1. Lapsi ja Nuorisotoiminta Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7. 2. Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 8"

Transkriptio

1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS

2 SISÄLTÖ Kokouskutsu 3 Hallituksen esitys vaalilautakunnan kokoonpanoksi 4 Esityslista 5 Toimintakertomus Lapsi ja Nuorisotoiminta 7 2. Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 8 a. Veneilytoiminta 8 b. Veneilyturvallisuus 9 c. Koulutustoiminta 10 d. Kilpapurjehdustoiminta 11 e. Nopeuskilpailutoiminta Valmennus ja Huippupurjehdustoiminta Järjestötoiminta 15 a. Järjestötoimikunta 15 b. Viestintä- ja markkinointitoiminta 16 c. Hallinto 17 Tuloslaskelma ja Tase 22 Toimikuntien ja toimintojen tuloserittely 24 Toimialakohtainen tulos 25 Seurojen ja luokkaliittojen äänimäärät Muistiinpanoja 35 Ahventie 4 A ESPOO (0) Telefax +358 (0) Kansikuva Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen talkoista Kuvaaja: Petteri Mussalo Sivu 2 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

3 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus kutsuu liiton jäsenyhdistykset SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTLIITTOKOKOUKSEEN Aika Lauantaina klo 11:00 Paikka Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 10:00 ja päättyy klo 10:45. Sääntöjen 8 :n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää. Ilmoittautuminen kokoukseen Kokouspaikka: Espoon Hanasaari, Astrid-auditorio Hanasaari ruotsalaissuomalainen kulttuurikeskus Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland Hanasaarenranta 5, ESPOO / Hanaholmsstranden 5, ESBO n-tulet-hanasaareen Tervetuloa! Autolla: Hanasaaren ohitse kulkee Länsiväylä (tie 51, Hangontie). Hanasaareen johtaa liittymä suoraan moottoritieltä Lauttasaaren ja Kehä I / Tapiola -liittymien välillä. Liittymässä opasteet "Hanasaari". Etäisyys Helsingin keskustasta noin 6 km. Bussilla: Bussiyhteydet Hanasaareen ovat ensiluokkaiset ja tiheät. Ajoaika on 5 15 minuuttia + kävelymatkaa 300m. Hanasaaren kulttuurikeskukseen pääsee Helsingistä kaikilla Länsiväylää liikennöivillä busseilla (Espoon bussit sekä Kirkkonummen, Inkoon, Hangon bussit). Espoon bussit lähtevät muutaman minuutin välein Kampin terminaalista laitureilta Taksilla Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo. (Sekaannusta voi joskus aiheuttaa, että Helsingissä on voimalaitos nimeltä Hanasaari, ja Espoon kaupungilla on oma kulttuurikeskuksensa Tapiolassa) Mahdollisuus hotellimajoitukseen Kulttuurikeskus Hanasaari tarjoaa myös hotellimajoitusta: SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 3 (36)

4 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF ESITYS FÖRSLAG HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTLIITTOKOKOUKSELLE STYRELSENS FÖRSLAG TILL VÅRFÖRBUNDSMÖTET Hallitus esittää kevätliittokokoukselle seuraavia luottamushenkilövalintoja: Styrelsen föreslår vårförbundsmötet följande förtroendemannaval: Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä: Ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar till valnämnden: Puheenjohtaja / ordförande Yrjö Sahlstedt / Hangö Segelförening, Hangö Udds Segelsällskap, Ekenäs Segelsällskap Varapuheenjohtaja / viceordförande Hannele Naatula Soukan Venekerho Jäsenet / medlemmar Timo Telkola Turun Pursiseura Tapani Vieri Vaasan Moottorivenekerho Esko Pitkänen Mikkelin Pursiseura Hallitus esittää myös päätettävän, että vaalilautakuntaa uudistetaan jatkossa siten, että joka vuosi vaalilautakunnassa vaihtuu vähintään yksi henkilö. Pääsääntöisesti paikkansa asettaa käytettäväksi Vaalilautakunnassa pisimpään jäsenenä ollut henkilö. Perusteluna on, että näin varmistetaan mahdollisimman laajaa kontaktipintaa ja verkostoitumista jatkuvuuden kuitenkin säilyessä. Styrelsen lägger även fram för beslut, att valnämnden förnyas i fortsättningen så, att minst en medlem byts ut varje år. Som huvudregel ställer den personen, som varit längst medlem i valnämnden, sin plats till förfogande. Utgångspunkten är att på detta sätt säkra en vid kontaktyta och nätverkande så att kontinuiteten bibehålls. Sivu 4 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

5 KEVÄTLIITTOKOKOUS VÅR FÖRBUNDSMÖTE Aika Lauantaina klo 11:00 Tid Lördagen den kl. 11:00 Paikka Plats Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo Hanaholmens kulturcenter, Hanaholmsstranden 5, Esbo Käsiteltävät asiat - Ärenden 1. Kokouksen avaus Öppnande av mötet 2. Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät Konstaterande av närvarande medlemsföreningar och klassförbund samt deras röstetal 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Konstateras mötets lagenlighet och beslutsförhet 4. Päätetään äänestystavasta Beslut om röstningsförfarande 5. Työjärjestyksen vahvistaminen Bekräftande av arbetsordningen 6. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Val av mötets ordförande och viceordförande 7. Kokouksen sihteerin valinta Val av mötets sekreterare 8. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta Val av två protokolljusterare och två rösträknare 9. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2014 sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto Föredras styrelsens verksamhetsberättelse 2014 samt bokslut och revisorernas utlåtande 10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta Fattas beslut om fastställande av bokslutet 11. Päätetään vastuuvapaudesta Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet 12. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan Val av ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar till valnämnden 13. Muut asiat Övriga ärenden a. Esitellään SPV:n Strategia vuosille Presenteras förnyandet av SBF:s åren b. Esitellään SPV:n jäsen- ja venerekisterin uudistamishanke Presenteras förnyandet av SBF:s medlems- och båtregister 14. Kokouksen päättäminen Avslutande av mötet SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 5 (36)

6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 6 (36) JOHDANTO Vuosi 2014 oli Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kolmas toimintavuosi. Aikaisempien liittojen yhdistymisvaihe on jo takana ja SPV:n toiminnan kehittäminen jatkuu. Vuoden teemana oli Lapset ja nuoriso. Liitto toteutti useiden seurojen kanssa junioritoiminnan kehittämisprojekteja. Pitkäaikainen panostus junioritoimintaan kantaakin hedelmää ja aktiivisten juniorien lukumäärä on vahvassa nousussa maanlaajuisesti. Uusien juniorien myötä myös heidän vanhempansa innostuvat usein seuratoiminnasta, joten tällä toiminnalla on keskeinen merkitys seurojen jäsenrekrytoinnin kannalta. Harrasteveneilyä uhkaavat useat vaaratekijät. Useimmat seurat toimivat kaupunkiensa vuokralaisina. Kaupungit haluavat nyt kaavoittaa rantansa asuinalueiksi. Vaikka suunnitelmiin useasti mahtuu venesatamia, niin kaavoihin ei sisälly tiloja veneilyn edellyttämään huolto-ja talvisäilytystoimintaan. Uudet sillat sulkevat huviveneilyn perinteisiä väyliä. Viranomaiset lisäävät eri toimenpiteillään veneilyn sääntelyä tarpeettomastikin. SPV:n rooli jäsenseurojen tukijana edunvalvonnassa korostuu, ja mm. Espoon ja Helsingin alueella on otettu voimakkaasti kantaa veneilyä uhkaaviin hankkeisiin. Trafin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä rakentavassa hengessä, ja uskomme yhteistyön myötävaikuttaneen useisiin veneilijöiden elämää helpottaviin - tai ei ainakaan vaikeuttaviin - päätöksiin. Perinteinen katsastustoiminta on Liiton veneilyturvallisuustyön selkäranka, ja etenkin alueelliseen katsastajakoulutukseen panostettiin. Myös uusien työkalujen kehittäminen katsastajien käyttöön on työn alla. Koulutustoiminnassa suurin panostus suuntautui uuden aikuiskoulutusjärjestelmän luomiseen. Liitto uskoo vapaaehtoiseen koulutusmalliin ja panostaa sekä seurojen kouluttajien koulutukseen että järjestelmän Trafi- auditointiin. Seuroissa tapahtuva panostaminen koulutukseen on erinomainen tapa rekrytoida uusia jäseniä sekä aktivoida nykyisiä passiivisia jäseniä. Kilpailu- ja valmennustoiminnassakin on panostettu parempaan alueelliseen kattavuuteen. Sekä purjehdus- että nopeuskilpailutoiminnassa on saavutettu hyviä tuloksia kansainvälisissä arvokilpailuissa. Huippupurjehduksessa Rion olympialaisten lähestyminen ohjaa toimintaa. Purjehduksen ja moottorivenekilpailijoiden yhteinen palkintojenjakotilaisuus on vakiinnuttanut paikkansa Liiton vuosiohjelmassa. Seurojen hallinto muuttuu yhä vaativammaksi ja palkatun henkilökunnan myötä myös kalliimmaksi. Hallinnollisten työkalujen, esim. IT-sovellusten, kehittäminen seurojen ja Liiton käyttöön on vuosien 2014 ja 2015 keskeisiä projekteja. Nykyiset sovellukset toimivat, mutta ovat turvallisuus- ja muiden vaatimusten takia tulleet tiensä päähän. Vuonna 2014 määriteltiin uusi järjestelmä, jonka toteutuksesta on tehty sopimus vuoden 2015 alussa. Tavoitteena on saada järjestelmän keskeiset osat käyttöön ja tarjota ne seuroille syyskuuhun 2015 mennessä. Liiton viestinnässä on panostettu voimakkaasti sähköisten viestintäkanavien kehittämiseen. Kotisivut on uusittu ja eri kohderyhmille tuotetaan sähköisiä kiertokirjeitä nimenomaan heitä kiinnostavista asioista. Nautic-lehden julkaisemista jatkettiin, mutta sen kasvavat jakelukustannukset pakottavat Liittoa keskittymään tulevina vuosina yhä vahvemmin muihin viestintäkanaviin. Kuten tästä toimintakertomuksesta käy ilmi, on Liiton toiminta erittäin monivivahteinen. Eri toimintaalueilla on erityyppiset tavoitteet ja työskentelytavat. Tavoitteiden määrittelemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi käynnistettiin vuonna 2014 Liiton strategian läpikäynti. Tulokset esitellään kevätliittokokouksessa Tavoitteena on, että prosessin tulokset vaikuttavat välittömästi tavoitteidenasetteluun ja työskentelytapaan toiminnan eri sektoreilla. Liiton taloudellinen tulos oli vuonna 2014 n ylijäämäinen. Poikkeama budjetoidusta nollatuloksesta johtuu ennen kaikkea siitä, että rekisteriuudistusprojektin kustannukset syntyvät SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

7 vasta vuonna Projektin tärkeyden vuoksi hallitus katsoo, että projekti tulee toteuttaa mahdollisimman tiukassa aikataulussa jopa sillä uhalla, että vuosi 2015 tulee olemaan lievästi tappiollinen. Jo parin vuoden ajan on panostettu kaupallisten yhteistyökumppanien rekrytointiin. Niiden saaminen olisi elintärkeää, jotta toimintaa voidaan kehittää nostamatta jäsenmaksuja tai muita jäseniltä perittäviä korvauksia. Ensimmäiset tulokset on saatu, kun kuljetusyhtiö Frejasta on muodostunut tärkeä kumppani purjehduksen maajoukkueelle. Myös Wärtsilä, Audi, Europcar, if, Magic Marine ja PunaMusta kuuluivat SPV:n yhteistyökumppaneihin Paljon on kuitenkin vielä tekemättä ja varainhankintaan panostetaan jatkossakin. 1. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA Junioritoiminta luo elämää seuroihin ja mielekästä tekemistä koko perheelle. SPV julkisti vuoden 2014 Lasten ja Nuorten toiminnan teemavuodeksi. Teemavuodelle tehtiin oma toimintamalli, jonka pohjalta jokainen toiminto pyrkii omalta osaltaan nostamaan esille hyviä konsepteja seuratoiminnassa. Aihealueet olivat; näkyvyys, lajimme mahdollisuudet perheveneilyssä, nuoret seuratoimijana, veneily lasten- ja nuorten harrastuksena. Teemavuoteen kuului myös lajin tunnettuuden lisääminen. SPV:n ja seurojen yhteisissä lajiesittely- ja kokeilutapahtumissa kävi yli lasta, nuorta ja aikuista. Tapahtumapäiviä oli 75. Seuratoimintamalleja kehitettiin muuttamalla Tutor-palvelut SPV:n Menestysseurahankkeeksi. Hakuilmoitus herätti paljon mielenkiintoa seuroissa. Hakemuksia tuli 22, joista Lasten ja Nuortentoiminto valitsi seitsemän seuraa mukaan pilottihankkeeseen. Hankkeiden kautta tarkennettiin seuroille suunnattavia palveluita. Junioritoiminnan kysely tuotti positiivisen tuloksen. Seurojen lasten ja nuorten harrastaminen lisääntyi vuoden 2014 aikana 30 prosenttia, ja moni uusi seura on käynnistänyt harrasteryhmiä. Kyselyn tulokset ovat nähtävillä SPV:n www-sivuilla. Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Junioritoiminta luo Toimintamallit ja palvelut Juniorikyselyn 2014 tulokset kertovat elämää seuroihin ja luo sekä uudet materiaalit seuratoiminnan lisääntyneen 30 % lasten ja mielekästä tekemistä koko perheelle toiminnan kehittämiseksi nuorten harrastusmäärissä. SPV:n ja seurojen yhteisissä lajitapahtumissa kävi yli lasta, nuorta ja aikuista. 2. Seura- ja veneilytoiminnan tukeminen (15 uutta toimijaa) 3. Ohjaaja-, kouluttajaja valmentaja-koulutusjärjestelmän kehittäminen 15 pilottiseuraa toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Laajennetaan koulutuksia ja lisätään kouluttajakoulutuksia. Lisätään tapahtumaaikaista koulutusta kouluttajille. 4. Kilpailu- ja Kadetti- ja valmennus-järjestelmän haastajaleirien/kilpailujen kehittäminen laajentaminen alueleirien sekä luokkaliittoleirien oheen. SPV:n Menestysseurahankkeet (seitsemän seuraa valittiin 22 hakijan joukosta). Kaikki valitut seurat jatkavat Veneilytaidot liitettiin näkyvämmin purjehdustaidot-harjoituskirjaan sekä koulutuskonseptiin. Ohjaaja- ja seuratoimija-koulutuksia yhdistettiin alueiden lajiesittely- ja messutapahtumiin (kuusi). Tapahtumajärjestämisen kokemus parani ja kynnys tehdä itse madaltui. Ohjaajakoulutuksia yhteensä 10 (117 osallistujaa). Kadetti-sarjasta tullut osa seuratoimintaa, joka näkyy uusien seurojen osallistumisena sekä suurena osallistujamääränä useissa kilpailuissa. Kadettikilpailujen yhteydessä pidettiin myös 12 alueleiriä. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 7 (36)

8 Sivu 8 (36) 2. HARRASTEVENEILY (Aikuisliikunta) a) Veneilytoiminta Veneilytoimikunnan tavoitteena on monipuolinen veneilijöiden edunvalvonta sekä matkaveneilyn kehittäminen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kuluneen vuoden aikana toimittiin aktiivisesti erityisesti turvallisuuteen liittyvien asioiden eteenpäin viemisessä. Pelastusliivit, päällikön vastuu ja hätämerkinantovälineet nousivat keskeisiksi teemoiksi, joihin otetiin kantaa. Edunvalvontaa ja yhteistyötä tehtiin niin viranomaisten kuin yhdistystenkin kanssa. SPV osallistui ministeriön alaisen veneilyjaoston kokouksiin, Merisääseurantaryhmän, Suomenlahti 2014 vuoden valtuuskunnan, Virkistysalueyhdistyksen ynnä muiden tahojen toimintaan. Lausuntoja annettiin kansallisesti mielenkiintoa omaaviin hankkeisiin, kuten Espoon Finnoon kaavaan. SPV:n muussa toiminnassa oltiin mukana aluetoiminnan ja Lippu- ja Venesatamakomitean toiminnan kautta sekä Vene 14 Båt -messuilla. Seuroissa toiminta näkyi mm. Uivassa venenäyttelyssä Helsingissä HSK:lla. Keväällä julkaistiin 32-sivuinen Omalla veneellä Viipuriin ja Pietariin - esite, sillä satamien avautuminen Viipurin, Johanneksen, Koiviston, ja Terijoen alueilla on ollut merkittävä matkaveneilyn edistysaskel. Lisäksi huomioitavaa oli Suomen saaristossa yleisölle vapautuvat merivartioasemat, joista jo Örö-merilinnakkeen suunnittelu käynnistyi kuluneena vuonna. Satamatietoja kerättiin normaalisti ja ajantasaiset paikkatiedot toimitettiin Liikennevirastolle merikarttojen päivityksiä varten. Vierasvenesatamien tähtiluokituksen valmistelutyö eteni suunnitellusti. Vuoden Vierasvenesatamaksi 2014 äänestettiin kesän 2013 tulosten pohjalta Kemin Vierassatama. Kunniamaininnat myönnettiin Loviisalle ja Korpilahdelle. Ympäristöasiat olivat esillä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa yhteisissä hankkeissa, mm. Pietarissa Satamaseminaarissa. PSS:n satamaseminaarissa Pietarissa tutustuttiin kaupungin vierassatamiin ja Fort Konstatin -tulliasemaan Kronstadtissa. Keväällä valmisteltiin Suomenlahden ympärysvaltioiden kanssa turvallista veneilyreittiä Viron ja Venäjän alueille Rakveressa Virossa. Matkaveneilyn kohokohta oli heinäkuussa. Hiiumaan Kärdlan uuteen satamaan tutustui useita suomalaisia venekuntia. SPV:n tervehdykset vietiin mm. Council of Cruising Yachtsiin, ICCY tapahtumaan Hiiumaalla, syyskokoukseen Göteborgiin ja marraskuun lopulla Lääne-Eesti Turismi Aastakonverentsiin Hiiumaalla. Vuoden aikana päätettiin, että jatkossa koordinoidaan kansainvälisten asioiden esittelyä aktiivisemmin myös seuratasolla. Kuluneena vuonna seurojen matkaveneilijöille julkaistiin mm. Useful information koosteet kaikista Itämeren rantavaltioista. Kansainvälisen edunvalvonnan osalta osallistuttiin keväällä Palmassa ja syksyllä Jerseyllä pidettyihin European Boating Associationin ja Nordiska Båtrådetin kokouksiin. Keskeisenä keskusteluteemana oli jälleen Pohjoismaissa kerättävien tilastotietojen hyödyntäminen ja parhaiden kokemusten kerääminen ja jakaminen. Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Veneilypalveluiden ja edunvalvonnan kehittäminen: turvalliset väylät, hyvät kotisatamat 2. Matkaveneilytoiminna n vahvistaminen kaikissa seuroissa. Suomalaisen turvallisen ja mielekkään veneilyn esille tuominen ja toimintaympäristön varmistaminen. Viranomaisyhteistyö ja näkyvyys alan merkittävissä keskustelufoorumeissa, lausuntojen kirjoittaminen. Yksittäisten asia- ja aluekohtaisten edunvalvontatehtävien joustava hoitaminen menestyksekkäästi. Matkaveneilyn kilpailujen, tapahtumien ja vesiympäristössä tapahtuvan retkeilyn monipuolinen kehittäminen. SPV huolehtii valtakunnallisten veneilytapahtumien koordinoinnista. Aktiivisen yhteistyön aloittaminen SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Osallistuttiin Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla pidettyyn päällikköasian valmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Annettiin lausunto Espoossa Finnoon kaavaan sen edustaessa kansallisesti tyypillistä kehitystä maankäytön suunnittelussa. Tehtiin yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa kenttätesti LED-hätämerkinantovälineiden soveltuvuudesta. Edistettiin turvallista veneilyä väylillä yhdessä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Kilpailujen kehittämiseen panostettiin kuluvan vuoden aikana resurssien puitteissa. Retkeilijöiden ja uusien kohteiden saavutettavuus parani kuluneen vuoden aikana, kun merivartioasemia siirtyi Metsähallituksen hallintaan. SPV teki

9 muiden liikuntajärjestöjen ja yhteistyötä erityisesti Örön linnakkeen toimijoiden (melojat, soutajat, retkeilijät, osalta. virkistysalueyhdistykset) kanssa. SPV:n jäsenseurojen matkaveneilytoiminnan viestinnän tukeminen, SPV Seurat Veneilijätakselilla. 3. Satamat, ympäristö: Vierassatamien ja satamista saatavilla SPV luokittelee olevien tietojen ylläpito ja sähköisten käyntisatamat ja palveluiden kehittäminen. varmistaa luonnon ja Satamakomitean toiminnan palvelusatamista kehittäminen ja profiilin kirkastaminen. saatavan tiedon Ympäristöhankkeissa näkyvä oikeellisuuden kumppanuus ja veneilijöiden vaikutusmahdollisuuksien esilletuominen myös konkreettisin toimin. 4. Kansainvälinen Aktiivinen toiminta kansainvälisissä yhteistyö: suomalaiset veneilyn järjestöissä koulutuksen, saavat ja jakavat turvallisuus- ja ympäristöasioiden sekä veneilyyn liittyvää edunvalvonnan puitteissa. tietoa Osallistuminen Suomenlahden ympärysvaltioiden kansainvälisiin veneilyhankkeisiin vuonna Kansainvälisten eskaadereiden tukeminen erityisesti Välimeren ja Itämeren alueilla. Komitea keskittyi vierasvenesatamien uuden tähtiluokituksen kehittämiseen. Vierasvenesatamaäänestykseen lisättiin runsaasti satamia ja teemavuoden osalta mahdollisuus äänestää Parasta satamaa lapsille. PSS ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin osallistumalla esiintyjinä satamaseminaariin. Jäsenistölle suositeltiin sekä yhdistyksen henkilöjäsenyyttä että Roope-satamaohjelmaa. Osallistuminen kansainvälisiin edunvalvontakokouksiin oli aktiivista. Suomenlahti vuoden osalta julkaistiin 32-sivuinen esite, jossa kerrotaan, miten suomalaiset voivat veneillä omalla veneellään Viipuriin ja edelleen pieniä satamia pitkin Pietariin. Kansainvälisen matkaveneilyn osalta SPV osallistui Virossa, Hiiumaalla avatun Kärdlan sataman avajaisiin, kesällä eskaaderiin ja Välimerellä kahteen SPV:n matkapurjehduseskaaderiin. b) Veneilyturvallisuustoiminta Tavoitteena oli veneilyturvallisuuden lisääminen seuratoiminnassa, erityisesti uusien katsastajien koulutuksen kautta. Kuluneena vuonna panostettiin merkittävästi alueellisiin lisäkoulutuksiin. Kursseja järjestettiin merkittävästi enemmän kuin aiemmin. Katsastajan käsikirja julkaistiin normaalisti ja seurojen katsastajiin pidettiin yhteyttä infokirjeellä. Näistä yksi ilmestyi Vene 14 Båt - messuille ja muut pitkin vuotta. Syksyllä pidettiin laajat katsastajien neuvottelupäivät yli 90 hengelle Ilmailumuseon tiloissa. Esiintyjinä oli alan kärkeä turvallisuus- ja katsastusasioihin liittyen. Katsastusmateriaalit, kuten pöytäkirjat, tarrat ja venetodistus, jaettiin seuroihin normaaliin tapaan. Toiminto käsitteli normaalisti seurojen lähettämät kysymykset veneiden katsastamisesta ja varustuksista kokouksissaan ja antoi näihin kannanottoja. Veneilyturvallisuustoiminta oli hyvin esillä SPV:n messuosastolla Vene 14 Båt -messuilla. SPV osallistui yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran, Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Soutu- ja melontaliiton, Sukeltajaliiton sekä Sail in Finlandin kanssa pelastusliivien pidon maailmanennätysyritys Wear it -tapahtumaan. Katsastajia koulutettiin kuluneena vuonna poikkeuksellisen paljon: katsastajan peruskurssi: 123 henkilöä katsastajan täydennyskurssi uusijoille: 137 henkilöä Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Katsastajien määrän Katsastuskoulutuksen kiinnostavuuden Katsastajakursseja onnistuttiin kasvattaminen lisääminen sekä katsastuskurssien järjestäminen. Täydennyskoulutusten markkinoimaan hyvin ja tavoitteet saavutettiin sekä määrällisesti SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 9 (36)

10 järjestäminen. Mahdollisuus alueellisiin koulutuksiin osallistujien suhteen että alueellisesti hyvin kattavasti. 2. Katsastusmateriaalin tuottaminen seurojen käyttöön 3.Katsastajien koulutuksen kehittäminen Katsastajankäsikirjan julkaiseminen sekä katsastuspöytäkirjojen, venetodistusten ja tarrojen tuottaminen seuroille Uusien oppimisympäristöjen kartoittaminen ja koulutuksen rakenteen tarkistaminen. Uusien koulutusvaihtoehtojen selvittäminen ja kokeileminen. Katsastajankäsikirja, pöytäkirjat, venetodistukset ja tarrat tuotettiin seuroille suunnitellusti. Uusien menetelmien, oppimisympäristöjen ja koulutuksen rakenteen kehittäminen siirtyi pääosin seuraavaan vuoteen. 4. Katsastusrekisterin ylläpito ja kehitystyö Toimivan ja tehokkaan rekisterin kehittäminen seurojen katsastajien käyttöön yhdessä jäsenrekisterityön kanssa. Katsastusrekisterin ylläpito jatkui entisellään, mutta sen rakennetta hyödynnettiin uuden kehittämiseen. c) Koulutustoiminta Vuoden tavoitteena oli saada toimintaan mukaan riittävä määrä kouluttajia, jotta seuroissa voidaan aloittaa entistä aktiivisempi veneilijöiden kouluttaminen. SPV:n vuosittain vahvistamiin liittokouluttajiin lisättiin kuluneena vuonna muutamia uusia kouluttajia. Osa liittokouluttajista toimi aktiivisesti ja kouluttajille järjestettiin loppuvuodesta oma koulutuspäivä. Koulutustoiminto ylläpiti liiton koulutusjärjestelmää ja keskittyi toiminnassaan veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmään kehittämiseen. Muiden koulutuksien järjestämisestä ja toteuttamisesta (lasten ja nuorten koulutukset, tuomarikoulutukset jne.) vastasi se toimikunta/toiminto, jolle kyseessä oleva koulutus toiminnan ja toimintakentän mukaan kuuluu. Näin varmistettiin asiantuntijuuden säilyminen ja joustava toiminta. Kuluneena vuonna toiminto on lisäksi pyrkinyt tiivistämään kaikkien koulutusalojen yhteistyötä. Tavoitteena oli päivittää ja muokata liiton materiaalit ja kurssimallit toimiviksi kokonaisuuksiksi. Päivitystyö edistyi hyvin ja kurssimallien muokkaus alkoi useamman eri kurssin osalta. Koulutusjärjestelmän vastaavuus suhteessa nykyisiin oppimiskäsityksiin oli esillä ja aiheesta saatiin lisätietoja mm. liittokouluttajien koulutuksessa. Koulutustoiminto on tehnyt kuluneen vuoden aikana paljon muutostyötä koulutuksen laatukäsikirjaan Liikenteen turvallisuusviraston julkaistua uuden ohjeen, jolla kuvataan Veneilyjärjestöjen laatujärjestelmän arviointia. Viranomaisen ulkoinen arviointiprosessi siirrettiin seuraavalle vuodelle. Koulutustoiminto ylläpiti koulutusrekisteriä ja toimitti kurssitodistuksia osallistujille. Seurojen jäsenet hakivat Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa normaalisti SPV:n kautta. Koulutustoiminto uudisti kuluneena vuonna lomakkeet, joilla todistetaan hakijan käytännön veneilytaito ja haetaan kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Vuoden aikana järjestettiin seuraavia kursseja ja koulutuksia: Veneily/purjehduskouluttajakoulutukset Veneilijäkurssit seuroissa Venepäällikkökurssit seuroissa CEVNI-kurssit Kilpailutoimihenkilöiden kurssit: kilpailujärjestäjä kilpailupäällikkö aluetuomarikurssi kansallinen tuomari kansallinen erotuomari Sivu 10 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

11 Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Uuden veneilyn aikuiskoulutuksen koulutusjärjestelmän lanseeraus ja käyttöönotto Uusi audioitoitu veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmä lanseerataan seurojen käyttöön, liittokouluttajakoulutus käynnistetään ja seurojen koulutustoimintaa tuetaan Aikuiskoulutusjärjestelmästä kerrottiin seuroille suoraan ja siitä kirjoitettiin liiton Nautic-lehdessä. Liittokouluttajien koulutus käynnistettiin ja liittokouluttajien määrää kasvatettiin. 2. Koulutusten kehittäminen Seurojen käyttöön suunnatun seuratoimintaa tukeviksi koulutustarjonnan terävöittäminen, uusien mallikurssien jalkauttaminen, tehokas ja aktiivinen viestintä kouluttajille Koulutustarjonta pysyi vielä entisellään, mutta mallikursseja täydennettiin ja kouluttajaviestinnän suunnitelmaa kehitettiin. 3. Kouluttajien määrän kasvattaminen 4. Koulutusmateriaalin aktiivinen käyttö Seuroille suunnattujen seurakouluttajien määrän kasvattaminen, veneilykouluttajakurssien pitäminen Vakiinnutetaan SPV:n materiaalin käyttö seurakoulutuksissa Seuroissa toimivien, SPV:n kouluttajakoulutuksen käyneiden henkilöiden määrä nousi selvästi pidettyjen kouluttajakurssien ansiosta. Kursseilla käytiin läpi intensiivisesti koulutusmateriaalien hyödyntämistä. d) Kilpapurjehdustoiminta Kilpapurjehdustoimikunnan tehtävänä on luoda ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle kilpapurjehdukselle sekä kehittää purjehdusta kilpaurheiluna ja liikuntalajina, sekä rakentaa ja ylläpitää valmennusjärjestelmää, joka palvelee seuroja ja luokkaliittoja sekä alueellisia toimijoita ja kilpapurjehtijoita eri ikä- ja vaativuuskategorioissa. Toimikunnan keskeisiä toiminta-alueita ovat kilpapurjehdustoiminnan hallinto ja valvonta ja siihen liittyvä teknillinen toiminta ja kilpailutoimihenkilöiden koulutus sekä kilpailijoihin kohdistuvan valmennus- ja muun toiminnan koordinointi. Toimikunta toimii läheisessä yhteistyössä seurojen, luokkaliittojen ja alueellisten toimijoiden sekä liiton muiden toimikuntien ja toimintojen kanssa. Kilpailusääntölautakunnan tehtävänä on seurata kilpapurjehdussääntöjen kehitystä ja niiden tulkintaa sekä tehdä liiton nimissä sääntöjen muutos- ja lisäysehdotuksia ja toimittaa kansainvälisten kilpapurjehdussääntöjen käännökset kotimaisille kielille. Lautakunta käsittelee ja ratkaisee muutoksenhaut sekä kilpailu- ja protestilautakuntien kirjallisesti esittämät kilpapurjehdussääntöjen tulkintakysymykset. Lisäksi lautakunta järjestää yhdessä koulutustoiminnon kanssa kilpailutuomarien koulutuksen ja myöntää kilpailutuomari- ja kilpailutoimihenkilöpätevyydet. Alueellisen valmennustoiminnan kehittäminen urheiluakatemiayhteistyön muodossa oli yksi vuoden 2014 merkittävimpiä uudistuksia. Turun Seudun urheiluakatemian, Turun Pursiseuran ja liiton välinen yhteistyö aloitettiin vuoden alusta. Purjehduksen akatemiaryhmässä harjoittelee kahdeksan nuorta. Vastaavanlainen yhteistyö on suunnitteilla Oulun seudulle. Alustavia keskusteluja on käyty ja tavoitteena on käynnistää toiminta vuoden 2015 aikana. Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Aktiivisen ja laadukkaan kilpailutoiminnan kehittäminen Kilpailutoimihenkilö- ja tuomarikoulutuksen järjestäminen. Tämä on perusedellytys laadukkaalle kilpailutoiminnalle. Tuomariseminaaripätevyyksie n uusiminen ja osaamisen päivittäminen. Seminaari on Kilpailutoimihenkilö- ja tuomarikoulutuksia järjestettiin yhteensä 15 kahdeksalla eri paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. Tammikuun tuomariseminaariin osallistui 30 henkilöä. Kilpailusääntölautakunta on toiminut aktiivisesti. Lautakunta on vuoden aikana käsittelyt mm. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 11 (36)

12 ensisijaisesti tarkoitettu toimihenkilöille ja tuomareille joiden tavoitteena on päivittää osaamistaan ja uusia pätevyytensä. Kilpailusääntölautakunnan aktiivinen toiminta Edunvalvonta kansainvälisissä elimissä aktiivinen osallistuminen Valmentajaseminaari kolme muutoksenhakua, 75 toimihenkilöpätevyys-hakemusta ja ottanut kantaa sääntötulkintakysymyksiin ja kansainvälisiin muutosehdotuksiin. Kansainvälinen edunvalvonta on ollut aktiivista. Lajiliittoamme edustettiin mm. International Sailing-, European Sailing ja Nordic Sailing Federationin kokouksissa vuoden mittaan. Kansainvälistä koulutusta tehtiin Eurosafyhteistyön puitteissa. Valmentajille ja kilpapurjehtijoille suunnattu seminaari keräsi Lahteen noin 40 osallistujaa. Päivän aikana valmentamista ja valmentajuutta käsiteltiin useasta eri näkökulmasta Henrik Dettmannin, Sami Kalajan ja Jukka Tiikkajan johdolla. 2. Nuorten kilpa purjehdus valmen nuksen koordinointi Nuorten olympiavalmentajat Alueellisen toiminnan kehittäminen, Turun seutu ja Oulu Nuorten olympiavalmennusta järjestettiin kolmen NOV-valmentajan voimin 49er, 49er/FX ja Laser Radial/Std -luokissa. Valmennuksen piirissä oli noin kaksikymmentä urheilijaa. Turussa urheiliu-akatemiayhteistö polkaistiin käyntiin alkuvuodesta.spv:n valmennuspäällikkö on työskennellyt paikallisten urheilijoiden valmentajana yhden päivän viikossa. Oulunseudun urheiluakatemian ja paikallisten seurojen kanssa käytiin alustavia keskusteluja yhteistyön käynnistämisestä. 3. Kilpailu- ja tulosrekisterien sekä purjenumeroreki sterien kehittäminen. 4. Vammais purjehdus Sivu 12 (36) Seurayhteistyön tiivistäminen Luokkaliittoyhteistyö ja yhteisleirit Lajianalyysi, urheilijan polku ja testausmenetelmät Kilpailurekisteri ja tulosrekisteri tietokantapohjaiseksi. Purjenumerorekisteri tietokantapohjaiseksi. VP-jaoston toiminta Säännölliset purjehdusharjoitukset pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Naantalissa Lajikokeilut eri vammaisjärjestöjen ja Lajiliiton ja seurojen välistä yhteistyötä tiivistettiin. Yhteistyöpalavereja pidettiin säännöllisesti seurojen valmennusvastaavien ja lajiliiton edustajien välillä. Luokkaliittoyhteistyön puitteissa järjestettiin kolme yhteisleiriä, joihin osallistui yli 100 aktiiviharrastajaa. Leirit järjestettiin Lohjalla, Hangossa ja Porissa. Lajianalyysityö käynnistettiin alkuvuonna. Tavoitteena on tutkia olympialuokissa vaadittavia ominaisuuksia, joiden perusteella voimme tarkemmin määritellä mm. urheilijan polkua ja testausmenetelmiä. Työn odotetaan valmistuvan vuoden 2015 aikana. Lajiliiton rekisteri-uudistushankkeen aloitusta lykättiin vuoden 2015 puolelle. Tämän seurauksena myös kilpapurjehdustoiminnan rekisterihankkeita siirrettiin. Jaosto kokoontui kaksi kertaa vuonna Jaosto on Suomessa osallistunut Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n yhteistyökokouksiin vuonna 2014 kaksi kertaa. Säännöllisiä harjoituksia järjestettiin. Talvikaudella Las Palmasissa järjestettiin mahdollisuus lajiharjoittelulle. Eri vammaisryhmille järjestettiin lajikokeilutapahtumia Porissa, Tampereella ja Vaasassa. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

13 ryhmien kanssa purjehdukseen tutustumiseksi Yhteistyö Suomen Purjelaivasäätiön kanssa Sääntömääräinen Kevätliittokokous 2015 Jaosto tekee yhteistyötä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa. Erityisryhmille sovellettuja purjehduksia järjestettiin kuunari Helenalla ja Swan 65 -vene Vahinella. e) Nopeuskilpailutoiminta Toimitsija- ja kilpailijakoulutuksen kehittämistä jatkettiin yhteisellä kilpailija- ja kilpailutoimitsijakoulutuksella Meriturvan koulutuskeskuksessa Lohjalla (83 osallistujaa). Koulutuspäivästä saatujen positiivisten palautteiden johdosta toimintoa kehitetään lisää. Kansainvälisiä arvokilpailuja kotimaassa olivat Forby Race Offshore 3C World Championship 2014 ja 3B European Championship Kaudelle 2015 saatiin Rataveneilyn EM GT30, MM GT15 Imatralle. UIM:n kokouksessa edustivat SPV:ä UIM Cominof edustaja Harry Fabritius ja NKT:n pj Jari Lehtonen. Kansainvälisten päätösesitysten valmistelua tehtiin jo kotimaassa asiantuntijaryhmien avustuksella. Osallistuimme myös Pohjoismaisen neuvoston toimielimiin (Bengt Nyholm ja Harry Fabritius). Lahdessa järjestettiin nuorten harjoitteluleiri keväällä. Uudeksi kilpailupaikkakunnaksi saatiin Lohja järjestäjänä Lohjan Purjehtijat (LP) yhteistyössä Guaranamotorsports (GMS). Kilpailuturvallisuutta parannettiin uusilla turvaveneillä sekä turvasukeltajien yhteistyön lisäämisellä. Kilpailulisenssejä oli kaudella kappaletta ja F1/F2- lisenssejä kolme kappaletta. Kansainvälinen arvokilpailumenestys 2014 Offshore 3C Johnsson Marcus MM1 P-67 3C Holmström Tomas MM1 P-67 3C Rehn Johan MM3 P-67 3C Luukkonen Esa MM3 KMVS Rata GT30 Pakalen Sara EM3 VenU GT30 Pakalen Sara MM1 VenU F-4S Nyholm Anton PM2 PoMo Suomen ennätykset 2014, Nopeus GT15 / nop. Benjamin Vuorihovi; 65,40 km/h (35,31 mpk/h) (2014) V50 / nop. Joakim Blomqvist/Benjamin Vuorihovi; 97,12 km/h (52,44 mpk/h) (2014) V150 / nop. Anton Kortman/Tom Vuorihovi; 127,91 km/h (69,07 mpk/h) (2014) Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Lajin kehittäminen Harjoittelupaikkojen kartoitus www-sivujen uudistaminen. Ajanottolaitteiden kartoitus ja mahdollinen hankinta Uusi kilpailupaikka, Lohja Harjoittelu-/leiripaikka, Lahti www-sivujen etusivulla oma nopeusveneilyosio. Ajanottolaitteiden kartoitusta jatkettiin 2. Kansainvälinen toiminta ja edustukset 3. Varsinainen Kilpailutoiminta Kansainväliset edustukset ja kokoukset PM-kokous Venemessut Palkintojenjakotilaisuus toimintamallit ja uudistukset kilpailutapahtumissa UIM 2014 Ibitza Nordic 2014, Norja Vene 2014: 9 venettä/teamiäesillä Palkintojenjakogaala Lahti Katsastusohjeet ja uusi vaaka sekä radiopuhelimet, sukeltajaryhmän varaukset 4. Koulutukset Toimitsijakoulutus, Immersio-testi, kilpailijavalmennus Koulutuspäivä Meriturvassa keräsi 83 kilpailutoimintaan osallistuvaa henkilöä. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 13 (36)

14 3. HUIPPU-URHEILU a) Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoiminta Tuloksellinen päätavoite olympialuokissa vuodelle 2014 oli syyskuussa Santanderissa (Espanjassa järjestettävissä olympialuokkien MM-kilpailuissa) maapaikan lunastaminen mahdollisimman monessa veneluokassa. Santanderissa jaettiin noin puolet Rion 2016 olympialaisten maapaikoista. Maapaikkoja saavutettiin neljä: Kaarle Tapper purjehti paikan Laser-luokassa, Tuula Tenkanen Laser Radial -luokassa, Tapio Nirkko Finn-jollassa ja Tuuli Petäjä-Sirén RS:X-naisissa. Paras tulos vuodelta 2014 olympialuokissa oli Tuula Tenkasen neljäs sija MM-kilpailuissa. Paralympialuokissa Niko Salomaa saavutti maapaikan 2.4mR-luokassa Rion paralympialaisiin sijoittumalla yhdeksänneksi. Avoimissa 2.4mR-luokan MM-kilpailuissa Niko sijoittui sijalle 10. Urheilijoiden valmentautumista kohti Rion olympialaisia tuettiin valmennuksellisella avulla sekä tukipalveluilla ja kehittämällä valmennuksen eri osa-alueiden yhteistyötä. Vuoden 2014 aikana maajoukkuepurjehtijoiden kanssa käytiin keskustelut, joiden tavoitteena oli varmistaa mahdollisimman hyvät harjoitusolosuhteet kaikille urheilijoille. Mukana keskusteluissa oli myös pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea ja moniin urheilijoiden toiveisiin pystyttiin reagoimaan saman tien. Urheilijoiden tapaamisia jatketaan ja uusien maajoukkuepurjehtijoiden kanssa käydään keskustelut alkuvuodesta Olympiakomitea on ollut vuoden 2014 aikana aktiivinen, ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski toimii myös purjehduksen lajivastaavana. Rio de Janeiron olosuhteisiin tutustuminen ja kartoitus aloitettiin syksyllä Välinekehitystyö ja välineiden käytön parempi ymmärtäminen kaikissa luokissa tähtäävät siihen, että venekunnilla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä Rion olympialaisissa. Rion testikilpailuun lokakuussa 2014 osallistuttiin kuudessa eri luokassa. Meteorologi Martin Gahmberg keräsi purjehtijoilta palautetta ja tekee yhteenvedon ja jatkoanalyysit vuoden 2015 alussa. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtui lähinnä edustusten kautta kansainvälisessä purjehtijaliitossa. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö eri olympialuokissa jatkui myös vuonna 2014 niin valmennuksen kuin harjoittelun muodossa. Erityisen tiivistä yhteistyö on Ruotsin kanssa: useassa luokassa urheilijat harjoittelevat yhdessä ruotsalaisten kanssa ja kahdessa luokassa (Finn ja 470) urheilijat jakavat lajivalmentajan ja suunnittelevat ja toteuttavat harjoittelunsa yhdessä. Valmennuskoulutuksen taso 2 toteutettiin vuonna Taso 3 käynnistetään vuoden 2015 aikana. Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Maapaikkojen lunastaminen Rion olympialaisiin ja menestys arvokilpailuissa 2. Urheilijoiden tukipalveluiden kehittäminen ISAF World Championship Santanderissa 2014 ja valmennusja leiritoiminta. Kauden 2013 EMkilpailut eri olympialuokissa Taloudellisten resurssien parantaminen. Henkisen valmennuksen, fysioterapian ja valmennuksen apuvälineiden hyödyntäminen valmennuksessa ja eri valmennuksen osa-alueiden integrointi. Neljä maapaikkaa Laser, Laser Radial, Finn ja RS:X-naiset. Paras tulos arvokilpailuissa Tuula Tenkasen 4. sija MM-kilpailuissa. Urheilijoiden kanssa käyty keskustelut, joissa mukana Urhea- OK-SPV - tuloksena tukipalveluiden parempi hyödyntäminen. Fyysinen valmennus maajoukkuepurjehtijoille Urheasta. Taloudellisten resurssien parantamisessa ei juurikaan edistystä. Sivu 14 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

15 3. Valmentajakoulutukse n kehittäminen Urheilija- ja valmentajakoulutuksen konseptointi ja koulutuksen käynnistäminen Valmennuskoulutuksen 2-vaihe toteutettu vuoden aikana. 4. Väline- ja olosuhdetyö sekä Rion olympialaisiin valmistautuminen 5. Kansainvälinen vaikuttaminen Eri olympialuokissa tapahtuva välineiden kehitystyö sekä välineiden käytön parempi ymmärtäminen. Rion olosuhteisiin tutustuminen ja tiedon kerääminen. Vaikuttaminen lajin kehitykseen kansainvälisen purjehtijaliiton (ISAF) toimielimien kautta. Suomella on edustus mm. Events Committeessa (kilpailuasiat) ja Councilissa (ylin päättävä elin) Välineiden kehitystyö on jatkuvaa ja tehdään valmennuksen yhteydessä. Rion olosuhteista on kerätty kokemuksia ja mittauksia. Yhteenveto ja jatkotutkimus vuonna Osallistuttu keskusteluun ja kokouksiin Nordic Sailing Federationin (Group G) kautta ja suoraan ISAF:ssa. 4. JÄRJESTÖ a) Järjestötoiminta Jatkettiin liiton rekisteripalvelu-uudistuksen tekemistä vaatimusmäärittelyllä ja toimittajien kilpailuttamisella. Kahden loppusuoralle päässeen toimittajan kanssa jatkettiin neuvotteluja. Asiaa käsiteltiin laajasti jo kevään Vene 14 Båt -essujen yhteydessä pidetyssä rekisterihankkeen esittelytilaisuudessa. Hanketta esiteltiin myös syysliittokokouksen yhteydessä pidetyssä seuraseminaarissa. Rekisterin toimittajaksi valittiin W/3 Group tammikuussa Seuratoiminta oli esillä myös SPV:n messuosastolla Vene Båt 14 - ja Uiva Flytande 14 -messuilla. Aluevastaaville järjestettiin vuoden aikana kaksi kohtaamista Vene Båt 14 -messujen ja syysliittokokouksen yhteydessä olleessa seuraseminaarissa. Aluevastaavan työnkuvaa kehitettiin Peter Remahlin johdolla ja työ jatkuu myös vuonna Ajantasaisen informaation jakamista jatkettiin tiedotteilla aluevastaaville. Aluevastaavat järjestivät vuoden aikana alueillaan seuratapaamisia, joihin osallistui myös toimiston ja hallituksen edustajia. Toimikunta järjesti yhdessä toimiston kanssa seuraseminaarin syysliittokokousviikonloppuna Lahden Sibeliustalolla. Seminaarissa oli aiheita niin lasten ja nuorten teemavuodesta, kilpailutoiminnasta kuin liiton rekisteriuudistuksesta ja veneilystä. Osallistujia tässä tilaisuudessa oli 100. Päättäjäisiltaan Sibeliustalolla osallistui noin 180 henkilöä. Illassa jaettiin vuoden tekijäpalkinnot. Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Liiton seurapalveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden tuottaminen Uusia jäsenetuja kartoitetaan ja luodaan SPV:n edustaja oli mukana kaikissa toimiva yhteistyösopimuksia eri alueilla järjestetyissä toimijoiden välille. Seurakäyntien avulla seuratapaamisissa. tuetaan seurojen toimintaa paikallisesti. 2. Yhteisöllisyyden luominen Järjestetään seuraseminaari ajankohtaisista asioista sekä päättäjäisilta, jossa palkitaan vuoden tekijät. Luodaan seurojen käyttöön veneilyn ja purjehduksen toimintalinja, jonka avulla seuratoimintaa voidaan analysoida sekä kehittää. Syksyn seuraseminaari Lahden Sibeliustalossa keräsi ennätyksellisen osallistujajoukon. Seuraseminaarissa oli oma järjestötoiminnan osio, missä avattiin OKM:n ja Valon palveluita SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 15 (36)

16 3. Aluevastaavat seurojen tukena Aluevastaaville järjestetään koulutusviikonloppu, jolloin heille päivitetään ajankohtaiset asiat. Aluevastaaville lähetään säännöllisesti oma tiedote, jolla välitetään ajankohtaiset uutiset Aluejohtajatapaamisia järjestettiin kaksi. Toimiston henkilökuntaa ja hallituksen jäseniä osallistui aluejohtajien järjestämiin seuratapaamisiin. Käynnistettiin aluevastaavien toimenkuvan kehitysprojekti, jota vetää järjestötoimikunnasta Peter Remahl. 4. Jäsenrekisterin kehitystyö Kartoitetaan toimiva yhteistyökumppani liiton jäsenrekisteripalveluille, jotta voidaan luoda toimiva toiminnanohjausjärjestelmä liiton ja sen seurojen käyttöön. Rekisteripalveluiden kehittämisprojekti on edennyt koko vuoden ja päätökset uuden rekisteriohjelman toimittajasta tehdään tammikuussa b) Viestintä- ja markkinointitoiminta Viestintä kuuluu oleellisesti jokaiseen liiton toiminta-alueeseen. Liiton viestintäpalvelut tukevat jokaista liiton toiminta-aluetta niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän keinoin. Viestintätoiminto myös ylläpitää ja kehittää liiton viestintäfoorumeita. Vuonna 2014 liiton viestinnässä keskityttiin lasten ja nuorten teemavuoden viestintään. Lisäksi tuettiin liiton palvelutarjonnan tunnettuutta ja tehostettiin lajin näkyvyyttä myös suurelle yleisölle. Viestinnän uudistus eteni kertomusvuoden aikana. Liiton uudet www-sivut otettiin käyttöön syyskuussa ja niiden kehittämistä jatkettiin heti julkaisun jälkeen. Myös purjehdusmaajoukkueen www-sivut uudistettiin samalla. Viestintä laajeni myös sosiaaliseen mediaan, erityisesti Facebookiin. Jäsenviestintää jatkettiin vahvasti tutuilla välineillä Nautic-lehdellä ja uutiskirjeillä. Vuoden lopussa liiton jäsenviestintä konseptoitiin palvelemaan entistä paremmin nykyaikaista tiedottamista ajatellen. Konseptointi tukee myös liiton strategiatyötä. Viestintävuoden tärkeimpiä tapahtumia olivat messutapahtumat, lasten ja nuorten teemavuoden tapahtumat, Santanderin MM-kilpailut sekä marraskuussa järjestetty liiton superviikonloppu. Liiton viestinnästä tuotettiin sisältöä yhteistyökumppaneiden foorumeihin säännöllisesti. SPV:n vaikuttajaryhmä luo kontakteja yritysmaailman ja huippupurjehduksen välille. Tavoitteena on parantaa lajin asemaa ja edellytyksiä Suomessa. Ryhmässä pohdittiin kertomusvuonna yhteistyön uusia rakenteita ja toimintamalleja. Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Jäsenviestinnän kokonaisuuden rakentaminen 2. Vahvistetaan purjehduksen ja veneilyn näkyvyyttä julkisuudessa. Sähköisen uutiskirjeen laajennus, Nautic-viestinnän ilmeen kohotus, Nautic-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, Veneilijän Vuosikirja Toimittajatapaamisia tihennetään tulevana vuonna, liiton painotuotteet kartoitetaan ja päivitetään. Maajoukkueen ja nuortenmaajoukkuebrändiä kirkastetaan ja liikkuvan kuvan tuotantoa lisätään. Aluejohtajien Nautic-lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Seuroille suuntautuneen viestinnän ydin olivat uutiskirjeet, joita ilmestyi 9 kpl. Tätä täydensi veneilijän vuosikirja, joka ilmestyi toukokuussa. Loppuvuodesta saatiin valmiiksi liiton viestintävälineiden konseptointi Kilpailutiedottamista purjehduksessa ja nopeusveneilyssä vahvistettiin. Painopiste oli Santanderin MM-kisojen tiedottamisessa. Tätä varten lisättiin toimittajayhteyksiä ja uusittiin purjehdusmaajoukkueen nettisivut. Maajoukkueiden kanssa järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta sekä koulutustilaisuuksia. Sivu 16 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

17 mediakoulutus aloitetaan. 3. Liiton toimintaa ja uudistamista tukevat viestintätoimet 4. Vahvistetaan liiton sidosryhmä- ja vaikuttajaviestin tää 5. Lasten ja nuorten teemavuoden huomioiminen Nettiuudistusta jatketaan ja verkkopalveluiden osalta otetaan käyttöön uusia sovelluksia. Liiton ensi vuoden teeman hankkeiden suunnittelu ja tukeminen. Tapahtuma- ja messusuunnittelut. Vaikuttajaviestinnän strategian tekeminen ja koulutus. Viestintästrategian valmistelu. Varainhankinnan tuki. Kaikki pääaktiviteetit tukevat teemavuoden toimintaa vähintään sivuavasti. Uudet nettisivut avattiin loppukesästä. Palvelun sisältöä täydennettiin ruotsinkielisellä osuudella. Liiton uutiset ja tapahtumat saivat näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa oman Facebooksivun kautta. Toiminta- ja palvelut olivat esillä alan näyttelyissä ja tapahtumissa. Liiton edunvalvontaa tuettiin viestinnän keinoin. Viestintästrategia tukee liiton strategiauudistusta ja sen valmistuminen siirtyy seuraavaan vuoteen. Vaikuttajaryhmä jatkoi toimintaansa. Teemavuosi oli esillä viestinnässä koko vuoden. Messuille ilmestynyt Nauticin lasten ja nuorten teemanumero oli käytössä koko vuoden. Ja seurojen tapahtumat saivat näkyvyyttä www-sivuilla, Venelehdessä, Facebookissa ja Nauticissa. c) Hallinto- ja talous Seurojen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopulla , kun edellisellä tilikaudella jäseniä oli Tilikauden 2014 lopussa Suomen Purjehdus ja Veneilyyn kuului 312 jäsenseuraa ja 46 lajiliittoa. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:llä oli vuoden 2014 lopussa työsuhteessa yhdeksän vakituista, ja kaksi määräaikaista työntekijää. Vuoden 2014 tilinpäätös on rekisterihankkeen viivästymisen vuoksi ,73 ylijäämäinen. Rekisterihanke käynnistyy alkuvuodesta 2015, joten ylijäämä käytetään rekisterihankkeeseen vuoden 2015 aikana. SPV Marketing Oy:n koko osakekanta oli Suomen Purjehdus ja Veneilyllä oli Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastoja hankintahinnoin ,84 arvosta. Sijoitusrahaston markkina-arvo vuoden 2014 lopussa oli ,64. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Kokonaistuotot jakaantuivat varsinaisen toiminnan tuottoihin ,44 ja kustannuspaikkojen omaan varainhankintaan ja yleiseen varainhankintaan Yleisen varainhankinnan merkittävimmät erät ovat jäsenyhdistysten suorittamat jäsenmaksut , Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu tuki , sekä Olympiakomitealta saatu huippukilpapurjehduksen tuki Tavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset 1. Hallituksen kokoukset ja seminaarit Hallitukselle on suunniteltu kahdeksan yhteiskokousta sekä hallituksen strategiapäivät. Hallituksen jäsenet ovat pääsääntöisesti myös toimikuntien/toimintojen puheenjohtajia. Kokouksiin osallistutaan osin videoneuvottelupalveluiden kautta Hallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2014 yhteensä 10 kpl, joista kaksi oli liittokokousten yhteydessä. Hallitus käynnisti huhtikuussa liiton strategiatyön ( ), missä käytiin lävitse SPV:n nykytilaa, asiakkaita ja niiden odotuksia, toimintaympäristön SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 17 (36)

18 matkakustannusten minimoimiseksi. Joulukuussa järjestetään luottamushenkilötapaaminen seuraavaksi vuodeksi valituille toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Tässä tapaamisessa käydään lävitse yhteisiä pelisääntöjä, sekä sovitaan eri tahojen yhteistyöstä. 2 Sääntömääräiset kevät- kokousaineistoineen lähetetään kaikkiin Kokouskutsut valtakirjoineen ja ja syysliittokokoukset siihen postiosoitteeseen, minkä seura on jäsenseuroihimme sekä luokkaliittoihimme itse rekisteriinsä yhteysosoitteekseen kirjannut viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta Liittokokousäänimääriin vaikuttaa seuran yhteiseen rekisteriimme SPV-rastilla merkittyjen jäsenten määrä (50 jäsentä/1 kokousääni). Lisäksi yksi ääni 50 sellaista venettä kohti, jotka edellisenä vuonna on merkitty katsastetuiksi. Seuran liittomaksu on oltava myös maksettu mennessä, muuten äänimäärä putoaa yhteen perusääneen. Kevätliittokokous valitsee vuosittain vaalivaliokunnan, joka kerää seuroista ehdotuksia hallituksen, toimikuntien ja toimintojen erovuorossa oleviin luottamustoimiin. Vaalivaliokunta tekee näiden esitysten perusteella ehdotuksensa henkilövalinnoista syysliittokokouksen kokousedustajille muutoksia ja SPV:n eri rooleja. Jatko-osa strategiatyöstä tehtiin syyskuussa Työ jatkuu edelleen. Strategiapäiviin osallistui liiton toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajia ja toimiston henkilökuntaa. Luottamushenkilöpäivä järjestettiin joulukuussa. Tämäkin päivä kului yhteisen strategiasuunnittelun merkeissä Sääntömääräinen Kevätliittokokous järjestettiin Hanasaaren Kulttuurikeskuksessa Espoossa. Sääntömääräinen Syysliittokokous järjestettiin seuraseminaarin yhteydessä Lahden Sibeliustalossa Molempien liittokokoustemme kokousaineistot löytyvät nettisivuiltamme: 3 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon keskeisiin periaatteisiin on kerätty hyvät käytännöt ja toimintatavat, sitä kehitetään ja se pidetään lakien ja asetusten mukaisena henkilökunnan toimintaa yhtenäistävänä ohjeistuksena. Yhteiset toimintatavat ovat käytössä ja työterveyshuollon kanssa on varhaisen välittämisen malli käytössä. Henkilökunnalle on järjestetty työterveyshuolto ja heillä on mahdollisuus hankkia lounasseteleitä verottajan hyväksymin hinnoin. Henkilökunnan toimenkuvia selkeytetään edelleen ja parannetaan tiedonkulkua eri luottamusorganisaatioiden kesken. Henkilökunta kävi toimitusjohtajan kanssa tilannekatsauksen toimintasuunnitelmaan kuukausittain ja myös kustannuspaikkojen tulosennustetta toimintasuunnitelmaan päivitettiin vuosineljänneksittäin. 4 Taloushallinto, ATK ja lukuun ottamatta hoidetaan ulkopuolisena Taloushallintopalvelut myyntireskontraa Rekisteriohjelma kirjanpitojärjestelmään, joka sisältää ostopalveluna. Olemme siirtyneet uuteen sähköisen ostoreskontran sekä matkalaskujen teon. Uusi kirjapitojärjestelmä mahdollistaa monipuolisen seurannan ja raportoinnin Sivu 18 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Kirjanpidon osalta käytetään sähköistä taloushallinto ohjelmaa, ProCountoria. Kirjanpidosta saadaan ajettua reaaliaikaiset tiedot kustannuspaikkakohtaisesti hallituksen, toimiston ja toimikuntien käyttöön.

19 niin hallitukselle kuin toimikunnille ja toiminnoillekin kustannustehokkaasti. Tietotekniikan tukipalvelut on myös kilpailutettu ja olemme päässeet käyttämään uusimpia toimistosovellutuksia niin henkilökunnan kuin hallituksenkin osalta. Tämä on parantanut kustannustehokkuutta. Liitosta annetaan seuroille tukea rekisterin ylläpitoon, laskutusjärjestelmän käynnistyksiin ja muihin mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Sääntömääräinen Kevätliittokokous 2015 ATK:n osalta käytämme Microsoft pilvipalvelua ja se on otettu tietojen jakamiseen Sharepoint-käyttöön myös hallituksen, Rekisterihankkeen ja Koulutuksen osalta. Kokoustekniikkana on siirrytty käyttämään videoneuvottelupalveluita, joka säästää sekä luottamushenkilöiden aikaa että matkustuksen kustannuksia. Hallinto on mukana liiton rekisterihankkeessa, joka on useiden vuosien investointi ja josta tullaan saamaan ensimmäisiä hyötyjä vuonna Yhteiskulut Operatiivisesta toiminnasta johtuvat henkilökunnan yhteiskulut kirjataan hallinnon yhteiskuluiksi. Tällaisia kuluja ovat mm. puhelimen ja tietotekniikan käytöstä aiheutuvat kulut, postituspalvelut, toimistotarvikkeet, tilavuokrat, siivous ja aulapalvelut, SPV:n kaikki vakuutukset (pois lukien seuravakuutukset, jotka ovat järjestötoimikunnalla) Yksi kolmasosa hallinnon kustannuksista koostuu muille kustannuspaikoille jakamattomista yhteisistä kuluista, kuten esimerkiksi tilavuokrat, puhelinkulut, työterveyshuolto, vakuutukset pl. seurojen jäsenille suunnattua veneilyn ryhmätapaturmavakuutusta. Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Liittohallitus 2014 vastuualueittain: Puheenjohtaja Samuli Salanterä Varapuheenjohtaja Patrick Andersson Talous Jäsenet Rikard Bjurström Huippukilpapurjehdus Freyr Riska Kilpapurjehdus Jari Lehtonen Nopeuskilpailu Harri Sane Veneily Martti Laisi Veneilyturvallisuus Hannu Hoviniemi Lapsi- ja nuorisotoiminta Esa Vahtera Koulutus Petteri Mussalo Järjestö Liiton toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat (pj) ja varapuheenjohtajat (vpj) huippukilpapurjehdus, pj Rikard Bjurström, N huippukilpapurjehdus, vpj Henrik Andersson, HSK kilpapurjehdus, pj Freyr Riska, ESF kilpapurjehdus, vpj Erik Wallin, NJK nopeuskilpailu, pj Jari Lehtonen, HirVe nopeuskilpailu, vpj Jussi Valtonen, PV veneily, pj Harri Sane, EPS veneily, vpj Lars Hongelin, WS järjestö, pj Petteri Mussalo, KuoPS SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 19 (36)

20 järjestö, vpj veneilyturvallisuus, pj veneilyturvallisuus, vpj lapsi- ja nuoriso, pj lapsi- ja nuoriso, vpj viestintä- ja markkinointi, pj viestintä- ja markkinointi, vpj koulutus, pj koulutus, vpj Matti Nirkko, EPS Martti Laisi, KPS Jyrki Santaholma, Me Hannu Hoviniemi, BSS Mikko Leino, TPS Merja Vuori, SMK-FMK Katja Rytkönen, TPS Esa Vahtera, NPS Hannu Seppänen, HVK Vuoden tekijät 2014 Vuoden Veneilyteko: Levätilanne Itämeri -Facebookryhmä/Putti Tiilikka Vuoden matkapurjehtija: Rolf Paulow Vuoden kouluttaja: Lasse Haapamäki Vuoden koulutusmateriaalin tuottaja: Keijo Tulomäki Vuoden katsastaja: Iiro Kinnanen Vuoden kilpailujärjestäjä: Susanne Kuusansalo Vuoden tapahtumajärjestäjä: Salon Kilpaveneilijät. Vuoden junioriseura: East Side Sailing team Vuoden seuravalmentaja: Vili Kaijansinkko Vuoden seura-aktiivi: Kaarlo Makkonen Vuoden vapaaehtoinen: Sami Sailo Vuoden veneilykasvo: Robin Packalen Vuoden Veneilykulttuuriteko: Henrik Andersin Vuoden toimittaja: Riikka Smolander Vuoden kouluttajaseura: Oulun Merenkävijät ry. Vuoden Seura: Kuopion Pursiseura Vuoden Luokkaliitto: Suomen purjehtijat ry. Vuoden Valmentaja: Jan Gahmberg Vuoden nuori kilpapurjehtija: Monika Mikkola. Vuoden Kilpapurjehtija (Kansainväliset luokat): Aaro Cantell Vuoden Veneurheilija: Sara Pakalen Vuoden Purjehtija: Tuula Tenkanen GMS Ruori: Pertti Virnala, TVS Fair Play pokaali: Johan Rehn ja Esa Luukkonen PR-palkinto: Marcus Johnsson Nuorisomalja, "Junnu-pokaali": PoMo Laufen Cup: Tammelan Veneseura Kilpaveneilijöiden pokaali: Marcus Johnsson ja Tom Holmström Pronssiset ansiomerkit Harri Kaarla, Outokummun pursiseura Hannu Karppa, Outokummun pursiseura Veli-Matti Kotipelto, Soukan venekerho Tero Nurminen, Soukan venekerho Olli Miettinen, Soukan venekerho Mattiveikko Salo, Raahen purjehdusseura Jyrki Saarro, Tammisalon merivenekerho Harri Wallin, Tammisalon merivenekerho Hannele Tuulos, Tammisalon merivenekerho Esa Ranta, Tammisalon merivenekerho Erkki Rainesalo, Tammisalon merivenekerho Erik Nieminen, Tammisalon merivenekerho Anssi Ahvonen, Tammisalon merivenekerho Timo Kukkonen, Tammisalon merivenekerho Tapio Toikka, Tammisalon merivenekerho Seppo Pellinen, Tammisalon merivenekerho Sari Aaltonen, Tammisalon merivenekerho Sivu 20 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

21 Sakari Forsman, Tammisalon merivenekerho Pekka Kotilainen, Tammisalon merivenekerho Pekka Halonen, Tammisalon merivenekerho Olli Pöyry, Tammisalon merivenekerho Matti Pajula, Tammisalon merivenekerho Kimmo Söderholm, Tammisalon merivenekerho Kimmo Koivu, Tammisalon merivenekerho Kari Thessman, Tammisalon merivenekerho Stefan Gordin, Espoon pursiseura Jukka Vienonen, Tammelan veneseura Pasi Rasila, Tammelan veneseura Jorma Fiskari, Tammelan veneseura Pertti Virnala, Tammelan veneseura Hopeiset ansiomerkit Juhani Soini, Turun pursiseura Seppo Jormalainen, Kuopion pursiseura Keijo Auvinen, Iisalmen pursiseura Pia Haikarainen, Iisalmen pursiseura Esa Holopainen, Outokummun pursiseura Valto Holopainen, Outokummun pursiseura Esko Jahkonen, Soukan venekerho Matti Sten, Kantvikin purjehtijat Eero Kallio, Soukan venekerho Jorma Piippo, Raahen purjehdusseura Timo Kemppainen, Raahen purjehdusseura Ilkka Castren, Tammisalon merivenekerho Rainer Tuomiluoto, Tammisalon merivenekerho Matti Aaltonen, Tammisalon merivenekerho Kultaiset ansiomerkit - SPV:n hallituksen myöntämät kultaiset ansiomerkit Risto Pynnönen, SPV/viestintätoiminto Lyhennetaulukko: BSCN EBA EUROSAF HuMu ICCY KPT LaNu NBR NOV NordicSF OK OKM SOK SPV Trafi VHT VETT WC Baltic Sea Cruising Network EC European Cup European Boating Associating ELY Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus European Sailing Federation Huippu-urheilun muutostyöryhmä International Council of Cruising Yahts ISAF International Sailing Federation Kilpapurjehdustoimikunta Lapsi- ja nuorisotoiminto Nordiska Båt Rådet Nuorten Olympiavalmentaja Nordic Sailing Federation Olympiakomitea Opetus- ja kulttuuriministeriö Seura-ohjaajakoulutus Suomen Purjehdus ja Veneily Liikenteen turvallisuusvirasto Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunta Veneilyturvallisuus World Cup SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 21 (36)

22 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot , ,31 Liiketoiminnan muut tuotot 427,90 0 Kulut Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,10 Henkilöstökulut , ,29 Poistot ja arvonalentumiset -679,80-906,39 Muut kulut , ,13 Kulut yhteensä , ,91 Tuotto-/Kulujäämä , ,60 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot , ,74 Varainhankinnan kulut ,00 Tuotto-/Kulujäämä , ,74 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 16, ,49 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -479,64-383,68 Tuotto-/Kulujäämä , ,05 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0 0,00 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä , ,05 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TULOS , ,95 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,95 Vuonna 2014 on ollut rekisterihanke, johon on budjetoitu euroa. Hanke ei toteutunut vuoden 2014 aikana, vaan siirtyi seuraavalle tilikaudelle ja tämän takia päättyneeltä tilikaudelta muodostui ylijäämää ,73 euroa. Sivu 22 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

23 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 039, ,18 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 039, ,18 Pysyvät vastaavat yhteensä 0 0 Sijoitukset Osakkeet saman konsernin yrityksissä , ,00 Sijoitusosakkeet ja -osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,50 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,50 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 4 582, ,32 Muut saamiset ,13 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 4 582, ,45 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,40 Muut saamiset 0 548,00 Siirtosaamiset , ,14 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,54 Saamiset yhteensä , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,43 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,45 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot Muut rahastot , ,86 Muut rahastot yhteensä , ,86 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,95 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,95 Muut velat ,78 57,76 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,62 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,45 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 23 (36)

24 Budjetoidun ja toteutuneen tuloksen 2014 vertailu toimikunnittain ja toiminnoittain Sivu 24 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

25 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 25 (36)

26 Tuloksen vertailu toimialoittain: budjetti ja toteutunut 2014, sekä budjetti 2015 Sivu 26 (36) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7. 2. Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 9

1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7. 2. Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 9 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 26.4.2014 SISÄLTÖ Kokouskutsu 3 Hallituksen esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi 4 Esityslista 5 Toimintakertomus 2013 6 1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7 2. Harrasteliikunta

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 23.11.2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 23.11.2014 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 23.11.2014 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 SISÄLTÖ sivu Kokouskutsu 3 Esityslista 4 Vaalilautakunnan esitys luottamushenkilövalinnoiksi 5 Toimintasuunnitelma 2015

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 24.11.2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 24.11.2013 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 24.11.2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 SISÄLTÖ sivu Kokouskutsu 3 Esityslista 4 Vaalivaliokunnan esitys luottamushenkilövalinnoiksi 5 Sääntömuutosesitys 7 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 27.4.2013 SISÄLTÖ Kokouskutsu 3 Hallituksen esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi 4 Esityslista 5 Johtosäännön muutosesitys 6 Toimintakertomus 2012 8 1. Lapsi ja Nuorisotoiminta

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelma 2015-2016 Esittely

Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelma 2015-2016 Esittely Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelma 2015-2016 Esittely Ohjelman tavoite Osa seuroista haluaa rakentaa junioritoiminnan keskeiseen osaan koko seuran toiminnassa Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF Valtuuskunta Delegationen KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE Aika/ Tid: Keskiviikko/Onsdag 29.4.2015 klo. 9.00 Aamukahvi/Morgonkaffe klo.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Segling och Båtsport i Finland SISÄLTÖ INNEHÅLL Kokouskutsu - Mötesllelse 3 Esityslista 4 Vaalivaliokunnan esitys luottamushenkilövalinnoiksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Seuran SPV. Mitä kaikkea tarjoamme jäsenseuroillemme?

Seuran SPV. Mitä kaikkea tarjoamme jäsenseuroillemme? YHDESSÄ VESILLÄ Seuran SPV Mitä kaikkea tarjoamme jäsenseuroillemme? EDUNVALVONTAA Edistämme ja valvomme suomalaisen veneilyn, seuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja kansallisissa ja kansainvälisissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Toivottavasti seurat ovat innolla ja energialla mukana erilaisissa tapahtumissa luoden edellytyksiä yhä suuremmalle junioriharrastajamäärälle.

Toivottavasti seurat ovat innolla ja energialla mukana erilaisissa tapahtumissa luoden edellytyksiä yhä suuremmalle junioriharrastajamäärälle. Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje helmi-maaliskuu 2014 Hyvät veneilijät, Kuten sanotaan, veneilijän kausi alkaa Helsingin Vene Båt messuista. No, kausi on siis nyt avattu ja näin myös kauden ensimmäiset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius KALENTERI 2008 Tammikuu Vapaaehtoinen meripelastaja 1/2008 Helmikuu Vene 08 Båt messut Helsingissä Trossin markkinointi käyntiin

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje elokuu 2014. Hei!

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje elokuu 2014. Hei! Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje elokuu 2014 Hei! Kuuman kesän vaihduttua syksyn viileyteen on aika jälleen kääriä hihat myös tulevaa järjestöllistä loppuvuotta ajatellen. Vaikka veneet hiljalleen

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

SJAL:n strategiatyö 2020 Visioista tekoihin Ellivuori 2.2.2013

SJAL:n strategiatyö 2020 Visioista tekoihin Ellivuori 2.2.2013 SJAL:n strategiatyö 2020 Visioista tekoihin Ellivuori 2.2.2013 Seurakyselyn tulokset ja johtopäätökset (n = 20 / 55) Vastauksissa toistuivat seuraavat asiat (esiintymisjärjestyksessä): 1)Seuroille tarjottava

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS http://voimistelu.fi/portals/0/naisten%20telinevoimistelu/dokumentit/ote%20toimintaohjesäännöstä_2015.pdf

KOKOUKSEN AVAUS http://voimistelu.fi/portals/0/naisten%20telinevoimistelu/dokumentit/ote%20toimintaohjesäännöstä_2015.pdf Tervetuloa! Tervetuloa! Esityslista KOKOUKSEN AVAUS http://voimistelu.fi/portals/0/naisten%20telinevoimistelu/dokumentit/ote%20toimintaohjesäännöstä_2015.pdf KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Liittomme on jälleen vuoden vahvempi, kokeneempi ja viisaampi. Se on myös valmis luomaan entistä enemmän uutta vuonna 2014.

Liittomme on jälleen vuoden vahvempi, kokeneempi ja viisaampi. Se on myös valmis luomaan entistä enemmän uutta vuonna 2014. Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje joulukuu 2013 Hyvät veneilijät, Vuosi on loppumaisillaan. On aika kiittää upeasta kuluneesta vuodesta teitä, hyvät seuratoimijat. Seurat ympäri Suomen ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot