JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA 229 TOIMEENPANO liite JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN ARVO FORSSIN ERO TYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA VARTEN SATU LINTUSEN IRTISANOMISILMOITUS PIRJO PALASMAAN EROANOMUS liite LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJIEN MÄÄRÄAIKAIEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/HARJUTIE ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/JÄRVIPUISTONKATU 6 B liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS liite SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA liite TEHTÄVÄNMUKAISTEN PERUSPALKKOJEN TARKISTUKSET liite TIEDOKSI liite KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SYKSYN 2013 OSALTA liite JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS liite POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN -TOIMINTAOHJE PÕLTSAMAAN KIRPPUTORIN KATTO RADIO DEIN KUULUVUUS POHJOIS- JA KESKI-UUDELLAMAALLA liite URAKKASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 249

2 KIRKKONEUVOSTO 11/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen (POISSA) Pekka Luuk Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj (POISSA) Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Henry Berg (seuraavalla kerralla Arne Graeffe). Laulettiin virsi 492: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on lähetetty kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 170 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 171 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu. Kn 171 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 172 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 172 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Täydennetty pykälä 178 Täydennetyt liitteet nro 184 A, 184 B ja 187 Lisättiin listalle 191 Urakkasopimusluonnoksen hyväksyminen ja liite nro 191

4 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 25 Kokouksen avaus 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 28 Ääntenlaskijoiden valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta Merkitään tiedoksi 30 Iltakoulu Seurakuntayhtymämalli 2015 Merkitään tiedoksi. 31 Sairaalasielunhoidon sopimusluonnoksen hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosääntöluonnoksesta Päätöksestä annetaan ote kirkkoherralle, Heli Seppäselle, Juhani Aarrolle ja Hyvinkään seurakunnalle 32 Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille 33 Suurella Sydämellä -palveluun liittyminen Päätöksestä annetaan ote vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmälle, kirkkoherralle, asianosaisille yrityksille, Keravan ja Tuusulan seurakunnille 34 Seurakuntatalon kattourakan urakkatarjouksen hyväksyminen Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle, kiinteistöjohkunnan puheenjohtajalle ja asianosaisille yrityksille. 35 Tiedoksi 36 Valitusosoitus 37 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi. Kn 173 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN Järvi-Datan yhteistyösopimuksen 4. pykälän mukaan henkilöstöstä todetaan, että yhteisenä johtavana viranhaltijana (tietohallintopäällikkönä) toimii isäntäseurakunnan talousjohtaja 10 %:n työaikamäärityksellä ja että molemmat osapuolet palkkaavat IThenkilön. Tuusulan seurakunnan IT-henkilöllä on IT-tehtävien lisäksi vastuuna hoitaa palkkio- ja matkalaskuasioita ja muita laskutusasioita. Tuusulan IT-henkilöllä on lisäksi ollut paljon virkavapauksia, jolloin sijaistaminen on tullut Järvenpään IT-henkilön tehtäväksi. Järvenpään IT-henkilöllä on ollut myös enemmän vastuuta ja tehtäviä kuin Tuusulan IT-henkilöllä mm. erilaisia kirkkohallitukselle tehtäviä selvityksiä ja käyttöoikeusmäärityksiä. Järvi-Datan neuvottelukunta on käsitellyt muutostarpeita yhteistyösopimukseen ja IT-henkilöiden tehtäviin. IT-henkilöt olivat kokeneet hankaluutena, että heillä ei ole ollut riittävästi yhteistä aikaa, jotta he voisivat jakaa tietoa ja selvittää asioita niin, että he olisivat samalla tavalla tietoisia Järvi-Datan yhteisistä asioista ja toisen seurakunnan IT-infrastruktuurista. Tärkeää on toimiminen yhteisenä IT-alueena. Yhteistyösopimusta tehtäessä oli ajatuksena, että kummallakin seurakunnalla olisi 100 %:nen IT-henkilö. Toteutunut työmäärä ei ole jakautunut tasaisesti Järvenpään ja Tuusulan IT-henkilöille. Tuusulan edustajat näkivät tilanteen samansuuntaisesti ja toivat esille, että sopimusta laadittaessa ei vielä tiedetty tehtävien työllistävyyttä. Tuusulan arvion mukaan heidän IT-asiantuntijansa oli käyttänyt 20 % työajasta taloushallinnon tehtäviin. Neuvottelukunta sopi, että Tuusulan seurakunta selvittää, onko IT-asiantuntija mahdollista irrottaa kokonaan IT-tehtäviin. Lisäksi sovittiin kerättäväksi tietoa, miten ITtehtävät seurakuntien IT-henkilöiden osalta jakautuvat laadullisesti ja minkä verran tehdään toistensa tehtäviä. Selvitykset piti tehdä toukokuun 2013 loppuun mennessä. Tilanne kuitenkin muuttui Tuusulan seurakunnan IT-sihteerin irtisanouduttua. Seurakuntien edustajat pitivät asiasta neuvottelun, jossa todettiin, että Tuusulan seurakunta säästötarpeiden takia palkkaa jatkossa vain 60 %:n työaikamääreellä olevan ITsihteerin. Osa Tuusulan tarvitsemista IT-palveluista tulee Järvenpään seurakunnan tietojärjestelmäasiantuntija Marja-Leena Rillalta ja tämä tulisi huomioida myös yhteistyösopimuksessa ja kustannusten jaossa. Tuusulan seurakunnan IT-sihteeri sijoitetaan ainakin Tuusulan seurakunnan ns. evakkoajaksi Järvenpään kirkonmäen toimistotiloihin. Tuusulan seurakunnan uudeksi IT-sihteeriksi on valittu Lari Harjunen. Liitteenä nro 174 on esitys uudeksi yhteistyösopimukseksi, joka on käsittelyssä Järvi-Datan neuvottelukunnassa

6 Kirkkoneuvosto 11/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen nro 174 mukaisen sopimuksen Järvi- Datan IT-yhteistyöstä. Kn 174 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

7 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ARVO FORSSIN ERO Seppälän kiinteistön talonmies Arvo Forss on saanut KEVAn tekemän päätöksen hänen vanhuuseläkkeestään alkaen ja toimittanut siitä kopion seurakuntaan Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron omalta osaltaan Arvo Forssille Seppälän kiinteistön talonmiehen tehtävästä Kn 175 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA VARTEN Tuusulan rovastikunnan puheenjohtajiston kokouksessa on sovittu, että valitaan kesäkuun kirkkoneuvostoissa virallinen työryhmä valmistelemaan seurakuntayhtymän muodostamista siten, että jokainen kirkkoneuvosto valitsee kolme (3) edustajaa työryhmään ja näistä kolmesta vähintään yksi on luottamushenkilö ja vähintään yksi viranhaltija. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kolme (3) edustajaa seurakuntayhtymän muodostamista valmistelemaan työryhmään. Näistä kolmesta vähintään yksi on luottamushenkilö ja vähintään yksi viranhaltija. Kn 176 päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita seurakuntayhtymän muodostamista valmistelemaan työryhmään kaksi (2) luottamushenkilö ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä kaksi viranhaltijaa. Luottamushenkilöistä edustajiksi ja heidän varajäsenikseen valittiin Jouko Porkka (varajäsen Jukka Virkki) ja Pekka Luuk (varajäsen Liisa Tuovinen). Viranhaltijoista edustajiksi valittiin kirkkoherra ja talousjohtaja.

9 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto SATU LINTUSEN IRTISANOMISILMOITUS Johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanomisilmoituksen : Irtisanoudun Järvenpään seurakunnan johtavan lapsityönohjaajan virasta siirtyessäni toisen työnantajan palvelukseen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiedoksi Satu Lintusen irtisanomisilmoituksen 2. perustaa työryhmän valmistelemaan johtavan lapsityönohjaajan viran täyttöä ja mahdollisia muutostarpeita sekä tarkastelemaan samalla kasvatuksen uuden organisaation johtamismallia 3. nimeää työryhmään kirkkoherran, nuorisopastori James Coxin, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjosen, kaksi kirkkoneuvoston edustajaa, kasvatusjohtokuntaa pyydetään nimeämään yksi edustaja. Puheenjohtajaksi nimetään toinen kirkkoneuvoston edustajista. 4. myöntää lapsityönohjaaja Iia Palmgrenille virkavapaata omasta virastaan ajalla toimiakseen johtavan lapsityönohjaajan viransijaisena ja vt. johtavana lapsityönohjaajana Kn 177 päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3: Kirkkoneuvoston edustajiksi työryhmään valittiin Jouko Porkka (pj.) ja Terttu Sihvola-Rauttu.

10 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto PIRJO PALASMAAN EROANOMUS Lastenohjaaja Pirjo Palasmaa irtisanoutuu lastenohjaajan toimesta alkaen jäädäkseen vanhuuseläkkeelle. Palasmaan tuntimäärä on 38.15h/viikossa, työtehtäviin kuuluu laaja-alainen lapsi- ja perhetyö. Viikoittaiseen perustyöhön eli kokoavan toiminnan tehtäviin tulevalla toimintakaudella kuuluvat päiväkerhotyö ja koululaisten iltapäivätoiminta sekä lastenohjaajien kesken yhteisesti jaettavat perheille suunnatut tapahtumat, messut ja kirkkohetket. Lapsityön toimintakaudeksi toiminnan toteuttamista varten on palkattu määräaikainen lastenohjaaja Pirjo Palasmaan tilalle. Näin kyseisen toimen täyttämisen tarve voidaan tutkia lukuvuoden aikana ja tehdä tarvittaessa muutokset seuraavan toimintakauden ryhmätarjontaan. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron lastenohjaaja Pirjo Palasmaalle anomuksen mukaisesti alkaen. Kn 178 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJIEN MÄÄRÄAIKAIEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA PERUSPAL- KAN TARKISTAMINEN Leirikeskuksenhoitaja on joutunut työtapaturman vuoksi sairauslomalle. Viikolla 20 selvisi, että sairausloma jatkuu kesän eli saakka tällä tietoa. Leirikeskuksen keittäjien joustaessa vuosiloma-ajoistaan ja seurakuntakeskuksen keittiöltä saataessa apua tehtävät voidaan järjestää. Leirikeskuksen keittäjien vastuu lisääntyy oman tehtävän hoitamisesta laajemmalle ja siksi on syytä huomioida palkkauksellisesti asiaa. Liitteenä nro 179 on leirikeskuksen keittäjien tehtävänkuvaus vaativuuskriteereineen siten että muutokset määräaikaiselta jaksolta ovat lihavoidulla. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy alkaen liitteenä nro 179 olevan tehtävänkuvauksen mukaiset leirikeskuksen keittäjien vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän sekä peruspalkan. Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka jatkuu leirikeskuksen hoitajan sairausloman ajan. Kn 179 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/HARJUTIE 18 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu tasapainottamaan seurakunnan taloutta myymällä seurakunnan asunto-osakkeita. Talousarviossa 2013 on merkitty tuloihin asunto-osakkeiden myynnistä saatavaa tuloa. Tuloksi merkitään osakkeiden kirjanpitoarvon ylittävä tulo. Verotulojen heikon kehityksen takia talousarvion 2013 verotulokohta vaikuttaa ylioptimistiselta, joten muita tuloja tarvitaan lisää. Lisäksi tavoitteena on kiinteistötoimen osalta keskittyä seurakunnan ydintehtävien palvelemiseen, mitä vuokra-asuntojen ylläpito ei ole. Seurakunnalla on 10 vuokrattavaa asuntoa ja seurakunnan alaisella Paloheimon lahjoitusrahastolla kolme. Asuntoosakkeina näistä em. on 6 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole ennen vuotta 2012 kattaneet niistä aiheutuneita käyttö- ja peruskorjauskuluja. Vuokria on nostettu vuodelle 2013 niin, että ulkopuoliset maksavat samantasoista vuokraa kuin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mestariasuntojen vuokralaiset. Toni Nurminen on irtisanonut vuokrasopimuksen As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoon 18 A 1 päättymään Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan antamaan seurakunnan omistaman As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoon 18 A 1 (3h+k 68 m 2 ) välittäjän kautta myytäväksi välittäjän kautta myytäväksi 2. valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietalan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneiston 18 A 1 kauppakirjan. Kn 180 päätös: Pekka Luuk esitti Arne Graeffen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja asian palauttamista valmisteluun äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys, jonka tulos oli 6 JAA-ääntä (Alaja, Sihvola-Rauttu, Tuovinen, Virkki, Åström, Koivisto), 2 EI-ääntä (Graeffe, Luuk) ja 2 tyhjää ääntä (Berg, Peltokoski). Äänestyksen tuloksena päätettiin jatkaa asian käsittelyä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 180. Käsittelyn kuluessa talousjohtaja teki esityksen, jonka mukaan seurakunnan omistamaa As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoa 18 A 1ei myydä, vaan siihen haetaan välittömästi vuokralaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

13 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/JÄRVIPUISTONKATU 6 B 9 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu tasapainottamaan seurakunnan taloutta myymällä seurakunnan asunto-osakkeita. Talousarviossa 2013 on merkitty tuloihin asunto-osakkeiden myynnistä saatavaa tuloa. Tuloksi merkitään osakkeiden kirjanpitoarvon ylittävä tulo. Verotulojen heikon kehityksen takia talousarvion 2013 verotulokohta vaikuttaa ylioptimistiselta, joten muita tuloja tarvitaan lisää. Lisäksi tavoitteena on kiinteistötoimen osalta keskittyä seurakunnan ydintehtävien palvelemiseen, mitä vuokra-asuntojen ylläpito ei ole. Seurakunnalla on 10 vuokrattavaa asuntoa ja seurakunnan alaisella Paloheimon lahjoitusrahastolla kolme. Asuntoosakkeina näistä em. on 6 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole aiempina vuosina kattaneet niistä aiheutuneita käyttö- ja peruskorjauskuluja. Vuokria on nostettu vuodelle 2013 niin, että ulkopuoliset maksavat samantasoista vuokraa kuin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mestariasuntojen vuokralaiset. Päivi Ihander on irtisanonut vuokrasopimuksen As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneistoon 6 B 9 päättymään Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan antamaan seurakunnan omistaman As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneiston 6 B 9 (3h+k 86 m 2 ) välittäjän kautta myytäväksi 2. valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietalan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneiston 6 B 9 kauppakirjan 3. että vähintään kolmelta kiinteistövälittäjältä pyydetään välityspalkkiotarjoukset ja hinta-arviot ao. huoneistosta. Valtuutus huoneiston myyntiin on talousjohtajalla, kun ostotarjous asettuu vähintään kiinteistövälittäjien arvioimaan hintahaarukkaan. Kn 181 päätös: Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

14 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 182 mukaisia hautahautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 182 esitetyn hautapaikkajärjestelyn. Kn 182 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki ei koske kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnon harjoitukseen liittyvää toimintaa. Tasa-arvolain 6 a mukaan tasa-arvosuunnitelma on laadittava työpaikalla, jossa on vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää: 1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasaarvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3. arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Seurakunnan tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Päivitys on suunniteltu tapahtuvaksi kolmen vuoden välein. Tasaarvosuunnittelu on työnantajavelvoite; työnantaja vastaa siitä, että tasa-arvosuunnitelma täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvosuunnitelma käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto. Yhteistyötoimikunnan asettama työryhmä (Marja Noso, Raija Korhonen ja Mikko Lundqvist) on päivittänyt seurakunnan tasa-arvosuunnitelman tutustuen suunnitelman laadinnasta annettuihin ohjeisiin. Päivitetty suunnitelma kattaa vuodet Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt suunnitelman omalta osaltaan kokouksessaan Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan tasa-arvosuunnitelman liitteen nro 183 mukaisesti. Kn 183 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄNMUKAISTEN PERUSPALKKOJEN TARKISTUKSET 2013 Kirkon alan tehtävien vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää on Järvenpään seurakunnassa sovellettu 2007 alkaen. Järjestelmään kuuluu, että tehtävien oleellisesti muuttuessa tehtävänkuvausta uusitaan ja siten myös palkkausta. Tehtävän vaativuuskriteerit voivat nousta tai laskea tehtävien muuttuessa. Vuosittain käydään tehtäväkuvauksen tarkastelu esimiehen ja alaisen välillä eli ns. ET-keskustelut. ET-keskustelun jälkeen seurakunnan palkkatyöryhmä käy läpi tehtäväkuvaukset ja tekee tarvittavat muutokset esityksiin, jotta tehtäväkuvien määritellyt vaativuuskriteerit ovat Järvenpään mallin mukaisia eli eri työalojen tehtäväkuvaukset yhteneväiset ja vaativuuskriteerien arvioinnit yhteisiä koko seurakunnassa. Palkkatyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajina kirkkoherra ja talousjohtaja sekä työntekijöiden edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tai jos ei ole pääluottamusmiestä niin luottamusmies. Palkkatyöryhmä on kokoontunut ja ja on erityisesti käynyt läpi ne tehtäväkuvaukset, joissa on esitetty teksti-, vaativuuskriteeri- tai vaativuusryhmämuutoksia sekä tarvittaessa vertailua muiden samankaltaisten tehtävien vaativuuskriteeristöön. Liitteen nro 184 A (salassa pidettävä) excel-taulukossa vaativuuskriteerimuutokset näkyvät sinisellä ja vaativuusryhmämuutokset punaisella värillä merkittynä. Tehtävänkuvauksien muutoksiin on varattu määrärahavaraus määriteltäessä palkkojen nousuprosentti talousarvioon. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu palkkakustannusten nousuun 1,9 %. KirVESTES:n sopimuskorotukset vuodelle 2013 olivat toteutettu palkkojen yleiskorotus 1,4 % ja samoin alkaen maksettava harkinnanvarainen (HAVA) korotus 0,5 %. Näin palkkoja korottava vaikutus on vuositasolla 1,425 %. Jotta palkkavaraus riittää, voidaan tehtävänmukaiset palkantarkistukset tehdä aikaisintaan alkaen. Liite nro 184 B. Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palkkaratkaisun vaativuuskriteereiksi, vaativuusryhmiksi, ja peruspalkoiksi liitteen nro 184 A mukaisesti KirVESTES:n soveltamisesta lukien. Kn 184 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9-10/2013 9/2013 Sähköiseen asiakirjahallintoon yhteinen tehtäväluokitus ja asiakirjamalleja 10/2013 Muutoksenhaku tietojen luovuttamista kirkonkirjoista koskevaan päätökseen Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2013 A11/ Henkilöstövaihdoksia Kirkon työmarkkinalaitoksen toimistossa. 2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna. Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Palvelussuhde KiT:n yleiskirjeet JÄRVI-DATAN TILIKAUDEN 2012 TILINTARKASTUSKERTOMUS BDO Audiator Oy:n tarkastaja Sirpa Karejoki on tarkastanut vuoden 2012 osalta Järvi-Datan tilit ja kustannusten jaon. Kertomuksen mukaan kulut ovat kirjanpidon ja Järvi-Data yhteistyösopimuksen mukaisia, liite nro 185/2. 3. JAMES COXIN SIVUTOIMILUPA Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt tiedoksi viranhaltijapäätöksen : Myönnetään pastori James Coxille omasta anomuksesta takautuvasti sivutoimilupa alkaen Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston määräämien Järvenpään seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan viran tehtävien hoitamiseen o.v.o toistaiseksi. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 185 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SYKSYN 2013 OSALTA Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varattu koulutus-, matka- ja majoituskuluihin yhteensä , joista matkakulujen osuus on Perheasiainneuvottelukeskuksen (PNK) koulutukset on käsitelty entiseen tapaan omana kokonaisuutena ja vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varattu PNK:n koulutus-, matka- ja majoituskuluihin yhteensä 7.300, joista matkakulujen osuus on Vuodelle 2013 kehittämissuunnitelmaan aiemmin hyväksyttyjen koulutustapahtumien yhteenlaskettu summa on PNK:n kehittämissuunnitelman yhteenlaskettu summa koulutustapahtumien osalta on Seurakunnassa hyväksytyn menettelyn mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelma tarkistetaan ja täydennetään syksyn 2013 osalta. Koulutusanomuksen voi tehdä työntekijä, joka ei ole ollut suunnitelmaa laadittaessa seurakunnan palveluksessa, tarvittu koulutus ei ollut aiemmin tiedossa, suunniteltu koulutus ei toteutunut tai muusta perustellusta syystä. Kyseessä on suunnitelman tarkistaminen, ei ylimääräisen edun tarjoaminen. Kertaalleen hylättyjä koulutussuunnitelmia ei enää oteta käsittelyyn. Koulutustapahtumiin täydennyshaun yhteydessä koulutustyöryhmä sai yhteensä viisi hakemusta, joista kolme sisälsi lähiesimiehen puoltavan lausunnon. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää kolmea lähiesimiesten puoltamaa koulutustapahtumaa kirkkoneuvoston päätettäväksi liitteiden nro 186 A ja B mukaisesti, yhteensä koulutustapahtumien ja matkakulujen osalta 845. PNK:n työntekijät eivät jättäneet koulutusanomuksia. Koko vuoden osalta talousarvioehdotukseen varatuista koulutus-, matkaja majoituskuluista (yhteensä ) käytetään Käyttämättä jää PNK:n osalta käyttämättä jää Yhteistyötoimikunta on antanut koulutustyöryhmän esitystä puoltavan lausunnon. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kehittämissuunnitelman täydennysosan liitteen nro 186 B mukaisesti. Kn 186 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPI- MUS Liitteenä nro 187 on selkeytetty Järvenpään seurakunnan ja Setelementti Louhela ry:n yhteistyösopimusluonnos. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela ry:n liitteen nro 187 mukaisen yhteistyösopimusluonnoksen. Kn 187 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN -TOIMINTAOHJE Työkykyä heikentävien asioiden kartoittamiseen ja sairaslomia aiheuttavien asioiden ennaltaehkäisyyn kirkkoneuvosto hyväksyi Varhaisen tuen - toimintaohjeen. Työkykyongelman havaitsemisessa ovat avainasemassa työtekijä itse, lähiesimies, työtoverit, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto. Aktiivisella puheeksi ottamisella pyritään ongelman määrittelemiseen ja siihen, etteivät asiat pitkittyessään muutu pahemmiksi. Puheeksi otto voi tapahtua yhdenkin huolestuttavan huomion, tapahtuman tai sairausloman seurauksena. Puheeksi ottamisen tulee tapahtua, jos työntekijällä on huolestuttavia poissaoloja 10 pv /6 kk tai useita lyhyitä poissaoloja esim. 4 pv/3 kk sisällä. Koska vuodesta 2011 vuoteen 2012 sairauspoissaolot lisääntyivät Järvenpään seurakunnassa n. 14,5 %, päätti yhteistyötoimikunta kokouksessaan päivittää toimintaohjeen. Yhteistyötoimikunta korosti, että työntekijä on itsensä paras asiantuntija. Työntekijöitä pitäisi ohjeistaa ottamaan kokemansa rasituksen mahdollisimman aikaisin puheeksi, jotta vältytään työuupumukselta. Aiempi ohjeistus on koskenut vain esimiehiä. Kari J. Hietala on päivittänyt aiemman toimintaohjeen Positiivisen varhaisen tuen - toimintaohjeeksi. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan Positiivisen varhaisen tuen -toimintaohjeen liitteen nro 188 mukaisena. Kn 188 päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

21 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto PÕLTSAMAAN KIRPPUTORIN KATTO Põltsamaan luterilainen seurakunta on lähestynyt Järvenpään seurakuntaa avustusanomuksella kirpputorin katon korjaamiseksi. Talousarviossa 2013 kansainvälisen diakonian projektiavustuksiin (tili 4823) on varattu Kattoremontin budjetti tarkentuu kokoukseen mennessä. Pj:n esitys: Kn 189 päätös: Kirkkoneuvosto päättää Põltsamaan seurakunnalle myönnettävästä avustuksesta kirpputorin katon korjaamiseksi. Puheenjohtaja esitti avustusta Põltsamaan seurakunnalle kirpputorin katon korjaamiseksi kansainvälisen diakonian projektiavustuksista (tili 4823). Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

22 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto RADIO DEIN KUULUVUUS POHJOIS- JA KESKI-UUDELLAMAALLA Hyvinkään seurakunnalle on tullut seurakuntalaisilta toiveita saada Radio Dei kuulumaan paremmin alueella. Radio Dein myyntipäällikkö Mikko Hurskaisen mukaan on avautunut mahdollisuus hankkia Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueelle oma kuuluvuustaajuus 89.9 MHz. Koska kuuluvuus tulisi kattamaan useiden seurakuntien alueita, Hyvinkään seurakunta kysyy seurakunnilta (Hausjärven, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan ev.lut. seurakunnat sekä Hyvinkään Helluntaiseurakunta) niiden kiinnostusta lähteä yhteistyössä rahoittamaan radion kuuluvuutta. Radio Deille on esitetty alustava hankesuunnitelma lähettimen sijoittamisesta Jokelaan. Valtion viestintäviraston valtuuttama Digita Oy asentaa lähettimen. Asema kattaisi Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueita. Alueen peitto on noin ihmistä. Jotta kuuluvuustaajuus alueella toteutuisi, päätös asiasta pitäisi Hurskaisen mukaan tehdä melko pian, esimerkiksi jo vuoden 2014 talousarvioon. Kuuluvuustaajuuden vuosikustannus on noin euroa. Kaikki lähettimet ovat Hurskaisen mukaan joko seurakuntien tai yksityisten kustantamia. Radio Dei on 15 vuotta sitten perustettu kokonaan kotimainen valtakunnallinen radioasema. Sillä on noin viikkokuuntelijaa. Lähetystaajuuksia on kahdenkymmenen kaupungin alueella ympäri maata. Suomen asukkaista noin neljä miljoonaa asuu Radio Dein kuuluvuusalueella (katso Radio Dein esittely-pdf-liitteet). Radio Deillä on toimitukset Helsingissä, Turussa ja Seinäjoella. Sillä on satakunta yhteistyökumppania eri puolilla maata. Radio Dei on voittoa tavoittelematon, ja se edustaa kristillisyyttä laajalla kirjolla. Ohjelmista noin 80 prosenttia tulee luterilaisen kirkon taholta. Vaihtoehtoja asian toteutukselle Hurskaisen mukaan olisivat: 1. Lahjoitus Kristityt Yhdessä Ry:n kautta 2. Ohjelma-ajan osto: Sunnuntain jumalanpalveluksen radiolähetys (kuten esimerkiksi Lohjan seurakunta) kodeekki + Internet yhteys kirkkoon) 3. Oma ohjelma Toivon Päivässä klo Oma ohjelma muuna aikana 5. Seurakuntien yhteinen ohjelma Mikäli radion kuuluvuuden rahoittamiselle löytyy halukkuutta, Radio Dei jatkaa asian valmistelua koskien osallistujien maksuosuuksia ja mahdollisia radio-ohjelmien tuotantoja. Pj:n esitys: Keskustellaan Järvenpään seurakunnan halukkuudesta lähteä mukaan rahoittamaan Radio Dein kuuluvuutta ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Kn 190 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot