Aspegrens Trädgård rf. Aspegrenin Puutarha ry. sai. Suomen Kulttuurirahastolta euroa kulttuurihistoriallisen. säilyttämiseen Pietarsaaressa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aspegrens Trädgård rf. Aspegrenin Puutarha ry. sai. Suomen Kulttuurirahastolta 100.000 euroa kulttuurihistoriallisen. säilyttämiseen Pietarsaaressa."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Aspegrens Trädgård rf. Aspegrenin Puutarha ry. sai Suomen Kulttuurirahastolta euroa kulttuurihistoriallisen pappilamiljöön ja puutarhakokonaisuuden säilyttämiseen Pietarsaaressa. Valokuvaaja Tuomas Pietinen tallensi Aspegrenin puutarhan kukkaloistoa ja kasvuvoimaa vuosikertomuksemme lukijoille elokuussa Elämyksellistä puutarhakulttuurihanketta esitellään sivuilla

3 Sisältö [1] SUOMEN KULTTUURIRAHASTO Yliasiamiehen katsaus Puheenjohtajalta 4 7 [2] APURAHAT Vähemmän saajia, enemmän jaettavaa Myönnetyt apurahat aloittain Elämää lehdellä Yhteiskuntavastuu näkyy teoissa Nuolenkärkenä ironia Savotan Sannit kunniaan Tuoksua mintun ja ruusun Utelias kuin rapu Juurevien naisten näyttely [3] PALKINNOT Palkinnot merkittävistä kulttuuriteoista Realistinen teologi löysi elävän sanan Olavi Veistäjän palkinnot Kohti kylmempää Terävästi inhimillinen tekijä [4] KULTTUURITOIMINTA Vuosijuhla Miljoonan euron mahdollisuus Totuuden etsijä ei tee kompromisseja Tutkijat metsästä Taidekoti Kirpilä [5] TESTAMENTIT, LAHJOITUKSET, TALOUS Osakemarkkinoilla suotuisa vuosi Testamentit ja lahjoitukset Tärkeintä on tahto Merkkipäivä- ja muistolahjoitukset Tuloslaskelma ja tase [6] HENKILÖT In Memoriam Satavuotismerkkipäivät Kunniaesimiehet ja -jäsenet Luottamushenkilöt Henkilöstö Tilintarkastajat

4 [1.2] SUOMEN KULTTUURIRAHASTO VUOSIKERTOMUS

5 Suomen Kulttuurirahasto Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Sen mukaisesti Rahasto myöntää henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muilla kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin. Suomen Kulttuurirahasto muodostuu Säätiöstä (perustettu 1939) ja sen Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiön sisällä toimii keskusrahasto ja 17 maakuntarahastoa. Tällä hetkellä Suomen Kulttuurirahasto on yksi Euroopan suurimmista säätiöistä. Kulttuurirahaston omaisuus, joka koostuu yli kuudenkymmenen vuoden aikana saaduista lahjoituksista, jakautuu keskusrahaston ja maakuntarahastojen yleisrahastoihin sekä yli 700 nimikkorahastoon. Apurahoja jaetaan vuosittain yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Apurahojen myöntämisen ohella Kulttuurirahastolla on jonkin verran omaa kulttuuritoimintaa. Se järjestää kursseja, luentoja ja muita maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia sekä ylläpitää taidekotimuseota. Tärkein kansainvälinen tapahtuma on viisivuosittain järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu. [1.3]

6 Yliasiamiehen katsaus [1.4] Olemme muuttuneet, vaikka sitä päältä tuskin huomaa. Kuluneen toimintavuoden aikana Kulttuurirahaston uusi organisaatiomuoto on ajettu sisään. Pääosa Kannatusyhdistyksen omaisuudesta siirtyi suunnitelmien mukaisesti Säätiölle toimintavuoden alussa, ja Kannatusyhdistyksen johtokunta otti vastuulleen Kulttuurirahaston ns. kulttuuripoliittisen toiminnan. Organisaatiouudistuksen viimeisenä vaiheena kulttuuripoliittinen toimikunta sulautettiin johtokuntaan lähtien. Mitään vaikeuksia muutoksiin ei ole liittynyt, vaan ulospäin kaikki on jatkunut kuten ennenkin. Myös taloudellisesti vuosi on ollut vakaa ja tuottoisa. Kulttuurirahaston sijoituspolitiikan päämäärä ei ole myyntivoittojen tavoittelu, pikavoitoista puhumattakaan, vaan tasainen tulovirta, jolla voidaan maksaa apurahoja. Viime vuosikymmenen lopulle ajoittunut taloudellinen nousu oli ainutkertainen ilmiö, jonka talteen pannuista hedelmistä suomalainen kulttuuri saa nauttia vielä pitkään. Suureksi eurooppalaiseksi säätiöksi Kulttuurirahaston päämäärät ovat hyvin kansallisesti painottuneita. Emme juurikaan osallistu kansainvälisiin yhteishankkeisiin, esimerkiksi kehitysprojekteihin kolmannessa maailmassa tai kriisialueilla, kuten sisarsäätiömme muualla länsimaissa. Radikaalia muutosta tähän ei ole odotettavissa, sillä Kulttuurirahaston sääntöihin kirjattu perustajien tahto ohjaa tukemme jatkossakin suomalaiskansallisen kulttuurin vaalimiseen. Jossain mielessä toimintakenttämme on rajatumpi kuin kokomme edellyttäisi, mutta vastaavasti tuen merkitys on pieneen maahan keskitettynä suurempi. Harvoja isoja hankkeitamme ulkomailla on Mostarin kansainvälisen lukion perustaminen. Kulttuurirahasto on tehnyt jo vuosikymmeniä yhteistyötä United World Colleges -järjestön kanssa rahoittaen sen suomalaisia stipendiaatteja. Nyt Rahasto tukee suomalaisjohtoista yritystä yhdistää kroaatit, serbit ja muslimit samoihin luokkahuoneisiin yhdessä ulkomaisten UWC-opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Korkeatasoinen opetus houkuttelee ylittämään kulttuuriset piikkilanka-aidat, englannin kielen avulla taas kierretään kansallisiin koulukirjoihin ja kirjoitusjärjestelmiin liittyvät ongelmat. Parhaassa tapauksessa Mostarin esimerkki voi auttaa koko Bosnian pirstoutuneen koulujärjestelmän uudelleen yhdistämisessä. Kotimaassa Kulttuurirahasto päätti sijoittaa miljoona euroa maakunnallisten soitinten ostoon. Rahoilla hankitaan korkeatasoisia soittimia maakunnissa toimivien ammattilaisten ja opiskelijoiden lainattavaksi. Tämä heijastaa toisaalta Rahaston kasvanutta kykyä suuriin aloitteisiin, toisaalta halua vaikuttaa paikallisesti ja tukea kulttuuria koko Suomessa. Apurahoja Kulttuurirahasto jakoi jälleen suuremman summan kuin ennen. Saajien määrä taas hieman supistui jo toisena vuonna perättäin: annoimme keskimäärin suurempia apurahoja kuin ennen. Olemme siis onnistuneet katkaisemaan määrällisen kasvun kierteen, joka näkyy monilla kulttuurinkin aloilla. Kaikkea ei tarvitse olla koko ajan kappale- tai henkilömääräisesti enemmän. Resurssien niukkuuteen voidaan vastata myös tekemällä vähemmän mutta parempaa ja uhraten siihen enemmän aikaa ja varoja. Huolella tehty tiede ja taide saa enemmän ja kiitollisempaa yleisöä sekä kotimaassa että maailmalla. Se nostaa kulttuurin taas yhteiskunnan keskelle, minne se kuuluu. Antti Arjava Yliasiamies

7 [1.5]

8 [1.6]

9 Puheenjohtajalta Kulttuurirahaston myöntämä kulttuurin kokonaistuki nousi toimintavuoden aikana lähes 25 miljoonaan euroon. Pelkästään taiteen ja yleiskulttuurin osuus, yli 10 miljoonaa euroa, vastaa lähes puolta koko siitä summasta, joka kanavoituu taiteen hyväksi valtion taidetoimikuntien kautta. Erityisesti Rahaston henkilökohtaisten apurahojen merkitys on taiteen aloilla suuri, koska julkinen tuki painottuu infrastruktuurin ylläpitoon. Myös joillakin tieteen alueilla panoksemme on erittäin tärkeä koko valtakunnan tasolla. Taloudellisesti hyvälle toimintavuodelle loivat pohjaa hiljalleen elpyvä maailmantalous sekä Kulttuurirahaston tuloksellinen sijoitustoiminta. Rahasto on myös viime vuosina saanut suurta kiitollisuutta tuntien ottaa vastaan merkittäviä testamenttilahjoituksia. Kulttuurirahaston hallitus päätti toimintavuonna käynnistää rahallisesti kautta aikain merkittävimmän kulttuurihankkeensa. Kertapanostuksena suunnataan miljoona euroa maakunnissa käytettävien soittimien hankkimiseen. Suomen Konservatorioliitto ry:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti Kulttuurirahasto omistaa soittimet, mutta esitykset hankittavista soittimista ja päätökset soittimien lainaajista tehdään paikallisissa soitintoimikunnissa, joihin tulee edustajia maamme 12 konservatoriosta sekä maakuntarahastoista. Ajatus maakunnallisten soittimien hankinnasta syntyi Keski-Pohjanmaan maakuntarahastossa. Tämä on oivallinen esimerkki siitä, miten maakunnassa versova kulttuuri-idea voidaan monistaa koskemaan laajempia alueita ja hyödyttämään suurempia piirejä. Näin syntyy kulttuurin täsmätukea, jossa yhtyvät kulttuurin suosimisen, kulttuurin ammattiosaamisen ja kulttuurin alueellisten erityispiirteiden tarpeet. Rahasto päätti suunnata tukeaan myös eräille muille suurille kulttuurihankkeille. Suomen valokuvataiteen museon säätiölle myönnettiin huomattava apuraha sanomalehti Uuden Suomen valoku- vanegatiivien luettelointiin, digitointiin ja siirtämiseen nimenomaan suuren yleisön saataville. Valtava valokuva-arkisto sisältää Suomen itsenäisyyden ajan historiaa. Tuemme myös merkittävällä apurahalla Aspegrenin Puutarhayhdistyksen toimeliaita jäseniä. He tekevät tärkeää työtä Pietarsaaressa sijaitsevan kulttuurihistoriallisen pappilamiljöön ja puutarhakokonaisuuden säilyttämiseksi. Nämä kaksi tuen kohdetta ovat esimerkkejä vahvaan kulttuuriseen taustaan perustuvista hankkeista, joiden ansiosta kuka tahansa pääsee nauttimaan ja keräämään voimavaroja luonnosta, väreistä, kuvista tai tapahtumista. On myös sanottu, että kulttuurin kuluttajan kannalta tapahtuu ilahduttavaa arkielämän estetisoitumista: ihmiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota kaupunkisuunnitteluun, ympäristön hoitoon ja arjen esineiden muotoiluun. Suomen Kulttuurirahaston on hyvä olla mukana tarjoamassa suomalaisille mahdollisuuksia tällaisiin kulttuurielämyksiin, joista nauttiminen ei edellytä mitään erityistä kouluttautumista tai harjaantumista. Täysin uutena kulttuurin tukimuotona Rahasto jakoi joukon Eminentia-apurahoja, jotka on suunnattu varttuneille tieteenharjoittajille tai taiteilijolle esimerkiksi tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön pohdiskelevaan kuvaukseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. Ainakaan tieteen puolella suomalainen yhteiskunta ei ole erityisesti suosinut emerituksiaan. Toisaalta eräissä muissa kulttuureissa seniori-iän on katsottu merkitsevän jopa luovan kauden intensiivisintä vaihetta, kun hallinnolliset velvollisuudet jäävät taakse ja aikaa vapautuu yhä pahenevasta tutkimusbyrokratiasta itse tutkimuksen tekemiseen. Saimme toista sataa Eminentiahakemusta, mistä päätellen tällä tuki-ideallamme on tarvetta. Apurahatoiminnan pääpaino tulee toki tulevinakin vuosina olemaan nuorten tieteen tai taiteen harjoittajien urakehityksen tukemisessa. [1.7]

10 Vapaaehtoisuuten perustuva Kulttuurirahaston luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden työskentely on ollut toiminnan kulmakiviä yhteisön perustamisesta lähtien. On väitetty, että kansalaisten talkoohenkisyys on muuttunut aiempaa lyhytjänteisemmäksi ja itsekeskeisemmäksi. Ainakaan Rahaston piirissä tällaista kielteistä kehitystä ei ole havaittavissa. Vuodesta toiseen on ollut suuri ilo nähdä, miten auliisti suomalaiset huippuasiantuntijat ovat ottaneet vastaan hakemusten arviointitehtävän. Se on korvaamaton lahja suomalaiselle kulttuurille. Lahjan antaja säilyy tuntemattomana. Hän ei kirkasta omaa kilpeään, mutta saa palkkioksi ajankohtaisen tilannekatsauksen oman alan virtauksista ja usein lopuksi hyvän mielen. Toimintavuoden aikana Rahaston hallituksen työskentelyssä monet tärkeät kysymykset osin uudet, osin vanhat ja uudelleen kokouspöydälle nostetut ovat herättäneet keskustelua. Niinpä meidän tulee vieläkin enemmän arvioida suhtautumistamme julkisen sektorin jättämiin kulttuurin katvealueisiin, nuorten taiteen- ja tieteenharjoittajien sosiaaliturvan toteutumiseen, tutkijoiden urakehityksen jatkuvuuden turvamiseen väitöskirjavaiheen jälkeen sekä moniin muihin ongelma-alueisiin. Päänsärkyä kulttuurin rahoitukseen saattavat aiheuttaa esimerkiksi kuntarakenteen uudistaminen, veikkausvoittovaroihin kohdistuvat poliittiset päätökset sekä kulttuurityövoiman uhkaava ylitarjonta. Näiden muutospaineiden keskellä Suomen Kulttuurirahaston ja muiden yksityisten säätiöiden tulee osoittaa valppautta ja joustavuutta. Kimmo Kontula Professori Hallituksen puheenjohtaja [1.8]

11 apurahat Kulttuurirahasto hoitaa Suomen henkistä hyötypuutarhaa. Nuput avautuvat, ravinteikas maa tuottaa runsaan [2.9] sadon. Aspegrenin hyötypuutarha Pietarsaaressa sai kaipaamaansa kasvuvoimaa Rahaston apurahasta.

12 [2.10] apurahat

13 Vähemmän saajia, enemmän jaettavaa Apurahoitus jatkoi voimakasta kasvuaan vuosituhannen alkuun saakka, mutta kolmen viime vuoden aikana kokonaissumma on vakiintunut. Keskusrahaston osuus oli 17,1 miljoonaa euroa. Kilpailu jaettavista apurahoista on kovaa. Myöntöprosentti oli tälläkin kertaa alle 20. Kertomusvuonna jaettiin 4,6 miljoonaa. yhteensä apurahaa. Niistä noin joka toisen myönsi keskusrahasto. Kokovuotisen, myös henkilövakuutukseen oikeuttavan henkilökohtaisen työskentelyapurahan sai kaikkiaan 600 taiteen ja tieteen harjoittajaa. Maakuntarahastojen myöntämät apurahat olivat keskimäärin selvästi pienempiä kuin keskusrahaston. Maakuntarahastot ovatkin profiloituneet alueellisiin kotiseutu- ja paikalliskulttuurihankkeisiin. Keskusrahasto tuki jokaista maakuntarahastoa euron summalla, joka oli sidottu merkittäviin maakunnallisiin hankkeisiin. Etelä-Pohjanmaalla tämä tuki myönnettiin Pohjalaisia-oopperan toteuttamiseen Ilmajoen Musiikkijuhlien 30-vuotisjuhlaan. Hämeessä tuettiin Hämeen linnan keskiaikaan liittyviä luonnontieteellisiä tutkimuksia ja Kainuussa Ristijärven Nuorta Teatteria. Keski-Pohjanmaalla apuraha käytettiin Kokkolan oopperatoiminnan käynnistämiseen. Apurahojen lisäksi muuhun kulttuuritoimintaan käytettiin runsaat euroa. Siihen sisältyivät esimerkiksi Taidekoti Kirpilän ylläpito sekä Yrjö Reenpää -luennon toteutus. Maakunnissa järjestettiin omaa kulttuuritoimintaa, muun muassa seminaareja. Salossa pidettiin Kulttuuri maaseudun voimavarana (KULMA) -hankkeen päättänyt seminaari, jossa julkistettiin varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita käsittelevä päätösjulkaisu. Kulttuurirahasto jakoi apurahoja lähes 23,7 miljoonalla eurolla. Jakosumma on kymmenessä vuodessa viisinkertaistunut, sillä vuonna 1995 apurahoja jaettiin euroiksi muunnettuna noin Pohjois-Savon maakuntarahasto suunnitteli yhteistyössä Kuopion kesäyliopiston kanssa jo viidettä 5-6 luennon sarjaa humanismin aihepiiristä. Keskusrahasto tukee huomattavilla summilla ajankohtaisia ja merkittäviä hankkeita. Vuoden suurimman apurahan, euroa, sai Suomen valokuvataiteen museon säätiö. Apurahan turvin on aloitettu säätiölle lahjoitettujen Uuden Suomen negatiivien järjestely ja luettelointi. Valitut kuvat digitoidaan ja siirretään aikanaan museon kotisivuille jokaisen nähtäville. Negatiiveja on noin kaksi miljoonaa. Niihin kätkeytyy keskeinen osa Suomen itsenäisyyden ajan kulttuuriperintöä. Aspegrenin puutarhayhdistyksen, Juminkekosäätiön ja Sibelius-seuran toimintaa tuettiin kutakin eurolla. Juminkeko-säätiölle tämä on Paanajärven kylän restaurointi- ja kunnostushankkeen nelivuotisen rahoituksen viimeinen erä. Sibelius-seuran hanke sisältää Jean Sibeliuksen koottujen teosten julkaisutyön jatkamisen vuosina Mostariin Bosnia-Hertsegovinaan avataan pian uusi United World College -koulu. Kulttuurirahasto kanavoi Suomen UWC-yhdistyksen kautta euroa tämän koulun perustamiseen. Rahasto myönsi ensimmäiset UWC-stipendit 40 vuotta sitten. Yhteensä 250 nuorta on Kulttuurirahaston kustantamana käynyt lukion kaksi viimeistä luokkaa UWC-kouluissa eri puolilla maailmaa kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ilmapiirissä. Ensimmäiset euron Eminentia-apurahat myönnettiin varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille. Tämä erikoisapuraha mahdollistaa esimerkiksi tieteellisestä tai taiteellisesta elämäntyöstä [2.11]

14 kertyneen kokemuksen kirjallisen pohdiskelun. Yli sadan hakemuksen joukosta valittiin kahdeksan pioneeria toteuttamaan Eminentia-hankkeitaan. Niiden tavoitteina ovat muun muassa synteesi oikeudesta ja oikeustieteestä, kirja Sibelius- Akatemian nuorisokoulutuksen vaiheista, merkityksestä ja vaikutuksesta, tutkimus biotekniikan vallankumouksesta Suomessa sekä suomalaisen teollisen muotoilun historian tarkastelu luvulta 1970-luvun alkuun. Kaikkiaan keskusrahastosta haettiin apurahaa 92 miljoonalla eurolla, ja maakuntarahastoista apurahaa 57 miljoonalla eurolla. Keskusrahasto myönsi ja maakuntarahastot yhteensä apurahaa. MYÖNNETYT APURAHAT ALOITTAIN Keskusrahasto Maakuntarahastot Yhteensä Ala euroa % euroa % euroa % Arkkitehtuuri , , ,7 Kirjallisuus , , ,0 Kuvataiteet , , ,5 Lastenkulttuuri , , ,8 Näyttämötaiteet , , ,3 Säveltaiteet , , ,3 Taideteollisuus ja -käsityö , , ,7 Valokuva- ja elokuvataide , , ,7 TAIDE YHTEENSÄ , , ,0 Humanistiset tieteet , , ,7 Kasvatustieteet ja opetusala , , ,2 Luonnontieteet , , ,2 Lääketieteet , , ,2 Maatalous- ja metsätieteet , , ,5 Tekniset tieteet , , ,6 Tieteellisen kirjall. kääntäminen , ,4 Yhteiskuntatieteet , , ,7 TIEDE YHTEENSÄ , , ,5 Korkeakoulu- ja muut opinnot , , ,0 Yhteiskunnallinen toiminta , ,5 MUUT YHTEENSÄ , , ,5 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,0 [2.12] Myönnettyihin apurahoihin sisältyvät hakemuksetta myönnetyt palkinnot sekä lisäapurahat henkilövakuutuksen järjestämiseksi.

15 Elämää lehdellä Voiko talo olla käyttäjiensä muotoilema veistos? Turkulainen kuvataiteilija Jan-Erik Andersson vastaa kyllä, ja aikoo todistaa sanansa Life on a leaf -väitöskirjatyöllään Kuvataideakatemiassa. Hän on tutkinut vuodesta 2000 alkaen, voiko ihminen suunnitella ja rakentaa kohtuullisin kustannuksin itsensä näköisen talon yhteistyössä arkkitehdin, käsityöläisten ja taiteilijoiden kanssa. Tavallisen rintamamiestalon budjetilla voidaan rakentaa jotain paljon hauskempaa, kokonaistaideteos. Tämän haluan todistaa. Mutta Life on a leaf -projektin syvimpänä päämääränä ei ole taloudellisuus tai funktionaalisuus vaan estetiikka. Art Nouveau oli viimeinen arkkitehtuurisuuntaus, joka yritti luoda ihmiselle kokonaistaideteoksen tapaan stimuloivan ympäristön, sielun suojan. Taide vetäytyi omiin oloihinsa, kun se menetti kylmälle modernismille asemansa miljöövaikuttajana. Samalla menetimme kaupunkikuvasta leikkimielisyyden. Anderssonin väitöskirjatutkimukseen sisältyy verkkoteoksena toteutettava kirjallinen osa, Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus, Life on a leaf -asuintalo ja sen yksityiskohtien ja huonekalujen valmistus yhdessä taiteilijoiden ja käsityöläisten kanssa sekä vuonna 2007 avautuvan Taide, fantasia ja arkkitehtuuri -näyttelyn kuratoiminen Wäinö Aaltosen museossa. Talo on veistoksena näyttelyssä ja avoinna yleisölle. Minua on yli kymmenen vuotta kiinnostanut Internet-maailman ja fyysisen maailman yhdistäminen. Internet voi olla osa veistosta tai installaatiota. Teokseni Clean/Puhdas/Ren, vaikutelmia Galleria Sculptorin siivousperformanssista, oli ensimmäinen verkkoteos, joka ostettiin Kiasman kokoelmiin. Kuvataiteilija Jan-Erik Andersson sai Suomen Kulttuurirahastolta euroa taloa kokonaistaideteoksena käsittelevään väitöskirjatyöhön. Talon virtuaalinen 3D VRML -mallinnus on jo nähtävillä osoitteessa projektin verkkosivuilla, jotka julkaistaan virallisesti keväällä Tavoitteena on tehdä Internet-teos, joka sisältää teksti- ja kuvadokumentteja ja välittää suoraa videokuvaa rakennustyömaalta ja talon sisustamisesta. Rakennusvaiheita juhlistetaan performansseilla, jotka välitetään suorana Internetiin. Kehittelen verkkosivulle myös keskustelufoorumia, jossa pohditaan omaehtoista rakentamista. Siitä tulee virtuaalinen kohtaamispaikka fantasiarakentamisesta kiinnostuneille ihmisille. LUONNON MUOTOJA LATTIASTA KATTOON Elämää lehdellä, Life on a leaf, on ainutlaatuinen taiderakentamisen ja taide-elämisen kokeiluhanke. Se on jo herättänyt kiinnostusta yliopistoissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Puunlehden muotoisen asuintalon suunnittelu ja rakentaminen on Life on a Leaf -talo. 3D malli ja renderointi: Oliver Walter [2.13]

16 [2.14]

17 väitöskirjatyön taiteellinen osa. Turun kaupunki vuokrasi Anderssonille tontin meren ääreltä Hirvensalosta, kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen vanhan ateljeemuistomerkin läheltä. Rakennustyöt aloitettiin keväällä Talon on määrä valmistua vuonna Tulen itse asumaan ja työskentelemään siellä. Talon yksityiskohdat ja ornamentiikka perustuvat kirjoittamiini tarinoihin. Olen ottanut niihin aiheita myös Hirvensalon historiasta. Tontilta näkyvä Turun linna on myös oiva innoittaja. Tarinoista syntyy talon henki. Rakennuksen runko tehdään muotoon leikatuista liimapuupalkeista, jotka mahdollistavat orgaaniset muodot. Kun kannattavia seinärakenteita ei ole, yhtenäisessä tilassa voi huoneiden sijaan olla pieniä majoja, joita riippusillat yhdistävät. Chicago Art Instituten professori, äänitaiteilija Shawn Decker luo taloon äänimaiseman, joka reagoi ulkolämpötilan muutoksiin. Englantilainen ympäristötaiteilija Trudi Entwhistle suunnittelee talon ympärille taideteoksen. Rakennusprojektin valvoja Veijo Honka on ottanut talon silmäteräkseen. Hänen roolinsa on erittäin tärkeä. TARINOISTA TILOJA JA ILOJA Andersson löysi yhteistyökumppanin ja sielun veljen, arkkitehti Erkki Pitkärannan, kymmenisen vuotta sitten. Miehet perustivat Rosegarden Art and Architecture -suunnitteluryhmän. Sen motoksi muotoutui: Tarinat taloiksi, tiloiksi ja ihmisten iloksi. Rosegarden yhdistää ennakkoluulottomasti taiteen ja arkkitehtuurin. Kun taide tuodaan vasta valmiiseen rakennukseen, se näyttää päälleliimatulta. Erkki päästää minut suunnittelemaan jopa talon muotoja. Se on äärimmäisen harvinaista koko maailmassa. Vuonna 2000 valmistunut Masalan kirkko on yksi Rosegardenin käsialanäytteistä. Alttarikoroke on saari paratiisissa. Saarella kasvaa elämän puu, alttaripöytä, totinen viinipuu. Paratiisista lähtee neljä virtaa, jotka kulkevat kirkkosalista eteiseen ja seurakuntasaliin. Taustalla kohoaa vuoria ja Golgatan haljennut kallio. Keskikäytävällä Betlehemin tähti osoittaa tien alttarille, elämän veden lähteelle. Kirkkotaide kuului rakennusurakkaan. Sijoitimme sen lattiapinnoitteisiin ja seinien betonivaluihin. Erillistä taidemäärärahaa ei tarvittu. Kouvolan seurakunta sai vuonna 2004 Kaakkois-Suomen rakennus- ja ympäristötaidepalkinnon seurakuntakeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Kiitetyn työn tekivät Pitkäranta ja Andersson. KISSANKELLOSSA AJATTELUSTUDIO Andersson sanoo, että unelma talosta on sisäinen tila. Muistot ja unelmat asuvat aivojen symbolisissa huoneissa. Tämä on se tila, jossa fantasia elää. Fantasian avulla ylitämme todellisuuden rajat, ja arkiympäristöstä voi tulla jokapäiväinen seikkailu. Lapsuusajan leikeissä esineiden mittakaava, käyttötarkoitus ja merkitys muuttuvat joustavasti tilanteen mukaan. Andersson löysi mainion kaupunkisuunnittelun oppaan Elsa Beskowin sadusta: tarinan Seljakylästä, jossa rakennukset muotoiltiin vihjeiksi asukkaan identiteetistä. Life on a leaf -talon veistokselliset muodot on lainattu suoraan luonnosta, sillä Anderssonin mukaan ihminen voi niissä paremmin kuin laatikkomuodoissa. Talon pohja, peruslehti, on noin 60 neliömetriä. Katolle tulee kissankellon muotoinen ajattelustudio. Asuinpinta-alaa on kolmessa tasossa kaikkiaan 160 neliömetriä. Pohjalaatan ulkoreunaan Andersson on suunnitellut ornamenttipainaumia. Suuren ruokapöydän yhteen jalkaan veistetään viinien koti. Kirjahyllyssä yhdistyvät katajan, auringon ja pensaikon muodot. Haluan edistää uuden yhteistyökulttuurin syntymistä. Toivon, että taiteilijoilla ja käsityöläisillä olisi paljon tällaisia työtehtäviä yhteiskunnassa. Jan-Erik Anderssonille myönnettiin Lastenkulttuurin valtionpalkinto vuonna Hänen teoksissaan on huumoria, iloa sekä spontaanisuutta. Hänen positiivinen energiansa, joka kykenee puhuttelemaan välittömästi lapsia myös lasta meissä aikuisissa ansaitsee julkisen tunnustuksen, palkintolautakunta totesi. En tee rajoja aikuisten ja lasten taiteen välille, Andersson sanoo. Idea on tärkein. [2.15]

18 Yhteiskuntavastuu näkyy teoissa [2.16] Kauppatieteiden maisteri Titta-Liisa Yhä useammat yritykset haluavat toimia vastuullisesti suhteissaan sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Yhä useammat yritykset ryhtyvät myös tuumasta toimeen: ne määrittelevät vastuunsa aiempaa tarkemmin ja liittävät yhteiskuntavastuun tärkeäksi osaksi arvojaan ja toimintastrategioitaan. Vastuullisuus näkyy väitöskirjatyöhön. arjen tekoina. Yhteiskuntavastuusta käydään liike-elämässä paljon julkista keskustelua. Se ei ole ohimenevä trendi, kauppatieteiden maisteri Titta-Liisa Koivuporras sanoo. Hän tutkii väitöskirjatyössään yhteiskuntavastuun kantamista pankkisektorilla. Keskustelu pankkien yhteiskuntavastuusta on myös kiihtynyt, vaikka pankkien aineeton toiminta koetaankin ehkä merkityksettömäksi esimerkiksi ympäristön kannalta. Pankit ovat kuitenkin merkittäviä toimijoita yhteiskunnassa. Varsinkin niiden alueellinen rooli on hyvin näkyvä. Pankkien tekemät ratkaisut ja ajatusmallit heijastuvat yhteiskuntaan monin tavoin. Yhteiskuntavastuu on Koivuportaan mukaan näkynyt jo useita vuosia keskieurooppalaisten pankkien toiminnassa. Pankkien ehdottomasti tärkein arvo on luotettavuus. Suomalaisten pankkien markkinoinnissa hyödynnetään yhteiskuntavastuuta vielä hyvin vähän. Ehkä pelätään mokauksia, jotka voisivat koetella luotettavuutta, Koivuporras arvelee. KOLMEN VASTUUALUEEN KOKONAISUUS Kansainvälisesti yleistyneen kolmijaon mukaan yhteiskuntavastuu jaetaan taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Koivuporras sai Suomen Kulttuurirahastolta Osuustoiminnan tutkimus- rahastosta euroa pankkisektorin yhteiskuntavastuuta käsittelevään Yhteiskuntavastuun perustana ovat yrityksen arvot ja eettiset periaatteet. Taloudellinen tulos on kulmakivi. Jos se on heikko, muu vastuun kantaminen vaikeutuu. Kaikki lähtee siitä, että yritys voi hyvin, Koivuporras korostaa. Taloudellinen menestys tuottaa hyvinvointia myös yrityksen sidosryhmille. Kartoitan pankkien taloudellista vastuuta tilinpäätöksen tunnuslukujen avulla ja johtoryhmien jäsenten haastatteluilla, Koivuporras kertoo. Selvitän, mitä muutoksia yhteiskuntavastuuseen sitoutuminen saa aikaan organisaatiossa ja sen toimintaympäristössä. Tarkastelen organisaationäkökulmasta sekä kilpailukykyä että henkilökunnan toimintaa. Toimintaympäristön näkökulmassa painottuvat imago ja maine. Selvitän myös, mitä pankki on valmis tekemään toimialueensa hyväksi, mitä se toivoo sillä saavuttavansa ja mitä lopuilla saavutetaan. Voiko yhteiskunnallisen vastuun kantaminen toimia todella kilpailuetuna? Tutkimuksen esimerkkipankkina on Osuuspankkiryhmä, joka on nimennyt keskeiseksi periaatteekseen vastuullisuuden. Yhteiskuntavastuu on Koivuportaan mukaan perinteisesti liitetty juuri osuustoiminnallisiin yrityksiin. Tutkimukseni näkökulma on sekä alueellinen että markkinoinnillinen, sillä yhteiskuntavastuu toteutuu erityisesti alueellisessa ja paikallisessa toiminnassa. Siitä mahdollisesti saatava imagohyöty monistuu isossa osuuspankkiryhmässä koko ryhmää koskevaksi. Muutosjohtaminen liittyy olennaisesti tutkimukseeni, sillä organisaatiossa tarvitaan paljon ponnisteluja yhteiskuntavastuun sisäistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi.

19 [2.17]

20 [2.18] ESIMERKKEJÄ MEILTÄ JA MUUALTA Titta-Liisa Koivuporras johdattaa väitöskirjansa lukijan yleisestä yksityiseen. Käsittelen aluksi yhteiskuntavastuun tasoja, osa-alueita ja ilmenemismuotoja. Perehdyn yhteiskuntavastuun mittareihin ja raportointiin, maineen hallintaan ja suomalaiseen asenneilmastoon eri aikoina. Esittelen eri toimialojen edelläkävijöitä, erityisesti osuustoiminnallisia vastuunkantajia. Toisessa osiossa selvitän, miksi suomalaisten pankkien rooli on muuttunut vuosien saatossa ja millaisia strategioita on ollut näkyvissä. Pohdin, mihin pankit tähtäävät muuttuvassa maailmassa. Käsittelen myös osuustoiminta-ajatusta ja sen ilmentymiä eri aikoina. Kolmannessa osiossa Koivuporras tarkastelee pankkitoiminnan luonnetta ja mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Esimerkkejä hän ottaa meiltä ja maailmalta. Käyn haastattelemassa edistyksellisen The Cooperative Bankin johtoa Englannissa. Tämä osuustoiminnallinen pankki toimii kansainvälisillä markkinoilla tiukkojen eettisten mittareiden mukaan ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Suuri osa keskieurooppalaisista edelläkävijöistä on osuustoiminnallisia pankkeja. Väitöskirjan empiirisessä osuudessa Koivuporras tutkii, miten vastuullisuuteen sitoutuminen vaikuttaa organisaatioon ja toisaalta asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. ARJEN EKOTEKOJA JA SOSIAALISTA TUKEA Osuuspankkiryhmän konttoreissa on käynnistetty toimistojen ympäristöystävällisyyteen tähtäävä Green Office -ohjelma. Ensimmäiset kolme Green Office -konttoria sekä kaksi muuta konttoria eri puolilta Suomea ovat Koivuportaan vaikuttavuustutkimuksen kohteina vuosina Green Office on WWF Suomen kehittämä ohjelma, joka motivoi työntekijöitä arjen ekotekoihin. Vähentämällä ympäristökuormitusta toimisto voi saavuttaa säästöjä materiaali-, jätehuolto- ja energiakustannuksissa. Koivuporras kartoittaa yrityksen ympäristövastuun kantamista Green Office -järjestelmän seurannalla. Konkreettisia mittareita ovat muun muassa vuosittaiset jätemäärät sekä paperin ja sähkön kulutus. Konttoreiden työntekijöille tehdään kolme kertaa kirjekysely, jonka tuloksista näkyvät asenteiden mahdolliset muutokset sekä pankin sosiaalisen vastuun kantaminen. OP-ryhmä on merkittävä työllistäjä. Välitön sosiaalinen vastuu kohdistuu oman henkilöstön hyvinvointiin, välillinen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Pankit toteuttavat sosiaalista vastuutaan myös esimerkiksi tukemalla kulttuuria ja yleishyödyllisiä kohteita sekä paikallisia järjestöjä. ASIAKASTYYTYVÄISYYS PUNTARISSA Koivuporras selvittää kirjekyselyillä asiakkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä pankkinsa ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kantamisesta. Olen lähettänyt kyselylomakkeet viiden osuuspankin yhteensä 598 asiakkaalle. Kartoitan niissä myös asiakkaiden mielikuvia pankkinsa suomalaisuudesta, paikallisuudesta, osuustoiminnallisuudesta ja työllistävyydestä. Kyselyn tulokset kertovat esimerkiksi sen, poikkeavatko Green Office -pankit muista pankeista ympäristömyönteisyydessä, ja korreloivatko ympäristövastuullisuus ja asiakastyytyväisyys. Teen asiakaskyselyn tutkimuksen aikana kolme kertaa, jotta näen, miten tilanne on mahdollisesti muuttunut, Koivuporras sanoo. Tutkimuksesta selvinnee myös, ovatko ympäristövastuuta kantavat konttorit valmiimpia kantamaan vastuuta yhteiskunnasta laajemminkin. Ja ennen kaikkea: ovatko pankit pystyneet luomaan yhteiskuntavastuusta itselleen kilpailuedun. Voiko ja kannattaako sitä hyödyntää markkinoinnissa? Titta-Liisa Koivuporras valmistui syksyllä 2002 kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta. Jo muutaman kuukauden kuluttua hän aloitti jatkoopinnot. Koivuporras on työskennellyt valmistumisestaan lähtien Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin markkinointipäällikkönä Seinäjoella. Kevääseen 2005 asti hän teki väitöskirjatyötään päivätyön ohella. Kulttuurirahaston kolmivuotinen apuraha mahdollisti opintovapaan ja täysipainoisen keskittymisen tutkimukseen. Väitöskirja valmistuu näillä näkymin vuonna Pidän tutkimustyöstä. Siinä saa itse jotain uutta aikaan. Apurahan myöntäminen osoittaa, että aiheeni on muidenkin mielestä tarpeellinen ja tärkeä.

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 7.9.2017 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod KULTTUURITUKI Göteborgin kulttuurielämän pitää olla monipuolista ja korkealaatuista, sanoo Göteborgin kulttuurilautakunta. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville toiminnoille

Lisätiedot

Kai Ekholm: Kirjojen hävittäminen on rikos ihmisyyttä vastaan

Kai Ekholm: Kirjojen hävittäminen on rikos ihmisyyttä vastaan Kirjastojen kohtalo Sana kirjasto tuo nykypäivänä useimpien suomalaisten mieleen nimenomaan julkisin varoin ylläpidetyt, kaikelle kansalle suunnatut yleiset kirjastot. Tulevaisuudessa yksityisiä erikoiskirjastoja

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo

Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo Anna Alatalo Aihe Mistä teos kertoo? - Aihe on konkreettisesti selitettävissä oleva kokonaisuus, joka kirjassa kuvataan. - Mika Wickströmin Kypärätempun

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

www.skr.fi www.saatiopalvelu.fi T&K menot (www.research.fi) 2006 yht. 5761 milj. euroa yritykset 4108 milj. julk. sektori 574 milj. korkeakoulusektori (ml. AMK:t) 1079 milj. T&K menot valtion talousarviossa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma SOSIAALINEN YRITYS Yritys, jonka tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan ohella

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio12.9.2013 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Avoimen tiedon keskus

Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskus Kun pieni idea kasvaa suureksi Pekka Olsbo JYU. Since 1863. 14.11.2017 1 Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö otti vastuulleen yliopiston

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua tieteen ja taiteen keinoin Esite 2015. Painettu 1000 kpl kierrätyspaperille. Tekstit: Tarja Ketola. Taitto: Milla Aalto. Kuvat:

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA

SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA SISÄLTÖJÄ, EI VAIN VÄLINEITÄ SISÄLTÖJÄ, EI VAIN VÄLINEITÄ Säätiölakiuudistuksen tarkoituksena oli VAHVISTAA

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen PELLERVON PÄIVÄ 2007 PELLERVO-SEURAN VUOSIKOKOUS Kokousesitelmä: Osuustoimintatutkimuksen eteneminen KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ESITYKSEN SISÄLTÖ Osuustoimintatutkimuksen

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa.

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. www.acravintolat.fi ARTS & CRAFTS RESTAURANTS OY:N ASIAKKAAT VOIVAT NAUTTIA NYKYAJAN MUKAVUUKSISTA MENNEEN AJAN HENGESSÄ. www.acravintolat.fi

Lisätiedot

Luovia valokuvia pohjoismaisella kuvakielellä. 3 minuutin esittely

Luovia valokuvia pohjoismaisella kuvakielellä. 3 minuutin esittely Luovia valokuvia pohjoismaisella kuvakielellä 3 minuutin esittely Tietoa - Ruotsissa perustettu pohjoismainen kuvatoimisto, joka keskittyy ensisijaisesti pohjoismaisiin aiheisiin ja ympäristöihin - Arkistossamme

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kulttuuriperintökasvatus kasvattaa juuret ja antaa siivet (Mervi Eskelinen ja Ulla Bovellan) Museot ja kestävä kehitys 25.3.2010 Tuula Vuolio-Vallenius

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikko ja sen kehi5äminen Tapahtumatuotannon johtaminen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi5oa tavoi5elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

Kasvitieteellinen puutarha on avoinna päivittäin klo 10 17. Talvikaudella klo. 10 16. Ulkopuutarhaan voi tutustua päivittäin klo 8 20.

Kasvitieteellinen puutarha on avoinna päivittäin klo 10 17. Talvikaudella klo. 10 16. Ulkopuutarhaan voi tutustua päivittäin klo 8 20. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha Sijainti: Turku, Ruissalo Omistaja: Turun yliopisto Aukioloajat: Kasvitieteellinen puutarha on avoinna päivittäin klo 10 17. Talvikaudella klo. 10 16. Ulkopuutarhaan

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

PAJATIEDOTE KEVÄT 2011

PAJATIEDOTE KEVÄT 2011 KOULU, ESIKOULU JA ERITYISOPPILAAT PAJATIEDOTE KEVÄT 2011 Kevään teemana on piirtäminen, jota tutkitaan monelta kantilta pääasiassa sarjakuvan ja pilapiirroksen maailmoissa. Marraskuussa 2011 suomalainen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot