SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) SML:n edustamat moottoriurheilulajit TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT SML:N TALOUDEN NÄKYMÄT SML:N TOIMINTA JA PAINOPISTEET NUORISOTOIMINTA HARRASTUSTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Valmentajakoulutus Toimitsijakoulutus VALMENNUS KILPA- JA HUIPPU-URHEILU SEKÄ KILPAILUTOIMINTA VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Arvokilpailutoiminta YMPÄRISTÖTYÖ SML JA YHTEISTYÖ URHEILUYHTEISÖN KANSSA Antidopingtoimikunta (ADT) ja Antidopingtyö Valo ry Opetusministeriö (OKM) Olympiakomitea (OK) Trafi Kansainvälinen järjestötoiminta

3 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) SML:n toiminnan tarkoituksena on vastata maamme kaikesta jäsenkerhojen moottoripyörä-, moottorikelkka- ja ATV-toiminnasta (eng. all terrain vehicle) sekä sen kehittämisestä ja edunvalvonnasta. SML:n tarkoituksena on toimia kerhojen elinvoimaisuutta edistävänä yhteisönä, kehittää ja ylläpitää kilpa- ja huippu-urheilua sekä vahvistaa nuorisotoimintaa, tukea liikennekasvatustyötä sekä moottoripyöräilyä, moottorikelkkailua ja ATV harrastuksena. SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. SML on jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä Fédération Internationale Motocyclisméssä (FIM) ja Euroopan kattojärjestössä FIM Europe:ssa (entinen European Motorcycle Union) (UEM) ja toimii näiden kansainvälisten järjestöjen edustajana Suomessa. SML on yksi viidestä pohjoismaisten moottoriliittojen neuvoston NMC:n jäsenistä. SML on myös Valo ry:n ja Suomen Olympiayhdistys ry:n jäsen. 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit SML: toimintaan kuuluvat seuraavat lajit: Road Racing, Drag Racing, Motocross, Supermoto, Trial, ATV, Enduro, Cross country, Speedway, Jääspeedway, Maarata, Jäärata, Snowcross, Moottorikelkka-Enduro, Moottorikelkka-Sprint, Moottorikelkka-Drag Racing, Moottorikelkka-Ovaali, Matkailu ja liikenne sekä Classic. 3

4 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 toimintasuunnitelman pääkohdat noudattavat strategian linjauksia. Toimintaa kuvaa vahva tahto ja pitkäjänteinen kehitystyö suomalaisen moottoriurheilun kehittämiseksi, mikä näkyy kentällä muun muassa liiton tarjoamien palveluiden kehityksellä. Kilpailutoiminta on keskeisin osa SML:n toimintaa. Vuoden 2013 aikana uusi jäsentieto- ja kilpailuhallintajärjestelmä otetaan käyttöön, valmennus-, nuoriso- ja koulutus toimintaa kehitetään ja olemme mukana yhteiskuntavaikuttamisessa. Ympäristöasiat ovat entistä tärkeämmässä roolissa moottoriurheilun toimintamahdollisuuksien säilyttämisessä ja tämä toiminta on huomioitu toiminnan suunnittelussa. 3. SML:N TALOUDEN NÄKYMÄT Yhteiskunnan taloudellinen epävakaus on vaikuttanut myös harrastus- ja kilpailutoimintaamme. Uusien harrastajien löytämiseksi on kehitettävä uusia toimia ja tuotteistamisen eteen tehdään kuluvan vuoden aikana työtä, jotta tulevaisuuden varainhankinnalle saadaan luotua paremmat peruslähtökohdat. Samalla käynnistetään uusia toimenpiteitä harrastus- ja kilpailutoiminnan laadun kehittämiselle. Talousarviossa on huomioitu kuuden toimiston työntekijän kulut. Toimintaan osallistuvat lähes 100 luottamushenkilöä, muodostavat myös merkittävän osan SML:n toiminnan kuluista. Osa kokouksista pyritään järjestämään puhelin- tai etäkokouksina ja myös muita toimenpiteitä selvitetään kustannusten säästämiseksi. Taloushallinnonpalvelut hoidetaan Rantalainen Oy:ltä ostopalveluna. Toimintasuunnitelmassa kirjatut toimenpiteet perustuvat hallituksen vahvistamaan talousarvioon. 4

5 Talousarvio on laadittu sekä kulujen että tuottojen osalta varovaisuutta noudattaen. Talouden toteutuminen edellyttää tarkkaa kulujen hallintaa. 4. SML:N TOIMINTA JA PAINOPISTEET Toiminnan ja painopisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon uuden liikuntajärjestön tavoitteet sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja urheiluyhteisössä toimivien tahojen suositukset. Toiminnan tärkeiksi painopisteiksi ovat nimetty tietojärjestelmien kehittäminen, nuoriso- ja harrastustoiminta, ympäristötyö, koulutus- ja valmennustoiminta sekä naisten toiminta moottoriurheilussa. Mainitut painopisteet on priorisoitu tärkeiden kehittämistoimien joukkoon. Arvokilpailustrategia ja kansainvälinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat myös priorisoituja kehityskohteiksi. 5. NUORISOTOIMINTA Olennaisena tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea niille kerhoaktiiveille, jotka ovat sitoutuneet kehittämään oman kerhon toimintaa. Tärkeinä toimina ovat koulutusrakenteen selkiyttäminen ja koulutusten tarjoaminen kerhoille: Ohjaajakurssi toimii 1. tason kurssina, joka tarjoaa perustietoa aloiteleville valmentajille ja ohjaajille. Valmentajakoulutus jatkaa 2. tason koulutuksena ja tarjoaa jatkokoulutusta kokeneemmille valmentajille. Koulutusten rinnalle ja kerhotason toiminnalle luodaan materiaaleja, jotka kohdistetaan jäsenkerhojen ohjaajille ja valmentajille, ajajille sekä ajajien vanhemmille ja taustajoukoille. 6. HARRASTUSTOIMINTA SML tarjoaa tietoa lajeista ja moottoriurheilun harrastusmahdollisuuksista jo mukana oleville harrastajille sekä erityisesti potentiaalisille uusille harrastajille. SML:n hallitus on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää millä kehitystoimilla moottoriurheilun aloittamiskynnystä voidaan tehokkaimmin madaltaa ja näin helpottaa uusien harrastajien siirtymistä moottoriurheilun pariin. 5

6 Harrastustoiminnan toteuttamisessa jäsenkerhoilla on ensisijainen rooli. SML tukee kerhojen järjestämää harrastustoimintaa tarvittavin toimenpitein, kuten koulutuksen ja laaditun materiaalin avulla. 7. KOULUTUSTOIMINTA Lajiliiton koulutusjärjestelmän kehittäminen on yksi tärkeä kehitysalue. Uusien kouluttajien rekrytointia, jotta koulutus tarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin. SML:n vastuu kouluttajana ja moottoriurheiluun liittyvän tiedon välittäjänä on merkittävä ja tällä hetkellä koulutustoimintaa pyritään kehittämään vastaamaan vaatimuksia. Tärkeitä osa-alueita ovat valmentajakoulutus ja toimitsijakoulutuksen kehittäminen. Jäsenkerhoja ohjataan koulutustoiveen ja koulutuksen tason mukaan joko SML:n järjestämille kursseille tai aluejärjestöjen valmennuskoulutuksiin. Omaehtoisesti toteutettavat kerhokoulutukset toimivat myös perusvaatimuksina korkeamman tason toimitsijakoulutuksille Valmentajakoulutus Valmentajakoulutusta toteutetaan 1. ja 2. tasoilla. Lisäksi erillisiä lajikohtaisia koulutuksia järjestetään ohjaajien ja valmentajien toiminnan tueksi. Tervetuloa ohjaajaksi koulutuksen pohjalta tehtyä koulutusta kerhotoiminnan tueksi jatketaan. Valmentajakoulutuksen kehittämistä 1. tasolla jatketaan yhteistyössä Vierumäen, AKK:n ja ratsastajainliiton kanssa Toimitsijakoulutus Toimitsijakoulutuksia järjestetään keväällä ja syksyllä kesän ja talven kilpailukausien välissä. Koulutuksia järjestetään toimistojohtoisesti 4-6 kertaa vuodessa maantieteellinen tasa-arvo huomioiden. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan pienempiä paikallisia kursseja yhteistyössä kerhojen kanssa. Koulutustoiminnan lisäksi tavoite on SML:n kerhoille tarkoitettujen koulu- 6

7 tusmateriaalien lisääminen, kouluttajien määrän kasvattaminen. Koulutuksen viestinnän apuna kehitettään SML:n www-sivuja ja vuoden 2013 lopussa avattua Facebook sivua. FIM toimitsijakursseja järjestetään tarpeen mukaan 2-3 ja ensimmäisenä vuorossa on kevättalvella järjestettävä CTI seminaari VALMENNUS Valmennuspäällikkö vastaa eri lajien valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja järjestää lajivalmentajille toimintaedellytyksiä. Valmennusryhmien toiminnan koordinointi, valmentajakoulutuksen kehittäminen ja lajien yhteisten valmentajakoulutusosioiden toteuttaminen sekä valmennusmateriaalin tuottaminen ovat valmennuspäällikön tehtävänä. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kerhovalmennuksen kehittäminen sekä sinettiseurojen valmennuksen tukeminen samoin kuin yhteistyö valmennuksen osalta lajiliittojen, liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä muiden valmennukseen liittyvien tahojen kanssa. Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valinta tapahtuu yhteistyössä lajipäällikön ja lajivalmentajan kanssa. Nuorten valmennusryhmät toimivat seitsemässä lajissa, joissa järjestetään kansainvälistä kilpailutoimintaa. Valmennusryhmiin kuuluu vuosittain noin 50 urheilijaa iältään vuotta, jotka lajeissaan tavoittelevat kilpailemista kansainvälisissä arvokilpailuissa. Valmennusryhmien toimintaa jatketaan samankaltaisena kuin edellisinä vuosina, eli toiminnan pääpaino on noin 2-10 leirin/laji toteuttaminen lajivalmentajan ja valmennuspäällikön toimesta ja niiden kautta urheilijoiden omatoimisen harjoittelun ohjeistaminen. Lajikohtaiset suunnitelmat tehdään lajivalmentajien ja valmennuspäällikön toimesta. Jatkossa tullaan lisää keskittymään henkilökohtaisen tavoitteenasettelun ja suunnitelmallisuuden ohjeistamiseen. Suomessa järjestettävät leirit järjestetään leirin tavoitteita parhaiten vastaavassa paikassa varsinkin ajoleirien osalta, mutta pääleirikeskuksena toimii Suomen Urheiluopisto Vierumäellä. 7

8 Urheilijasopimukset tehdään valmennusryhmäurheilijoiden kanssa, jossa molemminpuolisesti sitoudutaan toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla. Samaa käytäntöä toteutetaan maajoukkueiden kanssa. Sopimusten periaatteellisella taustalla ovat eettisesti kestävän urheilun jatkuminen ja edistäminen sekä osapuolten velvollisuuksien ja yhteisten pelisääntöjen selventäminen. Harrastevalmennuksen tulisi motivoida ja innostaa harrastajia monipuoliseen liikuntaan ja urheiluun. Internet-sivujen harjoitusohjelmien uudistamista ja laajentamista jatketaan sekä nuorten että muidenkin harrastajien omatoimisen harjoittelun aktivoimiseksi. Lajianalyysien tekemistä jatketaan lajeissa tarvittavien ominaisuuksien määrittämiseksi. Tulosten avulla tullaan kehittämään lajikohtaista harjoittelua. Valmennusyhteistyön kehittämistä jatketaan urheiluoppilaitosten ja puolustusvoimien urheilukoulun kanssa sekä menttaalivalmennuksen kehittämistyötä jatketaan KILPA- JA HUIPPU-URHEILU SEKÄ KILPAILUTOIMINTA Valmennuspäällikkö laatii oman toimintasuunnitelman maajoukkuekilpailujen osallistumiseen osalta. Pääasiassa tarkoitus on osallistua MM-tason maajoukkuekilpailuihin hallituksen strategisten linjausten mukaan. Valittavien maajoukkueiden tulee menestymisodotusten osalta täyttyä vähintään lajiensa osallistuvien maiden paremman kolmanneksen joukkoon. Muulle tasolle osallistutaan maajoukkuetoiminnassa vain silloin kun se valmennuksellisesti voidaan osoittaa merkittäväksi ja mikäli toiminnalle löytyy riittävät varat omaehtoisen varainhankinnan kautta. Varainhankinnan on pääasiassa suoritettava SML:n lajin luottamustahon toimesta. 8. VIESTINTÄ 8.1. Sisäinen viestintä 8

9 SML:n sisäinen viestintä painottuu sähköiseen viestintään, jolloin pääviestintäkanavia ovat liiton verkkosivut, ja sähköpostitse lähetettävät kerhotiedotteet kerhojen edustajille ja luottamusryhmille. Sisäisen viestinnän pääkohderyhmiä ovat SML:n lajiryhmät ja niiden edustajat sekä jäsenkerhot ja niihin kuuluvat harrastajat. Nykyisellään kerhotiedotteet ovat koonteja niistä ajankohtaisista asioista, uutisista ja tiedotteista, jotka on julkaistu liiton verkkosivuilla. Kerhotiedote lähetetään säännöllisesti. Sisäisen, kerhoille suunnatun viestinnän ja jäsentietojen ylläpitämisen kehittämiseksi on käynnistetty kattava ja laaja- alainen, AKK-Motorsport ry:n KITI järjestelmään perustuva rekisterijärjestelmäuudistus, jonka on tarkoitus tuoda lisäarvoa ja palvelulaajuutta kerhoille ja heidän jäsenilleen. Vuoden aikana kerhoille tiedotetaan uudesta rekisterijärjestelmästä ja otetaan halukkaat kerhot mukaan hankkeeseen. Rekisterin palvelumahdollisuuksia kehitetään yhdessä ylläpitäjän Agenteqin ja AKK-Motorsport ry:n kanssa. SML on avannut Facebook-sivun, jota tullaan hyödyntämään enenevässä määrin vuoden 2014 aikana. SML :n tiedotusta viedään lisäksi eteenpäin koulutusten, valmennustapahtumien ja kilpailutapahtumien yhteydessä Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän tavoitteena on lisätä liiton ja sen edustamien lajien tunnettavuutta sekä urheilukentällä, että mediassa yleensä. Ulkoisen viestinnän pääkohderyhmän muodostavat suomalaisen median edustajat. Tiedotteet lähetetään suoraan median edustajille SML:n medialistan kautta. SML:n ulkoista viestintää edustaa myös markkinointiviestintä, joka käsittää muun muassa erilaiset sidosryhmätapahtumat, alan messut sekä liiton esitteet. 9

10 8.3. Arvokilpailutoiminta SML anoo aktiivisesti eri lajien EM- ja MM-tason kilpailuja. Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti kerhojen toimesta ja SML tukee järjestäviä kerhoja viestinnässä, KV- toimitsijoiden järjestämisessä kilpailuihin sekä kilpailukohtaisesti sopimukseen kirjatuin toimenpitein. Vuoden aikana järjestetään kahdeksan eri EM- ja MM-tason tapatumaa. Tapahtumia tuodaan messuilla, sähköisen viestinnän ja Facebook -sivun kautta sekä eri tiedotteissa. Tapahtumakohtaisesti järjestetään myös erillisiä tiedotustilaisuuksia. 9. YMPÄRISTÖTYÖ SML on tehostanut ympäristöön ja kestävän kehityksen liittyvää toimintaa. Kehitystyö perustuu positiiviselle yhteistyölle ja riittävälle tiedottamiselle siitä, mitä moottoriurheilu ja SML:n jäsenien toteuttama toiminta käytännön tasolla on. Tavoitteena on vastuuntuntoinen moottoriurheilu ja ympäristön huomioiminen kuitenkin siten, että kohtuuttomia määräyksiä ei kohdistuisi moottoriurheiluun rasitteeksi. Toimenpiteinä järjestetään ympäristökoulutusta toimitsijakoulutusten yhteydessä sekä kerhojen toimesta SML:n materiaalin pohjalta. Lisäksi ympäristöohjelma, ympäristösäännöt ja ympäristöohjeet päivitetään aina tarpeen mukaan ajan tasalle ympäristöryhmän toimesta. Yhteydenpito yhteiskunnan päättäjiin on avainasemassa ja tällä osaalueella jatketaan aiempina vuosina aloitettua yhteistyötä. SML toteuttaa aktiivista yhteydenpitoa ympäristöministeriön ja yhteistyökumppani SITO:n kanssa ja tukee tarpeen mukaan jäsenistön hankkeita tarjoamalla tietoa ja kirjoittamalla lausuntoja lupa-anomusten liitteeksi. Vuoden aikana viedään eteenpäin ympäristöministeriön ja AKK-motorsport ry:n kanssa käynnistetty MLL 30 mukaisen luvan hakuohjeen laatimistyötä. Vuoden aikana toteutetaan mittaukset melumallinnusten lähtöarvojen päivittämiseksi. 10

11 SML:n on olla mukana FIM:n ympäristötoiminnan linjauksissa ja vahvistaa omalta osaltaan moottoriurheilun imagoa ilmastonmuutosta hidastavana urheilumuotona. SML:n tavoite on moottoriurheilun imagon vahvistaminen ympäristöä huomioivana urheilumuotona. 10. SML JA YHTEISTYÖ URHEILUYHTEISÖN KANSSA Urheiluyhteisöön kuuluu eri lajiliittojen lisäksi muita yhteiskunnallisia toimijoita, joiden kanssa lajiliitot tekevät yhteistyötä. SML on liittynyt uuden liikuntaorganisaation VALO ry:n jäseneksi ja tekee yhteistyötä järjestön kanssa. VALO ry:n on perustettu SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunto ry:n tilalle hoitamaan entisten toimijoiden vastuualueita. SML pyrkii vuoden aikana ylläpitämään jo muodostettuja yhteistyösuhteita ja kehittämään yhteistyötä SML:n toimintaan läheisesti liittyvien tahojen kanssa. Läheisiin yhteistyötahoihin kuuluvat esimerkiksi ADT, OKM, Ympäristöministeriö, Olympiakomitea, AKK-Motorsport ry, Trafi ja VALO ry Antidopingtoimikunta (ADT) ja Antidopingtyö SML toimii yhteistyössä Suomen ADT:n kanssa ja toteuttaa toiminnassaan antidopingsäännöstön määrittelemiä linjauksia. Kerhoille tarjottavia antidoping -koulutuksia pidetään osana toimitsija-, valmennus- ja kerhokoulutuksia. SML tiedottaa jäsenistöä kaikista antidopingtyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista internetsivuilla, kerhotiedotteissa ja -tilaisuuksissa. Kaikille ajajalisenssin hankkineille kuljettajille toimitetaan SML Antidoping-ohje, jolla ohjeistetaan ADT:n kanssa sovittujen käytäntöjen oikeaoppiseen noudattamiseen. Ensisijaisena tavoitteena on puhtaan moottoriurheilun säilyttäminen ja ennaltaehkäisevä nuorisotyö. 11

12 Kilpailun järjestäjälle kohdistettu antidoping-ohje päivitetään vastaamaan ADT:n vuodelle 2014 tekemiä mahdollisia uudistuksia. Antidoping-ohje on edelleen tarjolla kaikille jäsenkerhoille ja ohjeet toimitetaan SML:n toimesta kaikille kilpailun järjestäjille Valo ry SML osallistuu uuden liikuntajärjestö Valon kehitystilaisuuksiin, kokouksiin ja seminaareille Opetusministeriö (OKM) Vuoden aikana osallistutaan OKM:n järjestämiin tilaisuuksiin resurssien mukaisesti. SML:n edustaja osallistuu lajiliitoille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, kuten Valo ry:n ja OKM yhdessä järjestämille järjestöpäiville Olympiakomitea (OK) Yhteistyön lisäksi SML pyrkii muuttamaan OK:n linjauksen moottoriurheilusta. Tulevaisuudessa moottoriurheilu pyritään saamaan mukaan eiolympialajien tuen piiriin, mikäli projektit tai kriteerit antavat sille mahdollisuuden. SML:n edustaja osallistuu järjestettäviin kokouksiin Trafi SML osallistuu Trafin järjestämiin kokouksiin ja seminaareihin ja antaa tarpeen mukaan lausunnot käynnissä oleviin hankkeisiin ja lainsäädäntötyöhön Kansainvälinen järjestötoiminta SML on jäsenenä Fédération Internationale Motocyclisméssä (FIM) ja Euroopan kattojärjestössä FIM Europe (entinen European Motorcycle Unionissa) (UEM) SML:n edustajat osallistuvat kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan. FIM:n kevät- ja syyskokouksiin osallistuu SML:n edustajaa. FIM Europen vuosikokoukseen kesä-heinäkuussa osallistuu SML:n edustus. Lisäksi sekä FIM:n että FIM Europen komissioihin nimetyt SML:n edustajat osallistuu aktiivisesti järjestettäviin kokouksiin ja koulutuksiin. 12

13 SML lähettää myös kansainvälisiin koulutuksiin muutamia henkilöitä vuosittain tarpeen mukaan. SML pyrkii saamaan uusia edustajia mukaan KVliittojen komissiotyöhön. SML on jäsen myös pohjoismaisten lajiliittojen yhteisessä valtuustossa (NMC). Eri lajien edustajat kokoontuvat vähintään kerran vuodessa päättääkseen maitten välisestä yhteistyöstä. Hallituksen nimeämä edustaja osallistuu NMC:n turvallisuutta kehittävän edunvalvonta ryhmän työskentelyyn. Puheenjohtaja ja pääsihteeritasolla kokoonnutaan edellä mainitulla tavalla. Kurt Ljungqvist Toimitusjohtaja Juhani Halme Puheenjohtaja 13

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Sisällysluettelo: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) 2. LIITON JÄSENYYS MUISSA YHTEISÖISSÄ 3. SML:N ORGANISAATION KUVAUS 4. SML:N EDUSTAMAT LAJIT 5. KILPAILULUPA,

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus... 1 2 JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Hallintoelimet... 2 2.3 Hiihtopiirikokous...

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma 1 Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajakoulutus

Joukkueenjohtajakoulutus SUOMEN PALLOLIITTO RY Joukkueenjohtajakoulutus Henri Alho, Kari Ekman, Risto Rissanen, Markku Sandström ja Veijo Vainikka Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä,

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

Motocross lisenssikoulutus 2012

Motocross lisenssikoulutus 2012 Motocross lisenssikoulutus 2012 www.smlsupercross.fi 1 Motocross lisenssikoulutus 2012 SISÄLLYS 1 SUOMEN MOOTTORILIITTO Suomen Moottoriliitto 4 Toiminta-ajatus 4 SML:n organisaatio 4 Motocross-lajiryhmä

Lisätiedot