Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän aikana. Lääninrovasti Matti Piispanen toimitti urkujen vihkimisen Näin paljon työtä vaatinut projekti saatiin päätökseen Suomen Partiolaiset ry luovutti Sovituksenkirkossa Kenttäpiispa Pekka Särkiölle lilan piispanhuivin. Viikonvaihteessa Hollolassa pidettiin Karjalaisten kesäjuhla Kivennavan Kihut, joihin liittyen juhlaväki kokoontui lauantaina kirkkoiltaan ja sunnuntaina messuun. Sovituksenkirkosta televisioitiin messu, josta tuli paljon positiivista palautetta eri puolilta Suomea. Samalla Sovituksenkirkon tunnettuus Suomen uusimpana kirkkona lisääntyi järjestettiin Sovituksenkirkossa Piispa Matti Revon koolle kutsumana hiippakuntafoorumi, jonka aiheena olivat tulevaisuuden seurakuntien liitokset ja hallintorakenne. Koolla oli noin 180 Tampereen hiippakunnan johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä. Vesikansa-projekti käynnistettiin toukokuussa. Projektiin liittyi määräaikaisen seurakuntapastorin Mikko Kaartaman rekrytoiminen. Joka pyhä jotakin pyhää sunnuntaisin klo pidettiin kahtena sunnuntaina kuukaudessa viikkomessu. Muina sunnuntaina oli esillä jokin keskusteluteema yhteisen aterian äärellä. Vesikansan tilaisuuksien osallistujamäärät tilaisuutta kohden kasvoivat ilahduttavasti muutamasta henkilöstä kymmeniin. Hedelmätarhan ja Salpatien tiloista luovuttiin ja niiden toiminnot siirrettiin Sovituksenkirkkoon. Ympäristöajatteluun liittyen Hämeenkosken kirkko liitettiin kaukolämpöön, jonka lämmön tuottaa paikallinen hakelämpöyhtiö hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Herralan seurakuntakodin vuokratiloista päätettiin luopua. Uudet ja halvemmat, varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvat tilat löytyivät entisen neuvolan tiloista. Niiden remontointi käynnistettiin. Tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen johtuen verotulojen kasvusta ja menobudjetin alittumisesta. Vuosikate parani ja riitti lainan lyhennyksiin ja investointeihinkin, joista suurin oli Sovituksenkirkon urut. Lainojen korkoja maksettiin euroa ja sijoitustuottoja saatiin euroa. Toimintakulut vähenivät edellisestä vuodesta euroa ja -1,9 prosenttia. Seurakunnassa jatkettiin talouden sopeuttamista. Seurakunnan talous on tasapainossa ja maksuvalmius on edelleen hyvä. Seurakunnan väkiluku oli (19 212). Kirkosta erosi 282 (203) ja kirkkoon liittyi 90 (62). Hautauksia oli 222 (208). Kirkolliset vihkimiset ovat hieman kasvaneet 58 (50). Kastettujen luku on vähentynyt 205 (228). Jäsenyyden vahvistamiseksi huolehdittiin seurakunnan perustyöstä mahdollisimman hyvin. Sekä henkilöstössä että vapaaehtoisissa meneillään oleva sukupolvenvaihdos jatkui. Lähetys- ja aikuistyön kappalainen Janne Hatakka ja uusi kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko aloittivat seurakuntamme palveluksessa. Rekrytointien määrä tulee edelleen kasvamaan eläkkeelle siirtymisistä johtuen, mikä mahdollistaa toisaalta myös luonnollisen sopeuttamisen tulevina vuosina ja toisaalta aiheuttaa paljon työtä seurakunnan johdolle. Vuoden lopussa seurakunnassamme oli 69 työntekijää, joiden keski-ikä oli 50,1 (50,3) vuotta. Strategisina painopisteinä olivat ja ovat edelleen heikoimmassa asemassa olevien erityisesti lapsiperheiden tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä ympäristökasvatus. Taloudellisen avun tarve on edelleen kasvanut. 1

2 Valmiussuunnitelmaa päivitettiin edelleen. Kirkkoherra aloitti toimikautensa ( ) paikallisseurakuntien edustajana Kirkkohallituksen asettamassa Kirkon Valmiustoimikunnassa. Vuoden lopulla saatiin uusi ohjeistus paikallisseurakunnan valmiussuunnitteluun. Mahdollisia poikkeusoloja varten hankittiin neljä varavoimakonetta. 1.1 Katsaus talouteen Katsaus talouden yleiseen kehitykseen (suluissa edellinen vuosi) Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan noin -1,4 (- 0,8) prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli viime vuonna 1,5 prosenttia. Työttömyysaste maassa oli joulukuussa 7,9 prosenttia (7,0). Vuonna 2013 joulukuussa työllisiä oli ja vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 (67,3) prosenttia. Hollolassa työttömyys oli vuonna ,3 prosenttia (8,0). Ansiotulot kasvoivat vuonna ,0 (3,5) prosenttia ja reaaliansiot 0,5 prosenttia ennakkotietojen mukaan. 12 kuukauden Euribor -korko oli joulukuun lopulla 0,556 (0,542) prosenttia. Valtion velka kasvoi viime vuonna 5,8 (4,2) miljardia euroa velan ollessa vuoden 2013 lopussa 89,7 (83,9) miljardia euroa ja noin euroa asukasta kohti ja 46,6 (43,6) prosenttia bruttokansantuotteesta. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Seurakunnan verotulot olivat vuonna 2013 yhteensä ( ) euroa. Verotulot kasvoivat ( ) euroa ja 6,7 (- 4,1) prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarvion verotuloarvio ylittyi euroa. Koko kirkossa verotulojen lisäys oli 6,2 (- 1,3) prosenttia. Veroprosentti oli 1,75 ja yhteisöverotuloosuutta valtio tilitti seurakunnille 2,25 (2,3) prosenttia. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat ( ) euroa, vähennys ( ) euroa ja - 1,9 (+3,2) prosenttia, toimintatuotot olivat ( ) euroa, lisäys ( ) euroa ja 3,9 (- 16,2) prosenttia. Toimintakate oli ( ) ja euroa pienempi. Vuosikate kasvoi eurolla ja oli ( ) euroa verotuloista ja menobudjetin alittumisesta johtuen. Vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainanlyhennykset. Investointeihin vuonna 2013 käytettiin ( ) euroa suurimman investoinnin ollessa Sovituksenkirkkoon valmistuneet urut. Lainojen lyhennyksiä maksettiin ( ) euroa ja korkoja ( ) euroa. Sijoitustuotot olivat (53.303) euroa. Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Tilikauden ylijäämä oli ilahduttavasti euroa budjetoitua suurempi johtuen pääosin siitä, että toimintakulut alittuivat euroa verrattuna talousarvioon. Rahoituslaskelma kertoo kassavarojen lisääntyneen ( ) eurolla. Lainaa oli vuoden lopussa ( ) euroa. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopulla (19.212) henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna (-159) hengellä. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Arvio tulevasta kehityksestä Talousennustelaitokset ennustavat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2014 noin prosentin ja 2015 parisen prosenttia. Maan työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2014 sama kuin vuonna Inflaation ennustetaan olevan vuonna ,5 prosenttia. 2

3 Verotuloiksi on arvioitu vuonna euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuoden 2013 verotulot. Talousarviossa on arvioitu tilikauden ylijäämäksi euroa. Tämän hetken näkymien mukaan verotuloarvio on riittävän varovainen. Seurakunnalla haasteena on jäsenyyden ja muuttoliikkeen kehitys, suhdanteiden epävarmuus sekä lähivuosina toteutuva seurakuntarakenteiden muutos. Seurakunnassa on tehty talvesta 2013 lähtien talouden maltillista sopeuttamistyötä ja sitä jatketaan taloussuunnitteluun liittyen. Hollolan seurakunta selviää jatkossakin velvoitteistaan seuraamalla toimintaympäristön kehitystä ja toimimalla taloudelliset realiteetit tunnustaen. 2 Hallinto 2.1 Hallintoelinten kokoonpano Kirkkovaltuusto piti kertomusvuonna viisi kokousta ja kirkkoneuvosto viisi kokousta. Lisäksi kirkkoneuvostolla oli viisi kokousta jakautuneena taloudelliseksi jaostoksi. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Eila Iivari ja varapuheenjohtajana Seija Aakala. Kirkkovaltuuston jäsenet vuonna 2013: Aakala Seija (varapuheenjohtaja) Anttila Sini (Hämeenkoski) Arvila Erkki Halme Liisa Hytönen Markus Hämäläinen Kalevi (Hämeenkoski) Ihalainen Tapani Iivari Eila Korkeila Laura Koskelo Aimo Kotiaho Pekka Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Mantere Heikki Muhli Sirkku Palminen Helena Rinne Keijo Ruokonen Ruut Salo Tuulia Sulonen Kari Takala Paavo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Tuominen Siiri Waajakoski Elina Wessman Jorma perushoitaja parturi-kampaaja rakennusmies nuorisotyönohjaaja kaavoitusinsinööri maanviljelijä it-tukihenkilö KM, luokanopettaja lastentarhanopettaja, YTK myyntijohtaja diplomi-insinööri, yrittäjä autonkuljettaja johtava hoitaja luokanopettaja, KM toimittaja tiedottaja diakonissa, vammaistyöntekijä prosessipäällikkö vastuulastentarhaopettaja järjestelmäinsinööri yrittäjä, diplomi-insinööri maanviljelijä rehtori, erityisluokanopettaja talouspäällikkö, eläkeläinen opiskelija terveydenhoitaja AMK, projektipäällikkö kiinteistönhoitaja 3

4 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla, joissa on nähtävillä muun muassa jäsenten osallistumiskerrat. Kirkkovaltuutetun ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hänen tilalleen kutsuttiin varajäsen. Kirkkovaltuuston kaikille avoimissa kokouksissa olivat läsnä esittelijöinä ja puheoikeudella kirkkoherra, talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Kokouksissa sihteerinä toimi tiedottaja. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Antti Lahtinen. Varapuheenjohtajana toimi Pekka Kotiaho. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuonna 2013: Henkilökohtainen varajäsen Lahtinen Antti kirkkoherra vs. kirkkoherra Hämäläinen Kalevi maanviljelijä Ylä-Uotila Simo Kotiaho Pekka varapj. diplomi-insinööri Rinne Keijo Koskelo Aimo myyntijohtaja Takala Paavo Lindqvist Kauko autonkuljettaja Mänttäri Jorma Louekoski-Huttunen Toini johtava hoitaja Lindeman Aino Lyyri Maija luokanopettaja, KM Kuikka Pirjo Salo Tuulia järjestelmäinsinööri Korkeila Laura Silventoinen Aimo KHT-tilintarkastaja Hytönen Markus Tanhuanpää Ritva-Liisa rehtori, erityisluokanopettaja Halme Liisa Tiilikka Liisa talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla. Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi tiedottaja. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet: Henkilökohtainen varajäsen Kotiaho Pekka, puheenjohtaja diplomi-insinööri Rinne Keijo Hämäläinen Kalevi maanviljelijä Ylä-Uotila Simo Lyyri Maija luokanopettaja, KM Kuikka Pirjo Silventoinen Aimo KHT-tilintarkastaja Hytönen Markus Tiilikka Liisa talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkoherralla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Jaoston sihteerinä toimi talouspäällikkö. 2.2 Hallintoelinten tärkeimmät päätökset Ohessa on lueteltuna hallintoelinten keskeiset päätökset. Kirkkoneuvoston tai sen taloudellisen jaoston päätöksiä ei ole lueteltu, mikäli ne ovat valmistelua ylemmille hallintoelimille. Kirkkovaltuusto kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Kirkkovaltuuston puheenjohtajien sekä kirkkoneuvoston ja sen varajäsenten sekä varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Toimituspalkkioiden vahvistaminen lukien Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen 4

5 Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsäsuunnitelma vuosille Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Muutos vuoden 2013 talousarvioon kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Tilinpäätös vuodelta 2012 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ja vastuuvapaudesta päättäminen kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Veroprosentti vuonna kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Osallistuminen krematoriohankkeeseen Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautainhoitorahastojen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajan nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajan nimeäminen Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi Hämeenkoskella Sovituksenkirkon taidehankinta kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Hollolan seurakunnan uudet nimikkolähettisopimukset sekä Suomen Pipliaseuran kanssa tehtävän raamattulähetystyön kohdentaminen Intiaan Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljosen irtisanoutuminen Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön viran täyttö Ennakkoilmoituksen antaminen lastenohjaajien lomautuksesta Uimarannan muutostyöt kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmä ja oman seurakunnan kohde vuodelle 2014 Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön valinta 5

6 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2014 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2014 Seppeleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2013 Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma vuonna 2014 Pyhä Yrjänä-veistoksen lainaaminen Keski-Suomen museon näyttelyyn Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto: jaoston keskeiset päätökset olivat: Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan valinta Jaoston kokoukset vuonna 2013 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin irtisanoutuminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin valintapäätöksen vahvistaminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin sijaisen työsopimus Siirtovarvikon toimittajan valinta Varavoimakoneiden toimittajan valinta Lvi-urakoitsijan valinta Puutavaran myynti ja metsän istutustyöt Vuoden 2013 jaoston kiinteistökatselmusten ajankohdat Edustajan nimeäminen Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n liittokokouksiin Anomus maankäytöstä Hollolan seurakunnan vuokraamat asunnot Vuokrasopimuksen ja vuokran tarkistaminen jaoston keskeiset päätökset olivat: Hollolan seurakunnan sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle jaoston keskeiset päätökset olivat: Sovituksenkirkon urkuja kannattelevan betonilaatan alapinnan verhous Seurakunnan verkkopankkitunnukset Sijoitusraportti Määrävuosilisä Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Pöytäkirjat hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksista Hämeenkosken leirimajan keittiön kunnostus Sovituksenkirkon emännän työsuhde ja tehtävänkuvaus Työvapaan myöntäminen Siivooja-vahtimestarin irtisanoutuminen jaoston keskeiset päätökset olivat: Tietohallinnon kehittämissuunnitelma vuosille jaoston keskeiset päätökset olivat: Eräistä saatavista päättäminen Palkka-asia 6

7 Jaoston kokoukset vuonna 2014 Kiinteistökatselmusten ajankohdat vuonna 2014 Herralan seurakuntakodin siivooja - vahtimestarin työsopimus Herralan seurakuntakodin uudet toimitilat 2.3 Aloitteet Seurakunnan hallintoelimissä ja hallintoelimille tehtiin seuraavat aloitteet Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuustossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita. Kirkkoneuvosto 1) Kirkkoneuvoston jäsen Toini Louekoski-Huttunen teki kirkkoneuvoston kokouksessa aloitteen. Hän esitti, että Andreaksen kappelia pidettäisi avoimena seurakunnan pappien päivystysaikoina. Kappeliin voisi halutessaan mennä hiljentymään ko. aikana kuka tahansa. Päivystävä pappi voisi käydä/olla kappelissa ja tarjota keskustelutilaisuutta kävijöille. Kirkkoneuvosto päätti pitämässään kokouksessa, ettei Andreaksen kappelia voi pitää valvotusti avoinna papin päivystysten aikana, eikä aloite näin ollen johda toimenpiteisiin. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita. 2.4 Ympäristötoiminta Yleistä toiminnasta vuonna 2013 Arkkipiispa Kari Mäkisen allekirjoittama kirkon ympäristödiplomi myönnettiin Hollolan seurakunnalle alkuvuodesta Hollolan seurakunnan ympäristötyötä on esitelty kunnan ja seurakunnan erilaisissa tapahtumissa, mm. rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa ja Hämeen partiopiirin vuosikokouksessa. Lempäälän seurakunnan edustaja kävi tutustumassa Hollolan seurakunnan ympäristötyöhön. Hollolan seurakunta osallistui jälleen vuonna 2013 maailmanlaajuiseen Earth hour -tapahtumaan. Kiinteistöjen energiaratkaisujen harkinnassa otetaan taloudellisuuden ohella ympäristövaikutukset huomioon. Hämeenkosken hakelämmitysratkaisu on ympäristöohjelman mukainen päätös. Ympäristökasvatuksesta on muodostumassa itsestään selvä osa Hollolan seurakunnan kasvatustyötä. 7

8 2.5. Hämeenkosken kappeliseurakunta 106 Kappelineuvosto Kappelineuvoston puheenjohtajana toimi Hannu Roppo ja varapuheenjohtajana Kalevi Hämäläinen. Kappelineuvosto kokoontui viisi (5) kertaa. Kappelineuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen Bister Marja-Leena 5 Hakala Sauli 5 Hämäläinen Kalevi 5 Kiljunen Kari 4 Lappalainen Marketta 5 Pohto Pentti, kappalainen 2 Roppo Hannu 5 Siren Maija-Liisa 5 Tuloisela Katriina 3 Varajäsen Tatu Lampola osallistui kokoukseen kerran ja Jorma Mänttäri kirkkoneuvoston edustajan varajäsenenä kerran, kappelineuvoston sihteerinä toimi Erja Laine. Kappelineuvoston päätöksiä: Kappelineuvosto kappelineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi toimintaryhmien valinta vuosiksi edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi toimintakertomus vuodelta 2012 Kappelineuvosto kappelin talousarvion toteutuminen vuodelta 2012 Mekong-alueen nimikkolähettisopimuksen jatkaminen Kappelineuvosto kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille lähetyskeräyksen järjestäminen kesän leirit ja leirien vastuuhenkilöt Kappelineuvosto kirkkotekstiilien hankintaan varautuminen jumalanpalvelusryhmien perustaminen Kappelineuvosto kolehtisuunnitelma vuodelle 2014 Aloitteet Kappelineuvostolle ei jätetty yhtään aloitetta 8

9 Tavoitteiden toteutuminen 112 Seurakuntatoimisto seurakuntatoimisto on avoinna kolmena päivänä viikossa seurakuntatoimistossa on palveltu asiakkaita, sovittu toimituksista, hoidettu tilavarauksia ja laskutettu varaukset, annettu sukuselvityksiä ja virkatodistuksia, käsitelty kappelin ostolaskut sekä hoidettu kappelin tiedotusta 201 Jumalanpalveluselämä jumalanpalveluksia on pidetty sunnuntaisin ja pyhäpäivinä Hämeenkosken kirkossa perhe- ja erityisjumalanpalveluksia on pidetty koulun, päiväkerhon, päivähoidon sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa 202 Hautaan siunaaminen kappeliseurakunnan hautausmaihin haudattiin 39 vainajaa (26 arkku- ja 13 uurnahautausta) kolme hämeenkoskelaista haudattiin muualle siunauksia edelsi omaisten kanssa käyty toimituskeskustelu 203 Muut kirkolliset toimitukset vihkimisiä oli kolme, kaksi hämeenkoskelaista paria vihittiin muualla, kasteita oli 24 vihkimisiä ja kasteita edelsi toimituskeskustelu 204 Aikuistyö Miestyö toimintaryhmän jäsenet ovat olleet seurakuntamestarin viikonloppuvapaiden sijaisena osallistuttu laskiaisriehan, yhteisvastuutapahtuman ja äitienpäiväjuhlan järjestelyihin tehty kolme avustusmatkaa Karulaan kokoonnuttu talvikaudella kerran viikossa leirimajan saunalla Ystävänkulman toiminta vapaaehtoiset emännät päivystävät Ystävänkulmassa neljänä päivänä viikossa avointen ovien päivinä on järjestetty myyjäisiä, matonkuteiden leikkuutalkoita, askartelupäiviä, laulutuokioita ja kasvien vaihtopäiviä kahvikolehdin tuotto menee Karulan tukeen, myyjäisten ja tempausten tuotto sovitusti lähetykselle, Karulaan tai Yhteisvastuulle 205 Muut seurakuntatilaisuudet rovasti Pekka Eskelinen luennoi Raamatusta, keväällä 1. Mooseksen kirjasta ja syksyllä Galatalaiskirjeestä, yhteensä 13 kertaa kinkereitä pidettiin eri kylillä 11, Siionin virsiseurat pidettiin Tulimäen riihessä ja metsäkirkko Mieholan kodalla 220 Musiikkityö kappeliseurakunnassa toimii kaksi kuoroa ja lauluryhmä, joissa on yhteensä noin 35 laulajaa kuoroja ohjasi kanttori Johanna Huovinen Kirkkokuoro avusti messuissa 11 kertaa, Ikäiset -kuoro 3 ja Tuomas laulajat 8 kertaa konsertteja oli viisi ja lisäksi erilaisia yhteislaulutilaisuuksia 15 9

10 231 Päiväkerhotyö päiväkerhoryhmiä oli yksi, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa Tuvalla ohjaajina ovat toimineet Hollolan lastenohjaajat ja vapaaehtoisena hämeenkoskelainen Raija Valjus päiväkerhot tavoittavat lähes kaikki kunnan kotihoidossa olevat 4 vuotta täyttäneet lapset, näin kerhotoiminta tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa 232 Pyhäkoulutyö lastenohjaaja toimii mentorina kunnan päivähoidossa tukien päiväkodin uskonnollista kasvatusta Ystävänkulmassa aloitti syksyllä kerran kuussa kokoontuva perhepyhäkoulu pyhäkoulutyhmät sekä esikouluryhmä ovat tutustuneet kirkkoon ja osallistuneet päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkkoon vapaaehtoistyöntekijä Raija Valjus on huolehtinut kappelin syntymäpäivätervehdysten lähettämisestä alueen 1 6 -vuotiaille lapsille, 3-vuotiaille on järjestetty syntymäpäiväkirkko ja -juhla 233 Kouluikäisten työ koululaiskirkkoja oli neljä sekä koulun kuusijuhla kirkossa, koulunsa aloittavien siunaus oli syyslukukauden aloitusjumalanpalveluksen yhteydessä koululla järjestettiin konsertti 10-vuotiaiden synttäreiden merkeissä aamunavauksia on pidetty kerran kuussa Hämeenkosken koululla kunnan kanssa on järjestetty kolme lasten kesäleiriä Marttojen kanssa järjestettävä perheiden kokkikerho aloitti syksyllä 234 Partio kappeliseurakunta on Partiolippukunta Koskenlaskijat taustaorganisaatio lippukunnan toiminta on tauolla aikuisvetäjien puutteen vuoksi 235 Rippikoulutyö Majalla pidettiin rippikoululeiri, johon osallistui 15 nuorta rippikoulu tavoitti lähes koko ikäluokan seurakuntaan tutustumisia ja kirjallisia tehtäviä suoritettiin edellisen vuoden syksystä alkaen 236 Nuorisotyö nuorisotyö rakentuu rippikoulun ja isoskoulutuksen ympärille, rippikoulun käyneitä kutsuttiin isoskoulutukseen ja nuorten iltoihin isoskoulutukseen osallistui keväällä neljä nuorta, syksyn koulutukseen ei tullut osallistujia iltaisin pidettyjä, nuorille suunnattuja messuja järjestettiin kolme ja kirkossa oli konsertti nuorille kappelin työntekijä osallistui Nuokun perjantai-iltoihin kerran kuussa 238 Perhekerhotyö perhekerho kokoontui Tuvalla kerran viikossa kerho on tavoittanut hyvin kotona olevat lapsiperheet, lapsia on ollut 10-15, vanhempia 8 12 perhekerho on tehnyt keväällä retken Majalle ja syksyllä Mieholan kodalle lapsiperheille on järjestetty perhemessuja ja laskiaisrieha 10

11 241 Diakoniatyö taloudellista apua on annettu kertaluonteisina avustuksina ruokaosto-osoituksina, leiri- ja retkiavustuksina sekä laskuihin kriisiytyneessä elämäntilanteessa kunnan kulttuuritoimen kanssa on järjestetty kevätretki ja jouluruokailu vapaaehtoiset ovat kutoneet lasten sukkia, jotka annettiin perheille perhe- ja päiväkerhossa 70 ja 75 vuotta täyttäville järjestettiin yhteinen syntymäpäiväjuhla kotikäyntityötä on tehty, laitoksissa asuvia vanhuksia on tavattu järjestetty Hollolan ja Kärkölän kanssa kehitysvammaisten leiri ja osallistuttu kehitysvammaisten kirkkopyhään Nastolassa ja omaishoitajien kirkkopyhään Hollolassa seurakunnan kerho kokoontuu vanhusten rivitalolla joka toinen viikko Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 4781 euroa Ystävänkulman piiri on kokoontunut talvikaudella viikoittain, piirin aiheet ovat jakautuneet lähetyksen ja diakonian kesken 260 Lähetystyö toiminta on muodostunut Ystävänkulman piirin kokoontumisista, joiden aiheet ovat lähetystyön alalta, lähetyskeräyksestä, lähettien vierailuista, lähetyslounaasta, adventtimyyjäisistä, kauneimmista joululauluista ja Ystävänkulmassa järjestetyistä myyjäisistä sekä lähettivieraiden käynnistä koululla lähetyskeräyksen tuotto oli 1827 euroa 270 Kansainvälinen diakonia Ystävänkulma on ystävyysseurakuntatoiminnan keskus kirkkokolehdeilla, Ystävänkulman kahvikolehdeilla, myyjäisillä ja tempauksilla kerätyillä varoilla sekä avustusrenkaan lahjoituksilla on voitu avustaa Karulan papin työtä seurakunnassaan 450 eurolla kuukaudessa Karulan seurakunnasta tehtiin seurakuntaretki Hämeenkoskelle elokuussa 290 Muu seurakuntatyö Laurin vaellus järjestettiin Kärkölästä Pyhän Laurin kirkon rauniolle, missä pidettiin päätösmessu mukana on 16 vaeltajaa Karulan seurakunnasta 11

12 3 Henkilöstö Seurakunnan henkilöstön määrä oli viime vuoden lopussa 69, joista kokoaikaisia 57 ja osa-aikaisia päätoimisia 8 ja sivutoimisia neljä. Naisia oli 53 ja miehiä 16 ja henkilökunnan keski-ikä oli 50,1 vuotta. Palkkoja maksettiin ( ) euroa. Henkilöstömenot sivukuluineen olivat ( ) euroa, vähennys oli euroa ja - 0,3 prosenttia. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä, verotuloista 56,9 (60,9) prosenttia kului henkilöstömenoihin, koko kirkossa vuonna 2012 osuus oli 66,5 prosenttia. Seurakunnan kirkkoherra on Antti Lahtinen, talouspäällikkö Heikki Seppänen ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko. Jäljempänä olevasta henkilöstötilinpäätöksestä poimittua: henkilötyövuosien määrä oli 61,8 (60,5) vuotta eläkkeelle siirtyi neljä työntekijää ikäjakauma kertoo, että 50 vuotta täyttäneitä on 41 työntekijää ja 59 prosenttia henkilöstöstä eläköitymisestä johtuen rekrytointitarve on lähivuosina huomattava ja työllistää sekä muodostaa haasteen johdolle. Rekrytoinnissa tavoitteena on, että henkilökunnassa on kaiken ikäisiä, että ns. hiljainen tieto siirtyy eikä millään tehtäväalueella liian suuri osa henkilöstöstä vaihdu kerralla eläköityminen luo myös mahdollisuuden talouden sopeuttamiseen luonnollisella poistumalla tarpeen vaatiessa. Se edellyttää myös sen suunnittelua mistä työtehtävistä luovutaan henkilöstön pysyvyydestä kertoo esimerkiksi se, että 31 työntekijää on ollut seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta ja 18 työntekijää yli 20 vuotta sekä, että toisen työnantajan palvelukseen on siirtynyt enintään yksi työntekijä vuosittain Henkilöstön ikäjakauma : Alle 20 - vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 65- vuotiaat 12

13 3.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä Kokoaikaiset Osa-aikaiset, päätoimiset Osa-aikaiset, sivutoimiset Vakinaiset Ei vakinaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Määräaikaisten vuoden aikana alkaneiden ja päättyneiden palvelussuhteiden lukumäärä Henkilötyövuosien määrä 61,8 60,5 61,3 59,7 62,6 3. Henkilöstön sukupuolijakauma Miehiä Naisia Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaatyö Kiinteistö ja kirkonpalvelutyö Henkilöstön ikä 5.1. Henkilöstön ikäjakauma Alle 20 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 65-vuotiaat Henkilöstön keski-ikä 50,1 50,3 50,1 50,9 45,0 Vakinaiset 50,3 50,3 50,2 50,4 51,3 Ei vakinaiset 48,4 50,8 49,2 53,7 38,7 6. Koulutus Henkilöstön koulutus koulutusasteittain Alempi perusaste Ylempi perusaste

14 Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Koulutusaste tuntematon Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset euroa Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista % 0,8 0,9 0,7 0,5 0,2 Koulutuskustannukset euroa/henkilötyövuosi Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessa oloaika: Alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Vaihtuvuus: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet Eläkkeelle siirtyneet Muu syy Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto 1-3 päivää päivää yli 9 päivää Yhteensä työpäiviä Sairaus- ja tapaturmapäiviä/henkilötyövuosi 13,8 9,8 7,9 10,2 12,6 Työkyvyn ylläpitämistoiminnan kustannukset Työyhteisön kehittämistoiminta Ryhmätyönohjaus Yksilötyönohjaus Tyky-kurssien ja kuntoutuksen kustannukset Yhteensä euroa

15 Työaika Kokonaistyöaika pv (kokoaikatyö) /. poissaoloaika pv = tehty työaika pv Lisä- ja ylityöt tuntia Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannukset euroa Henkilöstökustannukset euroa Henkilötyövuoden hinta euroa: henkilöstökustannukset henkilötyövuosien määrä Henkilöstökustannukset prosenttia verotuloista 56,9 60,9 55,3 56,3 55,6 Henkilöstökustannukset euroa / väkiluku Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevat asiat. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Arja Auranen, Jyrki Petsalo, Suvi Porri ja Margit Ruohisto-Mäkelä ja varavaltuutettuina Vesa Koskimaa, Osmo Mattila, Marja Liukkonen, Kaija Pitko ja Erja Laine. Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella kuuluivat: työnantajan edustajina kirkkoherra Antti Lahtinen ja työsuojelupäällikkö Heikki Koljonen ( asti) sekä työsuojelupäällikkö Keijo Kokko ( ) työsuojeluvaltuutettuina ja luottamusmiesedustajina Arja Auranen, Martti Ora, Suvi Porri (siht.), Jyrki Petsalo (puh.joht.), Margit Ruohisto-Mäkelä ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustajana Erja Laine. Puheenjohtajana toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat: toimikunta kokoontui kolme kertaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukainen työpaikkakäynti tehtiin Parinpellon leirikeskukseen aluehallintovirasto piti Sovituksenkirkossa kiinteistö- ja hautaustoimea koskevan työsuojelutarkastuksen. Kohdetarkastukset Hollolan hautausmaalle ja Hämeenkoskelle tehtiin toimikunta hyväksyi toimintasuunnitelman työpaikan ensiapuvalmiuksien järjestämiseksi Hollolan seurakunnassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa toimikunta käsitteli kirkon työolobarometrin, hyväksyi Kelan korvausanomuksen, henkilöstön kehittämissuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman uudistamisen tutustui Hämeenkosken kappeliseurakunnan kiinteistöjen radonmittaustuloksiin. Tulokset eivät aiheuttaneet toimenpiteitä 15

16 toimikunta päätti Heinsuon kentällä järjestettävästä UKK- kävelytestistä sekä syksyllä Sovituksenkirkossa työfysioterapeutin ohjaamasta jumpparyhmästä toimikunta päätti, että talviulkoilupäivää ei järjestetä. Syysretki järjestettiin vierailulla Hämeenlinnaan. Joulujuhlaa vietettiin Sovituksenkirkossa. Työsuojeluvaalien äänestys toimikaudelle päättyi Väkiluku ja jäsenmäärä Väestön muutokset Tietoja Hollolan seurakunnan väestöstä ja väestössä tapahtuneista muutoksista (suluissa edellisen vuoden lukumäärä), luvut sisältävät myös Hämeenkosken kappeliseurakunnan luvut. Seurakunnan väkiluku (läsnä oleva väestö) oli henkilöä (19 212), vähennys 280 (159) henkilöä. Väestön ennakkotilaston ja Hollolan seurakunnan väestötilaston mukaan kirkkoon kuulumisprosentti Hollolan seurakunnassa oli tilastovuoden lopussa 78,6 % (79,5 %). (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului Suomen vakinaisesta väestöstä 75,2 % (76,4 %) (http://sakasti.evl.fi. [Viitattu ]). Kirkkoon liittyi 90 (62) henkilöä. Kirkosta erosi 282 (203) Hollolan seurakunnan jäsentä. Eniten kirkosta erosi Hollolan seurakunnassa vuotiaita, joita erosi 82. Näistä miehiä oli 49 ja naisia 33. Toiseksi eniten erosi vuotiaita. Näistä miehiä oli 40 ja naisia 22. Kolmanneksi eniten erosi vuotiaita, joita erosi 55. Näistä miehiä oli 32 ja naisia 23. Hollolan seurakunnan väestön muutoksen osatekijät Hollolan seurakunnan väestö Muutos-% Muutos-% koko kirkossa *) Väkiluku ,5-1,1 Poissaoleva väestö ,4 +1,3 Jäsenmäärä ,4-0,9 Kirkkoon liittyneet ,2 +3,9 Kirkosta eronneet ,9 +43,5 Kastettuja lapsia ,1-2,4 Kuolleet ,6 +3,2 Kirkollisia vihkimisiä ,0-16,4 Siviilivihkimisiä ,4-11,3 Solmittuja avioliittoja yhteensä ,1-14,3 Avioliittojen kirkollisia siunauksia ,0 +5,0 *) Lähde: [Viitattu ] 16

17 5 Tavoitteiden toteutuminen 5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnan verotulojen ja menojen kehitys vuosina tilinpäätösten mukaan: Verotulot 3,43 4,25 4,80 5,19 5,14 5,15 5,36 5,14 5,48 Toimintakulut 3,17 3,33 3,83 4,00 4,25 4,49 4,60 4,74 4,65 Henkilöstömenot 2,17 2,27 2,54 2,71 2,86 2,90 2,96 3,13 3,12 Investointimenot 0,15 0,12 0,09 3,61 7,06 2,94 0,16 0,36 0,43 Verotulojen ja menojen kehitys vuosina ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Verotulot Toimintakulut Henkilöstömenot Investointimenot 17

18 Vuosikatteen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin vuosina Vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta kohti investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen. Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate Invest. ja lainan lyh Sama graafeina: Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate Invest. ja lainan lyh. Vuosikate riittää vuosina kattamaan investoinnit ja lainan lyhennykset, ylitys on keskimäärin euroa vuodessa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä kun myös lainojen lyhennykset ja korot sekä investoinnit on voitu kattaa vuosikatteesta. 105 Taloushallinto Tavoitteiden toteutuminen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa Yleistavoitteen mukaisesti huolehdittiin, että seurakunnan talous ja resurssit ovat tasapainossa ja vakaat sekä tukevat seurakunnan perustehtäviä ja seuraavien painopisteiksi valittujen asioiden toteutumista: heikommassa asemassa olevien tukeminen vapaaehtoistyön kehittäminen ympäristöstä huolehtiminen Toiminnassa pidettiin ohjenuorana seurakunnan strategia-asiakirjassa hyväksyttyjä arvoja: pyhän kunnioitusta, vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta, totuudellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti: huolehdittiin tietoliikenneyhteyksistä ja atk-järjestelmistä tietohallinnon kehittämissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä IT -aluekeskuksen kanssa tehtiin alustavaa valmistelua kirkon palvelukeskukseen liittymiseksi

19 huolehdittiin ydintehtävistä; asiakaspalvelusta, talouden suunnittelusta ja hoitamisesta, maksuvalmiudesta, talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, leirikeskuksen varauksista, laskutuksesta, maksuliikenteestä, osasta hankintoja ja sijoitustoiminnasta ympäristöstä huolehdittiin niin, että pyrittiin toimistossa vähentämään paperin kulutusta, säästämään hankinnoissa ja energian käytössä ja lisäämään tiedonvälitystä sähköisesti Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito 107 Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston tehtäväalueiksi. Henkilöstömenoista 36 % on arvioitu kirkonkirjojen pidon ja 64 % kirkkoherranviraston tehtäväalueelle. jatkettiin yhteistyötä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin muiden jäsenseurakuntien kanssa seurakunnan jäsenrekisteriä ylläpidettiin koko Suomen ev.lut. kirkon yhteisellä Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä osana Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriä Kirjuri-jäsentietojärjestelmään perehdyttiin lisää osallistumalla lokakuussa Kirjuri-päivään Kouvolassa kirkkoherranviraston toimistonhoitaja oli mukana kirkkohallituksen virkatodistustiimissä kehittämässä yhteisiä toimintatapoja virkatodistusten ja sukuselvitysten laadintaan kirkonkirjoista annettiin tietoja lakien ja säädösten mukaisesti: virkatodistuksia laadittiin yhteensä 1297 (1437), joista sukuselvitysten osuus oli 970 (1104), sukututkimusten osuus 93 (40) ja elää -todistusten osuus 234 (293). Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin veloitukset ja hyvitykset olivat: Tp 2013 Tp 2012 Keskusrekisterin veloitus Hollola Hämeenkoski Yhteensä Keskusrekisterin hyvitys Hollola Hämeenkoski Yhteensä Nettomenot Kirkkoherranvirasto kirkkoherranvirastossa päivysti pappi arkisin klo kirkkoherranvirastossa työskenteli toimistonhoitaja ja kolme toimistosihteeriä; seurakunnan jäsenrekisteriä hyödynnettiin seurakunnan toimintaa ja hallintoa tukevissa sihteerin tehtävissä kirkkoherranvirastossa otettiin toimitusvarauksia ja seurakunnan tilavarauksia (lukuun ottamatta Parinpelto ja virkistysalueen sauna), hallinnoitiin ilmoittautumista retkille, leireille ja tapahtumiin, tehtiin seurakunnan toimintaa tukevia sihteerin tehtäviä ja tehtiin hautaustoimen toimistotehtäviä kirkkoherranvirastossa hoidettiin myös seurakunnan puhelinvaihdetta kirkkoherranvirastossa osallistuttiin vapaaehtoistyön kehittämiseen olemalla mukana yhteisen vapaaehtoistyön rekisterin suunnittelussa ja luomisessa. 19

20 201 Jumalanpalveluselämä jumalanpalveluksia pidettiin joka sunnuntai ja pyhäpäivä klo 10 Hollolan ja Sovituksenkirkoissa sekä Vesikansan kirkossa keväällä kerran kuussa klo 13 ja syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa. Nuorten Mutkaton messu pidettiin kevätkaudella kerran kuussa Sovituksenkirkossa. Jumalanpalveluksia toteutettiin yhdessä eri työalojen, musiikkiryhmien, musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten sekä muiden seurakuntalaisten kanssa, pääjumalanpalveluksissa kävijöitä oli (16 925) ja muihin jumalanpalveluksiin osallistui (12 979). (laskua nuorten, lasten ja perhejp:issa + konfirmaatiomessuissa) 202 Hautaan siunaaminen hautaan siunaamisia Hollolan seurakunnassa oli yhteensä 222 (163), joihin osallistui (6 204) henkeä hollolalaisia siunattiin myös Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille hautaan siunaamisissa toteutettiin toimituksen jumalanpalvelusluonnetta papit ja kanttorit osallistuivat muistotilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan siunausta edelsi aina toimituskeskustelu siunauksen jälkeen tapahtuvaan omaisten kohtaamiseen oli mahdollisuutta vain harvoin 203 Muut kirkolliset toimitukset kasteita toimitettiin 214 (205), niihin osallistui (4 070) henkeä avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 89 (84), joita suoritettiin pääasiassa kirkoissa. Vihkimisiin osallistui (5 907) henkeä avioliiton siunaamisia toimitettiin 4 (5), tilaisuuksiin osallistujia oli 240 (161) toimituksia edelsi toimituskeskustelu - erityisesti kiinnitettiin huomiota musiikin valintaan siten, että myös musiikki korosti toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. 204 Aikuistyö mies- ja naistyössä toimittiin yhteistyössä järjestöjen kanssa (Sotaveteraanit, Reserviläiset, Rotarit, Lionsit, Martat, Maatalousnaiset jne.), miestyön runkona oli talvikaudella kerran kuukaudessa pidettävät miesten saunaillat, sekä miestenpäivän messu tuomiosunnuntaina Hollolan kirkossa. Messussa saarnasi TT Jaakko Ripatti, joka piti myös päivätilaisuudessa Vanhassa Pappilassa herännäisyyden paikallishistoriaa käsittelevän esitelmän aiheesta Hollolan herätys ja unohdettu aarre maanpuolustusväen kirkkopyhää vietettiin Sovituksenkirkossa. Uusi kenttäpiispa Pekka Särkiö saarnasi messussa ja kirkkokahvin jälkeen hän kertoi Puolustusvoimien tämänhetkisestä kirkollisesta työstä, jonka merkitys on kasvanut Puolustusvoimien merkittävän rakennemuutoksen myötä muita aikuistyön ryhmiä toimi 6, niissä oli jäseniä 100 naistyön kerho kokoontui joka toinen kuukausi, ja siinä oli keskimäärin 10 kävijää naistyön takkailloissa kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa Naiset Lähteellä ryhmässä kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa naistenpäivä vierailijana Heli Karhumäki, osallistujia n. 70. Parinpellossa pidettiin perheleirit kevättalvella ja kesällä, osallistujia yhteensä 17 perhettä. Leirien tavoitteena oli antaa tukea arkirakkauteen ja palikoita parisuhteen hoitamiseen perhemessuja järjestettiin 8 kertaa sunnuntai-iltapäiväisin kummikirkko ja kummileiri pidettiin yhteistyössä kouluikäisten työn kanssa. Leirille osallistui 22 kummia kummilapsineen ja kummikirkkoon ja kummipolulle 5 kummia kummilapsineen yhteistyössä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa järjestettiin 10 kertaa Parisuhteen Palikat - luentosarja. Vapaaehtoisia luennoitsijoita oli 6 pariskuntaa ja luentosarjaan osallistui 22 pariskuntaa, lapsia oli hoidossa 15 syksyllä järjestimme ensimmäisen isovanhempi ja lapsenlapsi leirin, Ukki, mummi ja mä. Leirillä oli mukana 26 isovanhempaa lapsenlapsineen 20

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 7 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 6 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 Uskoa, luottamusta ja välittämistä ROVANIEMEN SEURAKUNTA Vuonna 2007 oli maassamme kaksi merkittävää juhlaa. Itsenäisyytemme 90. juhla näkyi ja vaikutti läpi vuoden.

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Sisällys Kiitosta seurakunnallemme Seurakunnassamme toteutettiin lokakuulla piispantarkastus. Siinä tarkastettiin hallinto ja talous kuin myös seurakunnan toiminta ja suunnitelmat.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot