Turku Science Park OY vuonna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park OY vuonna 2011"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo... 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Case: Galilaeuksen fermentorit käyvät hyvässä hapessa BioTurku Case: Syrinx jatkaa turkulaista GLP-bioanalytiikan perinnettä ICT-ala Varsinais-Suomessa Case: Yhteisestä näkemyksestä syntyi ITABO ICT Turku Case: Labrox haki alkuvauhdin Protomosta Yrityskehitys Case: Uniqoteq edistää internet-yhteyksiä kehittyvissä maissa Case: Telechemistryn pienoislaboratorio säästää aikaa ja rahaa Osaamiskeskus Case: Laiva on lastattu osaamisella Case: Elämän merkit tallentuvat biopankkiin Markkinointi ja viestintä Turku Science Parkin vuoden 2011 uutisotsikoita Biocelex Oy Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

4 Toimitusjohtajan katsaus 4

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimitusjohtajan katsaus Euroopan ja koko maailman taloustilanteen epävarmuus on jatkunut vuonna Talouden syklisyys vain voimistuu entisestään ja reagointia vaativia muutoksia tapahtuu koko ajan. Turkulaisella telakkatoimialalla uudet alustilaukset ovat tuoneet valoa synkän ajan jälkeen. Alueemme ei kuitenkaan ole turvassa rakennemuutokselta, vaan se jatkuu voimakkaana matkapuhelinalalla. Nokian Salon toimipaikan muutosten vaikutukset Turun alueelle ovat merkittävät muun muassa työvoiman vapautumisen myötä. Aluettamme kohtaavat muutokset ovat niin laajoja, että tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi ja uusien toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Tällöin ei yksittäisten elinkeinoorganisaatioiden kannata ponnistella omillaan, vaan niiden tulee tehdä laaja-alaista yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa Protomo ja Innovation Mill -hankkeet, joiden avulla alueelle on voitu synnyttää uusia innovatiivisia yrityksiä ja työpaikkoja. Näin julkisten toimijoiden yhteisvoimin voimme kääntää uhat konkreettiseksi toiminnaksi ja uusiksi mahdollisuuksiksi. Turku Science Park Oy:ssä pitkään jatkunut muutosprosessi on tulossa maaliinsa. Suurimmat muutokset konsernirakenteen kehittämiseksi on tehty ja emoyhtiön sisäistä organisaatiota kehitetty vastaamaan ajan tarpeita. Kehittämisprosessi on ollut välttämätön. Tiukkenevassa taloustilanteessa myös meidän tulee kehittää toimintojamme, jotta asiakkaille voidaan tulevaisuudessakin tarjota laadukkaita palveluja. Yhtiölle keväällä 2011 hyväksytyssä strategiassa korostuukin voimakkaasti kentällä tehtävä työ ja asiakkaiden saama hyöty toiminnoista. Toteutettu muutos on tuonut omalle henkilöstölle myös ikäviä asioita, kuten koko henkilökuntaa koskeneet YT-neuvottelut. Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex Oy:n toiminnan edelleen kehittämiseksi on käynnissä prosessi, jolla yhtiön omistajiksi ja toimijoiksi pyritään saamaan merkittävimmät suomalaiset life science -yliopistot. Asiasta on allekirjoitettu aiesopimus, jonka mukaisesti ensimmäisten yliopistojen Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Itä-Suomen yliopiston pitäisi tulla mukaan yhtiöön keväällä Tämän jälkeen jatkuu työ muiden yliopistojen mukaan saamiseksi. Näin voidaan vahvistaa life science -alan asemaa yhtenä merkittävänä suomalaisena ja turkulaisena tulevaisuuden osaamis- ja liiketoiminta-alana. Vuosikatsauksen ilmestyessä Turku Science Park Oy on muuttanut Lemminkäisenkadun yli, takaisin DataCityyn. Vuodet PharmaCityssä ovat ohitse ja TScP Oy:n löytää taas juuriltaan. Runsaat parikymmentä vuotta sitten Turku Science Park -alue lähti rakentumaan juuri täältä DataCitystä. Kiinteistöt kuuluvat nyt muille ja yrityksemme voi perustehtävässään keskittyä uuden luomiseen. Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja

6 Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeinoohjelman, joka ohjaa myös Turku Science Park Oy:n toimintaa. Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla. Painopistealueita ovat bioteknologia/materiaaliteknologia sekä ICT. Lisäksi TScP on toiminut valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais- Suomen osalta sekä HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina. Edellisinä vuosina toteutettujen järjestelyjen tuloksena päättynyt toimintavuosi oli ensimmäinen, jolloin voitiin keskittyä edellä kuvattuun TScP:n perustehtävään. Yhtiön hallitus hyväksyi keväällä uuden strategian, jossa korostuu ydintoimintaan liittyvien prosessien määrätietoinen kehittäminen. Tarjottavat palvelut on määritelty entistä täsmällisemmin ja asiakastyötä lisätty merkittävästi. Strategian uudis- tamisen seurauksena Mauno Koivisto -keskuksen toiminta siirtyi Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle ja Biolaboratorion toiminta Turun yliopistolle. TScP:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana. JOHTO JA HALLINTO Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluvat Tom v. Weymarn (puheenjohtaja), Aleksi Randell (varapuheenjohtaja), Riitta Koskimies, Seppo Lehtinen, Harri Lönnberg, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kjell Sundström. Hallituksen sihteerinä toimi Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 38 henkilöä, joista emoyhtiössä 35 henkilöä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Strategiatyön yhteydessä TScP arvioi toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Merkittävimmät nykyisen fokusoidun strategian mukaiset riskit ovat pääosin operatiivisia ja liittyvät strategian jalkauttamiseen sekä työkuormien epätasaiseen jakautumiseen. Turku Science Park Oy:n tuottamien elinkeinopoliittisten palvelujen sisällöt sekä näiden rahoituksen päättää Turun kaupunki vuositalousarvion yhteydessä. Näin määriteltynä tähän osa-alueeseen ei sisälly merkittäviä epävarmuustekijöitä.

7 Hallituksen toimintakertomus 7 Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriskin merkitys on kasvanut. Kokonaisuuteen suhteutettuna ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin olennaisina. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Turku Science Park Oy:n toimintaa ohjaa strategian perustana oleva valittujen painopistealojen toimintaympäristö ja niissä havaitut muutokset sekä muutosten heijastukset toiminnan sisältöön. Yritys muuttaa uusiin toimitiloihin alkuvuonna Tämän myötä loppuvat konsernin ulkopuolisille vuokralaisille tarjottavat palvelut, lukuun ottamatta yhtiön hautomoissa olevia vuokralaisia. Täten toiminnan edelleen selkeytyessä voidaan yhtiössä entistä paremmin panostaa omiin ydintoimintoihin. Biocelex Oy:n kehittämiseksi aloitettu prosessi saatetaan kevään aikana tavoitteeseensa ja yhtiön omistajuutta laajennetaan. Samalla jatketaan työtä useamman yliopiston saamiseksi mukaan yhtiön omistajaksi ja toimintaan. Lisäksi yhtiön toinen tytäryhtiö ICT Turku Oy sulautetaan emoyhtiöönsä, jolloin TScP Oy:n konsernirakenne poistuu. Yhtiön toiminnan selkeytymisen myötä kaupunkikonsernilta saatavien avustusten tarve pienenee huomattavasti. Muun muassa Biolaboratorion toiminnan pois siirtymisen ja PharmaCityn vuokrasopimuksen päättymisen myötä saavutetaan merkittäviä säästöjä. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,82 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,96 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

8 Tuloslaskelma ja tase

9 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 2011 TULOSLASKELMA liikevaihto ,55 materiaalit ja palvelut ,06 henkilöstökulut ,90 poistot ja arvonalennukset ,35 liiketoiminnan muut kulut ,85 liikevoitto ,39 rahoitustuotot ja -kulut ,90 nettotulos ,96 TASE Vastaavaa: pysyvät vastaavat ,12 vaihtuvat vastaavat ,04 vastaavaa yhteensä ,16 Vastattavaa: oma pääoma ,28 vieras pääoma ,88 vastattavaa yhteensä ,16 Henkilöstön määrä 38

10 PerkinElmer Human Health:iin kuuluva Turun yksikkö, Wallac Oy, on parin viime vuoden ajan tehnyt noin 130 miljoonan euron liikevaihtoa.

11 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 11 Bioalan Turussa 2011 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen tunnelmia Alueellamme saatiin useita positiivisia uutisia bioalalta, vaikka korkean teknologian pääomarahoituksen puute heikensi erityisesti pk-yritysten kasvun edellytyksiä Suomessa. Bayerin, alueen veturiyrityksen, menestys jatkui. Turun tehtaan lippulaivan, hormoniehkäisykierukka Mirenan, vuosimyynti kasvoi jo 581 miljoonaan euroon. Turussa kehitetyn ihonalaisen ehkäisimen, Jadellen, myynti kehittyi sekin suotuisasti. Bayerin Turun yksikön henkilömäärä nousi viime vuonna noin 30:llä. Suurin osa lisäyksestä kohdistui tuotantotehtäviin. PerkinElmer Human Health:iin kuuluva Turun yksikkö, Wallac Oy, on parin viime vuoden ajan tehnyt noin 130 miljoonan euron liikevaihtoa. Yritys paransi tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan lähinnä ydinliiketoimintansa, vastasyntyneiden ja raskaudenaikaiseen seulontatutkimukseen liittyvän liiketoiminnan, kasvun ansiosta. Globaalissa PerkinElmer-konsernissa Turun yksikkö on huippuosaaja regulatiivisissa asioissa, ja paljolti siksi Turkuun tullaan keskittämään konsernin in vitro -diagnostiikan tuotteiden tuotantoa. Konserni on vuoden 2012 aikana siirtämässä mm. Saksasta DNA:n käsittelyyn liittyvien tuotteiden valmistusta Turkuun. Tuottavuuden kasvu, in vitro -diagnostiikan tuoteperheen kasvattaminen Turussa ja vastasyntyneiden seulontaan liittyvän liiketoiminnan menestys turvaavat nykyisiä työpaikkoja ja luovat jatkossa potentiaalia jopa työvoiman paikalliseen lisäämiseen. Orionin liikevaihto kasvoi noin 8 %, 917 miljoonaan euroon. Orionin omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden myynti oli noin 48 % lääkeliiketoiminnasta. Parkinsonin hoitoon tarkoitettu tuoteperhe vastasi noin 30 % lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Merkittävä hyvä uutinen oli lokakuussa lanseeratun Dexdor -tehohoitorauhoitteen tuominen Euroopan markkinoille. Myös tammikuussa 2011 julkistettu yhteistyösopimus amerikkalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa syöpälääkekehityksessä, sekä elokuussa julkistettu yhteistyö astmaja keuhkoahtaumatuotteiden alalla sveitsiläisen Nycomedin kanssa lisäävät Turun yksikössä tehtävän alkuperäislääkkeiden tutkimuksen ja kehityksen volyymiä. Henkilöstömäärä Turussa kasvoi yli 60:llä. Diagnostiikkaa ja mittauslaitteita kaupallisen läpimurron kynnykselle Diagnostiikkateollisuuden raaka-aineisiin keskittyvä HyTest on kasvanut yhdeksi maailman johtavista diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiden toimittajista. Se kirjasi lokakuussa päättyneeltä tilikaudelta jo yli 10 miljoonan euron liikevaihdon. HyTest myy tuotteitaan yli 40 maahan, kaikille kuudelle mantereelle. Viime tilikaudella myynnin kasvua vauhditti panostaminen Kiinan markkinoihin, joilla mm. avattiin oma toimisto Shanghaihin. Analyyttisiä instrumentteja valmistava Hidex Oy onnistui saamaan tuotteilleen uusia markkinoita elintarviketurvallisuuden alueella. Kysyntä erityisesti Fukushiman ydinonnettomuuteen liittyen on ollut suurta. Hidex on lisäksi jatkanut vahvaa tuotekehitystä ja valmistelee uusia tuotejulkistuksia. Abacus Diagnostica Oy toi markkinoille uudentyyppisen, automatisoidun laboratoriotestausjärjestelmän, joka mahdollistaa DNA-perustaisen mikrobitunnistuksen nopealla ja helppokäyttöisellä tavalla. Yritys on saanut asiakkaita useasta Euroopan maasta ja sen tuotevalikoima on kasvanut kolmella sairaalabakteerina yleisesti tunnetun MRSA:n tunnistamiseen tarkoitetulla testillä. Suurimmaksi menestykseksi on osoittautunut verenmyrkytyspotilaiden näytteestä tehtävä testi. Vastaavaa yhtä nopeaa, luotettavaa ja helppoa testiä ei ole maailmalla tarjolla. TeleChemistry Oy on kehittänyt uudenlaisen laboratorioanalysaattorin, jonka avulla tavallisimpia laboratorionäytteitä voidaan analysoida välittömästi näytteenoton yhteydessä. Kokeiden tulokset saadaan alle puolessa tunnissa. Keksintö vähentää lääkärikäyntejä ja näytteiden lähetyksiä, jolloin säästöjä syntyy sekä potilaille että yhteiskunnalle. Myös lääketeollisuuden instrumenttivalmistaja Labrox Oy, joka perustettiin

12 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 12 Wallacin spin-offina, on päässyt hyvään vauhtiin kotimaisten yhteistyökumppaneidensa myötä. ArcDia Group lanseerasi vuoden 2010 lopulla nopean, automatisoidun testijärjestelmän hengitystieinfektioiden pikatestaukseen. Ensimmäiset laitteet toimitettiin pääasiassa kotimaahan ja parhaillaan yritys valmistelee ulkomaan jakelun järjestämistä. Lääkekehitysyhtiöissä merkittävää edistystä Biotie Therapies Oyj sai yritysjärjestelynsä sveitsiläinen Synosian kanssa päätökseen. Synosiasta tuli osa Biotietä, josta kasvoi samalla yksi maailman johtavista keskushermostolääkkeiden kehittäjistä. Biotie toteutti myös 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin, joka entuudestaan vahvisti yrityksen rahoitusasemaa. Biotie Therapies Oyj:n yhteistyökumppani Lundbeck jätti yrityksen pisimmälle kehitettyä tuotetta, nalmefeenia (SelincroTM) koskevan myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirastolle vuoden 2011 lopulla ja julkaisi sen jälkeen lupaavia tuloksia kuuden kuukauden hoidon tehosta. Faron Pharmacauticals Oy saavutti myönteisiä tuloksia akuutin keuhkovaurion (ALI) ja sen vakavamman muodon, hapensaannin rajuun vähentymiseen johtavan syndrooman (ARDS) kliinisessä faasi II -tutkimuksessa. Faronin tuote oli hyvin siedetty ja vähensi ALI/ARDS:n potilaiden kokonaiskuolleisuutta kokeisiin kuuluvalla seurantajaksolla. Faron arvioi tuotteensa etenevän yleiseurooppalaiseen laajempaan, kontrolloituun faasi III -tutkimukseen vuonna BioCis Pharma Oy jatkoi ihottumalääkkeen kliinistä kehitystyötä uudella potilastutkimuksella. Yritys aloitti laajan, noin 150 aikuispotilasta käsittävän faasi II -tutkimuksen Suomessa. Kliinisessä tutkimuksessa annetaan iholle annosteltavaa voidelääkettä keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ihottumaa sairastaville potilaille. Tuloksia tutkimuksesta odotetaan kesällä Tutkimuksen uusia avauksia ja palkintoja Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja TYKSin sairaalajohto ovat sitoutuneet ensimmäisen ammattimaisen yliopistosairaalabiopankin perustamiseen. Tämä tarkoittaa hallinnollista ja toiminnallista tapaa kerätä, säilyttää ja tarvittaessa yhdistää potilaiden kliinisiä tietoja tehokkaasti potilaan näytteistä saatavaan tutkimustietoon. Yliopiston alueella sijaitsee useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tutkimusnäytekokoelmia. Niihin liittyvän tietotaidon ansiosta Turkuun valmistellaan euroop- palaisen biopankkiverkosto BBMRI:n osaamiskeskusta, jonka saaminen vahvistaisi Turun bioalan osaamisprofiilia Euroopassa. Biopankkitoiminnan rakentaminen on nyt ajankohtaista, sillä uuden biopankkilain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2013 alussa. VTT:n ja Turun yliopiston professori Johanna Ivaska sai arvostetun pohjoismaisen Anders Jahren nuoremman tutkijan palkinnon lääketieteellisestä tutkimuksesta. Ivaska palkittiin ansioistaan syöpäsolujen liikkumiseen liittyvissä tutkimuksissa. Suomen Akatemia valitsi yhdeksi uudeksi huippuyksikökseen Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian tutkimusryhmän, jonka tärkeimpiä tutkimuskohteita on nuoruusiän diabeteksen syntymekanismin selvittäminen. Huippuyksikköä johtaa tutkimusprofessori Matej Orešic VTT:ltä, mutta siinä on myös vahva edustus Turun yliopistolta professori Riitta Lahesmaan (Turun yliopisto) ja professori Olli Simellin (Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) tutkimusryhmien kautta. Vuosina toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 5,7 milj. euroa.

13 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 13 Galilaeuksen fermentorit käyvät hyvässä hapessa Galilaeus Oy:n pelkästään lääkekehitykseen keskittynyt toiminta on käännetty kokonaan uudelle vaihteelle ja sopimusvalmistajaksi muuttunut yritys laajenee nopeasti uusilla liiketoiminta-alueilla. Kaarinan Piispanristillä, entisissä Hartwallin tiloissa toimiva Galilaeus on kokenut melkoisen muodonmuutoksen lääkekehitysyrityksestä biotekniikan sopimusvalmistajaksi. Kristiina Ylihongon, Pekka Mäntsälän, Juha Hakalan ja Jarmo Niemen vuonna 1994 perustama lääkekehitysyritys laajensi toimintaansa prosessien kehityspalveluihin vuonna 2001 ja myi asiakkaille myös tuotantoa, mutta rajallinen kapasiteetti oli ongelma tuotantomäärien kasvaessa. Vuonna 2009 päätettiin hankkia lisää tuotantokapasiteettia ja lähteä hakemaan voimakasta kasvua. Toimintaa laajennettiin farmasian lisäksi entsyymien ja ravintolisävalmisteiden valmistukseen. Asiakaspotentiaali kasvoi lääketeollisuuden ohella rehu-, elintarvike- ja kemianteollisuuden yrityksiin. Kilpailijakin voi olla asiakas, sillä alalla on harvinaista hallita sekä tuotantomenetelmien kehitys että tuotanto. Varsovassa tilaa kasvulle Vuonna 2010 perustettiin tytäryhtiö Puolaan, jossa suuri tehdas on saneerattu Galilaeuksen käyttöön. Tehtaassa on 12 varsin isoa, 150 m 3 fermenttoria, joista käytössä on vasta kolme, joten kapasiteettia voi laajentaa nopeasti. Tehtaan sijainti lähellä Varsovan keskustaa on ihanteellinen Euroopan markkinoita ajatellen, jotka ovat päämarkkina-alue. Tällä hetkellä eniten asiakkaita on Saksassa. Puolassa ravintolisäainepuoli on päässyt hyvään vauhtiin, sillä siellä probiootit ovat vielä uusia, kun muun Euroopan markkinat ovat jo kilpaillummat. Muutos on ollut todella suuri. Uutta henkilökuntaa on rekrytoitu ja uusia toimintoja on käynnistetty. Henkilökuntaa on jo lähes 60, joista Puolassa 27 paikallista henkilöä. Hoidamme Suomessa hallinnon, tuotekehityksen, projektien hoidon, laadun loppu- valvonnan ja myynnin, markkinointijohtaja Maria Holmbäck kertoo. Myyntitiimin rakentaminen on ollut yksi tärkeimpiä muutoksia. Varsovan lisäksi Pariisissa on uusi myyntitoimisto. Panostuksia myyntiin ja tuotteistamiseen Asiakashankinta on täyspäivätyötä. Asiakkaat ovat erittäin vaativia, mutta erotumme laadulla, koska olemme toimineet lääkekehityksen puolella, jossa laatuvaatimukset ovat korkeimmat, Holmbäck jatkaa. Lisäapua tuli HACCP-laatusertifikaatista, joka Puolan tehtaalle saatiin vuoden 2011 syyskuussa. Nyt alkaa tapahtua. Haemme todella moninkertaista kasvua liikevaihtoomme, vaikka voittoa ei vielä voi odottaa suurten investointien takia. Henkilökuntaa kasvatetaan vielä tänä vuonna vähintään 80:een ja tarkoitus on ottaa käyttöön seuraavat fermenttorit Puolassa, Holmbäck listaa. Galilaeus esittäytyy tänä vuonna myös Vitafoodstapahtumassa Genevessä ensi kertaa ja osallistuu perinteiseen CPhI-tapahtumaan Madridissa. Tällä hetkellä valmistaudumme Bio Europe Spring partnerointitapahtumaan. Turku Science Park Oy on mukana tukemassa suomalaisten bioalan yritysten osallistumista siihen. Olen ollut Science Parkin vetämässä bioalan palvelusektorin kansainvälistymisklubissa vuodesta Toiminta on ollut hyvin aktiivista ja konkreettista ja saimme hyödyllistä tietoa siitä, miten paremmin tuotteistamme palvelujamme, markkinointipäällikkö Merja Heponiemi kertoo.

14

15 BioTurku 15 BioTurku BioTurku keskittyi yritysten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen sekä alueellisten hankkeiden aktivoimiseen. Tammikuussa BioTurun aamiaisinfossa esiteltiin strategiset painopisteet ja vuoden 2011 toimintasuunnitelma alueen yrityksille ja korkeakouluille. Keväällä toteutimme yhdessä yrityshautomon kanssa nyt jo paikkansa vakiinnuttaneet Biotreffit, pk-yritysten alueellisen kohtaamistapahtuman. Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen Koostimme kansainvälisille markkinoille suunnatut esitteet Turun kliinisestä biomateriaalikeskuksesta sekä Turun alueen materiaali- ja nanoteknologiaosaamisesta. BioTurku osallistui osana skandinaavista yhteispaviljonkia USA:n BIO2011-messuille, maailman suurimpaan bioalan tapahtumaan. Lisäksi esittelimme BioTurku -konseptia ja alueemme osaamista sijoittaja- ja asiakaskandidaateille eurooppalaisissa partnerointitapahtumissa Milanossa, Lontoossa ja Düsseldorfissa. Järjestimme yhdessä alueen bio- ja materiaalialan yritysten kanssa vierailu- ja matchmaking-tapahtumat Moskovassa, Pariisissa ja Münchenissä. Olimme myös yhteisosastolla mukana kliinisen kemian maailmankongressissa Berliinissä. Lisäksi valmensimme osallistuvia yrityksiä kansainväliseen liiketoimintaan partnerointikoulutuksen avulla. Näissä kansainvälisissä tilaisuuksissa tapasimme yhteensä noin 70 asiakas- ja sijoittajakandidaattia alueen yritysten ja palveluyksiköiden puolesta. Toiminnan tuloksena ranskalaisyritykset tekivät vastavierailun Turkuun, lisäksi saatiin ainakin kaksi sopimusta yrityksille ja monet niistä ovat jatkaneet neuvotteluja yhteistyöstä. Turku Science Park Oy koordinoi kansallista HealthBIO-osaamiskeskusohjelmaa, johon osallistuu maamme viisi tärkeintä biokeskusta. HealthBIOn Turussa pidetty vuosiseminaari oli jälleen alan yritysten suurin kotimainen verkottamistapahtuma, joka kokosi yhteen noin 250 ammattilaista. Vuosiseminaarin jatkoksi järjestettiin kansainvälinen partnerointitapahtuma, johon osallistui yli 60 yritystä ja sijoittajaa viidestä eri maasta.

16 BioTurku 16 Keskushankkeiden tukeminen Turku Science Park Oy on osallistunut yhdessä Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kansainväliseen EU Drivers -hankkeeseen, joka tähtää Turun biokuvantamisen tutkijoiden työyhteisön, Turku BioImaging in, liiketoimintapotentiaalin etsimiseen ja edistämiseen. BioTurku on ollut myös rahoituksellisesti mukana yliopiston ja sairaanhoitopiirin käynnistämässä yhteispohjoismaisessa aloitteessa, joka tähtää eurooppalaisen biopankkiverkosto BBMRI:n Expert Centren perustamiseen turkulaisen osaamisen varaan. Expert Centre nostaisi Turun bioalan osaamisprofiilia ja voisi tuoda huomattavaa lisärahoitusta alueelle. Sairaanhoitopiirin, yliopistojen ja yritysten kanssa on jatkettu kansallinen syöpäkeskus -hankkeen Turun yksikön kokoamista ja suunnittelua. Yksikön tavoitteena on varmistaa potilaille ensiluokkainen syövän hoito ja sitoa toisiinsa korkeatasoinen syövän tutkimus, opetus ja koulutus. Tähän liittyen on rakennettu yhteistyötä Oslo Cancer Clusterin kanssa. Yhteistyötä yli toimialojen ja rajojen BioTurku toimii Itämeristrategian lippulaivaprojektin Baltic Sea Health Region ydinryhmässä, mikä jatkossa edesauttanee turkulaisten pääsyä EU-hankkeisiin. Ensimmäinen yhteinen projektimme HealthPORT avasi kesällä innovaatiokilpailun, jonka päämääränä on edistää sairaalassa tehtyjen keksintöjen tuotteistamista. Alueellisesti järjestimme kaksi bio-, nano-, ICT- ja materiaalitekniikan ideafoorumia, joiden tavoitteena on käynnistää yliopistot kattava kehityshanke alueemme tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / BioTurku, johtaja Tero Piispanen, puh

17 BioTurku 17 Syrinx jatkaa turkulaista GLP-bioanalytiikan perinnettä Syrinx Bioanalytics Oy on usein tärkeässä roolissa, kun päätetään uusien lääkkeiden markkinoille tulosta. Vuonna 2007 perustetun yrityksen erikoisosaamista ovat lääketutkimuksissa tehtävät hormonien ja biologisten lääkeaineiden analyysit sekä uusien tutkimusmenetelmien kehittäminen. Nuoresta iästään huolimatta Syrinxillä on takanaan jo pitkä historia alansa kansainvälisten huippuosaajien joukossa. Syrinx Bioanalytics Oy:n laboratorioinsinööri Laura Jämsen lisää reagenssiliuosta kuoppalevylle. Syrinxin juuret ovat 1940-luvulta Turussa toimineessa Leiras Oy:ssä ja vuodesta 1996 Schering Pharman bioanalyyttisessä laboratoriossa. - Bayerin ja Schering Pharman vuonna 2006 tapahtuneen yrityskaupan jälkeen Bayer päätti keskittää bioanalyysinsa kahteen Saksassa sijaitsevaan GLPlaboratorioonsa. Itse näimme kuitenkin toiminnan jatkamisen Turussa tärkeäksi ja teimme Bayer Schering Pharman kanssa MBO-kaupat, jolla Turun GLP-sertifioitu bioanalytiikan yksikkö siirtyi paikalliseen omistukseen, kertoo Syrinx Bioanalystics Oy:n toimitusjohtaja Sari Liitti. Tieteellinen osaaminen kansainvälistä huippua Syrinx on ainoa vastaavia palveluja tarjoava yritys Skandinaviassa. Lähin kilpaileva yritys löytyy Hollannista. Sari Liitin lisäksi uuden yrityksen omistajiksi tulivat tieteellinen johtaja Timo Piironen sekä hallituksen puheenjohtajana toimiva Ilari Vainio, joista jokainen on mukana Syrinxin päivittäisessä toiminnassa. Turun yksikkö toimi Scheringin globaalina osaamiskeskuksena immunologian alalla ja on ollut mukana kymmenien jo markkinoilla olevien lääkkeiden kehitystyössä. Yhteistyö Bayerin kanssa jatkuu edelleen, vaikka olemme saaneet monia muitakin suuria asiakkaita. Kilpailu kovenee jatkuvasti ja vaatimukset sekä alan viranomaisten että asiakkaiden suunnalta tiukentuvat. Vahvin valttimme markkinoilla on kuitenkin edelleen immunologisten menetelmien vahva tieteellinen osaaminen, Sari Liitti korostaa. Biolääkkeiden kehitys vahvistaa kasvusuunnitelmia Pääosa 14 henkeä työllistävän Syrinxin toimeksiannoista tulee lääketehtailta. Tieteellisen osaamisen ja laajan testitarjonnan ansiosta Syrinx voi tarvittaessa tukea asiakkaan lääkekehitystä alkututkimuksesta aina viimeisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin asti. Analysoimalla asiakkailta tulevia näytteitä tutkitaan lääkeaineiden vaikutusta ihmisen kehoon ja elintoimintoihin. Tuloksista nähdään myös, mitä lääkeaineelle tapahtuu elimistössä, miten se tehoaa ja onko se ylipäätään lääkkeeksi sopivaa esimerkiksi turvallisuutta ajatellen. Näiden analyysien perusteella tehdään pitkälti päätökset uusien lääkkeiden kehittämisen jatkosta tai kehitystyön lopettamisesta, toimitusjohtaja Sari Liitti toteaa. Tällä hetkellä lääketeollisuuden kiinnostus kohdistuu erityisesti uusiin biolääkkeisiin. Biolääkkeet ovat elävissä soluissa tuotettuja lääkevalmisteita, joihin kohdistuu suuria odotuksia erityisesti vakavien sairauksien hoidossa. Biolääkkeiden kiihtyvä kehitystyö vahvistaa Syrinxin asemaa lääketeollisuuden yhteistyökumppanina. Tavoitteemme on päästä uusien lääkkeiden kehitystyöhön mukaan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin asiakas pääsee hyödyntämään osaamistamme bioanalyyttisten menetelmien kehittämisessä.

18 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 18 Tässä Varsinais-Suomen toimijoilla onkin loistava tilaisuus näyttää, mitä osaamme, kun kortit jaetaan uudelleen ja sovelluskehittäjillä on käytössään paremmat kehitystyökalut ja jakeluverkostot kuin milloinkaan aikaisemmin.

19 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 19 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen ICT-ala Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Varsinais-Suomen ICT-maailmassa tapahtui vuoden 2011 aikana hyvin suuria muutoksia. Menetyksissä on myös mahdollisuus rakentaa uudenlaista huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa alueelle. Suurin yksittäinen alan toimintaympäristöön vaikuttanut muutos - oikeastaan strateginen valinta - oli Nokian ilmoitus siitä, että se luopuu Symbian- ja Meego- käyttöjärjestelmistä älypuhelimissa ja aloittaa yhteistyön Microsoftin kanssa. Tämän myötä matkapuhelinalan rakennemuutoksen vaikutukset ulottuivat tuotannollisesta toiminnasta ensimmäistä kertaa voimakkaina myös tuotekehitykseen. Suuria valintoja ja tiivistyvää yhteistyötä Nokian laitevalmistukseen liittyvä alihankinta oli viimeisen kuuden vuoden aikana asteittain hävinnyt Suomesta lähes kokonaan, ja nyt uudesta strategiasta johtuvat yt-neuvottelut päättyivät tuotekehityshenkilöstön osalta 1400 työntekijän irtisanomiseen ja 1200 ulkoistamiseen Suomessa. Matkapuhelinalan murros on ollut seurausta tietoja viestintäteknologian painopisteen siirtymisestä laitetekniikasta käyttäjien sosiaaliseen viestintään ja verkkokaupoista ladattaviin mediasisältöihin ja sovelluksiin. Matkapuhelinvalmistajat, alihankkijat, sisällöntuottajat ja sovelluskehittäjät muodostavat keskenään kilpailevia globaaleja ekosysteemejä, joiden menestymisen kannalta keskeistä on sovellusten saatavuus ja kuluttajien positiivinen käyttäjäkokemus. Samalla sovelluskehittäjät ovat nousseet ekosysteemien sodassa ratkaisevaan rooliin. Rakennemuutoskin voi olla mahdollisuus. Nokian ja Microsoftin yhteistyö yhdessä Nokialta vapautuvien resurssien kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia uudenlaisen huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymiseen alueelle. Tässä Varsinais- Suomen toimijoilla onkin loistava tilaisuus näyttää, mitä me osaamme, kun kortit jaetaan uudelleen ja sovelluskehittäjillä on käytössään paremmat kehitystyökalut ja jakeluverkostot kuin milloinkaan aikaisemmin. Laaja-alaisella yhteistyöllä kurssi on käännettävissä uuteen nousuun. Terveys- ja hyvinvointiteknologian avauksia Alueen yhden keskeisen toimialan, terveys- ja hyvinvointiteknologian, osalta alueella jatkettiin hankkeita sekä yleistä kehitystoimintaa. Erityisesti vuonna 2011 päättynyt Innowell Network -hanke loi alueelle uutta toimintaa hankkeessa luotujen verkostojen, konkreettisen yritysyhteistyön sekä vuoden 2011 lopussa käynnistyneen Hyvinvointiteknologian laboratorion avulla. Alueella järjestettiin myös useita

20 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 20 ICT-alaan sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiaan keskittyviä tilaisuuksia. Näistä mainittakoon jokavuotinen Monitori-seminaari, kuukausittainen Terve! -foorumi, sekä Konkarit Kertovat -seminaarisarja yrityksille. Toimialan jatkuvuutta edusti myös IKITIK (Informaatioja kieliteknologiaa terveystiedon ja kommunikaation tueksi) -konsortio, jonka toiminta oli keskeinen osa alueellista Jokapaikan Tietotekniikka -osaamisklusteria. IKITIK-konsortiossa valmisteltiin useita avauksia, joista käynnistyivät kieliteknologiahanke Mobster sekä Suomen Akatemian rahoittama potilasasiakirjojen hyödynnettävyyteen ja käytettävyyteen keskittynyt hanke. Usealle vuodelle ajoittuvien kokonaisuuksien alueellinen yhteisrahoitus on noin kaksi miljoonaa euroa. Terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan kansainvälistymistä edisti erityisesti toiminta monikansallisissa HEXAnord ja NeRo -verkostoissa, joihin osallistuttiin niin ikään IKITIKin kautta. Uudenlaista liiketoimintaa tavoitellaan myös Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa emedichankkeessa. Tavoitteena on luoda perus- ja erikoisterveydenhuollon välille uudenlaisia mahdollisuuksia etäkonsultaatioon diabeettisen haavan hoitoon liittyen, sekä kehittää ratkaisuja, joiden avulla diabeetikot voivat aikaisempaa tehokkaammin hallita omaa terveyttään ja raportoida terveydentilansa muutoksista palvelujentarjoajalle. Näiden näkemyksiä hankkeessa edustavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Paul Stradins Clinical University Hospital (LV) ja Karolinska University Hospital (SE). Diabeteksen lisäksi tarkastellaan myös sydänpotilaiden hoidon tukemista suoraan potilaille suunnattujen sähköisten palvelujen avulla. Tälle osa-alueelle käynnistyi kaksivuotinen Pumppu-hanke, jossa toteutettavat palvelut tuodaan käytäntöön osana Turun kaupungin sähköisiä terveyspalveluja. Yhteistyöllä näkyvyyttä Korvat auki kulkeva on aina välillä saattanut kuulla toiveita siitä, että varsinaissuomalaisiin ICTympyröihin saataisiin korkean profiilin tapahtuma. Vuonna 2011 alkoi tapahtua ja Turku ICT Weekin suunnitteluryhmä saatiin koolle. Pöydän ääreen tuli toimelias joukko Boost Turku ry:n, Turku Agile Group ry:n, Varsinais-Suomen IT-yrittäjät ry:n, Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n ja Turku Science Park Oy:n ihmisiä. Tavoite on ollut alusta asti selvä: luodaan todellinen huipputapahtuma, jolla on jatkuvuutta ja sen myötä kasvavaa näkyvyyttä. Vuoden 2012 toukokuussa näemme, miten tässä onnistumme.

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc IXONOS OYJ Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen LIIKETOIMINTAKATSAUS Public 23.3.2009 2 TILIKAUDEN 2009 PÄÄTAPAHTUMIA Markkinatilanne heikkeni finanssikriisiä seuranneen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015

Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 2.2.2016 Timo Lappalainen toimitusjohtaja Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Hautomot ja kasvuyrittäjyys Anu Nokso-Koivisto Sitra Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014 Osavuosikatsaus 1-6/2014 8.8.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-6/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % Liikevaihto 48 455 51 523-6,0 % Liikevoitto

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia V. 2012 vertailulukuihin sisältyy 3,4 MEUR sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa,

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy menestykseen 2 3 osaamista Uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Pitkäjänteistä tutkimusta sekä määrätietoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Rohkeutta uskaltaa uutta. Turku Science Parkissa kolmen tiedekorkeakoulun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014

Osavuosikatsaus 1-9/2014 Osavuosikatsaus 1-9/2014 31.10.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-9/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-9/2014 1-9/2013 Muutos % Liikevaihto 70 187 72 959-3,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot