IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200 Diakonian virkavaali 201 Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen 202 Kurssikeskuksen johtajan virka 203 Rakennusmestarin virka 204 Isännän viran lakkauttaminen 205 Seurakuntamestarin viran muuttaminen osa-aikaiseksi 206 Kirkkoherranviraston kanslistin anomus osittaisesta virkavapaudesta 207 Kirkkoherranvirasto: vs. kanslisti 208 Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan ja kanslistien virkanimikkeen muuttaminen 209 Taloustoimiston kanslistin virkanimikkeen muuttaminen 210 Hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinta Hinnastomuutos: muistomerkin oikaisu 212 Svetogorskin kappeliseurakunnan avustaminen kiinteistöasiassa 213 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle Perheneuvonnan maksut Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Kuntoutusajan palkallisuus 217 Kunniakäynnit sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä 218 Verotulokertymät Kirkkoherran päätösluettelo 220 Talousjohtajan päätösluettelo 221 IT-aluekeskuksen sivutoimisia IT-työntekijöitä koskeva muutos 222 Henkilöstöasia

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 223 Perintövarojen käyttäminen Maata näkyvissä festariin 224 Muut asiat 225 Seuraava kokous 226 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Haakana Leena Hirvonen Esa poissa Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno poissa Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vepsä Kari Vitikainen Tuula L. Kesäniemen varajäsen Muut osallistujat poissa Ollonen Ilkka KV:n puheenjohtaja Mynttinen Rauni KV:n varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri 195 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 197 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Sopanen ja Tuula Rahkonen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo 12 jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 198 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 199 Työjärjestys Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä: 223 Perintövarojen käyttäminen Maata näkyvissä festariin. 200 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen 201 Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnassa on kuusi nuorisotyönohjaajan virkaa ja yksi erityisnuorisotyönohjaajan virka.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Yhden nuorisotyönviran vapauduttua keväällä 2011, kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi väliseksi ajaksi. Tämän jälkeen viran täyttämistä on jatkettu määräaikaisena asti. Viran määräaikaiseen täyttämiseen vaikuttivat seurakunnan käymät yhdistymisneuvottelut Rautjärven kanssa. Määräaikaisesti virkaa on hoitanut henkilö, jolla ei ole viran pätevyyttä. n on tehtävä päätös joko viran täyttämättä jättämisestä tai virka on laitettava julkisesti hakuun. Määräaikainen täyttäminen ei tule enää kysymykseen ilman kirkkovaltuuston erikseen antamaa päätöstä. jättää vapaana olevan nuorisotyönohjaajan viran toistaiseksi täyttämättä säästötoimenpiteiden vuoksi. hyväksyi ehdotuksen. n jäsen Esa Hirvonen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena. 202 Kurssikeskuksen johtajan virka Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kurssikeskuksen johtajan virka vapautui eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen. päätti a) palkata. määräajaksi työsopimussuhteisen emännän tehtäviin saakka; ja b) perustaa työryhmän valmistelemaan kurssikeskuksen kehittämistä ja markkinointia sekä kurssikeskuksen toiminnassa tarvittavaa virka- ja tehtävärakennetta. Työryhmä aloitti työnsä syyskuun alkupuolella ja on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Työryhmä on kartoittanut kurssikeskuksen nykytilanteen, pohtinut uusia toimintoja ja markkinoinnin kehittämistä. Tässä vaiheessa työryhmällä ei ole esittää muutoksia virka- tai tehtävärakenteeseen. Joka tapauksessa on selvää, että kurssikeskus tarvitsee virkasuhteisen henkilön vastaamaan kurssikeskuksen toiminnasta, sen suunnittelusta ja koordinoinnista jatketaanpa kurssikeskuksessa toimintaa nykyisellään tai laajempana ja monipuolisempana.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kurssikeskuksen johtajan virkaa koskeva johtosääntö (liite) on vahvistettu kirkkoneuvostossa Johtosäännön mukaisesti viran kelpoisuusehtona on vähintään opistotasoinen ravitsemusalan esimiestutkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja kyky monipuoliseen asiakaspalveluun. päättää julistaa kurssikeskuksen johtajan viran haettavaksi siten, että hakuilmoitus julkaistaan virallisella ilmoitustaululla ja hakuaika päättyy Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 203 Henkilöstöasia Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki 204 Isännän viran lakkauttaminen Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkovaltuusto saa perustaa ja lakkauttaa virkoja harkintansa mukaan. Poikkeussäännöksen mukaan kappalaisen, vakinaisen lehtorin ja kanttorin viran perustamista ja lakkauttamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulille. Kurssikeskuksen isännän virka voidaan lakkauttaa tarpeettomana. Viran tehtävät on siirretty muille viranhaltijoille tai työntekijöille. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kurssikeskuksen isännän virka lakkautetaan hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 205 Seurakuntamestarin viran muuttaminen osa-aikaiseksi Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Imatran seurakunnassa on neljä vakituista seurakuntamestaria/suntiovahtimestarin virkaa. Jokaisella kirkolla on oma seurakuntamestari ja yksi neljästä on ns. kiertävä, joka hoitaa kirkoilla toimivien vapaapäivät. Kiertävän seurakuntamestarin tehtävää on hoitanut määräaikainen vakituisen viranhaltijan irtisanouduttua virasta Viran määräaikaiseen täyttämiseen ovat vaikuttaneet seurakunnan käymät yhdistymisneuvottelut. n tekemän päätöksen 243 mukaisesti on kartoitettu työvoiman ja työajan käyttöä. Kartoituksen mukaan ns. kiertävän seurakuntamestarin tehtävät voidaan hoitaa osa-aikaisesti. Tehtävän osa-aikaistaminen tukee seurakunnan henkilöstömenojen supistamista sekä on vuoden 2009 henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ajatusten mukainen. esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa neljännen (ns. kiertävä) seurakuntamestarin viran osa-aikaiseksi viraksi siten, että työaika on 25 tuntia/viikko ja palkkaus 65 % täyden työajan palkkauksesta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 206 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen 207 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 208 Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan ja kanslistien virkanimikkeen muuttaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 10/2002: KirVESTES:n pääsopijapuolet ottivat kantaa pöytäkirjamerkinnällä, että kanslisti-nimikkeen sijasta seurakunnissa tulisi käyttää nimikettä toimistosihteeri. Imatran seurakunnan kirkkoherranvirastossa on toimistonhoitaja ja kolme kanslistia. Lähiseurakunnissa samoja tehtäviä hoitavien nimikkeet on jo aiemmin muutettu vastaamaan 2002 annettua suositusta. Kirkkoherranviraston henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ehdotamme, että Imatran seurakunnan kirkkoherranvirastossa on alkaen vastaavan toimistosihteerin virka ja kolme toimistosihteerin virkaa. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutuksia pakkaukseen. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherran viraston virkanimikkeet muutetaan: Vanha virkanimike toimistonhoitaja kanslisti Uusi virkanimike alkaen vastaava toimistosihteeri toimistosihteeri hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 209 Taloustoimiston kanslistin virkanimikkeen muuttaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taloustoimistossa on kolme virkaa: pääkirjanpitäjän virka, palkanlaskijan virka ja kanslistin virka. Taloustoimiston kanslistin pääasiallinen tehtävä on osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen hoitaminen. Taloustoimiston kanslistin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ehdotamme, että kanslistin virkanimike on alkaen reskontranhoitaja. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta pakkaukseen.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) esittää kirkkovaltuustolle, että taloustoimiston kanslistin virkanimike muutetaan alkaen reskontranhoitajaksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 210 Hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinta 2013 Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Tarjouspyynnöt hautainhoitorahaston kesän 2013 kukista on lähetetty kahdelle puutarhalle: Ansari-Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa. Kukkalajeista on jätetty ahkeraliisa ja ruusuliisa kokonaan pois niissä esiintyvän lehtihomeen vuoksi. Asiantuntijoiden mukaan lehtihomeen itiöt säilyvät maassa kymmenisen vuotta, joten ahkeraliisaa ei ole kukkavalikoimassa vastaisuudessakaan. Puutarhojen kukkatarjousten yhteenveto, alv 0 %. Halvin yksikköhinta on korostettu:. Tarjouksensa jättäneet puutarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. Lajikevalikoima on Reetantarhalla laajempi. Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella ei suurta määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta. Ansari-Yhtymä, Luumäki Tilaus: kpl Reetantarha Oy, Pertunmaa Tilaus: kpl Tilauksen loppusumma tulee olemaan...

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinnan vuodelle 2013 seuraavasti: Ansari-Yhtymä, Luumäki kpl Reetantarha Oy, Pertunmaa kpl hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 211 Hinnastomuutos: muistomerkin oikaisu Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Omaisilla on mahdollisuus tilata hautainhoitorahastolta muistomerkin oikaisu. Oikaisusta veloitetaan käytetyn ajan mukaan vuonna 2012 veloitus oli 34 tunnilta. Työ tehdään työturvallisuussyistä aina kahden henkilön toimesta. Mukana on myös traktorikaivuri, jolla kuljetetaan oikaisussa tarvittavat materiaalit: murskesora ja työvälineet. Kustannuksia näistä aiheutuu henkilösivukuluineen 51,81-57,17 tunnilta riippuen työntekijän palkasta. Etelä-Karjalan seurakuntien veloittamat tuntihinnat, Ruokolahden ja Luumäen hinta on yhtä muistomerkkiä kohti: Kiven oikaisu / tunti Lemi 50 Rautjärvi 50 Savitaipale 50 Lappeenranta 45 Ruokolahti 45 Imatra 34 Taipalsaari 30 Parikkala 26 Luumäki 20 Vuonna 2013 muistomerkin oikaisusta veloitettava hinta korjataan vastaamaan aiheutuneita kustannuksia 50 euroon tunnilta. Vähimmäisveloitus on puoli tuntia.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) n jäsen Hannu Sopanen ehdotti, että uusi veloitushinta olisi 45 euroa tunnilta. Ehdotusta kannatettiin, joten puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten suoritetaan kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ja Sopasen ehdotus sai kaksi (2) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut pohjaehdotus. 212 Svetogorskin kappeliseurakunnan avustaminen kiinteistöasiassa Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa, talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkkoherra Arto Marttinen ja lähetyssihteeri Ari Niemetmaa ovat pitäneet yhteistyöneuvottelun Svetogorskin työstä Viipurin seurakunnan edustajien pastori Pekka Jauhiaisen ja kirkkoherra Vladimis Dorodnij n kanssa Neuvottelussa on käsitelty mm. Imatran seurakunnan avustuksia vuonna 2013 Svetogorskin työhön, jotka on esitetty talous- ja toimintasuunnitelmassa kirkkoneuvostolle. Neuvottelussa on käsitelty myös sopivamman toimitilan hankintaan liittyvää rahoitusta. Viipurin seurakunnan Svetogorskin kappelikäyttöön vuokraamassa kiinteistössä toiminnan kehittämistä vaikeuttaa tilojen pienuus ja varastotilan puute. Isomman ja toimintaan sopivamman kiinteistön etsiminen on keskeinen tavoite. Viipurin seurakunta etsiikin uutta toimitilaa kappelikäyttöön Svetogorskista. Uusi toimitila tulee nostamaan kappeliseurakunnan vuokrakuluja. Esimerkiksi toimistotilan vuokraaminen maksaa noin rpl/kk (350 ). Pekka Jauhiainen on etsinyt seurakunnan käyttöön sopivia myytävänä olevia kiinteistöjä. Sopivia kiinteistöjä on löytynyt kaksi. Pieni omakotitalo (hh ) tarvitsee remontin ja sen pieni koko rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Isompi hirsitalo (hh ) mahdollistaa toiminnan kehittymisen, mutta sekin tarvitsee remontin käyttökuntoon saattamiseksi ja on nykyiseen toimintaan nähden liian kallis. Kolmantena vaihtoehtona on kokonaan uuden 100 m 2 kiinteistön rakentaminen, jonka kustannusarvio on noin

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) SLEY:n järjestämästä keräyksestä on arvioitu saatavan noin Hankkeelle etsitään myös muita rahoittajia. Imatran seurakunta on ainoa seurakunta, joka tässä vaiheessa tukee Svetogorskin kappeliseurakunnan toimintaa. päättää, ettei seurakunnalla ole mahdollisuutta myöntää avustusta kiinteistön hankintaan Svetogorskissa ainakaan lähivuosien aikana heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 213 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnan kehittämissuunnitelma 2013 on laadittu voimaan tulleen Kirkon henkilöstön kehittämissopimus mukaisesti. Kehittämissopimuksen suositusluontoisten määräysten (kehittämissopimus luku 2) käyttöönoton päätti kirkkovaltuusto Kehittämissopimuksen käyttöönotto on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Tarkoituksena on kehittää Imatran seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita. Kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja erilaiset hankkeet. Imatran seurakunnassa vuoden 2013 kehittämissuunnitelma on koottu työalojen esittämien tarpeiden pohjalta, joissa on otettu huomioon sopimuksen mukaisesti tarpeet ja keinot, joilla päästää Imatran seurakuntaa palvelevaan lopputulokseen. Ehdotuksen ovat kokonaisuutena käsitelleet kirkkoherran ja talousjohtajan johdolle työalajohtajat ja yhteistyötoimikunta Kehittämissuunnitelman täydentämistä varten varataan määrärahaa kohtaan yleishallinto.

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Henkilöstön kehittämissuunnitelma on noin 1,6 % Imatran seurakunnan palkkakustannuksista. Työalojen varaukset yhteensä ja lisäksi varaus vuoden aikana esiin tuleviin kehittämistarpeisiin. Työnohjauksen maksimääräksi vuodessa sovittiin 8 kertaa. Liitteenä kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi suunnitelma, jonka ovat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä työalajohtajien ja yhteistyötoimikunnan kanssa hyväksyneet liitteessä näkyvin vähennyksin Imatran seurakunnan kehittämissuunnitelmaksi vuodelle hyväksyy liitteen mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2013 ja kehittämissuunnitelman korvausperiaatteet. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 214 Perheneuvonnan maksut Valmistelija: perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Pekka Hatinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja on laatinut ehdotuksen perheasiainneuvottelukeskuksen tuottamasta maksullisesta ja maksuttomasta palvelusta. Ehdotuksen mukaisesti maksutonta palvelua ovat 1. yksilö-, pari- ja perheterapia, 2. hoidolliset ryhmät, 3. työnohjaus ev.lut. kirkon työntekijöille, 4. seurakunnan omat tilaisuudet, luennot, alustukset, konsultaatiot, 5. yleishyödyllisten järjestöjen tilaisuuksissa pidettävät luennot ja alustukset. Maksulliset palvelut ja niistä perittävät maksut 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella asuvien yksilö-, pari- ja perheterapia ja hoidolliset ryhmät. Asiakkaille maksutonta, mutta SOTEpiiri maksaa 75 /moduli/yksi työntekijä (moduuli = 45 min työsuorite); 2. Ei kirkon työntekijöille annettava työnohjaus, yksilöt tai pienryhmät (ryhmä 2-5 henkilöä) 80 /moduuli; 3. Asiantuntijaluennot 100 /moduuli; 4. Alustukset ja keskustelut 80 /moduuli;

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 5. Maksusitoumuksella lähetettyjen asiakkaiden yksilö-, pari- tai perheterapia 75 /moduuli/yksi työntekijä. Maksusitoumuksen antaja voi olla esim. Kela, työterveys, jokin kunnallinen tai muu taho; 6. Imatralla asuvien, mutta ei seurakuntaan kuuluvien yksilö-, pari- ja perheterapia 30 /käyntikerta. Mikäli jompikumpi terapiaan osallistuvista puolisoista kuuluu Imatran seurakuntaan, maksua ei peritä. päättää hyväksyä maksujen perimisen perheasianneuvottelukeskuksen palveluista yllä olevan ehdotuksen mukaisesti. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 215 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitys sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle Käyttötalousosan ulkoiset toimintatuotot ovat , toimintakulut ja toimintakate , joka on pienentynyt vuoden 2012 talousarvioon verrattuna eli 1,6 %. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän , mikä on 3,8 % eli kuluvan vuoden arviota vähemmän. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän eli samoin kuin kuluvana talousarviovuotena. Talousarviovuoden 2013 vuosikate on positiivinen , mikä ei kuitenkaan riitä kattamaan suunnitelman mukaisten poistojen määrää ja poistoerän lisäystä Talousarvio vuodelta 2013 osoittaa alijäämää , mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä ( ,15). Maksusuunnitelman mukainen lainanlyhennys on jäljellä olevalle lainamäärälle. Lyhennystä voitaneen siirtää vuoden 2013 maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvion tulot ovat (-4,9 %) ja menot ovat (+0,4 %), rahoitustulojen ja poistojen jälkeen talousarvio osoittaa alijäämää (+24,4 %), mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä ( ,75 ).

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kirkkojärjestyksen mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto, muista maksuista päättää kirkkoneuvosto. Erillisenä liitteenä on seurakunnan kiinteistöjen käytöstä sekä toiminnasta perittävät maksut. Taloussäännön 4 mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. päättää tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 216 Kuntoutusajan palkallisuus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 92 mukaisesti työntekijän varhaiskuntoutuksen ajalta voidaan maksaa palkkaa harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kelan kautta. Kelan kuntoutusajalta mahdollisesti maksama kuntoutusraha kuuluu palkkaa vastaavalta osalta seurakunnalle siltä virkavapaus-/työvapaa-ajalta, jolta viranhaltijalle/työntekijälle on suoritettu palkkaetuja. Voimassa oleva käytäntö seurakunnassamme on se, että kuntoutusajalta ei ole maksettu lainkaan palkkaa ja työntekijä on saanut kuntoutusrahaa Kelalta. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, ettei kuntoutukseen hakeuduta lainkaan tai siihen ei hakeuduta riittävän ajoissa. Vuosittain kuntoutukseen hakeutuu 1-2 henkilöä.

16 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kuntoutumisen ja työhön palaamisen nopeuttamiseksi yhteistyötoimikunta on yksimielisesti päättänyt esittää, että Kelan kautta kuntoutukseen hakeutuneille suoritettaisiin täysi palkka kuntoutusajalta. Vastaavasti Kela suorittaa palkkaa vastaavan osan työnantajalle omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika kuntoutuskurssilta on yksi päivä. päättää, että Kelan kautta kuntoutukseen hakeutuneille viranhaltijoille tai työntekijöille suoritetaan täysi palkka kuntoutusjakson ajalta KirVESTES määräysten mukaisesti alkaen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 217 Kunniakäynnit sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen päätti kokouksessaan , että itsenäisyyspäivän seppeleen laskijat päätetään myöhemmin. Sankarihautoja on yksi kunkin kirkon alueella. Jumalanpalvelus ja pääjuhla ovat Imatrankosken kirkolla. valitsee itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat. Itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskijoina toimivat Kari Vepsä ja Sirpa Koistinen Imatrankoskella, Liisa Teräslahti ja Sirpa Paakki Tainionkoskella ja Rauni Mynttinen Vuoksenniskalla.

17 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 218 Verotulokertymät Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja lokakuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,67 Tot 10/ , ,02 Tot-% (keskim-%) 94,5 (83,3) 82,1 (83,3) Ylitys/alitus , ,65 Kertymä ed. v. vast , ,59 Muutos ed.v. vast , ,57 Muutos-% ed. v. vast. + 0,6 % - 21,0 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 219 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

18 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 220 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 221 IT-aluekeskuksen sivutoimisia IT-työntekijöitä koskeva muutos Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan päättänyt, ettei IT-aluekeskus käytä vuoden 2012 jälkeen sivutoimisten työntekijöiden työpanosta, vaan IT-tehtävät hoidetaan IT-aluekeskuksen henkilöstön toimesta. IT-aluekeskuksen pöytäkirjan asiaa koskeva esittelyteksti: Sivutoimisia työntekijöitä on ollut Imatralla, Joutsenossa ja Ruokolahdella. Sivutoimisten työntekijöiden apua ei ole tarvittu viimeisen vuoden aikana juuri lainkaan. IT-aluekeskuksen osalta ei ole toiminnallisesti mitään perusteita maksaa em. palkkakuluja. Taloudellisesti kulut ovat rasittaneet ITaluekeskuksen laskutuksen kautta kuitenkin kaikkia osakasseurakuntia. Vuoden 2013 talousarvioon sivutoimisten työntekijöiden kuluja ei ole budjetoitu. Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Kouvolan alueen IT-yhteistyösopimuksen. Sopimuksen 2.2 kohdan mukaisesti sopimustekstin muuttaminen edellyttää jokaisen osapuolen suostumusta. Liitteiden osalta toimi- ja päätösvalta muutosten tekemiseen on johtokunnalla. Sivutoimiset IT-asiantuntijat on lueteltu liitteessä 3, jonka mukaan ylipuutarhuri Ari Ylähollo on antanut 10 % osuuden työpanoksestaan ITaluekeskukselle. Kustannuksia IT-aluekeskukselle on tästä aiheutunut vuosittain noin Osan näistä kustannuksista seurakunta on suorittanut takaisin IT-aluekeskukselle jäsenmäärään perustuvan jako-osuuden mukaisesti. Vuodesta 2013 alkaen nämä kustannukset jäävät kokonaan seurakunnan kustannettaviksi. päättää hyväksyä IT-aluekeskuksen johtokunnan päätöksen ja merkitsee sen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) Henkilöstöasia 223 Perintövarojen käyttäminen Maata näkyvissä festariin Valmistelija: nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä ja nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki on kokouksessaan käsitellyt perintövarojen käyttämistä vuoden 2013 tapahtumiin. Tukiryhmän ja työalajohtajien esityksen mukaisesti muista esiin tulevista tuettavista tapahtumista tehdään kirkkoneuvostolle erillinen hakemus. Seurakunnassa on valmisteltu Maata näkyvissä festaria, joka on Turussa , ja kustannusten jakautumisessa on otettu huomioon perintövarojen käyttäminen, mutta anomus kirkkoneuvostolle on jäänyt tekemättä. Festarin kokonaiskustannukset ovat ja seurakunta tukee festarin järjestämistä 50 per nuori eli yhteensä Nuorten omavastuuosuus on 65. Perintövaroja tarvitaan kustannusten kattamiseen 2.219,00. Summa sisältää myös kahden vähävaraisen nuoren omavastuuosuuden. päättää, että Maata näkyvissä festarin 2012 kustannuksiin käytetään Pirkko Purasen perintövaroja 2.219,00. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 224 Muut asiat Luottamushenkilöitä kutsutaan omaan kirkkopyhään Imatrankosken kirkolle sunnuntaina klo Esityslistan liitteenä on toimitettu tutustuttavaksi Strategiaopas seurakunnille. 225 Seuraava kokous n ylimääräinen kokous on tiistaina klo

20 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 226 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Tuula Rahkonen Hannu Sopanen Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot