SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SÄÄTIÖN 80. TOIMINTAVUOSI 1

3 Yleistä Vaikka tilanne osakemarkkinoilla vuoden aikana alkoi kohentua, talouden tila huononi voimakkaasti. Bruttokansantuote laski 9,1 %, kun se edellisvuonna oli kasvanut 1,5 %. Työttömyys lisääntyi edelleen. Edellisvuonna työttömyys oli 6,4 % ja nyt 8,4 %. Korkoihin kohdistunut paine väheni jonkin verran. Suomen valtion kymmenen vuoden lainan korko laski 3,7 prosentista 3,6 prosenttiin. Inflaatio oli 1,8 %, kun se edellisvuonna oli ollut 3,4 %. Helsingin pörssi kääntyi vuoden aikana nousuun edellisvuoden jyrkän pudotuksen jälkeen. OMXH indeksi kohosi 19,5 %, kun se edellisvuonna oli pudonnut 53,4 %. Säätiön kotimaisen salkun vertailuarvo kasvoi 14,1 %. Yhtiöiden jakamat osingot laskivat voimakkaasti. Näkymät vuodelle 2010 ovat yhä epävarmat. Odotettavissa on, että levottomuus pörssissä jatkuu. Arvioidaan, että yhtiöiden tulokset HEX 25 indeksillä mitattuna kasvavat yli 20 %. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan kaksi prosenttiyksikköä. Työttömyyden odotetaan edelleen lisääntyvän. Inflaation odotetaan Suomessa kohoavan 1,5 %:iin. Arvioidaan, että säätiölle tulevien osinkojen määrä kuluvana vuonna jää vähän pienemmäksi kuin Helsingin Pörssin tuotto keskimäärin. Sijoitusrahastojen tuoton odotetaan kohoavan jonkin verran edellisvuodesta. Odotettavissa on, että korkotuotot, jotka tänä vuonna olivat matalalla tasolla, alenevat jonkin verran vuonna Rakennusprojekti kiinteistössä Aleksanterinkatu 48 on edennyt suunnitellusti. Koska kaikki liiketilat ovat saneerauksen kohteena, kiinteistön vuokratulot ovat kertyneet pelkästään toimistotilojen vuokrista. Malminkatu 30 on kokonaan vuokrattuna. Myös Bulevardi 10 on ollut kokonaan vuokrattuna vuonna Bulevardi 10 koskeva vuokrasopimus päättyy kuitenkin helmikuun lopussa 2010, minkä jälkeen kiinteistö peruskorjataan. Muut kiinteistöistä saatavat tulot ovat yhä melko vakaat. Yhteenvetona arvioidaan vuoden 2010 tuloksen olevan jonkin verran huonompi kuin vuoden Merkittäviä riski- ja epävarmuustekijöitä, joiden voidaan ajatella vaikuttavan edellä esitettyyn arvioon, ovat arvopaperi- tai sijoitusrahastosalkun yllättävät heilahtelut. Pienehkönä tekijänä voidaan ajatella, että mahdollisesti kaikkia ennakoituja vuokratuloja ei saada. Osakesalkku Suomalaisiin pörssiyhtiöihin sijoitettiin nettona yhteensä 24,7 miljoonaa euroa Kemiran, Konecranesin, Metson, Oriola-KDn, Sammon, Stockmannin, UPM-Kymmenen, Wärtsilän ja YITn osakkeisiin. Finnlinesin osakkeet ja Nokian osakkeita myytiin. Tamfelt sulautui vuoden aikana Metsoon. Osakeostot rahoitettiin Nokian osakkeiden ja rahamarkkinainstrumenttien myynnillä. Finnlinesin osakkeiden myynti tuotti tappiota. Ruotsalaisiin pörssiosakkeisiin investoitiin yhtensä 13,3 miljoonaa euroa Atlas Copcon, Autolivin, Hennes & Mauritzin, Nordean, Skanskan ja Telia Soneran osakkeisiin. 3

4 Kaarina Isolan lahjoitusrahaston osakkeiden arvo oli 1,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,2 miljoonaa euroa. Saga Waseliuksen lahjoitusrahaston arvo vuoden lopussa oli 0,7 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,5 miljoonaa euroa. Simone ja George Ekströmin lahjoitusrahaston osakkeiden arvo oli 1,8 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,9 miljoonaa euroa. Säätiön osakesalkun arvo lahjoitusrahastot mukaan lukien oli 308,9 miljoonaa euroa , kun se vuotta aiemmin oli 232,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisten osakkeiden yhteenlaskettu pörssiarvo oli 47,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 19,5 miljoonaa euroa. Sijoitusrahastot Sijoitusrahastojen arvo oli 8,8 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 7,2 miljoonaa euroa. Rahastojen voitto-osuudet, joita ei sijoitettu takaisin ko. rahastoihin, olivat 0,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 0,3 miljoonaa euroa. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Säätiön kiinteistökanta oli vuonna 2009 muuttumaton koostuen pääosin yhdestä suoraan omistetusta kiinteistöstä ja kolmesta kokonaan omistetusta kiinteistöyhtiöstä. Kiinteistössä Aleksanterinkatu 48 rakennetaan uusia liiketiloja yhteensä 1746,5 m 2. Samalla saneerataan 3. kerroksen toimistotilat. Rakennusprojektin arvioidaan valmistuvan tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuonna 2009 kesken olleet työt yhteensä 6,4 miljoonaa euroa on aktivoitu. Kiinteistön hoitokulut olivat 2,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 2,1 miljoonaa euroa. Kiinteistön kuluista on 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2009 kohdistunut rakennusprojektiin, kun luku viime vuonna oli 1,0 miljoonaa euroa. Kiinteistön tämän vuoden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Malminkatu 30, Kiinteistö Oy HTC Kon-Tiki sekä Fastighets Ab Bulevarden 10 olivat kokonaan vuokrattuina kuluneena vuonna. Bulevardin tulevan peruskorjauksen suunnittelukustannukset olivat 0,4 miljoonaa euroa, ja ne maksettiin yhtiövastiketta korottamalla. Säätiön kiinteistöjen yhteen laskettu tulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Sijoituslainat Säätiön Ab Kelonia Placering Oy:n kanssa solmimista yhteensä 11,0 miljoonan euron lainasopimuksista oli vuoden vaihteessa maksettu 4,5 miljoonaa euroa. Rahastojen arvioitu markkina-arvo oli 2,9 miljoonaa euroa. Korkotuottoja oli 0,6 miljoonaa euroa. Porin mausoleumi Yhteistyö Porin seurakuntayhtymän kanssa sujui kuluneenakin vuonna hyvin. Mausoleumissa kävi vuoden aikana 7611 henkilöä, mikä on noin 5 % edellisvuotta vähemmän. 4

5 Tuotot Korko- ja obligaatiotuotot vähenivät edellisvuoden 5,7 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon, koska korkotaso laski ja korkopapereita oli vähemmän. Osingot ja osakkeista saatu muu tuotto pieneni 6,0 miljoonaa euroa ja oli 11,7 miljoonaa euroa. Nettovuokratulot olivat 1,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Tulojakautumaa kuvaa seuraava taulukko muutos miljonaa euroa miljonaa euroa % Korot sijoituksista ja obligaatioista 2,5 5,7 56,0 Sijoitusrahastojen voitto-osuudet 0,2 0,3 31,7 Osingot ja muu osaketuotto 11,7 17,7 33,9 Nettovuokrat 2,5 3,5 29,2 Tuotot yhteensä 16,9 27,2 37,9 Hallintokulut Säätiön hallintokulut, joihin mausoleumin ylläpito sisältyy, olivat 0,82 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 0,63 miljoonaa euroa. Kelonia Servicen toimittama raportointijärjestelmä oli käytössä vuonna Kelonia Servicen kanssa tehtiin sopimus ohjelman käyttötuesta. Uusi digitaalinen puhelinjärjestelmä asennettiin vuoden aikana. Edellä mainitut kasvattivat kuluja noin euroa. Toimiston hankinnat olivat noin euroa. Apurahansaajien apurahatilien rahaliikenteen rutiininomainen seuranta siirrettiin vuonna 2009 Nordean hoidettavaksi. Vuositasolla seurannan kulut ovat noin euroa. Summaan sisältyy apurahansaajakohtainen apurahatilien kulujen kirjaaminen, laskujen maksu apurahatileiltä, epäselvien laskujen selvittelyt sekä tilitysten teko, Ulkoistamisesta hyödyttiin siten, että säätiön ylityöt vähenevät, Lääketieteen asiantuntijalautakunnan sihteerin aikaa säästyy sekä ennen kaikkea tutkijoiden aikaa säästyy. Lääketieteen asiantuntijalautakunnan tekemän arvion mukaan tutkijoilta on näin vapautunut vuodessa noin tuntia, jotka heiltä aiemmin kuluivat säätiön apurahan hallintorutiineihin. Se aika voidaan nyt käyttää tutkimustyöhön. Pääoman kehitys Säätiön pääoman kirjanpitoarvo arvonmuutoksineen per ilmenee alla olevasta taulukosta muutos miljoonaa euroa miljonaa euroa % Peruspääoma 265,3 260,0 + 2,0 Oma pääoma yhteensä 463,4 411,2 + 12,7 5

6 Raha-asiain valiokunnan esitys koskien vuoden 2009 ylijäämän käyttöä Raha-asiain valiokunta esittää, että säätiön sääntöjen edellyttämä 20 % ylijämästä eli 3,1 miljoonaa euroa sekä myyntivoitot 2,3 miljoonaa euroa eli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa siirretään peruspääomaan. Vuoden 2008 ylijäämän käyttö Hallitus päätti vuosikokouksessaan siirtää sääntöjen edellyttämän 20 % vuoden 2008 ylijäämästä eli 5,4 miljoonaa euroa peruspääomaan, ja siirtää loput 6,6 miljoonaa euroa käyttörahastoon, minkä jälkeen käyttörahastossa oli 33,5 miljoonaa euroa. Hallitus päätti, että käyttörahastosta apurahoina vuonna 2009 jaetaan 14,9 miljoonaa euroa. Tähän lisättiin euroa Kaarina Isolan lahjoitusrahastosta, euroa Saga Waseliuksen lahjoitusrahastosta ja euroa Simone ja George Ekströmin lahjoitusrahastosta, ja jaettavaksi summaksi vahvistettiin 15,0 miljoonaa euroa. Tutkimusapurahat Vuonna 2009 myönnettiin 185 (192 vuonna 2008) tavanomaista kotimaista apurahaa. Useimmat apurahat olivat suurempia kuin euroa, ja apurahojen keskiarvo oli euroa ( euroa vuonna 2008). Sen lisäksi myönnettiin kahdeksan suurta 5-vuoden apurahaa, yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Näistä kolme oli viidennelle vuodelle, kaksi kolmannelle vuodelle, yksi toiselle vuodelle ja kaksi uutta apurahaa. Neurotieteen tutkimuskeskus Vuonna 2007 Eero Castrénin Sigrid Jusélius-professuuria oli jatkettu viidellä vuodella. Säätiö myönsi 0,25 miljoonaa euroa jatkokauden kolmannelle vuodelle. Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM Vuonna 2006 säätiön hallitus oli tehnyt periaatepäätöksen, että säätiö osallistuu suunnitteilla olleen molekyylilääketieteen instituutin rahoitukseen 3 miljoonalla eurolla viiden vuoden ajan. Instituutti perustettiin 2006, ja sen johtajaksi nimitettiin vuonna 2007 akatemiaprofessori Olli Kallioniemi. Säätiö myönsi instituutille 0,6 miljoonaa euroa, joka on tarkoitettu kolmannelle vuodelle viidestä. 6

7 Ulkomaiset tutkijat Ulkomaisen vierailevan tutkijan työskentelyn suomalaisessa tutkimuslaitoksessa mahdollistavat apurahat olivat haettavissa sekä keväällä että syksyllä. Yhteensä kahdeksalle ulkomaiselle tutkijalle myönnettiin apuraha Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa tehtävään tutkimukseen. Sigrid Jusélius Fellowship Vuoden aikana myönnettiin kaksitoista Fellowship-apurahaa tutkimustyöhön ulkomailla. Samuel Myllykangas jatkoi tutkimustaan Stanfordissa, Yhdysvalloissa, Miina Ollikainen Parkvillessä, Australiassa, Ville Paavilainen San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Taisto Sarkola Torontossa, Kanadassa, Saku Sinkkonen Stanfordissa, Yhdysvalloissa ja Ville Veckman San Diegossa, Yhdysvalloissa. Kuudesta uudesta nuoresta väitelleestä tutkijasta Heidi Anderson aloitti tutkimuksensa Bostonissa, Yhdysvalloissa, Riku Fagerlund La Jollassa, Yhdysvalloissa, Katrin Halling Tukholmassa, Ruotsissa, Minna Kaikkonen La Jollassa, Yhdysvalloissa ja Johanna Vendelin Brisbanessa, Australiassa. Ronald Borra aloittaa tutkimuksensa Bostonissa, Yhdysvalloissa myöhemmin vuonna Sigrid Jusélius Senior Fellowship Yksi Senior Fellowship-apuraha myönnettiin 6 12 kuukauden tutkimustyöhön ulkomailla. Apurahan sai Johanna Uusimaa Oulun yliopistosta John Radcliffe Hospitalissa Oxfordissa, Iso-Britanniassa tehtävään tutkimukseen. Symposiumi Sigrid Juséliuksen Säätiön 23. kansainvälinen symposiumi pidettiin Espoon Hanasaaressa Symposiumin järjesti professori Anu Wartiovaara ja sen aiheena oli Aging, neurodegeneration and mitrochondria. Symposiumin päätyttyä järjestettiin yleisöluento Helsingin yliopiston juhlasalissa. Symposiumin kulut olivat ,89 euroa. 7

8 Seuraavat apurahat myönnettiin alla mainituille tutkijoille ja tutkimusryhmille: Suuret apurahat (5 vuotta) Alitalo Kari, prof. & Petrova Tatiana, FT Kontula Kimmo, prof. & Swan Heikki, LT Wartiovaara Anu, prof Aaltonen Lauri, prof Eriksson John, prof. & Sistonen Lea, prof Thesleff Irma, prof., Jernvall Jukka, prof. & Mikkola Marja, dos Visakorpi Tapio, prof. & Schleutker Johanna, prof Ylä-Herttuala Seppo, prof vuoden apurahat (summa on yhdelle vuodelle) Adlercreutz Herman, prof., Söderholm Päivi, MSc & Aubertin-Leheudre Mylène, FT Ahola Tero, dos., Neuvonen Maarit, DI, Pohjala Leena, FM, Spuul Pirjo, MSc, Balistreri Giuseppe, MSc & Golubtsov Andrey, FT Airaksinen Matti S., dos., Laakso Tiina, FM, Markkanen Marika, FM, Uvarov Pavel, MSc & Kupari Jussi, FM Alenius Harri, FT, dos., Fyhrquist-Vanni Nanna, FT, Lehtimäki Sari, FM, Wolff Henrik, dos. & Lappeteläinen Anna-Mari, yo Andersson Leif C., prof., Heiskala Kukka, LL, Kanerva Kristiina, FM, Lankila Petri, FK, Mäkitie Laura, LL, Saavalainen Olga, FM, Westberg Johan, FT & Jiang Ji, yo Andersson Sture, dos., Pitkänen Olli, dos., Lassus Patrik, dos., Nupponen Irmeli, LT, Helve Otto, LT, Turunen Riikka, LL, Janér Joakim, LL, Janér Cecilia, LL & Palojärvi Anniina, LL Aronen Hannu J., LKT, DI, Korvenoja Antti, LT, Laakso Mikko, dos., Lindblom Heta, LK, Nuutinen Juho, LL, Nylund Tuula, LL, Salli Eero, TkT & Järvinen Jukka, FM Butcher Sarah Jane, prof., Ora Ari, FT, Seitsonen Jani, MSc, Manole Violeta, MSc, Happonen Lotta, MSc, Liljeroos Lassi, MSc, Hattula Katarina, FT & Laurinmäki Pasi, maist Carlberg Carsten, prof Carpén Olli, LKT, Wahlström Gudrun, FT, von Nandelstadh Pernilla, FM, Gardberg Maria, LL & Korpela Taina, FM Castrén Eero, prof., Autio Henri, Vesa Liisa Karoniina & Lindholm Jesse, prov Coffey Eleanor, dos., Courtney Michael, dos., Komulainen Emilia, tutkija, Zdrojewska Justyna, BSc, Padzik Artur, Rannikko Emmy, BSc, Heikkilä Hanna, tutkija, Healy Mary-Ann, Tuittila Minna, tutkija, Roiha Taina, fil.yo, Pöllänen Irene, yo, Parviainen Suvi, tutkija, Åberg Mia, tutkija, Li Lili, yo, Podracka Lucia, tutkija, Parviainen Lotta, fil.yo, Mäki-Hokkonen Anu, Kosonen Kaisa, Kaminska Dorota, fil.yo, Mysore Raghavendra, tutkija & Lopez Maykel

9 Dunkel Leo, prof., Sankilampi Ulla, LT, Lamminmäki Annamarja, LT, Kuiri-Hänninen Tanja, LL & Kilpeläinen Leena Elenius Klaus, dos., Sundvall Maria, LT, Iivanainen Erika, LT, Hollmen Maija, FM, Korhonen Anna, FM, Kurppa Kari, FM, Paatero Ilkka, FM, Veikkolainen Ville, FM, Halkilahti Kalle, lääket.yo, Santanen Minna, Savisalo Mika, fil.yo & Tuominen Maria Eskelinen Eeva-Liisa, FD, dos., Ylä-Anttila Päivi, FM & Domanskyy Mykola, FT Finel Moshe, dos., Sneitz Nina, MSc & Itäaho (f. Kurki) Katriina, prov. (MSc Pharm) Gahmberg Carl G., LKT, Grönholm Mikaela, FT, Marchesan Silvia, FT, Ihanus Eveliina, FM, Nurmi Susanna, FM, Uotila Liisa, FM, Ning Lin, MSc, Nyman-Huttunen Henrietta, FM, Mikkola Esa, FM & Aatonen Maria, FM Goldman Adrian, prof., Kajander Tommi, Jaakola Veli-Pekka, FT, Jurvansuu Jaana, Lyskowski Andrzej, Sarkhel Sanjay, Kellosalo Juho, Leo Jack, Parkash Vimal, Patana Anne-Sisko, Rehn Maria & Rosti Katja, BSc Groop Leif, prof., Isomaa Bo, Lyssenko Valeriya, Orho-Melander Marju & Tuomi Tiinamaija Haglund Caj, dos., Hagström Jaana, ELT, Carpelan-Holmström Monika, LT, Louhimo Johanna, LT, Koskensalo Selja, LL, Grahn Petra, LL, Berghäll Kethe, LL, Lundin Mikael, LL, Böckelman Camilla, LK, Jernman Juha, LL, Satomaa Tero, FM & Nordling Stig, dos Hakkola Jukka, dos., Lämsä Virpi, Järvenpää Sanna-Mari & Buler Marcin Hallman Mikko, LKT, Haataja Ritva, FT, Vuolteenaho Reetta, FT, Paananen Reija, FT, Kaukola Tuula, MD, Ojaniemi Marja, MD, Mikkonen Hanna, ML, Luukkonen Aino, ML, Salminen Annamari, FM, Karjalainen Minna, FM, Taponen Saija, FM, Metsola Juhani, LK & Huusko Johanna, fil.yo Hari Riitta, prof., Jousmäki Veikko, dos., Kujala (s. Saarela) Miiamaaria, FM, Nangini Catherine, FT, Parkkonen Lauri, DI, Pihko Elina, dos., Ramkumar Pavan, B.Tech. & Seppä Mika, FT Hautaniemi Sampsa, dos., Laakso Marko, MSc, Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria, DI, Nousiainen Kari, BSc, Louhimo Riku, BSc & Aittomäki Viljami, BSc Hedman Klaus, LKT, Söderlund-Venermo Maria, dos., Chen Tingting, FM, Franssila Rauli, LT, Kaikkonen Leena, FM, Kantola Kalle, FK, Kemppainen Kaisa, FK, Kumar Arun, FM, Lahtinen Anne, Norja Päivi, FK, Riipinen Anita, LL, Sadeghi Reza, FM, Smolander Hanna, FM, Väisänen Elina, MMM & Pikkarainen Anni, FK Heikinheimo Markku, LKT, Unkila-Kallio Leila, dos., Heikinheimo Oskari, dos., Anttonen Mikko, LT, Salonen Jonna, LL, Haveri Hanna, LL, Parviainen Helka, LL, Färkkilä Anniina, LL, Kyrönlahti Antti, LK, Kauppinen Marjut, fil.yo & Elo Jenni, lääket.yo Heino Jyrki, LT, Käpylä Jarmo, dos., Rappu Pekka, FT, Rissanen Eeva, FT, Jokinen Johanna, FM, Kankaanpää Pasi, FM, Öst Anna-Brita, FM, Nylund Camilla, FM & Lahti Matti, FM

10 Hemminki Akseli, prof., Guse Kilian, MPharm, Sloniecka Marta, MSc, Gutmann Theresia, Diaconu Iulia, MSc, Dias João, MSc, Lavilla-Alonso Sergio, MPharm, Hemminki Otto, LL, Ranki Tuuli, MSc, Koski Anniina, LK, Cerullo Vinzenco, FT & Pesonen (s. Myllymäki) Sari, FT Hietakangas Ville, FT Hiltunen Kalervo, LKT, Autio Kaija, FT, Antonenkov Vasily, FT, Grunau Silke, FT, Isomursu Antti, FM, Kastaniotis Alexander, FT, Kursu Samuli, FM, Miinalainen Ilkka, FT, Selkälä Eija, FM, Shvetsova Antonina, MSc, Suomi Fumi, MSc & Vapola Miia, FM Himanen Juha, FT, Korpela Timo, dos., Paavilainen Sari, FT, Khalikova Elvira, FT, Antipenko Alexander, FT, Palin Janne, FM, Dyatlova Varvara, MScMed & Korpela Saara, fil.yo Holmberg Christer, prof., Jalanko Hannu, dos., Rönnholm Kaj, dos., Jahnukainen Timo, dos., Hölttä Tuula, LT, Lauronen Jouni, LT, Ylinen Elisa, LT, Valta Helena, LL, Laakkonen Hanne, LL, Kaukinen Anne, FM, Suvanto Maija, fil.yo, Kivelä Jesper, lääket.yo, Vehmas Reeta, LL, Lindqvist Marienka, LK & Viskari Jenni, LK Holmberg-Still Carina, dos., Matilainen Olli, FM, Congyu Jin, LT, FT, Hamer Geert, FT, Sukupolvi Anni-Helena, FM & Arpalahti Leena, fil.yo Holmdahl Rikard, prof., Kuusinen Tiina, FM & Sareila Outi, FT Holopainen Juha, dos. & Kulovesi Pipsa, FM Hovatta Iiris, dos., Donner Jonas, FM, Kananen Laura, lab.analyytikko, Rasinkangas Pia, fil.yo & Sipilä Tessa, FM Huhtaniemi Ilpo, LKT & Rivero-Müller Adolfo, FT Huikuri Heikki, LKT, prof., Mäkikallio Timo, prof., Raatikainen Pekka, dos., Perkiömäki Juha, dos., Kervinen Kari, dos., Niemelä Matti, LT, Ylitalo Kari, dos., Junttila Juhani, LT, Hookana Eeva, FM, Miettinen (ent. Mäkelä) Johanna, FM, Kaikkonen Kari, LL, Peltola Mirja, FM, Kenttä Tuomas, FM, Hyytinen-Oinas Mia, LL, Koski Päivi & Lehtinen Anne Huttunen Henri, FT, Nykänen Niko-Petteri, fil.yo, Sakha Prasanna, BSc & Kysenius Kai, fil.yo Härkönen Pirkko, LKT, Brokken Leon, FT, Elo Teresa, FM, Kallio Anu, FT, Mattila Mirjami, LT, Seppänen Jani, biotekn.ins., Tarkkonen Kati, FM, Tuomela Johanna, FM, Valta Maija, LT & Virtanen Sanna, FM Höckerstedt Krister, prof. & Lautenschlager Irmeli, dos Hörkkö Sohvi, dos., Rannikko Sirpa, Veneskoski Marja, Turunen Pauliina, FM,Kummu Outi, FM & Haataja Janne Ikonen Elina, prof., Hölttä-Vuori Maarit, FT, Pietiäinen Vilja, FT, Blom Tomas, FT, Kuuliala Krista, FT, Kolikova Julia, FT, Linder Matts, LL, Mutka Aino-Liisa, LL, Jansen Maurice, FM, Uronen Riikka-Liisa, FM, Wang Wei, FM, Uro Anna, FM & Salo Veijo,hammaslääket.yo Ilonen Jorma, LKT, Hermann Robert, LT, FT, Santin Gomez Izortze, MSc, Laine Antti-Pekka, FM (väit.), Lipponen Kati, FM & Kiviniemi Minna, FM

11 Isohanni Matti, LKT, Alaräisänen Antti, LL, Penttilä Matti, LK, Mäkinen Jussi, LK, Moilanen Jani, LK, Miettunen Jouko, FT, Haapea Marianne, FM, Nikkinen Juha, FT & Tanskanen Päivikki, LL Isolauri Erika, LT, prof., Laitinen Kirsi, FT, dos. & Salminen Seppo, dos Ivaska Johanna, dos., Veltel Stefan, tri, Högnäs Gunilla, FK, Mattila Elina, FM, Pellinen Teijo, FM, Arjonen Antti, FM, Nevo Jonna, FM, Vuoriluoto Karoliina, FM, Tuomi Saara, FM & Mai Anja, fil.yo Jaakola Veli-Pekka, FT Jacobs Howard Trevor, FT, Atsushi Fukuoh, FT & Tuomela Tea, B Lab.Sc Jalanko Anu, dos., Kyttälä Aija, dos., Schmiedt Mia-Lisa, FM, Uusi-Rauva Kristiina, FM & von Schantz-Fant Carina, FM Jalkanen Sirpa, prof., Marttila-Ichihara Fumiko, LT, FT, Yegutkin Gennady, FT, Karikoski (s. Merinen) Marika, FM, Miiluniemi Mari, FM, Keuschnigg Johannes, MSc & Irjala Heikki, LT Jartti Tuomas, dos Johnson Mark, prof., Salminen Tiina A., dos., Viitanen Lenita, FM & Denesyuk Alexander, FT Jokiranta T. Sakari, dos., Meri Taru S., FT, Lehtinen Markus J., FM, Haapasalo Karita J., FM, Koskinen Aino R., LL, Bhattacharjee Arnab, MSc, Andersson Hannah, LK, Amdahl Hanne, MSc & Pasanen Tanja, FM Julkunen Ilkka, prof., Pirhonen Jaana, FT, Melen Krister, FT, Miettinen Minja, FT, Sillanpää Maarit, FT, Österlund Pamela, FT, Fagerlund Riku, FT, Strengell Mari, FT, Pietilä Taija, FM, Mäkelä Sanna, FM, Latvala Sinikka, FM, Tynell Janne, FM (2009) & Nousiainen Laura, FM (2009) Jurvelin Jukka, FT, Kröger Heikki, LKT, Kulmala Katariina, DI, Töyräs Juha, Julkunen Petro, Korhonen Rami, Arokoski Jari, Lammi Mikko, Silvast Tuomo, Aula Antti, DI, Nieminen Miika & Kiviranta Ilkka Juvonen Tatu, prof Jänne Olli A., LKT, Zhang Fu-Ping, dos., Mikkonen Laura, LL, Sahu Biswajyoti, MSc & Pihlajamaa Päivi, FM Järvinen Teppo, dos., Pajamäki Ilari, LT, Jokihaara Jarkko, LT & Leppänen Olli, LL (väit. III/09) Järvinen Tero, dos Kaila Kai, FT, Rivera Claudio, FT, Afzalov Ramil, FT, Blaesse Peter, FT, Llano Sanchez Olaya, MSc, Shetal Soni, BSc, Shulga Anastasia, LK, Yukin Alexey, MSc, Khirug Sergey, FT, Ludwig Anastasia, MSc, Rosenqvist Tero, BSc, Magalhaes Ana Cathia, MSc, Faraz Ahmad, MSc, Sipilä Sampsa, LT & Khirug Stanislav, MSc Kajantie Eero, dos., Hovi Petteri, LL, Wehkalampi Karoliina, LL, Strang-Karlsson Sonja, LL, Pyhälä Riikka, PsM, Feldt Kimmo, PsM, Eriksson Johan, LT, Järvelin Marjo-Riitta, LT, Pouta Anneli, dos., Andersson Sture, LT, Räikkönen Katri, PsT & Vääräsmäki Marja, LT

12 Kalimo Hannu, prof., Baumann Marc, dos., Viitanen Matti, prof., Kivelä Tero, prof., Summanen Paula, dos., Harju Mika, LT, Pöyhönen Minna, dos., Verkkoniemi Auli, dos., Rinne Juha, prof., Paetau Anders, dos., Roine (s. Tuominen) Susanna, LT, Roine Risto, dos., Myllykangas Liisa, LT, Ng Yan-Peng, FT, Tikka (s. Ihalainen) Saara, FM, Mykkänen Kati, FM, Miao Qing, MSc (Kiina), FM (Suomi) & Junna Maija, FM Kallioniemi Anne, LT, dos., Alarmo Emma-Leena, FT, Ketolainen Johanna, FM & Savinainen Kimmo, FT Kallioniemi Olli, prof, Perälä Merja, dos., Pollari Sirkku, MSc, Gupta Santosh, MSc, Kiviluoto Santeri, MSc, Knuuttila Matias, fil.yo, Oetken-Lindholm Christina, FT, Ojala Kalle, MSc, Kilpinen Sami, MSc, Mpindi John Patrick, BSc, Rantala Juha, MSc, Sara Henri, MSc, Wolf Maija, FT, Iljin Kristiina, FT, Pisto Tommi, MSc, Edgren Henrik, MSc & Virtanen Johannes, yo Karppinen (s. Koivunen) Peppi, dos., Hyvärinen Jaana, LL, Rantalainen Aino, lääket.yo. & Aatsinki Tanja, yo Kere Juha, prof., Elomaa Outi, FT, Ezer Sini, FT, Massinen Satu, MSc, Pulkkinen Ville, FT, Salmela Elina, FM, Sundman Lilli, MSc & Wedenoja Satu, LT, FT Kerkelä Risto, LT Keski-Oja Jorma, prof., Lehti Kaisa, FT, Koli Katri, dos., Hakulinen Juha, FM, Lohi Jouko, doc., Hyytiäinen Marko, FT, Vehviläinen Piia, FM, Kantola Anna, FM, Sugiyama Nami, MSc, Sankkila Lotta, FM, Tatti Olga, LL, Ahonen Pipsa, LuK, Hu Yizhou, BSc, Ylivinkka Irene, FK & Tamminen Jenni Kestilä Marjo, dos., Nousiainen Heidi, FM, Tallila Jonna, FM, Lahtela Jenni, FM & Honkala Heli, FM Kinnunen Paavo, prof Kivelä Tero, prof., Heikkonen Jorma, dos., Puusaari Ilkka, LT, Eskelin Sebastian, LT, Tuomaala Seppo, LT, Kujala Emma, LL, Toivonen Päivi, LL, Rana a al Jamal, LT, Korsbäck Anna, LL, Mamunur Rashid, LL & Tuomaala Rosi, LL Klefström Juha, dos., Verschuren Emmy, FT, Tervonen Topi, FT, Imai Misa, PhD, Partanen Johanna, FM, Nieminen Anni, FM, Kyttänen Sauli, FM, Yan Yan, MSc, Lind Essi, fil.yo (FM 11/2008), Eskelinen Vilja, fil.yo & Suomi Katja Knip Mikael, LKT, Härkönen Taina, FT, Ryhänen Samppa, LT, Siljander Heli, LL & Mäkinen Anna, LK Knuutila Sakari, prof., Porkka Kimmo, LT, FT, Vakkila Jukka, LT, FD, Böhling Tom, LT, FT, Hollmén Jaakko, DSc (Tech), Myllykangas Samuel, DSc & Scheinin Ilari, BSc Koistinaho Jari, prof., Goldsteins Gundars, dos. & Jaronen Merja, FM Koistinen Heikki, dos., Skrobuk Paulina, MSc & Leppäniemi Eveliina, fil.yo Koli Katri, dos., Myllärniemi Marjukka, dos., Leppäranta Outi, FM, Tamminen Jenni, FM (10/2008), Kantola Anna, FM & Lindholm Pamela, FM

13 Konttinen Yrjö T., prof., Nordström Dan, dos., Ainola Mari, FM, Alakoski Esa, FT, Kaivosoja Emilia, TkK, Kouri Vesa-Petteri, FK, Levón Jaakko Heikki, MK, Mackiewicz Zygmunt, prof., Porola Pauliina, FM, Pöllänen Raimo, FT, Sillat Tarvo, ins., LK, Soininen Antti Johannes, FM, Stegaev Vasily, LL, Sumathikutty Bindu, HLL, Pajarinen Jukka Sakari, LK & Waris Eero, LL Korhonen Rami, dos., Turunen Siru, FM, Julkunen Petro, FT, Laasanen Mikko, FT, Lammi Mikko, dos., Turunen Mikael, LuK, Saarakkala Simo, FT & Koistinen Arto, FM Korpi Esa, prof., Heikkinen Anne, FM, Vashchinkina Elena, MSc, Saarelainen Kati, FM, Aitta-aho Teemu, prov., Vekovischeva Olga, FT, Leppä Elli, prov. & Möykkynen Tommi, FM Kovanen Petri, prof., Lee-Rueckert Miriam, prof., Judström Ilona, ELK, Yeung Nicolas, FK & Leinonen Hannele Kursula Inari, FT, Saligram Prabhakar Bhargav, MSc & Bishal Singh, TkK Kursula Petri, dos., Wang Chaozhan, FT, Myllykoski Matti, FM & Majava Viivi, FM Kähäri Veli-Matti, prof., Ala-aho Risto, FT, Hieta Niina, LT, Toriseva Mervi, FM, Kivisaari Atte, LL, Kallio Janne, FM, Riihilä Pilvi, LL, Farshchian Mehdi, LT & Joutsa Juho, LK Laakso Markku, prof., Kuusisto Johanna, dos., Pihlajamäki Jussi, dos., Itkonen Paula, FM, Kuulasmaa Teemu, FK, Stancakova Alena, MD, Yaluri Nagendra, MSc, Vangipurapu Jagdish, MSc, Vänttinen Markku, LL, Heikkinen Sami, FT & Pirinen Eija, FM Lahesmaa Riitta, prof., Stockinger Brigitta, FT, Rao Kanury, FT, Rasool Omid, dos., Lönnberg Tapio, FM, Järvenpää Henna, FM, Tripathi Subhash, M.Tech, MSc, Gattani Sumedha, MSc, Tahvanainen Johanna, FM, Moulder Robert, FT, Tuomela Soile, FM & Elo-Uhlgren Laura, FT Lappalainen Pekka, prof., Tojkander (Kurki) Sari, FT, Sihvo Maarit, FM & Hakala Markku, fil.yo Laukkarinen Johanna, LT, Bläuer Merja, FT, Jin Haitao, LL & Hyppönen Mirja Lehesjoki Anna-Elina, prof., Kopra Outi, dos., Joensuu Tarja, FT, Tegelberg Saara, FM & Manninen Otto, FM Lemström Karl, dos., Koskinen Petri, dos., Nykänen Antti, LT, Tikkanen Jussi, LT, Krebs Rainer, FM, Jokinen Janne, LL, Ropponen Jussi, LL, Keränen Mikko, LK, Tuuminen Raimo, LK, Syrjälä Simo, LK, Savikko Johanna, LT, Helanterä Ilkka, LT, Ortiz Fernanda, LL, Rintala Jukka, LL, Rintala Sini, LL & Malmström Niina, LK Leppä Sirpa, dos., Taskinen Minna, FM, Nyman Heidi, LL, Penttilä Sari, LL & Koivula Satu, fil.yo Levonen Anna-Liisa, dos., Inkala Matias, LK, Jyrkkänen Henna-Kaisa, FM, Kansanen Emilia, fil.yo, Kivelä Annukka, FM, Leinonen (s. Hurttila) Hanna, FM & Kankkunen Anna-Kaisa, fil.yo Lindholm Dan, prof., Kairisalo Minna, Semenova Maria M, MSc, Bonomo Alessandra, Koskinen Mikko, Furustrand Ulrika, Rajala Raili, Lehto Eeva & Mäkelä Johanna

14 Lindsberg Perttu, dos., Sairanen Tiina, LT, Ijäs Petra, LT, Saksi Jani, FM, Luoma Petri, FT, Nuotio Krista, LT, Strbian Daniel, LT, Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, dos., Isoviita Pia, lääket.yo & Pikkarainen Tero, FM Lohi Hannes, FT, dos., Seppälä Eija, FT, Tiira Katriina, FT, Nevalainen Elisa, FM, Jokinen Päivi, FM, Kyöstilä Kaisa, FM, Ahonen Saija, FM, Hytönen Marjo, FM, Niskanen Alina, FM, Seppänen Riitta, ELL, Jokinen Tarja, ELL, But Anna, FK, Eklund Ranja, Karjalainen Sini & Virta Minna Lundin Johan, dos., Lundin Mikael, LL, Konsti Juho, LK, Lehtimäki (ent. Salminen) Tiina, LL & Rotkirch Hélène, LK Majamaa Kari, dos., Uusimaa Johanna, LT, Hinttala Reetta, LT, Moilanen Jukka, LT, Soini Heidi, FM, Ylönen Susanna, FM, Kytövuori Laura, LuK (FM 2009), Martikainen Mika, LL, Lindroos Markus, LL, Ylikotila Pauli, LL, Kärppä Mikko, LT, Annunen-Rasila Johanna, LT & Kervinen Marko, LT Matikainen Sampsa, dos., Nyman Tuula, dos., Öhman Tiina, FT, Rintahaka Johanna, FM, Välimäki Elina, FM, Lietzen Niina, FM, Miettinen Juho, FM, Teirilä Laura, FM & Kankkunen Päivi, FM Mattjus Peter, dos., Kjellberg Matti, FM, Nylund Matts, FM, Ohvo-Rekilä Henna, FT, Tuuf Jessica, FM & West Gun, FM Meri Seppo, LT, dos., Friberg Nathalie, LT (Ranska), Laine Matti, LK, Seitsonen Sanna, LL, Tossavainen Hanna, fil.yo. & Jarva Hanna, LT Myllyharju Johanna, FT, Kivirikko Kari, LT, Mäki Joni, FT, Hieta Reija, FT, Komu (s. Heikkilä) Minna, FT, Rossi Maarit, FM (FT 08), Hyry Marjo, FM, Hyvärinen Jaana, LL, Pasanen Annika, LK, Aro Ellinoora, LK, Laitala Anu, LuK & Huttunen Tuomas, LK Mäkelä Mika, dos., Kajosaari Merja, dos., Kalliola Satu, LL, Klemola Timo, dos., Kotaniemi-Syrjänen Anne, LT, Lohi Jouko, dos., Malmberg Pekka, dos., Malmström Kristiina, LT & Pelkonen Anna, dos Mäkelä Tomi P., prof., Wu Jianmin, Vallenius Tea, Vaahtomeri Kari, Helenius Katja, Kuuluvainen Emilia, Angers-Loustau Ana-Maria & Laajanen Kaisa Mäki Markku, LKT, Kaukinen Katri, dos., Lindfors Katri, FT, Caja Sergio, FT, Kurppa Kalle, LL, Lohi Sini, LL, Koskinen (s. Järvinen) Outi, LL, Ruuskanen Anitta, LL, Myrsky Essi, FM, Stenman Satumarja, FM & Rauhavirta Tiina, FM Mäkitie Outi, dos., Valta Helena, LL, Mäyränpää Mervi, LL, Saarinen Anne, FM, Laine Christine, LL, Kilpinen-Loisa Päivi, LL & Toiviainen-Salo Sanna, LL (väit.) Männistö Pekka T., dos., Myöhänen Timo, FaT, Reenilä Ilkka, FT, Piltonen Marjo, prov., Käenmäki Mikko, prov., Kambur Oleg, prov., Ossola Bernardino, MSc (pharm.) & Schendzielorz Nadia, MSc (pharm.) Neuvonen Pertti, LKT, Backman Janne, LT, Niemi Mikko, LT, Tornio Aleksi, LK (väit.), Honkalammi Johanna, LL, Kalliokoski Annikka, LL, Isohanni Mika, LL, Karonen Tiina, LL, Neuvonen Mikko, FK, Kurkinen Kaisa, FK, Tapaninen Tuija, LL, prov., Xiang Xiaoqiang, MSc & Han Yi, FT

15 Nevanlinna Heli, dos., Blomqvist Carl, dos., Aaltonen Kirsimari, LL (väit.), Eerola Hannaleena, LT, Heikkinen Tuomas, FM, Kämpjärvi Kati, FM, Jamshidi Maral, fil.yo, Kärkkäinen Hanni, FM, Muranen Taru Annika, fil.yo, Fagerholm Rainer, fil.yo, Ranta Salla, FM, Mäkinen Netta, fil.yo, Aittomäki Kristiina, dos. & Heikkilä Päivi, dos Niemi Mikko, dos., Pasanen Marja, LK, Kalliokoski Annikka, LL, Keskitalo Jenni, LL, Xiang Xiaoqiang, MSc Pharm, Tapaninen Tuija, LL & Neuvonen Mikko, FM Nyholm Thomas, FT Nyström Minna, dos., Ollila Saara, FT, Sarantaus Laura, FT, Kariola Reetta, FT, Korhonen Mari, FM, Kantelinen Jukka, FM, Kansikas Minttu, BSc & Dermadi Bebek Denis, BSc/MSc Ojala Päivi, FD, dos., Viiliäinen Johanna, FM, Laurinavicius Simonas, FT, Fang Cheng, FM, Lappalainen Liisa, FM, Pekkonen Pirita, LK & Grzegorz Sarek, FM Olkkonen Vesa, FT, Perttilä Julia, FT, Ptasinska Anetta, FT, Zhou You, FM, Hynynen Riikka, FM, Vihervaara Terhi, FM, Olkkonen Vesa, FT, Hanninen Raisa, LuK & Beaslas Olivier, FT Otonkoski Timo, prof., Hussein Samer, FT, Lundin Karolina, FT, Trokovic Ras, FT, Banerjee Meenal, FT, Mikkola Milla, FM, Ustinov Jarkko, FM, Palgi Jaan, FM, Vuoristo Sanna & Toivonen Sanna, FK Palotie Leena, prof., Saarela Janna, dos., Kallio Suvi, LL, Leppä Virpi, FM, Sulonen Anna-Maija, LK, Kemppinen Anu, FM, Jakkula Eveliina, LT, Heino Pia, hammaslääket.yo, Reinikainen Tiia, yo, Tomppo Liisa, LK & Palotie Aarno, prof Palvimo Jorma J., FT, Jääskeläinen Tiina, FT, Rykinki Miia, MSc, Kaikkonen Sanna, FM, Makkonen Harri, FM, Sutinen Päivi, FM & Paakinaho Ville, fil.yo Panula Pertti, prof., Chen Yu-Chia, FT, Kudo Hisaaki, FT, Priyadarshini Madhusmita, MSc, Sallinen Ville, LL, Podlasz Piotr, FT, VMD, Sundvik Maria, FM, Toleikyte Gabija, BSc, Tiainen Olli, LK & Määttänen Ilmari, FM Partanen Juha, dos., Salminen Marjo, dos. & Kala Kaia, FK Peltomäki Päivi, prof., Pavicic Walter, FT, Gylling (s. Lindroos) Annette, FM, Nieminen Taina, FM, Joensuu (s. Hautala) Emmi, LuK & Perkiö Esa, FM Permi Perttu, dos., Kilpeläinen Ilkka, prof., Seppälä-Lehto Raili, Raulinaitis Vytautas, FM, Hakonen Anne, Ahovuo Elina & Tossavainen Helena Pertovaara Antti, prof., Viisanen Hanna, FM, Ansah Osei B., DVM, FT, Martikainen Ilkka K., LL & Wei Hong, FT Pesu Marko, LT Petäjä-Repo Ulla, FT, Tuusa Jussi, FT, Markkanen Piia, FM, Leskelä Tarja, FM, Hakalahti Anna, FM, LL, Lilja Minna, FM & Vierimaa Miia

16 Pihlajaniemi Taina, prof., Heljasvaara Ritva, dos., Huhtala Pirkko, FT, Heikkinen (s. Latvanlehto) Anne, FT, Kaur Inderjeet, FT, Keski-Filppula (s. Ylönen) Riikka, LT, Tu Hongmin, FT, Aikio Mari, FM, Kinnunen (s. Utriainen) Aino, FM, Tahkola Jenni, LL, Tuomisto Anne, FM, Honkanen Hanne-Kaisa, LK, Pellikka Henri, LK, Rasi Karolina, LL, Seppinen Lotta, LL, Tanayama Heidi, lääket.yo & Hurskainen Merja, LL Pitkänen Asla, prof., Kurkinen Kaisa, FT & Ekolle Ndode-Ekane Xavier, MSc Plyusnin Alexander, dos., Vaheri Antti, LT, FT, Sironen Tarja, FT, Plyusnina Angelina, FT, Jääskeläinen Kirsi, MSc, Alminaite Agne, MSc, Katz Anna, MSc, Razzauti Maria, MSc & Wang Hao, MSc Poutanen Matti, FT, Pakarinen Pirjo, dos., Strauss Leena, FT, Sipilä Petra, FT, Savolainen, (s. Salmi) Saija, FT, Rantakari Pia, FM, Huhtinen Kaisa, FM, Saloniemi Taija, FM, Turunen Heikki, FM, Koivuniemi Heli, FM, Paviala Jenni, FM, Järvensivu Päivi, FM, Lagerbohm Heidi, LK, Etuaro Eve, LK, Mäkelä Sari, LT & Mäkelä Katja, FM Pussinen Pirkko, FT, Paju Susanna, HLT, Buhlin Kåre, HLT, Lakio Laura, HLT, Tuomainen Anita, FM, Hyvärinen Kati, FM & Kallio Elisa, HLK Raivio Taneli, dos., Tervaniemi Mari, FM, Ritvanen Eeva-Maria, LK & Tommiska Johanna, FT Ranki Annamari, prof., Niiranen Kirsi, FT, Väkevä Liisa, LT, Karenko Leena, LT, Hahtola Sonja, LT, Maliniemi Pilvi, FM & Carlsson Emilia, FM Rauvala Heikki, prof., Rouhiainen Ari, FT, Tian Li, LT, FT, Kajander Tommi, FT, Kulesskaya Natalia, FT, Kiiltomäki Marjaana, FM, Kuja-Panula Juha, FM, Kulesskiy Evgeny, MSc, Mankki Lauri, FM, Paveliev Mikhail, MSc, Sundelin Lotta, fil.yo, Vanttola Päivi, FM, Zhao Xiang, MSc & Gransalke Kathleen, MSc Remes Ville, dos., Eskelinen Antti, LT, Skyttä Eerik, LT, Leskinen Jarkko, LL, Kivirinta Niilo, LK, Manninen Mikko, LT, Paavolainen Pekka, prof., Mäkelä Keijo, LL, Virolainen Petri, dos., Kettunen Jukka, dos., Miettinen Hannu, dos., Huopio Jukka, LT & Sarna Seppo, prof Rinne Juha, dos., Någern Kjell, FT, Oikonen Vesa, LuK, Scheinin Noora, LL, Jokinen Pekka, LL, Koivunen Jaana, LK & Suotunen Timo, LK Ruddock Lloyd, prof., Lappi Anna-Kaisa, FM, Karala Anna-Riikka, FM, Van Dat Nguyen, M.Chem.Eng, Hatahet Feras, MSc, Alanen Heli, Salo Kirsi, Saaranen Mirva, FT & Sikkilä Herkko, MSc Ruskoaho Heikki, prof., Kerkelä Risto, LKT, Serpi Raisa, FT, Skoumal Reka, PhD, Rysä Jaana, FT, Tenhunen Olli, LKT, Aro Jani, FM, Kaikkonen Leena, LL, Koivisto Elina, LK, Kubin Anna-Maria, LL, Mustonen Erja, LL, Pellikainen Hannele, LK, Peltonen Tuomas, LL, Pennanen Harri, LK, Pohjolainen (Joensuu) Virva, LL, Rautio Sini, FM, Tolonen Anna-Maria, LK & Tölli (Paso) Marja, FM Rämet Mika, prof., Iivanainen Antti, prof., Parikka Mataleena, HLT, Valanne Susanna, FT, Ulvila Johanna, FM, Kleino Anni, FM, Kallio Jenni, FM, Myllymäki Henna, FM, Rantala Leena, teknikko, Koskinen Sonja, teknikko, Vanha-aho Leena-Maija, FK & Oksanen Kaisa, FK

17 Saarma Mart, prof., Runeberg-Roos Pia, FT, Andressoo Jaan-Olle, FT, Kallijärvi Jukka, FT, Lindahl Maria, FT, Lonka Liina, FT, Sidorova Yulia, FT, Bespalov Maxim, MSc, Lindholm Päivi, MSc, Leppänen Satu, MSc, Lume Maria, MSc, Planken Anu, LT, Virtanen Heidi, MSc, Kumar Anmol, MSc, Heikkinen Hanna-Mari, Piranen Elisa, MSc, Wiss Susanna & Åkerberg Satu Sahlgren Cecilia, FT, Mamaewa Veronika, FT, LT, Hietamäki Marika, FM & Niemi Rasmus, yo Saksela Kalle, prof., Kesti Tapio, FT, Kazlauskas Arunas, FT, Kleino Iivari, FT, Ylösmäki Erkko, FM, Heikkinen-Ylösmäki Leena, FM, Pulkkinen Kati, FM & Enlund Anette, lääket.yo Salaspuro Mikko, prof. (emer.), Kaihovaara Pertti, LuK, Linderborg Klas, LL, Uittamo Johanna, HLT, Nieminen Mikko, hammaslääket.yo Salmelin Riitta, TkT, Kujala Jan, Belardinelli Paolo, Laaksonen Hannu, Jalava Antti, Saarinen Timo, Vartiainen Johanna, Liljeström Mia, Hultén Annika & Vihla Minna Salmi Marko, dos., Marttila-Ichihara Fumiko, LKT, Auvinen (s. Koskinen) Kaisa, FM (väit. 2009), Kilpeläinen Teija, FM & Senthil Palani, FM Salo Jari, dos., Ogino Daisuke, Levon Jaakko, LK, Ma Guofeng, LL, Virtanen Akseli, TkK, Ainola Mari, FM, Pajarinen Jukka, LK & Lähdeoja Tuomas, LL Salvén Petri, dos., Lauttia (s. Purhonen) Susanna, FM, Lan Qiang, FM, Fang Shentong, BSc, Qian Kui, BSc, Yang Lu, BSc, Wei Jing, BSc Sariola Hannu, prof., Roxana Ola, FM, Zeidán Chuliá Fares, Perälä Nina, Immonen Tiina, FT, Popsueva Anna, FT, Jakobson Madis, MSc & Kerosuo Laura, FM Savolainen Markku, prof., Salonurmi Tuire, FT, Hannuksela Minna, LT, Liisanantti Marja, FT, Kakko Sakari, LT, Nissinen Antti, FM, Mäkelä Sanna, FM, Kangas-Kontio Tiia, FM, Huusko Tuija, FM, Haghighi Poodeh Saeid, FM, Laitinen Maria, DI, LK & Paavola Timo, lääket.yo Silvennoinen Olli, dos., Saarikettu Juha, FT, Ungureanu Daniela, FT, Välineva Tuuli, FT, Isomäki Pia, LT, Yang Jie, prof., Niranjan Yashavanthi, MSc & Grönholm Juha, LK Simell Olli, prof., Näntö-Salonen Kirsti, dos., Liljeroos Mari, FT, Mykkänen Juha, FT, Parikka Vilhelmiina, LT, Simell Satu, LL, Simell Ville, FM & Mäkinen Marjaana, FM Slotte J Peter, prof Somerharju Pentti, dos., Hokynar Kati, FT, Hermansson Martin, LuK, Kainu Juho Ville, LK & Batchu Krishna, MSc Sourander Andre, prof Stenman Ulf-Håkan, LKT, Hotakainen Kristina, LT, Koistinen Riitta, dos., Koistinen Hannu, dos., Vakkuri Anne, LT & Wennevirta Johanna, LL Taipale Jussi, prof Taira Tomi, dos., Lauri Sari, dos., Clarke Vernon, FT, Molchanova Svetlana, FT, Koch Sabine, FT, Vesikansa Aino, FM, Segerstråle Mikael, FM, Sallert Marko, FM, Juuri Juuso, FM & Pousi Suvi, LuK

18 Tammi Raija, dos., Tammi Markku, dos., Pasonen-Seppänen Sanna, FT, Rauhala Leena, FM, Nikunen Kaisa, yo, Salonen Pauliina, yo, Siiskonen Hanna, FM, LK, Törrönen Kari, FM, Jokela Tiina, FM, Kultti Anne, FM & Rilla Kirsi, FT Tapanainen Juha, prof., Lakkakorpi Jouni, FT, Morin-Papunen Laure, LT, Piltonen Terhi, LT, Vaskivuo Tommi, LT Ahokas Kristiina, LK, Jääskeläinen Minna, LL, Kallio Sanna, LK, Kesti Johanna, LK, Törmälä Reeta, FM & Veleva Zdravka, LT Taskinen Marja-Riitta, prof., Westerbacka Jukka, LT, Söderlund Sanni, LL, Borén Jan, prof., Adiels Martin, tri, Lundbom Nina, dos., Lundbom Jesper, DI & Oresic Matej, dr Tavi Pasi, FT, Rapila Risto, LL, Korhonen Topi, FM & Hänninen Sandra, FM Tikkanen Matti J., prof., Badeau Maija, LT, Vihma Veera, LT, Paatela Hanna, LL & Wang Feng, MSc Toivola Diana, dos., Helenius Terhi, FM, Fortelius Lina, yo & Berghäll Heidi, FT Toppari Jorma, prof., Kotaja Noora, dos., Bourguiba Sonia, FT, Vierula Matti, dos., Virtanen Helena, LT, Meikar Oliver, MSc, Adamsson Annika, FM, Nurmio Mirja, FM, Mäkelä Juho-Antti, FM, Rönkä Riitta, LT, Sironen Anu, FK, Semenoja Riina, LK & Sundqvist Erno, LK Törnquist Kid, prof., Afrasiabi Emad, LT, Bergelin Nina, FM, Löf Christoffer, FM, Viitanen Tero, FM & Sukumaran Pramod, MSc Udd Bjarne, prof., Hackman Peter, dos., Jonson Per Harald, FT, Sarparanta Jaakko, MSc, Naukkarinen Anna, MSc, Screen Mark, MSc, Hollo Sara, Luque (Tekkel) Helena, Soininen Merja, Ritala Marjut & Keto Joni, yo Uusitupa Matti, prof., Pulkkinen Leena, dos., Kolehmainen Marjukka, FT, Schwab Ursula, dos., Erkkilä Arja, dos., de Mello-Laaksonen Vanessa Derenji Ferreira, FM, Tolppanen Anna-Maija, FM, Siitonen Niina, FM, Lappalainen Tiina, TtM, Kallio Petteri, FM, Vaittinen Maija, FM & Lankinen Maria, TtM Vaarala Outi, prof., Nieminen Janne, Ru Gao, FT, Luopajärvi Kristiina, LL & Honkanen Jarno, MSc Vainio Seppo, prof., Shan Jingdong, FD, Skovorodkin Ilya, FD, Nagy Irina I., LT, Jokela Tiina, MSc, Junttila Sanna, MSc, Pietilä Ilkka, MSc, Nikkanen Kimmo, LK, Prunskaite-Hyyryläinen Renata, MSc, Railo Antti, MSc, Subramanian Murugan, MSc, Pulkkinen Kaisa, LK & Naillat Florence, MSc Vanhatalo Sampsa, dos., Voipio Juha, TkT, Ruusuvuori Eva, FM, Malk Kaija, LL, Palmu Kirsi, FM, Hassinen Pekka, lääket.yo, Brattico Elvira, FT, Marabelli Alessandro, MSc, Juntura Tea, LK & Neuvonen Tuomas, DI Vartiainen Maria, FT & Puusaari Johanna, fil.yo Verkhovsky Michael, dos., Bloch Dmitry, FT, Gorbikova Elena, MSc, Rauhamäki Virve, MSc & Belevich Ilya, FT Vihinen Mauno, dos., Thusberg Janita, FM, Väliaho Jouni, FM, Ali Heidi, fil.yo & Tiirikka Timo, FM

19 Vihko Pirkko, LKT, Herrala Annakaisa, FT, Pulkka Anitta, FT, Quintero Ileana, Lic. Biotech. & Araujo César, Lic. Chem Voutilainen Raimo, prof., Jääskeläinen Jarmo, Utriainen Pauliina, Lappalainen Saila, Salonen Maria, Tenhola Sirpa, Todorova Boryana, Mikhaylova Irina, Nykänen Päivi & Liimatta Jani, LK Vuolteenaho Olli, prof., Ala-Kopsala Minna, FT, Hänninen Sandra, FM, Majalahti Theresa, FM, Ronkainen Veli-Pekka, FM & Veijola Johanna, FT Vähäsöyrinki Mikko, FT, Frolov Roman, FT, Piironen Arto, FM, Takalo Jouni, FK & Natesan Vasanthakumar, FM, MBBS (LK, Intia) Wallgren-Pettersson Carina, dos., Hanif Mubashir, FT, Lehtokari Vilma-Lotta, FM, Marttila Minttu, FM, Lunkka-Hytönen Maria, FM, Nuutinen Elina, yo & Kellinsalmi Mutsumi, FM Westermarck Jukka, prof., Teittinen Kaisa, FM, Laine Anni, FM, Ventelä Sami, LT & Vanhatupa Sari, FT Wikström Mårten, prof., Verkhovskaya Marina, dos., Belevich Galina, MSc, Euro (ent. Sinegina) Liliya, MSc, Kaila Ville, FM, Papale Davide, FT, Haasanen Eija & Salojärvi Tarja Winqvist Robert, prof., Pylkäs Katri, Erkko Hannele, Karppinen Sanna-Maria, Nikkilä Jenni, Solyom Szilvia, Vuorela Mikko, FM, Haanpää Maria & Mannermaa Arto Yki-Järvinen Hannele, prof., Bergholm Robert, LT, Sevastianova Ksenia, LL, Kotronen Anna, MK, Makkonen Janne, LL, Corner Anja, LL, Hakkarainen Antti, tekn.yo, Lundbom Nina, dos. & Westerbacka Jukka, dos Ylänne Jari, FT & Campos Fabiana Åkerman Karl, prof., Louhivuori Lauri, fil.yo, Louhivuori Verna, fil.yo & Jansson Linda, FM Kaarina Isolan rahasto sekä säätiön apuraha Ristimäki Ari, dos., Heinonen Mira, FM, Thiel Alexandra, FM & Böckelman Camilla, LK Saga Waseliuksen rahasto sekä säätiön apuraha Puolakkainen Pauli, prof., Mustonen Harri, dos., Kokkola Arto, dos., Saarialho-Kere Ulpu, prof., Vainionpää Sanna, Kauttu Tuuli, LK & Mahkonen Anna, LL

20 Simone ja George Ekströmin rahasto sekä säätiön apuraha Moilanen Irma, prof., Veijola Juha, dos., Taanila Anja, KT, Jones Peter, PhD, Smalley Susan, LT, Mäki Pirjo, LT, Sams Mikko, LKT, Pauls David, PhD, Läksy Kristian, LKT, Ebeling Hanna, LT, Bölte Sven, PhD, Miettunen Jouko, dos., Murray Graham, PhD, Kiviniemi Vesa, LT, Paunio Tiina, LT, Jääskeläinen Erika, LT, Hurtig Tuula, FT, Rahko Jukka, LL, Carlson Synnöve, prof., Aronen Eeva, LT, Lindholm Päivi, LL, Koivukangas Jenni, LK, Mukkala Sari, PsM, Kielinen Marko, LT, Carter Alice, PhD, Mattila Marja-Leena, LL, Jussila Katja, PsM, Kuusikko Sanna, FM, Alakortes Jaana, LL, Fyrsten Jenni, LL & Haapsamo Helena, FM Neurotieteen tutkimuskeskus Sigrid Jusélius-professuuri, 5 vuoden kolmannelle vuodelle Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM Kolmannelle vuodelle viidestä Ulkomaiset tutkijat Budd Ralph, prof., Yhdysvallat / Eriksson John, prof Grunau Silke, FT, Saksa / Hiltunen Kalervo, prof Kalis Martins, FT, Latvia / Otonkoski Timo, prof Larjava Hannu, prof., Kanada / Heino Jyrki, prof Liu Wei, FT, Kiina / Sistonen Lea, prof Rao Anjana, prof., Yhdysvallat / Lahesmaa Riitta, prof Samoylenko Anatoly, tutkija, Ukraina / Kietzmann Thomas, prof Yang Runkuan, prof., Kiina / Tenhunen Jyrki, dos

Kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille juoksijoille, toimitsijoille ja yhteistyökumppaneille!

Kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille juoksijoille, toimitsijoille ja yhteistyökumppaneille! TULOSJULKAISU 2011 Espoo Rantamaraton ja Rantakymppi 2011 juostiin 23. 24.9.2011. Mukaan oli ilmoittautunut reilusti yli 4000 juoksijaa. Lauantaina kympillä oli tuhatkunta juoksijaa. Aika otettiin 542:lle

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton 2015 Tulokset Matkoittain

Paavo Nurmi Maraton 2015 Tulokset Matkoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius ESPOO RANTAMARATON TULOSJULKAISU 2009 Sisällys Rantamaraton 2009...3 Espoo Rantamaraton 2009 Yhteistyökumppanit:...4

Lisätiedot

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242 Hölkkäkerrat Pirkan Hölkkä sunnuntaina 7.10.2012 Ennakkoilmoittautuneet 1 NAISET YLEINEN 2 MIEHET YLEINEN 3 M40 4 M50 5 KÄVELIJÄT 6 N40 7 M60 8 N50 9 TALKOOHÖLKKÄ Nimi Seura Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa ilmoittautuneita oli yli viisi tuhatta. Paikan päälle saapui noin neljä tuhatta juoksijaa.

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet 42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011 Ennakkoon ilmoittautuneet Nimi Seura Kerrat Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 7 8 8012 AALTO KARI RIHIMÄKI 1 4 4175 AALTO TIMO HELSINKI 1 2 2477 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA

Lisätiedot

Allekirjoittajat 16.2.2014

Allekirjoittajat 16.2.2014 Allekirjoittajat 16.2.2014 Vetoomuksessa on tähän mennessä 595 allekirjoittajaa, joista ainakin 333 on tohtoreita ja 222 vähintään dosentteja. Joukossa on 147 professoria, 3 tutkimusjohtajaa, 8 yliopiston

Lisätiedot

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Matrikkelin täydennysliite Kirjasta poisjääneet oppilasartikkelit (Marraskuu 2011) Aarni Pentti Tapio s. 28.2.1958. 1974 yo. 1977. Ahola Kauko Antero s. 10.10.1954 Lumijoki.

Lisätiedot

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA Aalto Timo HELSINKI 1999 Aalto Johanna HELSINKI 1999 Aarras Anna-Maija TURKU 1995,1997 Abidin Adel, HELSINKI, 2009, 2013 Afrika

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

Vuokattihiihto 22.3.2014 Tulokset

Vuokattihiihto 22.3.2014 Tulokset 60 km V/N 1 1592 Anni Angeria Iisalmen Visa 3.20.59,5 3.20.13,0 1.05.36,2 2.12.31,4 2 1604 Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 3.29.18,0 + 8.18,5 3.28.53,8 1.05.56,7 2.17.09,3 3 1589 Satu Pöntiö 3.32.35,1 +

Lisätiedot

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain Kalevan Kierroksella Kerrat (vain 90km hyväksytään) Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain 90km perinteinen Naiset yleinen Nro Nimi Seura 1013 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 2 1009 ALI

Lisätiedot

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM Finntriathlon Joroinen, Male Yleinen 1 1 Darby Thomas Turun Urheiluliitto 04:05:34 00:27:50 00:01:43 02:11:56 00:02:24 01:21:39 2 3 Panu Lieto OTC 04:12:33 00:23:46 00:02:10 02:16:21 00:02:55 01:27:18

Lisätiedot

Kappale kauneinta Suomea. Pirkan Pyöräily Sunnuntaina 8.6.2014. Yöpyöräily Perjantaina 13.6.2014. Osanottajaluettelo

Kappale kauneinta Suomea. Pirkan Pyöräily Sunnuntaina 8.6.2014. Yöpyöräily Perjantaina 13.6.2014. Osanottajaluettelo Kappale kauneinta Suomea Pirkan Pyöräily Sunnuntaina 8.6.2014 Yöpyöräily Perjantaina 13.6.2014 Osanottajaluettelo Pirkan Pyöräily PIRKAN LENKKI Matka 217 km 1292 AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 6434 AALTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Nro Sarja Nimi Seura hiihtokerta

Nro Sarja Nimi Seura hiihtokerta SARJAT 1 90 KM NAISET P PIRKAN HIIHTO 2 90 KM MIEHET P PIRKAN HIIHTO 3 90 KM M40 P PIRKAN HIIHTO 4 90 KM M50 P PIRKAN HIIHTO 5 90 KM N45 P PIRKAN HIIHTO 6 90 KM NAISET V PIRKAN HIIHTO 7 90 KM MIEHET V

Lisätiedot

HOPEASOMPA-FINAALI 8.3.2008, LAPINLAHTI

HOPEASOMPA-FINAALI 8.3.2008, LAPINLAHTI HOPEASOMPA-FINAALI 8.3.2008, LAPINLAHTI TD TD-assistentti Kilpailun johtaja Tuomarineuvosto Jukka Kauppila Ahti Korhonen Raili Virranta Sää Aurinkoinen Radan tiedot, 3km Pituus Korkeusero (HD) Suurin nousu

Lisätiedot

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT Opettajat Korhonen, Harri...Rehtori Fredriksson, Päivikki...Apulaisrehtori, historia ja yhteiskuntaoppi Akkila, Susanna...Äidinkieli ja kirjallisuus Ala-Louko, Jukka...Liikunta ja terveystieto Auvinen,

Lisätiedot

www.laakariluettelo.fi Puh. 490 952, fax 408 170, e-mail: tsto.hly@fimnet.fi voimassa 15.9.2015 Lääkäriluettelo muuttuu ilmestymään kahdesti vuodessa

www.laakariluettelo.fi Puh. 490 952, fax 408 170, e-mail: tsto.hly@fimnet.fi voimassa 15.9.2015 Lääkäriluettelo muuttuu ilmestymään kahdesti vuodessa LääkäriLuetteLo 1/2015 pääkaupunkiseudun terveydenhuoltopalvelut Julkaisija: helsingin lääkäriyhdistys r.y. Museokatu 13 a 2, 00100 helsinki www.laakariluettelo.fi Puh. 490 952, fax 408 170, e-mail: tsto.hly@fimnet.fi

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

ITK2015 osallistujaluettelo

ITK2015 osallistujaluettelo ITK2015 osallistujaluettelo Aalto Sari Turun ammatti-instituutti Aalto Päivi Turun yliopisto OKL Aalto Markus Oamk / Oulun Sivistys- ja kulttuuripalvelut Aaltonen Katri Haaga-Helia Ahlholm Ilpo Kauniaisten

Lisätiedot

TULOKSET - Lassen Hölkkä 21.9.2008

TULOKSET - Lassen Hölkkä 21.9.2008 TULOKSET - Lassen Hölkkä 21.9.2008 Sarja N-10km 1 4 Minna Nummela HKV 38:02 2 22 Mirva Rintala Lappeen Riento 40:13 3 71 Maile Tarm Viro 40:54 4 1 Linda Hartman USA 42:17 5 79 Oona Kettunen Karhulan Katajaiset

Lisätiedot

18.11.2013 Pohjoismaiden paikka Euroopassa Nordens plats i Europa Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Luennoitsijat / Föreläsare

18.11.2013 Pohjoismaiden paikka Euroopassa Nordens plats i Europa Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Luennoitsijat / Föreläsare 18.11.2013 Pohjoismaiden paikka Euroopassa Nordens plats i Europa Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Baba Lybeck Journalist, producent Luennoitsijat / Föreläsare Anders Rusk Ordförande Pohjola-Norden

Lisätiedot

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja Pipy-kerta Nro Keskinopeusryhmä Nimi Seura Sarja AALTO MATTI TUUL 15 1395 28 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6 1304 30 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 1925-2009 VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Normitus 10 Kotimainen yhteistyö

Lisätiedot