Tekijänoikeudet liiketoiminnassa TEKIJÄNOIKEUS JA SOPIMUKSET IPR-ELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijänoikeudet liiketoiminnassa TEKIJÄNOIKEUS JA SOPIMUKSET IPR-ELY"

Transkriptio

1 Tekijänoikeudet liiketoiminnassa TEKIJÄNOIKEUS JA SOPIMUKSET IPR-ELY

2 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

3 IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LÄHTÖKOHTIA Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat tietyn toimintareviirin kilpailijan on löydettävä oma tapansa ilmaista sama asia tai päästä samaan lopputulokseen Korvaamaton osa liiketoimintaa ja yritysvarallisuutta merkitys vaihtelee tekijästä/yrityksestä toiseen Sopimusten asema olennainen hyödyntämisessä

4 IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LÄHTÖKOHTIA Kansainvälinen oikeudenala Kv sopimukset vähimmäisvaatimuksista (teollisoikeudet, tekijänoikeus, suojamekanismit) EU-oikeus Perustamissopimus (tavaroiden vapaa liikkuminen, kilpailuoikeus) Harmonisointi Yhteisötason suojajärjestelmät Lainsäädäntö pääosin kansallista

5 Tekijänoikeus ja lähioikeudet Tavaramerkit Domain-nimet Patentti / Hyödyllisyysmalli Yritys / Sopimukset Toiminimi (Know-How) Mallisuoja SopMenL/ Liikesalaisuudet 5

6 IPR KARTTA Teollisoikeudet Tekniset ideat eli keksinnöt -> patentti, hyödyllisyysmalli Tuotteiden ulkomuoto -> mallioikeus Tuotteiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä -> tavaramerkki, toiminimi Tekijänoikeus ja lähioikeudet Luovuuden suoja -> varsinainen tekijänoikeus Investointien suoja -> lähioikeudet

7 IPR KARTTA Teollisoikeudet Edellyttävät rekisteröintiä Suoja-ajat lasketaan rekisteröinnin hakemisesta Tekijänoikeus Ei rekisteröintiä Suoja-aika lasketaan tekijän kuolinvuodesta -merkki ei luo oikeutta, mutta osoittaa (yleensä) oikeudenhaltijan > merkillä informaatioarvoa

8 Käynnistäminen Kehittäminen Rahoitus YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

9 MIKÄ ON TEOS? Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen (TekijäL 1 ) Itsenäisen luomistyön omaperäinen tulos > TEOS Teos ei ole riippuvainen materiaalista tai taiteellisista kriteereistä esim. ruoka-annos (vrt. TN 1994:1, ei suojaa) Suojaa on saanut mm. jalkapalloselostus (KKO 1988:52) mainoksen luonnos (KKO 1988:82) oppikirjan sanasto (KKO 2005:43)

10 MIKÄ EI OLE TEOS? Lait, asetukset, viranomaisten päätökset ja lausumat (ja näiden viralliset käännökset) Suojaa saa muoto, ei menetelmä, aihe, dekkarin juoni ohjelmistologiikka formaatti? tutkimustulos resepti Tekijänoikeus ei suojaa ideaa/tietoa

11 TEOS / KAPPALE Teos = itsenäisen luomistyön tuloksena syntynyt abstraktio, joka voi ilmetä missä muodossa tahansa Teoskynnys > jos kukaan muu ei todennäköisesti päätyisi samanlaiseen ilmaisun muotoon kuin mihin tekijä on päätynyt Teoksen kappale = teoksen fyysinen tai muuten nähtävissä oleva olomuoto

12 TEOS / TEKIJÄN OIKEUDET Vaatimukset Mitä jos Seuraukset niin sitten Teos Kirjallinen Taloudelliset oikeudet Moraaliset oikeudet Taiteellinen Kappaleen valmistus Isyysoikeus Respektioikeus Kirja, Artikkeli ym. Softa Käyttötaide Rajoitukset Yleisön saataville saattaminen Näyttäminen Välittäminen Esittäminen Levittäminen Myös taidevalokuvat Rajoitukset Rajoitukset Rajoitukset Rajoitukset

13 RAJOITUSSÄÄNNÖKSET Rajoitus tekijän yksinoikeuteen esim. yksityinen kopiointi ja sitaatti sopimuslisenssit Rajoitukset kohdistuva eri tavalla eri teoslajeihin ja käyttötapoihin Yritykset pystyvät harvoin hyödyntämään Pääsääntö: Mikäli mikään rajoitussäännös ei mahdollista teoksen käyttämistä, tarvitaan yksilöllinen lupa

14 MORAALISET OIKEUDET Isyysoikeus eli oikeus tulla nimetyksi tekijänä (hyvän tavan mukaisesti) Respektio-oikeus eli kielto muuttaa teosta sopimattomasti tai esittää sitä sopimattomassa yhteydessä (objektiivinen arviointi) Moraaliset oikeudet eivät ole siirrettävissä voidaan luopua laadultaan ja laajuudeltaan rajoitetusti sopimuksissa usein luovutaan laajimmalla mahdollisella tavalla

15 SUOJA-AJAT Varsinainen tekijänoikeus 70 v. tekijän kuolinvuotta seuraavan vuoden alusta Lähioikeudet 50 v. / alkamisajankohta vaihtelee Sidottu esitysvuoteen, tallenteen julkaisemiseen / julkistamiseen, lähettämisvuoteen, valmistamiseen Esittävän taiteilijan ja äänitetuottajan suoja-ajan pidennys vireillä EU:ssa > 95 v

16 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

17 OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN Tekijänoikeus (= taloudelliset oikeudet) vapaasti siirrettävissä kokonaan tai osittain tulkinta yleensä tekijän eduksi eli suppeaa Moraaliset oikeudet vain rajoitetusti Kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta Oikeuden sammuminen -> kappale liikkuu vapaasti Huom! Välittämisoikeus ei sammu! Edelleen luovuttamisesta ja muuttamisesta sovittava erikseen

18 OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN Tiettyjä olettamasääntöjä Mikäli teos tehty tilauksesta, työsuhteessa tai muuten korvausta vastaan, jotain oikeuksia siirtyy Ongelmana usein oikeuksien siirtymisen laajuus Työsuhde: Kaikki oikeudet > sopimus TES, työsopimus, hiljainen sopimus Ei sopimusta: alan käytäntö / TA:n normaalin toiminnan edellyttämä laajuus TA:lle siirtyy sen verran oikeuksia, että voi käyttää teosta siinä tarkoituksessa, johon se on tehty

19 LUOVUTUKSEN LAAJUUS Taloudelliset oikeudet luovutetaan yleensä viipaleina jakaminen eri käyttöalueille, markkinoille, toimijoille tms. viipaleiden erotettavuus varmistettava Luovutussopimusten tulkinta on yleensä edullinen luovuttajalle Komiteamietintö 1953:5: Luovutussopimusta olisi tulkittava ahtaasti eikä sopimuksen siis olisi katsottava sisältävän muuta kuin mitä siitä selvästi käy ilmi

20 YKSINOIKEUS / RINNAKKAINEN Luovutus voi olla Yksinomainen eli vain yksi saa käyttää (exclusive) Ei-yksinomainen eli luvansaajia on monta (non-exclusive) Rinnakkainen eli vain yksi luvansaaja, mutta luovuttaja voi myös itse lisensioida (sole, parallel) Yksinomaisen luovutuksen saaja tulee luovuttajan sijaan oikeuden haltijaksi sopimuksessa määritellyin tavoin luovuttaja ei voi itse lisensioida Ei-yksinomaisen luvan saajalla vain käyttöoikeus (= lisenssi) esim. ei valtuutta reagoida tekijänoikeudenloukkauksiin

21 TEKIJÄNOIKEUS JA SOPIMUKSET Sopimuksia tehtäessä on varmistettava, että yritykselle jää / siirtyy riittävät (nykyisen / suunnitellun toiminnan edellyttämät) oikeudet oikeuksien omistussuhteet ovat selkeät oikeudet ovat tarvittaessa siirrettävissä ja muunneltavissa Oikeuksia hyödyntävän yrityksen on suojattava selustansa sopimuksin ankara vastuu > indemnifikaatio-lausekkeet warrantit

22 SOPIMUSTYYPPEJÄ Aie- ja esisopimus Salassapitosopimus Oikeuksien hankinta- ja myyntisopimukset (lisenssisopimukset) Tuotanto-, julkaisu-, ja jakelusopimukset Projektisopimukset Yhteistyö-, edustus-, partnership-sopimukset Ylläpitosopimukset Ulkoistus- ja alihankintasopimukset Tutkimus- ja kehityssopimukset Työsopimukset, osakassopimukset

23 OSAKASSOPIMUS Osakassopimus luo yhteiset pelisäännöt yhtiön Omistukselle, hallinnoimiselle, ja liiketoiminnan kehittämiselle. Ehkäisee riitatilanteita, koska sopimuksessa on jo asetettu säännöt, joiden mukaan pelataan Osakassopimus antaa oikeuksia, mutta vaatii myös sitoumuksia -> sitouttaa keskeiset henkilöt yhtiön toimintaan tiiviimmin Tekijänoikeus ja muut IPR:t eivät siirry osakkailta yritykselle ilman sopimusta!

24 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

25 SALASSAPITOSOPIMUS Suojaa yrityksen liikesalaisuudet ja luottamuksellisen tiedon myös laki suojaa, mutta ei kattavasti Mahdollistaa neuvottelujen aloittamisen NDA:n tekemisen jälkeen luottamuksellista tietoa on käsiteltävä huolellisesti Sopimuksessa huomioitava mm. sopimuksen yksipuolisuus/ molemminpuolisuus, luottamuksellisen tiedon määritelmä, ilmaisu-/ käyttörajoitus, poikkeukset, kenelle saa luovuttaa, kesto ja sanktiot

26 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

27 YHTEISTEOS Kaksi tai useammat yhdessä luovat teoksen Osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia Tekijänoikeus yhteinen Kullakin itsenäinen oikeus esittää vaatimuksia loukkauksen johdosta / kielto-oikeus Käyttölupien myöntäminen??? Lähtökohtaisesti kaikki yhdessä> SOPIMUS

28 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

29 LÄHIOIKEUDET Esittävä taiteilija Teoksen tai folk loren esitys Tallentaminen, siirtäminen laitteelta toiselle Äänitetuottaja, elokuvatuottaja Kaikki äänet Siirtäminen laitteelta toiselle Valokuva Teosvalokuva 1, valokuva 49a Tietokanta (sui generis) Luettelo

30 VALOKUVA Valokuvaajalla yksinomainen oikeus valmistaa valokuvasta kappaleita ja saattaa yleisön saataviin 50 v. kuvan valmistamisvuoden päättymisestä samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä voi luopua kokonaan Koskee valokuvaa muuttamattomana ja muutettuna myös muunnelman valmistaminen valokuvasta, esimerkiksi kuvaa käsittelemällä, on siis kiellettyä. valokuvasuoja ei suojaa kuvan aihetta tai ideaa: kuka tahansa saa ottaa kuvan samasta aiheesta Jos valokuva ylittää teoskynnyksen (ns. taidevalokuva) > teos

31 HENKILÖN KUVAN TAI NIMEN KÄYTTÖ Henkilön oikeus omaan kuvaan, nimeen tai ulkomuotoon > yksityisyyden suoja ei suoraa sääntelyä laissa perustuu yksityisyyden suojaan (Perustuslaki), oikeuskäytäntöön ja itsesääntelyyn USA: Right of Publicity Oikeus käyttää nimeä tai kuvaa eri medioissa ilman lupaa ei voi yleensä käyttää yksityisen henkilön nimeä tai kuvaa markkinointiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin markkinoinnin käsite laaja (www, esitteet, asiakaslehti?) > tarvitaan nimenomainen lupa/sopimus

32 TIETOKANTA Työtä, verta ja hikeä vaativat tietokannat saavat ns. sui generis suojaa -> investointien suoja Kokoelma tietoja, jotka järjestetty järjestelmällisesti ja mahdollistettu yksilöllinen pääsy Tietokannan kopiointiin kokonaan tai osittain laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisessa osassa tarvitaan lupa Yksittäisiä tietoja ei suojata Suoja-aika 15 vuotta myös luettelosuoja mahdollinen

33 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

34 KÄÄNNÖS / MUUNNELMA Kääntäjällä ja muuntelijalla itsenäinen oikeus Lupa alkuperäiseltä tekijältä Ei rajoita alkuperäisen tekijän oikeutta Vapaa muunnelma Uusi ja itsenäinen teos Oikeus ei riipu tekijänoikeudesta alkuperäteokseen Mitä, jos vapaa muunnelma edellyttää kappaleen valmistamista alkuperäisestä teoksesta? Parodia, satiiri

35 TEOSTEN KÄYTTÖ TIETOVERKOISSA Internet, intranet, extranet etc. tekijänoikeudellisesti julkisia verkkoja Suojauksella/salasanalla ei merkitystä Aineiston laittaminen (välittäminen) edellyttää lupaa Kaikki aineisto, mikä on saatavilla ei ole vapaasti käytettävissä oikeuksista voi luopua (kokonaan tai rajoitetusti) esim. Creative Commons Linkittäminen Ei suoranaista sääntelyä Linkkityypillä merkitystä osoitetyyppinen > yleensä ok haku omille sivuille, embedded > lupa (vai erillinen kielto-oikeus?)

36 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

37 SOPIMUKSET JA RISKIENHALLINTA Sopimukset ovat riskienhallintavälineitä asema korostuu IPR-maailmassa Riskienhallinnan osalta huomioitava erityisesti Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset Ongelmatilanteet ja sopimuksen päättäminen irtisanominen ja purkaminen riitojen ratkaisu Sopimuksen jälkeinen elämä kilpailukielto ja optiot oikeuksien asema, maksut yms

38 VAHINGONKORVAUS Sopimussuhteessa lähtökohtaisesti kaikki vahingot korvattavaksi, ellei muuta sovittu Vastuun laajuus ja sisältö usein epäselvä > tarkennukset sopimuksella Välittömät ja välilliset vahingot välittömät reklamaatio-, selvittelykustannukset kateoston hinnanerotus välillisiä tuotannon ja liikevaihdon väheneminen tavaran käytön estyminen saamatta jäänyt voitto kolmannelta taholta muun omaisuuden vahingoittuminen

39 SOPIMUSSAKKO Ei edellytä näyttöä aiheutuneesta vahingosta Ei yleensä estä saamasta vahingonkorvausta erikseen ylittävältä osalta sopimusmääräysten merkitys sopimussakko ei rajoita vahingonkorvausta sen ylittävältä määrältä Usein sidottu vain tiettyihin sopimuskohtiin: viivästystilanteet vakuutukset (Representations and Warranties) salassapito ja kilpailukielto

40 VASTUUNRAJOITUKSET Sopimuksella voidaan vaikuttaa sopimusrikkomuksen kriteereihin: Kumpikaan osapuoli ei vastaa välillisistä vahingoista Toimittajan vastuu rajoittuu projektin arvoon Sovittu toimitusaika on arvio Virheistä on reklamoitava kirjallisesti X päivän kuluessa toimituksesta. Jos Tilaaja ei reklamoi sanotussa ajassa, katsotaan toimitus hyväksytyksi Ei voida yleensä vedota, jos vahinko on aiheutettu: tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella (Willful act/gross negligence) tai immateriaalioikeuksien loukkauksella (jos näin sovittu> indemnifikaatio)

41 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

42 Eri mahdollisuuksia LISENSIOINTI Ajallinen rajoitus: lisenssin kesto määräaikainen, ikuinen (perpetual), irtisanomisenvarainen Asiallinen rajoitus: mihin käyttöön lisenssi oikeuttaa (lisenssin ala) Alueellinen rajoitus: lisenssin maantieteellinen ulottuvuus Disponointirajoitus: voiko lisenssinsaaja perustaa alilisenssejä Informointirajoitus: miten lisenssin kohteesta saa antaa tietoja kolmansille tahoille Copyright (c) Lexia Oy

43 PROJEKTI-/TUOTANTOSOPIMUS Mitä ja koska tehdään? Määrittelyt ja dokumentaatio Tekijänoikeudet Oikeuksien pysyminen yrityksessä / siirtomekanismit omistusoikeus/käyttöoikeus käyttöoikeuden laajuus (ajallinen, asiallinen, alueellinen) Ansaintalogiikan merkitys Kassavirta, Rojaltien laskeminen Hyväksyntämekanismit Vastuunrajoitukset

44 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

45 IPR AGREEMENTS Documentation and Specifications Duties / roles IP / License Ownership (back ground material), licensing policy Exclusivity > termination possibilities! Milestones / Payments Acceptance / Approvals => money Criteria and process Royalties Changes Rights into the derivative works

46 Rahoitus Käynnistäminen Kehittäminen YRITYKSEN ELINKAARI Alihankinta Verkostoituminen Vakiintunut toiminta Taantuvat markkinat Tuotteistaminen, erikoistuminen Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos Liiketoiminnan myynti

47 EXIT-TILANTEET Osakekauppa Ei yleensä vaikutusta IPR:iin Liiketoimintakauppa Tekijänoikeus ja muut IPR:t siirtyvät liiketoiminnan mukana toiminimi siirrettävissä vain liiketoiminnan mukana Listautuminen Konkurssi

48 YHTEYSTIEDOT Markus Myhrberg Lexia Asianajotoimisto Oy Kalevankatu Helsinki Tel Fax Marja-Leena Mansala IPR University Center PL 4 (Yliopistonkatu 3) Helsingin yliopisto Tel Fax

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Pääsihteeri Marja-Leena Mansala Immateriaalioikeuden kehys 15.11.2013 IPR University

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007 Tekijänoikeuden perusteet Ville Oksanen - 16.4.2007 Sisältö Tekijänoikeuden perusteet Rajoitukset tekijänoikeuteen Tekijänoikeusjärjestöt Lisensointi Tekijänoikeuden sisältö Suojattavat teoslajit (TekL

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 Asia Hakija Tekijänoikeus koulutusaineistoon Turun työvoimatoimisto Annettu 01.12.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Turun työvoimatoimisto (jäljempänä hakija), asiamiehenään asianajaja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15 Asia Hakija Multimedian lainaaminen S ry. Annettu 28.9.2001 Lausuntopyyntö S ry. (jäljempänä hakija) on 15.1.2001 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan A -tutkimusryhmän jäsenet Annettu Helsingissä 5.5.1998 Selostus asiasta Professori

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena,

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena, TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:13 Hakija Asia Paula Herranen Kustannussopimus Annettu 19.10.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakija Paula Herranen, asiamiehenään AA

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Sanna Aspola, Berggren Oy Ab, 26.3.2013 Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mainonnassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digitaalisen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot