuosineljänneksen aikana useita markkinointitoimia, joiden tarkoituksena oli edistää langattomien viestintäpalvelujen käyttöä. Tämä onnistui erittäin hyvin ja johti ulkoisen liikevaihdon 27 prosentin kasvuun kilpailun kiristymisestä huolimatta. Kasvu johtuu sekä asiakasmäärän että asiakaskohtaisen liikenteen lisääntymisestä. Matkapuhelinasiakkaiden määrä nousi :lla ja oli , kun taas palveluntarjoajien kautta tulevien asiakkaiden määrä laski :lla ja oli Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö kasvoi 155 minuuttiin (144) ja keskimääräinen tuotto 353 Norjan kruunuun (326). Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta ja kuukautta kohden kasvoi ja oli 70 (57). SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 42,6 35,2 38,5 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärän edelleen jatkunut nousu, asiakaskohtaisen puheluliikenteen kasvu ja toiminnan tehostamiskulut vaikuttivat tulokseen, ja sekä käyttökate että liiketulos kohenivat. Tulokseen vaikutti myönteisesti myös Telenorilta saatu 42 milj. Ruotsin kruunun palautus vuokrajohdoista perityistä ylihinnoista. Markkinaosuuden kasvattamiseksi solmittiin Teleringin kanssa sopimus NetComin palvelujen myymisestä Norjassa. COOP Norgen kanssa solmittiin yleissopimus matkaviestintäpalvelujen toimittamisesta osuuskunnan jäsenelle. Norjan hallitus päätti vuoden 2003 alussa myöntää 3G-lisenssien haltijoille lykkäystä 3G-verkon valmistumisaikatauluun, mikä tarkoittaa, että NetCom sai 15 kuukautta lisäaikaa verkon rakentamiselle. Tehostamisohjelma tuottaa tulosta Tanskassa Tanskan toimintojen tulos parani sekä kiinteän verkon että matkaviestinnän osalta. Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 74 miljoonaan Ruotsin kruunuun (289), mikä johtui uudelleenjärjestelyistä ja kiinteän verkon toimintojen keskittämisestä. Investoinneista 25 milj. kruunua (36) liittyi matkaviestintään ja 33 milj. kruunua (253) kiinteän verkon toimintoihin. SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 3,8 12,7 47,0 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Kilpailu kasvoi Tanskan markkinoilla. Palveluntarjoajat tarjosivat houkuttelevia minuuttihintoja, kun taas operaattorit kilpailivat etupäässä tarjoamalla houkuttelevan hintaisia matkapuhelimia. TeliaSonera keskittyi toiminnan tehostamiseen, asiakaspalvelun parantamiseen ja asiakaskantansa kannattavuuden kohentamiseen. Asiakkailta, jotka eivät toistuvista muistutuksista huolimatta olleet maksaneet laskujaan, suljettiin liittymä. Asiakkaiden määrä laski tämän johdosta vuosineljänneksen aikana :lla ja oli Markkinointitoimenpiteiden lisäämistä suunnitellaan. Ulkoinen liikevaihto kasvoi kuitenkin 77 prosenttia 289 miljoonaan Ruotsin kruunuun (163), ja liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö kasvoi 18 prosenttia. Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta ja kuukautta kohden kasvoi voimakkaasti ja oli 49 (23). Käyttökate parani 4 milj. kruunuun ( 128). Vuosineljänneksen aikana tuotiin markkinoille nuorille kohdistettu liittymä (Telia Xpress). Helmikuun 28. päivänä otettiin käyttöön 3 Tanskan kruunun suuruinen maksu jokaisesta lähetetystä MMS-viestistä. 3G-verkon perustaminen on Tanskassa käynnistysvaiheessa. Lisenssivaatimusten mukaan verkon tulee kattaa vuoden 2004 lopussa 30 prosenttia väestöstä. Kiinteän verkon palvelut Tanskan kiinteän verkon toimintojen huonon kannattavuuden korjaamiseen tähtäävät uudelleenjärjestelyt alkavat tuottaa tulosta. Vuoden 2002 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna käyttökate ennen uudelleenjärjestelykuluja parani 494 milj. kruunusta 57 milj. kruunuun. Toimintojen lopettaminen aiheutti ulkoisen liikevaihdon laskun viimeisen vuosineljänneksen 280 milj. kruunusta 262 milj. kruunuun. Uudelleenjärjestelytoimenpiteitä jatketaan toisella vuosineljänneksellä luopumalla edelleen laite- ja toimitiloista sekä leasing- ja palvelusopimuksista. Suurin osa uudelleenjärjestelyistä saataneen valmiiksi ennen vuoden loppua. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin 89 milj. kruunua uudelleenjärjestelyvarauksista, joiden yhteismäärä vuoden 2002 lopussa oli 487 milj. kruunua. Arvion mukaan 60 prosenttia varauksista puretaan vuoden 2003 aikana ja loput kolmen seuraavan vuoden aikana. Stofan Internet- ja kaapelitelevisiotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 145 milj. kruunuun. Kaapelitelevisioasiakkaiden määrä kasvoi 1 000:lla ja oli Laajakaistaisia Internetyhteyksiä käyttävien asiakkaiden määrä lisääntyi 6 000:lla ja oli Käyttökate nousi 35 milj. kruunuun (12). TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

8 Baltian maat SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 49,9 47,6 47,9 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Siirtyminen kiinteästä verkosta matkaviestintään Liettuassa Matkaviestintäoperaattori Omnitelin ulkoinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 439 milj. kruunuun (399), ja sen asiakkaiden määrä kasvoi 5 000:lla ja oli Paikallisessa valuutassa raportoitu kasvu oli 16 prosenttia. Käyttökate kasvoi 220 milj. kruunuun (140) ja käyttökateprosentti 50 prosenttiin (35). Osana edelleen jatkuvaa asiakaslähtöisemmän toimintatavan omaksumista yhtiössä käynnistettiin kanta-asiakasohjelmia sekä yritysasiakkaille että kuluttajille. Liiketulos nousi 80 milj. kruunuun (31). Kiinteän verkon operaattori Lietuvos Telekomasin ulkoinen liikevaihto laski 22 prosenttia 511 milj. kruunuun (652), mikä johtui pääasiassa matkaviestintäalan tiukasta hintakilpailusta. Kiinteän verkon palvelujen myynti laski 29 prosenttia, ja liittymien määrä väheni :lla liittymään. ADSL-liittymien määrä kasvoi kuitenkin 2 000:lla ja oli , kun taas ISDN-liittymien määrä kasvoi 1 000:lla ja oli Liikevaihdon lasku vaikutti käyttökatteeseen, joka laski 277 milj. kruunuun (354), mutta käyttökateprosentti on edelleen erittäin korkea, 53 prosenttia (54). Lietuvos Telekomasissa on toteutettu mittavia uudelleenjärjestelyjä. Henkilöstön määrää vähennettiin vuosineljänneksen aikana edelleen 400:lla. Keskeisenä pyrkimyksenä on edelleen houkutella asiakkaita takaisin sekä kehittää Internet- ja datapalvelutoimintoja hyödyntämällä nykyaikaista ja pitkälle kehitettyä verkkoa. Kiinteän verkon nykyaikaistaminen aiheutti merkittävät poistot ja vaikutti liiketulokseen, joka laski vuosineljänneksen aikana 27 milj. kruunuun (69). Matkaviestinnän vahva kasvu Latviassa Matkaviestintäoperaattori Latvijas Mobilais Telefonsin ulkoinen liikevaihto oli yhteensä 431 milj. kruunua (436). Paikallisessa valuutassa raportoitu kasvu oli 11 prosenttia. Asiakasmäärä kasvoi :lla ja oli MMS-palvelut käynnistettiin katsauskauden aikana. Käyttökate ja käyttökateprosentti säilyivät suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä. Liiketulos nousi 144 milj. kruunuun (135). Kiinteän puhelinverkon toimintaa harjoittavan Lattelekomin (osakkuusyhtiö) liikevaihto ja tulos heikkenivät vuosineljänneksen aikana. Osuus nettotuloksesta oli yhteensä 10 milj. kruunua (50). Negatiivisen liikearvon poiston jälkeen tuotto Lattelekomista oli 52 milj. kruunua (83). Tulos koheni Virossa Matkapuhelinoperaattori EMT:n (osakkuusyhtiö) liikevaihto ja tulos paranivat. Osuus nettotuloksesta oli yhteensä 65 milj. kruunua (21). Tuotto EMT:sta liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen oli 44 milj. kruunua ( 1). Myös kiinteän verkon operaattori Eesti Telefonin (osakkuusyhtiö) liikevaihto ja tulos paranivat. Osuus nettotuloksesta oli yhteensä 26 milj. kruunua (8). Tuotto Eesti Telefonista liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen oli 14 milj. kruunua ( 4). TeliaSonera International Vahvaa kasvua Euraasiassa Finturin (sisältyy konserniin syyskuusta 2002 lähtien) liikevaihto ja tulos kehittyivät suotuisasti. Ulkoinen liikevaihto (Yhdysvaltain dollareissa) kasvoi 27 prosenttia ja käyttökate koheni 10 prosenttia vuoden 2002 vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Liittymien määrä kasvoi :lla ja oli Kasvu johtui lähinnä prepaid-liittymistä. Kasvu oli lukumääräisesti suurinta Kazakstanissa. * SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 50,2 54,0 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit * Neljä kuukautta Fintur kasvatti osuuttaan Moldcell-yhtiöstä 77 prosentista 100 prosenttiin vuosineljänneksen aikana. Suurin osa käyttöomaisuusinvestoinneista liittyi Kazakstanin ja Azerbaidanin toimintoihin. Kazakstanissa, Finturin suurimmilla markkinoilla, KCell kasvatti asiakasmääräänsä vuosineljänneksen aikana :lla asiakkaaseen, ja yhtiö säilytti johtavan markkina-asemansa (73 prosenttia). Azerbaidanissa Azercellin asiakasmäärä kasvoi :lla ja oli Yhtiön markkinaosuus säilyi samalla tasolla (yli 80 prosenttia). Georgiassa Geocellin asiakasmäärä kasvoi :lla ja oli Yhtiön markkinaosuus kasvoi yli 40 prosenttiin. Moldovassa Moldcellin asiakasmäärä kasvoi 5 100:lla ja oli Yhtiöllä on tällä hetkellä 50 prosentin osuus markkinoista. Yli uutta asiakasta Venäjällä Matkapuhelinoperaattori MegaFonin (osakkuusyhtiö) liikevaihto ja tulos paranivat vuosineljänneksen aikana. Liittymien määrä kasvoi :lla ja oli Asiakasmäärä kasvoi voimakkaimmin prepaid-segmentissä. Kasvu oli vahvaa kaikilla alueilla, joilla Mega- Fonilla on toimintaa. Liittymäasiakkaiden lukumäärä kasvoi eniten luoteisosassa. SEK (milj.) Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Tuotot osakkuusyhtiöistä Osuus nettotuloksesta oli yhteensä 90 milj. kruunua (64). Tuotto MegaFonista liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen kasvoi 34 milj. kruunuun (4). MegaFonilla on toimilupia koko Venäjän alueella. Yhtiöllä oli vuosineljänneksen lopussa kaupallista toimintaa kaikilla pääalueilla 8 TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

9 lukuun ottamatta Siperiaa ja Kaukoitää. Yhtiö on Venäjän kolmanneksi suurin matkapuhelinoperaattori, ja se säilytti markkina-asemansa kuluneen vuosineljänneksen aikana. Johtava markkina-asema säilyi Turkissa Turkcell (osakkuusyhtiö) säilytti johtavan asemansa sekä koko markkinaosuudella että uusien liittymien osuudella mitattuna huolimatta Turkin markkinoiden kiristyneestä kilpailusta. Asiakasmäärä nousi vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä :lla ja oli 16,3 miljoonaa. SEK (milj.) Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IAS-oikaisut Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Tuotot osakkuusyhtiöistä Turkcellin tulos ja liikevaihto paranivat edelleen ja TeliaSoneran osuus Turkcellin nettotuloksesta kasvoi 108 milj. kruunuun ( 175). Inflaatiokorjausten ja liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen tuotot Turkcellista olivat yhteensä 55 milj. kruunua (858). Turkin talous alkoi elpyä vuoden 2001 vaikean taloudellisen epävakauden jälkeen. Vaikka taloudellinen tilanne oli edelleen hauras, makrotaloudelliset tunnusluvut ja kuluttajien asenteet kohenivat vuoden 2002 aikana. Turkcellin tiedot sisällytetään TeliaSoneran lukuihin vuosineljänneksen viiveellä. International Carrierin tappiot vähenivät Yhä jatkuvalla uudelleenjärjestelyohjelmalla oli erittäin myönteinen vaikutus vuosineljänneksen aikana. Määrällinen kasvu jatkui etenkin IP-liikenteessä. Toimintojen keskittäminen ja hintapaineiden jatkuminen johtivat kuitenkin siihen, että ulkoinen liikevaihto laski 10 prosenttia verrattuna vuoden 2002 vastaavaan vuosineljännekseen. SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 3,0 17,6 17,9 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Sekä käyttökate että liiketulos paranivat. Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät, koska suljettujen teknisten tilojen tarpeettomiksi käyneitä laitteistoja on voitu siirtää kasvaville alueille, joilla asiakaskysyntä on lisääntynyt. Telian aikaisemmin hoitamissa toiminnoissa ulkoinen liikevaihto laski 9 prosenttia 916 milj. kruunuun (1 006), mikä johtui kannattamattomien toimintojen lakkauttamisesta. Lakkautukset koskivat lähinnä kotimaan puhepalvelujen myyntiä jälleenmyyjien kautta Isossa-Britanniassa. IP-liikenteen liikevaihto kasvoi 47 prosenttia. Tuntuvat henkilöstön, vuokrajohtojen ja teknisten tilojen vähennykset nostivat käyttökatteen ennen kertaluonteisia eriä 44 milj. kruunuun ( 333) ja liiketuloksen ennen kertaluonteisia eriä 165 milj. kruunuun ( 528). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin 218 milj. kruu- nua uudelleenjärjestelyvarauksista, joiden yhteismäärä vuoden 2002 lopussa oli milj. kruunua. Arviolta noin 50 prosenttia varauksista käytetään vuoden 2003 aikana ja loput myöhemmin, kun merenalaisia kaapeleita ja teknisiä tiloja koskevista pitkäaikaisista sopimuksista luovutaan. Tärkein lyhyen aikavälin tavoite on saavuttaa positiivinen kassavirta kuukausitasolla vuonna 2003 (pois lukien uudelleenjärjestelykulut). Soneran aikaisemmin hoitamissa toiminnoissa kapasiteetin ja IP-liikenteen myynti kasvoi Venäjän markkinoilla. Yhdysvaltain liiketoiminnan heikko kehitys vaikutti liikevaihtoon, joka laski 14 prosenttia 286 milj. kruunuun (334). Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1 milj. kruunuun (47). Luottotappioiden vaikutus tulokseen oli 15 milj. kruunua. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 34 milj. kruunuun (18). TeliaSonera Holding TeliaSonera Holding vastaa muista kuin ydinliiketoimintaan liittyvistä toiminnoista, joita ollaan järjestelemässä uudelleen tai jotka aiotaan myydä tai lakkauttaa. SEK (milj.), paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen kertaluonteisia eriä) 13,7 6,8 19,4 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Espanjan hallitus päätti pienentää Xferan (3G-investoinnit Espanjassa) pankkitakausten määrää, mistä syystä TeliaSoneran takaukset pienenivät 383 milj. eurosta 67 milj. euroon. Sonera Zedin käyttökatetappiot pienenivät 4 milj. Ruotsin kruunuun ( 54). Yahoo! Inc. omistaa 15 prosenttia Zedistä ja sillä on oikeus ostaa jopa 100 prosenttia yhtiöstä seuraavien kahden vuoden aikana. Useita liiketoimintoja myytiin, muun muassa Telix Venäjällä ja Marakanda Marknadsplats AB. Telefos-konserniin (49 prosentin omistusosuus) sisältynyt Respons myytiin. TeliaSonera allekirjoitti sopimuksen Ruotsin Com Hem AB -kaapelitelevisiotoiminnan myymisestä EQT Northern Europe -pääomasijoitusyhtiölle. Satelliittitoimintojen lakkauttaminen saatiin päätökseen. Swedia Networksin ja Ki Consulting & Solutionsin uudelleenjärjestelyt Telefos-konsernin sisällä jatkuivat kuluneen neljänneksen aikana. Holdingin ulkoinen liikevaihto laski vuosineljänneksen aikana viime vuosina tapahtuneiden huomattavien myyntien takia, kun taas vertailukelpoisten liiketoimintayksiköiden liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. TeliaSoneran Infonet Services Corp. -omistuksen tasearvo on korkeampi kuin Infonetin noteerattujen B-osakkeiden markkina-arvo. TeliaSonera omistaa kuitenkin myös noteeraamattomia A-osakkeita, joihin liittyvät äänioikeudet ovat kymmenkertaiset, ja lisäksi B-osakkeen vaihto on alhaisella tasolla. TeliaSonera uskoo, että Infonetin nykyinen taloudellinen asema on vahva. TeliaSonera tekee perusteellisen arvonalentumistarkastelun Infonet-omistuksestaan vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä. TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

10 Jos mukaan ei lasketa myyntivoittoja vuoden 2002 aikana, tuotot osakkuusyhtiöistä paranivat 158 milj. kruunuun ( 545). Jos kertaluonteisia eriä ei lasketa mukaan, liiketulos parani 208 milj. kruunuun ( 696), mikä johtui pääasiassa siitä, että Saksan 3Ginvestoinnit eivät enää kuormita tulosta vuoden 2002 arvonalennuksen jälkeen, sekä Sonera Zedin ja Sonera SmartTrustin positiivisesta kehityksestä. Käyttökate ja liiketulos laskivat, sillä viime vuoden vastaavan vuosineljänneksen tulos sisälsi huomattavia myyntivoittoja. Käyttöomaisuusinvestoinnit liittyivät pääasiassa Finans- ja Credit-yksiköiden leasingtoimintoihin. Nykyisessä liiketoiminta- ja sääntely-ympäristössä TeliaSonerakonserni arvioi liikevaihtonsa kasvavan muutaman prosenttiyksikön vuodessa. Välttämätön markkinointitoimenpiteiden lisääminen aiheuttaa paineita liiketulokseen. Uskomme, että käyttökateprosenttimme saavuttaa vakaan 34 prosentin tason aiemmin ennakoitua nopeammin. Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2002 tasolla. Pidemmällä tähtäimellä TeliaSonera odottaa tuloksen ja kassavirran kasvavan merkittävästi. TeliaSoneran osake Kun alkanut ja päättynyt lunastustarjous oli saatettu loppuun, TeliaSoneran kokonaisomistus Sonerasta vastasi yhteensä 99,4 prosenttia osakkeista ja äänioikeuksista täyden laimennusvaikutuksen jälkeen. Lunastustarjouksen yhteydessä yhtiön osakepääomaa päätettiin nostaa ,80 kruunulla laskemalla liikkeelle uutta osaketta. Osakeannin jälkeen Telia- Soneran osakepääoma on yhteensä ,80 kruunua, ja osakkeiden yhteenlaskettu määrä on Loput Soneran osakkeet hankittiin pakkolunastamalla, kun Telia- Sonera antoi takauksen välitystuomioistuimen päätöksen mukaisesti pakkolunastusta varten. TeliaSonera omistaa siten kaikki Soneran liikkeelle laskemat osakkeet, ja Soneran osake on poistettu Helsingin Pörssistä. Sonera on myös anonut 1999A-optioiden poistamista Helsingin Pörssistä. Tulevaisuuden näkymät Toiminnan tehostamistoimet tuottavat tuloksia ennakoitua nopeammin. Tukholmassa 8. toukokuuta 2003 Anders Igel Toimitusjohtaja Kertomus yleisluonteisesta tarkastuksesta Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti tämän osavuosikatsauksen Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen suositusten mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti suppeampi kuin tilintarkastus. Tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus vastaa Ruotsin pörssilain ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) vaatimuksia. Torsten Lyth Auktorisoitu tilintarkastaja Tukholmassa 8. toukokuuta 2003 Ernst & Young AB Lars Träff Auktorisoitu tilintarkastaja 10 TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

11 Tiivistetty konsernituloslaskelma Tammi maaliskuu Tammi maaliskuu Tammi maaliskuu Tammi joulukuu Miljoonaa, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä SEK EUR SEK SEK Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Käyttökate Poistot ja arvonalennukset Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Vähemmistön osuus Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton 0,34 0,04 0,83 7,03 Laimennettu 0,34 0,04 0,83 7,03 Osakkeita keskimäärin, painotettu keskiarvo (1 000 kpl) Laimentamaton Laimennettu Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tiivistetty konsernitase Miljoonaa SEK EUR SEK Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vastaavat yhteensä Oma pääoma Vähemmistön osuus Kuluvaraukset Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Korottomat velat Vastattavat yhteensä Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma Tammi maaliskuu Tammi maaliskuu Tammi maaliskuu Tammi joulukuu Miljoonaa SEK EUR SEK SEK Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) Vapaa kassavirta Muiden investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Kauden kassavirta TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

12 Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot Liikevaihto 1) Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muu Euraasia matkaviestintä Venäjä 1 2 International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni ) Tiedot ulkoisesta liikevaihdosta tuotealueittain: 2) Mukaan lukien kiinteän verkon ja matkaviestinnän väliset eliminoinnit Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muu Euraasia matkaviestintä Venäjä 2 Turkki 1 International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttökate Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muu Euraasia matkaviestintä Venäjä 2 Turkki 1 International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Poistot ja arvonalennukset Ruotsi Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Suomi Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Norja Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Tanska Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Baltian maat Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Euraasia Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus International Carrier Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus 1 Holding Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

13 Tuotot osakkuusyhtiöistä Ruotsi Suomi 5 24 Tanska Baltian maat Latvia kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Viro matkaviestintä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Viro kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Euraasia Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Venäjä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Turkki Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IAS-oikaisut Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Holding Osuus nettotuloksesta Myyntivoitot ja tappiot Arvonalennukset Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liiketulos Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttöomaisuusinvestoinnit Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Henkilöstön lukumäärä Ruotsi Kauden lopussa Kauden keskiarvo Suomi Kauden lopussa Kauden keskiarvo Norja Kauden lopussa Kauden keskiarvo Tanska Kauden lopussa Kauden keskiarvo Baltian maat Kauden lopussa Kauden keskiarvo Euraasia Kauden lopussa Kauden keskiarvo Venäjä Kauden lopussa Kauden keskiarvo Turkki Kauden lopussa Kauden keskiarvo International Carrier Kauden lopussa Kauden keskiarvo Holding Kauden lopussa Kauden keskiarvo Konsernitoiminnot Kauden lopussa Kauden keskiarvo Konserni Kauden lopussa Kauden keskiarvo Tiedot neljännesvuosittain Tammi Loka Heinä Huhti Tammi SEK milj., paitsi maaliskuu joulukuu syyskuu kesäkuu maaliskuu osakekohtaiset tiedot Liikevaihto Käyttökate Poistot ja arvonalennukset Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton (SEK) 0,34 0,64 2,62 5,88 0,83 Laimennettu (SEK) 0,34 0,64 2,62 5,88 0,83 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien osuus Liiketoiminnan kassavirta Vapaa kassavirta Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

14 Kertaluonteiset erät Käyttökatteeseen sisältyvät: Uudelleenjärjestelykulut Integraatiokulut 13 Myyntivoitot ja tappiot Osakkeiden ja saamisten arvonalennukset Muut kertaluonteiset erät Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät: Arvonalennukset Tuottoihin osakkuusyhtiöistä sisältyvät: Myyntivoitot ja tappiot Arvonalennukset Yhteensä TeliaSonera tammi maaliskuu 2003 juridinen* Tiivistetty konsernituloslaskelma SEK milj., paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä Liikevaihto Liikevaihtoa vastaavat kulut Bruttokate Myynti-, hallinto- ja tutkimusja kehityskulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Vähemmistön osuus Nettotulos Tulos/osake (SEK) Laimentamaton 0,34 0,04 2,58 Laimennettu 0,34 0,04 2,58 Osakkeita keskimäärin, painotettu keskiarvo (1 000 kpl) Laimentamaton Laimennettu Tiivistetty konsernitase SEK milj Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Käyttöomaisuus yhteensä Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavat yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistön osuus Eläke- ja työsuhdesopimusvaraukset Laskennallinen verovelka, muut varaukset Kuluvaraukset yhteensä Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Korottomat velat Vieras pääoma yhteensä Vastattavat yhteensä Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) Vapaa kassavirta Muiden investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Kauden kassavirta Kassavarat kauden alussa Kauden kassavirta Kassavarojen kurssierot Kassavarat kauden lopussa Korollinen vieras pääoma kauden alussa, netto Muutos lainoissa, netto Eläkevarausten muutokset Korollinen vieras pääoma kauden lopussa, netto Tiivistetty laskelma oman pääoman muutoksista SEK milj Kauden alussa Suoraan omaan pääomaan kirjatut osakeannin merkintäkulut verojen jälkeen 16 Liiketoimet ulkopuolisten tahojen kanssa 3 57 Ulkomaantoimintojen muuntoerot Oman pääoman suojaukseen käytettyjen termiinisopimusten erot verojen jälkeen 8 Inflaatio-oikaisut 79 Myytävissä olevien arvopapereiden käypien arvojen muutos 14 Voitto/tappio kassavirran suojaamiseen käytetyistä rahoitusinstrumenteista 20 6 Osingonjako 600 Osakeanti Kauden nettotulos Kauden lopussa * Sisältää Soneran toiminnot alkaen ja sisältää Telian matkapuhelinliiketoiminnot Suomessa sekä kaapelitelevisiotoiminnot Ruotsissa. 14 TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

15 Pitkäaikainen omaisuus Muut aineettomat Aineelliset Liikearvo hyödykkeet hyödykkeet SEK milj Kauden alussa Ostot Hankitut liiketoiminnot Myynnit ja romutukset Myydyt liiketoiminnot Uudelleenryhmittely Poistot Arvonalennukset, arvonalennusten peruutukset Kaapeli-tv-asiakkaiden maksamat liittymäennakot 2 2 Ennakkomaksut 6 2 Valuuttakurssierot Kauden lopussa Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Hankinnat Liikearvo Osakkeet ja osakkuudet Yhteensä Korollinen nettovelka SEK milj Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat Vähennetään: Lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset Nettovelka Vähennetään: Korollinen sijoitusomaisuus Korolliset saamiset Nettolainat yhteensä Eläkevaraukset Korolliset nettovelat yhteensä Rahoitusinstrumentit SEK milj. Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo Osuudet osakkuusyhtiöistä Muut arvopaperiomistukset Muut pitkä- ja lyhytaikaiset saatavat Lyhytaikaiset sijoitukset Koronvaihtosopimukset, saadut Koronvaihtosopimukset, maksetut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, saadut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, maksetut Muut valuuttajohdannaiset Vastaavat yhteensä Eläkevaraukset Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Koronvaihtosopimukset, saadut Koronvaihtosopimukset, maksetut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, saadut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, maksetut Muut valuuttajohdannaiset Vieras pääoma yhteensä Vähennetään seuraavien erien tasearvot: eläkkeet jaksotetut korot muut valuuttajohdannaiset Korollisen vieraan pääoman tasearvo Valuutanvaihtosopimukset/termiinisopimukset (portfolio) Vieraan valuutan ostot Vieraan valuutan myynnit TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

16 Muutokset osakepääomassa Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset Sonera Oyj alkaneen ja päättyneen lunastustarjouksen tuloksena TeliaSonera hankki Soneran osaketta, joiden joukossa on ADS-muotoisia osakkeita, ja jotka edustavat 4,4 prosenttia Soneran osakkeista ja äänioikeuksista. Lunastustarjouksen päättymisen jälkeen TeliaSoneran kokonaisomistusosuus Soneran osakkeista edusti 99,4 prosenttia osakkeista ja äänioikeuksista. TeliaSonera AB:n alulle panemaa Soneran jäljellä olevien osakkeiden pakkolunastusta koskevaa prosessia varten nimitetty välimiesoikeus päätti summan, joka on asetettava takaukseksi lunastushinnan ja kertyneen koron maksa- Nimellis- Osake- Osakkeiden arvo, pääoma, lukumäärä SEK/osake (TSEK) Osakepääoma , Rahastoanti , Osakkeiden jakautuminen 324:1, ,20 Osakeanti , Osakepääoma , Osakepääoma , Osakeanti , Osakepääoma , Osakeanti , Osakepääoma , Ehdolliset varat ja velat SEK milj Ehdolliset varat Annetut pantit ja vakuudet Kiinteistökiinnitykset Tytäryhtiöiden osakkeet Osakkuusyhtiöosakkeet Lyhytaikaiset saamiset Varat sulkutileillä Yhteensä Ehdolliset velat Luottotakuut, osakkuusyhtiöt Suoritustakuut, osakkuusyhtiöt Muut takuut jne FPG/PRI, muut eläketakuut Yhteensä Sopimusvelvoitteet SEK milj Aineelliset hyödykkeet Verkon kapasiteetin käyttöoikeus (IRU) 9 Osakkuusyhtiöt ja muut vähemmistöosuudet Yhteensä Laskennalliset verot SEK milj Laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava (mukaan lukien arvostusvaraus) Laskennallinen verosaaminen ( )/ verovelka (+), netto Valuuttakurssit SEK:n vaihtokurssin keskiarvo EUR 9, , , NOK 1, , , DKK 1, , , USD 8, , , TRL 0, , , Espanjan hallitus päätti pienentää Xfera Móviles S.A.:n suoritustakuita varten tarvittavien pankkitakausten määrää. Telia- Soneran vastatakaus pieneni 383 milj. eurosta 67 milj. euroon. Telia- Sonera on parhaillaan myöntämässä uusia takauksia. Yhdysliikenteen hinnoittelu Tele2:n ja Vodafonen kanssa on riidanalainen asia. TeliaSonera uskoo kirjanneensa siitä riittävän suuret kuluvaraukset. Esittämistapa Yleistä. Kuten vuoden 2002 tilinpäätös, nämäkin TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot on laadittu kansainvälisten kirjanpitostandardien (IAS, International Accounting Standards) mukaisesti. Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätökset on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja muiden ruotsalaisten säännösten mukaisesti. Tämä raportti on laadittu kansainvälisen osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 ( Interim Financial Reporting ) mukaisesti. Määrät ja päivämäärät. Mikäli ei toisin mainita, kaikki summat on ilmoitettu miljoonina Ruotsin kruunuina (SEK milj.) tai muussa määritetyssä valuutassa, ja ne perustuvat tuloslaskelman osalta kolmen kuukauden jaksolle, joka päättyi , ja taseen osalta tilanteeseen Uudet kirjanpitostandardit. IAS 41 Agriculture tuli voimaan IAS 41 ei vaikuta TeliaSoneran toimintoihin. Oikaistu liiketoiminta-aluekohtainen raportointi. Konsernin liiketoimintaorganisaatiota muutettiin Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot on muutettu tässä raportissa vastaamaan uutta liiketoimintaorganisaatiota. Määritelmiin ja käsitteisiin tulleet muutokset. Käyttökatteen määritelmää on muutettu. Aikaisempi määritelmä Liiketulos ennen poistoja ja arvonalennuksia on muutettu muotoon Liiketulos ennen poistoja ja arvonalennuksia ja ennen tuottoja osakkuusyhtiöistä. Vertailukelpoinen käyttökate on nimetty Käyttökatteeksi ennen kertaluonteisia eriä, mutta tarkoittaa samaa tunnuslukua kuin aiemmin. Käyttöön on otettu uusi tuloslaskelmaan pohjautuva tunnusluku, Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, joka koostuu liiketuloksesta vähennettynä käyttökatteeseen sisältyvillä kertaluonteisilla erillä ja myös vähennettynä poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvillä arvonalennuksilla ja vähennettynä osakkuusyhtiöistä saatuihin tuottoihin sisältyvillä myyntivoitoilla ja -tappioilla ja arvonalennuksilla lähtien on lisäksi alettu raportoida kertaluonteisina erinä vain myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset, uudelleenjärjestelyohjelmat tai vastaavat, jotka edustavat yksittäin yli 100 miljoonan kruunun eriä. Aikaisempia kausia ei ole muutettu vastaamaan tätä käytäntöä. 16 TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

17 miseksi Soneran osakkeenomistajille Suomen osakeyhtiölain 14. luvun 21. pykälän mukaisesti. TeliaSonera AB asetti välimiesoikeuden hyväksymän takauksen. Suomen osakeyhtiölain 14. luvun 21. pykälän mukaisesti TeliaSonera AB sai haltuunsa kaikki Soneran osakkeet takauksen asettamisesta lähtien. Samalla Soneran osake poistettiin Helsingin Pörssin päälistalta. Com Hem. TeliaSonera allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy ruotsalaisen kaapelitelevisio-operaattorinsa Com Hem AB:n EQT Northern Europelle. Telia suostui luopumaan Com Hemistä osana Euroopan komissiolle tekemiään sitoumuksia Telian ja Soneran yhdistymisen yhteydessä. Myynnin loppuun saattamisen ehtona ovat Euroopan komissiolta ja asioista vastaavilta kilpailuviranomaisilta saatavat hyväksymiset, jotka odotetaan saatavan vuoden 2003 alkupuoliskon aikana. Netia TeliaSonera omisti 48 prosenttia puolalaisen Netia Holdings S.A.:n osakkeista. Luotonantajien saatavien muunto yhtiön omaksi pääomaksi saatiin päätökseen osana liiketoiminnan uudelleenjärjestämistä, mikä laski TeliaSoneran osakeomistuksen 4,3 prosenttiin. Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa Ruotsin ja Suomen valtio. TeliaSonera-konserni kilpailee muiden operaattoreiden kanssa Ruotsin ja Suomen valtioille, niiden virastoille ja valtion omistamille yhtiöille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden myynnistä, joka tapahtuu normaalein kaupallisin ehdoin. Jotkut valtionyhtiöt kilpailevat TeliaSoneran kanssa samalla toimialalla. Lisäksi TeliaSonera ostaa palveluja valtion omistamilta yhtiöiltä markkinahinnoin ja muutoinkin tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Ruotsin ja Suomen valtiot, niiden virastot tai valtion omistamat yritykset eivät edusta merkittävää osaa TeliaSoneran liikevaihdosta tai tuloksesta. MegaFon. TeliaSonera omistaa osuuden venäläisestä OAO MegaFon -yhtiöstä TeliaSoneralla oli MegaFonilta korollisia saatavia 384 milj. kruunua. Infonet. TeliaSonera omistaa osuuden amerikkalaisesta Infonet Services Corp. -yhtiöstä. TeliaSonera myi päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palveluja ja tuotteita Infonetille 14 miljoonan kruunun arvosta ja osti palveluja ja tuotteita 60 miljoonan kruunun arvosta. AUCS. TeliaSonera omistaa osuuden hollantilaisesta AUCS Communications Services -yhtiöstä TeliaSoneralla oli AUCS:ltä korollisia saatavia 159 milj. kruunua. Telefos. TeliaSonera omistaa 49 prosenttia Telefos AB:n osakkeista. TeliaSoneralla oli korollisia saatavia Telefos-konsernilta miljoonaa kruunua, ja se oli allekirjoittanut 150 miljoonan kruunun rajoitetun lisätakauksen Telefos-yhtiöiden luottovakuutetuille eläkesitoumuksille päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita Telefos-konsernille 45 miljoonan kruunun arvosta ja osti siltä palveluja ja tuotteita 751 miljoonan kruunun arvosta. Jotkut TeliaSoneran ostamista palveluista liittyivät käyttöomaisuuden rakentamiseen. IN. TeliaSonera omistaa epäsuorasti osuuden INGROUP Sweden AB:stä (IN) päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita IN-yhtiölle yhden miljoonan kruunun arvosta ja osti siltä palveluja ja tuotteita 58 miljoonan kruunun arvosta. Muut liikesuhteet. Edellä mainittujen lisäksi TeliaSonera ostaa palveluja ja tuotteita rajoitetussa määrin näiltä ja muilta osakkuusyhtiöiltä ja myy niille palveluja ja tuotteita aina markkinaehdoin. Luottokelpoisuusluokitus ja rahoitus Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana luottoluokituslaitokset Moody s ja Standard & Poor s antoivat TeliaSonera AB:lle uudet luottokelpoisuusluokitukset. Moody sin luokitus pitkäaikaisessa lainanotossa on A2 ja näkymät ovat negatiiviset. Standard & Poor sin luokitus pitkäaikaisessa lainanotossa on A ja luokitus on edelleen tarkkailulistalla (Credit Watch negative). Nämä luottoluokitukset edustavat vakaata investointitasoa, ja siten ne antavat Telia- Soneralle hyvät mahdollisuudet toiminnan rahoittamiseen. TeliaSonera AB allekirjoitti maaliskuussa 2003 uuden pitkäaikaisen syndikoidun valmiusluottolimiitin (Revolving Credit Facility). Tämä limiitti, joka on määrältään miljoonaa euroa, on viiden vuoden mittainen ja erääntyy maaliskuussa Se korvaa Telia- Sonera AB:n aikaisemman miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen valmiusluottolimiitin. Limiitin päätarkoituksena on varmistaa TeliaSoneran maksuvalmiutta. Huhtikuun alussa Sonera peruutti etuajassa kaksi pitkäaikaista valmiusluottolimiittiään, joiden piti erääntyä vuosina 2004 ja Kevään 2003 aikana TeliaSonera AB tulee päivittämään markkinaehtoiset rahoitusohjelmansa, kuten Euro Medium Term Notes ja Euro Commercial Paper -ohjelmat, ja tarkoituksena on, että Telia- Sonera AB jatkaa edelleen jäljellä olevan Soneran velan uudelleenrahoittamista sekä Soneran toimintoja varten tarvittavaa uutta rahoitusta. Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen positiivinen kassavirta tarjosi mahdollisuuden jatkaa konsernin erääntyvien lainojen lyhentämistä jakson aikana. Tämän vuoden jäljellä olevat lainanlyhennykset kohdistuvat pääasiassa vuoden kolmannelle neljännekselle. Yhdistyminen Sonera Oyj:n kanssa Kuten kohdassa Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset on aiemmin mainittu, TeliaSonera sai haltuunsa Soneran kaikki osakkeet vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana. TeliaSoneran vuosikertomuksessa 2002 esitetty hankintamenon laskentaa ja hankintamenon kohdistamista on oikaistu vastaavasti. Hankintamenon laskenta. Kokonaishankintameno on laskettu seuraavasti. SEK milj. Oikaisu Yhteensä TeliaSoneran liikkeelle laskettujen osakkeiden käypä arvo TeliaSoneran liikkeelle laskettujen optio-oikeuksien käypä arvo Hankittujen Soneran osakkeiden ja optio-oikeuksien arvo Vaihtotarjoukseen liittyvät kulut Hankintameno Hankintamenon kohdistaminen. Hankintameno Soneran nettovarat ylittävältä osalta, käyvän arvon oikaisut ja liikearvo ovat seuraavat. SEK milj. Oikaisu Yhteensä Hankintameno Vähennetään: Soneran nettovarat Hankintameno Soneran nettovarat ylittävältä osalta Vähennetään: Käyvän arvon oikaisut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Varaukset Laskennalliset verot Liikearvo TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

18 Ei-kassavirtavaikutteiset erät Sonera. Yhdistyminen Soneran kanssa toteutettiin osittain osakevaihdolla (ks. kohta Yhdistyminen Sonera Oyj:n kanssa edellä). Ajoneuvot. TeliaSonera vuokraa ajoneuvoja rahoitusleasingillä pääasiallisesti GE Capitalilta. Uusista hankinnoista kolmen kuukauden jaksolla ja päättyneen vuoden aikana kertyi 15 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteinen investointi. Infrastruktuurin/kapasiteetin vaihtosopimukset. Kansainvälisissä verkkokapasiteettitoiminnoissa tehdään infrastruktuurin ja kapasiteetin vaihtosopimuksia toisten verkkokapasiteettitoimintoja harjoittavien yhtiöiden kanssa. Ennen kuin kaikki sopimuksen sisältämät toimitukset on tehty, voi tehtyjen toimitusten arvo erota saatujen toimitusten arvosta TeliaSonera oli vastaanottanut infrastruktuuri- ja verkkokapasiteettipalveluja vaihtosopimusten kautta kirjanpitoarvoltaan nettomääräisesti 58 milj. kruunun arvosta. Optio-ohjelmat TeliaSonera AB:n yhtiökokouksissa on hyväksytty joukko optioohjelmia. Yhteenlasketut tiedot ulkona olevista optiooikeuksista ovat toteutushinnan mukaan luokiteltuna seuraavat. Ulkona olevat myönnetyt optiot Joista toteutettavissa Jäljellä oleva Jäljellä oleva Toteutushinta Optioiden sopimus- Optioiden sopimus- (SEK) määrä aika (vuotta) määrä aika (vuotta) 33, ,17 49, ,17 69, ,17 72, , ,25 108, ,17 132, ,25 347, ,17 TeliaSoneran osakkeen viimeinen kaupantekokurssi Tukholman pörssissä oli 24,30 kruunua. Tarkemmat tiedot optioohjelmista on esitetty TeliaSoneran vuosikertomuksessa Jos optio-ohjelmat toteutuvat täysin, osakepääoma nousee enintään 219 milj. kruunulla, mikä vastaa 1,5 prosentin lisäystä osakkeiden lukumäärässä. Ruotsalainen kirjanpitokäytäntö Erot laskentaperiaatteissa. TeliaSoneran konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten kirjanpitostandardien (IAS, International Accounting Standards) mukaisesti voimassa oleva IAS poikkeaa TeliaSoneran osalta ruotsalaisesta kirjanpitokäytännöstä ainoastaan rahoitusinstrumenttien raportoinnin osalta. Ruotsalaisen kirjanpitokäytännön soveltaminen. Ruotsalaisen kirjanpitokäytännön soveltaminen vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja omaan pääomaan seuraavasti. Suomalainen kirjanpitokäytäntö Seuraavat tiedot on annettu Rahoitustarkastuksen päätöksen nro 28/269/2002 perusteella. Tämä osavuosikatsaus on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 2. luvun 5. pykälän mukaisesti. TeliaSoneran konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten kirjanpitostandardien (IAS, International Accounting Standards) mukaisesti. Suomalaisen kirjanpitokäytännön ja IAS-standardien välisiä TeliaSoneran kannalta merkittävät erot on kuvattu TeliaSoneran vuosikertomuksessa Vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Emoyhtiö Emoyhtiö TeliaSonera AB, jonka kotipaikka on Tukholma, muodostuu konsernin Ruotsin kehitystoiminnoista ja kiinteän verkon toiminnoista sekä verkkopalvelujen perustoiminnoista. Emoyhtiöön kuuluvat myös konsernin johdon toiminnot, erilaiset tukipalvelut ja konsernin sisäiset pankkitoiminnot. Kauden liikevaihto oli milj. kruunua (5 824), josta milj. kruunua (4 824) oli myyntiä tytäryhtiöille. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani milj. kruunuun (262), mikä johtui ensisijaisesti tytäryhtiöiltä saaduista konserniavustuksista. Tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 743 milj. kruunua (152). Kun yhdistyminen Soneran kanssa vietiin päätökseen, oma pääoma nousi milj. kruunuun ( vuoden lopussa). Kertyneet voittovarat olivat milj. kruunua (21 751). Taseen loppusumma laski milj. kruunuun ( vuoden lopussa). Liiketoiminnan kassavirta parani milj. kruunuun ( 449), ja kassavirta ennen rahoitusta parani milj. kruunuun ( 6 765). Nettolainat kasvoivat milj. kruunuun (451 vuoden lopussa). Kassavarat olivat yhteensä milj. kruunua (3 294). Omavaraisuusaste (mukaan lukien verottamattomien varausten oman pääoman osuus) parani 73,2 prosenttiin (69,8 vuoden lopussa). Kauden kokonaisinvestoinnit olivat milj. kruunua (998), sisältäen 463 milj. kruunua (930) investointeja aineellisiin hyödykkeisiin, jotka olivat ensisijaisesti kiinteän verkon asennuksia. Lisäkauppahinta Sonerasta oli milj. kruunua. Muut investoinnit, jotka olivat yhteensä 24 milj. kruunua (68), olivat pääosin pääomasijoituksia tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin. Henkilöstön lukumäärä oli (3 308 vuoden lopussa). Nettotulos IAS:n mukaan Rahoitusinstrumentit Laskennalliset verot Nettotulos ruotsalaisen käytännön mukaan SEK milj Oma pääoma (IAS) Rahoitusinstrumentit Laskennalliset verot Oma pääoma ruotsalaisen käytännön mukaan TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2003

19 Tuhatta Matkaviestintä Ruotsi Suomi Norja Tanska Liettua Latvia Euraasia Internet Ruotsi laajakaistaliittymien osuus Suomi, yksityiset laajakaistaliittymien osuus Tanska, laajakaistaliittymät Kiinteä puhelinverkko 2) Ruotsi Suomi Liettua ) Mukaan ei ole laskettu Telian matkaviestintätoimintoja Suomessa eikä kaapelitelevisiotoimintoja Ruotsissa. Tarkempia tietoja: 2) Mukaan luettuna ISDN Taloudelliset tiedot/ Vertailukelpoiset tiedot toiminnan tuloksista Tämä osavuosikatsaus sisältää vertailukelpoisia tietoja TeliaSoneran toiminnan tuloksesta, kuten Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä. Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja ilman osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. Kertaluonteisiin eriin kuuluvat arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstövähennysten kulut. TeliaSoneran johto käyttää liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä toimintojensa tuottavuuden pääasiallisena mittarina. TeliaSoneran johdon käsityksen mukaan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ovat liiketuloksen ohella yleisesti käytettyjä tunnuslukuja myös analyytikkojen, sijoittajien ja televiestintäalan muiden osapuolten keskuudessa. Tämän vuoksi nämä vertailukelpoiset tiedot on esitelty TeliaSoneran toimintojen tuloksen historiallisen tason selventämiseksi. Näitä vertailukelpoisia tuloksia ei tule kuitenkaan pitää liiketuloksen vaihtoehtoina liiketoiminnan tuloksellisuutta tarkasteltaessa. Myöskään käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä ei tule pitää vaihtoehtona liiketoiminnan kassavirralle maksuvalmiutta tarkasteltaessa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä eivät ole taloudellisen tuloksen mittareita kansainvälisen (IAS) tai yhdysvaltalaisen (U.S. GAAP) kirjanpitokäytännön mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yritysten vastaavien tunnuslukujen kanssa. Näiden vertailukelpoisten tunnuslukujen tarkoituksena ei ole ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia. Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Tähän osavuosikatsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan edustavat TeliaSoneran odotuksia tulevasta kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran markkina-asema, Euroopan televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat joko TeliaSoneran liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta. TELIASONERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

20 TeliaSonera AB (publ), SE Farsta, Sweden, Y-tunnus: , Kotipaikka: Tukholma Taitto: TeliaSonera AB, Investor Relations ja Intellecta Corporate AB. Käännökset: Interverbum Språktjänst AB. Painopaikka: Tryckindustri Information AB. Tämä julkaisu on painettu ympäristöystävälliselle paperille.

TeliaSonera tammi-maaliskuu 2003 pro forma*

TeliaSonera tammi-maaliskuu 2003 pro forma* TeliaSonera tammi-maaliskuu pro forma* Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia 20 349 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Liiketulos oli yhteensä 3 227 milj. kruunua (4 625). Liiketulos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2004

TeliaSonera tammi syyskuu 2004 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammi kuu TeliaSonera on noudattanut IFRS 3 -standardia 1.1. lähtien, mikä tarkoittaa, että liikearvopoistoja

Lisätiedot

3/03. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2003

3/03. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2003 3/03 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2003 TeliaSoneran tulos parani voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Samaan aikaan Telia ja Sonera yhdistyivät ja konserni otti uuden, yhteisen suunnan.

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2003 pro forma 1)

TeliaSonera tammi syyskuu 2003 pro forma 1) Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu pro forma 1) Vahva tulos ja käyttöomaisuusinvestointien lasku tuottivat ennätyksellisen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002. Seuraavaksi:

TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002. Seuraavaksi: TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002 Seuraavaksi: Sisältö 2 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa 14 TeliaSonera Sweden 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TeliaSonera tammi-kesäkuu 2003 pro forma *

TeliaSonera tammi-kesäkuu 2003 pro forma * Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus: 556103-4249, Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi-kesäkuu pro forma * Toinen vuosineljännes lyhyesti? Liikevaihto oli 20 275 miljoonaa

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002 Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002 Huhti-kesäkuun liiketoiminta kehittyi myönteisesti Liikevaihdon kasvu ylitti selvästi toimialan kasvun ja oli 23 % Käyttökate ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1.632 MSEK, kasvua oli 35 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Voitto ennen veroja on 389 MSEK, kasvua on

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan

4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan 4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan tuloksen sekä voimakkaasti kasvaneen kassavirran. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 29 28.4.29 Keskon osavuosikatsaus 1-3/29 Ruokakeskolla vakaa kasvu- ja kannattavuuskehitys Kysyntä heikkeni erityisesti rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1. - 31.3.2014 Milj. 2014 *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2002 31.3.2002

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2002 31.3.2002 Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2002 31.3.2002 Elisan strategian toteuttaminen 2002 1997 2001 2002 Kasvu Konsolidointi Kannattavuus Synergiat, suuruuden ekonomia, kustannusten ja investointien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 29 24.7.29 Sivu 1 Keskon osavuosikatsaus 1-6/29 Ruokakeskon kasvu yli markkinakehityksen ja kannattavuus edellisvuotta parempi Rautakeskon kustannuksia ja varastoja onnistuttiin

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot