JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Juankosken kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Juankosken kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio ja henkilöstömäärä Arvioi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Juankosken kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 37 Toimielimille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Ateria- ja puhdistuspalvelut Sosiaalipalvelut Muu sosiaalitoimi Terveystoimi Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut Sivistyslautakunta/Koulutoimi Sivistyslautakunta/Joukkoliikenne 64 2

3 Sivistyslautakunta/Vapaa-aikatoimi Yhdyskuntapalvelut Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta Laskennallisesti eriytetty vesi- ja viemärilaitos Juka-tilit tilitoimisto/laskennallisesti eriytetty taseyksikkö Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoinen ja sisäinen) Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 89 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase 97 4.TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Juankosken vesi- ja viemärilaitos JuKa-tilitoimisto TILINPÄÄTÖKSEN VARMENTAVAT ASIAKIRJAT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT 120 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Juankosken kaupungin tilinpäätös muodostui noin euroa tappiolliseksi. Sinänsä lukema ei ole hälyttävä verrattuna kuntien tilinpäätösten yleiseen tasoon. Mutta huomioiden, että kaupunki sai euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja että kaupungilla oli runsaasti kattamatonta alijäämää, oli tilanne heikko. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna koulutoimi, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi ja yleishallinto pysyivät melko hyvin talousarviossa. Koulu- ja vapaa-aikatoimen menot olivat jopa 0,5 M pienemmät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, tekninen sektori (yhdyskuntapalvelut, rakennusvalvonta ja vesija viemärilaitos) tekivät noin 0,2 M paremman tuloksen ja yleishallinto ylitti talousarvion vain hieman. Verotulot ylittyivät aavistuksen verran (vajaa 0,1 M ) ja valtionosuudet ylittyivät myös hieman (vajaa 0,2 M ). Lisäksi talousarviossa ei ollut ennakoitu 0,7 M suuruista harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Mutta sosiaali- ja terveysmenot ylittyivät 1,65 M, joka kumosi kaikki säästöjen ja lisätulojen vaikutuksen ja kaatoi tilinpäätöksen niukasti tappiolliseksi. Kaupunki on tiukasti pyrkinyt noudattamaan vuoden 2011 lokakuussa hyväksyttyä talouden tasapainottamisohjelmaa. Kaikki muut hallintokunnat ovatkin melko hyvin saavuttaneet talouden tasapainotusohjelman tavoitteet, mutta sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole pysynyt ohjelman tavoitteissa. Hoiva- ja hoitopalveluiden keskeinen tavoite on ollut saada ensi vaiheessa terveydenhuollon laitospaikoilla olevat pitkäaikaishoidettavat siirrettyä kevyempiin hoitomuotoihin. Tämä tavoite onkin pitkälle toteutunut. Kuitenkin sosiaalipalveluihin suunnitellut lisäpanostukset ylittyivät rajusti. Ylitys hoito- ja hoivapalveluissa oli noin Lisäksi terveydenhuollon puolelle ei tullut vastaavaa säätöä laitospalveluissa, sillä vapautuvat hoitopaikat täyttyivät akuuttipotilailla. Juankosken täytettyä kaikki ns. kriisikuntakriteerit, tehtiin Juankosken kaupungin tilanteesta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukainen arviointi. Arviointiryhmä vahvisti omassa valtuustolle annetussa raportissaan, että kaupungin jo aloittamat toimenpiteet ja ratkaisut olivat oikean suuntaisia. Kaupungin valtuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman noudattamista ja seurantaa pidettiin välttämättömänä samoin kuin kaupunginvaltuuston linjausta liittymisestä Kuopion kaupunkiin. Arviointiryhmä piti sopivana liittymisajankohtana vuoden 2015 alkua. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllisten muutosten vuoksi Juankoski ei voi tulevina vuosina tuottaa itse sosiaali- ja terveyspalveluita lainkaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat kaupungin nettokäyttömenoista kolme neljännestä ja näiden menojen kasvuvauhti ylittää monin kerroin sen, mitä kaupunki on pystynyt muista palveluista karsimaan ja säästämään. Kun vielä otetaan huomioon, että monet muut palvelut, kuten kirjastopalvelut, kansalaisopiston toiminta, palkanlaskenta, atk palvelu ym. ovat muiden tuottamia ja kaupungin ostamia palveluita, ei nykyisen kokoiselle kunnalle jäisi kovinkaan paljon itse tuotettuja palveluja. Juankoski on viime vuosina menettänyt lähes 500 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on laskenut noin 2200 työpaikasta 1700 työpaikkaan. Negatiivinen työpaikkakehitys näkyy kunnan verotulojen kehityksessä. Runsas kunnallisveron ja kiinteistöveron nosto ei lähimainkaan riitä paikkaamaan verotettavan tulon vähennyksen vaikutuksia. Kuntaliitos näyttää siten toimintaympäristön kehitys huomioiden järkevältä ratkaisulta. Petri Kangasperko Kaupunginjohtaja 4

5 1.1.3 Juankosken kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Poliittinen organisaatio Kaupunginvaltuusto Juankosken kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut Rauno Kettunen (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jukka Suhonen (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Raimo Hakkarainen (KESK). Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet lisäksi seuraavat henkilöt (puoluekanta suluissa): Antikainen Ari (KESK) Hartikainen Riitta (VAS) Konttinen Eeva (PS) Laitinen Toivo (KESK) Lonkila Maila (KESK) Lösönen Jouko (KESK) Marttila Päivi (KOK) Niskanen Jukka (KESK) Partanen Anna (KESK) Partanen Leena (SDP) Partanen Tuula (Vapaa Juankoski) Parviainen Ilkka (KESK) Pohjolainen Martti (Vapaa Juankoski) Riekkinen Maarit (KESK) Rissanen Pentti (KESK) Romppanen Matti (KESK) Ruotsalainen Jorma (VAS) Räsänen Seppo (Vapaa Juankoski) Suominen Erika (KESK) Tirkkonen Veijo (SDP) Wallius Mika (PS) 5

6 Vartiainen Pekka (Vapaa Juankoski) Vatanen Ensio (SDP) Vuorinen Sari (SDP) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii Juankosken kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouko Lösönen (KESK) ja varapuheenjohtajana Leena Partanen (SDP). Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat varsinaiset jäsenet: Marttila Päivi (KOK) Konttinen Eeva (PS) Laitinen Toivo (KESK) Pohjolainen Martti (Vapaa Juankoski) Riekkinen Maarit (KESK) Romppanen Matti (KESK) Tirkkonen Veijo (SDP) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Petri Kangasperko. Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Vuonna 2012 Juankosken kaupungissa on toiminut lakisääteisten keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta. Kaupunginhallituksen alaisena jaostona on toiminut henkilöstöjaosto. JuKa-tilit-tilitoimisto on kaupungin eriytetty taseyksikkö ja tilitoimiston johtokunta toimii kaupunginhallituksen alaisena johtokuntana. Sivistyslautakunnan alaisena johtokuntana on toiminut Juankosken ja Kaavin yhteinen yläasteen johtokunta. Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana on toiminut Anna Partanen ja varapuheenjohtajana Reijo Pirinen. Lautakuntaan ovat lisäksi varsinaisena jäsenenä kuuluneet Pirjo Pitkänen, Pentti Suihkonen, Mika Wallius, Pirkko Karhunen ja Maila Lonkila. Lautakunnan esittelijänä on toiminut sosiaali- ja terveysjohtaja Aulis Sarnola sekä palvelujohtaja Satu Pirskanen. Sivistyslautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Sari Vuorinen ja varapuheenjohtajana Janne Sirviö. Lautakuntaan ovat lisäksi varsinaisina jäseninä kuuluneet; Anja Toivanen, Pekka Vartiainen, Jorma Ruotsalainen, Jari Korhonen ja Erika Suominen. Jari Korhosen tilalle sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valtuusto valitsi Jukka Niskasen. Lautakunnan esittelijänä on toiminut sivistystoimenjohtaja Jari Karttunen. Tekninen lautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Ari Antikainen ja varapuheenjohtajana Ensio Vatanen. Lautakunnan varsinaisina jäseninä ovat toimineet Tiina Puustinen, Tuula Partanen, Jukka Niskanen, Päivi Marttila ja Marja-Liisa Leskinen. Teknisen lautakunnan esittelijänä on toiminut tekninen johtaja Ari Räsänen. Tilivelvollisuus Toimielinten jäsenten (pl. kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta) lisäksi tilivelvollisia ovat vuonna 2011 olleet kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, kaupungininsinööri, kaupunginkamreeri, palvelukeskuksen johtaja, päivähoidon johtaja, kehitys- 6

7 vammahuollon johtaja, kotipalveluohjaaja, Ruukinkoulun rehtori, Juantehtaan koulun rehtori, Muuruveden koulun ja Säyneisen koulun koulun johtajat, kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntapaikkamestari, nuorisotyöntekijä, maaseutu/elinkeinoasiamies, asuntotoimen ja kiinteistöpalveluyksikön esimies, asuntosihteeri (korjausavustusten osalta) ja palvelujohtaja. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen merkittävämmät päätökset Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa ja pöytäkirjanpykäliä kertyi 86. Kaupunginvaltuusto on tehnyt kertomusvuoden aikana mm. seuraavat päätökset: Ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen Aloitteiden käsittely Kaupungin lainatakaus Koillis-Savon Vesi Oy:n vesihuoltohankkeille välillä Könönkangas - Tuusjärvi ja Könönkankaan vedenkäsittelylaitoksen saneeraus ja laajennus Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Kansalaisopiston yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Yhteistoimintasopimuksen pohjalta tehdyn kansalaisopiston järjestämislupahakemuksen hyväksyminen Kannanotto Pohjois-Savon liiton lukioselvitykseen Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely Juankosken kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen Juankosken kaupungin yleiskaavojen laadinta Isäntäkuntasopimus kirjastotoiminnasta Kuopion kaupungin kanssa Jätekukko Oy:n osakkaiden keskinäinen sopimus takausvastuiden jakamisesta Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2011 Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2013 Vuoden 2013 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Juankosken kaupungin poistosuunnitelma Pohjavesien suojelusuunnitelmien hyväksyminen, nähtäville asettaminen sekä lausuntopyynnöt Vuoden 2013 talousarvio sekä taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on kokoontunut 14 kertaa ja pöytäkirjanpykäliä on kertynyt 194. Kaupunginhallitus on kertomusvuoden aikana tehnyt mm. seuraavat päätökset: Tammikuun kokouksissa kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ryhtyy perimään alkaen Koillis-Savon Vesi Oy:n takauksista takausprovisiota. Päätettiin myydä Koillis-Savon Vesi Oy:n osakkeita Tuusniemen kunnalle. Kaupunginhallitus päätti myös, että Juankoski lähtee mukaan Ikääntymiseen varautumisen toimenpideohjelmaan vv ja antoi lausunnon Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2015 luonnoksesta ja liittyi Savon Matkailun jäseneksi vuosiksi 2012 ja

8 Helmikuussa kaupunginhallitus kokoontui kerran ja antoi kokouksessaan mm. vastineen hallintooikeudelle Pekka Vartiaisen tekemään kunnallisvalitukseen kaupunginhallituksen päätökseen Huhtikuussa kaupunginhallitus päätti käynnistää Viemannintien ja Puhdistamontien asemakaavan tarkistamisen. Hyväksyi rakennuspaikkojen hinnoittelun tarkistukset sekä Leader -rahoitteisen ympäristöhankkeen käynnistämisen. Kaupunginhallitus päätti sivistyslautakunnan esityksestä irtautua matkojenyhdistämiskeskuksesta seuraavan täyden puolivuotiskauden loppuun (vuoden 2012 loppuun). Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Huhtikuussa kaupunginhallitus allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka osoitti alijäämää 0,814 milj. euroa. Toukokuussa kaupunginhallitus päätti osallistua Savonia ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Green Savo-hankkeeseen, hyväksyi Juankosken vanhus- ja vammaistyön rahaston säännöt, nimesi liikenneturvallisuusryhmän. Sivistystoimenjohtajan virka päätettiin lakkauttaa ja päätettiin hyväksyä lääketieteellisten toimenpiteiden suorittaminen yksityisellä sektorilla erikseen tehtävän harkinnan mukaan. Kesäkuussa kaupunginhallitus antoi vastaselvityksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle OAJ:n Juankosken- Kaavin paikallisyhdistys ry:n antaman selityksen johdosta kaupungin henkilöstön lomautusasiassa, päätti palkkahallinnon ulkoistamisesta alkaen sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemisesta vuodelle Elokuussa kaupunginhallitus antoi lausunnon Kuopion kaupungille Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2013 talousarviosta ja Vaalijalan kehyssuunnitelmasta Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin vuoden 2013 talousarvion ja suunnitelmavuosien suunnitteluohjeet sekä Juankosken vanhus- ja vammaistyön rahaston käyttösuunnitelman vuodelle Kaupunginhallitus allekirjoitti Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja nimesi jäsenet Kysteri-eheys-hankkeen työryhmiin ja kaupungin edustajan arviointiryhmän jäseneksi. Elokuussa valmistauduttiin myös kunnallisvaaleihin ja kaupunginhallitus päätti vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain. Syyskuussa annettiin lausunto Siilinjärven kunnalle ympäristöterveydenhuollon vuoden 2013 talousarviosta sekä vuosien taloussuunnitelmista, asetettiin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta kunnallisvaaleja varten, päätettiin myydä Turkistutkimusasema ja laatia tonttiesite. Kaupunginvaltuustolle tehtiin esitys tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määräämisestä sekä kaupungin poistosuunnitelmasta. Lokakuussa kaupunginhallitus kokoontui vain kerran ja teki esityksen iitä-suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servicalle syvemmän yhteistyömahdollisuuden kartoittamiseksi. Marraskuussa edelliseen asiaan palattiin ja päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan asiaa. Vuoden viimeisessä kokouksessa kaupunginhallitus hyväksyi hoivalupauksen esitettäväksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi sekä palautti vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tehostetun asumispalvelun kilpailutuksen sosiaalilautakunnan päätettäväksi Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman ja kansantalouden kehitys Vuonna 2012 kokonaistuotanto ei lisääntynyt lainkaan. Vuoden 2013 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettoinvestointiin. Vuonna 2014 kasvua kertyy ennusteen mukaan 1,7 %. 8

9 Euroalueen talouskehitys on heikkoa koko ennusteperiodin ajan. Toisin kuin aikaisemmin, maailmantaloudessa kauppa ja tuotanto kasvavat suunnilleen samassa tahdissa. Suomen markkinaosuus maailman tuonnista jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos ovat alentaneet Suomen vientiä vuonna Viennin volyymi laskee 1,7 % vuodesta 2011 ja viennin osuus putoaa alle 40 prosenttiin. Vuonna 2013 vienti kasvaa noin prosentin. Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet. Vuonna 2013 yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi 0,6 prosenttiin. Myös kotitalouksien velkaantuminen jatkuu käytettävissä olevia tuloja nopeammin. Kokonaistuotanto ei saavuta edes vielä vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa ja erityisesti teollisuus on käymässä rakennemuutosta, mikä heijastuu kasvulukuihin. Työllisyys lähti heikkenemään vuoden lopulla ja supistuu tulevana vuonna. Työttömyysaste kohoaa 8,1 prosenttiin, mutta toisaalta sen ei odoteta alentuvan olennaisesti seuraavana vuonna talouden virkoamisesta huolimatta. Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä ja sopeutustoimista huolimatta valtion talous pysyy selvästi alijäämäisenä ennustejaksolla ja velkaantuminen jatkuu. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja lyhyet reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo kolme vuotta. Korot pysyvät ennusteen mukaan matalina paitsi kriisimaissa ja aloittavat normalisoitumisen vasta vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla. Kuluttajabarometrin ( , Tilastokeskus) mukaan kuluttajien usko talouteen on vahvistunut, mutta on heikompi kuin pitkällä aikavälillä. Kuluttajien kokema epävarmuus on lisääntynyt vuoden loppua kohden selvästi. Odotukset niin oman talouden kuin erityisesti kansantaloudenkin kehityksestä ovat kuluttajabarometrin tietojen perusteella heikentyneet tuntuvasti. Kuluttajien kokema työttömyyden uhka ei ole kuitenkaan lisääntynyt samassa suhteessa kuin odotukset yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Yksityisen kulutuksen määrän arvioidaan yltävän tänä vuonna 1,5 prosenttiin. Kestokulutushyödykkeiden kysyntä on supistunut ja tähän vaikuttaa kuluttajien epävarmuuden lisääntyminen. (Lähde: Valtiovarainministeriön Suhdannekatsaus/joulukuu 2012). Julkistalous ja kuntien talous 2012 Talouden kasvutavoitteet lähivuosille ovat pettäneet pahoin. Tuotannon taso on pudonnut selvästi alemmalle tasolle. Entisen tason saavuttamineen edellyttäisi aivan poikkeuksellisen kasvun. Niukkenevalla työvoimalla tämä näyttää vaikealta. Samalla entisen tasoisilta julkisilta menoilta on kadonnut rahoituspohja. Julkisen talouden menotulotasapainon hakeminen kaavamaisten veronkiristysten avulla on vaikeaa. Tarvitaan tuottavuutta ja työllisyyttä kohentavia rakenneuudistuksia. Hallitusohjelma laadittiin kevätkesällä 2011 suotuisessa suhdannevaiheessa. Tuotannon ennustettiin kasvavan yli 3,5 % ja kasvun jatkuvan 2,5 prosentin tasolla myös vuosina 2012 ja Pian kasvu hidastui, ja vuoden 2011 kasvu jäi ennusteesta n. prosentin. Vuonna 2012 talous näyttää jopa hieman supistuvan vuodesta Vielä syyskuussa 2012 valtiovarainministeriö ennusti vuodelle 2012 prosentin kasvua. Joulukuussa ennustetta pudotettiin jo hieman miinukselle. Myös vuoden 2013 ennuste on puolitettu prosentista puoleen prosenttiin, ja vuoden 2014 ennuste 2,0 prosentista 1,7 prosenttiin. Vuoden 2008 lopussa alkanut taantuma pudotti bruttokansantuotteen tason yli 8 prosentilla, eikä sitä edeltänyttä tuotannon tasoa ole saavutettu vieläkään. Erityisesti teollisuus on kaukana parhaista 9

10 ajoista. EU-komissio pudotti Suomen kasvuennusteen vuodelle 2012 jo marraskuussa lähelle nollaa ja ensi vuoden ennustekin on vain 0,8 prosenttia. Julkinen talous on ajautumassa umpikujaan, koska valtiontalouden tulojen ja menojen välinen ero on kasvanut nopeasti. Hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi saavuttaa tasapainoa ja kääntää velan suhde bruttokansantuotteeseen verrattuna selvästi laskuun. Kuitenkin näyttää siltä, että velkamäärä kasvaa ja tuotanto laskee. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuoden 2012 valtiontalouden alijäämäksi muodostuu 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta, ensi vuonna 3 prosenttia ja 2,4 prosenttia vuonna Vuonna 2013 tuloja kasvatetaan arvonlisäveron korotuksella ja tuloverotuksen kiristyksellä. Vuoteen 2016 mennessä toteutettavat leikkaukset ja veronkiristykset ovat tuplaantuneet verrattuna, mitä hallitusohjelmassa alun perin oli kirjattu sopeutustoimiin. Näyttää siltä, että hallitusohjelman valtiontalouden tasapainottamiseen pääsy edellyttää vielä lisää tasapainottamista. Kunnat velkaantuvat nopeasti. Velkaantumista on pyritty jarruttamaan korottamalla kunnallisveroja. (Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2012). Kuntaliiton tiedotteen mukaan kuntien verotulojen kasvu hidastui vuonna 2012 merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen, kun samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Osaltaan tähän vaikutti vuosilomamääräysten ja lomapalkkavelkakirjausten muutokset. Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2012 nimellisesti 5,3 prosenttia valtionosuusleikkauksista huolimatta. Kasvua selittää kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehdyt kustannusjaon tarkistukset sekä indeksikorotukset. Taloudelliset erot kuntien välillä kasvoivat kaikkien keskeisten vertailutekijöiden eli tulopohja-,toimintakate-,investointi- ja lainakantavertailujen mukaan. Kuntaliitto näkeekin, että tässä tilanteessa on tärkeää, että kunnat jatkavat toimintansa tehostamista ja rakenteiden uudistamista. Valtiolta puolestaan odotetaan pidättäytymistä uusista valtionosuusleikkauksista ja uusien tehtävien antamisesta kunnille. Veropohjaa on pystyttävä laajentamaan veronkorotuspaineiden hillitsemiseksi. Kuntien lainakanta on kasvanut merkittävästi tällä vuosituhannella. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljrdia euroa edellisvuoteen verrattuna. Myös kuntien investoinnit ovat kasvaneet huomattavasti vuonna Eniten investoinnit kasvoivat yli asukkaan kunnissa sekä asukkaan kunnissa. Kunnilla on erityisesti investointipaineita terveyttä haittaavien rakennusten peruskorjauksissa. Nykytilanteessa olisikin tärkeää, että valtio voisi osallistua peruskorjausten rahoitukseen kunnissa, koska muutoin kuntien on supistettava tärkeitäkin investointihankkeita. Tulopohjan kasvu oli heikointa asukkaan kunnissa eikä vuosikate riittänyt missään kuntaryhmässä kattamaan poistoja. (Lähde: Kuntien tilinpäätösennustetiedote, Kuntaliitto ). 10

11 Pohjois-Savon ja seutukunnan talousnäkymät Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtalaisesti. Maakunnan teollinen tuotanto on ollut kohtuullisella tasolla ja tilauskannat ovat olleet hyviä. Lähiajan näkymä t ovat kuitenkin epävarmat ja sisältävät monia riskitekijöitä. Vaikutusten ennakointi on vaikeaa ja toteutuessaan vaikuttavat paljon yksittäistä aluetta laajemmalle. Maataloudessa investoinnit ovat jatkuneet normaalitasolla. Poikkeuksellinen sateinen kesä ei kuitenkaan kohdellut Pohjois-Savon viljelyalueita hyvin pahasti. Julkisen sektorin tilanne on maakunnassa edelleen haasteellinen. Työllisyys- ja palvelumahdollisuudet uhkaavat heiketä julkisen sektorin vaikean taloustilanteen vuoksi. Julkisen sektorin vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen ovat Pohjois-Savossa merkittävät sen suuren suhteellisen osuuden vuoksi. Väestökehitys kääntyi koko maakunnan osalta kasvuun vuonna 2011, mutta kuluvana vuonna ei saavuteta viime vuoden hyvää tasoa. Väestö kasvaa voimakkaasti Kuopion lähiympäristössä, mutta korkea kuolleisuus vähentää alueen väestön vähenemistä muuttotappiota voimakkaammin. Muuttoliikkeen tasoittuminen on perustunut ensisijassa alueen elinkeinotoiminnan ja työllisyyden hyvään kehitykseen. Maakunnan kehitysnäkymät eri seuduilla ovat tasoittuneet. Varkauden seutu on vielä äkillisen rakennemuutoksen alueena, mutta työttömyyden nousu on tasoittunut. Ylä-Savon alueella tilanne on tasoittunut ja Kuopion alueen elinkeinoelämän rakenteet ja kaupan alan vahvistumisen johdosta näkymät ovat valoisat. Koillis-Savon seutukunnassa asui joulukuun lopussa 2012 ennakkotiedon mukaan (19 839) asukasta. Alueen vahvuutena on monipuolinen yritys- ja elinkeinorakenne. Tahkon matkailukeskus ja Juankosken teollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä alueella. Tahkon matkailun vaikutuksesta palvelurakenne on kehittynyt huomattavasti, joka vaikuttaa työllisyyteen ja verotuloihin. Nilsiän kaupunki liittyi Kuopioon Liitoksen kautta odotetaan lisäresursseja Tahkon matkailualueen kehittämiseen tulevaisuudessa. Merkittävä haaste seudulle on työvoiman ikääntyminen ja työelämässä olevien eläköityminen. alueen vetovoimaisuutta tulisi kehittää uuden työvoiman saamiseksi alueelle. Koulutuspaikat lähialueella ovat vähäisiä ja asukkaiden korkea ikärakenne yhdistettynä kuntien taloudellisen tilanteen heikkenemiseen ovat haastava yhdistelmä. Mieliala seudulla on positiivinen matkailun tasaisen virran ja alkaneiden teollisuusyritysten toiminnan vuoksi, vaikka yritystoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä. Kaivannaisteollisuudessa Kaavilla on ollut käynnissä merkittäviä investointeja. Puunjalostuksessa ja matkailussa näkymät ovat varovaisen myönteisiä. Metalliteollisuuden tilauskanta on hyvä ja ammattimaisen henkilöstön tarve on kasvanut. Maatalouden asema on vakaa ja tasainen. (Lähde: Alueelliset talousnäkymät 2/2012. TEM:n ELY-keskusten julkaisu) Pohjois-Savon liiton mukaan alueen kuntien talous on vuoden 2012 alustavien tilinpäätösennusteiden mukaan heikkenemässä. Kuntien menot kasvavat Pohjois-Savossakin tuloja nopeammin ja lainamäärät kasvavat. Talouslukujen ennusteiden perusteella kunnilla on edessä raskaat sopeuttamistoimet tuleville vuosille. 1.4 Juankosken kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Vuodesta 2009 kaupunki on panostanut voimakkaasti kartonkitehtaan uudelleen käynnistymiseen Stromsdal Oy:n konkurssin jälkeen. Kesäkuussa 2011 Premium Board Finland Oy käynnisti tuotannon uudelleen Juankosken kartonkitehtaassa ja tehdas työllistää nyt yli 100 henkeä. Kokonaisvaikutus työllisyyteen on ollut n. 150 henkeä ulkoistetut tehtävät mukaan lukien. 11

12 Tehtaan käynnistämisessä on ollut ongelmia ja vuoden loppupuolella koko henkilöstö lomautettiin. Tilinpäätöksen laadinnan aikaan tehtaan koko henkilöstö on edelleen lomautettuna. Tehtaan käynnistymisellä on ollut merkittävä kerrannaisvaikutus paikallisten yritysten toiminnoille ja tehtaan käynnistyminen mahdollisti mm. Juankosken Biolämpö Oy:n toiminnan jatkamisen. Kaupungin myyntitulot ovat lisääntyneet tehtaan käynnistymisen myötä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamispaketin, jota hallintokunnat ovat noudattaneet talousarviovuoden ajan. Kaupungin strateginen tavoite oli, että vuoden 2012 toimintakate olisi parantunut n edelliseen vuoteen verrattuna ja tilinpäätös olisi ollut ylijäämäinen reilun euroa. Tavoite ei toteutunut, vaikka kaupungille myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osalta talousarvio ylittyi yli 1,0 milj. euroa, koska palvelutarpeet mm. vanhustenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ovat kasvattaneet käyttötalousmenoja. Perusterveydenhuollon osalta Kysterin tavoite toteutui, eikä määrärahaylityksiä tullut. Toimintakate pysyi lähes muutetun talousarvion tasossa, koska toimintatuotot toteutuivat suurempana n euroa ja menot vajaan euroa suurempana. Toimintakatteen olisi pitänyt toteutua lähes euroa parempana, että tilinpäätös olisi ollut talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti tasapainossa. Tässä on jo huomioitu harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, mutta jos sen vähentää pois, olisi toimintakatteessa pitänyt päästä reilun 1,0 milj. euroa talousarviota parempaan tulokseen, joka olisi ollut tasapainottamisohjelman mukainen tavoite. Vuoden 2012 investoinnit olivat vain reilu 0,750 milj. euroa ja nettoinvestoinnit jäivät alle 0,400 milj. euroa, kun huomioi investointeihin kohdistetut rahoitusosuudet. Putaansaaren hoitokoti myyttiin kesäkuussa 2012 ja myyntitulo helpotti kaupungin kassatilannetta, eikä pitkäaikaista lainaa nostettu. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen kesäkuussa Juankosken kaupunki nimettiin ns. kriisikunnaksi vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätösten perusteella. Arviointiryhmä, johon kaupungin virallisena edustajan kuului kaupunginjohtaja, aloitti työskentelyn syyskuussa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen laadinnan aikaan arviointiryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi arviointoryhmän toimenpide-ehdotukset, jotka tulevat kaupunginvaltuuston käsittelyyn huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus paransi vuoden 2012 tulosta Juankosken kaupungin tilinpäätös muodostui ennakoitua heikommaksi, vaikka kaupungille myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa, yhden putken valtionosuudessa oli kasvua ja tuloveroprosentin sekä kiinteistöveron korotus toivat kaupungille lisää verotuloja. Alkuperäinen talousarvio, joka oli laadittu, huomioiden talouden tasapainotusohjelmassa edellytetyt säästötoimet, ylijäämäiseksi euroa. Elokuussa sosiaali- ja terveystoimen talousarvio kuitenkin osoitti, että määrärahat eivät riitä, eikä talousarvio tule toteutumaan arvioidulla tavalla. Talousarviomuutosten jälkeen talousarvio osoitti alijäämää peräti euroa. Lopullinen tilikauden alijäämä on euroa varausten muutosten jälkeen. Talousarviomuutos ei sisältänyt harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, jota kaupunki sai 0,700 milj. euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kaupungin tilikauden tulos olisi ollut alijäämäinen reilun euroa. Toimintatuotot Toimintatuottojen kertymä on 7,640 (7,957) milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon verrattuna 0,396 milj. euroa suurempana ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna lähes saman verran. Kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot pienenivät n euroa. Muutos johtuu toimintatuottojen toteutumisesta 0,577 milj. euroa pienempänä (vesi- ja viemärilaitoksen virheellinen laskutus v oikaistu 2012). Vastaavasti lisäystä on kuitenkin maksutuotoissa, tuet ja avustukset sekä vuokratuotoissa. 12

13 Toimintakulut kasvoivat edelleen sosiaali- ja terveystoimessa Vuonna 2012 toimintakulut 35,504 milj. euroa(ulkoiset) olivat hieman vuoden 2011 menoja pienemmät. Henkilöstökuluissa kasvua 5,5 %, palvelujen ostoissa vähennystä 4,9 %, aineet ja tarvikkeet kasvoivat 12,6 %, joka johtuu elintarvikkeiden, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ja energiakustannusten hintojen noususta ja käytöstä. Avustukset ovat lähes vuoden 2011 tasossa, samoin vuokrat ja muut toimintakulut. Alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon verrattuna palvelujen ostot ylittivät määräraha-arvion eniten. Ylitys alkuperäiseen talousarvioon oli 1,641 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon 0,453 milj. euroa. Verotulot Verotulot 14,641 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta euroa n. 3,3 %. Kasvu selittyy osaltaan tuloveroprosentin korotuksesta 21,0 %:sta 21,5 %:iin sekä yleisen kiinteistöveron korotuksesta. Verotulojen tilitykset toteutuivat lähes arvioidun mukaisesti. Valtionosuudet Yhden putken valtionosuus sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus kasvoi edellisestä vuodesta ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta reilun euroa. Lisäksi kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Yhteensä valtionosuudet ( ,84) euroa. Vuosikate 1,387 milj. euroa ei riitä suunnitelman mukaisiin poistoihin -1,523 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat arvioitua paremmin Rahoituserien nettotulos oli ,33 euroa. Korkotuotot toteutuivat arvioitua suurempana, muut rahoitustuotot (osinko- ja osuuspääomien korot) myös arvioitua suurempana, korkokulut toteutuivat muutettuun talousarvioon nähden hieman suurempana ja muut rahoituskulut suurempana (arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusvaroista). Lainakanta pysyi lähes ennallaan. Kaupunki ei nostanut uutta lainaa ja lyhytaikaisia lainoja maksettiin pois vuoden lopussa. 13

14 Asukasluku Väestö Väestömäärän kehitys ja muutos * Asukasluku Muutos Tilastokeskuksen lopullisen väestötilaston mukaan Pohjois-Savon asukasmäärä on ( ) (muutos +103). Juankosken kaupungin asukasluku on (5146), muutos -53. Lopulliset tiedot vuonna 2012 syntyneistä ja kuolleista ilmestyy ja muuttoliikkeestä (kuntaan ja kunnasta muutaneet ja siirtolaisuus)vasta Ennakkotiedon mukaan, joka tarkentuu huhtikuun lopussa vuonna 2012 syntyi 32 ja kuoli 65. Syntyneiden enemmyys -33. Kuntien välinen tulomuutto 229 ja lähtömuutto 258. Kuntien välinen nettomuutto oli -29. Maahanmuutto 9 ja maastamuutto 3. Nettomaahanmuutto 6. Kokonaismuutos -56 (Ennakkotieto tammikuu 2013). Väestön ikärakenne Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan juankoskelaisista 13 % on 0-14 vuotiaita, 62 % on vuotiaita ja yli 65 vuotiaita on 26 %. Ikäryhmämuutokset ovat pieniä, mutta kuviosta käy ilmi, että vanhusväestön osuus kasvaa ja aktiiviväestön osuus vähenee. Väestön rakennetiedot Muutos 2012/ Yhteensä Muutos

15 Rakentaminen Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin kertomusvuonna 118 (106) kpl, poikkeamislupia 5 (4) kpl ja ympäristölupia 2 (1) kpl. Ilmoitus perustuu Kaavin kunnan antamaan selvitykseen vuodesta Työllisyys Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Pohjois-Savossa lomautetut mukaan lukien 8,2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ilman lomautettuja työttömyys lisääntyi 5,4 %. Pohjois-Savon työttömyyden nousu pysähtyi joulukuun aikana, mutta talvikauden lomautukset tulevat nostamaan työttömyyttä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työttömyyden nousu on laajentunut koskemaan melkein kaikkia ikäryhmiä. Työttömyys väheni vain ja yli 64-vuotiaiden ikäryhmissä. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 15,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä aleni viime vuoden joulukuuhun verrattuna Maaningalla (-5,1 %), Rautalammilla (-3,8 %) ja Rautavaaralla (-1,3 %). Työttömyys nousi 18 kunnassa, eniten Vieremällä (+36,3 %), Iisalmessa (+19,7 %) ja Lapinlahdella (+19,0 %). Varkaudessa työttömien osuus työvoimasta on maakunnan korkein 18,1 %. Alhaisimmat työttömyysasteet ovat Siilinjärvellä 8,0 % ja Maaningalla 9,3 %. Kuopion työttömyysaste oli 11,2 % ja Iisalmen 14,0 %. Seutukunnittain tarkasteltuna alhaisin työttömyysaste oli Kuopion seudulla 10,6 %. Työpaikan avoimilta markkinoilta sai joulukuun aikana 935 (1242) työnhakijaa. Ns. aktivointiaste (toimenpiteissä olevien osuus laajasta työttömyydestä) on laskenut hieman syksystä, ollen vuoden lopussa 25,4 (29,5) prosenttia. Joulukuun työllisyystilaston mukaan työttömyyden muutoksen nousuvauhti olisi selvästi taantumassa. Nousu selittyy lomautusten määrän voimakkaalla kasvulla sekä erilaisten aktivointitoimenpiteiden määrän alenemisella. Lomautusten ennakkoilmoitusten määrä on edelleen edelliseen vuoteen verrattuna kaksinkertainen ja lomautusten määrä tullee säilymään selvästi normaalisuhdannetta korkeammalla tasolla ainakin kevääseen saakka. Kausiluonteinen työttömyys jatkanee vielä nousua. (Lähde: Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 12/2012) Juankoskella työllistämistoimenpiteillä (työllistämistuella ja työvoimatoimiston kautta työharjoittelu,työelämävalmennus ja mahd. oppisopimus) työllistettiin kaupungin organisaatiossa vuoden 2012 aikana 4 henkeä. Kaupunki osallistui nuorten kesätyöllistämiseen ja työpaikan sai 28 nuorta. Juankoskelaisiin työllistämistoimenpiteitä kohdistettiin vuonna kpl. Työvoimakoulutuksessa olevat ei sisälly työllistämistoimenpiteisiin. Työvoimakoulutuksessa juankoskelaisia oli vuonna henkeä. Työnvälitystilaston tilannekatsauksen mukaan Juankosken työttömyysprosentti oli 12,0 (11,2). Työvoimasta 2192 oli työttömänä 263, josta naisten osuus 93. Tilastokeskuksen ennakkoilmoituksen mukaan vuonna 2012 Juankosken väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaita ja 65-vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden 62. Pohjois-Savossa vastaavat luku on 57 ja koko maassa 54. (Lähde: Pohjois-Savon Liitto) Elinkeinorakenne Juankoskella on tilaston mukaan ollut 1706 (1713) työpaikkaa. Muutos vuoteen 2008 on vähennystä 129. Kaupunki ei ole suorittanut omaa työpaikkaselvitystä. Viimeisin voimassa oleva virallinen tilasto on vuoden 2010 tilasto. Tilastossa on nähtävillä Stromsdalin konkurssin työpaikkojen menetys, joka oli yli 200 työpaikkaa sekä Metso Oyj:n (ent. Tamfelt Oy) henkilöstö- 15

16 vähennykset. Vuoden 2010 ja 2011 aikana syntyi kuitenkin korvaavia työpaikkoja mm. vanhusten hoivapalveluihin sekä kartonkitehtaalle, jotka muutokset ovat nähtävissä täysimääräisenä vasta vuoden 2011 työpaikkatilastossa Työpaikkatiedot vuodesta 2011 valmistuvat syksyllä Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio ja henkilöstömäärä Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on jakautunut kuuteen osastoon. Suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat hallinto-osaston, sosiaaliosaston, hoiva- ja hoitopalvelujen osaston, sivistysosaston ja teknisen osaston toiminnasta vastaavat osastopäälliköt sekä kaupunginkamreeri. 16

17 Henkilöstö Kaupungin henkilöstö (Kokoaikaiset ja osa-aikaiset) Toimiala 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % Yleishallinto ja elinkeinotoimi 42 12, , , ,7 Kiinteistöpalvelut 0 0,0 11 3,5 10 2,7 11 2,6 Maaseututoimi 0 0,0 0 0, , ,9 Sosiaalipalvelut , , , ,1 Koulutoimen palvelut 88 26, , , ,3 Vapaa-ajan palvelut 8 2,4 13 4,2 13 3,5 17 4,1 Yhdyskuntapalvelut 18 5,4 7 2,2 7 1,9 8 1,9 Vesilaitos 6 1,8 8 2,6 8 2,2 9 2,2 JuKa-tilit 5 1,5 6 1,9 9 2,4 9 2,2 Yhteensä , , , ,0 Henkilöstömäärä on kaikki vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja työllistetyt tilanteessa. Henkilöstömäärän merkittävä muutos vuodesta 2010 johtuu lomitustoimen siirtymisestä Maaningan kunnan hoidettavaksi. Kiinteistöpalvelut siirtyivät vuoden 2012 alusta yhdyskuntapalvelun vastuualueelle. Henkilöstömääriä ja rakennetta koskevia tietoja käsitellään erillisessä henkilöstökertomuksessa Arvioi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävin taloudellinen riski kaupungin velkamäärän lisäksi on talouden tervehdyttämisohjelman toteutuminen, jos sitä ei toteuteta kaupunginvaltuuston hyväksymässä laajuudessa. Juankosken talouden liikkumavara ja edellytykset palvelujen tarjoamiseen kuntalaisille heikkenevät tai jopa häviävät, ellei taloutta saada tasapainoon. Velkaantumisriskin hallitseminen on pitkäjänteistä toimintaa, joka edellyttää suunnitelmallisuutta ja tuloksellista toimintaa. Kartonkitehtaan tuotannon jatkumisen varmistaminen parantaisi kaupungin tulopohjaa ja vahvistaisi työllisyyskehitystä. Kaupungin toimintaan tulee kuitenkin edelleenkin vaikuttamaan myös yleinen kuntatalouden kehitys, joka luo taloudellista epävarmuutta. Alhaiset euriborit ovat helpottaneet kaupungin rahoitusasemaa, mutta pienikin korkojen nousu kaupungin velkamäärässä lisää rahoituskuluja. Väestön vanheneminen ja ikärakenteen painottuminen vanhempiin ikäluokkiin lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja edellyttää lisärahoitusta näiden palvelujen järjestämiseen. Kaupungin olisi pystyttävä kasvattamaan palvelutuotannon tehokuutta ja lisäämään hallintokuntien kustannustietoisuutta. Uusia ratkaisuja palvelutuotannon järjestämiseen on pyrittävä löytämään ja samalla hyödynnettävä myös muiden kuntien ja kaupunkien hyviä käytäntöjä palvelutuotantoa suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat tulevaisuuden haasteita ja riski palvelutuotannon järjestämisessä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sektorilla. Normaaliolojen häiriötilanteet ja poikkeusolojen hallitseminen hoidetaan pääsääntöisesti normaalistikin johtovastuussa olevan henkilöstön toimesta. Poikkeusolojen aikaiset mahdolliset uudet tehtävät annetaan normaalisti samankaltaisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille. Kaupunginjohtaja on nimennyt poikkeusolojen johtoryhmän. Valmiussuunnitelmien sisältöjen uudistamista ja päivittämistä on tehty. Kaupungin ja Kaavin kunnan heikosti toimiva kuntapariyhteistyö on riski palvelutuotannolle, jota sopimuksin on päätetty hoitaa yhteistyössä. Vuosiluokkien 7-9 opetus yhteisessä koulussa Juankos- 17

18 kella, on jatkunut Juantehtaan koulun peruskorjauksen valmistuttua syksyllä Kaavin kunta irtisanoi kuntapariyhteistyösopimuksen yläasteen osalta vuonna 2010 päättyväksi, mutta kotikuntakorvausten käsittelyn vuoksi päätti jatkaa sopimusta vuoteen 2015 saakka. Kaavin sopimusrikkomus on aiheuttanut ylimääräistä lisätyötä kunnissa ja hankaloittanut Juankosken opetustoimen suunnitelmia. Koulutyö on kuitenkin sujunut hyvin juankoskelaisten ja kaavilaisten oppilaiden välillä, vaikka kuntapariyhteistyö ei ole toiminut tehtyjen päätösten ja suunnitelmien mukaan. Kaupungilla oli vuonna 2012 voimassa kaupunginhallituksen tekemän vakuutusohjelman mukaisesti seuraavat vakuutukset If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus (kuntouttava työtoiminta, omaishoitajat, vammaisten työtoiminta) Lakisääteinen työtapaturmavakuutus (yläkoulun ja lukion oppilaat) Lakisääteinen työtapaturmavakuutus (työntekijät) Kuntalaisten tapaturmavakuutus Työnantajan työttömyysvakuutus Työntekijän työttömyysvakuutus Omaisuusvakuutukset (tietyille riskialttiille katsotulle irtaimistolle, metsät ja kiinteistöt) Keskeytysvakuutukset Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus ja erityisvastuu (toimintavastuu) Tapaturma- ja matkavakuutukset (mm. ryhmätapaturmavakuutus ja talkootyöt) Ajoneuvovakuutukset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilinpäätöksen valmistumisen aikaan vuoden 2013 talousarvio on toteutunut helmikuun loppuun. Verratessa vuoden 2012 tilinpäätöslukuja vuoden 2013 talousarvioon ja talousarvion toteumaan 1-2/2013 on selvästi nähtävissä sosiaali- ja terveystoimen menokehitys ja siitä johtuvat menopaineet. Ensimmäinen verotuloennuste vuodelle 2013 annetaan huhtikuussa, jonka jälkeen verotuloennustetta korjataan, jos se nähdään tarpeelliseksi. Vuoden 2013 vuosikatetavoite on 1,397 milj. euroa, joka on lähes vuoden 2012 tasolla. Vuonna 2011 hyväksytyssä talouden tasapainottamispaketissa, joka toimii myös kaupungin palvelustrategiana, on toimenpiteitä, joilla kaupungin talous voidaan saada kestävämmälle pohjalle. Kaupungin on varauduttava tuleviin ikärakenteen muutoksiin ja velkaantuneen valtiontalouden aiheuttamiin haasteisiin kuntasektorille, joka tarkoittaa mm. kuntien valtionosuuksien leikkauksia Ympäristötekijät Stromsdal Oyj:n tehtaiden monimuotoinen toiminta pitkän aktiivisen historian aikana on pitänyt sisällään useiden erilaisten kemikaalien ja polttoaineiden käsittelyä. Kemikaaleja on käytetty metsäteollisuuden prosesseissa, prosessilaitteiden pesuissa sekä korjaamotoiminnassa. Polttoaineita on vastaavasti käytetty rakennusten lämmitykseen ja prosessihöyryn tuotantoon sekä päällystyskoneen kuivausprosessiin suoraan. Prosesseissa käytetyillä kemikaaleilla ei ole todennäköistä pääsymahdollisuutta maaperään muuten, kuin säiliöautojen purkupisteiden läheisyydessä. Lisäksi ympäristölle vaarallisten kemikaalien toimitusmuoto polttoaineita lukuun ottamatta on ollut astiatoimituksina (kontteina ja tynnyreinä) ja astioita käsiteltiin ja varastoitiin pääasiassa sisätiloissa tai harvoin lyhyitä aikoja asfaltoidulla piha-alueella. Suurimmat ympäristöriskit kartonkitehtaan tonteilla sijaitsevat polttoaineiden varastointi ja purkaus/tankkauspisteiden alueilla. Toteutuva taloudellinen riski on, jos tehtaan toiminta loppuisi kokonaan, olisivat maaperätutkimusten kustannukset. Kustannukset voivat kohota merkittäviksi kohteiden lukumäärä takia ja vastaavasti todennäköisimmän toteutuvan ympäristöhaitan poistamisesta aiheutuvan kustannuksen (polttoaineella saastuneen maamassan vaihtaminen puhtaaseen) määrää on vaikea arvioida. 18

19 1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa Juankosken kaupungin kokonaisvaltaista johtamista. Johtoryhmä suoritti sisäisen valvonnan arvioinnin kaupunginjohtajan johdolla vastaamalla riskienhallintaan liittyviin kysymyksiin erillisen lomakkeen avulla. Arviointi kohdistui johtamiseen ja hallinnon järjestämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, riskienhallinnan järjestämiseen, toiminnallisten riskien tunnistamiseen ja hallintaan, tiedonkulkuun ja seurantaan. Havaitut kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Sisäisen valvonnan osa-alueiden arvioinneissa johtamisen ja hallinnon järjestämisen arvioitiin olevan asianmukaista ja tavoitteiden asettamisen ja niiden seurannan todettiin toteutuvan lähes systemaattisesti. Erilaisten toiminnallisten riskien (henkilöstö, ympäristötietoisuus, tietojärjestelmät, lainmukaisuus ja hyvä hallintotapa, sopimukset ja omaisuus) hallinnan arvioitiin olevan lähes riittävää. Tiedonkulun ajantasaisuuden ja riittävyyden sekä tiedonkulun arvioitiin toteutuvan melko hyvin. Jatkuvan seurannan menettelyt ovat lähes systemaattisia. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Riskienhallinnan kehittäminen on ollut toimintavuonna pysähdyksissä, mutta prosessia jatketaan ja kaupungin johtoryhmässä valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin riskienhallintapolitiikka, jossa määritellään mm. riskienhallinnan vastuut ja tehtävät, riskien luokittelu ja keskeiset riskit, riskienhallintaprosessi (menettelyt riskien tunnistamiseen, arviointiin, riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn), raportointimenettelyt jne. 2. Juankosken kaupungin kirjallinen tietoturvastrategia on päivittämättä, mutta prosessia jatketaan ja kaupungin johtoryhmässä päivitetään tietototurva-asiat atk- vastaavan kanssa yhteistyönä. Tietoturvastrategiaan sisällytetään mm. tietoturvan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt entistä tehokkaammin. Tietosuojavastaava on nimetty sosiaalitoimeen. Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Juankosken kaupungin sisäisestä tarkastuksesta vastaavat hallintokunnat voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Toimintavuonna ei ole vahvistettu sisäisen tarkastuksen painopistealueita. Osastopäälliköt ovat suorittaneet sisäistä tarkastusta hallintokunnissa omien tärkeinä pitämiensä havaintojen pohjalta ja raportoineet kaupunginhallitukselle keskeisimmistä valvonnassa esille tulleista tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta Kaupungin sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty ottaen huomioon voimassa olevat kaupungin johto- ja toimintasäännöt, konserniohjeen, talousarvio ja täytäntöönpanomääräykset, raportointimenettelyt, strategia-asiakirjat ja kaupunginhallituksen päätökset kaupungin toimintojen vakuuttamisesta. Sisäisen valvonnan ohjetta ei päivitetty vuonna

20 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-), väh. (+) Varausten lis. (-), väh. (+) 0 0 Rahastojen lis. (-), väh. (+) 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /-kulut, % 21,52 22,39 Vuosikate/poistot, % 91,13 48,22 Vuosikate, /asukas 272,33 144,77 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 *Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot