Aspegrens Trädgård rf. Aspegrenin Puutarha ry. sai. Suomen Kulttuurirahastolta euroa kulttuurihistoriallisen. säilyttämiseen Pietarsaaressa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aspegrens Trädgård rf. Aspegrenin Puutarha ry. sai. Suomen Kulttuurirahastolta 100.000 euroa kulttuurihistoriallisen. säilyttämiseen Pietarsaaressa."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Aspegrens Trädgård rf. Aspegrenin Puutarha ry. sai Suomen Kulttuurirahastolta euroa kulttuurihistoriallisen pappilamiljöön ja puutarhakokonaisuuden säilyttämiseen Pietarsaaressa. Valokuvaaja Tuomas Pietinen tallensi Aspegrenin puutarhan kukkaloistoa ja kasvuvoimaa vuosikertomuksemme lukijoille elokuussa Elämyksellistä puutarhakulttuurihanketta esitellään sivuilla

3 Sisältö [1] SUOMEN KULTTUURIRAHASTO Yliasiamiehen katsaus Puheenjohtajalta 4 7 [2] APURAHAT Vähemmän saajia, enemmän jaettavaa Myönnetyt apurahat aloittain Elämää lehdellä Yhteiskuntavastuu näkyy teoissa Nuolenkärkenä ironia Savotan Sannit kunniaan Tuoksua mintun ja ruusun Utelias kuin rapu Juurevien naisten näyttely [3] PALKINNOT Palkinnot merkittävistä kulttuuriteoista Realistinen teologi löysi elävän sanan Olavi Veistäjän palkinnot Kohti kylmempää Terävästi inhimillinen tekijä [4] KULTTUURITOIMINTA Vuosijuhla Miljoonan euron mahdollisuus Totuuden etsijä ei tee kompromisseja Tutkijat metsästä Taidekoti Kirpilä [5] TESTAMENTIT, LAHJOITUKSET, TALOUS Osakemarkkinoilla suotuisa vuosi Testamentit ja lahjoitukset Tärkeintä on tahto Merkkipäivä- ja muistolahjoitukset Tuloslaskelma ja tase [6] HENKILÖT In Memoriam Satavuotismerkkipäivät Kunniaesimiehet ja -jäsenet Luottamushenkilöt Henkilöstö Tilintarkastajat

4 [1.2] SUOMEN KULTTUURIRAHASTO VUOSIKERTOMUS

5 Suomen Kulttuurirahasto Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Sen mukaisesti Rahasto myöntää henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muilla kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin. Suomen Kulttuurirahasto muodostuu Säätiöstä (perustettu 1939) ja sen Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiön sisällä toimii keskusrahasto ja 17 maakuntarahastoa. Tällä hetkellä Suomen Kulttuurirahasto on yksi Euroopan suurimmista säätiöistä. Kulttuurirahaston omaisuus, joka koostuu yli kuudenkymmenen vuoden aikana saaduista lahjoituksista, jakautuu keskusrahaston ja maakuntarahastojen yleisrahastoihin sekä yli 700 nimikkorahastoon. Apurahoja jaetaan vuosittain yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Apurahojen myöntämisen ohella Kulttuurirahastolla on jonkin verran omaa kulttuuritoimintaa. Se järjestää kursseja, luentoja ja muita maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia sekä ylläpitää taidekotimuseota. Tärkein kansainvälinen tapahtuma on viisivuosittain järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu. [1.3]

6 Yliasiamiehen katsaus [1.4] Olemme muuttuneet, vaikka sitä päältä tuskin huomaa. Kuluneen toimintavuoden aikana Kulttuurirahaston uusi organisaatiomuoto on ajettu sisään. Pääosa Kannatusyhdistyksen omaisuudesta siirtyi suunnitelmien mukaisesti Säätiölle toimintavuoden alussa, ja Kannatusyhdistyksen johtokunta otti vastuulleen Kulttuurirahaston ns. kulttuuripoliittisen toiminnan. Organisaatiouudistuksen viimeisenä vaiheena kulttuuripoliittinen toimikunta sulautettiin johtokuntaan lähtien. Mitään vaikeuksia muutoksiin ei ole liittynyt, vaan ulospäin kaikki on jatkunut kuten ennenkin. Myös taloudellisesti vuosi on ollut vakaa ja tuottoisa. Kulttuurirahaston sijoituspolitiikan päämäärä ei ole myyntivoittojen tavoittelu, pikavoitoista puhumattakaan, vaan tasainen tulovirta, jolla voidaan maksaa apurahoja. Viime vuosikymmenen lopulle ajoittunut taloudellinen nousu oli ainutkertainen ilmiö, jonka talteen pannuista hedelmistä suomalainen kulttuuri saa nauttia vielä pitkään. Suureksi eurooppalaiseksi säätiöksi Kulttuurirahaston päämäärät ovat hyvin kansallisesti painottuneita. Emme juurikaan osallistu kansainvälisiin yhteishankkeisiin, esimerkiksi kehitysprojekteihin kolmannessa maailmassa tai kriisialueilla, kuten sisarsäätiömme muualla länsimaissa. Radikaalia muutosta tähän ei ole odotettavissa, sillä Kulttuurirahaston sääntöihin kirjattu perustajien tahto ohjaa tukemme jatkossakin suomalaiskansallisen kulttuurin vaalimiseen. Jossain mielessä toimintakenttämme on rajatumpi kuin kokomme edellyttäisi, mutta vastaavasti tuen merkitys on pieneen maahan keskitettynä suurempi. Harvoja isoja hankkeitamme ulkomailla on Mostarin kansainvälisen lukion perustaminen. Kulttuurirahasto on tehnyt jo vuosikymmeniä yhteistyötä United World Colleges -järjestön kanssa rahoittaen sen suomalaisia stipendiaatteja. Nyt Rahasto tukee suomalaisjohtoista yritystä yhdistää kroaatit, serbit ja muslimit samoihin luokkahuoneisiin yhdessä ulkomaisten UWC-opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Korkeatasoinen opetus houkuttelee ylittämään kulttuuriset piikkilanka-aidat, englannin kielen avulla taas kierretään kansallisiin koulukirjoihin ja kirjoitusjärjestelmiin liittyvät ongelmat. Parhaassa tapauksessa Mostarin esimerkki voi auttaa koko Bosnian pirstoutuneen koulujärjestelmän uudelleen yhdistämisessä. Kotimaassa Kulttuurirahasto päätti sijoittaa miljoona euroa maakunnallisten soitinten ostoon. Rahoilla hankitaan korkeatasoisia soittimia maakunnissa toimivien ammattilaisten ja opiskelijoiden lainattavaksi. Tämä heijastaa toisaalta Rahaston kasvanutta kykyä suuriin aloitteisiin, toisaalta halua vaikuttaa paikallisesti ja tukea kulttuuria koko Suomessa. Apurahoja Kulttuurirahasto jakoi jälleen suuremman summan kuin ennen. Saajien määrä taas hieman supistui jo toisena vuonna perättäin: annoimme keskimäärin suurempia apurahoja kuin ennen. Olemme siis onnistuneet katkaisemaan määrällisen kasvun kierteen, joka näkyy monilla kulttuurinkin aloilla. Kaikkea ei tarvitse olla koko ajan kappale- tai henkilömääräisesti enemmän. Resurssien niukkuuteen voidaan vastata myös tekemällä vähemmän mutta parempaa ja uhraten siihen enemmän aikaa ja varoja. Huolella tehty tiede ja taide saa enemmän ja kiitollisempaa yleisöä sekä kotimaassa että maailmalla. Se nostaa kulttuurin taas yhteiskunnan keskelle, minne se kuuluu. Antti Arjava Yliasiamies

7 [1.5]

8 [1.6]

9 Puheenjohtajalta Kulttuurirahaston myöntämä kulttuurin kokonaistuki nousi toimintavuoden aikana lähes 25 miljoonaan euroon. Pelkästään taiteen ja yleiskulttuurin osuus, yli 10 miljoonaa euroa, vastaa lähes puolta koko siitä summasta, joka kanavoituu taiteen hyväksi valtion taidetoimikuntien kautta. Erityisesti Rahaston henkilökohtaisten apurahojen merkitys on taiteen aloilla suuri, koska julkinen tuki painottuu infrastruktuurin ylläpitoon. Myös joillakin tieteen alueilla panoksemme on erittäin tärkeä koko valtakunnan tasolla. Taloudellisesti hyvälle toimintavuodelle loivat pohjaa hiljalleen elpyvä maailmantalous sekä Kulttuurirahaston tuloksellinen sijoitustoiminta. Rahasto on myös viime vuosina saanut suurta kiitollisuutta tuntien ottaa vastaan merkittäviä testamenttilahjoituksia. Kulttuurirahaston hallitus päätti toimintavuonna käynnistää rahallisesti kautta aikain merkittävimmän kulttuurihankkeensa. Kertapanostuksena suunnataan miljoona euroa maakunnissa käytettävien soittimien hankkimiseen. Suomen Konservatorioliitto ry:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti Kulttuurirahasto omistaa soittimet, mutta esitykset hankittavista soittimista ja päätökset soittimien lainaajista tehdään paikallisissa soitintoimikunnissa, joihin tulee edustajia maamme 12 konservatoriosta sekä maakuntarahastoista. Ajatus maakunnallisten soittimien hankinnasta syntyi Keski-Pohjanmaan maakuntarahastossa. Tämä on oivallinen esimerkki siitä, miten maakunnassa versova kulttuuri-idea voidaan monistaa koskemaan laajempia alueita ja hyödyttämään suurempia piirejä. Näin syntyy kulttuurin täsmätukea, jossa yhtyvät kulttuurin suosimisen, kulttuurin ammattiosaamisen ja kulttuurin alueellisten erityispiirteiden tarpeet. Rahasto päätti suunnata tukeaan myös eräille muille suurille kulttuurihankkeille. Suomen valokuvataiteen museon säätiölle myönnettiin huomattava apuraha sanomalehti Uuden Suomen valoku- vanegatiivien luettelointiin, digitointiin ja siirtämiseen nimenomaan suuren yleisön saataville. Valtava valokuva-arkisto sisältää Suomen itsenäisyyden ajan historiaa. Tuemme myös merkittävällä apurahalla Aspegrenin Puutarhayhdistyksen toimeliaita jäseniä. He tekevät tärkeää työtä Pietarsaaressa sijaitsevan kulttuurihistoriallisen pappilamiljöön ja puutarhakokonaisuuden säilyttämiseksi. Nämä kaksi tuen kohdetta ovat esimerkkejä vahvaan kulttuuriseen taustaan perustuvista hankkeista, joiden ansiosta kuka tahansa pääsee nauttimaan ja keräämään voimavaroja luonnosta, väreistä, kuvista tai tapahtumista. On myös sanottu, että kulttuurin kuluttajan kannalta tapahtuu ilahduttavaa arkielämän estetisoitumista: ihmiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota kaupunkisuunnitteluun, ympäristön hoitoon ja arjen esineiden muotoiluun. Suomen Kulttuurirahaston on hyvä olla mukana tarjoamassa suomalaisille mahdollisuuksia tällaisiin kulttuurielämyksiin, joista nauttiminen ei edellytä mitään erityistä kouluttautumista tai harjaantumista. Täysin uutena kulttuurin tukimuotona Rahasto jakoi joukon Eminentia-apurahoja, jotka on suunnattu varttuneille tieteenharjoittajille tai taiteilijolle esimerkiksi tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön pohdiskelevaan kuvaukseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. Ainakaan tieteen puolella suomalainen yhteiskunta ei ole erityisesti suosinut emerituksiaan. Toisaalta eräissä muissa kulttuureissa seniori-iän on katsottu merkitsevän jopa luovan kauden intensiivisintä vaihetta, kun hallinnolliset velvollisuudet jäävät taakse ja aikaa vapautuu yhä pahenevasta tutkimusbyrokratiasta itse tutkimuksen tekemiseen. Saimme toista sataa Eminentiahakemusta, mistä päätellen tällä tuki-ideallamme on tarvetta. Apurahatoiminnan pääpaino tulee toki tulevinakin vuosina olemaan nuorten tieteen tai taiteen harjoittajien urakehityksen tukemisessa. [1.7]

10 Vapaaehtoisuuten perustuva Kulttuurirahaston luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden työskentely on ollut toiminnan kulmakiviä yhteisön perustamisesta lähtien. On väitetty, että kansalaisten talkoohenkisyys on muuttunut aiempaa lyhytjänteisemmäksi ja itsekeskeisemmäksi. Ainakaan Rahaston piirissä tällaista kielteistä kehitystä ei ole havaittavissa. Vuodesta toiseen on ollut suuri ilo nähdä, miten auliisti suomalaiset huippuasiantuntijat ovat ottaneet vastaan hakemusten arviointitehtävän. Se on korvaamaton lahja suomalaiselle kulttuurille. Lahjan antaja säilyy tuntemattomana. Hän ei kirkasta omaa kilpeään, mutta saa palkkioksi ajankohtaisen tilannekatsauksen oman alan virtauksista ja usein lopuksi hyvän mielen. Toimintavuoden aikana Rahaston hallituksen työskentelyssä monet tärkeät kysymykset osin uudet, osin vanhat ja uudelleen kokouspöydälle nostetut ovat herättäneet keskustelua. Niinpä meidän tulee vieläkin enemmän arvioida suhtautumistamme julkisen sektorin jättämiin kulttuurin katvealueisiin, nuorten taiteen- ja tieteenharjoittajien sosiaaliturvan toteutumiseen, tutkijoiden urakehityksen jatkuvuuden turvamiseen väitöskirjavaiheen jälkeen sekä moniin muihin ongelma-alueisiin. Päänsärkyä kulttuurin rahoitukseen saattavat aiheuttaa esimerkiksi kuntarakenteen uudistaminen, veikkausvoittovaroihin kohdistuvat poliittiset päätökset sekä kulttuurityövoiman uhkaava ylitarjonta. Näiden muutospaineiden keskellä Suomen Kulttuurirahaston ja muiden yksityisten säätiöiden tulee osoittaa valppautta ja joustavuutta. Kimmo Kontula Professori Hallituksen puheenjohtaja [1.8]

11 apurahat Kulttuurirahasto hoitaa Suomen henkistä hyötypuutarhaa. Nuput avautuvat, ravinteikas maa tuottaa runsaan [2.9] sadon. Aspegrenin hyötypuutarha Pietarsaaressa sai kaipaamaansa kasvuvoimaa Rahaston apurahasta.

12 [2.10] apurahat

13 Vähemmän saajia, enemmän jaettavaa Apurahoitus jatkoi voimakasta kasvuaan vuosituhannen alkuun saakka, mutta kolmen viime vuoden aikana kokonaissumma on vakiintunut. Keskusrahaston osuus oli 17,1 miljoonaa euroa. Kilpailu jaettavista apurahoista on kovaa. Myöntöprosentti oli tälläkin kertaa alle 20. Kertomusvuonna jaettiin 4,6 miljoonaa. yhteensä apurahaa. Niistä noin joka toisen myönsi keskusrahasto. Kokovuotisen, myös henkilövakuutukseen oikeuttavan henkilökohtaisen työskentelyapurahan sai kaikkiaan 600 taiteen ja tieteen harjoittajaa. Maakuntarahastojen myöntämät apurahat olivat keskimäärin selvästi pienempiä kuin keskusrahaston. Maakuntarahastot ovatkin profiloituneet alueellisiin kotiseutu- ja paikalliskulttuurihankkeisiin. Keskusrahasto tuki jokaista maakuntarahastoa euron summalla, joka oli sidottu merkittäviin maakunnallisiin hankkeisiin. Etelä-Pohjanmaalla tämä tuki myönnettiin Pohjalaisia-oopperan toteuttamiseen Ilmajoen Musiikkijuhlien 30-vuotisjuhlaan. Hämeessä tuettiin Hämeen linnan keskiaikaan liittyviä luonnontieteellisiä tutkimuksia ja Kainuussa Ristijärven Nuorta Teatteria. Keski-Pohjanmaalla apuraha käytettiin Kokkolan oopperatoiminnan käynnistämiseen. Apurahojen lisäksi muuhun kulttuuritoimintaan käytettiin runsaat euroa. Siihen sisältyivät esimerkiksi Taidekoti Kirpilän ylläpito sekä Yrjö Reenpää -luennon toteutus. Maakunnissa järjestettiin omaa kulttuuritoimintaa, muun muassa seminaareja. Salossa pidettiin Kulttuuri maaseudun voimavarana (KULMA) -hankkeen päättänyt seminaari, jossa julkistettiin varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita käsittelevä päätösjulkaisu. Kulttuurirahasto jakoi apurahoja lähes 23,7 miljoonalla eurolla. Jakosumma on kymmenessä vuodessa viisinkertaistunut, sillä vuonna 1995 apurahoja jaettiin euroiksi muunnettuna noin Pohjois-Savon maakuntarahasto suunnitteli yhteistyössä Kuopion kesäyliopiston kanssa jo viidettä 5-6 luennon sarjaa humanismin aihepiiristä. Keskusrahasto tukee huomattavilla summilla ajankohtaisia ja merkittäviä hankkeita. Vuoden suurimman apurahan, euroa, sai Suomen valokuvataiteen museon säätiö. Apurahan turvin on aloitettu säätiölle lahjoitettujen Uuden Suomen negatiivien järjestely ja luettelointi. Valitut kuvat digitoidaan ja siirretään aikanaan museon kotisivuille jokaisen nähtäville. Negatiiveja on noin kaksi miljoonaa. Niihin kätkeytyy keskeinen osa Suomen itsenäisyyden ajan kulttuuriperintöä. Aspegrenin puutarhayhdistyksen, Juminkekosäätiön ja Sibelius-seuran toimintaa tuettiin kutakin eurolla. Juminkeko-säätiölle tämä on Paanajärven kylän restaurointi- ja kunnostushankkeen nelivuotisen rahoituksen viimeinen erä. Sibelius-seuran hanke sisältää Jean Sibeliuksen koottujen teosten julkaisutyön jatkamisen vuosina Mostariin Bosnia-Hertsegovinaan avataan pian uusi United World College -koulu. Kulttuurirahasto kanavoi Suomen UWC-yhdistyksen kautta euroa tämän koulun perustamiseen. Rahasto myönsi ensimmäiset UWC-stipendit 40 vuotta sitten. Yhteensä 250 nuorta on Kulttuurirahaston kustantamana käynyt lukion kaksi viimeistä luokkaa UWC-kouluissa eri puolilla maailmaa kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ilmapiirissä. Ensimmäiset euron Eminentia-apurahat myönnettiin varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille. Tämä erikoisapuraha mahdollistaa esimerkiksi tieteellisestä tai taiteellisesta elämäntyöstä [2.11]

14 kertyneen kokemuksen kirjallisen pohdiskelun. Yli sadan hakemuksen joukosta valittiin kahdeksan pioneeria toteuttamaan Eminentia-hankkeitaan. Niiden tavoitteina ovat muun muassa synteesi oikeudesta ja oikeustieteestä, kirja Sibelius- Akatemian nuorisokoulutuksen vaiheista, merkityksestä ja vaikutuksesta, tutkimus biotekniikan vallankumouksesta Suomessa sekä suomalaisen teollisen muotoilun historian tarkastelu luvulta 1970-luvun alkuun. Kaikkiaan keskusrahastosta haettiin apurahaa 92 miljoonalla eurolla, ja maakuntarahastoista apurahaa 57 miljoonalla eurolla. Keskusrahasto myönsi ja maakuntarahastot yhteensä apurahaa. MYÖNNETYT APURAHAT ALOITTAIN Keskusrahasto Maakuntarahastot Yhteensä Ala euroa % euroa % euroa % Arkkitehtuuri , , ,7 Kirjallisuus , , ,0 Kuvataiteet , , ,5 Lastenkulttuuri , , ,8 Näyttämötaiteet , , ,3 Säveltaiteet , , ,3 Taideteollisuus ja -käsityö , , ,7 Valokuva- ja elokuvataide , , ,7 TAIDE YHTEENSÄ , , ,0 Humanistiset tieteet , , ,7 Kasvatustieteet ja opetusala , , ,2 Luonnontieteet , , ,2 Lääketieteet , , ,2 Maatalous- ja metsätieteet , , ,5 Tekniset tieteet , , ,6 Tieteellisen kirjall. kääntäminen , ,4 Yhteiskuntatieteet , , ,7 TIEDE YHTEENSÄ , , ,5 Korkeakoulu- ja muut opinnot , , ,0 Yhteiskunnallinen toiminta , ,5 MUUT YHTEENSÄ , , ,5 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,0 [2.12] Myönnettyihin apurahoihin sisältyvät hakemuksetta myönnetyt palkinnot sekä lisäapurahat henkilövakuutuksen järjestämiseksi.

15 Elämää lehdellä Voiko talo olla käyttäjiensä muotoilema veistos? Turkulainen kuvataiteilija Jan-Erik Andersson vastaa kyllä, ja aikoo todistaa sanansa Life on a leaf -väitöskirjatyöllään Kuvataideakatemiassa. Hän on tutkinut vuodesta 2000 alkaen, voiko ihminen suunnitella ja rakentaa kohtuullisin kustannuksin itsensä näköisen talon yhteistyössä arkkitehdin, käsityöläisten ja taiteilijoiden kanssa. Tavallisen rintamamiestalon budjetilla voidaan rakentaa jotain paljon hauskempaa, kokonaistaideteos. Tämän haluan todistaa. Mutta Life on a leaf -projektin syvimpänä päämääränä ei ole taloudellisuus tai funktionaalisuus vaan estetiikka. Art Nouveau oli viimeinen arkkitehtuurisuuntaus, joka yritti luoda ihmiselle kokonaistaideteoksen tapaan stimuloivan ympäristön, sielun suojan. Taide vetäytyi omiin oloihinsa, kun se menetti kylmälle modernismille asemansa miljöövaikuttajana. Samalla menetimme kaupunkikuvasta leikkimielisyyden. Anderssonin väitöskirjatutkimukseen sisältyy verkkoteoksena toteutettava kirjallinen osa, Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus, Life on a leaf -asuintalo ja sen yksityiskohtien ja huonekalujen valmistus yhdessä taiteilijoiden ja käsityöläisten kanssa sekä vuonna 2007 avautuvan Taide, fantasia ja arkkitehtuuri -näyttelyn kuratoiminen Wäinö Aaltosen museossa. Talo on veistoksena näyttelyssä ja avoinna yleisölle. Minua on yli kymmenen vuotta kiinnostanut Internet-maailman ja fyysisen maailman yhdistäminen. Internet voi olla osa veistosta tai installaatiota. Teokseni Clean/Puhdas/Ren, vaikutelmia Galleria Sculptorin siivousperformanssista, oli ensimmäinen verkkoteos, joka ostettiin Kiasman kokoelmiin. Kuvataiteilija Jan-Erik Andersson sai Suomen Kulttuurirahastolta euroa taloa kokonaistaideteoksena käsittelevään väitöskirjatyöhön. Talon virtuaalinen 3D VRML -mallinnus on jo nähtävillä osoitteessa projektin verkkosivuilla, jotka julkaistaan virallisesti keväällä Tavoitteena on tehdä Internet-teos, joka sisältää teksti- ja kuvadokumentteja ja välittää suoraa videokuvaa rakennustyömaalta ja talon sisustamisesta. Rakennusvaiheita juhlistetaan performansseilla, jotka välitetään suorana Internetiin. Kehittelen verkkosivulle myös keskustelufoorumia, jossa pohditaan omaehtoista rakentamista. Siitä tulee virtuaalinen kohtaamispaikka fantasiarakentamisesta kiinnostuneille ihmisille. LUONNON MUOTOJA LATTIASTA KATTOON Elämää lehdellä, Life on a leaf, on ainutlaatuinen taiderakentamisen ja taide-elämisen kokeiluhanke. Se on jo herättänyt kiinnostusta yliopistoissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Puunlehden muotoisen asuintalon suunnittelu ja rakentaminen on Life on a Leaf -talo. 3D malli ja renderointi: Oliver Walter [2.13]

16 [2.14]

17 väitöskirjatyön taiteellinen osa. Turun kaupunki vuokrasi Anderssonille tontin meren ääreltä Hirvensalosta, kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen vanhan ateljeemuistomerkin läheltä. Rakennustyöt aloitettiin keväällä Talon on määrä valmistua vuonna Tulen itse asumaan ja työskentelemään siellä. Talon yksityiskohdat ja ornamentiikka perustuvat kirjoittamiini tarinoihin. Olen ottanut niihin aiheita myös Hirvensalon historiasta. Tontilta näkyvä Turun linna on myös oiva innoittaja. Tarinoista syntyy talon henki. Rakennuksen runko tehdään muotoon leikatuista liimapuupalkeista, jotka mahdollistavat orgaaniset muodot. Kun kannattavia seinärakenteita ei ole, yhtenäisessä tilassa voi huoneiden sijaan olla pieniä majoja, joita riippusillat yhdistävät. Chicago Art Instituten professori, äänitaiteilija Shawn Decker luo taloon äänimaiseman, joka reagoi ulkolämpötilan muutoksiin. Englantilainen ympäristötaiteilija Trudi Entwhistle suunnittelee talon ympärille taideteoksen. Rakennusprojektin valvoja Veijo Honka on ottanut talon silmäteräkseen. Hänen roolinsa on erittäin tärkeä. TARINOISTA TILOJA JA ILOJA Andersson löysi yhteistyökumppanin ja sielun veljen, arkkitehti Erkki Pitkärannan, kymmenisen vuotta sitten. Miehet perustivat Rosegarden Art and Architecture -suunnitteluryhmän. Sen motoksi muotoutui: Tarinat taloiksi, tiloiksi ja ihmisten iloksi. Rosegarden yhdistää ennakkoluulottomasti taiteen ja arkkitehtuurin. Kun taide tuodaan vasta valmiiseen rakennukseen, se näyttää päälleliimatulta. Erkki päästää minut suunnittelemaan jopa talon muotoja. Se on äärimmäisen harvinaista koko maailmassa. Vuonna 2000 valmistunut Masalan kirkko on yksi Rosegardenin käsialanäytteistä. Alttarikoroke on saari paratiisissa. Saarella kasvaa elämän puu, alttaripöytä, totinen viinipuu. Paratiisista lähtee neljä virtaa, jotka kulkevat kirkkosalista eteiseen ja seurakuntasaliin. Taustalla kohoaa vuoria ja Golgatan haljennut kallio. Keskikäytävällä Betlehemin tähti osoittaa tien alttarille, elämän veden lähteelle. Kirkkotaide kuului rakennusurakkaan. Sijoitimme sen lattiapinnoitteisiin ja seinien betonivaluihin. Erillistä taidemäärärahaa ei tarvittu. Kouvolan seurakunta sai vuonna 2004 Kaakkois-Suomen rakennus- ja ympäristötaidepalkinnon seurakuntakeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Kiitetyn työn tekivät Pitkäranta ja Andersson. KISSANKELLOSSA AJATTELUSTUDIO Andersson sanoo, että unelma talosta on sisäinen tila. Muistot ja unelmat asuvat aivojen symbolisissa huoneissa. Tämä on se tila, jossa fantasia elää. Fantasian avulla ylitämme todellisuuden rajat, ja arkiympäristöstä voi tulla jokapäiväinen seikkailu. Lapsuusajan leikeissä esineiden mittakaava, käyttötarkoitus ja merkitys muuttuvat joustavasti tilanteen mukaan. Andersson löysi mainion kaupunkisuunnittelun oppaan Elsa Beskowin sadusta: tarinan Seljakylästä, jossa rakennukset muotoiltiin vihjeiksi asukkaan identiteetistä. Life on a leaf -talon veistokselliset muodot on lainattu suoraan luonnosta, sillä Anderssonin mukaan ihminen voi niissä paremmin kuin laatikkomuodoissa. Talon pohja, peruslehti, on noin 60 neliömetriä. Katolle tulee kissankellon muotoinen ajattelustudio. Asuinpinta-alaa on kolmessa tasossa kaikkiaan 160 neliömetriä. Pohjalaatan ulkoreunaan Andersson on suunnitellut ornamenttipainaumia. Suuren ruokapöydän yhteen jalkaan veistetään viinien koti. Kirjahyllyssä yhdistyvät katajan, auringon ja pensaikon muodot. Haluan edistää uuden yhteistyökulttuurin syntymistä. Toivon, että taiteilijoilla ja käsityöläisillä olisi paljon tällaisia työtehtäviä yhteiskunnassa. Jan-Erik Anderssonille myönnettiin Lastenkulttuurin valtionpalkinto vuonna Hänen teoksissaan on huumoria, iloa sekä spontaanisuutta. Hänen positiivinen energiansa, joka kykenee puhuttelemaan välittömästi lapsia myös lasta meissä aikuisissa ansaitsee julkisen tunnustuksen, palkintolautakunta totesi. En tee rajoja aikuisten ja lasten taiteen välille, Andersson sanoo. Idea on tärkein. [2.15]

18 Yhteiskuntavastuu näkyy teoissa [2.16] Kauppatieteiden maisteri Titta-Liisa Yhä useammat yritykset haluavat toimia vastuullisesti suhteissaan sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Yhä useammat yritykset ryhtyvät myös tuumasta toimeen: ne määrittelevät vastuunsa aiempaa tarkemmin ja liittävät yhteiskuntavastuun tärkeäksi osaksi arvojaan ja toimintastrategioitaan. Vastuullisuus näkyy väitöskirjatyöhön. arjen tekoina. Yhteiskuntavastuusta käydään liike-elämässä paljon julkista keskustelua. Se ei ole ohimenevä trendi, kauppatieteiden maisteri Titta-Liisa Koivuporras sanoo. Hän tutkii väitöskirjatyössään yhteiskuntavastuun kantamista pankkisektorilla. Keskustelu pankkien yhteiskuntavastuusta on myös kiihtynyt, vaikka pankkien aineeton toiminta koetaankin ehkä merkityksettömäksi esimerkiksi ympäristön kannalta. Pankit ovat kuitenkin merkittäviä toimijoita yhteiskunnassa. Varsinkin niiden alueellinen rooli on hyvin näkyvä. Pankkien tekemät ratkaisut ja ajatusmallit heijastuvat yhteiskuntaan monin tavoin. Yhteiskuntavastuu on Koivuportaan mukaan näkynyt jo useita vuosia keskieurooppalaisten pankkien toiminnassa. Pankkien ehdottomasti tärkein arvo on luotettavuus. Suomalaisten pankkien markkinoinnissa hyödynnetään yhteiskuntavastuuta vielä hyvin vähän. Ehkä pelätään mokauksia, jotka voisivat koetella luotettavuutta, Koivuporras arvelee. KOLMEN VASTUUALUEEN KOKONAISUUS Kansainvälisesti yleistyneen kolmijaon mukaan yhteiskuntavastuu jaetaan taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Koivuporras sai Suomen Kulttuurirahastolta Osuustoiminnan tutkimus- rahastosta euroa pankkisektorin yhteiskuntavastuuta käsittelevään Yhteiskuntavastuun perustana ovat yrityksen arvot ja eettiset periaatteet. Taloudellinen tulos on kulmakivi. Jos se on heikko, muu vastuun kantaminen vaikeutuu. Kaikki lähtee siitä, että yritys voi hyvin, Koivuporras korostaa. Taloudellinen menestys tuottaa hyvinvointia myös yrityksen sidosryhmille. Kartoitan pankkien taloudellista vastuuta tilinpäätöksen tunnuslukujen avulla ja johtoryhmien jäsenten haastatteluilla, Koivuporras kertoo. Selvitän, mitä muutoksia yhteiskuntavastuuseen sitoutuminen saa aikaan organisaatiossa ja sen toimintaympäristössä. Tarkastelen organisaationäkökulmasta sekä kilpailukykyä että henkilökunnan toimintaa. Toimintaympäristön näkökulmassa painottuvat imago ja maine. Selvitän myös, mitä pankki on valmis tekemään toimialueensa hyväksi, mitä se toivoo sillä saavuttavansa ja mitä lopuilla saavutetaan. Voiko yhteiskunnallisen vastuun kantaminen toimia todella kilpailuetuna? Tutkimuksen esimerkkipankkina on Osuuspankkiryhmä, joka on nimennyt keskeiseksi periaatteekseen vastuullisuuden. Yhteiskuntavastuu on Koivuportaan mukaan perinteisesti liitetty juuri osuustoiminnallisiin yrityksiin. Tutkimukseni näkökulma on sekä alueellinen että markkinoinnillinen, sillä yhteiskuntavastuu toteutuu erityisesti alueellisessa ja paikallisessa toiminnassa. Siitä mahdollisesti saatava imagohyöty monistuu isossa osuuspankkiryhmässä koko ryhmää koskevaksi. Muutosjohtaminen liittyy olennaisesti tutkimukseeni, sillä organisaatiossa tarvitaan paljon ponnisteluja yhteiskuntavastuun sisäistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi.

19 [2.17]

20 [2.18] ESIMERKKEJÄ MEILTÄ JA MUUALTA Titta-Liisa Koivuporras johdattaa väitöskirjansa lukijan yleisestä yksityiseen. Käsittelen aluksi yhteiskuntavastuun tasoja, osa-alueita ja ilmenemismuotoja. Perehdyn yhteiskuntavastuun mittareihin ja raportointiin, maineen hallintaan ja suomalaiseen asenneilmastoon eri aikoina. Esittelen eri toimialojen edelläkävijöitä, erityisesti osuustoiminnallisia vastuunkantajia. Toisessa osiossa selvitän, miksi suomalaisten pankkien rooli on muuttunut vuosien saatossa ja millaisia strategioita on ollut näkyvissä. Pohdin, mihin pankit tähtäävät muuttuvassa maailmassa. Käsittelen myös osuustoiminta-ajatusta ja sen ilmentymiä eri aikoina. Kolmannessa osiossa Koivuporras tarkastelee pankkitoiminnan luonnetta ja mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Esimerkkejä hän ottaa meiltä ja maailmalta. Käyn haastattelemassa edistyksellisen The Cooperative Bankin johtoa Englannissa. Tämä osuustoiminnallinen pankki toimii kansainvälisillä markkinoilla tiukkojen eettisten mittareiden mukaan ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Suuri osa keskieurooppalaisista edelläkävijöistä on osuustoiminnallisia pankkeja. Väitöskirjan empiirisessä osuudessa Koivuporras tutkii, miten vastuullisuuteen sitoutuminen vaikuttaa organisaatioon ja toisaalta asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. ARJEN EKOTEKOJA JA SOSIAALISTA TUKEA Osuuspankkiryhmän konttoreissa on käynnistetty toimistojen ympäristöystävällisyyteen tähtäävä Green Office -ohjelma. Ensimmäiset kolme Green Office -konttoria sekä kaksi muuta konttoria eri puolilta Suomea ovat Koivuportaan vaikuttavuustutkimuksen kohteina vuosina Green Office on WWF Suomen kehittämä ohjelma, joka motivoi työntekijöitä arjen ekotekoihin. Vähentämällä ympäristökuormitusta toimisto voi saavuttaa säästöjä materiaali-, jätehuolto- ja energiakustannuksissa. Koivuporras kartoittaa yrityksen ympäristövastuun kantamista Green Office -järjestelmän seurannalla. Konkreettisia mittareita ovat muun muassa vuosittaiset jätemäärät sekä paperin ja sähkön kulutus. Konttoreiden työntekijöille tehdään kolme kertaa kirjekysely, jonka tuloksista näkyvät asenteiden mahdolliset muutokset sekä pankin sosiaalisen vastuun kantaminen. OP-ryhmä on merkittävä työllistäjä. Välitön sosiaalinen vastuu kohdistuu oman henkilöstön hyvinvointiin, välillinen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Pankit toteuttavat sosiaalista vastuutaan myös esimerkiksi tukemalla kulttuuria ja yleishyödyllisiä kohteita sekä paikallisia järjestöjä. ASIAKASTYYTYVÄISYYS PUNTARISSA Koivuporras selvittää kirjekyselyillä asiakkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä pankkinsa ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kantamisesta. Olen lähettänyt kyselylomakkeet viiden osuuspankin yhteensä 598 asiakkaalle. Kartoitan niissä myös asiakkaiden mielikuvia pankkinsa suomalaisuudesta, paikallisuudesta, osuustoiminnallisuudesta ja työllistävyydestä. Kyselyn tulokset kertovat esimerkiksi sen, poikkeavatko Green Office -pankit muista pankeista ympäristömyönteisyydessä, ja korreloivatko ympäristövastuullisuus ja asiakastyytyväisyys. Teen asiakaskyselyn tutkimuksen aikana kolme kertaa, jotta näen, miten tilanne on mahdollisesti muuttunut, Koivuporras sanoo. Tutkimuksesta selvinnee myös, ovatko ympäristövastuuta kantavat konttorit valmiimpia kantamaan vastuuta yhteiskunnasta laajemminkin. Ja ennen kaikkea: ovatko pankit pystyneet luomaan yhteiskuntavastuusta itselleen kilpailuedun. Voiko ja kannattaako sitä hyödyntää markkinoinnissa? Titta-Liisa Koivuporras valmistui syksyllä 2002 kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta. Jo muutaman kuukauden kuluttua hän aloitti jatkoopinnot. Koivuporras on työskennellyt valmistumisestaan lähtien Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin markkinointipäällikkönä Seinäjoella. Kevääseen 2005 asti hän teki väitöskirjatyötään päivätyön ohella. Kulttuurirahaston kolmivuotinen apuraha mahdollisti opintovapaan ja täysipainoisen keskittymisen tutkimukseen. Väitöskirja valmistuu näillä näkymin vuonna Pidän tutkimustyöstä. Siinä saa itse jotain uutta aikaan. Apurahan myöntäminen osoittaa, että aiheeni on muidenkin mielestä tarpeellinen ja tärkeä.

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

www.skr.fi www.saatiopalvelu.fi T&K menot (www.research.fi) 2006 yht. 5761 milj. euroa yritykset 4108 milj. julk. sektori 574 milj. korkeakoulusektori (ml. AMK:t) 1079 milj. T&K menot valtion talousarviossa

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kädentaidot ja tuotteistaminen Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kohderyhmä lapset Halusimme opettaa lapsia, koska lasten kanssa työskentely on meille molemmille mielekästä. Halusimme luoda elämyksen

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Ihmisenä verkostoissa

Ihmisenä verkostoissa Ihmisenä verkostoissa Merja Niemi-Pynttäri TE-ERKKERI Työvoimaopisto Taustaa.. ihmisen suuri vahvuus on taipumus saada toiset mukaan omiin projekteihinsa ja kyky sijoittaa itsensä tavoitteita tukeviin

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot