Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty Tuija Levo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo"

Transkriptio

1 Taitaja9 Opas kilpailujärjestäjälle Päivitetty Tuija Levo

2 ALKUSANAT Taitaja9-toiminnan päätavoitteena on lisätä ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrää erityisesti haasteellisilla ammatti- ja kouluttautumisaloilla. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä paikallista peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Taitaja9 on kolmiportainen ammattitaidon kilpailu peruskoulun 9-luokkalaisille. Kilpailutoiminnan avulla esitellään lukuisia eri ammatteja, tiedotetaan opiskelumahdollisuuksista ja konkretisoidaan toimintaa käytännön tehtävien avulla. Nuoren omia mielenkiinnon kohteita pyritään saamaan esille ja heitä innostetaan osallistumaan ja kokeilemaan omia rajoja ja kykyjä. Taitaja9 on lisäksi opinto-ohjauksen ja arjen taitojen opettamisen väline, jonka tavoitteena on juurruttaa kilpailutoiminta osaksi oppilaitosten vuosittaisia toimia. Taitaja9-kilpailusta on kehitetty osa ammatillisten oppilaitosten vetovoimaa. Nykyisessä muodossaan Taitaja9-kilpailuja on järjestetty vuodesta 2003 lähtien. Toiminta on kehittynyt ja laajentunut vuosi vuodelta. Nykyisin kilpailutoimintaan osallistuu yli 2000 peruskoulun päättävää nuorta. Kilpailuja järjestetään yli 50 ammattiopistossa ja lisäksi kilpailujärjestäjinä toimii satoja toisen asteen opettajia ja opiskelijoita. Läpi vuoden jatkuva kilpailutoiminta kerää vuosittain kymmeniä tuhansia katsojia. Taitaja9 on nuorelle elämyksellinen tapa tutustua eri ammatteihin ja lisäksi se on kiinnostava ja vaikuttava keino myös heitä ohjaavien opettajien, opintoohjaajien, vanhempien ja yritysten näkökulmasta. Kilpailutoiminnan avulla nuoret tavoitetaan käytännöllisellä tavalla ja sen tarkoituksena on antaa varmuutta nuoren koulutusvalintoihin. Toiminnalla pyritään tarjoamaan onnistumisen ja osaamisen kokemuksia sekä jakamaan tietoa koulutusmahdollisuuksista positiivisella tavalla. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUN TAUSTA TAITAJA9 LUKUINA KESKEINEN SANASTO VASTUUN JAKAUTUMINEN TOIMINNASSA (ESR- PROJEKTIN AIKANA) SÄÄNNÖT KILPAILUN TOTEUTUS OSALLISTUJAT PAIKALLISKILPAILUT ALUEKILPAILUT ALUEJAKO ALUEKILPAILUSTA FINAALIIN FINAALI TAITAJA9-KILPAILUKAAVIO TUOMAROINTI TAITAJA9-VUOSIAIKATAULU KILPAILUTEHTÄVÄT PALKINNOT JA REKVISIITTA MARKKINOINTI OPINTOPOLKU YHTEYSTIEDOT

4 1. Kilpailun tausta Taitaja9-toiminnan taustana on ollut vuonna toteutettu Komesvetovoimaprojekti sekä Taitaja9-ammatillisen koulutuksen vetovoiman kehittäminen kilpailutoiminnan avulla- projekti vuosina Komesvetovoimaprojektin aikana luotiin tiimimuotoinen kilpailumalli, jonka tavoitteena oli kone-, metalli-, sähkö- ja elektroniikka-alojen vetovoimaisuuden lisääminen. Taitaja9-projektin tavoitteena oli lisätä tekniikan-, tekstiilityönsekä kotitalousalojen vetovoimaisuutta. Taitaja9-projektin aikana syntyneeseen kilpailumalliin haettiin jatkoprojektia vuonna 2005 ja projektin toiminta jatkui saakka. ESR-projektin päätyttyä toimintaa jatketaan yhteistyössä ammattiopistojen kanssa. 2. Taitaja9 lukuina Paikallis- ja aluekilpailujen määrä Paikalliskilpailut (netissä) Aluekilpailut (netissä) vuonna 2005 vuonna 2006 vuonna 2007 Lisätietoja: Lukuihin on laskettu nettisivuilla ilmoitetut kilpailutiedot. Kilpailijamäärät Paikalliskilpailut Aluekilpailut vuonna 2005 vuonna 2006 vuonna 2007 Luvuissa esitetty viralliset seurantatiedot. Seurantojen kerääminen päättynyt

5 3. Keskeinen sanasto Paikalliskilpailut: Vuosittain järjestetään yli 50 paikalliskilpailua ympäri maata. Kilpailujärjestäjänä voi toimia, mikä tahansa ammattiopisto. Paikalliskilpailun järjestämisestä tulee sopia aluevastaavan kanssa. Aluekilpailut: Vuosittain järjestetään 12 aluekilpailua. Järjestelyvastuu on sovittu alueellisesti ja pääsääntöisesti järjestysvuoro vaihtuu vuosittain. Finaali: Taitaja9-kilpailun finaali järjestetään Nuorten ammattitaidon SMkilpailujen eli Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Aluevastaava: Aluekilpailun järjestäjä eli aluevastaava vaihtuu järjestäjäoppilaitoksen myötä. Aluevastaavalla on tärkeä rooli vuosittaisessa kilpailutoiminnassa. Aluevastaava vastaa aluekilpailun toteuttamisesta ja lisäksi koordinoi alueensa paikalliskilpailutoimintaa koko kilpailuvuoden ajan. Kilpailijat: Kilpailijat ovat peruskoulun 9. luokkalaisia. Kilpailu käydään kolmen hengen joukkueissa ja joukkueessa on sääntöjen mukaan oltava vähintään yksi tyttö tai yksi poika. Tehtäväpankki: Taitaja9-nettisivuilla (www.taitaja9.fi) on julkaistu kilpailussa käytettäviä eri alojen kilpailutehtäviä. 4. Vastuun jakautuminen toiminnassa (ESR-projektin aikana) 5

6 5. Säännöt Säännöt hyväksyy Skills Finland ry:n hallitus 1. Kilpailun järjestäjä Skills Finland ry hallinnoi kilpailuja ja paikalliset oppilaitokset järjestävät kilpailut. Ohjausryhmä Hankkeen suunnittelu- ja valvontaryhmän muodostaa Skills Finlandin asettama ohjausryhmä. Siihen kutsutaan jäseniä teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden opettajajärjestöistä, ammatillisten opettajien järjestöstä, opintoohjaajista (perus ja ammatillinen), TT:stä ja EK:stä. Ohjausryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan. Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä ohjaa Taitaja9-kilpailutoimintaa sekä seuraa sen toteutumista niin tulosten kuin taloudenkin osalta. 2. Kilpailun tarkoitus Kilpailu on suunnattu peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailun tarkoituksena on herättää peruskoululaisten kiinnostusta kaikkiin kädentaitoja vaativiin ammattialoihin sekä lisätä ammatillisen koulutuksen ja osaamisen arvostusta. 3. Käsitteitä Paikalliskilpailut eri toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävät kilpailut, joiden kautta joukkueet pääsevät aluekilpailuihin. Aluevastaavan johdolla määritellään paikalliskilpailuista jatkoon pääsijöiden määrä aluekilpailuun. Kilpailun järjestäjä nimeää kilpailulle päätuomarin. Aluekilpailut paikalliskilpailuista jatkoon selvinneiden aluekarsinta ennalta määritellyissä alueellisissa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa (12 kpl), joiden kautta parhaat joukkueet pääsevät loppukilpailuun. Kilpailun järjestäjä nimeää kilpailulle päätuomarin. Aluevastaavat koordinoivat alueellaan kilpailutoimintaa. Loppukilpailu muodostuu samana päivänä järjestettävistä alku- ja välieristä sekä finaalista. Tavoitteena on, että jokaisella joukkueella on ainakin kaksi kilpailua. Kilpailun järjestäjä nimeää kilpailulle päätuomarin. 6

7 4. Kilpailutehtävät Paikalliskilpailuissa on toteuttavan toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen määrittämät tehtävät. Paikalliskilpailuissa on oppilaitoskohtaisesti vaihteleva määrä eri alojen tehtäviä. Aluekilpailuissa on 5-9 tehtävää. Kilpailu tulee suunnitella ainakin osittain ratakilpailuna loppukilpailun tapaan. Loppukilpailussa on vähintään yhdeksän eri alojen tehtävää, jotka ovat vaatimustasoltaan tehtäväpankin tehtävien tasoa. 5. Osanottajat Kilpailu on kolmihenkisten joukkueiden välinen. Joukkueessa on oltava sekakokoonpano, ts. vähintään yksi tyttö tai yksi poika. Osanotto on avoin kaikille peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille nuorille. Joukkueen jäsenten on oltava saman peruskoulun oppilaita. Erityistapauksissa voidaan edellä mainituista vaatimuksista poiketa kilpailun johtajan päätöksellä. Tällainen erityistapaus voi olla esimerkiksi se, että koulussa ei ole tyttöjä tai poikia yhdeksännellä luokalla. 6. Arviointi Paremmuusjärjestyksen kilpailussa ratkaisee tehtävien oikeellisuus ja suoritusnopeus. Lopullisen päätöksen sijoituksista tekee kilpailun päätuomari. 7. Palkinnot Kilpailun hallinnoijana Skills linjaa palkitsemisen vuosittain kolmiportaisen kilpailujärjestelmän mukaan seuraavasti: Loppukilpailu Voittajajoukkue palkitaan tavarapalkinnolla. Aluekilpailut Voittajajoukkueen palkintojen ylätaso on 100 / kilpailija (esim. peruskännykkä). Aluekilpailujen järjestäjä itse päättää mahdollisten 2. ja 3. palkintojen lahjoittamisesta. Muistolahjat kaikille osallistujille (esim. Taitaja9-Tpaidat ja pipot). Paikalliskilpailu Voittajajoukkueen palkintojen ylätaso on 50 / kilpailija. Paikalliskilpailujen järjestäjä itse päättää mahdollisten 2. ja 3. palkintojen lahjoittamisesta. Muistolahjat kaikille osallistujille. Yleisohjeena paikalliskarsinnan järjestäjälle on suositus käyttää esim. oppilaitoksella olevaa valmista mainoslahjamateriaalia omin tunnuksin. 7

8 8. Osallistumiskustannukset Osanotto kilpailuun on maksuton. Kilpailun järjestäjä ei vastaa osallistujien muista kustannuksista. 9. Vakuutukset Kilpailuun osallistuvien vakuuttamisesta vastaa kilpailujoukkueen lähettävä oma peruskoulu. 10. Tiedottaminen on kilpailun virallinen www-sivu. Kilpailusta tiedottaminen ja siihen ilmoittautuminen tapahtuvat alue- tai paikalliskilpailujärjestäjän määrittämällä tavalla. Kilpailijat suostuvat siihen, että joukkueen esittelyssä ja kilpailupäivänä tuotettu materiaali on kisajärjestäjän vapaassa käytössä, ellei siitä toisin sovita. 11. Erimielisyyksien ratkaiseminen Ratatuomaristo valvoo ensisijaisesti joukkueiden kilpailusuoritusta. Päätuomari ratkaisee mahdolliset erimielisyydet välittömästi. Erimielisyydet ratkaisee päätuomari kuultuaan ensin ratatuomareita. 12. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen Aluekarsintojen jälkeen joukkueen kokoonpanoa voi muuttaa vain pakottavasta syystä loppukilpailun johtajan päätöksellä. 8

9 6. Kilpailun toteutus 6.1 Osallistujat Kilpailu on tarkoitettu peruskoulun 9-luokkalaisille. Oppilaat muodostavat kolmen hengen sekajoukkueen (vähintään yksi tyttö tai yksi poika). Sääntöjen mukaan oppilaat voivat olla eri luokilta, mutta samasta koulusta. Joukkueet ilmoittautuvat kilpailuun paikalliskilpailujärjestäjän antaman ohjeen mukaisesti. Osallistujia tiedotetaan kilpailuajoista myös nettisivujen kautta ja osallistuvia joukkueita luokkineen ohjastetaan tutustumaan ja harjoittelemaan Taitaja9- nettisivuilta löytyviä kilpailutehtäviä. 6.2 Paikalliskilpailut Vuosittain järjestetään keskimäärin 50 paikalliskilpailua ympäri maata. Paikalliskilpailun järjestäjänä voi toimia mikä tahansa ammattiopisto. Aluevastaavat koordinoivat ja ohjaavat alueensa paikalliskilpailujärjestäjiä. Paikalliskilpailuihin osallistuu vuosittain yli 2000 peruskoulun 9-luokkalaista. Paikalliskilpailun järjestelyistä vastaa ammattiopisto ja järjestäjä itse suunnittelee kilpailun sisällön, jonka johdosta paikalliskilpailut saattavat poiketa toisistaan. Toteutus Toteutuksessa kannattaa huomioida kilpailujen markkinointiarvo ja kilpailut voidaan käydä esim. oppilaitoksen avointen ovien päivän yhteydessä tai koulutusmessujen yhteydessä. Kilpailun toteutuksessa käytetään kahta mallia; kilpailua osastoilla ja ratamallia. Kilpailu osastoilla tarkoittaa, että tehtäväpisteet kiertävät oppilaitoksessa. Ratamainen kilpailu sen sijaan käydään yhdessä tilassa, kuten oppilaitoksen juhlasalissa. Kilpailujärjestäjä vastaa kokonaisuudessaan kilpailupäivän suunnittelusta. Kilpailujärjestäjä voi halutessaan tarjota kilpailijoille ateriat ja osassa oppilaitoksista on tapana myös kuljettaa peruskoululaiset seuraamaan kilpailuja. Kilpailupäivän aikana voi kilpailujärjestäjä tarjota myös muulle yleisölle haluamaansa ohjelmaa. Kilpailujärjestäjä vastaa palkintojen ja kunniakirjojen jakamisesta. Tehtävät Kilpailujärjestäjä päättää kilpailussa käytettävistä tehtävistä. Paikalliskilpailujen tehtävinä käytetään pääsääntöisesti tehtäväpankissa olevia valmiita tehtäviä. Sen lisäksi on hyvä suunnitella ja toteuttaa kilpailutehtäviä, jotka informoivat oppilaitoksen omasta koulutustarjonnasta. Tehtäväpankkia kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti ja uudet tehtävät on hyvä ilmoittaa Skills Finlandille, josta ne päivitetään kilpailun nettisivuille. 9

10 6.3 Aluekilpailut Vuosittain järjestetään 12 aluekilpailua ympäri maata. Aluekilpailunjärjestäjä valitaan vuosittain toiminnassa mukana olevien oppilaitosten välillä. Yleisemmin käytössä on vaihtuva järjestelmä, jonka perusteella järjestysvuoro siirtyy oppilaitokselta toiselle. Alueet ovat itse sopineet järjestysvuoronsa. Esimerkkinä järjestysvuoron kulku Varsinais-Suomen alueella: Raision ammattiopisto Turun ammatti-instituutti Salon seudun ammattiopisto Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vakka-Suomen ammatti-instituutti Novida Raision ammattiopisto jne. Maantieteellisesti pienemmillä alueilla, kuten Helsinki ja Espoo, aluekilpailujärjestäjänä on toiminut sama oppilaitos jo useampana vuonna. Aluekilpailuihin osallistuu vuosittain yli 600 peruskoulun 9-luokkalaista. Aluekilpailun järjestelyistä vastaa ammattiopisto ja järjestäjä itse suunnittelee kilpailun sisällön, jonka johdosta aluekilpailut saattavat poiketa toisistaan. Toteutus Kilpailusääntöjen mukaisesti aluekilpailu kilpaillaan ratamaisesti, jolloin se muistuttaa finaalikilpailun toteutusta. Kuten paikalliskilpailujenkin toteutuksessa, voidaan myös aluekilpailut toteuttaa oppilaitoksessa muun toiminnan, kuten messujen tms. yhteydessä. Kilpailujärjestäjä vastaa kokonaisuudessaan kilpailupäivän suunnittelusta. Kilpailujärjestäjä voi halutessaan tarjota kilpailijoille ateriat ja osassa oppilaitoksista on tapana myös kuljettaa peruskoululaiset seuraamaan kilpailuja. Kilpailupäivän aikana voi kilpailujärjestäjä tarjota myös muulle yleisölle haluamaansa ohjelmaa. Kilpailujärjestäjä vastaa palkintojen ja kunniakirjojen jakamisesta. Tehtävät Kilpailujärjestäjä päättää kilpailussa käytettävistä tehtävistä. Aluekilpailujen tehtävinä käytetään tehtäväpankissa olevia valmiita tehtäviä sekä niistä muunneltuja versioita. Aluekilpailutasolla oppilaitokset käyttävät myös uusia ja julkaisemattomia tehtäviä. Tehtäväpankkia kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti ja uudet tehtävät on hyvä ilmoittaa Skills Finlandille, josta ne päivitetään kilpailun nettisivuille 6.4 Aluejako Koko maan kattava kilpailutoiminta on jaettu 12 eri alueeseen ja alueet on jaettu seuraavasti: Espoo Espoo Hanko Inkoo Karjaa Karjalohja Kauniainen Kirkkonummi Lohja Pohja Sammatti Siuntio Tammisaari Vihti 10

11 Etelä-Karjala & Kymenlaakso Anjalakoski Elimäki Hamina Imatra Joutseno Kotka Kouvola Kuusankoski Lappeenranta Lemi Luumäki Miehikkälä Parikkala Pyhtää Rautajärvi Ruokolahti Ruotsinpyhtää Saari Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari Uukuniemi Valkeala Vehkalahti Virolahti Ylämaa Helsinki Artjärvi Askola Helsinki Järvenpää Karkkila Kerava Lapinjärvi Liljendal Loviisa Mäntsälä Nummi-Pusula Nurmijärvi Pernaja Pornainen Porvoo Pukkila Sipoo Tuusula Häme Asikkala Forssa Hartola Hattula Hauho Hausjärvi Heinola Hollola Humppila Hyvinkää Hämeenkoski Hämeenlinna Iitti Jaala Janakkala Jokioinen Kalvola Kärkölä Lahti Lammi Loppi Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Renko Riihimäki Somero Sysmä Tammela Tuulos Urjala Keski-Suomi Hankasalmi Joutsa Jämsä Jämsänkoski Jyväskylä Jyväskylän mlk Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Saarijärvi Sumiainen Suolahti Toivakka Pihtipudas Pylkönmäki Viitasaari Uurainen Äänekoski Pirkanmaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Keuruu Kuhmalahti Kuru Kylmäkoski Lempäälä Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nokia Orivesi Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sahalahti Suodenniemi Tampere Toijala Urjala Valkeakoski Vesilahti Viiala Viljakkala Vilppula Virrat Ylöjärvi Pohjanmaa Alahärmä Alajärvi Alavieska Alavus Evijärvi Haapajärvi Halsua Himanka Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Jurva Kalajoki Kannus Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kaustinen Kokkola Korsholm Korsnäs Kortesjärvi Kristiinankaupunki Kruunupyy Kuortane Kurikka Kälviä Laihia Lappajärvi Lapua Larsmo Lehtimäki Lestijärvi Lohtaja Malax Nivala Nurmo Närpiö Oravainen Perho Peräseinäjoki Pietarsaari Pyhäjärvi Reisjärvi Seinäjoki Sievi Soini Teuva Toholampi Töysä Ullava Uusikaarlepyy Vaasa Veteli Vimpeli Vähäkyrö Vöyri Ylihärmä Ylistaro Ylivieskä Ähtäri Pohjois-Karjala Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kiihtelysvaara Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Tuupovaara Valtimo Värtsilä Pohjois-Suomi Enontekiö Haapavesi Hailuoto Haukipudas Hyrynsalmi Ii Inari Kajaani Kemi Kemijärvi Keminmaa Kempele Kestilä Kiiminki Kittilä Kolari Kuhmo Kuivaniemi 11

12 Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Muonio Oulainen Oulu Oulunsalo Paltamo Pattijoki Pelkosenniemi Pello Piippola Posio Pudasjärvi Pulkkila Puolanka Pyhäntä Raahe Rantsila Ranua Ristijärvi Rovaniemi Ruukki Rovaniemen maalaiskunta Salla Savukoski Siikajoki Simo Sodankylä Sotkamo Suomussalmi Taivalkoski Tervola Tornio Tyrnävä Utajärvi Utsjoki Vaala Vihanti Vuolijoki Yli-Ii Ylikiiminki Ylitornio Satakunta Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kihniö Kiukainen Kodisjoki Kokemäki Kullaa Köyliö Lappi Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Parkano Pomarkku Pori Rauma Siikainen Säkylä Ulvila Savo Enonkoski Haukivuori Heinävesi Hirvensalmi Iisalmi Joroinen Juankoski Juva Kaavi Kangasniemi Karttula Keitele Kerimäki Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Leppävirta Maaninka Mikkeli Mäntyharju Nilsiä Pertunmaa Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna Savonranta Siilinjärvi Sonkajärvi Sulkava Suonenjoki Rautalampi Rautavaara Ristiina Tervo Tuusniemi Varkaus Varpaisjärvi Vesanto Vieremä Varsinais-Suomi Alastaro-Oripää Askainen Aura-Pöytyä-Karinainen Draksfjärd Halikko Houtskär Kaarina Kemiö Kiikala Kisko Korppoo Koski TL Marttila Mellilä Kustavi Kuusjoki Laitila Lemu Lieto Loimaa Masku Merimasku Mietoinen Muurla Mynämäki Naantali Nauvo Nousiainen Paimio Parainen Perniö Pertteli Piikkiö Pyhäranta Raisio Rusko Rymättylä Salo Sauvo Somero Suomusjärvi Särkisalo Taivassalo Tarvasjoki Turku Uusikaupunki Vahto Vehmaa Västanfjärd Yläne Ypäjä 6.5 Aluekilpailusta finaaliin Finaaliin jatkavat joukkuemäärät alueittain on määritelty paikalliskilpailuun osallistuneiden joukkueiden perusteella. Vertailu tehdään toimitettujen paikalliskilpailutietojen perusteella. Aluekilpailusta finaaliin Espoo Etelä-Karjala ja kymeenlaakso Helsinki Häme Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Suomi Satakunta

13 11 Savo Varsinais-Suomi Finaali Finaalikilpailu järjestetään vuosittain järjestettävien Taitaja nuorten ammattitaidon SM-kilpailujen yhteydessä, jolloin kilpailujärjestäjä ja paikkakunta vaihtuvat aina Taitaja-järjestäjien myötä (Taitaja2008 Espoo- Uusimaa kilpailujen yhteydessä, Taitaja2009 Vaasassa ja Taitaja2010 Oulussa). Finaalikilpailu on päivän kestävä tapahtuma ja se kerää vuosittain tuhansia katsojia. Toteutus Taitaja SM-kilpailujen järjestäjä organisaatio nimeää finaalikilpailulle vastuuhenkilön, joka vastaa kilpailun toteutuksesta. Taitaja järjestäjä varaa finaalikilpailulle tarvittavat tilat ja suunnittelee kilpailupäivän sisällön. Kilpailu käydään ratamaisesti ja voittotaisteluun joukkueet pääsevät alkuerien kautta. Tarkoituksena on aikatauluttaa kilpailuerät niin, että jokainen osallistuva joukkue pääsee kilpailemaan vähintään kahdesti. Kilpailujärjestäjä vastaa palkintojen ja kunniakirjojen jakamisesta. Alla vuoden 2008 finaalikilpailussa käytetty kilpailumalli, jossa alkuerien parhaat joukkueet jatkoivat suoraan semifinaaliin. Alkukarsinnassa 36 joukkuetta, 9 erää Jatkokarsinnassa 28 joukkuetta, 7 erää Semifinaalissa 16 joukkuetta, 4 erää FINAALI 4 joukkuetta Tehtävät Kilpailujärjestäjä suunnittelee finaalikilpailun tehtävät. Tehtävät saattavat sisältää joitain tehtäväpankin tehtäviä, mutta useimmiten käytetään täysin 13

14 uusia tehtäviä. Finaalitehtävien tulee sisältää tehtäviä usealta eri alalta. Tehtävät julkaistaan kilpailun nettisivuilla finaalikilpailun jälkeen. 6.7 Taitaja9-kilpailukaavio 6.8 Tuomarointi Taitaja9-kilpailuissa tuomarointi on tärkeässä roolissa jokaisella kilpailutasolla. Parhaimmin tähän nopeaan kilpailuun soveltuvat tehtävät, jotka voidaan todeta olevan oikein tai väärin. Mahdollisia erimielisyyksiä pyritään välttämään kouluttamalla tuomarit tehtäväänsä. Erimielisyydet ratkaisee päätuomari, joka ilmoittaa päätöksensä kilpailun aikana ennen seuraavan erän alkamista. Taitaja9-kilpailut ovat vuosien varrella kehittyneet leikkimielisestä kilpailusta entistä vaativimmiksi ja kilpailujen laatu tulee taata tasa-arvoisella tuomaroinnilla. Mahdolliset vastalauseet ja saatu palaute tulee käsitellä välittömästi. Tuomarit tulee kouluttaa tehtäväänsä ja jokaisella kilpailutasolla tuomarointiin tulee panostaa ja varmistaa, että materiaalit, työskentelytilat ja tuomarointi on kaikille joukkueille yhdenmukaista. Suositus Saadun palautteen mukaan tuomarointi on ollut sujuvinta mallissa, jossa jokaisella radalla on oma tuomarinsa. Tuomaroinnista vastaavat henkilökunta (opettajat/opot) ja opiskelijat toimivat avustajina. Tällä mallilla on todettu päästävän sujuvampiin tuloksiin. 14

15 7. Taitaja9-vuosiaikataulu Kilpailun suunnittelussa voi hyödyntää alla olevaa aikajanaa, johon on kerätty kilpailun suunnittelussa huomioitavat asiat (vuoden 2007 aikataulun pohjalta). Vastaava suunnitelma kannattaa laatia oman kilpailun tueksi. Tammikuu Helmikuu Maalishuhtikuu Toukokuu Kesäheinäkuu Elokuu Aluekilpailut käynnissä. Aluekilpailuraporttien ja palautteen lähettäminen Raportointi Aluevastaava vaihtuu seuraavalle järjestäjälle Yhteystietojen päivitys nettiin ja hallinnoijan tietoihin Taitaja9-markkinointi peruskouluille Mainoskirjeet peruskouluille ja tiedotus oppilaitoksen internetsivustolla Huomioi markkinoinnissa myös mahdolliset yhteistyötahot Kilpailun suunnittelu Kilpailuaika- ja paikka Vastuualueiden jako Kilpailuhenkilökunnan rekrytointi (opettajat ja opiskelijat) Tehtävät ja niiden materiaalit Kilpailupäivän aikatauluttaminen (kuljetukset ja ruokailut) Palkinnot ja kilpailun rekvisiitta Yleisön viihtyvyys Kilpailutietojen ilmoittaminen -sivuille Syyskuu Taitaja9-markkinointi peruskouluille Tiedotteet lehdistölle ja oppilaitoksille (huomioi myös oma oppilaitos) Kilpailuhenkilökunnan kouluttaminen Kilpailun rekvisiitta ja mainosmateriaali (Taitaja9 juliste netistä) Oppilaitoksen oma markkinointimateriaali Taitaja9-kilpailijoiden kunniakirjat (Taitaja9 nettisivuilta) Lokakuu Paikalliskilpailut alkavat. Kilpailujen tulokset ilmoitetaan aluevastaavalle Kilpailutehtävät ilmoitetaan tehtäväpankkiin Marraskuu Paikalliskilpailut käynnissä Paikalliskilpailujen raporttien ja palautteen lähettäminen Aluekilpailut alkavat Taitaja9-kunniakirjat nettisivuilta Joulukuu Aluekilpailut käynnissä 15

16 8. Kilpailutehtävät Taitaja9-nettisivujen Tehtäväpankkiin on koottu yleisemmin käytössä olevia Taitaja9-tehtäviä. Kilpailujärjestäjät voivat käyttää tehtäviä muunnettuina tai suunnitella kokonaan uusia tehtäviä. Tehtäväpankin tehtävät painottuvat tekniikan-, tekstiilityön- ja kotitalousalojen tehtäviin. Kilpailujärjestäjät on myös ohjeistettu niin, että kilpailutehtävien tulisi sisältää tehtäviä kaikilta aloilta. Tehtäväpankkiin on kerätty n. 50 eri alojen kilpailutehtävää. Taitaja Antennijohdon valmistaminen Napin ompelu Painopisteen etsiminen Solmion solmiminen Tappiliitoksen tekeminen Pyramidin kokoaminen Putken irrotus tehtävä Makkaran kuoritus Tikkaan kokoaminen Kottikärryn kokoaminen Kompostori-tehtävä Taitaja Antennijohdon valmistaminen AV-laitteiston virittäminen Jätteen kierrätys Kaarisahan kokoaminen ja puiden sahaus Kanootin varustaminen Pöydän kattaminen Rinkan pakkaaminen Sahapukin rakentaminen Tulisijan rakentaminen Vaatteiden lajittelu TV-tason kokoaminen 9. Palkinnot ja rekvisiitta Taitaja9-kilpailujen palkinnot on säännöissä määritelty seuraavasti (sääntöjen kohta 7): Kilpailun hallinnoijana Skills Finland linjaa palkitsemisen vuosittain kolmiportaisen kilpailujärjestelmän mukaan seuraavasti: 16

17 Loppukilpailu Voittajajoukkue palkitaan tavarapalkinnolla ja kilpailun järjestäjä jakaa lisäksi kaikille loppukilpailuun osallistuneille kunniakirjat. Aluekilpailut Voittajajoukkueen palkintojen ylätaso on 100 / kilpailija. Aluekilpailujen järjestäjä itse päättää mahdollisten 2. ja 3. palkintojen lahjoittamisesta. Muistolahjat jaetaan kaikille osallistujille (esim. Taitaja9-T-paidat ja -pipot). Kilpailun järjestäjä jakaa lisäksi kaikille osallistuneille kunniakirjat. Paikalliskilpailut Voittajajoukkueen palkintojen ylätaso on 50 / kilpailija. Paikalliskilpailujen järjestäjä itse päättää mahdollisten 2. ja 3. palkintojen lahjoittamisesta. Muistolahjat jaetaan kaikille osallistujille. Kilpailun järjestäjä jakaa lisäksi kaikille osallistuneille kunniakirjat. Säännöissä määriteltyjen palkintojen lisäksi kilpailujärjestäjä voi jakaa palkintoina esim. oppilaitoksen omaa tai yhteistyöorganisaatioiden materiaalia. Mainostoimisto Griippi Oy Taitaja9-projekti kilpailutti vuonna 2007 mainostoimistoja ja solmi yhteistyösopimuksen Griippi Oy:n kanssa. Kilpailun nettisivuilla on tilauslomake Taitaja9-tuotteille, joita voi tilata palkinnoiksi. Tilauslomakkeella on myös mahdollista tilata ilmapalloja ja lippusiimaa kilpailujen rekvisiitaksi. 10. Markkinointi Kilpailun nettisivuilta voi ladata Taitaja9-julistetta. Lisäksi kilpailulla on oma esitteensä suomeksi ja ruotsiksi. Esitteitä on mahdollista tilata jaettavaksi kilpailuissa tai muissa tapahtumissa. Taitaja9 kilpailuilla ja Opintopoluilla on myös oma esitteensä. Nettisivuilla on ladattavissa A3 kokoinen Taitaja9-juliste. Kilpailuesitteitä voi tilata Skillsiltä. 17

18 11. Opintopolku Skills Finland ry/taitaja9 on tehnyt sopimuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa opintopolkujen toteuttamisesta osana Taitajatapahtumaa. Opintopolkujen avulla opiskelijoiden on helppo tutustua eri ammatteihin ja Taitaja-kilpailulajeihin. Opintopolkutehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai niitä voi hyödyntää opinto-ohjauksen tunneilla, ohjauksellisissa pienryhmissä tai henkilökohtaisissa ohjauksissa. Opintopolut käytännössä Opintopolut on suunniteltu opinto-ohjauksen välineeksi, jonka avulla opiskelijat voivat tutustua eri ammatteihin myös osallistumatta itse kilpailutoimintaan. Opintopolut toteutetaan käytännössä Taitaja-tapahtuman yhteydessä, mutta tehtäviin voi tutustua nettisivujen kautta. Opintopolkutehtävät on jaoteltu kolmeen ryhmään: Tehtävät ennen tapahtumaa Tehtävät tapahtuman aikana Tehtävät tapahtuman jälkeen Polkuesimerkkejä mm. Estetiikkasafari, Formulapolku, Datapolku, Palvelupolku, Kotikatu ja Teknopolku. Taitaja9-nettisivuilta löytyvät tehtävät ennen tapahtumaa, joiden avulla voi tutustua eri ammatteihin vastaamalla annettuihin kysymyksiin. Tapahtuman aikana voi sitten kulkea läpi oman polkunsa, katsella ja etsiä vastauksia - tehtävät tapahtuman aikana osioon. Polkujen varsilta löytyy opintopolkuoppaita, jotka neuvovat ja vastailevat matkalla ilmaantuviin kysymyksiin. Opintopolkujen viimeinen ja kolmas osa suoritetaan vastaamalla tehtävät tapahtuman jälkeen osioon. Lisätietoja Opintopoluista saat Taitajajärjestäjän nettisivuilta. 18

19 12. Yhteystiedot Skills Finland ry Rahakamarinportti 3 B, 3krs Helsinki Puh Fax

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT päivitetty 17.3.2014 OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT Ahlainen 1742-1899 Akaa 1723-1897 Alahärmä 1734-1896 Alajärvi 1694-1893 Alastaro 1696-1897

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

KÄVIJÄTUTKIMUS ASUNTOMESSUT LAUKAASSA 11.7. 10.8.2003

KÄVIJÄTUTKIMUS ASUNTOMESSUT LAUKAASSA 11.7. 10.8.2003 KÄVIJÄTUTKIMUS ASUNTOMESSUT LAUKAASSA 11.7. 10.8.2003 Tämä raportti perustuu asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 417 perhettä. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Bitumikaton huoltokirja

Bitumikaton huoltokirja Bitumikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Peltikaton huoltokirja

Peltikaton huoltokirja Peltikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) LVI 10-10536 KH 20-00533 LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu 2013 1 (5) korvaa LVI 10-10464 KH 20-00477 Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö

Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö PALAUTE KIITTÄJÄSI TYYLIIN Eckerö KOLUMNIAIHEITA Enonkoski

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

SUOMEN KAUPUNKIEN JA KUNTIEN MATKAILUINFOPISTEET Yhteystiedot ja avoinnaoloajat

SUOMEN KAUPUNKIEN JA KUNTIEN MATKAILUINFOPISTEET Yhteystiedot ja avoinnaoloajat SUOMEN KAUPUNKIEN JA KUNTIEN MATKAILUINFOPISTEET Yhteystiedot ja avoinnaoloajat ALAHÄRMÄ Alahärmän kunta Härmäntie 18, 62300 Härmä p. (06) 483 4111, f. 483 4211, kunta@alaharma.fi, www.alaharma.fi ALAJÄRVI

Lisätiedot