Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen. Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen. Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015"

Transkriptio

1 Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015

2 Psyykkisen valmennuksen tavoitteet Motivoituminen itsensä kehittämiseen Itsetuntemuksen lisääminen Itseluottamuksen vahvistaminen Toiminta joukkueena ja joukkueen jäsenenä Psyykkisen suoritustilan rakentaminen ja ylläpito

3 SISÄLTÖ Omistajuuden kehittyminen jääkiekkoilussa Lapsivaihe (x-12v.) Kolme reittiä jääkiekkoilijaksi Jääkiekko yksi ja ainoa - varhainen erikoistuminen Jääkiekko ykkösenä, muita lajeja mukana varhainen lajikiinnittyminen Jääkiekko yksi harrastuksista - myöhäinen erikoistuminen Nuoruusvaihe (13-15v.) innostumisesta omistautumiseksi Halu menestyä jääkiekossa Nuori aikuinen- vaihe 16-19v. Itsensä tavoitteellinen kehittäminen jääkiekkoilijana Sitoutuminen urheilulliseen elämäntapaan Pelaajan Luonteen kehittäminen osana valmennuksen kokonaisuutta 1) Lähtötilanteen kartoitus 2) Tavoitteiden asettelu 3) Henkilökohtaisten toimintamallien rakentaminen 4) Suoritustilan rakentaminen ja sen ylläpito 5) Suorittamisen arviointi Psykologiset taidot ja niiden harjoittelu Punainen lanka harjoitteluun ja pelaamiseen Itsevarmuutta ja onnistumisia Hetkessä eläminen Itseluottamus omissa käsissä Huonon ja hyvän päivän ero pienemmäksi Tapaamisten rakenne HARJOITUKSET

4 Pelaajan luonteen kehittäminen: Lähtötilanteen kartoitus pelaajaprofiilin määrittäminen Tavoite. Vaiheessa 1 kartoitetaan pelaajan sen hetkinen tilanne. Tämä tilannearvio on hyödyllisintä suorittaa heti harjoituskauden alussa niin, että Luonteen kehittäminen kulkisi alusta alkaen Pelin ja Luistelun kehittämisen kanssa. Menetelmät. Arviointi tapahtuu tätä varten kehitetyn Jääkiekkoilijan Pelaajaprofiili -testin avulla. Jokainen näistä osa-alueista tukee pelaajan toimintaa erilaisissa suoritustilanteissa, niin peleissä kuin harjoituksissa Osa-alue 1: Omistautuminen ja panostaminen Osa-alue 2: Harjoitteluasenne Osa-alue 3: Reagointi suoritustilanteessa Osa-alue 4: Luottamus omaan osaamiseen Osa-alue 5: Joukkuehengen edistäminen Osa-alue 6: Odotusten ja palautteen käsittely Osa-alue 7: Johtajuus Toiminta. Pelaaja arvioi itsensä (Liite 1.) ja valmentaja arvioi pelaajan (Liite 2.) annettujen kuvausten perusteella molemmat itsenäisesti, toistensa arvioinneista riippumatta. Näiden arviointien pohjalta muodostuu siten kaksi rinnakkaista Luonne-profiilia, joiden vertailu toimii pelaajan ja valmentajan välisten kehityskeskustelujen perustana

5 Liite 1 & 2: Pelaaja- ja valmentajaprofiili Arvioi, kuinka hyvin oheiset kuvaukset kuvaavat juuri sinua jääkiekkoilijana. Käytä asteikkoa 1-5, missä 1= Kuvaus ei vastaa lainkaan minua, 5= Kuvaus vastaa täysin minua. Merkitse arviosi rengastamalla vastaava numero erilliselle lomakkeelle. Osa-alue 1: Omistautuminen ja panostaminen. Haluan panostaa omasta tahdostani itseni kehittämiseen, ja haluan katsoa, kuinka pitkälle voin kehittyä jääkiekkoilijana. Haluan oppia uusia asioita pelistä, ja kokea positiivisia elämyksiä jääkiekon parissa. Minulla on jääkiekkoon liittyviä unelmia ja päämääriä, joita kohti pyrin pitkäjänteisen harjoittelun avulla. Osa-alue 2: Harjoitteluasenne. Valmistaudun huolella myös harjoituksiin. Henkilökohtainen vaatimustasoni harjoittelun suhteen on korkea, eikä minun kohdallani laadukas harjoittelu edellytä ulkoista ohjausta tai valmentajan kontrollointia. Harjoittelen omaehtoisesti joukkueen harjoitusten lisäksi, ja hän teen itsenäisesti myös huoltavia ja palauttavia harjoitteita. Osa-alue 3: Reagointi suoritustilanteessa. Kykenen säilyttämään malttini ja keskittymiseni pelin aikana. Ottelun tärkeys tai vastustajan vahvuus ei vaikuta suoritustasooni negatiivisesti. Jos jään vähäiselle peliajalle, en sulkeudu kuoreeni tai vetäydy omiin oloihini. Pystyn nauttimaan joukkueen voitosta, vaikka en olisi itse onnistunut pelissä. Osa-alue 4: Luottamus omaan osaamiseen. Luotan omiin henkilökohtaisiin taitoihini, ja tunnistan omat henkiset vahvuuteni. Kykenen valmistautumaan peliin niin, että pystyn suoriutumaan oman suoritustasoni mukaisesti. Pelin aikana luotan itseeni kaksinkamppailuissa, eivätkä virheet heikennä itseluottamustani. Pystyn ottamaan itsestäni kaiken irti myös tiukoissa peleissä. Osa-alue 5: Joukkuehengen edistäminen. Minulle on tärkeää tehdä asioita yhdessä joukkueeni kanssa. En anna kenenkään tuntea itseään ulkopuoliseksi joukkueessani, ja ystävystyn helposti kaikkien kanssa. En loukkaa toisia kielenkäytölläni, ja toimin muutenkin joukkueeni arvojen mukaisesti. Vaikka joukkueeni olisi häviöllä, jaksan silti kannustaa muita pelaajia. Osa-alue 6: Odotusten ja palautteen käsittely. Ulkopuoliset odotukset ja voittamisen paine eivät vaikuta itseluottamukseeni tai suorituksiini pelin aikana. En myöskään pelkää mahdollisia virheitä pelin aikana. Negatiivinenkaan palaute ei heikennä itseluottamustani. Osa-alue 7: Johtajuus. Edustan joukkueessani suunnannäyttäjää ja johtajatyyppiä. Olen usein äänessä joukkueeni edessä, ja olen esimerkkinä muille pelaajille niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Toimin tai olisin valmis toimimaan joukkueeni kapteenina

6 Vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisen kautta tavoitteiden asetteluun Tavoite. Tavoitteena on ensinnäkin tehdä pelaaja entistä tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan sekä kehityskohteistaan. Toisena tavoitteena on määrittää pelaajan toimintaa suuntaavat ja ohjaavat tavoitteet. Menetelmät. Lähtökohtana on, että tavoitteenasettelu rakentuu ensisijaisesti pelaajan henkilökohtaisen itsearvioinnin pohjalle Tätä tarkoitusta varten on suunniteltu kirjallinen lomakepohja, johon pelaajaa kirjaa itsenäisesti keskeisimmät vahvuutensa ja kehityskohteensa niin Pelin, Luistelun kuin Luonteenkin osalta Toiminta (Liite 3) Pelaaja määrittää keskeisimmät Peliin, Luisteluun ja Luonteeseen liittyvät henkilökohtaiset vahvuutensa. Seuraavaksi hän määrittää vastaavasti näihin osa-alueisiin liittyvät kehityskohteensa sekä keinot, joiden avulla pelaaja pyrkii kauden aikana parantamaan kehityskohteitaan Pelaajan oman työstön sekä valmentajan kanssa käydyn kehityskeskustelun pohjalta tarkennetaan vielä yhdessä harjoittelua suuntaavat ja ohjaavat toimenpiteet, jotka selkiyttävät päivittäisen harjoittelun painotuksia

7 Liite 3: Vahvuudet, kehityskohteet, tavoitteet PELI-LUONNE-LUISTELU Vahvuuteni: Kehityskohteeni: Toimenpiteet, joiden avulla pyrin parantaa kehityskohteitani tämän kauden aikana: Valmentajani kommentit:

8 Liite 3: Vahvuudet, kehityskohteet, tavoitteet Kehittymisen seuranta: Pvm... Pvm... Pvm... Pvm

9 Henkilökohtaisten toimintamallien rakentaminen pelaajan arjessa Tavoite. Vaiheessa 3 tavoitteena on käydä yhdessä pelaajan kanssa läpi hänen henkilökohtaisia toimintamallejaan arjessa sekä päivittäistä ajankäyttöään. Lähtökohtana on arvioida, ovatko toimintamallit ja ajankäyttö linjassa pelaajan tavoitteenasettelun kanssa Menetelmät. Keskeisimpänä työskentelymuotona ovat pelaajan kanssa käytävät keskustelut Toiminta. keskustelujen pohjaksi sopivat ainakin seuraavat asiat: Pelaajan oman toiminnan johtoajatus = miksi haluan pelata jääkiekkoa Pelin asettamat vaatimukset Pelaajan ajankäyttö Koulun ja urheilun yhteensovittaminen Ravinto Lepo ja palautuminen Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi Pelaajan arjen läpikäyminen voidaan yhdistää kehityskeskusteluun

10 Suoritustilan rakentaminen ja sen ylläpito pelin sisällä Tavoite. 1) Tavoitteena on ensinnäkin kehittää pelaajan valmiuksia saavuttaa sellainen suoritustila, joka tukee pelaajan maksimaalista suorittamista ja taitojen kehittymistä sekä harjoituksissa että peleissä 2) jotta pelaaja kykenisi ylläpitämään tätä optimaalista suoritustilaansa koko pelin tai harjoituksen ajan 3) jotta pelaaja oppii käyttämään erilaisia psykologisia taitoja oman suoritustilansa rakentamisessa ja ylläpitämisessä Menetelmät. Menetelmänä käytetään ensinnäkin pelaajan itsearviointia (optimaalinen suoritus). Suoritustilan rakentamisessa ja ylläpitämisessä voidaan puolestaan hyödyntää erilaisia psykologisia taitoja (Luku 4) Toiminta (liite 4). Pelaaja palauttaa mieleen tapahtumia, joissa hän on onnistunut mielestään poikkeuksellisen hyvin. Näiden muistikuvien pohjalta hän kuvaa tilanteisiin liittyneitä tuntemuksia erilliselle lomakkeelle

11 Liite 4: SUORITUSTILAN ARVIOINTI Pelaajan nimi: Joukkue: Päivämäärä:.. Palauta mieleesi sellainen ottelu, jossa olet onnistunut mielestäsi poikkeuksellisen hyvin. Muistele, minkälainen oma suoritustilasi on ollut tuolloin valmistautuessasi peliin ja itse pelin aikana. Kuvaile ensimmäisenä, minkälaisia fyysisiä tuntemuksia tunsit ennen peliä ja pelin aikana (esimerkiksi jalkani tuntuivat kevyiltä, tunsin itseni virkeäksi tai tunsin itseni rennoksi). Kuvaile seuraavaksi, minkälainen tunnetila sinulla on ollut ennen peliä ja pelin aikana (esimerkiksi luottavainen, rauhallinen tai aggressiivinen). Kuvaile vielä lopuksi, minkälaisia ajatuksia sinulla oli ennen peliä ja pelin aikana (esimerkiksi luistelu tuntuu hyvältä, pelaan vaihto kerrallaan tai tänään keskityn vain olennaisiin asioihin)

12 Liite 4 (jatkuu) Pelikohtainen suoritustilan arviointi Arvioi omaa suoritustilaasi pelikohtaisesti. Käytä vertailupohjana aikaisempia kokemuksiasi sellaisista peleistä, joissa olet mielestäsi onnistunut erinomaisesti. Arvioi omaa suoritustilaasi pelikohtaisesti niin kehon tuntemusten, tunnetilan kuin ajattelun osalta. Käytä asteikkoa 1-5, missä 1= tuntemukseni olivat erittäin negatiivisia, 5= tuntemukseni olivat erittäin positiivisia. Pvm Vastustaja Keho Tunne Ajattelu

13 Suorittamisen arviointi suhteessa tavoitteisiin Tavoite. Vaiheessa 5 on kyse pelaajan suorittamisen ja kehittymisen arvioinnista, peleissä/ harjoituksissa Tavoitteena on, että nämä oppimiskokemukset hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti pelaajan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta katsottuna Menetelmät. Arvioinnin perustana voidaan käyttää esimerkiksi: saavutettuja tuloksia (maalipaikat, aloitusvoitot, torjunnat, pisteet, jne.) videomateriaalia pelaajan suoriutumisesta suhteessa joukkueen pelitapaan pelaajan itsearviointia valmennuksen näkemystä pelaajan suorituksista ja kehittymisestä Toiminta. Suorittamisen arviointi tapahtuu sekä valmennuksen että pelaajan itsensä toimesta yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti. Valmennuksen tehtävänä on päättää millä tavoin ja missä muodossa palaute annetaan pelaajalle Kyse on myös siitä, että pelaajaa ohjataan ja kannustetaan sisällyttämään ottelukohtaisiin rutiineihinsa lyhyt pelinjälkeinen itsearviointi Kaiken arvioinnin perustana tulee olla aiemmin (Vaihe 2) määritellyt tavoitteet

14 Psykologiset taidot ja niiden harjoittelu Psykologiset taidot ovat osa prosessimallin neljännestä vaiheesta: suoritustilan rakentaminen ja sen ylläpito pelissä Ajatus nojaa psykologiseen tosiseikkaan, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa Psykologisilla taidoilla pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan pelaajien ajatteluun ja käyttäytymiseen sitä kautta tunteisiin Suomen Jääkiekkoliitto / Antti Järvinen 14

15 Punainen lanka harjoitteluun ja pelaamiseen: Attribuutiot Tavoite. Attribuutio = mikä aiheutti tietyn käyttäytymisen ja kuka tai mikä siitä on vastuussa Pelaajan linkittäessä onnistumisensa pysyviin itsestä riippuviin tekijöihin, niin hän lisää uskoaan onnistua jatkossakin Vastaavasti pelaajan selittäessä epäonnistumisensa tai tavoitteisiin pääsemättömyyden pysyvillä, varsinkin itsestä riippuvilla tekijöillä laskee pelaajan motivaatio ja itseluottamus Tästä syystä on järkevää korjata pelaajan itseluottamusta nakertavat attribuutiot ja tukea itseluottamusta sekä motivaatiota lisääviä selityksiä Nyrkkisääntö: linkitä onnistumiset pelaajan omiin tekemisiin ja/tai valintoihin ja/tai lahjoihin. Epäonnistumisten kohdalla suuntaa huomio tekijöihin, joita pelaajan on mahdollisuus korjata Menetelmä: Pelaajan kanssa käytävä keskustelu Toiminta: Pelaajan kuvaus epäonnistuneesta/ onnistuneesta tilanteesta Tarkenna tarvittaessa kysymystä, niin, että saat selville selittääkö pelaaja epäonnistumisensa hänen vaikutuspiirissään olevilla tekijöillä (laiskuudella, huonoilla elämäntavoilla, keskittymisen puutteella jne.) vai tekijöillä, joihin hän ei itse pysty vaikuttamaan (huonolla tuurilla, sattumalla, lahjojen puutteella jne.)

16 Itsevarmuutta ja onnistumisia: Mielikuvaharjoittelu Tavoite. Tutkimuksissa on todettu, että mielikuvaharjoittelu on tehokas tapa parantaa itseluottamusta Seuraavassa on esimerkit niin välillisestä kuin suorasta vaikuttamisesta: Pelaaja kokee mielessään onnistuvan suorituksessa, joka on tärkeä hänen pelisuorituksessaan. Tämä lisää todennäköisyyttä, että hän myöhemmin myös todella onnistuu itse suorituksessa. Onnistunut suoritus puolestaan vankistaa pelaajan uskoa, että hän onnistuu tässä suorituksessa jatkossakin. Tässä on kyse välillisestä vaikuttamisesta Suora vaikuttamisen reitti mielikuvista pystyvyyden tunteeseen kulkee silloin, kun pelaaja mielessään kokee ja tuntee itsensä kaukalossa itsevarmana, keskittyneenä ja henkisesti vahvana. Tästä seuraa, että kaukaloon liukuessaan hän todella myös on itsevarma, keskittynyt ja henkisesti vahva Menetelmä: Pelaajan kanssa keskustelu ja pelaajan onnistumisen kannalta tärkeiden pelitilanteiden kartoittaminen ja kirjaaminen. Toiminta: Pyydä pelaajaa kuvaamaan hänelle onnistuneen tai/ja tärkeiden pelitilanteiden elementit Listatkaa ne paperille, enintään kolme asiaa (esim. kaksi pelaajan tuottamaa ja yksi valmentajan) Tämän jälkeen pyydä häntä mielessään toteuttamaan nämä elementit kerran päivässä noin kymmenen minuutin (yhteensä) ajan rauhallisessa paikassa siten, että hän kokee itsensä suoriutumassa onnistuneesti

17 Hetkessä eläminen: Itsepuhe Tavoite. Itsepuheella tarkoitetaan sisäistä puhelua, jonka tavoitteena on kehittää ajattelumalleja positiiviseen suuntaan Sen avulla on mahdollisuus suunnata huomio suorituksen kannalta olennaisiin tekijöihin Sen avulla voidaan myös pönkittää itseluottamusta Peli ja harjoitukset ovat nopeita tapahtumia, jotka ovat muutamassa tunnissa ohi. Tämän vuoksi ei ole viisasta hukata aikaa asioihin, joihin ei voi vaikuttaa Menetelmä: Pelaajan kanssa keskustelu ja kolmen ytimekkään lauseen ja/tai sanan muodostaminen, positiivinen itsepuhe Toiminta: Pyydä pelaajia kiinnittämään huomiota ajatuksiinsa; ajatukset vaikuttavat tunteeseen ja suoritukseen (liite 9): epävarmat ajatukset epävarma tunne epävarmaa peliä ( mitä tästä mahtaa tulla? ; mitä jos en onnistu? ; en pysty tähän ; olen huono ) itsevarmat ajatukset luottavainen tunne varmat otteet kaukalossa (hienoa, tiesin, että onnistun ; tänään kulkee.) Motivoi heitä myös sillä, että itsepuhe auttaa heitä virheen tullen tai muuten epävarmuuden iskiessä pysäyttämään negatiiviset ajatukset ja suuntaaman huomion olennaiseen sekä parantamaan itseluottamusta pyydä pelaajaa muodostamaan kolme lyhyttä ja ytimekästä lausetta, joissa ei ole kielto muotoa. Esimerkiksi seuraavanlaisia lauseita kiekkoilijat ovat käyttäneet: haluan kiekkoa, olen rohkea, liikun, voitan kaksinkamppailut

18 Itseluottamus omissa käsissä: Itseluottamuksen harjoittaminen ja säätely Tavoite. Itseluottamuksen pohja on itsetuntemuksessa, joka harjaantuu prosessimallin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa (ks. luku kolme) Itseluottamuksen kokemuksen harjoittaminen vaatii siis sen, että tietää mitä asioita, tunteita ja tilanteita liittyy omaan itseluottamuksen kokemukseen (liite 5) Näiden ollessa tiedossa voi systemaattisesti harjoituttaa itseluottamustaan ja muodostaa itselle työkalu, jolla voi tarvittaessa säädellä itseluottamustaan (liite 6) Kaikilla on tilanteita, jotka haastavat itseluottamusta. Näiden varalle on viisasta suunnitella toiminta, jotta on todennäköisempää suoriutua hyvin itseluottamuksen horjahduksesta huolimatta (liite 6) Menetelmät: Itseluottamuspäiväkirjan tekeminen ja toimintasuunnitelman tekeminen liittyen itseluottamuksen säätelyyn Toiminta (liitteet 5 & 6): Pelaajaa kirjaa ensin kymmenestä tapahtumasta (harjoitus/peli) vastaukset itseluottamuspäiväkirjan (liite 5) kysymyksiin. Tämän jälkeen pelaaja siirtyy tekemään toimintasuunnitelmaa itseluottamuksen säätelyyn. Jälkimmäisessä tehtävässä pelaajaa ensin suunnittelee miten saa itseluottamukseen myönteisesti vaikuttavia asioita toistumaan arjessaan

19 Liite 5: Itseluottamuspäiväkirja Pelaajan nimi: Joukkue: Päivämäärä:.. Tapahtuma 1 Missä kohtaa ja mitä tehdessä koit hyvää itseluottamusta? Pohdi mistä itseluottamuksen kokemuksesi yllä mainituissa kohdissa johtui? Tapahtuma 2 Missä kohtaa ja mitä tehdessä koit hyvää itseluottamusta? Pohdi mistä itseluottamuksen kokemuksesi yllä mainituissa kohdissa johtui?

20 Liite 6: Toimintasuunnitelma itseluottamuksen säätelyyn Pelaajan nimi: Joukkue: Päivämäärä:.. 1. Itselle tärkeä ajatus, tunne, asia tai tilanne, joka saa aikaan itseluottamuksen kokemuksen Suunnitelma, miten saan tämän toteutumaan arjessani mahdollisimman usein 2. Itselle tärkeä ajatus, tunne, asia tai tilanne, joka saa aikaan itseluottamuksen kokemuksen Suunnitelma, miten saan tämän toteutumaan arjessani mahdollisimman usein

21 Hyvä alku peliin - huonon ja hyvän päivän ero pienemmäksi: Peliin valmistautuminen Tavoite. Peliin liittyy usein epävarmaa ajattelua siitä, miten suoriutuu Tämä voi johtaa epävarmaan tunteeseen ja käyttäytymiseen, mikä lisää todennäköisyyttä epäonnistumisille pelin alussa Peli on myös aina tietyllä tavalla hyppy tuntemattomaan Tällöin tutut rutiinit tuovat turvallisuutta Samalla tavalla turvallisuutta lisää tieto siitä, että itsellä on valmistautumiseen työkalu, jolla pääsee optimaaliseen suoritustilaan, vaikka ennen peliä ei siltä aina tuntuisikaan. Tämä lisää todennäköisyyttä onnistua myös silloin, kun olo ei ole pelipäivänä paras mahdollinen Tasaisuus on juuri se tekijä mikä usein erottaa pelaajat toisistaan Menetelmä. Pelaajan kanssa keskustellen selvitetään hänen sen hetkinen peliin valmistautuminen Toiminta (liitteet 7 & 8). Lisätään pelaajan normaalirutiineihin seuraavat elementit: itsepuhe, hengitys (ohjeet, liite 7), mielikuva, identiteettivahvistus (ohjeet, liite 7). Nämä edesauttavat pelaaja hallitsemaan ajatteluaan siten, että se vaikuttaa tunteeseen ja suoritukseen positiivisesti. Korostetaan, että varsinainen lataaminen alkaa vasta jäähallille tullessa, ei kotona (psykologinen irrottautuminen)

22 Liite 7: PELIIN VALMISTAUMISEN ELEMENTIT 1. Hengitys Vedä keuhkot täyteen ilmaa n. viiden sekunnin ajan. Pidä ilma keuhkoissa noin kaksi sekuntia ja puhalla ilma ulos n. viiden sekunnin ajan. Toista edellinen kaksi kertaa. Keskity vain hengitykseen. 2. Mielikuva Näe itsesi suoriutumassa hyvin ja onnistuneesti. Tunne onnistuneen suorituksen tuoma ylpeys, nautinto ja itseluottamus. Yritä myös aistia mitä hajuja tai tuoksuja oli läsnä ajattelemassasi onnistuneessa hetkessä ( esim. jäähallin tuoksu, pelivehkeiden haju). Kuule äänet samassa hetkessä ( esim. yleisö, luistimen potkut, kiekon kolahdukset laitaan tai lapaan, laukaisuhetken äänet). 3. Itsepuhe Pyydä pelaajaa kertomaan mitkä ovat hänen suorituksensa kannalta tärkeimmät pelilliset asiat ja tilanteet. Mitä hän tekee pelissä silloin, kun hänellä kulkee. Näiden pohjalta pyydä pelaajaa muodostamaan kolme lyhyttä ja ytimekästä lausetta, joissa ei ole kielto muotoa. Esimerkiksi seuraavanlaisia lauseita kiekkoilijat ovat käyttäneet: haluan kiekkoa, olen rohkea, liikun, voitan kaksinkamppailut, olen vahva jne. 4. Identiteettilauseet (kaksi kappaletta) 1. Pyydä pelaaja jatkamaan seuraavaa lausetta siten, että se kuvaa millainen pelaaja haluaa olla: olen erinomainen hyökkääjä/puolustaja/maalivahti, joka (ks. esimerkki liite 8) 2. Olen Matti Meikäläinen (pelaajan nimi). Olen hyvä jääkiekkoilija ja ylpeä saavutuksistani. Jääkiekko on minulle tärkeä ja iloinen asia, mutta se ei määritä minua ihmisenä!

23 Liite 8: PELIPÄIVÄN PSYYKKINEN VALMISTAUTUMINEN Hengitys: Vedä keuhkot täyteen ilmaa n. viiden sekunnin ajan. Pidä ilma keuhkoissa noin kaksi sekuntia ja puhalla ilma ulos n. viiden sekunnin ajan. Toista edellinen kaksi kertaa. Keskity vain hengitykseen. Mielikuva Näe itsesi suoriutumassa hyvin ja onnistuneesti. Tunne onnistuneen suorituksen tuoma ylpeys, nautinto ja itseluottamus. Yritä myös aistia mitä hajuja tai tuoksuja oli läsnä ajattelemassasi onnistuneessa hetkessä ( esim. jäähallin tuoksu, pelivehkeiden haju). Kuule äänet samassa hetkessä ( esim. yleisö, luistimen potkut, kiekon kolahdukset laitaan tai lapaan, laukaisuhetken äänet). Voimasanat Liikun Taistelen Hyökkään Identiteettilause: Olen erinomainen puolustaja/hyökkääjä/maalivahti, joka pelaa aktiivisesti ja avaa peliä hyvin

24 Liite 8 (jatkuu) Valmistautuminen: Pelipäivänä herätyksestä aamujäähän ei tarvitse miettiä mitään, älä yritä vielä ladata itseäsi. Peliä edeltävässä verkkariverryttelyn alussa keskity vain verryttelyyn. Verryttelyn lopussa alkaa henkinen lataaminen peliin. Näin sinun on helpompi pitää henkinen jänne koko pelin. Tee 1 (hengitys) ja 2 (mielikuva) kohta ennen kuin otat spurtit rappusissa Tästä alkaa henkinen lataaminen Tee 1. kohta (hengitys) ennen kuin otat spurtit. Tee 4. kohta (identiteettivahvistus) matkalla kopista peliin (ei jääverryttelyyn) Tee kohta 3. (voimasanat) juuri ennen ensimmäistä vaihtoa Huom!!! Alla olevat identiteettilauseet on sanottava kerran mielessäsi ennen peliä matkalla hallille (kotipeli) tai linja-autosta lähtiessä (vieraspeli) Olen Matti Meikäläinen. Olen hyvä jääkiekkoilija ja ylpeä saavutuksistani. Jääkiekko on minulle tärkeä ja iloinen asia, mutta se ei määritä minua ihmisenä!

25 Kiitos ajastanne! Tuomas Grönman p

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 MISSÄ NYT MENNÄÄN KOTIMAASSA / ULKOMAILLA MAAJOUKKUEISSA 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 2 MISSÄ NYT

Lisätiedot

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja.

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja. TrainingFocus-teemojen esittelyt yksilö- ja joukkueurheilussa Teema 1: Keskittyminen Keskittynyt urheilija kiinnittää huomion suorituksen kannalta olennaisiin asioihin ja osaa säädellä keskittymisensä

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin Porin Ässät C-1 22.10.2014 Markku Gardin Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA)

OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA) OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA) MYEERIKKILÄ FBA TOIMINNASSA MyEerikkilä on Eerikkilän Urheiluopiston

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET URHEILULLISUUS YHTEISTYÖ TAVOITTEELLISUUS OLOSUHTEET HYVÄ JATKUMO VALMENNUS HALLINTO,kiekkoilun tuki / kaupunki PELAAJAMASSAT Blues seura Aaro Kivilinna

Lisätiedot

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 24.7.2015 Luennon sisältö Esittäytyminen Vuorovaikutus Harjoitus 1. Kenttävalmennus Harjoitus 2. Taktiikan nyrkkisäännöt Mitä puhutaan kotimatkalla? Vuorovaikutus

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016. Markku Gardin

Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016. Markku Gardin Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016 Markku Gardin Yhteenveto: keskity onnistumaan Keskity harjoitteluun, keskity onnistuneisiin suorituksiin Luo mielikuvia tulevan pelin onnistuneista

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA Arto Tikkunen, Jewellery Marko Varjos, Cabinetmaking Skills Finland / Koulutuskeskus Salpaus WSC-valmennus 2015 Taustat kuntoon KILPAILIJA, EKSPERTTI,

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme Kesäkausi, täältätullaan Joukkuejako, alkuehdot Poikia 50 kpl Pelaajamäärä kasvanut talvikauden lopussa huomattavasti Röllin suositus pelaajamääräksi otteluun: 10 poikaa Talvikauden kokemus: ilmoittautuneet

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014 Valmentaminen Minun näkökulma Mikael Kotkaniemi 2014 Ura valmentajana 2006-2009: Ässät A-nuoret - apuvalmentaja 2009-2011: Ässät B-juniorit - päävalmentaja 2011-2013: Ässät SM-liiga - apuvalmentaja 2013-2014:

Lisätiedot

Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016. Markku Gardin

Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016. Markku Gardin Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016 Markku Gardin Mentaalitarinoita Urheilija tekee töitä lihaksillaan. Mutta mieli on se, joka liikuttaa lihaksia... Psyykkiset taidot

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012 Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu HGK:n valmennus 2012 Mitä pelitaktiikalla tarkoitetaan? Omien vahvuuksien hyödyntämistä maksimaalisesti. Omien heikkouksien välttämistä pelissä. Pelin, kentän

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KUNTOTESTAUSPÄIVÄT 18.3.2016 Hannele Forsman, LitM Kehityspäällikkö, valmennuskeskus, EUO Jatko-opiskelija, JYU, KIHU 1 SISÄLTÖ 1. Uusinta uutta tiivistelmä

Lisätiedot

teknis-taktinen lajianalyysil

teknis-taktinen lajianalyysil Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Naisten beach volleyn teknis-taktinen lajianalyysil Mikko Häyrinen, Urheilututkija, joukkueurheilu Huippu-urheilun kehitysprojektien k raportointiseminaari

Lisätiedot

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas Toni Korkeakunnas Yo-merkonomi, kasvatustieteen maisteri ja UEFA pro - valmentaja Luokanopettaja 1996-2002 SPL Uusimaan Valmennuspäällikkö 2004-2010 Valmentajana (14.v.) 1999-2004 ja 2007- Gnistan, FC

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA 22.2.2012/ MaD202 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA Niilo Konttinen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) Luentorunko 22.2.2012 1.Lahjakkuudesta lajinsa huippuosaajaksi -Tutkimustietoa

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantakonsepti. Hannele Forsman Sami Hyypiä Akatemia

Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantakonsepti. Hannele Forsman Sami Hyypiä Akatemia Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantakonsepti Hannele Forsman Sami Hyypiä Akatemia Miksi kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta konsepti I? Yksilön kehittämisnäkökulma Faktaa Oman osaamisen tasosta

Lisätiedot

E2-D2. 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

E2-D2. 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 E2-D2 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 MIKÄ E2-D2 OHJELMAN TARKOITUS? Valtakunnallisten painopisteiden vientiä arkeen. Mitä E-D vaiheessa tulisi tehdä, jotta haasteet kansainvälisissä

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmennusosaamisen malli Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmentajan osaamistarpeet Voimavarat Mihin valmentaja voi vaikuttaa? Ihmisenä kasvu Itsensä kehittämisen Ihmissuhde

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Harjoittelun painopistealueet

Harjoittelun painopistealueet Harjoittelun painopistealueet Perustaito/pallonhallinta Perustaitoharjoitteet eivät saa olla irrallinen osa harjoittelua vaan niiden sisällöt tulee liittää aina kiinteästi itse peliin ja pelin vaatimiin

Lisätiedot

E-valmentajakoulutus Tuomas Mokko

E-valmentajakoulutus Tuomas Mokko E-valmentajakoulutus Tuomas Mokko 28.11. Riihimäki E-valmentajakoulutus Pelaaja ja peli keskiössä Miten pelaaja ja peli ovat keskiössä? Yksilökeskeinen valmentaminen Pelin kautta oppiminen Peli-ilon ilmapiiri

Lisätiedot

Mielen mekanismeja. Ennen kuin tuomitset. hänen mokkasiineissaan. Johdatus urheilupsykologiaan. äärää valmentajan viestin vaikutuksen

Mielen mekanismeja. Ennen kuin tuomitset. hänen mokkasiineissaan. Johdatus urheilupsykologiaan. äärää valmentajan viestin vaikutuksen Johdatus urheilupsykologiaan Jarmo Liukkonen, professori Jyväskyl skylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos Periaatteessa on kysymys siitä, antaako urheilija psyykkisten tekijöiden vaikuttaa suorituksiinsa

Lisätiedot

Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia:

Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia: Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia: FIVB on kaudelle 2015 muuttanut hieman Beach Volleyn sääntöjä ja samalla modifioinut niitä yhdenmukaisemmaksi lentopallon kanssa. Ohessa merkittävimmät

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat

Lisätiedot

Motivaation ja innostuksen herättäminen

Motivaation ja innostuksen herättäminen Motivaation ja innostuksen herättäminen Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennuspäällikköpäivät 20. 21.8.2014, Vierumäki 21.8.2014 Suomen Jääkiekkoliitto / Jukka Tiikkaja 1 Sisältö Valmennustoiminnan

Lisätiedot

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015 Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016 Markku Gardin Syyskuu 2015 Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset taidot X Hyvä joukkue-, kaverihenki

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

1.Ampujan fyysinen valmennus. 2. Ampujan psyykkinen valmennus. 3. Valmennuksen suunnittelu

1.Ampujan fyysinen valmennus. 2. Ampujan psyykkinen valmennus. 3. Valmennuksen suunnittelu 1.Ampujan fyysinen valmennus 2. Ampujan psyykkinen valmennus 3. Valmennuksen suunnittelu Ampujan fyysinen harjoittelu Kysymys: Miksi ampujan täytyy olla fyysisesti hyvässä kunnossa? *kestääkseen lajiharjoittelua

Lisätiedot

MYÖNTEISELLÄ VUOROVAIKUTUKSELLA ENERGISEEN VALMENTAMISEEN

MYÖNTEISELLÄ VUOROVAIKUTUKSELLA ENERGISEEN VALMENTAMISEEN MYÖNTEISELLÄ VUOROVAIKUTUKSELLA ENERGISEEN VALMENTAMISEEN Mentaalivalmennuksen perusteita Mentaalivalmennuksen iso mysteeri? Kokonaisvalmennuksessa ei oikein 9edetä, mitä pelaajan mielessä - pään sisällä

Lisätiedot

Fyysinen harjoittelu psyykkisen valmistautumisen tukena

Fyysinen harjoittelu psyykkisen valmistautumisen tukena Fyysinen harjoittelu psyykkisen valmistautumisen tukena Harri M. Hakkarainen Lääketieteen Lisensiaatti Liikuntatieteen maisteri Valmentaja Omaa taustaa Omat lajit: Yleisurheilu, jääkiekko, jalkapallo,

Lisätiedot

Kiitos, että olet lähtenyt mukaan BUKK-kikkahaaste -projektiin. Kikkailusta on varmasti iloa ja ehkä aluksi hieman turhautumistakin.

Kiitos, että olet lähtenyt mukaan BUKK-kikkahaaste -projektiin. Kikkailusta on varmasti iloa ja ehkä aluksi hieman turhautumistakin. (OHJE PÄIVITETTY 12.7.2015) BUKK vastaa taitokiekon osaamisen ja elämäntavaksi muodostuvan kikkailemisen kasvavaan kysyntään tarjoamalla pelaajaa kunnioittavia, innostavia, haastavia ja kestäviä, jää-

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ. 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ. 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ TOIMINTATAVOITE 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Valmennuksen Linjaukset 2010. Pelitaktiikka

Valmennuksen Linjaukset 2010. Pelitaktiikka Valmennuksen Linjaukset 2010 elitaktiikka Salon Viesti Lentopallo Toiminnan linjaukset Lajivalmennuksen linjaus Fyysisen valmennuksen linjaus Viesti 2013 Visio / Strategia Toimintasuunnitelma Taktiikkalinjaus

Lisätiedot

Aktiivisena eläkkeellä

Aktiivisena eläkkeellä Aktiivisena eläkkeellä Kaisa Kirves, erikoistutkija Labquality Days 2016 12.2.2016 12.2.2016 Työterveyslaitos Kaisa Kirves www.ttl.fi 1 Syntyvyys laskenut Ikääntyneiden osuus kasvanut 12.2.2016 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Urheilija- tai joukkuepalaverin yhteydessä. Pituus riippuu palaverin pituudesta. Joukkuepalaverin pituus on noin 20 60 minuuttia. Jos aika loppuu kesken, voi harjoituksia

Lisätiedot

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013 Yhteisillä toimintaperiaatteilla ja säännöillä varmistetaan kaikkien mahdollisuudet tehokkaaseen harjoitteluun. Säännöt auttavat positiivisen ilmapiirin ylläpitämistä joukkueissa. Tärkeää on, että nuorille

Lisätiedot

Max Torstensson. Lahjakkuus. -Menestyminen urheilussa

Max Torstensson. Lahjakkuus. -Menestyminen urheilussa Max Torstensson Lahjakkuus -Menestyminen urheilussa Mitä lahjakkuus on? Termiä lahjakkuus, käytetään melko useasti monessa asiayhteydessä. Yleinen harhakuva onkin se, että luullaan jonkin ominaisuuden

Lisätiedot

EeNet harjoituspäiväkirja ohje

EeNet harjoituspäiväkirja ohje EeNet harjoituspäiväkirja ohje Harjoituspäiväkirjassa pelaaja voi lisätä harjoitus-, peli ja loukkaantumistietoja. Valmentaja voi seurata pelaajan harjoittelua yhteenvetojen ja kalenterinäkymän kautta

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä

Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä KT Ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi KTM Kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopisto, Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009 PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI PORTFOLIO 15.6.2009 SISÄLTÖ: MIKÄ PORTFOLIO ON? MITÄ PORTFOLIO AMMATILLISEN KASVUN JA OMAN TYÖN/ OPETTAJUUDEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

MENTAALIPALA SSA-HARJOITUKSISSA syksyllä 2013/ Markku Gardin 10.9.2013

MENTAALIPALA SSA-HARJOITUKSISSA syksyllä 2013/ Markku Gardin 10.9.2013 1 MENTAALIPALA SSA-HARJOITUKSISSA syksyllä 2013/ Markku Gardin 10.9.2013 Keväällä 2013 sovittiin, että Satakunta Sports Academy (SSA) lähtee kehittämään mentaalista toimintaa osana muuta SSA-harjoittelua.

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN KOHTEENA:

KEHITTÄMISEN KOHTEENA: KEHITTÄMISEN KOHTEENA: HENKISET OMINAISUUDET Henkiset voimavarat ovat pelaajan suurimmat voimavarat. Näiden voimavarojen testaus, arviointi, kehittäminen, vahvistaminen ja seuranta ovat menestyksekkään

Lisätiedot

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 NUORTEN HARRASTAMISEN KULMAKIVET! Harrastamisen on oltava HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Hauskuuden ja haasteisiin tarttumisen

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto LAATUA TAITOHARJOITTELUUN SSL VALMENNUSSEMINAARI VIERUMÄKI 8.-10.2.2013 ANTTI HARJU Taitoharjoittelusta Det er umulig å trene for mye o-teknik Lundanes

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Yhden pelaajan pallokontrollitemput

Yhden pelaajan pallokontrollitemput Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

Harjoituskerta on rakennettava tiettyjen fysiologisten ja pedagogisten periaatteiden

Harjoituskerta on rakennettava tiettyjen fysiologisten ja pedagogisten periaatteiden Suomen Pyöräilyunioni ry PVT/ mn YKSITTÄISEN HARJOITUKSEN RAKENNE Harjoituskerta on rakennettava tiettyjen fysiologisten ja pedagogisten periaatteiden mukaan. Tavallisesti harjoituskerta jaetaan kolmeen

Lisätiedot

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE MYEERIKKILÄN AVAINTOIMINNALLISUUDET VALMMENNUSPÄÄLLIKÖN NÄKÖKULMASTA Kehittymisen seuranta Seuran pelaajien ja joukkueiden taso ja kehittyminen Seuran eri ikäluokkien

Lisätiedot

PELIMIEHEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA ILOISUUS - URHEILULLISUUS LUOVUUS YRITTÄMINEN - OPPIMINEN

PELIMIEHEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA ILOISUUS - URHEILULLISUUS LUOVUUS YRITTÄMINEN - OPPIMINEN LIMIEHEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA ILOIUS URHEILULLIUS LUOVUUS ROHUS YRITTÄMINEN OPPIMINEN Hyvä Pelimies, Riittävän, laadukkaan ja erityisesti monipuolisen harjoittelun avulla Sinulla on mahdollisuus kehittyä

Lisätiedot

Training focus. Ohjeet. Tavoitteet

Training focus. Ohjeet. Tavoitteet Ohjeet Ohjeet valmentajille ja urheilijoille TrainingFocuksen käyttöön Ohjeiden sisältö otsikoittain Tavoitteet Ohjelmaan ja harjoittelun aloittaminen Harjoitteiden ja sisällöt verkossa Värikoodit Aloitustason

Lisätiedot

Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua

Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 155 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi NUORUUS Vahvuutesi

Lisätiedot

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Minna Vainio Psykoterapeutti, Coach, ft Yrittäjä, yrityksesi tärkein voimavara! Miten huolehdit siitä? SITKUN MUTKUN NYTKUN Pitääkö Flyygeli

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö

EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö 1. Kirjautuminen Seuran valmennuspäällikkö, joukkueen valmentaja tai joukkueenjohtaja luo pelaajalle tunnukset EeNettiin noin 1kk ennen ensimmäistä

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Jakson tarkoituksena on opetella pallon käsittelyä ja harhautusta

Jakson tarkoituksena on opetella pallon käsittelyä ja harhautusta JAKSO 3 Jakson tarkoituksena on opetella pallon käsittelyä ja harhautusta Treenit on jaettu kolmeen n. 15min moduuliin Alkuverryttely, Treeniosio, Peliosio. Jokaiseen moduuliin on 45 eri vaihtoehtoa, joita

Lisätiedot

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE MYEERIKKILÄN AVAINTOIMINNALLISUUDET VALMENTAJAN NÄKÖKULMASTA Kehittymisen seuranta Pelaajien/ joukkueen taso ja kehittyminen Vertailu tavoitetasoihin ja muihin joukkueisiin

Lisätiedot

Taktiikka. Taktikko Valmistautuminen Kilpailutaktiikka radalla

Taktiikka. Taktikko Valmistautuminen Kilpailutaktiikka radalla Taktiikka Taktikko Valmistautuminen Kilpailutaktiikka radalla Taktikko Henkilökohtainen FLOW, rentous, ilo, aktiivisuus, luovuus, usko omiin mahdollisuuksiin Rooli Johtaja; Innostaminen, kuuntelu, hyvän

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Tempo-päivä 30.3.2014 Tampereella Markku Gardin Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity kilpailuissakin. Valmennuksen lumoissa Kuninkaanhaan koulu 23.9.2014 Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity kilpailuissakin. Valmennuksen lumoissa Kuninkaanhaan koulu 23.9.2014 Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity kilpailuissakin Valmennuksen lumoissa Kuninkaanhaan koulu 23.9.2014 Markku Gardin Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Itseluottamus ja Mielen hallinta

Itseluottamus ja Mielen hallinta Itseluottamus ja Mielen hallinta Myönteinen ajattelu ja hyvä mieliala Huono mieliala heikentää motivaatiota harjoittelussa ja ottelussa. Mieliala voi johtaa kielteiseen ajatteluun sekä aiheuttaa epäonnistumista

Lisätiedot

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Maailma on täynnä erilaisia polkuja Huipulle on monta erilaista tietä Huippu-urheiluikä ja sen merkitys harjoittelussa Monipuolinen liikunta Miksi?

Lisätiedot