Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

2 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät 11 2 Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 11 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot 17 4 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 19 5 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 23 6 Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 24 Tarkastuslautakunta 24 Tarkastustoimi 24 Kaupunginhallitus 25 Yleishallinto 25 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 29 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 29 Varhaiskasvatus 30 2 (95)

3 Peruskoulutus 33 Toisen asteen koulutus 35 Kirjastopalvelut 38 Vapaa-aikapalvelut 40 Perusturvalautakunta 43 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 43 Sosiaali- ja perhepalvelut 44 Terveyspalvelut 46 Ikäihmisten palvelut 50 Ympäristölautakunta 52 Rakentaminen ja ympäristön valvonta 52 Tekninen lautakunta 54 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut 54 Toimitilat 57 Kuntatekniikka 60 Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimintatulot ja menot toimielimittäin Toimintatulot ja menot tulosalueittain Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 72 7 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat 77 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 81 9 Allekirjoitus ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 95 3 (95)

4 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kiteen kaupungin asukasluku pieneni 159 asukkaalla ollen vuoden 2013 lopussa. Teollisia työpaikkoja oli vuoden 2013 lopussa 926 kpl, missä vähennystä on 26 eli 2,7 % edellisestä vuodesta. Työttömyysaste joulukuussa oli 17,4 %, missä kasvua edellisestä vuodesta on 2,8 %-yksikköä. Vuosi 2013 oli uuden Kiteen ensimmäinen toimintavuosi. Kahden eri kunnan toimintakulttuurin yhteensovittamista vauhditettiin Tartu ruoriin muuta kurssi! hankkeen ja muiden hankkeiden avulla. Kaupungin organisaatio selkiintyi vuoden 2013 alusta. Helli-liikelaitoksen purkauduttua perusturvan palvelut järjestettiin perusturvalautakunnan alaisena toimintana. Tilike kuntatilitoimisto -liikelaitoksen purkauduttua talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö ja toiminta ovat kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Muu yhteistoiminta eri kuntien ja kuntayhtymien kanssa toteutui entisellä tavalla. Kaupungin viranhaltijajohto muuttui olennaisesti vuoden 2013 aikana. Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja irtisanoutuivat. Yhteiskuntasuhdejohtaja ja perusturvajohtaja jäivät loppuvuodesta pois viranhoidosta ja siirtyivät eläkkeelle Lisäksi kehitysjohtaja ja talousjohtaja jäivät vuorotteluvapaalle. Johtavien viranhaltijoiden tehtäviä hoidettiin sijaisjärjestelyin. Toimialat saavuttivat toiminnalliset tavoitteet pääosin hyvin. 16 tulosalueesta 12 saavutti myös taloudelliset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovat käyttötalouden nettomenojen ylitykset olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat 0,5 milj. euroa budjetoitua parempina. Tämä johtui siitä, että korkomenot toteutuivat arvioitua huomattavasti pienempinä. Valtionosuudet, 34,9 milj. euroa, kasvoivat 3,6 % edellisestä vuodesta. Kasvuun sisältyi yhdistymisavustus 0,8 milj. euroa. Verotulot, 34,3 milj. euroa, kasvoivat 1,4 %. Kaupunki laski tuloveroprosenttia 0,25 %-yksiköllä 21,5 %:iin. Se oli sama kuin Kesälahden kunnan tuloveroprosentti vuonna Verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot) kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 % eli 1,7 milj. euroa. Toimintakate, - 66,3 milj. euroa, heikkeni 1,7 %. Vuosikate oli 2,9 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 0,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,8 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi, mutta 2,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Investoinnit lähtivät kasvuun viime vuonna. Kiteen terveyskeskuksen uudisrakentaminen ja Arppen koulun saneeraustyöt käynnistyivät. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 4,6 milj. euroa. Kaupungin velkamäärä vuoden lopussa oli 24,4 milj. euroa, euroa/asukas. Kiteen kaupungin kertynyt alijäämä vuoden lopussa oli 11,1 milj. euroa eli 991 euroa/asukas. Kaupungin taloustilanne on vakava. Viime kädessä on kysymys kaupungin itsenäisyydestä. Kyse ei ole vain siitä, haluammeko me pysyä itsenäisinä vaan myös siitä, katsooko valtiovalta, että meillä on edellytyksiä toimia itsenäisenä. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen, kaupunginjohtaja 4 (95)

5 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Kaupunginvaltuuston päätökset valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallitus, jossa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee tilintarkastajan, jäsenet kaupunginhallitukseen sekä lauta- ja johtokuntiin. Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2013 Kansallinen Kokoomus 6 Suomen Keskusta 13 Suomen Kristillisdemokraatit 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 7 Perussuomalaiset 7 YHTEENSÄ 35 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Sinikka Musikka (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sami Palviainen (PS) ja toisena varapuheenjohtajana Kari Sutinen (KOK). Valtuusto kokoontui päätöskokoukseen 8 kertaa vuonna (95)

6 Kaupunginhallituksen kokoonpano Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pj. Esa Lahtela (SDP) I varapj. Ari Asikainen (KESK) II varapj. Osmo Pirhonen (PS) Jäsenet: Kirsi Hirvonen (KESK) Birgitta Muukkonen (SDP) Seija Pajatie (PS) Timo Päivinen (KOK) Kaisa Saari (KOK) Unto Väkeväinen (KESK) Vesa Parviainen (SDP) Raimo Oksman (KESK) Marko Koskinen (PS) Liisa Ratilainen (KESK) Tuula Sarvi (SDP) Arja Havukainen (PS) Timo Rahunen (KOK) Susanna Wilén (KOK) Kari Pennanen (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen 18.3 saakka, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen alkaen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Ulla Huhtilainen 6.5. saakka, vt. hallintojohtaja Eija Hämäläinen ja vt. hallintojohtaja Jari Tuononen alkaen. Valtuuston valitsemat muut toimielimet: Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Perusturvalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Lisäksi valtuusto on nimennyt valtuustokaudeksi: - Kiinteistötoimitusten uskotut miehet - Käräjäoikeuden lautamiehet Tilivelvolliset Kiteen kaupungissa v Luottamushenkilöt: Kaupunginhallituksen jäsenet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Perusturvalautakunnan jäsenet Ympäristölautakunnan jäsenet Teknisen lautakunnan jäsenet 6 (95)

7 Viranhaltijat: Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen saakka Vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen alkaen Hallintojohtaja Ulla Huhtilainen saakka Vt. hallintojohtaja Eija Hämäläinen Talousjohtaja Eija Hämäläinen saakka Vs. Talousjohtaja, vt. hallintojohtaja Jari Tuononen alkaen Kehitysjohtaja Nina Holopainen saakka Vs. kehitysjohtaja Tiina Eskelinen 1.8. alkaen Maaseutupäällikkö Katja Turtiainen Arppen Koulun rehtori Erkki Kontro Vs. sivistysjohtaja Erkki Kontro 1.8. Lukion rehtori Kyösti Värri Varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen Kirjastotoimenjohtaja Sinikka Panttila Vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen Perusturvajohtaja Airi Turunen Sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar Terveyspalvelujen päällikkö Sirpa Kojo Ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väistö-Honkanen Tekninen johtaja Antti Asikainen Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen Kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen Kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Valtiovarainministeriön ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote laski noin 1,4 prosenttia vuonna Vuosi oli kokonaisuudessaan talouskehityksessä heikko, sillä yhdelläkään neljänneksellä ei kertynyt kasvua. Vuonna 2012 bruttokansantuote laski noin prosentin, vaikka käännettä parempaan odotettiin jo silloin. Vienti kääntyi vuonna 2013 lievään nousuun ja se kasvoi ennakkotiedon mukaan 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2012 vienti oli laskenut 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2011 vienti kasvoi lähes kolme prosenttia. Tuonti väheni vuonna ,8 prosenttia edellisvuodesta. Tuonnin vähenemisen seurauksena kansantalouden tilinpidon mukainen kauppatase palasi vuonna 2013 ylijäämäiseksi kahden alijäämävuoden jälkeen. Talouden taantuminen oli viime vuonna laaja-alaista, sillä kaikkien päätoimialojen tuotanto supistui metsätaloutta lukuun ottamatta. Teollisuuden ja rakentamisen tuotannon laskut olivat jyrkimmät, 2, 5 prosenttia. Palvelualojen tuotanto supistui runsaan prosentin ja maatalouden puoli prosenttia. Talouden resurssit olivat viime vuonnakin laajalti vajaakäytössä. Tehdasteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste laski noin prosenttiyksikön alle 80 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen osuus kotimaisesta kysynnästä on yli puolet. Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kehitys on jäänyt vaatimattomaksi viime vuosien aikana ja vuonna 2013 reaalitulot olivat lähes samalla tasolla kuin kolme vuotta ai- 7 (95)

8 emmin. Vuonna 2013 yksityinen kulutus supistui 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen määrä lisääntyi v vajaan prosentin eli vähemmän kuin pitkän ajan keskiarvo. Julkiset investoinnit lisääntyivät v ennakkotietojen mukaan liki 7 % ja niin valtion, kuntien kuin sosiaaliturvarahastojenkin investoinnit kasvoivat tavanomaista enemmän. Julkisista investoinneista noin neljännes on valtion investointeja ja kolme neljäsosaa kuntien investointeja. Investoinneista merkittävä osa johtui kiinteistöjen peruskorjauksen tarpeesta ja kasvukeskusten suurista hankkeista. Julkisyhteisöjen talous on ollut jo kauan alijäämäinen. Heikko suhdannetilanne on heijastunut luonnollisesti myös julkisyhteisöjen talouteen. Vuonna 2013 julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,4 prosenttia kokonaistuotannosta. Ennakkotietojen mukaan kuntatalouden alijäämä pieneni vuonna Pääosin kertaluontoisista tekijöistä aiheutunut, yleiseen taloustilanteeseen nähden vahva verotulojen kasvu ja samaan aikaan kulutusmenojen hitaampi kasvu kohensivat rahoitusasemaa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vuoden 2013 lopussa peräti 16,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan työttömyysaste vuoden 2013 lopussa oli 12,6 prosenttia Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Väkiluvun ja yritystoiminnan kehitys Kiteen väkiluku vuoden 2013 lopussa oli henkilöä. Vuoden 2012 lopussa Kiteen ja Kesälahden yhteenlaskettu väkiluku oli väestörekisterikeskuksen mukaan henkilöä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Keski-Karjalan väkiluku vuoden 2013 lopussa oli henkilöä, eli yhden prosentin edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2012 lopussa väkiluku oli henkilöä eli 188 henkilöä enemmän. Koko Pohjois- Karjalan väkiluku laski 0,2 prosenttia Joensuun seutukunnan väkiluvun kasvettua 0,1 prosenttia ja Pielisen Karjalan väkiluvun laskettua hieman yli prosentin. Työttömien osuus työvoimasta vuoden 2013 lopussa oli Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen mukaan Kiteellä 17,4 prosenttia. Työttömiä oli 845 henkilöä eli 107 henkilöä (14,5 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2012 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli 14,6 prosenttia ja työttömien lukumäärä 738 henkilöä. Kiteellä työttömyys oli kuitenkin vuoden 2013 lopussa Keski-Karjalan seutukunnan alhaisin, sillä Rääkkylässä työttömien osuus työvoimasta oli 19,1 prosenttia ja Tohmajärvellä 19,9 prosenttia. Koko Keski-Karjalan seutukunnan työttömyysaste vuoden 2013 lopussa oli 18,3 prosenttia ja Pohjois-Karjalan 16,7 prosenttia. Keski-Karjalan seutukunnassa oli vuoden 2013 lopussa työttömänä henkilöä, mikä on 184 henkilöä (14,5 %) enemmän kuin joulukuussa %). Keski-Karjalaan syntyi vuoden 2013 aikana 153 uutta työpaikkaa, joista 102 Kiteelle. Uusia yrityksiä syntyi 57, joista 32 Kiteelle. 8 (95)

9 1.3.3 Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys Tp 2012 Ta 2013 Tp 2013 Verotulot yhteensä josta Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet yhteensä josta Harkinnanvarainen Valt.osuuksien vähenemiskorvaus Yhdistymisavustus Tp 2012 sisältää Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan verotulot ja valtionosuudet Vuonna 2013 Kiteen kaupungin verotulot kasvoivat noin euroa eli 1, 4 prosenttia edellisvuodesta, kun huomioon otetaan Kiteen kaupungin ja Kesälahden yhteenlasketut vuoden 2012 verotulot. Kunnan tulovero kasvoi ainoastaan noin euroa eli 0,4 prosenttia. Kiinteistöverotulot kasvoivat euroa eli 12,6 prosenttia. Yhteisöveron tuotto parani kolme prosenttia eli euroa. Vuonna 2013 verotilitysjärjestelmä muuttui niin, että joulukuussa kunnille tilitettiin sellaisia jäännösveroja, jotka vanhalla järjestelmällä olisi tilitetty vasta vuoden 2014 puolella. Valtionosuudet lisääntyivät 3,6 prosenttia eli 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tulee kuitenkin huomioida, että vuonna 2012 Kitee sai miljoonan euron harkinnanvaraisen avustuksen. Vuonna 2013 sen sijaan Kitee sai yhdistymisavustuksen kuntaliitoksen vuoksi. Yhdistymisavustuksen lisäksi Kitee sai kuntaliitoksesta johtuvaa valtionosuuksien vähenemiskorvausta euroa. 1.4 Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Vuosi 2013 oli yhdistyneen uuden Kiteen ensimmäinen toimintavuosi. Kahden kunnan henkilöstö ja toiminnat yhdistettiin. Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginjohtajaksi Eeva-Liisa Auvisen, joka aloitti tehtävässään Alkuvuoden 2014 aikana laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Tarvittaessa kohdistetaan toimia myös vuodelle 2014, koska syksyllä asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Talouden tasapainottamiseen liittyen henkilöstön määrää pyritään vähentämään jo vuoden 2014 aikana hyvän henkilöstösuunnittelun avulla. Yhteiskuntasuhdejohtajan virka lakkautettiin lukien ja tehtävät järjesteltiin uudelleen. 9 (95)

10 1.5 Kunnan henkilöstö Kiteen kaupungin henkilöstömäärä oli 732 henkilöä yhteenlaskettu Kiteen kaupungin (sisältäen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli - liikelaitoksen ja Tilike-kuntatilitoimisto liikelaitoksen) ja Kesälahden kunnan henkilöstömäärä oli 872 henkilöä Kesälahden kunnasta siirtyi 82 henkilöä Kiteen kaupungin palvelukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen henkilöstöstä siirtyi Tohmajärven kunnan / Attendo Oy:n palvelukseen yhteensä 104 henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle siirtyi 18 henkilöä (keski-ikä 63,1 vuotta) ja osaaikaeläkkeen aloitti 2 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä, joista kuntoutustuelle siirtyi 5 henkilöä. Sairauspoissaolot on esitetty oheisessa taulukossa. Keskimäärin henkilöä kohti sairauspoissaoloja kertyi 11,4 työpäivää. Sairauspoissaolot kalenteri- ja työpäivittäin 2013 ja 2012 Kalenteripäivät 2013 Työpäivät 2013 Kalenteripäivät 2012 Työpäivät 2012 Hallintokeskus Sivistyskeskus Perusturvakeskus Tekninen keskus Kaikki yhteensä * 8983* *) Luvuissa mukana Tilike- ja Helli -liikelaitokset sekä Kesälahden kunta Kiteen kaupungin henkilöstöstä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Se sisältää tarkempia henkilöstöä kuvailevia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin pitkään jatkunut heikko taloudellinen tilanne on riski, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin kykyyn selviytyä pitkällä aikavälillä sille kuuluvien palvelutehtävien hoitamisesta sekä mahdollisuuksiin osallistua kaupungin ja koko Keski- Karjalan seudun kehittämiseen. Kaupungissa ei ole kuntalain tarkoittamaa talouden tasapainottamisohjelmaa ja toimenpideohjelmaa. Tänä keväänä kaupungissa laaditaan suunnitelmat ja ne ovat valtuuston käsittelyssä kesäkuun loppuun mennessä. Valtionosuusjärjestelmän uudistus aiheuttaa valtionosuuden menetyksiä Kiteelle. Kiteen kaupunki saa vielä vuosina kuntaliitoksen mukaista yhdistymisavustusta. Syrjäisyyskerroin nosti Kiteen valtionosuuksia vuodesta 2012 alkaen. Päätös on määräaikainen. 10 (95)

11 Kaupungin velkamäärä on jo nyt korkealla tasolla, 24,4 milj. euroa, ja se kasvaa lähivuosina jo päätettyjen ja aloitettujen investointien johdosta. Investointisuunnitelman mukaan nettoinvestoinnit ovat vuosina yhteensä yli 23 milj. euroa, keskimäärin 5,8 milj. euroa vuodessa. Lainamäärä kasvaa väistämättä. Taseessa ei ole ylijäämäpuskureita ja investointeja vastaaviin ylijäämiin ei ole mahdollista päästä. Lainamäärän kasvaessa kasvavat korkomenot ja korkoriski. Tällä hetkellä korkotaso on erittäin alhainen, mutta tilanne voi muuttua. Investointiohjelmaa on välttämättä tarkasteltava kriittisesti tasapainottamisohjelman yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointi lisää työn tuottavuutta. Kaupungilla on käytössä varhaisen puuttumisen malli, jonka avulla on pystytty tunnistamaan ja ehkäisemään henkilöstön kuormitustekijöitä ajoissa sekä ehkäisemään ennenaikaisia eläköitymisiä. Tätä toimintaa jatketaan. Henkilöstökustannuksia hallitaan sekä hyödyntämällä luontaista poistumaa että ehkäisemällä edellä mainittuja ennenaikaisia eläköitymisiä, joista seuraa usein suuria varhaiseläkemenoperusteisia maksuja. Kaupungin omistama kiinteistömassa on tarpeeseen nähden liian suuri. Siitä aiheutuu kaupungille tarpeettomia käyttökustannuksia. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavat tilat tulisi päättää talouden tasapainottamisen yhteydessä ja lopuista luopua joko myynnin, purkamisen tai vuokraamisen kautta. Sisäilmaongelmat tai niiden epäilyt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat kaupungille vuosittain merkittäviä kustannuksia. Tavanomaisiin kiinteistöihin kohdistuviin riskeihin on varauduttu vakuutuksin. Kaupunki suojautui vakuutuksin riskeiltä eurolla vuonna Ympäristötekijät Kiteen kaupungin ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöpäällikkö, joka valvoo ympäristösuojelulain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien noudattamista. Ympäristölautakunta on antanut toiminnastaan erillisen toimintakertomuksen. 2 Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupungin toiminnan ohjauksessa noudatetaan voimassa olevaa hallintosääntöä ja Kuntalakia sekä erityislainsäädäntöä ja kunnan omia ohjeita. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat kunnan viranomaisina vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kiteen kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Toimialajohtajat sekä talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat antaneet pyydetyt selonteot toimialansa vuoden 2013 sisäisen valvonnan suunnitelmasta, toteutetusta sisäisestä valvonnasta, keskeisistä havainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä kaupunginjohtajalle. Perusturvakeskus on toteuttanut vuonna 2013 perusturvalautakunnan hyväksymää kaupungin sisäisen valvonnan ohjeeseen perustuvaa sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmaa. Muut toimialat eivät ole hyväksyneet erillistä sisäisen valvonnan toi- 11 (95)

12 mintasuunnitelmaa v. 2013, mutta ovat noudattaneet kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja vuonna 2012 hyväksymäänsä erillistä ohjetta. Suoritetuissa valvontatoimenpiteissä, joilla varmistetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja sekä varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, on korjattu vähäiset virheelliset menettelyt heti kun ne on havaittu. Talousarvion toteutumisen raportoinnissa oli puutteita ja ensimmäinen osavuotiskatsaus vietiin valtuustoon vasta elokuussa. Kaupunginhallitukselle ei viety talouden toteumaa kuukausittain kuten sisäisen valvonnan ohje edellyttää. Hallintokunnat seurasivat talousarvion toteutumista raportoinnin valmistumisen tahdissa. Toteutumatiedot olivat myöhässä jopa yli puoli vuotta, jolloin tiedot eivät palvelleet talouden seurannassa. Talousarvion muutostarpeet on pääosin tuotu esille ja esitetty valtuustolle hyväksyttäväksi tilivuoden aikana. Sitovan tason nettomenoylityksiä oli yhteensä 0,4 milj. euroa, 0,6 %, valtuuston hyväksymistä sitovista käyttötalouden nettomenoista. Investointeihin ja käyttötalouden hankkeisiin on haettu ulkopuolista rahoitusta, mikäli saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Käytössä olevat esimiesten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi tiedottaa ajankohtaisista asioista esimiehille sekä kuulla ja tukea heitä tehtävässään. Toimialoilla oli käytössä säännölliset palaverit. Vuoden 2014 talousarvion laadintaan kiinnitettiin huomiota, koska vuonna 2013 talousarviosta oli jäänyt pois joitakin määrärahoja. Vuonna 2014 on kehitetty talousarvion toteutumisen seurantaa ja raportointia edellisestä vuodesta. Kirjanpito on nyt ajan tasalla. Talousarvion seurantaraportit viedään kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi. Palvelussuhdelainsäädäntöön liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen kiinnitetään kasvavaa huomiota vuonna Henkilöstön perehdytysmateriaali valmistellaan vuoden 2014 aikana. 12 (95)

13 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma kuvaa tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettujen menojen kattamiseen. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poisto ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/kulut% 14,2 Vuosikate/Poistot% 133,2 90,0 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä (95)

14 3.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 14 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen Vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 237 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 59,7 57,0 Toiminnan ja investointien rahavirta Lainanhoitokate 0,6 0,5 Kassan rittävyys, pv 7 19 Asukasmäärä (95)

15 3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 3 3 Ennakkomaksut ja keskener. Hank Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Liittymismaksut ja muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 1 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset (95)

16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten kausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 3 Lahjoitusrahastojen pääomat 9 10 Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 21 Saadut ennakot Liittymämaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 33,8 31,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,1 54,4 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä/asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä (95)

17 3.4 Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kunnan kokonaistulot ja -menot 2013 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut 466 Valtionosuudet Muut rahoituskulut 22 Korkotuotot 22 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 511 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) Investoinnit - Pysyvien vastaavien Rahoitusosuudet investointeihin 416 hyödykkeiden luovutustapp. -9 Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustulot 285 Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 21 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset 237 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulot Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos (95)

18 4 Kuntakonsernin toiminta ja talous 4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Muut yhtiöt 2 Osakkuusyhteisöt 1 4 Kuntayhtymät 5 Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jossa määritellään Kiteen kaupungin sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan toimintaperiaatteet. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen määrittelemää toimintalinjausta. Konserniohjeessa kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin ohjauksen periaatteista. Kiteen kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat Kitee-konsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. 4.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kiteen kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen tehtävänä on muun muassa valvoa kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, antaa ohjeita kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisessa käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus on ohjeistanut yhtiökokouksiin osallistuvia Kiteen kaupungin edustajiksi nimettyjä henkilöitä. Ohjeistus on ollut riittävää, koska päätökset ovat olleet kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia. Tiedonkulku konserniyhteisöjen ja konsernijohdon välillä on varmistettu esimerkiksi siten, että konserniyhteisöjen hallituksiin ja johtokuntiin on valittu kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginjohtaja on käynyt säännöllisesti keskusteluja Keti Oy:n toimitusjohtajan kanssa yhtiön ajankohtaisista asioista ja taloudellisesta tilanteesta. 18 (95)

19 4.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 41 Muut rahoitustuotot 428 Korkokulut -834 Muut rahoituskulut -73 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset 0 Suunnnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 5 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot -337 Vähemmistöosuudet -36 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 34,7 Vuosikate/Poistot, % 140,5 Vuosikate, euroa/asukas 515,0 Asukasmäärä (95)

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012 Valtuusto 17.6.2013 47 *Kannen kuva: Lahma-Transin terminaali rakennettiin 2012. Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot