Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17"

Transkriptio

1 2011 Sivu 1 / 17

2 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata. Suunta oli enimmäkseen alaspäin. Talouskehityksellä oli vaikutuksensa myös Duodecimin toimintaan, ja jatkoimme tarkkaa taloudenpitoa. Varallisuuden hoito onnistui kuitenkin hyvin, ja toimintamenoissa pystyimme alittamaan budjetin, vaikka samanaikaisesti toimintaa myös kehitettiin. Vuosi 2011 oli myös uusien aikaa: seura sai uuden puheenjohtajan, uuden pääsihteerin, uuden viestintäpäällikön ja uuden Käypä hoito -päätoimittajan sekä useita uusia toimihenkilöitä. Vaihdokset eivät aiheuttaneet katkoksia vakiintuneisiin toimintoihin tai estäneet uudistuksia, sillä kaikki vaihdot eivät onneksi tapahtuneet yhtä aikaa ja monille "uusista" seuran asiat olivat jo ennestään tuttuja. Seuran kokenut henkilökunta auttoi myös omalla panoksellaan jatkuvuuden takaamisessa. Edellisenä vuonna valittua kliinisen tutkimuksen vuositeemaa päätettiin jatkaa vielä kahden vuoden ajan. Tulevaisuudessa teemat valitaankin suoraan kolmeksi vuodeksi. Vuositeema on seuran strategista toimintaa, jota toteutetaan laaja-alaisesti ja mahdollisimman monipuolisesti. Kliinisen tutkimuksen teemaa pidettiin esillä monin tavoin ja myös yhteistyössä muiden lääkärijärjestöjen kanssa. Vuosi 2011 oli myös merkkipäivien vuosi. Seura vietti 130:ttä ja Mikkelin seudun Duodecim 90:ttä vuosijuhlaansa ja arkkiatri Risto Pelkonen 80-vuotispäiväänsä. Sitä juhlistettiin lääkärijärjestöjen yhteisesti kustantamalla, arkkiatrin kirjoittamalla Tuohelan kylän väki -kirjalla. Merkkipaalujen joukkoon voi vielä liittää sen, että Suomen Lastenendokrinologiyhdistyksestä tuli seuran 100. jäsenjärjestö. Seuran strategia päivitettiin seuraavien kolmen vuoden tarpeisiin ilman suuria muutoksia peruslinjauksiin. Laaja jäsenkysely osoitti melko suurta yleistä tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Jäsenet toivoivat myös muutoksia, kuten suurempaa aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tähän pyrittiin muun muassa keskustelemalla poliittisten päättäjien kanssa seuralle tärkeistä asioista, esimerkiksi kliinisen tutkimuksen tuesta ja kansanterveyden edistämisestä. Matti Rautalahti Pääsihteeri Sivu 2 / 17

3 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa (+263 verrattuna vuoteen 2010). Lääkärijäseniä oli (+254), joista (+123) oli eläkeläisiä ja (+9) opiskelijoita. Kunniajäseniä oli 21 ja kutsuttuja jäseniä 13. Seuran kunniajäsen Niilo Hallman kuoli vuonna Seuraan kutsuttiin kaksi uutta kunniajäsentä. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 642 uutta jäsentä: lääkärijäseniä 95, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä kuusi ja opiskelijajäseniä 541. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 295 jäsentä ja 84 jäsentä kirjattiin kuolleeksi. Neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa viisi jäseneksikutsumistilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 489 lääketieteen kandidaattia. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhteensä 100 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 76 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin yksi uusi yhdistysjäsenhakemus. Valtuuskunta Valtuuskunnan ( ) puheenjohtajana toimi Kati Juva ja varapuheenjohtajana Klas Winell. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tehtiin muut sääntömääräiset henkilövalinnat. Syyskokouksessa joulukuussa Helsingissä vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2011 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokouksessa hyväksyttiin myös kaksi sääntömuutosta: 1) julkaisuvaliokunnan nimi muutettiin viestintävaliokunnaksi ja 2) valtuuskunnan vaaleissa on mahdollista käyttää sähköistä äänestysmenettelyä. Syyskokouksessa hyväksyttiin seuran päivitetty strategia vuosille Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Heikinheimo ja varapuheenjohtajana Hanna Mäkäräinen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Hallituksen kehittämispäivänä pohdittiin seuran strategian päivitystä ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä seurasta. Keskustelujen pohjalta päivitettiin seuran strategia vuosille Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen muuta toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu luvussa 6 Hallintopalvelut. Sivu 3 / 17

4 2. KOULUTUSTOIMINTA Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustapahtumia suunniteltiin työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat: Seuran 130. vuosipäivän tieteellinen symposiumi Plasebon monet kasvot XX Opetuksen kehittämisseminaari Luovuus ja kulttuuri lääketieteen opetuksessa Lääkärikouluttajan kesäkoulu Lääkärikouluttaja muutoksessa yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) kanssa Taitavaksi tutoriksi -pilottikoulutus yhteistyössä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa Rekisteritutkimusta käsittelevä seminaari Tutkijakoulutus Polje sinä, minä ohjaan Tutkimuksen mieli Neljä pienryhmäkoulutustilaisuutta lääkärin vaikuttamistaidoista, neuvottelutaidoista ja konfliktitilanteiden ratkaisusta Lääkärin kertausharjoitukset Pientoimenpiteet yhteistyössä Tietotaitopajan kanssa. Seura oli mukana yhteistyössä Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa Terveydenhuollon johtaminen -koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Seura osallistui Suomen yleislääketieteen yhdistyksen kanssa European Academy of Teachers in General Practice (EURACT) -järjestön Assessment-kurssin suunnitteluun ja järjestämiseen. Seura järjesti kaksi Global Health -kurssia (www.globalhealth.fi) ulkoministeriön kehitysyhteistyön hankerahoituksella. Kursseilla on useita yhteistyökumppaneita. Huhtikuussa 2011 julkaistiin Introduction to the 8 th Finnish certificate course on Global Health -verkkokurssi (www.duodecim.fi/global_health). Vuoden aikana valmistui kuusi verkkokurssia. Verkkokurssien sivuja ladattiin 2,59 miljoonaa kertaa (vuonna 2010 latauksia tehtiin 1,69 miljoonaa). Koulutuksen laatupakettia eli sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 67 koulutustilaisuudessa (66 tilaisuutta vuonna 2010). Arviointilomakkeita tehtiin 107 kappaletta ja niitä täytettiin yhteensä kertaa. Lääkärin nimikirjan käyttäjiksi oli vuoden 2011 lopussa rekisteröitynyt seuran jäsentä (vuonna 2009 rekisteröityneitä oli 2 091). Jäsenyhdistyksille koulutustoimisto järjesti 17 koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä osallistujaa. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Seuran edustaja osallistui seuraaviin lääkärikoulutusta käsitteleviin kokouksiin: pohjoismaisten lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokous, Association of Medical Education in Europe (AMEE) sekä European Accreditation Council for Continuous Medical Education (EACCME). Lääketiedetapahtumat Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Duodecim oli mukana viiden kurssin järjestäjänä: KH-coctail päivitä tietosi naistentautien viimeisimpien Kh-suositusten osalta, Tuottavuuden ja vaikuttavuuden seuranta perusterveydenhuollossa tuleva terveydenhuoltolaki edellyttää, mutta miten mitata?, Tunnetko laadullisen tutkimuksen menetelmien käyttöä lääketieteessä?, Sivu 4 / 17

5 Liikunta, ruokavalio ja lääkkeet ikääntyneillä. Suomalaiset tutkimuksen eturintamassa, Muistisairauksien uudistuva diagnostiikka ja hoito. Pohjolan Lääkäripäivien teemana Oulussa oli "Valoa varjoisille kujille ja Duodecimsymposiumien aiheina olivat Vanhus varjoisilta kujilta ja Nuorten arvio: Milloin nuoresta tulee huolestua? Lääkäripäivät aloitettiin yleisötilaisuudella, jonka aiheena oli Lasten allergiset sairaudet. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumin aiheena oli Vanhus ja lääkkeet. Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus "Hyvää hoitoa ilman tehohoitoa. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman teemana Kuopiossa oli Itse hoidossa. Duodecimsymposiumin nimi oli Lääkäri: potilas ja ihminen?. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin yleisötilaisuus, jonka aiheena oli Kolesteroli ja terveys mihin suuntaan ravitsemussuositukset ovat menossa? Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta Tervettä seksiä!. Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa, ja sen aiheena oli 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa. Tutkimuksesta käytännön hoitoon. Taulukko 1. Tietoja vuoden 2011 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Kurssit Luennoit sijat Osallistujia Valtakunnalliset (näyttely Lääkäripäivät Helsinki 8 772) (39. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (45. kerta) Tampereen lääkäripäivät (31. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtu ma (31. kerta) Turun Lääketiedepäivät (28. kerta) Oulu Tampere Kuopio Turku Pääjärjestäjä (yhteistyötahot) Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim (UEF ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) Turunmaan Duodecim-seura, Duodecim Sivu 5 / 17

6 3. JULKAISUTOIMINTA Julkaisuvaliokunta seurasi ja osaltaan ohjasi Duodecim-lehden, Hyvä Terveys -lehden, Kustannus Oy Duodecimin ja Lääketieteen sanastolautakunnan toimintaa. Julkaisuvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Yksi tapaamisista oli elokuussa järjestetty suuren yleisön viestintään ja Duodecim-brändin kehittämiseen keskittynyt seminaari Calliolassa. Julkaisuvaliokunnan nimi muuttui viestintävaliokunnaksi valtuuskunnan kokouksen päätöksellä joulukuussa. Aikakauskirja Duodecim Vuosi 2011 oli Aikakauskirjan 127. julkaisuvuosi. Lehden 127. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden keskipainos oli noin kpl. Arvioijia oli 285. Varsinaisia tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 257 (vuonna 2009 artikkeleita oli 285), joista 191 (74 %) oli pyydettyjä. Kesäkuun lopussa numerossa 13 julkaistiin Aikakauskirjan kautta aikojen ensimmäinen kesänumero, johon koottiin artikkeleita kesään liittyvistä terveyspulmista ja sairauksista. Aiheina olivat esimerkiksi Kesäkorva eli äkillinen korvakäytävätulehdus, Suojaamaton seksi, Vettä kesähelteellä mutta kuinka paljon, Likaisen haavan hoito, Alkoholivieroitusoireiden hoito, Hukkunen elvytys ja Hyönteisten levittämät taudit ja puremat Suomessa. Mukana oli myös artikkeleita kesäisistä luonnonilmiöistä, joihin voi liittyä terveydellisiä vaikutuksia. Tällaisia kirjoituksia olivat esimerkiksi Haitalliset levät ja terveys, Kyy Suomen ainoa myrkkykäärme, Myrkylliset kasvit ja Kohtuus on parasta auringonotossakin. Aikakauskirjan entisten toimittajien muodostama Torstaikilta tuotti Aikakauskirjan joulunumeron, jonka teemana oli Ihmeitä etsimässä. Aikakauskirjan verkkolehteä kehitettiin uudistamalla uusimman numeron sisällysluettelon visuaalista ilmettä ja avaamalla Kokoelmat, joihin kerätään erikoisalakohtaisesti kaikki Aikakauskirjassa julkaistut artikkelit. Myös verkkolehden hakutoimintoja parannettiin. Teemoja julkaistiin 11. Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa muuta aineistoa. Aikakauskirjan verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2011 sivuilla avattiin 4,2 miljoonaa artikkelia. Yhä useampi kävijä tuli sivuille mobiililaitteen kautta. Luetuimpia lehden osastoja olivat katsaukset, Mitä nyt -artikkelit, tapausselostukset ja pääkirjoitukset. Ilmoitusten hankinta lehteen ja ilmoitustulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan kuudennen painoksen toimitustyötä. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen Iso-Niilon ja Pikku-Niilon tuomaristona. Sivu 6 / 17

7 Hyvä Terveys -lehti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. Vuonna 2011 lehti ilmestyi 16 kertaa. Hyvä terveys -lehden uutena päätoimittajana aloitti huhtikuussa Taina Risto. Loppuvuoden aikana lehdessä suunniteltiin ulkoasullinen ja sisällöllinen uudistus. Ensimmäinen uudistunut numero, 1/2012, ilmestyi Aiheiden käsittelyyn tuotiin lisää ajankohtaisuutta, palvelevuutta ja hyötynäkökulmaa. Lehden tarkistettu levikki vuonna 2011 oli ( 2 694). Hyvä Terveys on edelleen Suomen suurin terveyslehti. Lehden uudistuneiden verkkosivujen kävijämäärät ovat olleet kesästä 2011 nousussa. Marraskuussa 2011 kävijöitä oli viikoittain Hyvä terveys -lehden johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden seuralle maksama julkaisuoikeusmaksu vuodelta 2011 oli ,48 euroa. Kustannus Oy Duodecim Seuran omistaa yhtiön kokonaan. Toimikausi oli yhtiön 28:s. Liikevaihto oli ,55 euroa (v liikevaihto oli ,40 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,16 euroa, ja tilikauden voitto oli ,29 euroa. Henkilökunnan määrä kasvoi kahdeksalla, ja työntekijöitä oli vuoden lopussa 44 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Seppo Junnila sekä jäseninä Hanna Mäkäräinen, Taisto Kuronen, Reijo Kärkkäinen, Raili Mäkinen ja Raimo Inkiläinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Pekka Mustonen. Vuonna 2011 ilmestyi ensipainoksina 20 kirjaa, uusintapainoksina 10 kirjaa ja muuttamattomina jatkopainoksina 15 kirjaa. Sähköisinä teoksina myynnissä oli 12 tietokantaa. Terveysportti-palvelu myytiin käytännössä kaikille julkisen terveydenhuollon yksiköille, lääketieteellisille oppilaitoksille, Apteekkiverkon apteekeille, lähes kaikille lääketehtaille ja suurimmille yksityisille lääkäriasemille. Vuoteen 2009 verrattuna Terveysportin päivittäisten etusivuavausten määrä kasvoi noin 20 %. Lääkärin tietokannoissa avattiin yli 12 miljoonaa artikkelia. Myynnissä oli 11 mobiilituotetta. Niistä Lääkkeet ja hinnat -tietokanta on markkinoinnillisista syistä ollut Duodecimin jäsenetu. Kaikki tuotteet toimivat Nokia S60 -käyttöjärjestelmää käyttävissä puhelimissa. Palvelun liikevaihto ei ole kasvanut. Vuoden 2011 aikana Terveyskirjaston kansallinen käyttö jatkui. Rahoitus saatiin hoidettua liittämällä Terveyskirjasto osaksi Terveysporttia. Lääkärikirja Duodecim oli Terveyskirjaston ensisijainen tuotekehityskohde, ja sen käyttö jatkoi kasvuaan. Terveyskirjasto-palvelussa avattiin yli 30 miljoonaa artikkelia vuodessa. Työterveyskirjastoa kehitettiin edelleen Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Työterveyskirjastoon liitettävän Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen (Star) kehittäminen jatkui Tekesin tuella Care4Me-hankkeessa. Tieto Oy:n kanssa sovittiin Starin liittämisestä Effica-sairauskertomusjärjestelmän Oma hoito -sovellukseen ja sähköiseen asiointiin. Päätöksentuen kehitystyötä jatkettiin. Tuotantokäyttö jatkui Mediconsult Oy:n Mediatriohjelmistossa ja alkoi Tieto Oyj:n ja Logica Oyj:n Effica- ja Pegasos-sairauskertomusjärjestelmissä. Kaupallinen toiminta näiden järjestelmien osalta on käynnistynyt ennakko-odotuksia hitaammin. Sivu 7 / 17

8 EBM Guidelinesin osalta jatkettiin yhteistyötä Wiley-Blackwellin kanssa. Kansainvälisiä markkinoita on pyritty avaamaan lähinnä lähimarkkinoilta (Viro, Saksa, Ruotsi ja Skotlanti) ja tutkimusyhteistyön kautta muualla maailmassa (Yhdysvallat, Italia). Koulutusliiketoimintaa kehitettiin siten, että oppikirjoista ja verkkokoulutuksista rakennettiin sähköinen oppimisympäristö Oppiportti, jota tarjotaan asiakkaille vuoden 2012 alusta alkaen. Yhteistyötä palvelun kehittämiseksi tehtiin Duodecim-seuran koulutusyksikön kanssa. Suurin investointikohde on Päätöksentuen hanke. Hanketta edistivät lääkäritoimittajat, tekniset toimijat ja markkinointihenkilöstö sekä alihankkijat; yhteenlaskettu ajankäyttö vastasi noin kuutta henkilötyövuotta. Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on toinen iso tuotekehityshanke. Se jatkui Tekesin tukemana kolmevuotisena tuotekehitysprojektina. Palvelun tutkimus ja tuotekehitys on myös merkittävä osa Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK-rahoitteisia tutkimushankkeita. 4. VERKOSTOTOIMINTA Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana keskityttiin konsensuskokouksen valmisteluun, perusterveydenhuollon asioihin sekä valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan. Valiokunnan toiminnassa tärkeäksi nähdään osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden vaaliminen lääkärikunnan keskuudessa. Käypä hoito Suomalainen Lääkäriseura Duodecim sai vuonna 2011 Käypä hoito -suositusten laatimista varten 1,15 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osoittamaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta ohjattua valtionavustusta. Yhteydenpidossa STM:n ja THL:n kanssa syntyi käsitys, että Käypä hoito -toiminnan perusrahoitus on pitkäjänteisesti suunniteltu toteutettavaksi vastaavalla tavalla. Valtionavustuksen lisäksi merkittävin rahoituslähde vuonna 2011 oli Kelan Hoitosuositusten laadun ja käytettävyyden parantaminen -kehittämishankkeelle antama euron suuruinen avustus. Varsinainen Käypä hoito -toiminta jatkui vuonna 2011 aiemman mallin mukaisesti. Vuoden päättyessä kansallisia Käypä hoito -suosituksia oli käytettävissä yhteensä 101 kappaletta. Selkeä painopiste vuonna 2011 oli suositusten ylläpidossa. Suosituksia julkaistiin yhteensä 17, joista kaksi käsitteli uusia aiheita ja 15 oli suosituspäivityksiä. Käypä hoito -suosituksista julkaistiin niiden käyttöönottoa tukevia materiaaleja: suomenkielisiä (16) ja ruotsinkielisiä (12) potilaille tarkoitettuja suositusversioita, luentomateriaaleja, videoita sekä verkkokursseja. Perinteinen kaksipäiväinen tutkimustiedon kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin Järvenpäässä lokakuussa. Lisäksi Käypä hoito koulutti työryhmiensä jäseniä kolmessa puolipäiväisessä näytönastekatsaustyöpajassa. Vuonna 2011 julkaistujen suositusten lisäksi vuoden lopussa oli valmisteilla kaksi uutta hoitosuositusta sekä 28 hoitosuosituksen päivitys. Sivu 8 / 17

9 Suositusten ja niiden potilasversioiden julkaisussa hyödynnettiin pääasiassa sähköisiä julkaisukanavia. Sähköisten versioiden käytön seuranta on teknisesti helppoa, mutta se sisältää runsaasti mahdollisia virhelähteitä. Tuloksia voidaan siis pitää vain viitteellisinä Käypä hoito -suosituksia on avattu Käypä hoito -sivuston ja Terveysportin kautta yhteensä kertaa ja suositusten potilasversioita Käypä hoito -sivuston ja Terveyskirjaston kautta kertaa. Käypä hoito -toimintaa ohjaava johtoryhmä kokoontui vuonna 2011 seitsemän kertaa. Käypä hoito -toimitus kokoontui kymmenen kertaa. Yksi kokouksista oli toimituksen kaksipäiväinen seminaari. Suositustyöryhmien puheenjohtajat pitivät yhteiskokouksen, jossa pohdittiin Käypä hoito -suositusten päivitysprosessia. Suositustyöryhmät pitivät yhteensä 123 kokousta. Aktiivisissa työryhmissä toimi noin 350 asiantuntijaa. Lääkäriseura Duodecimin hallituksen myöntämiä apurahoja suositustyötä varten maksettiin 36:lle työryhmien jäsenelle yhteensä euroa. Kelan rahoittama Hoitosuositusten laadun ja käytettävyyden parantaminen -kehityshanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Vuosina jatkohankkeessa kehitetään erityisesti kuntoutuksen sekä toiminta- ja työkyvyn huomioimista Käypä hoito -suosituksissa. Käypä hoito -kotisivujen uudistushanke valmistui maaliskuussa. Hankkeessa toteutettiin useita suositusten käytettävyyteen liittyviä parannuksia. Käypä hoito -toimituksen käsikirjan päivitys valmistui marraskuussa. Hanke Käypä hoito -suosituksiin liittyvien indikaattoreiden tuottamiseksi valmistui vuoden 2011 lopussa. Hankkeen lopputuloksia hyödynnetään hoitosuosituksissa vuodesta 2012 alkaen. Eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin vuoden aikana kolmetoista tapausta. Helsingin lääkäripäivillä foorumi järjesti kurssin, jossa esiteltiin neljä tapausta ja kuultiin aiheeseen liittyvät luennot. Konsensuskokous Kohti parempaa vanhuutta -konsensuskokouksen suunnittelua jatkettiin yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. Suunnitteluryhmän puheenjohtajana toimi professori Timo Strandberg. Kokouksen ajankohta on ja paikka Hanasaaren kulttuurikeskus Espoossa. Terveysfoorumi 2011 Terveysfoorumi toteutettiin Hanasaaressa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton kanssa aiheesta Terveydenhuollon valinnat. Kokouksen annista koottiin julkaisu, joka herätti laajaa mielenkiintoa. Terveysfoorumi-tilaisuuksien sarjaa tullaan jatkamaan vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Äkillisen aivovaurioin jälkeinen kuntoutus -konsensuskokouksen seurantaseminaari Konsensus 2.0 -seminaari järjestettiin Synapsia-salissa Helsingissä. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Aivoliiton ja Aivovammaliiton kanssa. Tilaisuuden tarkoitus oli kartoittaa, missä määrin konsensuslausuman suositukset olivat tulleet käytännöiksi sairaanhoitopiireissä. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Lihavuus-konsensuskokouksen vaikuttavuuden arviointi Sivu 9 / 17

10 Lihavuusaiheinen konsensuskokous pidettiin vuonna 2005 seuran ja Suomen Akatemian toimesta. Kokouksen vaikuttavuuden arviointi toteutettiin vuonna 2011 haastattelututkimuksin ja tuloksista julkaistiin raportti. Kansainvälinen symposiumi Duodecimin kahdeksas kansainvälinen symposiumi järjestettiin Vanajanlinnassa aiheesta Endothelial growth factors in cancer and cardiovascular diseases. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta. Vanajanlinnassa oli 105 osallistujaa ja 27 puhujaa kuudesta eri maasta. Paikallisyhdistysten ja erikoislääkäriyhdistysten edustajien tapaaminen Yhdistysjäsenten tapaaminen järjestettiin Kilta-salissa, Helsingissä Tilaisuudessa esiteltiin seuran ja kustannuksen palveluja sekä kuunneltiin alustus maahanmuuttajalääkäreiden tilanteesta Suomessa. Tilaisuuteen osallistui 52 henkilöä. 5. SISÄISET PALVELUT Yhdistyspalvelut Seuralla oli vuoden 2010 lopussa 58 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 37. Koko henkilökunta kävi läpi kehityskeskustelut, joissa muun muassa arvioitiin kehitystä sekä määritettiin vuoden tavoitteet ja kehittymisalueet. Henkilöstöä koulutettiin kehittämissuunnitelmien mukaan. Seuran henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen kehittämis- ja virkistystapahtuma, jossa pohdittiin työn iloa. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Syksyllä järjestettiin seuran ja Kustannus Oy Duodecimin henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä. Seuran johdossa tapahtui poikkeuksellisen paljon vaihdoksia: pääsihteeri jäi eläkkeelle ja viestintäpäällikkö ja Käypä hoito -päätoimittaja siirtyivät toisen työnantajan palvelukseen. Aluetoimistojen yhteiskokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa pohdittiin ajankohtaisia aiheita ja aluetoiminnan kehittämistä. Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:n kiinteistössä. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Seuralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tietohallinto Vuoden 2011 aikana järjestelmäkehityksen painopiste oli olemassa olevien järjestelmien jatkokehityksessä ja perusparannustöissä. Keskeisten palveluiden käyttäjähallinnan yhdenmukaistamiseen liittyvä hanke käynnistettiin, ja sen ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi alustava suunnitelma toteutukselle. Sähköiseen ostolaskujärjestelmään liittyvä matka- ja kululaskujärjestelmä otettiin käyttöön ja oma varmistusjärjestelmä vaihdettiin pilvipalveluun keväällä. Syksyllä otettiin käyttöön uusi puhelinjärjestelmä ja uusittiin toimiston langaton verkko. Lisäksi pilotoitiin järjestelmää, jonka avulla mahdollistetaan pikaviestintä ja verkkokokousten pitäminen. Sivu 10 / 17

11 Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2011 lopussa 12 työntekijää, joista kuusi oli seuran ja kuusi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. ATK-tuen ja -ylläpidon piirissä oli 177 työasemaa (31 pöytäkonetta, 146 kannettavaa) ja 30 palvelinta. Talousyksikkö Talousyksikössä työskenteli 6,5 henkilöä, ja se vastasi Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Seuran ja konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidettiin yksikössä. Tytäryhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konserniin kuuluivat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidettiin muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistettiin konsernitilinpäätökseen. Talousyksikkö tuotti mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito, jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito, tilausten käsittely, kirjavarastojen hallinta ja varainhoidon raportointi. Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen matka- ja kululaskujärjestelmä työsuhteessa oleville henkilöille. Sähköinen arkistointi toteutettiin tietyin osin ja käyttöönottoa jatketaan seuraavana vuonna. Laskutusprosessien kehittämisen ja taloussäännön laatimisen aloittaminen sekä jäsenrekisterin kehittämistyön jatkaminen siirrettiin seuraavalle vuodelle. Viestintä Seuran viestintää toteutettiin monikanavaisesti kotisivujen, opiskelijoille suunnatun Facebookin, intranetin, sähköisten asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Seuralla oli osasto Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun alueellisilla lääkäripäivillä sekä Helsingissä valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Näyttelyiden teemana oli Duodecim on mukanasi joka päivä, jolla viitattiin uusiin jäsenille tarjottaviin mobiilipalveluihin. Kuopion ja Turun näyttelyissä esille tuotiin myös Duodecimin Kliininen tutkimus -teemaa. Viestintäyksikkö avusti muutamia jäsenyhdistyksiä palkintojen jakamiseen ja yleisötilaisuuksiin liittyvässä viestinnässä. Duodecim mediassa Seuran viestintäyksikkö vastasi sekä seuran että Kustannus Oy Duodecimin mediatiedotuksesta. Käypä hoito -tiedottaja vastasi Käypä hoito -viestinnästä. Seuran viestintäyksikkö järjesti tiedotusvälineille kahdeksan tiedotustilaisuutta, ja lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä 18. Käypä hoito -suosituksista järjestettiin kuusi lehdistötilaisuutta, jotka koskivat valmistuneita KH-suosituksia tai laajempia päivityksiä. Sadannen Käypä hoito -suosituksen ilmestymisestä tehtiin lisäksi erillistiedote. Näiden lisäksi medialle lähetettiin niin sanotut kausikirjeet menneistä ja tulevista tapahtumista. Terveysakatemia Toimittajille suunnattu viisipäiväinen koulutustilaisuus Terveysakatemia järjestettiin kolmatta kertaa. Helsingissä järjestettävään koulutukseen osallistui 23 toimittajaa sanoma- ja aikakauslehdistä, uutistoimistoista, sähköisestä mediasta ja radiosta. Koulutuksen järjestivät Sairaanhoitopiirien johtajat ry yhdessä Duodecimin ja Terveystoimittajat ry:n kanssa. Koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja lehtitalojen edustajat. Viestinnän projektit Viestintäyksikössä jatkettiin sisäisen viestinnän kehittämisprojektia erityisesti Deenetin osalta. Syksyn aikana valmisteltiin muun muassa kysely sisäisen viestinnän tilasta Duodecim- Sivu 11 / 17

12 organisaatiossa. Projekti jatkuu myös vuonna Kliininen tutkimus -teemalle laadittiin syksyn aikana viestintäsuunnitelma vuodelle Sivu 12 / 17

13 Viestintäyksikön henkilöresurssit Viestintäyksikössä työskenteli viestintäpäällikkö ja tuntityöntekijänä viestinnän assistentti. Viestintäpäällikkö irtisanoutui toukokuussa ja hänen seuraajanaan aloitti elokuussa viestinnän koordinaattori. Kokous- ja asiakaspalvelut Seuran kokoustiloissa järjestettiin 359 tilaisuutta, joissa tarjottiin oman keittiön antimia osallistujalle. Monia kokouksia järjestettiin myös neljännen kerroksen neuvotteluhuoneessa, Käyvän hoidon tiloissa, Kustannus Oy Duodecimin tiloissa sekä talon ulkopuolella. Asiakaspalvelussa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan muun muassa Duodecimin Helsingin toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postituksesta. Asiakaspalvelusihteerit vastaavat myös muun muassa Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista, Viktorinrannan loma-asuntojen varauspalveluista sekä Kalevankatu 11 -kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelussa työskenteli kaksi henkilöä. 6. HALLINTOPALVELUT Hallituksen toimintaa Vuotta leimasi edellisvuoden tapaan tarkka taloudenpito. Käyvän hoidon rahoitus toteutui pääosin valtion budjetista THL:n kautta. Kelan hanketuella rahoitettiin kuntoutukseen liittyvien näkökulmien sisällyttämistä suosituksiin. Jäsenkyselyssäkin toivottua yhteiskunnallista vaikuttamista lisättiin järjestämällä yhdessä STM:n kanssa priorisointia käsittelevä Terveysfoorumi Seura oli mukana työstämässä Fimean lääkeinformaatiostrategiaa. Suomen Lääketieteen Säätiön kanssa keskusteltiin seuran apurahavaliokunnan asemasta apurahojen jaossa. Kliinisen tutkimuksen vuositeeman käsittelyä jatkettiin monin tavoin toimintavuoden aikana. Seuran puheenjohtajan kokoamassa kehittämistyöryhmässä oli mukana yliopistojen, tutkimusyksikköjen, säätiöiden, muiden lääkärijärjestöjen ja Suomen Akatemian edustajat. Ryhmä keskusteli kokouksissaan laaja-alaisesti erilaisista mahdollisuuksista edistää kliinisen tutkimuksen edellytyksiä. Etiikkatyöryhmä pohti eettisiä näkökulmia, jotka vaikuttavat kliinisten tutkimusten toteutukseen, ja mahdollisuuksia auttaa aloittelevia tutkijoita niiden huomioimisessa. Vuositeemasta pidettiin useita esitelmiä ja julkaistiin artikkeleita sekä ammatti- että yleisaikakauslehdissä. Terveydenhuollon päättäjille korostettiin lukuisissa keskusteluissa kliinisen tutkimuksen suurta merkitystä terveydenhuollon laadulle. Myös Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet osallistuivat omalla panoksellaan teeman edistämiseen. Seuralla on edustajia lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Edustajien työn seuraamiseksi heiltä pyydettiin lyhyet raportit toiminnasta. Pääsihteerin ehdotusta seuran strategian päivittämisestä vuosille käsiteltiin ja muokattiin hallituksessa useampaan kertaan. Valtuuskunta hyväksyi uuden strategian lopullisesti joulukuun kokouksessaan. Sivu 13 / 17

14 Avustukset Seura on avustanut eri yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia yhteensä eurolla. Avustuksia saivat Personalized drug therapy -symposiumi, FIMSIC, Turunmaan Duodecim-seuran studia generalia -luento, Mikkelin seudun Duodecim-seuran 90-vuotisjuhla, Terkon Lux Humana -projekti, Musiikkilääketieteen yhdistys, Yliopistomuseosäätiö lääketieteen kokoelmien inventointiin, Kainuun lääkäriyhdistyksen Sairaan hyvä filmifestivaali, lääketieteen opiskelijoiden speksit ja muu toiminta, Lääkäripäivien yhteydessä pidetty Vanhan kirran konsertti ja Viktorinrannassa toteutetut tutkijaviikot (7). Niin ikään tuettiin opiskelijoiden osallistumista Valamon kansanopiston seminaariin. Huomionosoitukset Huomionosoitusvaliokunta kokoontui kerran. Seuran ansiomerkit n:o myönnettiin Hannu Jalangolle, Kalle Hopulle ja Simo Jyväsjärvelle. Seuran kunniakirjat myönnettiin Hannele Havangolle, Ilmo Pietariselle, Riitta Laineelle ja Jaana Hakkolalle. Opiskelijatoiminta Opiskelijoiden ja nuorten lääkäreiden toimintaa tuettiin monipuolisesti yhteensä eurolla. Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin Lääkäriksi-kirja. Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin lääketieteen opetusta antavalla yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti tarjonnasta opiskelijoille. Valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Seuran edustajat pitivät yhteiskokouksen Lääketieteenkandidaattiseuran hallituksen kanssa. Tapaamisessa pohdittiin järkevän yhteistoiminnan kehittämistä ja syventämistä. Seuran tukema nuorten keskusteluryhmätoiminta jatkui koko maassa. Kullakin lääketieteellisellä yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimintaa koordinoi seuran hallituksen opiskelijajäsen. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Turussa. Kaikkiaan opiskelijatilaisuuksia pidettiin 20, ja niihin osallistui yli opiskelijaa. Seuran tuella 15 lääketieteen opiskelijaa osallistui monitieteelliseen seminaariin Sukupuolisuus lääketieteessä, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen lääketieteen filosofian seuran ja Valamon kansanopiston kanssa. Seura järjesti ensimmäisen hallinnon opiskelijoiden edustajien niin sanotun Halloped-symposiumin Helsingissä yhdessä Suomen Medisiinariliiton ja lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa. Aiheena oli lääketieteen opiskelijoiden syventävien opintojen kehittäminen. Lausunnot ja julkilausumat Seura antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon pohjoismaisen yhteistyön käynnistämisestä kliinisessä tutkimuksessa ja THL:n pyynnöstä lausunnon Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmasta. Lisäksi seura kommentoi omasta puolestaan VTV:n tuloksellisuudentarkastuskertomusta. Suomen Lääketieteen Säätiön ja Sigrid Juséliuksen säätiön apurahoista annettiin lausunto. Sivu 14 / 17

15 Historiakirjaprojekti Seuran 125-vuotishistoriateoksen valmistelu saatiin vuoden aikana viimeistelyvaiheeseen. Vaihtolehdet Seura hankkii 30 Annals of medicine -lehden vuosikertaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtolehtikeskuksen käyttöön ulkomaisia niin sanottuja vaihtolehtiä varten. Tapahtumat Vuosipäivän symposiumi pidettiin uudessa Musiikkitalossa Helsingissä, ja sen teemana oli Plasebon monet kasvot. Vuosipäivänä palkittiin seuran toiminnassa ansioituneita ja jaettiin apurahoja. Yhteistyö Seura osallistui aktiivisesti valtakunnallisten Lääkäripäivien johto-, projekti- ja ohjelmaryhmien toimintaan. Seura on osallisena Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Seuran edustajat osallistuivat virolaisen kustantamon AS Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seuran edustajat toimivat aktiivisesti Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääkäriliiton perustaman Pro Medicon hallintoelimissä. Apurahat ja palkinnot Apurahavaliokunta. Seuran apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön kannustus- ja tutkimusapurahojen jaosta.. Apurahoja sai kuusi tutkimusryhmää ja 184 tutkijaa yhteensä euroa. Tästä Duodecimin osuus oli euroa ja Suomen Lääketieteen Säätiön euroa. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään palkinto annetaan menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevälle suomalaiselle lääkärille. Valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi palkinnon saajaksi Professori Juha Keren Helsingistä. Hän piti vuoden 2011 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto. Vuotuinen Konrad ReijoWaaran palkinto on tarkoitettu käytännön lääkärintyössä ansioituneelle ja potilaiden sekä kollegojen arvostamalle lääkärille. Palkinto luovutettiin helsinkiläiselle ylilääkäri Juha Hänniselle seuran vuosijuhlan yhteydessä. Palkinnon saajan valitsee valitsemisvaliokunta, joka kokoontui kerran. Nuoren tutkijan palkinto. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei ole vielä täyttänyt 38:aa vuotta. Seuran apurahavaliokunta valitsi vuoden 2011 palkinnon saajaksi turkulaisen dosentti Markus Juonalan. Palkinto ojennettiin hänelle seuran vuosijuhlassa. "Iso-Niilo" ja "Pikku-Niilo". Sanastolautakunta valitsi lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen "Iso-Niilon" ja "Pikku-Niilon" saajiksi LK Eero Smedsin Helsingistä ja LK Antti Roineen Tampereelta. Palkinnot myönnetään ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa, ja ne jaettiin 18. kerran. Sivu 15 / 17

16 Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto. Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnettiin Terveysportin kehittämistyöstä Pekka Mustoselle ja Markku Kalliolle. Palkinto luovutettiin Terveysfoorumin yhteydessä. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli euroa. Kirjoituspalkinnoista päättää Aikakauskirjan toimitus. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin koulutusapurahoja euroa, kaksi matka-apurahaa yhteensä euroa ja neljä tutkimusapurahaa yhteensä euroa. Lisäksi myönnettiin kaksi apurahaa perusterveydenhuollon ja yliopisto-opetuksen yhteistyön kehittämiseksi, yhteensä euroa. Käypä hoito -apurahat. Käypä hoito -apurahoja jaettiin 36 henkilölle suositusten kirjoittamiseen yhteensä euroa. 7. VARAINHOITO Vuosi sitten varainhoidon näkymät olivat myönteisiä, ja talouden kasvusyklin uskottiin vahvistuvan vuoden aikana. Velkaantuneiden länsimaiden ja erityisesti euromaiden velkaongelmat aiheuttivat markkinoilla epäluottamusta, ja seurauksena oli vakava talouskriisi. Riskipitoisten sijoitusten arvo laski voimakkaasti. Rahoitusmarkkinoilla pelättiin rahoitusmarkkinoita lamauttavaa luottokriisiä. Tilannetta korjattiin voimakkailla toimilla. Lähes kaikki kehittyneet maat, vallankin velkaantuneet euromaat, tekivät valtiontalouden säästö- ja veronkorotuspäätöksiä. Lisäksi Euroopan keskuspankki lisäsi pankkien rahoitusta. Toimenpiteiden myönteiset vaikutukset näkyvät nyt rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden rauhoittumisena, korkojen laskuna ja osakekurssien nousuna. Osake- ja riskikorkomarkkinoiden kurssilaskua vahvisti sijoittajien päätökset siirtää varojaan turvallisten maiden pienen riskin valtionlainoihin ja markkinakorkosijoituksiin. Riskipitoiset sijoitukset yrityslainoihin, osakkeisiin, raaka-aineisiin ja vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin vähenivät. Maailman MSCI World -indeksi laski 4,7 %, Helsingin arvopaperipörssin OMXH-indeksi romahti 24,9 % ja kehittyvien markkinoiden MSCI-indeksi heikkeni 15,9 %. Ainoastaan Pohjois-Amerikan markkinat kasvoivat 3,1 %. Rahamarkkinoiden 12 kk:n tuotto oli 2,3 % ja Saksan valtionlainojen tuotto 2,96 %. Riskikorkomarkkinoilla kehittyvien maiden valtionlainojen tuotto oli peräti 7,0 %, kun taas High yield -lainojen indeksi heikkeni 2,5 %. Kehittyvien maiden valtionlainojen tuotto oli 7,0 %. Duodecimin sijoitusomaisuus väheni kuluneen vuoden aikana 14,5 %. Varallisuus väheni 55,7 miljoonasta eurosta 47,7 miljoonaan euroon. Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli vuoden lopussa 65,8 % eli 31,3 (edellisvuonna 38,4) miljoonaa euroa. Korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus oli 34 % eli 16,3 (edellisvuonna 17,3) miljoonaa euroa. Osakesijoituksien arvon lasku oli 18,4 %; korko- ja vaihtoehtosijoitusten arvo laski 9,6 %. Osinko- ja korkotuotoista saatiin sijoitetulle pääomalle 2,8 %:n vuotuinen tuotto. Korkotuottoja saatiin euroa, osinkoja euroa (edellisvuonna euroa) ja vuokratuottoja euroa. Toimintavuoden aikana sijoituksista myytiin eniten riskikorkosijoituksia, osakkeita ja osakerahastoja. Lisäsijoituksia tehtiin indeksirahastoihin, Hedge-rahastoihin ja pääomarahastoihin. Markkinatilanteen muutoksen seurauksena tehtiin arvonalennusten palautuksia euron arvosta. Arvonalennuksia kirjattiin 3,8 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja saatiin 1,7 miljoonaa euroa, ja myyntitappioita syntyi euroa. Omakatteisten rahastojen varat olivat tilikauden päättyessä Sivu 16 / 17

17 6,5 (edellisvuonna 8,2) miljoonaa euroa, joten arvon laskua syntyi 22,3 %. Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa. 8. TALOUS JA RAHOITUS Seuran varsinaisen toiminnan alijäämä oli 3,270 miljoonaa euroa. Talousarvion 3,552 miljoonan alijäämään nähden taloudellinen tulos oli hyvä. Syntynyttä alijäämää katettiin varainhankinnan jäsenmaksutuotolla, joka oli 1,618 miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 3,041 miljoona euroa. Varainhoidon kulut ja arvopapereiden arvonalennuskirjaukset (4,070 miljoona euroa) aiheuttivat 2,707 miljoonan euron alijäämän. Ilman 3,791 miljoonan arvonalennuksia tuloslaskelma olisi ollut noin 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Taseen loppusumma oli 49,5 (51,5 vuonna 2010) miljoonaa euroa. Taseen arvonalennus johtui arvopaperiomaisuuden kirjanpitoarvon laskusta. Omavaraisuus oli 96,4 %. Seuran omistaman Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan vastikkeet olivat euroa. Vuokratuotoilla katettiin vastikkeesta 75,3 %. Seuran omistaman Kustannus Oy Duodecimin toiminta oli voitollista ja rahoituksellisesti ylijäämäistä. Liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 12 %. Tilikauden voitto oli 89,3 tuhatta euroa. AS Medicinan liikevaihto oli euroa. Tilikauden tappio oli euroa. Kiinteistö Oy Ykstoistan tilikauden voitto oli euroa. Duodecim-konsernin talous Duodecim-konserniin kuuluivat tilikautena 2011 emoseuran kokonaan omistamat Kustannus Oy Duodecim ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta. Lisäksi seura omistaa kolmanneksen ja Kustannus Oy Duodecim kolmanneksen virolaisesta AS Medicinasta, joka kustantaa vironkielisiä lääketieteen oppikirjoja ja suurelle yleisölle suunnattuja lääketiedettä käsitteleviä kirjoja. Seuran omistus osuus Kiinteistö Oy Ykstoista -yhtiöstä on 76,77 %. Seuran omistaman kiinteistön toimistotiloista suurin osa on omassa käytössä. Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikauden aikana 12,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 11,1 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2011 vastaavasti 15,2 miljoonaa euroa (edellisvuonna 14,2 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan tulos oli euroa heikompi kuin vuonna Konsernin tilikauden alijäämä oli 2,6 miljoonaa euroa (edellisvuonna 3,3 miljoonaa euroa). Tilikauden tuloksen muutos johtui emoseuran omistamien arvopapereiden arvonalennuksista. Konsernin osakkuusyhtiöiden aiheuttamat muutokset konsernitase-eriin tilikauden 2011 aikana olivat vähäisiä. Konsernin tase laski 53,1 miljoonasta eurosta 51,1 miljoonaan euroon. Muutos aiheutui lähes kokonaan sijoitusomaisuuden arvon muutoksesta. Konsernin omavaraisuus oli tilikauden päättyessä 95,1 %. Konserniin kuuluvien yksiköiden toiminta on vakaalla pohjalla, ja yksiköiden toiminnan ja talouden arvioidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa myönteisesti. Sivu 17 / 17

2014 vv. Sivu 1 / 17

2014 vv. Sivu 1 / 17 2014 vv. Sivu 1 / 17 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA HALLINTO... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 6 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VIESTINTÄ... 9 5. VERKOSTOTOIMINTA... 11 6. PALVELUTOIMINTA... 13 7. VARAINHOITO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Aika: 25.4.2017 klo 13.10 15.30 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405 Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY Johtokunnan kokous 2/2008 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.5.2008 klo 12.00 Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen valtio opin laitos Läsnä: Turo Virtanen Pertti Ahonen Jaana Haatainen

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SÄÄNNÖT Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 ja 25.5.2012 1 Nimi Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen 23.5.2014, Naantali Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Mikko Wirén Toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy Antti Lahti Kuntayhtymäjohtaja, SASKY Toivon että nyt kehitettäisiin vaihtoehtoja, tutkittaisiin ja vertailtaisiin

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2009

Hallituksen kertomus vuodelta 2009 Hallituksen kertomus vuodelta 2009 Seuran 128. toimintavuosi sujui taloudellisesti vaihtelevissa ja ajoittain tuulisissa olosuhteissa erityisesti maailmaa ravistelevan talouslaman vuoksi. Valtuuskunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot