ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA"

Transkriptio

1 Milja Syrjänen (toim.) ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA Videoneuvottelukäytännöt julkishallinnossa ja asiakastyössä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 11/2010 C 4/2009

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 11/2010 Milja Syrjänen (toim.) ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA Videoneuvottelukäytännöt julkishallinnossa ja asiakastyössä Tampereen kaupunki 2010

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto- ja laadunarviointi Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Milja Syrjänen ja Tampereen kaupunki Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2010 ISBN ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN X (Verkkojulkaisu)

4 Lukijalle Videoneuvottelukäytäntöjen kehittämishanke eli Vipu-projekti toteutettiin Sen tavoitteena oli luoda pysyviä ja yhtenäisiä videoneuvottelukäytäntöjä Tampereen kaupungille. Projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin eri toimintayksiköiden, Tietotekniikkakeskuksen ja Tampereella sekä valtakunnallisella tasolla toimivien kehittämishankkeiden kanssa. Projektin aikana on tutustuttu, testattu, suunniteltu, mahdollistettu, kokeiltu ja rakennettu uusia käyttötapoja etäneuvottelutekniikalle. Etäneuvottelut on otettu käyttöön niin hallinnollisessa työskentelyssä kuin asiakastyössäkin. Toimintamalli on rakennettu kokemusten pohjalta. Teknologian kehittyessä edelleen toivon, että malli elää ja muokkautuu tulevina vuosina käyttäjäystävällisemmäksi ja kiinteämmäksi osaksi päivittäisiä työkäytäntöjä. Tämän julkaisun tarkoituksena on jakaa kokemuksia, ideoita ja hyviä käytäntöjä julkishallinnolle etäneuvottelutekniikan mahdollisuuksista. Samalla julkaisu toimii Vipu-projektin loppuraporttina ja käsikirjana etäneuvottelupalvelujen käyttäjille. Kirjan alkuosassa on kuvattu Vipu-projektin kulkua ja toimintaa sekä Tampereen kaupungin videoneuvottelumalli. Toiseen osaan on koottu käytännön esimerkkejä siitä, miten videoneuvottelua on hyödynnetty Tampereen kaupungilla sekä muutamien yhteistyökumppaniemme kokemuksia eri etäneuvottelutekniikkaa hyödyntävistä kehittämishankkeista. Lopussa suunnataan kohti tulevaa ja uusia visioita. Olen kirjoittanut tämän julkaisun niiden resurssien puitteissa, jotka olen tietohallinnolta saanut. Hiomista ja tarkentamista olisi ollut vielä paljon ja esimerkkejä voisi kertoa vieläkin enemmän. Toivon kuitenkin, että tämä julkaisu innostaa lukijaa käyttämään videoneuvottelua ja säästämään näin itseään, luontoa ja silkkaa rahaa. Vipu-projektin jälkeen videoneuvottelukäytäntöjen kehittäminen Tampereen kaupungilla siirtyy osaksi Tietohallintoyksikön perustoimintaa. Haluan kiittää erityisesti Tuomo Mujusta, Timo Asumaniemiä, Niila Mäkelää, Hannu Ruotsalaista ja Pertti Vartolaa kaikesta teknisestä viisaudesta, jonka avulla Vipu-projekti pääsi tavoitteisiinsa yhdessä pätevän asiantuntijaryhmän ja erittäin innokkaiden pilotti-ryhmäläisten kanssa. Tampereella Projektipäällikkö Milja Syrjänen, Vipu-projekti

5 Tiivistelmä Asiantuntija aikaa etäneuvotteluilla, Tampereen kaupungin tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarjan A julkaisu, kuvaa videoneuvottelukäytäntöjen kehittämishankkeen Vipu-projektin etenemistä ja tuotoksia. Julkaisussa kerrotaan kokemuksia videoneuvotteluista asiakastyössä ja julkishallinnossa. Tampereen kaupunki lähti kehittämään yhtenäisiä ja pysyviä videoneuvottelukäytäntöjä vuonna 2007 kolmivuotisessa Vipu-projektissa. Kaupungin tarpeena oli kehittää videoneuvottelumalli, jota eri toimintayksiköt voisivat hyödyntää niissä palveluprosesseissa, joissa virtuaalisilla etäyhteyksillä saavutetaan lisäarvoa. Tavoitteena oli tehostaa työajan käyttöä ja tuoda erityispalvelut osaksi peruspalveluita sähköisen palvelukanavan kautta. Vipu-projekti teki alusta alkaen tiivistä yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden kanssa. Samalla se sitoi teknisesti yhteen Tampereen kaupungissa toteutettavia eri hankkeita, joissa hyödynnettiin videoneuvottelutekniikkaa. Vipuprojekti osallistui videoneuvottelujen hankintaprosessiin. Tampereen kaupungin tarpeisiin soveltuvaa yhtä yhtenäistä videoneuvotteluratkaisua ei löydetty, koska tarpeet valmiisiin ratkaisuihin olivat liian laajat. Etäneuvottelutekniikkaa käytetään sisäisten ja ulkoisten koulutusten ja kokousten lisäksi asiakastyössä ja etäopetuksessa. Tampereen kaupungin Tietohallintoyksikkö vastaa jatkossa videoneuvottelukäytäntöjen levittämisestä ja mallin kehittämisestä. Kaupungilla on viisi videoneuvotteluhuonetta, joissa on perinteiset IP-pohjaiset videoneuvotteluhuoneeseen tarkoitetut videoneuvottelulaitteet. Lisäksi on käytössä henkilökohtaisissa tietokoneissa toimiva salattua yhteyttä käyttävä videoneuvotteluohjelma. Se soveltuu erityisesti kaupungin ulkopuolisiin yhteyksiin kuten asiakastyöhön. Etäopetuskäyttöön tämän ohjelman toiminnallisuudet eivät riittäneet, vaan he käyttävät Adobe Connect -ohjelmaan, jossa on mukana oppimisalusta. Koko kaupungin henkilöstön saatavilla on sähköposti- ja kalenterijärjestelmään integroitu sisämese eli Office Communicator, jolla voidaan muun muassa soittaa videopuheluita kaupungin sisäverkossa. Etäneuvottelun avulla säästetään henkilöstöä, luontoa ja rahaa. Suurin säästö syntyy matkoihin käytetystä ajasta ja matkakuluista. Esimerkiksi kahden tai kolmen kuukausittaisen päivän matkan Helsinkiin korvaaminen etäneuvottelulla kattaa laitteiden aiheuttamat kustannukset.

6 SISÄLLYS LUKIJALLE TIIVISTELMÄ OSA I TAMPEREEN KAUPUNGIN VIDEONEUVOTTELUKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN VIDEONEUVOTTELUT JULKISHALLINNOSSA JA ASIAKASTYÖSSÄ VIPU PROJEKTI Taustaa Tavoitteet ja rakenteet Toteutus yhteistyössä Arviointi VIDEONEUVOTTELUJEN TEKNINEN TOTEUTUS Videoneuvottelupalvelun hankinta Videoneuvotteluhuoneet Pikaviestintä Henkilökohtainen videoneuvottelu Oppimisalusta ETÄNEUVOTTELUJEN VAIKUTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Etäneuvottelu säästää henkilöstöä, rahaa ja luontoa Etäneuvottelun kustannukset Kustannusvaikuttavuus TAMPEREEN KAUPUNGIN VIDEONEUVOTTELUMALLI OSA II KOKEMUKSIA VIDEONEUVOTTELUN KÄYTÖSTÄ HALLINNOSSA Kokemuksia sisämesen käytöstä, Anne Kauhanen Videoneuvotteluhuoneet käyttöön ASIAKASTYÖSSÄ Videoneuvottelua viittomakielellä unelmista totta Leena Köykkä Sosiaaliasema Satama hyödyntää videoneuvottelua Sakari Björninen Videoneuvottelut perheoikeudellisissa palveluissa Anne Haring Pirkanmaa mukana Etätulkki.fi hankkeessa Belinda Troger... 54

7 7.5 Punos hankkeessa videoneuvottelut puhevammaisten käytössä Erkki Piironen ETÄOPETUKSESSA Viittomakielen tunnilla etänä, Riitta Mäkelä-Metsälä Vuorovaikutusta etäopetuksen keinoin Riitta Mäkelä-Metsälä Asiantuntijaverkosto reaaliaikainen virtuaalivierailu oppitunnilla, Maria Teikari IKÄIHMISTEN PALVELUISSA Ikälinjalla apu on kosketuksen päässä, Mia Vaelma HyvinvointiTV ikäihmisten tukena Paula Lehto ja Johanna Leskelä LOPUKSI... 79

8 OSA I Tampereen kaupungin videoneuvottelukäytäntöjen kehittäminen 7

9 8

10 9 1 Videoneuvottelut julkishallinnossa ja asiakastyössä Sekä Suomessa että kansainvälisesti on saatavilla kokemusperäistä tietoa videoneuvotteluyhteyksien hyödyntämisestä hyvinvointipalveluissa ja myös muissa julkisen hallinnon tehtävissä. Vipu projektia aloittaessamme oli meneillään mm. Turun e-seutuhanke, Oulunkaaren kehittämishanke, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämishanke sekä Honkalampi-säätiön kehittämishanke Pohjois-Karjalassa, joiden sisällöt olivat osittain yhteneviä Tampereelle suunnitellun hankkeen kanssa. Vipu projektin laajempana viitekehyksinä olivat seuraavat strategiat ja suunnitelmat: - Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Tampereen kaupungin Palveluohjelma ja e-palvelustrategia - Kunta ja palvelurakenneuudistus - Sosiaali ja terveydenhuollon tavoite ja toimintaohjelma (STM) sekä Hyvinvointi 2015 ohjelma (STM) Suomen tietoyhteiskuntastrategian vision mukaan tietoyhteiskunnan ajateltiin olevan joustava ja palveleva kaikissa arjen tilanteissa. Tätä visiota tukevat hyvin monimuotoisesti toteutetut etäkonsultaatiot, etätulkkaus, etäopetus, videoneuvottelut sekä yleensäkin videoneuvotteluyhteydet hallinnossa, palvelutuotannossa ja asiakaspalvelussa. Koska tietoyhteiskuntastrategian mukaisesti julkishallinnon IT-ratkaisuja tulee kehittää konserniajattelun pohjalta, on videoneuvottelukonseptin kehittämisessä pyritty luomaan ja noudattamaan yhteisiä standardeja laajan valtakunnallisen ja kansainvälisen käytön varmistamiseksi. Strategian mukaan johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden tietoyhteiskuntakoulutukseen panostetaan yhä enemmän. Kun johto käyttää itse osassa neuvotteluistaan videoneuvotteluyhteyttä, opitaan tilanteen rutiinien hallintaa. Näin sillä on pohjaa uusien innovaatioiden kehittämiseen omalla toimialalla ja etäpalvelu, minkä johdosta konsultaatio lisääntyy. Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen toteutusohjelmaan oli kirjattu strategisiksi painopisteiksi mm. tuottavuuden nostaminen sähköisten palvelujen avulla. Vipu projekti osaltaan loi sähköisen palvelukanavan, jonka avulla asiakkaan ulottuville voidaan tuottaa palveluja niissäkin tilanteissa, joissa hän muutoin jäisi ilman kontaktia ammattilaiseen. Lisäksi ammattilaisten näkökulmasta videoneuvottelut mahdollistavat huomattavaa työajan tehostumista, kun matkustaminen vähenee ja neuvotteluja voidaan korvata visuaalisilla etäyhteyksillä. Vipu-projektin aikana julkishallintoa on valtakunnallisesti vahvasti ohjattu erilaisilla suosituksilla, raporteilla ja ohjelmilla käyttämään videoneuvottelua. Selvitysmies Timo Kietäväisen selvitys uudesta julkisesta asiakaspalvelumallista julkaistiin (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat

11 10 /03_muut_asiakirjat/ Uusiju/name.jsp) Selvitysmiehen esitys koski viranomaisten yhteispalvelupisteitä, joissa hyödynnettäisiin videoneuvottelua erityisesti tulkkipalvelun osalta. Selvityksessään Kietäväinen esittää eri viranomaisille yhtenäisiä etäpalvelukäytäntöjä, jotta asiakas voisi joustavasti saada asiansa hoidetuksi. Yhteispalvelupisteissä videoneuvotteluyhteyksiä on käytetty muun muassa Mikkelin Kelan toimistossa. Valtiovarainministeriön JHS-suositus hyväksyttiin Juhtassa nimellä JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa. (http://www.jhssuositukset.fi/suomi/jhs168) Suosituksen valmistuminen oli osa valtakunnallista julkisen hallinnon videoneuvottelukäytäntöjen kehittämisaaltoa. Videoneuvottelut ovat olleet erityisen ajankohtaisia kuntaliitoskunnissa. Myös taloudellisen tilanteen heikkeneminen on haastanut kuntia miettimään kustannustehokkaita ratkaisuja. JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa pitää sisällään käytännön ohjeita videoneuvottelujen hankinnasta ja käytöstä julkisessa hallinnossa. Tampereen kaupunki oli osaltaan mukana rakentamassa suositusta. Siinä on käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa videoneuvottelua voi käyttää ja selkeitä vinkkejä onnistuneen videoneuvottelun toteuttamiseksi. Suositus oli ensimmäinen videoneuvottelujen osalta. Sittemmin sitä on päivitetty mm. tekniikan osalta. Valtiovarainministeriö on asettanut sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman sade (www.vm.fi/sade). Sen toteuttamissuunnitelma on vuosille Sade ohjelma ottaa vahvasti kantaa myös etäpalvelujen tehostamiseen julkishallinnossa. Ohjelman tarkoituksena on muun muassa edistää videoneuvotteluyhteyksien ja etäpalvelujen käyttöä koko yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että julkisen hallinnon kotimaan matkoista korvataan 20 % verkkokokouksilla vuoteen 2013 mennessä. Ohjelmassa seurataan nimenomaan videoneuvotteluyhteyksien, etäpalvelun ja verkkokokousten käyttöä ja määrä julkisen hallinnon organisaatioissa. Etäneuvottelutekniikkaa on hyödynnetty asiakastyössä ja ammattilaisten konsultaatiossa jo yli 40 vuotta. Suomessa 2008 Editan julkaisema Staphen Gossin ja Kate Anthonyn toimittama kirja Uudet teknologiat terapiassa kertoo mielenkiintoisesti videoneuvottelutekniikan hyödyntämisestä terapiatyössä. Kirjassa esitellään tutkimuksia, joita on tehty videoneuvotteluna annettavan psykoterapian ja työnohjauksen malleista ja vaikuttavuudesta. Asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä etäneuvotteluna toteutettuun terapiaan. Se on antanut heille enemmän omaa tilaa, hallinnan tunnetta ja rohkeutta käsitellä asioita. Työntekijät ovat olleet varautuneempia. Pääsääntöisesti on todettu, että eroja kasvokkain tapahtuvan terapian ja videoneuvottelulla toteutetun terapian vaikuttavuudessa ei ole ollut. Tulokset ovat olleet molemmissa saman suuntaisia ja ehdottomasti parempia kun verrokkiryhmällä, joka ei ole saanut ollenkaan terapiaa. Suomessa videoneuvottelua terapiatyössä hyödyntää muun muassa Ulkopsykologit, joka on internetissä tapahtuvaan psykoterapiaan ja psykologipalveluun

12 Suomessa videoneuvottelua terapiatyössä hyödyntää muun muassa Ulkopsykologit, joka on internetissä tapahtuvaan psykoterapiaan ja psykologipalveluun erikoistunut yritys. Heidän toiminnastaan saa lisätietoa osoitteesta 11

13 12 2 Vipu projekti 2.1 Taustaa Videoneuvottelukäytäntöjen kehittämishanke eli Vipu-projekti toteutettiin Tampereen kaupungilla Sen valmistelu asettui ajankohtaan, jolloin - Tampereen kaupunki oli vuoden 2007 alussa aloittanut toiminnan Tilaajatuottajamallin mukaan ja haasteena oli tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita tehokkaiden palveluprosessien ja sähköisten palvelujen avulla - Videoneuvotteluiden teknologia oli kehittynyt riittävän luotettavaksi ja käyttäjäystävälliseksi myös hyvinvointipalveluihin - Palveluntuottajien ja asiakkaiden taholta oli syntynyt kysyntää videoneuvotteluiden hyödyntämistä Erilaisia hyvinvointipalveluihin liittyviä kuvapuhelin- ja videoneuvottelukokeiluja oli toteutettu Tampereen kaupungissa jo vuodesta Tärkeimmät siihenastiset kokeilut, joissa Tampereen kaupunki oli ollut osallisena, on koostettu seuraavaan taulukkoon. TAULUKKO 1 Yhteenveto aikaisemmista kokeiluista Projekti Aika Hallinnointi Kuntaliiton projekti Kupu- Hervanta Ehyt Vipuprojekti Osallistujat Kuntaliitto Tre sote (vapa, Hervannan ta) Treen tulkkikeskus (viittomakielen tulkkaus) Pirkanmaan tulkkikeskus (vieraat kielet) Suomen Kuurosokeat ry Oy Media Tampere Oy Media Tampere Tio Suomen Kuurosokeat ry Treen Tulkkikeskus Pirkanmaan tulkkikeskus Tre sote (vapa ohjausryhmässä) Tre/ lasten päivähoito Suomen Kuurosokeat ry Tampereen tulkkikeskus Tio Tre /sote vammaispalvelut Tre /päivähoito PSHP Tekniikka ISDN 3 X ISDN IP Tre sisäverkko IP Tre sisäverkko Edellä olevien projektien lisäksi joihinkin Tampereen kaupungin yksiköihin oli otettu käyttöön videoneuvottelulaitteistot ilman erillistä projektia. Vuoden 2007 tammikuussa laaditun alustavan kartoituksen mukaan laitteistoja käytettiin seuraavasti:

14 13 Säännöllisesti yhteyksiä hyödynnettiin Hatanpään sairaalan ja TAYS:n etäkonsultaatioissa (radiologia) sekä mielenterveystoimistojen ja TAYS:n välisessä etäkonsultaatioissa (psykiatria). Lisäksi laitteistoja oli vähäisessä käytössä tai käyttämättöminä vammaispalvelutoimistossa, sairaalakoulussa, aikuislukiossa, 4 päiväkodissa, Pirkanmaan tulkkikeskuksessa sekä Tampereen ammattiopistolla. Yhteensä laitteistoja oli 18 eri toimipisteessä, jotka sijoittuvat hallinnollisesti seitsemään eri toimintayksikköön. Alustavan kartoituksen mukaan videoneuvotteluyhteyksiä aikaisemmin kokeilleet tahot sekä tuotantokäytössä olevat yksiköt olivat tuoneet esille lukuisia tarpeita, joihin etäyhteyksien käyttöä tulisi laajentaa. Toisaalta videoneuvotteluyhteyksiä ei kuitenkaan käytetty kaikissa yksiköissä tehokkaasti, koska: - laitteistot olivat vanhentuneet tai niitä ei osattu käyttää - tietoliikenneyhteydet eivät olleet riittävällä tasolla - organisaatiolla/yksiköllä, johon yhteys haluttiin, ei ollut laitteistoja tai pääsyä palomuurin läpi - henkilöstöllä ei ollut aikaa, osaamista tai kiinnostusta paneutua käyttöönottoihin - tekniselle toimintaympäristölle ei ollut aikaisemmin tunnistettu kaupunkikonsernin laajuista prosessin omistajaa, joka koordinoisi kokonaisuutta Tampereen kaupungin eri toimintayksiköissä oli siis jo yli kymmenen vuoden ajan ollut erilaisia projekteja, joiden tarkoituksena on ollut kehittää videoneuvotteluja hyödyntäviä palvelumalleja ja työskentelytapoja. Pääsääntöisesti tekniikasta johtuvien ongelmien vuoksi hankkeiden todelliset tulokset ovat jääneet vähäisiksi. Leena Köykän tekemän kuvapuhelinprojektin 10/ /2006 raportin mukaan Tampereen kaupungilla oli tarvetta yhtenäisten ja pysyvien videoneuvottelukäytäntöjen kehittämiselle. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö päätti aloittaa videoneuvottelukäytäntöjä yhtenäistävän projektin. Anni Lausvaara teki hankesuunnitelman 1-2/2007. Suunnitelma hyväksyttiin hyvinvointipalvelujen johtoryhmän kokouksessa Vipu-projekti kuului osaksi liiketoiminnan ja palvelujärjestelmän kehittämistä. Hankkeen rahoitus tuli Tampereen kaupunkikonsernin tietohallinnon sähköisten palvelujen kehittämisrahasta. 2.2 Tavoitteet ja rakenteet Tavoitteet Vipu-projekti eli hyvinvointipalvelujen videoneuvottelukäytäntöjen kehittämishankeen tarkoituksena oli tuottaa Tampereen kaupungille yhtenäisiä ja pysyviä videoneuvottelukäytäntöjä yhteistyössä eri toimintayksiköiden ja tietotekniikkakeskuksen kanssa. Projektin tavoitteena on ollut tehostaa työajan käyttöä ja tuoda kustannushyötyjä sekä lisätä julkisten hyvinvointipalvelujen tasa-arvoista saatavuutta ja asia-

15 14 kaslähtöistä palvelutarjontaa tuomalla erityispalveluita ja erityisosaamista osaksi peruspalveluita sähköisen palvelukanavan kautta. Videoneuvottelutekniikkaa on hyödynnetty niissä palveluprosesseissa, joissa visuaalisilla etäyhteyksillä saavutetaan lisäarvoa. Aikataulullisesti Vipu-projektin tehtävät ajoittuivat seuraavasti: Syksy Hyvinvointipalvelujen toimintayksiköiden (1. vaihe) tarpeiden tarkentaminen ja oikean videoneuvotteluratkaisun valinta - Ohjausryhmän ja projektiorganisaation luominen - Videoneuvottelulaitteiden toimittajien ja laitteiden kartoitus - Yhteistyö rinnakkaishankkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa - Käytössä olevien videoneuvottelulaitteiden käytön turvaaminen jälkeen ja uusien videoneuvotteluratkaisujen kilpailutus yhteistyössä tietotekniikkakeskuksen kanssa - Ensimmäiset hankinnat vuoden 2007 määrärahoilla Vuosi Videoneuvottelulaitteiden käytön tehostaminen ja päivittäminen toimintayksiköissä, joissa on jo videoneuvottelulaitteet - Videoneuvottelukäytäntöjen luominen uusiin toimintayksiköihin (laitehankinnat, käyttöönotto, koulutus) Vuosi Videoneuvottelukäytäntöjen laajentaminen uusiin toimintayksiköihin yhteistyö suurten kaupunkien kanssa seutuyhteistyö Kevät Videoneuvottelun käytön ja sen laajentamismahdollisuuksien varmistaminen projektin jälkeen. Organisaatio Vipu-projektin projektipäälliköksi palkattiin alkaen YTM, sosiaalityöntekijä Milja Syrjänen. Projektinpäällikön lisäksi Vipu-projektissa ovat työskennelleet Tietotekniikkakeskuksen tekniset asiantuntijat Timo Asumaniemi, Pertti Vartola ja Hannu Ruotsalainen. Pertti Vartola käyttäjätuesta on vastannut ensisijaisesti OC:n ja kameroiden asentamisesta. Ruotsalaisen vastuulla on verkkoihin liittyvistä asioita. Yhteistyö on ollut saumatonta. Marraskuussa 2008 mukaan Vipu-projektin tiimiin tuli FM Niila Mäkelä konsernin tietohallinnosta. Hänen tehtävänään oli suunnitella kokonaisvaltaisesti kaupungin videoneuvotteluratkaisua yhteensopivaksi muihin ratkaisuihin nähden. Kesän 2009 aikana Vipu-projektin rahoituksella henkilökohtaisen videoneuvotteluohjelman Vidyon testaamisesta sekä viittomakielisiin palveluihin että puhevammaisten tulkkipalveluun Vidyon

16 15 käyttöönotosta vastasi Virta-projektin projektisuunnittelija, erityisopettaja Riitta Mäkelä-Metsälä. Pormestari nimesi 1. varahenkilönsä Irja Tulosen päätöksellä Vipuprojektille ohjausryhmän seuraavasti: TAULUKKO 2 Vipu-projektin ohjausryhmä Projektin omistaja Projektin rahoittaja Projektipäällikkö Jarkko Lumio, Johtaja, pj. Klaus Nylamo, Sähköisten palvelujen koordinaattori Milja Syrjänen, Projektipäällikkö, siht. kehittämisyksik- Hyvinvointipalvelujen kö, tietohallinto Tietohallinto Andreasson Ari, Suunnittelija Minna Saario, Tietohallintokoordinaattori Tietotekniikkakeskus Tilaajaryhmän edustaja Ikäihmisten palvelut Kari Pessi, Toimitusjohtaja Tuija Mannila, Suunnittelupäällikkö Juha Vasala, Suunnittelija Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Avopalvelut Erikoissairaanhoito Päivähoito ja opetus Leena Köykkä, Viittomakielinen sosiaalityö Timo Ruohola, Toimeentuloturvan päällikkö Juha Räsänen, Sairaalan johtaja Minna Haasio, Verkko-opetuksen koordinaattori Vuoden 2009 alusta lähtien Vipu-projekti siirtyi konsernin tietohallintoyksikön alaisuuteen hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön lakkauttamisen myötä. Tietohallintoyksikössä hyvinvointipalvelujen projekteja ohjaa yhteinen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja ohjausryhmä, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hankkeiden käytännönasioiden hallinnointia hoitaa koordinointiryhmä, johon kuuluu tietohallintokoordinaattori ja projektipäällikkö sekä muut projektin johtamiseen merkittävästi liittyvät henkilöt. Hankkeen toteutuksesta vastaa projektiryhmä. Vipu-projektin ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Vuoden 2009 alusta alkaen ohjausryhmä muuttui asiantuntijaryhmäksi. Asiantuntijaryhmän puheen-

17 16 johtajana toimi projektipäällikkö ja tietohallinnon eli omistajan ja rahoittajan edustajana aloitti koordinaatioryhmän puheenjohtaja Pirjo Smolander. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksiköstä konserniohjaukseen siirtynyt projektienhallintapäällikkö Sirpa Kolehmainen edusti asiantuntijaryhmässä muun osaamisensa lisäksi myös jatkuvuutta. Muut hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön edustajat jäivät pois ryhmästä. Asiantuntijaryhmän tehtäviä olivat - projektin toiminnan suuntaaminen, tulosten arvioiminen sekä jatkosuunnittelu - tiedottaminen omassa organisaatiossa - käytännön sisällön asiantuntijaryhmänä toimiminen - ammattitaidon ja työelämän kokemuksien tuominen projektin käyttöön - sitoutuminen projektiin 2.3 Toteutus yhteistyössä Vipu projekti on tehnyt laajaa yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden kanssa tavoitteiden mukaisesti. Projektisuunnitelmaa tehtäessä hyvinvointipalvelujen yksiköitä eli sosiaali- ja terveys- sekä koulutoimen yksiköitä pyydettiin kiinnostuksen mukaan ilmoittautumaan mukaan projektiin. Yhteydenottoja tuli seuraavista toimipisteistä - Vammaispalvelut ja viittomakielinen sosiaalityö - Asiakasohjaus Luotsi (Lastensuojelun asiakasohjaus) - Sosiaaliasema Satama (Lastensuojelulain mukaan sijoitetut lapset) - Lastensuojelun erityispalvelut (Perhetukikeskukset ja Perhetyö) - Perheasiainyksikkö (Oikeudelliset asiat) - Keskuslastenneuvola - Mielenterveyspalvelut - Päivähoito - Perusopetus Mukaan ilmoittautuneille rakennettiin yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat, joihin kirjattiin sen hetkinen videoneuvottelutilanne, tarpeet ja toiveet videoneuvottelun hyödyntämiselle perustyössä sekä toimenpiteet videoneuvottelun tuomiseksi osaksi päivittäistä työtä. Ensimmäisen vuoden aikana tapaamisia eri Tampereen kaupungin toimintayksikköjen kanssa oli yhteensä 54 ja seuraavana vuonna laiteasennusten ja koulutusten myötä yhteistyö entisestään tiivistyi. Projektin kuluessa yhteistyötä on tehty säännöllisesti niin toimintayksiköiden kuin erillisten videoneuvottelukäytäntöjä hyödyntävien hankkeidenkin kanssa. Kirjan toisessa osassa on kaupungin eri yksiköiltä ja yhteistyökumppaneita kuvauksia siitä, kuinka videoneuvottelut on koettu ja otettu osaksi omaan työskentelytapaa. Kuvaan kuitenkin tässä lyhyesti yhteistyötä eri yksiköiden ja hankkeiden kanssa sekä yhteisiä saavutuksia.

18 17 KUVIO 1 Vipusateenvarjo Kuvio 1 kuvaa Vipu-projektin tavoitetta koota erilaiset videoneuvottelua koskevat hankkeet ja toiminnot yhteen ja auttaa teknisten ratkaisujen löytymisessä niin, että videoneuvottelut voidaan ottaa suoraan osaksi asiantuntijoiden työkäytäntöjä eikä teknisiin säätöihin mene asiantuntijoiden vähäisiä resursseja. Vipu-projekti on tehnyt erittäin tiivistä yhteistyötä T-Seniorit projektin kanssa. Vipu-projektin projektipäällikkö on vetänyt myös T-Seniorit projektia ja Vipuprojektin tekniset asiantuntijat ovat olleet kehittämässä T-Seniorit-projektissa tuotettua Ikälinja käyttöliittymään, joka hyödyntää kosketusnäytöllistä tietokonetta ja videoneuvotteluohjelmaa. T-Seniorit projekti kehittää videoneuvottelukäytäntöjä nimenomaan ikäihmisten kotona asumista tukeviin palveluihin. Sosiaalityöstä on löytynyt aktiivisia videoneuvottelujen hyödyntäjiä. Niinpä Vipuprojektin osaprojektina toteutettiin vipu-sos kesällä Siinä keskiössä oli viittomakielisiin palveluihin käyttöön otettu uusi henkilökohtainen videoneuvotteluratkaisu, joka mahdollistaa salatun kuvayhteyden avulla palvelujen saamisen viittomakielisen asiakkaan omalla äidinkielellä. Aikaisemmin välttämättömän tapaamisen asiakkaan kotona tai toimistolla voi nyt hoitaa joustavasti ja nopeasti ilman matkustamista etäyhteydellä. Asiakkaille on toimitettu myös viittomakieliset käyttöohjeet. Vipu-sos projektissa testattiin etäpalvelua viittomakielisten lisäksi myös puhevammaisten asiakkaiden kanssa tulkkipalvelussa ja asioimi-

19 18 sessa. Myös viittomakielen opetus erityiskoululta tavalliselle koululle on toteutettu lukuvuoden aikana etäopetuksena. Viittomakielisellä sosiaalityöntekijällä on erillinen videoneuvotteluohjelmalla varustettu kannettava tietokone, joka on myös muiden vammaispalvelujen työntekijöiden käytettävissä. Muualla sosiaalityössä videoneuvottelukäytännöt ovat levinneet osana perustyön kehittämistä. Asiakasohjaus Luotsin kanssa toteutettiin kesällä 2008 kysely niille kodeille ja laitoksille, joihin Tampereen kaupunki on sijoittanut lapsia ja nuoria. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa sijoituspaikkojen valmiuksia ja kiinnostusta ottaa käyttöön videoneuvottelut lasten asioiden hoitamisessa. Kyselyn tuloksena löytyi muutama isompi paikka, jossa videoneuvottelut olivat jo käytössä. Lisäksi löytyi kymmenkunta paikkaa, jotka halusivat olla mukana videoneuvottelukäytäntöjen levittämisessä ja joilla oli tekniset valmiudet ottaa videoneuvotteluteknologia käyttöön pienillä ponnisteluilla. Luotsin henkilöstö vaihdoksista johtuen varsinaiseen uusien käyttäjien pilottiin ei Vipu-projektin aikana päästy, mutta kehittämisajatuksia on edelleen ja videoneuvottelukäytäntöjen lisäämiseen sijoituspaikoissa kannustetaan. Sosiaaliasema Satama vastaa noin 400 tamperelaisen sijoitetun lapsen asioista. Se on ottanut Vipu-projektin aikana videoneuvottelut vahvemmin yhdeksi työskentelyvälineekseen. Ensisijaisesti videoneuvotteluja on käytetty isojen laitosten kanssa, joissa on käytössä perinteiset videoneuvotteluhuoneet. Satamassa on oma videoneuvotteluhuone. Perheasianyksikkö nykyinen perheoikeudellisten palvelujen yksikkö on käyttänyt videoneuvottelua huoltajuuskiistoissa lausuntojen tekemiseen yhdessä molempien vanhempien ja eri paikkakunnalla asuvan vanhemman sosiaalityöntekijöiden kanssa. Perheoikeudellisten palvelujen yksiköllä ei ole omia videoneuvottelutunnuksia tai videoneuvotteluhuonetta, vaan he käyttävät avopalveluiden yhteistä videoneuvotteluhuonetta. Terveydenhuollon puolella videoneuvottelukäytännöistä ei ole vielä syntynyt erillisiä hankkeita. Esimerkiksi keskuslastenneuvolan suurimpana tarpeena on saada videoneuvotteluyhteys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastojen ja lääkäreiden kanssa. Vipu-projektin aikana ei yrityksistä huolimatta saatu luotua riittäviä edellytyksiä helpolle päivittäiselle yhteyden pidolle. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kuitenkin juuri nyt kehittämässä henkilökohtaisen tason videoneuvotteluratkaisuja, joista uskotaan olevan jatkossa suuri apu yhteydenpitoon muun muassa keskuslasten neuvolan ja Taysin välillä. Myös konsultointia kaupungin erityisasiantuntijoilta peruspalveluihin viriteltiin Vipu-projektin aikana erityisesti perheneuvolan ja puheterapeuttien kanssa. Perheneuvola ei nähnyt nyt juuri tarvetta videoneuvotteluille, mutta puheterapeutit ottivat käyttöönsä Office Communicatorin (kts. kohta 3.2). Keskuslastenneuvolan työntekijöiden lisäksi aikuisterveydenhuollon, nuoriso ja äitiysneuvolan työntekijät ovat aktiivisimpina hyödyntäneet mahdollisuutta seurata sote-talolta etänä PSHP:n lähettämiä meeting-luentoja. Luentoja on talviaikaan ollut useita viikossa. Hatanpään sairaalan videoneuvotteluhuoneessa meeting-luentoja seurataan myös useamman kerran viikossa.

20 19 Mielenterveyspalveluissa Pitkäniemen sairaalasta lähettyjä uusinta tietoa sisältäviä meeting-ohjelmia on seurattu etänä aktiivisesti. Meeting-ohjelmia lähettävät etäteknologian avulla eri sairaanhoitopiirit ja niiden ajankohtaista tietoa seurataan pääasiassa aluesairaaloista. Mielenterveyspalveluissa ei olla oltu valmiita hankkimaan omaan videoneuvotteluhuonetta vaan he ovat testanneet erilaisia henkilökohtaisempaan käyttöön tarkoitettuja ratkaisuja. Vielä ei ole löytynyt heidän tarpeilleen täysin sopivaa ja toimintavarmaa ratkaisua ja he ovatkin osittain käyneet seuraamassa luentoja sote-talon videoneuvotteluhuoneesta. Henkilökohtaiseen asiakastyöhön soveltuvaa videoneuvottelua on suunniteltu myös mielenterveyspalveluissa. Kaste-hankkeen rahoituksella yhteistyössä Sopimusvuoren kanssa lähdetään syksyllä 2010 testaamaan videoneuvotteluavusteista kuntoutusta mielenterveyskuntoutujien kotona asumista tukevana palveluna. Tarkoituksena on saada videoneuvottelut myös kaupungin oman kotisairaalan ja uuden geripolin käyttöön. Haasteena näissä on ollut vielä internetyhteyden saamisen hitaus. Videoneuvotteluille riittävän kiinteän nettiyhteyden saaminen kestää viikkoja. Kotisairaalan ja geripolin asiakkuutta ei yleensä voida ennustaa viikkoja etukäteen vaan tarve videoneuvottelulle on akuutti. Kouluilla videoneuvottelukäytännöt ovat levinneet Opetushallituksen hankkeiden avulla. Virta hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Hankkeessa kehitetään etäopetuskäytäntöjä oman äidinkielen ja oman uskonnon opetuksessa seutukunnallisesti ala- ja yläkoulutuissa. Virtuaaliset alueresurssit hankkeessa taas etsitään videoneuvottelutekniikan avulla asiantuntijavieraita lukio-opetuksen tunneille. Hankkeen tavoitteena on laajeta Tampereen muutaman koulun pilotista valtakunnalliseksi asiantuntija pankiksi. Päivähoito oli erittäin aktiivisesti mukana OC eli sisämese pilotissa. Päivähoidon rakennemuutoksessa päiväkodin johtajalle tuli johdettavakseen useampi päiväkoti ja alueellista yhteistyötä tiivistettiin. OC tarjosi hyvän työkalun uusien työkäytäntöjen luomiseen ja entistä tiiviimpään yhteistyöhön eri toimipisteiden välillä. Tampereen kaupungin henkilöstölehti Vilkku teki jutun OC-pilotista ja päivähoidon kokemuksista numeroon 2/2009. Toiveena päiväkodeissa on, että erityistyöntekijät ottaisivat OC:n käyttöön ja antaisivat jatkossa sen avulla konsultaatiota erityisosaamista vaativissa tilanteissa entistä nopeammin ja tehokkaammin. Seutukunnallinen yhteistyö on Vipu-projektin tavoitteista ainoa, johon ei olla päästy. Yhteistyötä on Vipu-projektissa tehty muiden isojen kaupunkien kanssa, mutta lähikuntiin videoneuvottelukäytännöt eivät ole Vipu-projektin aikana levinneet. Seutukunnallisessa tietohallinnon johtoryhmässä asia on ollut pariinkin otteeseen käsiteltävänä. Seutukunnan kunnille on tarjottu mahdollisuutta tulla mukaan Tampereen kaupungin kanssa kilpailuttamaan videoneuvotteluratkaisut ja hyödyntämään Tampereen kaupungille kertynyttä osaamista. Seutukunnan tietohallintojohtajat eivät kuitenkaan nähneet kunnissaan tarvetta videoneuvotteluille. Käytännön tasolla lähialueen kunnat ovat kuitenkin olleet koulupuolella aktiivisesti mukana Virta-hankkeessa ja mukaan olisi halunnut enemmänkin

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011. Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011. Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011 Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja Oulun Seudun Mäntykoti ry www. mantykoti.fi Yleishyödyllinen,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Aikamatka päivän teemaan 1 Sisältö Mitä tarkoitamme etäpalveluilla? laaja pikakatsaus etäpalveluihin tämän päivän teemana videoneuvottelua hyödyntävät

Lisätiedot

Etäpalveluhanke katsaus menneeseen ja hankkeen tilannetta

Etäpalveluhanke katsaus menneeseen ja hankkeen tilannetta Ohjelma o 12.00 Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus o 12.30 Neuvottelulaitteiden korvaaminen - uuden ratkaisun esittely o 13.30 Tauko o 13. 45 Uuden ajanvarausjärjestelmän esittely o 14.30 Katsaus tulevaisuuteen

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI

VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI KEVÄTTIEDOTE 2009 VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI hankkeen kanssa Punos-hankkeessa on testattu puhevammaisten sähköisiä kommunikointisovelluksia yhdessä kuvapuhelinsovellusten kanssa. Hanke on

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Hyvää palvelua arjessa tieto Ja viestintäteknologiaa hyödyntäen hanke 1.11. 2009 31.1.2013. www.arjessa.fi

Hyvää palvelua arjessa tieto Ja viestintäteknologiaa hyödyntäen hanke 1.11. 2009 31.1.2013. www.arjessa.fi Hyvää palvelua arjessa tieto Ja viestintäteknologiaa hyödyntäen hanke 1.11. 2009 31.1.2013 www.arjessa.fi Hankkeen tavoitteet Kehittää hankkeen toiminta-alueilla käyttäjälähtöisesti sellaisia uutta teknologiaa

Lisätiedot

Valtakunnallinen etätulkkaushanke 2007-2009

Valtakunnallinen etätulkkaushanke 2007-2009 Valtakunnallinen etätulkkaushanke 2007-2009 Saavutettavuutta kuulo- ja puhevammaisten etätulkkaukseen Tulkkipalvelupäällikkö Timo Heiskala Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä Perustietoa hankkeesta

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 14.9.2010 Kuntayhtymän johtaja, TtL Kirsti Ylitalo 2010 Case: Oulunkaari Kuntien väkiluku 31.12.2009

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Videoneuvottelu uusi tapa kommunikoida 3. TelePresencen tuomat mahdollisuudet 4. TelePresence ratkaisun osat 5. Toimintaympäristö 6. Huoneen varustaminen 7. Yhteystiedot JOHDANTO

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Kehitysmatkalla suomalaisessa innovaatiopolitiikassa: teknologisista innovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Kysely laatutyöstä kunnille ja kuntayhtymille sekä valtion virastoille ja laitoksille

Kysely laatutyöstä kunnille ja kuntayhtymille sekä valtion virastoille ja laitoksille Kysely laatutyöstä kunnille ja kuntayhtymille sekä valtion virastoille ja laitoksille Jakelu: Arviointi- ja laadunhallinnan tehtävissä toimivat Kansallinen Laatuhanke on valtiovarainministeriön ja Suomen

Lisätiedot

Kehrä II -kehittämishanke. Myyrmäen ja KivA:n varhaiskasvatuksen laajennettu johtoryhmä

Kehrä II -kehittämishanke. Myyrmäen ja KivA:n varhaiskasvatuksen laajennettu johtoryhmä Kehrä II -kehittämishanke Myyrmäen ja KivA:n varhaiskasvatuksen laajennettu johtoryhmä 25.9.2012 KASTE-ohjelma Kaste-ohjelman tavoitteena on, että: I. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja II. Sosiaali-

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas vammaispalvelu

Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas vammaispalvelu Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas vammaispalvelu Terveys- ja talouspäivät 15.9.2016 erityisasiantuntija Mikko Jaakonsaari 6.9.2016 Page 1 Esimerkkinä henkilökohtainen apu 6.9.2016 Page 2 Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAAJENTAMINEN. Case VIRTA. päivät 2009

LAAJENTAMINEN. Case VIRTA. päivät 2009 KIELIOPETUKSEN LAAJENTAMINEN ETÄOPETUKSEN Ä KEINOIN Case VIRTA Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 2 Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut.

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

Mielenterveyshankkeiden arviointi - vastaajina ohjaus- ja johtoryhmän jäsenet

Mielenterveyshankkeiden arviointi - vastaajina ohjaus- ja johtoryhmän jäsenet Mielenterveyshankkeiden arviointi - vastaajina ohjaus- ja johtoryhmän jäsenet Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tammikuu 29 Mistä tiedot on saatu? Kysely lähetettiin kaikille johto-

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Lisää tehoa kommunikointiin

Lisää tehoa kommunikointiin Lisää tehoa kommunikointiin We accept the challenge! presented by Rauno Nousiainen Lisää tehoa kommunikointiin Rauno Nousiainen Manager, IT Infrastructure services Andritz Oy 2 Lisää tehoa kommunikointiin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 1 ETÄJUMPPA II PaKaste työskentelyjakso 2011 Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kolarin kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö... 3 3. Tavoite... 4 4. Toteutus...

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA v.1.0 25.03.2013 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Työryhmäkysymykset THL

Työryhmäkysymykset THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / POSKE Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt RYHMÄ 2. Työryhmäkysymykset Miten hyvin mallinnuksessa

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3856/05.10.01/2014 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Lehtinen, puh. 050 321 6289 Marja-Leena

Lisätiedot

Laura Simontaival, Kehittämistoiminnan vetäjä

Laura Simontaival, Kehittämistoiminnan vetäjä * Laura Simontaival, Kehittämistoiminnan vetäjä *Kuntoutus on jatkumoa sairauden hoidolle, toimintakyvyn merkityksen korostuminen (KELA, ICF) *Inhimillisesti tehokas uusi sairaala (ITU 2022) projektissa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA

LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA Ehdotus teemaryhmän ja tämän alaryhmien, maakunnan LAPE-ryhmän ja Pirkanmaan LAPE-hanke Pippurin työskentelylle 9/2017-> 6.9.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT)

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Sosiaalivirasto Nuoriso- asiain- keskus Hyvinvointia Opetusvirasto Terveyskeskus moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009-2012 Kärkihanke 1.2, pilottialueena

Lisätiedot

1.Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa 2.YKS väline ottaa asiakkaan elämästä kiinni ja motivoida 3.Kapea katsaus lainsäädäntöön

1.Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa 2.YKS väline ottaa asiakkaan elämästä kiinni ja motivoida 3.Kapea katsaus lainsäädäntöön Palveluohjaus 1.Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa 2.YKS väline ottaa asiakkaan elämästä kiinni ja motivoida 3.Kapea katsaus lainsäädäntöön Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Yhteiskehittämisen menetelmät osana sairaalan arkea 24.10.2013. Marika Järvinen asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Yhteiskehittämisen menetelmät osana sairaalan arkea 24.10.2013. Marika Järvinen asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhteiskehittämisen menetelmät osana sairaalan arkea 24.10.2013 Marika Järvinen asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Lähtökohtia Monien potilaiden ulottuvilla on rajattomasti

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi Sote-näkökulma aluekehittämiseen Mari Niemi 30.11.2017 TKI ja maakuntauudistus Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKItoiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot