NT4 -käyttöjärjestelmän palvelimiin ja työasemiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NT4 -käyttöjärjestelmän palvelimiin ja työasemiin"

Transkriptio

1 Älä hanki migreeniä migraatiosta Nyt on korkea AIKANT päivittää Windows NT4 on yhä monen suomalaisen yritysverkon selkäranka. Veteraani on kuitenkin lähdössä eläkkeelle, joten nyt on korkea aika pohtia seuraajan hankintaa. TEKSTI: KIMMO ROUSKU PIIRROS: ERIC LERAILLEZ Microsoft julkisti Windows NT4 -käyttöjärjestelmän palvelimiin ja työasemiin vuonna Suomessa useat yritykset siirtyivät siihen vuosina Samoihin aikoihin markkinoille tuli Office 97 -toimisto-ohjelmisto. Parivaljakko NT & Office 97 on osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi ratkaisuksi ja useissa yrityksessä se muodostaa edelleen keskeisimmän työvälineen. Nyt on kuitenkin korkea aika päivittää uusiin työvälineisiin. TUKIPALVELUT LOPPUVAT NT4-käyttöjärjestelmä sekä työasemissa että palvelimissa on ollut sitä kustannus- tehokkaampi ratkaisu mitä pitempään sitä on käytetty. Sama koskee Office 97:ää. Microsoft lopettaa NT4-palvelintuen vuoden 2004 lopussa, jonka jälkeen edes kriittisiä tietoturvapäivityksiä ei siihen enää tuoteta. NT4-työasematuki loppuu Pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että maailmalla alkaa kiertää tietokonemato, joka käyttää NT4:ssä olevaa tietoturvaaukkoa, johon Microsoft ei enää tee korjausta. Tällöin on mahdollista, että edes virustorjuntaohjelma ei pysty estämään madon leviämistä ja madosta tulee jatkuva riesa lähiverkkoon. Huomioitavaa on myös, että Office 97 -tuotetuki loppui jo Microsoft on julkistanut NT4:n jälkeen Windows ja Windows palvelinohjelmistot, Windows ja XP -työasemaversiot sekä Office 2000-, XP- ja ohjelmaversiot. Valinnanvaraa siirtyä eri versioihin on siis ollut. Tuotetuen loppumista voidaan pitää pakottavana syynä vaihtaa nykyaikaisempiin tuotteisiin. Toinen merkittävä seikka on tuoreempien versioiden tuomat uudet mahdollisuudet. Suurimmat parannukset uudemmissa käyttöjärjestelmissä vaikuttavat ennen kaikkea tukihenkilöiden elämään. Loppukäyttäjille käyttöjärjestelmän merkitys on vähentynyt, koska työskentely tapahtuu käyttöjärjestelmän päällä toimivilla sovelluksilla. Toki Office XP tai 2003 on huomatta- 50 MikroPC 4 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

2 > vasti monipuolisempi kuin Office 97, mutta tavallisten loppukäyttäjien toimintatapa on usein sellainen, että uusien versioiden edut jäävät hyödyntämättä ilman oikeanlaista koulutusta. Suurimmat loikat Microsoft on tehnyt Outlook-sähköpostiohjelmistolla, jonka uusin 2003-versio on merkittävä parannus myös edellisestä versiosta loikkaaville. KANNATTAAKO INVESTOINTI? Kun tietohallinto esittää organisaatiojohdolle siirtymistä uusiin käyttöjärjestelmiin ja toimisto-ohjelmistoihin, edellä esitetyt pakottavat tietoturvasyyt ovat yleensä riittävä peruste uusiin investointeihin. Samassa yhteydessä kannattaa tehdä sekä TCO- (total cost of ownership) että ROI- (return of investment) laskelmia, joilla hankintaa voidaan perustella myös taloudellisilla perusteilla. Päivitystilanteessa saattaa tulla esille mittava vanhojen palvelimien ja työasemien uusimistarve, jotta Windows palvelinohjelmistot ja Windows XP ja Office 2003 saadaan toimimaan. Tällöin kannattaa katsoa tulevaisuuteen ja miettiä tuotteiden vakiointia pitemmäksi ajanjaksoksi tai arvioida normaalin kolmen vuoden sijaan neljän tai jopa viiden vuoden leasing-aikaa konehankinnoille. Windows XP -käyttöjärjestelmän seuraaja tulee todennäköisesti vuonna 2006, Windows palvelinversion seuraaja vuonna 2007 ja samoin seuraavaa Officea kannattaa odottaa aikaisintaan Entä jos jättäisimme nuo väliin? Mikäli NT4/Office 97-ympäristöllä tultiin toimeen jopa seitsemän vuotta, miksei sama voisi toistua merkittävästi nykyaikaisemmilla tuotteilla ja huomattavasti tehokkaammilla laitteistoilla? Tällöin uusien laitteiden käyttöiäksi voitaisiin laskea jopa kyseisten tuotteiden elinikä! Siis jättämällä seuraava päivityskierros väliin, päästäisiin nykyversioilla lähelle niiden tukikauden päättymistä, joka on Windows XP:llä , Windows 2003:lla ja Office 2003:lla Ad-projektin muistilista 1. Palvelin- ja työasemien client access -lisenssien päivittäminen tai hankinta. 2. Olemassa olevien palvelinohjelmistojen W2k3-yhteensopivuuden tarkastaminen ja tarvittavat laite- ja ohjelmapäivitykset. 3. Lähiverkko-, tietoliikenne-, palvelin- ja työasemadokumentoinnin ajantasaistaminen. 4. Windows palvelimen ja ennen kaikkea active directoryn opiskeleminen ennen suunnitteluvaihetta. 5. Ad:n loogisen (OU-malli) ja fyysisen rakenteen suunnittelu, toimialuerakenne & tietoliikenne. 6. Käytettävien palveluiden suunnittelu (dns-toteutus, dhcp, dfs, vss, efs, verkkoprofiilit). 7. Toimialueen ja palvelimien tietoturvaasioiden määrittäminen ja jatkossa tietoturvapäivitykset. 8. Ryhmäkäytäntöjen (group policy) tehokas hyödyntäminen. 9. Ad:n, palvelimien ja datojen varmistaminen jatkossa. 10. Testiverkon rakentaminen esimerkiksi ryhmäkäytäntöjen ja muiden verkkotoimintojen testaamiseksi (voidaan toteuttaa hyvin virtuaalipalvelinohjelmistoilla). Yritys- ja kehitysohjelmistot Päivämäärä, jolloin yleisesti saatavilla Vuotta Vuotta Perustukijakso (5 vuotta) Laajennetun tuen jakso (2 vuotta) Omatoimisen tuen jakso (8 vuotta) Lähde: Microsoft Microsoftin yritys- ja kehitysohjelmistojen tukipalvelut jakautuvat perustuen, laajennetun tuen sekä omatoimisen onlinehuollon tukijaksoihin kaikkiaan kahdeksan vuoden aikana. Lisätietoja osoitteessa: support.microsoft.com/default.aspx?pr=lifecycle. Microsoftin käyttöjärjestelmien ja muidenkin keskeisten ohjelmistojen tukipalveluiden päättymisajankohta löytyy osoitteesta Sivulla kerrotaan tarkat päivämäärät, koska tuote on tullut yleisesti saataville sekä koska perustuki ja laajennettu tuki loppuvat. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 4 /

3 Kaikkeen edelliseen vaikuttaa merkittävästi se, millainen lisenssipolitiikka organisaatiossa on valittu Microsoft-tuotteiden suhteen. Jos tuotteille on olemassa ylläpitosopimus eli uusien versioiden käyttöönotto ei aiheuta ylimääräisiä lisenssikustannuksia, seuraavien versioiden päivittäminen on lähes pakollista. Muuten kalliit vuosittaiset ylläpitomaksut menevät harakoille. NT4-PALVELIMESTA 2003-PALVELIMIIN Windows palvelimien päivitysprojektiin vaikuttaa usea asia: käytössä olevien NT4-palvelimien ja toimialueiden lukumäärä, fyysisten toimipaikkojen lukumäärä (site) sekä toimipaikkoja yhdistävien tietoliikenneyhteyksien nopeus. Mikäli organisaatio toimii yhdessä fyysisessä toimipaikassa ja sillä on yksi ainoa toimialue, jossa on muutama NT4-palvelin, voidaan päivitys suorittaa periaatteessa vaikkapa yhdessä illassa. W2k3 Active Directory -ympäristöön (ad) siirtyminen pitää toteuttaa huolellisesti suunnitellulla käyttöönottoprojektilla. Projekti voidaan toteuttaa omin voimin etukäteen asioita runsaasti opiskellen tai se voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain ad-projekteja toteuttaneille yrityksille. Yksi suurimmista vaaroista itse hoidettavissa ad-projekteissa on se, että asiat tehdään liian monimutkaisesti tai jopa virheellisesti. Riski on myös se, että useita hyödyllisiä seikkoja jää hyödyntämättä, koska niistä ei ole ollut joko tietoa tai osaamista. Tämän takia suosittelen riittävän laajaa projektiin osallistuvien tahojen koulutusta, mukaan luettuna tietohallinnosta vastaavat henkilöt! Active Directory ja muut käyttöönotettavat uudet ohjelmistot ovat jatkossa entistä enemmän organisaation ja tietohallinnon strategisia työvälineitä. Jotta tietohallinto voi suunnitella niiden hyödyntämistä, pitää sen tietää niiden tarjoamat mahdollisuudet. Pelkästään sivusta seuraamalla niitä ei voi oppia. TIETOLIIKENTEEN ASEMA KOROSTUU AD- YMPÄRISTÖISSÄ Mitä monimutkaisempi olemassa oleva NT4-verkko on, sitä vaativammaksi adprojektin suunnittelu tulee. Hankala ympäristö voi olla organisaatio, jolla on useita kymmeniä ympäri Suomea tai maailmaa Ad-palvelimien roolitus ja replikointi W2k3 -palvelinverkko rakentuu Active Directory -hakemiston varaan. Vaikka ad voidaan rakentaa yhden ainoan toimialueen ohjauspalvelimen (dc, domain controller) varaan, on suositeltavaa asentaa aina käyttöön vähintään kaksi dc-palvelinta, joista toinen päästää käyttäjät verkkoon vaikka toinen olisi alhaalla. Ad:n tietokanta ja replikointi poikkeavat NT4:stä siinä, että jokainen dc-palvelin sisältää täysin vapaasti päivitettävissä olevan tietokannan. Jokaiseen tietoliikenneyhteyden päässä olevaan erilliseen fyysiseen toimipisteeseen suositellaan sijoitettavaksi oma ohjauspalvelin, jotta työasemien verkkoonkirjautuminen ja dns toimivat etäpisteissä sujuvasti. NT4 pohjautuu Primary DC- (pdc) ja Windows palvelimen roolienhallinta onnistuu nyt velhon avulla aikaisempaa helpommin. Backup DC -palvelimiin (bdc), joissa kaikki muutokset kulkevat pdc:n kautta ja bdc-palvelimet ovat niin sanottuja read only -palvelimia. Ad käyttää multimaster-replikointia, jossa kaikki dc-palvelimet voivat replikoida itselleen tulleita muutoksia suoraan muille dc-palvelimille. NT4:stä poiketen, replikoinnissa lähetetään vain muuttunut tieto. Koska ad ei ole pelkästään käyttäjähakemisto vaan se voi sisältää dns-tietoa, ryhmäkäytäntötietoa, dfs-asetuksia ja jatkossa myös sovellusten sinne tallettamaa tietoa, on sen luotettava toiminta korkean käytettävyyden kulmakivi. sijaitsevia toimipisteitä, joissa on useita eri NT4-toimialueita ja jotka on yhdistetty toisiinsa hitaiden (isdn-) tietoliikenneyhteyksien kautta. Kun vielä dokumentointi tästä kaikesta on puutteellinen, pelkästään verkkoinfrastruktuurin selvittelyyn ja kuvaamiseen menee aikaa kuukausia. Ad-ympäristöön siirtymisessä tulee korostaa kolmea eri asiaa, jotka ovat fyysisen rakenteen suunnittelu (kuten fyysiset toimipaikat ja tietoliikenne), loogisen rakenteen suunnittelu (eli organisaatioyksiköiden, toimialueiden ja ryhmäkäytäntöjen suunnittelu) sekä nimipalvelimen (domain name server eli dns) käyttöönotto. NT4-toimialueesta poiketen, ad pohjautuu toiminnassaan vahvasti dns-nimiselvityksen varaan. Mikäli uuden adympäristön dns ei toimi kunnolla, saattaa se estää käyttäjien kirjautumisen toimialueelle ja palvelimien välisen ad-tietojen replikoinnin. Tämän takia toimialueen ohjauspalvelimien (dc, domain controller) lokitietojen säännöllinen tarkkailu on erittäin suotavaa mahdollisten vikatilanteiden ennakoimiseksi. Microsoft toi W2k3-palvelimen mukana uuden 2.0-version admt-apuohjelmasta (active directory migration tool), jolla NT4-toimialueiden siirtäminen ad-ympäristöön onnistuu aikaisempaa helpommin. Samoin Microsoftin www-sivuilla on useita päivitystä helpottavia sivustoja. Käytännön kokemukset ad:n ja dns:n toimivuudesta ovat olleet ennakkoarviointeja positiivisempia. Toki Googlella löytää lukuisia erilaisia ad-ympäristöissä havaittuja erikoisia virheilmoituksia ja avunpyyntöjä, mutta hyvin suunniteltu, vikasietoisesti toteutettu ja valvottu ad-ympäristö on käytettävyydeltään hyvin lähellä sataa prosenttia. KESKITETYLLÄ TIETOJENKÄSITTELYLLÄ LISÄÄ HALLITTAVUUTTA AD:n käyttöönoton yhteydessä tulee eteen myös työasemien toimintaan vaikuttavia asioita, joihin kannattaa käyttöönottoprojektissa ottaa kantaa. Jotta työskentely ei olisi niin työasemasidonnaista kuin ennen, kannattaa ottaa käyttöön palvelimella sijaitsevat käyttäjäprofiilit, sijoittaa data-tiedostot palvelimille ja jakaa tietoliikenteen yhteydessä tcp/ip-asetukset dhcp:n avulla. 52 MikroPC 4 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

4 > Tämän lisäksi tiedostopalvelimissa kannattaa ottaa käyttöön hajautettu tiedostojärjestelmä dfs (distributed file system), volume shadow services sekä tarvittaessa levytilarajoitukset (quota). Palvelimelle tallennettu käyttäjäprofiili mahdollistaa käyttäjän kirjautumisen verkkoon miltä tahansa työasemalta siten, että palvelimelta ladataan työasemaan käyttäjän normaali 2000/XP-käyttäjäprofiili. Käyttäjän kirjautuessa ulos profiili kopioidaan takaisin palvelimelle. Jotta tämä toimisi hyvin, palvelinprofiilien käyttäminen edellyttää nykyaikaista 100 Mbps lähiverkkoa ja riittävää tallennuskapasiteettia palvelimilla. Normaalisti profiilin koko on enintään muutamia kymmeniä megatavuja, mikäli datatiedostoja ei virheellisesti tallenneta esimerkiksi työpöydälle eli käyttäjäprofiiliin. Palvelimelle ei kopioida paljon tilaa vieviä tilapäisiä internet-tiedostoja eli Internet Explorer -selaimen välimuistia. Jotta palvelimella olevasta käyttäjäprofiilista saadaan kaikki hyöty irti, edellyttää se että käyttäjän datatiedostot sijaitsevat myös jollain palvelimella. Käyttäjän datatiedostot voidaan ohjata suoraan palvelimelle muuttamalla Omat tiedostot -kansion sijaintia. Tämä edellyttää riittävää levytilaa palvelimella sekä data-tiedostot sisältävän palvelimen säännöllistä varmuuskopiointia. Mikäli käyttäjän palvelimella olevaa levytilaa pitää rajoittaa, onnistuu se levyn ominaisuuksista Quota-toiminnolla. JOUSTAVUUTTA DHCP- PALVELULLA Koska ad-projektin yhteydessä vaihdetaan usein myös työasemiin uusi käyttöjärjestelmä tai joka tapauksessa joudutaan työaseman asetuksia muuttamaan, kannattaa tcp/ip-määrityksissä ottaa käyttöön dhcppalvelimen kautta jaettavat osoitteet kiinteiden staattisten ip-osoitteiden sijaan. Normaalisti dhcp jakaa satunnaisen vapaan osoitteen vapaana olevasta iposoitteiden avaruudesta, mutta tämä kannattaa toteuttaa siten, että jaettava osoite sidotaan kiinteäksi dhcp-palvelimella käyttäen hyväksi työaseman ainutkertaista fyysistä mac-osoitetta. Tällöin työasema saa aina saman osoitteen eli kiinteän ip-osoitteen edut. Tarvittaessa ip-osoitetietoja voidaan helposti muuttaa palvelimella ja siten saavuttaa dhcp-palvelun joustavuus. Hajautetulla tiedostojärjestelmällä Levyn ominaisuuksista voidaan aktivoida volume shadow copy -toiminto kuten myös levytilarajoitukset quota-välilehdestä. Windows XP:n suurimmat parannukset verrattuna NT4-työasemaan 1. Kehittyneet etähallintamahdollisuudet (tietokoneen hallinta, etätyöpöytäyhteys, etätuki, telnet-palvelinohjelmisto) 2. Paremmat vikatilanteista toipumistoiminnot (järjestelmän palautus, vikasietotila, palautuskonsoli) 3. Nykyaikaisemmat apuohjelmat (mm. varmuuskopiointi, levyneheytys, diagnostiikka) 4. Parantunut tietoturva (automaattiset tietoturvapäivitykset Microsoftin palvelimelta tai yrityksen omalta SUS-päivityspalvelimelta, efs-salakirjoitus, kerberos-autentikointi) 5. Nykyaikaisempi käyttöliittymä (tehtäväorientoituneisuus) (dfs) päästään eroon siitä, että jaetuilla resursseilla pitää olla aina oma levyasematunnus. Tarvittaessa voidaan dfs:n avulla jaettu resurssi peilata toisille palvelimille vikasietoisuuden kasvattamiseksi. Käyttäjän työasema muodostaa yhteyden aina lähiverkon kannalta lähimpään dfs-palvelimeen. Jos dfs-palvelin on alhaalla, yhdistetään se seuraavaksi lähimpään ja niin edelleen. Tietojen replikoiminen palvelimien välillä on automatisoitu. Windows 2003 toi mukanaan volume shadow service (vss) -nimisen palvelun palvelimelle ja Windows XP -työasemiin erikseen asennettavan volume shadow copy -työasemaohjelmiston. Vss mahdollistaa palvelimen jaettujen resurssien säännöllisen varmuuskopioinnin siten, että käyttäjän vahingossa poistaessa palvelimella olevan tiedoston tai kirjoittaessaan sen päälle väärän version, voidaan edelliseen versioon palata takaisin ilman palvelimen varmuuskopionauhoilta tapahtuvaa palautusta. Tämä edellyttää sitä, että tiedoston on täytynyt sijaita palvelimella silloin, kun vss on varmistuksen ajanut eli tyypillisesti kerran vuorokaudessa. CITRIX JA TERMINAL SERVER- PÄÄTEPALVELINRATKAISUT Mikäli keskitetyssä tietojenhallinnassa halutaan päästä mahdollisimman helpolla, kannattaa harkita päätepalvelinohjelmistojen käyttöönottoa. Windows 2003:ssa on Terminal services -palveluita kehitetty kilpailukykyisemmäksi selvän markkinajohtajan eli Citrixin rinnalle. Päätekäyttöisyyttä kannattaa harkita niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi työasemien teho ei riitä uusien sovellusten ajamiseen ja organisaatiolla ei ole mahdollisuutta mittavaan työasemien uusimiseen. Sitä voidaan käyttää myös uusissa työasemissa huonosti toimivien sovellusten ajamiseen. Tällöin kyseiset ongelmasovellukset sijoitetaan ajettaviksi päätepalvelinohjelmiston kautta palvelimilla. Windows 2003:n suurimmat parannukset verrattuna NT4-palvelimeen 1. Monipuolinen Active Directory-hakemisto (keskitetty objektien hallinta) 2. Ryhmäkäytännöt (keskitetty työasemien asetusten ja rajoitusten hallinta mukaan lukien Office-tuotteet) 3. Uusia apuohjelmistoja ja toimintoja (levytilan käyttörajoitukset, volume shadow copy) 4. Sisäänrakennetut palvelinohjelmistot (kuten www, dns-nimipalvelin, dhcp, terminal server, tulostus) 5. Parantunut tietoturvallisuus ja käytettävyys (kerberos-käyttäjätunnistus, toimialueen ja ohjauspalvelimien suojauskäytännöt, dfs eli hajautettu tiedostojärjestelmä, uudelleenkäynnistysten tarve pienentynyt merkittävästi, varmuuskopiointi kopioi avoimet tiedostot) W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 4 /

5 Sen mitä työasemien uusimisessa säästää, lisäkustannuksia syntyy tätä varten hankittavasta tehopalvelimesta ja lisälisensseistä. Jatkossa kuitenkin ohjelmistojen ja koko järjestelmän ylläpito tuo kustannussäästöjä perinteiseen hajautettuun työasema/sovellus -arkkitehtuuriin verrattuna. VIRTUAALIPALVELIMILLA SÄÄSTÖÄ Päätekäyttöisyys on ollut jo useita vuosia selkeästi nouseva trendi. Toinen päätään nostanut osa-alue on palvelimien ja myös palveluiden virtualisoiminen. Palvelimen virtualisoinnilla tarkoitetaan sitä, että hankitaan mielellään kaksi niin sanottua tehopalvelinta, joilla on yksi yhteinen levyresurssi ja niihin sopiva palvelinvirtualisointiohjelmisto, joista käytetyin on yhdysvaltalainen VMWare GSX/ESX-server. Tämän jälkeen näihin tehopalvelimiin voidaan asentaa erilaisia käyttöjärjestelmiä kuten windows-versiot, OS/2 ja linux, jotka toimivat tehopalvelimien sisällä virtuaalisina palvelimina. Jos 512 megatavua ram-muistia riittää esimerkiksi perinteiselle W2k3-sovelluspalvelimelle, saadaan kahdella 16 gigatavua ram-muistia sisältävällä palvelimella virtualisoitua jopa 64 palvelinta! Mikäli palvelinlaitteiston keskihinta olisi euroa, 64 fyysistä palvelinta maksaisi euroa! Kahden tällaisen tehopalvelimen ja järjestelmää tukevan SAN-tallennusjärjestelmän kustannukset jäävät varmasti alle puoleen tästä! Yhdellä tehopalvelimella ja perinteisellä levyratkaisulla pääsee liikkeelle vähemmälläkin rahalla. Microsoft tuo markkinoille oman Virtual Server ohjelmiston kesään mennessä, jonka pitäisi olla VMWarea edullisempi, mutta ei tarjoa yhtä monipuolisia ominaisuuksia. Huomaa, että virtualisoinnilla ei pysty kiertämään ohjelmistolisenssirajoituksia. Esimerkiksi käyttöjärjestelmälisenssit pitää virtuaalipalvelimiinkin ostaa aivan normaalisti. Yhteinen Virtuaalipalvelin 1 SAN-levyvarasto Virtuaalipalvelin 2 Win 2003 Win NT 4 Linux Win 2000 Windows Small Business Server 2003 Pientoimiston helppo vaihtoehto Win 2003 Win NT 4 Linux Win 2000 Vaivattomuutta arvostava pientoimisto panee parisen tuhatta euroa uuteen työjuhtaan, johon on valmiiksi asennettuna Windows Small Business Server 2003, jonka verkko-ohjelmistoilla moni pikkutoimisto pärjää jo pitkälle. Vikasietoinen ja suorituskykyinen virtuaalipalvelin koostuu kahdesta tehopalvelimesta ja yhteisestä san-levyjärjestelmästä (storage area network) varustettuna VMWaren tai Microsoftin tulevalla virtuaalipalvelinohjelmistolla LUVULLA ja vielä luvun alkupuolella markkinoilla oli niin sanottuja monitoimiohjelmistoja, joista tunnetuin oli Lotus Tämän jälkeen seurasi Office-tyyppiset toimisto-ohjelmistot, jotka koostuivat useista erillisistä työvälineistä samankaltaisen käyttöliittymän alaisuudessa. Nyt Microsoft on tuonut verkkopalveluiden puolelle oman monitoimiohjelmistonsa uusimman version eli Windows Small Business Server ohjelmiston (W2k3 SBS). Kokonaisuudesta on saatavilla kaksi eri versiota eli Standard ja Premium. Standard-versio sisältää W2k3-palvelinohjelmiston lisäksi SharePoint-ryhmätyötä ja Exchange palvelinohjelmistojen SBS:ää varten räätälöidyt versiot. Cal-käyttöoikeuslisenssejä on mukana viisi kappaletta. Lisäkäyttäjiä varten voi hankkia uusia cal-lisenssejä. Premium sisältää lisäksi Internet Security and Acceleration eli ISA-palvelinohjelmiston (palomuuri ja www-välimuisti), SQL Server tietokantaohjelmiston sekä FrontPage www-sivujenkäsittelyohjelman. Premium-versio sisältää kaiken internet-suojauksessa tarvittavasta palomuurista ja välimuistipalvelinohjelmistosta päätyen www-selaimella tai mobiililaitteella tapahtuvaan Outlook Web Access -sähköpostinlukuun. Kummassakin versiossa on lisäksi vielä fax-tukikin! TIIVIISTI INTEGROITU PAKETTI SBS:ssä voi olla enintään 75 käyttäjää. Lisäkäyttäjiä varten tuotteita pitää hajottaa erillisiin palvelimiin ja niihin hankittaviin palvelinohjelmistoihin. Koska paketin hinta on houkutteleva, 775 euroa Standard- ja 1932 euroa Premiumversio (hinnoissa mukana alv.), ei se suotta voittanut loppuvuodesta Comdex-messuilla parhaan tuotteen palkintoa yritystuotteiden sarjassa. Vaikka ohjelmistot on integroitu tiiviiksi, yhdellä palvelimella toimivaksi kokonaisuudeksi, edellyttää se kuitenkin palvelimen jatkuvaa valvontaa. Etenkin kun kaikki munat ovat nyt yhdessä korissa. windowsserver2003/sbs LISÄTIETOA Windows NT4 -palvelimen eläkeilmoitus: Windows-tuotteiden elinkaari: Officen tuotetuki ja elinkaari: support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;en-us;lifeofficefam Gartnerin esitys TCO-mallista: NT4-päivityssivusto: Tarkat päivitysohjeet: valitse Migrating from Windows NT Server 4.0 to Windows Server MikroPC 4 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

PONNISTUS. Microsoft sai vihdoin windows-palvelinkäyttöjärjestelmänsä uuden version valmiiksi. Hyvää kannatti odottaa.

PONNISTUS. Microsoft sai vihdoin windows-palvelinkäyttöjärjestelmänsä uuden version valmiiksi. Hyvää kannatti odottaa. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT Windows Server 2008 Viiden vuoden PONNISTUS Microsoft sai vihdoin windows-palvelinkäyttöjärjestelmänsä uuden version valmiiksi. Hyvää kannatti odottaa. TEKSTI: KIMMO ROUSKU Windows Server

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (17) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2013 2 (17) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

SQL Server lisensointi

SQL Server lisensointi -lisensointi Julkaistu: 3.11.2011 Tekijänoikeudet Tämä asiakirja on laadittu ennen tuotteen valmistumista. Tämän vuoksi Microsoft ei voi taata, että kaikki tässä esitetyt tiedot vastaavat täsmällisesti

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Lumic Co. Windows palvelinympäristö yritykselle. Eerik Kuoppala G9024 Mikko Jokinen G8189 Samuli Torikka G9010 Tuomas Suvela H3719

Lumic Co. Windows palvelinympäristö yritykselle. Eerik Kuoppala G9024 Mikko Jokinen G8189 Samuli Torikka G9010 Tuomas Suvela H3719 Lumic Co. Windows palvelinympäristö yritykselle Eerik Kuoppala G9024 Mikko Jokinen G8189 Samuli Torikka G9010 Tuomas Suvela H3719 Tietotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala 1 Sisällys Lyhenteet...

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä Microsoft, Standard, Enterprise ja Datacenter Edition Microsoft for Itanium-Based Systems Microsoft Web Server Microsoft Hyper-V Microsoft Client Access License Microsoft Microsoft Terminal Services Client

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi

Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi Pääkehityskohteet Mobiililaitehallinta Cloud first, mobile first näkyy käytännössä Windows 10 tuki Nykyisten ominaisuuksien

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot