JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA 229 TOIMEENPANO liite JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN ARVO FORSSIN ERO TYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA VARTEN SATU LINTUSEN IRTISANOMISILMOITUS PIRJO PALASMAAN EROANOMUS liite LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJIEN MÄÄRÄAIKAIEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/HARJUTIE ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/JÄRVIPUISTONKATU 6 B liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS liite SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA liite TEHTÄVÄNMUKAISTEN PERUSPALKKOJEN TARKISTUKSET liite TIEDOKSI liite KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SYKSYN 2013 OSALTA liite JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS liite POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN -TOIMINTAOHJE PÕLTSAMAAN KIRPPUTORIN KATTO RADIO DEIN KUULUVUUS POHJOIS- JA KESKI-UUDELLAMAALLA liite URAKKASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 249

2 KIRKKONEUVOSTO 11/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen (POISSA) Pekka Luuk Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj (POISSA) Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Henry Berg (seuraavalla kerralla Arne Graeffe). Laulettiin virsi 492: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on lähetetty kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 170 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 171 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu. Kn 171 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 172 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 172 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Täydennetty pykälä 178 Täydennetyt liitteet nro 184 A, 184 B ja 187 Lisättiin listalle 191 Urakkasopimusluonnoksen hyväksyminen ja liite nro 191

4 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 25 Kokouksen avaus 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 28 Ääntenlaskijoiden valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta Merkitään tiedoksi 30 Iltakoulu Seurakuntayhtymämalli 2015 Merkitään tiedoksi. 31 Sairaalasielunhoidon sopimusluonnoksen hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosääntöluonnoksesta Päätöksestä annetaan ote kirkkoherralle, Heli Seppäselle, Juhani Aarrolle ja Hyvinkään seurakunnalle 32 Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille 33 Suurella Sydämellä -palveluun liittyminen Päätöksestä annetaan ote vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmälle, kirkkoherralle, asianosaisille yrityksille, Keravan ja Tuusulan seurakunnille 34 Seurakuntatalon kattourakan urakkatarjouksen hyväksyminen Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle, kiinteistöjohkunnan puheenjohtajalle ja asianosaisille yrityksille. 35 Tiedoksi 36 Valitusosoitus 37 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi. Kn 173 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN Järvi-Datan yhteistyösopimuksen 4. pykälän mukaan henkilöstöstä todetaan, että yhteisenä johtavana viranhaltijana (tietohallintopäällikkönä) toimii isäntäseurakunnan talousjohtaja 10 %:n työaikamäärityksellä ja että molemmat osapuolet palkkaavat IThenkilön. Tuusulan seurakunnan IT-henkilöllä on IT-tehtävien lisäksi vastuuna hoitaa palkkio- ja matkalaskuasioita ja muita laskutusasioita. Tuusulan IT-henkilöllä on lisäksi ollut paljon virkavapauksia, jolloin sijaistaminen on tullut Järvenpään IT-henkilön tehtäväksi. Järvenpään IT-henkilöllä on ollut myös enemmän vastuuta ja tehtäviä kuin Tuusulan IT-henkilöllä mm. erilaisia kirkkohallitukselle tehtäviä selvityksiä ja käyttöoikeusmäärityksiä. Järvi-Datan neuvottelukunta on käsitellyt muutostarpeita yhteistyösopimukseen ja IT-henkilöiden tehtäviin. IT-henkilöt olivat kokeneet hankaluutena, että heillä ei ole ollut riittävästi yhteistä aikaa, jotta he voisivat jakaa tietoa ja selvittää asioita niin, että he olisivat samalla tavalla tietoisia Järvi-Datan yhteisistä asioista ja toisen seurakunnan IT-infrastruktuurista. Tärkeää on toimiminen yhteisenä IT-alueena. Yhteistyösopimusta tehtäessä oli ajatuksena, että kummallakin seurakunnalla olisi 100 %:nen IT-henkilö. Toteutunut työmäärä ei ole jakautunut tasaisesti Järvenpään ja Tuusulan IT-henkilöille. Tuusulan edustajat näkivät tilanteen samansuuntaisesti ja toivat esille, että sopimusta laadittaessa ei vielä tiedetty tehtävien työllistävyyttä. Tuusulan arvion mukaan heidän IT-asiantuntijansa oli käyttänyt 20 % työajasta taloushallinnon tehtäviin. Neuvottelukunta sopi, että Tuusulan seurakunta selvittää, onko IT-asiantuntija mahdollista irrottaa kokonaan IT-tehtäviin. Lisäksi sovittiin kerättäväksi tietoa, miten ITtehtävät seurakuntien IT-henkilöiden osalta jakautuvat laadullisesti ja minkä verran tehdään toistensa tehtäviä. Selvitykset piti tehdä toukokuun 2013 loppuun mennessä. Tilanne kuitenkin muuttui Tuusulan seurakunnan IT-sihteerin irtisanouduttua. Seurakuntien edustajat pitivät asiasta neuvottelun, jossa todettiin, että Tuusulan seurakunta säästötarpeiden takia palkkaa jatkossa vain 60 %:n työaikamääreellä olevan ITsihteerin. Osa Tuusulan tarvitsemista IT-palveluista tulee Järvenpään seurakunnan tietojärjestelmäasiantuntija Marja-Leena Rillalta ja tämä tulisi huomioida myös yhteistyösopimuksessa ja kustannusten jaossa. Tuusulan seurakunnan IT-sihteeri sijoitetaan ainakin Tuusulan seurakunnan ns. evakkoajaksi Järvenpään kirkonmäen toimistotiloihin. Tuusulan seurakunnan uudeksi IT-sihteeriksi on valittu Lari Harjunen. Liitteenä nro 174 on esitys uudeksi yhteistyösopimukseksi, joka on käsittelyssä Järvi-Datan neuvottelukunnassa

6 Kirkkoneuvosto 11/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen nro 174 mukaisen sopimuksen Järvi- Datan IT-yhteistyöstä. Kn 174 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

7 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ARVO FORSSIN ERO Seppälän kiinteistön talonmies Arvo Forss on saanut KEVAn tekemän päätöksen hänen vanhuuseläkkeestään alkaen ja toimittanut siitä kopion seurakuntaan Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron omalta osaltaan Arvo Forssille Seppälän kiinteistön talonmiehen tehtävästä Kn 175 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA VARTEN Tuusulan rovastikunnan puheenjohtajiston kokouksessa on sovittu, että valitaan kesäkuun kirkkoneuvostoissa virallinen työryhmä valmistelemaan seurakuntayhtymän muodostamista siten, että jokainen kirkkoneuvosto valitsee kolme (3) edustajaa työryhmään ja näistä kolmesta vähintään yksi on luottamushenkilö ja vähintään yksi viranhaltija. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kolme (3) edustajaa seurakuntayhtymän muodostamista valmistelemaan työryhmään. Näistä kolmesta vähintään yksi on luottamushenkilö ja vähintään yksi viranhaltija. Kn 176 päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita seurakuntayhtymän muodostamista valmistelemaan työryhmään kaksi (2) luottamushenkilö ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä kaksi viranhaltijaa. Luottamushenkilöistä edustajiksi ja heidän varajäsenikseen valittiin Jouko Porkka (varajäsen Jukka Virkki) ja Pekka Luuk (varajäsen Liisa Tuovinen). Viranhaltijoista edustajiksi valittiin kirkkoherra ja talousjohtaja.

9 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto SATU LINTUSEN IRTISANOMISILMOITUS Johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanomisilmoituksen : Irtisanoudun Järvenpään seurakunnan johtavan lapsityönohjaajan virasta siirtyessäni toisen työnantajan palvelukseen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiedoksi Satu Lintusen irtisanomisilmoituksen 2. perustaa työryhmän valmistelemaan johtavan lapsityönohjaajan viran täyttöä ja mahdollisia muutostarpeita sekä tarkastelemaan samalla kasvatuksen uuden organisaation johtamismallia 3. nimeää työryhmään kirkkoherran, nuorisopastori James Coxin, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjosen, kaksi kirkkoneuvoston edustajaa, kasvatusjohtokuntaa pyydetään nimeämään yksi edustaja. Puheenjohtajaksi nimetään toinen kirkkoneuvoston edustajista. 4. myöntää lapsityönohjaaja Iia Palmgrenille virkavapaata omasta virastaan ajalla toimiakseen johtavan lapsityönohjaajan viransijaisena ja vt. johtavana lapsityönohjaajana Kn 177 päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3: Kirkkoneuvoston edustajiksi työryhmään valittiin Jouko Porkka (pj.) ja Terttu Sihvola-Rauttu.

10 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto PIRJO PALASMAAN EROANOMUS Lastenohjaaja Pirjo Palasmaa irtisanoutuu lastenohjaajan toimesta alkaen jäädäkseen vanhuuseläkkeelle. Palasmaan tuntimäärä on 38.15h/viikossa, työtehtäviin kuuluu laaja-alainen lapsi- ja perhetyö. Viikoittaiseen perustyöhön eli kokoavan toiminnan tehtäviin tulevalla toimintakaudella kuuluvat päiväkerhotyö ja koululaisten iltapäivätoiminta sekä lastenohjaajien kesken yhteisesti jaettavat perheille suunnatut tapahtumat, messut ja kirkkohetket. Lapsityön toimintakaudeksi toiminnan toteuttamista varten on palkattu määräaikainen lastenohjaaja Pirjo Palasmaan tilalle. Näin kyseisen toimen täyttämisen tarve voidaan tutkia lukuvuoden aikana ja tehdä tarvittaessa muutokset seuraavan toimintakauden ryhmätarjontaan. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron lastenohjaaja Pirjo Palasmaalle anomuksen mukaisesti alkaen. Kn 178 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJIEN MÄÄRÄAIKAIEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA PERUSPAL- KAN TARKISTAMINEN Leirikeskuksenhoitaja on joutunut työtapaturman vuoksi sairauslomalle. Viikolla 20 selvisi, että sairausloma jatkuu kesän eli saakka tällä tietoa. Leirikeskuksen keittäjien joustaessa vuosiloma-ajoistaan ja seurakuntakeskuksen keittiöltä saataessa apua tehtävät voidaan järjestää. Leirikeskuksen keittäjien vastuu lisääntyy oman tehtävän hoitamisesta laajemmalle ja siksi on syytä huomioida palkkauksellisesti asiaa. Liitteenä nro 179 on leirikeskuksen keittäjien tehtävänkuvaus vaativuuskriteereineen siten että muutokset määräaikaiselta jaksolta ovat lihavoidulla. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy alkaen liitteenä nro 179 olevan tehtävänkuvauksen mukaiset leirikeskuksen keittäjien vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän sekä peruspalkan. Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka jatkuu leirikeskuksen hoitajan sairausloman ajan. Kn 179 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/HARJUTIE 18 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu tasapainottamaan seurakunnan taloutta myymällä seurakunnan asunto-osakkeita. Talousarviossa 2013 on merkitty tuloihin asunto-osakkeiden myynnistä saatavaa tuloa. Tuloksi merkitään osakkeiden kirjanpitoarvon ylittävä tulo. Verotulojen heikon kehityksen takia talousarvion 2013 verotulokohta vaikuttaa ylioptimistiselta, joten muita tuloja tarvitaan lisää. Lisäksi tavoitteena on kiinteistötoimen osalta keskittyä seurakunnan ydintehtävien palvelemiseen, mitä vuokra-asuntojen ylläpito ei ole. Seurakunnalla on 10 vuokrattavaa asuntoa ja seurakunnan alaisella Paloheimon lahjoitusrahastolla kolme. Asuntoosakkeina näistä em. on 6 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole ennen vuotta 2012 kattaneet niistä aiheutuneita käyttö- ja peruskorjauskuluja. Vuokria on nostettu vuodelle 2013 niin, että ulkopuoliset maksavat samantasoista vuokraa kuin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mestariasuntojen vuokralaiset. Toni Nurminen on irtisanonut vuokrasopimuksen As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoon 18 A 1 päättymään Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan antamaan seurakunnan omistaman As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoon 18 A 1 (3h+k 68 m 2 ) välittäjän kautta myytäväksi välittäjän kautta myytäväksi 2. valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietalan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneiston 18 A 1 kauppakirjan. Kn 180 päätös: Pekka Luuk esitti Arne Graeffen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja asian palauttamista valmisteluun äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys, jonka tulos oli 6 JAA-ääntä (Alaja, Sihvola-Rauttu, Tuovinen, Virkki, Åström, Koivisto), 2 EI-ääntä (Graeffe, Luuk) ja 2 tyhjää ääntä (Berg, Peltokoski). Äänestyksen tuloksena päätettiin jatkaa asian käsittelyä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 180. Käsittelyn kuluessa talousjohtaja teki esityksen, jonka mukaan seurakunnan omistamaa As Oy Järvenpään Harjutie 18 huoneistoa 18 A 1ei myydä, vaan siihen haetaan välittömästi vuokralaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

13 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/JÄRVIPUISTONKATU 6 B 9 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu tasapainottamaan seurakunnan taloutta myymällä seurakunnan asunto-osakkeita. Talousarviossa 2013 on merkitty tuloihin asunto-osakkeiden myynnistä saatavaa tuloa. Tuloksi merkitään osakkeiden kirjanpitoarvon ylittävä tulo. Verotulojen heikon kehityksen takia talousarvion 2013 verotulokohta vaikuttaa ylioptimistiselta, joten muita tuloja tarvitaan lisää. Lisäksi tavoitteena on kiinteistötoimen osalta keskittyä seurakunnan ydintehtävien palvelemiseen, mitä vuokra-asuntojen ylläpito ei ole. Seurakunnalla on 10 vuokrattavaa asuntoa ja seurakunnan alaisella Paloheimon lahjoitusrahastolla kolme. Asuntoosakkeina näistä em. on 6 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole aiempina vuosina kattaneet niistä aiheutuneita käyttö- ja peruskorjauskuluja. Vuokria on nostettu vuodelle 2013 niin, että ulkopuoliset maksavat samantasoista vuokraa kuin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mestariasuntojen vuokralaiset. Päivi Ihander on irtisanonut vuokrasopimuksen As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneistoon 6 B 9 päättymään Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan antamaan seurakunnan omistaman As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneiston 6 B 9 (3h+k 86 m 2 ) välittäjän kautta myytäväksi 2. valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietalan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta As Oy Järvipuistonkatu 6 huoneiston 6 B 9 kauppakirjan 3. että vähintään kolmelta kiinteistövälittäjältä pyydetään välityspalkkiotarjoukset ja hinta-arviot ao. huoneistosta. Valtuutus huoneiston myyntiin on talousjohtajalla, kun ostotarjous asettuu vähintään kiinteistövälittäjien arvioimaan hintahaarukkaan. Kn 181 päätös: Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

14 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 182 mukaisia hautahautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 182 esitetyn hautapaikkajärjestelyn. Kn 182 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki ei koske kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnon harjoitukseen liittyvää toimintaa. Tasa-arvolain 6 a mukaan tasa-arvosuunnitelma on laadittava työpaikalla, jossa on vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää: 1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasaarvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3. arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Seurakunnan tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Päivitys on suunniteltu tapahtuvaksi kolmen vuoden välein. Tasaarvosuunnittelu on työnantajavelvoite; työnantaja vastaa siitä, että tasa-arvosuunnitelma täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvosuunnitelma käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto. Yhteistyötoimikunnan asettama työryhmä (Marja Noso, Raija Korhonen ja Mikko Lundqvist) on päivittänyt seurakunnan tasa-arvosuunnitelman tutustuen suunnitelman laadinnasta annettuihin ohjeisiin. Päivitetty suunnitelma kattaa vuodet Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt suunnitelman omalta osaltaan kokouksessaan Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan tasa-arvosuunnitelman liitteen nro 183 mukaisesti. Kn 183 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄNMUKAISTEN PERUSPALKKOJEN TARKISTUKSET 2013 Kirkon alan tehtävien vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää on Järvenpään seurakunnassa sovellettu 2007 alkaen. Järjestelmään kuuluu, että tehtävien oleellisesti muuttuessa tehtävänkuvausta uusitaan ja siten myös palkkausta. Tehtävän vaativuuskriteerit voivat nousta tai laskea tehtävien muuttuessa. Vuosittain käydään tehtäväkuvauksen tarkastelu esimiehen ja alaisen välillä eli ns. ET-keskustelut. ET-keskustelun jälkeen seurakunnan palkkatyöryhmä käy läpi tehtäväkuvaukset ja tekee tarvittavat muutokset esityksiin, jotta tehtäväkuvien määritellyt vaativuuskriteerit ovat Järvenpään mallin mukaisia eli eri työalojen tehtäväkuvaukset yhteneväiset ja vaativuuskriteerien arvioinnit yhteisiä koko seurakunnassa. Palkkatyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajina kirkkoherra ja talousjohtaja sekä työntekijöiden edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tai jos ei ole pääluottamusmiestä niin luottamusmies. Palkkatyöryhmä on kokoontunut ja ja on erityisesti käynyt läpi ne tehtäväkuvaukset, joissa on esitetty teksti-, vaativuuskriteeri- tai vaativuusryhmämuutoksia sekä tarvittaessa vertailua muiden samankaltaisten tehtävien vaativuuskriteeristöön. Liitteen nro 184 A (salassa pidettävä) excel-taulukossa vaativuuskriteerimuutokset näkyvät sinisellä ja vaativuusryhmämuutokset punaisella värillä merkittynä. Tehtävänkuvauksien muutoksiin on varattu määrärahavaraus määriteltäessä palkkojen nousuprosentti talousarvioon. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu palkkakustannusten nousuun 1,9 %. KirVESTES:n sopimuskorotukset vuodelle 2013 olivat toteutettu palkkojen yleiskorotus 1,4 % ja samoin alkaen maksettava harkinnanvarainen (HAVA) korotus 0,5 %. Näin palkkoja korottava vaikutus on vuositasolla 1,425 %. Jotta palkkavaraus riittää, voidaan tehtävänmukaiset palkantarkistukset tehdä aikaisintaan alkaen. Liite nro 184 B. Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palkkaratkaisun vaativuuskriteereiksi, vaativuusryhmiksi, ja peruspalkoiksi liitteen nro 184 A mukaisesti KirVESTES:n soveltamisesta lukien. Kn 184 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9-10/2013 9/2013 Sähköiseen asiakirjahallintoon yhteinen tehtäväluokitus ja asiakirjamalleja 10/2013 Muutoksenhaku tietojen luovuttamista kirkonkirjoista koskevaan päätökseen Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2013 A11/ Henkilöstövaihdoksia Kirkon työmarkkinalaitoksen toimistossa. 2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna. Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Palvelussuhde KiT:n yleiskirjeet JÄRVI-DATAN TILIKAUDEN 2012 TILINTARKASTUSKERTOMUS BDO Audiator Oy:n tarkastaja Sirpa Karejoki on tarkastanut vuoden 2012 osalta Järvi-Datan tilit ja kustannusten jaon. Kertomuksen mukaan kulut ovat kirjanpidon ja Järvi-Data yhteistyösopimuksen mukaisia, liite nro 185/2. 3. JAMES COXIN SIVUTOIMILUPA Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt tiedoksi viranhaltijapäätöksen : Myönnetään pastori James Coxille omasta anomuksesta takautuvasti sivutoimilupa alkaen Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston määräämien Järvenpään seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan viran tehtävien hoitamiseen o.v.o toistaiseksi. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 185 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SYKSYN 2013 OSALTA Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varattu koulutus-, matka- ja majoituskuluihin yhteensä , joista matkakulujen osuus on Perheasiainneuvottelukeskuksen (PNK) koulutukset on käsitelty entiseen tapaan omana kokonaisuutena ja vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varattu PNK:n koulutus-, matka- ja majoituskuluihin yhteensä 7.300, joista matkakulujen osuus on Vuodelle 2013 kehittämissuunnitelmaan aiemmin hyväksyttyjen koulutustapahtumien yhteenlaskettu summa on PNK:n kehittämissuunnitelman yhteenlaskettu summa koulutustapahtumien osalta on Seurakunnassa hyväksytyn menettelyn mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelma tarkistetaan ja täydennetään syksyn 2013 osalta. Koulutusanomuksen voi tehdä työntekijä, joka ei ole ollut suunnitelmaa laadittaessa seurakunnan palveluksessa, tarvittu koulutus ei ollut aiemmin tiedossa, suunniteltu koulutus ei toteutunut tai muusta perustellusta syystä. Kyseessä on suunnitelman tarkistaminen, ei ylimääräisen edun tarjoaminen. Kertaalleen hylättyjä koulutussuunnitelmia ei enää oteta käsittelyyn. Koulutustapahtumiin täydennyshaun yhteydessä koulutustyöryhmä sai yhteensä viisi hakemusta, joista kolme sisälsi lähiesimiehen puoltavan lausunnon. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää kolmea lähiesimiesten puoltamaa koulutustapahtumaa kirkkoneuvoston päätettäväksi liitteiden nro 186 A ja B mukaisesti, yhteensä koulutustapahtumien ja matkakulujen osalta 845. PNK:n työntekijät eivät jättäneet koulutusanomuksia. Koko vuoden osalta talousarvioehdotukseen varatuista koulutus-, matkaja majoituskuluista (yhteensä ) käytetään Käyttämättä jää PNK:n osalta käyttämättä jää Yhteistyötoimikunta on antanut koulutustyöryhmän esitystä puoltavan lausunnon. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kehittämissuunnitelman täydennysosan liitteen nro 186 B mukaisesti. Kn 186 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPI- MUS Liitteenä nro 187 on selkeytetty Järvenpään seurakunnan ja Setelementti Louhela ry:n yhteistyösopimusluonnos. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela ry:n liitteen nro 187 mukaisen yhteistyösopimusluonnoksen. Kn 187 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN -TOIMINTAOHJE Työkykyä heikentävien asioiden kartoittamiseen ja sairaslomia aiheuttavien asioiden ennaltaehkäisyyn kirkkoneuvosto hyväksyi Varhaisen tuen - toimintaohjeen. Työkykyongelman havaitsemisessa ovat avainasemassa työtekijä itse, lähiesimies, työtoverit, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto. Aktiivisella puheeksi ottamisella pyritään ongelman määrittelemiseen ja siihen, etteivät asiat pitkittyessään muutu pahemmiksi. Puheeksi otto voi tapahtua yhdenkin huolestuttavan huomion, tapahtuman tai sairausloman seurauksena. Puheeksi ottamisen tulee tapahtua, jos työntekijällä on huolestuttavia poissaoloja 10 pv /6 kk tai useita lyhyitä poissaoloja esim. 4 pv/3 kk sisällä. Koska vuodesta 2011 vuoteen 2012 sairauspoissaolot lisääntyivät Järvenpään seurakunnassa n. 14,5 %, päätti yhteistyötoimikunta kokouksessaan päivittää toimintaohjeen. Yhteistyötoimikunta korosti, että työntekijä on itsensä paras asiantuntija. Työntekijöitä pitäisi ohjeistaa ottamaan kokemansa rasituksen mahdollisimman aikaisin puheeksi, jotta vältytään työuupumukselta. Aiempi ohjeistus on koskenut vain esimiehiä. Kari J. Hietala on päivittänyt aiemman toimintaohjeen Positiivisen varhaisen tuen - toimintaohjeeksi. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan Positiivisen varhaisen tuen -toimintaohjeen liitteen nro 188 mukaisena. Kn 188 päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

21 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto PÕLTSAMAAN KIRPPUTORIN KATTO Põltsamaan luterilainen seurakunta on lähestynyt Järvenpään seurakuntaa avustusanomuksella kirpputorin katon korjaamiseksi. Talousarviossa 2013 kansainvälisen diakonian projektiavustuksiin (tili 4823) on varattu Kattoremontin budjetti tarkentuu kokoukseen mennessä. Pj:n esitys: Kn 189 päätös: Kirkkoneuvosto päättää Põltsamaan seurakunnalle myönnettävästä avustuksesta kirpputorin katon korjaamiseksi. Puheenjohtaja esitti avustusta Põltsamaan seurakunnalle kirpputorin katon korjaamiseksi kansainvälisen diakonian projektiavustuksista (tili 4823). Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

22 Kirkkoneuvosto 11/ Kirkkoneuvosto RADIO DEIN KUULUVUUS POHJOIS- JA KESKI-UUDELLAMAALLA Hyvinkään seurakunnalle on tullut seurakuntalaisilta toiveita saada Radio Dei kuulumaan paremmin alueella. Radio Dein myyntipäällikkö Mikko Hurskaisen mukaan on avautunut mahdollisuus hankkia Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueelle oma kuuluvuustaajuus 89.9 MHz. Koska kuuluvuus tulisi kattamaan useiden seurakuntien alueita, Hyvinkään seurakunta kysyy seurakunnilta (Hausjärven, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan ev.lut. seurakunnat sekä Hyvinkään Helluntaiseurakunta) niiden kiinnostusta lähteä yhteistyössä rahoittamaan radion kuuluvuutta. Radio Deille on esitetty alustava hankesuunnitelma lähettimen sijoittamisesta Jokelaan. Valtion viestintäviraston valtuuttama Digita Oy asentaa lähettimen. Asema kattaisi Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueita. Alueen peitto on noin ihmistä. Jotta kuuluvuustaajuus alueella toteutuisi, päätös asiasta pitäisi Hurskaisen mukaan tehdä melko pian, esimerkiksi jo vuoden 2014 talousarvioon. Kuuluvuustaajuuden vuosikustannus on noin euroa. Kaikki lähettimet ovat Hurskaisen mukaan joko seurakuntien tai yksityisten kustantamia. Radio Dei on 15 vuotta sitten perustettu kokonaan kotimainen valtakunnallinen radioasema. Sillä on noin viikkokuuntelijaa. Lähetystaajuuksia on kahdenkymmenen kaupungin alueella ympäri maata. Suomen asukkaista noin neljä miljoonaa asuu Radio Dein kuuluvuusalueella (katso Radio Dein esittely-pdf-liitteet). Radio Deillä on toimitukset Helsingissä, Turussa ja Seinäjoella. Sillä on satakunta yhteistyökumppania eri puolilla maata. Radio Dei on voittoa tavoittelematon, ja se edustaa kristillisyyttä laajalla kirjolla. Ohjelmista noin 80 prosenttia tulee luterilaisen kirkon taholta. Vaihtoehtoja asian toteutukselle Hurskaisen mukaan olisivat: 1. Lahjoitus Kristityt Yhdessä Ry:n kautta 2. Ohjelma-ajan osto: Sunnuntain jumalanpalveluksen radiolähetys (kuten esimerkiksi Lohjan seurakunta) kodeekki + Internet yhteys kirkkoon) 3. Oma ohjelma Toivon Päivässä klo Oma ohjelma muuna aikana 5. Seurakuntien yhteinen ohjelma Mikäli radion kuuluvuuden rahoittamiselle löytyy halukkuutta, Radio Dei jatkaa asian valmistelua koskien osallistujien maksuosuuksia ja mahdollisia radio-ohjelmien tuotantoja. Pj:n esitys: Keskustellaan Järvenpään seurakunnan halukkuudesta lähteä mukaan rahoittamaan Radio Dein kuuluvuutta ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Kn 190 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 27.8.2013 klo 18.30 21.33 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 194 KOKOUKSEN AVAUS 254 195 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 06.02.2013 1/13 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Keskiviikko 06.02.2013 klo 17.30 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 3.10.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 88 - Kokouksen avaus 89 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.5.2013 klo 18.00 18.14 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 159 KOKOUKSEN AVAUS 216 160 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 9.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 1 - Kokouksen avaus 2 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 Paikka: Kirkonkulman Sali Aika: Keskiviikkona 6.2.2013 klo 18.00-19.25 liite sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.8.2015 klo 18.30 PAIKKA: Loutin kerhotalo, Harjutie 2 Liite Asia 146 KOKOUKSEN AVAUS... 167 147 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 5.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 77 - Kokouksen avaus 78 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kirkkoneuvosto 21.1.2013 Aika 21.1.2014 klo 17.30 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Lassila Mirja Pihkala Isto Selinummi

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 8.12.2015 klo 18.30-18.52 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Salomäki Matti, pj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala Pentti Kuntsi Marjanne

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot