SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SÄÄTIÖN 80. TOIMINTAVUOSI 1

3 Yleistä Vaikka tilanne osakemarkkinoilla vuoden aikana alkoi kohentua, talouden tila huononi voimakkaasti. Bruttokansantuote laski 9,1 %, kun se edellisvuonna oli kasvanut 1,5 %. Työttömyys lisääntyi edelleen. Edellisvuonna työttömyys oli 6,4 % ja nyt 8,4 %. Korkoihin kohdistunut paine väheni jonkin verran. Suomen valtion kymmenen vuoden lainan korko laski 3,7 prosentista 3,6 prosenttiin. Inflaatio oli 1,8 %, kun se edellisvuonna oli ollut 3,4 %. Helsingin pörssi kääntyi vuoden aikana nousuun edellisvuoden jyrkän pudotuksen jälkeen. OMXH indeksi kohosi 19,5 %, kun se edellisvuonna oli pudonnut 53,4 %. Säätiön kotimaisen salkun vertailuarvo kasvoi 14,1 %. Yhtiöiden jakamat osingot laskivat voimakkaasti. Näkymät vuodelle 2010 ovat yhä epävarmat. Odotettavissa on, että levottomuus pörssissä jatkuu. Arvioidaan, että yhtiöiden tulokset HEX 25 indeksillä mitattuna kasvavat yli 20 %. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan kaksi prosenttiyksikköä. Työttömyyden odotetaan edelleen lisääntyvän. Inflaation odotetaan Suomessa kohoavan 1,5 %:iin. Arvioidaan, että säätiölle tulevien osinkojen määrä kuluvana vuonna jää vähän pienemmäksi kuin Helsingin Pörssin tuotto keskimäärin. Sijoitusrahastojen tuoton odotetaan kohoavan jonkin verran edellisvuodesta. Odotettavissa on, että korkotuotot, jotka tänä vuonna olivat matalalla tasolla, alenevat jonkin verran vuonna Rakennusprojekti kiinteistössä Aleksanterinkatu 48 on edennyt suunnitellusti. Koska kaikki liiketilat ovat saneerauksen kohteena, kiinteistön vuokratulot ovat kertyneet pelkästään toimistotilojen vuokrista. Malminkatu 30 on kokonaan vuokrattuna. Myös Bulevardi 10 on ollut kokonaan vuokrattuna vuonna Bulevardi 10 koskeva vuokrasopimus päättyy kuitenkin helmikuun lopussa 2010, minkä jälkeen kiinteistö peruskorjataan. Muut kiinteistöistä saatavat tulot ovat yhä melko vakaat. Yhteenvetona arvioidaan vuoden 2010 tuloksen olevan jonkin verran huonompi kuin vuoden Merkittäviä riski- ja epävarmuustekijöitä, joiden voidaan ajatella vaikuttavan edellä esitettyyn arvioon, ovat arvopaperi- tai sijoitusrahastosalkun yllättävät heilahtelut. Pienehkönä tekijänä voidaan ajatella, että mahdollisesti kaikkia ennakoituja vuokratuloja ei saada. Osakesalkku Suomalaisiin pörssiyhtiöihin sijoitettiin nettona yhteensä 24,7 miljoonaa euroa Kemiran, Konecranesin, Metson, Oriola-KDn, Sammon, Stockmannin, UPM-Kymmenen, Wärtsilän ja YITn osakkeisiin. Finnlinesin osakkeet ja Nokian osakkeita myytiin. Tamfelt sulautui vuoden aikana Metsoon. Osakeostot rahoitettiin Nokian osakkeiden ja rahamarkkinainstrumenttien myynnillä. Finnlinesin osakkeiden myynti tuotti tappiota. Ruotsalaisiin pörssiosakkeisiin investoitiin yhtensä 13,3 miljoonaa euroa Atlas Copcon, Autolivin, Hennes & Mauritzin, Nordean, Skanskan ja Telia Soneran osakkeisiin. 3

4 Kaarina Isolan lahjoitusrahaston osakkeiden arvo oli 1,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,2 miljoonaa euroa. Saga Waseliuksen lahjoitusrahaston arvo vuoden lopussa oli 0,7 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,5 miljoonaa euroa. Simone ja George Ekströmin lahjoitusrahaston osakkeiden arvo oli 1,8 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,9 miljoonaa euroa. Säätiön osakesalkun arvo lahjoitusrahastot mukaan lukien oli 308,9 miljoonaa euroa , kun se vuotta aiemmin oli 232,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisten osakkeiden yhteenlaskettu pörssiarvo oli 47,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 19,5 miljoonaa euroa. Sijoitusrahastot Sijoitusrahastojen arvo oli 8,8 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 7,2 miljoonaa euroa. Rahastojen voitto-osuudet, joita ei sijoitettu takaisin ko. rahastoihin, olivat 0,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 0,3 miljoonaa euroa. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Säätiön kiinteistökanta oli vuonna 2009 muuttumaton koostuen pääosin yhdestä suoraan omistetusta kiinteistöstä ja kolmesta kokonaan omistetusta kiinteistöyhtiöstä. Kiinteistössä Aleksanterinkatu 48 rakennetaan uusia liiketiloja yhteensä 1746,5 m 2. Samalla saneerataan 3. kerroksen toimistotilat. Rakennusprojektin arvioidaan valmistuvan tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuonna 2009 kesken olleet työt yhteensä 6,4 miljoonaa euroa on aktivoitu. Kiinteistön hoitokulut olivat 2,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 2,1 miljoonaa euroa. Kiinteistön kuluista on 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2009 kohdistunut rakennusprojektiin, kun luku viime vuonna oli 1,0 miljoonaa euroa. Kiinteistön tämän vuoden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Malminkatu 30, Kiinteistö Oy HTC Kon-Tiki sekä Fastighets Ab Bulevarden 10 olivat kokonaan vuokrattuina kuluneena vuonna. Bulevardin tulevan peruskorjauksen suunnittelukustannukset olivat 0,4 miljoonaa euroa, ja ne maksettiin yhtiövastiketta korottamalla. Säätiön kiinteistöjen yhteen laskettu tulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Sijoituslainat Säätiön Ab Kelonia Placering Oy:n kanssa solmimista yhteensä 11,0 miljoonan euron lainasopimuksista oli vuoden vaihteessa maksettu 4,5 miljoonaa euroa. Rahastojen arvioitu markkina-arvo oli 2,9 miljoonaa euroa. Korkotuottoja oli 0,6 miljoonaa euroa. Porin mausoleumi Yhteistyö Porin seurakuntayhtymän kanssa sujui kuluneenakin vuonna hyvin. Mausoleumissa kävi vuoden aikana 7611 henkilöä, mikä on noin 5 % edellisvuotta vähemmän. 4

5 Tuotot Korko- ja obligaatiotuotot vähenivät edellisvuoden 5,7 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon, koska korkotaso laski ja korkopapereita oli vähemmän. Osingot ja osakkeista saatu muu tuotto pieneni 6,0 miljoonaa euroa ja oli 11,7 miljoonaa euroa. Nettovuokratulot olivat 1,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Tulojakautumaa kuvaa seuraava taulukko muutos miljonaa euroa miljonaa euroa % Korot sijoituksista ja obligaatioista 2,5 5,7 56,0 Sijoitusrahastojen voitto-osuudet 0,2 0,3 31,7 Osingot ja muu osaketuotto 11,7 17,7 33,9 Nettovuokrat 2,5 3,5 29,2 Tuotot yhteensä 16,9 27,2 37,9 Hallintokulut Säätiön hallintokulut, joihin mausoleumin ylläpito sisältyy, olivat 0,82 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 0,63 miljoonaa euroa. Kelonia Servicen toimittama raportointijärjestelmä oli käytössä vuonna Kelonia Servicen kanssa tehtiin sopimus ohjelman käyttötuesta. Uusi digitaalinen puhelinjärjestelmä asennettiin vuoden aikana. Edellä mainitut kasvattivat kuluja noin euroa. Toimiston hankinnat olivat noin euroa. Apurahansaajien apurahatilien rahaliikenteen rutiininomainen seuranta siirrettiin vuonna 2009 Nordean hoidettavaksi. Vuositasolla seurannan kulut ovat noin euroa. Summaan sisältyy apurahansaajakohtainen apurahatilien kulujen kirjaaminen, laskujen maksu apurahatileiltä, epäselvien laskujen selvittelyt sekä tilitysten teko, Ulkoistamisesta hyödyttiin siten, että säätiön ylityöt vähenevät, Lääketieteen asiantuntijalautakunnan sihteerin aikaa säästyy sekä ennen kaikkea tutkijoiden aikaa säästyy. Lääketieteen asiantuntijalautakunnan tekemän arvion mukaan tutkijoilta on näin vapautunut vuodessa noin tuntia, jotka heiltä aiemmin kuluivat säätiön apurahan hallintorutiineihin. Se aika voidaan nyt käyttää tutkimustyöhön. Pääoman kehitys Säätiön pääoman kirjanpitoarvo arvonmuutoksineen per ilmenee alla olevasta taulukosta muutos miljoonaa euroa miljonaa euroa % Peruspääoma 265,3 260,0 + 2,0 Oma pääoma yhteensä 463,4 411,2 + 12,7 5

6 Raha-asiain valiokunnan esitys koskien vuoden 2009 ylijäämän käyttöä Raha-asiain valiokunta esittää, että säätiön sääntöjen edellyttämä 20 % ylijämästä eli 3,1 miljoonaa euroa sekä myyntivoitot 2,3 miljoonaa euroa eli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa siirretään peruspääomaan. Vuoden 2008 ylijäämän käyttö Hallitus päätti vuosikokouksessaan siirtää sääntöjen edellyttämän 20 % vuoden 2008 ylijäämästä eli 5,4 miljoonaa euroa peruspääomaan, ja siirtää loput 6,6 miljoonaa euroa käyttörahastoon, minkä jälkeen käyttörahastossa oli 33,5 miljoonaa euroa. Hallitus päätti, että käyttörahastosta apurahoina vuonna 2009 jaetaan 14,9 miljoonaa euroa. Tähän lisättiin euroa Kaarina Isolan lahjoitusrahastosta, euroa Saga Waseliuksen lahjoitusrahastosta ja euroa Simone ja George Ekströmin lahjoitusrahastosta, ja jaettavaksi summaksi vahvistettiin 15,0 miljoonaa euroa. Tutkimusapurahat Vuonna 2009 myönnettiin 185 (192 vuonna 2008) tavanomaista kotimaista apurahaa. Useimmat apurahat olivat suurempia kuin euroa, ja apurahojen keskiarvo oli euroa ( euroa vuonna 2008). Sen lisäksi myönnettiin kahdeksan suurta 5-vuoden apurahaa, yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Näistä kolme oli viidennelle vuodelle, kaksi kolmannelle vuodelle, yksi toiselle vuodelle ja kaksi uutta apurahaa. Neurotieteen tutkimuskeskus Vuonna 2007 Eero Castrénin Sigrid Jusélius-professuuria oli jatkettu viidellä vuodella. Säätiö myönsi 0,25 miljoonaa euroa jatkokauden kolmannelle vuodelle. Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM Vuonna 2006 säätiön hallitus oli tehnyt periaatepäätöksen, että säätiö osallistuu suunnitteilla olleen molekyylilääketieteen instituutin rahoitukseen 3 miljoonalla eurolla viiden vuoden ajan. Instituutti perustettiin 2006, ja sen johtajaksi nimitettiin vuonna 2007 akatemiaprofessori Olli Kallioniemi. Säätiö myönsi instituutille 0,6 miljoonaa euroa, joka on tarkoitettu kolmannelle vuodelle viidestä. 6

7 Ulkomaiset tutkijat Ulkomaisen vierailevan tutkijan työskentelyn suomalaisessa tutkimuslaitoksessa mahdollistavat apurahat olivat haettavissa sekä keväällä että syksyllä. Yhteensä kahdeksalle ulkomaiselle tutkijalle myönnettiin apuraha Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa tehtävään tutkimukseen. Sigrid Jusélius Fellowship Vuoden aikana myönnettiin kaksitoista Fellowship-apurahaa tutkimustyöhön ulkomailla. Samuel Myllykangas jatkoi tutkimustaan Stanfordissa, Yhdysvalloissa, Miina Ollikainen Parkvillessä, Australiassa, Ville Paavilainen San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Taisto Sarkola Torontossa, Kanadassa, Saku Sinkkonen Stanfordissa, Yhdysvalloissa ja Ville Veckman San Diegossa, Yhdysvalloissa. Kuudesta uudesta nuoresta väitelleestä tutkijasta Heidi Anderson aloitti tutkimuksensa Bostonissa, Yhdysvalloissa, Riku Fagerlund La Jollassa, Yhdysvalloissa, Katrin Halling Tukholmassa, Ruotsissa, Minna Kaikkonen La Jollassa, Yhdysvalloissa ja Johanna Vendelin Brisbanessa, Australiassa. Ronald Borra aloittaa tutkimuksensa Bostonissa, Yhdysvalloissa myöhemmin vuonna Sigrid Jusélius Senior Fellowship Yksi Senior Fellowship-apuraha myönnettiin 6 12 kuukauden tutkimustyöhön ulkomailla. Apurahan sai Johanna Uusimaa Oulun yliopistosta John Radcliffe Hospitalissa Oxfordissa, Iso-Britanniassa tehtävään tutkimukseen. Symposiumi Sigrid Juséliuksen Säätiön 23. kansainvälinen symposiumi pidettiin Espoon Hanasaaressa Symposiumin järjesti professori Anu Wartiovaara ja sen aiheena oli Aging, neurodegeneration and mitrochondria. Symposiumin päätyttyä järjestettiin yleisöluento Helsingin yliopiston juhlasalissa. Symposiumin kulut olivat ,89 euroa. 7

8 Seuraavat apurahat myönnettiin alla mainituille tutkijoille ja tutkimusryhmille: Suuret apurahat (5 vuotta) Alitalo Kari, prof. & Petrova Tatiana, FT Kontula Kimmo, prof. & Swan Heikki, LT Wartiovaara Anu, prof Aaltonen Lauri, prof Eriksson John, prof. & Sistonen Lea, prof Thesleff Irma, prof., Jernvall Jukka, prof. & Mikkola Marja, dos Visakorpi Tapio, prof. & Schleutker Johanna, prof Ylä-Herttuala Seppo, prof vuoden apurahat (summa on yhdelle vuodelle) Adlercreutz Herman, prof., Söderholm Päivi, MSc & Aubertin-Leheudre Mylène, FT Ahola Tero, dos., Neuvonen Maarit, DI, Pohjala Leena, FM, Spuul Pirjo, MSc, Balistreri Giuseppe, MSc & Golubtsov Andrey, FT Airaksinen Matti S., dos., Laakso Tiina, FM, Markkanen Marika, FM, Uvarov Pavel, MSc & Kupari Jussi, FM Alenius Harri, FT, dos., Fyhrquist-Vanni Nanna, FT, Lehtimäki Sari, FM, Wolff Henrik, dos. & Lappeteläinen Anna-Mari, yo Andersson Leif C., prof., Heiskala Kukka, LL, Kanerva Kristiina, FM, Lankila Petri, FK, Mäkitie Laura, LL, Saavalainen Olga, FM, Westberg Johan, FT & Jiang Ji, yo Andersson Sture, dos., Pitkänen Olli, dos., Lassus Patrik, dos., Nupponen Irmeli, LT, Helve Otto, LT, Turunen Riikka, LL, Janér Joakim, LL, Janér Cecilia, LL & Palojärvi Anniina, LL Aronen Hannu J., LKT, DI, Korvenoja Antti, LT, Laakso Mikko, dos., Lindblom Heta, LK, Nuutinen Juho, LL, Nylund Tuula, LL, Salli Eero, TkT & Järvinen Jukka, FM Butcher Sarah Jane, prof., Ora Ari, FT, Seitsonen Jani, MSc, Manole Violeta, MSc, Happonen Lotta, MSc, Liljeroos Lassi, MSc, Hattula Katarina, FT & Laurinmäki Pasi, maist Carlberg Carsten, prof Carpén Olli, LKT, Wahlström Gudrun, FT, von Nandelstadh Pernilla, FM, Gardberg Maria, LL & Korpela Taina, FM Castrén Eero, prof., Autio Henri, Vesa Liisa Karoniina & Lindholm Jesse, prov Coffey Eleanor, dos., Courtney Michael, dos., Komulainen Emilia, tutkija, Zdrojewska Justyna, BSc, Padzik Artur, Rannikko Emmy, BSc, Heikkilä Hanna, tutkija, Healy Mary-Ann, Tuittila Minna, tutkija, Roiha Taina, fil.yo, Pöllänen Irene, yo, Parviainen Suvi, tutkija, Åberg Mia, tutkija, Li Lili, yo, Podracka Lucia, tutkija, Parviainen Lotta, fil.yo, Mäki-Hokkonen Anu, Kosonen Kaisa, Kaminska Dorota, fil.yo, Mysore Raghavendra, tutkija & Lopez Maykel

9 Dunkel Leo, prof., Sankilampi Ulla, LT, Lamminmäki Annamarja, LT, Kuiri-Hänninen Tanja, LL & Kilpeläinen Leena Elenius Klaus, dos., Sundvall Maria, LT, Iivanainen Erika, LT, Hollmen Maija, FM, Korhonen Anna, FM, Kurppa Kari, FM, Paatero Ilkka, FM, Veikkolainen Ville, FM, Halkilahti Kalle, lääket.yo, Santanen Minna, Savisalo Mika, fil.yo & Tuominen Maria Eskelinen Eeva-Liisa, FD, dos., Ylä-Anttila Päivi, FM & Domanskyy Mykola, FT Finel Moshe, dos., Sneitz Nina, MSc & Itäaho (f. Kurki) Katriina, prov. (MSc Pharm) Gahmberg Carl G., LKT, Grönholm Mikaela, FT, Marchesan Silvia, FT, Ihanus Eveliina, FM, Nurmi Susanna, FM, Uotila Liisa, FM, Ning Lin, MSc, Nyman-Huttunen Henrietta, FM, Mikkola Esa, FM & Aatonen Maria, FM Goldman Adrian, prof., Kajander Tommi, Jaakola Veli-Pekka, FT, Jurvansuu Jaana, Lyskowski Andrzej, Sarkhel Sanjay, Kellosalo Juho, Leo Jack, Parkash Vimal, Patana Anne-Sisko, Rehn Maria & Rosti Katja, BSc Groop Leif, prof., Isomaa Bo, Lyssenko Valeriya, Orho-Melander Marju & Tuomi Tiinamaija Haglund Caj, dos., Hagström Jaana, ELT, Carpelan-Holmström Monika, LT, Louhimo Johanna, LT, Koskensalo Selja, LL, Grahn Petra, LL, Berghäll Kethe, LL, Lundin Mikael, LL, Böckelman Camilla, LK, Jernman Juha, LL, Satomaa Tero, FM & Nordling Stig, dos Hakkola Jukka, dos., Lämsä Virpi, Järvenpää Sanna-Mari & Buler Marcin Hallman Mikko, LKT, Haataja Ritva, FT, Vuolteenaho Reetta, FT, Paananen Reija, FT, Kaukola Tuula, MD, Ojaniemi Marja, MD, Mikkonen Hanna, ML, Luukkonen Aino, ML, Salminen Annamari, FM, Karjalainen Minna, FM, Taponen Saija, FM, Metsola Juhani, LK & Huusko Johanna, fil.yo Hari Riitta, prof., Jousmäki Veikko, dos., Kujala (s. Saarela) Miiamaaria, FM, Nangini Catherine, FT, Parkkonen Lauri, DI, Pihko Elina, dos., Ramkumar Pavan, B.Tech. & Seppä Mika, FT Hautaniemi Sampsa, dos., Laakso Marko, MSc, Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria, DI, Nousiainen Kari, BSc, Louhimo Riku, BSc & Aittomäki Viljami, BSc Hedman Klaus, LKT, Söderlund-Venermo Maria, dos., Chen Tingting, FM, Franssila Rauli, LT, Kaikkonen Leena, FM, Kantola Kalle, FK, Kemppainen Kaisa, FK, Kumar Arun, FM, Lahtinen Anne, Norja Päivi, FK, Riipinen Anita, LL, Sadeghi Reza, FM, Smolander Hanna, FM, Väisänen Elina, MMM & Pikkarainen Anni, FK Heikinheimo Markku, LKT, Unkila-Kallio Leila, dos., Heikinheimo Oskari, dos., Anttonen Mikko, LT, Salonen Jonna, LL, Haveri Hanna, LL, Parviainen Helka, LL, Färkkilä Anniina, LL, Kyrönlahti Antti, LK, Kauppinen Marjut, fil.yo & Elo Jenni, lääket.yo Heino Jyrki, LT, Käpylä Jarmo, dos., Rappu Pekka, FT, Rissanen Eeva, FT, Jokinen Johanna, FM, Kankaanpää Pasi, FM, Öst Anna-Brita, FM, Nylund Camilla, FM & Lahti Matti, FM

10 Hemminki Akseli, prof., Guse Kilian, MPharm, Sloniecka Marta, MSc, Gutmann Theresia, Diaconu Iulia, MSc, Dias João, MSc, Lavilla-Alonso Sergio, MPharm, Hemminki Otto, LL, Ranki Tuuli, MSc, Koski Anniina, LK, Cerullo Vinzenco, FT & Pesonen (s. Myllymäki) Sari, FT Hietakangas Ville, FT Hiltunen Kalervo, LKT, Autio Kaija, FT, Antonenkov Vasily, FT, Grunau Silke, FT, Isomursu Antti, FM, Kastaniotis Alexander, FT, Kursu Samuli, FM, Miinalainen Ilkka, FT, Selkälä Eija, FM, Shvetsova Antonina, MSc, Suomi Fumi, MSc & Vapola Miia, FM Himanen Juha, FT, Korpela Timo, dos., Paavilainen Sari, FT, Khalikova Elvira, FT, Antipenko Alexander, FT, Palin Janne, FM, Dyatlova Varvara, MScMed & Korpela Saara, fil.yo Holmberg Christer, prof., Jalanko Hannu, dos., Rönnholm Kaj, dos., Jahnukainen Timo, dos., Hölttä Tuula, LT, Lauronen Jouni, LT, Ylinen Elisa, LT, Valta Helena, LL, Laakkonen Hanne, LL, Kaukinen Anne, FM, Suvanto Maija, fil.yo, Kivelä Jesper, lääket.yo, Vehmas Reeta, LL, Lindqvist Marienka, LK & Viskari Jenni, LK Holmberg-Still Carina, dos., Matilainen Olli, FM, Congyu Jin, LT, FT, Hamer Geert, FT, Sukupolvi Anni-Helena, FM & Arpalahti Leena, fil.yo Holmdahl Rikard, prof., Kuusinen Tiina, FM & Sareila Outi, FT Holopainen Juha, dos. & Kulovesi Pipsa, FM Hovatta Iiris, dos., Donner Jonas, FM, Kananen Laura, lab.analyytikko, Rasinkangas Pia, fil.yo & Sipilä Tessa, FM Huhtaniemi Ilpo, LKT & Rivero-Müller Adolfo, FT Huikuri Heikki, LKT, prof., Mäkikallio Timo, prof., Raatikainen Pekka, dos., Perkiömäki Juha, dos., Kervinen Kari, dos., Niemelä Matti, LT, Ylitalo Kari, dos., Junttila Juhani, LT, Hookana Eeva, FM, Miettinen (ent. Mäkelä) Johanna, FM, Kaikkonen Kari, LL, Peltola Mirja, FM, Kenttä Tuomas, FM, Hyytinen-Oinas Mia, LL, Koski Päivi & Lehtinen Anne Huttunen Henri, FT, Nykänen Niko-Petteri, fil.yo, Sakha Prasanna, BSc & Kysenius Kai, fil.yo Härkönen Pirkko, LKT, Brokken Leon, FT, Elo Teresa, FM, Kallio Anu, FT, Mattila Mirjami, LT, Seppänen Jani, biotekn.ins., Tarkkonen Kati, FM, Tuomela Johanna, FM, Valta Maija, LT & Virtanen Sanna, FM Höckerstedt Krister, prof. & Lautenschlager Irmeli, dos Hörkkö Sohvi, dos., Rannikko Sirpa, Veneskoski Marja, Turunen Pauliina, FM,Kummu Outi, FM & Haataja Janne Ikonen Elina, prof., Hölttä-Vuori Maarit, FT, Pietiäinen Vilja, FT, Blom Tomas, FT, Kuuliala Krista, FT, Kolikova Julia, FT, Linder Matts, LL, Mutka Aino-Liisa, LL, Jansen Maurice, FM, Uronen Riikka-Liisa, FM, Wang Wei, FM, Uro Anna, FM & Salo Veijo,hammaslääket.yo Ilonen Jorma, LKT, Hermann Robert, LT, FT, Santin Gomez Izortze, MSc, Laine Antti-Pekka, FM (väit.), Lipponen Kati, FM & Kiviniemi Minna, FM

11 Isohanni Matti, LKT, Alaräisänen Antti, LL, Penttilä Matti, LK, Mäkinen Jussi, LK, Moilanen Jani, LK, Miettunen Jouko, FT, Haapea Marianne, FM, Nikkinen Juha, FT & Tanskanen Päivikki, LL Isolauri Erika, LT, prof., Laitinen Kirsi, FT, dos. & Salminen Seppo, dos Ivaska Johanna, dos., Veltel Stefan, tri, Högnäs Gunilla, FK, Mattila Elina, FM, Pellinen Teijo, FM, Arjonen Antti, FM, Nevo Jonna, FM, Vuoriluoto Karoliina, FM, Tuomi Saara, FM & Mai Anja, fil.yo Jaakola Veli-Pekka, FT Jacobs Howard Trevor, FT, Atsushi Fukuoh, FT & Tuomela Tea, B Lab.Sc Jalanko Anu, dos., Kyttälä Aija, dos., Schmiedt Mia-Lisa, FM, Uusi-Rauva Kristiina, FM & von Schantz-Fant Carina, FM Jalkanen Sirpa, prof., Marttila-Ichihara Fumiko, LT, FT, Yegutkin Gennady, FT, Karikoski (s. Merinen) Marika, FM, Miiluniemi Mari, FM, Keuschnigg Johannes, MSc & Irjala Heikki, LT Jartti Tuomas, dos Johnson Mark, prof., Salminen Tiina A., dos., Viitanen Lenita, FM & Denesyuk Alexander, FT Jokiranta T. Sakari, dos., Meri Taru S., FT, Lehtinen Markus J., FM, Haapasalo Karita J., FM, Koskinen Aino R., LL, Bhattacharjee Arnab, MSc, Andersson Hannah, LK, Amdahl Hanne, MSc & Pasanen Tanja, FM Julkunen Ilkka, prof., Pirhonen Jaana, FT, Melen Krister, FT, Miettinen Minja, FT, Sillanpää Maarit, FT, Österlund Pamela, FT, Fagerlund Riku, FT, Strengell Mari, FT, Pietilä Taija, FM, Mäkelä Sanna, FM, Latvala Sinikka, FM, Tynell Janne, FM (2009) & Nousiainen Laura, FM (2009) Jurvelin Jukka, FT, Kröger Heikki, LKT, Kulmala Katariina, DI, Töyräs Juha, Julkunen Petro, Korhonen Rami, Arokoski Jari, Lammi Mikko, Silvast Tuomo, Aula Antti, DI, Nieminen Miika & Kiviranta Ilkka Juvonen Tatu, prof Jänne Olli A., LKT, Zhang Fu-Ping, dos., Mikkonen Laura, LL, Sahu Biswajyoti, MSc & Pihlajamaa Päivi, FM Järvinen Teppo, dos., Pajamäki Ilari, LT, Jokihaara Jarkko, LT & Leppänen Olli, LL (väit. III/09) Järvinen Tero, dos Kaila Kai, FT, Rivera Claudio, FT, Afzalov Ramil, FT, Blaesse Peter, FT, Llano Sanchez Olaya, MSc, Shetal Soni, BSc, Shulga Anastasia, LK, Yukin Alexey, MSc, Khirug Sergey, FT, Ludwig Anastasia, MSc, Rosenqvist Tero, BSc, Magalhaes Ana Cathia, MSc, Faraz Ahmad, MSc, Sipilä Sampsa, LT & Khirug Stanislav, MSc Kajantie Eero, dos., Hovi Petteri, LL, Wehkalampi Karoliina, LL, Strang-Karlsson Sonja, LL, Pyhälä Riikka, PsM, Feldt Kimmo, PsM, Eriksson Johan, LT, Järvelin Marjo-Riitta, LT, Pouta Anneli, dos., Andersson Sture, LT, Räikkönen Katri, PsT & Vääräsmäki Marja, LT

12 Kalimo Hannu, prof., Baumann Marc, dos., Viitanen Matti, prof., Kivelä Tero, prof., Summanen Paula, dos., Harju Mika, LT, Pöyhönen Minna, dos., Verkkoniemi Auli, dos., Rinne Juha, prof., Paetau Anders, dos., Roine (s. Tuominen) Susanna, LT, Roine Risto, dos., Myllykangas Liisa, LT, Ng Yan-Peng, FT, Tikka (s. Ihalainen) Saara, FM, Mykkänen Kati, FM, Miao Qing, MSc (Kiina), FM (Suomi) & Junna Maija, FM Kallioniemi Anne, LT, dos., Alarmo Emma-Leena, FT, Ketolainen Johanna, FM & Savinainen Kimmo, FT Kallioniemi Olli, prof, Perälä Merja, dos., Pollari Sirkku, MSc, Gupta Santosh, MSc, Kiviluoto Santeri, MSc, Knuuttila Matias, fil.yo, Oetken-Lindholm Christina, FT, Ojala Kalle, MSc, Kilpinen Sami, MSc, Mpindi John Patrick, BSc, Rantala Juha, MSc, Sara Henri, MSc, Wolf Maija, FT, Iljin Kristiina, FT, Pisto Tommi, MSc, Edgren Henrik, MSc & Virtanen Johannes, yo Karppinen (s. Koivunen) Peppi, dos., Hyvärinen Jaana, LL, Rantalainen Aino, lääket.yo. & Aatsinki Tanja, yo Kere Juha, prof., Elomaa Outi, FT, Ezer Sini, FT, Massinen Satu, MSc, Pulkkinen Ville, FT, Salmela Elina, FM, Sundman Lilli, MSc & Wedenoja Satu, LT, FT Kerkelä Risto, LT Keski-Oja Jorma, prof., Lehti Kaisa, FT, Koli Katri, dos., Hakulinen Juha, FM, Lohi Jouko, doc., Hyytiäinen Marko, FT, Vehviläinen Piia, FM, Kantola Anna, FM, Sugiyama Nami, MSc, Sankkila Lotta, FM, Tatti Olga, LL, Ahonen Pipsa, LuK, Hu Yizhou, BSc, Ylivinkka Irene, FK & Tamminen Jenni Kestilä Marjo, dos., Nousiainen Heidi, FM, Tallila Jonna, FM, Lahtela Jenni, FM & Honkala Heli, FM Kinnunen Paavo, prof Kivelä Tero, prof., Heikkonen Jorma, dos., Puusaari Ilkka, LT, Eskelin Sebastian, LT, Tuomaala Seppo, LT, Kujala Emma, LL, Toivonen Päivi, LL, Rana a al Jamal, LT, Korsbäck Anna, LL, Mamunur Rashid, LL & Tuomaala Rosi, LL Klefström Juha, dos., Verschuren Emmy, FT, Tervonen Topi, FT, Imai Misa, PhD, Partanen Johanna, FM, Nieminen Anni, FM, Kyttänen Sauli, FM, Yan Yan, MSc, Lind Essi, fil.yo (FM 11/2008), Eskelinen Vilja, fil.yo & Suomi Katja Knip Mikael, LKT, Härkönen Taina, FT, Ryhänen Samppa, LT, Siljander Heli, LL & Mäkinen Anna, LK Knuutila Sakari, prof., Porkka Kimmo, LT, FT, Vakkila Jukka, LT, FD, Böhling Tom, LT, FT, Hollmén Jaakko, DSc (Tech), Myllykangas Samuel, DSc & Scheinin Ilari, BSc Koistinaho Jari, prof., Goldsteins Gundars, dos. & Jaronen Merja, FM Koistinen Heikki, dos., Skrobuk Paulina, MSc & Leppäniemi Eveliina, fil.yo Koli Katri, dos., Myllärniemi Marjukka, dos., Leppäranta Outi, FM, Tamminen Jenni, FM (10/2008), Kantola Anna, FM & Lindholm Pamela, FM

13 Konttinen Yrjö T., prof., Nordström Dan, dos., Ainola Mari, FM, Alakoski Esa, FT, Kaivosoja Emilia, TkK, Kouri Vesa-Petteri, FK, Levón Jaakko Heikki, MK, Mackiewicz Zygmunt, prof., Porola Pauliina, FM, Pöllänen Raimo, FT, Sillat Tarvo, ins., LK, Soininen Antti Johannes, FM, Stegaev Vasily, LL, Sumathikutty Bindu, HLL, Pajarinen Jukka Sakari, LK & Waris Eero, LL Korhonen Rami, dos., Turunen Siru, FM, Julkunen Petro, FT, Laasanen Mikko, FT, Lammi Mikko, dos., Turunen Mikael, LuK, Saarakkala Simo, FT & Koistinen Arto, FM Korpi Esa, prof., Heikkinen Anne, FM, Vashchinkina Elena, MSc, Saarelainen Kati, FM, Aitta-aho Teemu, prov., Vekovischeva Olga, FT, Leppä Elli, prov. & Möykkynen Tommi, FM Kovanen Petri, prof., Lee-Rueckert Miriam, prof., Judström Ilona, ELK, Yeung Nicolas, FK & Leinonen Hannele Kursula Inari, FT, Saligram Prabhakar Bhargav, MSc & Bishal Singh, TkK Kursula Petri, dos., Wang Chaozhan, FT, Myllykoski Matti, FM & Majava Viivi, FM Kähäri Veli-Matti, prof., Ala-aho Risto, FT, Hieta Niina, LT, Toriseva Mervi, FM, Kivisaari Atte, LL, Kallio Janne, FM, Riihilä Pilvi, LL, Farshchian Mehdi, LT & Joutsa Juho, LK Laakso Markku, prof., Kuusisto Johanna, dos., Pihlajamäki Jussi, dos., Itkonen Paula, FM, Kuulasmaa Teemu, FK, Stancakova Alena, MD, Yaluri Nagendra, MSc, Vangipurapu Jagdish, MSc, Vänttinen Markku, LL, Heikkinen Sami, FT & Pirinen Eija, FM Lahesmaa Riitta, prof., Stockinger Brigitta, FT, Rao Kanury, FT, Rasool Omid, dos., Lönnberg Tapio, FM, Järvenpää Henna, FM, Tripathi Subhash, M.Tech, MSc, Gattani Sumedha, MSc, Tahvanainen Johanna, FM, Moulder Robert, FT, Tuomela Soile, FM & Elo-Uhlgren Laura, FT Lappalainen Pekka, prof., Tojkander (Kurki) Sari, FT, Sihvo Maarit, FM & Hakala Markku, fil.yo Laukkarinen Johanna, LT, Bläuer Merja, FT, Jin Haitao, LL & Hyppönen Mirja Lehesjoki Anna-Elina, prof., Kopra Outi, dos., Joensuu Tarja, FT, Tegelberg Saara, FM & Manninen Otto, FM Lemström Karl, dos., Koskinen Petri, dos., Nykänen Antti, LT, Tikkanen Jussi, LT, Krebs Rainer, FM, Jokinen Janne, LL, Ropponen Jussi, LL, Keränen Mikko, LK, Tuuminen Raimo, LK, Syrjälä Simo, LK, Savikko Johanna, LT, Helanterä Ilkka, LT, Ortiz Fernanda, LL, Rintala Jukka, LL, Rintala Sini, LL & Malmström Niina, LK Leppä Sirpa, dos., Taskinen Minna, FM, Nyman Heidi, LL, Penttilä Sari, LL & Koivula Satu, fil.yo Levonen Anna-Liisa, dos., Inkala Matias, LK, Jyrkkänen Henna-Kaisa, FM, Kansanen Emilia, fil.yo, Kivelä Annukka, FM, Leinonen (s. Hurttila) Hanna, FM & Kankkunen Anna-Kaisa, fil.yo Lindholm Dan, prof., Kairisalo Minna, Semenova Maria M, MSc, Bonomo Alessandra, Koskinen Mikko, Furustrand Ulrika, Rajala Raili, Lehto Eeva & Mäkelä Johanna

14 Lindsberg Perttu, dos., Sairanen Tiina, LT, Ijäs Petra, LT, Saksi Jani, FM, Luoma Petri, FT, Nuotio Krista, LT, Strbian Daniel, LT, Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, dos., Isoviita Pia, lääket.yo & Pikkarainen Tero, FM Lohi Hannes, FT, dos., Seppälä Eija, FT, Tiira Katriina, FT, Nevalainen Elisa, FM, Jokinen Päivi, FM, Kyöstilä Kaisa, FM, Ahonen Saija, FM, Hytönen Marjo, FM, Niskanen Alina, FM, Seppänen Riitta, ELL, Jokinen Tarja, ELL, But Anna, FK, Eklund Ranja, Karjalainen Sini & Virta Minna Lundin Johan, dos., Lundin Mikael, LL, Konsti Juho, LK, Lehtimäki (ent. Salminen) Tiina, LL & Rotkirch Hélène, LK Majamaa Kari, dos., Uusimaa Johanna, LT, Hinttala Reetta, LT, Moilanen Jukka, LT, Soini Heidi, FM, Ylönen Susanna, FM, Kytövuori Laura, LuK (FM 2009), Martikainen Mika, LL, Lindroos Markus, LL, Ylikotila Pauli, LL, Kärppä Mikko, LT, Annunen-Rasila Johanna, LT & Kervinen Marko, LT Matikainen Sampsa, dos., Nyman Tuula, dos., Öhman Tiina, FT, Rintahaka Johanna, FM, Välimäki Elina, FM, Lietzen Niina, FM, Miettinen Juho, FM, Teirilä Laura, FM & Kankkunen Päivi, FM Mattjus Peter, dos., Kjellberg Matti, FM, Nylund Matts, FM, Ohvo-Rekilä Henna, FT, Tuuf Jessica, FM & West Gun, FM Meri Seppo, LT, dos., Friberg Nathalie, LT (Ranska), Laine Matti, LK, Seitsonen Sanna, LL, Tossavainen Hanna, fil.yo. & Jarva Hanna, LT Myllyharju Johanna, FT, Kivirikko Kari, LT, Mäki Joni, FT, Hieta Reija, FT, Komu (s. Heikkilä) Minna, FT, Rossi Maarit, FM (FT 08), Hyry Marjo, FM, Hyvärinen Jaana, LL, Pasanen Annika, LK, Aro Ellinoora, LK, Laitala Anu, LuK & Huttunen Tuomas, LK Mäkelä Mika, dos., Kajosaari Merja, dos., Kalliola Satu, LL, Klemola Timo, dos., Kotaniemi-Syrjänen Anne, LT, Lohi Jouko, dos., Malmberg Pekka, dos., Malmström Kristiina, LT & Pelkonen Anna, dos Mäkelä Tomi P., prof., Wu Jianmin, Vallenius Tea, Vaahtomeri Kari, Helenius Katja, Kuuluvainen Emilia, Angers-Loustau Ana-Maria & Laajanen Kaisa Mäki Markku, LKT, Kaukinen Katri, dos., Lindfors Katri, FT, Caja Sergio, FT, Kurppa Kalle, LL, Lohi Sini, LL, Koskinen (s. Järvinen) Outi, LL, Ruuskanen Anitta, LL, Myrsky Essi, FM, Stenman Satumarja, FM & Rauhavirta Tiina, FM Mäkitie Outi, dos., Valta Helena, LL, Mäyränpää Mervi, LL, Saarinen Anne, FM, Laine Christine, LL, Kilpinen-Loisa Päivi, LL & Toiviainen-Salo Sanna, LL (väit.) Männistö Pekka T., dos., Myöhänen Timo, FaT, Reenilä Ilkka, FT, Piltonen Marjo, prov., Käenmäki Mikko, prov., Kambur Oleg, prov., Ossola Bernardino, MSc (pharm.) & Schendzielorz Nadia, MSc (pharm.) Neuvonen Pertti, LKT, Backman Janne, LT, Niemi Mikko, LT, Tornio Aleksi, LK (väit.), Honkalammi Johanna, LL, Kalliokoski Annikka, LL, Isohanni Mika, LL, Karonen Tiina, LL, Neuvonen Mikko, FK, Kurkinen Kaisa, FK, Tapaninen Tuija, LL, prov., Xiang Xiaoqiang, MSc & Han Yi, FT

15 Nevanlinna Heli, dos., Blomqvist Carl, dos., Aaltonen Kirsimari, LL (väit.), Eerola Hannaleena, LT, Heikkinen Tuomas, FM, Kämpjärvi Kati, FM, Jamshidi Maral, fil.yo, Kärkkäinen Hanni, FM, Muranen Taru Annika, fil.yo, Fagerholm Rainer, fil.yo, Ranta Salla, FM, Mäkinen Netta, fil.yo, Aittomäki Kristiina, dos. & Heikkilä Päivi, dos Niemi Mikko, dos., Pasanen Marja, LK, Kalliokoski Annikka, LL, Keskitalo Jenni, LL, Xiang Xiaoqiang, MSc Pharm, Tapaninen Tuija, LL & Neuvonen Mikko, FM Nyholm Thomas, FT Nyström Minna, dos., Ollila Saara, FT, Sarantaus Laura, FT, Kariola Reetta, FT, Korhonen Mari, FM, Kantelinen Jukka, FM, Kansikas Minttu, BSc & Dermadi Bebek Denis, BSc/MSc Ojala Päivi, FD, dos., Viiliäinen Johanna, FM, Laurinavicius Simonas, FT, Fang Cheng, FM, Lappalainen Liisa, FM, Pekkonen Pirita, LK & Grzegorz Sarek, FM Olkkonen Vesa, FT, Perttilä Julia, FT, Ptasinska Anetta, FT, Zhou You, FM, Hynynen Riikka, FM, Vihervaara Terhi, FM, Olkkonen Vesa, FT, Hanninen Raisa, LuK & Beaslas Olivier, FT Otonkoski Timo, prof., Hussein Samer, FT, Lundin Karolina, FT, Trokovic Ras, FT, Banerjee Meenal, FT, Mikkola Milla, FM, Ustinov Jarkko, FM, Palgi Jaan, FM, Vuoristo Sanna & Toivonen Sanna, FK Palotie Leena, prof., Saarela Janna, dos., Kallio Suvi, LL, Leppä Virpi, FM, Sulonen Anna-Maija, LK, Kemppinen Anu, FM, Jakkula Eveliina, LT, Heino Pia, hammaslääket.yo, Reinikainen Tiia, yo, Tomppo Liisa, LK & Palotie Aarno, prof Palvimo Jorma J., FT, Jääskeläinen Tiina, FT, Rykinki Miia, MSc, Kaikkonen Sanna, FM, Makkonen Harri, FM, Sutinen Päivi, FM & Paakinaho Ville, fil.yo Panula Pertti, prof., Chen Yu-Chia, FT, Kudo Hisaaki, FT, Priyadarshini Madhusmita, MSc, Sallinen Ville, LL, Podlasz Piotr, FT, VMD, Sundvik Maria, FM, Toleikyte Gabija, BSc, Tiainen Olli, LK & Määttänen Ilmari, FM Partanen Juha, dos., Salminen Marjo, dos. & Kala Kaia, FK Peltomäki Päivi, prof., Pavicic Walter, FT, Gylling (s. Lindroos) Annette, FM, Nieminen Taina, FM, Joensuu (s. Hautala) Emmi, LuK & Perkiö Esa, FM Permi Perttu, dos., Kilpeläinen Ilkka, prof., Seppälä-Lehto Raili, Raulinaitis Vytautas, FM, Hakonen Anne, Ahovuo Elina & Tossavainen Helena Pertovaara Antti, prof., Viisanen Hanna, FM, Ansah Osei B., DVM, FT, Martikainen Ilkka K., LL & Wei Hong, FT Pesu Marko, LT Petäjä-Repo Ulla, FT, Tuusa Jussi, FT, Markkanen Piia, FM, Leskelä Tarja, FM, Hakalahti Anna, FM, LL, Lilja Minna, FM & Vierimaa Miia

16 Pihlajaniemi Taina, prof., Heljasvaara Ritva, dos., Huhtala Pirkko, FT, Heikkinen (s. Latvanlehto) Anne, FT, Kaur Inderjeet, FT, Keski-Filppula (s. Ylönen) Riikka, LT, Tu Hongmin, FT, Aikio Mari, FM, Kinnunen (s. Utriainen) Aino, FM, Tahkola Jenni, LL, Tuomisto Anne, FM, Honkanen Hanne-Kaisa, LK, Pellikka Henri, LK, Rasi Karolina, LL, Seppinen Lotta, LL, Tanayama Heidi, lääket.yo & Hurskainen Merja, LL Pitkänen Asla, prof., Kurkinen Kaisa, FT & Ekolle Ndode-Ekane Xavier, MSc Plyusnin Alexander, dos., Vaheri Antti, LT, FT, Sironen Tarja, FT, Plyusnina Angelina, FT, Jääskeläinen Kirsi, MSc, Alminaite Agne, MSc, Katz Anna, MSc, Razzauti Maria, MSc & Wang Hao, MSc Poutanen Matti, FT, Pakarinen Pirjo, dos., Strauss Leena, FT, Sipilä Petra, FT, Savolainen, (s. Salmi) Saija, FT, Rantakari Pia, FM, Huhtinen Kaisa, FM, Saloniemi Taija, FM, Turunen Heikki, FM, Koivuniemi Heli, FM, Paviala Jenni, FM, Järvensivu Päivi, FM, Lagerbohm Heidi, LK, Etuaro Eve, LK, Mäkelä Sari, LT & Mäkelä Katja, FM Pussinen Pirkko, FT, Paju Susanna, HLT, Buhlin Kåre, HLT, Lakio Laura, HLT, Tuomainen Anita, FM, Hyvärinen Kati, FM & Kallio Elisa, HLK Raivio Taneli, dos., Tervaniemi Mari, FM, Ritvanen Eeva-Maria, LK & Tommiska Johanna, FT Ranki Annamari, prof., Niiranen Kirsi, FT, Väkevä Liisa, LT, Karenko Leena, LT, Hahtola Sonja, LT, Maliniemi Pilvi, FM & Carlsson Emilia, FM Rauvala Heikki, prof., Rouhiainen Ari, FT, Tian Li, LT, FT, Kajander Tommi, FT, Kulesskaya Natalia, FT, Kiiltomäki Marjaana, FM, Kuja-Panula Juha, FM, Kulesskiy Evgeny, MSc, Mankki Lauri, FM, Paveliev Mikhail, MSc, Sundelin Lotta, fil.yo, Vanttola Päivi, FM, Zhao Xiang, MSc & Gransalke Kathleen, MSc Remes Ville, dos., Eskelinen Antti, LT, Skyttä Eerik, LT, Leskinen Jarkko, LL, Kivirinta Niilo, LK, Manninen Mikko, LT, Paavolainen Pekka, prof., Mäkelä Keijo, LL, Virolainen Petri, dos., Kettunen Jukka, dos., Miettinen Hannu, dos., Huopio Jukka, LT & Sarna Seppo, prof Rinne Juha, dos., Någern Kjell, FT, Oikonen Vesa, LuK, Scheinin Noora, LL, Jokinen Pekka, LL, Koivunen Jaana, LK & Suotunen Timo, LK Ruddock Lloyd, prof., Lappi Anna-Kaisa, FM, Karala Anna-Riikka, FM, Van Dat Nguyen, M.Chem.Eng, Hatahet Feras, MSc, Alanen Heli, Salo Kirsi, Saaranen Mirva, FT & Sikkilä Herkko, MSc Ruskoaho Heikki, prof., Kerkelä Risto, LKT, Serpi Raisa, FT, Skoumal Reka, PhD, Rysä Jaana, FT, Tenhunen Olli, LKT, Aro Jani, FM, Kaikkonen Leena, LL, Koivisto Elina, LK, Kubin Anna-Maria, LL, Mustonen Erja, LL, Pellikainen Hannele, LK, Peltonen Tuomas, LL, Pennanen Harri, LK, Pohjolainen (Joensuu) Virva, LL, Rautio Sini, FM, Tolonen Anna-Maria, LK & Tölli (Paso) Marja, FM Rämet Mika, prof., Iivanainen Antti, prof., Parikka Mataleena, HLT, Valanne Susanna, FT, Ulvila Johanna, FM, Kleino Anni, FM, Kallio Jenni, FM, Myllymäki Henna, FM, Rantala Leena, teknikko, Koskinen Sonja, teknikko, Vanha-aho Leena-Maija, FK & Oksanen Kaisa, FK

17 Saarma Mart, prof., Runeberg-Roos Pia, FT, Andressoo Jaan-Olle, FT, Kallijärvi Jukka, FT, Lindahl Maria, FT, Lonka Liina, FT, Sidorova Yulia, FT, Bespalov Maxim, MSc, Lindholm Päivi, MSc, Leppänen Satu, MSc, Lume Maria, MSc, Planken Anu, LT, Virtanen Heidi, MSc, Kumar Anmol, MSc, Heikkinen Hanna-Mari, Piranen Elisa, MSc, Wiss Susanna & Åkerberg Satu Sahlgren Cecilia, FT, Mamaewa Veronika, FT, LT, Hietamäki Marika, FM & Niemi Rasmus, yo Saksela Kalle, prof., Kesti Tapio, FT, Kazlauskas Arunas, FT, Kleino Iivari, FT, Ylösmäki Erkko, FM, Heikkinen-Ylösmäki Leena, FM, Pulkkinen Kati, FM & Enlund Anette, lääket.yo Salaspuro Mikko, prof. (emer.), Kaihovaara Pertti, LuK, Linderborg Klas, LL, Uittamo Johanna, HLT, Nieminen Mikko, hammaslääket.yo Salmelin Riitta, TkT, Kujala Jan, Belardinelli Paolo, Laaksonen Hannu, Jalava Antti, Saarinen Timo, Vartiainen Johanna, Liljeström Mia, Hultén Annika & Vihla Minna Salmi Marko, dos., Marttila-Ichihara Fumiko, LKT, Auvinen (s. Koskinen) Kaisa, FM (väit. 2009), Kilpeläinen Teija, FM & Senthil Palani, FM Salo Jari, dos., Ogino Daisuke, Levon Jaakko, LK, Ma Guofeng, LL, Virtanen Akseli, TkK, Ainola Mari, FM, Pajarinen Jukka, LK & Lähdeoja Tuomas, LL Salvén Petri, dos., Lauttia (s. Purhonen) Susanna, FM, Lan Qiang, FM, Fang Shentong, BSc, Qian Kui, BSc, Yang Lu, BSc, Wei Jing, BSc Sariola Hannu, prof., Roxana Ola, FM, Zeidán Chuliá Fares, Perälä Nina, Immonen Tiina, FT, Popsueva Anna, FT, Jakobson Madis, MSc & Kerosuo Laura, FM Savolainen Markku, prof., Salonurmi Tuire, FT, Hannuksela Minna, LT, Liisanantti Marja, FT, Kakko Sakari, LT, Nissinen Antti, FM, Mäkelä Sanna, FM, Kangas-Kontio Tiia, FM, Huusko Tuija, FM, Haghighi Poodeh Saeid, FM, Laitinen Maria, DI, LK & Paavola Timo, lääket.yo Silvennoinen Olli, dos., Saarikettu Juha, FT, Ungureanu Daniela, FT, Välineva Tuuli, FT, Isomäki Pia, LT, Yang Jie, prof., Niranjan Yashavanthi, MSc & Grönholm Juha, LK Simell Olli, prof., Näntö-Salonen Kirsti, dos., Liljeroos Mari, FT, Mykkänen Juha, FT, Parikka Vilhelmiina, LT, Simell Satu, LL, Simell Ville, FM & Mäkinen Marjaana, FM Slotte J Peter, prof Somerharju Pentti, dos., Hokynar Kati, FT, Hermansson Martin, LuK, Kainu Juho Ville, LK & Batchu Krishna, MSc Sourander Andre, prof Stenman Ulf-Håkan, LKT, Hotakainen Kristina, LT, Koistinen Riitta, dos., Koistinen Hannu, dos., Vakkuri Anne, LT & Wennevirta Johanna, LL Taipale Jussi, prof Taira Tomi, dos., Lauri Sari, dos., Clarke Vernon, FT, Molchanova Svetlana, FT, Koch Sabine, FT, Vesikansa Aino, FM, Segerstråle Mikael, FM, Sallert Marko, FM, Juuri Juuso, FM & Pousi Suvi, LuK

18 Tammi Raija, dos., Tammi Markku, dos., Pasonen-Seppänen Sanna, FT, Rauhala Leena, FM, Nikunen Kaisa, yo, Salonen Pauliina, yo, Siiskonen Hanna, FM, LK, Törrönen Kari, FM, Jokela Tiina, FM, Kultti Anne, FM & Rilla Kirsi, FT Tapanainen Juha, prof., Lakkakorpi Jouni, FT, Morin-Papunen Laure, LT, Piltonen Terhi, LT, Vaskivuo Tommi, LT Ahokas Kristiina, LK, Jääskeläinen Minna, LL, Kallio Sanna, LK, Kesti Johanna, LK, Törmälä Reeta, FM & Veleva Zdravka, LT Taskinen Marja-Riitta, prof., Westerbacka Jukka, LT, Söderlund Sanni, LL, Borén Jan, prof., Adiels Martin, tri, Lundbom Nina, dos., Lundbom Jesper, DI & Oresic Matej, dr Tavi Pasi, FT, Rapila Risto, LL, Korhonen Topi, FM & Hänninen Sandra, FM Tikkanen Matti J., prof., Badeau Maija, LT, Vihma Veera, LT, Paatela Hanna, LL & Wang Feng, MSc Toivola Diana, dos., Helenius Terhi, FM, Fortelius Lina, yo & Berghäll Heidi, FT Toppari Jorma, prof., Kotaja Noora, dos., Bourguiba Sonia, FT, Vierula Matti, dos., Virtanen Helena, LT, Meikar Oliver, MSc, Adamsson Annika, FM, Nurmio Mirja, FM, Mäkelä Juho-Antti, FM, Rönkä Riitta, LT, Sironen Anu, FK, Semenoja Riina, LK & Sundqvist Erno, LK Törnquist Kid, prof., Afrasiabi Emad, LT, Bergelin Nina, FM, Löf Christoffer, FM, Viitanen Tero, FM & Sukumaran Pramod, MSc Udd Bjarne, prof., Hackman Peter, dos., Jonson Per Harald, FT, Sarparanta Jaakko, MSc, Naukkarinen Anna, MSc, Screen Mark, MSc, Hollo Sara, Luque (Tekkel) Helena, Soininen Merja, Ritala Marjut & Keto Joni, yo Uusitupa Matti, prof., Pulkkinen Leena, dos., Kolehmainen Marjukka, FT, Schwab Ursula, dos., Erkkilä Arja, dos., de Mello-Laaksonen Vanessa Derenji Ferreira, FM, Tolppanen Anna-Maija, FM, Siitonen Niina, FM, Lappalainen Tiina, TtM, Kallio Petteri, FM, Vaittinen Maija, FM & Lankinen Maria, TtM Vaarala Outi, prof., Nieminen Janne, Ru Gao, FT, Luopajärvi Kristiina, LL & Honkanen Jarno, MSc Vainio Seppo, prof., Shan Jingdong, FD, Skovorodkin Ilya, FD, Nagy Irina I., LT, Jokela Tiina, MSc, Junttila Sanna, MSc, Pietilä Ilkka, MSc, Nikkanen Kimmo, LK, Prunskaite-Hyyryläinen Renata, MSc, Railo Antti, MSc, Subramanian Murugan, MSc, Pulkkinen Kaisa, LK & Naillat Florence, MSc Vanhatalo Sampsa, dos., Voipio Juha, TkT, Ruusuvuori Eva, FM, Malk Kaija, LL, Palmu Kirsi, FM, Hassinen Pekka, lääket.yo, Brattico Elvira, FT, Marabelli Alessandro, MSc, Juntura Tea, LK & Neuvonen Tuomas, DI Vartiainen Maria, FT & Puusaari Johanna, fil.yo Verkhovsky Michael, dos., Bloch Dmitry, FT, Gorbikova Elena, MSc, Rauhamäki Virve, MSc & Belevich Ilya, FT Vihinen Mauno, dos., Thusberg Janita, FM, Väliaho Jouni, FM, Ali Heidi, fil.yo & Tiirikka Timo, FM

19 Vihko Pirkko, LKT, Herrala Annakaisa, FT, Pulkka Anitta, FT, Quintero Ileana, Lic. Biotech. & Araujo César, Lic. Chem Voutilainen Raimo, prof., Jääskeläinen Jarmo, Utriainen Pauliina, Lappalainen Saila, Salonen Maria, Tenhola Sirpa, Todorova Boryana, Mikhaylova Irina, Nykänen Päivi & Liimatta Jani, LK Vuolteenaho Olli, prof., Ala-Kopsala Minna, FT, Hänninen Sandra, FM, Majalahti Theresa, FM, Ronkainen Veli-Pekka, FM & Veijola Johanna, FT Vähäsöyrinki Mikko, FT, Frolov Roman, FT, Piironen Arto, FM, Takalo Jouni, FK & Natesan Vasanthakumar, FM, MBBS (LK, Intia) Wallgren-Pettersson Carina, dos., Hanif Mubashir, FT, Lehtokari Vilma-Lotta, FM, Marttila Minttu, FM, Lunkka-Hytönen Maria, FM, Nuutinen Elina, yo & Kellinsalmi Mutsumi, FM Westermarck Jukka, prof., Teittinen Kaisa, FM, Laine Anni, FM, Ventelä Sami, LT & Vanhatupa Sari, FT Wikström Mårten, prof., Verkhovskaya Marina, dos., Belevich Galina, MSc, Euro (ent. Sinegina) Liliya, MSc, Kaila Ville, FM, Papale Davide, FT, Haasanen Eija & Salojärvi Tarja Winqvist Robert, prof., Pylkäs Katri, Erkko Hannele, Karppinen Sanna-Maria, Nikkilä Jenni, Solyom Szilvia, Vuorela Mikko, FM, Haanpää Maria & Mannermaa Arto Yki-Järvinen Hannele, prof., Bergholm Robert, LT, Sevastianova Ksenia, LL, Kotronen Anna, MK, Makkonen Janne, LL, Corner Anja, LL, Hakkarainen Antti, tekn.yo, Lundbom Nina, dos. & Westerbacka Jukka, dos Ylänne Jari, FT & Campos Fabiana Åkerman Karl, prof., Louhivuori Lauri, fil.yo, Louhivuori Verna, fil.yo & Jansson Linda, FM Kaarina Isolan rahasto sekä säätiön apuraha Ristimäki Ari, dos., Heinonen Mira, FM, Thiel Alexandra, FM & Böckelman Camilla, LK Saga Waseliuksen rahasto sekä säätiön apuraha Puolakkainen Pauli, prof., Mustonen Harri, dos., Kokkola Arto, dos., Saarialho-Kere Ulpu, prof., Vainionpää Sanna, Kauttu Tuuli, LK & Mahkonen Anna, LL

20 Simone ja George Ekströmin rahasto sekä säätiön apuraha Moilanen Irma, prof., Veijola Juha, dos., Taanila Anja, KT, Jones Peter, PhD, Smalley Susan, LT, Mäki Pirjo, LT, Sams Mikko, LKT, Pauls David, PhD, Läksy Kristian, LKT, Ebeling Hanna, LT, Bölte Sven, PhD, Miettunen Jouko, dos., Murray Graham, PhD, Kiviniemi Vesa, LT, Paunio Tiina, LT, Jääskeläinen Erika, LT, Hurtig Tuula, FT, Rahko Jukka, LL, Carlson Synnöve, prof., Aronen Eeva, LT, Lindholm Päivi, LL, Koivukangas Jenni, LK, Mukkala Sari, PsM, Kielinen Marko, LT, Carter Alice, PhD, Mattila Marja-Leena, LL, Jussila Katja, PsM, Kuusikko Sanna, FM, Alakortes Jaana, LL, Fyrsten Jenni, LL & Haapsamo Helena, FM Neurotieteen tutkimuskeskus Sigrid Jusélius-professuuri, 5 vuoden kolmannelle vuodelle Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM Kolmannelle vuodelle viidestä Ulkomaiset tutkijat Budd Ralph, prof., Yhdysvallat / Eriksson John, prof Grunau Silke, FT, Saksa / Hiltunen Kalervo, prof Kalis Martins, FT, Latvia / Otonkoski Timo, prof Larjava Hannu, prof., Kanada / Heino Jyrki, prof Liu Wei, FT, Kiina / Sistonen Lea, prof Rao Anjana, prof., Yhdysvallat / Lahesmaa Riitta, prof Samoylenko Anatoly, tutkija, Ukraina / Kietzmann Thomas, prof Yang Runkuan, prof., Kiina / Tenhunen Jyrki, dos

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3310 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3199 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3193 0 0 050-4129867

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

BUGG. Bugg AB (GP) Ari Vaskelainen - Marita Yliknuussi. Bugg C. Petteri Rajamäki - Maria Rajamäki. Bugg D. Tero Kähkönen - Terhi Kuosmanen

BUGG. Bugg AB (GP) Ari Vaskelainen - Marita Yliknuussi. Bugg C. Petteri Rajamäki - Maria Rajamäki. Bugg D. Tero Kähkönen - Terhi Kuosmanen BUGG Bugg AB (GP) Rasmus Johnson - Ida Keränen Juho Päivinen - Tiina Aalto Ari Vaskelainen - Marita Yliknuussi Samuli Kalliala - Rosa Timonen Olli Henttonen - Anni Henttonen Jukka Vaittinen - Satu Virtapohja

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR H13 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, : 0) 1. h13 Ahola Erik 10.54 2. h13 Hakola Matti 14.17 +3.23 3. h13 Grönholm Martti 23.02 +12.08 D13 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, : 0) 1. d13 Annala Vilma 13.54 2. d13 Mäntymäki

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3300 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3157 040-5357359 * EEVA HINTTALA 3140 0 0 050-5292599 /

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3280 050-4129867 * JANE HEPW ORTH 3187 050-3858154 / niina.salminen@metsagroup.com NIINA SALMINEN 3139 0 0 040-5900

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2012, OULU 11.-12.2. liikesarjat, naiset 1.dan liikesarjat, miehet 1.dan 1. Julia Pätsi, Taekwon-Do Akatemia 1. Samuli Rossi, Taekwon-Do Akatemia 2. Jutta Jakkila, Taekwon-Do

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Laji / luokka Nro Pari Seura RR Champ, 4 Rock'n'Roll Champion (ABC) 160 Jori HUOVINEN - Laura HELL Tanssiseura Marimba, Valkeakoski Rock'n'Roll

Laji / luokka Nro Pari Seura RR Champ, 4 Rock'n'Roll Champion (ABC) 160 Jori HUOVINEN - Laura HELL Tanssiseura Marimba, Valkeakoski Rock'n'Roll Laji / luokka Nro Pari Seura RR Champ, 4 Rock'n'Roll Champion (ABC) 160 Jori HUOVINEN - Laura HELL Tanssiseura Marimba, Valkeakoski Rock'n'Roll Champion (ABC) 192 Asmo Juhana PASANEN - Elina Annika VELLONEN

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Jaakko Björkbacka KarMAS 98 98 98 98 95 93 580 2. Jari Hemminki KA 93 93 96 92 95 94 563 3. Harri Björkbacka KarMAS 93 85 92 96 98 96 560 4. Markku Niemi AlavA 91 96

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto Personec F Vaaliluettelo profe 2 t laitoksittain Hakala, Ismo Jari Hakala, Juha Tapani Ilmonen, Kari Einar Kalevi Matthies, Aila Leena Anneli Personec F Vaaliluettelo muu h 22 Aarnos, Eila Virpi Kyllikki

Lisätiedot

Sijoitus seura soutaja/-t Aika 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 SMARK Adi Koskela 01:49:82

Sijoitus seura soutaja/-t Aika 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 SMARK Adi Koskela 01:49:82 VECKJÄRVI SM-500M 6.-7.9.2014 Lauantai 6.9. klo 14:00 1.LM1x 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 Adi Koskela 01:49:82 klo 14:10 2.JM1xB klo 14:20 3.M1x 1. JSV Jase Haromo

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15 OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 82 32,67 2,5099 100,0000 100,00 104 Rintala, Teemu J 2 84 39,85 2,1079 83,9820 83,98 59 Laukia, Jarkko 3 86 48,16 1,7857 71,1455 71,15 48 Leppänen,

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot