Viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Yhteisöllinen Kempele - elinvoimainen kasvukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Yhteisöllinen Kempele - elinvoimainen kasvukunta"

Transkriptio

1 Viestintä- ja markkinointisuunnitelma

2 Sisältö 3 Yhteenveto 4 Viestinnän visio, arvot ja päämäärät 5 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinointiviestinnästä 9 Toimijat ja työnjako viestinnässä ja markkinoinnissa 10 Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen: toimenpiteet, aikataulut ja vastuut 10 Hyvä kasvaa Kempeleessä 12 Kempele - kehityksen paalupaikalla 14 Meijän Kempele 16 Kempele - kasvupaikkasi 17 Kempele - yhdessä onnistuen 19 Seuranta Kuvat: Kempeleen kunnan kuva-arkisto, Tuulia Alakontiola, Raimo Karhu, Tauno Kohonen, Pekka T. Kurikka, Ilkka Ylitalo, freedigitalphotos.net Työryhmä: Hillilä Merja, Joro Petri, Kangas Sirkku, Maskonen Virva, Puotiniemi Eija (pj.), Rimpiläinen Tiina, Salmela Pekka ja Vinkki Minna 2

3 Yhteenveto Kempele-sopimus/ Strateginen päämäärä Viestinnän päämäärä Perusviesti Viestinnän tavoite Kohderyhmät Kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kempeleen imago elinvoimaisena kasvukuntana vahvistuu Hyvä kasvaa Kempeleessä Herättää kiinnostusta Kempelettä kohtaan asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana Herättää kiinnostusta vapaa-ajan ja matkailun kohteena Palvelutiedottaminen Oman ja lähikuntien asukkaat ja yritykset Oulun seudulla kasvaneet paluumuuttajat Pendelöijät Lapsiperheet Luonnonläheisyyttä ja kotoilua arvostavat Matkailijat Mediat Hyvät yritystoiminnan edellytykset ja aktivoiva ympäristö Kempeleen imago menestyvän yrityksen sijaintipaikkana vahvistuu Kempele kehityksen paalupaikalla Herättää kiinnostusta sijoittua Kempeleeseen Innostaa uusien yritysten perustamiseen Kempeleeseen Tuoda esille Kempeleessä toimivien yritysten osaamista ja menestystä Yritykset ja sijoittajat Yritysjohtajat Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat Mediat Yhteisöllisyys ja aktiivinen osallisuus Kempeleen imago yhteisöllisenä ja aktiivisten asukkaiden kuntana vahvistuu ja viestinnällä lisätään kuntalaisten Me -henkeä Meijän Kempele Tuoda esiin yhteisiä onnistumisia Kasvattaa Me-henkeä Lisätä viestinnän avulla sosiaalista vuorovaikusta yhteisössä Oman kunnan asukkaat Urheiluseurat Eläkeläisjärjestöt Kyläyhdistykset, muut yhdistykset Oppilaitokset Pikkuparlamentti Neuvostot Harrastajaseurat Kempele-seura Vahva talous ja hyvinvoiva henkilöstö Kunnan imago vetovoimaisena työnantajana vahvistuu Kempele kasvupaikkasi Herättää kiinnostusta arvostettuna ja haluttuna työnantajana ja vaikuttamisen paikkana Työnhakijat Oman ja lähikuntien asukkaat Luottamushenkilöt, puolueiden kunnallisjärjestöt Kunnan imago hyvänä työyhteisönä vahvistuu Kempele- Yhdessä onnistuen Lisätä viestinnän keinoin yhteenkuuluvuuden tunnetta Lisätä oikean tiedon jakamisen avulla henkilöstön osaamista Kunnan henkilöstö Luottamushenkilöt 3

4 Viestinnän visio, arvot ja päämäärät Viestinnän visio, arvot ja päämäärät Viestinnän visio: Kempele tunnetaan yhteisöllisenä ja elinvoimaisena kasvukuntana sekä arvostettuna ja vetovoimaisena työnantajana. Viestinnän arvot: Avoimuus Oikea-aikaisuus Luotettavuus Tasapuolisuus Ajantasaisuus Vuorovaikutteisuus Päämäärät: 1. Kempeleen imago elinvoimaisena kasvukuntana vahvistuu 2. Kempeleen imago menestyvän yrityksen sijaintipaikkana vahvistuu 3. Kempeleen imago yhteisöllisenä ja aktiivisten asukkaiden kuntana vahvistuu ja viestinnällä lisätään kuntalaisten Me -henkeä 4. Kunnan imago vetovoimaisena työnantajana vahvistuu 5. Kunnan imago hyvänä työyhteisönä vahvistuu 4

5 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus SWOT analyysit sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinointiviestinnästä Ulkoinen viestintä Vahvuudet Kuntatiedotteen säännöllisyys (8 x) ja suunnitelmallisuus Tiedotusohjeet olemassa Ulkoinen ilme ja slogan Tekniset edellytykset viestinnälle olemassa Rantalakeus alueen oma paikallislehti Aloitteiden ja palautteiden nopea käsittely Miten hyödynnämme Teemme entistä tarkemman suunnitelman sisällöistä etukäteen Päivitämme ohjeet ajantasalle Käytämme suunniteltuja pohjia kaikessa viestinnässä Olemme nopeita, tarjoamme viestimille uutisia, tiedotteita Käytämme suoraa asiakas/kuntalaisviestintää, esim. Wilma koulun ja kotien väliseen viestintään Aktivoidumme, tarjoamme uutisaiheita Laitamme aloitteet ja palautteet nettiin, usein kysytyt kysymykset nähtäville Heikkoudet Kotisivujen epäselvyys ja rakenne (organisaation näkökulmasta rakennettu) Viestintäprosessissa parannettavaa vastuita ei riittävän tarkasti määritelty) Viestintäsihteerin liian laaja toimenkuva ja organisointi Viestinnän työryhmä puuttunut Viestintä painottuu päätöksistä tiedottamiseen Kynnys tiedottamiseen korkea (aktiivisempi ote) Miten korjaamme Uudistamme rakennetta ja sisältöä käyttäjälähtöiseksi Määrittelemme vastuuhenkilöt Rajaamme tehtäväkuvaa viestintään ja markkinointiin Nimeämme viestinnän ja markkinoinnin kehittämisryhmän (VIMA) Korostamme avointa, vuorovaikutteista viestintää ennen päätöksentekoa Aktivoidumme, korostamme tärkeyttä, vuoden tiedottajan palkitseminen 5

6 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus Mahdollisuudet Sosiaalisen median hyväksikäyttö Perinteisten viestintäkanavien kanssa yhteistyön lisääminen Sähköiset, automatisoidut tiedonvälitys- ja palautejärjestelmät Miten hyödynnämme Vuorovaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntymisenä Positiivisena näkyvyytenä Asioinnin helpottumisena, palveluiden saatavuus paranee (7/24), työajan säästönä Uhat Kohderyhmäviestintä unohtuu tai jää vähemmälle huomiolle Muuttuva mediaympäristö Negatiivinen julkisuus Miten varaudumme Huomioimme erilaiset kohderyhmät Koulutamme Ennakoimme ja ennaltaehkäisemme tiedottamalla itse negatiivisista asioista kriisiviestinnän keinoin Sisäinen viestintä Vahvuudet Henkilöstöllä sähköisten viestien hyvä saavutettavuus (84 %:lla henkilöstöstä verkon tunnukset) Henkilöstön intra ja luottamushenkilöiden extranet olemassa Säännölliset esimiesinfot Miten hyödynnämme Levitämme ajankohtaista tietoa nopeasti kaikille ajankohtaisista asioista, päätöksistä, mm. neljännesvuosikatsaukset, muut tiedotteet Päätökset ym. ajankohtaiset asiat intraan nopeasti Luottamushenkilöt ja valmistelijat käyttävät extranettia paremmin hyödyksi vuorovaikutuskanavana Tiedon levittämisessä ja eteenpäin jakelussa Heikkoudet Henkilöstön intra on sekava ja edellyttää päivittämistä Viestinnän vuosisuunnitelma puuttuu/vuosikello Tiedottaminen ajankohtaisista asioista ei ole järjestelmällistä (uudet työntekijät jne) Tiedottamisvastuut epäselvät Y- kansion kömpelyys työryhmätyöskentelyssä Henkilökohtaiset dokumentointitavat Henkilöstöpalaverien epäsäännöllisyys/puute Kehityskeskusteluja ei käydä 100 %:sti Hajallaan olevat toimipisteet Miten korjaamme Uudistamme rakennetta ja sisältöä Rakennamme viestinnän vuosikellon kytkettynä toimintaan, esim. budjetin valmisteluun Sovimme kuka, miten ja millaisista asioista tulee tiedottaa Määrittelemme vastuut ja resurssit Ryhmätyötilan käyttöönotto Uudistamme käytäntöjä, prosessikuvaukset Jokainen työyksikkö sopii käytännöistä Tehostamme kehityskeskustelujen seurantaa Palaverikäytännöt säännöllisiksi 6

7 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus Mahdollisuudet Sisäisten vertaistukiryhmien käyttö Luottamushenkilöiden extran laajempi hyväksikäyttö (keskustelut, kysymykset, valiokuntien asialistat, liitteet jne) Miten hyödynnämme Osaamisen jakamisessa, uuden oppimisessa Lisätään vuorovaikutusta luottamushenkilöiden kesken esim. kokousten välillä keskustelua Valtuustoryhmien keskinäinen keskustelu Uhat Hiljaisen tiedon katoaminen henkilöstön vaihtuessa Toimivia järjestelmiä ei käytetä Miten varaudumme Dokumentoinnilla, osaamisen jakamisella Koulutuksella Markkinointiviestintä Vahvuudet Kunnan hyvä imago Myytävät asunto- ja yritystontit ajantasalla nähtävillä netissä Asuntotonttijakelun aloitusmarkkinointi näkyvää Henkilökohtainen kunnanjohtajan kirje kuntaan muuttajille Miten hyödynnämme Tuomme jatkuvasti kunnan vahvuuksia esille Lisäämme näkyvyyttä ja yhteydenoton helppoutta Kampanjointi Uudistamme sisältöä ja ilmettä, viestistä henkilökohtaisempi Heikkoudet Periaatelinjaukset yritystonttien kohdentamisesta erityyppisille yrityksille puuttuvat Näkyvyys vähäistä mm. messuilla Markkinointiaineiston puute, kuvapankki, esitteet Resurssien ja osaamisen puute Hajanainen, pirstaloitunut markkinoinnin organisointi Markkinoinnin kohderyhmäajattelu puuttuu Sponsoroinnin periaatteet puuttuvat Miten korjaamme Sovimme linjauksista Lisäämme näkyvyyttä Hankimme lisää markkinointiaineistoa Lisäämme resursseja ja koulutusta Päätämme vastuunjaosta, kuka tekee mitäkin Fokusoimme tärkeimmille kohderyhmille Sovimme periaatteista 7

8 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus Mahdollisuudet Seudullinen yhteistyö Yritystonttien aktiivinen markkinointi Sosiaalisen median käyttöönotto Kempeleen tunnettuuden lisääminen Tapahtumamarkkinointi mm. Kevät alkaa Kempeleestä, Pirilä -piknik Kolmannen sektorin hyödyntäminen kunnan markkinoimisessa, tiedotuskanavana Henkilökohtainen suhdetoiminta kuntalaisiin ja yrityksiin Miten hyödynnämme Olemme mukana yhteisissä mm. markkinointikampanjoissa, messuilla Kampanjoimme aktiivisella otteella, lisäämme näkyvyyttä, tienvarsimainokset jne. Kempeleen toimeliaisuus näkyy myös ulospäin Kempeleestä lähtöisin olevien kulttuuripersoonien ja menestyvien yritysten avulla Pirilän hyödyntäminen tapahtumapaikkana yhdessä kolmannen sektorin kanssa, yhteisöllisyyden lisääminen Verkostoitumisena, uusien voimavarojen hyödyntämisenä Vierailut, tapaamiset lisäävät vuorovaikutusta Uhat Resurssien puute Markkinointiviestimien runsaus, valinnan vaikeus Miten varaudumme Priorisoimalla Kohderyhmäajattelulla, somen hyödyntämisellä 8

9 Viestinnän organisointi Viestinnän organisointi Kempeleen kunnan viestintää johtavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Viestintätoiminta on keskitetysti ohjattua, mutta hajautetusti toimivaa. Kehitysjohtaja vastaa viestinnän koordinoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta. Peruspalvelujohtaja ja tekninen johtaja vastaavat oman prosessinsa viestinnästä ja sen resursoinnista. Alaprosessien johtajat tiedottavat oman toimialansa asioista noudattaen tiedotusohjeita. Kehitysjohtaja ja viestintäsihteeri tukevat ja ohjaavat tarvittaessa myös toimialojen viestintää. Hallintojohtaja tiedottaa valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksistä. Valiokuntien vastuuhenkilöt vastaavat valiokuntien käsittelemien asioiden tiedottamisesta. Poikkitoiminnallisen viestintä- ja markkinointiryhmän (VIMA-ryhmä) tehtävä on koordinoida kunnan viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi nimetään palvelukohtaiset tiedotusvastaavat, jotka huolehtivat käytännön tiedottamistoimenpiteistä. 9

10 Hyvä kasvaa Kempeleessä Perusviesti: Hyvä kasvaa Kempeleessä Viestinnän päämäärä: Kempeleen imago elinvoimaisena kasvukuntana vahvistuu Viestinnän tavoitteet: Herättää kiinnostusta Kempelettä kohtaan asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana Herättää kiinnostusta vapaa-ajan ja matkailun kohteena Lisätä kuntalaisten ja asiakkaiden tietoisuutta kunnan palveluista Keskeiset vetovoimatekijät: Keskeinen sijainti asukkaan kaupunkiseudulla Dynaaminen ja kehittyvä kunta Väljyys ja viihtyisyys Turvallisuus Laadukkaat peruspalvelut Monipuoliset vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet Runsaasti virkistys- ja liikunta-alueita Hyvät kaupalliset palvelut mm. Pohjois- Suomen suurin kauppakeskus Zeppelin Palvelut lähellä Hyvät liikenneyhteydet, lentokenttä, kevyen liikenteen väylästö Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät: Oman ja lähikuntien kunnan asukkaat ja yritykset Oulun seudulla kasvaneet paluumuuttajat Pendelöijät Lapsiperheet Luonnonläheisyyttä ja kotoilua arvostavat Viestinnän ja markkinoinnin välineet: Kunnan www-sivut Kaleva, Rantalakeus ym. lehdet Kuntatiedote Matkailualan oppaat ja lehdet Erilliset tiedotteet Esitteet asuntotonteista(sähköiset) Missä pitää onnistua? Mielikuvamarkkinointi Positiivinen kuntakuva Viestinnän merkityksen sisäistäminen, henkilöstön asennemuokkaus Viestinnän oikea-aikaisuus Yhteistyö median kanssa Seuranta ja mittarit: Väestömäärän muutos ja muuttotase Muuttoliiketilastot ikäryhmittäin Valmistuneet asunnot Kunnan myymät asuntotontit Asukaskyselyt, kysely muuttajille Zeppelinin kävijämäärä Majoitusvrk 10

11 Hyvä kasvaa Kempeleessä Toimenpide Aikataulu Vastuu(t) Kunnan www-sivujen uudistaminen Sosiaalisen median käyttöönottoprojekti Asuntotonttien markkinointikampanjat, rakentajamessut Esitemateriaalin uusiminen Jatkuva kunnan vahvuuksien ja onnistumisten esilletuonti medioissa Henkilöstön viestintäosaamisen lisääminen Viestinnän säännöllisyys/ viestintäasiat vakiona johtoryhmissä Viestinnän ja markkinoinnin vuosikellon laatiminen Kilpailutus syksyllä 2014, käyttöönotto alkuvuodesta 2015 Pelisäännöt ja koulutus sekä käynnistyminen syksyllä 2014 Vuosittain Asuntoalueiden markkinointiesite 2014 Palveluesitteiden päivitys Jatkuvaa Koulutus 2014 Jatkuvaa Jatkuvaa, 8/2014 alkaen 2015 vuodelle syksyllä 2014 VIMA-ryhmä VIMA-ryhmä Viestintä ja maankäyttö Viestintä ja ympäristöpalvelut Yksiköt Yksiköt Kehitysjohtaja Yksiköt Ryhmien jäsenet VIMA-ryhmä 11

12 Kempele - kehityksen paalupaikalla Perusviesti: Kempele kehityksen paalupaikalla Viestinnän päämäärä: Kempeleen imago menestyvän yrityksen sijaintipaikkana vahvistuu Viestinnän tavoitteet: Herättää kiinnostusta sijoittua Kempeleeseen Innostaa uusien yritysten perustamiseen Kempeleeseen Tuoda esille Kempeleessä toimivien yritysten osaamista ja menestystä Keskeiset vetovoimatekijä: Yritystontteja Pohjois-Suomen parhailla paikoilla Hyvää koulutettua työvoimaa saatavilla 820 yritystä Vetovoimaiset maankäytön kehittämisalueet: o Zatelliitti o Zeppelin o Linnakallion alue o Logistiikka alue /Merisarka o Keskustan alue o Vihikari Kempeleen yrityspalveluiden tarjoamat kehityspalvelut yrityksille Maailman johtavan sykemittareiden valmistajan, Polar Electron kotikunta Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät: Yritykset ja sijoittajat Yritysjohtajat Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat mediat Viestinnän ja markkinoinnin välineet: Kunnan www-sivut, jossa yritystonttipörssi näkyvästi Ulkomainonta (sähköiset ja pysyvät tienvar sitaulut) Markkinointimateriaali (sähköiset ja printit) Suora kontaktointi Uutiskirjeet Messut, tapahtumat Kaleva, Rantalakeus, kuntatiedote Lehdistötiedotteet Facebook, Twitter Missä pitää onnistua? Lisää näkyvyyttä Aktiivinen markkinointi ja myynti Seuranta ja mittarit: Uudet yritykset, lkm Työpaikkojen kehitys Kunnan myymät yritystontit Uusien yritystoimitilojen k-m2 Yritysilmapiirikyselyn tulokset 12

13 Kempele - kehityksen paalupaikalla Toimenpide Aikataulu Vastuu(t) Markkinointimateriaalin tuottaminen: Esitteet, havainnekuvat kehittämisalueista Valtakunnallinen ja paikallinen lehtimainonta Kilpailutus kevät 2014, printit syksyllä 2014 Jatkuvaa Kehitysjohtaja Kehitysjohtaja Ulkomainonta Jatkuvaa Kehitysjohtaja Messuesiintymiset ja tapahtumat yhteistyössä Business Oulun kanssa Jatkuva kunnan vahvuuksien ja onnistumisien esilletuonti medioissa Yrityspalveluiden uutiskirjeet säännöllisiksi Suoramarkkinointi: Yhteystietorekisterin hyödyntäminen viestinnässä Yrittäjäjärjestöyhteistyö, yhteistyöseminaarit Yritysvierailut Jatkuvaa vuodesta 2015 alkaen Jatkuvaa Vuodesta 2015 alkaen Vuonna 2015 Jatkuvaa Jatkuvaa Kehitysjohtaja Kaikki toimijat: henkilöstö ja luottamushenkilöt Kehitysjohtaja ja viestintä Kehitysjohtaja, viestintä Kunnanjohtaja Kehitysjohtaja 13

14 Meijän Kempele Perusviesti: Meijän Kempele Viestinnän päämäärä: Kempeleen imago yhteisöllisenä ja aktiivisten asukkaiden kuntana vahvistuu ja viestinnällä lisätään kuntalaisten Me -henkeä Viestinnän tavoitteet: Tuoda esiin yhteisiä onnistumisia Kasvattaa Me-henkeä Lisätä viestinnän avulla sosiaalista vuorovaikusta yhteisössä Viestinnän ja markkinoinnin välineet: Kunnan www-sivut Facebook, Twitter Kuntatiedote Kaleva, Rantalakeus ym lehdet Suoraviestintä järjestöihin Missä pitää onnistua? Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön koordinointi Keskeiset vetovoimatekijät: Aktiivinen järjestötoiminta Lasten ja nuorten runsaus Aktiiviset eläkeläiset Pirilän toimintakeskus Kunta luo edellytyksiä kolmannen sektorin toiminnalle Seuranta ja mittarit: Tapahtumamäärä ja kävijämäärä Sähköisen median käyttöaste ja seuranta Kuntalaiskyselyt Kuntalaisaloitteiden määrä Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät: Oman kunnan asukkaat Urheiluseurat Eläkeläisjärjestöt Kyläyhdistykset, muut yhdistykset Oppilaitokset Pikkuparlamentti Neuvostot Harrastajaseurat Kempele-seura Eri puolueiden kunnallisjärjestöt 14

15 Meijän Kempele Toimenpide Aikataulu Vastuu(t) Some-projekti: Sosiaalisessa mediassa ryhmiin vaikuttaminen Tapahtumakalenteri (sähköinen ja kuntatiedote) Webropol-kyselyjen käyttö asukkaiden ja yhteisöjen mielipiteiden selvittämisessä Pelisäännöt ja koulutus sekä käynnistyminen syksyllä 2014 Aktivoidaan seudullisen tapahtumakalenterin käyttöä ja lisätään sen näkyvyyttä www-sivuilla Jatkuvaa, aktivoidutaan Kuntatiedotteen kehittäminen Koulutus ja pelisäännöt 2014, muuten jatkuvaa Aktiivinen tiedottaminen vireillä olevista asioista Jatkuvaa Sähköinen uutiskirje asukkaille 2015 alkaen Vuoden tiedottajan palkitseminen kunnan henkilöstöstä 2015 alkaen VIMA-ryhmä Hallintojohtaja Hallintojohtaja VIMA-ryhmä Kaikki VIMA-ryhmä Palautejärjestelmän luominen Uusien www-sivujen yhteydessä 2015 Useimmin kysytyt kysymykset esille Asukastyytyväisyyskysely 2014 ja sen jälkeen joka toinen vuosi VIMA-ryhmä Kolmannen sektorin yhteistyötarpeiden selvitys Kevät 2014, yhteistyöilta , jonka pohjalta jatkotoimenpiteet Hallintojohtaja Hyvinvointiryhmä Museon ja Pirilän lavan markkinointi kesätapahtumiin Sovitaan sponsoroinnin periaatteet Jatkuvaa Tehdään 2014 syksyllä Kulttuurituotantopäällikkö VIMA-ryhmä 15

16 Kempele - kasvupaikkasi Perusviesti: Kempele kasvupaikkasi Viestinnän päämäärä: Kunnan imago vetovoimaisena työnantajana vahvistuu Viestinnän ja markkinoinnin välineet: Työpaikka ilmoitukset lehdissä ja netissä Rekrytapaamiset oppilaitoksissa, alan messut Esitteet Viestinnän tavoitteet: Herättää kiinnostusta arvostettuna ja haluttuna työnantajana ja vaikuttamisen paikkana Keskeiset vetovoimatekijät: Kempele on arvostettu ja haluttu työnantaja Hyvät toiminnan puitteet, työympäristö Missä pitää onnistua? Yhtenäinen, selkeä rekrytointilinja Laadukkaat rekrytoinnit Näkyvyys rekrytoinneissa, työnantaja tiedon saavutettavuus Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät: Työnhakijat Oman ja lähikuntien asukkaat Luottamushenkilöt, puolueiden kunnallisjärjestöt Seuranta ja mittarit: Hakijamäärät / rekrytointi Seudulliset palkkavertailut Henkilöstön vaihtuvuus Toimenpide Aikataulu Vastuu(t) Rekrytointijärjestelmän uudistaminen = siirtyminen Kuntarekryyn Oppilaitosyhteistyö: rekrytapaamiset oppilaitoksissa, alan messut Vuosi 2015 Aloitus vuonna 2015 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto Esimiehet 16

17 Yhdessä onnistuen Perusviesti: Yhdessä onnistuen Viestinnän päämäärä: Kempeleen kunnan imago hyvänä työyhteisönä vahvistuu Viestinnän ja markkinoinnin välineet: Henkilöstön intra Sähköpostijakelut Facebook, Twitter Luottamushenkilöiden extranet Viestinnän tavoitteet: Lisätä viestinnän keinoin yhteenkuuluvuuden tunnetta Lisätä oikean tiedon jakamisen avulla henkilöstön osaamista Keskeiset vetovoimatekijät: Viestinnän melko kattava tavoitettavuus Henkilöstöllä vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät: Kunnan henkilöstö Luottamushenkilöt Missä pitää onnistua? Henkilöstön tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta Asioiden käsittely oikealla tasolla organisaatiossa Oikea-aikainen viestintä Avoin vuorovaikutus Seuranta ja mittarit: Työhyvinvointikysely Tehtyjen ja toteutettujen aloitteiden määrä Keke -kattavuus % Palaute lähtöhaastatteluista 17

18 Yhdessä onnistuen Toimenpide Aikataulu Vastuu(t) Jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen sähköpostiosoite Intran (sisäisen netin) uudistaminen ja sisällön päivitys, esim. uusien työntekijöiden esittely intrassa Työpaikkapalaverit työpaikoilla säännöllisiksi Perehdytys keskeisenä viestintävälineenä : 2-3 kertaa vuodessa uusien henkilöiden perehdytys tilaisuus Kehityskeskusteluiden kattavuus 100 % Henkilöstön ideoita ja aloitteita viedään järjestelmällisesti eteenpäin Saman ammattiryhmän henkilöstölle mahdollistetaan sähköisen keskustelupalstan käyttö osaamisen jakamiseen Vuoden 2016 loppuun mennessä Uudistaminen vuoden 2015 aikana, päivitys jatkuvaa Vuonna 2014 Vuonna 2015 Vuonna 2014 Vuonna 2014 Vuonna Tietohallinto VIMA-ryhmä Viestintäsihteeri Nimettävät yksiköiden henkilöt Esimiehet Henkilöstöhallinto Esimiehet Raportointi henkilöstöhallinto Esimiehet, Henkilöstöhallinto Tietohallinto Viestintä 18

19 Seuranta Seuranta Talousarvion yhteydessä päätetään toimenpiteiden ajoituksesta ja varattavista resursseista. Talousarvion seurantaraporteissa ja tilinpäätöksessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista mittareiden avulla ja raportoidaan sovittujen toi- menpiteiden etenemisestä. Viestinnän yhteistyöryhmä (Vima-ryhmä) seuraa viestinnän kehittymistä KISA-arviontimenetelmän avulla ja raportoi tavoitteiden toteutumisesta. 19

20 Kempeleen kunta Asemantie 1 PL 12, Kempele puh. (08) faksi (08)

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2 Viestinnän nykytila ja resurssit... 2 Kanavat ja käytännöt

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2013 2 1. Viestinnän visio Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot