a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ"

Transkriptio

1 a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ

2 Vuosikertomuksen toteutus: Kuvat: Arja Tuura Tämän vuosikertomuksen kuvat ovat entisen Alavan lastensairaalan kiinteistöistä, jotka Niiralan Kulma rakennutti nykyisille käyttäjilleen. E

3 F f áùääçáäâxààxäé Toimitusjohtajan tervehdys 4 Toimintaympäristö 5 Yhtiön liiketoiminnan kehittyminen vuonna Hakemukset ja asuntojen käyttöaste 6 Liikevaihto 6 Taloudellinen toiminta ja asema 6 Niiralan Kulma Oy:n tavoitteiden toteutuminen 6 Ympäristövaikutukset 6 Niiralan Kulma Oy:n toimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 7 Käyttöaste 7 Rahoituskustannukset 7 Vuokrasaatavat 7 Ylläpitokorjaukset 7 Henkilöstö 7 Rakennuttaminen 8 Kiinteistönhoito-osaston toiminta 9 Asukaspalveluosaston ja asukkaiden toiminta 10 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajat Tytäryhtiön tiedot a ÜtÄtÇ ^âäåt ÇâÅxÜÉ Çt Henkilöstötase 12 Henkilöstön koulutusjakauma 12 Vakituisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma 12 Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä 12 Vakinaisen henkilöstön työsuhteen kesto 12 Nikulaisten ikärakenne Uudisrakentaminen ja peruskorjaus 13 Kiinteistönhoito 13 Kiinteistönhoitotyöt ja tarvikehankinnat 13 Korjaustyöt ja tarvikehankinnat 13 Siivoustyöt ja tarvikehankinnat 13 Asukaspalvelu 14 Vuokrasopimusten purut 14 Asuntojen ja asukkaiden määrä 14 Vuokralaisdemokratia 14 Muuttojen määrä 14 Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa Tunnusluvut 15 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Rahoituslaskelma 17 Talousarviovertailu 18 Esitys tilikauden tulosta koskevaksi toimenpiteeksi 19 Tilintarkastuskertomus 19

4 gé Å àâá}é{àt}tç àxüäx{wçá Vuosi 2007 oli Niiralan Kulma Oy:n 58. toimintavuosi, jota voidaan luonnehtia henkilöstömuutosten vuodeksi. Yhtiön pidetty toimitusjohtaja Olli Jääskeläinen siirtyi kvartaalitalouden puolelle ja allekirjoittanut nimitettiin jatkamaan toimitusjohtajan tehtäviä elokuun alusta alkaen. Rakennuttajapäällikön tehtävät otti vastaan Ari Marttinen. Yhtiön pitkäaikainen asukaspalvelupäällikkö Niilo Kalsi jäi hyvin ansaitsemalleen eläkkeelle ja asukaspalvelupäälliköksi siirtyi Päivi Vanninen. Lisäksi asukaspalvelu-, kiinteistönhoito- ja talousosastolla tehtiin muutoksia organisaatiossa. Niiralan Kulma Oy:n hallitus asetti yhtiölle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle Näitä tavoitteita saavutettiin niin hyvin, että henkilöstölle jaettiin tulospalkkausta sovittujen kriteereiden mukaisesti. Vuoden aikana myöskin omistaja asetti omat tavoitteensa yhtiölle vuodelle 2008 ja samalla siirryttiin kolmesti vuodessa tapahtuvaan seurantaan. Vuoden 2007 aikana valmistui lopullisesti Alavan peruskorjaus ja uudisrakennushanke. Kiinteistönhoitoosasto otti vastuun kohteen ylläpidosta ja hoidosta. Rakennuksiin asennettiin paljon nykyajan vaatimusten mukaista tekniikkaa, jonka käyttöönotto on sujunut erinomaisesti. Tilojen eri käyttäjiltä tullut palaute on ollut pääosin positiivista. Kohteen rakennuksissa on vielä meneillään urakoitsijoiden suoritettaviksi kuuluvia takuutöitä, jotka tehdään urakkasopimusten mukaisesti. Alavan korttelissa sijaitsee peruskorjattu, entinen lääkäreiden asuntoina toiminut rakennus A4. Tämä rakennus sijaitsee erittäin upealla paikalla, näkymät suoraan Valkeisenlammelle ja matkaa torille alle kilometri. Rakennuksen peruskorjauksessa panostettiin asuntojen laadukkaisiin pintarakenteisiin. Vuokra on ylivoimaisesti kallein Niiralan Kulman asunnoista, mutta asunnot ovat olleet siitä huolimatta hyvin haluttuja ja asukkaat tyytyväisiä. Tämä osoittaa, että kun kohde on laadukas ja ennen kaikkea sijainti hyvä, osa vuokralaisista on valmiita maksamaan hieman enemmän vuokraa. Näin ollen jatkossa tullaan selvittämään hyvin tarkkaan, minne asuntoja rakennetaan. Asuntohakemusten määrä vakiintui hieman alle tuhan- G teen hakemukseen. Tämä määrä hakemuksia on käsityksemme mukaan se määrä, jolla kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja yhtiön asuntoja ei ole vaarassa jäädä tyhjilleen. Yhtiön asuntojen käyttöaste pysyi kuluneena vuonna tavoitteen mukaisena, eikä asuntojen tyhjyyksistä aiheutunut merkittäviä vuokratappioita. Omistusasuntojen rakentaminen jatkui Kuopiossa vilkkaana ja niiden kauppa kävi hyvin. Kuopion asukasluku kasvoi menneenä vuonna vain 350 henkilöllä. Lisäksi vuokra-asumisen suosio on ollut tutkimusten mukaan laskussa jo vuosia, eikä käännettä ole vielä nähtävissä, vaikka asuntolainojen korkotaso nousi vuoden aikana. Kuluneen vuoden aikana rakentamisen kustannustaso jatkoi voimakasta nousua ja urakoitsijoilla oli tilauskirjat täynnä. Näistä syistä johtuen yhtiössä ei käynnistetty uusien kohteiden rakentamista, vaan seuraava uudisrakentamiskohde tulee olemaan vasta muutaman vuoden päästä Pappilanmäellä. Tässä markkinatilanteessa yhtiö keskittyi toteuttamaan laaditun peruskorjausohjelman mukaisia peruskorjauksia, joihin saatiin kohtuuhintaisia urakkatarjouksia siten, että peruskorjausten kustannustaso pysyi kohtuullisena. Vuoden 2007 aikana toteutettiin yhteistyössä muiden suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöiden kanssa kaksi merkittävää tutkimusta, asukastyytyväisyys- ja imagotutkimukset. Nämä tutkimukset tehtiin samalla tavalla kuin vastaavat tutkimukset kaksi vuotta aiemmin, jotta voitiin verrata mihin suuntaan toiminta on muuttunut. Asukastyytyväisyystutkimuksessa Niiralan Kulma Oy saavutti parhaan kokonaistuloksen näiden yhtiöiden joukossa. Asukkaamme ovat tutkimuksen mukaan tyytyväisiä yhtiön tuottamiin asumispalveluihin sekä laadullisesti, että hinnallisesti. Imagotutkimuksessa mitattiin yhtiöiden paikallista imagoa tekemällä kysely satunnaisesti valituille kuopiolaisille. Tutkimuksen mukaan olemme halutuin vuokranantaja Kuopiossa, meidän asuntomme mielletään laadullisesti ja hintatasoltaan parhaiksi, olemme luotettavin, turvallisin ja nykyaikaisin vuokranantaja. Tutkimuksilla osoitettu johtavan asemamme säilyttäminen ja sen vahvistaminen Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja vakiintuneiden toimintatapojen kriittistä tarkastelua toimintaympäristön muuttuessa. Toimimalla kustannustehokkaasti turvaamme parhaiten yhtiömme menestyksen myös tulevaisuudessa. Henkilöstölle vuosi oli työntäyteinen. Haluan lämpimästi kiittää koko ammattitaitoista henkilöstöämme hyvin suoritetusta työstä. Kiitokset asukkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, omistajan edustajille ja Niiralan Kulma Oy:n hallitukselle hyvästä yhteistyöstä vuonna Kari Keränen toimitusjohtaja

5 H gé Å ÇàtçÅÑùÜ áà Vuotta 2007 leimasi Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt subprime-kriisi. Heinäkuussa alkanut finanssikriisi on vaikuttanut voimakkaasti sekä Yhdysvaltojen että Euroopan talouteen. Euroalueen inflaatiokehitys oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta inflaatio pysyi tavoitteena olevan kahden prosenttiyksikön alapuolella, mutta lähti loppuvuodesta jyrkkään kasvuun ja oli loppuvuodesta 3,2 prosentin tasolla. Vuoden 2007 aikana lyhyet markkinakorot nousivat yli yhdellä prosenttiyksiköllä, niiden ollessa vuoden lopulla hieman alle viiden prosentin. USA:n keskuspankki alensi ohjauskorkoa vuoden lopulla useaan eri otteeseen ja Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron vuoden lopulla 4,0 prosentissa. Öljyn hintakehitys oli koko vuoden nouseva ja tynnyrihinta oli vuoden lopussa 90 dollarin tasolla, joka on yli kaksinkertainen vuoden 2000 tasoon. Öljyn hinnan vaikutus EU-alueen inflaatiokehitykseen oli merkittävä ja se selittää osaltaan inflaation kasvamisen loppuvuodesta. Muita inflaation kasvuun voimakkaasti vaikuttavia tekijöitä olivat palkkakustannusten nousu ja ruuan kallistuminen. Suomessa inflaatio vuonna 2007 oli keskimäärin 2,5 %. Suomen bruttokansantuotteen ennakoitiin kasvavan vuonna 2007 yli neljä prosenttia. Tämä on hyvä tulos, mikäli se toteutuu, sillä se on lähes kaksinkertainen EU-alueen kasvuennusteeseen verrattuna. Työllisyys Suomessa on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan jatkanut kasvuaan. Joulukuussa 2007 työllisiä oli vuoden takaista enemmän. Toteutunut työllisyyskehitys ylitti hallituksen tavoitteet. Kuopion kaupungin väkiluku kasvoi vuonna 2007 noin 350 hengellä. Se on hieman vähemmän kuin ennusteen mukainen tavoitteellinen väestönkasvu. Vähäinen väestönkasvu heijastuu väistämättä myös asuntojen kysyntään. Asuntohakemustemme määrä on pysynyt melko tasaisena koko vuoden. Suomalaisten kotitalouksien asuntolainakannan kasvuvauhti hidastui vuoden aikana. Lainakanta kasvoi joulukuussa vain 12,4 prosenttia, kun kasvu vuotta aiemmin oli noin 15 prosenttia. Edelleen moni kotitalous siirtyi vuokralta omistusasujaksi myös Kuopiossa. Tämä osaltaan vähensi vuokra-asuntojen paikallista kysyntää, mutta hakemustemme määrän pysyminen lähes vakiona viittaa siihen, että kilpailijoidemme asuntotarjontaan kohdistuva kysyntä lienee heikkenemässä. Vuoden loppupuolella asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet ja omistusasuntojen kauppa on vähentynyt. Myös myyntihintojen nousu on pysähtynyt tai jopa kääntynyt laskuun. Riski grynderituotannon myynnin hidastumisesta on kasvanut, ja myymättömiä asuntoja on paljon enemmän kuin vuosi sitten. Omistusasuntojen markkinat ovat ohittaneet kuumimman vaiheensa. Asuntojen uudisrakentaminen jatkui Kuopiossa edellisvuosien tapaan varsin vilkkaana painottuen omistusasuntojen tuotantoon. Omistusasuntoja valmistui yhteensä 690 kpl. Vuokra-asuntoja valmistui 93 kpl, joista Niiralan Kulmalle 41 kpl. Rakennuskustannusten nousu on jo useita vuosia ollut selvästi yleistä hintojen kallistumista nopeampaa. Vuonna 2007 rakennuskustannukset kohosivat 5,6 prosenttia. Rakennusalan korkeasuhdanne lienee saavuttanut huippunsa, mutta mitkään merkit eivät viittaa siihen, että suurta laskua olisi odotettavissa. Ilman syvempää rakentamisen volyymin laskua kustannukset ne eivät halpene, kun ovat kerran kohonneet tietylle tasolle. Rahoitusmarkkinoilla vuotta 2007 leimasi korkotason selvä nousu aivan vuoden loppupuolelle asti, jolloin korot kääntyivät selvään laskuun. Kuuden kuukauden Euribor-korko kohosi vuoden alusta joulukuun loppupuolelle tultaessa noin yhden prosenttiyksikön. Rahoitusmarkkinoilla kuluva vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen. Euroopan talouskasvu on hidastumassa samaan aikaan kun inflaatio on kasvanut yli kolmeen prosenttiin. Yhdysvalloista lähtenyt subprime-kriisi ei ole vielä hellittänyt, joten EKP:llä tulee olemaan varsin haasteellinen tehtävä pitää ohjauskorot sopivalla tasolla. Yleisesti uskotaan, että sekä pitkät, että lyhyet markkinakorot nousevat nykyisestään. Pankkien lainatarjousten marginaalit ovat säilyneet pieninä myös vuonna Rahalaitosten lainojen tarjonta ja pienet luottoriskit ovat pitäneet marginaalit lainanottajan näkökulmasta edelleen kohtuullisella tasolla. Keväällä käytyjen eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmassa linjattiin hallituskauden asuntopoliittiset tavoitteet ja päätoimet. Ohjelman mukaan erityistä huomiota pitää kiinnittää mm. vuokra-asuntotarjonnan riittävyyteen, tonttipulaan, rakennustuotannon tuotantoresursseihin, rahoitukseen ja rakennusalan suhdannetilanteeseen. Ympäristöministeriö asetti työryhmän laatimaan asuntopoliittista toimenpideohjelmaa. Tältä työryhmältä odotettiin ratkaisun avaimia kohtuuhintaisten vuokraasuntojen rakentamiseen. Nyt kun työryhmä on laatinut ehdotuksensa, voidaan todeta, että siinä keskityttiin enimmäkseen pääkaupunkiseudun ongelmien ratkaisuihin. Paikallisiin ja maakuntien kasvukeskusten vuokra-asuntojen omistajille siitä ei juuri ollut apua.

6 l{à Ç Ä ~xàé Å ÇÇtÇ ~x{ ààçå ÇxÇ äâéççt ECCJ [t~xåâ~áxà }t táâçàé}xç ~ùçàà táàx Asuntohakemusten määrä pysyi koko vuoden hyvin tasaisena. Vuoden vaihteessa voimassa olevia hakemuksia oli rekisterissä Tämä on mielestämme hyvin lähellä tasapainotilannetta, jossa halukkaat ja kriteerit täyttävät hakijat saavat asunnon kohtuuajassa ja tyhjiä asunoja ei juuri ole. Tosin joillakin, vähemmän halutuilla alueilla peruskorjaamattomia isoja perheasuntoja on jouduttu tarjoamaan jopa 4 6 kertaa, ennen kuin asunto on saatu vuokrattua. Kilpailu on selvästi kiristynyt paikallisilla vuokra-asuntomarkkinoilla. Tästä kertoo korkea vaihtuvuus. Vaihtuvuus asunnoissamme on 20,6 %, mutta toisaalta valtakunnallisesti toimivilla kilpailijoillamme (VVO ja Sato) asukkaiden vaihtuvuus on yli 25 %. Koska markkinoilla on vuokra-asuntoja mistä valita, ihmiset etsivät mieleistään asuntoa aktiivisesti. Yhtiön asuntojen käyttöaste säilyi tavoitteiden mukaisesti koko vuoden erittäin korkeana. Käytännössä yhtiön asuntokannassa ei ollut tyhjiä asuntoja. Tuottamallamme vuokra- ja palvelutasolla kilpailukykymme on erinomainen Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla. Jatkamalla kustannustehokasta toimintaa ja panostamalla asumispalvelun laatuun Niiralan Kulma Oy varmistaa hyvän kilpailuasemansa myös tulevaisuudessa. Emme usko kärsivämme alhaisesta käyttöasteesta myöskään tulevina vuosina. _ ~xät {àé Yhtiön vuoden 2007 liikevaihto oli budjetoidun mukainen 28,5 milj.. Liikevaihtoa edellisestä vuodesta kasvatti Alavan kortteliin valmistuneet yli m 2 liiketilat sekä 41 vuokra-asuntoa. Pääosin vuokrista ja käyttökorvauksista koostuva tulorahoitus toteutui hyvin, eikä tilojen vajaakäytöstä aiheutunut vuokratappioita. Vuoden 2008 liikevaihto on hyväksytyn budjetin mukaan 29,6 milj.. gtäéâwxää ÇxÇ àé Å Çàt }t táxåt Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä koko päättyneen tilivuoden ajan. Talousarvioon verrattuna saavutettiin huomattavia säästöjä sekä pääomamenoissa, että hoitomenoissa ja näin ollen pystyttiin kartuttamaan peruskorjausrahastoa aiottua enemmän. Hoitomenosäästöt syntyivät hallintokulujen sekä veden ja lämmön kulutuksen osalta. Koko hoitomenoerän säästö oli euroa, vaikka kiinteistöveron kohdalla kustannukset ylittyivät eurolla, koska kiinteistöjen verotusarvojen määrittelyä muutettiin siten että vero kasvoi nelinkertaiseksi. Säästöä syntyi myös pääomakuluissa euroa ja henkilöstökuluissa euroa. Yhtiön vakaan taloudellisen tilanteen ja korkotason nousun vuoksi myös korkotuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän. Vuodelta 2007 kertyneen ylijäämän turvin voimme turvata maltillisen vuokrakehityksen myös tulevina vuosina, kun jatkamme viime vuosina toteutetun toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen etsimisen linjoilla myös tulevaisuudessa. Pääomakulujen säästö syntyi konvertoitujen lainojen korkotason jäädessä arvioitua alemmas ja euroa lyhennyserän siirtyessä seuraaville vuosille. Henkilöstökulujen säästöt syntyivät toteutetuista organisaatiomuutoksista, henkilöstömäärän tarkoituksenmukaistamisesta ja valitettavasti myös pitkistä sairaslomista. gtäé ààx wxç àéàxâàâå ÇxÇ Niiralan Kulma Oy hallitus ja johtoryhmä ovat laatineet vuonna 2005 yhtiön tavoitteita ja tulevaisuutta käsittelevän asiakirjan, Visio 2015, jossa yhtiön missioksi on määritelty edullisten ja riittävän laadukkaiden asumispalveluiden tuottaminen kuopiolaisille. Toiminta täytti hyvin tämän tavoitteen myös tilivuonna Vuoden aikana yhtiön omistaja, Kuopion kaupunki, asetti yhtiölle omat tavoitteet vuodelle Nämä tavoitteet yhdistettiin yhtiössä jo nykyisinkin käytössä oleviin toiminnan tavoitteisiin ja niiden seuranta tapahtuu omistajan laatiman vuosikellon mukaisesti. Vuoden 2007 aikana Niiralan Kulma Oy:ssä saatiin päätökseen arvojen määrittäminen yhtiölle. Arvoprosessissa eri henkilöstöryhmistä ja yhteistyökumppaneista koottu arvotyöryhmä kokoontui useita kertoja ja lopputuloksena määriteltiin yhtiön arvot. Kiteytettynä Niiralan Kulma Oy:n arvot ovat: Niku-henki kestää isältä tyttärelle. Niku on yhteisöllinen, asukaslähtöinen ja taloudellinen. Arvojen maastouttaminen on tulevien vuosien tärkeä tehtävä. låñùü áà ät ~âàâ~áxà Yhtiön toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennusten energiankulutuksesta ja siitä aiheutuvista päästöistä. Päästöjen vähentämiseksi Niiralan Kulma Oy on sitoutunut valtakunnallisen asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksen (AEES) mukaisiin tavoitteisiin vähentää asuinkiinteistöjen lämmön ja veden ominaiskulutusta 15 prosenttia vuoteen 2012 mennessä sekä pysäyttää kiinteistösähkön ominaiskulutuksen kasvu ja kääntää kulutus laskuun ennen vuotta Yhtiön kiinteistöjen energian kulutusta on seurattu AEES:n edellyttämällä tavalla vuodesta 2003 alkaen. Vuodesta 2003 lämmön ominaiskulutus rakennuskuutiota kohden on laskenut 9,3 prosenttia ja veden ominaiskulutus 7,2 prosenttia. Sähkön ominaiskulutus on laskenut vastaavana aikana 2,2 prosenttia. I

7 l{à Ç àé Å ÇàttÇ Ä ààçä áàù Ü á~x áàù }t xñùätüåââáàx~ } áàù J ^ùçàà táàx Suurin vuokrataloyhtiön toimintaan liittyvä riski on asuntojen alhainen käyttöaste, joka johtaa tulorahoituksen pienenemiseen, ellei vuokrattuna olevien tilojen vuokria koroteta. Tyhjinä olevien tilojen aiheuttamat käyttö- ja pääomakustannukset kertyvät yhtiön maksettaviksi eikä tiloista saada vastaavasti tuloja. Niiralan Kulma Oy:n asuntojen käyttöaste on säilynyt tavoitteen mukaisena jo vuosikymmeniä ja nykyinen asemamme Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla mahdollistaa tavoitteen mukaisen käyttöasteen saavuttamista myös kuluvana vuonna. et{é àâá~âáàtççâ~áxà Niiralan Kulma Oy:n taloudelliseen toimintaan liittyy oleellisena osana suuri vieraan pääoman osuus taseessa. Yhtiöllä on merkittävä määrä korkokustannuksia aiheuttavaa lainaa. Vuosittaiset korkokustannukset ovat yli 20 % liikevaihdosta. Korkokustannusten hallinta on yhtiön toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä osatekijöistä ja korkotason muutokset yksi suurimmista kustannusriskiä aiheuttavista toimintaympäristön muutostekijöistä. Yhtiön noin 180 milj. euron lainapääomasta on vuoteen 2012 saakka kiinni, alle 3 %:n korkotason turvaavissa, korkojohdannaissopimusten piirissä noin 47 milj. euroa (26 % pääomasta), noin 62 milj. euron arvosta lainoja on sidottu 6 tai 12 kuukauden markkinakorkoon (35 %) ja 70 milj. euroa on Valtiokonttorin myöntämiä aravalainoja (39 %), joiden korkotasot on sidottu toteutuneeseen inflaatioon sekä kulloiseenkin peruskorkoon. Lainasalkun korkorakenteella on pyritty suhteellisen vakaaseen korkotasoon ja toisaalta hyötymään lyhyiden korkojen sekä korkojohdannaissopimusten mahdollistamasta alhaisemmasta, tosin riskiäkin sisältävästä, korkotasosta. Vuonna 2007 lainasalkkumme keskikorko oli 3,4 %. Yhtiön nettorahoituskuluihin vaikuttaa myönteisesti yhtiön hyvä kassatilanne. Kassavarat on keskitetty yhdelle pankkitilille, jolle pankki maksaa yhden kuukauden markkinakorkoon sidottua talletuskorkoa päiväsaldolle. Vuoden 2007 talletuskoroista kertyneet rahoitustuotot olivat lähes 0,3 milj. euroa. iâé~ütáttàtätà Niiralan Kulma Oy:n saatavat vuokralaisilta ovat kasvaneet koko 2000-luvun, keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Vuokrasaamisten kasvu on ollut suuri suhteellisesti tarkasteltuna, mutta euromääräisesti ei kuitenkaan ole kyse merkittävästä yhtiön toimintaa uhkaavasta riskistä. Vuoden 2007 lopussa vuokrasaamisten kokonaismäärä oli noin 0,55 milj. euroa, josta 0,43 milj. euroa on alle viisi vuotta vanhoja ja siten mukana taseessa. Yhtiössä otettiin vuonna 2007 käyttöön 250 euron suuruinen vuokravakuus uusien vuokrasopimusten teon yhteydessä. Jatkossa odotamme tämän vaikuttavan uusien vuokravelkojen kasvua vähentävästi. Kertyneet vuokrasaatavat eivät aiheuta riskiä yhtiön rahoitusasemaan nähden. lääùñ àé~éü}tâ~áxà Pitkäjänteisen ja kokonaistaloudellisen kiinteistönpidon edellytyksenä ovat riittävät kiinteistöjen ylläpitokorjaukset, joilla vältetään korjausvelan muodostuminen peruskorjaussyklin aikana. Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöjen korjaustoiminta on perustunut kiinteistöjen todettuun korjaustarpeeseen, eikä niitä ole jätetty tekemättä tai lykätty esim. kustannuksiin vedoten, mikäli kiinteistö on tarkoitus säilyttää kiinteistökannassa. Tarvittaessa kiinteistön peruskorjausta on aikaistettu teknisin perustein, jotta kiinteistöjen tekninen taso täyttää turvallisen asumisen edellytykset. Vuoden 2007 aikana valmistui uusi peruskorjausohjelma, jossa kartoitettiin kiinteistöjen peruskorjausjärjestys vuosille Seuraavien vuosien tavoite on yhtiön omistamien puutalojen tulevaisuuden kartoittaminen. Yhtiön pitkäjänteinen ylläpito- ja peruskorjaustoiminta on estänyt kiinteistöjen korjausvelan muodostumisen. Siksi yhtiön kiinteistökannassa ei ole merkittävää korjausvelkaa, eikä sen kertyminen ole todennäköistä. [xç~ Ä áà Niiralan Kulma Oy:ssä asumispalvelujen tuottaminen hoidetaan suurelta osin oman henkilöstön voimin. Yhtiössä on tehty riskianalyysi oman henkilöstön osalta. Siinä kartoitettiin millainen riski sisältyy mihinkin henkilöstön tehtäviin/resursseihin ja onko korvaavaa/sijaisresursseja saatavilla. Tämän riskianalyysin tuloksena vuoden 2007 aikana lisättiin yksi henkilö taloushallintoon ja it-järjestelmien hallinta jaettiin kahdelle henkilölle. Yhtiön henkilöstön keski-ikä on vuoden 2007 lopussa yli 47 vuotta. Ikääntyvien työntekijöiden aiheuttamiin riskeihin on varauduttu panostamalla työterveyshuoltoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan, opastamalla oikeisiin työmenetelmiin, huolehtimalla työergonomiasta ja hankkimalla raskaisiin töihin helpottavia apuvälineitä. Panostamalla jatkossakin omaan henkilöstöön, yhtiössä ei ole henkilöstöstä aiheutuvaa riskiä. Päinvastoin: oma, ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut henkilöstö on tulevaisuudessa merkittävä voimavara.

8 et~xççâààtå ÇxÇ Uusia asuntoja otettiin vuoden 2007 aikana käyttöön 35 kappaletta Alavan korttelin rakennuksessa B1. Asunnot olivat haluttuja korkeahkosta (10,00 /m 2 / kk) vuokrastaan huolimatta. Uusia uudisrakennuskohteita ei vuoden aikana aloitettu, eikä niitä aloiteta myöskään vuonna Vuoden 2008 alussa on jätetty tontinvarauspyyntö yhdestä Pappilanmäen tontista, jonka rakentaminen alkaa mahdollisesti vuonna Alavan rakennuksen A4, Metsäkummuntie 12:n ja Keski-Kaari 35:n peruskorjaukset valmistuivat tilivuoden aikana. Annikintie 3:n osittaisen korjauksen viimeinen vaihe, sisäpuoliset työt ja putkikorjaukset, valmistuivat kesäkuun lopussa. Myös Riekonkuja 2:n ja Hiirihaukantie 1:n julkisivukorjaustyöt saatiin suoritettua loppuun kesän 2007 aikana.vuoden 2007 aikana suunnitellut peruskorjaukset tytäryhtiö Ellankulman kiinteistöissä Miettiläntie 16 ja Lempeläntie 11 Vehmersalmella ja Niiralan Kulman kiinteistössä Ilmarisentie 6 kilpailutettiin syksyllä. Ilmarisentie 6:n korjausaste muodostui varsin korkeaksi asuntotyyppimuutosten ja saunojen lisäysten takia. Tarjousten hintataso oli noussut aikaisempien vuosien tasosta, mutta tarjoushalukkuus oli selkeästi parantunut pariin edelliseen vuoteen verrattuna. Riistavedellä sijaitsevan Ellankulman kiinteistön peruskorjausta siirrettiin investoinnin kannattavuuden tarkemman selvittelyn ajaksi. Vuoden lopulla haettiin rahoitusta seuraavalle peruskorjausvuorossa olevalle kiinteistölle eli Inkiläntie 2:n A- ja B-taloille. Vuoden aikana kartoitettiin 25 seuraavaan peruskorjausohjelmaan tulevan kiinteistön kunto. Kuntokartoituksen perusteella tehtiin yhtiölle uusi peruskorjausohjelma vuosille K

9 L ^ Çàx áà Ç{É àé Å Çàt Kiinteistöosastolla tehtiin tilivuoden aikana mittava organisaatiomuutos. Kiinteistöpäällikön osa-aikaeläkkeellä olo vaikutti osaltaan siihen, että kiinteistöosaston kolme osa-aluetta, kiinteistönhoito, huolto ja korjaus, eriytettiin ja kaikille valittiin omat päällikkönsä. Näin vastuuta ja päätäntävaltaa voitiin siirtää osastoille ja taata keskeytymätön toiminta myös kiinteistöpäällikön poissa ollessa. Muutoksen on todettu johtaneen hyvään lopputulokseen. Kiinteistönhoitotiimejä on vakiintunut kuusi ja niille kullekin yksi kiinteistönhoitaja tiiminvetäjäksi. Kiinteistönhoitotiimien toimintojen kehittäminen vaikutti organisaatiomuutoksen suuntaan siten, että yhden kiinteistötyönjohtajan todettiin riittävän hoitamaan kiinteistötyönjohdolliset tehtävät aikaisemman kahden sijasta. Kun toinen kiinteistötyönjohtaja hakeutui osa-aikaeläkkeelle, hänelle todettiin sopivan osa-aikaisissa tehtävissä paremmin korjausosaston kirvesmiesten ja kylpyhuoneryhmän esimiestyön. Toisen kiinteistötyönjohtajan tiedettiin jäävän eläkkeelle loppuvuodesta, joten hänen tilalleen palkattiin uusi kiinteistötyönjohtaja, joka vastaa nyt koko yhtiön kiinteistötyönjohdosta. Myös siivoustoimessa todettiin yhden siivoustyönjohtajan ja kahden tiiminvetäjän riittävän. Toiselle siivoustyönjohtajalle ei löydetty korvaavia tehtäviä yhtiön sisältä, joten hänet jouduttiin irtisanomaan. Energiaeksperttitoiminnan vetovastuu siirrettiin kiinteistönhoitopäälliköltä asukaspalveluosastolle, koska yhteydenpito asukastoimikuntiin ja asukkaisiin hoituu luontevammin asukaspalveluosaston kautta. Tarvittaessa kiinteistöosastolta annetaan edelleen asiantuntija-apua asukaspalveluosaston käyttöön, mikäli tarvitaan. TOIMITUSJOHTAJA Tietokonesovelluksia kiinteistönhoidon ja hallinnon tarpeisiin on kehitetty ja otettu käyttöön jo useita: tuntilistojen täyttö, poissaoloilmoitukset, työmääräykset, vahinkoilmoitukset, vuosikorjausbudjetointi ja -laskutus. Kehitteillä on myös uudet huoltokirja- ja kulutusseurantaohjelmat, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2008 aikana. Huoneisto- ja kiinteistöremontit sekä LVIS-korjaustyöt tehtiin oman henkilökunnan voimin lukuun ottamatta alihankintana ostettuja kokonaissuorituksia, kuten hissihuollot, IV- kanavien nuohoukset, kodinkoneiden takuukorjaukset, lukitukset, lasitukset, jäähdytyslaitehuollot ja antennikorjaukset. Huoneistokorjausten odotusajat ovat pysyneet kohtuullisina eli noin kahdessa viikossa. Talojen yhteistilojen, kuten sisäänkäyntien ja porrashuoneiden, kunnostamiseen on edelleen panostettu. Asukkaiden omatoiminen remontointi on jatkunut kiitettävällä tavalla. Asukkaat käyttivät maaleja n litraa ja tapetteja n rullaa. Kylpyhuoneiden korjaustarve helpotti jonkin verran, joten pystyimme vapauttamaan ryhmästä yhden maalarin ja yhden putkimiehen muihin korjauksiin. Korjaustarve on vakiintunut, joten työntekijämäärä pysynee vakaana tulevanakin vuonna (2008). Alavan rakennuksessa A1 tapahtui marraskuun alussa mittava vesivahinko. Veden aiheuttamat vahingot rakenteille kartoitettiin perusteellisesti ja laadittiin suunnitelmat korjaamisesta. Korjaustyöt on aloitettu helmikuussa Tytäryhtiö Ellankulmassa rakennettiin jätekatoksia kolmeen kohteeseen. Ilmanvaihto nuohottiin 6 kohteessa. Peruskorjaustoimenpiteet aloitettiin Miettiläntie 16:ssa ja Lempeläntie 11:ssä. Metsätie 3 ja Lempeläntie 11 liitettiin loppukesällä valmistuneeseen kaukolämpöön. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ KIINTEISTÖSIHTEERI KORJAUSPÄÄLLIKKÖ HUOLTOPÄÄLLIKKÖ KIINTEISTÖNHOITOPÄÄLLIKKÖ KIINTEISTÖTYÖN- JOHTAJA SIIVOUSTYÖN- JOHTAJA KORJAUSTYÖN- JOHTAJA KORJAUSTYÖN- JOHTAJA VARASTO: varastonvalvoja, varastomies ja metallimiehet TIIMINVETÄJÄT TIIMINVETÄJÄT MAALARIT MATTO- MIEHET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAAJAT KIRVES- MIEHET LVI- JA SÄHKÖ- TYÖNTEKIJÄT KIINTEISTÖN- HOITAJAT KESÄTYÖN- TEKIJÄT SIIVOOJAT KESÄTYÖN- TEKIJÄT

10 Táâ~táÑtÄäxÄâÉátáàÉÇ }t táâ~~t wxç àé Å Çàt Asukaspalvelussa oli muutosten vuosi. Petosen toimipiste päätettiin lakkauttaa kokonaan ja koko asukaspalvelu keskittää keskustaan. Asukassihteereille remontoitiin työtilat keskustan toimistolle. Vuoden aikana palveltiin noin asiakasta, joista n asiakasta asioi hakijapalvelussa ja asiakasta vuokraseurannassa. Asukasneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Asukasneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Minna Takala (Kortekatu 6), Paul Hämäläinen (Katraantie 16), Elina Hakulinen (Blominkatu 1), varalla Janne Hyvärinen (Tikaskatu 5-7, lopettanut 7/07), Juha Voutilainen (Kaartokatu 11), Marja-Leena Pohjolainen (Neulastie 6), Raimo Launonen (Malminkatu 12), Kauko Rata (Rastaantie 3), varalla Erkki Valtonen (Rastaantie 3) ja Risto Karvonen (Versokuja 3). Asukasneuvoston puheenjohtajana on toiminut asukaspalvelupäällikkö ja varapuheenjohtajana 4/07 kokouksessa valittu asukasedustaja Minna Takala, joka toimii neuvoston yhdyshenkilönä kokousten valmistelussa. Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen asukasjäsenillä on pysyvä osallistumisoikeus asukasneuvoston kokouksiin. Asukastoimikuntia oli vuoden lopussa 93 kappaletta ja yhdyshenkilöitä lisäksi 15 vuokranmäärityskohteessa, yhteensä 108. Maaliskuulle suunnitellut pilkkikilpailut sekä lasten hiihtokisat jouduttiin perumaan huonon jää- ja lumitilanteen vuoksi järjestetty asukastapahtuma Pohjantien rieha keräsi lähialueiden asukkaita tutustumaan kirpputoriin, syömään keittoa ja laulamaan karaokea. Kirpputorilla oli kaikkiaan 64 kauppiasta, huutokauppaa pidettiin tasatunnein. Pöytävuokrien tuotto käytettiin hyväntekeväisyyteen Morogoron kylämetsäprojektille. Myös toimintaan kaivattuja nuoria osallistui runsaasti tapahtumassa pelattuun Nikun sählymestaruusturnaukseen. Toukokuussa asukasaktiivit tekivät omatoimisen asukasopintomatkan Petkeljärven kansallispuistoon Ilomansissa. Perillä Petkeljärvellä tehtiin ryhmätöitä, joissa ruodittiin asukastoiminnan ongelmia ja etsittiin niihin ratkaisumalleja. Asukasliikuntatapahtuma Niku-futis toteutettiin Magnum-areenalla. Kilpasarjaan osallistui kahdeksan joukkuetta ja sekajoukkuesarjaan kolme. Rannalta ongintakilpailu toteutettiin kahdessa osassa11.8. Valkeisenlammella ja 8.9. Väinölänniemellä. Asukasristeilyä Hietasaloon 4.8. suosi kaunis sää ja osallistujiakin oli sen mukaisesti 74 henkilöä. Asukaslehti Nikulaista toimitti aikaisemmin asukaspalvelupäällikkö, mutta organisaation muuttuessa muutettiin toimintaa myös lehden osalta. Nikulaisen toimitusvastuu ja asukasneuvoston sihteerin tehtävät siirrettiin johdon sihteerin toimenkuvaan. Asukastoimituskunnan toiminta lakkautettiin, koska sen avulla saatava hyöty näytti jäävän hyvin vähäiseksi ja Nikulaisen sisällön kehittäminen ja seuranta lisättiin osaksi asukasneuvoston tehtäviä. Nikulainen ilmestyi tilivuoden aikana kolme kertaa: toukokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Sisältö ja muoto säilyivät pääosin entisen kaltaisena. Vuokraseurantaa työllisti merkittävästi maksajien huonontunut kyky hoitaa vuokramaksuvelvoitteensa. Vuokrarästien määrä kasvoi pois muuttaneiden asukkaiden keskuudessa, kun taas yhtiössä asuvien rästit vähenivät. Häätöjä vuokravelkojen takia toimeen pantiin 44 kpl (2006: 46 kpl). Häiriöiden ennaltaehkäisyä parannettiin lisäämällä resursseja häiriöiden hoitoon. Kaksi asukasisännöitsijää keskittyy hoitamaan asumisrauhaa ja asukasdemokratiaa koskevia asioita. Yhtiön ostamalla vartiointiliikkeen palvelulla on todettu olevan eriomainen häiriöitä ennaltaehkäisevä vaikutus. Lisäresursoinnin ansiosta häiriöihin on pystytty puuttumaan aikaisempaa nopeammin. Häiriöhäätöjä toteutettiin 34 kpl, joista 7 kpl huoneiston huonon hoidon perusteella (2006: 38 kpl). DC

11 DD l{à ~É~Éâá? {tää àâá }t à Ä ÇàtÜ~táàt}tà gçàùüç{à Ç à xwéà Niiralan Kulma Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, jossa Erkki Karvosen tilalle hallitukseen konsernijohdon toiseksi edustajaksi valittiin Heikki Nuutinen, pidettiin Osakkeenomistajaa edusti kaupunginhallituksen nimeämänä Varpu Puskala. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Yhtiön hallituksessa valittiin jatkamaan Matti Kuronen (sd.) puheenjohtajana, Ella Kääriäinen (kesk.) varapuheenjohtajana; muina poliittisten puolueiden edustajina Eila Holopainen (sd.), Jari Hoffrén (vas.) ja Martti Nevantie (kok.); asukkaiden esittäminä edustajina Eero Hakulinen ja Aila Kähkönen; konsernijohdon edustajina Heikki Nuutinen ja Pirjo Salmelainen. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi HTM-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab:n, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari, KHT. Valvontatilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, jonka puolesta käytännön tarkastustyöstä on vastannut KHT Esko Taskinen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja lisäksi pidettiin yksi puhelinkokous. Hallitusten kokouksiin osallistui keskimäärin 7,6 jäsentä. Yhtiön johdossa tapahtui huomattavan paljon muutoksia tilikauden aikana. Yhtiön toimitusjohtajaksi Erkki Virtasen eduskuntakauden ajaksi valittu Olli Jääskeläinen erosi tehtävästään keväällä ja alkaen toimitusjohtajaksi valittiin yhtiön entinen rakennuttajapäällikkö Kari Keränen. Rakennuttajapäälliköksi Keräsen tilalle valittiin yhtiön pitkäaikainen rakennuttaja Ari Marttinen. Kiinteistöosaston organisaatiomuutosten takia siivouspäällikön toimi lakkautettiin ja Päivi Vanninen siirtyi yhtiön asukaspalvelupäälliköksi entisen asukaspalvelupäällikön Niilo Kalsin jätettyä tehtävänsä. Johtoryhmään kuuluivat 1.8. alkaen toimitusjohtaja Keräsen lisäksi talouspäällikkö Päivi Tolonen, rakennuttajapäällikkö Ari Marttinen, kiinteistöpäällikkö Seppo Ahtiainen ja asukaspalvelupäällikkö Päivi Vanninen pidettiin toinen ylimääräinen yhtiökokous, jossa yhtiön osakepääomaa korotettiin ,82 eurolla. Niiralan Kulma Oy omistaa osakekannan asuntolainoitetussa kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmassa. Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman muodostavat seuraavat Kuopion eri kylissä sijaitsevat kiinteistöt: Riistavesi: asuntoja yhteensä 32 Katuosoite asuntoja m 2 Koulutie ,0 Koulutie ,5 päiväkoti 1 176,5 Hirvilahti: asuntoja yhteensä 7 Niemisjärventie ,0 Kurkimäki: asuntoja yhteensä 12 Kentäntie ,0 kerhotila 1 60,0 Vehmersalmi: asuntoja yhteensä 81 Lempeläntie ,0 Saitanjärventie ,0 Metsätie ,5 Miettiläntie ,0 Vierumäentie ,0 Pentinpolku ,0 Vierumäentie ,0 Kohmantie ,0 Osakehuoneistoja asunto-osakeyhtiöissä: Lempeläntie ,6 Miettiläntie ,0 Miettiläntie ,0 Salmentie ,0 Mäntytie ,0 liiketilaa 2 Koko Ellankulmassa on asuntoja yhteensä 132

12 [xç~ Ä áà àtáx [xç~ Ä áà Ç ~ÉâÄâàâá}t~tâÅt ECCJ {Ä ECCJ 8 ECCI 8 Perusaste Ammattikoulu Alempi keskiaste Ylempi keskiaste Korkeakouluaste [xç~ Ä áà Ç àç áâ{àxxç ~xáàé it~ Çt áxç {xç~ Ä áà Ç tååtàà }t áâ~âñâéä }t~tâåt ` x{ ù at á t l{àxxçáù `ââàéá Johtoryhmä Työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Varastomies, autonkuljettaja ja muut ammattimiehet Sähkömiehet, putkimiehet ja muut erikoisammattimiehet Maalarit, kirvesmiehet, laatta-asentajat ja mattomiehet Yhteensä ft ÜtâáÑù ä ù xü {xç~ Ä áà Üç{Å ááù ECCJ {Ä ECCJ 8 ECCI vuotta vuotta vuotta vuotta yli 20 vuotta ECCJ ECCI ECCH Johtoryhmä ja työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Ammattimiehet Keskimäärin pv/työntekijä a ~âät áàxç ~ùüt~xççx FDADEAECCJ Johtoryhmä Työnjohto Toimisto Korjaus Kiint.hoito Siivous v v v v v. DE

13 DF hâw áüt~xçàtå ÇxÇ }t ÑxÜâá~ÉÜ}tâá iâéwxç ECCJ {tç~~xxà Çâ~áxà ç{àa BtáAÅ E [âéçx tät Å E et~xççâ~á t ~ÑÄ TáâÇàÉ}t ~ÑÄ Annikintie , Keski-Kaari 35 ja Metsäkummuntie Alavan asunnot A ,0 1 6 ^ Çàx áà Ç{É àé ^ Çàx áà Ç{É àéàç à }t àtüä ~x{tç~ ÇÇtà ECCJ ECCI ECCH Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitopalkat Työnjohto sis. alv ja sotu Yht /m 2 /kk 0,47 0,46 0,46 ^ÉÜ}tâáàç à }t àtüä ~x{tç~ ÇÇtà ECCJ ECCI ECCH Korjausmenot tuloslaskelmasta Korjausmenot taseesta Korjaus- ja huoltopalkat sis. alv:n ja sotun Työnjohto sis. alv:n ja sotun Yht /m 2 /kk 0,72 0,77 1,04 f äéâáàç à }t àtüä ~x{tç~ ÇÇtà ECCJ ECCI ECCH Siivous Siivouspalkat Työnjohto sis. alv ja sotu Yht /m 2 /kk 0,35 0,35 0,34

14 Táâ~táÑtÄäxÄâ TáâÇàÉ}xÇ }t táâ~~t wxç ÅùùÜù ECCJ ECCI ECCH Asuntoja vuoden alussa Asukkaita vuoden alussa iâé~ütáéñ ÅâáàxÇ ÑâÜâà ECCJ ECCI ECCH Häiriöiden takia Vuokravelkojen takia iâé~ütät áwxåé~ütà t `ââààé}xç ÅùùÜù ECCJ ECCI ECCH Asukastoimikuntia Toimikuntien jäseniä tai yhdyshenkilöitä ECCJ ECCI ECCH Uudet vuokrasopimukset valmistuneisiin asuntoihin Uudet vuokrasopimukset vanhoihin asuntoihin Yhtiön sisäiset vaihdot: peruskorjausmuutot ym iâé~üt~x{ àçá fâéåxáát }t a ÜtÄtÇ ^âäåtáát DLKI ECCJ 10,00 9,00 8,00 7,00 /m 2 /kk 6,00 5,00 4,00 3,00 2, Vuosi vapaa-rahoitteiset aravatalot Niiralan Kulma DG

15 gâççâáäâäâà DH ECCJ ECCI ECCH ASUNTOJA kpl ASUNTOPINTA-ALA m ASUKKAITA kpl TASEEN LOPPUSUMMA Liikevaihto Liikevoitto + poistot = hoitokate Hoitokate %:na liikevaihdosta % 50,90 52,18 48,20 KIRJANPIDON TULOS -52,81-23,00-148,09 KUSTANNUSSEURANNAN YLIJÄÄMÄ Hoitomenot ja tontinvuokra /asm 2 /kk 3,83 3,71 3,96 Pääomamenot /asm 2 /kk 3,78 3,6 3,17 Keskivuokra asunnoista /asm 2 /kk 7,02 6,98 6,96 Vuokrasaamiset taseessa /asunto 75,46 71,70 62,77 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,52 1,50 1,34 Saamiset asuvilta asukkailta Saamiset asuvilta asukkailta /asunto 17,84 18,07 16,12 Vuokravelka asuvat asukkaat % 0,36 0,38 0,34 Kokonaisvuokravaje Asunnon hakijat Hakijamäärät kpl Asunnottomia kpl Välittömässä asunnon tarpeessa olevia kpl Käyttöaste (tyhjyydet/tavoitevuokrakertymä) % 99,85 99,91 99,94 Vapautuneet asunnot keskimäärin kpl/kk Vaihdot, myös peruskorjausvaihdot keskimäärin kpl/kk Vaihtuvuus (vain vanhat asunnot, ei valmistuneet) % 20,58 22,99 25,29 Omavaraisuusaste % 9,74 7,88 7,08 Quick Ratio % 2,92 2,50 1,29 Lainojen hoitokate % 1,16 1,18 1,19 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti % 3,75 3,77 3,17 KOROT Lainat valtiolta % 3,60 2,78 2,69 Lainat rahoituslaitoksilta % 3,31 3,07 2,47 Lainat kaupungilta % 3,71 3,53 3,94 Lainojen keskikorko % 3,43 2,96 2,63 Lainat valtiolta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat liiketiloihin Lainat kaupungilta, ym Pitkäaikainen vieras pääoma/asunnot Asuinneliövelka /asm 2 /kk Korkojen osuus lainoista (jaksotetut korot) % 3,83 3,14 2,89 Maksettujen lyhennysten osuus lainoista % 4,27 4,91 3,83

16 gtáx itáàttätt ECCJ ECCI ECCH Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset lainasaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Vuokrasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä itáàtààtätt Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien tappio Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtymien kertymä Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikaiset Lainat valtiokonttorilta Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Muut pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaiset yhteensä Lyhytaikaiset Lainat valtiokonttorilta Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat Lyhytaikaiset yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä DI

17 gâäéáätá~xäåt DJ ECCJ ECCI ECCH Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Luottotappiot Muut kiinteistön kulut Arvonlisävero omasta työstä Muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Verot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto (tappio) et{é àâáätá~xäåt LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Lisätään poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan investoinnit Vero Vuokravaikutteiset lainojen maksut Vuokravaikutteiset lainojen nostot Saamisten muutos (lisäys -) Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) ilman lainojen lyhennyksen muutosta Arvostuserien muutos Osakepääoman korotus Osakemerkintä Ellankulma Korkotulot ja vuokravaikutteiset korkokulut Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta netto RAKENTAMISEN RAHAVIRTA Rakentamisen investoinnit Lyhytaikaisten velkojen muutos Lainojen nostot Lainojen maksut Rakentamisen rahavirta netto LIIKETOIMINNAN JA RAKENTAMISEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS

18 gtäéâátüä ÉäxÜàt Äâ gtäé àx ECCJ géàxâàâçâà ECCJ géàxâàâçâà ECCI Liikevaihto Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Henkilöstökulut Kiinteistönhoitopalkat Siivouspalkat Korjaus- ja huoltopalkat Hallinnon palkat Palkat yhteensä Henkilöstökulujen oikaisut Palkat/henkilöstökulujen oikaisut Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalennukset Muut kulut: kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Liiketilojen hoitomenot Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Luottotappiot Muut kiinteistön kulut Arvonlisävero omasta työstä Muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Korkotuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto Pääomitettu korko, sisäinen korko Korkojaksotuksen oikaisu Poistojen tuloutus, varausten oikaisu Lainojen lyhennykset Lainarahastointi Peruskorjausrahastoon Yli-/alijäämän tuloutus Varaus tuleviin vuokrankorotustarpeisiin Korjauskulut taseesta Kalusto, kaapeli tv ym. taseesta:toimiston ja hallin muutostyöt Vakuutuskorvausjäämä peruskorjausrahastoon Kustannusseurannan ylijäämä DK

19 DL Xá àçá à Ä ~tâwxç àâäéáàt ~Éá~xät~á àé ÅxÇÑ àxx~á Niiralan Kulma Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos tappiota 52,81 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. Kuopiossa 29. helmikuuta 2008 Niiralan Kulma Oy:n hallitus Matti Kuronen puheenjohtaja Martti Nevantie Eila Holopainen Pirjo Salmelainen Aila Kähkönen Kari Keränen toimitusjohtaja Jari Hoffrén Heikki Nuutinen Eero Hakulinen Ella Kääriäinen g Ä ÇàtÜ~táàâá~xÜàÉÅâá Niiralan Kulma Oy nimisen yhtiön osakkeenomistajille. Olemme tarkastaneet Niiralan Kulma Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Kuopiossa 5. maaliskuuta 2008 Oy Audiator yhtiötarkastus Ab HTM-yhteisö Juha Tissari KHT

20 a ~âç tüäéà Niku-henki kestää isältä tyttärelle Niku on yhteisöllinen, asukaslähtöinen ja taloudellinen Yhteisöllisyys Nikussa tarkoittaa, että Asukkaat ja henkilöstö toimivat yhteiseksi hyväksi. Henkilöstö kehittää itseään jatkuvasti ihmisinä ja ammattitaitoisina työntekijöinä. Näin varmistamme asukkaille laadukkaan palveluketjun, joka ei katkea missään asumisen vaiheessa. Yhteistyö asukkaiden, henkilöstön ja eri sidos- ja asiakasryhmien välillä on sujuvaa. Niku on luotettava yhteistyökumppani. Asukkaat ja henkilöstö ovat ylpeitä nikulaisuudestaan. Asukaslähtöisyys Nikussa tarkoittaa, että Jokainen asunto on asukkaan koti. Pidämme hyvää huolta asuntojen ja kiinteistöjen kunnosta, asuinympäristön viihtyisyydestä ja asumisrauhasta. Tarjoamme asukkaille laadukkaita asumispalveluita kaikissa elämänvaiheissa. Henkilöstö kohtelee asukkaita tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja joustavasti. Taloudellisuus Nikussa tarkoittaa, että Tuotamme hinnaltaan edullisia ja kilpailukykyisiä asumispalveluita. Kehitämme Nikua suunnitelmallisesti toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Säästämme ympäristöä ja energiaa. a ÜtÄtÇ ^âäåt bç Vuorikatu Kuopio Puh. (017)

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

muutos

muutos TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2012 30.6.2013 (tilintarkastettu) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): 2012-2013 2011-2012 muutos Liikevaihto 4 253 5 258-19.1% Liiketappio -1 880-582 1 298 Voitto ennen veroja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot