Turku Science Park OY vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park OY vuonna 2011"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo... 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Case: Galilaeuksen fermentorit käyvät hyvässä hapessa BioTurku Case: Syrinx jatkaa turkulaista GLP-bioanalytiikan perinnettä ICT-ala Varsinais-Suomessa Case: Yhteisestä näkemyksestä syntyi ITABO ICT Turku Case: Labrox haki alkuvauhdin Protomosta Yrityskehitys Case: Uniqoteq edistää internet-yhteyksiä kehittyvissä maissa Case: Telechemistryn pienoislaboratorio säästää aikaa ja rahaa Osaamiskeskus Case: Laiva on lastattu osaamisella Case: Elämän merkit tallentuvat biopankkiin Markkinointi ja viestintä Turku Science Parkin vuoden 2011 uutisotsikoita Biocelex Oy Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

4 Toimitusjohtajan katsaus 4

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimitusjohtajan katsaus Euroopan ja koko maailman taloustilanteen epävarmuus on jatkunut vuonna Talouden syklisyys vain voimistuu entisestään ja reagointia vaativia muutoksia tapahtuu koko ajan. Turkulaisella telakkatoimialalla uudet alustilaukset ovat tuoneet valoa synkän ajan jälkeen. Alueemme ei kuitenkaan ole turvassa rakennemuutokselta, vaan se jatkuu voimakkaana matkapuhelinalalla. Nokian Salon toimipaikan muutosten vaikutukset Turun alueelle ovat merkittävät muun muassa työvoiman vapautumisen myötä. Aluettamme kohtaavat muutokset ovat niin laajoja, että tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi ja uusien toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Tällöin ei yksittäisten elinkeinoorganisaatioiden kannata ponnistella omillaan, vaan niiden tulee tehdä laaja-alaista yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa Protomo ja Innovation Mill -hankkeet, joiden avulla alueelle on voitu synnyttää uusia innovatiivisia yrityksiä ja työpaikkoja. Näin julkisten toimijoiden yhteisvoimin voimme kääntää uhat konkreettiseksi toiminnaksi ja uusiksi mahdollisuuksiksi. Turku Science Park Oy:ssä pitkään jatkunut muutosprosessi on tulossa maaliinsa. Suurimmat muutokset konsernirakenteen kehittämiseksi on tehty ja emoyhtiön sisäistä organisaatiota kehitetty vastaamaan ajan tarpeita. Kehittämisprosessi on ollut välttämätön. Tiukkenevassa taloustilanteessa myös meidän tulee kehittää toimintojamme, jotta asiakkaille voidaan tulevaisuudessakin tarjota laadukkaita palveluja. Yhtiölle keväällä 2011 hyväksytyssä strategiassa korostuukin voimakkaasti kentällä tehtävä työ ja asiakkaiden saama hyöty toiminnoista. Toteutettu muutos on tuonut omalle henkilöstölle myös ikäviä asioita, kuten koko henkilökuntaa koskeneet YT-neuvottelut. Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex Oy:n toiminnan edelleen kehittämiseksi on käynnissä prosessi, jolla yhtiön omistajiksi ja toimijoiksi pyritään saamaan merkittävimmät suomalaiset life science -yliopistot. Asiasta on allekirjoitettu aiesopimus, jonka mukaisesti ensimmäisten yliopistojen Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Itä-Suomen yliopiston pitäisi tulla mukaan yhtiöön keväällä Tämän jälkeen jatkuu työ muiden yliopistojen mukaan saamiseksi. Näin voidaan vahvistaa life science -alan asemaa yhtenä merkittävänä suomalaisena ja turkulaisena tulevaisuuden osaamis- ja liiketoiminta-alana. Vuosikatsauksen ilmestyessä Turku Science Park Oy on muuttanut Lemminkäisenkadun yli, takaisin DataCityyn. Vuodet PharmaCityssä ovat ohitse ja TScP Oy:n löytää taas juuriltaan. Runsaat parikymmentä vuotta sitten Turku Science Park -alue lähti rakentumaan juuri täältä DataCitystä. Kiinteistöt kuuluvat nyt muille ja yrityksemme voi perustehtävässään keskittyä uuden luomiseen. Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja

6 Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeinoohjelman, joka ohjaa myös Turku Science Park Oy:n toimintaa. Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla. Painopistealueita ovat bioteknologia/materiaaliteknologia sekä ICT. Lisäksi TScP on toiminut valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais- Suomen osalta sekä HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina. Edellisinä vuosina toteutettujen järjestelyjen tuloksena päättynyt toimintavuosi oli ensimmäinen, jolloin voitiin keskittyä edellä kuvattuun TScP:n perustehtävään. Yhtiön hallitus hyväksyi keväällä uuden strategian, jossa korostuu ydintoimintaan liittyvien prosessien määrätietoinen kehittäminen. Tarjottavat palvelut on määritelty entistä täsmällisemmin ja asiakastyötä lisätty merkittävästi. Strategian uudis- tamisen seurauksena Mauno Koivisto -keskuksen toiminta siirtyi Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle ja Biolaboratorion toiminta Turun yliopistolle. TScP:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana. JOHTO JA HALLINTO Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluvat Tom v. Weymarn (puheenjohtaja), Aleksi Randell (varapuheenjohtaja), Riitta Koskimies, Seppo Lehtinen, Harri Lönnberg, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kjell Sundström. Hallituksen sihteerinä toimi Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 38 henkilöä, joista emoyhtiössä 35 henkilöä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Strategiatyön yhteydessä TScP arvioi toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Merkittävimmät nykyisen fokusoidun strategian mukaiset riskit ovat pääosin operatiivisia ja liittyvät strategian jalkauttamiseen sekä työkuormien epätasaiseen jakautumiseen. Turku Science Park Oy:n tuottamien elinkeinopoliittisten palvelujen sisällöt sekä näiden rahoituksen päättää Turun kaupunki vuositalousarvion yhteydessä. Näin määriteltynä tähän osa-alueeseen ei sisälly merkittäviä epävarmuustekijöitä.

7 Hallituksen toimintakertomus 7 Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriskin merkitys on kasvanut. Kokonaisuuteen suhteutettuna ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin olennaisina. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Turku Science Park Oy:n toimintaa ohjaa strategian perustana oleva valittujen painopistealojen toimintaympäristö ja niissä havaitut muutokset sekä muutosten heijastukset toiminnan sisältöön. Yritys muuttaa uusiin toimitiloihin alkuvuonna Tämän myötä loppuvat konsernin ulkopuolisille vuokralaisille tarjottavat palvelut, lukuun ottamatta yhtiön hautomoissa olevia vuokralaisia. Täten toiminnan edelleen selkeytyessä voidaan yhtiössä entistä paremmin panostaa omiin ydintoimintoihin. Biocelex Oy:n kehittämiseksi aloitettu prosessi saatetaan kevään aikana tavoitteeseensa ja yhtiön omistajuutta laajennetaan. Samalla jatketaan työtä useamman yliopiston saamiseksi mukaan yhtiön omistajaksi ja toimintaan. Lisäksi yhtiön toinen tytäryhtiö ICT Turku Oy sulautetaan emoyhtiöönsä, jolloin TScP Oy:n konsernirakenne poistuu. Yhtiön toiminnan selkeytymisen myötä kaupunkikonsernilta saatavien avustusten tarve pienenee huomattavasti. Muun muassa Biolaboratorion toiminnan pois siirtymisen ja PharmaCityn vuokrasopimuksen päättymisen myötä saavutetaan merkittäviä säästöjä. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,82 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,96 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

8 Tuloslaskelma ja tase

9 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 2011 TULOSLASKELMA liikevaihto ,55 materiaalit ja palvelut ,06 henkilöstökulut ,90 poistot ja arvonalennukset ,35 liiketoiminnan muut kulut ,85 liikevoitto ,39 rahoitustuotot ja -kulut ,90 nettotulos ,96 TASE Vastaavaa: pysyvät vastaavat ,12 vaihtuvat vastaavat ,04 vastaavaa yhteensä ,16 Vastattavaa: oma pääoma ,28 vieras pääoma ,88 vastattavaa yhteensä ,16 Henkilöstön määrä 38

10 PerkinElmer Human Health:iin kuuluva Turun yksikkö, Wallac Oy, on parin viime vuoden ajan tehnyt noin 130 miljoonan euron liikevaihtoa.

11 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 11 Bioalan Turussa 2011 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen tunnelmia Alueellamme saatiin useita positiivisia uutisia bioalalta, vaikka korkean teknologian pääomarahoituksen puute heikensi erityisesti pk-yritysten kasvun edellytyksiä Suomessa. Bayerin, alueen veturiyrityksen, menestys jatkui. Turun tehtaan lippulaivan, hormoniehkäisykierukka Mirenan, vuosimyynti kasvoi jo 581 miljoonaan euroon. Turussa kehitetyn ihonalaisen ehkäisimen, Jadellen, myynti kehittyi sekin suotuisasti. Bayerin Turun yksikön henkilömäärä nousi viime vuonna noin 30:llä. Suurin osa lisäyksestä kohdistui tuotantotehtäviin. PerkinElmer Human Health:iin kuuluva Turun yksikkö, Wallac Oy, on parin viime vuoden ajan tehnyt noin 130 miljoonan euron liikevaihtoa. Yritys paransi tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan lähinnä ydinliiketoimintansa, vastasyntyneiden ja raskaudenaikaiseen seulontatutkimukseen liittyvän liiketoiminnan, kasvun ansiosta. Globaalissa PerkinElmer-konsernissa Turun yksikkö on huippuosaaja regulatiivisissa asioissa, ja paljolti siksi Turkuun tullaan keskittämään konsernin in vitro -diagnostiikan tuotteiden tuotantoa. Konserni on vuoden 2012 aikana siirtämässä mm. Saksasta DNA:n käsittelyyn liittyvien tuotteiden valmistusta Turkuun. Tuottavuuden kasvu, in vitro -diagnostiikan tuoteperheen kasvattaminen Turussa ja vastasyntyneiden seulontaan liittyvän liiketoiminnan menestys turvaavat nykyisiä työpaikkoja ja luovat jatkossa potentiaalia jopa työvoiman paikalliseen lisäämiseen. Orionin liikevaihto kasvoi noin 8 %, 917 miljoonaan euroon. Orionin omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden myynti oli noin 48 % lääkeliiketoiminnasta. Parkinsonin hoitoon tarkoitettu tuoteperhe vastasi noin 30 % lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Merkittävä hyvä uutinen oli lokakuussa lanseeratun Dexdor -tehohoitorauhoitteen tuominen Euroopan markkinoille. Myös tammikuussa 2011 julkistettu yhteistyösopimus amerikkalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa syöpälääkekehityksessä, sekä elokuussa julkistettu yhteistyö astmaja keuhkoahtaumatuotteiden alalla sveitsiläisen Nycomedin kanssa lisäävät Turun yksikössä tehtävän alkuperäislääkkeiden tutkimuksen ja kehityksen volyymiä. Henkilöstömäärä Turussa kasvoi yli 60:llä. Diagnostiikkaa ja mittauslaitteita kaupallisen läpimurron kynnykselle Diagnostiikkateollisuuden raaka-aineisiin keskittyvä HyTest on kasvanut yhdeksi maailman johtavista diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiden toimittajista. Se kirjasi lokakuussa päättyneeltä tilikaudelta jo yli 10 miljoonan euron liikevaihdon. HyTest myy tuotteitaan yli 40 maahan, kaikille kuudelle mantereelle. Viime tilikaudella myynnin kasvua vauhditti panostaminen Kiinan markkinoihin, joilla mm. avattiin oma toimisto Shanghaihin. Analyyttisiä instrumentteja valmistava Hidex Oy onnistui saamaan tuotteilleen uusia markkinoita elintarviketurvallisuuden alueella. Kysyntä erityisesti Fukushiman ydinonnettomuuteen liittyen on ollut suurta. Hidex on lisäksi jatkanut vahvaa tuotekehitystä ja valmistelee uusia tuotejulkistuksia. Abacus Diagnostica Oy toi markkinoille uudentyyppisen, automatisoidun laboratoriotestausjärjestelmän, joka mahdollistaa DNA-perustaisen mikrobitunnistuksen nopealla ja helppokäyttöisellä tavalla. Yritys on saanut asiakkaita useasta Euroopan maasta ja sen tuotevalikoima on kasvanut kolmella sairaalabakteerina yleisesti tunnetun MRSA:n tunnistamiseen tarkoitetulla testillä. Suurimmaksi menestykseksi on osoittautunut verenmyrkytyspotilaiden näytteestä tehtävä testi. Vastaavaa yhtä nopeaa, luotettavaa ja helppoa testiä ei ole maailmalla tarjolla. TeleChemistry Oy on kehittänyt uudenlaisen laboratorioanalysaattorin, jonka avulla tavallisimpia laboratorionäytteitä voidaan analysoida välittömästi näytteenoton yhteydessä. Kokeiden tulokset saadaan alle puolessa tunnissa. Keksintö vähentää lääkärikäyntejä ja näytteiden lähetyksiä, jolloin säästöjä syntyy sekä potilaille että yhteiskunnalle. Myös lääketeollisuuden instrumenttivalmistaja Labrox Oy, joka perustettiin

12 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 12 Wallacin spin-offina, on päässyt hyvään vauhtiin kotimaisten yhteistyökumppaneidensa myötä. ArcDia Group lanseerasi vuoden 2010 lopulla nopean, automatisoidun testijärjestelmän hengitystieinfektioiden pikatestaukseen. Ensimmäiset laitteet toimitettiin pääasiassa kotimaahan ja parhaillaan yritys valmistelee ulkomaan jakelun järjestämistä. Lääkekehitysyhtiöissä merkittävää edistystä Biotie Therapies Oyj sai yritysjärjestelynsä sveitsiläinen Synosian kanssa päätökseen. Synosiasta tuli osa Biotietä, josta kasvoi samalla yksi maailman johtavista keskushermostolääkkeiden kehittäjistä. Biotie toteutti myös 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin, joka entuudestaan vahvisti yrityksen rahoitusasemaa. Biotie Therapies Oyj:n yhteistyökumppani Lundbeck jätti yrityksen pisimmälle kehitettyä tuotetta, nalmefeenia (SelincroTM) koskevan myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirastolle vuoden 2011 lopulla ja julkaisi sen jälkeen lupaavia tuloksia kuuden kuukauden hoidon tehosta. Faron Pharmacauticals Oy saavutti myönteisiä tuloksia akuutin keuhkovaurion (ALI) ja sen vakavamman muodon, hapensaannin rajuun vähentymiseen johtavan syndrooman (ARDS) kliinisessä faasi II -tutkimuksessa. Faronin tuote oli hyvin siedetty ja vähensi ALI/ARDS:n potilaiden kokonaiskuolleisuutta kokeisiin kuuluvalla seurantajaksolla. Faron arvioi tuotteensa etenevän yleiseurooppalaiseen laajempaan, kontrolloituun faasi III -tutkimukseen vuonna BioCis Pharma Oy jatkoi ihottumalääkkeen kliinistä kehitystyötä uudella potilastutkimuksella. Yritys aloitti laajan, noin 150 aikuispotilasta käsittävän faasi II -tutkimuksen Suomessa. Kliinisessä tutkimuksessa annetaan iholle annosteltavaa voidelääkettä keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ihottumaa sairastaville potilaille. Tuloksia tutkimuksesta odotetaan kesällä Tutkimuksen uusia avauksia ja palkintoja Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja TYKSin sairaalajohto ovat sitoutuneet ensimmäisen ammattimaisen yliopistosairaalabiopankin perustamiseen. Tämä tarkoittaa hallinnollista ja toiminnallista tapaa kerätä, säilyttää ja tarvittaessa yhdistää potilaiden kliinisiä tietoja tehokkaasti potilaan näytteistä saatavaan tutkimustietoon. Yliopiston alueella sijaitsee useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tutkimusnäytekokoelmia. Niihin liittyvän tietotaidon ansiosta Turkuun valmistellaan euroop- palaisen biopankkiverkosto BBMRI:n osaamiskeskusta, jonka saaminen vahvistaisi Turun bioalan osaamisprofiilia Euroopassa. Biopankkitoiminnan rakentaminen on nyt ajankohtaista, sillä uuden biopankkilain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2013 alussa. VTT:n ja Turun yliopiston professori Johanna Ivaska sai arvostetun pohjoismaisen Anders Jahren nuoremman tutkijan palkinnon lääketieteellisestä tutkimuksesta. Ivaska palkittiin ansioistaan syöpäsolujen liikkumiseen liittyvissä tutkimuksissa. Suomen Akatemia valitsi yhdeksi uudeksi huippuyksikökseen Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian tutkimusryhmän, jonka tärkeimpiä tutkimuskohteita on nuoruusiän diabeteksen syntymekanismin selvittäminen. Huippuyksikköä johtaa tutkimusprofessori Matej Orešic VTT:ltä, mutta siinä on myös vahva edustus Turun yliopistolta professori Riitta Lahesmaan (Turun yliopisto) ja professori Olli Simellin (Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) tutkimusryhmien kautta. Vuosina toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 5,7 milj. euroa.

13 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 13 Galilaeuksen fermentorit käyvät hyvässä hapessa Galilaeus Oy:n pelkästään lääkekehitykseen keskittynyt toiminta on käännetty kokonaan uudelle vaihteelle ja sopimusvalmistajaksi muuttunut yritys laajenee nopeasti uusilla liiketoiminta-alueilla. Kaarinan Piispanristillä, entisissä Hartwallin tiloissa toimiva Galilaeus on kokenut melkoisen muodonmuutoksen lääkekehitysyrityksestä biotekniikan sopimusvalmistajaksi. Kristiina Ylihongon, Pekka Mäntsälän, Juha Hakalan ja Jarmo Niemen vuonna 1994 perustama lääkekehitysyritys laajensi toimintaansa prosessien kehityspalveluihin vuonna 2001 ja myi asiakkaille myös tuotantoa, mutta rajallinen kapasiteetti oli ongelma tuotantomäärien kasvaessa. Vuonna 2009 päätettiin hankkia lisää tuotantokapasiteettia ja lähteä hakemaan voimakasta kasvua. Toimintaa laajennettiin farmasian lisäksi entsyymien ja ravintolisävalmisteiden valmistukseen. Asiakaspotentiaali kasvoi lääketeollisuuden ohella rehu-, elintarvike- ja kemianteollisuuden yrityksiin. Kilpailijakin voi olla asiakas, sillä alalla on harvinaista hallita sekä tuotantomenetelmien kehitys että tuotanto. Varsovassa tilaa kasvulle Vuonna 2010 perustettiin tytäryhtiö Puolaan, jossa suuri tehdas on saneerattu Galilaeuksen käyttöön. Tehtaassa on 12 varsin isoa, 150 m 3 fermenttoria, joista käytössä on vasta kolme, joten kapasiteettia voi laajentaa nopeasti. Tehtaan sijainti lähellä Varsovan keskustaa on ihanteellinen Euroopan markkinoita ajatellen, jotka ovat päämarkkina-alue. Tällä hetkellä eniten asiakkaita on Saksassa. Puolassa ravintolisäainepuoli on päässyt hyvään vauhtiin, sillä siellä probiootit ovat vielä uusia, kun muun Euroopan markkinat ovat jo kilpaillummat. Muutos on ollut todella suuri. Uutta henkilökuntaa on rekrytoitu ja uusia toimintoja on käynnistetty. Henkilökuntaa on jo lähes 60, joista Puolassa 27 paikallista henkilöä. Hoidamme Suomessa hallinnon, tuotekehityksen, projektien hoidon, laadun loppu- valvonnan ja myynnin, markkinointijohtaja Maria Holmbäck kertoo. Myyntitiimin rakentaminen on ollut yksi tärkeimpiä muutoksia. Varsovan lisäksi Pariisissa on uusi myyntitoimisto. Panostuksia myyntiin ja tuotteistamiseen Asiakashankinta on täyspäivätyötä. Asiakkaat ovat erittäin vaativia, mutta erotumme laadulla, koska olemme toimineet lääkekehityksen puolella, jossa laatuvaatimukset ovat korkeimmat, Holmbäck jatkaa. Lisäapua tuli HACCP-laatusertifikaatista, joka Puolan tehtaalle saatiin vuoden 2011 syyskuussa. Nyt alkaa tapahtua. Haemme todella moninkertaista kasvua liikevaihtoomme, vaikka voittoa ei vielä voi odottaa suurten investointien takia. Henkilökuntaa kasvatetaan vielä tänä vuonna vähintään 80:een ja tarkoitus on ottaa käyttöön seuraavat fermenttorit Puolassa, Holmbäck listaa. Galilaeus esittäytyy tänä vuonna myös Vitafoodstapahtumassa Genevessä ensi kertaa ja osallistuu perinteiseen CPhI-tapahtumaan Madridissa. Tällä hetkellä valmistaudumme Bio Europe Spring partnerointitapahtumaan. Turku Science Park Oy on mukana tukemassa suomalaisten bioalan yritysten osallistumista siihen. Olen ollut Science Parkin vetämässä bioalan palvelusektorin kansainvälistymisklubissa vuodesta Toiminta on ollut hyvin aktiivista ja konkreettista ja saimme hyödyllistä tietoa siitä, miten paremmin tuotteistamme palvelujamme, markkinointipäällikkö Merja Heponiemi kertoo.

14

15 BioTurku 15 BioTurku BioTurku keskittyi yritysten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen sekä alueellisten hankkeiden aktivoimiseen. Tammikuussa BioTurun aamiaisinfossa esiteltiin strategiset painopisteet ja vuoden 2011 toimintasuunnitelma alueen yrityksille ja korkeakouluille. Keväällä toteutimme yhdessä yrityshautomon kanssa nyt jo paikkansa vakiinnuttaneet Biotreffit, pk-yritysten alueellisen kohtaamistapahtuman. Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen Koostimme kansainvälisille markkinoille suunnatut esitteet Turun kliinisestä biomateriaalikeskuksesta sekä Turun alueen materiaali- ja nanoteknologiaosaamisesta. BioTurku osallistui osana skandinaavista yhteispaviljonkia USA:n BIO2011-messuille, maailman suurimpaan bioalan tapahtumaan. Lisäksi esittelimme BioTurku -konseptia ja alueemme osaamista sijoittaja- ja asiakaskandidaateille eurooppalaisissa partnerointitapahtumissa Milanossa, Lontoossa ja Düsseldorfissa. Järjestimme yhdessä alueen bio- ja materiaalialan yritysten kanssa vierailu- ja matchmaking-tapahtumat Moskovassa, Pariisissa ja Münchenissä. Olimme myös yhteisosastolla mukana kliinisen kemian maailmankongressissa Berliinissä. Lisäksi valmensimme osallistuvia yrityksiä kansainväliseen liiketoimintaan partnerointikoulutuksen avulla. Näissä kansainvälisissä tilaisuuksissa tapasimme yhteensä noin 70 asiakas- ja sijoittajakandidaattia alueen yritysten ja palveluyksiköiden puolesta. Toiminnan tuloksena ranskalaisyritykset tekivät vastavierailun Turkuun, lisäksi saatiin ainakin kaksi sopimusta yrityksille ja monet niistä ovat jatkaneet neuvotteluja yhteistyöstä. Turku Science Park Oy koordinoi kansallista HealthBIO-osaamiskeskusohjelmaa, johon osallistuu maamme viisi tärkeintä biokeskusta. HealthBIOn Turussa pidetty vuosiseminaari oli jälleen alan yritysten suurin kotimainen verkottamistapahtuma, joka kokosi yhteen noin 250 ammattilaista. Vuosiseminaarin jatkoksi järjestettiin kansainvälinen partnerointitapahtuma, johon osallistui yli 60 yritystä ja sijoittajaa viidestä eri maasta.

16 BioTurku 16 Keskushankkeiden tukeminen Turku Science Park Oy on osallistunut yhdessä Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kansainväliseen EU Drivers -hankkeeseen, joka tähtää Turun biokuvantamisen tutkijoiden työyhteisön, Turku BioImaging in, liiketoimintapotentiaalin etsimiseen ja edistämiseen. BioTurku on ollut myös rahoituksellisesti mukana yliopiston ja sairaanhoitopiirin käynnistämässä yhteispohjoismaisessa aloitteessa, joka tähtää eurooppalaisen biopankkiverkosto BBMRI:n Expert Centren perustamiseen turkulaisen osaamisen varaan. Expert Centre nostaisi Turun bioalan osaamisprofiilia ja voisi tuoda huomattavaa lisärahoitusta alueelle. Sairaanhoitopiirin, yliopistojen ja yritysten kanssa on jatkettu kansallinen syöpäkeskus -hankkeen Turun yksikön kokoamista ja suunnittelua. Yksikön tavoitteena on varmistaa potilaille ensiluokkainen syövän hoito ja sitoa toisiinsa korkeatasoinen syövän tutkimus, opetus ja koulutus. Tähän liittyen on rakennettu yhteistyötä Oslo Cancer Clusterin kanssa. Yhteistyötä yli toimialojen ja rajojen BioTurku toimii Itämeristrategian lippulaivaprojektin Baltic Sea Health Region ydinryhmässä, mikä jatkossa edesauttanee turkulaisten pääsyä EU-hankkeisiin. Ensimmäinen yhteinen projektimme HealthPORT avasi kesällä innovaatiokilpailun, jonka päämääränä on edistää sairaalassa tehtyjen keksintöjen tuotteistamista. Alueellisesti järjestimme kaksi bio-, nano-, ICT- ja materiaalitekniikan ideafoorumia, joiden tavoitteena on käynnistää yliopistot kattava kehityshanke alueemme tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / BioTurku, johtaja Tero Piispanen, puh

17 BioTurku 17 Syrinx jatkaa turkulaista GLP-bioanalytiikan perinnettä Syrinx Bioanalytics Oy on usein tärkeässä roolissa, kun päätetään uusien lääkkeiden markkinoille tulosta. Vuonna 2007 perustetun yrityksen erikoisosaamista ovat lääketutkimuksissa tehtävät hormonien ja biologisten lääkeaineiden analyysit sekä uusien tutkimusmenetelmien kehittäminen. Nuoresta iästään huolimatta Syrinxillä on takanaan jo pitkä historia alansa kansainvälisten huippuosaajien joukossa. Syrinx Bioanalytics Oy:n laboratorioinsinööri Laura Jämsen lisää reagenssiliuosta kuoppalevylle. Syrinxin juuret ovat 1940-luvulta Turussa toimineessa Leiras Oy:ssä ja vuodesta 1996 Schering Pharman bioanalyyttisessä laboratoriossa. - Bayerin ja Schering Pharman vuonna 2006 tapahtuneen yrityskaupan jälkeen Bayer päätti keskittää bioanalyysinsa kahteen Saksassa sijaitsevaan GLPlaboratorioonsa. Itse näimme kuitenkin toiminnan jatkamisen Turussa tärkeäksi ja teimme Bayer Schering Pharman kanssa MBO-kaupat, jolla Turun GLP-sertifioitu bioanalytiikan yksikkö siirtyi paikalliseen omistukseen, kertoo Syrinx Bioanalystics Oy:n toimitusjohtaja Sari Liitti. Tieteellinen osaaminen kansainvälistä huippua Syrinx on ainoa vastaavia palveluja tarjoava yritys Skandinaviassa. Lähin kilpaileva yritys löytyy Hollannista. Sari Liitin lisäksi uuden yrityksen omistajiksi tulivat tieteellinen johtaja Timo Piironen sekä hallituksen puheenjohtajana toimiva Ilari Vainio, joista jokainen on mukana Syrinxin päivittäisessä toiminnassa. Turun yksikkö toimi Scheringin globaalina osaamiskeskuksena immunologian alalla ja on ollut mukana kymmenien jo markkinoilla olevien lääkkeiden kehitystyössä. Yhteistyö Bayerin kanssa jatkuu edelleen, vaikka olemme saaneet monia muitakin suuria asiakkaita. Kilpailu kovenee jatkuvasti ja vaatimukset sekä alan viranomaisten että asiakkaiden suunnalta tiukentuvat. Vahvin valttimme markkinoilla on kuitenkin edelleen immunologisten menetelmien vahva tieteellinen osaaminen, Sari Liitti korostaa. Biolääkkeiden kehitys vahvistaa kasvusuunnitelmia Pääosa 14 henkeä työllistävän Syrinxin toimeksiannoista tulee lääketehtailta. Tieteellisen osaamisen ja laajan testitarjonnan ansiosta Syrinx voi tarvittaessa tukea asiakkaan lääkekehitystä alkututkimuksesta aina viimeisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin asti. Analysoimalla asiakkailta tulevia näytteitä tutkitaan lääkeaineiden vaikutusta ihmisen kehoon ja elintoimintoihin. Tuloksista nähdään myös, mitä lääkeaineelle tapahtuu elimistössä, miten se tehoaa ja onko se ylipäätään lääkkeeksi sopivaa esimerkiksi turvallisuutta ajatellen. Näiden analyysien perusteella tehdään pitkälti päätökset uusien lääkkeiden kehittämisen jatkosta tai kehitystyön lopettamisesta, toimitusjohtaja Sari Liitti toteaa. Tällä hetkellä lääketeollisuuden kiinnostus kohdistuu erityisesti uusiin biolääkkeisiin. Biolääkkeet ovat elävissä soluissa tuotettuja lääkevalmisteita, joihin kohdistuu suuria odotuksia erityisesti vakavien sairauksien hoidossa. Biolääkkeiden kiihtyvä kehitystyö vahvistaa Syrinxin asemaa lääketeollisuuden yhteistyökumppanina. Tavoitteemme on päästä uusien lääkkeiden kehitystyöhön mukaan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin asiakas pääsee hyödyntämään osaamistamme bioanalyyttisten menetelmien kehittämisessä.

18 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 18 Tässä Varsinais-Suomen toimijoilla onkin loistava tilaisuus näyttää, mitä osaamme, kun kortit jaetaan uudelleen ja sovelluskehittäjillä on käytössään paremmat kehitystyökalut ja jakeluverkostot kuin milloinkaan aikaisemmin.

19 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 19 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen ICT-ala Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Varsinais-Suomen ICT-maailmassa tapahtui vuoden 2011 aikana hyvin suuria muutoksia. Menetyksissä on myös mahdollisuus rakentaa uudenlaista huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa alueelle. Suurin yksittäinen alan toimintaympäristöön vaikuttanut muutos - oikeastaan strateginen valinta - oli Nokian ilmoitus siitä, että se luopuu Symbian- ja Meego- käyttöjärjestelmistä älypuhelimissa ja aloittaa yhteistyön Microsoftin kanssa. Tämän myötä matkapuhelinalan rakennemuutoksen vaikutukset ulottuivat tuotannollisesta toiminnasta ensimmäistä kertaa voimakkaina myös tuotekehitykseen. Suuria valintoja ja tiivistyvää yhteistyötä Nokian laitevalmistukseen liittyvä alihankinta oli viimeisen kuuden vuoden aikana asteittain hävinnyt Suomesta lähes kokonaan, ja nyt uudesta strategiasta johtuvat yt-neuvottelut päättyivät tuotekehityshenkilöstön osalta 1400 työntekijän irtisanomiseen ja 1200 ulkoistamiseen Suomessa. Matkapuhelinalan murros on ollut seurausta tietoja viestintäteknologian painopisteen siirtymisestä laitetekniikasta käyttäjien sosiaaliseen viestintään ja verkkokaupoista ladattaviin mediasisältöihin ja sovelluksiin. Matkapuhelinvalmistajat, alihankkijat, sisällöntuottajat ja sovelluskehittäjät muodostavat keskenään kilpailevia globaaleja ekosysteemejä, joiden menestymisen kannalta keskeistä on sovellusten saatavuus ja kuluttajien positiivinen käyttäjäkokemus. Samalla sovelluskehittäjät ovat nousseet ekosysteemien sodassa ratkaisevaan rooliin. Rakennemuutoskin voi olla mahdollisuus. Nokian ja Microsoftin yhteistyö yhdessä Nokialta vapautuvien resurssien kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia uudenlaisen huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymiseen alueelle. Tässä Varsinais- Suomen toimijoilla onkin loistava tilaisuus näyttää, mitä me osaamme, kun kortit jaetaan uudelleen ja sovelluskehittäjillä on käytössään paremmat kehitystyökalut ja jakeluverkostot kuin milloinkaan aikaisemmin. Laaja-alaisella yhteistyöllä kurssi on käännettävissä uuteen nousuun. Terveys- ja hyvinvointiteknologian avauksia Alueen yhden keskeisen toimialan, terveys- ja hyvinvointiteknologian, osalta alueella jatkettiin hankkeita sekä yleistä kehitystoimintaa. Erityisesti vuonna 2011 päättynyt Innowell Network -hanke loi alueelle uutta toimintaa hankkeessa luotujen verkostojen, konkreettisen yritysyhteistyön sekä vuoden 2011 lopussa käynnistyneen Hyvinvointiteknologian laboratorion avulla. Alueella järjestettiin myös useita

20 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 20 ICT-alaan sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiaan keskittyviä tilaisuuksia. Näistä mainittakoon jokavuotinen Monitori-seminaari, kuukausittainen Terve! -foorumi, sekä Konkarit Kertovat -seminaarisarja yrityksille. Toimialan jatkuvuutta edusti myös IKITIK (Informaatioja kieliteknologiaa terveystiedon ja kommunikaation tueksi) -konsortio, jonka toiminta oli keskeinen osa alueellista Jokapaikan Tietotekniikka -osaamisklusteria. IKITIK-konsortiossa valmisteltiin useita avauksia, joista käynnistyivät kieliteknologiahanke Mobster sekä Suomen Akatemian rahoittama potilasasiakirjojen hyödynnettävyyteen ja käytettävyyteen keskittynyt hanke. Usealle vuodelle ajoittuvien kokonaisuuksien alueellinen yhteisrahoitus on noin kaksi miljoonaa euroa. Terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan kansainvälistymistä edisti erityisesti toiminta monikansallisissa HEXAnord ja NeRo -verkostoissa, joihin osallistuttiin niin ikään IKITIKin kautta. Uudenlaista liiketoimintaa tavoitellaan myös Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa emedichankkeessa. Tavoitteena on luoda perus- ja erikoisterveydenhuollon välille uudenlaisia mahdollisuuksia etäkonsultaatioon diabeettisen haavan hoitoon liittyen, sekä kehittää ratkaisuja, joiden avulla diabeetikot voivat aikaisempaa tehokkaammin hallita omaa terveyttään ja raportoida terveydentilansa muutoksista palvelujentarjoajalle. Näiden näkemyksiä hankkeessa edustavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Paul Stradins Clinical University Hospital (LV) ja Karolinska University Hospital (SE). Diabeteksen lisäksi tarkastellaan myös sydänpotilaiden hoidon tukemista suoraan potilaille suunnattujen sähköisten palvelujen avulla. Tälle osa-alueelle käynnistyi kaksivuotinen Pumppu-hanke, jossa toteutettavat palvelut tuodaan käytäntöön osana Turun kaupungin sähköisiä terveyspalveluja. Yhteistyöllä näkyvyyttä Korvat auki kulkeva on aina välillä saattanut kuulla toiveita siitä, että varsinaissuomalaisiin ICTympyröihin saataisiin korkean profiilin tapahtuma. Vuonna 2011 alkoi tapahtua ja Turku ICT Weekin suunnitteluryhmä saatiin koolle. Pöydän ääreen tuli toimelias joukko Boost Turku ry:n, Turku Agile Group ry:n, Varsinais-Suomen IT-yrittäjät ry:n, Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n ja Turku Science Park Oy:n ihmisiä. Tavoite on ollut alusta asti selvä: luodaan todellinen huipputapahtuma, jolla on jatkuvuutta ja sen myötä kasvavaa näkyvyyttä. Vuoden 2012 toukokuussa näemme, miten tässä onnistumme.

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015

Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 2.2.2016 Timo Lappalainen toimitusjohtaja Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Hautomot ja kasvuyrittäjyys Anu Nokso-Koivisto Sitra Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot