Russian Regional Business Review

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Russian Regional Business Review"

Transkriptio

1 Serving the business community since 1868 Russian Regional Business Review numero 1/2010 pääaiheena: leningradin alue Arvoisat naiset ja herrat! Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on ottanut tärkeän käytännön askeleen Suomen ja Venäjän alueiden liikesuhteiden kehittämisessä. Edessänne olevan lehdistötiedotteen ansiosta yrittäjät oppivat lisää Venäjän alueiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen erikoisuuksista, tutustuvat investointihankkeisiin ja kehitysmahdollisuuksiin. Talouskriisin ansiosta olemme joutuneet arvioimaan syvällisemmin ja monista näkökulmista vuorovaikutuksen tehokkuutta sekä määrittelemään tarkemmin tulevan yhteistyön suuntaa. Lehdistötiedotteen on tarkoitus ratkaista tämä ongelma toimimalla tiedotusvälineenä. Leningradin alue on Suomen pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani. Pelkästään vuoden 2009 tammikuusta syyskuuhun suomalaisinvestointien määrä kaikista ulkomaaninvestoinnista alueemme peruspääomaan oli ylittänyt 8% rajan. Tämä on hyvä tunnusluku. Leningradin alue harjoittaa kauppatoimintaa yli 130 maan kanssa. Sen lisäksi Suomi varmaankin kuuluu niiden maiden joukkoon, jolla on suuri osuus Leningradin alueen ulkomaankaupan liikevaihdosta. Suomesta meidän alueellemme saapuu koneenrakennustuotteita, rautametalleja, paperia. Leningradin alueen yritykset puolestaan myyvät Suomeen puutavaraa, öljytuotteita, orgaanisia yhdisteitä, auton renkaita. Olen vakuuttunut siitä, että mahdollisuuksia kahdenväliseen yhteistyöhön on vielä runsaasti. Leningradin alue jatkaa aktiivista satama- ja teollisuusalueiden sekä teknologiapuistojen kehittämistä. Monimutkaisia alueen kehittämishankkeita toteutetaan ja rakennustyön määrää lisätään. Monet projektit edellyttävät suuria investointeja ja niillä on edellytykset olla erittäin kannattavia. Kehotan Suomen kauppayhteisöä osallistumaan entistä aktiivisemmin lupaavien hankkeiden toteuttamiseen Leningradin alueella. Valeri Serdjukov, Leningradin alueen kuvernööri pääaiheena: itämeren ympäristön pelastaminen Itämeri vaatii konkreettisia toimenpiteitä Itämeren alueella käydään aktiivista kauppaa ja tehdään vilkasta taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä. Kaikki Itämeren alueen valtiot ovat sitoutuneet vahvistamaan yhteistyötä alueen nousevan talouden ylläpitämiseksi. Kukoistavasta taloudesta huolimatta meri itse ei voi hyvin. Itämeri on sisältö haavoittuvampi Pääaiheena: Leningradin alue 1 kuin koskaan. Yksi Itämeren alueen valtioiden suurimmista haasteista on meren suojelu ja meriluonnon tilan k o h e n t a m i n e n tulevina vuosina. Suomen hallituksen tavoitteena on tehostaa EUyhteistyötä ja keskittyä ympäristöturvallisuuden parantamiseen käsi kädessä taloudellisen yhteistyön k e h i t t ä m i s e n kanssa. Tämä on tehokkain strategia valoisamman tulevaisuuden luomiseksi Itämeren Itämeri vaati konkreettisia toimenpiteitä- Paula Lehtomäki Pääkirjoitus 2 Leningradin alue on edelleen houkutteleva sijoittajien silmissä Perustietoa Leningradin alueesta Talousuutiset - Innovaatiot ja Teknologia - Energia ja Ympäristö - Teollisuuden modernisointi ja Investoinnit -Metsä-, sellu- ja paperiteollisuus - Logistiikka ja Jälleenmyynti - Rakentaminen ja Infrastruktuuri Itämeren pelastaminen venäläisestä näkökulmasta Itämeren pelastaminen suomalaisesta näkökulmasta alueelle: ei ainoastaan meren lukuisille eliölajeille vaan myös valtioille ja niiden tulevaisuuden intresseille. Itämeren meriluonnon ekologisen tilan parantaminen vaatii

2 Itämeri vaatii jatkuu kaikkien yhdeksän rantavaltion määrätietoisia pyrkimyksiä. Tarvitsemme aktiivista toimeenpanoa ja poliittista sitoutumista sekä kansallisesti että kaikilta Itämeren alueen valtioilta yhdessä. Tällä hetkellä yhteistyötä johtaa Itämeren suojelukomissio (HELCOM), joka on Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen hallintoelin. Itämeren suojelukomissio HELCOM:n Itämeren toimintaohjelma aloittaa uuden aikakauden meriluonnon suojelussa ja se pystyy edistämään monien eri intressiryhmien etuja samanaikaisesti. Pitkä lista toimenpiteitä ja sitoumuksia on tarpeen Itämeren ympäristön eheyttämiseksi. Mukaan tarvitaan suuri joukko pieniä ja suuria toimijoita, ja toiminnan pitää olla tasapuolista ja läpinäkyvää. Itämeren suurin haaste on kaksijakoinen. Toisaalta rehevöityminen ja ravinteet huonontavat meren tilaa jatkuvasti ja toisaalta meriliikenne, mukaan lukien lisääntyvät merikuljetukset, kasvattaa äärimmäisen uhan, suuren öljyvuodon riskiä. Rehevöitymistä silmällä pitäen toimintaohjelmassa ehdotetaan maakohtaisia vuosittaisia tavoitteita typpi- ja fosforipitoisten ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Toisen haasteen suhteen, ja erityisesti meriturvallisuuden osalta, tarvitsemme rantavaltioiden tehokasta yhteistyötä. Dramaattisesti lisääntynyt ja yhä edelleen lisääntyvä öljyn ja kemikaalien kuljetus Suomenlahdella ja Itämerellä kasvattaa öljyvuotojen riskiä. Suuren luokan öljykatastrofin sattuessa nykyiset ongelmanratkaisuresurssimme Suomenlahdella eivät välttämättä riitä tilanteen saamiseksi hallintaan. Meillä todellakin on haasteita. Kuitenkin uskon, että pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus. Olisi liian helppoa alistua ja ajatella, että olemme yrittäneet parhaamme. Uskon, että tämän päivän haasteiden kohtaaminen voi myös avata uusia mahdollisuuksia innovaatioille ja teknologian kehittämiselle. Monissa tapauksissa ratkaisun löytäminen ongelmaan hyödyntää kaikkia osapuolia. Nykyhetkeä parempaa aikaa ei olekaan sitoutua konkreettisesti Itämeren tilan parantamiseen. Itämeri-huippukokous järjestetään Helsingissä Alueen valtiot, yritykset ja järjestöt antavat konkreettisia sitoumuksia, jotka voidaan liittää HELCOM:n Itämeren toimintaohjelmaan. pääkirjoitus Itämeren pelastaminen voi osoittautua tuottavaksi liiketoiminnaksi, jolla on positiivinen vaikutus tulevaisuuteen Vain harvoilla asioilla on väliä jos ja kun elämme peruuttamattomasti saastuneessa elinympäristössä! Siihen suuntaan Itämeri nimittäin on menossa, mikäli sen pelastamiseksi ei ryhdytä kiireellisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin ajoissa. Itämeri on ihmisen saastuttama se on tulos alueella asuvien ihmisten tarpeista tuottaa, myydä ja kuluttaa enemmän. Näissä tarpeissa ei ole mitään väärää, kunhan niiden takia ei vahingoiteta ympäristöä. Nykytilassaan ne kuitenkin ovat vahingollisia! Meidän täytyy ymmärtää, että me olemme se, joka saastuttaa Itämerta ja me olemme se, kenen täytyy muuttaa asennettaan yleisesti ja erityisesti sitä, miten me harjoitamme liiketoimintaa. Tämä Russian Regional Business Reviewn numero on omistettu Itämeren alueen ympäristölle. Se esittelee erilaisten sekä suomalaisten että venäläisten päättäjien, asiantuntijoiden ja liikemiesten mielipiteitä tarjotakseen monipuolisesti erilaisia näkökulmia. On lupaavaa huomata, että jokainen heistä on tietoinen ongelmista ja jokaisella on jo konkreettisia ajatuksia sekä ideoita, miten parantaa tilannetta. On aika siirtyä ilmoituksista ja kauniista sanoista tekoihin. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että Itämeren ympäristöstä välittäminen voi olla jo itsessään hyvä liiketoimi. Sekä se, että ei vain tekniikka ole jo olemassa, vaan myös rahoitus on saatavilla. Tässä prosessissa hankittuja kokemuksia voitaisiin helposti jäljitellä ja kopioida muille Venäjän alueille ja muuallekin maailmalle. Toivotamme kaikille Baltic Sea Action Summitin osallistujille hedelmällistä ja onnistunutta kokousta! Tri Peter Zashev Kaikista haasteista huolimatta uskon, että Itämeren alueen valtiot voivat suunnata katseensa tulevaisuuteen luottavaisina ja optimistisina. Paula Lehtomäki, Ympäristöministeri, Suomi Russian Regional Business Review is a publication of Kymenlaakso University of Applied Sciences 2010 ISSN all rights reserved Editorial board: Ragnar Lundqvist, Rector, Kymenlaakso University of Applied Sciences, Finland Sergey Sutyrin, Professor, Faculty of Economics, Saint Petersburg State University, Russia Valery Shlyamin, Head of the Trade Representation of the Russian Federation in Finland Editor in Chief: Peter Zashev, Research Manager, Kymenlaakso University of Applied Sciences, Finland 2

3 Grigorij Dvas: Leningradin alue on edelleen houkutteleva sijoittajien silmissä Venäjän alueet ovat eläneet lähes vuoden globaalin talouskriisin. Kuinka kriisi on vaikuttanut Leningradin alueen talouteen ja mitkä ovat alueen teollisuuden tulevaisuudennäkymät vuodelle 2010? Tässä haastattelussa Leningradin alueen varakuvernööri Grigorij Dvas vastaa näihin kysymyksiin. -Grigorij Viktorovitsh, kuinka talouskriisi vaikutti Leningradin alueen sijoitusilmapiiriin, vähenikö sijoitusten määrä? Mitkä toimialat ovat kaikkein haavoittuvimpia? Globaali talouskriisi toki näkyi Leningradin alueen talouden kehityksessä. Useat yritykset joutuivat vaikeuksiin vallitsevan markkinatilanteen takia. Kaikkiin aloihin kriisi ei vaikuttanut, ja joillain aloilla näkymät jopa paranivat. Mitä tulee reaalitalouden investointeihin, oletamme niiden pysyvän vuoden 2008 tasolla. Ennen tulosten julkaisemista on vaikea ennustaa kehityssuuntaa, sillä sijoitusten kokonaissumma kertoo paljon sijoitusyhtiöiden toiminnallisuudesta. Oletamme, että mikäli sijoitus on tehty vuonna 2009 ja yritys tilittää ne vuonna 2010, koko sijoitettu summa merkitään seuraavan vuoden tilastoihin. Leningradin alue on pysynyt sijoittajien silmissä houkuttelevana sijoituskohteena. Tämä johtunee aktiivisuudestamme erilaisten vanhojen ja uusien projektien parissa. Käymme tällä hetkellä neuvotteluja uusien projektien tiimoilta. Niiden ansiosta katsomme optimistisina vuoteen Analyysimme perusteella oletamme tämänvuotisten sijoitusten määrän pysyvän vuoden 2009 tasolla. - Vetäytyikö moni sijoittaja projekteista talouskriisin aikana? Kukaan sijoittajista ei vetäytynyt jo aloitetusta projektista eikä muuttanut suunnitelmiaan. Uudet sijoittajat olivat hieman varovaisempia, mutta talouskriisi ei juurikaan näkynyt Leningradin alueella. - Kuinka onnistuitte ylläpitämään sijoittajien kiinnostusta? Sijoittajien tavoitteet ja tehtävät voiton saaminen ja tuotannon lisääminen- eivät muutu talouskriisin ehdoilla, eikä voimakkaan kasvun aikana. Osatekijöitä tässä ovat markkina-alueen suurentaminen, uusien markkinoiden valtaaminen niin alueellisessa mielessä kuin tuotevalikoiman laajentamisen keinoin. Tavoitteiden saavuttamiseksi on sijoitettava rahaa. Sijoittajat tekevät päätöksen projektien toteuttamisesta kyseisen alan suhdanteiden perusteella. Suuntauksena on sellaisten alojen kehittäminen, esimerkiksi koneenrakennus- ja elintarviketeollisuuden, jotka eivät ole suhdanneriippuvaista. Yritykset ovat edelleen kiinnostuneita kehitystyöstä, ja näin ollen sijoitukset eivät vähene. Kriisin seurauksena jotkin toimialat voivat menettää kiinnostusta ja toiset puolestaan lisätä sitä. Infrastruktuurin ja maa-alueen kustannusten muutokset saattavat vaikuttaa koko alueen kiinnostavuuteen sijoituskohteena. - Kuinka mennyt vuosi vaikutti sijoituksien ja investointien painotuksiin? Muuttuivatko seudulla toteutettavien pitkäaikaisten projektien aikataulut? En osaa nimetä yhtään projektia, jossa toteutusaikataulu, toteutustavat tai kustannukset olisivat muuttuneet. Projektit etenevät sijoitussuunnitelmien mukaan. Esimerkkejä suuremmista toteutettavista projekteista ovat Slantsyn betonitehdas ja Tihvinän junavaunutehdas. Aikataulun mukaan etenee myös Itämeren kaasuputkiprojekti, samoin etenevät Ust-Lugan terminaalien kantokyvyn kasvattamiseen liittyvät projektit. Oletamme, että Leningradin alueen atomivoimalaan ja Lokakuun rautateihin sijoitetut rahavarannot maksavat itsensä takaisin. Aikataulut eivät siis ole muuttuneet, emmekä näe mitään syytä, miksi suurehkot jo aloitetut projektit jäädytettäisiin. - Mitkä toimialat kiinnostavat sijoittajia juuri nyt? Juuri nyt käymme neuvotteluja potentiaalisten sijoittajien kanssa. Erityisesti sijoittajia kiinnostaa koneenrakennusalan kehittäminen. Muita kiinnostavia aloja ovat elintarviketeollisuus, matkapuhelinten autosarjojen komponenttien valmistus sekä puutavaran jalostus. Tällä hetkellä puun hakkuut ja työstö ovat tasapainossa. Yritykset ovat ymmärtäneet, että tuloja saa vain valmistamalla puusta tuotteita. Tästä syystä Viipurin selluloosa- ja paperikombinaatti suunnittelee ottavansa energiapelletit tuotantoon perinteisten tuotteidensa rinnalle. 3 Russian Regional Business Review / Numero 1, 2010

4 Grigorij Dvas: Leningradin alue on edelleen houkutteleva sijoittajien silmissä - Vuodesta 1997 lähtien Leningradin alueella on ollut voimassa sijoitustoimintaa koskeva laki, jonka mukaan sijoittajat saavat joitakin etuuksia. Eikö tuo hieman vanhakantainen laki vaatisi uudistusta? Yli vuosi sitten teimme lakiin muutoksia, jonka ansiosta voimme rajoittaa etuisuuksia. Emme muuta etuusjärjestelmää, vaan rajoitamme alueita, joille tukea myönnetään. Luulen, että vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla teemme lakiehdotuksen, joissa määrittelemme teollisuuden alat ja alueet, joita järjestelmä suosii. Sen jälkeen toimitamme aloitteen lainsäätäjille. - Joko olette luoneet listan kyseisistä alueista? Alueiden valintaa on mietittävä tarkoin. On saatava myös meidän ja alueellisten valtaelimien käytännöt kohtaamaan. Ei ole mitään mieltä maksaa tukia sellaisille alueille, jossa paikallinen hallinto muotoilee verotuksen niin, että sijoittajien saamat tuet menevät verojen maksamiseen. Jos kuntien hallitukset ovat kiinnostuneet alueidensa kehittämisestä ja haluavat ryhtyä sijoittajia tukeviin toimiin, niin mekin olemme valmiita yhteistyöhön. - Ja lopuksi, mitä toivoisitte ulkomaalaisilta ja erityisesti pohjoismaisilta yrityksiltä ja sijoittajilta Leningradin alueen suhteen? Ei kannata odottaa talouden merkittävää nousua ennen vuotta Meidän kannattaisi jo nyt, sijoitustoiminnan kustannuksellakin, luoda oma ponnahduslauta, jolta ponnistaa uuteen talouden nousuun. Otamme uudet sijoittajat ilolla vastaan niin maailmanlaajuisiin kuin pienempiinkin projekteihin. Alueelliset valtaelimet eivät tyrkytä omia ideoitaan sijoittajille. Me kuitenkin takaamme tarvittavat olosuhteet projektien onnistumiseksi, mikä puolestaan takaa hyvän tuloksen. Vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla Leningradin alueen talous kohentui 73,5 miljardilla sijoitetulla ruplalla. Kasvu edeltävään vuoteen verrattuna on 115,3 %. Tässä on huomioitava ulkomaalaisten sijoitusten määrä. Ulkomaalaiset yritykset myös sijoittivat alueen talouteen vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla 928,6 miljoonaa USD, joka on yli kaksinkertainen määrä vuoden 2008 sijoituksiin nähden. Näin ollen Leningradin alueella on kaikki edellytykset, talouden tilanteen huomioon ottaen, vakaaseen talouteen lähitulevaisuudessa. Grigorij Dvas, Leningradin alueen varakuvernööri 4 Russian Regional Business Review / Numero 1, 2010

5 PERUSTIETOA leningradin ALUEESTA Monien mineraalirikkauksien joukosta taloudellisesti tärkeimmät ovat bauksiitti (Tihvinän esiintymä), öljyliuske (Leningradin alueen esiintymä) ja fosforiitti (Kingisepin esiintymä). Turvevarannot arvioidaan 1,8 miljardin tonnin ja öljyliuskevarannot puolestaan 5 miljardin tonnin kokoisiksi. Alueen pohjoisosissa on graniittiesiintymiä, ja mangaanimalmeja on löydetty Suomenlahdelta Pietarin läheltä sekä öljykenttiä. Mänty- ja kuusimetsät peittävät 40 % alueesta. Eläin- ja kasvimaailmat ovat rikkaita ja vaihtelevia, 60 nisäkäslajia ja 330 lintulajia elävät täällä. Kuitenkin metsäteollisuuden tuleva kehitys on sidottu metsämaiden uusiutumiseen ja alueen ympäristön tilan parantamiseen. Maantiede Leningradin alue sijaitsee Venäjän luoteisosassa. Leningradin aluetta rajaa Suomi luoteessa, Viro lännessä ja viisi Venäjän liittovaltiosubjektia: Karjalan tasavalta koillisessa, Vologdan alue idässä, Novgorodin alue etelässä, Pihkovan (Pskov) alue lounaassa ja Pietarin kaupunki lännessä. Alue on 85,000 neliökilometriä laaja. Väestö Vuoden 2002 väestönlaskennassa alueella oli 1.63 milliona henkilöä. Väkirikkain kaupunki hallinnollisella alueella eli oblastilla on Gatchina 88,9 tuhatta asukkaallaan. Alueen väestöstä 66 % on kaupungeissa. Luonnonvarat Maisemat ovat hyvin vaihtelevia Leningradin alueella. Täällä on mahdollista nähdä Viipurinlahden ja pohjoisen Laatokan rannat, valtavat suot eteläisellä rannikolla, Karjalan kannaksen graniittilohkareiset laaksot, jokien ja vesiputousten kanjonit, Neva-joen eteläisen osan laaksot. Alueen geologisen rakenteen omaperäisyys on seurausta siitä, että nykyinen Neva-joki muodostaa rajan, joka jakaa alueen kahteen eri vyöhykkeeseen. Pohjoinen vyöhyke graniitteineen kuuluu Fennoskandiaan ja se on tällä hetkellä nousemassa merenpinnan yläpuolelle. Eteläinen vyöhyke, Venäjän osa Itä-Euroopan mannerlaatasta, on sen sijaan laskemassa. Näinpä Nevan kaksi rannikkoa liikkuvat eri suuntiin: oikea rantatörmä liikkuu ylöspäin ja vasen taas alaspäin. Tämä selittää seismisen aktiivisuuden, jonka voi joskus tuntea pohjoisessa pääkaupungissa epätavallinen tapahtuma mantereen tässä osassa. Neva itsessään on melko nuori joki: se muodostui Laatokan vesien murtautumisen seurauksena Tosno-jokeen noin vuotta sitten. Maantieteellisesti tämä alue sijaitsee eteläisen taigan alueella. Alkuperäinen maisema koostui tiheistä metsistä, joita rikkoivat suot. Jopa nykyäänkin monien vuosisatojen taloudellisen kehityksen jälkeen metsä peittää noin puolet koko alueesta ja suot noin 12 %. Alueen suurin rikkaus on vesivarannot koostuen Suomenlahdesta Itämeren itäisessä osassa, Laatokasta ja Äänisestä, luonnollisista ja keinotekoisista altaista, joista, kanaaleista sekä soista. Vesi peittää noin 13 % alueesta, kun Suomenlahtea tai Laatokkaa, jossa on noin 80 kalalajia, ei huomioida. Suurimmat pintavesien peittämät alueet ovat Käkisalmen (Priozerskin) (14 %), Viipurin (7 %) ja Slantsyn (6 %) alueet, kun taas pienimmät alueet ovat Volossovan (0.6 %) ja Tosnon seudulla. Suomenlahti, joka on noin 7 % Itämerestä, on Leningradin alueen suurin vesimuodostuma. Talous Leningradin alueen teollisuus koostuu useasta eri sektorista: raudattomat metallit, paperi- ja sellusektori, kemian teollisuus, konetekniikka, rakennusmateriaalit ja niin edelleen. Alueen teollisuusyritykset tuottavat laajan valikoiman teollisia ja teknologisia tuotteita, kuten bensiini, diesel, mineraalilannoitteet, alumiini, teollisuuspuu, selluloosa, paperi, kartonki, koneet, laitteet ja rakennusmateriaalit. Saatavilla on lisäksi laaja joukko kulutustavaroita kuten huonekaluja, kankaita, vaatteita ja elintarvikkeita. Liikenne- ja viestintäyhteydet Leningradin alueen maantieteelliset hyödyt ja sen rooli liikenteen keskuksena mahdollistivat alueen satama- ja kuljetusyhteyksien infrastruktuurin kehittämisen. Alueen rataverkoston yli 3000 kilometristä 30% on sähköistettyä. Verkoston tiheys on 32 km/1000 km2. Tavaroiden vaihtuvuus on yli 100 miljoonaa tonnia vuodessa. Tiestö: Alueen autotieverkosto on yli kilometriä pitkä ja 108 km/1000 km2 tiheä. Kulkukelpoisten vesiteiden pituus on 1908 km. Tavaroiden vaihtuvuus on yli 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Jokisatamat: Leningradsky, Podporozhsky ja Sviritsky. 5 Russian Regional Business Review / Numero 1, 2010

6 PERUSTIETOA leningradin Useful ALUEESTA Links: Leningrading alueen BKT %, Rosstat, 2009 Hyödyllisiä linkkejä: Leningradin alueella on 4 merisatamaa: -Viipurin satama - Vysotskin satama (Uuras) - Primorskin (Koivisto) satama - Ust-Lugan satama Yleissuunnitelman mukaan Ust-Lugan sataman kapasiteetti ylittää 35 miljoonaa tonnia rahtia vuodessa. Mineraalilannoitteiden terminaali sekä malmi-, kontti- ja puutavaraterminaalit ovat rakenteilla. North-Westin jokikuljetusyrityksen alukset kuljettavat yli 40 miljoonaa tonnia erilaisia lasteja Pietarin vesistöillä kuljetuskauden aikana. Virallinen kotisivu Leningradin alueen kauppakamari Pietarin vesihuolto Leningradin alueen lainsäädäntökokouksen viralliset kotisivuty fi/projects/enviro/articles/ PetL.pdf Grigory Dvas Leningradin alueen varakuvernööri Taloudellisen kehityksen ja investointien komitean puheenjohtaja Puh: +7(812) Faksi: +7(812) Vladimir Kolesnikov, Puheenjohtaja Ulkoisten talous- ja kansainvälisten suhteiden komitea Puh: +7(812) Faksi: +7(812) , s-posti: 6 Russian Regional Business Review / Numero 1, 2010

7 talousuutiset/innovaatiot ja teknologia innovaatiot ja teknologia NOVOSIBIRSK Valtion omistama Rusnano-yhtiö on ilmoittanut investoivansa USD 30 miljoonaa Novosibirskiin rakennettavaan litium-ionipatteritehtaaseen. Projektin kerrotaan käynnistyneen kiinalaisen Thunder Sky -yhtiön aloitteesta, ja yhteistyökumppaneina ovat ydinpolttoainetta tuottava TVEL ja novosibirskiläinen kemianteollisuusyritys NZKhK (www.nccp.ru). Suunnitelmissa on sijoittaa tehdas NZKhK:n tiloihin. Projektin yksityiskohdat, kuten aikataulu, julkaistaan myöhemmin. Lähde: rusnanonet.ru IRKUTSKIN ALUE. Kemianteollisuuden yhtiö Nitol ja valtion omistama Rusnano aikovat yhdessä rakentaa USD 400 miljoonan arvoisen titaniumoksiditehtaan Irkutskin alueelle. Rusnanon osuus projektissa on vielä tarkemmin määrittelemättä. Tehdas on määrä rakentaa Usolje-Sibirskojen kaupunkiin vuosina Titaniumdioksidia käytetään aurinkoparistojen, maalien, laminoidun paperin ja muovin valmistuksessa. Lähde: Interfax SIPERIA. Venäjän Tiedeakatemian Siperian laitoksen vuoden 2010 budjetti on USD 462 miljoonaa eli 11 % vähemmän kuin vuonna 2009 laitokselta kerrotaan. Suunnitelmien mukaan leikkausten ei pitäisi vaikuttaa palkkoihin eikä laitoksen tieteellisiin tai organisatorisiin suunnitelmiin. Lähde: RIA:n uutiset MOSKOVA. Venäjän hallitus on myöntänyt RUB 500 miljoonaa (US$16,7 miljoonaa) vuodelle 2010 ydinkäyttöisen avaruusaluksen rakentamiseen. Hallituksen antaman tilauksen mukaisesti Rosatom, valtion ydinvoimayhtiö, saa RUB 430 miljoonaa (US$14,4 milj.), ja loput menevät liittovaltion avaruuskeskus Roscosmokselle. Roscosmoksen johtaja Anatoli Perminov sanoi joulukuun lopussa, että Venäjä käynnistää tänä vuonna ydinkäyttöisten avaruusalusten tutkimukset. Hän sanoi ydinvoimakäyttöisten avaruusalusten olevan hyvin lupaava ala, ja että niitä voitaisiin käyttää Marsiin ja muille planeetoille lennettäessä. Perminov oli jo aiemmin lausunut, että megawattiluokan avaruusydinvoimajärjestelmien (MCNSPS) kehittäminen miehitetyille avaruusaluksille on ratkaisevan tärkeää, mikäli Venäjä haluaa säilyttää asemansa kilpajuoksussa avaruuteen mukaan lukien Kuun ja Marsin tutkimukset. Perminov sanoi ydinkäyttöisellä kiihdytysjärjestelmällä varustetun avaruusaluksen luonnosten valmistuvan vuoteen 2012 mennessä, ja että jatkokehittely vaatisi seuraavien yhdeksän vuoden aikana ainakin RUB 17 miljardin (yli US$ 580 miljoonan) investoinnit. Anatoli Korotejev, Venäjän kosmonauttiakatemian ja Keldyshin tutkimuskeskuksen johtaja, on sanonut miehitettyjen Kuu- ja Mars-lentojen suurimpien tieteellisten ja teknisten ongelmien piilevän uusien kiihdytysjärjestelmien sekä korkean energiamassatehokkuuden energiavarastojen kehittämisessä. Lähde: RIA:n uutiset VLADIMIRIN ALUE Vladimirissa sijaitseva polymeerikalvotehdas Vladipor ja valtionyhtiö Rusnano aikovat rakentaa USD 65 miljoonan arvoisen nanorakenteisten kalvojen ja vedensuodatuksessa tarvittavien jakomodulien valmistuslaitoksen Vladimiriin. Rusnanon on määrä investoida projektiin USD 27,5 miljoonaa, joka jakautuu USD 12 miljoonan projektipääomapanostukseen ja USD 15,5 miljoonan lainaan. Projektiin ilmoitetaan myös saadun ulkopuolinen rahoittaja, jonka nimeä ei ole vielä julkaistu. Suunnitelmien mukaan tehdas alkaa valmistaa kalvoja, kalvotekstiilejä ja kalvotelamoduleita, joita käytetään vedensuodatuksessa ja käänteistä osmoosia hyödyntävissä prosesseissa. Tehtaan arvioidaan aloittavan tuotantonsa vuonna Lähde: RIA:n uutiset KOKO VENÄJÄ Venäjän federaation hallituksen 29. joulukuuta 2009 vahvistaman määräyksen mukaan valtioyritys Rosatom saa vuonna 2010 supertietokoneiden ja GRID -teknologioiden kehittämiseen 1,1 miljardia ruplaa. GRID -teknologia muodostaa tietokoneverkon, joka liittää yhteen erilaisilla ohjelmistoilla varustettuja koneita, jotka on tarkoitettu vaikeiden tieteellisten ja matemaattisten tehtävien ratkaisemiseen. Supertietokoneiden suorituskykyä mitataan teraflopeissa. Yksi teraflop on triljoona flop/s eli liukulukuoperaatiota sekunnissa. Maailman 500 nopeimman supertietokoneiden Top 500 -listan mukaan marraskuussa vuonna 2009 nopein supertietokone sijaitsee Oxfordin kansallisessa tutkimuskeskuksessa (USA). Sen maksimaalinen suorituskyky on 1,75 petaflopia. Venäjällä supertietokoneiden infrastruktuurin kehitystyö käynnistettiin vuoden 2000 jälkeen. Vuoden 2004 puoleen väliin Venäjän federaation tehokkain RAN-supertietokonekeskuksessa käynnistetty supertietokone oli 768 prosessoriklusterinen MVS-1000M -suoritin, jonka maksimisuorituskyky oli 1 teraflopia. Tämän hetkinen Venäjän tehokkain supertietokone sijaitsee Moskovan valtiollisessa yliopistossa ja sen maksimisuorituskyky on 420 teraflopia, ja se sijoittuu Top 500 -listan 12. sijalle. Lähde: RIA:n uutiset STAVROPOLIN ALUE Stavropolilainen infuusioratkaisujen tuottaja Eskom aloittaa kehityssuunnitelmansa toiseen vaiheeseen kuuluvan antibioottitehtaan rakentamisen. Ensimmäisessä vaiheessa yritys on käyttänyt 700 miljoonaa ruplaa (n. 16,5 miljoonaa) uuden tuotantolinjan ostoon, mikä lisää tehtaan tuotantokapasiteettiä 30 % - 10 miljoonasta pullosta 13 miljoonaan pulloon kuukaudessa. Kehityssuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 1,116 miljardia ruplaa ( 26,3 miljoonaa). Lähde: Interfax 7 Russian Regional Business Review / Numero 1, 2010

8 talousuutiset/ energia ja ympäristö energia ja ympäristö YAMALO-NENETSIN ALUE Energiantuotantoyhtiö OGC-1 on Interfaxin mukaan saanut ensimmäisen US$34 milj. erän US$272 milj. lainastaan Vnesheconombankilta. Lainan ehtoja ja korkoa ei ole vielä julkistettu. Suunnitelmien mukaan varat on tarkoitus sijoittaa 450 Megawatin kaasukombiturbiinin (CCGT) rakentamiseen Urengoyn GRES-lämpövoimalaitokselle, joka sijaitsee Yamalo- Nenetsin itsehallintoalueella. OGC-1:sta hallinnoi Inter RAO UES OJSC energiakonserni. Lähde: InterRAOUES, company news NOVOSIBIRSK Alueellinen sähköverkkoyhtiö MES Siberia on ilmoittanut aikeistaan sijoittaa US$61 milj. Siperian sähköverkkojensa kunnostukseen vuoden 2010 aikana. Huoltotoimenpiteet kattavat 26 voimantuotantoyksikköä, kaksi reaktoria, 457 automaattista virrankatkaisijaa, 682 katkaisinkytkintä, 36 kompressoria ja muuta laitteistoa. MES Siberia on osa kansallista FSK-UES sähköverkkooperaattoria. Lähde: Energyland.info STAVROPOLIN ALUE Kansallinen vesivoimayhtiö RusHydro on ilmoittanut suunnitelmistaan sijoittaa US$20 milj. Yegorlykskyn GES-2 vesivoimalan rakennusprojektin valmiiksi saattamiseen vuoden 2010 aikana. Kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin $36 milj. Yrityksen mukaan laitoksen rakennusprojektiin sijoitettiin vuonna 2008 US$4 milj. ja vuonna 2009 US$12 milj. Lähde: RIA uutiset KAIKKI ALUEET Venäjän kansainvälisen tietotoimiston RIA Novostin mukaan suurimmat ympäristön tai tieteen tapahtumat, jotka vaikuttivat Venäjään vuoden 2009 aikana olivat: A. Venäjän viranomaiset ovat yrittäneet kehittää taloudesta ympäristöystävällisempää. Presidentti Dmitry Medvedev antoi hallitukselle tehtäväksi vähentää BKT:n tuottamiseksi vaadittavaa energian määrää 40 % vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi ensimmäisenä lähtevät hehkulamput. Marraskuussa duuma hyväksyi lain energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä, minkä takia 100 W ja suurempien lamppujen valmistaminen ja myynti loppuu vuonna 2011, 75 W ja sitä suurempien vuonna 2013 ja 25 W lamppujen vuonna B. Päätös kieltää grönlannin hylkeen poikasten, jotka ovat korkeintaan kuukauden ikäisiä (valkoturkkisia), ja aikuisten grönlannin hylkeiden metsästys Vienanmeren alueella oli tervetullut kaikille ympäristönsuojelijoille. Kielto koskee myös korkeintaan vuoden vanhoja poikasia (harmaaturkkisia) ja hylkeitä, joilla on karvanlähtö meneillään. Vienanmeren alueella on joka vuosi tapettu valkoturkkista hyljettä ja myyty Norjaan. Ympäristönsuojelijat, pop-tähdet ja hyväntekeväisyysjärjestöt ovat usein kampanjoineet tällaisen kieltämisen puolesta sanoen, että puolustuskyvyttömien eläinten tappamista ei voida kuvailla metsästykseksi. C. Alexander Bedritsky, liittovaltion hydrometeorologian ja ympäristön tilan seurannan laitoksen (Rosgidromet) entinen johtaja, on ylennetty presidentin neuvonantajaksi ilmastoasioissa. Tämä on uusi virka Venäjällä. Neuvonantaja tulee olemaan vastuussa maan aseman edistämisestä ja muotoilusta kansainvälisisissä ja monimuotoisissa kokouksissa kuten G8 ja G20, ja hän edustaa presidenttiä keskusteluissa. D. Vihreät ja Moskovan viranomaiset taistelivat koko vuoden uusien polttolaitoksien rakentamisesta Venäjän pääkaupunkiin. Moskova halusi niiden avulla vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää nykyisestä 82 %:sta 37 %:in. Pormestari Yuri Luzhkov sanoi, että polttolaitoksien esikäsittelylaitokset ovat eurooppalaisten standardien mukaiset ja niiden päästöt olisivat harmittomia. Hämmästyneet ympäristönsuojelijat pommittivat koko vuoden ajan kuntien viranomaisia pyynnöillä lopettaa tämä ohjelma. Lopulta, Luzhkov lupasi peruuttaa ohjelman. E. Vuoden aikana Venäjästä tuli johtaja kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Presidentti Medvedev on sanonut, että vuosien 1990 ja 2020 välillä maa tulee vähentämään kaasupäästöjä 30 miljardilla tonnilla tai 25 %:lla. Toisaalta, Venäjän viranomaiset ovat usein korostaneet, että he eivät aio rajoittaa taloudellista kasvua vähentääkseen kasvihuonepäästöjä. F. Maaliskuussa luonnonvaraministeri Yuri Trutnev veti pääministeri Vladimir Putinin huomion kertomalla, että olympialaisten rakennuspaikat Sotsissa näyttävät kamalalta. Seuraavaksi luonnonvarojen ja ympäristön ministeriö alkoi tarkkailla ympäristöstandardien huomioimista urheilupaikkojen rakennuksilla rangaisten huolimattomia rakentajia ja haastaen heitä oikeuteen yleisen syyttäjän toimiston avulla. RIA Novosti. SARATOVIN ALUE Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö aikoo sijoittaa US$21,6 milj. teollisuusjätteen käsittelyyn kemiallisten aseiden hävittämislaitoksella, joka sijaitsee Gornyn kylässä. Töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2010 aikana. Lähde: saratovnews.ru 8 Russian Regional Business Review / Numero 1, 2010

Russian Regional Business Review

Russian Regional Business Review Serving the business community since 1868 Russian Regional Business Review numero 6/2009 pääaiheena: samara Hyvät ystävät! Olen iloinen saadessani tervehtiä teitä Russian Regional Business Rewiev uutiskirjeen

Lisätiedot

Russian Regional Business Review

Russian Regional Business Review Serving the business community since 1868 Russian Regional Business Review Numero 2/2010 pääaiheena: Tšeljabinsk Hyvät Ystävät! Minulla on ilo tervehtiä teitä kaupunkimme puolesta. Yksi Tšeljabinskin tärkeimmistä

Lisätiedot

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tarkastaja: Professori Juha Väätänen Kevät 2008 Venäjän automarkkinat Auto

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä

VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2013 VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä Tutustu Saranskiin Fortum kasvaa Uralin takana Venäjän markkinoilla: Kontiotuote, Kekkilä, Martela ja Blancco

Lisätiedot

Venäjällä kehitetään lentoasemia

Venäjällä kehitetään lentoasemia V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2013 Venäjällä kehitetään lentoasemia Uusia avauksia Venäjän markkinoille - Beneq, Idman ja 3 Step IT Vieraana Jan Vapaavuori SISÄLLYS VSuomalais-Venäläisen

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2012 Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua Venäjän markkinoilla: Raita Sportilta jääkiekkokaukaloita Sotšiin

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Lumenen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju Venäläiset kuluttajina Rautakaupalla hyvät näkymät Verkkokauppaa Venäjällä Tjumen on Venäjän öljypääkaupunki

Lisätiedot

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014 V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2014 Jäsenyrityksiä: Caverion, Finfoods, Passion Logistics ja Lähialuematkat Venäjän alueilta: Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

1 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

1 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2011 Pekka Viljakainen luo suhteita Venäjän päättäjiin Pientalorakentamisestako apu Venäjän asuntopulaan? Volgan metropolialue: Samara ja Toljatti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Pekka

Lisätiedot

INNOENVI RUSSIA ESISELVITYS YMPÄRISTÖALAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA SUOMEN JA MOSKOVAN ALUEEN VÄLILLÄ

INNOENVI RUSSIA ESISELVITYS YMPÄRISTÖALAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA SUOMEN JA MOSKOVAN ALUEEN VÄLILLÄ INNOENVI RUSSIA ESISELVITYS YMPÄRISTÖALAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA SUOMEN JA MOSKOVAN ALUEEN VÄLILLÄ Loppuraportti Anu Hassinen & Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Tammikuu 2006 SISÄLTÖ 1 Tausta...3

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

News. Nurminen. Vaunuoperointi murroksessa Venäjällä Operaattorit luokitellaan uudelleen ja tariffijärjestelmä muuttuu. s. 8

News. Nurminen. Vaunuoperointi murroksessa Venäjällä Operaattorit luokitellaan uudelleen ja tariffijärjestelmä muuttuu. s. 8 Nurminen News Nurminen Logistics sidosryhmälehti 1/2012 nurminenlogistics.com Vaunuoperointi murroksessa Venäjällä Operaattorit luokitellaan uudelleen ja tariffijärjestelmä muuttuu. s. 8 Valtuutettu banaaninpunnitsija

Lisätiedot

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2015 VVieraana pääkonsuli Pirjo Tulokas Nuoret naisjohtajat tulevat Skaala Ikkunat auki itään Venäjän henkilötietolain uudistukset Pietari Venäjän pohjoinen

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002 TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen toimitusjohtajan katsaus Ympäristökysymykset ovat avainkysymyksiä Matias Uusikylä»

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

VIHREÄ SUURLÄHETTILÄS AUTOTEOLLISUUS UUSI TULEMINEN. ENSTO INTIASSA Amerikan. Älykäs ja ekologisempi. Sähkölämmityksen. Balladi idästä ja lännestä

VIHREÄ SUURLÄHETTILÄS AUTOTEOLLISUUS UUSI TULEMINEN. ENSTO INTIASSA Amerikan. Älykäs ja ekologisempi. Sähkölämmityksen. Balladi idästä ja lännestä ENSTON SIDOSRYHMÄLEHTI 2012 Älykäs ja ekologisempi AUTOTEOLLISUUS Sähkölämmityksen UUSI TULEMINEN Balladi idästä ja lännestä ENSTO INTIASSA Amerikan VIHREÄ SUURLÄHETTILÄS 1 Sisältö 4 Bruce Oreck: Amerikan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

4 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Pekka Sutela Korruptio Venäjällä Venäjän metsät ja niiden käyttö Sahoja ja levytehtaita pitkin Venäjää Leningradin alue Vieraana Pekka Sutela

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

tuottaa kilpailukykyä

tuottaa kilpailukykyä nro 3 2006 PUHDAS VESI ON PIETARILLE SYDÄMEN ASIA MARKKINAJOHTAJA LISÄÄ KETTERYYTTÄÄN TIKKURILASTA VENÄJÄN YKKÖSMAALARI tuottaa kilpailukykyä KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on Kemiran

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004. Teema: Metsäteollisuus

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004. Teema: Metsäteollisuus BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004 Teema: Metsäteollisuus Toimitusjohtajan katsaus Metsäteollisuus tärkeä NIBille Ari Magg Kolmessa pohjoismaassa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa metsäteollisuus

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Jäsentiedote 8:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot