IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200 Diakonian virkavaali 201 Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen 202 Kurssikeskuksen johtajan virka 203 Rakennusmestarin virka 204 Isännän viran lakkauttaminen 205 Seurakuntamestarin viran muuttaminen osa-aikaiseksi 206 Kirkkoherranviraston kanslistin anomus osittaisesta virkavapaudesta 207 Kirkkoherranvirasto: vs. kanslisti 208 Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan ja kanslistien virkanimikkeen muuttaminen 209 Taloustoimiston kanslistin virkanimikkeen muuttaminen 210 Hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinta Hinnastomuutos: muistomerkin oikaisu 212 Svetogorskin kappeliseurakunnan avustaminen kiinteistöasiassa 213 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle Perheneuvonnan maksut Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Kuntoutusajan palkallisuus 217 Kunniakäynnit sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä 218 Verotulokertymät Kirkkoherran päätösluettelo 220 Talousjohtajan päätösluettelo 221 IT-aluekeskuksen sivutoimisia IT-työntekijöitä koskeva muutos 222 Henkilöstöasia

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 223 Perintövarojen käyttäminen Maata näkyvissä festariin 224 Muut asiat 225 Seuraava kokous 226 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Haakana Leena Hirvonen Esa poissa Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno poissa Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vepsä Kari Vitikainen Tuula L. Kesäniemen varajäsen Muut osallistujat poissa Ollonen Ilkka KV:n puheenjohtaja Mynttinen Rauni KV:n varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri 195 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 197 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Sopanen ja Tuula Rahkonen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo 12 jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 198 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 199 Työjärjestys Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä: 223 Perintövarojen käyttäminen Maata näkyvissä festariin. 200 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen 201 Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnassa on kuusi nuorisotyönohjaajan virkaa ja yksi erityisnuorisotyönohjaajan virka.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Yhden nuorisotyönviran vapauduttua keväällä 2011, kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi väliseksi ajaksi. Tämän jälkeen viran täyttämistä on jatkettu määräaikaisena asti. Viran määräaikaiseen täyttämiseen vaikuttivat seurakunnan käymät yhdistymisneuvottelut Rautjärven kanssa. Määräaikaisesti virkaa on hoitanut henkilö, jolla ei ole viran pätevyyttä. n on tehtävä päätös joko viran täyttämättä jättämisestä tai virka on laitettava julkisesti hakuun. Määräaikainen täyttäminen ei tule enää kysymykseen ilman kirkkovaltuuston erikseen antamaa päätöstä. jättää vapaana olevan nuorisotyönohjaajan viran toistaiseksi täyttämättä säästötoimenpiteiden vuoksi. hyväksyi ehdotuksen. n jäsen Esa Hirvonen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena. 202 Kurssikeskuksen johtajan virka Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kurssikeskuksen johtajan virka vapautui eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen. päätti a) palkata. määräajaksi työsopimussuhteisen emännän tehtäviin saakka; ja b) perustaa työryhmän valmistelemaan kurssikeskuksen kehittämistä ja markkinointia sekä kurssikeskuksen toiminnassa tarvittavaa virka- ja tehtävärakennetta. Työryhmä aloitti työnsä syyskuun alkupuolella ja on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Työryhmä on kartoittanut kurssikeskuksen nykytilanteen, pohtinut uusia toimintoja ja markkinoinnin kehittämistä. Tässä vaiheessa työryhmällä ei ole esittää muutoksia virka- tai tehtävärakenteeseen. Joka tapauksessa on selvää, että kurssikeskus tarvitsee virkasuhteisen henkilön vastaamaan kurssikeskuksen toiminnasta, sen suunnittelusta ja koordinoinnista jatketaanpa kurssikeskuksessa toimintaa nykyisellään tai laajempana ja monipuolisempana.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kurssikeskuksen johtajan virkaa koskeva johtosääntö (liite) on vahvistettu kirkkoneuvostossa Johtosäännön mukaisesti viran kelpoisuusehtona on vähintään opistotasoinen ravitsemusalan esimiestutkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja kyky monipuoliseen asiakaspalveluun. päättää julistaa kurssikeskuksen johtajan viran haettavaksi siten, että hakuilmoitus julkaistaan virallisella ilmoitustaululla ja hakuaika päättyy Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 203 Henkilöstöasia Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki 204 Isännän viran lakkauttaminen Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkovaltuusto saa perustaa ja lakkauttaa virkoja harkintansa mukaan. Poikkeussäännöksen mukaan kappalaisen, vakinaisen lehtorin ja kanttorin viran perustamista ja lakkauttamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulille. Kurssikeskuksen isännän virka voidaan lakkauttaa tarpeettomana. Viran tehtävät on siirretty muille viranhaltijoille tai työntekijöille. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kurssikeskuksen isännän virka lakkautetaan hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 205 Seurakuntamestarin viran muuttaminen osa-aikaiseksi Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Imatran seurakunnassa on neljä vakituista seurakuntamestaria/suntiovahtimestarin virkaa. Jokaisella kirkolla on oma seurakuntamestari ja yksi neljästä on ns. kiertävä, joka hoitaa kirkoilla toimivien vapaapäivät. Kiertävän seurakuntamestarin tehtävää on hoitanut määräaikainen vakituisen viranhaltijan irtisanouduttua virasta Viran määräaikaiseen täyttämiseen ovat vaikuttaneet seurakunnan käymät yhdistymisneuvottelut. n tekemän päätöksen 243 mukaisesti on kartoitettu työvoiman ja työajan käyttöä. Kartoituksen mukaan ns. kiertävän seurakuntamestarin tehtävät voidaan hoitaa osa-aikaisesti. Tehtävän osa-aikaistaminen tukee seurakunnan henkilöstömenojen supistamista sekä on vuoden 2009 henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ajatusten mukainen. esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa neljännen (ns. kiertävä) seurakuntamestarin viran osa-aikaiseksi viraksi siten, että työaika on 25 tuntia/viikko ja palkkaus 65 % täyden työajan palkkauksesta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 206 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen 207 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 208 Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan ja kanslistien virkanimikkeen muuttaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 10/2002: KirVESTES:n pääsopijapuolet ottivat kantaa pöytäkirjamerkinnällä, että kanslisti-nimikkeen sijasta seurakunnissa tulisi käyttää nimikettä toimistosihteeri. Imatran seurakunnan kirkkoherranvirastossa on toimistonhoitaja ja kolme kanslistia. Lähiseurakunnissa samoja tehtäviä hoitavien nimikkeet on jo aiemmin muutettu vastaamaan 2002 annettua suositusta. Kirkkoherranviraston henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ehdotamme, että Imatran seurakunnan kirkkoherranvirastossa on alkaen vastaavan toimistosihteerin virka ja kolme toimistosihteerin virkaa. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutuksia pakkaukseen. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherran viraston virkanimikkeet muutetaan: Vanha virkanimike toimistonhoitaja kanslisti Uusi virkanimike alkaen vastaava toimistosihteeri toimistosihteeri hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 209 Taloustoimiston kanslistin virkanimikkeen muuttaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taloustoimistossa on kolme virkaa: pääkirjanpitäjän virka, palkanlaskijan virka ja kanslistin virka. Taloustoimiston kanslistin pääasiallinen tehtävä on osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen hoitaminen. Taloustoimiston kanslistin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ehdotamme, että kanslistin virkanimike on alkaen reskontranhoitaja. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta pakkaukseen.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) esittää kirkkovaltuustolle, että taloustoimiston kanslistin virkanimike muutetaan alkaen reskontranhoitajaksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 210 Hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinta 2013 Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Tarjouspyynnöt hautainhoitorahaston kesän 2013 kukista on lähetetty kahdelle puutarhalle: Ansari-Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa. Kukkalajeista on jätetty ahkeraliisa ja ruusuliisa kokonaan pois niissä esiintyvän lehtihomeen vuoksi. Asiantuntijoiden mukaan lehtihomeen itiöt säilyvät maassa kymmenisen vuotta, joten ahkeraliisaa ei ole kukkavalikoimassa vastaisuudessakaan. Puutarhojen kukkatarjousten yhteenveto, alv 0 %. Halvin yksikköhinta on korostettu:. Tarjouksensa jättäneet puutarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. Lajikevalikoima on Reetantarhalla laajempi. Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella ei suurta määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta. Ansari-Yhtymä, Luumäki Tilaus: kpl Reetantarha Oy, Pertunmaa Tilaus: kpl Tilauksen loppusumma tulee olemaan...

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinnan vuodelle 2013 seuraavasti: Ansari-Yhtymä, Luumäki kpl Reetantarha Oy, Pertunmaa kpl hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 211 Hinnastomuutos: muistomerkin oikaisu Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Omaisilla on mahdollisuus tilata hautainhoitorahastolta muistomerkin oikaisu. Oikaisusta veloitetaan käytetyn ajan mukaan vuonna 2012 veloitus oli 34 tunnilta. Työ tehdään työturvallisuussyistä aina kahden henkilön toimesta. Mukana on myös traktorikaivuri, jolla kuljetetaan oikaisussa tarvittavat materiaalit: murskesora ja työvälineet. Kustannuksia näistä aiheutuu henkilösivukuluineen 51,81-57,17 tunnilta riippuen työntekijän palkasta. Etelä-Karjalan seurakuntien veloittamat tuntihinnat, Ruokolahden ja Luumäen hinta on yhtä muistomerkkiä kohti: Kiven oikaisu / tunti Lemi 50 Rautjärvi 50 Savitaipale 50 Lappeenranta 45 Ruokolahti 45 Imatra 34 Taipalsaari 30 Parikkala 26 Luumäki 20 Vuonna 2013 muistomerkin oikaisusta veloitettava hinta korjataan vastaamaan aiheutuneita kustannuksia 50 euroon tunnilta. Vähimmäisveloitus on puoli tuntia.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) n jäsen Hannu Sopanen ehdotti, että uusi veloitushinta olisi 45 euroa tunnilta. Ehdotusta kannatettiin, joten puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten suoritetaan kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ja Sopasen ehdotus sai kaksi (2) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut pohjaehdotus. 212 Svetogorskin kappeliseurakunnan avustaminen kiinteistöasiassa Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa, talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkkoherra Arto Marttinen ja lähetyssihteeri Ari Niemetmaa ovat pitäneet yhteistyöneuvottelun Svetogorskin työstä Viipurin seurakunnan edustajien pastori Pekka Jauhiaisen ja kirkkoherra Vladimis Dorodnij n kanssa Neuvottelussa on käsitelty mm. Imatran seurakunnan avustuksia vuonna 2013 Svetogorskin työhön, jotka on esitetty talous- ja toimintasuunnitelmassa kirkkoneuvostolle. Neuvottelussa on käsitelty myös sopivamman toimitilan hankintaan liittyvää rahoitusta. Viipurin seurakunnan Svetogorskin kappelikäyttöön vuokraamassa kiinteistössä toiminnan kehittämistä vaikeuttaa tilojen pienuus ja varastotilan puute. Isomman ja toimintaan sopivamman kiinteistön etsiminen on keskeinen tavoite. Viipurin seurakunta etsiikin uutta toimitilaa kappelikäyttöön Svetogorskista. Uusi toimitila tulee nostamaan kappeliseurakunnan vuokrakuluja. Esimerkiksi toimistotilan vuokraaminen maksaa noin rpl/kk (350 ). Pekka Jauhiainen on etsinyt seurakunnan käyttöön sopivia myytävänä olevia kiinteistöjä. Sopivia kiinteistöjä on löytynyt kaksi. Pieni omakotitalo (hh ) tarvitsee remontin ja sen pieni koko rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Isompi hirsitalo (hh ) mahdollistaa toiminnan kehittymisen, mutta sekin tarvitsee remontin käyttökuntoon saattamiseksi ja on nykyiseen toimintaan nähden liian kallis. Kolmantena vaihtoehtona on kokonaan uuden 100 m 2 kiinteistön rakentaminen, jonka kustannusarvio on noin

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) SLEY:n järjestämästä keräyksestä on arvioitu saatavan noin Hankkeelle etsitään myös muita rahoittajia. Imatran seurakunta on ainoa seurakunta, joka tässä vaiheessa tukee Svetogorskin kappeliseurakunnan toimintaa. päättää, ettei seurakunnalla ole mahdollisuutta myöntää avustusta kiinteistön hankintaan Svetogorskissa ainakaan lähivuosien aikana heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 213 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnan kehittämissuunnitelma 2013 on laadittu voimaan tulleen Kirkon henkilöstön kehittämissopimus mukaisesti. Kehittämissopimuksen suositusluontoisten määräysten (kehittämissopimus luku 2) käyttöönoton päätti kirkkovaltuusto Kehittämissopimuksen käyttöönotto on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Tarkoituksena on kehittää Imatran seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita. Kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja erilaiset hankkeet. Imatran seurakunnassa vuoden 2013 kehittämissuunnitelma on koottu työalojen esittämien tarpeiden pohjalta, joissa on otettu huomioon sopimuksen mukaisesti tarpeet ja keinot, joilla päästää Imatran seurakuntaa palvelevaan lopputulokseen. Ehdotuksen ovat kokonaisuutena käsitelleet kirkkoherran ja talousjohtajan johdolle työalajohtajat ja yhteistyötoimikunta Kehittämissuunnitelman täydentämistä varten varataan määrärahaa kohtaan yleishallinto.

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Henkilöstön kehittämissuunnitelma on noin 1,6 % Imatran seurakunnan palkkakustannuksista. Työalojen varaukset yhteensä ja lisäksi varaus vuoden aikana esiin tuleviin kehittämistarpeisiin. Työnohjauksen maksimääräksi vuodessa sovittiin 8 kertaa. Liitteenä kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi suunnitelma, jonka ovat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä työalajohtajien ja yhteistyötoimikunnan kanssa hyväksyneet liitteessä näkyvin vähennyksin Imatran seurakunnan kehittämissuunnitelmaksi vuodelle hyväksyy liitteen mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2013 ja kehittämissuunnitelman korvausperiaatteet. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 214 Perheneuvonnan maksut Valmistelija: perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Pekka Hatinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja on laatinut ehdotuksen perheasiainneuvottelukeskuksen tuottamasta maksullisesta ja maksuttomasta palvelusta. Ehdotuksen mukaisesti maksutonta palvelua ovat 1. yksilö-, pari- ja perheterapia, 2. hoidolliset ryhmät, 3. työnohjaus ev.lut. kirkon työntekijöille, 4. seurakunnan omat tilaisuudet, luennot, alustukset, konsultaatiot, 5. yleishyödyllisten järjestöjen tilaisuuksissa pidettävät luennot ja alustukset. Maksulliset palvelut ja niistä perittävät maksut 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella asuvien yksilö-, pari- ja perheterapia ja hoidolliset ryhmät. Asiakkaille maksutonta, mutta SOTEpiiri maksaa 75 /moduli/yksi työntekijä (moduuli = 45 min työsuorite); 2. Ei kirkon työntekijöille annettava työnohjaus, yksilöt tai pienryhmät (ryhmä 2-5 henkilöä) 80 /moduuli; 3. Asiantuntijaluennot 100 /moduuli; 4. Alustukset ja keskustelut 80 /moduuli;

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 5. Maksusitoumuksella lähetettyjen asiakkaiden yksilö-, pari- tai perheterapia 75 /moduuli/yksi työntekijä. Maksusitoumuksen antaja voi olla esim. Kela, työterveys, jokin kunnallinen tai muu taho; 6. Imatralla asuvien, mutta ei seurakuntaan kuuluvien yksilö-, pari- ja perheterapia 30 /käyntikerta. Mikäli jompikumpi terapiaan osallistuvista puolisoista kuuluu Imatran seurakuntaan, maksua ei peritä. päättää hyväksyä maksujen perimisen perheasianneuvottelukeskuksen palveluista yllä olevan ehdotuksen mukaisesti. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 215 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitys sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle Käyttötalousosan ulkoiset toimintatuotot ovat , toimintakulut ja toimintakate , joka on pienentynyt vuoden 2012 talousarvioon verrattuna eli 1,6 %. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän , mikä on 3,8 % eli kuluvan vuoden arviota vähemmän. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän eli samoin kuin kuluvana talousarviovuotena. Talousarviovuoden 2013 vuosikate on positiivinen , mikä ei kuitenkaan riitä kattamaan suunnitelman mukaisten poistojen määrää ja poistoerän lisäystä Talousarvio vuodelta 2013 osoittaa alijäämää , mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä ( ,15). Maksusuunnitelman mukainen lainanlyhennys on jäljellä olevalle lainamäärälle. Lyhennystä voitaneen siirtää vuoden 2013 maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvion tulot ovat (-4,9 %) ja menot ovat (+0,4 %), rahoitustulojen ja poistojen jälkeen talousarvio osoittaa alijäämää (+24,4 %), mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä ( ,75 ).

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kirkkojärjestyksen mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto, muista maksuista päättää kirkkoneuvosto. Erillisenä liitteenä on seurakunnan kiinteistöjen käytöstä sekä toiminnasta perittävät maksut. Taloussäännön 4 mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. päättää tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 216 Kuntoutusajan palkallisuus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 92 mukaisesti työntekijän varhaiskuntoutuksen ajalta voidaan maksaa palkkaa harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kelan kautta. Kelan kuntoutusajalta mahdollisesti maksama kuntoutusraha kuuluu palkkaa vastaavalta osalta seurakunnalle siltä virkavapaus-/työvapaa-ajalta, jolta viranhaltijalle/työntekijälle on suoritettu palkkaetuja. Voimassa oleva käytäntö seurakunnassamme on se, että kuntoutusajalta ei ole maksettu lainkaan palkkaa ja työntekijä on saanut kuntoutusrahaa Kelalta. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, ettei kuntoutukseen hakeuduta lainkaan tai siihen ei hakeuduta riittävän ajoissa. Vuosittain kuntoutukseen hakeutuu 1-2 henkilöä.

16 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Kuntoutumisen ja työhön palaamisen nopeuttamiseksi yhteistyötoimikunta on yksimielisesti päättänyt esittää, että Kelan kautta kuntoutukseen hakeutuneille suoritettaisiin täysi palkka kuntoutusajalta. Vastaavasti Kela suorittaa palkkaa vastaavan osan työnantajalle omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika kuntoutuskurssilta on yksi päivä. päättää, että Kelan kautta kuntoutukseen hakeutuneille viranhaltijoille tai työntekijöille suoritetaan täysi palkka kuntoutusjakson ajalta KirVESTES määräysten mukaisesti alkaen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 217 Kunniakäynnit sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen päätti kokouksessaan , että itsenäisyyspäivän seppeleen laskijat päätetään myöhemmin. Sankarihautoja on yksi kunkin kirkon alueella. Jumalanpalvelus ja pääjuhla ovat Imatrankosken kirkolla. valitsee itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat. Itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskijoina toimivat Kari Vepsä ja Sirpa Koistinen Imatrankoskella, Liisa Teräslahti ja Sirpa Paakki Tainionkoskella ja Rauni Mynttinen Vuoksenniskalla.

17 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 218 Verotulokertymät Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja lokakuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,67 Tot 10/ , ,02 Tot-% (keskim-%) 94,5 (83,3) 82,1 (83,3) Ylitys/alitus , ,65 Kertymä ed. v. vast , ,59 Muutos ed.v. vast , ,57 Muutos-% ed. v. vast. + 0,6 % - 21,0 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 219 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

18 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 220 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 221 IT-aluekeskuksen sivutoimisia IT-työntekijöitä koskeva muutos Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan päättänyt, ettei IT-aluekeskus käytä vuoden 2012 jälkeen sivutoimisten työntekijöiden työpanosta, vaan IT-tehtävät hoidetaan IT-aluekeskuksen henkilöstön toimesta. IT-aluekeskuksen pöytäkirjan asiaa koskeva esittelyteksti: Sivutoimisia työntekijöitä on ollut Imatralla, Joutsenossa ja Ruokolahdella. Sivutoimisten työntekijöiden apua ei ole tarvittu viimeisen vuoden aikana juuri lainkaan. IT-aluekeskuksen osalta ei ole toiminnallisesti mitään perusteita maksaa em. palkkakuluja. Taloudellisesti kulut ovat rasittaneet ITaluekeskuksen laskutuksen kautta kuitenkin kaikkia osakasseurakuntia. Vuoden 2013 talousarvioon sivutoimisten työntekijöiden kuluja ei ole budjetoitu. Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Kouvolan alueen IT-yhteistyösopimuksen. Sopimuksen 2.2 kohdan mukaisesti sopimustekstin muuttaminen edellyttää jokaisen osapuolen suostumusta. Liitteiden osalta toimi- ja päätösvalta muutosten tekemiseen on johtokunnalla. Sivutoimiset IT-asiantuntijat on lueteltu liitteessä 3, jonka mukaan ylipuutarhuri Ari Ylähollo on antanut 10 % osuuden työpanoksestaan ITaluekeskukselle. Kustannuksia IT-aluekeskukselle on tästä aiheutunut vuosittain noin Osan näistä kustannuksista seurakunta on suorittanut takaisin IT-aluekeskukselle jäsenmäärään perustuvan jako-osuuden mukaisesti. Vuodesta 2013 alkaen nämä kustannukset jäävät kokonaan seurakunnan kustannettaviksi. päättää hyväksyä IT-aluekeskuksen johtokunnan päätöksen ja merkitsee sen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) Henkilöstöasia 223 Perintövarojen käyttäminen Maata näkyvissä festariin Valmistelija: nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä ja nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki on kokouksessaan käsitellyt perintövarojen käyttämistä vuoden 2013 tapahtumiin. Tukiryhmän ja työalajohtajien esityksen mukaisesti muista esiin tulevista tuettavista tapahtumista tehdään kirkkoneuvostolle erillinen hakemus. Seurakunnassa on valmisteltu Maata näkyvissä festaria, joka on Turussa , ja kustannusten jakautumisessa on otettu huomioon perintövarojen käyttäminen, mutta anomus kirkkoneuvostolle on jäänyt tekemättä. Festarin kokonaiskustannukset ovat ja seurakunta tukee festarin järjestämistä 50 per nuori eli yhteensä Nuorten omavastuuosuus on 65. Perintövaroja tarvitaan kustannusten kattamiseen 2.219,00. Summa sisältää myös kahden vähävaraisen nuoren omavastuuosuuden. päättää, että Maata näkyvissä festarin 2012 kustannuksiin käytetään Pirkko Purasen perintövaroja 2.219,00. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 224 Muut asiat Luottamushenkilöitä kutsutaan omaan kirkkopyhään Imatrankosken kirkolle sunnuntaina klo Esityslistan liitteenä on toimitettu tutustuttavaksi Strategiaopas seurakunnille. 225 Seuraava kokous n ylimääräinen kokous on tiistaina klo

20 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (20) 226 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Tuula Rahkonen Hannu Sopanen Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 39 Kokouksen avaus 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan tarkastus 42 Ääntenlaskijat 43 Työjärjestys 44 Henri Sepposen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 (15) A S I A L U E T T E L O : 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastus 36 Ääntenlaskijoiden valinta 37 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 66. Kokouksen avaus 67. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 69. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (10) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 165 Kokouksen avaus 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 168 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 37. Ääntenlaskijoiden valinta 38.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Ääntenlaskijat 32 Työjärjestys 33 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 173. Kokouksen avaus 174. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 175. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 176. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (8) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (8) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 64. Kokouksen avaus 65. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 67. Ääntenlaskijoiden valinta 68.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) Kirkkoneuvosto 13.6.2012

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) Kirkkoneuvosto 13.6.2012 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) ASIALUETTELO 120 Kokouksen avaus 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 Pöytäkirjan tarkastus 123 Ääntenlaskijat 124 Työjärjestys 125 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 154. Kokouksen avaus 155. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 156. Pöytäkirjantarkastajien valinta 157. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 97. Kokouksen avaus 98. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 100. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastus 4. Ääntenlaskijat 5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 (12) A S I A L U E T T E L O : 174 Kokouksen avaus 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastus 177 Ääntenlaskijat 178 Työjärjestys 179

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Ääntenlaskijoiden valinta 15 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Kirkkovaltuusto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Kirkkovaltuusto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) A S I A L U E T T E L O 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Ohjeet vaalien toimittamiseen 4. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Ääntenlaskijoiden valinta 5 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 29 Kokouksen avaus 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastus 32 Ääntenlaskijat 33 Työjärjestys 34 Ostotarjous

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (15) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ääntenlaskijat 4 Työjärjestys 5 Henkilöstöasia 6 Henkilöstöasia

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) Kirkkoneuvosto 29.5.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) Kirkkoneuvosto 29.5.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 82 Kokouksen avaus 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 84 Pöytäkirjan tarkastus 85 Ääntenlaskijat 86 Työjärjestys 87 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 8. Kokouksen avaus 9. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 11. Ääntenlaskijoiden valinta 12.

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 37 Kokouksen avaus 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 40 Ääntenlaskijoiden valinta 41 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (11) A S I A L U E T T E L O 20. Kokouksen avaus 21. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 23. Ääntenlaskijoiden valinta 24.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 123. Kokouksen avaus 124. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 126. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (14) Kirkkoneuvosto 24.4.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (14) Kirkkoneuvosto 24.4.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (14) A S I A L U E T T E L O : 62 Kokouksen avaus 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastus 65 Ääntenlaskijat 66 Työjärjestys 67 Kapellimestarin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (12) A S I A L U E T T E L O: 115. Kokouksen avaus 116. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 117. Pöytäkirjantarkastajien valinta 118. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (16) A S I A L U E T T E L O: 96. Kokouksen avaus 97. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98. Pöytäkirjan tarkastus 99. Ääntenlaskijat 100. Työjärjestys 101.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (17) A S I A L U E T T E L O: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 III kappalaisen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (14) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 18.35 Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Ääntenlaskijoiden valinta 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 1 (25) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 1 (25) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 243 Kokouksen avaus 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjan tarkastus 246 Ääntenlaskijat 247 Työjärjestys 248

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot