Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17"

Transkriptio

1 2011 Sivu 1 / 17

2 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata. Suunta oli enimmäkseen alaspäin. Talouskehityksellä oli vaikutuksensa myös Duodecimin toimintaan, ja jatkoimme tarkkaa taloudenpitoa. Varallisuuden hoito onnistui kuitenkin hyvin, ja toimintamenoissa pystyimme alittamaan budjetin, vaikka samanaikaisesti toimintaa myös kehitettiin. Vuosi 2011 oli myös uusien aikaa: seura sai uuden puheenjohtajan, uuden pääsihteerin, uuden viestintäpäällikön ja uuden Käypä hoito -päätoimittajan sekä useita uusia toimihenkilöitä. Vaihdokset eivät aiheuttaneet katkoksia vakiintuneisiin toimintoihin tai estäneet uudistuksia, sillä kaikki vaihdot eivät onneksi tapahtuneet yhtä aikaa ja monille "uusista" seuran asiat olivat jo ennestään tuttuja. Seuran kokenut henkilökunta auttoi myös omalla panoksellaan jatkuvuuden takaamisessa. Edellisenä vuonna valittua kliinisen tutkimuksen vuositeemaa päätettiin jatkaa vielä kahden vuoden ajan. Tulevaisuudessa teemat valitaankin suoraan kolmeksi vuodeksi. Vuositeema on seuran strategista toimintaa, jota toteutetaan laaja-alaisesti ja mahdollisimman monipuolisesti. Kliinisen tutkimuksen teemaa pidettiin esillä monin tavoin ja myös yhteistyössä muiden lääkärijärjestöjen kanssa. Vuosi 2011 oli myös merkkipäivien vuosi. Seura vietti 130:ttä ja Mikkelin seudun Duodecim 90:ttä vuosijuhlaansa ja arkkiatri Risto Pelkonen 80-vuotispäiväänsä. Sitä juhlistettiin lääkärijärjestöjen yhteisesti kustantamalla, arkkiatrin kirjoittamalla Tuohelan kylän väki -kirjalla. Merkkipaalujen joukkoon voi vielä liittää sen, että Suomen Lastenendokrinologiyhdistyksestä tuli seuran 100. jäsenjärjestö. Seuran strategia päivitettiin seuraavien kolmen vuoden tarpeisiin ilman suuria muutoksia peruslinjauksiin. Laaja jäsenkysely osoitti melko suurta yleistä tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Jäsenet toivoivat myös muutoksia, kuten suurempaa aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tähän pyrittiin muun muassa keskustelemalla poliittisten päättäjien kanssa seuralle tärkeistä asioista, esimerkiksi kliinisen tutkimuksen tuesta ja kansanterveyden edistämisestä. Matti Rautalahti Pääsihteeri Sivu 2 / 17

3 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa (+263 verrattuna vuoteen 2010). Lääkärijäseniä oli (+254), joista (+123) oli eläkeläisiä ja (+9) opiskelijoita. Kunniajäseniä oli 21 ja kutsuttuja jäseniä 13. Seuran kunniajäsen Niilo Hallman kuoli vuonna Seuraan kutsuttiin kaksi uutta kunniajäsentä. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 642 uutta jäsentä: lääkärijäseniä 95, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä kuusi ja opiskelijajäseniä 541. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 295 jäsentä ja 84 jäsentä kirjattiin kuolleeksi. Neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa viisi jäseneksikutsumistilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 489 lääketieteen kandidaattia. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhteensä 100 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 76 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin yksi uusi yhdistysjäsenhakemus. Valtuuskunta Valtuuskunnan ( ) puheenjohtajana toimi Kati Juva ja varapuheenjohtajana Klas Winell. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tehtiin muut sääntömääräiset henkilövalinnat. Syyskokouksessa joulukuussa Helsingissä vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2011 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokouksessa hyväksyttiin myös kaksi sääntömuutosta: 1) julkaisuvaliokunnan nimi muutettiin viestintävaliokunnaksi ja 2) valtuuskunnan vaaleissa on mahdollista käyttää sähköistä äänestysmenettelyä. Syyskokouksessa hyväksyttiin seuran päivitetty strategia vuosille Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Heikinheimo ja varapuheenjohtajana Hanna Mäkäräinen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Hallituksen kehittämispäivänä pohdittiin seuran strategian päivitystä ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä seurasta. Keskustelujen pohjalta päivitettiin seuran strategia vuosille Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen muuta toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu luvussa 6 Hallintopalvelut. Sivu 3 / 17

4 2. KOULUTUSTOIMINTA Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustapahtumia suunniteltiin työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat: Seuran 130. vuosipäivän tieteellinen symposiumi Plasebon monet kasvot XX Opetuksen kehittämisseminaari Luovuus ja kulttuuri lääketieteen opetuksessa Lääkärikouluttajan kesäkoulu Lääkärikouluttaja muutoksessa yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) kanssa Taitavaksi tutoriksi -pilottikoulutus yhteistyössä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa Rekisteritutkimusta käsittelevä seminaari Tutkijakoulutus Polje sinä, minä ohjaan Tutkimuksen mieli Neljä pienryhmäkoulutustilaisuutta lääkärin vaikuttamistaidoista, neuvottelutaidoista ja konfliktitilanteiden ratkaisusta Lääkärin kertausharjoitukset Pientoimenpiteet yhteistyössä Tietotaitopajan kanssa. Seura oli mukana yhteistyössä Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa Terveydenhuollon johtaminen -koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Seura osallistui Suomen yleislääketieteen yhdistyksen kanssa European Academy of Teachers in General Practice (EURACT) -järjestön Assessment-kurssin suunnitteluun ja järjestämiseen. Seura järjesti kaksi Global Health -kurssia (www.globalhealth.fi) ulkoministeriön kehitysyhteistyön hankerahoituksella. Kursseilla on useita yhteistyökumppaneita. Huhtikuussa 2011 julkaistiin Introduction to the 8 th Finnish certificate course on Global Health -verkkokurssi (www.duodecim.fi/global_health). Vuoden aikana valmistui kuusi verkkokurssia. Verkkokurssien sivuja ladattiin 2,59 miljoonaa kertaa (vuonna 2010 latauksia tehtiin 1,69 miljoonaa). Koulutuksen laatupakettia eli sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 67 koulutustilaisuudessa (66 tilaisuutta vuonna 2010). Arviointilomakkeita tehtiin 107 kappaletta ja niitä täytettiin yhteensä kertaa. Lääkärin nimikirjan käyttäjiksi oli vuoden 2011 lopussa rekisteröitynyt seuran jäsentä (vuonna 2009 rekisteröityneitä oli 2 091). Jäsenyhdistyksille koulutustoimisto järjesti 17 koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä osallistujaa. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Seuran edustaja osallistui seuraaviin lääkärikoulutusta käsitteleviin kokouksiin: pohjoismaisten lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokous, Association of Medical Education in Europe (AMEE) sekä European Accreditation Council for Continuous Medical Education (EACCME). Lääketiedetapahtumat Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Duodecim oli mukana viiden kurssin järjestäjänä: KH-coctail päivitä tietosi naistentautien viimeisimpien Kh-suositusten osalta, Tuottavuuden ja vaikuttavuuden seuranta perusterveydenhuollossa tuleva terveydenhuoltolaki edellyttää, mutta miten mitata?, Tunnetko laadullisen tutkimuksen menetelmien käyttöä lääketieteessä?, Sivu 4 / 17

5 Liikunta, ruokavalio ja lääkkeet ikääntyneillä. Suomalaiset tutkimuksen eturintamassa, Muistisairauksien uudistuva diagnostiikka ja hoito. Pohjolan Lääkäripäivien teemana Oulussa oli "Valoa varjoisille kujille ja Duodecimsymposiumien aiheina olivat Vanhus varjoisilta kujilta ja Nuorten arvio: Milloin nuoresta tulee huolestua? Lääkäripäivät aloitettiin yleisötilaisuudella, jonka aiheena oli Lasten allergiset sairaudet. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumin aiheena oli Vanhus ja lääkkeet. Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus "Hyvää hoitoa ilman tehohoitoa. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman teemana Kuopiossa oli Itse hoidossa. Duodecimsymposiumin nimi oli Lääkäri: potilas ja ihminen?. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin yleisötilaisuus, jonka aiheena oli Kolesteroli ja terveys mihin suuntaan ravitsemussuositukset ovat menossa? Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta Tervettä seksiä!. Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa, ja sen aiheena oli 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa. Tutkimuksesta käytännön hoitoon. Taulukko 1. Tietoja vuoden 2011 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Kurssit Luennoit sijat Osallistujia Valtakunnalliset (näyttely Lääkäripäivät Helsinki 8 772) (39. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (45. kerta) Tampereen lääkäripäivät (31. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtu ma (31. kerta) Turun Lääketiedepäivät (28. kerta) Oulu Tampere Kuopio Turku Pääjärjestäjä (yhteistyötahot) Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim (UEF ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) Turunmaan Duodecim-seura, Duodecim Sivu 5 / 17

6 3. JULKAISUTOIMINTA Julkaisuvaliokunta seurasi ja osaltaan ohjasi Duodecim-lehden, Hyvä Terveys -lehden, Kustannus Oy Duodecimin ja Lääketieteen sanastolautakunnan toimintaa. Julkaisuvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Yksi tapaamisista oli elokuussa järjestetty suuren yleisön viestintään ja Duodecim-brändin kehittämiseen keskittynyt seminaari Calliolassa. Julkaisuvaliokunnan nimi muuttui viestintävaliokunnaksi valtuuskunnan kokouksen päätöksellä joulukuussa. Aikakauskirja Duodecim Vuosi 2011 oli Aikakauskirjan 127. julkaisuvuosi. Lehden 127. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden keskipainos oli noin kpl. Arvioijia oli 285. Varsinaisia tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 257 (vuonna 2009 artikkeleita oli 285), joista 191 (74 %) oli pyydettyjä. Kesäkuun lopussa numerossa 13 julkaistiin Aikakauskirjan kautta aikojen ensimmäinen kesänumero, johon koottiin artikkeleita kesään liittyvistä terveyspulmista ja sairauksista. Aiheina olivat esimerkiksi Kesäkorva eli äkillinen korvakäytävätulehdus, Suojaamaton seksi, Vettä kesähelteellä mutta kuinka paljon, Likaisen haavan hoito, Alkoholivieroitusoireiden hoito, Hukkunen elvytys ja Hyönteisten levittämät taudit ja puremat Suomessa. Mukana oli myös artikkeleita kesäisistä luonnonilmiöistä, joihin voi liittyä terveydellisiä vaikutuksia. Tällaisia kirjoituksia olivat esimerkiksi Haitalliset levät ja terveys, Kyy Suomen ainoa myrkkykäärme, Myrkylliset kasvit ja Kohtuus on parasta auringonotossakin. Aikakauskirjan entisten toimittajien muodostama Torstaikilta tuotti Aikakauskirjan joulunumeron, jonka teemana oli Ihmeitä etsimässä. Aikakauskirjan verkkolehteä kehitettiin uudistamalla uusimman numeron sisällysluettelon visuaalista ilmettä ja avaamalla Kokoelmat, joihin kerätään erikoisalakohtaisesti kaikki Aikakauskirjassa julkaistut artikkelit. Myös verkkolehden hakutoimintoja parannettiin. Teemoja julkaistiin 11. Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa muuta aineistoa. Aikakauskirjan verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2011 sivuilla avattiin 4,2 miljoonaa artikkelia. Yhä useampi kävijä tuli sivuille mobiililaitteen kautta. Luetuimpia lehden osastoja olivat katsaukset, Mitä nyt -artikkelit, tapausselostukset ja pääkirjoitukset. Ilmoitusten hankinta lehteen ja ilmoitustulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan kuudennen painoksen toimitustyötä. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen Iso-Niilon ja Pikku-Niilon tuomaristona. Sivu 6 / 17

7 Hyvä Terveys -lehti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. Vuonna 2011 lehti ilmestyi 16 kertaa. Hyvä terveys -lehden uutena päätoimittajana aloitti huhtikuussa Taina Risto. Loppuvuoden aikana lehdessä suunniteltiin ulkoasullinen ja sisällöllinen uudistus. Ensimmäinen uudistunut numero, 1/2012, ilmestyi Aiheiden käsittelyyn tuotiin lisää ajankohtaisuutta, palvelevuutta ja hyötynäkökulmaa. Lehden tarkistettu levikki vuonna 2011 oli ( 2 694). Hyvä Terveys on edelleen Suomen suurin terveyslehti. Lehden uudistuneiden verkkosivujen kävijämäärät ovat olleet kesästä 2011 nousussa. Marraskuussa 2011 kävijöitä oli viikoittain Hyvä terveys -lehden johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden seuralle maksama julkaisuoikeusmaksu vuodelta 2011 oli ,48 euroa. Kustannus Oy Duodecim Seuran omistaa yhtiön kokonaan. Toimikausi oli yhtiön 28:s. Liikevaihto oli ,55 euroa (v liikevaihto oli ,40 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,16 euroa, ja tilikauden voitto oli ,29 euroa. Henkilökunnan määrä kasvoi kahdeksalla, ja työntekijöitä oli vuoden lopussa 44 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Seppo Junnila sekä jäseninä Hanna Mäkäräinen, Taisto Kuronen, Reijo Kärkkäinen, Raili Mäkinen ja Raimo Inkiläinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Pekka Mustonen. Vuonna 2011 ilmestyi ensipainoksina 20 kirjaa, uusintapainoksina 10 kirjaa ja muuttamattomina jatkopainoksina 15 kirjaa. Sähköisinä teoksina myynnissä oli 12 tietokantaa. Terveysportti-palvelu myytiin käytännössä kaikille julkisen terveydenhuollon yksiköille, lääketieteellisille oppilaitoksille, Apteekkiverkon apteekeille, lähes kaikille lääketehtaille ja suurimmille yksityisille lääkäriasemille. Vuoteen 2009 verrattuna Terveysportin päivittäisten etusivuavausten määrä kasvoi noin 20 %. Lääkärin tietokannoissa avattiin yli 12 miljoonaa artikkelia. Myynnissä oli 11 mobiilituotetta. Niistä Lääkkeet ja hinnat -tietokanta on markkinoinnillisista syistä ollut Duodecimin jäsenetu. Kaikki tuotteet toimivat Nokia S60 -käyttöjärjestelmää käyttävissä puhelimissa. Palvelun liikevaihto ei ole kasvanut. Vuoden 2011 aikana Terveyskirjaston kansallinen käyttö jatkui. Rahoitus saatiin hoidettua liittämällä Terveyskirjasto osaksi Terveysporttia. Lääkärikirja Duodecim oli Terveyskirjaston ensisijainen tuotekehityskohde, ja sen käyttö jatkoi kasvuaan. Terveyskirjasto-palvelussa avattiin yli 30 miljoonaa artikkelia vuodessa. Työterveyskirjastoa kehitettiin edelleen Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Työterveyskirjastoon liitettävän Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen (Star) kehittäminen jatkui Tekesin tuella Care4Me-hankkeessa. Tieto Oy:n kanssa sovittiin Starin liittämisestä Effica-sairauskertomusjärjestelmän Oma hoito -sovellukseen ja sähköiseen asiointiin. Päätöksentuen kehitystyötä jatkettiin. Tuotantokäyttö jatkui Mediconsult Oy:n Mediatriohjelmistossa ja alkoi Tieto Oyj:n ja Logica Oyj:n Effica- ja Pegasos-sairauskertomusjärjestelmissä. Kaupallinen toiminta näiden järjestelmien osalta on käynnistynyt ennakko-odotuksia hitaammin. Sivu 7 / 17

8 EBM Guidelinesin osalta jatkettiin yhteistyötä Wiley-Blackwellin kanssa. Kansainvälisiä markkinoita on pyritty avaamaan lähinnä lähimarkkinoilta (Viro, Saksa, Ruotsi ja Skotlanti) ja tutkimusyhteistyön kautta muualla maailmassa (Yhdysvallat, Italia). Koulutusliiketoimintaa kehitettiin siten, että oppikirjoista ja verkkokoulutuksista rakennettiin sähköinen oppimisympäristö Oppiportti, jota tarjotaan asiakkaille vuoden 2012 alusta alkaen. Yhteistyötä palvelun kehittämiseksi tehtiin Duodecim-seuran koulutusyksikön kanssa. Suurin investointikohde on Päätöksentuen hanke. Hanketta edistivät lääkäritoimittajat, tekniset toimijat ja markkinointihenkilöstö sekä alihankkijat; yhteenlaskettu ajankäyttö vastasi noin kuutta henkilötyövuotta. Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on toinen iso tuotekehityshanke. Se jatkui Tekesin tukemana kolmevuotisena tuotekehitysprojektina. Palvelun tutkimus ja tuotekehitys on myös merkittävä osa Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK-rahoitteisia tutkimushankkeita. 4. VERKOSTOTOIMINTA Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana keskityttiin konsensuskokouksen valmisteluun, perusterveydenhuollon asioihin sekä valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan. Valiokunnan toiminnassa tärkeäksi nähdään osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden vaaliminen lääkärikunnan keskuudessa. Käypä hoito Suomalainen Lääkäriseura Duodecim sai vuonna 2011 Käypä hoito -suositusten laatimista varten 1,15 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osoittamaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta ohjattua valtionavustusta. Yhteydenpidossa STM:n ja THL:n kanssa syntyi käsitys, että Käypä hoito -toiminnan perusrahoitus on pitkäjänteisesti suunniteltu toteutettavaksi vastaavalla tavalla. Valtionavustuksen lisäksi merkittävin rahoituslähde vuonna 2011 oli Kelan Hoitosuositusten laadun ja käytettävyyden parantaminen -kehittämishankkeelle antama euron suuruinen avustus. Varsinainen Käypä hoito -toiminta jatkui vuonna 2011 aiemman mallin mukaisesti. Vuoden päättyessä kansallisia Käypä hoito -suosituksia oli käytettävissä yhteensä 101 kappaletta. Selkeä painopiste vuonna 2011 oli suositusten ylläpidossa. Suosituksia julkaistiin yhteensä 17, joista kaksi käsitteli uusia aiheita ja 15 oli suosituspäivityksiä. Käypä hoito -suosituksista julkaistiin niiden käyttöönottoa tukevia materiaaleja: suomenkielisiä (16) ja ruotsinkielisiä (12) potilaille tarkoitettuja suositusversioita, luentomateriaaleja, videoita sekä verkkokursseja. Perinteinen kaksipäiväinen tutkimustiedon kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin Järvenpäässä lokakuussa. Lisäksi Käypä hoito koulutti työryhmiensä jäseniä kolmessa puolipäiväisessä näytönastekatsaustyöpajassa. Vuonna 2011 julkaistujen suositusten lisäksi vuoden lopussa oli valmisteilla kaksi uutta hoitosuositusta sekä 28 hoitosuosituksen päivitys. Sivu 8 / 17

9 Suositusten ja niiden potilasversioiden julkaisussa hyödynnettiin pääasiassa sähköisiä julkaisukanavia. Sähköisten versioiden käytön seuranta on teknisesti helppoa, mutta se sisältää runsaasti mahdollisia virhelähteitä. Tuloksia voidaan siis pitää vain viitteellisinä Käypä hoito -suosituksia on avattu Käypä hoito -sivuston ja Terveysportin kautta yhteensä kertaa ja suositusten potilasversioita Käypä hoito -sivuston ja Terveyskirjaston kautta kertaa. Käypä hoito -toimintaa ohjaava johtoryhmä kokoontui vuonna 2011 seitsemän kertaa. Käypä hoito -toimitus kokoontui kymmenen kertaa. Yksi kokouksista oli toimituksen kaksipäiväinen seminaari. Suositustyöryhmien puheenjohtajat pitivät yhteiskokouksen, jossa pohdittiin Käypä hoito -suositusten päivitysprosessia. Suositustyöryhmät pitivät yhteensä 123 kokousta. Aktiivisissa työryhmissä toimi noin 350 asiantuntijaa. Lääkäriseura Duodecimin hallituksen myöntämiä apurahoja suositustyötä varten maksettiin 36:lle työryhmien jäsenelle yhteensä euroa. Kelan rahoittama Hoitosuositusten laadun ja käytettävyyden parantaminen -kehityshanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Vuosina jatkohankkeessa kehitetään erityisesti kuntoutuksen sekä toiminta- ja työkyvyn huomioimista Käypä hoito -suosituksissa. Käypä hoito -kotisivujen uudistushanke valmistui maaliskuussa. Hankkeessa toteutettiin useita suositusten käytettävyyteen liittyviä parannuksia. Käypä hoito -toimituksen käsikirjan päivitys valmistui marraskuussa. Hanke Käypä hoito -suosituksiin liittyvien indikaattoreiden tuottamiseksi valmistui vuoden 2011 lopussa. Hankkeen lopputuloksia hyödynnetään hoitosuosituksissa vuodesta 2012 alkaen. Eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin vuoden aikana kolmetoista tapausta. Helsingin lääkäripäivillä foorumi järjesti kurssin, jossa esiteltiin neljä tapausta ja kuultiin aiheeseen liittyvät luennot. Konsensuskokous Kohti parempaa vanhuutta -konsensuskokouksen suunnittelua jatkettiin yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. Suunnitteluryhmän puheenjohtajana toimi professori Timo Strandberg. Kokouksen ajankohta on ja paikka Hanasaaren kulttuurikeskus Espoossa. Terveysfoorumi 2011 Terveysfoorumi toteutettiin Hanasaaressa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton kanssa aiheesta Terveydenhuollon valinnat. Kokouksen annista koottiin julkaisu, joka herätti laajaa mielenkiintoa. Terveysfoorumi-tilaisuuksien sarjaa tullaan jatkamaan vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Äkillisen aivovaurioin jälkeinen kuntoutus -konsensuskokouksen seurantaseminaari Konsensus 2.0 -seminaari järjestettiin Synapsia-salissa Helsingissä. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Aivoliiton ja Aivovammaliiton kanssa. Tilaisuuden tarkoitus oli kartoittaa, missä määrin konsensuslausuman suositukset olivat tulleet käytännöiksi sairaanhoitopiireissä. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Lihavuus-konsensuskokouksen vaikuttavuuden arviointi Sivu 9 / 17

10 Lihavuusaiheinen konsensuskokous pidettiin vuonna 2005 seuran ja Suomen Akatemian toimesta. Kokouksen vaikuttavuuden arviointi toteutettiin vuonna 2011 haastattelututkimuksin ja tuloksista julkaistiin raportti. Kansainvälinen symposiumi Duodecimin kahdeksas kansainvälinen symposiumi järjestettiin Vanajanlinnassa aiheesta Endothelial growth factors in cancer and cardiovascular diseases. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta. Vanajanlinnassa oli 105 osallistujaa ja 27 puhujaa kuudesta eri maasta. Paikallisyhdistysten ja erikoislääkäriyhdistysten edustajien tapaaminen Yhdistysjäsenten tapaaminen järjestettiin Kilta-salissa, Helsingissä Tilaisuudessa esiteltiin seuran ja kustannuksen palveluja sekä kuunneltiin alustus maahanmuuttajalääkäreiden tilanteesta Suomessa. Tilaisuuteen osallistui 52 henkilöä. 5. SISÄISET PALVELUT Yhdistyspalvelut Seuralla oli vuoden 2010 lopussa 58 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 37. Koko henkilökunta kävi läpi kehityskeskustelut, joissa muun muassa arvioitiin kehitystä sekä määritettiin vuoden tavoitteet ja kehittymisalueet. Henkilöstöä koulutettiin kehittämissuunnitelmien mukaan. Seuran henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen kehittämis- ja virkistystapahtuma, jossa pohdittiin työn iloa. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Syksyllä järjestettiin seuran ja Kustannus Oy Duodecimin henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä. Seuran johdossa tapahtui poikkeuksellisen paljon vaihdoksia: pääsihteeri jäi eläkkeelle ja viestintäpäällikkö ja Käypä hoito -päätoimittaja siirtyivät toisen työnantajan palvelukseen. Aluetoimistojen yhteiskokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa pohdittiin ajankohtaisia aiheita ja aluetoiminnan kehittämistä. Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:n kiinteistössä. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Seuralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tietohallinto Vuoden 2011 aikana järjestelmäkehityksen painopiste oli olemassa olevien järjestelmien jatkokehityksessä ja perusparannustöissä. Keskeisten palveluiden käyttäjähallinnan yhdenmukaistamiseen liittyvä hanke käynnistettiin, ja sen ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi alustava suunnitelma toteutukselle. Sähköiseen ostolaskujärjestelmään liittyvä matka- ja kululaskujärjestelmä otettiin käyttöön ja oma varmistusjärjestelmä vaihdettiin pilvipalveluun keväällä. Syksyllä otettiin käyttöön uusi puhelinjärjestelmä ja uusittiin toimiston langaton verkko. Lisäksi pilotoitiin järjestelmää, jonka avulla mahdollistetaan pikaviestintä ja verkkokokousten pitäminen. Sivu 10 / 17

11 Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2011 lopussa 12 työntekijää, joista kuusi oli seuran ja kuusi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. ATK-tuen ja -ylläpidon piirissä oli 177 työasemaa (31 pöytäkonetta, 146 kannettavaa) ja 30 palvelinta. Talousyksikkö Talousyksikössä työskenteli 6,5 henkilöä, ja se vastasi Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Seuran ja konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidettiin yksikössä. Tytäryhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konserniin kuuluivat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidettiin muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistettiin konsernitilinpäätökseen. Talousyksikkö tuotti mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito, jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito, tilausten käsittely, kirjavarastojen hallinta ja varainhoidon raportointi. Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen matka- ja kululaskujärjestelmä työsuhteessa oleville henkilöille. Sähköinen arkistointi toteutettiin tietyin osin ja käyttöönottoa jatketaan seuraavana vuonna. Laskutusprosessien kehittämisen ja taloussäännön laatimisen aloittaminen sekä jäsenrekisterin kehittämistyön jatkaminen siirrettiin seuraavalle vuodelle. Viestintä Seuran viestintää toteutettiin monikanavaisesti kotisivujen, opiskelijoille suunnatun Facebookin, intranetin, sähköisten asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Seuralla oli osasto Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun alueellisilla lääkäripäivillä sekä Helsingissä valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Näyttelyiden teemana oli Duodecim on mukanasi joka päivä, jolla viitattiin uusiin jäsenille tarjottaviin mobiilipalveluihin. Kuopion ja Turun näyttelyissä esille tuotiin myös Duodecimin Kliininen tutkimus -teemaa. Viestintäyksikkö avusti muutamia jäsenyhdistyksiä palkintojen jakamiseen ja yleisötilaisuuksiin liittyvässä viestinnässä. Duodecim mediassa Seuran viestintäyksikkö vastasi sekä seuran että Kustannus Oy Duodecimin mediatiedotuksesta. Käypä hoito -tiedottaja vastasi Käypä hoito -viestinnästä. Seuran viestintäyksikkö järjesti tiedotusvälineille kahdeksan tiedotustilaisuutta, ja lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä 18. Käypä hoito -suosituksista järjestettiin kuusi lehdistötilaisuutta, jotka koskivat valmistuneita KH-suosituksia tai laajempia päivityksiä. Sadannen Käypä hoito -suosituksen ilmestymisestä tehtiin lisäksi erillistiedote. Näiden lisäksi medialle lähetettiin niin sanotut kausikirjeet menneistä ja tulevista tapahtumista. Terveysakatemia Toimittajille suunnattu viisipäiväinen koulutustilaisuus Terveysakatemia järjestettiin kolmatta kertaa. Helsingissä järjestettävään koulutukseen osallistui 23 toimittajaa sanoma- ja aikakauslehdistä, uutistoimistoista, sähköisestä mediasta ja radiosta. Koulutuksen järjestivät Sairaanhoitopiirien johtajat ry yhdessä Duodecimin ja Terveystoimittajat ry:n kanssa. Koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja lehtitalojen edustajat. Viestinnän projektit Viestintäyksikössä jatkettiin sisäisen viestinnän kehittämisprojektia erityisesti Deenetin osalta. Syksyn aikana valmisteltiin muun muassa kysely sisäisen viestinnän tilasta Duodecim- Sivu 11 / 17

12 organisaatiossa. Projekti jatkuu myös vuonna Kliininen tutkimus -teemalle laadittiin syksyn aikana viestintäsuunnitelma vuodelle Sivu 12 / 17

13 Viestintäyksikön henkilöresurssit Viestintäyksikössä työskenteli viestintäpäällikkö ja tuntityöntekijänä viestinnän assistentti. Viestintäpäällikkö irtisanoutui toukokuussa ja hänen seuraajanaan aloitti elokuussa viestinnän koordinaattori. Kokous- ja asiakaspalvelut Seuran kokoustiloissa järjestettiin 359 tilaisuutta, joissa tarjottiin oman keittiön antimia osallistujalle. Monia kokouksia järjestettiin myös neljännen kerroksen neuvotteluhuoneessa, Käyvän hoidon tiloissa, Kustannus Oy Duodecimin tiloissa sekä talon ulkopuolella. Asiakaspalvelussa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan muun muassa Duodecimin Helsingin toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postituksesta. Asiakaspalvelusihteerit vastaavat myös muun muassa Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista, Viktorinrannan loma-asuntojen varauspalveluista sekä Kalevankatu 11 -kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelussa työskenteli kaksi henkilöä. 6. HALLINTOPALVELUT Hallituksen toimintaa Vuotta leimasi edellisvuoden tapaan tarkka taloudenpito. Käyvän hoidon rahoitus toteutui pääosin valtion budjetista THL:n kautta. Kelan hanketuella rahoitettiin kuntoutukseen liittyvien näkökulmien sisällyttämistä suosituksiin. Jäsenkyselyssäkin toivottua yhteiskunnallista vaikuttamista lisättiin järjestämällä yhdessä STM:n kanssa priorisointia käsittelevä Terveysfoorumi Seura oli mukana työstämässä Fimean lääkeinformaatiostrategiaa. Suomen Lääketieteen Säätiön kanssa keskusteltiin seuran apurahavaliokunnan asemasta apurahojen jaossa. Kliinisen tutkimuksen vuositeeman käsittelyä jatkettiin monin tavoin toimintavuoden aikana. Seuran puheenjohtajan kokoamassa kehittämistyöryhmässä oli mukana yliopistojen, tutkimusyksikköjen, säätiöiden, muiden lääkärijärjestöjen ja Suomen Akatemian edustajat. Ryhmä keskusteli kokouksissaan laaja-alaisesti erilaisista mahdollisuuksista edistää kliinisen tutkimuksen edellytyksiä. Etiikkatyöryhmä pohti eettisiä näkökulmia, jotka vaikuttavat kliinisten tutkimusten toteutukseen, ja mahdollisuuksia auttaa aloittelevia tutkijoita niiden huomioimisessa. Vuositeemasta pidettiin useita esitelmiä ja julkaistiin artikkeleita sekä ammatti- että yleisaikakauslehdissä. Terveydenhuollon päättäjille korostettiin lukuisissa keskusteluissa kliinisen tutkimuksen suurta merkitystä terveydenhuollon laadulle. Myös Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet osallistuivat omalla panoksellaan teeman edistämiseen. Seuralla on edustajia lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Edustajien työn seuraamiseksi heiltä pyydettiin lyhyet raportit toiminnasta. Pääsihteerin ehdotusta seuran strategian päivittämisestä vuosille käsiteltiin ja muokattiin hallituksessa useampaan kertaan. Valtuuskunta hyväksyi uuden strategian lopullisesti joulukuun kokouksessaan. Sivu 13 / 17

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9 Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Syöpä-Cancer -lehden numero viisi käsitteli saattohoitoa. Iina Kallio sairastaa pehmytkudossyöpää. Tauti on edennyt ja Iina on kotisaattohoidossa. Iina kertoo elävänsä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot