COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät"

Transkriptio

1 ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät COPPER 1 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

2 MOTTO OSAAMISEN JOHTAMINEN ON SYSTEMAATTISTA JOHTAMISTYÖTÄ, JONKA TARKOITUKSENA ON TURVATA YRITYKSEN TAVOITTEIDEN JA PÄÄMÄÄRIEN EDELLYTTÄMÄ OSAAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA (Riitta Viitala 2005) 2 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

3 SISÄLLÖSTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ OSAAMISEN YHTEYS STRATEGIAAN OSAAMINEN LKR OSA OSAAMISJÄRJESTELMÄÄ ENTÄS NYT HAASTEITA JA TULEVAISUUTTA 3 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

5 OUTOKUMPU COPPER Toiseksi suurin kuparituotteiden tuottaja, globaali markkinaosuus 10 % Keskittyy tuotteisiin, joissa kuparin erityisominaisuudet vaativimmillaan: lämmönjohtavuus sähkönjohtavuus signaalinsiirto Kapasiteetin käytön optimointi jatkuu enemmän korkeamman lisäarvon ja nopeamman kasvun tuotteita Vuotuinen liikevaihto 2,1 miljardia euroa Henkilöstöä Tuotanto lähellä asiakkaita Euroopassa, Amerikoissa ja Aasiassa 27 kuparipuolituotetehdasta Elektroniikka Loppukäyttöalueet Teollisuuden koneet ja laitteet Sähkö Rakentaminen Muut Lämmönsiirto 5 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

6 OUTOKUMMUN PORIN TEHDASALUE Outokummun Porin tehdasalueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta rakennettua 17 hehtaaria. Alueella työskentelee Poricopperilaisten lisäksi noin 800 kumppanuusyritysten henkilöä. Yhteensä alueella työskentelee noin 1500 henkilöä. 6 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

7 7 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

8 Missä kuparia käytetään? 8 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

9 Tyhjiökatkaisijoita Electrical Power and Components Magneettikäämitys Generaattori Pistehitsauselektrodi 9 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

10 OSAAMISEN YHTEYS STRATEGIAAN 10 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

11 STRATEGIALÄHTÖISYYS Visio, missio ja strategia Henkilöstöstrategia itsearviointi Kriittiset menestystekijät Kehityskeskustelu Nykyosaamisen kartoitus Osaamistarpeet ja -vaatimukset Kehittämisanalyysi Kehittämisstrategia ja -suunnitelma Toteutus, seuranta ja arviointi kehittäminen Yksilö Ryhmä Organisaatio 11 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

12 SYY/EURAUS -RIIPPUVUUS Taloudellinen tulos Asiakas Tuottoaste % Asiakasuskollisuus Toimitustäsmällisyys Sisäiset toiminnot Toiminnan laatu Läpimenoajat Henkilöstö ja osaaminen Uudet tuotteet Henkilöstön osaaminen Jatkuva parantaminen 12 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

13 OSAAMISEN HALLINTA JA STRATEGIA Strateginen merkitys Suuri Huomisen käänteentekevät osaamiset Tämän päivän strategiset osaamiset Kehitä ja vahvista -strategiset kumppanuudet -oman osaamisen systemaattinen kehittäminen Pieni Välttämättömät perusosaamiset Tukiosaamiset Toteuta tehokkasti -prosessien tehostaminen, jaetut palvelut -yhteistyömallit muiden saman alueen organisaatioiden kanssa Tehosta ja ulkoista -prosessien tehostaminen -ulkoistaminen Kirjavainen et al March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

14 Kustannustehokkuus HR näkökulmat LKR-toiminnan kehittäminen HR-strategian tavoitteiden mukaiseksi Resurssien ja voimavarojen yhdistäminen saman katon alle HR-yksikön asiantuntemuksen markkinointi ja käyttö, ilman kallista ulkopuolista konsultointia Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Myönteisen työilmapiirin ja positiivisen asenteen kehittäminen ja ylläpitäminen Henkilöstön sitoutumisen ja motivaation lisääminen Palvelu Yhteisten pelisääntöjen kehittäminen, koordinointi ja seuranta Asiakkuuden tiedostaminen Asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen nopeasti Omien ohjeiden ja palveluiden kehittäminen Osaaminen Oman osaamisen kehitys ja ylläpito Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen sekä ylläpitäminen Nykyisten ja uusien menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Osaamista ja tehokkuutta lisäävien toimintatapojen käytönohjaaminen ja tarpeellisen koulutuksen resurssointi 14 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

15 OSAAMINEN 15 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

16 OSAAMINEN YDINOSAAMINEN, YDINKYVYKKYYS (core competence) Yritykselle strategisesti tärkeä tieto ja taito HENKINEN PÄÄOMA Ydinosaamisen mahdollistava resurssi on yrityksen ihmisissä (intellectual capital) oleva tieto, taito ja tahto OSAAMISEN JOHTAMINEN Strategisesti tärkeää tietoa ja taitoa halutaan luoda, vaalia ja (knowledge management) kehittää organisaation kaikilla tasoilla ORGANISAATION OPPIMINEN Kun yrityksen osaaminen kehittyy menestyksellisesti tavoitteiden (organizational learning) suunnassa kaikilla tasoilla yksilön, ryhmien ja organisaation järjestelmien ja toimintamallien tasolla OPPIVA ORGANISAATIO Kun johtamisella on aikaan saatu organisaatiokulttuuri, järjestelmät ja (learning organization) toimintamallit, joiden avulla organisaatio oppii tehokkaasti 16 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

17 ORGANISAATIONAALISEN KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN HR Strategiaprosessi Organisationaalisen kyvykkyyden kehittäminen Henkilöjohtaminen (leadership) Kulttuuri (Culture) Organisaatio (organization) Kompetenssi (competence) Henkilöstö (staffing) Henkilöstön kehitys (employee development) Kyvykkyys (talent management) Suoritusjohtaminen (performance management) Kannusteet (reward & recognition) 17 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

18 OSAAMINEN KÄSITTÄÄ Henkilöstön kehittämisen periaatteet ja menetelmät Henkilöstön rekrytoinnin mallit ja käytännöt Organisaation tiedonhallinta ja tietojärjestelmät KESKEISTÄ!! -osaamisen johtaminen liittyy strategiaan -henkilöstösuunnittelu on osa osaamisen johtamista -esimiehillä on olennainen vastuu osaamisen johtamisesta -kehityskeskustelu on eräs tärkeimpiä menetelmiä 18 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

19 PORICOPPER JA OPPIMINEN Organisaatio Tiedon hallinta Organisaation oppiminen = muutos Visio, tavoitteet Osaamisen kehittäminen LKR-ryhmien oppiminen Oppimisen tukeminen Tulokset Yksilöiden oppiminen Kulttuuri Johtajuus 19 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

20 LKR - osa osaamisjärjestelmää 20 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

21 MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN VALMENTAVA JOHTAMINEN LAAJA OSALLISTUMINEN OPPIMISEN JA KEHITTYMISEN YHTEYS MUUTOKSEEN TOIMINTA- JA TYÖSKENTELYTAPOJEN MUUTOS DELEGOINTI JA VALTUUTTAMINEN 21 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

22 LKR-ORGANISAATION TYÖKULTTUURI KESKUSTELUKULTTUURI on luotava avoin ilmapiiri, jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä ARVOT arvoista saa ja pitää keskustella TYÖKULTTUURI ja TEKEMISEN MORAALI JOHTAMINEN oikeus hyvään johtamiseen RYHMIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA yhteiset tavoitteet ja päämäärät 22 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

23 JATKUVA PARANTAMINEN 23 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

24 LKR-ORGANISOINTI, yleinen TOTEUTUSORGANISAATIO LKR-ryhmät Kehitysorganisaatio TEHTÄVÄ Jatkuva parantaminen Käyttäjähuolto +5-S Esim. pullonkaulojen avartaminen TUKIORGANISAATIOT Tehtaiden ohjausryhmät = tukitiimit POCO-tason ohjausryhmä Muutosprosessin suunnittelu ja toteutus, koulutus Tavoitteiden asettaminen, koordinointi, resursointi, seuranta Tuotanto Kunnossapito Tiimin vetäjä 24 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

25 LKR-TAVOITTEET Prosessitehokkuuden (= tuottavuuden) nostaminen pullonkaulojen käynnissä pitäminen hukan eliminoiminen vaihtelun vähentäminen Kaikki prosessit, ei ainoastaan tuotanto Työmotivaation ja viihtyvyyden nostaminen Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 25 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

26 MITÄ LKR ANTAA HENKILÖSTÖLLE Vaikuttamisen mahdollisuus - tavoitteiden jalkautumiseen - työpaikan kehittämiseen - työjärjestelyihin - koneen huoltoon (koneen omistajuusperiaate) - työturvallisuuteen - työpisteen järjestelyihin - oman osaamiseen ja ammattitaidon kasvuun TYÖMOTIVAATIO 26 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

27 LKR-TIMANTTI Motivaatio/Työtyytyväisyys Käyttöaste / Tuottavuus Työturvallisuus LK-Ryhmän KUPI Monitaitoisuus 5 S Aloitteet/Parannukset 27 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

28 RYHMÄN OSAAMINEN -tavoiteltu vs olemassaoleva Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Jäsen 4 Jäsen 5 Osaaminen A Osaaminen B Osaaminen C Osaaminen D 28 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

29 YKSILÖOSAAMINEN Tiedot -Teat -Jet Taidot -Työvälinevalmistajan amt -Muut Verkostot -Vierailut -Bencmarking -Nextmarking -Keskustelufoorumit Kokemus -mentorointi -hiljainen tieto Asenteet -esimieskoulutus -LKR-valmennus 29 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

30 LÄHTEVIEN HUOMIOIMINEN 30 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

31 PERIAATTEISTA Suunnitelman pohjana olivat paitsi kokemuksemme vuoden 2003 tilanteesta sekä voimaan astunut muutosturvalaki, myös Poricopperin voimakas tahto hoitaa tilanne arvokkaasti ja tyylikkäästi ottaen huomioon sekä lähtevän että jäävän henkilöstön edut. Poricopper tarjosi lähteville yhdessä työvoimatoimiston ja eri valmennusyritysten kanssa toimenpiteitä, jotka auttoivat tilanteen selvittämisessä. On erittäin tärkeää, että henkilöstön edustajat voivat olla mukana päättämässä ja vaikuttamassa omalla panoksellaan mm. palveluiden toteuttajista ja laajuuksista. Tulevaisuuden rekrytointimahdollisuuden huomioiminen oli eräs perusteista (imago). 31 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

32 LÄHTEVIEN HUOMIOIMINEN Muutosturvasuunnittelu Info- ja keskustelutilaisuudet Henkilöstö ja viranomaiset mukana koko prosessin ajan -valmistelu- ja suunnitteluryhmät -ohjausryhmät Ammattiliitot Työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto mukana resurssina 32 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

33 LÄHTEVIEN HUOMIOIMINEN Keskustelutilaisuudet Esimiesvalmennus Luottamusmiesvalmennus Työnhakukeskus Työnhaku- /uraohjausryhmät Psykoterapeuttipalvelut Tietotekniikkakoulutus Keskustelutuki 33 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

34 OPASKIRJANEN Tiivistelmä palveluista Poricopperin tarjoamat palvelut Henkilöiden oikeus muutosturvaan Tarpeelliset yhteystiedot Työhallinto, Poricopperin vastaavat, sosiaalitoimisto, Yhteispalvelukeskus, Kela, mielenterveystoimisto jne Toimintaohjeet Työnhakijaksi ilmoittautuminen Miten hakea tarjottaviin palveluihin Kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa Muuta Jaetaan jokaiselle lähtijälle irtisanomistilanteessa Selkeä, yksinkertainen apuväline 34 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

35 HAASTEITA JA TULEVAISUUTTA 35 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

36 ONNISTUMISEN MAHDOLLISUUKSIA Kehityskeskustelut Organisaation tuki Ammatillinen valmennus Hyvä imago Kehittämisosaajia VAHVAT OSAAMISEN PERUSJÄRJESTELMÄT Mentoroinnin ohjelmat Laaja oppilaitosyhteistyö Tietoteknisten järjestelmien hyväksikäyttö Yhteiset tavoitteet Organisaation muutosvalmennukset 36 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

37 HAVAITTUJA ONGELMIA Strategialiitännät liian löyhiä Ei liitäntöjä henkilöstösuunnitteluun Toissijaista kehittämistä OSAAMISKARTOITUKSET Kartoituskonseptit liian työläitä Tulokset eivät luotettavia, toisaalta paljon 0-tietoa Tuottavat liian moninaisia tuloksia Osaamisen johtamisen vastuu ei siirry esimiehille 37 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

38 HAASTEITA organisaation muodostuminen osaamisen järjestelmien uudistaminen osaamisvajeiden löytäminen ja täyttö retention ja rekrytointi 38 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

39 HAASTEITA JA KOKEMUKSIA Kun työn rutiinit rikotaan, ihminen alkaa ajatella tulevaisuuttaan muutos on oivallinen tilaisuus kasvutarpeen synnyttämiselle Motivaatio riippuu aiemmista kokemuksista onhan täällä joskus yritetty kaikenlaista, mutta ei niistä täällä mitään tule. Opittu avuttomuus on tyypillistä hierarkiselle rakenteelle oppimista lamauttavat vanhat rutiinit, ennakkoluulot, ahdistus, pelko, masennus, jännittäminen ja epävarmuus Jokainen myönteinen kokemus lisää motivaatiota toisessa vaakakupisssa ovat aiemmat epäonnistumiset, johdon murahtelut, arvaamattomat rangaistukset tai uhat 39 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

40 OSAAMISEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA tulevaisuus pohjautuu korkeaan osaamiseen (92%) yrityksen arvot näkyvät omassa työssä (86%) arvot keskeinen johtamisen väline (81%) velvollisuus huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista (85%) tulevaisuus ydinosaamisen ympärillä (Mia-Riitta Kivinen MPS/toimitusjohtaja/Pohjoismainen johtajuustutkimus 2005) 40 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

41 MIELENKIINTOISTA LUETTAVAA Strateginen ajattelu Timo Santalainen 2005 Organisaatiot yhteen Anneli Valpola 2004 Tuotanto murroksessa Heikkilä-Ketokivi 2005 Johda osaamista Riitta Viitala 2005 Strategialähtöinen organisaatio Kaplan-Norton 2002 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Strategisen osaamisen johtaminen Kirjavainen- Laakso-Manninen March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

42 KIITOKSIA FESTINA LENTE 42 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot