Turku Science Park OY vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park OY vuonna 2011"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo... 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Case: Galilaeuksen fermentorit käyvät hyvässä hapessa BioTurku Case: Syrinx jatkaa turkulaista GLP-bioanalytiikan perinnettä ICT-ala Varsinais-Suomessa Case: Yhteisestä näkemyksestä syntyi ITABO ICT Turku Case: Labrox haki alkuvauhdin Protomosta Yrityskehitys Case: Uniqoteq edistää internet-yhteyksiä kehittyvissä maissa Case: Telechemistryn pienoislaboratorio säästää aikaa ja rahaa Osaamiskeskus Case: Laiva on lastattu osaamisella Case: Elämän merkit tallentuvat biopankkiin Markkinointi ja viestintä Turku Science Parkin vuoden 2011 uutisotsikoita Biocelex Oy Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

4 Toimitusjohtajan katsaus 4

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimitusjohtajan katsaus Euroopan ja koko maailman taloustilanteen epävarmuus on jatkunut vuonna Talouden syklisyys vain voimistuu entisestään ja reagointia vaativia muutoksia tapahtuu koko ajan. Turkulaisella telakkatoimialalla uudet alustilaukset ovat tuoneet valoa synkän ajan jälkeen. Alueemme ei kuitenkaan ole turvassa rakennemuutokselta, vaan se jatkuu voimakkaana matkapuhelinalalla. Nokian Salon toimipaikan muutosten vaikutukset Turun alueelle ovat merkittävät muun muassa työvoiman vapautumisen myötä. Aluettamme kohtaavat muutokset ovat niin laajoja, että tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi ja uusien toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Tällöin ei yksittäisten elinkeinoorganisaatioiden kannata ponnistella omillaan, vaan niiden tulee tehdä laaja-alaista yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa Protomo ja Innovation Mill -hankkeet, joiden avulla alueelle on voitu synnyttää uusia innovatiivisia yrityksiä ja työpaikkoja. Näin julkisten toimijoiden yhteisvoimin voimme kääntää uhat konkreettiseksi toiminnaksi ja uusiksi mahdollisuuksiksi. Turku Science Park Oy:ssä pitkään jatkunut muutosprosessi on tulossa maaliinsa. Suurimmat muutokset konsernirakenteen kehittämiseksi on tehty ja emoyhtiön sisäistä organisaatiota kehitetty vastaamaan ajan tarpeita. Kehittämisprosessi on ollut välttämätön. Tiukkenevassa taloustilanteessa myös meidän tulee kehittää toimintojamme, jotta asiakkaille voidaan tulevaisuudessakin tarjota laadukkaita palveluja. Yhtiölle keväällä 2011 hyväksytyssä strategiassa korostuukin voimakkaasti kentällä tehtävä työ ja asiakkaiden saama hyöty toiminnoista. Toteutettu muutos on tuonut omalle henkilöstölle myös ikäviä asioita, kuten koko henkilökuntaa koskeneet YT-neuvottelut. Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex Oy:n toiminnan edelleen kehittämiseksi on käynnissä prosessi, jolla yhtiön omistajiksi ja toimijoiksi pyritään saamaan merkittävimmät suomalaiset life science -yliopistot. Asiasta on allekirjoitettu aiesopimus, jonka mukaisesti ensimmäisten yliopistojen Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Itä-Suomen yliopiston pitäisi tulla mukaan yhtiöön keväällä Tämän jälkeen jatkuu työ muiden yliopistojen mukaan saamiseksi. Näin voidaan vahvistaa life science -alan asemaa yhtenä merkittävänä suomalaisena ja turkulaisena tulevaisuuden osaamis- ja liiketoiminta-alana. Vuosikatsauksen ilmestyessä Turku Science Park Oy on muuttanut Lemminkäisenkadun yli, takaisin DataCityyn. Vuodet PharmaCityssä ovat ohitse ja TScP Oy:n löytää taas juuriltaan. Runsaat parikymmentä vuotta sitten Turku Science Park -alue lähti rakentumaan juuri täältä DataCitystä. Kiinteistöt kuuluvat nyt muille ja yrityksemme voi perustehtävässään keskittyä uuden luomiseen. Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja

6 Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeinoohjelman, joka ohjaa myös Turku Science Park Oy:n toimintaa. Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla. Painopistealueita ovat bioteknologia/materiaaliteknologia sekä ICT. Lisäksi TScP on toiminut valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais- Suomen osalta sekä HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina. Edellisinä vuosina toteutettujen järjestelyjen tuloksena päättynyt toimintavuosi oli ensimmäinen, jolloin voitiin keskittyä edellä kuvattuun TScP:n perustehtävään. Yhtiön hallitus hyväksyi keväällä uuden strategian, jossa korostuu ydintoimintaan liittyvien prosessien määrätietoinen kehittäminen. Tarjottavat palvelut on määritelty entistä täsmällisemmin ja asiakastyötä lisätty merkittävästi. Strategian uudis- tamisen seurauksena Mauno Koivisto -keskuksen toiminta siirtyi Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle ja Biolaboratorion toiminta Turun yliopistolle. TScP:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana. JOHTO JA HALLINTO Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluvat Tom v. Weymarn (puheenjohtaja), Aleksi Randell (varapuheenjohtaja), Riitta Koskimies, Seppo Lehtinen, Harri Lönnberg, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kjell Sundström. Hallituksen sihteerinä toimi Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 38 henkilöä, joista emoyhtiössä 35 henkilöä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Strategiatyön yhteydessä TScP arvioi toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Merkittävimmät nykyisen fokusoidun strategian mukaiset riskit ovat pääosin operatiivisia ja liittyvät strategian jalkauttamiseen sekä työkuormien epätasaiseen jakautumiseen. Turku Science Park Oy:n tuottamien elinkeinopoliittisten palvelujen sisällöt sekä näiden rahoituksen päättää Turun kaupunki vuositalousarvion yhteydessä. Näin määriteltynä tähän osa-alueeseen ei sisälly merkittäviä epävarmuustekijöitä.

7 Hallituksen toimintakertomus 7 Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriskin merkitys on kasvanut. Kokonaisuuteen suhteutettuna ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin olennaisina. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Turku Science Park Oy:n toimintaa ohjaa strategian perustana oleva valittujen painopistealojen toimintaympäristö ja niissä havaitut muutokset sekä muutosten heijastukset toiminnan sisältöön. Yritys muuttaa uusiin toimitiloihin alkuvuonna Tämän myötä loppuvat konsernin ulkopuolisille vuokralaisille tarjottavat palvelut, lukuun ottamatta yhtiön hautomoissa olevia vuokralaisia. Täten toiminnan edelleen selkeytyessä voidaan yhtiössä entistä paremmin panostaa omiin ydintoimintoihin. Biocelex Oy:n kehittämiseksi aloitettu prosessi saatetaan kevään aikana tavoitteeseensa ja yhtiön omistajuutta laajennetaan. Samalla jatketaan työtä useamman yliopiston saamiseksi mukaan yhtiön omistajaksi ja toimintaan. Lisäksi yhtiön toinen tytäryhtiö ICT Turku Oy sulautetaan emoyhtiöönsä, jolloin TScP Oy:n konsernirakenne poistuu. Yhtiön toiminnan selkeytymisen myötä kaupunkikonsernilta saatavien avustusten tarve pienenee huomattavasti. Muun muassa Biolaboratorion toiminnan pois siirtymisen ja PharmaCityn vuokrasopimuksen päättymisen myötä saavutetaan merkittäviä säästöjä. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,82 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,96 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

8 Tuloslaskelma ja tase

9 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 2011 TULOSLASKELMA liikevaihto ,55 materiaalit ja palvelut ,06 henkilöstökulut ,90 poistot ja arvonalennukset ,35 liiketoiminnan muut kulut ,85 liikevoitto ,39 rahoitustuotot ja -kulut ,90 nettotulos ,96 TASE Vastaavaa: pysyvät vastaavat ,12 vaihtuvat vastaavat ,04 vastaavaa yhteensä ,16 Vastattavaa: oma pääoma ,28 vieras pääoma ,88 vastattavaa yhteensä ,16 Henkilöstön määrä 38

10 PerkinElmer Human Health:iin kuuluva Turun yksikkö, Wallac Oy, on parin viime vuoden ajan tehnyt noin 130 miljoonan euron liikevaihtoa.

11 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 11 Bioalan Turussa 2011 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen tunnelmia Alueellamme saatiin useita positiivisia uutisia bioalalta, vaikka korkean teknologian pääomarahoituksen puute heikensi erityisesti pk-yritysten kasvun edellytyksiä Suomessa. Bayerin, alueen veturiyrityksen, menestys jatkui. Turun tehtaan lippulaivan, hormoniehkäisykierukka Mirenan, vuosimyynti kasvoi jo 581 miljoonaan euroon. Turussa kehitetyn ihonalaisen ehkäisimen, Jadellen, myynti kehittyi sekin suotuisasti. Bayerin Turun yksikön henkilömäärä nousi viime vuonna noin 30:llä. Suurin osa lisäyksestä kohdistui tuotantotehtäviin. PerkinElmer Human Health:iin kuuluva Turun yksikkö, Wallac Oy, on parin viime vuoden ajan tehnyt noin 130 miljoonan euron liikevaihtoa. Yritys paransi tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan lähinnä ydinliiketoimintansa, vastasyntyneiden ja raskaudenaikaiseen seulontatutkimukseen liittyvän liiketoiminnan, kasvun ansiosta. Globaalissa PerkinElmer-konsernissa Turun yksikkö on huippuosaaja regulatiivisissa asioissa, ja paljolti siksi Turkuun tullaan keskittämään konsernin in vitro -diagnostiikan tuotteiden tuotantoa. Konserni on vuoden 2012 aikana siirtämässä mm. Saksasta DNA:n käsittelyyn liittyvien tuotteiden valmistusta Turkuun. Tuottavuuden kasvu, in vitro -diagnostiikan tuoteperheen kasvattaminen Turussa ja vastasyntyneiden seulontaan liittyvän liiketoiminnan menestys turvaavat nykyisiä työpaikkoja ja luovat jatkossa potentiaalia jopa työvoiman paikalliseen lisäämiseen. Orionin liikevaihto kasvoi noin 8 %, 917 miljoonaan euroon. Orionin omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden myynti oli noin 48 % lääkeliiketoiminnasta. Parkinsonin hoitoon tarkoitettu tuoteperhe vastasi noin 30 % lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Merkittävä hyvä uutinen oli lokakuussa lanseeratun Dexdor -tehohoitorauhoitteen tuominen Euroopan markkinoille. Myös tammikuussa 2011 julkistettu yhteistyösopimus amerikkalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa syöpälääkekehityksessä, sekä elokuussa julkistettu yhteistyö astmaja keuhkoahtaumatuotteiden alalla sveitsiläisen Nycomedin kanssa lisäävät Turun yksikössä tehtävän alkuperäislääkkeiden tutkimuksen ja kehityksen volyymiä. Henkilöstömäärä Turussa kasvoi yli 60:llä. Diagnostiikkaa ja mittauslaitteita kaupallisen läpimurron kynnykselle Diagnostiikkateollisuuden raaka-aineisiin keskittyvä HyTest on kasvanut yhdeksi maailman johtavista diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiden toimittajista. Se kirjasi lokakuussa päättyneeltä tilikaudelta jo yli 10 miljoonan euron liikevaihdon. HyTest myy tuotteitaan yli 40 maahan, kaikille kuudelle mantereelle. Viime tilikaudella myynnin kasvua vauhditti panostaminen Kiinan markkinoihin, joilla mm. avattiin oma toimisto Shanghaihin. Analyyttisiä instrumentteja valmistava Hidex Oy onnistui saamaan tuotteilleen uusia markkinoita elintarviketurvallisuuden alueella. Kysyntä erityisesti Fukushiman ydinonnettomuuteen liittyen on ollut suurta. Hidex on lisäksi jatkanut vahvaa tuotekehitystä ja valmistelee uusia tuotejulkistuksia. Abacus Diagnostica Oy toi markkinoille uudentyyppisen, automatisoidun laboratoriotestausjärjestelmän, joka mahdollistaa DNA-perustaisen mikrobitunnistuksen nopealla ja helppokäyttöisellä tavalla. Yritys on saanut asiakkaita useasta Euroopan maasta ja sen tuotevalikoima on kasvanut kolmella sairaalabakteerina yleisesti tunnetun MRSA:n tunnistamiseen tarkoitetulla testillä. Suurimmaksi menestykseksi on osoittautunut verenmyrkytyspotilaiden näytteestä tehtävä testi. Vastaavaa yhtä nopeaa, luotettavaa ja helppoa testiä ei ole maailmalla tarjolla. TeleChemistry Oy on kehittänyt uudenlaisen laboratorioanalysaattorin, jonka avulla tavallisimpia laboratorionäytteitä voidaan analysoida välittömästi näytteenoton yhteydessä. Kokeiden tulokset saadaan alle puolessa tunnissa. Keksintö vähentää lääkärikäyntejä ja näytteiden lähetyksiä, jolloin säästöjä syntyy sekä potilaille että yhteiskunnalle. Myös lääketeollisuuden instrumenttivalmistaja Labrox Oy, joka perustettiin

12 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 12 Wallacin spin-offina, on päässyt hyvään vauhtiin kotimaisten yhteistyökumppaneidensa myötä. ArcDia Group lanseerasi vuoden 2010 lopulla nopean, automatisoidun testijärjestelmän hengitystieinfektioiden pikatestaukseen. Ensimmäiset laitteet toimitettiin pääasiassa kotimaahan ja parhaillaan yritys valmistelee ulkomaan jakelun järjestämistä. Lääkekehitysyhtiöissä merkittävää edistystä Biotie Therapies Oyj sai yritysjärjestelynsä sveitsiläinen Synosian kanssa päätökseen. Synosiasta tuli osa Biotietä, josta kasvoi samalla yksi maailman johtavista keskushermostolääkkeiden kehittäjistä. Biotie toteutti myös 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin, joka entuudestaan vahvisti yrityksen rahoitusasemaa. Biotie Therapies Oyj:n yhteistyökumppani Lundbeck jätti yrityksen pisimmälle kehitettyä tuotetta, nalmefeenia (SelincroTM) koskevan myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirastolle vuoden 2011 lopulla ja julkaisi sen jälkeen lupaavia tuloksia kuuden kuukauden hoidon tehosta. Faron Pharmacauticals Oy saavutti myönteisiä tuloksia akuutin keuhkovaurion (ALI) ja sen vakavamman muodon, hapensaannin rajuun vähentymiseen johtavan syndrooman (ARDS) kliinisessä faasi II -tutkimuksessa. Faronin tuote oli hyvin siedetty ja vähensi ALI/ARDS:n potilaiden kokonaiskuolleisuutta kokeisiin kuuluvalla seurantajaksolla. Faron arvioi tuotteensa etenevän yleiseurooppalaiseen laajempaan, kontrolloituun faasi III -tutkimukseen vuonna BioCis Pharma Oy jatkoi ihottumalääkkeen kliinistä kehitystyötä uudella potilastutkimuksella. Yritys aloitti laajan, noin 150 aikuispotilasta käsittävän faasi II -tutkimuksen Suomessa. Kliinisessä tutkimuksessa annetaan iholle annosteltavaa voidelääkettä keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ihottumaa sairastaville potilaille. Tuloksia tutkimuksesta odotetaan kesällä Tutkimuksen uusia avauksia ja palkintoja Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja TYKSin sairaalajohto ovat sitoutuneet ensimmäisen ammattimaisen yliopistosairaalabiopankin perustamiseen. Tämä tarkoittaa hallinnollista ja toiminnallista tapaa kerätä, säilyttää ja tarvittaessa yhdistää potilaiden kliinisiä tietoja tehokkaasti potilaan näytteistä saatavaan tutkimustietoon. Yliopiston alueella sijaitsee useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tutkimusnäytekokoelmia. Niihin liittyvän tietotaidon ansiosta Turkuun valmistellaan euroop- palaisen biopankkiverkosto BBMRI:n osaamiskeskusta, jonka saaminen vahvistaisi Turun bioalan osaamisprofiilia Euroopassa. Biopankkitoiminnan rakentaminen on nyt ajankohtaista, sillä uuden biopankkilain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2013 alussa. VTT:n ja Turun yliopiston professori Johanna Ivaska sai arvostetun pohjoismaisen Anders Jahren nuoremman tutkijan palkinnon lääketieteellisestä tutkimuksesta. Ivaska palkittiin ansioistaan syöpäsolujen liikkumiseen liittyvissä tutkimuksissa. Suomen Akatemia valitsi yhdeksi uudeksi huippuyksikökseen Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian tutkimusryhmän, jonka tärkeimpiä tutkimuskohteita on nuoruusiän diabeteksen syntymekanismin selvittäminen. Huippuyksikköä johtaa tutkimusprofessori Matej Orešic VTT:ltä, mutta siinä on myös vahva edustus Turun yliopistolta professori Riitta Lahesmaan (Turun yliopisto) ja professori Olli Simellin (Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) tutkimusryhmien kautta. Vuosina toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 5,7 milj. euroa.

13 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 13 Galilaeuksen fermentorit käyvät hyvässä hapessa Galilaeus Oy:n pelkästään lääkekehitykseen keskittynyt toiminta on käännetty kokonaan uudelle vaihteelle ja sopimusvalmistajaksi muuttunut yritys laajenee nopeasti uusilla liiketoiminta-alueilla. Kaarinan Piispanristillä, entisissä Hartwallin tiloissa toimiva Galilaeus on kokenut melkoisen muodonmuutoksen lääkekehitysyrityksestä biotekniikan sopimusvalmistajaksi. Kristiina Ylihongon, Pekka Mäntsälän, Juha Hakalan ja Jarmo Niemen vuonna 1994 perustama lääkekehitysyritys laajensi toimintaansa prosessien kehityspalveluihin vuonna 2001 ja myi asiakkaille myös tuotantoa, mutta rajallinen kapasiteetti oli ongelma tuotantomäärien kasvaessa. Vuonna 2009 päätettiin hankkia lisää tuotantokapasiteettia ja lähteä hakemaan voimakasta kasvua. Toimintaa laajennettiin farmasian lisäksi entsyymien ja ravintolisävalmisteiden valmistukseen. Asiakaspotentiaali kasvoi lääketeollisuuden ohella rehu-, elintarvike- ja kemianteollisuuden yrityksiin. Kilpailijakin voi olla asiakas, sillä alalla on harvinaista hallita sekä tuotantomenetelmien kehitys että tuotanto. Varsovassa tilaa kasvulle Vuonna 2010 perustettiin tytäryhtiö Puolaan, jossa suuri tehdas on saneerattu Galilaeuksen käyttöön. Tehtaassa on 12 varsin isoa, 150 m 3 fermenttoria, joista käytössä on vasta kolme, joten kapasiteettia voi laajentaa nopeasti. Tehtaan sijainti lähellä Varsovan keskustaa on ihanteellinen Euroopan markkinoita ajatellen, jotka ovat päämarkkina-alue. Tällä hetkellä eniten asiakkaita on Saksassa. Puolassa ravintolisäainepuoli on päässyt hyvään vauhtiin, sillä siellä probiootit ovat vielä uusia, kun muun Euroopan markkinat ovat jo kilpaillummat. Muutos on ollut todella suuri. Uutta henkilökuntaa on rekrytoitu ja uusia toimintoja on käynnistetty. Henkilökuntaa on jo lähes 60, joista Puolassa 27 paikallista henkilöä. Hoidamme Suomessa hallinnon, tuotekehityksen, projektien hoidon, laadun loppu- valvonnan ja myynnin, markkinointijohtaja Maria Holmbäck kertoo. Myyntitiimin rakentaminen on ollut yksi tärkeimpiä muutoksia. Varsovan lisäksi Pariisissa on uusi myyntitoimisto. Panostuksia myyntiin ja tuotteistamiseen Asiakashankinta on täyspäivätyötä. Asiakkaat ovat erittäin vaativia, mutta erotumme laadulla, koska olemme toimineet lääkekehityksen puolella, jossa laatuvaatimukset ovat korkeimmat, Holmbäck jatkaa. Lisäapua tuli HACCP-laatusertifikaatista, joka Puolan tehtaalle saatiin vuoden 2011 syyskuussa. Nyt alkaa tapahtua. Haemme todella moninkertaista kasvua liikevaihtoomme, vaikka voittoa ei vielä voi odottaa suurten investointien takia. Henkilökuntaa kasvatetaan vielä tänä vuonna vähintään 80:een ja tarkoitus on ottaa käyttöön seuraavat fermenttorit Puolassa, Holmbäck listaa. Galilaeus esittäytyy tänä vuonna myös Vitafoodstapahtumassa Genevessä ensi kertaa ja osallistuu perinteiseen CPhI-tapahtumaan Madridissa. Tällä hetkellä valmistaudumme Bio Europe Spring partnerointitapahtumaan. Turku Science Park Oy on mukana tukemassa suomalaisten bioalan yritysten osallistumista siihen. Olen ollut Science Parkin vetämässä bioalan palvelusektorin kansainvälistymisklubissa vuodesta Toiminta on ollut hyvin aktiivista ja konkreettista ja saimme hyödyllistä tietoa siitä, miten paremmin tuotteistamme palvelujamme, markkinointipäällikkö Merja Heponiemi kertoo.

14

15 BioTurku 15 BioTurku BioTurku keskittyi yritysten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen sekä alueellisten hankkeiden aktivoimiseen. Tammikuussa BioTurun aamiaisinfossa esiteltiin strategiset painopisteet ja vuoden 2011 toimintasuunnitelma alueen yrityksille ja korkeakouluille. Keväällä toteutimme yhdessä yrityshautomon kanssa nyt jo paikkansa vakiinnuttaneet Biotreffit, pk-yritysten alueellisen kohtaamistapahtuman. Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen Koostimme kansainvälisille markkinoille suunnatut esitteet Turun kliinisestä biomateriaalikeskuksesta sekä Turun alueen materiaali- ja nanoteknologiaosaamisesta. BioTurku osallistui osana skandinaavista yhteispaviljonkia USA:n BIO2011-messuille, maailman suurimpaan bioalan tapahtumaan. Lisäksi esittelimme BioTurku -konseptia ja alueemme osaamista sijoittaja- ja asiakaskandidaateille eurooppalaisissa partnerointitapahtumissa Milanossa, Lontoossa ja Düsseldorfissa. Järjestimme yhdessä alueen bio- ja materiaalialan yritysten kanssa vierailu- ja matchmaking-tapahtumat Moskovassa, Pariisissa ja Münchenissä. Olimme myös yhteisosastolla mukana kliinisen kemian maailmankongressissa Berliinissä. Lisäksi valmensimme osallistuvia yrityksiä kansainväliseen liiketoimintaan partnerointikoulutuksen avulla. Näissä kansainvälisissä tilaisuuksissa tapasimme yhteensä noin 70 asiakas- ja sijoittajakandidaattia alueen yritysten ja palveluyksiköiden puolesta. Toiminnan tuloksena ranskalaisyritykset tekivät vastavierailun Turkuun, lisäksi saatiin ainakin kaksi sopimusta yrityksille ja monet niistä ovat jatkaneet neuvotteluja yhteistyöstä. Turku Science Park Oy koordinoi kansallista HealthBIO-osaamiskeskusohjelmaa, johon osallistuu maamme viisi tärkeintä biokeskusta. HealthBIOn Turussa pidetty vuosiseminaari oli jälleen alan yritysten suurin kotimainen verkottamistapahtuma, joka kokosi yhteen noin 250 ammattilaista. Vuosiseminaarin jatkoksi järjestettiin kansainvälinen partnerointitapahtuma, johon osallistui yli 60 yritystä ja sijoittajaa viidestä eri maasta.

16 BioTurku 16 Keskushankkeiden tukeminen Turku Science Park Oy on osallistunut yhdessä Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kansainväliseen EU Drivers -hankkeeseen, joka tähtää Turun biokuvantamisen tutkijoiden työyhteisön, Turku BioImaging in, liiketoimintapotentiaalin etsimiseen ja edistämiseen. BioTurku on ollut myös rahoituksellisesti mukana yliopiston ja sairaanhoitopiirin käynnistämässä yhteispohjoismaisessa aloitteessa, joka tähtää eurooppalaisen biopankkiverkosto BBMRI:n Expert Centren perustamiseen turkulaisen osaamisen varaan. Expert Centre nostaisi Turun bioalan osaamisprofiilia ja voisi tuoda huomattavaa lisärahoitusta alueelle. Sairaanhoitopiirin, yliopistojen ja yritysten kanssa on jatkettu kansallinen syöpäkeskus -hankkeen Turun yksikön kokoamista ja suunnittelua. Yksikön tavoitteena on varmistaa potilaille ensiluokkainen syövän hoito ja sitoa toisiinsa korkeatasoinen syövän tutkimus, opetus ja koulutus. Tähän liittyen on rakennettu yhteistyötä Oslo Cancer Clusterin kanssa. Yhteistyötä yli toimialojen ja rajojen BioTurku toimii Itämeristrategian lippulaivaprojektin Baltic Sea Health Region ydinryhmässä, mikä jatkossa edesauttanee turkulaisten pääsyä EU-hankkeisiin. Ensimmäinen yhteinen projektimme HealthPORT avasi kesällä innovaatiokilpailun, jonka päämääränä on edistää sairaalassa tehtyjen keksintöjen tuotteistamista. Alueellisesti järjestimme kaksi bio-, nano-, ICT- ja materiaalitekniikan ideafoorumia, joiden tavoitteena on käynnistää yliopistot kattava kehityshanke alueemme tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / BioTurku, johtaja Tero Piispanen, puh

17 BioTurku 17 Syrinx jatkaa turkulaista GLP-bioanalytiikan perinnettä Syrinx Bioanalytics Oy on usein tärkeässä roolissa, kun päätetään uusien lääkkeiden markkinoille tulosta. Vuonna 2007 perustetun yrityksen erikoisosaamista ovat lääketutkimuksissa tehtävät hormonien ja biologisten lääkeaineiden analyysit sekä uusien tutkimusmenetelmien kehittäminen. Nuoresta iästään huolimatta Syrinxillä on takanaan jo pitkä historia alansa kansainvälisten huippuosaajien joukossa. Syrinx Bioanalytics Oy:n laboratorioinsinööri Laura Jämsen lisää reagenssiliuosta kuoppalevylle. Syrinxin juuret ovat 1940-luvulta Turussa toimineessa Leiras Oy:ssä ja vuodesta 1996 Schering Pharman bioanalyyttisessä laboratoriossa. - Bayerin ja Schering Pharman vuonna 2006 tapahtuneen yrityskaupan jälkeen Bayer päätti keskittää bioanalyysinsa kahteen Saksassa sijaitsevaan GLPlaboratorioonsa. Itse näimme kuitenkin toiminnan jatkamisen Turussa tärkeäksi ja teimme Bayer Schering Pharman kanssa MBO-kaupat, jolla Turun GLP-sertifioitu bioanalytiikan yksikkö siirtyi paikalliseen omistukseen, kertoo Syrinx Bioanalystics Oy:n toimitusjohtaja Sari Liitti. Tieteellinen osaaminen kansainvälistä huippua Syrinx on ainoa vastaavia palveluja tarjoava yritys Skandinaviassa. Lähin kilpaileva yritys löytyy Hollannista. Sari Liitin lisäksi uuden yrityksen omistajiksi tulivat tieteellinen johtaja Timo Piironen sekä hallituksen puheenjohtajana toimiva Ilari Vainio, joista jokainen on mukana Syrinxin päivittäisessä toiminnassa. Turun yksikkö toimi Scheringin globaalina osaamiskeskuksena immunologian alalla ja on ollut mukana kymmenien jo markkinoilla olevien lääkkeiden kehitystyössä. Yhteistyö Bayerin kanssa jatkuu edelleen, vaikka olemme saaneet monia muitakin suuria asiakkaita. Kilpailu kovenee jatkuvasti ja vaatimukset sekä alan viranomaisten että asiakkaiden suunnalta tiukentuvat. Vahvin valttimme markkinoilla on kuitenkin edelleen immunologisten menetelmien vahva tieteellinen osaaminen, Sari Liitti korostaa. Biolääkkeiden kehitys vahvistaa kasvusuunnitelmia Pääosa 14 henkeä työllistävän Syrinxin toimeksiannoista tulee lääketehtailta. Tieteellisen osaamisen ja laajan testitarjonnan ansiosta Syrinx voi tarvittaessa tukea asiakkaan lääkekehitystä alkututkimuksesta aina viimeisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin asti. Analysoimalla asiakkailta tulevia näytteitä tutkitaan lääkeaineiden vaikutusta ihmisen kehoon ja elintoimintoihin. Tuloksista nähdään myös, mitä lääkeaineelle tapahtuu elimistössä, miten se tehoaa ja onko se ylipäätään lääkkeeksi sopivaa esimerkiksi turvallisuutta ajatellen. Näiden analyysien perusteella tehdään pitkälti päätökset uusien lääkkeiden kehittämisen jatkosta tai kehitystyön lopettamisesta, toimitusjohtaja Sari Liitti toteaa. Tällä hetkellä lääketeollisuuden kiinnostus kohdistuu erityisesti uusiin biolääkkeisiin. Biolääkkeet ovat elävissä soluissa tuotettuja lääkevalmisteita, joihin kohdistuu suuria odotuksia erityisesti vakavien sairauksien hoidossa. Biolääkkeiden kiihtyvä kehitystyö vahvistaa Syrinxin asemaa lääketeollisuuden yhteistyökumppanina. Tavoitteemme on päästä uusien lääkkeiden kehitystyöhön mukaan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin asiakas pääsee hyödyntämään osaamistamme bioanalyyttisten menetelmien kehittämisessä.

18 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 18 Tässä Varsinais-Suomen toimijoilla onkin loistava tilaisuus näyttää, mitä osaamme, kun kortit jaetaan uudelleen ja sovelluskehittäjillä on käytössään paremmat kehitystyökalut ja jakeluverkostot kuin milloinkaan aikaisemmin.

19 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 19 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen ICT-ala Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Varsinais-Suomen ICT-maailmassa tapahtui vuoden 2011 aikana hyvin suuria muutoksia. Menetyksissä on myös mahdollisuus rakentaa uudenlaista huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa alueelle. Suurin yksittäinen alan toimintaympäristöön vaikuttanut muutos - oikeastaan strateginen valinta - oli Nokian ilmoitus siitä, että se luopuu Symbian- ja Meego- käyttöjärjestelmistä älypuhelimissa ja aloittaa yhteistyön Microsoftin kanssa. Tämän myötä matkapuhelinalan rakennemuutoksen vaikutukset ulottuivat tuotannollisesta toiminnasta ensimmäistä kertaa voimakkaina myös tuotekehitykseen. Suuria valintoja ja tiivistyvää yhteistyötä Nokian laitevalmistukseen liittyvä alihankinta oli viimeisen kuuden vuoden aikana asteittain hävinnyt Suomesta lähes kokonaan, ja nyt uudesta strategiasta johtuvat yt-neuvottelut päättyivät tuotekehityshenkilöstön osalta 1400 työntekijän irtisanomiseen ja 1200 ulkoistamiseen Suomessa. Matkapuhelinalan murros on ollut seurausta tietoja viestintäteknologian painopisteen siirtymisestä laitetekniikasta käyttäjien sosiaaliseen viestintään ja verkkokaupoista ladattaviin mediasisältöihin ja sovelluksiin. Matkapuhelinvalmistajat, alihankkijat, sisällöntuottajat ja sovelluskehittäjät muodostavat keskenään kilpailevia globaaleja ekosysteemejä, joiden menestymisen kannalta keskeistä on sovellusten saatavuus ja kuluttajien positiivinen käyttäjäkokemus. Samalla sovelluskehittäjät ovat nousseet ekosysteemien sodassa ratkaisevaan rooliin. Rakennemuutoskin voi olla mahdollisuus. Nokian ja Microsoftin yhteistyö yhdessä Nokialta vapautuvien resurssien kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia uudenlaisen huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymiseen alueelle. Tässä Varsinais- Suomen toimijoilla onkin loistava tilaisuus näyttää, mitä me osaamme, kun kortit jaetaan uudelleen ja sovelluskehittäjillä on käytössään paremmat kehitystyökalut ja jakeluverkostot kuin milloinkaan aikaisemmin. Laaja-alaisella yhteistyöllä kurssi on käännettävissä uuteen nousuun. Terveys- ja hyvinvointiteknologian avauksia Alueen yhden keskeisen toimialan, terveys- ja hyvinvointiteknologian, osalta alueella jatkettiin hankkeita sekä yleistä kehitystoimintaa. Erityisesti vuonna 2011 päättynyt Innowell Network -hanke loi alueelle uutta toimintaa hankkeessa luotujen verkostojen, konkreettisen yritysyhteistyön sekä vuoden 2011 lopussa käynnistyneen Hyvinvointiteknologian laboratorion avulla. Alueella järjestettiin myös useita

20 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 20 ICT-alaan sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiaan keskittyviä tilaisuuksia. Näistä mainittakoon jokavuotinen Monitori-seminaari, kuukausittainen Terve! -foorumi, sekä Konkarit Kertovat -seminaarisarja yrityksille. Toimialan jatkuvuutta edusti myös IKITIK (Informaatioja kieliteknologiaa terveystiedon ja kommunikaation tueksi) -konsortio, jonka toiminta oli keskeinen osa alueellista Jokapaikan Tietotekniikka -osaamisklusteria. IKITIK-konsortiossa valmisteltiin useita avauksia, joista käynnistyivät kieliteknologiahanke Mobster sekä Suomen Akatemian rahoittama potilasasiakirjojen hyödynnettävyyteen ja käytettävyyteen keskittynyt hanke. Usealle vuodelle ajoittuvien kokonaisuuksien alueellinen yhteisrahoitus on noin kaksi miljoonaa euroa. Terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan kansainvälistymistä edisti erityisesti toiminta monikansallisissa HEXAnord ja NeRo -verkostoissa, joihin osallistuttiin niin ikään IKITIKin kautta. Uudenlaista liiketoimintaa tavoitellaan myös Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa emedichankkeessa. Tavoitteena on luoda perus- ja erikoisterveydenhuollon välille uudenlaisia mahdollisuuksia etäkonsultaatioon diabeettisen haavan hoitoon liittyen, sekä kehittää ratkaisuja, joiden avulla diabeetikot voivat aikaisempaa tehokkaammin hallita omaa terveyttään ja raportoida terveydentilansa muutoksista palvelujentarjoajalle. Näiden näkemyksiä hankkeessa edustavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Paul Stradins Clinical University Hospital (LV) ja Karolinska University Hospital (SE). Diabeteksen lisäksi tarkastellaan myös sydänpotilaiden hoidon tukemista suoraan potilaille suunnattujen sähköisten palvelujen avulla. Tälle osa-alueelle käynnistyi kaksivuotinen Pumppu-hanke, jossa toteutettavat palvelut tuodaan käytäntöön osana Turun kaupungin sähköisiä terveyspalveluja. Yhteistyöllä näkyvyyttä Korvat auki kulkeva on aina välillä saattanut kuulla toiveita siitä, että varsinaissuomalaisiin ICTympyröihin saataisiin korkean profiilin tapahtuma. Vuonna 2011 alkoi tapahtua ja Turku ICT Weekin suunnitteluryhmä saatiin koolle. Pöydän ääreen tuli toimelias joukko Boost Turku ry:n, Turku Agile Group ry:n, Varsinais-Suomen IT-yrittäjät ry:n, Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n ja Turku Science Park Oy:n ihmisiä. Tavoite on ollut alusta asti selvä: luodaan todellinen huipputapahtuma, jolla on jatkuvuutta ja sen myötä kasvavaa näkyvyyttä. Vuoden 2012 toukokuussa näemme, miten tässä onnistumme.

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2008

Turku Science Park Oy vuonna 2008 VUOSIKATSAUS 2008 2 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2009

Turku Science Park Oy vuonna 2009 Turku Science Park Oy vuonna 2009 Sisällysluettelo...3 Toimitusjohtajan katsaus... 4-5 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa... 6-7 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Bioala uskoo tulevaisuuteen

Bioala uskoo tulevaisuuteen 2012 HEALTHBIO TERVEYDEN BIOKLUSTERIN VUOSIJULKAISU Bioala uskoo tulevaisuuteen Sivu 4 Receptor vei tutkijat asiakkaiden luo Sivu 6 Kliiniset biopankit tulevat Sivu 8 Elämän merkit syöpädiagnostiikan tueksi

Lisätiedot

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 3 TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010 NUMERO 2/2010 sivu 6 INNOVATION MILL -mallista Suomen elvyttäjä sivu 10 VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä sivu 16 VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille menestystarinat menestystarinat Technopolis-asiakkaat

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ Tekesin 1 Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 1 2015 näköalat Sijoituksilla kasvuun SIVUT 10-23 SIVU 18 Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SIVU 26 SUUNNANNÄYTTÄJÄ Debyyttipelillä latauslistojen

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kuopio Innovation Today

Kuopio Innovation Today Vuosijulkaisu 2013 Kuopio Innovation Today Terve ihminen Turvallinen ympäristö Kuopion Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy Kuva: Vicente Serra Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu Kuopion Tiedepuisto kasvaa

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

Yhteistyöllä kasvuun

Yhteistyöllä kasvuun 2011 Elintarvikekehityksen klusteriohjelman vuosijulkaisu Yhteistyöllä kasvuun Kiinassa tilaa osaajille Painonhallinta haastaa tutkijat Luomu kansainvälistyy Makustele on Elintarvikekehityksen osaamisklusterin

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. lue lisää netistä www.businessopas.fi Nro 4 maaliskuu 2015.

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. lue lisää netistä www.businessopas.fi Nro 4 maaliskuu 2015. Onko terveys sinulle tärkeää? RollerMouse tietokonehiiren avulla helpotat vartaloon kohdistuvia paineita, kiputiloja ja saat parannettua työasentoasi. Työterveysalan ammattilaiset suosittelevat RollerMousen

Lisätiedot

Menestyksen palapeli. Supercellin rahoittaja. Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12. Jätebisnes kasvaa Venäjällä Sivu 10

Menestyksen palapeli. Supercellin rahoittaja. Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12. Jätebisnes kasvaa Venäjällä Sivu 10 AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 1 2014 TEEMA s. 12 27 Menestyksen palapeli Supercellin rahoittaja Sivu 16 Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12 Future Watch Jätebisnes kasvaa

Lisätiedot

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 2/2013 Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääkirjoitus 4 Kasvu Menestystarinoita on syntynyt

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot