Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän aikana. Lääninrovasti Matti Piispanen toimitti urkujen vihkimisen Näin paljon työtä vaatinut projekti saatiin päätökseen Suomen Partiolaiset ry luovutti Sovituksenkirkossa Kenttäpiispa Pekka Särkiölle lilan piispanhuivin. Viikonvaihteessa Hollolassa pidettiin Karjalaisten kesäjuhla Kivennavan Kihut, joihin liittyen juhlaväki kokoontui lauantaina kirkkoiltaan ja sunnuntaina messuun. Sovituksenkirkosta televisioitiin messu, josta tuli paljon positiivista palautetta eri puolilta Suomea. Samalla Sovituksenkirkon tunnettuus Suomen uusimpana kirkkona lisääntyi järjestettiin Sovituksenkirkossa Piispa Matti Revon koolle kutsumana hiippakuntafoorumi, jonka aiheena olivat tulevaisuuden seurakuntien liitokset ja hallintorakenne. Koolla oli noin 180 Tampereen hiippakunnan johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä. Vesikansa-projekti käynnistettiin toukokuussa. Projektiin liittyi määräaikaisen seurakuntapastorin Mikko Kaartaman rekrytoiminen. Joka pyhä jotakin pyhää sunnuntaisin klo pidettiin kahtena sunnuntaina kuukaudessa viikkomessu. Muina sunnuntaina oli esillä jokin keskusteluteema yhteisen aterian äärellä. Vesikansan tilaisuuksien osallistujamäärät tilaisuutta kohden kasvoivat ilahduttavasti muutamasta henkilöstä kymmeniin. Hedelmätarhan ja Salpatien tiloista luovuttiin ja niiden toiminnot siirrettiin Sovituksenkirkkoon. Ympäristöajatteluun liittyen Hämeenkosken kirkko liitettiin kaukolämpöön, jonka lämmön tuottaa paikallinen hakelämpöyhtiö hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Herralan seurakuntakodin vuokratiloista päätettiin luopua. Uudet ja halvemmat, varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvat tilat löytyivät entisen neuvolan tiloista. Niiden remontointi käynnistettiin. Tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen johtuen verotulojen kasvusta ja menobudjetin alittumisesta. Vuosikate parani ja riitti lainan lyhennyksiin ja investointeihinkin, joista suurin oli Sovituksenkirkon urut. Lainojen korkoja maksettiin euroa ja sijoitustuottoja saatiin euroa. Toimintakulut vähenivät edellisestä vuodesta euroa ja -1,9 prosenttia. Seurakunnassa jatkettiin talouden sopeuttamista. Seurakunnan talous on tasapainossa ja maksuvalmius on edelleen hyvä. Seurakunnan väkiluku oli (19 212). Kirkosta erosi 282 (203) ja kirkkoon liittyi 90 (62). Hautauksia oli 222 (208). Kirkolliset vihkimiset ovat hieman kasvaneet 58 (50). Kastettujen luku on vähentynyt 205 (228). Jäsenyyden vahvistamiseksi huolehdittiin seurakunnan perustyöstä mahdollisimman hyvin. Sekä henkilöstössä että vapaaehtoisissa meneillään oleva sukupolvenvaihdos jatkui. Lähetys- ja aikuistyön kappalainen Janne Hatakka ja uusi kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko aloittivat seurakuntamme palveluksessa. Rekrytointien määrä tulee edelleen kasvamaan eläkkeelle siirtymisistä johtuen, mikä mahdollistaa toisaalta myös luonnollisen sopeuttamisen tulevina vuosina ja toisaalta aiheuttaa paljon työtä seurakunnan johdolle. Vuoden lopussa seurakunnassamme oli 69 työntekijää, joiden keski-ikä oli 50,1 (50,3) vuotta. Strategisina painopisteinä olivat ja ovat edelleen heikoimmassa asemassa olevien erityisesti lapsiperheiden tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä ympäristökasvatus. Taloudellisen avun tarve on edelleen kasvanut. 1

2 Valmiussuunnitelmaa päivitettiin edelleen. Kirkkoherra aloitti toimikautensa ( ) paikallisseurakuntien edustajana Kirkkohallituksen asettamassa Kirkon Valmiustoimikunnassa. Vuoden lopulla saatiin uusi ohjeistus paikallisseurakunnan valmiussuunnitteluun. Mahdollisia poikkeusoloja varten hankittiin neljä varavoimakonetta. 1.1 Katsaus talouteen Katsaus talouden yleiseen kehitykseen (suluissa edellinen vuosi) Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan noin -1,4 (- 0,8) prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli viime vuonna 1,5 prosenttia. Työttömyysaste maassa oli joulukuussa 7,9 prosenttia (7,0). Vuonna 2013 joulukuussa työllisiä oli ja vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 (67,3) prosenttia. Hollolassa työttömyys oli vuonna ,3 prosenttia (8,0). Ansiotulot kasvoivat vuonna ,0 (3,5) prosenttia ja reaaliansiot 0,5 prosenttia ennakkotietojen mukaan. 12 kuukauden Euribor -korko oli joulukuun lopulla 0,556 (0,542) prosenttia. Valtion velka kasvoi viime vuonna 5,8 (4,2) miljardia euroa velan ollessa vuoden 2013 lopussa 89,7 (83,9) miljardia euroa ja noin euroa asukasta kohti ja 46,6 (43,6) prosenttia bruttokansantuotteesta. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Seurakunnan verotulot olivat vuonna 2013 yhteensä ( ) euroa. Verotulot kasvoivat ( ) euroa ja 6,7 (- 4,1) prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarvion verotuloarvio ylittyi euroa. Koko kirkossa verotulojen lisäys oli 6,2 (- 1,3) prosenttia. Veroprosentti oli 1,75 ja yhteisöverotuloosuutta valtio tilitti seurakunnille 2,25 (2,3) prosenttia. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat ( ) euroa, vähennys ( ) euroa ja - 1,9 (+3,2) prosenttia, toimintatuotot olivat ( ) euroa, lisäys ( ) euroa ja 3,9 (- 16,2) prosenttia. Toimintakate oli ( ) ja euroa pienempi. Vuosikate kasvoi eurolla ja oli ( ) euroa verotuloista ja menobudjetin alittumisesta johtuen. Vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainanlyhennykset. Investointeihin vuonna 2013 käytettiin ( ) euroa suurimman investoinnin ollessa Sovituksenkirkkoon valmistuneet urut. Lainojen lyhennyksiä maksettiin ( ) euroa ja korkoja ( ) euroa. Sijoitustuotot olivat (53.303) euroa. Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Tilikauden ylijäämä oli ilahduttavasti euroa budjetoitua suurempi johtuen pääosin siitä, että toimintakulut alittuivat euroa verrattuna talousarvioon. Rahoituslaskelma kertoo kassavarojen lisääntyneen ( ) eurolla. Lainaa oli vuoden lopussa ( ) euroa. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopulla (19.212) henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna (-159) hengellä. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Arvio tulevasta kehityksestä Talousennustelaitokset ennustavat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2014 noin prosentin ja 2015 parisen prosenttia. Maan työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2014 sama kuin vuonna Inflaation ennustetaan olevan vuonna ,5 prosenttia. 2

3 Verotuloiksi on arvioitu vuonna euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuoden 2013 verotulot. Talousarviossa on arvioitu tilikauden ylijäämäksi euroa. Tämän hetken näkymien mukaan verotuloarvio on riittävän varovainen. Seurakunnalla haasteena on jäsenyyden ja muuttoliikkeen kehitys, suhdanteiden epävarmuus sekä lähivuosina toteutuva seurakuntarakenteiden muutos. Seurakunnassa on tehty talvesta 2013 lähtien talouden maltillista sopeuttamistyötä ja sitä jatketaan taloussuunnitteluun liittyen. Hollolan seurakunta selviää jatkossakin velvoitteistaan seuraamalla toimintaympäristön kehitystä ja toimimalla taloudelliset realiteetit tunnustaen. 2 Hallinto 2.1 Hallintoelinten kokoonpano Kirkkovaltuusto piti kertomusvuonna viisi kokousta ja kirkkoneuvosto viisi kokousta. Lisäksi kirkkoneuvostolla oli viisi kokousta jakautuneena taloudelliseksi jaostoksi. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Eila Iivari ja varapuheenjohtajana Seija Aakala. Kirkkovaltuuston jäsenet vuonna 2013: Aakala Seija (varapuheenjohtaja) Anttila Sini (Hämeenkoski) Arvila Erkki Halme Liisa Hytönen Markus Hämäläinen Kalevi (Hämeenkoski) Ihalainen Tapani Iivari Eila Korkeila Laura Koskelo Aimo Kotiaho Pekka Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Mantere Heikki Muhli Sirkku Palminen Helena Rinne Keijo Ruokonen Ruut Salo Tuulia Sulonen Kari Takala Paavo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Tuominen Siiri Waajakoski Elina Wessman Jorma perushoitaja parturi-kampaaja rakennusmies nuorisotyönohjaaja kaavoitusinsinööri maanviljelijä it-tukihenkilö KM, luokanopettaja lastentarhanopettaja, YTK myyntijohtaja diplomi-insinööri, yrittäjä autonkuljettaja johtava hoitaja luokanopettaja, KM toimittaja tiedottaja diakonissa, vammaistyöntekijä prosessipäällikkö vastuulastentarhaopettaja järjestelmäinsinööri yrittäjä, diplomi-insinööri maanviljelijä rehtori, erityisluokanopettaja talouspäällikkö, eläkeläinen opiskelija terveydenhoitaja AMK, projektipäällikkö kiinteistönhoitaja 3

4 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla, joissa on nähtävillä muun muassa jäsenten osallistumiskerrat. Kirkkovaltuutetun ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hänen tilalleen kutsuttiin varajäsen. Kirkkovaltuuston kaikille avoimissa kokouksissa olivat läsnä esittelijöinä ja puheoikeudella kirkkoherra, talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Kokouksissa sihteerinä toimi tiedottaja. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Antti Lahtinen. Varapuheenjohtajana toimi Pekka Kotiaho. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuonna 2013: Henkilökohtainen varajäsen Lahtinen Antti kirkkoherra vs. kirkkoherra Hämäläinen Kalevi maanviljelijä Ylä-Uotila Simo Kotiaho Pekka varapj. diplomi-insinööri Rinne Keijo Koskelo Aimo myyntijohtaja Takala Paavo Lindqvist Kauko autonkuljettaja Mänttäri Jorma Louekoski-Huttunen Toini johtava hoitaja Lindeman Aino Lyyri Maija luokanopettaja, KM Kuikka Pirjo Salo Tuulia järjestelmäinsinööri Korkeila Laura Silventoinen Aimo KHT-tilintarkastaja Hytönen Markus Tanhuanpää Ritva-Liisa rehtori, erityisluokanopettaja Halme Liisa Tiilikka Liisa talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla. Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi tiedottaja. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet: Henkilökohtainen varajäsen Kotiaho Pekka, puheenjohtaja diplomi-insinööri Rinne Keijo Hämäläinen Kalevi maanviljelijä Ylä-Uotila Simo Lyyri Maija luokanopettaja, KM Kuikka Pirjo Silventoinen Aimo KHT-tilintarkastaja Hytönen Markus Tiilikka Liisa talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkoherralla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Jaoston sihteerinä toimi talouspäällikkö. 2.2 Hallintoelinten tärkeimmät päätökset Ohessa on lueteltuna hallintoelinten keskeiset päätökset. Kirkkoneuvoston tai sen taloudellisen jaoston päätöksiä ei ole lueteltu, mikäli ne ovat valmistelua ylemmille hallintoelimille. Kirkkovaltuusto kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Kirkkovaltuuston puheenjohtajien sekä kirkkoneuvoston ja sen varajäsenten sekä varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Toimituspalkkioiden vahvistaminen lukien Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen 4

5 Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsäsuunnitelma vuosille Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Muutos vuoden 2013 talousarvioon kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Tilinpäätös vuodelta 2012 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ja vastuuvapaudesta päättäminen kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Veroprosentti vuonna kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Osallistuminen krematoriohankkeeseen Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautainhoitorahastojen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajan nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajan nimeäminen Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi Hämeenkoskella Sovituksenkirkon taidehankinta kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Hollolan seurakunnan uudet nimikkolähettisopimukset sekä Suomen Pipliaseuran kanssa tehtävän raamattulähetystyön kohdentaminen Intiaan Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljosen irtisanoutuminen Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön viran täyttö Ennakkoilmoituksen antaminen lastenohjaajien lomautuksesta Uimarannan muutostyöt kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmä ja oman seurakunnan kohde vuodelle 2014 Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön valinta 5

6 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2014 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2014 Seppeleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2013 Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma vuonna 2014 Pyhä Yrjänä-veistoksen lainaaminen Keski-Suomen museon näyttelyyn Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto: jaoston keskeiset päätökset olivat: Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan valinta Jaoston kokoukset vuonna 2013 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin irtisanoutuminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin valintapäätöksen vahvistaminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin sijaisen työsopimus Siirtovarvikon toimittajan valinta Varavoimakoneiden toimittajan valinta Lvi-urakoitsijan valinta Puutavaran myynti ja metsän istutustyöt Vuoden 2013 jaoston kiinteistökatselmusten ajankohdat Edustajan nimeäminen Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n liittokokouksiin Anomus maankäytöstä Hollolan seurakunnan vuokraamat asunnot Vuokrasopimuksen ja vuokran tarkistaminen jaoston keskeiset päätökset olivat: Hollolan seurakunnan sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle jaoston keskeiset päätökset olivat: Sovituksenkirkon urkuja kannattelevan betonilaatan alapinnan verhous Seurakunnan verkkopankkitunnukset Sijoitusraportti Määrävuosilisä Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Pöytäkirjat hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksista Hämeenkosken leirimajan keittiön kunnostus Sovituksenkirkon emännän työsuhde ja tehtävänkuvaus Työvapaan myöntäminen Siivooja-vahtimestarin irtisanoutuminen jaoston keskeiset päätökset olivat: Tietohallinnon kehittämissuunnitelma vuosille jaoston keskeiset päätökset olivat: Eräistä saatavista päättäminen Palkka-asia 6

7 Jaoston kokoukset vuonna 2014 Kiinteistökatselmusten ajankohdat vuonna 2014 Herralan seurakuntakodin siivooja - vahtimestarin työsopimus Herralan seurakuntakodin uudet toimitilat 2.3 Aloitteet Seurakunnan hallintoelimissä ja hallintoelimille tehtiin seuraavat aloitteet Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuustossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita. Kirkkoneuvosto 1) Kirkkoneuvoston jäsen Toini Louekoski-Huttunen teki kirkkoneuvoston kokouksessa aloitteen. Hän esitti, että Andreaksen kappelia pidettäisi avoimena seurakunnan pappien päivystysaikoina. Kappeliin voisi halutessaan mennä hiljentymään ko. aikana kuka tahansa. Päivystävä pappi voisi käydä/olla kappelissa ja tarjota keskustelutilaisuutta kävijöille. Kirkkoneuvosto päätti pitämässään kokouksessa, ettei Andreaksen kappelia voi pitää valvotusti avoinna papin päivystysten aikana, eikä aloite näin ollen johda toimenpiteisiin. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita. 2.4 Ympäristötoiminta Yleistä toiminnasta vuonna 2013 Arkkipiispa Kari Mäkisen allekirjoittama kirkon ympäristödiplomi myönnettiin Hollolan seurakunnalle alkuvuodesta Hollolan seurakunnan ympäristötyötä on esitelty kunnan ja seurakunnan erilaisissa tapahtumissa, mm. rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa ja Hämeen partiopiirin vuosikokouksessa. Lempäälän seurakunnan edustaja kävi tutustumassa Hollolan seurakunnan ympäristötyöhön. Hollolan seurakunta osallistui jälleen vuonna 2013 maailmanlaajuiseen Earth hour -tapahtumaan. Kiinteistöjen energiaratkaisujen harkinnassa otetaan taloudellisuuden ohella ympäristövaikutukset huomioon. Hämeenkosken hakelämmitysratkaisu on ympäristöohjelman mukainen päätös. Ympäristökasvatuksesta on muodostumassa itsestään selvä osa Hollolan seurakunnan kasvatustyötä. 7

8 2.5. Hämeenkosken kappeliseurakunta 106 Kappelineuvosto Kappelineuvoston puheenjohtajana toimi Hannu Roppo ja varapuheenjohtajana Kalevi Hämäläinen. Kappelineuvosto kokoontui viisi (5) kertaa. Kappelineuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen Bister Marja-Leena 5 Hakala Sauli 5 Hämäläinen Kalevi 5 Kiljunen Kari 4 Lappalainen Marketta 5 Pohto Pentti, kappalainen 2 Roppo Hannu 5 Siren Maija-Liisa 5 Tuloisela Katriina 3 Varajäsen Tatu Lampola osallistui kokoukseen kerran ja Jorma Mänttäri kirkkoneuvoston edustajan varajäsenenä kerran, kappelineuvoston sihteerinä toimi Erja Laine. Kappelineuvoston päätöksiä: Kappelineuvosto kappelineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi toimintaryhmien valinta vuosiksi edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi toimintakertomus vuodelta 2012 Kappelineuvosto kappelin talousarvion toteutuminen vuodelta 2012 Mekong-alueen nimikkolähettisopimuksen jatkaminen Kappelineuvosto kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille lähetyskeräyksen järjestäminen kesän leirit ja leirien vastuuhenkilöt Kappelineuvosto kirkkotekstiilien hankintaan varautuminen jumalanpalvelusryhmien perustaminen Kappelineuvosto kolehtisuunnitelma vuodelle 2014 Aloitteet Kappelineuvostolle ei jätetty yhtään aloitetta 8

9 Tavoitteiden toteutuminen 112 Seurakuntatoimisto seurakuntatoimisto on avoinna kolmena päivänä viikossa seurakuntatoimistossa on palveltu asiakkaita, sovittu toimituksista, hoidettu tilavarauksia ja laskutettu varaukset, annettu sukuselvityksiä ja virkatodistuksia, käsitelty kappelin ostolaskut sekä hoidettu kappelin tiedotusta 201 Jumalanpalveluselämä jumalanpalveluksia on pidetty sunnuntaisin ja pyhäpäivinä Hämeenkosken kirkossa perhe- ja erityisjumalanpalveluksia on pidetty koulun, päiväkerhon, päivähoidon sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa 202 Hautaan siunaaminen kappeliseurakunnan hautausmaihin haudattiin 39 vainajaa (26 arkku- ja 13 uurnahautausta) kolme hämeenkoskelaista haudattiin muualle siunauksia edelsi omaisten kanssa käyty toimituskeskustelu 203 Muut kirkolliset toimitukset vihkimisiä oli kolme, kaksi hämeenkoskelaista paria vihittiin muualla, kasteita oli 24 vihkimisiä ja kasteita edelsi toimituskeskustelu 204 Aikuistyö Miestyö toimintaryhmän jäsenet ovat olleet seurakuntamestarin viikonloppuvapaiden sijaisena osallistuttu laskiaisriehan, yhteisvastuutapahtuman ja äitienpäiväjuhlan järjestelyihin tehty kolme avustusmatkaa Karulaan kokoonnuttu talvikaudella kerran viikossa leirimajan saunalla Ystävänkulman toiminta vapaaehtoiset emännät päivystävät Ystävänkulmassa neljänä päivänä viikossa avointen ovien päivinä on järjestetty myyjäisiä, matonkuteiden leikkuutalkoita, askartelupäiviä, laulutuokioita ja kasvien vaihtopäiviä kahvikolehdin tuotto menee Karulan tukeen, myyjäisten ja tempausten tuotto sovitusti lähetykselle, Karulaan tai Yhteisvastuulle 205 Muut seurakuntatilaisuudet rovasti Pekka Eskelinen luennoi Raamatusta, keväällä 1. Mooseksen kirjasta ja syksyllä Galatalaiskirjeestä, yhteensä 13 kertaa kinkereitä pidettiin eri kylillä 11, Siionin virsiseurat pidettiin Tulimäen riihessä ja metsäkirkko Mieholan kodalla 220 Musiikkityö kappeliseurakunnassa toimii kaksi kuoroa ja lauluryhmä, joissa on yhteensä noin 35 laulajaa kuoroja ohjasi kanttori Johanna Huovinen Kirkkokuoro avusti messuissa 11 kertaa, Ikäiset -kuoro 3 ja Tuomas laulajat 8 kertaa konsertteja oli viisi ja lisäksi erilaisia yhteislaulutilaisuuksia 15 9

10 231 Päiväkerhotyö päiväkerhoryhmiä oli yksi, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa Tuvalla ohjaajina ovat toimineet Hollolan lastenohjaajat ja vapaaehtoisena hämeenkoskelainen Raija Valjus päiväkerhot tavoittavat lähes kaikki kunnan kotihoidossa olevat 4 vuotta täyttäneet lapset, näin kerhotoiminta tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa 232 Pyhäkoulutyö lastenohjaaja toimii mentorina kunnan päivähoidossa tukien päiväkodin uskonnollista kasvatusta Ystävänkulmassa aloitti syksyllä kerran kuussa kokoontuva perhepyhäkoulu pyhäkoulutyhmät sekä esikouluryhmä ovat tutustuneet kirkkoon ja osallistuneet päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkkoon vapaaehtoistyöntekijä Raija Valjus on huolehtinut kappelin syntymäpäivätervehdysten lähettämisestä alueen 1 6 -vuotiaille lapsille, 3-vuotiaille on järjestetty syntymäpäiväkirkko ja -juhla 233 Kouluikäisten työ koululaiskirkkoja oli neljä sekä koulun kuusijuhla kirkossa, koulunsa aloittavien siunaus oli syyslukukauden aloitusjumalanpalveluksen yhteydessä koululla järjestettiin konsertti 10-vuotiaiden synttäreiden merkeissä aamunavauksia on pidetty kerran kuussa Hämeenkosken koululla kunnan kanssa on järjestetty kolme lasten kesäleiriä Marttojen kanssa järjestettävä perheiden kokkikerho aloitti syksyllä 234 Partio kappeliseurakunta on Partiolippukunta Koskenlaskijat taustaorganisaatio lippukunnan toiminta on tauolla aikuisvetäjien puutteen vuoksi 235 Rippikoulutyö Majalla pidettiin rippikoululeiri, johon osallistui 15 nuorta rippikoulu tavoitti lähes koko ikäluokan seurakuntaan tutustumisia ja kirjallisia tehtäviä suoritettiin edellisen vuoden syksystä alkaen 236 Nuorisotyö nuorisotyö rakentuu rippikoulun ja isoskoulutuksen ympärille, rippikoulun käyneitä kutsuttiin isoskoulutukseen ja nuorten iltoihin isoskoulutukseen osallistui keväällä neljä nuorta, syksyn koulutukseen ei tullut osallistujia iltaisin pidettyjä, nuorille suunnattuja messuja järjestettiin kolme ja kirkossa oli konsertti nuorille kappelin työntekijä osallistui Nuokun perjantai-iltoihin kerran kuussa 238 Perhekerhotyö perhekerho kokoontui Tuvalla kerran viikossa kerho on tavoittanut hyvin kotona olevat lapsiperheet, lapsia on ollut 10-15, vanhempia 8 12 perhekerho on tehnyt keväällä retken Majalle ja syksyllä Mieholan kodalle lapsiperheille on järjestetty perhemessuja ja laskiaisrieha 10

11 241 Diakoniatyö taloudellista apua on annettu kertaluonteisina avustuksina ruokaosto-osoituksina, leiri- ja retkiavustuksina sekä laskuihin kriisiytyneessä elämäntilanteessa kunnan kulttuuritoimen kanssa on järjestetty kevätretki ja jouluruokailu vapaaehtoiset ovat kutoneet lasten sukkia, jotka annettiin perheille perhe- ja päiväkerhossa 70 ja 75 vuotta täyttäville järjestettiin yhteinen syntymäpäiväjuhla kotikäyntityötä on tehty, laitoksissa asuvia vanhuksia on tavattu järjestetty Hollolan ja Kärkölän kanssa kehitysvammaisten leiri ja osallistuttu kehitysvammaisten kirkkopyhään Nastolassa ja omaishoitajien kirkkopyhään Hollolassa seurakunnan kerho kokoontuu vanhusten rivitalolla joka toinen viikko Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 4781 euroa Ystävänkulman piiri on kokoontunut talvikaudella viikoittain, piirin aiheet ovat jakautuneet lähetyksen ja diakonian kesken 260 Lähetystyö toiminta on muodostunut Ystävänkulman piirin kokoontumisista, joiden aiheet ovat lähetystyön alalta, lähetyskeräyksestä, lähettien vierailuista, lähetyslounaasta, adventtimyyjäisistä, kauneimmista joululauluista ja Ystävänkulmassa järjestetyistä myyjäisistä sekä lähettivieraiden käynnistä koululla lähetyskeräyksen tuotto oli 1827 euroa 270 Kansainvälinen diakonia Ystävänkulma on ystävyysseurakuntatoiminnan keskus kirkkokolehdeilla, Ystävänkulman kahvikolehdeilla, myyjäisillä ja tempauksilla kerätyillä varoilla sekä avustusrenkaan lahjoituksilla on voitu avustaa Karulan papin työtä seurakunnassaan 450 eurolla kuukaudessa Karulan seurakunnasta tehtiin seurakuntaretki Hämeenkoskelle elokuussa 290 Muu seurakuntatyö Laurin vaellus järjestettiin Kärkölästä Pyhän Laurin kirkon rauniolle, missä pidettiin päätösmessu mukana on 16 vaeltajaa Karulan seurakunnasta 11

12 3 Henkilöstö Seurakunnan henkilöstön määrä oli viime vuoden lopussa 69, joista kokoaikaisia 57 ja osa-aikaisia päätoimisia 8 ja sivutoimisia neljä. Naisia oli 53 ja miehiä 16 ja henkilökunnan keski-ikä oli 50,1 vuotta. Palkkoja maksettiin ( ) euroa. Henkilöstömenot sivukuluineen olivat ( ) euroa, vähennys oli euroa ja - 0,3 prosenttia. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä, verotuloista 56,9 (60,9) prosenttia kului henkilöstömenoihin, koko kirkossa vuonna 2012 osuus oli 66,5 prosenttia. Seurakunnan kirkkoherra on Antti Lahtinen, talouspäällikkö Heikki Seppänen ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko. Jäljempänä olevasta henkilöstötilinpäätöksestä poimittua: henkilötyövuosien määrä oli 61,8 (60,5) vuotta eläkkeelle siirtyi neljä työntekijää ikäjakauma kertoo, että 50 vuotta täyttäneitä on 41 työntekijää ja 59 prosenttia henkilöstöstä eläköitymisestä johtuen rekrytointitarve on lähivuosina huomattava ja työllistää sekä muodostaa haasteen johdolle. Rekrytoinnissa tavoitteena on, että henkilökunnassa on kaiken ikäisiä, että ns. hiljainen tieto siirtyy eikä millään tehtäväalueella liian suuri osa henkilöstöstä vaihdu kerralla eläköityminen luo myös mahdollisuuden talouden sopeuttamiseen luonnollisella poistumalla tarpeen vaatiessa. Se edellyttää myös sen suunnittelua mistä työtehtävistä luovutaan henkilöstön pysyvyydestä kertoo esimerkiksi se, että 31 työntekijää on ollut seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta ja 18 työntekijää yli 20 vuotta sekä, että toisen työnantajan palvelukseen on siirtynyt enintään yksi työntekijä vuosittain Henkilöstön ikäjakauma : Alle 20 - vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 65- vuotiaat 12

13 3.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä Kokoaikaiset Osa-aikaiset, päätoimiset Osa-aikaiset, sivutoimiset Vakinaiset Ei vakinaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Määräaikaisten vuoden aikana alkaneiden ja päättyneiden palvelussuhteiden lukumäärä Henkilötyövuosien määrä 61,8 60,5 61,3 59,7 62,6 3. Henkilöstön sukupuolijakauma Miehiä Naisia Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaatyö Kiinteistö ja kirkonpalvelutyö Henkilöstön ikä 5.1. Henkilöstön ikäjakauma Alle 20 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 65-vuotiaat Henkilöstön keski-ikä 50,1 50,3 50,1 50,9 45,0 Vakinaiset 50,3 50,3 50,2 50,4 51,3 Ei vakinaiset 48,4 50,8 49,2 53,7 38,7 6. Koulutus Henkilöstön koulutus koulutusasteittain Alempi perusaste Ylempi perusaste

14 Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Koulutusaste tuntematon Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset euroa Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista % 0,8 0,9 0,7 0,5 0,2 Koulutuskustannukset euroa/henkilötyövuosi Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessa oloaika: Alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Vaihtuvuus: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet Eläkkeelle siirtyneet Muu syy Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto 1-3 päivää päivää yli 9 päivää Yhteensä työpäiviä Sairaus- ja tapaturmapäiviä/henkilötyövuosi 13,8 9,8 7,9 10,2 12,6 Työkyvyn ylläpitämistoiminnan kustannukset Työyhteisön kehittämistoiminta Ryhmätyönohjaus Yksilötyönohjaus Tyky-kurssien ja kuntoutuksen kustannukset Yhteensä euroa

15 Työaika Kokonaistyöaika pv (kokoaikatyö) /. poissaoloaika pv = tehty työaika pv Lisä- ja ylityöt tuntia Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannukset euroa Henkilöstökustannukset euroa Henkilötyövuoden hinta euroa: henkilöstökustannukset henkilötyövuosien määrä Henkilöstökustannukset prosenttia verotuloista 56,9 60,9 55,3 56,3 55,6 Henkilöstökustannukset euroa / väkiluku Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevat asiat. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Arja Auranen, Jyrki Petsalo, Suvi Porri ja Margit Ruohisto-Mäkelä ja varavaltuutettuina Vesa Koskimaa, Osmo Mattila, Marja Liukkonen, Kaija Pitko ja Erja Laine. Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella kuuluivat: työnantajan edustajina kirkkoherra Antti Lahtinen ja työsuojelupäällikkö Heikki Koljonen ( asti) sekä työsuojelupäällikkö Keijo Kokko ( ) työsuojeluvaltuutettuina ja luottamusmiesedustajina Arja Auranen, Martti Ora, Suvi Porri (siht.), Jyrki Petsalo (puh.joht.), Margit Ruohisto-Mäkelä ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustajana Erja Laine. Puheenjohtajana toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat: toimikunta kokoontui kolme kertaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukainen työpaikkakäynti tehtiin Parinpellon leirikeskukseen aluehallintovirasto piti Sovituksenkirkossa kiinteistö- ja hautaustoimea koskevan työsuojelutarkastuksen. Kohdetarkastukset Hollolan hautausmaalle ja Hämeenkoskelle tehtiin toimikunta hyväksyi toimintasuunnitelman työpaikan ensiapuvalmiuksien järjestämiseksi Hollolan seurakunnassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa toimikunta käsitteli kirkon työolobarometrin, hyväksyi Kelan korvausanomuksen, henkilöstön kehittämissuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman uudistamisen tutustui Hämeenkosken kappeliseurakunnan kiinteistöjen radonmittaustuloksiin. Tulokset eivät aiheuttaneet toimenpiteitä 15

16 toimikunta päätti Heinsuon kentällä järjestettävästä UKK- kävelytestistä sekä syksyllä Sovituksenkirkossa työfysioterapeutin ohjaamasta jumpparyhmästä toimikunta päätti, että talviulkoilupäivää ei järjestetä. Syysretki järjestettiin vierailulla Hämeenlinnaan. Joulujuhlaa vietettiin Sovituksenkirkossa. Työsuojeluvaalien äänestys toimikaudelle päättyi Väkiluku ja jäsenmäärä Väestön muutokset Tietoja Hollolan seurakunnan väestöstä ja väestössä tapahtuneista muutoksista (suluissa edellisen vuoden lukumäärä), luvut sisältävät myös Hämeenkosken kappeliseurakunnan luvut. Seurakunnan väkiluku (läsnä oleva väestö) oli henkilöä (19 212), vähennys 280 (159) henkilöä. Väestön ennakkotilaston ja Hollolan seurakunnan väestötilaston mukaan kirkkoon kuulumisprosentti Hollolan seurakunnassa oli tilastovuoden lopussa 78,6 % (79,5 %). (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului Suomen vakinaisesta väestöstä 75,2 % (76,4 %) (http://sakasti.evl.fi. [Viitattu ]). Kirkkoon liittyi 90 (62) henkilöä. Kirkosta erosi 282 (203) Hollolan seurakunnan jäsentä. Eniten kirkosta erosi Hollolan seurakunnassa vuotiaita, joita erosi 82. Näistä miehiä oli 49 ja naisia 33. Toiseksi eniten erosi vuotiaita. Näistä miehiä oli 40 ja naisia 22. Kolmanneksi eniten erosi vuotiaita, joita erosi 55. Näistä miehiä oli 32 ja naisia 23. Hollolan seurakunnan väestön muutoksen osatekijät Hollolan seurakunnan väestö Muutos-% Muutos-% koko kirkossa *) Väkiluku ,5-1,1 Poissaoleva väestö ,4 +1,3 Jäsenmäärä ,4-0,9 Kirkkoon liittyneet ,2 +3,9 Kirkosta eronneet ,9 +43,5 Kastettuja lapsia ,1-2,4 Kuolleet ,6 +3,2 Kirkollisia vihkimisiä ,0-16,4 Siviilivihkimisiä ,4-11,3 Solmittuja avioliittoja yhteensä ,1-14,3 Avioliittojen kirkollisia siunauksia ,0 +5,0 *) Lähde: [Viitattu ] 16

17 5 Tavoitteiden toteutuminen 5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnan verotulojen ja menojen kehitys vuosina tilinpäätösten mukaan: Verotulot 3,43 4,25 4,80 5,19 5,14 5,15 5,36 5,14 5,48 Toimintakulut 3,17 3,33 3,83 4,00 4,25 4,49 4,60 4,74 4,65 Henkilöstömenot 2,17 2,27 2,54 2,71 2,86 2,90 2,96 3,13 3,12 Investointimenot 0,15 0,12 0,09 3,61 7,06 2,94 0,16 0,36 0,43 Verotulojen ja menojen kehitys vuosina ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Verotulot Toimintakulut Henkilöstömenot Investointimenot 17

18 Vuosikatteen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin vuosina Vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta kohti investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen. Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate Invest. ja lainan lyh Sama graafeina: Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate Invest. ja lainan lyh. Vuosikate riittää vuosina kattamaan investoinnit ja lainan lyhennykset, ylitys on keskimäärin euroa vuodessa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä kun myös lainojen lyhennykset ja korot sekä investoinnit on voitu kattaa vuosikatteesta. 105 Taloushallinto Tavoitteiden toteutuminen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa Yleistavoitteen mukaisesti huolehdittiin, että seurakunnan talous ja resurssit ovat tasapainossa ja vakaat sekä tukevat seurakunnan perustehtäviä ja seuraavien painopisteiksi valittujen asioiden toteutumista: heikommassa asemassa olevien tukeminen vapaaehtoistyön kehittäminen ympäristöstä huolehtiminen Toiminnassa pidettiin ohjenuorana seurakunnan strategia-asiakirjassa hyväksyttyjä arvoja: pyhän kunnioitusta, vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta, totuudellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti: huolehdittiin tietoliikenneyhteyksistä ja atk-järjestelmistä tietohallinnon kehittämissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä IT -aluekeskuksen kanssa tehtiin alustavaa valmistelua kirkon palvelukeskukseen liittymiseksi

19 huolehdittiin ydintehtävistä; asiakaspalvelusta, talouden suunnittelusta ja hoitamisesta, maksuvalmiudesta, talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, leirikeskuksen varauksista, laskutuksesta, maksuliikenteestä, osasta hankintoja ja sijoitustoiminnasta ympäristöstä huolehdittiin niin, että pyrittiin toimistossa vähentämään paperin kulutusta, säästämään hankinnoissa ja energian käytössä ja lisäämään tiedonvälitystä sähköisesti Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito 107 Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston tehtäväalueiksi. Henkilöstömenoista 36 % on arvioitu kirkonkirjojen pidon ja 64 % kirkkoherranviraston tehtäväalueelle. jatkettiin yhteistyötä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin muiden jäsenseurakuntien kanssa seurakunnan jäsenrekisteriä ylläpidettiin koko Suomen ev.lut. kirkon yhteisellä Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä osana Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriä Kirjuri-jäsentietojärjestelmään perehdyttiin lisää osallistumalla lokakuussa Kirjuri-päivään Kouvolassa kirkkoherranviraston toimistonhoitaja oli mukana kirkkohallituksen virkatodistustiimissä kehittämässä yhteisiä toimintatapoja virkatodistusten ja sukuselvitysten laadintaan kirkonkirjoista annettiin tietoja lakien ja säädösten mukaisesti: virkatodistuksia laadittiin yhteensä 1297 (1437), joista sukuselvitysten osuus oli 970 (1104), sukututkimusten osuus 93 (40) ja elää -todistusten osuus 234 (293). Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin veloitukset ja hyvitykset olivat: Tp 2013 Tp 2012 Keskusrekisterin veloitus Hollola Hämeenkoski Yhteensä Keskusrekisterin hyvitys Hollola Hämeenkoski Yhteensä Nettomenot Kirkkoherranvirasto kirkkoherranvirastossa päivysti pappi arkisin klo kirkkoherranvirastossa työskenteli toimistonhoitaja ja kolme toimistosihteeriä; seurakunnan jäsenrekisteriä hyödynnettiin seurakunnan toimintaa ja hallintoa tukevissa sihteerin tehtävissä kirkkoherranvirastossa otettiin toimitusvarauksia ja seurakunnan tilavarauksia (lukuun ottamatta Parinpelto ja virkistysalueen sauna), hallinnoitiin ilmoittautumista retkille, leireille ja tapahtumiin, tehtiin seurakunnan toimintaa tukevia sihteerin tehtäviä ja tehtiin hautaustoimen toimistotehtäviä kirkkoherranvirastossa hoidettiin myös seurakunnan puhelinvaihdetta kirkkoherranvirastossa osallistuttiin vapaaehtoistyön kehittämiseen olemalla mukana yhteisen vapaaehtoistyön rekisterin suunnittelussa ja luomisessa. 19

20 201 Jumalanpalveluselämä jumalanpalveluksia pidettiin joka sunnuntai ja pyhäpäivä klo 10 Hollolan ja Sovituksenkirkoissa sekä Vesikansan kirkossa keväällä kerran kuussa klo 13 ja syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa. Nuorten Mutkaton messu pidettiin kevätkaudella kerran kuussa Sovituksenkirkossa. Jumalanpalveluksia toteutettiin yhdessä eri työalojen, musiikkiryhmien, musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten sekä muiden seurakuntalaisten kanssa, pääjumalanpalveluksissa kävijöitä oli (16 925) ja muihin jumalanpalveluksiin osallistui (12 979). (laskua nuorten, lasten ja perhejp:issa + konfirmaatiomessuissa) 202 Hautaan siunaaminen hautaan siunaamisia Hollolan seurakunnassa oli yhteensä 222 (163), joihin osallistui (6 204) henkeä hollolalaisia siunattiin myös Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille hautaan siunaamisissa toteutettiin toimituksen jumalanpalvelusluonnetta papit ja kanttorit osallistuivat muistotilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan siunausta edelsi aina toimituskeskustelu siunauksen jälkeen tapahtuvaan omaisten kohtaamiseen oli mahdollisuutta vain harvoin 203 Muut kirkolliset toimitukset kasteita toimitettiin 214 (205), niihin osallistui (4 070) henkeä avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 89 (84), joita suoritettiin pääasiassa kirkoissa. Vihkimisiin osallistui (5 907) henkeä avioliiton siunaamisia toimitettiin 4 (5), tilaisuuksiin osallistujia oli 240 (161) toimituksia edelsi toimituskeskustelu - erityisesti kiinnitettiin huomiota musiikin valintaan siten, että myös musiikki korosti toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. 204 Aikuistyö mies- ja naistyössä toimittiin yhteistyössä järjestöjen kanssa (Sotaveteraanit, Reserviläiset, Rotarit, Lionsit, Martat, Maatalousnaiset jne.), miestyön runkona oli talvikaudella kerran kuukaudessa pidettävät miesten saunaillat, sekä miestenpäivän messu tuomiosunnuntaina Hollolan kirkossa. Messussa saarnasi TT Jaakko Ripatti, joka piti myös päivätilaisuudessa Vanhassa Pappilassa herännäisyyden paikallishistoriaa käsittelevän esitelmän aiheesta Hollolan herätys ja unohdettu aarre maanpuolustusväen kirkkopyhää vietettiin Sovituksenkirkossa. Uusi kenttäpiispa Pekka Särkiö saarnasi messussa ja kirkkokahvin jälkeen hän kertoi Puolustusvoimien tämänhetkisestä kirkollisesta työstä, jonka merkitys on kasvanut Puolustusvoimien merkittävän rakennemuutoksen myötä muita aikuistyön ryhmiä toimi 6, niissä oli jäseniä 100 naistyön kerho kokoontui joka toinen kuukausi, ja siinä oli keskimäärin 10 kävijää naistyön takkailloissa kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa Naiset Lähteellä ryhmässä kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa naistenpäivä vierailijana Heli Karhumäki, osallistujia n. 70. Parinpellossa pidettiin perheleirit kevättalvella ja kesällä, osallistujia yhteensä 17 perhettä. Leirien tavoitteena oli antaa tukea arkirakkauteen ja palikoita parisuhteen hoitamiseen perhemessuja järjestettiin 8 kertaa sunnuntai-iltapäiväisin kummikirkko ja kummileiri pidettiin yhteistyössä kouluikäisten työn kanssa. Leirille osallistui 22 kummia kummilapsineen ja kummikirkkoon ja kummipolulle 5 kummia kummilapsineen yhteistyössä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa järjestettiin 10 kertaa Parisuhteen Palikat - luentosarja. Vapaaehtoisia luennoitsijoita oli 6 pariskuntaa ja luentosarjaan osallistui 22 pariskuntaa, lapsia oli hoidossa 15 syksyllä järjestimme ensimmäisen isovanhempi ja lapsenlapsi leirin, Ukki, mummi ja mä. Leirillä oli mukana 26 isovanhempaa lapsenlapsineen 20

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

. Kirkkovaltuuston 19.3.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä 20.3.2013-19.4.2013 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

. Kirkkovaltuuston 19.3.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä 20.3.2013-19.4.2013 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO. Kirkkovaltuuston 19.3.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä 20.3.2013-19.4.2013 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 18 Kokouksen avaaminen 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2016 Vuositilasto 2016 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2016 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2016

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Paikka Tarvasjoen seurakuntatalo Kokousaika 18.2.2016 klo 18.40-20.50 Pykälät 1-14 Osanottajat kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen Outi Tukia-Takala

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 2 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 12.6. klo 10 su 19.6. klo 10 la 25.6. klo 10 su 26.6. klo 18 su 17.7. klo 10 su 31.7. klo 10

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2014 1 AIKA klo 17 jouluruokailu yhdessä alueseurakunnan työntekijöiden kanssa, jonka jälkeen kokous. Kokous 18.55 20.18 PAIKKA Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.28 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 13.1.2015 klo 17.15 18.50 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 UUDEN SEURAKUNTANEUVOSTON ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 1(6) Aika 16.11.2016 klo 16.30 18.25 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Varajäsen Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari Arvento Rauno Koskelainen Arja Metso Kirsti Riihilahti Mona

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:50 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2016 klo 17 17.50 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot