JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA 229 TOIMEENPANO liite JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN ARVO FORSSIN ERO TYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA VARTEN SATU LINTUSEN IRTISANOMISILMOITUS PIRJO PALASMAAN EROANOMUS liite LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJIEN MÄÄRÄAIKAIEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/HARJUTIE ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/JÄRVIPUISTONKATU 6 B liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS liite SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA liite TEHTÄVÄNMUKAISTEN PERUSPALKKOJEN TARKISTUKSET liite TIEDOKSI liite KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SYKSYN 2013 OSALTA liite JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS liite POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN -TOIMINTAOHJE PÕLTSAMAAN KIRPPUTORIN KATTO RADIO DEIN KUULUVUUS POHJOIS- JA KESKI-UUDELLAMAALLA liite URAKKASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 249

2 KIRKKONEUVOSTO 11/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen (POISSA) Pekka Luuk Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj (POISSA) Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Henry Berg (seuraavalla kerralla Arne Graeffe). Laulettiin virsi 492: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on lähetetty kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 170 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 171 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu. Kn 171 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 172 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 172 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Täydennetty pykälä 178 Täydennetyt liitteet nro 184 A, 184 B ja 187 Lisättiin listalle 191 Urakkasopimusluonnoksen hyväksyminen ja liite nro 191

4 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 25 Kokouksen avaus 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 28 Ääntenlaskijoiden valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta Merkitään tiedoksi 30 Iltakoulu Seurakuntayhtymämalli 2015 Merkitään tiedoksi. 31 Sairaalasielunhoidon sopimusluonnoksen hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosääntöluonnoksesta Päätöksestä annetaan ote kirkkoherralle, Heli Seppäselle, Juhani Aarrolle ja Hyvinkään seurakunnalle 32 Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille 33 Suurella Sydämellä -palveluun liittyminen Päätöksestä annetaan ote vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmälle, kirkkoherralle, asianosaisille yrityksille, Keravan ja Tuusulan seurakunnille 34 Seurakuntatalon kattourakan urakkatarjouksen hyväksyminen Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle, kiinteistöjohkunnan puheenjohtajalle ja asianosaisille yrityksille. 35 Tiedoksi 36 Valitusosoitus 37 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi. Kn 173 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN Järvi-Datan yhteistyösopimuksen 4. pykälän mukaan henkilöstöstä todetaan, että yhteisenä johtavana viranhaltijana (tietohallintopäällikkönä) toimii isäntäseurakunnan talousjohtaja 10 %:n työaikamäärityksellä ja että molemmat osapuolet palkkaavat IThenkilön. Tuusulan seurakunnan IT-henkilöllä on IT-tehtävien lisäksi vastuuna hoitaa palkkio- ja matkalaskuasioita ja muita laskutusasioita. Tuusulan IT-henkilöllä on lisäksi ollut paljon virkavapauksia, jolloin sijaistaminen on tullut Järvenpään IT-henkilön tehtäväksi. Järvenpään IT-henkilöllä on ollut myös enemmän vastuuta ja tehtäviä kuin Tuusulan IT-henkilöllä mm. erilaisia kirkkohallitukselle tehtäviä selvityksiä ja käyttöoikeusmäärityksiä. Järvi-Datan neuvottelukunta on käsitellyt muutostarpeita yhteistyösopimukseen ja IT-henkilöiden tehtäviin. IT-henkilöt olivat kokeneet hankaluutena, että heillä ei ole ollut riittävästi yhteistä aikaa, jotta he voisivat jakaa tietoa ja selvittää asioita niin, että he olisivat samalla tavalla tietoisia Järvi-Datan yhteisistä asioista ja toisen seurakunnan IT-infrastruktuurista. Tärkeää on toimiminen yhteisenä IT-alueena. Yhteistyösopimusta tehtäessä oli ajatuksena, että kummallakin seurakunnalla olisi 100 %:nen IT-henkilö. Toteutunut työmäärä ei ole jakautunut tasaisesti Järvenpään ja Tuusulan IT-henkilöille. Tuusulan edustajat näkivät tilanteen samansuuntaisesti ja toivat esille, että sopimusta laadittaessa ei vielä tiedetty tehtävien työllistävyyttä. Tuusulan arvion mukaan heidän IT-asiantuntijansa oli käyttänyt 20 % työajasta taloushallinnon tehtäviin. Neuvottelukunta sopi, että Tuusulan seurakunta selvittää, onko IT-asiantuntija mahdollista irrottaa kokonaan IT-tehtäviin. Lisäksi sovittiin kerättäväksi tietoa, miten ITtehtävät seurakuntien IT-henkilöiden osalta jakautuvat laadullisesti ja minkä verran tehdään toistensa tehtäviä. Selvitykset piti tehdä toukokuun 2013 loppuun mennessä. Tilanne kuitenkin muuttui Tuusulan seurakunnan IT-sihteerin irtisanouduttua. Seurakuntien edustajat pitivät asiasta neuvottelun, jossa todettiin, että Tuusulan seurakunta säästötarpeiden takia palkkaa jatkossa vain 60 %:n työaikamääreellä olevan ITsihteerin. Osa Tuusulan tarvitsemista IT-palveluista tulee Järvenpään seurakunnan tietojärjestelmäasiantuntija Marja-Leena Rillalta ja tämä tulisi huomioida myös yhteistyösopimuksessa ja kustannusten jaossa. Tuusulan seurakunnan IT-sihteeri sijoitetaan ainakin Tuusulan seurakunnan ns. evakkoajaksi Järvenpään kirkonmäen toimistotiloihin. Tuusulan seurakunnan uudeksi IT-sihteeriksi on valittu Lari Harjunen. Liitteenä nro 174 on esitys uudeksi yhteistyösopimukseksi, joka on käsittelyssä Järvi-Datan neuvottelukunnassa

6 Kirkkoneuvosto 11/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen nro 174 mukaisen sopimuksen Järvi- Datan IT-yhteistyöstä. Kn 174 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

7 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ARVO FORSSIN ERO Seppälän kiinteistön talonmies Arvo Forss on saanut KEVAn tekemän päätöksen hänen vanhuuseläkkeestään alkaen ja toimittanut siitä kopion seurakuntaan Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron omalta osaltaan Arvo Forssille Seppälän kiinteistön talonmiehen tehtävästä Kn 175 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA VARTEN Tuusulan rovastikunnan puheenjohtajiston kokouksessa on sovittu, että valitaan kesäkuun kirkkoneuvostoissa virallinen työryhmä valmistelemaan seurakuntayhtymän muodostamista siten, että jokainen kirkkoneuvosto valitsee kolme (3) edustajaa työryhmään ja näistä kolmesta vähintään yksi on luottamushenkilö ja vähintään yksi viranhaltija. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kolme (3) edustajaa seurakuntayhtymän muodostamista valmistelemaan työryhmään. Näistä kolmesta vähintään yksi on luottamushenkilö ja vähintään yksi viranhaltija. Kn 176 päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita seurakuntayhtymän muodostamista valmistelemaan työryhmään kaksi (2) luottamushenkilö ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä kaksi viranhaltijaa. Luottamushenkilöistä edustajiksi ja heidän varajäsenikseen valittiin Jouko Porkka (varajäsen Jukka Virkki) ja Pekka Luuk (varajäsen Liisa Tuovinen). Viranhaltijoista edustajiksi valittiin kirkkoherra ja talousjohtaja.

9 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto SATU LINTUSEN IRTISANOMISILMOITUS Johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanomisilmoituksen : Irtisanoudun Järvenpään seurakunnan johtavan lapsityönohjaajan virasta siirtyessäni toisen työnantajan palvelukseen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiedoksi Satu Lintusen irtisanomisilmoituksen 2. perustaa työryhmän valmistelemaan johtavan lapsityönohjaajan viran täyttöä ja mahdollisia muutostarpeita sekä tarkastelemaan samalla kasvatuksen uuden organisaation johtamismallia 3. nimeää työryhmään kirkkoherran, nuorisopastori James Coxin, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjosen, kaksi kirkkoneuvoston edustajaa, kasvatusjohtokuntaa pyydetään nimeämään yksi edustaja. Puheenjohtajaksi nimetään toinen kirkkoneuvoston edustajista. 4. myöntää lapsityönohjaaja Iia Palmgrenille virkavapaata omasta virastaan ajalla toimiakseen johtavan lapsityönohjaajan viransijaisena ja vt. johtavana lapsityönohjaajana Kn 177 päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3: Kirkkoneuvoston edustajiksi työryhmään valittiin Jouko Porkka (pj.) ja Terttu Sihvola-Rauttu.

10 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto PIRJO PALASMAAN EROANOMUS Lastenohjaaja Pirjo Palasmaa irtisanoutuu lastenohjaajan toimesta alkaen jäädäkseen vanhuuseläkkeelle. Palasmaan tuntimäärä on 38.15h/viikossa, työtehtäviin kuuluu laaja-alainen lapsi- ja perhetyö. Viikoittaiseen perustyöhön eli kokoavan toiminnan tehtäviin tulevalla toimintakaudella kuuluvat päiväkerhotyö ja koululaisten iltapäivätoiminta sekä lastenohjaajien kesken yhteisesti jaettavat perheille suunnatut tapahtumat, messut ja kirkkohetket. Lapsityön toimintakaudeksi toiminnan toteuttamista varten on palkattu määräaikainen lastenohjaaja Pirjo Palasmaan tilalle. Näin kyseisen toimen täyttämisen tarve voidaan tutkia lukuvuoden aikana ja tehdä tarvittaessa muutokset seuraavan toimintakauden ryhmätarjontaan. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron lastenohjaaja Pirjo Palasmaalle anomuksen mukaisesti alkaen. Kn 178 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJIEN MÄÄRÄAIKAIEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA PERUSPAL- KAN TARKISTAMINEN Leirikeskuksenhoitaja on joutunut työtapaturman vuoksi sairauslomalle. Viikolla 20 selvisi, että sairausloma jatkuu kesän eli saakka tällä tietoa. Leirikeskuksen keittäjien joustaessa vuosiloma-ajoistaan ja seurakuntakeskuksen keittiöltä saataessa apua tehtävät voidaan järjestää. Leirikeskuksen keittäjien vastuu lisääntyy oman tehtävän hoitamisesta laajemmalle ja siksi on syytä huomioida palkkauksellisesti asiaa. Liitteenä nro 179 on leirikeskuksen keittäjien tehtävänkuvaus vaativuuskriteereineen siten että muutokset määräaikaiselta jaksolta ovat lihavoidulla. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy alkaen liitteenä nro 179 olevan tehtävänkuvauksen mukaiset leirikeskuksen keittäjien vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän sekä peruspalkan. Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka jatkuu leirikeskuksen hoitajan sairausloman ajan. Kn 179 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/HARJUTIE 18 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu tasapainottamaan seurakunnan taloutta myymällä seurakunnan asunto-osakkeita. Talousarviossa 2013 on merkitty tuloihin asunto-osakkeiden myynnistä saatavaa tuloa. Tuloksi merkitään osakkeiden kirjanpitoarvon ylittävä tulo. Verotulojen heikon kehityksen takia talousarvion 2013 verotulokohta vaikuttaa ylioptimistiselta, joten muita tuloja tarvitaan lisää. Lisäksi tavoitteena on kiinteistötoimen osalta keskittyä seurakunnan ydintehtävien palvelemiseen, mitä vuokra-asuntojen ylläpito ei ole. Seurakunnalla on 10 vuokrattavaa asuntoa ja seurakunnan alaisella Paloheimon lahjoitusrahastolla kolme. Asuntoosakkeina näistä em. on 6 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole ennen vuotta 2012 kattaneet niistä aiheutuneita käyttö- ja peruskorjauskuluja. Vuokria on nostettu vuodelle 2013 niin, että ulkopuoliset maksavat samantasoista vuokraa kuin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mestariasuntojen vuokralaiset. Toni Nurminen on irtisanonut vuokrasopimuksen As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoon 18 A 1 päättymään Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan antamaan seurakunnan omistaman As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoon 18 A 1 (3h+k 68 m 2 ) välittäjän kautta myytäväksi välittäjän kautta myytäväksi 2. valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietalan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneiston 18 A 1 kauppakirjan. Kn 180 päätös: Pekka Luuk esitti Arne Graeffen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja asian palauttamista valmisteluun äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys, jonka tulos oli 6 JAA-ääntä (Alaja, Sihvola-Rauttu, Tuovinen, Virkki, Åström, Koivisto), 2 EI-ääntä (Graeffe, Luuk) ja 2 tyhjää ääntä (Berg, Peltokoski). Äänestyksen tuloksena päätettiin jatkaa asian käsittelyä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 180. Käsittelyn kuluessa talousjohtaja teki esityksen, jonka mukaan seurakunnan omistamaa As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoa 18 A 1ei myydä, vaan siihen haetaan välittömästi vuokralaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

13 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/JÄRVIPUISTONKATU 6 B 9 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu tasapainottamaan seurakunnan taloutta myymällä seurakunnan asunto-osakkeita. Talousarviossa 2013 on merkitty tuloihin asunto-osakkeiden myynnistä saatavaa tuloa. Tuloksi merkitään osakkeiden kirjanpitoarvon ylittävä tulo. Verotulojen heikon kehityksen takia talousarvion 2013 verotulokohta vaikuttaa ylioptimistiselta, joten muita tuloja tarvitaan lisää. Lisäksi tavoitteena on kiinteistötoimen osalta keskittyä seurakunnan ydintehtävien palvelemiseen, mitä vuokra-asuntojen ylläpito ei ole. Seurakunnalla on 10 vuokrattavaa asuntoa ja seurakunnan alaisella Paloheimon lahjoitusrahastolla kolme. Asuntoosakkeina näistä em. on 6 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole aiempina vuosina kattaneet niistä aiheutuneita käyttö- ja peruskorjauskuluja. Vuokria on nostettu vuodelle 2013 niin, että ulkopuoliset maksavat samantasoista vuokraa kuin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mestariasuntojen vuokralaiset. Päivi Ihander on irtisanonut vuokrasopimuksen As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneistoon 6 B 9 päättymään Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan antamaan seurakunnan omistaman As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneiston 6 B 9 (3h+k 86 m 2 ) välittäjän kautta myytäväksi 2. valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietalan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneiston 6 B 9 kauppakirjan 3. että vähintään kolmelta kiinteistövälittäjältä pyydetään välityspalkkiotarjoukset ja hinta-arviot ao. huoneistosta. Valtuutus huoneiston myyntiin on talousjohtajalla, kun ostotarjous asettuu vähintään kiinteistövälittäjien arvioimaan hintahaarukkaan. Kn 181 päätös: Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

14 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 182 mukaisia hautahautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 182 esitetyn hautapaikkajärjestelyn. Kn 182 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki ei koske kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnon harjoitukseen liittyvää toimintaa. Tasa-arvolain 6 a mukaan tasa-arvosuunnitelma on laadittava työpaikalla, jossa on vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää: 1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasaarvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3. arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Seurakunnan tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Päivitys on suunniteltu tapahtuvaksi kolmen vuoden välein. Tasaarvosuunnittelu on työnantajavelvoite; työnantaja vastaa siitä, että tasa-arvosuunnitelma täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvosuunnitelma käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto. Yhteistyötoimikunnan asettama työryhmä (Marja Noso, Raija Korhonen ja Mikko Lundqvist) on päivittänyt seurakunnan tasa-arvosuunnitelman tutustuen suunnitelman laadinnasta annettuihin ohjeisiin. Päivitetty suunnitelma kattaa vuodet Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt suunnitelman omalta osaltaan kokouksessaan Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan tasa-arvosuunnitelman liitteen nro 183 mukaisesti. Kn 183 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄNMUKAISTEN PERUSPALKKOJEN TARKISTUKSET 2013 Kirkon alan tehtävien vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää on Järvenpään seurakunnassa sovellettu 2007 alkaen. Järjestelmään kuuluu, että tehtävien oleellisesti muuttuessa tehtävänkuvausta uusitaan ja siten myös palkkausta. Tehtävän vaativuuskriteerit voivat nousta tai laskea tehtävien muuttuessa. Vuosittain käydään tehtäväkuvauksen tarkastelu esimiehen ja alaisen välillä eli ns. ET-keskustelut. ET-keskustelun jälkeen seurakunnan palkkatyöryhmä käy läpi tehtäväkuvaukset ja tekee tarvittavat muutokset esityksiin, jotta tehtäväkuvien määritellyt vaativuuskriteerit ovat Järvenpään mallin mukaisia eli eri työalojen tehtäväkuvaukset yhteneväiset ja vaativuuskriteerien arvioinnit yhteisiä koko seurakunnassa. Palkkatyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajina kirkkoherra ja talousjohtaja sekä työntekijöiden edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tai jos ei ole pääluottamusmiestä niin luottamusmies. Palkkatyöryhmä on kokoontunut ja ja on erityisesti käynyt läpi ne tehtäväkuvaukset, joissa on esitetty teksti-, vaativuuskriteeri- tai vaativuusryhmämuutoksia sekä tarvittaessa vertailua muiden samankaltaisten tehtävien vaativuuskriteeristöön. Liitteen nro 184 A (salassa pidettävä) excel-taulukossa vaativuuskriteerimuutokset näkyvät sinisellä ja vaativuusryhmämuutokset punaisella värillä merkittynä. Tehtävänkuvauksien muutoksiin on varattu määrärahavaraus määriteltäessä palkkojen nousuprosentti talousarvioon. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu palkkakustannusten nousuun 1,9 %. KirVESTES:n sopimuskorotukset vuodelle 2013 olivat toteutettu palkkojen yleiskorotus 1,4 % ja samoin alkaen maksettava harkinnanvarainen (HAVA) korotus 0,5 %. Näin palkkoja korottava vaikutus on vuositasolla 1,425 %. Jotta palkkavaraus riittää, voidaan tehtävänmukaiset palkantarkistukset tehdä aikaisintaan alkaen. Liite nro 184 B. Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palkkaratkaisun vaativuuskriteereiksi, vaativuusryhmiksi, ja peruspalkoiksi liitteen nro 184 A mukaisesti KirVESTES:n soveltamisesta lukien. Kn 184 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9-10/2013 9/2013 Sähköiseen asiakirjahallintoon yhteinen tehtäväluokitus ja asiakirjamalleja 10/2013 Muutoksenhaku tietojen luovuttamista kirkonkirjoista koskevaan päätökseen Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2013 A11/ Henkilöstövaihdoksia Kirkon työmarkkinalaitoksen toimistossa. 2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna. Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Palvelussuhde KiT:n yleiskirjeet JÄRVI-DATAN TILIKAUDEN 2012 TILINTARKASTUSKERTOMUS BDO Audiator Oy:n tarkastaja Sirpa Karejoki on tarkastanut vuoden 2012 osalta Järvi-Datan tilit ja kustannusten jaon. Kertomuksen mukaan kulut ovat kirjanpidon ja Järvi-Data yhteistyösopimuksen mukaisia, liite nro 185/2. 3. JAMES COXIN SIVUTOIMILUPA Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt tiedoksi viranhaltijapäätöksen : Myönnetään pastori James Coxille omasta anomuksesta takautuvasti sivutoimilupa alkaen Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston määräämien Järvenpään seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan viran tehtävien hoitamiseen o.v.o toistaiseksi. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 185 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SYKSYN 2013 OSALTA Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varattu koulutus-, matka- ja majoituskuluihin yhteensä , joista matkakulujen osuus on Perheasiainneuvottelukeskuksen (PNK) koulutukset on käsitelty entiseen tapaan omana kokonaisuutena ja vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varattu PNK:n koulutus-, matka- ja majoituskuluihin yhteensä 7.300, joista matkakulujen osuus on Vuodelle 2013 kehittämissuunnitelmaan aiemmin hyväksyttyjen koulutustapahtumien yhteenlaskettu summa on PNK:n kehittämissuunnitelman yhteenlaskettu summa koulutustapahtumien osalta on Seurakunnassa hyväksytyn menettelyn mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelma tarkistetaan ja täydennetään syksyn 2013 osalta. Koulutusanomuksen voi tehdä työntekijä, joka ei ole ollut suunnitelmaa laadittaessa seurakunnan palveluksessa, tarvittu koulutus ei ollut aiemmin tiedossa, suunniteltu koulutus ei toteutunut tai muusta perustellusta syystä. Kyseessä on suunnitelman tarkistaminen, ei ylimääräisen edun tarjoaminen. Kertaalleen hylättyjä koulutussuunnitelmia ei enää oteta käsittelyyn. Koulutustapahtumiin täydennyshaun yhteydessä koulutustyöryhmä sai yhteensä viisi hakemusta, joista kolme sisälsi lähiesimiehen puoltavan lausunnon. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää kolmea lähiesimiesten puoltamaa koulutustapahtumaa kirkkoneuvoston päätettäväksi liitteiden nro 186 A ja B mukaisesti, yhteensä koulutustapahtumien ja matkakulujen osalta 845. PNK:n työntekijät eivät jättäneet koulutusanomuksia. Koko vuoden osalta talousarvioehdotukseen varatuista koulutus-, matkaja majoituskuluista (yhteensä ) käytetään Käyttämättä jää PNK:n osalta käyttämättä jää Yhteistyötoimikunta on antanut koulutustyöryhmän esitystä puoltavan lausunnon. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kehittämissuunnitelman täydennysosan liitteen nro 186 B mukaisesti. Kn 186 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPI- MUS Liitteenä nro 187 on selkeytetty Järvenpään seurakunnan ja Setelementti Louhela ry:n yhteistyösopimusluonnos. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela ry:n liitteen nro 187 mukaisen yhteistyösopimusluonnoksen. Kn 187 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN -TOIMINTAOHJE Työkykyä heikentävien asioiden kartoittamiseen ja sairaslomia aiheuttavien asioiden ennaltaehkäisyyn kirkkoneuvosto hyväksyi Varhaisen tuen - toimintaohjeen. Työkykyongelman havaitsemisessa ovat avainasemassa työtekijä itse, lähiesimies, työtoverit, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto. Aktiivisella puheeksi ottamisella pyritään ongelman määrittelemiseen ja siihen, etteivät asiat pitkittyessään muutu pahemmiksi. Puheeksi otto voi tapahtua yhdenkin huolestuttavan huomion, tapahtuman tai sairausloman seurauksena. Puheeksi ottamisen tulee tapahtua, jos työntekijällä on huolestuttavia poissaoloja 10 pv /6 kk tai useita lyhyitä poissaoloja esim. 4 pv/3 kk sisällä. Koska vuodesta 2011 vuoteen 2012 sairauspoissaolot lisääntyivät Järvenpään seurakunnassa n. 14,5 %, päätti yhteistyötoimikunta kokouksessaan päivittää toimintaohjeen. Yhteistyötoimikunta korosti, että työntekijä on itsensä paras asiantuntija. Työntekijöitä pitäisi ohjeistaa ottamaan kokemansa rasituksen mahdollisimman aikaisin puheeksi, jotta vältytään työuupumukselta. Aiempi ohjeistus on koskenut vain esimiehiä. Kari J. Hietala on päivittänyt aiemman toimintaohjeen Positiivisen varhaisen tuen - toimintaohjeeksi. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan Positiivisen varhaisen tuen -toimintaohjeen liitteen nro 188 mukaisena. Kn 188 päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

21 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto PÕLTSAMAAN KIRPPUTORIN KATTO Põltsamaan luterilainen seurakunta on lähestynyt Järvenpään seurakuntaa avustusanomuksella kirpputorin katon korjaamiseksi. Talousarviossa 2013 kansainvälisen diakonian projektiavustuksiin (tili 4823) on varattu Kattoremontin budjetti tarkentuu kokoukseen mennessä. Pj:n esitys: Kn 189 päätös: Kirkkoneuvosto päättää Põltsamaan seurakunnalle myönnettävästä avustuksesta kirpputorin katon korjaamiseksi. Puheenjohtaja esitti avustusta Põltsamaan seurakunnalle kirpputorin katon korjaamiseksi kansainvälisen diakonian projektiavustuksista (tili 4823). Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

22 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto RADIO DEIN KUULUVUUS POHJOIS- JA KESKI-UUDELLAMAALLA Hyvinkään seurakunnalle on tullut seurakuntalaisilta toiveita saada Radio Dei kuulumaan paremmin alueella. Radio Dein myyntipäällikkö Mikko Hurskaisen mukaan on avautunut mahdollisuus hankkia Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueelle oma kuuluvuustaajuus 89.9 MHz. Koska kuuluvuus tulisi kattamaan useiden seurakuntien alueita, Hyvinkään seurakunta kysyy seurakunnilta (Hausjärven, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan ev.lut. seurakunnat sekä Hyvinkään Helluntaiseurakunta) niiden kiinnostusta lähteä yhteistyössä rahoittamaan radion kuuluvuutta. Radio Deille on esitetty alustava hankesuunnitelma lähettimen sijoittamisesta Jokelaan. Valtion viestintäviraston valtuuttama Digita Oy asentaa lähettimen. Asema kattaisi Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueita. Alueen peitto on noin ihmistä. Jotta kuuluvuustaajuus alueella toteutuisi, päätös asiasta pitäisi Hurskaisen mukaan tehdä melko pian, esimerkiksi jo vuoden 2014 talousarvioon. Kuuluvuustaajuuden vuosikustannus on noin euroa. Kaikki lähettimet ovat Hurskaisen mukaan joko seurakuntien tai yksityisten kustantamia. Radio Dei on 15 vuotta sitten perustettu kokonaan kotimainen valtakunnallinen radioasema. Sillä on noin viikkokuuntelijaa. Lähetystaajuuksia on kahdenkymmenen kaupungin alueella ympäri maata. Suomen asukkaista noin neljä miljoonaa asuu Radio Dein kuuluvuusalueella (katso Radio Dein esittely-pdf-liitteet). Radio Deillä on toimitukset Helsingissä, Turussa ja Seinäjoella. Sillä on satakunta yhteistyökumppania eri puolilla maata. Radio Dei on voittoa tavoittelematon, ja se edustaa kristillisyyttä laajalla kirjolla. Ohjelmista noin 80 prosenttia tulee luterilaisen kirkon taholta. Vaihtoehtoja asian toteutukselle Hurskaisen mukaan olisivat: 1. Lahjoitus Kristityt Yhdessä Ry:n kautta 2. Ohjelma-ajan osto: Sunnuntain jumalanpalveluksen radiolähetys (kuten esimerkiksi Lohjan seurakunta) kodeekki + Internet yhteys kirkkoon) 3. Oma ohjelma Toivon Päivässä klo Oma ohjelma muuna aikana 5. Seurakuntien yhteinen ohjelma Mikäli radion kuuluvuuden rahoittamiselle löytyy halukkuutta, Radio Dei jatkaa asian valmistelua koskien osallistujien maksuosuuksia ja mahdollisia radio-ohjelmien tuotantoja. Pj:n esitys: Keskustellaan Järvenpään seurakunnan halukkuudesta lähteä mukaan rahoittamaan Radio Dein kuuluvuutta ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Kn 190 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 06.02.2013 1/13 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Keskiviikko 06.02.2013 klo 17.30 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 27.8.2013 klo 18.30 21.33 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 194 KOKOUKSEN AVAUS 254 195 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 Paikka: Kirkonkulman Sali Aika: Keskiviikkona 6.2.2013 klo 18.00-19.25 liite sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.5.2013 klo 18.00 18.14 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 159 KOKOUKSEN AVAUS 216 160 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.8.2015 klo 18.30 PAIKKA: Loutin kerhotalo, Harjutie 2 Liite Asia 146 KOKOUKSEN AVAUS... 167 147 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 30.4.2013 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 30.4.2013 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51 Kokousaika Tiistai 30.4.2013 kello 16.30 17.05 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto AIKA: Keskiviikko 12.10.2011 klo 17.00 PAIKKA: Kirkkosali Liite Asia sivu 234 Kokouksen avaus 333 235 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 333 236 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.2.2012 klo 17.40-18.18 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Haapala Heikki Kautto Kaisa Kiukkonen Sirpa Pihkala Isto Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot