SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) SML:n edustamat moottoriurheilulajit TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT SML:N TALOUDEN NÄKYMÄT SML:N TOIMINTA JA PAINOPISTEET NUORISOTOIMINTA HARRASTUSTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Valmentajakoulutus Toimitsijakoulutus VALMENNUS KILPA- JA HUIPPU-URHEILU SEKÄ KILPAILUTOIMINTA VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Arvokilpailutoiminta YMPÄRISTÖTYÖ SML JA YHTEISTYÖ URHEILUYHTEISÖN KANSSA Antidopingtoimikunta (ADT) ja Antidopingtyö Valo ry Opetusministeriö (OKM) Olympiakomitea (OK) Trafi Kansainvälinen järjestötoiminta

3 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) SML:n toiminnan tarkoituksena on vastata maamme kaikesta jäsenkerhojen moottoripyörä-, moottorikelkka- ja ATV-toiminnasta (eng. all terrain vehicle) sekä sen kehittämisestä ja edunvalvonnasta. SML:n tarkoituksena on toimia kerhojen elinvoimaisuutta edistävänä yhteisönä, kehittää ja ylläpitää kilpa- ja huippu-urheilua sekä vahvistaa nuorisotoimintaa, tukea liikennekasvatustyötä sekä moottoripyöräilyä, moottorikelkkailua ja ATV harrastuksena. SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. SML on jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä Fédération Internationale Motocyclisméssä (FIM) ja Euroopan kattojärjestössä FIM Europe:ssa (entinen European Motorcycle Union) (UEM) ja toimii näiden kansainvälisten järjestöjen edustajana Suomessa. SML on yksi viidestä pohjoismaisten moottoriliittojen neuvoston NMC:n jäsenistä. SML on myös Valo ry:n ja Suomen Olympiayhdistys ry:n jäsen. 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit SML: toimintaan kuuluvat seuraavat lajit: Road Racing, Drag Racing, Motocross, Supermoto, Trial, ATV, Enduro, Cross country, Speedway, Jääspeedway, Maarata, Jäärata, Snowcross, Moottorikelkka-Enduro, Moottorikelkka-Sprint, Moottorikelkka-Drag Racing, Moottorikelkka-Ovaali, Matkailu ja liikenne sekä Classic. 3

4 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 toimintasuunnitelman pääkohdat noudattavat strategian linjauksia. Toimintaa kuvaa vahva tahto ja pitkäjänteinen kehitystyö suomalaisen moottoriurheilun kehittämiseksi, mikä näkyy kentällä muun muassa liiton tarjoamien palveluiden kehityksellä. Kilpailutoiminta on keskeisin osa SML:n toimintaa. Vuoden 2013 aikana uusi jäsentieto- ja kilpailuhallintajärjestelmä otetaan käyttöön, valmennus-, nuoriso- ja koulutus toimintaa kehitetään ja olemme mukana yhteiskuntavaikuttamisessa. Ympäristöasiat ovat entistä tärkeämmässä roolissa moottoriurheilun toimintamahdollisuuksien säilyttämisessä ja tämä toiminta on huomioitu toiminnan suunnittelussa. 3. SML:N TALOUDEN NÄKYMÄT Yhteiskunnan taloudellinen epävakaus on vaikuttanut myös harrastus- ja kilpailutoimintaamme. Uusien harrastajien löytämiseksi on kehitettävä uusia toimia ja tuotteistamisen eteen tehdään kuluvan vuoden aikana työtä, jotta tulevaisuuden varainhankinnalle saadaan luotua paremmat peruslähtökohdat. Samalla käynnistetään uusia toimenpiteitä harrastus- ja kilpailutoiminnan laadun kehittämiselle. Talousarviossa on huomioitu kuuden toimiston työntekijän kulut. Toimintaan osallistuvat lähes 100 luottamushenkilöä, muodostavat myös merkittävän osan SML:n toiminnan kuluista. Osa kokouksista pyritään järjestämään puhelin- tai etäkokouksina ja myös muita toimenpiteitä selvitetään kustannusten säästämiseksi. Taloushallinnonpalvelut hoidetaan Rantalainen Oy:ltä ostopalveluna. Toimintasuunnitelmassa kirjatut toimenpiteet perustuvat hallituksen vahvistamaan talousarvioon. 4

5 Talousarvio on laadittu sekä kulujen että tuottojen osalta varovaisuutta noudattaen. Talouden toteutuminen edellyttää tarkkaa kulujen hallintaa. 4. SML:N TOIMINTA JA PAINOPISTEET Toiminnan ja painopisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon uuden liikuntajärjestön tavoitteet sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja urheiluyhteisössä toimivien tahojen suositukset. Toiminnan tärkeiksi painopisteiksi ovat nimetty tietojärjestelmien kehittäminen, nuoriso- ja harrastustoiminta, ympäristötyö, koulutus- ja valmennustoiminta sekä naisten toiminta moottoriurheilussa. Mainitut painopisteet on priorisoitu tärkeiden kehittämistoimien joukkoon. Arvokilpailustrategia ja kansainvälinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat myös priorisoituja kehityskohteiksi. 5. NUORISOTOIMINTA Olennaisena tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea niille kerhoaktiiveille, jotka ovat sitoutuneet kehittämään oman kerhon toimintaa. Tärkeinä toimina ovat koulutusrakenteen selkiyttäminen ja koulutusten tarjoaminen kerhoille: Ohjaajakurssi toimii 1. tason kurssina, joka tarjoaa perustietoa aloiteleville valmentajille ja ohjaajille. Valmentajakoulutus jatkaa 2. tason koulutuksena ja tarjoaa jatkokoulutusta kokeneemmille valmentajille. Koulutusten rinnalle ja kerhotason toiminnalle luodaan materiaaleja, jotka kohdistetaan jäsenkerhojen ohjaajille ja valmentajille, ajajille sekä ajajien vanhemmille ja taustajoukoille. 6. HARRASTUSTOIMINTA SML tarjoaa tietoa lajeista ja moottoriurheilun harrastusmahdollisuuksista jo mukana oleville harrastajille sekä erityisesti potentiaalisille uusille harrastajille. SML:n hallitus on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää millä kehitystoimilla moottoriurheilun aloittamiskynnystä voidaan tehokkaimmin madaltaa ja näin helpottaa uusien harrastajien siirtymistä moottoriurheilun pariin. 5

6 Harrastustoiminnan toteuttamisessa jäsenkerhoilla on ensisijainen rooli. SML tukee kerhojen järjestämää harrastustoimintaa tarvittavin toimenpitein, kuten koulutuksen ja laaditun materiaalin avulla. 7. KOULUTUSTOIMINTA Lajiliiton koulutusjärjestelmän kehittäminen on yksi tärkeä kehitysalue. Uusien kouluttajien rekrytointia, jotta koulutus tarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin. SML:n vastuu kouluttajana ja moottoriurheiluun liittyvän tiedon välittäjänä on merkittävä ja tällä hetkellä koulutustoimintaa pyritään kehittämään vastaamaan vaatimuksia. Tärkeitä osa-alueita ovat valmentajakoulutus ja toimitsijakoulutuksen kehittäminen. Jäsenkerhoja ohjataan koulutustoiveen ja koulutuksen tason mukaan joko SML:n järjestämille kursseille tai aluejärjestöjen valmennuskoulutuksiin. Omaehtoisesti toteutettavat kerhokoulutukset toimivat myös perusvaatimuksina korkeamman tason toimitsijakoulutuksille Valmentajakoulutus Valmentajakoulutusta toteutetaan 1. ja 2. tasoilla. Lisäksi erillisiä lajikohtaisia koulutuksia järjestetään ohjaajien ja valmentajien toiminnan tueksi. Tervetuloa ohjaajaksi koulutuksen pohjalta tehtyä koulutusta kerhotoiminnan tueksi jatketaan. Valmentajakoulutuksen kehittämistä 1. tasolla jatketaan yhteistyössä Vierumäen, AKK:n ja ratsastajainliiton kanssa Toimitsijakoulutus Toimitsijakoulutuksia järjestetään keväällä ja syksyllä kesän ja talven kilpailukausien välissä. Koulutuksia järjestetään toimistojohtoisesti 4-6 kertaa vuodessa maantieteellinen tasa-arvo huomioiden. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan pienempiä paikallisia kursseja yhteistyössä kerhojen kanssa. Koulutustoiminnan lisäksi tavoite on SML:n kerhoille tarkoitettujen koulu- 6

7 tusmateriaalien lisääminen, kouluttajien määrän kasvattaminen. Koulutuksen viestinnän apuna kehitettään SML:n www-sivuja ja vuoden 2013 lopussa avattua Facebook sivua. FIM toimitsijakursseja järjestetään tarpeen mukaan 2-3 ja ensimmäisenä vuorossa on kevättalvella järjestettävä CTI seminaari VALMENNUS Valmennuspäällikkö vastaa eri lajien valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja järjestää lajivalmentajille toimintaedellytyksiä. Valmennusryhmien toiminnan koordinointi, valmentajakoulutuksen kehittäminen ja lajien yhteisten valmentajakoulutusosioiden toteuttaminen sekä valmennusmateriaalin tuottaminen ovat valmennuspäällikön tehtävänä. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kerhovalmennuksen kehittäminen sekä sinettiseurojen valmennuksen tukeminen samoin kuin yhteistyö valmennuksen osalta lajiliittojen, liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä muiden valmennukseen liittyvien tahojen kanssa. Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valinta tapahtuu yhteistyössä lajipäällikön ja lajivalmentajan kanssa. Nuorten valmennusryhmät toimivat seitsemässä lajissa, joissa järjestetään kansainvälistä kilpailutoimintaa. Valmennusryhmiin kuuluu vuosittain noin 50 urheilijaa iältään vuotta, jotka lajeissaan tavoittelevat kilpailemista kansainvälisissä arvokilpailuissa. Valmennusryhmien toimintaa jatketaan samankaltaisena kuin edellisinä vuosina, eli toiminnan pääpaino on noin 2-10 leirin/laji toteuttaminen lajivalmentajan ja valmennuspäällikön toimesta ja niiden kautta urheilijoiden omatoimisen harjoittelun ohjeistaminen. Lajikohtaiset suunnitelmat tehdään lajivalmentajien ja valmennuspäällikön toimesta. Jatkossa tullaan lisää keskittymään henkilökohtaisen tavoitteenasettelun ja suunnitelmallisuuden ohjeistamiseen. Suomessa järjestettävät leirit järjestetään leirin tavoitteita parhaiten vastaavassa paikassa varsinkin ajoleirien osalta, mutta pääleirikeskuksena toimii Suomen Urheiluopisto Vierumäellä. 7

8 Urheilijasopimukset tehdään valmennusryhmäurheilijoiden kanssa, jossa molemminpuolisesti sitoudutaan toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla. Samaa käytäntöä toteutetaan maajoukkueiden kanssa. Sopimusten periaatteellisella taustalla ovat eettisesti kestävän urheilun jatkuminen ja edistäminen sekä osapuolten velvollisuuksien ja yhteisten pelisääntöjen selventäminen. Harrastevalmennuksen tulisi motivoida ja innostaa harrastajia monipuoliseen liikuntaan ja urheiluun. Internet-sivujen harjoitusohjelmien uudistamista ja laajentamista jatketaan sekä nuorten että muidenkin harrastajien omatoimisen harjoittelun aktivoimiseksi. Lajianalyysien tekemistä jatketaan lajeissa tarvittavien ominaisuuksien määrittämiseksi. Tulosten avulla tullaan kehittämään lajikohtaista harjoittelua. Valmennusyhteistyön kehittämistä jatketaan urheiluoppilaitosten ja puolustusvoimien urheilukoulun kanssa sekä menttaalivalmennuksen kehittämistyötä jatketaan KILPA- JA HUIPPU-URHEILU SEKÄ KILPAILUTOIMINTA Valmennuspäällikkö laatii oman toimintasuunnitelman maajoukkuekilpailujen osallistumiseen osalta. Pääasiassa tarkoitus on osallistua MM-tason maajoukkuekilpailuihin hallituksen strategisten linjausten mukaan. Valittavien maajoukkueiden tulee menestymisodotusten osalta täyttyä vähintään lajiensa osallistuvien maiden paremman kolmanneksen joukkoon. Muulle tasolle osallistutaan maajoukkuetoiminnassa vain silloin kun se valmennuksellisesti voidaan osoittaa merkittäväksi ja mikäli toiminnalle löytyy riittävät varat omaehtoisen varainhankinnan kautta. Varainhankinnan on pääasiassa suoritettava SML:n lajin luottamustahon toimesta. 8. VIESTINTÄ 8.1. Sisäinen viestintä 8

9 SML:n sisäinen viestintä painottuu sähköiseen viestintään, jolloin pääviestintäkanavia ovat liiton verkkosivut, ja sähköpostitse lähetettävät kerhotiedotteet kerhojen edustajille ja luottamusryhmille. Sisäisen viestinnän pääkohderyhmiä ovat SML:n lajiryhmät ja niiden edustajat sekä jäsenkerhot ja niihin kuuluvat harrastajat. Nykyisellään kerhotiedotteet ovat koonteja niistä ajankohtaisista asioista, uutisista ja tiedotteista, jotka on julkaistu liiton verkkosivuilla. Kerhotiedote lähetetään säännöllisesti. Sisäisen, kerhoille suunnatun viestinnän ja jäsentietojen ylläpitämisen kehittämiseksi on käynnistetty kattava ja laaja- alainen, AKK-Motorsport ry:n KITI järjestelmään perustuva rekisterijärjestelmäuudistus, jonka on tarkoitus tuoda lisäarvoa ja palvelulaajuutta kerhoille ja heidän jäsenilleen. Vuoden aikana kerhoille tiedotetaan uudesta rekisterijärjestelmästä ja otetaan halukkaat kerhot mukaan hankkeeseen. Rekisterin palvelumahdollisuuksia kehitetään yhdessä ylläpitäjän Agenteqin ja AKK-Motorsport ry:n kanssa. SML on avannut Facebook-sivun, jota tullaan hyödyntämään enenevässä määrin vuoden 2014 aikana. SML :n tiedotusta viedään lisäksi eteenpäin koulutusten, valmennustapahtumien ja kilpailutapahtumien yhteydessä Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän tavoitteena on lisätä liiton ja sen edustamien lajien tunnettavuutta sekä urheilukentällä, että mediassa yleensä. Ulkoisen viestinnän pääkohderyhmän muodostavat suomalaisen median edustajat. Tiedotteet lähetetään suoraan median edustajille SML:n medialistan kautta. SML:n ulkoista viestintää edustaa myös markkinointiviestintä, joka käsittää muun muassa erilaiset sidosryhmätapahtumat, alan messut sekä liiton esitteet. 9

10 8.3. Arvokilpailutoiminta SML anoo aktiivisesti eri lajien EM- ja MM-tason kilpailuja. Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti kerhojen toimesta ja SML tukee järjestäviä kerhoja viestinnässä, KV- toimitsijoiden järjestämisessä kilpailuihin sekä kilpailukohtaisesti sopimukseen kirjatuin toimenpitein. Vuoden aikana järjestetään kahdeksan eri EM- ja MM-tason tapatumaa. Tapahtumia tuodaan messuilla, sähköisen viestinnän ja Facebook -sivun kautta sekä eri tiedotteissa. Tapahtumakohtaisesti järjestetään myös erillisiä tiedotustilaisuuksia. 9. YMPÄRISTÖTYÖ SML on tehostanut ympäristöön ja kestävän kehityksen liittyvää toimintaa. Kehitystyö perustuu positiiviselle yhteistyölle ja riittävälle tiedottamiselle siitä, mitä moottoriurheilu ja SML:n jäsenien toteuttama toiminta käytännön tasolla on. Tavoitteena on vastuuntuntoinen moottoriurheilu ja ympäristön huomioiminen kuitenkin siten, että kohtuuttomia määräyksiä ei kohdistuisi moottoriurheiluun rasitteeksi. Toimenpiteinä järjestetään ympäristökoulutusta toimitsijakoulutusten yhteydessä sekä kerhojen toimesta SML:n materiaalin pohjalta. Lisäksi ympäristöohjelma, ympäristösäännöt ja ympäristöohjeet päivitetään aina tarpeen mukaan ajan tasalle ympäristöryhmän toimesta. Yhteydenpito yhteiskunnan päättäjiin on avainasemassa ja tällä osaalueella jatketaan aiempina vuosina aloitettua yhteistyötä. SML toteuttaa aktiivista yhteydenpitoa ympäristöministeriön ja yhteistyökumppani SITO:n kanssa ja tukee tarpeen mukaan jäsenistön hankkeita tarjoamalla tietoa ja kirjoittamalla lausuntoja lupa-anomusten liitteeksi. Vuoden aikana viedään eteenpäin ympäristöministeriön ja AKK-motorsport ry:n kanssa käynnistetty MLL 30 mukaisen luvan hakuohjeen laatimistyötä. Vuoden aikana toteutetaan mittaukset melumallinnusten lähtöarvojen päivittämiseksi. 10

11 SML:n on olla mukana FIM:n ympäristötoiminnan linjauksissa ja vahvistaa omalta osaltaan moottoriurheilun imagoa ilmastonmuutosta hidastavana urheilumuotona. SML:n tavoite on moottoriurheilun imagon vahvistaminen ympäristöä huomioivana urheilumuotona. 10. SML JA YHTEISTYÖ URHEILUYHTEISÖN KANSSA Urheiluyhteisöön kuuluu eri lajiliittojen lisäksi muita yhteiskunnallisia toimijoita, joiden kanssa lajiliitot tekevät yhteistyötä. SML on liittynyt uuden liikuntaorganisaation VALO ry:n jäseneksi ja tekee yhteistyötä järjestön kanssa. VALO ry:n on perustettu SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunto ry:n tilalle hoitamaan entisten toimijoiden vastuualueita. SML pyrkii vuoden aikana ylläpitämään jo muodostettuja yhteistyösuhteita ja kehittämään yhteistyötä SML:n toimintaan läheisesti liittyvien tahojen kanssa. Läheisiin yhteistyötahoihin kuuluvat esimerkiksi ADT, OKM, Ympäristöministeriö, Olympiakomitea, AKK-Motorsport ry, Trafi ja VALO ry Antidopingtoimikunta (ADT) ja Antidopingtyö SML toimii yhteistyössä Suomen ADT:n kanssa ja toteuttaa toiminnassaan antidopingsäännöstön määrittelemiä linjauksia. Kerhoille tarjottavia antidoping -koulutuksia pidetään osana toimitsija-, valmennus- ja kerhokoulutuksia. SML tiedottaa jäsenistöä kaikista antidopingtyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista internetsivuilla, kerhotiedotteissa ja -tilaisuuksissa. Kaikille ajajalisenssin hankkineille kuljettajille toimitetaan SML Antidoping-ohje, jolla ohjeistetaan ADT:n kanssa sovittujen käytäntöjen oikeaoppiseen noudattamiseen. Ensisijaisena tavoitteena on puhtaan moottoriurheilun säilyttäminen ja ennaltaehkäisevä nuorisotyö. 11

12 Kilpailun järjestäjälle kohdistettu antidoping-ohje päivitetään vastaamaan ADT:n vuodelle 2014 tekemiä mahdollisia uudistuksia. Antidoping-ohje on edelleen tarjolla kaikille jäsenkerhoille ja ohjeet toimitetaan SML:n toimesta kaikille kilpailun järjestäjille Valo ry SML osallistuu uuden liikuntajärjestö Valon kehitystilaisuuksiin, kokouksiin ja seminaareille Opetusministeriö (OKM) Vuoden aikana osallistutaan OKM:n järjestämiin tilaisuuksiin resurssien mukaisesti. SML:n edustaja osallistuu lajiliitoille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, kuten Valo ry:n ja OKM yhdessä järjestämille järjestöpäiville Olympiakomitea (OK) Yhteistyön lisäksi SML pyrkii muuttamaan OK:n linjauksen moottoriurheilusta. Tulevaisuudessa moottoriurheilu pyritään saamaan mukaan eiolympialajien tuen piiriin, mikäli projektit tai kriteerit antavat sille mahdollisuuden. SML:n edustaja osallistuu järjestettäviin kokouksiin Trafi SML osallistuu Trafin järjestämiin kokouksiin ja seminaareihin ja antaa tarpeen mukaan lausunnot käynnissä oleviin hankkeisiin ja lainsäädäntötyöhön Kansainvälinen järjestötoiminta SML on jäsenenä Fédération Internationale Motocyclisméssä (FIM) ja Euroopan kattojärjestössä FIM Europe (entinen European Motorcycle Unionissa) (UEM) SML:n edustajat osallistuvat kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan. FIM:n kevät- ja syyskokouksiin osallistuu SML:n edustajaa. FIM Europen vuosikokoukseen kesä-heinäkuussa osallistuu SML:n edustus. Lisäksi sekä FIM:n että FIM Europen komissioihin nimetyt SML:n edustajat osallistuu aktiivisesti järjestettäviin kokouksiin ja koulutuksiin. 12

13 SML lähettää myös kansainvälisiin koulutuksiin muutamia henkilöitä vuosittain tarpeen mukaan. SML pyrkii saamaan uusia edustajia mukaan KVliittojen komissiotyöhön. SML on jäsen myös pohjoismaisten lajiliittojen yhteisessä valtuustossa (NMC). Eri lajien edustajat kokoontuvat vähintään kerran vuodessa päättääkseen maitten välisestä yhteistyöstä. Hallituksen nimeämä edustaja osallistuu NMC:n turvallisuutta kehittävän edunvalvonta ryhmän työskentelyyn. Puheenjohtaja ja pääsihteeritasolla kokoonnutaan edellä mainitulla tavalla. Kurt Ljungqvist Toimitusjohtaja Juhani Halme Puheenjohtaja 13

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008 Suomen Painonnostoliitto Antidoping-ohjelma 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Arvot... 3 3. Ohjelman tavoitteet ja käytännön toimenpiteet... 3 3.1 Yleistä... 3 Urheilijat... 3 Valmentajat... 4

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti 14.12.2009 AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti Jäsenseurojen tulos ja laatuperusteinen arviointi on osa AKK-Motorsportin seurakehitystyötä. Se on seuroille vapaaehtoinen ja tarkoitettu seuran toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki 1 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY Suomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. Liiton tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY KOKOUSKUTSU 1 (1) Sääntömääräinen kevätkokous

OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY KOKOUSKUTSU 1 (1) Sääntömääräinen kevätkokous OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY KOKOUSKUTSU 1 (1) Sääntömääräinen kevätkokous Kokouspäivä 14.5.2016 OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Paikka: Rakennusmestariyhdistyksen saunatilat, Isokatu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA ANTIDOPING- OHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO 3 SÄÄNNÖSTÖ 3 KOULUTUS 4 AMMATILLINEN KOULUTUS 6 Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) 6 Liikunnanohjauksen ammattikorkeakoulututkinto (Liikunnanohjaaja AMK) 6 Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset - päälinjat ja periaatteet Keskeiset lähtökohdat Liikuntalain ja asetuksen tavoitteiden noudattaminen Yleisten arviointiperusteiden soveltaminen nykyistä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

YLÄKOULULEIRITYS KISAKALLION URHEILUOPISTO SISÄLLÖT JA TOIMINTAMALLIT - KS

YLÄKOULULEIRITYS KISAKALLION URHEILUOPISTO SISÄLLÖT JA TOIMINTAMALLIT - KS YLÄKOULULEIRITYS 2016-2017 KISAKALLION URHEILUOPISTO SISÄLLÖT JA TOIMINTAMALLIT - KS KISAKALLION YLÄKOULULEIRITYS 2016-2017 SISÄLLÖT IKÄLUOKITTAIN Sisällöt (+opetussuunnitelma) 7. luokka Lähiopetus leireillä

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot