COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät"

Transkriptio

1 ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät COPPER 1 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

2 MOTTO OSAAMISEN JOHTAMINEN ON SYSTEMAATTISTA JOHTAMISTYÖTÄ, JONKA TARKOITUKSENA ON TURVATA YRITYKSEN TAVOITTEIDEN JA PÄÄMÄÄRIEN EDELLYTTÄMÄ OSAAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA (Riitta Viitala 2005) 2 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

3 SISÄLLÖSTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ OSAAMISEN YHTEYS STRATEGIAAN OSAAMINEN LKR OSA OSAAMISJÄRJESTELMÄÄ ENTÄS NYT HAASTEITA JA TULEVAISUUTTA 3 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

5 OUTOKUMPU COPPER Toiseksi suurin kuparituotteiden tuottaja, globaali markkinaosuus 10 % Keskittyy tuotteisiin, joissa kuparin erityisominaisuudet vaativimmillaan: lämmönjohtavuus sähkönjohtavuus signaalinsiirto Kapasiteetin käytön optimointi jatkuu enemmän korkeamman lisäarvon ja nopeamman kasvun tuotteita Vuotuinen liikevaihto 2,1 miljardia euroa Henkilöstöä Tuotanto lähellä asiakkaita Euroopassa, Amerikoissa ja Aasiassa 27 kuparipuolituotetehdasta Elektroniikka Loppukäyttöalueet Teollisuuden koneet ja laitteet Sähkö Rakentaminen Muut Lämmönsiirto 5 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

6 OUTOKUMMUN PORIN TEHDASALUE Outokummun Porin tehdasalueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta rakennettua 17 hehtaaria. Alueella työskentelee Poricopperilaisten lisäksi noin 800 kumppanuusyritysten henkilöä. Yhteensä alueella työskentelee noin 1500 henkilöä. 6 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

7 7 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

8 Missä kuparia käytetään? 8 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

9 Tyhjiökatkaisijoita Electrical Power and Components Magneettikäämitys Generaattori Pistehitsauselektrodi 9 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

10 OSAAMISEN YHTEYS STRATEGIAAN 10 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

11 STRATEGIALÄHTÖISYYS Visio, missio ja strategia Henkilöstöstrategia itsearviointi Kriittiset menestystekijät Kehityskeskustelu Nykyosaamisen kartoitus Osaamistarpeet ja -vaatimukset Kehittämisanalyysi Kehittämisstrategia ja -suunnitelma Toteutus, seuranta ja arviointi kehittäminen Yksilö Ryhmä Organisaatio 11 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

12 SYY/EURAUS -RIIPPUVUUS Taloudellinen tulos Asiakas Tuottoaste % Asiakasuskollisuus Toimitustäsmällisyys Sisäiset toiminnot Toiminnan laatu Läpimenoajat Henkilöstö ja osaaminen Uudet tuotteet Henkilöstön osaaminen Jatkuva parantaminen 12 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

13 OSAAMISEN HALLINTA JA STRATEGIA Strateginen merkitys Suuri Huomisen käänteentekevät osaamiset Tämän päivän strategiset osaamiset Kehitä ja vahvista -strategiset kumppanuudet -oman osaamisen systemaattinen kehittäminen Pieni Välttämättömät perusosaamiset Tukiosaamiset Toteuta tehokkasti -prosessien tehostaminen, jaetut palvelut -yhteistyömallit muiden saman alueen organisaatioiden kanssa Tehosta ja ulkoista -prosessien tehostaminen -ulkoistaminen Kirjavainen et al March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

14 Kustannustehokkuus HR näkökulmat LKR-toiminnan kehittäminen HR-strategian tavoitteiden mukaiseksi Resurssien ja voimavarojen yhdistäminen saman katon alle HR-yksikön asiantuntemuksen markkinointi ja käyttö, ilman kallista ulkopuolista konsultointia Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Myönteisen työilmapiirin ja positiivisen asenteen kehittäminen ja ylläpitäminen Henkilöstön sitoutumisen ja motivaation lisääminen Palvelu Yhteisten pelisääntöjen kehittäminen, koordinointi ja seuranta Asiakkuuden tiedostaminen Asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen nopeasti Omien ohjeiden ja palveluiden kehittäminen Osaaminen Oman osaamisen kehitys ja ylläpito Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen sekä ylläpitäminen Nykyisten ja uusien menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Osaamista ja tehokkuutta lisäävien toimintatapojen käytönohjaaminen ja tarpeellisen koulutuksen resurssointi 14 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

15 OSAAMINEN 15 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

16 OSAAMINEN YDINOSAAMINEN, YDINKYVYKKYYS (core competence) Yritykselle strategisesti tärkeä tieto ja taito HENKINEN PÄÄOMA Ydinosaamisen mahdollistava resurssi on yrityksen ihmisissä (intellectual capital) oleva tieto, taito ja tahto OSAAMISEN JOHTAMINEN Strategisesti tärkeää tietoa ja taitoa halutaan luoda, vaalia ja (knowledge management) kehittää organisaation kaikilla tasoilla ORGANISAATION OPPIMINEN Kun yrityksen osaaminen kehittyy menestyksellisesti tavoitteiden (organizational learning) suunnassa kaikilla tasoilla yksilön, ryhmien ja organisaation järjestelmien ja toimintamallien tasolla OPPIVA ORGANISAATIO Kun johtamisella on aikaan saatu organisaatiokulttuuri, järjestelmät ja (learning organization) toimintamallit, joiden avulla organisaatio oppii tehokkaasti 16 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

17 ORGANISAATIONAALISEN KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN HR Strategiaprosessi Organisationaalisen kyvykkyyden kehittäminen Henkilöjohtaminen (leadership) Kulttuuri (Culture) Organisaatio (organization) Kompetenssi (competence) Henkilöstö (staffing) Henkilöstön kehitys (employee development) Kyvykkyys (talent management) Suoritusjohtaminen (performance management) Kannusteet (reward & recognition) 17 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

18 OSAAMINEN KÄSITTÄÄ Henkilöstön kehittämisen periaatteet ja menetelmät Henkilöstön rekrytoinnin mallit ja käytännöt Organisaation tiedonhallinta ja tietojärjestelmät KESKEISTÄ!! -osaamisen johtaminen liittyy strategiaan -henkilöstösuunnittelu on osa osaamisen johtamista -esimiehillä on olennainen vastuu osaamisen johtamisesta -kehityskeskustelu on eräs tärkeimpiä menetelmiä 18 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

19 PORICOPPER JA OPPIMINEN Organisaatio Tiedon hallinta Organisaation oppiminen = muutos Visio, tavoitteet Osaamisen kehittäminen LKR-ryhmien oppiminen Oppimisen tukeminen Tulokset Yksilöiden oppiminen Kulttuuri Johtajuus 19 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

20 LKR - osa osaamisjärjestelmää 20 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

21 MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN VALMENTAVA JOHTAMINEN LAAJA OSALLISTUMINEN OPPIMISEN JA KEHITTYMISEN YHTEYS MUUTOKSEEN TOIMINTA- JA TYÖSKENTELYTAPOJEN MUUTOS DELEGOINTI JA VALTUUTTAMINEN 21 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

22 LKR-ORGANISAATION TYÖKULTTUURI KESKUSTELUKULTTUURI on luotava avoin ilmapiiri, jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä ARVOT arvoista saa ja pitää keskustella TYÖKULTTUURI ja TEKEMISEN MORAALI JOHTAMINEN oikeus hyvään johtamiseen RYHMIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA yhteiset tavoitteet ja päämäärät 22 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

23 JATKUVA PARANTAMINEN 23 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

24 LKR-ORGANISOINTI, yleinen TOTEUTUSORGANISAATIO LKR-ryhmät Kehitysorganisaatio TEHTÄVÄ Jatkuva parantaminen Käyttäjähuolto +5-S Esim. pullonkaulojen avartaminen TUKIORGANISAATIOT Tehtaiden ohjausryhmät = tukitiimit POCO-tason ohjausryhmä Muutosprosessin suunnittelu ja toteutus, koulutus Tavoitteiden asettaminen, koordinointi, resursointi, seuranta Tuotanto Kunnossapito Tiimin vetäjä 24 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

25 LKR-TAVOITTEET Prosessitehokkuuden (= tuottavuuden) nostaminen pullonkaulojen käynnissä pitäminen hukan eliminoiminen vaihtelun vähentäminen Kaikki prosessit, ei ainoastaan tuotanto Työmotivaation ja viihtyvyyden nostaminen Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 25 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

26 MITÄ LKR ANTAA HENKILÖSTÖLLE Vaikuttamisen mahdollisuus - tavoitteiden jalkautumiseen - työpaikan kehittämiseen - työjärjestelyihin - koneen huoltoon (koneen omistajuusperiaate) - työturvallisuuteen - työpisteen järjestelyihin - oman osaamiseen ja ammattitaidon kasvuun TYÖMOTIVAATIO 26 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

27 LKR-TIMANTTI Motivaatio/Työtyytyväisyys Käyttöaste / Tuottavuus Työturvallisuus LK-Ryhmän KUPI Monitaitoisuus 5 S Aloitteet/Parannukset 27 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

28 RYHMÄN OSAAMINEN -tavoiteltu vs olemassaoleva Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Jäsen 4 Jäsen 5 Osaaminen A Osaaminen B Osaaminen C Osaaminen D 28 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

29 YKSILÖOSAAMINEN Tiedot -Teat -Jet Taidot -Työvälinevalmistajan amt -Muut Verkostot -Vierailut -Bencmarking -Nextmarking -Keskustelufoorumit Kokemus -mentorointi -hiljainen tieto Asenteet -esimieskoulutus -LKR-valmennus 29 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

30 LÄHTEVIEN HUOMIOIMINEN 30 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

31 PERIAATTEISTA Suunnitelman pohjana olivat paitsi kokemuksemme vuoden 2003 tilanteesta sekä voimaan astunut muutosturvalaki, myös Poricopperin voimakas tahto hoitaa tilanne arvokkaasti ja tyylikkäästi ottaen huomioon sekä lähtevän että jäävän henkilöstön edut. Poricopper tarjosi lähteville yhdessä työvoimatoimiston ja eri valmennusyritysten kanssa toimenpiteitä, jotka auttoivat tilanteen selvittämisessä. On erittäin tärkeää, että henkilöstön edustajat voivat olla mukana päättämässä ja vaikuttamassa omalla panoksellaan mm. palveluiden toteuttajista ja laajuuksista. Tulevaisuuden rekrytointimahdollisuuden huomioiminen oli eräs perusteista (imago). 31 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

32 LÄHTEVIEN HUOMIOIMINEN Muutosturvasuunnittelu Info- ja keskustelutilaisuudet Henkilöstö ja viranomaiset mukana koko prosessin ajan -valmistelu- ja suunnitteluryhmät -ohjausryhmät Ammattiliitot Työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto mukana resurssina 32 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

33 LÄHTEVIEN HUOMIOIMINEN Keskustelutilaisuudet Esimiesvalmennus Luottamusmiesvalmennus Työnhakukeskus Työnhaku- /uraohjausryhmät Psykoterapeuttipalvelut Tietotekniikkakoulutus Keskustelutuki 33 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

34 OPASKIRJANEN Tiivistelmä palveluista Poricopperin tarjoamat palvelut Henkilöiden oikeus muutosturvaan Tarpeelliset yhteystiedot Työhallinto, Poricopperin vastaavat, sosiaalitoimisto, Yhteispalvelukeskus, Kela, mielenterveystoimisto jne Toimintaohjeet Työnhakijaksi ilmoittautuminen Miten hakea tarjottaviin palveluihin Kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa Muuta Jaetaan jokaiselle lähtijälle irtisanomistilanteessa Selkeä, yksinkertainen apuväline 34 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

35 HAASTEITA JA TULEVAISUUTTA 35 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

36 ONNISTUMISEN MAHDOLLISUUKSIA Kehityskeskustelut Organisaation tuki Ammatillinen valmennus Hyvä imago Kehittämisosaajia VAHVAT OSAAMISEN PERUSJÄRJESTELMÄT Mentoroinnin ohjelmat Laaja oppilaitosyhteistyö Tietoteknisten järjestelmien hyväksikäyttö Yhteiset tavoitteet Organisaation muutosvalmennukset 36 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

37 HAVAITTUJA ONGELMIA Strategialiitännät liian löyhiä Ei liitäntöjä henkilöstösuunnitteluun Toissijaista kehittämistä OSAAMISKARTOITUKSET Kartoituskonseptit liian työläitä Tulokset eivät luotettavia, toisaalta paljon 0-tietoa Tuottavat liian moninaisia tuloksia Osaamisen johtamisen vastuu ei siirry esimiehille 37 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

38 HAASTEITA organisaation muodostuminen osaamisen järjestelmien uudistaminen osaamisvajeiden löytäminen ja täyttö retention ja rekrytointi 38 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

39 HAASTEITA JA KOKEMUKSIA Kun työn rutiinit rikotaan, ihminen alkaa ajatella tulevaisuuttaan muutos on oivallinen tilaisuus kasvutarpeen synnyttämiselle Motivaatio riippuu aiemmista kokemuksista onhan täällä joskus yritetty kaikenlaista, mutta ei niistä täällä mitään tule. Opittu avuttomuus on tyypillistä hierarkiselle rakenteelle oppimista lamauttavat vanhat rutiinit, ennakkoluulot, ahdistus, pelko, masennus, jännittäminen ja epävarmuus Jokainen myönteinen kokemus lisää motivaatiota toisessa vaakakupisssa ovat aiemmat epäonnistumiset, johdon murahtelut, arvaamattomat rangaistukset tai uhat 39 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

40 OSAAMISEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA tulevaisuus pohjautuu korkeaan osaamiseen (92%) yrityksen arvot näkyvät omassa työssä (86%) arvot keskeinen johtamisen väline (81%) velvollisuus huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista (85%) tulevaisuus ydinosaamisen ympärillä (Mia-Riitta Kivinen MPS/toimitusjohtaja/Pohjoismainen johtajuustutkimus 2005) 40 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

41 MIELENKIINTOISTA LUETTAVAA Strateginen ajattelu Timo Santalainen 2005 Organisaatiot yhteen Anneli Valpola 2004 Tuotanto murroksessa Heikkilä-Ketokivi 2005 Johda osaamista Riitta Viitala 2005 Strategialähtöinen organisaatio Kaplan-Norton 2002 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Strategisen osaamisen johtaminen Kirjavainen- Laakso-Manninen March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

42 KIITOKSIA FESTINA LENTE 42 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä

Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä Tuulia Paane-Tiainen 2015 Henkilöstö- ja opetuspalvelut Osaamisen kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Käsitemäärittelyä Strateginen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Hyvä johtaminen ja tämän päivän työverkostotaidot Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy

Hyvä johtaminen ja tämän päivän työverkostotaidot Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy Hyvä johtaminen ja tämän päivän työverkostotaidot 2.2.2017 Työverkostotaidot tässä ja nyt Kohti tämän päivän työverkostotaitoja Kohti huomisen työhteisötaitoja Kohti huomisen alaistaitoja 2.2.2017 Ihmisten

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina

Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina Työryhmä 32: Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa, työn tulevaisuuden rakentaja 1 2 Tulevaisuuden työ edellyttää ja mahdollistaa uudenlaista

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

COPPER. HILJAINEN TIETO JA MENTOROINTI case OUTOKUMPU PORICOPPER OY

COPPER. HILJAINEN TIETO JA MENTOROINTI case OUTOKUMPU PORICOPPER OY HILJAINEN TIETO JA MENTOROINTI case OUTOKUMPU PORICOPPER OY Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Hiljainen tieto ja tiedonsiirto työelämässä - seminaari 1 11.5.2006 Hiljainen tieto ja mentorointi

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa 15.15.-16.15 Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Osaamisen kehittämisen malli Vantaalla Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit

Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit Ossi Aura, FT, tutkija, konsultti, tietokirjailija Ossi Aura Consulting Oy Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin Kehittämispäivät 16-17.11.2016 Opiskelu-

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Muutama sana osaamisen kehittämisestä Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi KVALIFIKAATIO, KOMPETENSSI JA AMMATTITAITO Teoriatieto Työn kompetenssikvalifikaatio TYÖ- ELÄMÄ kvalifikaatiovaatimus

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

HR Next Practice 29.3.2012

HR Next Practice 29.3.2012 HR Next Practice 29.3.2012 Työ on tehtävä joukolla, kilvan ja iloisella mielellä. akateemikko Kustaa Vilkuna kirjassaan Työ ja ilonpito 1946 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tervetuloa seminaariin

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Sisältö Deloitte keitä me olemme? Oma ura Case Deloitte: career well-being Uraohjaus käytännössä Q&A 2 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Deloitte Keitä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä HAKU-seminaari 12.4.2011, Kunta-talo, Helsinki Osaamispääomaan perustuvat henkilöstön tunnusluvut arvonluonnin johtamisessa Guy Ahonen KTT, professori Johtaja, tiedolla vaikuttaminen

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4. Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.2014, Lappeenranta Alustuksen teemat Mistä tulossa? Ympäristö ja kehittyminen

Lisätiedot

Osaamisesta Edellytyksiä ja kyvykkyyttä projektien onnistumiselle

Osaamisesta Edellytyksiä ja kyvykkyyttä projektien onnistumiselle Projektipäivät 2012 Seminaari 9 Millä eväillä parannetaan projektien onnistumisen todennäköisyyttä tulevaisuudessa? Osaamisesta Edellytyksiä ja kyvykkyyttä projektien onnistumiselle 13.11.2012 Anne-Maritta

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste - Toimintaympäristön yhä nopeampi muutos: verkostotalouden viitekehykseen siirtyminen - Hajautunut tieto, osaaminen ja älykkyys - Johtamisen innovaatio:

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA Sovunrakennushanke Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirkon johtamisforum 2018 1 Hanke sovittelumenettelystä Hanke sovittelumenettelystä vuosina 2015 2016.

Lisätiedot

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017 Eveliina Salonen INTUITIO Ja TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa INTUITIO JA TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Shopista: https://shop.almatalent.fi Copyright 2017 Talentum

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ ELBIT Sähköinen ratkaisu opetushenkilöstön osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen 7 hanketta Noin 350 eri oppilaitosta Noin

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa opettajuuden

Tulevaisuus haastaa opettajuuden Tulevaisuus haastaa opettajuuden Peruskoulupäivät 21.11.2014 Helsinki Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Opetushallitus For learning and competence Opettajien työtyytyväisyys

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen 29.03.2012 Aktuaareille 1 FINANSSIALAN HENKILÖSTÖ IÄN MUKAAN 2011 900 800 Vakuutusyhtiöt Pankit 700 600 500 400 300 200 100 0 18

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Kehitykseen suuntaava johtaminen koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta case Lappeenranta

Kehitykseen suuntaava johtaminen koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta case Lappeenranta Kehitykseen suuntaava johtaminen koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta case Lappeenranta OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI Oppivan yhteisön johtaminen 100-vuotiaassa Suomessa 7. 8.6.2017, Helsinki, Wanha

Lisätiedot

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä Kuntatalo 1.11.2017, Helsinki HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUNTOKARTOITUS Mukana 36 kaupunkia ja kuntaa Vastausprosentti

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyön menestystekijät

Työelämäyhteistyön menestystekijät Työelämäyhteistyön menestystekijät Menestyksen tekijöitä & esimerkkejä onnistumisista Sinikka Maskonen 9.11.2010 Jyväskylä Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy National Centre for Professional Development

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta 10.02.2011 Anne Nordblad SUHAT - verkosto Strategisen johtamisen kehittäminen terveyskeskusten suun terveydenhuollossa Mikä SUHAT -verkosto on? SUHAT

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet KTT Raili Kiviranta Dosentti, Jyväskylän yliopisto Toimitusjohtaja, Arki&Ilo Oy Raili Kiviranta (ent. Moilanen) 1980-1990-luvuilla Jyväskylän yliopiston AVANCE Johtamiskoulutuksessa

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot