Vaikuttavuusinvestoinnit ja Social Impact Bond (SIB) tyyppiset sijoitumuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavuusinvestoinnit ja Social Impact Bond (SIB) tyyppiset sijoitumuodot"

Transkriptio

1 Vaikuttavuusinvestoinnit ja Social Impact Bond (SIB) tyyppiset sijoitumuodot

2 Social Impact Bond (SIB) on rahoitusinstrumentti, joka sijoittaa sosiaaliseen hyvinvointiin SIB:iin sijoitettu pääoma käytetään ennalta määritellyn hyvinvointia lisäävän vaikutuksen saavuttamiseksi Sijoitettu pääomaa korvataan ja sille maksetaan tuottoa toteutuneen vaikutuksen mukaisesti Tilaaja Vaikutusperusteinen korvaus Sijoitettu pääoma Sijoittajat Tilaaja: tuoton maksavana tilaajaosapuolena on julkinen toimija, joka useimmiten hyötyy itse rahallisesti vaikutuksen realisoitumisesta Usein kyseessä on preventiivinen toiminta, jonka vaikutuksen ansiosta julkisen toimijan järjestämisvastuulla olevan toiminnan kokonaiskustannukset laskevat (Ulkoinen auditoija) Välittäjä Vaikutusperusteinen tuotto Välittäjänä (engl. SIB Delivery Agency / SIBDA) toimii yleensä yksityinen yritys, joka koordinoi eri sidosryhmien toimintaa Suunnittelee vaikuttavan intervention Sopii yksityiskohdista ja tekee sopimuksen tilaajan kanssa Kerää sijoittajilta rahoituksen Koordinoi palvelutuottajia Vaikutus Palvelutuottajat Kohdeväestö Palvelu Informaatio Raha Sijoittajina ovat yleisimmin toimineet erilaiset yleishyödylliset tai hyväntekeväisyyttä harjoittavat rahastot ja yhdistykset 2

3 SIB mahdollistaa mm. investoinnit preventiiviseen toimintaan kasvattamatta budjettia Kallis ja monesti välttämätön oireiden hoitaminen on usein julkisten palveluiden järjestäjän 1. prioriteettina Sosiaalisten ongelmien kokonaiskustannuksia pystyttäisiin monesti vähentämään investoimalla preventiiviseen toimintaan Julkisen järjestäjä-/rahoittajatahon on usein vaikea investoida preventiiviseen toimintaan Tiukoista budjeteista ei riitä välttämättömän oireiden hoitamisen jälkeen rahaa preventiiviseen toimintaan Julkinen rahoittaja ei halua kantaa riskiä, että preventiivisten investointien seurauksena ei saada riittävästi kompensoivia säästöjä oireiden hoitamisesta Preventiivisen toiminnan tuomat taloudelliset hyödyt saattavat realisoitua oireiden hoitamisessa vasta vuosia preventiivisten investointien jälkeen. Tarvitaan suuria, pitkäaikaisia investointeja Oikein rakennettu SIB ratkaisee edellä mainitut haasteet Yksityisten sijoittajien rahoittama SIB ei kasvata julkista budjettia Oikeilla tulosmittareilla ja kustannusmallinnuksella julkinen rahoittaja maksaa saavutetusta lopputuloksesta korkeintaan saman verran säästää oireiden hoitamisessa SIB:n sijoitusaika voidaan sopia riittävän pitkäksi, jotta julkisen järjestäjän realisoituneet säästöt oireiden hoitamisessa kattavat jo SIB:n rahoittajille maksettavat korvaukset SIB:n oikein laadittu vaikuttavuuden mittaus ja siihen perustuva korvausmalli ohjaavat välittäjätahoa optimoimaan vaikuttavuutta volyymien sijaan Enemmän tarvetta korjaaville palveluille Vähemmän tarvetta korjaaville palveluille Oireiden hoitamisen kustannukset Matalammat oireiden hoitamisen kustannukset Vähemmän resursseja preventioon Enemmän resursseja preventioon SIB 3

4 Vakiomuotoinen SIB vaatii sopivat olosuhteet toimiakseen kaikkien sidosryhmien kannalta ongelmattomasti Modifioituna SIB:n kaltaista rakennetta on mahdollista soveltaa laajemminkin Sopiva sosiaalinen ongelma ja kohdeväestö Sosiaalinen ongelma voi olla hyvin monimuotoinen eikä sen luonne itsessään usein ole este Tarkasteltavan kohderyhmän tulee olla riittävän tarkasti rajattu, jotta vaikutus erottuu riittävän voimakkaasti Tarkasteltavan kohderyhmän tulee olla samalla riittävän suuri, jotta tuotot voidaan jakaa tilastollisesti merkitsevien muutosten perusteella Tarkastelevalle kohdeväestölle on oltava olemassa kontrolliryhmä, johon tuloksia verrataan Vaikuttavuus ja hyödyn saava julkinen organisaatio Vaikuttavuutta kuvaavan mittarin tulee olla riittävän yksinkertainen, jotta sen seuraaminen on helppoa Samalla tulosten myötä saatavien taloudellisten säästöjen tulee olla mahdollisimman hyvin ennustettavissa Vaikuttavuudesta aiheutuvien kustannussäästöjen tulee kohdistua yhdelle toimijalle, joka toimii SIB:n tilaajana Mikäli hyödyt kohdistuvat useille eri organisaatioille, on näiden intressien yhteensovittaminen sopimuksellisesti haastavaa Uskottava menetelmä ongelman ratkaisuun Sosiaalisen ongelman ratkaisevan menetelmän täytyy olla uskottava, jotta sijoittajat kiinnostuvat SIB:stä Positiiviset kokemukset vastaavista helposti ymmärrettävistä ratkaisukeinoista tuovat uskottavuutta Yleisenä esimerkkinä preventiivisten palvelujen tarjonnan puutteen havaitseminen pidemmässä palveluketjussa, jonka loppupäähän ajautuvat asiakkaat aiheuttavat suuria kustannuksia Taloudellinen mallintaminen ja tulokset Mahdollisimman tarkka ja realistinen taloudellinen mallintaminen on tärkeää eri osapuolille Tilaajan täytyy olla vakuuttunut vaikuttavuuden tuomista säästöistä, jotta se on valmis maksamaan tuottoa mittareilla havaituista tuloksista Sijoittajien tulee ymmärtää ja hyväksyä malli ja sen tulokset erilaisissa realistisissa skenaarioissa Lähde: Social Finance

5 Viime vuosina useissa maissa on seurattu Ison-Britannian jalanjäljillä Yhdysvalloissa esitelty SIB act voi kasvattaa Yhdysvaltain SIB-markkinoita nopeasti SIB:ien määrä maailmalla kumulatiivisesti, kpl Iso-Britannia näyttää esimerkkiä muulle maailmalle Ensimmäinen SIB lanseerattiin Isossa-Britanniassa vuonna /2015 Vuoden 2015 maaliskuuhun mennessä SIB:ien määrä on kasvanut 31 kappaleeseen. Näistä 15 on aloittanut kesän 201 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana Maaliskuussa 2015 Ison-Britannian Cabinet Office julkisti 7 uuden SIB:n kilpailutusten voittajat eikä kasvun hidastumisesta ole viitteitä Iso-Britannia Muut maat SIB-markkinoilla kasvua erityisesti USA:ssa SIB:t Ison-Britannian ulkopuolella, kpl Ensimmäinen SIB lanseerattiin Yhdysvalloissa syksyllä 2012 Kesällä 201 Yhdysvaltain kongressissa esiteltiin SIB act, jossa ehdotettiin 300 miljoonan dollarin varaamista vaikuttavuusperusteisiin korvauksiin ja soveltuvuusselvityksiin 1 Euroopassa ensimmäiset SIB:t on lanseerattu syksyyn 201 mennessä Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa Ruotsin ensimmäinen SIB aloittaa 2015 ja rahoittaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyä 2 Lähteet: Social Finance, uutislähteet 5

6 CASE: Ensimmäinen SIB-pilotti Iso-Britanniassa on vähentänyt vapautuneiden lyhytaikaisvankien rikosten uusimista Vähennys ei riittänyt vielä tuomaan ensimmäisiä mahdollisia tuottoja sijoittajille 1 TILAAJA: Oikeusministeriö ja veikkausvoittorahasto 1 2 ONGELMA JA KOHDERYHMÄ: 60 % Alle 12 kuukauden tuomioita vankilassa istuvista täysi-ikäisistä miehistä tekee uuden rikoksen vuoden kuluessa vapautumisestaan Tilaaja 3 Sijoittajat 3 SIJOITTAJAT: 5 miljoonaa puntaa 17 eri sosiaaliseen hyvinvointiin sijoittavalta rahastolta ja järjestöltä 6 VÄLITTÄJÄ JA PALVELUTUOTTAJAT: Voittoa tavoittelemattoman Social Finance -yhtiön perustama organisaatio One Service koordinoi eri tuottajin palveluita: St. Giles Trust tukee vankeja tuomion aikana Ormiston Trust tukee vankien perheitä SOVA tukee vähemmän palveluita tarvitsevia Muut tarpeeseen perustuvat palvelut 5 Välittäjä Palvelutuottajat 5 VAIKUTUS: Kontrolliryhmään verrattuna pilottivankilasta vapautuneiden ensimmäinen vertailujoukko uusi rikoksiaan 8, % vähemmän, mikä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus 90 % luottamustasolla. Toisen ryhmän tulokset saadaan KORVAUS SIJOITTAJILLE: Ensimmäinen mahdollinen korvaus olisi vaatinut 10 % laskun rikoksenuusijoissa. Mikäli ero säilyy yli 7,5 prosentissa, saavat sijoittajat tuottoa pääomalleen vuonna 2016 Kohdeväestö 2 Oikeusministeriö on päättänyt lopettaa SIB:n ennenaikaisesti johtuen vastaavaan preventiiviseen toimintaan tähtäävän kansallisen tason ohjelman lanseeraamisesta 6

7 CASE: Lasten astmaa ennaltaehkäisevää mallia pilotoidaan Kalifornian Fresnossa ennen varsinaisen SIB:n lanseeraamista 1 TILAAJA: Pilottivaiheessa yksityinen järjestö California endowment. Pilottivaiheen loppupuolellakaan ei ole vielä selvää, olisiko varsinaisen SIB:n tilaaja ja korvausten maksaja osavaltio vai vakuutusyhtiöt 2 ONGELMA JA KOHDERYHMÄ: Fresnossa noin 20 prosentilla lapsista on diagnosoitu Astma. Astman kokonaiskustannukseksi on arvioitu 35 miljoonaa dollaria vuodessa. Pilottivaiheessa kohderyhmänä on 200 lasta alemman tulotason perheistä 3 SIJOITTAJAT: Pilottivaiheessa ei varsinaista sijoittajaa: California endowment maksaa pilottivaiheen kustannukset. 1 Tilaaja 3 Välittäjä Sijoittajat 6 VÄLITTÄJÄ JA PALVELUTUOTTAJAT: Pilottivaiheen toimintaa koordinoi Collective Health strategisena neuvonantajanaan Social Finance. Käytännön palvelut tuottaa kaks eri toimijaa: Central California Asthma Collaborativella on useita ohjelmia Astman ehkäisyyn liittyen Clinica Sierra Vista on Fresnossa sijaitseva voittoa tavoittelematon terveydenhuoltoyritys, jolla on mm. terveyskeskuksia 5 Palvelutuottajat 5 VAIKUTUS: Tavoitteeksi on asetettu 30 prosentin vähennys päivystyskäynneissä ja 50 prosentin vähennys vuodeosaston käytössä, mikä vähentäisi kustannuksia lasta kohden noin dollaria vuodessa. Vaikutuksen mittaaminen tapahtuu vakuutusyhtiöiden korvaushakemusrekisterien informaation kautta. Korvaushakemusten perusteella voidaan arvioida aiheutuneet säästöt. Kyse ei ole vielä kyse varsinaisesta Social impact bondista, vaan yksityisrahoitteisesta terveyshyötyihin tähtäävästä hankkeesta, jossa todistetaan potentiaalisille SIB:n tilaajille ja sijoittajille investoinnin kannattavuus Kohdeväestö 2 7

8 CASE: Israelissa tehty suunnitelmat tyypin 2 diabetesta ehkäisevään SIB:iin suomalaistutkimuksen pohjalta Varsinaista Social Impact Bondia ei ole vielä lanseerattu 1 TILAAJA: Suunniteltuja tilaajatahoja kaksi: valtio epäsuorien terveyskustannusten osalta ja terveysvakuutukset suorien terveydenhuollon kustannusten osalta 1 2 ONGELMA JA KOHDERYHMÄ: Tyypin 2 diabetes leviää länsimaisen elämäntyylin yleistyessä ja aiheuttaa valtavan määrän liitännäissairauksia. Kannustamalla laboratoriokokeiden perusteella riskiryhmään kuuluvia pieniin elämäntapamuutoksiin, voidaan tyypin 2 diabetesta vähentää huomattavasti. Tilaaja 3 Sijoittajat 3 SIJOITTAJAT: Ei vielä sijoittajia VÄLITTÄJÄ JA PALVELUTUOTTAJAT: Social Finance Israel tehnyt suunnitelmat SIB:lle jo loppuvuonna Varsinaista SIB:tä ei vielä käynnistetty. 5 VAIKUTUS: Ohjelmaan osallistuvat henkilöt kuuluvat verensokeritasojen tai sokerirasituskokeen perusteella tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään. MITTAAMINEN: Ohjelman lopuksi henkilöt jaetaan uusien laboratoriokokeiden perusteella kolmeen ryhmään: 2 tyypin diabetekseen sairastuneet, edelleen riskiryhmään kuuluvat ja riskiryhmästä normaalitasoille päässeet. 5 Välittäjä Palvelutuottajat 6 Suunnitelma ei ole vielä realisoitunut. Hyötyjen jakautuessa useiden eri toimijoiden kesken yhteyskunnassa on vaikea löytää yksittäistä tilaajatahoa. Akateemisessa tutkimuksessa on todistettu preventiivisten interventiojaksojen vähentävän selvästi riskiryhmien tyypin 2 diabetekseen sairastuvuutta ja taloudelliset suorat ja epäsuorat hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat. Kohdeväestö 2 8

9 Perusmallista poikkeavia Social Impact Bondeja tai vastaavia hankkeita Rajanveto muun vaikuttavuusperusteiden hankinnan ja SIB:n välillä monesti hatara Tilaaja New york City, USA Essex, UK Department of work and pensions, UK Greater London authority, UK New south wales, Australia Massachusetts, USA Fresno, California, USA Council for Voluntary Adoption Agencies, UK Vakiomuotoisesta SIB:stä poikkeava piirre Taattu tuotto: Hyväntekeväisyysjärjestö takasi Goldman Sachsin investoinnin mahdolliset tappiot korkeintaan 25 prosenttiin sijoitetusta pääomasta Vaikuttavuusperusteiset korvauksen edelleen käyttöpääomaksi: Essex maksoi ensimmäiset korvaukset jo 9 kuukauden kohdalla - ne sijoitettiin poikkeuksellisesti edelleen palvelutuotantoon Usean SIB:n aloittaminen yhtä aikaa benchmarkingia varten: 10 SIB:n lanseeraaminen samaan ongelmaan eri menetelmin mahdollistaa tehokkaimpien menetelmien etsimisen Ei säästöjä tilaajalle: Kodittomien auttamisen on laskettu jopa kasvattavan kodittomien henkilöiden palvelukäytön kustannuksia, mutta sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy Ei välittäjää: Palveluita tuottavat voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat tehdä SIB-mallisia sopimuksia ilman välittäjiä, mikäli osaamista ja muita resursseja on riittävästi Palveluntuottaja sijoittajana: Palveluntuottajana toimiva ROCA sijoitti itse 15 % osuuden koko SIB:iin sijoitetusta pääomasta Pilottivaiheessa yksityinen tilaaja-sijoittaja: Yksityinen terveysjärjestö California Endowment rahoittaa astmaa vastaan kehitetyn SIB:n 1. vaiheen ennen varsinaisen SIB:n lanseeraamista Useita tilaajia: Eri alueiden toisistaan irralliset viranomaiset maksavat adoptioperheiden löytämisestä oman alueensa adoptiokotia tarvitseville lapsille Lähde: Social Finance, Oxfordin yliopisto 9

10 Linkkejä syvempään perehtymiseen Social Finance - Introduction to Social Impact Bonds: Health, Social Care and Addiction Perustietoja SIB:sta Early Intervention Foundation Introduction to Social Impact Bonds and Early Intervention Perustietoja SIB:sta ylipäätään sekä lyhyt katsaus 11 olemassaolevasta SIB:stä Social Finance - Foundations for Social Impact Bonds Katsaus erityisesti USA:n SIB-markkinoihin Harvard University Social Impact Bonds: Lessons Learned so Far Käytännön havaintoja SIB:sta UK Ministry of Justice Phase 2 report from the payment by results Social Impact Bond pilot at HMP Peterborough Raportti case Peterboroughn alkuvaiheista Social Finance The California Endowment Awards Grant to Social Finance and Collective Health Lyhyt kuvaus Fresnon Astma-SIB:stä Kaiser Health News - Fresno Pilots Asthma Program Aimed at Tapping Investors for Funds Käytännönläheinen utisartikkeli Freson toiminnasta Social Finance Israel Planning of a Social Impact Bond to Reduce Development of Type 2 Diabetes in High-Risk Pre-Diabetics Suunnitelma tyypin 2 diabeteksen lisääntymistä vastaan 10

11

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Lehto, Tiina: HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Osana Tiedän mitä tahdon! Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisprojektin selvitys- ja suunnitteluvaihetta 2010 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Kajander, Amanda 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi?

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Selvitys erään sosiaalisen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja sosiaalisen yrityksen sosiaalipoliittisista tehtävistä ESR SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

ELOKUVAPROJEKTIN RAHOITTAMINEN JA ELOKUVATEOLLISUUS SIJOITUSKOH- TEENA

ELOKUVAPROJEKTIN RAHOITTAMINEN JA ELOKUVATEOLLISUUS SIJOITUSKOH- TEENA ELOKUVAPROJEKTIN RAHOITTAMINEN JA ELOKUVATEOLLISUUS SIJOITUSKOH- TEENA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen kandidaatintutkielma Laatija: Sampsa Sironen Ohjaaja: KTM Minna Vähäsalo 5.6.2013

Lisätiedot

Design for Government

Design for Government Demos Helsinki Avanto Helsinki Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta Julkaisu 7/2015 Julkaisu on osa Design for Government -hanketta. Hanketta koordinoi Demos Helsinki -ajatushautomo

Lisätiedot

Terveystili terveydenhuollon rahoituksessa

Terveystili terveydenhuollon rahoituksessa Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 4/2005 ARTIKKELEITA Terveystili terveydenhuollon rahoituksessa Jutta Järvelin LL, MSc, tutkija Stakes, Terveystaloustieteen keskus CHESS Markku Pekurinen PhD,

Lisätiedot

YKSITYISEEN TURVALLISUUS- ALAAN VAIKUTTAVAT MUUTOS- TEKIJÄT

YKSITYISEEN TURVALLISUUS- ALAAN VAIKUTTAVAT MUUTOS- TEKIJÄT Teemu Santonen YKSITYISEEN TURVALLISUUS- ALAAN VAIKUTTAVAT MUUTOS- TEKIJÄT Kansainvälisten tutkijoiden näkemyksiä yksityisen turvallisuusalan tulevaisuudesta TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Kansanterveyden haasteet (SALVE)

Kansanterveyden haasteet (SALVE) Kansanterveyden haasteet (SALVE) Ohjelmamuistio 1 TAUSTA 2 1.1 Tutkimuksen ja terveyspolitiikan nykytila 2 1.2 Tärkeimmät kansanterveyskysymykset 3 2 TUTKIMUSOHJELMAN PERUSTELUT 4 3 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT Seppo Kainomaa Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 66 Teemu Rantanen (toim.) KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot