Rehtori Anna-Maria Palo puh Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh."

Transkriptio

1 HAKUOPAS

2 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, Kajaani sähköposti: Rehtori Anna-Maria Palo puh Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh Opinto-ohjaaja Armi Saari puh Toimistosihteeri Sirpa Haataja puh Toimistosihteeri Riitta Lundsten puh Kuraattori Leena Seppänen puh

3 SISÄLLYS 1. HYVÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄ NUORI YDINASIOITA LUKIO-OPISKELUSTA Luokaton lukio Opinto-ohjelma Jaksotus Kurssit Arviointi Itsenäinen opiskelu Ylioppilastutkinto OPINTOJEN SUUNNITTELUSTA Opintojen suunnittelu lukioon pyrkiessäsi Maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat Opintojen suunnittelu lukiossa ollessasi Opintosuunnitelman muuttaminen lukiossa MAHDOLLISUUS YKSILÖLLISIIN PAINOTUKSIIN Kajaanin lukion tuntijako Taidelinjat OPINTO-OHJAUS AIKUISLINJAN ETÄLUKIO MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSYMINEN LUKION KURSSEIKSI MUU TOIMINTA Opiskelijakunta Tutortoiminta Kansainvälinen toiminta Kirjasto Vapaa-ajan toiminta OPINTOSOSIAALISET ASIAT Terveyspalvelut Kuraattori Nuorisopsykologi Erityinen tuki Opiskeluhuoltoryhmä Vakuutusturva Koulumatkatuki Opintotuki Opiskelija-asunnot Opiskeluvälineet

4 10. HAKEMINEN KAJAANIN LUKIOON Pääsyvaatimukset Hakuohje Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle Opiskelijavalinnan tulokset Lukiopaikan vastaanottaminen KAJAANIN LUKIOSSA 1. VUODEN OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT KURSSIT Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä A1-/A2-kielet: englanti, saksa, ranska, venäjä B1-kieli: ruotsi B2-kieli: saksa, ranska, venäjä B3-kieli: saksa, ranska, venäjä, espanja, italia Matematiikka Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto (evankelisluterilainen) Uskonto (ortodoksinen) Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki, yleinen Musiikkilinja Kuvataide, yleinen Kuvataidelinja Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muut koulukohtaiset kurssit Draama Lukiolaisten sosiaalipalvelu Opiskelutekniikka Pelitaito Tietotekniikka Yrittäjyyskasvatus LUKION AINEVALINTAKORTTIMALLI 4

5 1. HYVÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄ NUORI Olet tekemässä päätöstä tulevasta jatkoopiskelupaikastasi. Lukio tarjoaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen. Lisäksi se antaa valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on tulevaisuuteen sijoittamista. Kajaanin lukion kurssitarjonta mahdollistaa monipuoliset valinnat eri oppiaineissa: äidinkielessä, kielissä, matematiikassa ja luonnontieteissä, katsomusaineissa, historiassa ja yhteiskuntatieteissä, taito- ja taideaineissa sekä draamassa. Kajaanin lukiossa on musiikki- ja kuvataidelinja, joihin on pääsykoe. Oppilaitoksen monipuolisuutta vahvistavat kansainväliset yhteydet ja projektit. Kajaanin lukion opetustarjonta suunnitellaan siten, että voit rakentaa eri oppiaineista mieleisesi opintokokonaisuuden. Tavoitteena on, että laatimasi opintopolku tukee vahvuuksiesi löytymistä ja kehittymistä ja auttaa sinua valitsemaan tulevan koulutus- ja ammattiurasi. Tämä on yleisopas, joka johdattaa sinut ensimmäisen vuoden lukio-opintoihin. Oppaan luettuasi sinulle saattaa jää vielä monia avoimia kysymyksiä. Ongelmakohdissa saat apua perusopetuksen opinto-ohjaajalta ja syksyllä sinua opastavat lukion ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja tutorit sekä koko henkilökunta. Ensimmäisenä koulupäivänä sinulle jaetaan opinto-opas, jossa on esitelty opiskeluohjeet sekä opiskelun kannalta tärkeitä aikataulutietoja. 5

6 2. YDINASIOITA LUKIO-OPISKELUSTA Luokaton lukio Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Samassa opetusryhmässä (= jonkin oppiaineen kurssilla) voi olla eri vuositason opiskelijoita. Etenet omaan tahtiisi opinto-ohjelmasi mukaisesti. Voit suorittaa lukion 2 4 vuodessa. Tavallisin opiskeluaika on kolme vuotta. Opinto-ohjelma Jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen opinto-ohjelma eli opiskelua koskeva suunnitelma. Opiskelujesi edetessä voit tarkistaa ja muuttaa sitä tarvittaessa. Ensimmäisen opintovuoden työjärjestys on valmiina. Opiskelusi alussa tarkastat valinnat ohjatusti ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan avustuksella ja teet mahdolliset muutokset. Jaksotus Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Yhdessä jaksossa opiskelet keskimäärin kuutta seitsemää ainetta. Jakson pituus on noin seitsemän viikkoa. Jakso päättyy koeviikkoon ja arviointi annetaan kunkin jakson jälkeen. Kurssit Lukion kunkin oppiaineen oppimäärä koostuu kursseista, joihin kuuluu noin 38 tuntia opetusta = noin oppituntia. Kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Jotkin kurssit, esimerkiksi liikunta, on hajautettu kahteen jaksoon. Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisten kurssien määrä on sen mukaan, valitseeko opiskelija pitkän vai lyhyen matematiikan. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä valinnaisia kursseja. Niitä opiskelijan on sisällytettävä opintoohjelmaansa vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia. Arviointi Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta. Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin sekä opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin että opiskelijoiden itsearviointiin. Kurssi voidaan arvioida myös ilman koetta, muiden näyttöjen perusteella. Kurssit arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen päättöarvosanassa. Soveltavia kursseja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Itsenäinen opiskelu Voit suorittaa lukion kursseja myös itsenäisesti verkossa opiskellen opettajan antamien ohjeiden mukaan. 6

7 Ylioppilastutkinto Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Voit suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Kaikista pakollisista ja valtakunnalliseen tuntijakoon merkityistä syventävistä kursseista muodostuu lukion valtakunnallinen oppimääräkokonaisuus, johon ylioppilastutkinto perustuu. Lisätietoja 3. OPINTOJEN SUUNNITTELUSTA Opintojen suunnittelu lukioon pyrkiessäsi Aloitat opintojesi suunnittelun jo ennen lukioon tuloasi valitsemalla oppiaineita ja kursseja. Pystyäksesi heti alusta alkaen valitsemaan tarvitsemiasi oppiaineita opinto-ohjelmaasi mieti tulevaisuuttasi lukio-opintojen jälkeen. Minne mahdollisesti haluaisit opiskelemaan, minkälaisia valmiuksia sinulla siinä vaiheessa pitäisi olla, pitäisikö sinun valita jokin uusi oppiaine opinto-ohjelmaasi (esim. lyhyt kieli) tai pitäisikö sinun opiskella jossakin oppiaineessa mahdollisimman laaja oppimäärä? Keskustele opinto-ohjaajasi ohjauksessa jatko-opintoja koskevista suunnitelmistasi ennen ainevalintojen tekemistä. Tee alustavat ainevalinnat ensimmäistä opintovuottasi varten ainevalintakorttiin. Siihen on jo valmiiksi merkitty ne kurssit, jotka sinun on ehdottomasti valittava ensimmäisenä opintovuonna. Ainevalintakortissa on annettu tarkat ohjeet muiden vavalintojen tekemisestä. Ensimmäisenä opintovuonna tulee suorittaa kurssia, kun suoritat lukion tavanomaisessa kolmessa vuodessa. Maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus joko suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) tai suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaan. Suomi toisena kielenä -oppimäärän opiskelu tapahtuu yhdysryhmissä esim. siten, että aineen ensimmäisen ja kolmannen kurssin opiskelijat ovat samassa ryhmässä. Merkitse ainevalintakorttiin, kumman oppimäärän valitset. Jos valitset S2- oppimäärän, sinun on viranomaistodistuksella (maistraatista) osoitettava, että äidinkielesi on muu kuin suomi. S2-opiskelijat voivat kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa suomi toisena kielenä -kokeen tai äidinkielen (suomi äidinkielenä) kokeen. Opintojen suunnittelu lukiossa ollessasi Ensimmäisen opintovuoden työjärjestys tehdään sinulle valmiiksi ainevalintakorttisi valintojen perusteella. Ensimmäisen opintovuoden opintoohjaustunneilla keskustellaan ylioppilastutkinnon aineiden valinnasta ja tutkinnon hajauttamisesta. Lukuvuosittain teet opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan ohjauksessa seuraavan vuoden ainevalinnat. Opintosuunnitelman muuttaminen lukiossa Lukuvuoden aikana voit tarpeen vaatiessa tehdä opinto-ohjelmaasi muutoksia. Muutoksista on aina neuvoteltava opintoohjaajan kanssa. 7

8 4. MAHDOLLISUUS YKSILÖLLISIIN PAINOTUKSIIN Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan yksilöllisesti koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valinnoilla. Suuntautuminen on hyödyllistä jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten kannalta. KIELET - äidinkieli ja kirjallisuus: suomi äidinkielenä suomi toisena kielenä - toinen kotimainen kieli - vieraat kielet englanti saksa ranska venäjä italia espanja TAITO- JA TAIDEAINEET - kuvataide - musiikki - liikunta - draama OPINTO- OHJELMA väh. 75 kurssia MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLISET AINEET - matematiikka - fysiikka - kemia - biologia - maantiede - tietotekniikka KOULUKOHTAISET KURSSIT esim. - opiskelijakunta - tutortoiminta - kansainvälisyyskurssit - pelitaito - yrittäjyyskasvatus KATSOMUSAINEET YHTEISKUNTA- TIEDOT - uskonto - elämänkatsomustieto - filosofia - historia - yhteiskuntaoppi - psykologia - terveystieto 8

9 Kajaanin lukion tuntijako Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset kurssit syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit soveltavat kurssit Kursseja yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus: Suomi äidinkielenä Suomi toisena kielenä A1-/A2-kielet: Englanti Saksa *) **) 10 Ranska *) **) 10 Venäjä B1-kieli: Ruotsi Lyhyet kielet: Saksa, B2 8 2 *) 10 Ranska, B2 8 2 *) **) 10 Venäjä, B2 8 1*) 9 Saksa, B3 8 2 *) 10 Ranska, B3 8 1 *) 9 Venäjä, B3 8 1 *) 9 Espanja, B3 8 1 *) 9 Italia, B3 8 1 *) 9 Matematiikka: Lyhyt oppimäärä **) 16 Pitkä oppimäärä **) 18 Ympäristö ja luonnontieteet: Biologia *) 9 Maantiede *) 7 Fysiikka Kemia Katsomusaineet: Uskonto, ev.lut *) 8 Uskonto, ort Elämänkatsomustieto Filosofia *) 6 Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia *) 11 9

10 Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset kurssit syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit soveltavat kurssit Kursseja yhteensä Taideaineet: Musiikki taidelinja Kuvataide taidelinja Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muita: - Draama Kansainvälisen yhteistoiminnan kurssit Käsityö Lukiolaisten sosiaalipalvelu Luonto tutuksi Opiskelutekniikka Opiskelijakuntatoiminta Pelitaito Projektitoiminta Tietotekniikka Tutkielmakurssi Tutortoiminta Yrittäjyyskasvatus Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamat kurssit A-kieli on perusopetuksen 1 6 vuosiluokalla aloitettu kieli: englanti, saksa, ranska ja venäjä. B1-kieli on perusopetuksen 7 9 vuosiluokalla aloitettu yhteinen kieli: ruotsi. B2-kieli on perusopetuksen 7 9 vuosiluokalla aloitettu valinnainen kieli: saksa, ranska ja venäjä. B3-kieli on lukiossa aloitettava valinnainen kieli: espanja, italia, saksa, ranska ja venäjä. *) Yhden kurssin laajuus on ½ kurssia = 19 tuntia. **) Tukikurssien laajuus on ½ - 1 kurssia = tuntia. Lukuvuosittain voidaan tarjota vain osa syventävistä ja soveltavista kursseista. Kurssit toteutetaan opiskelijoiden valintojen perusteella. 10

11 Taidelinjat Kajaanin lukion taidepainotteinen opetussuunnitelma (valtioneuvoston päätös ) Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan painotetusti joko kuvataiteen tai musiikin opintoihin. Taidelinjan opinto-ohjelmasi pitää sisältää vähintään 12 kurssia aineopintoja seuraavasti: Kuvataidelinjan opinto-ohjelman pitää sisältää 7 pakollista ja 5 valinnaista kuvataidelinjan kurssia. Musiikkilinjan opinto-ohjelman pitää sisältää 5 pakollista musiikkilinjan kurssia sekä - solistisen oppimäärän pitää sisältää 4 kurssia yhteismusisointia (3 orkesterikurssia ja 1 kuorokurssi) tai - tekno-oppimäärän pitää sisältää 4 kurssia musiikin teknologiaa (live-äänentoistoa, tietokonemusiikkia ja äänitysteknologiaa). Lisäksi on oltava 3 valinnaista musiikkilinjan kurssia. HUOM! Lisäksi taidelinjalainen opiskelee 1 2 valtakunnallista pakollista musiikin kurssia ja 1 2 valtakunnallista pakollista kuvataiteen kurssia (yhteensä 3 valtakunnallista pakollista kurssia). Halutessasi voit suorittaa lukion aikana taideaineiden kursseja yli kaksikymmentä. Taideaineita painottavana opiskelijana olet oikeutettu vähentämään valtakunnallisessa tuntijaossa säädetyistä pakollisten kurssien määristä yhteensä kahdeksan (8) kurssia. Sinun tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. 11

12 5. OPINTO-OHJAUS Saat lukiossa ohjausta opiskelusi ja oppimisesi tueksi. Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaasi ja tukee sinua opiskelusi eri vaiheissa. Opinto-ohjaaja auttaa myös jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissasi ja valinnoissasi. 6. AIKUISLINJAN ETÄLUKIO Kajaanin lukiossa toimii aikuislinja. Ellei jokin kurssi sovi päiväohjelmaasi, sinun on mahdollista valita kurssi aikuislinjalta, joka järjestää etäopetusta verkkooppimisympäristössä. 7. MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSY- MINEN LUKION KURSSEIKSI Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamia kursseja voidaan hyväksyä lukioopintoihin. Tällaisia voivat olla erityisosaamiseesi tai harrastuksiisi liittyvät opinnot. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voivat olla hyödyllisiä myös uranvalinnan kannalta. Opintojen hyväksymisestä lukion kursseiksi päättää rehtori. Internet-linkkejä muihin opintoihin 8. MUU TOIMINTA Opiskelijakunta Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki opiskelijat. Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää koulun viihtyisyyttä ja toimia yhteistyöelimenä. Tutortoiminta Opiskelijatutoroinnissa vanhempi opiskelija auttaa nuorempaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Lukuvuoden alussa tutorit tutustuttavat sinut lukiorakennukseen ja opastavat sinua lukion aloitukseen liittyvissä asioissa, mm. ainevalinnoissa. Lukiossa toimivat ns. tossututorit, jotka muodostavat Tossuryhmän. Tossututoreiden tehtävä on järjestää lukuvuoden aikana erilaista virkistystoimintaa ja pitää yhteyttä omiin nimikkoryhmiinsä. Kansainvälinen toiminta Jos olet kiinnostunut ystävyyskoulutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, tule KV-kurssille! Lukiollamme on ystävyyskoulu Ruotsissa, Saksassa ja Unkarissa. Lisäksi voit suorittaa eri oppiaineissa (mm. uskonto, historia) kansainvälisiä projektitoiminnan kursseja, joista tiedotetaan vuosittain. 12

13 Kirjasto Lukiomme kirjastosta voit lainata kaunokirjallisuutta itsepalveluperiaatteella. Löydät sieltä tietokoneita, nojatuoleja, sanakirjoja, eri alojen kirjallisuutta sekä lehtiä. Vapaa-ajan toiminta Opiskelijat voivat varata musiikkiluokkaa omatoimiseen bändiharjoitteluun, ja sopimuksen mukaan lukion tiloja voi käyttää muihinkin toimintoihin. 9. OPINTOSOSIAALISET ASIAT Terveyspalvelut Lukiolaiset kuuluvat opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Kajaanin lukion terveydenhoitajan vastaanotto on terveysasema VITALissa Opintie 3 D:ssä (Kainuun ammattiopiston asuntola). VITALissa on opiskeluterveydenhuollon lääkäri, jolle aikoja annetaan oman terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja kutsuu ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen lukuvuoden aikana. Toisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan lääkärin vastaanotolle terveys- / kutsuntatarkastukseen. Kajaanilaiset opiskelijat saavat hammashoitopalvelut oman asuinalueensa terveyskeskuksen hammashoitolasta, jonne varaavat itse ajan (alle 18-vuotiaille hoito on maksuton). Vieraskuntalaiset hoidetaan omissa kunnissaan, poikkeuksena särky- ja hammastapaturmat, jolloin voit ottaa yhteyttä Kajaanin hammashoitolan neuvontaan. Kuraattori Kuraattori tekee psykososiaalista oppilashuoltotyötä ja edustaa lastensuojelun näkökulmaa. Kuraattori tukee sinua opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi. Nuorisopsykologi Kajaanin lukiolla ja Kainuun ammattiopistolla on yhteinen nuorisopsykologi. Psykologin tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Erityinen tuki Erityisopettajan puoleen voit kääntyä yksilöllisissä oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Vaikeuksia voi olla mm. oppimaan oppimisessa tai opiskelumenetelmissä. Myös yksittäisissä oppiaineissa voi olla pulmatilanteita. Opiskeluhuoltoryhmä Lukiossa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Sen tavoitteena on tukea sinua kokonaisvaltaisesti, jos tulee ongelmia. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, opintoohjaajat ja tarvittaessa opettajien tai ryhmänohjaajien edustajat. Opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ryhmään. Käsiteltävien asioiden osalta ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus. 13

14 Vakuutusturva Lukion opiskelijana sinut on vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella koulumatkoilla, kouluaikana sekä opintoretkillä. Koulumatkatuki Voit saada tukea päivittäisiin koulumatkoihin, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Omavastuuosuus matkakustannuksista on 43 euroa/lipun ostokerta. Opiskeluvälineet Lukio-opetus on sinulle maksutonta, mutta muut opiskeluun liittyvät hankinnat kustannat itse. Suurin menoeräsi on oppikirjakulut, ja muita opiskeluvälinehankintoja ovat muun muassa laskin, muistiinpanovälineet, materiaalikulut ja yo-kirjoitukset. Opiskelumenosi kolmen vuoden aikana ovat noin euroa. Koulumatkatukea voit hakea lukion kansliasta tai Kelalta saatavalla hakemuslomakkeella. Lomake palautetaan kansliaan, josta saat bussilipun ostamista varten ostotodistuksen. Lisätietoja Opintotuki Opiskeluasi varten voit hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Olet oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta alkaen, jona täytät 17 vuotta. Asumislisää voit hakea, jos asut opiskeluaikanasi vuokra-asunnossa. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, asumismuoto sekä sinun että huoltajiesi tulot. Lisätietoja Opiskelija-asunnot Jos haluat vuokrata asunnon, sinua palvelee Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari. Löydät Koy Kajaanin Pietarin toimiston osoitteesta Linnankatu 18 A, Kajaani, puh (vaihde). Lisätietoja 14

15 10. HAKEMINEN KAJAANIN LUKIOON Pääsyvaatimukset Voit hakea lukioon, kun olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Lukioon otetaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava lukuaineiden keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00. Kajaanin lukion kuvataide- tai musiikkilinjalle hakeneiden pääsykoepisteet ja lukuaineiden keskiarvo yhdessä ratkaisevat opiskelijaksi ottamisen. Hakuohje Yhteishakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa Hakuaika päättyy klo 15.00, jolloin opintopolku.fi sulkeutuu. Hakulomakkeeseen merkitään omiksi hakutoiveiksi kaikki Kajaanin lukion koulutuslinjat: yleislinja, kuvataidelinja, musiikkilinja, joille haet. Jos keskiarvosi riittää, sinut sijoitetaan 1. hakutoiveesi mukaan: esim. jos lukiomme yleislinja on 1. sijalla, sijoitus tapahtuu sille, vaikka 2. sijalla olisi kuvataidelinja. Muista, että hakutoivejärjestys on sitova, esim. lukiokoulutus: yleislinja, lukiokoulutus: kuvataidelinja, ammatillinen koulutus. Hakuajan päättymisen jälkeen hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa. Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus Kajaanin lukioon hakiessasi täytät ainevalintakortin, johon merkitset ensimmäisen lukiovuoden ainevalinnat. Kajaanilaiset, peruskoulussa opiskelevat hakijat palauttavat lukion ainevalintakortin opinto-ohjaajalleen, joka toimittaa kortit Kajaanin lukion kansliaan, osoite: Vuorikatu 2, viimeistään Muut hakijat palauttavat ainevalintakortin Kajaanin lukiolle mennessä osoitteeseen Vuorikatu 2, Kajaani. 15

16 Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle Kuvataidelinjan ja musiikkilinjan pääsykoe on maanantaina Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki taidelinjoille hakeneet hakukelpoiset hakijat. Lukio postittaa pääsykoekutsun kirjeitse yhteishaun hakemuksessa antamaasi postiosoitteeseen. Kutsukirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet pääsykoetta varten. Opiskelijavalinnan tulokset Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kirjeitse aikaisintaan Luvan nimenjulkaisuun netissä antaneiden Kajaanin lukion opiskelijoiksi valittujen nimet julkaistaan valintatulosten julkaisupäivänä Kajaanin lukion kotisivulla Valittujen nimilista julkaistaan lukion ylätasanteen ulko-ovessa valintatulosten julkaisupäivänä. Lukiopaikan vastaanottaminen Huolehdi, että otat lukiopaikan vastaan mahdollisimman pian kirjeen saatuasi, viimeistään klo Lukiopaikan vastaanottaminen tapahtuu palauttamalla vastaanottoilmoitus - lukiomme postilaatikkoon tai - postittamalla osoitteeseen Kajaanin lukio, Vuorikatu 2, Kajaani tai - tuomalla Kajaanin lukion kansliaan. Jos et ole saanut opiskelupaikkaa Kajaanin lukiosta, voit tiedustella vapaita paikkoja lukiomme rehtorilta kesäkuun lopussa. Lisätietoja Kajaanista Kajaanin lukiosta Lukiolaisten liitosta 16

17 11. KAJAANIN LUKIOSSA 1. VUODEN OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT KURSSIT Oppiaineiden kokonaiskurssimäärät löytyvät tuntijaosta (s. 9) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi äidinkielenä A1-KIELI, ENGLANTI Pakolliset kurssit ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Syventävä kurssi ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti keskustelu- ja esiintymistaitoja. Soveltava kurssi ÄI11 Luova kirjoittaminen Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä. Kurssilla kannustetaan opiskelijaa löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa luovan kirjoittamisen keinoin. Pakolliset kurssit ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi toisena kielenä S21 Perusteet hallintaan S22 Kieli käyttöön S24 Syvemmät tekstitaidot Pakolliset kurssit EA11 EA12 EA13 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Soveltavat kurssit EA19 Kertausta, kertausta! Kurssilla kerrataan peruskielioppia, paneudutaan sanasto opiskelutekniikoihin ja tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin. Mikäli on odotettavissa, että englannin arvosanasi päättötodistuksessa on 7 tai alle, sinun on viisasta valita kertauskurssi. EA110 Puhumisen harjoittelukurssi Speak Up! Kurssin tavoite on kohentaa puhevalmiutta arkipäivän tilanteissa. Työtapoina käytetään erilaisia aktiviteetteja, pelejä ja roolileikkejä. A1-/A2-KIELI, SAKSA Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa saksaa A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit SA11/SA21 SA12/SA22 SA13/SA23 SA14/SA24 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 17

18 A1-/A2-kielen soveltava kurssi SA19/SA29 Peruskoulun saksaa kertaava kurssi Kielioppikurssi suoritetaan ennen 1. kurssia tai sen aikana. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opitut peruskielioppiasiat (sijamuodot, prepositiot, aikamuodot, sanajärjestys). A1-/A2-KIELI, RANSKA Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa ranskaa A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit RA11/RA21 RA12/RA22 RA13/RA23 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ A1-/A2-kielen soveltava kurssi RA19/RA29 Peruskoulun ranskaa kertaava kurssi (½ kurssia) Tämä kertauskurssi suoritetaan ennen 1. kurssia tai sen aikana. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opittua. A1-/A2-KIELI, VENÄJÄ Kurssit ovat syventäviä opiskeltaessa venäjää A2- kielenä. A1-kielen pakolliset kurssit/a2-kielen syventävät kurssit VA11/VA21 VA12/VA22 VA13/VA23 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Pakolliset kurssit RUB1 RUB2 RUB3 B1-KIELI, RUOTSI Koulu ja vapaa-aika Arkielämää Pohjoismaissa Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Soveltava kurssi RUB8 Peruskoulun ruotsia kertaava kurssi Kurssin tarkoituksena on peruskoulussa opetetun keskeisen aineksen kertaaminen. Lisäksi opiskelijaa perehdytetään lukion työtapoihin. B2-KIELI, SAKSA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit SB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 18

19 B2-KIELI, RANSKA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit RB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B2-KIELI, VENÄJÄ Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit VB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-KIELI, SAKSA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit SB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SB33 Vapaa-aika ja harrastukset (opetetaan yhdessä SB21-kurssin kanssa) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 19

20 SB34 Meillä ja muualla (opetetaan yhdessä SB22-kurssin kanssa) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB34 Meillä ja muualla (opetetaan yhdessä RB22-kurssin kanssa) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. B3-KIELI, RANSKA Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit RB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RB33 Vapaa-aika ja harrastukset (opetetaan yhdessä RB21-kurssin kanssa) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. B3-KIELI, VENÄJÄ Pakollisia kursseja ei ole. Syventävät kurssit VB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 20

Rehtori Anna Maria Palo. puh. 044 710 1204, 08 6165 7104. Apulaisrehtori Jari Eloranta. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen

Rehtori Anna Maria Palo. puh. 044 710 1204, 08 6165 7104. Apulaisrehtori Jari Eloranta. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen HAKUOPAS 2014 KAJAANIN LUKIO Posti ja käyntiosoite: Vuorikatu 2, 87100 Kajaani Sähköposti: kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi Puh. kanslia: 08 6165 7106, 08 6165 7107 Sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Vuorikatu 2, 87100 Kajaani toimisto@kajaaninlukio.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

Vuorikatu 2, 87100 Kajaani toimisto@kajaaninlukio.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi HAKUOPAS 2016 1 Kajaanin lukio Vuorikatu 2, 87100 Kajaani toimisto@kajaaninlukio.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi Rehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta AJANKOHTAISTA Uusi tuntijako voimaan v. 206 Opetussuunnitelma.8.206 Järjestämisluvat Sähköiset kirjoitukset alkaen s. 206 digabi.fi

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta 4.2.204 Heikki Turpeinen, Paimion lukio MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot