Rehtori Anna-Maria Palo puh Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh."

Transkriptio

1 HAKUOPAS

2 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, Kajaani sähköposti: Rehtori Anna-Maria Palo puh Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh Opinto-ohjaaja Armi Saari puh Toimistosihteeri Sirpa Haataja puh Toimistosihteeri Riitta Lundsten puh Kuraattori Leena Seppänen puh

3 SISÄLLYS 1. HYVÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄ NUORI YDINASIOITA LUKIO-OPISKELUSTA Luokaton lukio Opinto-ohjelma Jaksotus Kurssit Arviointi Itsenäinen opiskelu Ylioppilastutkinto OPINTOJEN SUUNNITTELUSTA Opintojen suunnittelu lukioon pyrkiessäsi Maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat Opintojen suunnittelu lukiossa ollessasi Opintosuunnitelman muuttaminen lukiossa MAHDOLLISUUS YKSILÖLLISIIN PAINOTUKSIIN Kajaanin lukion tuntijako Taidelinjat OPINTO-OHJAUS AIKUISLINJAN ETÄLUKIO MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSYMINEN LUKION KURSSEIKSI MUU TOIMINTA Opiskelijakunta Tutortoiminta Kansainvälinen toiminta Kirjasto Vapaa-ajan toiminta OPINTOSOSIAALISET ASIAT Terveyspalvelut Kuraattori Nuorisopsykologi Erityinen tuki Opiskeluhuoltoryhmä Vakuutusturva Koulumatkatuki Opintotuki Opiskelija-asunnot Opiskeluvälineet

4 10. HAKEMINEN KAJAANIN LUKIOON Pääsyvaatimukset Hakuohje Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle Opiskelijavalinnan tulokset Lukiopaikan vastaanottaminen KAJAANIN LUKIOSSA 1. VUODEN OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT KURSSIT Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä A1-/A2-kielet: englanti, saksa, ranska, venäjä B1-kieli: ruotsi B2-kieli: saksa, ranska, venäjä B3-kieli: saksa, ranska, venäjä, espanja, italia Matematiikka Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto (evankelisluterilainen) Uskonto (ortodoksinen) Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki, yleinen Musiikkilinja Kuvataide, yleinen Kuvataidelinja Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muut koulukohtaiset kurssit Draama Lukiolaisten sosiaalipalvelu Opiskelutekniikka Pelitaito Tietotekniikka Yrittäjyyskasvatus LUKION AINEVALINTAKORTTIMALLI 4

5 1. HYVÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄ NUORI Olet tekemässä päätöstä tulevasta jatkoopiskelupaikastasi. Lukio tarjoaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen. Lisäksi se antaa valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on tulevaisuuteen sijoittamista. Kajaanin lukion kurssitarjonta mahdollistaa monipuoliset valinnat eri oppiaineissa: äidinkielessä, kielissä, matematiikassa ja luonnontieteissä, katsomusaineissa, historiassa ja yhteiskuntatieteissä, taito- ja taideaineissa sekä draamassa. Kajaanin lukiossa on musiikki- ja kuvataidelinja, joihin on pääsykoe. Oppilaitoksen monipuolisuutta vahvistavat kansainväliset yhteydet ja projektit. Kajaanin lukion opetustarjonta suunnitellaan siten, että voit rakentaa eri oppiaineista mieleisesi opintokokonaisuuden. Tavoitteena on, että laatimasi opintopolku tukee vahvuuksiesi löytymistä ja kehittymistä ja auttaa sinua valitsemaan tulevan koulutus- ja ammattiurasi. Tämä on yleisopas, joka johdattaa sinut ensimmäisen vuoden lukio-opintoihin. Oppaan luettuasi sinulle saattaa jää vielä monia avoimia kysymyksiä. Ongelmakohdissa saat apua perusopetuksen opinto-ohjaajalta ja syksyllä sinua opastavat lukion ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja tutorit sekä koko henkilökunta. Ensimmäisenä koulupäivänä sinulle jaetaan opinto-opas, jossa on esitelty opiskeluohjeet sekä opiskelun kannalta tärkeitä aikataulutietoja. 5

6 2. YDINASIOITA LUKIO-OPISKELUSTA Luokaton lukio Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Samassa opetusryhmässä (= jonkin oppiaineen kurssilla) voi olla eri vuositason opiskelijoita. Etenet omaan tahtiisi opinto-ohjelmasi mukaisesti. Voit suorittaa lukion 2 4 vuodessa. Tavallisin opiskeluaika on kolme vuotta. Opinto-ohjelma Jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen opinto-ohjelma eli opiskelua koskeva suunnitelma. Opiskelujesi edetessä voit tarkistaa ja muuttaa sitä tarvittaessa. Ensimmäisen opintovuoden työjärjestys on valmiina. Opiskelusi alussa tarkastat valinnat ohjatusti ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan avustuksella ja teet mahdolliset muutokset. Jaksotus Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Yhdessä jaksossa opiskelet keskimäärin kuutta seitsemää ainetta. Jakson pituus on noin seitsemän viikkoa. Jakso päättyy koeviikkoon ja arviointi annetaan kunkin jakson jälkeen. Kurssit Lukion kunkin oppiaineen oppimäärä koostuu kursseista, joihin kuuluu noin 38 tuntia opetusta = noin oppituntia. Kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Jotkin kurssit, esimerkiksi liikunta, on hajautettu kahteen jaksoon. Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisten kurssien määrä on sen mukaan, valitseeko opiskelija pitkän vai lyhyen matematiikan. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä valinnaisia kursseja. Niitä opiskelijan on sisällytettävä opintoohjelmaansa vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia. Arviointi Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta. Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin sekä opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin että opiskelijoiden itsearviointiin. Kurssi voidaan arvioida myös ilman koetta, muiden näyttöjen perusteella. Kurssit arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen päättöarvosanassa. Soveltavia kursseja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Itsenäinen opiskelu Voit suorittaa lukion kursseja myös itsenäisesti verkossa opiskellen opettajan antamien ohjeiden mukaan. 6

7 Ylioppilastutkinto Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Voit suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Kaikista pakollisista ja valtakunnalliseen tuntijakoon merkityistä syventävistä kursseista muodostuu lukion valtakunnallinen oppimääräkokonaisuus, johon ylioppilastutkinto perustuu. Lisätietoja 3. OPINTOJEN SUUNNITTELUSTA Opintojen suunnittelu lukioon pyrkiessäsi Aloitat opintojesi suunnittelun jo ennen lukioon tuloasi valitsemalla oppiaineita ja kursseja. Pystyäksesi heti alusta alkaen valitsemaan tarvitsemiasi oppiaineita opinto-ohjelmaasi mieti tulevaisuuttasi lukio-opintojen jälkeen. Minne mahdollisesti haluaisit opiskelemaan, minkälaisia valmiuksia sinulla siinä vaiheessa pitäisi olla, pitäisikö sinun valita jokin uusi oppiaine opinto-ohjelmaasi (esim. lyhyt kieli) tai pitäisikö sinun opiskella jossakin oppiaineessa mahdollisimman laaja oppimäärä? Keskustele opinto-ohjaajasi ohjauksessa jatko-opintoja koskevista suunnitelmistasi ennen ainevalintojen tekemistä. Tee alustavat ainevalinnat ensimmäistä opintovuottasi varten ainevalintakorttiin. Siihen on jo valmiiksi merkitty ne kurssit, jotka sinun on ehdottomasti valittava ensimmäisenä opintovuonna. Ainevalintakortissa on annettu tarkat ohjeet muiden vavalintojen tekemisestä. Ensimmäisenä opintovuonna tulee suorittaa kurssia, kun suoritat lukion tavanomaisessa kolmessa vuodessa. Maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus joko suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) tai suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaan. Suomi toisena kielenä -oppimäärän opiskelu tapahtuu yhdysryhmissä esim. siten, että aineen ensimmäisen ja kolmannen kurssin opiskelijat ovat samassa ryhmässä. Merkitse ainevalintakorttiin, kumman oppimäärän valitset. Jos valitset S2- oppimäärän, sinun on viranomaistodistuksella (maistraatista) osoitettava, että äidinkielesi on muu kuin suomi. S2-opiskelijat voivat kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa suomi toisena kielenä -kokeen tai äidinkielen (suomi äidinkielenä) kokeen. Opintojen suunnittelu lukiossa ollessasi Ensimmäisen opintovuoden työjärjestys tehdään sinulle valmiiksi ainevalintakorttisi valintojen perusteella. Ensimmäisen opintovuoden opintoohjaustunneilla keskustellaan ylioppilastutkinnon aineiden valinnasta ja tutkinnon hajauttamisesta. Lukuvuosittain teet opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan ohjauksessa seuraavan vuoden ainevalinnat. Opintosuunnitelman muuttaminen lukiossa Lukuvuoden aikana voit tarpeen vaatiessa tehdä opinto-ohjelmaasi muutoksia. Muutoksista on aina neuvoteltava opintoohjaajan kanssa. 7

8 4. MAHDOLLISUUS YKSILÖLLISIIN PAINOTUKSIIN Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan yksilöllisesti koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valinnoilla. Suuntautuminen on hyödyllistä jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten kannalta. KIELET - äidinkieli ja kirjallisuus: suomi äidinkielenä suomi toisena kielenä - toinen kotimainen kieli - vieraat kielet englanti saksa ranska venäjä italia espanja TAITO- JA TAIDEAINEET - kuvataide - musiikki - liikunta - draama OPINTO- OHJELMA väh. 75 kurssia MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLISET AINEET - matematiikka - fysiikka - kemia - biologia - maantiede - tietotekniikka KOULUKOHTAISET KURSSIT esim. - opiskelijakunta - tutortoiminta - kansainvälisyyskurssit - pelitaito - yrittäjyyskasvatus KATSOMUSAINEET YHTEISKUNTA- TIEDOT - uskonto - elämänkatsomustieto - filosofia - historia - yhteiskuntaoppi - psykologia - terveystieto 8

9 Kajaanin lukion tuntijako Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset kurssit syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit soveltavat kurssit Kursseja yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus: Suomi äidinkielenä Suomi toisena kielenä A1-/A2-kielet: Englanti Saksa *) **) 10 Ranska *) **) 10 Venäjä B1-kieli: Ruotsi Lyhyet kielet: Saksa, B2 8 2 *) 10 Ranska, B2 8 2 *) **) 10 Venäjä, B2 8 1*) 9 Saksa, B3 8 2 *) 10 Ranska, B3 8 1 *) 9 Venäjä, B3 8 1 *) 9 Espanja, B3 8 1 *) 9 Italia, B3 8 1 *) 9 Matematiikka: Lyhyt oppimäärä **) 16 Pitkä oppimäärä **) 18 Ympäristö ja luonnontieteet: Biologia *) 9 Maantiede *) 7 Fysiikka Kemia Katsomusaineet: Uskonto, ev.lut *) 8 Uskonto, ort Elämänkatsomustieto Filosofia *) 6 Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia *) 11 9

10 Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset kurssit syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit soveltavat kurssit Kursseja yhteensä Taideaineet: Musiikki taidelinja Kuvataide taidelinja Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muita: - Draama Kansainvälisen yhteistoiminnan kurssit Käsityö Lukiolaisten sosiaalipalvelu Luonto tutuksi Opiskelutekniikka Opiskelijakuntatoiminta Pelitaito Projektitoiminta Tietotekniikka Tutkielmakurssi Tutortoiminta Yrittäjyyskasvatus Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamat kurssit A-kieli on perusopetuksen 1 6 vuosiluokalla aloitettu kieli: englanti, saksa, ranska ja venäjä. B1-kieli on perusopetuksen 7 9 vuosiluokalla aloitettu yhteinen kieli: ruotsi. B2-kieli on perusopetuksen 7 9 vuosiluokalla aloitettu valinnainen kieli: saksa, ranska ja venäjä. B3-kieli on lukiossa aloitettava valinnainen kieli: espanja, italia, saksa, ranska ja venäjä. *) Yhden kurssin laajuus on ½ kurssia = 19 tuntia. **) Tukikurssien laajuus on ½ - 1 kurssia = tuntia. Lukuvuosittain voidaan tarjota vain osa syventävistä ja soveltavista kursseista. Kurssit toteutetaan opiskelijoiden valintojen perusteella. 10

11 Taidelinjat Kajaanin lukion taidepainotteinen opetussuunnitelma (valtioneuvoston päätös ) Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan painotetusti joko kuvataiteen tai musiikin opintoihin. Taidelinjan opinto-ohjelmasi pitää sisältää vähintään 12 kurssia aineopintoja seuraavasti: Kuvataidelinjan opinto-ohjelman pitää sisältää 7 pakollista ja 5 valinnaista kuvataidelinjan kurssia. Musiikkilinjan opinto-ohjelman pitää sisältää 5 pakollista musiikkilinjan kurssia sekä - solistisen oppimäärän pitää sisältää 4 kurssia yhteismusisointia (3 orkesterikurssia ja 1 kuorokurssi) tai - tekno-oppimäärän pitää sisältää 4 kurssia musiikin teknologiaa (live-äänentoistoa, tietokonemusiikkia ja äänitysteknologiaa). Lisäksi on oltava 3 valinnaista musiikkilinjan kurssia. HUOM! Lisäksi taidelinjalainen opiskelee 1 2 valtakunnallista pakollista musiikin kurssia ja 1 2 valtakunnallista pakollista kuvataiteen kurssia (yhteensä 3 valtakunnallista pakollista kurssia). Halutessasi voit suorittaa lukion aikana taideaineiden kursseja yli kaksikymmentä. Taideaineita painottavana opiskelijana olet oikeutettu vähentämään valtakunnallisessa tuntijaossa säädetyistä pakollisten kurssien määristä yhteensä kahdeksan (8) kurssia. Sinun tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. 11

12 5. OPINTO-OHJAUS Saat lukiossa ohjausta opiskelusi ja oppimisesi tueksi. Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaasi ja tukee sinua opiskelusi eri vaiheissa. Opinto-ohjaaja auttaa myös jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissasi ja valinnoissasi. 6. AIKUISLINJAN ETÄLUKIO Kajaanin lukiossa toimii aikuislinja. Ellei jokin kurssi sovi päiväohjelmaasi, sinun on mahdollista valita kurssi aikuislinjalta, joka järjestää etäopetusta verkkooppimisympäristössä. 7. MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSY- MINEN LUKION KURSSEIKSI Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamia kursseja voidaan hyväksyä lukioopintoihin. Tällaisia voivat olla erityisosaamiseesi tai harrastuksiisi liittyvät opinnot. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voivat olla hyödyllisiä myös uranvalinnan kannalta. Opintojen hyväksymisestä lukion kursseiksi päättää rehtori. Internet-linkkejä muihin opintoihin 8. MUU TOIMINTA Opiskelijakunta Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki opiskelijat. Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää koulun viihtyisyyttä ja toimia yhteistyöelimenä. Tutortoiminta Opiskelijatutoroinnissa vanhempi opiskelija auttaa nuorempaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Lukuvuoden alussa tutorit tutustuttavat sinut lukiorakennukseen ja opastavat sinua lukion aloitukseen liittyvissä asioissa, mm. ainevalinnoissa. Lukiossa toimivat ns. tossututorit, jotka muodostavat Tossuryhmän. Tossututoreiden tehtävä on järjestää lukuvuoden aikana erilaista virkistystoimintaa ja pitää yhteyttä omiin nimikkoryhmiinsä. Kansainvälinen toiminta Jos olet kiinnostunut ystävyyskoulutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, tule KV-kurssille! Lukiollamme on ystävyyskoulu Ruotsissa, Saksassa ja Unkarissa. Lisäksi voit suorittaa eri oppiaineissa (mm. uskonto, historia) kansainvälisiä projektitoiminnan kursseja, joista tiedotetaan vuosittain. 12

13 Kirjasto Lukiomme kirjastosta voit lainata kaunokirjallisuutta itsepalveluperiaatteella. Löydät sieltä tietokoneita, nojatuoleja, sanakirjoja, eri alojen kirjallisuutta sekä lehtiä. Vapaa-ajan toiminta Opiskelijat voivat varata musiikkiluokkaa omatoimiseen bändiharjoitteluun, ja sopimuksen mukaan lukion tiloja voi käyttää muihinkin toimintoihin. 9. OPINTOSOSIAALISET ASIAT Terveyspalvelut Lukiolaiset kuuluvat opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Kajaanin lukion terveydenhoitajan vastaanotto on terveysasema VITALissa Opintie 3 D:ssä (Kainuun ammattiopiston asuntola). VITALissa on opiskeluterveydenhuollon lääkäri, jolle aikoja annetaan oman terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja kutsuu ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen lukuvuoden aikana. Toisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan lääkärin vastaanotolle terveys- / kutsuntatarkastukseen. Kajaanilaiset opiskelijat saavat hammashoitopalvelut oman asuinalueensa terveyskeskuksen hammashoitolasta, jonne varaavat itse ajan (alle 18-vuotiaille hoito on maksuton). Vieraskuntalaiset hoidetaan omissa kunnissaan, poikkeuksena särky- ja hammastapaturmat, jolloin voit ottaa yhteyttä Kajaanin hammashoitolan neuvontaan. Kuraattori Kuraattori tekee psykososiaalista oppilashuoltotyötä ja edustaa lastensuojelun näkökulmaa. Kuraattori tukee sinua opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi. Nuorisopsykologi Kajaanin lukiolla ja Kainuun ammattiopistolla on yhteinen nuorisopsykologi. Psykologin tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Erityinen tuki Erityisopettajan puoleen voit kääntyä yksilöllisissä oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Vaikeuksia voi olla mm. oppimaan oppimisessa tai opiskelumenetelmissä. Myös yksittäisissä oppiaineissa voi olla pulmatilanteita. Opiskeluhuoltoryhmä Lukiossa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Sen tavoitteena on tukea sinua kokonaisvaltaisesti, jos tulee ongelmia. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, opintoohjaajat ja tarvittaessa opettajien tai ryhmänohjaajien edustajat. Opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ryhmään. Käsiteltävien asioiden osalta ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus. 13

14 Vakuutusturva Lukion opiskelijana sinut on vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella koulumatkoilla, kouluaikana sekä opintoretkillä. Koulumatkatuki Voit saada tukea päivittäisiin koulumatkoihin, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Omavastuuosuus matkakustannuksista on 43 euroa/lipun ostokerta. Opiskeluvälineet Lukio-opetus on sinulle maksutonta, mutta muut opiskeluun liittyvät hankinnat kustannat itse. Suurin menoeräsi on oppikirjakulut, ja muita opiskeluvälinehankintoja ovat muun muassa laskin, muistiinpanovälineet, materiaalikulut ja yo-kirjoitukset. Opiskelumenosi kolmen vuoden aikana ovat noin euroa. Koulumatkatukea voit hakea lukion kansliasta tai Kelalta saatavalla hakemuslomakkeella. Lomake palautetaan kansliaan, josta saat bussilipun ostamista varten ostotodistuksen. Lisätietoja Opintotuki Opiskeluasi varten voit hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Olet oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta alkaen, jona täytät 17 vuotta. Asumislisää voit hakea, jos asut opiskeluaikanasi vuokra-asunnossa. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, asumismuoto sekä sinun että huoltajiesi tulot. Lisätietoja Opiskelija-asunnot Jos haluat vuokrata asunnon, sinua palvelee Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari. Löydät Koy Kajaanin Pietarin toimiston osoitteesta Linnankatu 18 A, Kajaani, puh (vaihde). Lisätietoja 14

15 10. HAKEMINEN KAJAANIN LUKIOON Pääsyvaatimukset Voit hakea lukioon, kun olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Lukioon otetaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava lukuaineiden keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00. Kajaanin lukion kuvataide- tai musiikkilinjalle hakeneiden pääsykoepisteet ja lukuaineiden keskiarvo yhdessä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Hakuohje Yhteishakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa Hakuaika päättyy klo 15.00, jolloin opintopolku.fi sulkeutuu. Hakulomakkeeseen merkitään omiksi hakutoiveiksi kaikki Kajaanin lukion koulutuslinjat: yleislinja, kuvataidelinja, musiikkilinja, joille haet. Jos keskiarvosi riittää, sinut sijoitetaan 1. hakutoiveesi mukaan: esim. jos lukiomme yleislinja on 1. sijalla, sijoitus tapahtuu sille, vaikka 2. sijalla olisi kuvataidelinja. Muista, että hakutoivejärjestys on sitova, esim. lukiokoulutus: yleislinja, lukiokoulutus: kuvataidelinja, ammatillinen koulutus. Hakuajan päättymisen jälkeen hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa. Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus Kajaanin lukioon hakiessasi täytät ainevalintakortin, johon merkitset ensimmäisen lukiovuoden ainevalinnat. Kajaanilaiset, peruskoulussa opiskelevat hakijat palauttavat lukion ainevalintakortin opinto-ohjaajalleen, joka toimittaa kortit Kajaanin lukion kansliaan, osoite: Vuorikatu 2, viimeistään Muut hakijat palauttavat ainevalintakortin Kajaanin lukiolle mennessä osoitteeseen Vuorikatu 2, Kajaani. 15

16 Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle Kuvataidelinjan ja musiikkilinjan pääsykoe on maanantaina Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki taidelinjoille hakeneet hakukelpoiset hakijat. Lukio postittaa pääsykoekutsun kirjeitse yhteishaun hakemuksessa antamaasi postiosoitteeseen. Kutsukirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet pääsykoetta varten. Opiskelijavalinnan tulokset Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kirjeitse aikaisintaan Luvan nimenjulkaisuun netissä antaneiden Kajaanin lukion opiskelijoiksi valittujen nimet julkaistaan valintatulosten julkaisupäivänä Kajaanin lukion kotisivulla Valittujen nimilista julkaistaan lukion ylätasanteen ulko-ovessa valintatulosten julkaisupäivänä. Lukiopaikan vastaanottaminen Huolehdi, että otat lukiopaikan vastaan mahdollisimman pian kirjeen saatuasi, viimeistään klo Lukiopaikan vastaanottaminen tapahtuu palauttamalla vastaanottoilmoitus - lukiomme postilaatikkoon tai - postittamalla osoitteeseen Kajaanin lukio, Vuorikatu 2, Kajaani tai - tuomalla Kajaanin lukion kansliaan. Jos et ole saanut opiskelupaikkaa Kajaanin lukiosta, voit tiedustella vapaita paikkoja lukiomme rehtorilta kesäkuun lopussa. Lisätietoja Kajaanista Kajaanin lukiosta Lukiolaisten liitosta 16

17 11. KAJAANIN LUKIOSSA 1. VUODEN OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT KURSSIT Oppiaineiden kokonaiskurssimäärät löytyvät tuntijaosta (s. 9) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi äidinkielenä A1-KIELI, ENGLANTI Pakolliset kurssit ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Syventävä kurssi ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti keskustelu- ja esiintymistaitoja. Soveltava kurssi ÄI11 Luova kirjoittaminen Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä. Kurssilla kannustetaan opiskelijaa löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa luovan kirjoittamisen keinoin. Pakolliset kurssit ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi toisena kielenä S21 Perusteet hallintaan S22 Kieli käyttöön S24 Syvemmät tekstitaidot Pakolliset kurssit EA11 EA12 EA13 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Soveltavat kurssit EA19 Kertausta, kertausta! Kurssilla kerrataan peruskielioppia, paneudutaan sanasto opiskelutekniikoihin ja tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin. Mikäli on odotettavissa, että englannin arvosanasi päättötodistuksessa on 7 tai alle, sinun on viisasta valita kertauskurssi. EA110 Puhumisen harjoittelukurssi Speak Up! Kurssin tavoite on kohentaa puhevalmiutta arkipäivän tilanteissa. Työtapoina käytetään erilaisia aktiviteetteja, pelejä ja roolileikkejä. A1-/A2-KIELI, SAKSA Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa saksaa A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit SA11/SA21 SA12/SA22 SA13/SA23 SA14/SA24 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 17

18 A1-/A2-kielen soveltava kurssi SA19/SA29 Peruskoulun saksaa kertaava kurssi Kielioppikurssi suoritetaan ennen 1. kurssia tai sen aikana. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opitut peruskielioppiasiat (sijamuodot, prepositiot, aikamuodot, sanajärjestys). A1-/A2-KIELI, RANSKA Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa ranskaa A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit RA11/RA21 RA12/RA22 RA13/RA23 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ A1-/A2-kielen soveltava kurssi RA19/RA29 Peruskoulun ranskaa kertaava kurssi (½ kurssia) Tämä kertauskurssi suoritetaan ennen 1. kurssia tai sen aikana. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opittua. A1-/A2-KIELI, VENÄJÄ Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa venäjää A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit VA11/VA21 VA12/VA22 VA13/VA23 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Pakolliset kurssit RUB1 RUB2 RUB3 B1-KIELI, RUOTSI Koulu ja vapaa-aika Arkielämää Pohjoismaissa Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Soveltava kurssi RUB8 Peruskoulun ruotsia kertaava kurssi Kurssin tarkoituksena on peruskoulussa opetetun keskeisen aineksen kertaaminen. Lisäksi opiskelijaa perehdytetään lukion työtapoihin. B2-KIELI, SAKSA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit SB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 18

19 B2-KIELI, RANSKA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit RB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B2-KIELI, VENÄJÄ Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit VB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-KIELI, SAKSA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit SB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SB33 Vapaa-aika ja harrastukset (opetetaan yhdessä SB21-kurssin kanssa) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 19

20 SB34 Meillä ja muualla (opetetaan yhdessä SB22-kurssin kanssa) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB34 Meillä ja muualla (opetetaan yhdessä RB22-kurssin kanssa) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. B3-KIELI, RANSKA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit RB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RB33 Vapaa-aika ja harrastukset (opetetaan yhdessä RB21-kurssin kanssa) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. B3-KIELI, VENÄJÄ Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit VB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 20

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Vuorikatu 2, 87100 Kajaani toimisto@kajaaninlukio.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

Vuorikatu 2, 87100 Kajaani toimisto@kajaaninlukio.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi HAKUOPAS 2016 1 Kajaanin lukio Vuorikatu 2, 87100 Kajaani toimisto@kajaaninlukio.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi Rehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot