Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen. Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen. Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015"

Transkriptio

1 Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015

2 Psyykkisen valmennuksen tavoitteet Motivoituminen itsensä kehittämiseen Itsetuntemuksen lisääminen Itseluottamuksen vahvistaminen Toiminta joukkueena ja joukkueen jäsenenä Psyykkisen suoritustilan rakentaminen ja ylläpito

3 SISÄLTÖ Omistajuuden kehittyminen jääkiekkoilussa Lapsivaihe (x-12v.) Kolme reittiä jääkiekkoilijaksi Jääkiekko yksi ja ainoa - varhainen erikoistuminen Jääkiekko ykkösenä, muita lajeja mukana varhainen lajikiinnittyminen Jääkiekko yksi harrastuksista - myöhäinen erikoistuminen Nuoruusvaihe (13-15v.) innostumisesta omistautumiseksi Halu menestyä jääkiekossa Nuori aikuinen- vaihe 16-19v. Itsensä tavoitteellinen kehittäminen jääkiekkoilijana Sitoutuminen urheilulliseen elämäntapaan Pelaajan Luonteen kehittäminen osana valmennuksen kokonaisuutta 1) Lähtötilanteen kartoitus 2) Tavoitteiden asettelu 3) Henkilökohtaisten toimintamallien rakentaminen 4) Suoritustilan rakentaminen ja sen ylläpito 5) Suorittamisen arviointi Psykologiset taidot ja niiden harjoittelu Punainen lanka harjoitteluun ja pelaamiseen Itsevarmuutta ja onnistumisia Hetkessä eläminen Itseluottamus omissa käsissä Huonon ja hyvän päivän ero pienemmäksi Tapaamisten rakenne HARJOITUKSET

4 Pelaajan luonteen kehittäminen: Lähtötilanteen kartoitus pelaajaprofiilin määrittäminen Tavoite. Vaiheessa 1 kartoitetaan pelaajan sen hetkinen tilanne. Tämä tilannearvio on hyödyllisintä suorittaa heti harjoituskauden alussa niin, että Luonteen kehittäminen kulkisi alusta alkaen Pelin ja Luistelun kehittämisen kanssa. Menetelmät. Arviointi tapahtuu tätä varten kehitetyn Jääkiekkoilijan Pelaajaprofiili -testin avulla. Jokainen näistä osa-alueista tukee pelaajan toimintaa erilaisissa suoritustilanteissa, niin peleissä kuin harjoituksissa Osa-alue 1: Omistautuminen ja panostaminen Osa-alue 2: Harjoitteluasenne Osa-alue 3: Reagointi suoritustilanteessa Osa-alue 4: Luottamus omaan osaamiseen Osa-alue 5: Joukkuehengen edistäminen Osa-alue 6: Odotusten ja palautteen käsittely Osa-alue 7: Johtajuus Toiminta. Pelaaja arvioi itsensä (Liite 1.) ja valmentaja arvioi pelaajan (Liite 2.) annettujen kuvausten perusteella molemmat itsenäisesti, toistensa arvioinneista riippumatta. Näiden arviointien pohjalta muodostuu siten kaksi rinnakkaista Luonne-profiilia, joiden vertailu toimii pelaajan ja valmentajan välisten kehityskeskustelujen perustana

5 Liite 1 & 2: Pelaaja- ja valmentajaprofiili Arvioi, kuinka hyvin oheiset kuvaukset kuvaavat juuri sinua jääkiekkoilijana. Käytä asteikkoa 1-5, missä 1= Kuvaus ei vastaa lainkaan minua, 5= Kuvaus vastaa täysin minua. Merkitse arviosi rengastamalla vastaava numero erilliselle lomakkeelle. Osa-alue 1: Omistautuminen ja panostaminen. Haluan panostaa omasta tahdostani itseni kehittämiseen, ja haluan katsoa, kuinka pitkälle voin kehittyä jääkiekkoilijana. Haluan oppia uusia asioita pelistä, ja kokea positiivisia elämyksiä jääkiekon parissa. Minulla on jääkiekkoon liittyviä unelmia ja päämääriä, joita kohti pyrin pitkäjänteisen harjoittelun avulla. Osa-alue 2: Harjoitteluasenne. Valmistaudun huolella myös harjoituksiin. Henkilökohtainen vaatimustasoni harjoittelun suhteen on korkea, eikä minun kohdallani laadukas harjoittelu edellytä ulkoista ohjausta tai valmentajan kontrollointia. Harjoittelen omaehtoisesti joukkueen harjoitusten lisäksi, ja hän teen itsenäisesti myös huoltavia ja palauttavia harjoitteita. Osa-alue 3: Reagointi suoritustilanteessa. Kykenen säilyttämään malttini ja keskittymiseni pelin aikana. Ottelun tärkeys tai vastustajan vahvuus ei vaikuta suoritustasooni negatiivisesti. Jos jään vähäiselle peliajalle, en sulkeudu kuoreeni tai vetäydy omiin oloihini. Pystyn nauttimaan joukkueen voitosta, vaikka en olisi itse onnistunut pelissä. Osa-alue 4: Luottamus omaan osaamiseen. Luotan omiin henkilökohtaisiin taitoihini, ja tunnistan omat henkiset vahvuuteni. Kykenen valmistautumaan peliin niin, että pystyn suoriutumaan oman suoritustasoni mukaisesti. Pelin aikana luotan itseeni kaksinkamppailuissa, eivätkä virheet heikennä itseluottamustani. Pystyn ottamaan itsestäni kaiken irti myös tiukoissa peleissä. Osa-alue 5: Joukkuehengen edistäminen. Minulle on tärkeää tehdä asioita yhdessä joukkueeni kanssa. En anna kenenkään tuntea itseään ulkopuoliseksi joukkueessani, ja ystävystyn helposti kaikkien kanssa. En loukkaa toisia kielenkäytölläni, ja toimin muutenkin joukkueeni arvojen mukaisesti. Vaikka joukkueeni olisi häviöllä, jaksan silti kannustaa muita pelaajia. Osa-alue 6: Odotusten ja palautteen käsittely. Ulkopuoliset odotukset ja voittamisen paine eivät vaikuta itseluottamukseeni tai suorituksiini pelin aikana. En myöskään pelkää mahdollisia virheitä pelin aikana. Negatiivinenkaan palaute ei heikennä itseluottamustani. Osa-alue 7: Johtajuus. Edustan joukkueessani suunnannäyttäjää ja johtajatyyppiä. Olen usein äänessä joukkueeni edessä, ja olen esimerkkinä muille pelaajille niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Toimin tai olisin valmis toimimaan joukkueeni kapteenina

6 Vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisen kautta tavoitteiden asetteluun Tavoite. Tavoitteena on ensinnäkin tehdä pelaaja entistä tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan sekä kehityskohteistaan. Toisena tavoitteena on määrittää pelaajan toimintaa suuntaavat ja ohjaavat tavoitteet. Menetelmät. Lähtökohtana on, että tavoitteenasettelu rakentuu ensisijaisesti pelaajan henkilökohtaisen itsearvioinnin pohjalle Tätä tarkoitusta varten on suunniteltu kirjallinen lomakepohja, johon pelaajaa kirjaa itsenäisesti keskeisimmät vahvuutensa ja kehityskohteensa niin Pelin, Luistelun kuin Luonteenkin osalta Toiminta (Liite 3) Pelaaja määrittää keskeisimmät Peliin, Luisteluun ja Luonteeseen liittyvät henkilökohtaiset vahvuutensa. Seuraavaksi hän määrittää vastaavasti näihin osa-alueisiin liittyvät kehityskohteensa sekä keinot, joiden avulla pelaaja pyrkii kauden aikana parantamaan kehityskohteitaan Pelaajan oman työstön sekä valmentajan kanssa käydyn kehityskeskustelun pohjalta tarkennetaan vielä yhdessä harjoittelua suuntaavat ja ohjaavat toimenpiteet, jotka selkiyttävät päivittäisen harjoittelun painotuksia

7 Liite 3: Vahvuudet, kehityskohteet, tavoitteet PELI-LUONNE-LUISTELU Vahvuuteni: Kehityskohteeni: Toimenpiteet, joiden avulla pyrin parantaa kehityskohteitani tämän kauden aikana: Valmentajani kommentit:

8 Liite 3: Vahvuudet, kehityskohteet, tavoitteet Kehittymisen seuranta: Pvm... Pvm... Pvm... Pvm

9 Henkilökohtaisten toimintamallien rakentaminen pelaajan arjessa Tavoite. Vaiheessa 3 tavoitteena on käydä yhdessä pelaajan kanssa läpi hänen henkilökohtaisia toimintamallejaan arjessa sekä päivittäistä ajankäyttöään. Lähtökohtana on arvioida, ovatko toimintamallit ja ajankäyttö linjassa pelaajan tavoitteenasettelun kanssa Menetelmät. Keskeisimpänä työskentelymuotona ovat pelaajan kanssa käytävät keskustelut Toiminta. keskustelujen pohjaksi sopivat ainakin seuraavat asiat: Pelaajan oman toiminnan johtoajatus = miksi haluan pelata jääkiekkoa Pelin asettamat vaatimukset Pelaajan ajankäyttö Koulun ja urheilun yhteensovittaminen Ravinto Lepo ja palautuminen Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi Pelaajan arjen läpikäyminen voidaan yhdistää kehityskeskusteluun

10 Suoritustilan rakentaminen ja sen ylläpito pelin sisällä Tavoite. 1) Tavoitteena on ensinnäkin kehittää pelaajan valmiuksia saavuttaa sellainen suoritustila, joka tukee pelaajan maksimaalista suorittamista ja taitojen kehittymistä sekä harjoituksissa että peleissä 2) jotta pelaaja kykenisi ylläpitämään tätä optimaalista suoritustilaansa koko pelin tai harjoituksen ajan 3) jotta pelaaja oppii käyttämään erilaisia psykologisia taitoja oman suoritustilansa rakentamisessa ja ylläpitämisessä Menetelmät. Menetelmänä käytetään ensinnäkin pelaajan itsearviointia (optimaalinen suoritus). Suoritustilan rakentamisessa ja ylläpitämisessä voidaan puolestaan hyödyntää erilaisia psykologisia taitoja (Luku 4) Toiminta (liite 4). Pelaaja palauttaa mieleen tapahtumia, joissa hän on onnistunut mielestään poikkeuksellisen hyvin. Näiden muistikuvien pohjalta hän kuvaa tilanteisiin liittyneitä tuntemuksia erilliselle lomakkeelle

11 Liite 4: SUORITUSTILAN ARVIOINTI Pelaajan nimi: Joukkue: Päivämäärä:.. Palauta mieleesi sellainen ottelu, jossa olet onnistunut mielestäsi poikkeuksellisen hyvin. Muistele, minkälainen oma suoritustilasi on ollut tuolloin valmistautuessasi peliin ja itse pelin aikana. Kuvaile ensimmäisenä, minkälaisia fyysisiä tuntemuksia tunsit ennen peliä ja pelin aikana (esimerkiksi jalkani tuntuivat kevyiltä, tunsin itseni virkeäksi tai tunsin itseni rennoksi). Kuvaile seuraavaksi, minkälainen tunnetila sinulla on ollut ennen peliä ja pelin aikana (esimerkiksi luottavainen, rauhallinen tai aggressiivinen). Kuvaile vielä lopuksi, minkälaisia ajatuksia sinulla oli ennen peliä ja pelin aikana (esimerkiksi luistelu tuntuu hyvältä, pelaan vaihto kerrallaan tai tänään keskityn vain olennaisiin asioihin)

12 Liite 4 (jatkuu) Pelikohtainen suoritustilan arviointi Arvioi omaa suoritustilaasi pelikohtaisesti. Käytä vertailupohjana aikaisempia kokemuksiasi sellaisista peleistä, joissa olet mielestäsi onnistunut erinomaisesti. Arvioi omaa suoritustilaasi pelikohtaisesti niin kehon tuntemusten, tunnetilan kuin ajattelun osalta. Käytä asteikkoa 1-5, missä 1= tuntemukseni olivat erittäin negatiivisia, 5= tuntemukseni olivat erittäin positiivisia. Pvm Vastustaja Keho Tunne Ajattelu

13 Suorittamisen arviointi suhteessa tavoitteisiin Tavoite. Vaiheessa 5 on kyse pelaajan suorittamisen ja kehittymisen arvioinnista, peleissä/ harjoituksissa Tavoitteena on, että nämä oppimiskokemukset hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti pelaajan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta katsottuna Menetelmät. Arvioinnin perustana voidaan käyttää esimerkiksi: saavutettuja tuloksia (maalipaikat, aloitusvoitot, torjunnat, pisteet, jne.) videomateriaalia pelaajan suoriutumisesta suhteessa joukkueen pelitapaan pelaajan itsearviointia valmennuksen näkemystä pelaajan suorituksista ja kehittymisestä Toiminta. Suorittamisen arviointi tapahtuu sekä valmennuksen että pelaajan itsensä toimesta yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti. Valmennuksen tehtävänä on päättää millä tavoin ja missä muodossa palaute annetaan pelaajalle Kyse on myös siitä, että pelaajaa ohjataan ja kannustetaan sisällyttämään ottelukohtaisiin rutiineihinsa lyhyt pelinjälkeinen itsearviointi Kaiken arvioinnin perustana tulee olla aiemmin (Vaihe 2) määritellyt tavoitteet

14 Psykologiset taidot ja niiden harjoittelu Psykologiset taidot ovat osa prosessimallin neljännestä vaiheesta: suoritustilan rakentaminen ja sen ylläpito pelissä Ajatus nojaa psykologiseen tosiseikkaan, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa Psykologisilla taidoilla pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan pelaajien ajatteluun ja käyttäytymiseen sitä kautta tunteisiin Suomen Jääkiekkoliitto / Antti Järvinen 14

15 Punainen lanka harjoitteluun ja pelaamiseen: Attribuutiot Tavoite. Attribuutio = mikä aiheutti tietyn käyttäytymisen ja kuka tai mikä siitä on vastuussa Pelaajan linkittäessä onnistumisensa pysyviin itsestä riippuviin tekijöihin, niin hän lisää uskoaan onnistua jatkossakin Vastaavasti pelaajan selittäessä epäonnistumisensa tai tavoitteisiin pääsemättömyyden pysyvillä, varsinkin itsestä riippuvilla tekijöillä laskee pelaajan motivaatio ja itseluottamus Tästä syystä on järkevää korjata pelaajan itseluottamusta nakertavat attribuutiot ja tukea itseluottamusta sekä motivaatiota lisääviä selityksiä Nyrkkisääntö: linkitä onnistumiset pelaajan omiin tekemisiin ja/tai valintoihin ja/tai lahjoihin. Epäonnistumisten kohdalla suuntaa huomio tekijöihin, joita pelaajan on mahdollisuus korjata Menetelmä: Pelaajan kanssa käytävä keskustelu Toiminta: Pelaajan kuvaus epäonnistuneesta/ onnistuneesta tilanteesta Tarkenna tarvittaessa kysymystä, niin, että saat selville selittääkö pelaaja epäonnistumisensa hänen vaikutuspiirissään olevilla tekijöillä (laiskuudella, huonoilla elämäntavoilla, keskittymisen puutteella jne.) vai tekijöillä, joihin hän ei itse pysty vaikuttamaan (huonolla tuurilla, sattumalla, lahjojen puutteella jne.)

16 Itsevarmuutta ja onnistumisia: Mielikuvaharjoittelu Tavoite. Tutkimuksissa on todettu, että mielikuvaharjoittelu on tehokas tapa parantaa itseluottamusta Seuraavassa on esimerkit niin välillisestä kuin suorasta vaikuttamisesta: Pelaaja kokee mielessään onnistuvan suorituksessa, joka on tärkeä hänen pelisuorituksessaan. Tämä lisää todennäköisyyttä, että hän myöhemmin myös todella onnistuu itse suorituksessa. Onnistunut suoritus puolestaan vankistaa pelaajan uskoa, että hän onnistuu tässä suorituksessa jatkossakin. Tässä on kyse välillisestä vaikuttamisesta Suora vaikuttamisen reitti mielikuvista pystyvyyden tunteeseen kulkee silloin, kun pelaaja mielessään kokee ja tuntee itsensä kaukalossa itsevarmana, keskittyneenä ja henkisesti vahvana. Tästä seuraa, että kaukaloon liukuessaan hän todella myös on itsevarma, keskittynyt ja henkisesti vahva Menetelmä: Pelaajan kanssa keskustelu ja pelaajan onnistumisen kannalta tärkeiden pelitilanteiden kartoittaminen ja kirjaaminen. Toiminta: Pyydä pelaajaa kuvaamaan hänelle onnistuneen tai/ja tärkeiden pelitilanteiden elementit Listatkaa ne paperille, enintään kolme asiaa (esim. kaksi pelaajan tuottamaa ja yksi valmentajan) Tämän jälkeen pyydä häntä mielessään toteuttamaan nämä elementit kerran päivässä noin kymmenen minuutin (yhteensä) ajan rauhallisessa paikassa siten, että hän kokee itsensä suoriutumassa onnistuneesti

17 Hetkessä eläminen: Itsepuhe Tavoite. Itsepuheella tarkoitetaan sisäistä puhelua, jonka tavoitteena on kehittää ajattelumalleja positiiviseen suuntaan Sen avulla on mahdollisuus suunnata huomio suorituksen kannalta olennaisiin tekijöihin Sen avulla voidaan myös pönkittää itseluottamusta Peli ja harjoitukset ovat nopeita tapahtumia, jotka ovat muutamassa tunnissa ohi. Tämän vuoksi ei ole viisasta hukata aikaa asioihin, joihin ei voi vaikuttaa Menetelmä: Pelaajan kanssa keskustelu ja kolmen ytimekkään lauseen ja/tai sanan muodostaminen, positiivinen itsepuhe Toiminta: Pyydä pelaajia kiinnittämään huomiota ajatuksiinsa; ajatukset vaikuttavat tunteeseen ja suoritukseen (liite 9): epävarmat ajatukset epävarma tunne epävarmaa peliä ( mitä tästä mahtaa tulla? ; mitä jos en onnistu? ; en pysty tähän ; olen huono ) itsevarmat ajatukset luottavainen tunne varmat otteet kaukalossa (hienoa, tiesin, että onnistun ; tänään kulkee.) Motivoi heitä myös sillä, että itsepuhe auttaa heitä virheen tullen tai muuten epävarmuuden iskiessä pysäyttämään negatiiviset ajatukset ja suuntaaman huomion olennaiseen sekä parantamaan itseluottamusta pyydä pelaajaa muodostamaan kolme lyhyttä ja ytimekästä lausetta, joissa ei ole kielto muotoa. Esimerkiksi seuraavanlaisia lauseita kiekkoilijat ovat käyttäneet: haluan kiekkoa, olen rohkea, liikun, voitan kaksinkamppailut

18 Itseluottamus omissa käsissä: Itseluottamuksen harjoittaminen ja säätely Tavoite. Itseluottamuksen pohja on itsetuntemuksessa, joka harjaantuu prosessimallin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa (ks. luku kolme) Itseluottamuksen kokemuksen harjoittaminen vaatii siis sen, että tietää mitä asioita, tunteita ja tilanteita liittyy omaan itseluottamuksen kokemukseen (liite 5) Näiden ollessa tiedossa voi systemaattisesti harjoituttaa itseluottamustaan ja muodostaa itselle työkalu, jolla voi tarvittaessa säädellä itseluottamustaan (liite 6) Kaikilla on tilanteita, jotka haastavat itseluottamusta. Näiden varalle on viisasta suunnitella toiminta, jotta on todennäköisempää suoriutua hyvin itseluottamuksen horjahduksesta huolimatta (liite 6) Menetelmät: Itseluottamuspäiväkirjan tekeminen ja toimintasuunnitelman tekeminen liittyen itseluottamuksen säätelyyn Toiminta (liitteet 5 & 6): Pelaajaa kirjaa ensin kymmenestä tapahtumasta (harjoitus/peli) vastaukset itseluottamuspäiväkirjan (liite 5) kysymyksiin. Tämän jälkeen pelaaja siirtyy tekemään toimintasuunnitelmaa itseluottamuksen säätelyyn. Jälkimmäisessä tehtävässä pelaajaa ensin suunnittelee miten saa itseluottamukseen myönteisesti vaikuttavia asioita toistumaan arjessaan

19 Liite 5: Itseluottamuspäiväkirja Pelaajan nimi: Joukkue: Päivämäärä:.. Tapahtuma 1 Missä kohtaa ja mitä tehdessä koit hyvää itseluottamusta? Pohdi mistä itseluottamuksen kokemuksesi yllä mainituissa kohdissa johtui? Tapahtuma 2 Missä kohtaa ja mitä tehdessä koit hyvää itseluottamusta? Pohdi mistä itseluottamuksen kokemuksesi yllä mainituissa kohdissa johtui?

20 Liite 6: Toimintasuunnitelma itseluottamuksen säätelyyn Pelaajan nimi: Joukkue: Päivämäärä:.. 1. Itselle tärkeä ajatus, tunne, asia tai tilanne, joka saa aikaan itseluottamuksen kokemuksen Suunnitelma, miten saan tämän toteutumaan arjessani mahdollisimman usein 2. Itselle tärkeä ajatus, tunne, asia tai tilanne, joka saa aikaan itseluottamuksen kokemuksen Suunnitelma, miten saan tämän toteutumaan arjessani mahdollisimman usein

21 Hyvä alku peliin - huonon ja hyvän päivän ero pienemmäksi: Peliin valmistautuminen Tavoite. Peliin liittyy usein epävarmaa ajattelua siitä, miten suoriutuu Tämä voi johtaa epävarmaan tunteeseen ja käyttäytymiseen, mikä lisää todennäköisyyttä epäonnistumisille pelin alussa Peli on myös aina tietyllä tavalla hyppy tuntemattomaan Tällöin tutut rutiinit tuovat turvallisuutta Samalla tavalla turvallisuutta lisää tieto siitä, että itsellä on valmistautumiseen työkalu, jolla pääsee optimaaliseen suoritustilaan, vaikka ennen peliä ei siltä aina tuntuisikaan. Tämä lisää todennäköisyyttä onnistua myös silloin, kun olo ei ole pelipäivänä paras mahdollinen Tasaisuus on juuri se tekijä mikä usein erottaa pelaajat toisistaan Menetelmä. Pelaajan kanssa keskustellen selvitetään hänen sen hetkinen peliin valmistautuminen Toiminta (liitteet 7 & 8). Lisätään pelaajan normaalirutiineihin seuraavat elementit: itsepuhe, hengitys (ohjeet, liite 7), mielikuva, identiteettivahvistus (ohjeet, liite 7). Nämä edesauttavat pelaaja hallitsemaan ajatteluaan siten, että se vaikuttaa tunteeseen ja suoritukseen positiivisesti. Korostetaan, että varsinainen lataaminen alkaa vasta jäähallille tullessa, ei kotona (psykologinen irrottautuminen)

22 Liite 7: PELIIN VALMISTAUMISEN ELEMENTIT 1. Hengitys Vedä keuhkot täyteen ilmaa n. viiden sekunnin ajan. Pidä ilma keuhkoissa noin kaksi sekuntia ja puhalla ilma ulos n. viiden sekunnin ajan. Toista edellinen kaksi kertaa. Keskity vain hengitykseen. 2. Mielikuva Näe itsesi suoriutumassa hyvin ja onnistuneesti. Tunne onnistuneen suorituksen tuoma ylpeys, nautinto ja itseluottamus. Yritä myös aistia mitä hajuja tai tuoksuja oli läsnä ajattelemassasi onnistuneessa hetkessä ( esim. jäähallin tuoksu, pelivehkeiden haju). Kuule äänet samassa hetkessä ( esim. yleisö, luistimen potkut, kiekon kolahdukset laitaan tai lapaan, laukaisuhetken äänet). 3. Itsepuhe Pyydä pelaajaa kertomaan mitkä ovat hänen suorituksensa kannalta tärkeimmät pelilliset asiat ja tilanteet. Mitä hän tekee pelissä silloin, kun hänellä kulkee. Näiden pohjalta pyydä pelaajaa muodostamaan kolme lyhyttä ja ytimekästä lausetta, joissa ei ole kielto muotoa. Esimerkiksi seuraavanlaisia lauseita kiekkoilijat ovat käyttäneet: haluan kiekkoa, olen rohkea, liikun, voitan kaksinkamppailut, olen vahva jne. 4. Identiteettilauseet (kaksi kappaletta) 1. Pyydä pelaaja jatkamaan seuraavaa lausetta siten, että se kuvaa millainen pelaaja haluaa olla: olen erinomainen hyökkääjä/puolustaja/maalivahti, joka (ks. esimerkki liite 8) 2. Olen Matti Meikäläinen (pelaajan nimi). Olen hyvä jääkiekkoilija ja ylpeä saavutuksistani. Jääkiekko on minulle tärkeä ja iloinen asia, mutta se ei määritä minua ihmisenä!

23 Liite 8: PELIPÄIVÄN PSYYKKINEN VALMISTAUTUMINEN Hengitys: Vedä keuhkot täyteen ilmaa n. viiden sekunnin ajan. Pidä ilma keuhkoissa noin kaksi sekuntia ja puhalla ilma ulos n. viiden sekunnin ajan. Toista edellinen kaksi kertaa. Keskity vain hengitykseen. Mielikuva Näe itsesi suoriutumassa hyvin ja onnistuneesti. Tunne onnistuneen suorituksen tuoma ylpeys, nautinto ja itseluottamus. Yritä myös aistia mitä hajuja tai tuoksuja oli läsnä ajattelemassasi onnistuneessa hetkessä ( esim. jäähallin tuoksu, pelivehkeiden haju). Kuule äänet samassa hetkessä ( esim. yleisö, luistimen potkut, kiekon kolahdukset laitaan tai lapaan, laukaisuhetken äänet). Voimasanat Liikun Taistelen Hyökkään Identiteettilause: Olen erinomainen puolustaja/hyökkääjä/maalivahti, joka pelaa aktiivisesti ja avaa peliä hyvin

24 Liite 8 (jatkuu) Valmistautuminen: Pelipäivänä herätyksestä aamujäähän ei tarvitse miettiä mitään, älä yritä vielä ladata itseäsi. Peliä edeltävässä verkkariverryttelyn alussa keskity vain verryttelyyn. Verryttelyn lopussa alkaa henkinen lataaminen peliin. Näin sinun on helpompi pitää henkinen jänne koko pelin. Tee 1 (hengitys) ja 2 (mielikuva) kohta ennen kuin otat spurtit rappusissa Tästä alkaa henkinen lataaminen Tee 1. kohta (hengitys) ennen kuin otat spurtit. Tee 4. kohta (identiteettivahvistus) matkalla kopista peliin (ei jääverryttelyyn) Tee kohta 3. (voimasanat) juuri ennen ensimmäistä vaihtoa Huom!!! Alla olevat identiteettilauseet on sanottava kerran mielessäsi ennen peliä matkalla hallille (kotipeli) tai linja-autosta lähtiessä (vieraspeli) Olen Matti Meikäläinen. Olen hyvä jääkiekkoilija ja ylpeä saavutuksistani. Jääkiekko on minulle tärkeä ja iloinen asia, mutta se ei määritä minua ihmisenä!

25 Kiitos ajastanne! Tuomas Grönman p

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8 Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 8: Kilpailija-analyysi Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteessa analysoidaan, missä kilpailemiseen liittyvissä taidoissa

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa 9.10.2017 Psyykkinen valmennus Millaisia ajatuksia herättää? Psyykkinen valmennus Monesti vieläkin ajatellaan, että psyykkinen valmennus on kuin mentäisiin lääkäriin

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 MISSÄ NYT MENNÄÄN KOTIMAASSA / ULKOMAILLA MAAJOUKKUEISSA 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 2 MISSÄ NYT

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

URHEILIJAN VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGINEN TUKEMINEN

URHEILIJAN VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGINEN TUKEMINEN 8.10.2016 Valmennusseminaari/ Hämeenlinna URHEILIJAN VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGINEN TUKEMINEN Niilo Konttinen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) - 1 - Mitä on valmentautumisen psykologinen

Lisätiedot

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja.

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja. TrainingFocus-teemojen esittelyt yksilö- ja joukkueurheilussa Teema 1: Keskittyminen Keskittynyt urheilija kiinnittää huomion suorituksen kannalta olennaisiin asioihin ja osaa säädellä keskittymisensä

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin Porin Ässät C-1 22.10.2014 Markku Gardin Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA)

OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA) OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA) MYEERIKKILÄ FBA TOIMINNASSA MyEerikkilä on Eerikkilän Urheiluopiston

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET URHEILULLISUUS YHTEISTYÖ TAVOITTEELLISUUS OLOSUHTEET HYVÄ JATKUMO VALMENNUS HALLINTO,kiekkoilun tuki / kaupunki PELAAJAMASSAT Blues seura Aaro Kivilinna

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA Arto Tikkunen, Jewellery Marko Varjos, Cabinetmaking Skills Finland / Koulutuskeskus Salpaus WSC-valmennus 2015 Taustat kuntoon KILPAILIJA, EKSPERTTI,

Lisätiedot

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 24.7.2015 Luennon sisältö Esittäytyminen Vuorovaikutus Harjoitus 1. Kenttävalmennus Harjoitus 2. Taktiikan nyrkkisäännöt Mitä puhutaan kotimatkalla? Vuorovaikutus

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KUNTOTESTAUSPÄIVÄT 18.3.2016 Hannele Forsman, LitM Kehityspäällikkö, valmennuskeskus, EUO Jatko-opiskelija, JYU, KIHU 1 SISÄLTÖ 1. Uusinta uutta tiivistelmä

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016. Markku Gardin

Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016. Markku Gardin Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016 Markku Gardin Yhteenveto: keskity onnistumaan Keskity harjoitteluun, keskity onnistuneisiin suorituksiin Luo mielikuvia tulevan pelin onnistuneista

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme Kesäkausi, täältätullaan Joukkuejako, alkuehdot Poikia 50 kpl Pelaajamäärä kasvanut talvikauden lopussa huomattavasti Röllin suositus pelaajamääräksi otteluun: 10 poikaa Talvikauden kokemus: ilmoittautuneet

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012 Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu HGK:n valmennus 2012 Mitä pelitaktiikalla tarkoitetaan? Omien vahvuuksien hyödyntämistä maksimaalisesti. Omien heikkouksien välttämistä pelissä. Pelin, kentän

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016. Markku Gardin

Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016. Markku Gardin Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016 Markku Gardin Mentaalitarinoita Urheilija tekee töitä lihaksillaan. Mutta mieli on se, joka liikuttaa lihaksia... Psyykkiset taidot

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantakonsepti. Hannele Forsman Sami Hyypiä Akatemia

Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantakonsepti. Hannele Forsman Sami Hyypiä Akatemia Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantakonsepti Hannele Forsman Sami Hyypiä Akatemia Miksi kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta konsepti I? Yksilön kehittämisnäkökulma Faktaa Oman osaamisen tasosta

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014 Valmentaminen Minun näkökulma Mikael Kotkaniemi 2014 Ura valmentajana 2006-2009: Ässät A-nuoret - apuvalmentaja 2009-2011: Ässät B-juniorit - päävalmentaja 2011-2013: Ässät SM-liiga - apuvalmentaja 2013-2014:

Lisätiedot

NUORET PELAAJILLE VASTUUTA HENKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VOITTOJA JOKA PÄIVÄ

NUORET PELAAJILLE VASTUUTA HENKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VOITTOJA JOKA PÄIVÄ NUORET PELAAJILLE VASTUUTA HENKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VOITTOJA JOKA PÄIVÄ NUORET PELAAJILLE VASTUUTA HENKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteen asettaminen... 6 Tunnetilojen säätely...

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus Yksilökeskeinen valmennusfilosofia - Kokonaisvaltainen valmennus Kokonaisvaltainen valmennus Taktiikka / Pelikäsitys Havainnointi / Hahmottaminen Ratkaisuvaihtoehdot Päätöksenteko Ratkaisut Suorittaminen

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Ohjaus tuutorin roolissa

Ohjaus tuutorin roolissa Ohjaus tuutorin roolissa Vertaistutorkoulutus Tommi Pantzar Millainen ohjaaja minä olen? OHJAAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TOIMINTATAVAT Miten arvot ja käsitykset näkyvät toiminnassa? ASENTEET Mikä on ohjaajan

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! 2 KOULUTUKSET 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja 3t 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu 3t 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa 3t 4. Herkkyyskausien

Lisätiedot

teknis-taktinen lajianalyysil

teknis-taktinen lajianalyysil Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Naisten beach volleyn teknis-taktinen lajianalyysil Mikko Häyrinen, Urheilututkija, joukkueurheilu Huippu-urheilun kehitysprojektien k raportointiseminaari

Lisätiedot

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas Toni Korkeakunnas Yo-merkonomi, kasvatustieteen maisteri ja UEFA pro - valmentaja Luokanopettaja 1996-2002 SPL Uusimaan Valmennuspäällikkö 2004-2010 Valmentajana (14.v.) 1999-2004 ja 2007- Gnistan, FC

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Harjoite 8: Tarkista oletko valmis kokemaan flow:n

Harjoite 8: Tarkista oletko valmis kokemaan flow:n Harjoite 8: Tarkista oletko valmis kokemaan flow:n Lähde: Flow in Sports. The keys to optimal experiences and performances, Jackson&Csikszentmihalyi, 1999 Yksilöllisesti usean viikon aikana Harjoituslomake

Lisätiedot

ESITYS Kulttuuri / Voittava pelaaminen

ESITYS Kulttuuri / Voittava pelaaminen ESITYS Kulttuuri / Voittava pelaaminen MITÄ KULTTURI ON JA KUINKA SE TOIMII EDUKSEMME Kulttuuri on sitä mihin me uskomme, kuinka käyttäydymme ja toimimme ja kokemus siitä mitä meidän toimintamme luo toisillemme

Lisätiedot

Pelin kautta oppiminen

Pelin kautta oppiminen Pelin kautta oppiminen Suunnittele PELI Suunnittele E11-ikäluokalle sopiva peli Valitse pelille AIHE, joka on ikäluokalle tärkeä Mieti ainakin seuraavat asiat Montako maalia ja miten sijoitettu Miten maali

Lisätiedot

Rohkeus pelata. Mika Marttila

Rohkeus pelata. Mika Marttila Rohkeus pelata Mika Marttila Otsikko Pelirohkeus jääkiekossa Mitä se on? Miten se näkyy? Mitä työkaluja on käytössä? Miten sitä lisätään? Millainen prosessi? Visio, minkä näköistä jääkiekkoa ME halutaan

Lisätiedot

PELAAJA-ARVIOINTI MAAJOUKKUE. 22.3.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1

PELAAJA-ARVIOINTI MAAJOUKKUE. 22.3.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 PELAAJA-ARVIOINTI MAAJOUKKUE 22.3.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 MEIDÄN PELIN PRIORITEETIT = TAVOITTEET ERI PELITILANTEISSA HYÖKKÄYSTILANTEET PUOLUSTUSTILANTEET 1. Maalinteko 1. Maalinesto 2. Tilan voittaminen

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

E2-D2. 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

E2-D2. 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 E2-D2 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 MIKÄ E2-D2 OHJELMAN TARKOITUS? Valtakunnallisten painopisteiden vientiä arkeen. Mitä E-D vaiheessa tulisi tehdä, jotta haasteet kansainvälisissä

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmennusosaamisen malli Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmentajan osaamistarpeet Voimavarat Mihin valmentaja voi vaikuttaa? Ihmisenä kasvu Itsensä kehittämisen Ihmissuhde

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Tavoitteen asettelu kehittymisen optimoinnissa Juha Taini Urheilija A TAVOITTEET 2009 SM-plaketti sprintissä SM-plaketti keskimatkalla SM-mitali yössä

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Aktiivisena eläkkeellä

Aktiivisena eläkkeellä Aktiivisena eläkkeellä Kaisa Kirves, erikoistutkija Labquality Days 2016 12.2.2016 12.2.2016 Työterveyslaitos Kaisa Kirves www.ttl.fi 1 Syntyvyys laskenut Ikääntyneiden osuus kasvanut 12.2.2016 Työterveyslaitos

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Teema / Ikävuodet ja yli Toiminta-ajatus

Teema / Ikävuodet ja yli Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Ominaisuuksien harjoittelu - Fyysiset ominaisuudet Panostuksen aika Realistisen pelaajakuvan luominen itsestä on vahvasti käynnissä. Suunnitelmallisus ja tavoitteellisuus tärkeässä roolissa.

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori

EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori Urheilijaprofiili Valmennus Kiekkokoululainen 3-6v - Leijona-kiekkokouluohjaajia - Yksi ohjaaja/6 kiekkokoululaista - SJL:n Leijonakiekkokouluohjelma

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA 22.2.2012/ MaD202 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA Niilo Konttinen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) Luentorunko 22.2.2012 1.Lahjakkuudesta lajinsa huippuosaajaksi -Tutkimustietoa

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia:

Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia: Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia: FIVB on kaudelle 2015 muuttanut hieman Beach Volleyn sääntöjä ja samalla modifioinut niitä yhdenmukaisemmaksi lentopallon kanssa. Ohessa merkittävimmät

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

JÄÄHARJOITTELUN LUOKITTELU JA SUUNNITTELU

JÄÄHARJOITTELUN LUOKITTELU JA SUUNNITTELU JÄÄHARJOITTELUN LUOKITTELU JA SUUNNITTELU LTV 2 7.5.2014 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 MEIDÄN PELI MEIDÄN PELI Tavoitteena nopean yhteistyön jääkiekko Pelitilannerooleissa hyökkäykseen ja

Lisätiedot

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN 4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN Tähän lomakkeeseen on tarkoitus koota tietoa lapsen valmiuksista vanhemmilta, päivähoidosta ja neuvolasta. Vanhemmat

Lisätiedot

Valmennuksen Linjaukset 2010. Pelitaktiikka

Valmennuksen Linjaukset 2010. Pelitaktiikka Valmennuksen Linjaukset 2010 elitaktiikka Salon Viesti Lentopallo Toiminnan linjaukset Lajivalmennuksen linjaus Fyysisen valmennuksen linjaus Viesti 2013 Visio / Strategia Toimintasuunnitelma Taktiikkalinjaus

Lisätiedot

Mielen mekanismeja. Ennen kuin tuomitset. hänen mokkasiineissaan. Johdatus urheilupsykologiaan. äärää valmentajan viestin vaikutuksen

Mielen mekanismeja. Ennen kuin tuomitset. hänen mokkasiineissaan. Johdatus urheilupsykologiaan. äärää valmentajan viestin vaikutuksen Johdatus urheilupsykologiaan Jarmo Liukkonen, professori Jyväskyl skylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos Periaatteessa on kysymys siitä, antaako urheilija psyykkisten tekijöiden vaikuttaa suorituksiinsa

Lisätiedot

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat

Lisätiedot