Rehtori Anna-Maria Palo puh Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh."

Transkriptio

1 HAKUOPAS

2 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, Kajaani sähköposti: Rehtori Anna-Maria Palo puh Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh Opinto-ohjaaja Armi Saari puh Toimistosihteeri Sirpa Haataja puh Toimistosihteeri Riitta Lundsten puh Kuraattori Leena Seppänen puh

3 SISÄLLYS 1. HYVÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄ NUORI YDINASIOITA LUKIO-OPISKELUSTA Luokaton lukio Opinto-ohjelma Jaksotus Kurssit Arviointi Itsenäinen opiskelu Ylioppilastutkinto OPINTOJEN SUUNNITTELUSTA Opintojen suunnittelu lukioon pyrkiessäsi Maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat Opintojen suunnittelu lukiossa ollessasi Opintosuunnitelman muuttaminen lukiossa MAHDOLLISUUS YKSILÖLLISIIN PAINOTUKSIIN Kajaanin lukion tuntijako Taidelinjat OPINTO-OHJAUS AIKUISLINJAN ETÄLUKIO MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSYMINEN LUKION KURSSEIKSI MUU TOIMINTA Opiskelijakunta Tutortoiminta Kansainvälinen toiminta Kirjasto Vapaa-ajan toiminta OPINTOSOSIAALISET ASIAT Terveyspalvelut Kuraattori Nuorisopsykologi Erityinen tuki Opiskeluhuoltoryhmä Vakuutusturva Koulumatkatuki Opintotuki Opiskelija-asunnot Opiskeluvälineet

4 10. HAKEMINEN KAJAANIN LUKIOON Pääsyvaatimukset Hakuohje Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle Opiskelijavalinnan tulokset Lukiopaikan vastaanottaminen KAJAANIN LUKIOSSA 1. VUODEN OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT KURSSIT Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä A1-/A2-kielet: englanti, saksa, ranska, venäjä B1-kieli: ruotsi B2-kieli: saksa, ranska, venäjä B3-kieli: saksa, ranska, venäjä, espanja, italia Matematiikka Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto (evankelisluterilainen) Uskonto (ortodoksinen) Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki, yleinen Musiikkilinja Kuvataide, yleinen Kuvataidelinja Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muut koulukohtaiset kurssit Draama Lukiolaisten sosiaalipalvelu Opiskelutekniikka Pelitaito Tietotekniikka Yrittäjyyskasvatus LUKION AINEVALINTAKORTTIMALLI 4

5 1. HYVÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄ NUORI Olet tekemässä päätöstä tulevasta jatkoopiskelupaikastasi. Lukio tarjoaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen. Lisäksi se antaa valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on tulevaisuuteen sijoittamista. Kajaanin lukion kurssitarjonta mahdollistaa monipuoliset valinnat eri oppiaineissa: äidinkielessä, kielissä, matematiikassa ja luonnontieteissä, katsomusaineissa, historiassa ja yhteiskuntatieteissä, taito- ja taideaineissa sekä draamassa. Kajaanin lukiossa on musiikki- ja kuvataidelinja, joihin on pääsykoe. Oppilaitoksen monipuolisuutta vahvistavat kansainväliset yhteydet ja projektit. Kajaanin lukion opetustarjonta suunnitellaan siten, että voit rakentaa eri oppiaineista mieleisesi opintokokonaisuuden. Tavoitteena on, että laatimasi opintopolku tukee vahvuuksiesi löytymistä ja kehittymistä ja auttaa sinua valitsemaan tulevan koulutus- ja ammattiurasi. Tämä on yleisopas, joka johdattaa sinut ensimmäisen vuoden lukio-opintoihin. Oppaan luettuasi sinulle saattaa jää vielä monia avoimia kysymyksiä. Ongelmakohdissa saat apua perusopetuksen opinto-ohjaajalta ja syksyllä sinua opastavat lukion ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja tutorit sekä koko henkilökunta. Ensimmäisenä koulupäivänä sinulle jaetaan opinto-opas, jossa on esitelty opiskeluohjeet sekä opiskelun kannalta tärkeitä aikataulutietoja. 5

6 2. YDINASIOITA LUKIO-OPISKELUSTA Luokaton lukio Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Samassa opetusryhmässä (= jonkin oppiaineen kurssilla) voi olla eri vuositason opiskelijoita. Etenet omaan tahtiisi opinto-ohjelmasi mukaisesti. Voit suorittaa lukion 2 4 vuodessa. Tavallisin opiskeluaika on kolme vuotta. Opinto-ohjelma Jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen opinto-ohjelma eli opiskelua koskeva suunnitelma. Opiskelujesi edetessä voit tarkistaa ja muuttaa sitä tarvittaessa. Ensimmäisen opintovuoden työjärjestys on valmiina. Opiskelusi alussa tarkastat valinnat ohjatusti ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan avustuksella ja teet mahdolliset muutokset. Jaksotus Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Yhdessä jaksossa opiskelet keskimäärin kuutta seitsemää ainetta. Jakson pituus on noin seitsemän viikkoa. Jakso päättyy koeviikkoon ja arviointi annetaan kunkin jakson jälkeen. Kurssit Lukion kunkin oppiaineen oppimäärä koostuu kursseista, joihin kuuluu noin 38 tuntia opetusta = noin oppituntia. Kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Jotkin kurssit, esimerkiksi liikunta, on hajautettu kahteen jaksoon. Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisten kurssien määrä on sen mukaan, valitseeko opiskelija pitkän vai lyhyen matematiikan. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä valinnaisia kursseja. Niitä opiskelijan on sisällytettävä opintoohjelmaansa vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia. Arviointi Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta. Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin sekä opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin että opiskelijoiden itsearviointiin. Kurssi voidaan arvioida myös ilman koetta, muiden näyttöjen perusteella. Kurssit arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen päättöarvosanassa. Soveltavia kursseja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Itsenäinen opiskelu Voit suorittaa lukion kursseja myös itsenäisesti verkossa opiskellen opettajan antamien ohjeiden mukaan. 6

7 Ylioppilastutkinto Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Voit suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Kaikista pakollisista ja valtakunnalliseen tuntijakoon merkityistä syventävistä kursseista muodostuu lukion valtakunnallinen oppimääräkokonaisuus, johon ylioppilastutkinto perustuu. Lisätietoja 3. OPINTOJEN SUUNNITTELUSTA Opintojen suunnittelu lukioon pyrkiessäsi Aloitat opintojesi suunnittelun jo ennen lukioon tuloasi valitsemalla oppiaineita ja kursseja. Pystyäksesi heti alusta alkaen valitsemaan tarvitsemiasi oppiaineita opinto-ohjelmaasi mieti tulevaisuuttasi lukio-opintojen jälkeen. Minne mahdollisesti haluaisit opiskelemaan, minkälaisia valmiuksia sinulla siinä vaiheessa pitäisi olla, pitäisikö sinun valita jokin uusi oppiaine opinto-ohjelmaasi (esim. lyhyt kieli) tai pitäisikö sinun opiskella jossakin oppiaineessa mahdollisimman laaja oppimäärä? Keskustele opinto-ohjaajasi ohjauksessa jatko-opintoja koskevista suunnitelmistasi ennen ainevalintojen tekemistä. Tee alustavat ainevalinnat ensimmäistä opintovuottasi varten ainevalintakorttiin. Siihen on jo valmiiksi merkitty ne kurssit, jotka sinun on ehdottomasti valittava ensimmäisenä opintovuonna. Ainevalintakortissa on annettu tarkat ohjeet muiden vavalintojen tekemisestä. Ensimmäisenä opintovuonna tulee suorittaa kurssia, kun suoritat lukion tavanomaisessa kolmessa vuodessa. Maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus joko suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) tai suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaan. Suomi toisena kielenä -oppimäärän opiskelu tapahtuu yhdysryhmissä esim. siten, että aineen ensimmäisen ja kolmannen kurssin opiskelijat ovat samassa ryhmässä. Merkitse ainevalintakorttiin, kumman oppimäärän valitset. Jos valitset S2- oppimäärän, sinun on viranomaistodistuksella (maistraatista) osoitettava, että äidinkielesi on muu kuin suomi. S2-opiskelijat voivat kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa suomi toisena kielenä -kokeen tai äidinkielen (suomi äidinkielenä) kokeen. Opintojen suunnittelu lukiossa ollessasi Ensimmäisen opintovuoden työjärjestys tehdään sinulle valmiiksi ainevalintakorttisi valintojen perusteella. Ensimmäisen opintovuoden opintoohjaustunneilla keskustellaan ylioppilastutkinnon aineiden valinnasta ja tutkinnon hajauttamisesta. Lukuvuosittain teet opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan ohjauksessa seuraavan vuoden ainevalinnat. Opintosuunnitelman muuttaminen lukiossa Lukuvuoden aikana voit tarpeen vaatiessa tehdä opinto-ohjelmaasi muutoksia. Muutoksista on aina neuvoteltava opintoohjaajan kanssa. 7

8 4. MAHDOLLISUUS YKSILÖLLISIIN PAINOTUKSIIN Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan yksilöllisesti koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valinnoilla. Suuntautuminen on hyödyllistä jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten kannalta. KIELET - äidinkieli ja kirjallisuus: suomi äidinkielenä suomi toisena kielenä - toinen kotimainen kieli - vieraat kielet englanti saksa ranska venäjä italia espanja TAITO- JA TAIDEAINEET - kuvataide - musiikki - liikunta - draama OPINTO- OHJELMA väh. 75 kurssia MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLISET AINEET - matematiikka - fysiikka - kemia - biologia - maantiede - tietotekniikka KOULUKOHTAISET KURSSIT esim. - opiskelijakunta - tutortoiminta - kansainvälisyyskurssit - pelitaito - yrittäjyyskasvatus KATSOMUSAINEET YHTEISKUNTA- TIEDOT - uskonto - elämänkatsomustieto - filosofia - historia - yhteiskuntaoppi - psykologia - terveystieto 8

9 Kajaanin lukion tuntijako Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset kurssit syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit soveltavat kurssit Kursseja yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus: Suomi äidinkielenä Suomi toisena kielenä A1-/A2-kielet: Englanti Saksa *) **) 10 Ranska *) **) 10 Venäjä B1-kieli: Ruotsi Lyhyet kielet: Saksa, B2 8 2 *) 10 Ranska, B2 8 2 *) **) 10 Venäjä, B2 8 1*) 9 Saksa, B3 8 2 *) 10 Ranska, B3 8 1 *) 9 Venäjä, B3 8 1 *) 9 Espanja, B3 8 1 *) 9 Italia, B3 8 1 *) 9 Matematiikka: Lyhyt oppimäärä **) 16 Pitkä oppimäärä **) 18 Ympäristö ja luonnontieteet: Biologia *) 9 Maantiede *) 7 Fysiikka Kemia Katsomusaineet: Uskonto, ev.lut *) 8 Uskonto, ort Elämänkatsomustieto Filosofia *) 6 Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia *) 11 9

10 Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset kurssit syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit soveltavat kurssit Kursseja yhteensä Taideaineet: Musiikki taidelinja Kuvataide taidelinja Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muita: - Draama Kansainvälisen yhteistoiminnan kurssit Käsityö Lukiolaisten sosiaalipalvelu Luonto tutuksi Opiskelutekniikka Opiskelijakuntatoiminta Pelitaito Projektitoiminta Tietotekniikka Tutkielmakurssi Tutortoiminta Yrittäjyyskasvatus Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamat kurssit A-kieli on perusopetuksen 1 6 vuosiluokalla aloitettu kieli: englanti, saksa, ranska ja venäjä. B1-kieli on perusopetuksen 7 9 vuosiluokalla aloitettu yhteinen kieli: ruotsi. B2-kieli on perusopetuksen 7 9 vuosiluokalla aloitettu valinnainen kieli: saksa, ranska ja venäjä. B3-kieli on lukiossa aloitettava valinnainen kieli: espanja, italia, saksa, ranska ja venäjä. *) Yhden kurssin laajuus on ½ kurssia = 19 tuntia. **) Tukikurssien laajuus on ½ - 1 kurssia = tuntia. Lukuvuosittain voidaan tarjota vain osa syventävistä ja soveltavista kursseista. Kurssit toteutetaan opiskelijoiden valintojen perusteella. 10

11 Taidelinjat Kajaanin lukion taidepainotteinen opetussuunnitelma (valtioneuvoston päätös ) Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan painotetusti joko kuvataiteen tai musiikin opintoihin. Taidelinjan opinto-ohjelmasi pitää sisältää vähintään 12 kurssia aineopintoja seuraavasti: Kuvataidelinjan opinto-ohjelman pitää sisältää 7 pakollista ja 5 valinnaista kuvataidelinjan kurssia. Musiikkilinjan opinto-ohjelman pitää sisältää 5 pakollista musiikkilinjan kurssia sekä - solistisen oppimäärän pitää sisältää 4 kurssia yhteismusisointia (3 orkesterikurssia ja 1 kuorokurssi) tai - tekno-oppimäärän pitää sisältää 4 kurssia musiikin teknologiaa (live-äänentoistoa, tietokonemusiikkia ja äänitysteknologiaa). Lisäksi on oltava 3 valinnaista musiikkilinjan kurssia. HUOM! Lisäksi taidelinjalainen opiskelee 1 2 valtakunnallista pakollista musiikin kurssia ja 1 2 valtakunnallista pakollista kuvataiteen kurssia (yhteensä 3 valtakunnallista pakollista kurssia). Halutessasi voit suorittaa lukion aikana taideaineiden kursseja yli kaksikymmentä. Taideaineita painottavana opiskelijana olet oikeutettu vähentämään valtakunnallisessa tuntijaossa säädetyistä pakollisten kurssien määristä yhteensä kahdeksan (8) kurssia. Sinun tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. 11

12 5. OPINTO-OHJAUS Saat lukiossa ohjausta opiskelusi ja oppimisesi tueksi. Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaasi ja tukee sinua opiskelusi eri vaiheissa. Opinto-ohjaaja auttaa myös jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissasi ja valinnoissasi. 6. AIKUISLINJAN ETÄLUKIO Kajaanin lukiossa toimii aikuislinja. Ellei jokin kurssi sovi päiväohjelmaasi, sinun on mahdollista valita kurssi aikuislinjalta, joka järjestää etäopetusta verkkooppimisympäristössä. 7. MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSY- MINEN LUKION KURSSEIKSI Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamia kursseja voidaan hyväksyä lukioopintoihin. Tällaisia voivat olla erityisosaamiseesi tai harrastuksiisi liittyvät opinnot. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voivat olla hyödyllisiä myös uranvalinnan kannalta. Opintojen hyväksymisestä lukion kursseiksi päättää rehtori. Internet-linkkejä muihin opintoihin 8. MUU TOIMINTA Opiskelijakunta Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki opiskelijat. Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää koulun viihtyisyyttä ja toimia yhteistyöelimenä. Tutortoiminta Opiskelijatutoroinnissa vanhempi opiskelija auttaa nuorempaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Lukuvuoden alussa tutorit tutustuttavat sinut lukiorakennukseen ja opastavat sinua lukion aloitukseen liittyvissä asioissa, mm. ainevalinnoissa. Lukiossa toimivat ns. tossututorit, jotka muodostavat Tossuryhmän. Tossututoreiden tehtävä on järjestää lukuvuoden aikana erilaista virkistystoimintaa ja pitää yhteyttä omiin nimikkoryhmiinsä. Kansainvälinen toiminta Jos olet kiinnostunut ystävyyskoulutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, tule KV-kurssille! Lukiollamme on ystävyyskoulu Ruotsissa, Saksassa ja Unkarissa. Lisäksi voit suorittaa eri oppiaineissa (mm. uskonto, historia) kansainvälisiä projektitoiminnan kursseja, joista tiedotetaan vuosittain. 12

13 Kirjasto Lukiomme kirjastosta voit lainata kaunokirjallisuutta itsepalveluperiaatteella. Löydät sieltä tietokoneita, nojatuoleja, sanakirjoja, eri alojen kirjallisuutta sekä lehtiä. Vapaa-ajan toiminta Opiskelijat voivat varata musiikkiluokkaa omatoimiseen bändiharjoitteluun, ja sopimuksen mukaan lukion tiloja voi käyttää muihinkin toimintoihin. 9. OPINTOSOSIAALISET ASIAT Terveyspalvelut Lukiolaiset kuuluvat opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Kajaanin lukion terveydenhoitajan vastaanotto on terveysasema VITALissa Opintie 3 D:ssä (Kainuun ammattiopiston asuntola). VITALissa on opiskeluterveydenhuollon lääkäri, jolle aikoja annetaan oman terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja kutsuu ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen lukuvuoden aikana. Toisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan lääkärin vastaanotolle terveys- / kutsuntatarkastukseen. Kajaanilaiset opiskelijat saavat hammashoitopalvelut oman asuinalueensa terveyskeskuksen hammashoitolasta, jonne varaavat itse ajan (alle 18-vuotiaille hoito on maksuton). Vieraskuntalaiset hoidetaan omissa kunnissaan, poikkeuksena särky- ja hammastapaturmat, jolloin voit ottaa yhteyttä Kajaanin hammashoitolan neuvontaan. Kuraattori Kuraattori tekee psykososiaalista oppilashuoltotyötä ja edustaa lastensuojelun näkökulmaa. Kuraattori tukee sinua opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi. Nuorisopsykologi Kajaanin lukiolla ja Kainuun ammattiopistolla on yhteinen nuorisopsykologi. Psykologin tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Erityinen tuki Erityisopettajan puoleen voit kääntyä yksilöllisissä oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Vaikeuksia voi olla mm. oppimaan oppimisessa tai opiskelumenetelmissä. Myös yksittäisissä oppiaineissa voi olla pulmatilanteita. Opiskeluhuoltoryhmä Lukiossa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Sen tavoitteena on tukea sinua kokonaisvaltaisesti, jos tulee ongelmia. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, opintoohjaajat ja tarvittaessa opettajien tai ryhmänohjaajien edustajat. Opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ryhmään. Käsiteltävien asioiden osalta ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus. 13

14 Vakuutusturva Lukion opiskelijana sinut on vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella koulumatkoilla, kouluaikana sekä opintoretkillä. Koulumatkatuki Voit saada tukea päivittäisiin koulumatkoihin, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Omavastuuosuus matkakustannuksista on 43 euroa/lipun ostokerta. Opiskeluvälineet Lukio-opetus on sinulle maksutonta, mutta muut opiskeluun liittyvät hankinnat kustannat itse. Suurin menoeräsi on oppikirjakulut, ja muita opiskeluvälinehankintoja ovat muun muassa laskin, muistiinpanovälineet, materiaalikulut ja yo-kirjoitukset. Opiskelumenosi kolmen vuoden aikana ovat noin euroa. Koulumatkatukea voit hakea lukion kansliasta tai Kelalta saatavalla hakemuslomakkeella. Lomake palautetaan kansliaan, josta saat bussilipun ostamista varten ostotodistuksen. Lisätietoja Opintotuki Opiskeluasi varten voit hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Olet oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta alkaen, jona täytät 17 vuotta. Asumislisää voit hakea, jos asut opiskeluaikanasi vuokra-asunnossa. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, asumismuoto sekä sinun että huoltajiesi tulot. Lisätietoja Opiskelija-asunnot Jos haluat vuokrata asunnon, sinua palvelee Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari. Löydät Koy Kajaanin Pietarin toimiston osoitteesta Linnankatu 18 A, Kajaani, puh (vaihde). Lisätietoja 14

15 10. HAKEMINEN KAJAANIN LUKIOON Pääsyvaatimukset Voit hakea lukioon, kun olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Lukioon otetaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava lukuaineiden keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00. Kajaanin lukion kuvataide- tai musiikkilinjalle hakeneiden pääsykoepisteet ja lukuaineiden keskiarvo yhdessä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Hakuohje Yhteishakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa Hakuaika päättyy klo 15.00, jolloin opintopolku.fi sulkeutuu. Hakulomakkeeseen merkitään omiksi hakutoiveiksi kaikki Kajaanin lukion koulutuslinjat: yleislinja, kuvataidelinja, musiikkilinja, joille haet. Jos keskiarvosi riittää, sinut sijoitetaan 1. hakutoiveesi mukaan: esim. jos lukiomme yleislinja on 1. sijalla, sijoitus tapahtuu sille, vaikka 2. sijalla olisi kuvataidelinja. Muista, että hakutoivejärjestys on sitova, esim. lukiokoulutus: yleislinja, lukiokoulutus: kuvataidelinja, ammatillinen koulutus. Hakuajan päättymisen jälkeen hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa. Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus Kajaanin lukioon hakiessasi täytät ainevalintakortin, johon merkitset ensimmäisen lukiovuoden ainevalinnat. Kajaanilaiset, peruskoulussa opiskelevat hakijat palauttavat lukion ainevalintakortin opinto-ohjaajalleen, joka toimittaa kortit Kajaanin lukion kansliaan, osoite: Vuorikatu 2, viimeistään Muut hakijat palauttavat ainevalintakortin Kajaanin lukiolle mennessä osoitteeseen Vuorikatu 2, Kajaani. 15

16 Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle Kuvataidelinjan ja musiikkilinjan pääsykoe on maanantaina Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki taidelinjoille hakeneet hakukelpoiset hakijat. Lukio postittaa pääsykoekutsun kirjeitse yhteishaun hakemuksessa antamaasi postiosoitteeseen. Kutsukirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet pääsykoetta varten. Opiskelijavalinnan tulokset Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kirjeitse aikaisintaan Luvan nimenjulkaisuun netissä antaneiden Kajaanin lukion opiskelijoiksi valittujen nimet julkaistaan valintatulosten julkaisupäivänä Kajaanin lukion kotisivulla Valittujen nimilista julkaistaan lukion ylätasanteen ulko-ovessa valintatulosten julkaisupäivänä. Lukiopaikan vastaanottaminen Huolehdi, että otat lukiopaikan vastaan mahdollisimman pian kirjeen saatuasi, viimeistään klo Lukiopaikan vastaanottaminen tapahtuu palauttamalla vastaanottoilmoitus - lukiomme postilaatikkoon tai - postittamalla osoitteeseen Kajaanin lukio, Vuorikatu 2, Kajaani tai - tuomalla Kajaanin lukion kansliaan. Jos et ole saanut opiskelupaikkaa Kajaanin lukiosta, voit tiedustella vapaita paikkoja lukiomme rehtorilta kesäkuun lopussa. Lisätietoja Kajaanista Kajaanin lukiosta Lukiolaisten liitosta 16

17 11. KAJAANIN LUKIOSSA 1. VUODEN OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT KURSSIT Oppiaineiden kokonaiskurssimäärät löytyvät tuntijaosta (s. 9) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi äidinkielenä A1-KIELI, ENGLANTI Pakolliset kurssit ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Syventävä kurssi ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti keskustelu- ja esiintymistaitoja. Soveltava kurssi ÄI11 Luova kirjoittaminen Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä. Kurssilla kannustetaan opiskelijaa löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa luovan kirjoittamisen keinoin. Pakolliset kurssit ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi toisena kielenä S21 Perusteet hallintaan S22 Kieli käyttöön S24 Syvemmät tekstitaidot Pakolliset kurssit EA11 EA12 EA13 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Soveltavat kurssit EA19 Kertausta, kertausta! Kurssilla kerrataan peruskielioppia, paneudutaan sanasto opiskelutekniikoihin ja tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin. Mikäli on odotettavissa, että englannin arvosanasi päättötodistuksessa on 7 tai alle, sinun on viisasta valita kertauskurssi. EA110 Puhumisen harjoittelukurssi Speak Up! Kurssin tavoite on kohentaa puhevalmiutta arkipäivän tilanteissa. Työtapoina käytetään erilaisia aktiviteetteja, pelejä ja roolileikkejä. A1-/A2-KIELI, SAKSA Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa saksaa A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit SA11/SA21 SA12/SA22 SA13/SA23 SA14/SA24 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 17

18 A1-/A2-kielen soveltava kurssi SA19/SA29 Peruskoulun saksaa kertaava kurssi Kielioppikurssi suoritetaan ennen 1. kurssia tai sen aikana. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opitut peruskielioppiasiat (sijamuodot, prepositiot, aikamuodot, sanajärjestys). A1-/A2-KIELI, RANSKA Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa ranskaa A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit RA11/RA21 RA12/RA22 RA13/RA23 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ A1-/A2-kielen soveltava kurssi RA19/RA29 Peruskoulun ranskaa kertaava kurssi (½ kurssia) Tämä kertauskurssi suoritetaan ennen 1. kurssia tai sen aikana. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opittua. A1-/A2-KIELI, VENÄJÄ Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa venäjää A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit VA11/VA21 VA12/VA22 VA13/VA23 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Pakolliset kurssit RUB1 RUB2 RUB3 B1-KIELI, RUOTSI Koulu ja vapaa-aika Arkielämää Pohjoismaissa Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Soveltava kurssi RUB8 Peruskoulun ruotsia kertaava kurssi Kurssin tarkoituksena on peruskoulussa opetetun keskeisen aineksen kertaaminen. Lisäksi opiskelijaa perehdytetään lukion työtapoihin. B2-KIELI, SAKSA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit SB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 18

19 B2-KIELI, RANSKA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit RB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B2-KIELI, VENÄJÄ Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit VB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-KIELI, SAKSA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit SB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SB33 Vapaa-aika ja harrastukset (opetetaan yhdessä SB21-kurssin kanssa) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 19

20 SB34 Meillä ja muualla (opetetaan yhdessä SB22-kurssin kanssa) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB34 Meillä ja muualla (opetetaan yhdessä RB22-kurssin kanssa) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. B3-KIELI, RANSKA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit RB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RB33 Vapaa-aika ja harrastukset (opetetaan yhdessä RB21-kurssin kanssa) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. B3-KIELI, VENÄJÄ Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit VB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 20

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN 044 4972 615 2014 2015 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot