Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän aikana. Lääninrovasti Matti Piispanen toimitti urkujen vihkimisen Näin paljon työtä vaatinut projekti saatiin päätökseen Suomen Partiolaiset ry luovutti Sovituksenkirkossa Kenttäpiispa Pekka Särkiölle lilan piispanhuivin. Viikonvaihteessa Hollolassa pidettiin Karjalaisten kesäjuhla Kivennavan Kihut, joihin liittyen juhlaväki kokoontui lauantaina kirkkoiltaan ja sunnuntaina messuun. Sovituksenkirkosta televisioitiin messu, josta tuli paljon positiivista palautetta eri puolilta Suomea. Samalla Sovituksenkirkon tunnettuus Suomen uusimpana kirkkona lisääntyi järjestettiin Sovituksenkirkossa Piispa Matti Revon koolle kutsumana hiippakuntafoorumi, jonka aiheena olivat tulevaisuuden seurakuntien liitokset ja hallintorakenne. Koolla oli noin 180 Tampereen hiippakunnan johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä. Vesikansa-projekti käynnistettiin toukokuussa. Projektiin liittyi määräaikaisen seurakuntapastorin Mikko Kaartaman rekrytoiminen. Joka pyhä jotakin pyhää sunnuntaisin klo pidettiin kahtena sunnuntaina kuukaudessa viikkomessu. Muina sunnuntaina oli esillä jokin keskusteluteema yhteisen aterian äärellä. Vesikansan tilaisuuksien osallistujamäärät tilaisuutta kohden kasvoivat ilahduttavasti muutamasta henkilöstä kymmeniin. Hedelmätarhan ja Salpatien tiloista luovuttiin ja niiden toiminnot siirrettiin Sovituksenkirkkoon. Ympäristöajatteluun liittyen Hämeenkosken kirkko liitettiin kaukolämpöön, jonka lämmön tuottaa paikallinen hakelämpöyhtiö hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Herralan seurakuntakodin vuokratiloista päätettiin luopua. Uudet ja halvemmat, varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvat tilat löytyivät entisen neuvolan tiloista. Niiden remontointi käynnistettiin. Tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen johtuen verotulojen kasvusta ja menobudjetin alittumisesta. Vuosikate parani ja riitti lainan lyhennyksiin ja investointeihinkin, joista suurin oli Sovituksenkirkon urut. Lainojen korkoja maksettiin euroa ja sijoitustuottoja saatiin euroa. Toimintakulut vähenivät edellisestä vuodesta euroa ja -1,9 prosenttia. Seurakunnassa jatkettiin talouden sopeuttamista. Seurakunnan talous on tasapainossa ja maksuvalmius on edelleen hyvä. Seurakunnan väkiluku oli (19 212). Kirkosta erosi 282 (203) ja kirkkoon liittyi 90 (62). Hautauksia oli 222 (208). Kirkolliset vihkimiset ovat hieman kasvaneet 58 (50). Kastettujen luku on vähentynyt 205 (228). Jäsenyyden vahvistamiseksi huolehdittiin seurakunnan perustyöstä mahdollisimman hyvin. Sekä henkilöstössä että vapaaehtoisissa meneillään oleva sukupolvenvaihdos jatkui. Lähetys- ja aikuistyön kappalainen Janne Hatakka ja uusi kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko aloittivat seurakuntamme palveluksessa. Rekrytointien määrä tulee edelleen kasvamaan eläkkeelle siirtymisistä johtuen, mikä mahdollistaa toisaalta myös luonnollisen sopeuttamisen tulevina vuosina ja toisaalta aiheuttaa paljon työtä seurakunnan johdolle. Vuoden lopussa seurakunnassamme oli 69 työntekijää, joiden keski-ikä oli 50,1 (50,3) vuotta. Strategisina painopisteinä olivat ja ovat edelleen heikoimmassa asemassa olevien erityisesti lapsiperheiden tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä ympäristökasvatus. Taloudellisen avun tarve on edelleen kasvanut. 1

2 Valmiussuunnitelmaa päivitettiin edelleen. Kirkkoherra aloitti toimikautensa ( ) paikallisseurakuntien edustajana Kirkkohallituksen asettamassa Kirkon Valmiustoimikunnassa. Vuoden lopulla saatiin uusi ohjeistus paikallisseurakunnan valmiussuunnitteluun. Mahdollisia poikkeusoloja varten hankittiin neljä varavoimakonetta. 1.1 Katsaus talouteen Katsaus talouden yleiseen kehitykseen (suluissa edellinen vuosi) Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan noin -1,4 (- 0,8) prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli viime vuonna 1,5 prosenttia. Työttömyysaste maassa oli joulukuussa 7,9 prosenttia (7,0). Vuonna 2013 joulukuussa työllisiä oli ja vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 (67,3) prosenttia. Hollolassa työttömyys oli vuonna ,3 prosenttia (8,0). Ansiotulot kasvoivat vuonna ,0 (3,5) prosenttia ja reaaliansiot 0,5 prosenttia ennakkotietojen mukaan. 12 kuukauden Euribor -korko oli joulukuun lopulla 0,556 (0,542) prosenttia. Valtion velka kasvoi viime vuonna 5,8 (4,2) miljardia euroa velan ollessa vuoden 2013 lopussa 89,7 (83,9) miljardia euroa ja noin euroa asukasta kohti ja 46,6 (43,6) prosenttia bruttokansantuotteesta. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Seurakunnan verotulot olivat vuonna 2013 yhteensä ( ) euroa. Verotulot kasvoivat ( ) euroa ja 6,7 (- 4,1) prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarvion verotuloarvio ylittyi euroa. Koko kirkossa verotulojen lisäys oli 6,2 (- 1,3) prosenttia. Veroprosentti oli 1,75 ja yhteisöverotuloosuutta valtio tilitti seurakunnille 2,25 (2,3) prosenttia. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat ( ) euroa, vähennys ( ) euroa ja - 1,9 (+3,2) prosenttia, toimintatuotot olivat ( ) euroa, lisäys ( ) euroa ja 3,9 (- 16,2) prosenttia. Toimintakate oli ( ) ja euroa pienempi. Vuosikate kasvoi eurolla ja oli ( ) euroa verotuloista ja menobudjetin alittumisesta johtuen. Vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainanlyhennykset. Investointeihin vuonna 2013 käytettiin ( ) euroa suurimman investoinnin ollessa Sovituksenkirkkoon valmistuneet urut. Lainojen lyhennyksiä maksettiin ( ) euroa ja korkoja ( ) euroa. Sijoitustuotot olivat (53.303) euroa. Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Tilikauden ylijäämä oli ilahduttavasti euroa budjetoitua suurempi johtuen pääosin siitä, että toimintakulut alittuivat euroa verrattuna talousarvioon. Rahoituslaskelma kertoo kassavarojen lisääntyneen ( ) eurolla. Lainaa oli vuoden lopussa ( ) euroa. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopulla (19.212) henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna (-159) hengellä. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Arvio tulevasta kehityksestä Talousennustelaitokset ennustavat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2014 noin prosentin ja 2015 parisen prosenttia. Maan työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2014 sama kuin vuonna Inflaation ennustetaan olevan vuonna ,5 prosenttia. 2

3 Verotuloiksi on arvioitu vuonna euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuoden 2013 verotulot. Talousarviossa on arvioitu tilikauden ylijäämäksi euroa. Tämän hetken näkymien mukaan verotuloarvio on riittävän varovainen. Seurakunnalla haasteena on jäsenyyden ja muuttoliikkeen kehitys, suhdanteiden epävarmuus sekä lähivuosina toteutuva seurakuntarakenteiden muutos. Seurakunnassa on tehty talvesta 2013 lähtien talouden maltillista sopeuttamistyötä ja sitä jatketaan taloussuunnitteluun liittyen. Hollolan seurakunta selviää jatkossakin velvoitteistaan seuraamalla toimintaympäristön kehitystä ja toimimalla taloudelliset realiteetit tunnustaen. 2 Hallinto 2.1 Hallintoelinten kokoonpano Kirkkovaltuusto piti kertomusvuonna viisi kokousta ja kirkkoneuvosto viisi kokousta. Lisäksi kirkkoneuvostolla oli viisi kokousta jakautuneena taloudelliseksi jaostoksi. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Eila Iivari ja varapuheenjohtajana Seija Aakala. Kirkkovaltuuston jäsenet vuonna 2013: Aakala Seija (varapuheenjohtaja) Anttila Sini (Hämeenkoski) Arvila Erkki Halme Liisa Hytönen Markus Hämäläinen Kalevi (Hämeenkoski) Ihalainen Tapani Iivari Eila Korkeila Laura Koskelo Aimo Kotiaho Pekka Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Mantere Heikki Muhli Sirkku Palminen Helena Rinne Keijo Ruokonen Ruut Salo Tuulia Sulonen Kari Takala Paavo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Tuominen Siiri Waajakoski Elina Wessman Jorma perushoitaja parturi-kampaaja rakennusmies nuorisotyönohjaaja kaavoitusinsinööri maanviljelijä it-tukihenkilö KM, luokanopettaja lastentarhanopettaja, YTK myyntijohtaja diplomi-insinööri, yrittäjä autonkuljettaja johtava hoitaja luokanopettaja, KM toimittaja tiedottaja diakonissa, vammaistyöntekijä prosessipäällikkö vastuulastentarhaopettaja järjestelmäinsinööri yrittäjä, diplomi-insinööri maanviljelijä rehtori, erityisluokanopettaja talouspäällikkö, eläkeläinen opiskelija terveydenhoitaja AMK, projektipäällikkö kiinteistönhoitaja 3

4 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla, joissa on nähtävillä muun muassa jäsenten osallistumiskerrat. Kirkkovaltuutetun ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hänen tilalleen kutsuttiin varajäsen. Kirkkovaltuuston kaikille avoimissa kokouksissa olivat läsnä esittelijöinä ja puheoikeudella kirkkoherra, talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Kokouksissa sihteerinä toimi tiedottaja. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Antti Lahtinen. Varapuheenjohtajana toimi Pekka Kotiaho. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuonna 2013: Henkilökohtainen varajäsen Lahtinen Antti kirkkoherra vs. kirkkoherra Hämäläinen Kalevi maanviljelijä Ylä-Uotila Simo Kotiaho Pekka varapj. diplomi-insinööri Rinne Keijo Koskelo Aimo myyntijohtaja Takala Paavo Lindqvist Kauko autonkuljettaja Mänttäri Jorma Louekoski-Huttunen Toini johtava hoitaja Lindeman Aino Lyyri Maija luokanopettaja, KM Kuikka Pirjo Salo Tuulia järjestelmäinsinööri Korkeila Laura Silventoinen Aimo KHT-tilintarkastaja Hytönen Markus Tanhuanpää Ritva-Liisa rehtori, erityisluokanopettaja Halme Liisa Tiilikka Liisa talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla. Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi tiedottaja. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet: Henkilökohtainen varajäsen Kotiaho Pekka, puheenjohtaja diplomi-insinööri Rinne Keijo Hämäläinen Kalevi maanviljelijä Ylä-Uotila Simo Lyyri Maija luokanopettaja, KM Kuikka Pirjo Silventoinen Aimo KHT-tilintarkastaja Hytönen Markus Tiilikka Liisa talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkoherralla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Jaoston sihteerinä toimi talouspäällikkö. 2.2 Hallintoelinten tärkeimmät päätökset Ohessa on lueteltuna hallintoelinten keskeiset päätökset. Kirkkoneuvoston tai sen taloudellisen jaoston päätöksiä ei ole lueteltu, mikäli ne ovat valmistelua ylemmille hallintoelimille. Kirkkovaltuusto kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Kirkkovaltuuston puheenjohtajien sekä kirkkoneuvoston ja sen varajäsenten sekä varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Toimituspalkkioiden vahvistaminen lukien Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen 4

5 Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsäsuunnitelma vuosille Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Muutos vuoden 2013 talousarvioon kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Tilinpäätös vuodelta 2012 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ja vastuuvapaudesta päättäminen kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Veroprosentti vuonna kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat: Osallistuminen krematoriohankkeeseen Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautainhoitorahastojen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajan nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajan nimeäminen Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi Hämeenkoskella Sovituksenkirkon taidehankinta kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Hollolan seurakunnan uudet nimikkolähettisopimukset sekä Suomen Pipliaseuran kanssa tehtävän raamattulähetystyön kohdentaminen Intiaan Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljosen irtisanoutuminen Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön viran täyttö Ennakkoilmoituksen antaminen lastenohjaajien lomautuksesta Uimarannan muutostyöt kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmä ja oman seurakunnan kohde vuodelle 2014 Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön valinta 5

6 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat: Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2014 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2014 Seppeleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2013 Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma vuonna 2014 Pyhä Yrjänä-veistoksen lainaaminen Keski-Suomen museon näyttelyyn Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto: jaoston keskeiset päätökset olivat: Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan valinta Jaoston kokoukset vuonna 2013 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin irtisanoutuminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin valintapäätöksen vahvistaminen Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin sijaisen työsopimus Siirtovarvikon toimittajan valinta Varavoimakoneiden toimittajan valinta Lvi-urakoitsijan valinta Puutavaran myynti ja metsän istutustyöt Vuoden 2013 jaoston kiinteistökatselmusten ajankohdat Edustajan nimeäminen Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n liittokokouksiin Anomus maankäytöstä Hollolan seurakunnan vuokraamat asunnot Vuokrasopimuksen ja vuokran tarkistaminen jaoston keskeiset päätökset olivat: Hollolan seurakunnan sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle jaoston keskeiset päätökset olivat: Sovituksenkirkon urkuja kannattelevan betonilaatan alapinnan verhous Seurakunnan verkkopankkitunnukset Sijoitusraportti Määrävuosilisä Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Pöytäkirjat hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksista Hämeenkosken leirimajan keittiön kunnostus Sovituksenkirkon emännän työsuhde ja tehtävänkuvaus Työvapaan myöntäminen Siivooja-vahtimestarin irtisanoutuminen jaoston keskeiset päätökset olivat: Tietohallinnon kehittämissuunnitelma vuosille jaoston keskeiset päätökset olivat: Eräistä saatavista päättäminen Palkka-asia 6

7 Jaoston kokoukset vuonna 2014 Kiinteistökatselmusten ajankohdat vuonna 2014 Herralan seurakuntakodin siivooja - vahtimestarin työsopimus Herralan seurakuntakodin uudet toimitilat 2.3 Aloitteet Seurakunnan hallintoelimissä ja hallintoelimille tehtiin seuraavat aloitteet Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuustossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita. Kirkkoneuvosto 1) Kirkkoneuvoston jäsen Toini Louekoski-Huttunen teki kirkkoneuvoston kokouksessa aloitteen. Hän esitti, että Andreaksen kappelia pidettäisi avoimena seurakunnan pappien päivystysaikoina. Kappeliin voisi halutessaan mennä hiljentymään ko. aikana kuka tahansa. Päivystävä pappi voisi käydä/olla kappelissa ja tarjota keskustelutilaisuutta kävijöille. Kirkkoneuvosto päätti pitämässään kokouksessa, ettei Andreaksen kappelia voi pitää valvotusti avoinna papin päivystysten aikana, eikä aloite näin ollen johda toimenpiteisiin. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita. 2.4 Ympäristötoiminta Yleistä toiminnasta vuonna 2013 Arkkipiispa Kari Mäkisen allekirjoittama kirkon ympäristödiplomi myönnettiin Hollolan seurakunnalle alkuvuodesta Hollolan seurakunnan ympäristötyötä on esitelty kunnan ja seurakunnan erilaisissa tapahtumissa, mm. rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa ja Hämeen partiopiirin vuosikokouksessa. Lempäälän seurakunnan edustaja kävi tutustumassa Hollolan seurakunnan ympäristötyöhön. Hollolan seurakunta osallistui jälleen vuonna 2013 maailmanlaajuiseen Earth hour -tapahtumaan. Kiinteistöjen energiaratkaisujen harkinnassa otetaan taloudellisuuden ohella ympäristövaikutukset huomioon. Hämeenkosken hakelämmitysratkaisu on ympäristöohjelman mukainen päätös. Ympäristökasvatuksesta on muodostumassa itsestään selvä osa Hollolan seurakunnan kasvatustyötä. 7

8 2.5. Hämeenkosken kappeliseurakunta 106 Kappelineuvosto Kappelineuvoston puheenjohtajana toimi Hannu Roppo ja varapuheenjohtajana Kalevi Hämäläinen. Kappelineuvosto kokoontui viisi (5) kertaa. Kappelineuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen Bister Marja-Leena 5 Hakala Sauli 5 Hämäläinen Kalevi 5 Kiljunen Kari 4 Lappalainen Marketta 5 Pohto Pentti, kappalainen 2 Roppo Hannu 5 Siren Maija-Liisa 5 Tuloisela Katriina 3 Varajäsen Tatu Lampola osallistui kokoukseen kerran ja Jorma Mänttäri kirkkoneuvoston edustajan varajäsenenä kerran, kappelineuvoston sihteerinä toimi Erja Laine. Kappelineuvoston päätöksiä: Kappelineuvosto kappelineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi toimintaryhmien valinta vuosiksi edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi toimintakertomus vuodelta 2012 Kappelineuvosto kappelin talousarvion toteutuminen vuodelta 2012 Mekong-alueen nimikkolähettisopimuksen jatkaminen Kappelineuvosto kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille lähetyskeräyksen järjestäminen kesän leirit ja leirien vastuuhenkilöt Kappelineuvosto kirkkotekstiilien hankintaan varautuminen jumalanpalvelusryhmien perustaminen Kappelineuvosto kolehtisuunnitelma vuodelle 2014 Aloitteet Kappelineuvostolle ei jätetty yhtään aloitetta 8

9 Tavoitteiden toteutuminen 112 Seurakuntatoimisto seurakuntatoimisto on avoinna kolmena päivänä viikossa seurakuntatoimistossa on palveltu asiakkaita, sovittu toimituksista, hoidettu tilavarauksia ja laskutettu varaukset, annettu sukuselvityksiä ja virkatodistuksia, käsitelty kappelin ostolaskut sekä hoidettu kappelin tiedotusta 201 Jumalanpalveluselämä jumalanpalveluksia on pidetty sunnuntaisin ja pyhäpäivinä Hämeenkosken kirkossa perhe- ja erityisjumalanpalveluksia on pidetty koulun, päiväkerhon, päivähoidon sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa 202 Hautaan siunaaminen kappeliseurakunnan hautausmaihin haudattiin 39 vainajaa (26 arkku- ja 13 uurnahautausta) kolme hämeenkoskelaista haudattiin muualle siunauksia edelsi omaisten kanssa käyty toimituskeskustelu 203 Muut kirkolliset toimitukset vihkimisiä oli kolme, kaksi hämeenkoskelaista paria vihittiin muualla, kasteita oli 24 vihkimisiä ja kasteita edelsi toimituskeskustelu 204 Aikuistyö Miestyö toimintaryhmän jäsenet ovat olleet seurakuntamestarin viikonloppuvapaiden sijaisena osallistuttu laskiaisriehan, yhteisvastuutapahtuman ja äitienpäiväjuhlan järjestelyihin tehty kolme avustusmatkaa Karulaan kokoonnuttu talvikaudella kerran viikossa leirimajan saunalla Ystävänkulman toiminta vapaaehtoiset emännät päivystävät Ystävänkulmassa neljänä päivänä viikossa avointen ovien päivinä on järjestetty myyjäisiä, matonkuteiden leikkuutalkoita, askartelupäiviä, laulutuokioita ja kasvien vaihtopäiviä kahvikolehdin tuotto menee Karulan tukeen, myyjäisten ja tempausten tuotto sovitusti lähetykselle, Karulaan tai Yhteisvastuulle 205 Muut seurakuntatilaisuudet rovasti Pekka Eskelinen luennoi Raamatusta, keväällä 1. Mooseksen kirjasta ja syksyllä Galatalaiskirjeestä, yhteensä 13 kertaa kinkereitä pidettiin eri kylillä 11, Siionin virsiseurat pidettiin Tulimäen riihessä ja metsäkirkko Mieholan kodalla 220 Musiikkityö kappeliseurakunnassa toimii kaksi kuoroa ja lauluryhmä, joissa on yhteensä noin 35 laulajaa kuoroja ohjasi kanttori Johanna Huovinen Kirkkokuoro avusti messuissa 11 kertaa, Ikäiset -kuoro 3 ja Tuomas laulajat 8 kertaa konsertteja oli viisi ja lisäksi erilaisia yhteislaulutilaisuuksia 15 9

10 231 Päiväkerhotyö päiväkerhoryhmiä oli yksi, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa Tuvalla ohjaajina ovat toimineet Hollolan lastenohjaajat ja vapaaehtoisena hämeenkoskelainen Raija Valjus päiväkerhot tavoittavat lähes kaikki kunnan kotihoidossa olevat 4 vuotta täyttäneet lapset, näin kerhotoiminta tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa 232 Pyhäkoulutyö lastenohjaaja toimii mentorina kunnan päivähoidossa tukien päiväkodin uskonnollista kasvatusta Ystävänkulmassa aloitti syksyllä kerran kuussa kokoontuva perhepyhäkoulu pyhäkoulutyhmät sekä esikouluryhmä ovat tutustuneet kirkkoon ja osallistuneet päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkkoon vapaaehtoistyöntekijä Raija Valjus on huolehtinut kappelin syntymäpäivätervehdysten lähettämisestä alueen 1 6 -vuotiaille lapsille, 3-vuotiaille on järjestetty syntymäpäiväkirkko ja -juhla 233 Kouluikäisten työ koululaiskirkkoja oli neljä sekä koulun kuusijuhla kirkossa, koulunsa aloittavien siunaus oli syyslukukauden aloitusjumalanpalveluksen yhteydessä koululla järjestettiin konsertti 10-vuotiaiden synttäreiden merkeissä aamunavauksia on pidetty kerran kuussa Hämeenkosken koululla kunnan kanssa on järjestetty kolme lasten kesäleiriä Marttojen kanssa järjestettävä perheiden kokkikerho aloitti syksyllä 234 Partio kappeliseurakunta on Partiolippukunta Koskenlaskijat taustaorganisaatio lippukunnan toiminta on tauolla aikuisvetäjien puutteen vuoksi 235 Rippikoulutyö Majalla pidettiin rippikoululeiri, johon osallistui 15 nuorta rippikoulu tavoitti lähes koko ikäluokan seurakuntaan tutustumisia ja kirjallisia tehtäviä suoritettiin edellisen vuoden syksystä alkaen 236 Nuorisotyö nuorisotyö rakentuu rippikoulun ja isoskoulutuksen ympärille, rippikoulun käyneitä kutsuttiin isoskoulutukseen ja nuorten iltoihin isoskoulutukseen osallistui keväällä neljä nuorta, syksyn koulutukseen ei tullut osallistujia iltaisin pidettyjä, nuorille suunnattuja messuja järjestettiin kolme ja kirkossa oli konsertti nuorille kappelin työntekijä osallistui Nuokun perjantai-iltoihin kerran kuussa 238 Perhekerhotyö perhekerho kokoontui Tuvalla kerran viikossa kerho on tavoittanut hyvin kotona olevat lapsiperheet, lapsia on ollut 10-15, vanhempia 8 12 perhekerho on tehnyt keväällä retken Majalle ja syksyllä Mieholan kodalle lapsiperheille on järjestetty perhemessuja ja laskiaisrieha 10

11 241 Diakoniatyö taloudellista apua on annettu kertaluonteisina avustuksina ruokaosto-osoituksina, leiri- ja retkiavustuksina sekä laskuihin kriisiytyneessä elämäntilanteessa kunnan kulttuuritoimen kanssa on järjestetty kevätretki ja jouluruokailu vapaaehtoiset ovat kutoneet lasten sukkia, jotka annettiin perheille perhe- ja päiväkerhossa 70 ja 75 vuotta täyttäville järjestettiin yhteinen syntymäpäiväjuhla kotikäyntityötä on tehty, laitoksissa asuvia vanhuksia on tavattu järjestetty Hollolan ja Kärkölän kanssa kehitysvammaisten leiri ja osallistuttu kehitysvammaisten kirkkopyhään Nastolassa ja omaishoitajien kirkkopyhään Hollolassa seurakunnan kerho kokoontuu vanhusten rivitalolla joka toinen viikko Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 4781 euroa Ystävänkulman piiri on kokoontunut talvikaudella viikoittain, piirin aiheet ovat jakautuneet lähetyksen ja diakonian kesken 260 Lähetystyö toiminta on muodostunut Ystävänkulman piirin kokoontumisista, joiden aiheet ovat lähetystyön alalta, lähetyskeräyksestä, lähettien vierailuista, lähetyslounaasta, adventtimyyjäisistä, kauneimmista joululauluista ja Ystävänkulmassa järjestetyistä myyjäisistä sekä lähettivieraiden käynnistä koululla lähetyskeräyksen tuotto oli 1827 euroa 270 Kansainvälinen diakonia Ystävänkulma on ystävyysseurakuntatoiminnan keskus kirkkokolehdeilla, Ystävänkulman kahvikolehdeilla, myyjäisillä ja tempauksilla kerätyillä varoilla sekä avustusrenkaan lahjoituksilla on voitu avustaa Karulan papin työtä seurakunnassaan 450 eurolla kuukaudessa Karulan seurakunnasta tehtiin seurakuntaretki Hämeenkoskelle elokuussa 290 Muu seurakuntatyö Laurin vaellus järjestettiin Kärkölästä Pyhän Laurin kirkon rauniolle, missä pidettiin päätösmessu mukana on 16 vaeltajaa Karulan seurakunnasta 11

12 3 Henkilöstö Seurakunnan henkilöstön määrä oli viime vuoden lopussa 69, joista kokoaikaisia 57 ja osa-aikaisia päätoimisia 8 ja sivutoimisia neljä. Naisia oli 53 ja miehiä 16 ja henkilökunnan keski-ikä oli 50,1 vuotta. Palkkoja maksettiin ( ) euroa. Henkilöstömenot sivukuluineen olivat ( ) euroa, vähennys oli euroa ja - 0,3 prosenttia. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä, verotuloista 56,9 (60,9) prosenttia kului henkilöstömenoihin, koko kirkossa vuonna 2012 osuus oli 66,5 prosenttia. Seurakunnan kirkkoherra on Antti Lahtinen, talouspäällikkö Heikki Seppänen ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko. Jäljempänä olevasta henkilöstötilinpäätöksestä poimittua: henkilötyövuosien määrä oli 61,8 (60,5) vuotta eläkkeelle siirtyi neljä työntekijää ikäjakauma kertoo, että 50 vuotta täyttäneitä on 41 työntekijää ja 59 prosenttia henkilöstöstä eläköitymisestä johtuen rekrytointitarve on lähivuosina huomattava ja työllistää sekä muodostaa haasteen johdolle. Rekrytoinnissa tavoitteena on, että henkilökunnassa on kaiken ikäisiä, että ns. hiljainen tieto siirtyy eikä millään tehtäväalueella liian suuri osa henkilöstöstä vaihdu kerralla eläköityminen luo myös mahdollisuuden talouden sopeuttamiseen luonnollisella poistumalla tarpeen vaatiessa. Se edellyttää myös sen suunnittelua mistä työtehtävistä luovutaan henkilöstön pysyvyydestä kertoo esimerkiksi se, että 31 työntekijää on ollut seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta ja 18 työntekijää yli 20 vuotta sekä, että toisen työnantajan palvelukseen on siirtynyt enintään yksi työntekijä vuosittain Henkilöstön ikäjakauma : Alle 20 - vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 65- vuotiaat 12

13 3.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä Kokoaikaiset Osa-aikaiset, päätoimiset Osa-aikaiset, sivutoimiset Vakinaiset Ei vakinaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Määräaikaisten vuoden aikana alkaneiden ja päättyneiden palvelussuhteiden lukumäärä Henkilötyövuosien määrä 61,8 60,5 61,3 59,7 62,6 3. Henkilöstön sukupuolijakauma Miehiä Naisia Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaatyö Kiinteistö ja kirkonpalvelutyö Henkilöstön ikä 5.1. Henkilöstön ikäjakauma Alle 20 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 65-vuotiaat Henkilöstön keski-ikä 50,1 50,3 50,1 50,9 45,0 Vakinaiset 50,3 50,3 50,2 50,4 51,3 Ei vakinaiset 48,4 50,8 49,2 53,7 38,7 6. Koulutus Henkilöstön koulutus koulutusasteittain Alempi perusaste Ylempi perusaste

14 Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Koulutusaste tuntematon Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset euroa Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista % 0,8 0,9 0,7 0,5 0,2 Koulutuskustannukset euroa/henkilötyövuosi Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessa oloaika: Alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Vaihtuvuus: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet Eläkkeelle siirtyneet Muu syy Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto 1-3 päivää päivää yli 9 päivää Yhteensä työpäiviä Sairaus- ja tapaturmapäiviä/henkilötyövuosi 13,8 9,8 7,9 10,2 12,6 Työkyvyn ylläpitämistoiminnan kustannukset Työyhteisön kehittämistoiminta Ryhmätyönohjaus Yksilötyönohjaus Tyky-kurssien ja kuntoutuksen kustannukset Yhteensä euroa

15 Työaika Kokonaistyöaika pv (kokoaikatyö) /. poissaoloaika pv = tehty työaika pv Lisä- ja ylityöt tuntia Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannukset euroa Henkilöstökustannukset euroa Henkilötyövuoden hinta euroa: henkilöstökustannukset henkilötyövuosien määrä Henkilöstökustannukset prosenttia verotuloista 56,9 60,9 55,3 56,3 55,6 Henkilöstökustannukset euroa / väkiluku Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevat asiat. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Arja Auranen, Jyrki Petsalo, Suvi Porri ja Margit Ruohisto-Mäkelä ja varavaltuutettuina Vesa Koskimaa, Osmo Mattila, Marja Liukkonen, Kaija Pitko ja Erja Laine. Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella kuuluivat: työnantajan edustajina kirkkoherra Antti Lahtinen ja työsuojelupäällikkö Heikki Koljonen ( asti) sekä työsuojelupäällikkö Keijo Kokko ( ) työsuojeluvaltuutettuina ja luottamusmiesedustajina Arja Auranen, Martti Ora, Suvi Porri (siht.), Jyrki Petsalo (puh.joht.), Margit Ruohisto-Mäkelä ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustajana Erja Laine. Puheenjohtajana toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat: toimikunta kokoontui kolme kertaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukainen työpaikkakäynti tehtiin Parinpellon leirikeskukseen aluehallintovirasto piti Sovituksenkirkossa kiinteistö- ja hautaustoimea koskevan työsuojelutarkastuksen. Kohdetarkastukset Hollolan hautausmaalle ja Hämeenkoskelle tehtiin toimikunta hyväksyi toimintasuunnitelman työpaikan ensiapuvalmiuksien järjestämiseksi Hollolan seurakunnassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa toimikunta käsitteli kirkon työolobarometrin, hyväksyi Kelan korvausanomuksen, henkilöstön kehittämissuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman uudistamisen tutustui Hämeenkosken kappeliseurakunnan kiinteistöjen radonmittaustuloksiin. Tulokset eivät aiheuttaneet toimenpiteitä 15

16 toimikunta päätti Heinsuon kentällä järjestettävästä UKK- kävelytestistä sekä syksyllä Sovituksenkirkossa työfysioterapeutin ohjaamasta jumpparyhmästä toimikunta päätti, että talviulkoilupäivää ei järjestetä. Syysretki järjestettiin vierailulla Hämeenlinnaan. Joulujuhlaa vietettiin Sovituksenkirkossa. Työsuojeluvaalien äänestys toimikaudelle päättyi Väkiluku ja jäsenmäärä Väestön muutokset Tietoja Hollolan seurakunnan väestöstä ja väestössä tapahtuneista muutoksista (suluissa edellisen vuoden lukumäärä), luvut sisältävät myös Hämeenkosken kappeliseurakunnan luvut. Seurakunnan väkiluku (läsnä oleva väestö) oli henkilöä (19 212), vähennys 280 (159) henkilöä. Väestön ennakkotilaston ja Hollolan seurakunnan väestötilaston mukaan kirkkoon kuulumisprosentti Hollolan seurakunnassa oli tilastovuoden lopussa 78,6 % (79,5 %). (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului Suomen vakinaisesta väestöstä 75,2 % (76,4 %) (http://sakasti.evl.fi. [Viitattu ]). Kirkkoon liittyi 90 (62) henkilöä. Kirkosta erosi 282 (203) Hollolan seurakunnan jäsentä. Eniten kirkosta erosi Hollolan seurakunnassa vuotiaita, joita erosi 82. Näistä miehiä oli 49 ja naisia 33. Toiseksi eniten erosi vuotiaita. Näistä miehiä oli 40 ja naisia 22. Kolmanneksi eniten erosi vuotiaita, joita erosi 55. Näistä miehiä oli 32 ja naisia 23. Hollolan seurakunnan väestön muutoksen osatekijät Hollolan seurakunnan väestö Muutos-% Muutos-% koko kirkossa *) Väkiluku ,5-1,1 Poissaoleva väestö ,4 +1,3 Jäsenmäärä ,4-0,9 Kirkkoon liittyneet ,2 +3,9 Kirkosta eronneet ,9 +43,5 Kastettuja lapsia ,1-2,4 Kuolleet ,6 +3,2 Kirkollisia vihkimisiä ,0-16,4 Siviilivihkimisiä ,4-11,3 Solmittuja avioliittoja yhteensä ,1-14,3 Avioliittojen kirkollisia siunauksia ,0 +5,0 *) Lähde: [Viitattu ] 16

17 5 Tavoitteiden toteutuminen 5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnan verotulojen ja menojen kehitys vuosina tilinpäätösten mukaan: Verotulot 3,43 4,25 4,80 5,19 5,14 5,15 5,36 5,14 5,48 Toimintakulut 3,17 3,33 3,83 4,00 4,25 4,49 4,60 4,74 4,65 Henkilöstömenot 2,17 2,27 2,54 2,71 2,86 2,90 2,96 3,13 3,12 Investointimenot 0,15 0,12 0,09 3,61 7,06 2,94 0,16 0,36 0,43 Verotulojen ja menojen kehitys vuosina ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Verotulot Toimintakulut Henkilöstömenot Investointimenot 17

18 Vuosikatteen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin vuosina Vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta kohti investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen. Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate Invest. ja lainan lyh Sama graafeina: Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate Invest. ja lainan lyh. Vuosikate riittää vuosina kattamaan investoinnit ja lainan lyhennykset, ylitys on keskimäärin euroa vuodessa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä kun myös lainojen lyhennykset ja korot sekä investoinnit on voitu kattaa vuosikatteesta. 105 Taloushallinto Tavoitteiden toteutuminen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa Yleistavoitteen mukaisesti huolehdittiin, että seurakunnan talous ja resurssit ovat tasapainossa ja vakaat sekä tukevat seurakunnan perustehtäviä ja seuraavien painopisteiksi valittujen asioiden toteutumista: heikommassa asemassa olevien tukeminen vapaaehtoistyön kehittäminen ympäristöstä huolehtiminen Toiminnassa pidettiin ohjenuorana seurakunnan strategia-asiakirjassa hyväksyttyjä arvoja: pyhän kunnioitusta, vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta, totuudellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti: huolehdittiin tietoliikenneyhteyksistä ja atk-järjestelmistä tietohallinnon kehittämissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä IT -aluekeskuksen kanssa tehtiin alustavaa valmistelua kirkon palvelukeskukseen liittymiseksi

19 huolehdittiin ydintehtävistä; asiakaspalvelusta, talouden suunnittelusta ja hoitamisesta, maksuvalmiudesta, talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, leirikeskuksen varauksista, laskutuksesta, maksuliikenteestä, osasta hankintoja ja sijoitustoiminnasta ympäristöstä huolehdittiin niin, että pyrittiin toimistossa vähentämään paperin kulutusta, säästämään hankinnoissa ja energian käytössä ja lisäämään tiedonvälitystä sähköisesti Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito 107 Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston tehtäväalueiksi. Henkilöstömenoista 36 % on arvioitu kirkonkirjojen pidon ja 64 % kirkkoherranviraston tehtäväalueelle. jatkettiin yhteistyötä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin muiden jäsenseurakuntien kanssa seurakunnan jäsenrekisteriä ylläpidettiin koko Suomen ev.lut. kirkon yhteisellä Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä osana Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriä Kirjuri-jäsentietojärjestelmään perehdyttiin lisää osallistumalla lokakuussa Kirjuri-päivään Kouvolassa kirkkoherranviraston toimistonhoitaja oli mukana kirkkohallituksen virkatodistustiimissä kehittämässä yhteisiä toimintatapoja virkatodistusten ja sukuselvitysten laadintaan kirkonkirjoista annettiin tietoja lakien ja säädösten mukaisesti: virkatodistuksia laadittiin yhteensä 1297 (1437), joista sukuselvitysten osuus oli 970 (1104), sukututkimusten osuus 93 (40) ja elää -todistusten osuus 234 (293). Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin veloitukset ja hyvitykset olivat: Tp 2013 Tp 2012 Keskusrekisterin veloitus Hollola Hämeenkoski Yhteensä Keskusrekisterin hyvitys Hollola Hämeenkoski Yhteensä Nettomenot Kirkkoherranvirasto kirkkoherranvirastossa päivysti pappi arkisin klo kirkkoherranvirastossa työskenteli toimistonhoitaja ja kolme toimistosihteeriä; seurakunnan jäsenrekisteriä hyödynnettiin seurakunnan toimintaa ja hallintoa tukevissa sihteerin tehtävissä kirkkoherranvirastossa otettiin toimitusvarauksia ja seurakunnan tilavarauksia (lukuun ottamatta Parinpelto ja virkistysalueen sauna), hallinnoitiin ilmoittautumista retkille, leireille ja tapahtumiin, tehtiin seurakunnan toimintaa tukevia sihteerin tehtäviä ja tehtiin hautaustoimen toimistotehtäviä kirkkoherranvirastossa hoidettiin myös seurakunnan puhelinvaihdetta kirkkoherranvirastossa osallistuttiin vapaaehtoistyön kehittämiseen olemalla mukana yhteisen vapaaehtoistyön rekisterin suunnittelussa ja luomisessa. 19

20 201 Jumalanpalveluselämä jumalanpalveluksia pidettiin joka sunnuntai ja pyhäpäivä klo 10 Hollolan ja Sovituksenkirkoissa sekä Vesikansan kirkossa keväällä kerran kuussa klo 13 ja syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa. Nuorten Mutkaton messu pidettiin kevätkaudella kerran kuussa Sovituksenkirkossa. Jumalanpalveluksia toteutettiin yhdessä eri työalojen, musiikkiryhmien, musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten sekä muiden seurakuntalaisten kanssa, pääjumalanpalveluksissa kävijöitä oli (16 925) ja muihin jumalanpalveluksiin osallistui (12 979). (laskua nuorten, lasten ja perhejp:issa + konfirmaatiomessuissa) 202 Hautaan siunaaminen hautaan siunaamisia Hollolan seurakunnassa oli yhteensä 222 (163), joihin osallistui (6 204) henkeä hollolalaisia siunattiin myös Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille hautaan siunaamisissa toteutettiin toimituksen jumalanpalvelusluonnetta papit ja kanttorit osallistuivat muistotilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan siunausta edelsi aina toimituskeskustelu siunauksen jälkeen tapahtuvaan omaisten kohtaamiseen oli mahdollisuutta vain harvoin 203 Muut kirkolliset toimitukset kasteita toimitettiin 214 (205), niihin osallistui (4 070) henkeä avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 89 (84), joita suoritettiin pääasiassa kirkoissa. Vihkimisiin osallistui (5 907) henkeä avioliiton siunaamisia toimitettiin 4 (5), tilaisuuksiin osallistujia oli 240 (161) toimituksia edelsi toimituskeskustelu - erityisesti kiinnitettiin huomiota musiikin valintaan siten, että myös musiikki korosti toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. 204 Aikuistyö mies- ja naistyössä toimittiin yhteistyössä järjestöjen kanssa (Sotaveteraanit, Reserviläiset, Rotarit, Lionsit, Martat, Maatalousnaiset jne.), miestyön runkona oli talvikaudella kerran kuukaudessa pidettävät miesten saunaillat, sekä miestenpäivän messu tuomiosunnuntaina Hollolan kirkossa. Messussa saarnasi TT Jaakko Ripatti, joka piti myös päivätilaisuudessa Vanhassa Pappilassa herännäisyyden paikallishistoriaa käsittelevän esitelmän aiheesta Hollolan herätys ja unohdettu aarre maanpuolustusväen kirkkopyhää vietettiin Sovituksenkirkossa. Uusi kenttäpiispa Pekka Särkiö saarnasi messussa ja kirkkokahvin jälkeen hän kertoi Puolustusvoimien tämänhetkisestä kirkollisesta työstä, jonka merkitys on kasvanut Puolustusvoimien merkittävän rakennemuutoksen myötä muita aikuistyön ryhmiä toimi 6, niissä oli jäseniä 100 naistyön kerho kokoontui joka toinen kuukausi, ja siinä oli keskimäärin 10 kävijää naistyön takkailloissa kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa Naiset Lähteellä ryhmässä kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa naistenpäivä vierailijana Heli Karhumäki, osallistujia n. 70. Parinpellossa pidettiin perheleirit kevättalvella ja kesällä, osallistujia yhteensä 17 perhettä. Leirien tavoitteena oli antaa tukea arkirakkauteen ja palikoita parisuhteen hoitamiseen perhemessuja järjestettiin 8 kertaa sunnuntai-iltapäiväisin kummikirkko ja kummileiri pidettiin yhteistyössä kouluikäisten työn kanssa. Leirille osallistui 22 kummia kummilapsineen ja kummikirkkoon ja kummipolulle 5 kummia kummilapsineen yhteistyössä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa järjestettiin 10 kertaa Parisuhteen Palikat - luentosarja. Vapaaehtoisia luennoitsijoita oli 6 pariskuntaa ja luentosarjaan osallistui 22 pariskuntaa, lapsia oli hoidossa 15 syksyllä järjestimme ensimmäisen isovanhempi ja lapsenlapsi leirin, Ukki, mummi ja mä. Leirillä oli mukana 26 isovanhempaa lapsenlapsineen 20

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kirkkoneuvosto 26.01.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kirkkoneuvosto 26.01.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 20.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Kiljunen Ismo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

. Kirkkovaltuuston 19.3.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä 20.3.2013-19.4.2013 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

. Kirkkovaltuuston 19.3.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä 20.3.2013-19.4.2013 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO. Kirkkovaltuuston 19.3.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä 20.3.2013-19.4.2013 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 18 Kokouksen avaaminen 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.2.2015. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.2.2015. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 18.2.2015 pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.2. - 6.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 20

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA 30.9.2014

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA 30.9.2014 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous tiistaina 30. päivänä syyskuuta vuonna 2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 1.10.2014-31.10.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 31.5. klo 10 su 7.6. klo 10 su 14.6. klo 10 la 20.6. klo 10 su 21.6. klo 18 su 19.7. klo 10 su

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 16.9.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 16.9.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 16.9.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 18.9.2014-2.10.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 69 Kokouksen avaaminen 70

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 1/ 2012 aika maanantaina klo 18.30 pidettävän kirkolliskokousvaalin jälkeen

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 1. päivänä joulukuuta vuonna 2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 2.12.2015-1.1.2016 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 36

Lisätiedot

1/2013 2.1.2013 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston valitseminen vuosiksi 2013 2014 4 Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.28 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/2013 26.2.2013 klo 18.00-

Seurakuntaneuvosto II/2013 26.2.2013 klo 18.00- Seurakuntaneuvosto II/2013 26.2.2013 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot