OHJE. Ohje haittaohjelman saastuttamaksi epäillyn Windows-järjestelmän tutkintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE. Ohje haittaohjelman saastuttamaksi epäillyn Windows-järjestelmän tutkintaan"

Transkriptio

1 1/ (13) Ohje 1/2007 Ohje haittaohjelman saastuttamaksi epäillyn Windows-järjestelmän tutkintaan Tämä ohje on tarkoitettu Windows NT -pohjaisella 1 käyttöjärjestelmällä (myöhemmin Windows) varustettujen tietokoneiden käyttäjille. Tässä ohjeessa esitellään tarkistuslistamaisesti hyödyllisimpiä Windows-komentoja, työkaluja ja menetelmiä, joilla haittaohjelman aiheuttama saastuminen, tietomurto, tai muu luvaton käyttö saattaa paljastua. Ohjeessa mainituilla menetelmillä on mahdollista havaita kohtalaisen suuri osa haittaohjelmista tai tunkeutumisista. On kuitenkin olemassa joukko haittaohjelmia ja kohdennettuja hyökkäyksiä, joiden havaitseminen vaatii hyvin korkeaa osaamistasoa eikä ole mahdollista tässä ohjeessa mainituin keinoin. Suurin osa mainituista komennoista toimii sellaisenaan tavallisessa oletusasetuksin asennetussa Windowstyöasemassa ilman ylimääräisten ohjelmistojen asentamista. Komennoista pääosa toimii myös peruskäyttäjän oikeustasolla. Pääkäyttäjän (Administrator) oikeuksia vaativien komentojen kohdalla on maininta asiasta. Ohje on kirjoitettu siten, että ohjeen lukijalta vaadittavan taustatiedon määrä kasvaa ohjeen loppua kohti edetessä. Ohjeen ensimmäiset kappaleet sopivat hyvin peruskäyttäjän luettavaksi, mutta loppupään kappaleet sopivat parhaiten lisätiedoksi edistyneille käyttäjille. Ohje tarjoaa hyvää yleistietoa kaikille tietokoneen käyttäjille, vaikka lukija ei tuntisikaan jokaista esiteltyä menetelmää tai tekniikkaa läpikotaisin. Esiteltyjä komentoja ja työkaluja on ensisijaisesti käytettävä tietokoneen ollessa käynnistettynä ja verkkoyhteyden ollessa aktiivisena (ns. online-tutkinta). Osa esitellyistä tutkintakohteista on myös sellaisia joiden avulla voi saada hyödyllisiä tuloksia vielä tietokoneen sammuttamisen jälkeen (ns. offline-tutkinta), esimerkiksi tutkimalla saastuneeksi epäillyn työaseman kovalevyä jollain muulla työasemalla tai käynnistämällä kone erilliseltä käynnistyslevyltä. Menetelmien kohdalla on mainittu, jos niiden avulla on mahdollista saada hyödyllisiä tietoja myös offline-tutkinnassa. On syytä huomata, että käyttöjärjestelmä käsittelee (lukee, muokkaa, luo, poistaa) suurta määrää tiedostoja tietokoneen sammuttamisen ja käynnistämisen yhteydessä. Mikäli tietokoneelle halutaan online-tutkinnan lisäksi suorittaa myös perinpohjainen offline-tutkinta, tulee onlinetutkinta suorittaa viipymättä ja varoen muuttamasta tutkittavan kohteen tilaa. Kun online-tutkinta on valmis eli kaikki tarvittavat tiedot on saatu kerättyä, kone tulisi sammuttaa "väkivaltaisesti" ottamalla virtajohto/akku irti, jotta esimerkiksi RAM-muistin 2 osia sisältävän sivutustiedoston ei sisältö pääse turmeltumaan. Asianmukainen offline-tutkinta vaatii usein huomattavasti enemmän asiantuntemusta kuin online-tutkinta. Offline-tutkinta kannattaakin usein antaa asiantuntijan tehtäväksi. Tästä syystä tässä ohjeessa keskitytään pääasiassa online-tutkinnan menetelmiin. Tässä ohjeessa esitellyt komennot on kätevintä antaa Windowsin komentokehotteessa (Command Prompt). Muissa kuin Windows Vistassa komentokehotteen saa käynnistettyä valitsemalla Käynnistä -> Suorita ja kirjoittamalla avautuvaan ikkunaan cmd (engl. Start -> Run -> cmd). Windows Vistassa komentokehote kannattaa avata painamalla Ctrl-Shift-Esc ja valitsemalla Tiedosto -> Uusi tehtävä (Suorita...) (engl. File -> New Task (Run...)) ja kirjoittamalla avautuvaan ikkunaan cmd. Komentojen tulosteet kannattaa ottaa talteen myöhempää tarkastelua varten, sekä mahdollista tietoturva-asiantuntijan suorittamaa analyysiä varten. Helpoin tapa on ohjata 1 Kaikki Windows NT-versiot, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 2 Random Access Memory, ohjelmien käyttämä työmuisti

2 1/ (13) komennon tuloste tiedostoon lisäämällä sen perään suurempi kuin -merkki 3 ja tiedoston nimi, esimerkiksi näin: netstat -an > c:\temp\netstat-tuloste.txt 3 Merkintä > ohjaa ohjelman näytölle tulevat tulosteet ja merkintä "2>" ohjaa ohjelman virhetulosteet tiedostoon

3 1/ (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 4 2 Haittaohjelmista yleisesti 4 3 Windows Defender 5 4 Asennetut ohjelmistot (myös offline-tutkinta) 5 5 Verkkoyhteydet Rekisteröidyt ja selvitetyt osoitteet: IPCONFIG Verkkoyhteydet ja verkkoa kuuntelevat palvelut: NETSTAT NetBIOS-nimet ja yhteydet: NBTSTAT Henkilökohtainen palomuuri 7 6 Prosessit 8 7 Tapahtumalokit (myös offline-tutkinta) 8 8 Windowsin rekisteri (myös offline-tutkinta) 9 9 Tiedostojärjestelmä (myös offline-tutkinta) Yleissilmäys tiedostojärjestelmään: TREE Perinpohjainen tiedostolistaus: DIR, lukuisine optioineen Tiedostojen NTFS-käyttöoikeudet: CACLS Edistyneempiä työkaluja tutkintaan Toiminta haittaohjelman löytyessä Lisätietoa

4 1/ (13) 1 YLEISTÄ Haittaohjelmien havaitsemiseen on paitsi hyvin teknisiä, niin myös enemmän tietokoneen käyttäytymisen tarkkailemiseen nojaavia keinoja. Jos esimerkiksi tietokone käyttäytyy poikkeavasti, on syytä epäillä, että työasema on haittaohjelman saastuttama. Poikkeava käytös tarkoittaa esimerkiksi tietokoneen tai sen verkkoyhteyden hidastumista tai pop-up -ikkunoiden jatkuvaa aukeilua. Muita tyypillisiä haittaohjelmatartunnan merkkejä ovat tilanteet, joissa Windowsin tehtävienhallintaa (engl. Task Manager; avataan painamalla Ctrl-Shift-Esc) ei saa auki, tunnettujen virustorjuntayhtiöiden kotisivuille ei pääse tai www-selain ohjautuu itsestään odottamattomille www-sivuille. Myös henkilökohtainen palomuuri tai virustentorjuntaohjelma saattaa raportoida mahdollisista tunkeutumisista tai haittaohjelmatartunnoista. Vähäistä internetin suunnasta tulevaa ja palomuurin torjumaa verkkoliikennettä ei pidä säikähtää. On täysin normaalia, että palomuuri torjuu monenlaisia yhteydenotto- ja hyökkäysyrityksiä. Omalta työasemalta lähteneet ja palomuurimerkinnän jättäneet yhteydet kannattaa sen sijaan tutkia tarkemmin. On myös hyvä huomata, että nykyään monet haittaohjelmat pyrkivät piiloutumaan käyttäjältä ja niiden havaitseminen em. keinoilla on epätodennäköistä. Siksi olisi hyvä kokeilla myös seuraavissa kappaleissa esiteltyjä keinoja. 2 HAITTAOHJELMISTA YLEISESTI Nykyisin haittaohjelmia tuotetaan yhä useammin taloudellisen hyödyn tavoittelua varten. Haittaohjelmien tuottaminen ja levittäminen, sekä niiden avulla haltuun otettujen uhrien hallinta on enenevässä määrin ammattimaisen järjestäytyneen rikollisuuden motivoimaa ja kontrolloimaa. Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että haittaohjelmat ovat tehokkaita, vaikeasti havaittavia, alati muuttuvia ja - ennen kaikkea - teknisesti edistyksellisesti toteutettuja. On luvallista olettaa, että hyökkääjällä on reilu tekninen etumatka puolustajaan nähden. Hyökkääjän ei tarvitse löytää kuin yksi heikko kohta puolustajan pitäisi löytää ne kaikki. Pahin virhe, jonka puolustaja voi tehdä, on vastustajan aliarviointi. Haittaohjelmien saastuttamien koneiden siivoamiseen tulee siis suhtautua suurella varauksella. Usein varminta on eristää työasema verkosta, alustaa (formatoida) sen kovalevy käynnistämällä työasema käynnistyslevyltä ja asentaa käyttöjärjestelmä alusta alkaen uudestaan. Erityisesti bot-haittaohjelmien kohdalla virustorjuntaohjelmistot eivät valitettavasti aina kykene estämään, löytämään tai poistamaan tartuntaa. Haittaohjelmat ovat nykyisin usein ns. monimuotoisia eli ne muokkaavat itseään levitessään uuteen kohteeseen. Näin jokainen saman haittaohjelman yksilö on hieman erilainen kuin muut ja virustorjuntaohjelmistojen on vaikea tunnistaa niitä. Lisäksi esimerkiksi verkon ylitse leviävät haittaohjelmat (mato, worm) hyökkäävät usein työasemien verkkoa kuuntelevien palveluiden puskuriylivuotoja hyödyntämällä, jolloin haittaohjelmakoodi voidaan syöttää suoraan haavoittuvan prosessin muistiin. Näin haittaohjelmatartunta ei välttämättä näy tiedostojärjestelmässä lainkaan, kun tietokone on käynnissä. Mikäli puskuriylivuotohaavoittuvuuden sisältävä ohjelma oli ajossa pääkäyttäjä- tai SYSTEM-tason oikeuksilla, myös haittaohjelma perii tämän korotetun oikeustason. Nykyaikaiset haittaohjelmat pyrkivät yleensä hyökkäämään ensi töikseen palomuuriohjelmiston ja virustorjuntaohjelmiston kimppuun ja lamauttamaan ne, vähintään esimerkiksi häiritsemällä virustorjuntaohjelmiston sormenjälkien päivitystä. Ajantasainen virustorjuntaohjelmisto on kuitenkin välttämätön apuväline haittaohjelmatartuntojen ennaltaehkäisyssä. Muun muassa edellä mainituista syistä työaseman tutkimiseen on suositeltavaa käyttää myös manuaalisia menetelmiä, joita tässä ohjeessa kuvataan. Lisäksi on hyvä huomata, että internetistä löytyy paljon haittaohjelmatartuntojen välttämiseen sekä haittaohjelmien havaitsemiseen ja 00181

5 1/ (13) poistamiseen liittyvää hyvää tietoa. Myös väärää tietoa levitetään, joten sopivan kriittinen asenne on kuitenkin paikallaan. 3 WINDOWS DEFENDER Windows Defender on Microsoftin tuottama ohjelmisto, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä tietoturvaongelmia ja muun muassa auttaa käyttäjää havaitsemaan ja poistamaan mahdolliset vakoilu- tai haittaohjelmat. Windows Defender on esiasennettuna Windows Vistassa ja sen saa ladattua ilmaiseksi Windows XP Service Pack 2:een ja Windows Server 2003 Service Pack 1:een. Windows Defender on käyttökelpoinen apuväline haittaohjelmia etsittäessä. Windows Defender tarkkailee reaaliaikaisesti Windows-järjestelmässä tapahtuvia muutoksia ja ilmoittaa automaattisesti havaitsemistaan tietoturvauhkista. Se esimerkiksi auttaa käyttäjää tarvittaessa poistamaan tai asettamaan karanteeniin havaitun haittaohjelman. Windows Defenderin reaaliaikainen suojaus kattaa muun muassa tärkeimmät Windows-järjestelmän turvallisuusasetukset, Internet Explorerin lisäosat ja asetukset, Windowsiin asennetut ajurit ja Windowsissa toimivat palvelut sekä automaattisesti käynnistyvät sovellukset. Lisäksi Windows Defenderin ohjelmistoresurssien hallinnan (Software Explorer) avulla voi esimerkiksi estää tiettyjä sovelluksia käynnistymästä Windowsin käynnistyksen yhteydessä tai estää yhteydenotot verkosta tiettyihin sovelluksiin. Windows Defender asentuu oletuksena siten, että se päivittää haittaohjelmamäärittelynsä automaattisesti. Windows Defender voidaan myös asettaa etsimään haittaohjelmia ajastetusti. On tärkeää huomioida, että Windows Defender ei korvaa virustorjuntaohjelmistoa eikä yksinään tarjoa riittävää suojaa haittaohjelmia vastaan. Osa Windows Defenderin toiminnoista vaatii pääkäyttäjän käyttöoikeustasoa. 4 ASENNETUT OHJELMISTOT (MYÖS OFFLINE-TUTKINTA) Jotkin yksinkertaiset haittaohjelmat jättävät itsestään helposti havaittavia jälkiä asennettujen ohjelmistojen listaan ja muutamiin muihin paikkoihin. Siksi on suositeltavaa tutkia, mitä ohjelmistoja koneelle on asennettu tai asentunut. Asennettujen ja "oikein" rekisteröityneiden sovellusten lista löytyy komennolla Appwiz.cpl. Myös %ProgramFiles% -tiedostokansio ja HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE -rekisterihaara kannattaa tutkia. Tiedostokansioita pääsee tutkimaan esimerkiksi Windows Explorerin tai edellä esitellyn komentokehotteen avulla. Windows Explorer käynnistetään valinnalla Käynnistä -> Suorita ja kirjoittamalla avautuvaan ikkunaan explorer (engl. Start -> Run -> explorer). Windowsin rekisterin tutkintaan esitellään keinoja kappaleessa 8. 5 VERKKOYHTEYDET Tietokoneen verkkoyhteyksien tila on syytä selvittää välittömästi, kun epäilyt saastumisesta syntyvät. Verkkoyhteyksien kehittymistä on myös syytä tarkkailla aktiivisesti, mikäli esimerkiksi edellä mainittuja epäilyttäviä viitteitä ilmenee. Verkkoyhteyksien tilaa voi tutkia seuraavassa esitellyillä komennoilla ja menetelmillä. 5.1 Rekisteröidyt ja selvitetyt osoitteet: IPCONFIG Komento Ipconfig listaa koneen kaikki verkkokortit sekä niiden fyysiset osoitteet (ns. MAC 4 - osoitteet) ja niitä vastaavat IP 5 -osoitteet. Lisäksi Ipconfig-komennolla on mahdollista nähdä 4 Medium Access Control; Ethernet-lähiverkoissa työasemat yksilöidään niiden verkkokortin MAC-osoitteen perusteella. 5 Internet Protocol; internetiin liitetyt työasemat yksilöidään IP-osoitteen perusteella

6 1/ (13) selvitettyjen DNS 6 -nimien välimuisti tästä voi olla suuresti hyötyä erityisesti botnet-verkkojen hallintapalvelimia jäljitettäessä, esimerkiksi vertaamalla nimiä ja netstat-komennon tuottamaa aktiivisten yhteyksien listaa. Syntaksit: ipconfig /all ipconfig /displaydns Verkkoliittymät ja osoitteet Paikallinen DNS-välimuisti 5.2 Verkkoyhteydet ja verkkoa kuuntelevat palvelut: NETSTAT Monet haittaohjelmat kuuntelevat verkkoa ja odottavat verkon kautta lisäohjeita tai lähettävät tietoa verkon ylitse. Komento Netstat listaa koneen liikennöivät ja kuuntelevat portit. Ennen Netstat-komennon käyttöä kannattaa sulkea kaikki tunnetut verkkoa käyttävät ohjelmat (wwwselain, vertaisverkko-ohjelmistot), jotta verkkoliikennettä ja tulkittavaa informaatiota olisi mahdollisimman vähän. Syntaksit: netstat -a netstat -o netstat -nao Kaikki verkkoyhteydet Verkkoyhteyttä käyttävien prosessien numerot Samat kuin yllä, mutta osoitteet numeerisina Mahdollista myöhempää tutkintaa varten on suositeltavinta ottaa talteen ensisijaisesti numeeriset osoitteet, joskin silmämääräinen tarkastelu on usein helpompaa nimien avulla. Nimiä käytettäessä tulee kuitenkin huomioida, että ne ovat numerosta nimeksi selvitettyjä ns. reverse-tietueita (DNSnimien osalta: PTR-tietueet), eivätkä välttämättä ole yhteneviä nimestä numeroksi selvitettyjen forward-tietueiden kanssa. Onko tutkittavassa koneessa outoja verkkoa kuuntelevia palveluita? Bot-verkoissa usein käytetyt IRC 7 -palvelimet ovat oletuksena TCP 8 -portissa 6667, joskin variaatioita esiintyy joskus. Varminta on ottaa tarkkailuun kaikki yhteydet, jotka jäävät päälle vielä yleisimpien verkkoa käyttävien ohjelmien sammuttamisen jälkeen. Ulkoista verkkoa kuuntelevat portit löytyvät Local Address sarakkeesta riveiltä, joiden tila on LISTENING. Ne voivat olla merkittynä aktiivisen IP-osoitteen tai merkintöjen " " ja "[::]" alla. PID tarkoittaa yhteyttä varaavaa prosessia, jonka voi selvittää kappaleen 6 ohjeilla. Esimerkkituloste: Proto Local Address Foreign Address State PID TCP : :0 LISTENING 1234 TCP : :0 LISTENING Domain Name System; internetissä käytetty palvelu, joka muuntaa domain-nimet (esim. ) internetliikennöinnissä käytetyiksi IP-osoitteiksi (esim ) ja päinvastoin. 7 Internet Relay Chat; internetissä käytetty keskusteluprotokolla, jota haittaohjelmakirjoittajat käyttävät usein haittaohjelmien komentokanavana. 8 Transmission Control Protocol; yhdessä työasemassa voi olla useampia verkkoa käyttäviä sovelluksia, jotka erotetaan toisistaan tyypillisesti TCP-porttien avulla

7 1/ (13) Lähteekö tutkittavasta koneesta lukuisia yhteydenottoyrityksiä outoihin kohdeosoitteisiin siten, että ne ovat SYN_SENT-tilassa? Usein ne ovat myös samasta osoiteavaruudesta, joskaan eivät välttämättä aivan peräkkäisistä osoitteista. Entä onko koneesta aktiivisia yhteyksiä outoihin osoitteisiin? Aktiivinen yhteys on ESTABLISHED-tilassa ja Foreign Address-kentässä näkyy kohdeosoite: Proto Local Address Foreign Address State TCP : :6667 ESTABLISHED Hakukone Google (www.google.fi) on hyvä työkalu liikennöivien ja kuuntelussa olevien porttien ja kohdeosoitteiden merkitystä selvitettäessä. Google-haulla voi nopeasti tarkistaa käyttääkö jokin tunnettu haittaohjelma epäilyttävältä vaikuttavaa porttia tai DNS-nimeä. 5.3 NetBIOS-nimet ja yhteydet: NBTSTAT Joskus saattaa olla hyödyllistä tietää, mitä NetBIOS 9 -osoitteita ja -yhteyksiä (NetBIOS over TCP/IP:tä kutsutaan myös lyhenteellä NBT) koneesta on otettu. Nykyään Windows-työasemissa ei usein ole edes asennettuna NBT-ajureita, jolloin ao. komennot eivät toimi eikä tällöin mahdollisten haittaohjelmienkaan Netbios-yhteyksistä tarvitse suuresti kantaa huolta, poikkeuksia tähän esiintyy harvoin. Syntaksit: nbtstat -c nbtstat -r nbtstat -S nbtstat -s NetBIOS-nimien välimuisti NetBIOS-välimuistin tila NetBIOS-yhteydet, numeerisina NetBIOS-yhteydet, niminä Esimerkkitulosteita: NetBIOS Remote Cache Name Table Name Type Host Address Life [sec] NIMI <20> UNIQUE NetBIOS Connection Table Local Name State In/Out Remote Host Input Output NIMI <00> Connected Out MB 146KB 5.4 Henkilökohtainen palomuuri Jos työasemassa on ns. henkilökohtainen palomuuri (työasemapalomuuriohjelmisto), tarkista ja ota varmuuden vuoksi talteen myös kaikki sen tarjoamat lokitiedot. Talteenoton toimintatapa 9 Network Basic Input/Output System; Netbios over TCP/IP on protokolla, jota käyttäen eräät vanhemmat sovellukset kommunikoivat TCP/IP-verkon ylitse

8 1/ (13) vaihtelee suuresti eri valmistajien tuotteiden välillä, mutta lähes kaikista henkilökohtaisista palomuureista löytyy jonkinlainen raportointitoiminto. 6 PROSESSIT Windows-järjestelmissä suoritettavana olevat sovellukset koostuvat yhdestä tai useammasta prosessista. Käyttäjän näkökulmasta lähes jokaiseen suoritettavaan ohjelmaan, myös haittaohjelmaan, liittyy prosessi. Käyttöjärjestelmän prosessilistausta tutkimalla voi selvittää onko työasemalla käynnissä ohjelmia, joiden ei kuuluisi olla ajossa. Hyvä työkalu tähän on Windowsin tehtävienhallinta, joka aukeaa Ctrl-Shift-Esc -näppäinyhdistelmällä. Tehtävienhallinnan Prosessitvälilehti (Processes) on kiintoisa. Joskus jokin työasemaan tunkeutunut haittaohjelma saattaa estää tehtävienhallinnan avaamisen. Osa haittaohjelmista myös piiloutuu tehtävienhallinnalta, mutta näkyy muilla tavoin. Tällöin prosessien listaamiseen ja hallintaan voi käyttää esimerkiksi komentoja Tasklist ja Taskkill (em. komennot eivät löydy Windows XP:tä aikaisemmista Windowsversioista, eivätkä Windows XP Home:sta). Syntaksit: tasklist Prosessilistaus tasklist /m Prosessit ja niiden lataamat DLL-modulit tasklist /svc Prosesseja vastaavat palvelut taskkill /pid 123 Tapa prosessi, jonka tunniste (ID) on 123 taskkill /f /im notepad.exe Tapa väkisin prosessi, jonka nimi on notepad.exe Tämän ohjeen kappaleessa 10 on lueteltu työkaluja (Process Explorer, PsTools, PsFile), joita voi myös käyttää muun muassa prosessien hallintaan ja tarkasteluun. Edellä mainitut työkalut toimivat useimmissa Windows-versioissa. Prosessilistauksen voi lukea lisäksi WINMSD-komennon (MSInfo32.exe, hakemistopolku mainittu alla) avulla. Mielenkiintoisia kohtia ovat Software Environment -haaran alta Network Connections, Running Tasks, Loaded Modules ja Services. Em. listauksen voi tulostaa myös.nfo -tiedostoon (allaolevassa msinfo.nfo) komennolla: "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\MSInfo\MSINFO32.exe" /nfo msinfo.nfo /categories +all Vastaavasti listauksen voi tulostaa tekstitiedostoon komennolla: "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\MSInfo\MSINFO32.exe" /report msinfo.txt /categories +all On hyvä huomata, että Msinfo.exe:n suorittaminen voi kestää hieman totuttua pidempään. Erityisesti tulosteesta voi etsiä prosesseja, joilla on asialliselta kuulostava nimi, mutta ne on käynnistetty epätavallisista paikoista tiedostojärjestelmässä. Myös prosessi, jonka nimi vaikuttaa täysin satunnaiselta merkkijonolta, kannattaa tutkia tarkemmin. Lisäksi kannattaa tarkistaa, että järjestelmäajureihin (järjestelmäohjain, System Driver) liittyvät.sys -tiedostot eivät ole c:\windows\system32\ -hakemistossa vaan c:\windows\system32\drivers\ -hakemistossa tai c:\program files\ -hakemiston alla. Jos poikkeuksia löytyy, on hyvä tutkia tarkemmin minkä kaltaisesta ajurista on kyse. 7 TAPAHTUMALOKIT (MYÖS OFFLINE-TUTKINTA) Windowsin lokitoiminnallisuus ei ole alun perin tarkoitettu tietomurtojen selvitykseen eikä se toimi selvitystarkoituksessa hyvin, mutta on parempi kuin ei mitään. Kaappaus saattaa tapahtumahetkellä tai sen jälkeen aiheuttaa sivuoireita, joista jää jälkiä lokiin. Windowsin 00181

9 1/ (13) lokisovellus käynnistetään komennolla Eventvwr.msc. Lokisovelluksen käyttö vaatii pääkäyttäjän käyttöoikeustasoa. Lokisovelluksesta voi tulostaa lokitiedoston aktivoimalla jonkin lokihaaran hiirellä klikkaamalla ja valitsemalla lokisovelluksesta Toiminto -> Vie luettelo (Action -> Export List). Turvallisuus (Security) ja järjestelmälokien (System) lisäksi myös sovellusten (Application) lokeista voi löytyä hyödyllistä tietoa. Mikäli bot-verkon kontrollikanavana käytetään kohteeseen (yleensä hyökkääjän toimesta) asennettua IRC-palvelinta, sen lokiominaisuudet on yleensä huolellisesti kytketty pois päältä. Tämä kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi tarkistaa. 8 WINDOWSIN REKISTERI (MYÖS OFFLINE-TUTKINTA) Windowsin rekisteri toimii yleisenä tietokantana, johon Windows-käyttöjärjestelmä ja sovellusohjelmat tallentavat monenlaista tietoa. Windowsin rekisterin avulla on muun muassa mahdollista käynnistää sovelluksia automaattisesti (ilman käyttäjän toimia) aina, kun työasema käynnistetään. Myös monet haittaohjelmat hyödyntävät rekisteriä käynnistyäkseen automaattisesti Windowsia käynnistettäessä. Windowsin rekisteriin pääsee käsiksi myös offline-tutkinnassa, mutta rekisterin tutkiminen on hyvä aloittaa jo työaseman ollessa päällä. Työkaluina kannattaa käyttää soveltuvin osin Windowsin rekisterityökaluja, joita ovat Regedit.exe ja Regedt32.exe. Windows Resource Kitin 10 mukana tulee myös Reg.exe-niminen komentorivityökalu. Erityisesti Run-, RunOnce- ja RunServices -haarat (polku mainittu alla 11 ) kannattaa tutkia (sekä HKLM- että HKCU-rekisterihaaroista 12 ): \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run Myös Services-, Internet Settings- ja Winlogon\Notify -haarat voivat olla mielenkiintoisia: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon\Notify\ Kattava listaus kaikista muista sovelluksia "salaa" käynnistävistä rekisteripoluista löytyy Silent Runners -sivuston kautta 13. Lisäksi esimerkiksi Windows Sysinternalsin 14 tarjoaman ilmaisen AutoRuns-työkalun avulla voi myös kätevästi tarkastella kaikkia Windowsin rekisterin kautta automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä käynnistymään määriteltyjä ohjelmia. Autoruns toimii kaikissa 32-bittisissä Windows-versioissa. HUOM: Regedt32.exe:n Export-toiminteella on mahdollista tulostaa rekisteri osina tai kokonaan tekstitiedostoon siten, että mukaan tulee myös rekisteriavaimen viimeisin muutosaika! Windowsin Rekisterirakenne vaihtelee hieman eri Windows-versioiden välillä, kaikkia mainituista haaroista ei löydy kaikista Windows-järjestelmistä 12 HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINE, HKCU = HKEY_CURRENT_USER

10 1/ (13) rekisterin muokkaaminen vaatii asiantuntemusta ja ennen mahdollisia muokkaustoimenpiteitä on tärkeää ottaa rekisteristä varmuuskopio. 9 TIEDOSTOJÄRJESTELMÄ (MYÖS OFFLINE-TUTKINTA) Pääosa haittaohjelmista jättää jälkiä tiedostojärjestelmään, joten haittaohjelmatartuntaa epäiltäessä on syytä tutkia mitä tiedostojärjestelmästä löytyy. Suositeltavia tutkintakohteita ovat seuraavat: %SystemRoot%\ Yleensä C:\WINDOWS tai C:\WINNT %SystemRoot%\System32\ %SystemRoot%\System32\drivers\etc\HOSTS %SystemRoot%\Debug\ %ProgramFiles%\ Yleensä C:\Program Files %SystemDrive%\ Yleensä C:\ %Userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files Myös tiedostojärjestelmän kautta on mahdollista käynnistää sovelluksia työaseman käynnistyksen yhteydessä. Näitä tiedostoja hakemistoja ovat mm.: C:\Windows\Win.ini C:\Windows\System.ini C:\Documents and Settings\<käyttäjänimi>\Start Menu\Programs\Startup\ C:\Users\<käyttäjänimi>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Myös Default User ja All Users -profiilit sisältävät joskus kiinnostavaa tietoa. Eräät SYSTEMoikeuksin toimivat haittaohjelmat käyttävät niitä työtilanaan. Muissa kuin Windows Vistassa profiilit löytyvät hakemistopoluista: C:\Documents and Settings\Default User\ C:\Documents and Settings\All Users Windows Vistassa vastaavat polut ovat: C:\Users\Public\ C:\Users\Default\ 9.1 Yleissilmäys tiedostojärjestelmään: TREE Komento Tree tuottaa nopean yleissilmäyksen tiedostojärjestelmän rakenteesta ja koneessa olevista tiedostoista. Tutki, onko jotakin uutta ja outoa ilmestynyt. Syntaksit: tree C:\ /a tree C:\ /a /f Listaa kansiorakenteen Kansiorakenne + tiedostot 9.2 Perinpohjainen tiedostolistaus: DIR, lukuisine optioineen Dir-komennolla on mahdollista kaivaa monenlaisia mielenkiintoisia tietoja epäilyksenalaisista tiedostoista

11 1/ (13) Syntaksit (tulosteet kannattaa ohjata tiedostoon): dir /s /-c /tc /od * dir /s /-c /ta /od * dir /s /-c /tw /od * dir /s /-c /q * dir /s /-c /tc /od /ah * dir /s /-c /ta /od /ah * dir /s /-c /tw /od /ah * dir /s /-c /q /ah * Tiedostot luontiajan mukaan järjestettynä Tiedostot viimeisen käyttöajan mukaan Tiedostot viimeisen muokkausajan mukaan Listaa tiedostojen omistajan Samat kuin edellä piilotiedostoille 9.3 Tiedostojen NTFS-käyttöoikeudet: CACLS Cacls näyttää ja muokkaa tiedostojen käyttöoikeuksia. Syntaksi: cacls C:\ /T /C Listaa koko C-levyn oikeudet HUOM: Cacls on ajettava riittävän korkealla käyttöoikeustasolla, jotta komento näyttäisi kaikkien tiedostojen käyttöoikeudet. Windows Vistassa kannattaa käyttää Icacls -nimistä kehittyneempää komentoa edellä mainittuun tapaan eli samoilla optioilla. 10 EDISTYNEEMPIÄ TYÖKALUJA TUTKINTAAN Oletusasetuksin asennetun Windowsin vakiokomennoilla ja työkaluilla on työlästä hankkia kaikkea informaatiota, jota hieman perinpohjaisempaan tutkintaan tarvitaan. Onneksi Windowsin prosessien, rekisterin, tiedostojärjestelmän ja verkkoyhteyksien tutkintaan on kuitenkin saatavilla ilmaisia työkaluja, jotka helpottavat tutkintaa huomattavasti. On hyvä huomioida, että tässä kappaleessa mainittujen työkalujen käyttö ja tulosten tulkinta vaatii laajaa osaamista. Lisäksi monien mainittujen työkalujen käyttö vaatii pääkäyttäjän käyttöoikeustasoa. Esimerkiksi Windows XP:tä edeltävissä versioissa ei ole mahdollista helposti yhdistää liikennöivää verkkopalvelua tai -sovellusta aktiiviseen prosessiin. Windows Sysinternals tarjoaa tätä tarkoitusta varten parikin ilmaista työkalua: TCPView on graafisella käyttöliittymällä varustettu työkalu, joka tuo edellä esiteltyyn netstat-komentoon tämän kaivatun lisäominaisuuden ja paljon muuta. Muita Windows Sysinternalsin käteviä tutkintatyökaluja ovat Process Explorer, Handle, PsTools, Regmon, Filemon, ListDLLs, TDImon ja RootkitRevealer. Nykyään eräät haittaohjelmat piilottavat tavallisimmat haittaohjelman tunnusmerkit (esim. prosessit, tiedostot ja rekisteriavaimet) ns. rootkit-tekniikan avulla, jolloin edellä mainituilla keinoilla ei ole mahdollista todeta haittaohjelmaa. Muun muassa edellä mainittu RootkitRevealer ja maksuton rootkitien havaitsemiseen ja poistamiseen tarkoittu GMER 15 ovat hyödyksi erityisesti tämän kaltaisissa tilanteissa. GMER toimii Windows NT/2000/XP -järjestelmissä. Myös muita maksullisia ja maksuttomia rootkitien havaitsemiseen ja poistamiseen tarkoitettuja ohjelmia on olemassa. Rootkitien havaitsemiseen tarkoitettujen ohjelmien havaitsemisvarmuus ei ole aivan täydellinen, joten tulosten varmentamiseen voi käyttää useampaa ohjelmistoa. Kun rootkit on havaittu, se voidaan poistaa esimerkiksi käynnistämällä tietokone käynnistyslevyltä tai toiselta loogiselta kovalevyasemalta, jolloin rootkitin piilottamat tiedostot, mukaanlukien itse rootkit, saadaan näkyviin ja voidaan poistaa. Rootkitin poistaminen on vaikeaa ja vaatii paljon osaamista,

12 1/ (13) joten se on syytä antaa asiantuntijan tehtäväksi tai tehdä käyttöjärjestelmälle täydellinen uudelleenasennus. Myös esimerkiksi Foundstonella 16 on ilmaisia työkaluja, joilla voi tutkia Internet Explorerin välimuistia (Pasco) ja evästeitä (Galleta) sekä Windowsin roskakorin tilaa (Rifiuti). Heillä on myös vastaavia työkaluja kuin edellä mainitut Windows Sysinternalsin tuotteet, esimerkiksi Vision ja F- Port. Lisäksi esimerkiksi mynetwatchmanin SecCheck SCU 17 on helppokäyttöinen työkalu, joka kerää automaattisesti työasemasta haittaohjelmiin liittyvää tietoa ja lähettää sen analysoitavaksi mynetwatchmanin palvelimelle. SecCheck SCU raportoi analyysin tulokset, sekä www-sivun muodossa että kirjoittamalla lokitiedoston työasemalle. Helix 18 on kattava "työkalupakki" myös Windows-järjestelmien tutkintaan. Helix jaetaan.isolevykuvana, jonka voi kirjoittaa CD-levylle. Helix-CD toimii käynnistyslevynä, jolta voi käynnistää tietokoneen ja joka ei tee muutoksia isäntäjärjestelmään. Helixissä on Windows-osio, joka sisältää paljon hyviä työkaluja Windows-järjestelmän tutkintaan. Microsoft tarjoaa ilmaiseksi ladattavissa olevaa Change Analysis Diagnostic Tool -työkalua 19 Windows XP SP2-järjestelmissä tapahtuneiden muutosten havainnointiin. Työkalun avulla käyttäjä saa tietoa käyttöjärjestelmän sekä asennettujen ajurien, ohjelmistojen, ActiveX-komponenttien sekä selainlaajennusten muutoksista järjestelmässä. Vertailuhistorian pituus on melko vapaasti valittavissa. Työkalu tuottaa raportin XML-tiedostona, jota voi tutkia esimerkiksi tekstieditorilla ja jonka voi ottaa talteen myöhempää selvitystä varten. Kirjoitushetkellä Change Analysis Diagnostic Tool toimii vain Windows XP SP2:n englanninkielisessä versiossa. 11 TOIMINTA HAITTAOHJELMAN LÖYTYESSÄ Jos havaitset merkkejä vakavasta haittaohjelmatartunnasta tietokoneessasi, on suositeltavaa noudattaa :n tietoturvaloukkaustilanteista antamaa ohjetta 20 tai lievemmissä tapauksissa kytkeä järjestelmä irti verkosta ja puhdistaa se omatoimisesti. 12 LISÄTIETOA Englanninkielisiä lisätietoja haittaohjelman saastuttamaksi epäillyn työaseman tutkinnasta saa seuraavista linkeistä: Microsoft TechNet -artikkeli Windows-työaseman tutkimisesta. Windows Defenderin suomenkielinen sivusto. Roger Grimesin artikkeli (.doc-muodossa) haittaohjelmien sijoittumisesta Windows-järjestelmään

13 1/ (13) Forensics Wiki-sivusto, joka sisältää paljon englanninkielistä tietokoneiden selvitykseen ja tutkintaan liittyvää tietoa. Jamie Morrisin englanninkieliset artikkelit Windows Vistan tutkinnassa huomioitavista seikoista: Online-virustutkia löytyy seuraavista: Myös seuraavista linkeistä saattaa olla hyötyä haittaohjelmia etsittäessä:

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita

Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita Miksi SmartView v4.1 ei suostu avaamaan lämpökuvia? Mikäli SmartView-ohjelmiston täysversio 4.1 ladataan suoraan nettisivuilta, jotkin tietokoneet

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur työasema-asennuksen.

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

TCP/IP-protokollat ja DNS

TCP/IP-protokollat ja DNS TCP/IP-protokollat ja DNS Oma nimi Raportti pvm Sisällys 1 TCP/IP...1 1.1 TCP-protokolla...1 1.2 IP-protokolla...1 2 DNS-järjestelmä...1 2.1 Verkkotunnukset...2 2.2 Nimipalvelimet...2 2.2.1 Nimenselvitys...2

Lisätiedot

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset Toukokuu 2014 2 (7) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 3 Selaimet... 3 3.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)... 3 3.1.1 Zoom-asetus... 3 3.1.2 Pop-up Blocker... 3 3.2

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Inteno FG101 R2 modeemi - päivitysohje

Inteno FG101 R2 modeemi - päivitysohje 1 (8) Inteno FG101 R2 modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno Broadband

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD ohje

Fiscal Media Server STD ohje Fiscal Media Server STD ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Server STD

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (21) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Asennusohje Toukokuu 2013 2 (21) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 1: Microsoft Windows Server 2008 käyttöjärjestelmän asennus ja AD, DNS ja DHCP palveluiden käyttöönotto Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Domain

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD -ohje

Fiscal Media Server STD -ohje Fiscal Media Server STD -ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 3.1. Uudet ominaisuudet 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto HUOM! Nämä ohjeet ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus Octave-opas Mikä on Octave ja miksi? Asennus Käynnistys ja käyttöliittymä Komennot tiedostojen hallintaan SciTE-editor.m-tiedostot Ohjeita muualla Mikä on Octave ja miksi? Octave on numeeriseen laskentaan

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Korjattu 13.01.01 Tärkeää: Ennen lisenssin hakemista tulee luoda PTC tili. Tästä on erillinen ohje, jonka on joko tullut tämän dokumentin yhteydessä tai sen saa

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

AinaCom Skype for Business. Asennusohje

AinaCom Skype for Business. Asennusohje AinaCom Skype for Business Asennusohje 19.11.2015 Sisällys 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 3 2 Windows työasemat... 3 2.1 Windows työasemavaatimukset... 3 2.2

Lisätiedot

Ohje Hosted.fi SharePoint

Ohje Hosted.fi SharePoint Ohje Hosted.fi SharePoint Käyttöönotto 09.05.2011 Anvia Hosting Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki Puhelin 0207 7682 00 Fax 0207 7682 01 Y-tunnus 1666661-6 Kotipaikka: Helsinki www.anvia.fi Dokumentin

Lisätiedot

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN Sivu 1(5) Windows XP SP2 www.procountor.com Windows XP:n Service Pack 2:n (SP2) mukana tulee Internet Explorer 6:een mukaan pop-up ikkunoiden esto toiminto. ProCountor -Taloushallinto-ohjelmistossa voidaan

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

Harjoitus 3 Antti Hartikainen

Harjoitus 3 Antti Hartikainen Harjoitus 3 Antti Hartikainen s1300760 DP13S3A 2. Suunnitellaan ja asennetaan työasema yrityskäyttöön: a. Virtual Box guest additions (selvitä netistä mikä tämä on) b. Office työkalut (valitse itse sopivin

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus 1 McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus Asennuksen vaiheet: 1. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 asennus 2. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 On-Access Scan:n konfigurointi 3. Automaattisten päivitysten

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Avautuvasta ponnahdusvalikosta valitse kohta Always allow Pop-ups from This Site / Salli aina tämän sivun ponnahdusikkunat

Avautuvasta ponnahdusvalikosta valitse kohta Always allow Pop-ups from This Site / Salli aina tämän sivun ponnahdusikkunat 1. JOS SISÄÄNKIRJATUMINEN EI ONNISTU Verkkometsäsuunnitelman jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus. Jotta tunnus pystytään lukemaan täytyy selaimen sallia tiedon lähettäminen internetissä.

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Kristopher Vuorela UBUNTUN ASENNUS JA ALKEET 206101312 Linux järjestelmät Lukukausi: Kevät 2015 Työ valmistui: 15.04.2015

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot