SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) SML:n edustamat moottoriurheilulajit TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT SML:N TALOUDEN NÄKYMÄT SML:N TOIMINTA JA PAINOPISTEET NUORISOTOIMINTA HARRASTUSTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Valmentajakoulutus Toimitsijakoulutus VALMENNUS KILPA- JA HUIPPU-URHEILU SEKÄ KILPAILUTOIMINTA VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Arvokilpailutoiminta YMPÄRISTÖTYÖ SML JA YHTEISTYÖ URHEILUYHTEISÖN KANSSA Antidopingtoimikunta (ADT) ja Antidopingtyö Valo ry Opetusministeriö (OKM) Olympiakomitea (OK) Trafi Kansainvälinen järjestötoiminta

3 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) SML:n toiminnan tarkoituksena on vastata maamme kaikesta jäsenkerhojen moottoripyörä-, moottorikelkka- ja ATV-toiminnasta (eng. all terrain vehicle) sekä sen kehittämisestä ja edunvalvonnasta. SML:n tarkoituksena on toimia kerhojen elinvoimaisuutta edistävänä yhteisönä, kehittää ja ylläpitää kilpa- ja huippu-urheilua sekä vahvistaa nuorisotoimintaa, tukea liikennekasvatustyötä sekä moottoripyöräilyä, moottorikelkkailua ja ATV harrastuksena. SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. SML on jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä Fédération Internationale Motocyclisméssä (FIM) ja Euroopan kattojärjestössä FIM Europe:ssa (entinen European Motorcycle Union) (UEM) ja toimii näiden kansainvälisten järjestöjen edustajana Suomessa. SML on yksi viidestä pohjoismaisten moottoriliittojen neuvoston NMC:n jäsenistä. SML on myös Valo ry:n ja Suomen Olympiayhdistys ry:n jäsen. 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit SML: toimintaan kuuluvat seuraavat lajit: Road Racing, Drag Racing, Motocross, Supermoto, Trial, ATV, Enduro, Cross country, Speedway, Jääspeedway, Maarata, Jäärata, Snowcross, Moottorikelkka-Enduro, Moottorikelkka-Sprint, Moottorikelkka-Drag Racing, Moottorikelkka-Ovaali, Matkailu ja liikenne sekä Classic. 3

4 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 toimintasuunnitelman pääkohdat noudattavat strategian linjauksia. Toimintaa kuvaa vahva tahto ja pitkäjänteinen kehitystyö suomalaisen moottoriurheilun kehittämiseksi, mikä näkyy kentällä muun muassa liiton tarjoamien palveluiden kehityksellä. Kilpailutoiminta on keskeisin osa SML:n toimintaa. Vuoden 2013 aikana uusi jäsentieto- ja kilpailuhallintajärjestelmä otetaan käyttöön, valmennus-, nuoriso- ja koulutus toimintaa kehitetään ja olemme mukana yhteiskuntavaikuttamisessa. Ympäristöasiat ovat entistä tärkeämmässä roolissa moottoriurheilun toimintamahdollisuuksien säilyttämisessä ja tämä toiminta on huomioitu toiminnan suunnittelussa. 3. SML:N TALOUDEN NÄKYMÄT Yhteiskunnan taloudellinen epävakaus on vaikuttanut myös harrastus- ja kilpailutoimintaamme. Uusien harrastajien löytämiseksi on kehitettävä uusia toimia ja tuotteistamisen eteen tehdään kuluvan vuoden aikana työtä, jotta tulevaisuuden varainhankinnalle saadaan luotua paremmat peruslähtökohdat. Samalla käynnistetään uusia toimenpiteitä harrastus- ja kilpailutoiminnan laadun kehittämiselle. Talousarviossa on huomioitu kuuden toimiston työntekijän kulut. Toimintaan osallistuvat lähes 100 luottamushenkilöä, muodostavat myös merkittävän osan SML:n toiminnan kuluista. Osa kokouksista pyritään järjestämään puhelin- tai etäkokouksina ja myös muita toimenpiteitä selvitetään kustannusten säästämiseksi. Taloushallinnonpalvelut hoidetaan Rantalainen Oy:ltä ostopalveluna. Toimintasuunnitelmassa kirjatut toimenpiteet perustuvat hallituksen vahvistamaan talousarvioon. 4

5 Talousarvio on laadittu sekä kulujen että tuottojen osalta varovaisuutta noudattaen. Talouden toteutuminen edellyttää tarkkaa kulujen hallintaa. 4. SML:N TOIMINTA JA PAINOPISTEET Toiminnan ja painopisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon uuden liikuntajärjestön tavoitteet sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja urheiluyhteisössä toimivien tahojen suositukset. Toiminnan tärkeiksi painopisteiksi ovat nimetty tietojärjestelmien kehittäminen, nuoriso- ja harrastustoiminta, ympäristötyö, koulutus- ja valmennustoiminta sekä naisten toiminta moottoriurheilussa. Mainitut painopisteet on priorisoitu tärkeiden kehittämistoimien joukkoon. Arvokilpailustrategia ja kansainvälinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat myös priorisoituja kehityskohteiksi. 5. NUORISOTOIMINTA Olennaisena tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea niille kerhoaktiiveille, jotka ovat sitoutuneet kehittämään oman kerhon toimintaa. Tärkeinä toimina ovat koulutusrakenteen selkiyttäminen ja koulutusten tarjoaminen kerhoille: Ohjaajakurssi toimii 1. tason kurssina, joka tarjoaa perustietoa aloiteleville valmentajille ja ohjaajille. Valmentajakoulutus jatkaa 2. tason koulutuksena ja tarjoaa jatkokoulutusta kokeneemmille valmentajille. Koulutusten rinnalle ja kerhotason toiminnalle luodaan materiaaleja, jotka kohdistetaan jäsenkerhojen ohjaajille ja valmentajille, ajajille sekä ajajien vanhemmille ja taustajoukoille. 6. HARRASTUSTOIMINTA SML tarjoaa tietoa lajeista ja moottoriurheilun harrastusmahdollisuuksista jo mukana oleville harrastajille sekä erityisesti potentiaalisille uusille harrastajille. SML:n hallitus on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää millä kehitystoimilla moottoriurheilun aloittamiskynnystä voidaan tehokkaimmin madaltaa ja näin helpottaa uusien harrastajien siirtymistä moottoriurheilun pariin. 5

6 Harrastustoiminnan toteuttamisessa jäsenkerhoilla on ensisijainen rooli. SML tukee kerhojen järjestämää harrastustoimintaa tarvittavin toimenpitein, kuten koulutuksen ja laaditun materiaalin avulla. 7. KOULUTUSTOIMINTA Lajiliiton koulutusjärjestelmän kehittäminen on yksi tärkeä kehitysalue. Uusien kouluttajien rekrytointia, jotta koulutus tarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin. SML:n vastuu kouluttajana ja moottoriurheiluun liittyvän tiedon välittäjänä on merkittävä ja tällä hetkellä koulutustoimintaa pyritään kehittämään vastaamaan vaatimuksia. Tärkeitä osa-alueita ovat valmentajakoulutus ja toimitsijakoulutuksen kehittäminen. Jäsenkerhoja ohjataan koulutustoiveen ja koulutuksen tason mukaan joko SML:n järjestämille kursseille tai aluejärjestöjen valmennuskoulutuksiin. Omaehtoisesti toteutettavat kerhokoulutukset toimivat myös perusvaatimuksina korkeamman tason toimitsijakoulutuksille Valmentajakoulutus Valmentajakoulutusta toteutetaan 1. ja 2. tasoilla. Lisäksi erillisiä lajikohtaisia koulutuksia järjestetään ohjaajien ja valmentajien toiminnan tueksi. Tervetuloa ohjaajaksi koulutuksen pohjalta tehtyä koulutusta kerhotoiminnan tueksi jatketaan. Valmentajakoulutuksen kehittämistä 1. tasolla jatketaan yhteistyössä Vierumäen, AKK:n ja ratsastajainliiton kanssa Toimitsijakoulutus Toimitsijakoulutuksia järjestetään keväällä ja syksyllä kesän ja talven kilpailukausien välissä. Koulutuksia järjestetään toimistojohtoisesti 4-6 kertaa vuodessa maantieteellinen tasa-arvo huomioiden. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan pienempiä paikallisia kursseja yhteistyössä kerhojen kanssa. Koulutustoiminnan lisäksi tavoite on SML:n kerhoille tarkoitettujen koulu- 6

7 tusmateriaalien lisääminen, kouluttajien määrän kasvattaminen. Koulutuksen viestinnän apuna kehitettään SML:n www-sivuja ja vuoden 2013 lopussa avattua Facebook sivua. FIM toimitsijakursseja järjestetään tarpeen mukaan 2-3 ja ensimmäisenä vuorossa on kevättalvella järjestettävä CTI seminaari VALMENNUS Valmennuspäällikkö vastaa eri lajien valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja järjestää lajivalmentajille toimintaedellytyksiä. Valmennusryhmien toiminnan koordinointi, valmentajakoulutuksen kehittäminen ja lajien yhteisten valmentajakoulutusosioiden toteuttaminen sekä valmennusmateriaalin tuottaminen ovat valmennuspäällikön tehtävänä. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kerhovalmennuksen kehittäminen sekä sinettiseurojen valmennuksen tukeminen samoin kuin yhteistyö valmennuksen osalta lajiliittojen, liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä muiden valmennukseen liittyvien tahojen kanssa. Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valinta tapahtuu yhteistyössä lajipäällikön ja lajivalmentajan kanssa. Nuorten valmennusryhmät toimivat seitsemässä lajissa, joissa järjestetään kansainvälistä kilpailutoimintaa. Valmennusryhmiin kuuluu vuosittain noin 50 urheilijaa iältään vuotta, jotka lajeissaan tavoittelevat kilpailemista kansainvälisissä arvokilpailuissa. Valmennusryhmien toimintaa jatketaan samankaltaisena kuin edellisinä vuosina, eli toiminnan pääpaino on noin 2-10 leirin/laji toteuttaminen lajivalmentajan ja valmennuspäällikön toimesta ja niiden kautta urheilijoiden omatoimisen harjoittelun ohjeistaminen. Lajikohtaiset suunnitelmat tehdään lajivalmentajien ja valmennuspäällikön toimesta. Jatkossa tullaan lisää keskittymään henkilökohtaisen tavoitteenasettelun ja suunnitelmallisuuden ohjeistamiseen. Suomessa järjestettävät leirit järjestetään leirin tavoitteita parhaiten vastaavassa paikassa varsinkin ajoleirien osalta, mutta pääleirikeskuksena toimii Suomen Urheiluopisto Vierumäellä. 7

8 Urheilijasopimukset tehdään valmennusryhmäurheilijoiden kanssa, jossa molemminpuolisesti sitoudutaan toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla. Samaa käytäntöä toteutetaan maajoukkueiden kanssa. Sopimusten periaatteellisella taustalla ovat eettisesti kestävän urheilun jatkuminen ja edistäminen sekä osapuolten velvollisuuksien ja yhteisten pelisääntöjen selventäminen. Harrastevalmennuksen tulisi motivoida ja innostaa harrastajia monipuoliseen liikuntaan ja urheiluun. Internet-sivujen harjoitusohjelmien uudistamista ja laajentamista jatketaan sekä nuorten että muidenkin harrastajien omatoimisen harjoittelun aktivoimiseksi. Lajianalyysien tekemistä jatketaan lajeissa tarvittavien ominaisuuksien määrittämiseksi. Tulosten avulla tullaan kehittämään lajikohtaista harjoittelua. Valmennusyhteistyön kehittämistä jatketaan urheiluoppilaitosten ja puolustusvoimien urheilukoulun kanssa sekä menttaalivalmennuksen kehittämistyötä jatketaan KILPA- JA HUIPPU-URHEILU SEKÄ KILPAILUTOIMINTA Valmennuspäällikkö laatii oman toimintasuunnitelman maajoukkuekilpailujen osallistumiseen osalta. Pääasiassa tarkoitus on osallistua MM-tason maajoukkuekilpailuihin hallituksen strategisten linjausten mukaan. Valittavien maajoukkueiden tulee menestymisodotusten osalta täyttyä vähintään lajiensa osallistuvien maiden paremman kolmanneksen joukkoon. Muulle tasolle osallistutaan maajoukkuetoiminnassa vain silloin kun se valmennuksellisesti voidaan osoittaa merkittäväksi ja mikäli toiminnalle löytyy riittävät varat omaehtoisen varainhankinnan kautta. Varainhankinnan on pääasiassa suoritettava SML:n lajin luottamustahon toimesta. 8. VIESTINTÄ 8.1. Sisäinen viestintä 8

9 SML:n sisäinen viestintä painottuu sähköiseen viestintään, jolloin pääviestintäkanavia ovat liiton verkkosivut, ja sähköpostitse lähetettävät kerhotiedotteet kerhojen edustajille ja luottamusryhmille. Sisäisen viestinnän pääkohderyhmiä ovat SML:n lajiryhmät ja niiden edustajat sekä jäsenkerhot ja niihin kuuluvat harrastajat. Nykyisellään kerhotiedotteet ovat koonteja niistä ajankohtaisista asioista, uutisista ja tiedotteista, jotka on julkaistu liiton verkkosivuilla. Kerhotiedote lähetetään säännöllisesti. Sisäisen, kerhoille suunnatun viestinnän ja jäsentietojen ylläpitämisen kehittämiseksi on käynnistetty kattava ja laaja- alainen, AKK-Motorsport ry:n KITI järjestelmään perustuva rekisterijärjestelmäuudistus, jonka on tarkoitus tuoda lisäarvoa ja palvelulaajuutta kerhoille ja heidän jäsenilleen. Vuoden aikana kerhoille tiedotetaan uudesta rekisterijärjestelmästä ja otetaan halukkaat kerhot mukaan hankkeeseen. Rekisterin palvelumahdollisuuksia kehitetään yhdessä ylläpitäjän Agenteqin ja AKK-Motorsport ry:n kanssa. SML on avannut Facebook-sivun, jota tullaan hyödyntämään enenevässä määrin vuoden 2014 aikana. SML :n tiedotusta viedään lisäksi eteenpäin koulutusten, valmennustapahtumien ja kilpailutapahtumien yhteydessä Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän tavoitteena on lisätä liiton ja sen edustamien lajien tunnettavuutta sekä urheilukentällä, että mediassa yleensä. Ulkoisen viestinnän pääkohderyhmän muodostavat suomalaisen median edustajat. Tiedotteet lähetetään suoraan median edustajille SML:n medialistan kautta. SML:n ulkoista viestintää edustaa myös markkinointiviestintä, joka käsittää muun muassa erilaiset sidosryhmätapahtumat, alan messut sekä liiton esitteet. 9

10 8.3. Arvokilpailutoiminta SML anoo aktiivisesti eri lajien EM- ja MM-tason kilpailuja. Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti kerhojen toimesta ja SML tukee järjestäviä kerhoja viestinnässä, KV- toimitsijoiden järjestämisessä kilpailuihin sekä kilpailukohtaisesti sopimukseen kirjatuin toimenpitein. Vuoden aikana järjestetään kahdeksan eri EM- ja MM-tason tapatumaa. Tapahtumia tuodaan messuilla, sähköisen viestinnän ja Facebook -sivun kautta sekä eri tiedotteissa. Tapahtumakohtaisesti järjestetään myös erillisiä tiedotustilaisuuksia. 9. YMPÄRISTÖTYÖ SML on tehostanut ympäristöön ja kestävän kehityksen liittyvää toimintaa. Kehitystyö perustuu positiiviselle yhteistyölle ja riittävälle tiedottamiselle siitä, mitä moottoriurheilu ja SML:n jäsenien toteuttama toiminta käytännön tasolla on. Tavoitteena on vastuuntuntoinen moottoriurheilu ja ympäristön huomioiminen kuitenkin siten, että kohtuuttomia määräyksiä ei kohdistuisi moottoriurheiluun rasitteeksi. Toimenpiteinä järjestetään ympäristökoulutusta toimitsijakoulutusten yhteydessä sekä kerhojen toimesta SML:n materiaalin pohjalta. Lisäksi ympäristöohjelma, ympäristösäännöt ja ympäristöohjeet päivitetään aina tarpeen mukaan ajan tasalle ympäristöryhmän toimesta. Yhteydenpito yhteiskunnan päättäjiin on avainasemassa ja tällä osaalueella jatketaan aiempina vuosina aloitettua yhteistyötä. SML toteuttaa aktiivista yhteydenpitoa ympäristöministeriön ja yhteistyökumppani SITO:n kanssa ja tukee tarpeen mukaan jäsenistön hankkeita tarjoamalla tietoa ja kirjoittamalla lausuntoja lupa-anomusten liitteeksi. Vuoden aikana viedään eteenpäin ympäristöministeriön ja AKK-motorsport ry:n kanssa käynnistetty MLL 30 mukaisen luvan hakuohjeen laatimistyötä. Vuoden aikana toteutetaan mittaukset melumallinnusten lähtöarvojen päivittämiseksi. 10

11 SML:n on olla mukana FIM:n ympäristötoiminnan linjauksissa ja vahvistaa omalta osaltaan moottoriurheilun imagoa ilmastonmuutosta hidastavana urheilumuotona. SML:n tavoite on moottoriurheilun imagon vahvistaminen ympäristöä huomioivana urheilumuotona. 10. SML JA YHTEISTYÖ URHEILUYHTEISÖN KANSSA Urheiluyhteisöön kuuluu eri lajiliittojen lisäksi muita yhteiskunnallisia toimijoita, joiden kanssa lajiliitot tekevät yhteistyötä. SML on liittynyt uuden liikuntaorganisaation VALO ry:n jäseneksi ja tekee yhteistyötä järjestön kanssa. VALO ry:n on perustettu SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunto ry:n tilalle hoitamaan entisten toimijoiden vastuualueita. SML pyrkii vuoden aikana ylläpitämään jo muodostettuja yhteistyösuhteita ja kehittämään yhteistyötä SML:n toimintaan läheisesti liittyvien tahojen kanssa. Läheisiin yhteistyötahoihin kuuluvat esimerkiksi ADT, OKM, Ympäristöministeriö, Olympiakomitea, AKK-Motorsport ry, Trafi ja VALO ry Antidopingtoimikunta (ADT) ja Antidopingtyö SML toimii yhteistyössä Suomen ADT:n kanssa ja toteuttaa toiminnassaan antidopingsäännöstön määrittelemiä linjauksia. Kerhoille tarjottavia antidoping -koulutuksia pidetään osana toimitsija-, valmennus- ja kerhokoulutuksia. SML tiedottaa jäsenistöä kaikista antidopingtyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista internetsivuilla, kerhotiedotteissa ja -tilaisuuksissa. Kaikille ajajalisenssin hankkineille kuljettajille toimitetaan SML Antidoping-ohje, jolla ohjeistetaan ADT:n kanssa sovittujen käytäntöjen oikeaoppiseen noudattamiseen. Ensisijaisena tavoitteena on puhtaan moottoriurheilun säilyttäminen ja ennaltaehkäisevä nuorisotyö. 11

12 Kilpailun järjestäjälle kohdistettu antidoping-ohje päivitetään vastaamaan ADT:n vuodelle 2014 tekemiä mahdollisia uudistuksia. Antidoping-ohje on edelleen tarjolla kaikille jäsenkerhoille ja ohjeet toimitetaan SML:n toimesta kaikille kilpailun järjestäjille Valo ry SML osallistuu uuden liikuntajärjestö Valon kehitystilaisuuksiin, kokouksiin ja seminaareille Opetusministeriö (OKM) Vuoden aikana osallistutaan OKM:n järjestämiin tilaisuuksiin resurssien mukaisesti. SML:n edustaja osallistuu lajiliitoille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, kuten Valo ry:n ja OKM yhdessä järjestämille järjestöpäiville Olympiakomitea (OK) Yhteistyön lisäksi SML pyrkii muuttamaan OK:n linjauksen moottoriurheilusta. Tulevaisuudessa moottoriurheilu pyritään saamaan mukaan eiolympialajien tuen piiriin, mikäli projektit tai kriteerit antavat sille mahdollisuuden. SML:n edustaja osallistuu järjestettäviin kokouksiin Trafi SML osallistuu Trafin järjestämiin kokouksiin ja seminaareihin ja antaa tarpeen mukaan lausunnot käynnissä oleviin hankkeisiin ja lainsäädäntötyöhön Kansainvälinen järjestötoiminta SML on jäsenenä Fédération Internationale Motocyclisméssä (FIM) ja Euroopan kattojärjestössä FIM Europe (entinen European Motorcycle Unionissa) (UEM) SML:n edustajat osallistuvat kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan. FIM:n kevät- ja syyskokouksiin osallistuu SML:n edustajaa. FIM Europen vuosikokoukseen kesä-heinäkuussa osallistuu SML:n edustus. Lisäksi sekä FIM:n että FIM Europen komissioihin nimetyt SML:n edustajat osallistuu aktiivisesti järjestettäviin kokouksiin ja koulutuksiin. 12

13 SML lähettää myös kansainvälisiin koulutuksiin muutamia henkilöitä vuosittain tarpeen mukaan. SML pyrkii saamaan uusia edustajia mukaan KVliittojen komissiotyöhön. SML on jäsen myös pohjoismaisten lajiliittojen yhteisessä valtuustossa (NMC). Eri lajien edustajat kokoontuvat vähintään kerran vuodessa päättääkseen maitten välisestä yhteistyöstä. Hallituksen nimeämä edustaja osallistuu NMC:n turvallisuutta kehittävän edunvalvonta ryhmän työskentelyyn. Puheenjohtaja ja pääsihteeritasolla kokoonnutaan edellä mainitulla tavalla. Kurt Ljungqvist Toimitusjohtaja Juhani Halme Puheenjohtaja 13

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Sisällysluettelo: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) 2. LIITON JÄSENYYS MUISSA YHTEISÖISSÄ 3. SML:N ORGANISAATION KUVAUS 4. SML:N EDUSTAMAT LAJIT 5. KILPAILULUPA,

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

SML C-toimitsijoiden Koulutusmateriaali moottorikerhoille

SML C-toimitsijoiden Koulutusmateriaali moottorikerhoille SML C-toimitsijoiden Koulutusmateriaali moottorikerhoille C-toimitsijamateriaali kerhojen toteuttaman koulutuksen tueksi: Kouluttajalle Tämä koulutusmateriaali on tarkoitettu SML jäsenkerhojen itse toteuttaman

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista AJAJAKARTOITUS 2007 Ajajakartoituksen tarkoituksena oli selvittää nuorten ajajien tavoitteita, harjoittelua sekä valmennustoiveita. Vastaukset toimivat osana tulevien vuosien valmennussuunnitelmien rakentamista

Lisätiedot

SML YMPÄRISTÖOHJELMA 1.0

SML YMPÄRISTÖOHJELMA 1.0 SML YMPÄRISTÖOHJELMA 1.0 Sisällysluettelo: SML:N YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YMPÄRISTÖSTRATEGIA JA SML:N ARVOMAAILMA 2. YMPÄRISTÖVISIO 3. STRATEGISET TAVOITTEET 4. AVAIN TOIMENPITEET SML:N YMPÄRISTÖOHJELMA Moottoriajoneuvoilla

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma 18.6.2015 Suomen Uimaliiton antidopingohjelma Termit ADT WADA FINA LEN IPC Uintiurheilu Suomen Antidopingtoimikunta ry Maailman antidopingtoimisto Kansainvälinen uimaliitto Euroopan uimaliitto Kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Ultimatejaoston toimintaohje

Ultimatejaoston toimintaohje 1 Johdanto Ultimatejaoston toimintaohje 1.1 Taustaa Vuonna 1998 liiton operatiivinen toiminta siirrettiin hallituksen kokouksista eri lajeihin keskittyvien jaostojen vastuulle. Samalla hallituksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2. 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2

1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2. 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2 AKKMot or s por tr y A NT I D O P I NG O H J E L MA 1 SISÄLTÖ 1. AKK-Motorsport... 2 1.1 Liiton arvopohja... 2 2. Antidopingohjelman tavoitteet... 2 3. Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen... 2 3.1

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

SM5L HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

SM5L HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ SM5L HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ Liiton huippu-urheilutavoite strategiassa: Huippu-urheilun valmennusjärjestelmä tuottaa menestyviä, vastuullisia ja arvostettuja huippu-urheilijoita sekä ammattitaitoisia

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti 14.12.2009 AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti Jäsenseurojen tulos ja laatuperusteinen arviointi on osa AKK-Motorsportin seurakehitystyötä. Se on seuroille vapaaehtoinen ja tarkoitettu seuran toiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008 Suomen Painonnostoliitto Antidoping-ohjelma 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Arvot... 3 3. Ohjelman tavoitteet ja käytännön toimenpiteet... 3 3.1 Yleistä... 3 Urheilijat... 3 Valmentajat... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki

SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA. Antidopingohjelma Suomen Lumilautaliitto ry Radiokatu 20, Helsinki 1 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2 SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY Suomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. Liiton tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri,

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 SUOMEN RINGETTELIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ringetteliitolla on 30-vuotisjuhlavuosi sekä lisäksi laji täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi alkaa tammikuussa 30-vuotis sarjapeleillä ja päättyy 30-vuotisjuhlaan

Lisätiedot

1. LIITTOKOKOUS JA KERHOJEN EDUSTAJIEN SEMINAARI 26.4.2009

1. LIITTOKOKOUS JA KERHOJEN EDUSTAJIEN SEMINAARI 26.4.2009 Helsinki 8.4.2009 SML tiedottaa 3/ 09 1. LIITTOKOKOUS JA KERHOJEN EDUSTAJIEN SEMINAARI 26.4.2009 Liittokokous 26.4.09 Suomen Moottoriliitto ry:n hallitus kutsuu jäsenkerhot / -seurat vuoden 2009 viralliseen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen!

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Valmennuksen järjestää Finnish Academy for Skills Excellence (FASE) yhteistyössä Skills Finland ry:n kanssa. Valmennuksen

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen,

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi ANTIDOPINGOHJELMA

Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi ANTIDOPINGOHJELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sisa llysluettelo 1 Suomen Hiihtoliiton arvot ja antidopingohjelma

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015. 1. Ohjelman arvoperusta

SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015. 1. Ohjelman arvoperusta SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 1. Ohjelman arvoperusta Sulkapalloliiton Respect-kulttuuri pitää sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa mukanaolevien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. SUOMEN MOOTTORILIITTO - FINLANDS MOTORFÖRBUND ry SÄÄNNÖT 1. LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund ry. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Pöytätennisliitto ry (SPTL) pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja

Lisätiedot

Suomen Judoliiton antidopingohjelma

Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua. Suomen Judoliitossa noudatetaan voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Judoliiton

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot