DIGITAALINEN JÄLKIKÄSITTELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALINEN JÄLKIKÄSITTELY"

Transkriptio

1 DIGITAALINEN JÄLKIKÄSITTELY -kokemuksia Lumottu Lapsi elokuvasta ja Satu Maasta videosta opinäytetyö taiteen maisterin tutkintoon kirjallinen osio Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio Sami Haartemo

2 Hei, kulta... Joo... Olen ihan just tulossa kotiin... Ihan kohta... No, kolmen tunnin päästä. Laitatko mulle aamupalaa? Puhelinkeskustelu kotiin Lumottu Lapsi elokuvan tuotannon aikana.

3 Sami Haartemo Opinnäytetyön kirjallinen osuus, 58 sivua Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio TIIVISTELMÄ Lopputyöni kirjallinen osuus käsittelee digitaalista jälkikäsittelyä elokuvassa ja videossa. Selvitän eri työvaiheita ja ongelmia Lumottu Lapsi elokuvan ja Satu Maasta videon kautta. Molemmissa teoksissa olen työskennellyt digitaalisen jälkikäsittelyn parissa. Aluksi käyn läpi toimenkuvat, esimerkkiprojektien taustat ja kerron yleisesti tekniikasta. Tämän jälkeen kuvaan digitaalisessa jälkikäsittelyssä tarvittavia erilaisia ohjelmia ja laitteistoja. Molemmille esimerkkitöille olen varannut omat luvut, joissa paneudun projektien digitaalisen jälkikäsittelyn erityisalueisiin. Lumottu Lapsi elokuvan kohdalla keskityn elokuvakompositointiin ja Satu Maasta videon kohdalla motion graphic työskentelyyn. Viimeisessä osiossa kokoan yhteen kokemuksiani projekteista ja reflektoin niitä ammatilliseen identiteettiini sekä digitaalisen jälkikäsittelyn tämän hetkiseen tilanteeseen. Avainsanat: digitaalinen jälkikäsittely, kompositointi, motion graphics, video, elokuva, animaatio

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 DIGITAALINEN JÄLKIKÄSITTELY Toimenkuvat Jaottelu kahteen Kompositointi Motion graphic (artist) Projektit Lumottu Lapsi Satu Maasta Tekniikasta Digitaalinen kuvaus Koostaminen eli editointi , 10 vai 16 bittiä? 14 3 TYÖKALUT Hardware eli "rauta" Ibis virtuaalilaitteisto Software eli ohjelmistot Final Cut Pro HD (FCP) Boujou Shake After Effects LiveType Garageband LUMOTTU LAPSI Kompositointi KEY eli "avainnus" Motion tracking eli "träkkäys" Paint 31

5 Korjailua Efektit Valmiin materiaalin kehittely Värikorjaus SATU MAASTA Motion Graphics Säännöt ja valinnat Title animation Ajoitus Siirtymät Väri ja muoto Typografia Värikorjaus LOPPUPÄÄTELMÄT Lumottu Lapsi Satu Maasta Summa Summarum 53 LÄHDELUETTELO 55 LINKIT 56

6 4 1 JOHDANTO Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa esittelen digitaalisen jälkikäsittelyn työvaiheita ja ongelmia. Kahden eri videoprojektin kautta tuon esiin, mitä digitaalinen jälkikäsittely elokuvissa ja videotuotannoissa tarkoittaa ja mitä ongelmia siihen liittyy. Tarkastelun pohjana on kahden erilaisen videoprojektin, Lumottu Lapsi ja Satu Maasta, jälkikäsittelytyövaiheet. Laajempi näistä esimerkkitöistä on Marikki Hakolan Lumottu Lapsi (Kroma Productions 2004), jossa toimin vuoden 2004 aikana kompositoijana sekä online editoijana. Toinen läpikäytävistä esimerkkiprojekteista on oma videorunoni nimeltä "Satu Maasta" (tuotanto 2005), joka perustuu Saila Susiluodon saman nimiseen runoon. Tämän tekstin tarkoitus on myös toimia jonkinlaisena lyhyenä esitelmänä alasta vaikkapa leikkaajille, kuvaajille tai tuottajille. On hyvä ymmärtää, miten valtavan työmäärän ihmiset tekevät saavuttaakseen halutun kuvailluusion digitaalisilla työkaluilla. Tähän työhön usein yhdistyy sekä taiteellinen näkemys että tekninen tietämys ja tietenkin jonkinlainen hullu intohimo. Jälkikäsittelijän on työnsä puolesta ymmärrettävä niitä työvaiheista, jotka ovat ennen sekä jälkeen jälkikäsittelytyövaihetta. Siksi olisi varsin tasapuolista että muutkin tietäisivät edes hieman mitä pimeissä huoneissa oikeasti tehdään.

7 5 2 DIGITAALINEN JÄLKIKÄSITTELY Digitaalinen jälkikäsittely (digital post production) on vielä suhteellisen tuntematon ja uusi ala Suomessa. Suurin osa termistöstä on englannin kielistä eikä niille ole vakiintuneita suomalaisia vastineita. Tämän opinnäytteen puitteissa pyrin käyttämään suomenkielistä versiota aina kun sellainen on olemassa. Useimmissa tapauksissa vakiintunutta suomenkielistä käännöstä ei ole ja tällöin käytän englanninkielistä sanaa suomenkielisen tekstin joukossa. Digitaalinen jälkikäsittely on teknistaiteellinen prosessi. Eri toimintojen tekeminen vaatii sekä taiteellista silmää sekä tekniikan ymmärrystä. Tätä opinnäytetyötä lukiessa on huomioitava, että tekniikka kulkee kiihtyvällä vauhdilla eteenpäin ja jo hyvin nopeasti tässä mainitut tekniset ohjelmat ja laitteet ovat vanhentuneet. Tästä syystä mainitsen erilaisten laitteiden ja ohjelmien kohdalla niiden versionumerot, että lukijan on helpompi ymmärtää tekstin ikä suhteessa tekniikan kehitykseen. 2.1 Toimenkuvat Jaottelu kahteen Digitaalinen jälkikäsittely on laaja ja suhteellisen uusi toimenkuva. Ala pitää sisällään useita eri toimenkuvia, jotka kulkevat ristiin toistensa kanssa. Tässä tekstissä jaan toimenkuvat karkeasti kahteen ryhmään, joita ovat kompositoija (compositor) ja Motion Graphics Artist. Usein näiden kahden ohella on olemassa useita muitakin toimenkuvia tai vielä tarkennetumpia alatoimenkuvia, joita en tässä ala sen enempää erittelemään tai käsittelemään. Tällaisia toimenkuvia ovat esimerkiksi mattepaint -artist, key-specialist, motion tracker artist, digital artist jne. Kompositoijan toimenkuva on ehkä laajin. Sen pääpainopiste on digitaalisessa kompositoinnissa, johon kuuluu mm. key-, matte- ja tracking - toimenkuvia. Elokuvissa kompositoijat yleensä koostavat lopullisen kuvan eri artistien tuottamasta kuvamateriaalista.

8 6 Motion Graphics Artist on puolestaan termi, jolla yleensä tarkoitetaan toimenkuvaa, jossa rakennetaan erilaisia efektejä ja tekstianimaatioita. Motion Graphics Artististista voidaan käyttää myös nimitystä digital film artist tai digital artist. Käsittääkseni mitään vakiintunutta termistöä ei ole olemassa, joten työtehtäviä kuvaavat nimet voivat vaihdella suurestikin Kompositointi Kompositoinnilla (compositing) tarkoitetaan kahden tai useamman kuvan yhdistämistä yhdeksi sellaiseksi kuvaksi, jonka katsoja uskoo tallentuneen samalla kameralla. Kompositointi ei tarkoita vain liikkuvien kuvien tai kuvasarjojen yhdistämistä. Itse asiassa (kuva)kompositio on yleisesti mikä tahansa kuva, joka muodostuu siinä vaiheessa, kun erilaisia kuvia liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisenä kuvakompositiona pidetään ruotsalais-syntyisen Oscar G. Rejlander englannissa vuonna 1857 tekemää "The Two Ways Of Life" -teosta. Kyseinen kuva on kooste useasta erillisestä kuvasta. Rejlander yhdisti kuvassaan 32 lasinegatiivia, joista muodostui yksi kuva. (Brinkmann, R. 1999, 4) Oscar G. Rejlander, The Two Ways Of Life, 1857 Nykypäivänä kompositioita ja kompositointia tehdään valokuvan ja liikkuvan kuvan parissa lähes kaikkialla. Photoshop on yleisin työkalu tällaisten kuvien

9 7 luomiseen. Mainosjulisteiden kuvat muodostuvat usein useista eri kuvista, jotka yhdessä luovat uuden kuvan. Esimerkiksi taivas vaihdetaan pilvisemmäksi, mallin taakse lisätään kuva autosta ja taivaalle monistetaan parvi lintuja. Kaikessa yksinkertaisuudessa kompositointi on tätä. Elokuvateollisuudessa kompositointi on ollut pitkään käytössä. Aluksi illuusiot luotiin joko "in camera" tekniikalla, tai maalamalla tai lisäämällä eri elementtejä filmin päälle. Tässä yhteydessä en esittele tarkemmin erilaisia mekaanisia tai analogisia tekniikoita, joita on käytetty, sillä tekstini pääpaino on digitaalisessa kuvamanipuloinnissa ei sen historiassa. Elokuvakompositioista puhuttaessa ei kuitenkaan voi olla mainitsematta Georges Méliesiä, jonka erikoistehoste-elokuvat ovat olleet lähtöpiste liikkuvan kuvan kompositioille. Digitaalinen kompositointi on verrattain nuori työvaihe. Pääasiallinen syy tähän on se, että vasta viimeisten vuosikymmenien aikana tietokoneet ovat kehittyneet niin tehokkaiksi, että erilaisten liikkuvan kuvan kompositioiden luominen tietokoneella on ollut mahdollista. Ensimmäisiä yrityksiä oli Steven Lisbergerin Tron elokuva (1982), jossa tietokonegrafiikalla luotiin digitaalinen ympäristö. Todellinen läpimurto digitaalisessa jälkikäsittelyssä elokuvissa tapahtui kuitenkin sellaisten Hollywood-elokuvien avustuksella kuin James Cameronin Terminator 2 (1991) ja viimeistään siinä vaiheessa kuin Steven Spielbergin Jurassic Park (1993) julkaistiin. Näitä kahta elokuvaesimerkkiä tutkaillessa tulee helposti siihen väärään johtopäätökseen, että kompositointi liittyy 3D grafiikkaan ja mallinnukseen. Sekä Terminator 2 että Jurassic Park elokuvien kohdalla ensimmäinen ajatus on helposti, että tietokoneella luodut elementit (nestemäinen Terminaattori ja valtavat dinosaurukset) ovat keskeinen osa digitaalisesta kompositointia. Tämä ei pidä paikkaansa. Siinä missä Rejlanderin työssä ihmiset näyttivät oikeilta oli tämä vain osoitus kuvaajan kyvystä ottaa yksittäinen kuva. Terminator 2 ja Jurassic Park -elokuvissa valokuvamaisen uskottavat terminaattori ja dinosaurukset olivat osoitus 3D animaattorien ja mallintajien lahjakkuudesta. Se, että sekä että terminaattori ja dinosaurukset olivat uskottava osa elokuvien maailmaa, oli osoitus onnistuneesta kompositoinnista. Digitaalinen tehostetyöskentely on usein työskentelyä erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen parissa. Uskottavien mallien luomiseen käytetään 3D

10 8 ohjelmia, jotka luovat hahmon tai esineen kolmiulotteiseen tilaan. Filmi ja video ovat kuitenkin kaksiulotteista (2D), joten viimeistäänkin kompositointivaiheessa tietokonemallin kolmiulotteinen maailma on jäänyt työvaiheessa taka-alalle ja työskentely tapahtuu kaksiulotteisessa maailmassa. Jokainen Photoshopilla kuvakompositioita tehnyt tietää, että työskentely ei ole vain elementtien asettelua päällekkäin, vaan työhön kuuluu paljon muutakin. Samoin on myös liikkuvan kuvan kompositoinnissa. Esimerkiksi kompositiossa, jossa taivas, linnut, malli ja taka-alan auto ovat kaikki eri kuvia (elementtejä) on usein myös tarpeellista tehdä kaikenlaisia korjauksia, jotta kuvat muodostaisivat yhdessä yhden uskottavan kuvan. Koska elementit on kuvattu mahdollisesti eri päivinä, eri paikoissa erilaisissa valo-olosuhteissa on usein määriteltävä kuvien värimaailma samanlaiseksi. Jotta malli ja auto saadaan näyttämään siltä, että ne oikeasti ovat olemassa, on niillä esimerkiksi oltava varjo. Voi myös olla, että lintuja on liian vähän ja mustan sijasta niiden pitää olla valkoisia. Mainoskuvissa esimerkiksi taka-alan autoon on lisättävä mainostajan logo ja mallin vyötäröä on kavennettava. Nämä ovat asioita, joita nykypäivän mainosvalokuvaajat tekevät päivittäin. Näin tehdään myös liikkuvassa kuvassa kompositointivaiheessa Motion graphic (artist) Motion graphic artist tai motion graphic design ("liikuvan kuvan suunnittelu") ovat termejä joita käytetään sellaisista toimenkuvista, jossa yhdistyy liikkuvan kuvan ja still -kuvan animointi ja tekstielementtien asemointi ja animointi. Valitettavasti tälle ammattinimikkeelle ei ole olemassa suomenkielistä vastinetta, joten siksi tässä käytän termiä motion graphic designer, sillä tätä termiä maassammekin alalla käytetään. Yhtenä alan pioneerina voidaan pitää Music Television -kanavaa luvun alusta MTV on luonut oman visuaalisen ilmaisun, joka on muokannut koko tv-ilmaisua. Kanavan tarjoamat lyhyet ohjelmat ja jatkuva musiikkivideokavalkadi ovat muokanneet tv-estradin nopeatempoiseksi näyttämöksi, jossa värit, äänet, teemat, kuvat ja sanat vaihtuvat käsittämättömällä vauhdilla. "Käsittämätön vauhti" ei sinänsä ole oikea sana kuvastamaan tätä ilmaisua, sillä nykypäivän katsoja on valveutunut ja nopea

11 9 lukemaan liikkuvaa informaatiota. Yhä vain valveutuneemmat katsojat haluavat ja pystyvät vastaanottamaan nopeita kuvaärsykkeitä ja kykenevät tulkitsemaan kaksoismerkityksellisiä viestejä, joita populaarikulttuurissa viljellään runsaasti (Alanen, A & Pohjola, I. 1992, 36). MTV:n omat ainaisesti vaihtuvat kanavatunnukset ovat hyvä esimerkki tästä. Ne ovat lyhyitä ja aina erilaisia. Usein ne ovat myös hieman ja joskus vähän enemmänkin, itseironisia (Alanen, A & Pohjola, I. 1992, 47). MTV:n tunnuksissa kanavaa on toisinaan rinnastettu hirviöksi ja toisinaan sitä on taas mainostettu rauhallisilla luontoäänillä ja kuvilla maaseudusta, vastakohtana niille arvoille, joita kanava todellisuudessa edustaa. Kanavan tunnukset ovat myös olleet eräänlainen näytetikkuna tulevaisuuden motion graphic artisteille, jotka ovat tätä kautta päässeet näyttämään taitojaan isolla estradilla. MTV:n lisäksi en voi olla mainitsematta tietokonemaailman demo sceneä ja Macromedian flash tekniikkaa, jotka myös ovat inspiraation lähteinä ja ponnahduslautana motion graphic -työskentelyssä. Demo scenessä on esiteltynä mitä uskomattomampia visuaalisia kuvakarnevaaleja. Koko scenen ideana on testailla, näyttää ja kilpailla aina vain näyttävämpien ja erilaisempien esitysten avulla. Tämä on hedelmällinen pohja visuaalisen inspiraation ja ymmärryksen ammentamiseen liikkuvasta kuvamassasta. Macromedian flashtekniikka on puolestaan mahdollistanut world wide webin kehittymisen erilaisten animaatioiden ja flash-taideteosten areenaksi. Flashillä luotuja animaatioita ja introja voidaan hyvin pitää jonkinasteisina pikku-serkkuna tai jopa osana motion graphic areenaa, sillä samat lainalaisuudet ja säännöt pätevät myös webissä. Sanomattakin lienee selvää, että motion graphic -työskentely on vahvasti liitoksissa perinteiseen graafiseen suunnitteluun. Lehden etusivun sijaan tauluna on aina samankokoinen ja samaa nopeutta (frame rate) etenevä kuvasarja. Typografia eli kirjasimien ja niiden leikkausten ymmärtäminen ja oikein käyttäminen on myös tärkeää. On kuitenkin huomioitava, että kaikenlainen ruudussa oleva tekstianimaatio pyrkii melkein säännönmukaisesti rikkomaan ja luomaan uudenlaista ilmaisua ennemmin kuin pysymään uskollisena vanhoille typografia -ohjeille. Suomen kokoisessa talousalueessa motion graphic työtä tekevät usein erilaiset graafiset suunnittelijat, animaattorit, leikkaajat ja kompositoijat.

12 10 Kyseessä on graafisen suunnittelun ala, joka on vasta viime vuosina muotoutunut hieman selkeämmäksi. Aiemmin erilaisia alkutunnuksia ja animoituja tekstejä mainoksiin ja elokuviin tehtiin kalliissa jälkikäsittelyyksiköissä mutta jo jonkin aikaa After Effectsin kaltaiset animointi- ja efektiohjelmat ovat mahdollistaneet tämän toimenkuvan siirtymisen kalliista erikoisyksiköistä aivan tavallisiin tietokoneisiin ja sitä kautta useamman käyttäjän ulottuville. Motion graphic designereilla on oltava kyky ymmärtää ja hahmottaa aikaa ja liikkuvaa kuvaa. Tämän lisäksi heillä tulee olla taitoa tehdä visuaalista suunnittelua. Tällä hetkellä Suomessa ei vielä ole koulutusta tälle alalle kovin laajasti, vaan ihmiset ajautuvat eri aloilta työn pariin. Toisaalta tämä on hyvä asia, sillä tällöin vain taito ja ilmaisu ovat niitä tekijöitä, jotka ratkaisevat kuka tulevaisuudessa tätä työtä tekee. Hienous mutta samalla haitta on se, että koska jälkikäsittely työkalut sekä digitaalinen video ovat nykyään jokaisen tietokoneen omistajan ulottuvilla, on työn tilaajalla oltava ymmärrys ja näkemys siitä, milloin työ on todellisuudessa mielenkiintoista ja oivaltavaa ja milloin vain järjetöntä ohjelmafilttereiden "läiskimistä". Tärkeä elementti motion graphic designissa on siirtymät (transitions) (Goux, M & Houff, J. A. 2003, 145). Kun tutkii tarkkaan erilaisia mainoksia, musiikkivideoita ja elokuvien tekstejä, voi huomata, että erilaiset siirtymät ovat tekstianimaatioiden perusta. Siirtymä on jokaiselle leikkaajalle tuttu termi. Perussiirtymänä leikkausteoriassa voidaan pitää skarvia, jolla tarkoitetaan kahden kuvan vaihtokohtaa. Yleisesti siirtymäksi kuitenkin mielletään erilaiset fadet ja muut transitions -siirtymäefektit. Fadellä tarkoitetaan kuvan elementin tai kuvan läpinäkyvyysasteen muutosta tai siirtymistä johonkin väriin. Siirtymä-efektejä on erilaiset wipet, hohdot (glow ja flare), push- ja slide - efektit, matte -ja key siirtymät, morphit sekä overlay-tehosteet. Nämä kaikki ovat niitä perusefektejä, joista suurimman osan voi jo tänä päivänä löytää lähes jokaisesta vähänkin kehittyneestä leikkausohjelmasta. Motion graphic designissa nämä erilaiset siirtymät ovat kaiken perusta. Motion graphic artistin tehtävä on tehdä niistä mielenkiintoisia käyttämällä siihen kaiken ammattitaitonsa. Kärjistäen voisi sanoa, että olennaista tässä työssä on se, että teksti ja informaatio on näyttävää ja mielenkiintoista mutta sen ehtii ja pystyy lukemaan.

13 Projektit Lumottu Lapsi Lumottu Lapsi on Marikki Hakolan ohjaama ooppera-elokuva, joka pohjautuu Maurice Ravelin ja Coletten saman nimiseen (L enfant et les Sortiléges) pienoisoopperaan. Elokuva on ensimmäinen suomalainen kokonaan virtuaalisesti lavastettu ja Kuva elokuvasta Lumottu Lapsi sinistudiossa kuvattu elokuva. Se on myös professori Katriina Ilmaranta (lavastustaiteen professori, ELO, Taik) tohtorin työ. Minun tehtäväni tuotannon jälkikäsittelyssä oli pääasiassa kompositointia. Lumottu Lapsi elokuvan kuvauksiin en osallistunut. Näin valmiin materiaalin vasta kun online- ja jälkikäsittelyvaihe alkoivat. Elokuvaa kuvattiin kaksikymmentä päivää Lumen sinistudiossa kesän ja talven 2003 aikana. Kuvaus toteutettiin kahdella kameralla ja tallennusmuotona oli digibeta. Kuvaustilanteessa osaan sinistudiomateriaalia istutettiin digitaalisia lavasteita Ibis virtuaalilavastusohjelmalla. Ibis on Unix -pohjainen virtuaalilavastusjärjestelmä, joka mahdollistaa kaksiulotteisten taustakuvien "sitomisen" kameroihin. Vaikka Ibiksen kaltaiset järjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen kuvauskohteen ja taustakuvan yhdistämisen ei systeemi ole aukoton. Kameroiden ja taustojen kalibrointi on hidasta ja lisäksi kuvaustilanteessa pitää varmistaa riittävä valaistus, jotta reaaliaikainen avaintaminen (key) saadaan aikaiseksi. Kaikkea materiaalia ei kuitenkaan voitu tehdä Ibis -systeemillä. Tällaisia olivat mm. taustat, joissa tapahtui suurempia animaatiota. Lisäksi osa materiaalista kuvattiin vain sinitaustalla, koska digitaalisesti tehdyt taustat eivät olleet valmiita. Yleisesti elokuvamaailmassa on tapana, että jälkikäsittelyä vaativia kuvia valvoo nk. effect supervisor. Projektin alkaessa ei Suomessa juurikaan ollut kokemusta täysdigitaalisten elokuvien kuvaamisesta, joten Lumottu Lapsi elokuvassa effect supervisoria ei varsinaisesti kuvauksissa ollut. Paikalla oli

14 12 toki professori Ilmaranta, mutta koska hän käytti ja valvoi pääasiallisesti ibislaitteistoa, hän ei täten pystynyt valvomaan täysipainotteisesti efektikuvia Satu Maasta Satu Maasta on taiteellinen lopputyöni, jonka suunnittelun aloitin jo vuoden 2002 lopulla. Aluksi työ kulki nimellä Runovideot. Projektin toteutus venyi jatkuvien erilaisten työkomennusteni takia todella myöhäiseksi. Projektin Kuva Satu Maasta videosta lopputuloksena syntyi reilun kolmen minuutin mittainen runovideo Saila Susiluodon runon "Satu Maasta" pohjalta. Satu Maasta projektin ideana oli toteuttaa kaksi erilaista kokeilua. Ensimmäinen kokeiluidea perustuu ajatukseen runojen kokemisesta audiovisuaalisena kokemuksena, jossa perinteinen lukukokemus muutetaan linaariseksi tarinaksi, jossa videon kesto määrittelee sanojen lukutemmon. Toinen kokeiluideani oli kokeilla desktop videon mahdollisuutta pieniluontoisessa jälkikäsittelyprojektissa. Satu Maasta videon tekemisessä keskityin kompositoinnin sijaan nimenomaan motion graphics työskentelyyn. Valitettavasti aikoinaan Applen luoma termi "desktop video" eli DTV ei yleisesti saanut kannatusta, sillä samaan aikaan samaa kirjainyhdistelmää alettiin käyttämään sanoista Digital Television. Applen desktop video kuitenkin pohjautui samaan ajatukseen kuin Applen ja Adoben luoma DTP eli desktop publishing. Siinä, missä 80-luvulla luotu DTP tarkoitti graafista suunnittelua ja tuotantoa henkilökohtaisella tietokoneella niin DTV:n ideana oli julkituoda sitä seikkaa että videoelokuvia voidaan tehdä ja käsitellä tavallisella tietokoneella.

15 Tekniikasta Digitaalinen kuvaus Lumottu Lapsi -elokuva kuvattiin digibeta formaatilla ja Satu Maasta puolestaan dv-formaatilla. Molemmat olivat siis digitaalisia mutta laadultaan eri tasoisia formaatteja. Lumottu Lapsi elokuvassa käytetty digibeta on analogisen betasp - formaatin digitaalinen vastine. Formaatti saavutti nopeasti standardi aseman nk. highend videotuotannoissa. Nykyään digibeta on masterointiformaatti lähes kaikissa tuotannoissa. Digibetan etu on formaatin kompressio. Kuvasignaalia kompressoidaan vain vähän tai ei lainkaan (pakkaussuhde 4:4:4). Koska jo alusta saakka oli selvää, että Lumottu Lapsi elokuvan formaatti on digitaalinen eikä perinteinen analoginen videoformaatti tai filmi, oli digibeta oikeastaan ainoa järkevä formaatti tuotannolle. Satu Maasta puolestaan kuvattiin kokonaan ns. "proconsumer" - tasoisena. DV-formaatti luotiin vuonna 1995 (Pätäri, P. VISIO 6/03, 35). Tämä tarkoittaa siis kuluttajatasoista dv-tallennusformaattia hieman perinteistä dvkameraa paremmalla laitteistoilla. Kuvaamiseen käytettiin Canonin XL1 dvkameraa. Tallennusformaatin pakkaussuhde oli 4:1:1 pakattu digitaalinen videosignaali. Projektin teesien mukaisesti kuvausvaihetta ei autettu kalliilla lisälaitteilla kuten kunnon valokalustolla mikä puolestaan vaikeutti melkoisesti tuotantoa Koostaminen eli editointi Koostamisella eli editoinnilla tarkoitetaan videomateriaalin järjestelemistä oikeisiin kohtiin aikajanalla. Molempia projekteja yhdisti koostamisvaiheessa samanlainen laitteisto. Käytössä oli digitaalinen NLE (non-linear editing) editointiasema. Tällä alkujaan Avidin luomalla termillä tarkoitetaan digitaalista tietokoneavusteista leikkaamista. NLE on nykypäivänä jo perinteistä leikkaamista, joten siinä mielessä kumpikaan tuotanto ei ollut työskentelytavaltaan poikkeava. Lumottu Lapsi elokuvan leikkaus tehtiin Applen Final Cut Pro -

16 14 ohjelmalla. Ohjaaja teki koko elokuvan leikkauksen omalla tietokoneellaan. Työskentelytapamme oli seuraavanlainen: ohjaaja leikkasi elokuvaa offline - tasoisena ja toimitti materiaalin leikkaustiedot minulle sähköpostilla. Oma työasemani oli 10 -bittisellä SDI-kortilla varustettu Apple Macintosh tietokone. SDI-kortti mahdollisti alkuperäisen materiaalin kaappaamisen 10 -bittisenä kovalevyille lopullista leikkaamista ja työstämistä varten. Lumottu Lapsi elokuvassa oli tärkeää saada videomateriaali jälkityöstöä varten mahdollisimman korkealaatuisena tietokoneelle, jotta jälkikäsittelyyn saataisiin mahdollisimman korkeatasoista ja vähän pakattua videomateriaalia. Final Cut Pro editointiohjelmaan on hankittavissa useita erilaisia videokortteja. Tällaisten videokorttien tarkoitus on lisätä peruseditointi koneeseen nk. ammattilaisliitännät jolloin materiaalin siirrossa ei enää tapahdu laatua huonontavia pakkausratkaisuja (Pätäri, P. VISIO 1/05, 335). Muita vastaavanlaisia liitäntöjä on jo edellä mainitun SDI:n lisäksi mm. analogisisääntulot (YCC) tai HD sisään- ja ulostulot. Lisäksi tällaiset videokortit mahdollistavat monien leikkaustoimintojen reaaliaikaisuuden (ristikuvat, perusvärikorjaus jne.), sillä videokortti prosessoi nämä efektit tietokoneprosessorin sijaan. Videokorttien valmistajia Final Cut Prolle on mm. Pinnacle, Decklink, Digital Voodoo ja AJA. Lumottu Lapsi elokuvassa työasemaan oli valittu Decklinkin Blackmagic SDI PRO videokortti. Tämä kortti mahdollisti digitaalisen SDI kaappauksen joka 8- tai 10-bittisenä. Satu Maassa projektissa oli puolestaan käytössä Final Cut Pro ohjelma ilman mitään lisäkorttia. Video kaapattiin kovalevylle firewire -liittimen avulla. Kaapatut tiedostot tallentuivat kovalevylle dv-pakattuina QuickTime - tiedostoina , 10 vai 16 bittiä? Perinteisesti videotuotannossa on totuttu työskentelemään 8 bittisessä värimaailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että videosignaali, joka tietokoneella on rgb (red, green, blue) väritilassa mahdollistaa 256 eri värisävyn esittämisen jokaisella eri värikanavalla. Tämä on siis perinteinen videon värimaailman syvyys ja täysin riittävä tarkkuus ihmissilmälle. Digitaalinen jälkikäsittely kuitenkin aiheuttaa videolle usein mitä erilaisempia värimuutoksia ym.

17 15 häiriöitä. Tätä varten videon ja digitaalisen kuvan jälkikäsittelyssä käytetään nykyään yhä useammin korkeampaa bittilukua, jotta kuvaa voitaisiin paremmin jälkikäsitellä. Nykyään videomateriaalia voidaan kaapata ja hallita 10 bittisessä muodossa. Ihmissilmälle digitaalisella videolla ei juurikaan ole eroa onko se 8 vai 10 bittistä mutta tietokoneelle sillä on selkeä ero. Koska 10 bittinen videomateriaali mahdollistaa 1024 eri värisävyn toiston eri kanavilla, on jälkikäsittelyn kannalta tietyt asiat mahdollista tehdä tarkemmin. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi key ja värikorjaus. On myös mahdollista työskennellä 16 -bittisessä väriavaruudessa. Tällaisessa väriavaruudessa ollaan yleensä silloin, kuin materiaalia työstetään vaikkapa filmiresoluutiolla. Tämä lähinnä siksi, että 16 bittisyydessä värimaailma on lähempänä laajasävyisen filmin värimaailmaa. Lumottu Lapsi projektissa video kaapattiin koneelle 10 -bittisenä mutta jälkikäsittelyssä se myöhemmin laskettiin 8 -bittiseksi. Syy tähän oli Blackmagic -videokortin, Shake -ohjelman ja Quicktime videoformaatin aiheuttamat ristiriidat, minkä takia työskentely 10 -bittisenä osoittautui vaikeaksi. Satu Maasta videota työstettiin koko prosessin ajan kahdeksan bittisenä.

18 16 3 TYÖKALUT Jotta esittelemieni tuotantojen työprosessit ymmärtää selkeästi, on hyvä tietää mitkä työkalut projekteissa oli käytössä. Digitaalisessa jälkikäsittelyssä on tärkeää, että työntekijä tuntee työkalunsa ja ymmärtää niiden luomat mahdollisuudet ja rajoitteet. Tästä syystä monet tietokoneella tehtävät erikoistyöt kompositoinnin lisäksi (desk top publishing, kuvankäsittely, digitaalinen kuvaus, mallintaminen) ovat teknistaiteellisia toimenkuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että työskennelläkseen tietokoneella ja siihen asennetuilla ohjelmistoilla järkevästi ja tehokkaasti on työntekijän osattava ja ymmärrettävä työkalujensa toiminnan perusperiaatteet. Yleensä uusissa tietokoneavusteisissa luovan alan toimenkuvissa työntekijöillä on myös palava halu ymmärtää tietokoneen ja ohjelman kyvyt sekä rajoitteet. Tämän jälkeen työntekijän on mahdollista hahmottaa työnsä mittakaava suhteessa käytettävään laitteistoon ja omiin kykyihinsä. Valitettavasti monella alalla tuntuu edelleen vallitsevan käsitys, että riittää kun on työntekijä ja ohjelmisto. Ohjelmiston käyttö opitaan työn tekemisen ohessa. Sinänsä tämä on totta mutta kaikenlainen kokeilu ja harrastuneisuus, jota työnantajat ja oppilaitoksetkaan eivät aina tue tai ymmärrä, auttavat työntekijää ymmärtämään miten työskennellä tietokoneella tehokkaasti. Digitaalinen jälkikäsittely on ala, jossa erilaisten ohjelmien ja laitteistojen ymmärtämisestä on työntekijälle etua. Esimerkiksi kompositoijan täytyy tietää yllättävän paljon myös työvaiheista, joita ei itse edes tee. Viime kädessä kompositoija on se, joka työskentelee toimitetun materiaalin kanssa ja käsittelee sitä. On tärkeää, että kompositoijalla on riittävä tietotaito omasta työkalustaan (laitteistosta ja ohjelmista), että hän osaa vaatia oikeanlaista tai itselleen sopivaa materiaalia käsiteltäväksi. Nykypäivänä mm. leikkaajat joutuvat työssään usein miettimään ja neuvomaan ulkopuolisia materiaalintoimittajia kuinka heidän tulisi teettää digitaalinen materiaali leikkausyksikköön sopivaksi.

19 Hardware eli "rauta" Lumottu Lapsi elokuvassa kompositointiin varattu työasema oli sen hetken "state-of-art" tekniikkaa. Käytössä oli Applen 2 ghz tuplaprosessori G5 työasema, jossa oli neljä gigatavua keskusmuistia. Koneen tehot takasivat nopean työskentelyn ja suhteellisen nopeat renderointiajat. Työskentelyä varten oli varattu 1,3 teratavun G4 Xserve nopeilla fibre channel liitännöillä. Varmuuskopioita varten oli varattu vielä lisätallennustilaa 400 gigatavua ulkoisella firewire 400 -kovalevylle. Työasema oli myös varustettu Decklinkin Blackmagic SD Pro -videokortilla, joka mahdollisti reaaliaikaisen leikkauksen ja materiaalin hallinnan 8- ja 10 -bittisessä kompressoimattomassa tilassa. Myös materiaalin tarkkailumahdollisuudet olivat loistavat. Itse työaseman näyttönä toimi 23 Apple Cinema Display näyttö, jonka suuri näyttöresoluutio mahdollisti hyvän työskentelyalan tietokonenäytöllä. Tämän lisäksi käytössä oli myös 20 JVC:n tarkkailumonitori, josta kompositioita ja valmista materiaalia pystyi helposti tarkkailemaan. Lisäksi koneessa oli myös HD konvertteri, jolla tosin ei ollut käyttöä sillä elokuvan työstö tapahtui normaalissa D1 resoluutiossa. Äänen tarkkailuun käytössä oli ammattikaiuttimet (Genelec). Ääni kulki koko prosessin digitaalisena signaalina. Satu Maassa -videossa koko prosessi oli lähes päinvastainen. Ainoa yhteinen seikka oli se, että myös tämä video oli täysin digitaalinen. DVmateriaali kaapattiin normaalin Applen G4 tietokoneeseen firewire -liittimen kautta. Käytössä oleva laitteisto oli perustietokone ilman mitään ylimääräisiä lisälaitteita tms. Videosignaali ja materiaali oli siis koko ajan DVPal resoluutiossa. Leikkaus ja kompositointi -vaiheessa materiaalia aina tarpeen ja mahdollisuuden mukaan tarkkailtiin normaalilla 4:3 tai 16:9 televisioilla. Ääniä kuunneltiin koneeseen liitetyn kompaktistereon kautta. Paikoitellen äänen kuuntelussa käytettiin myös kuulokkeita Ibis -virtuaalilaitteisto Ibis on mediakeskus Lumen studion virtuaalilavastusjärjestelmä. Laitteisto mahdollistaa kahden kameran käytön virtuaalilaitteistossa samaan aikaan. Ibis - järjestelmää ohjaa kaksi (yksi per kamera) Silicon Graphicsin Unix-konetta.

20 18 Koneisiin voidaan tuoda valmiiksi renderöityjä (2D) taustoja, joita kamarat tämän jälkeen pystyvät seuraamaan. Lopputuloksena on sinistudiokuvaa, johon voidaan liittää taustoja, jotka liikkuvan kameran liikkeiden mukaisesti. Laitteistolla voidaan tiltata, pannata ja zoomata virtuaalitaustoissa. Tekniikka käytetään pääasiassa erilaisissa ajankohtaisohjelmissa ja uutisissa. 3.2 Software eli ohjelmistot Final Cut Pro HD (FCP) Molemmissa projekteissa leikkaukseen sekä materiaalin kaappaamiseen ja hallintaan käytettiin Applen Final Cut Pro HD -ohjelmaa. Valinta oli luonteva, sillä olin tottunut työskentelemään kyseisellä ohjelmalla. Lisäksi FCP:n etu on nimenomaan skaalautuvuus. Perustietokoneessa ohjelma pystyy normaalia firewireliitäntää käyttäen kaappaamaan ja hallitsemaan joko DV -signaalia tai viimeisimmän päivityksen ansiosta jopa HD -tasoista materiaalia. Lumottu Lapsi projektissa FCP pystyi kaappaan SDItasoista videomateriaalia videokortin avulla ja työstämään sitä lähes reaaliajassa. Usein leikkausvaiheessa tapahtuu mitä ihmeellisimpiä ongelmia. Elokuvan Lumottu Lapsi ja Satu Maasta videon kanssa työskennellessä ei ongelmia kuitenkaan ilmennyt. Kaikissa käyttämissäni koneissa FCP oli vakaa ja suhteellisen nopea käyttää. Lisäksi ohjelman "media manager" mahdollisti mm. materiaalin siirtämisen ja kopioimisen eri koneille tai varmuuskopiontimedioihin helposti ja vaivattomasti. FCP:llä työskentely oli helppoa myös eri kompositointi -ohjelmien kanssa. Shakea lukuun ottamatta kaikki käyttämäni lisäohjelmat (Adobe After Final Cut Pro HD (4.5)

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Harjoitus Bones ja Skin

Harjoitus Bones ja Skin LIITE 3 1(6) Harjoitus Bones ja Skin Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Yksinkertaisen jalan luominen sylinteristä Luurangon luominen ja sen tekeminen toimivaksi raajaksi Luurangon yhdistäminen jalka-objektiin

Lisätiedot

EDITOINTI ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ. Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63. email tommi.nevala@sodankyla.fi

EDITOINTI ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ. Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63. email tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaalit 8/2005 EDITOINTI 2 Digitaalisen

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana

Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana VALOKUVAUS Valokuvauksen opettajana toimii pitkän linjan valokuvaaja ja kouluttaja Timo Ripatti. Kursseilla on mallit ja heidän kustannuksensa

Lisätiedot

Digikuvan peruskäsittelyn. sittelyn työnkulku. Soukan Kamerat 22.1.2007. Soukan Kamerat/SV

Digikuvan peruskäsittelyn. sittelyn työnkulku. Soukan Kamerat 22.1.2007. Soukan Kamerat/SV Digikuvan peruskäsittelyn sittelyn työnkulku Soukan Kamerat 22.1.2007 Sisält ltö Digikuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Skannaus Kuvan kääntäminen Värien säätö Sävyjen säätö Kuvan koko ja resoluutio

Lisätiedot

Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8. Tasot ja kanavat. Jynkänlahden koulu. Yleistä

Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8. Tasot ja kanavat. Jynkänlahden koulu. Yleistä Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8 Tasot ja kanavat Yleistä Tasot eli layerit ovat tärkeä osa nykyajan kuvankäsittelyä. Tasojen perusidea on se, että ne ovat läpinäkyviä "kalvoja", joita

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Animaatio Web-sivuilla

Animaatio Web-sivuilla Ihmisen koko huomio kiinnittyy vaistomaisesti (hyökkääjiltä suojautuminen) liikkuvaan kuvaan. Yleisesti ottaen animaatioita kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia,

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa 4.3.2010 1 Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt Myötätuulessa on vuonna 2009 alkanut Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke. Sen tavoitteena

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

istopmotion 1.5 DV Animaatio-ohjelma

istopmotion 1.5 DV Animaatio-ohjelma istopmotion 1.5 DV Animaatio-ohjelma 2 SISÄLTÖ: 1. Animaation tekemisestä 2. istopmotion - käynnistys 3. Kuva-asetukset 4. Kameran liittäminen tietokoneeseen 5. Kuvien ottaminen 6. Animaation kuvaaminen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus Elävä kuva oppimisympäristönä Käsikirjoitus Mihin käsikirjoitusta tarvitaan? Elokuva (lyhyt, täyspitkä, dokumentti)- ja tv -tuotannot Mainokset Musiikkivideot Nettisivut Trailerit Kirjat Kuunnelmat Mikä

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Dynaamiset valokuvat osaksi AV-esitystä. Kameraseura ry AV-ilta 16.1.2013. Esittelijänä Jan Fröjdman

Dynaamiset valokuvat osaksi AV-esitystä. Kameraseura ry AV-ilta 16.1.2013. Esittelijänä Jan Fröjdman Dynaamiset valokuvat osaksi AV-esitystä Kameraseura ry AV-ilta 16.1.2013 Esittelijänä AV-illan kutsu oli seuraavanlainen : Dynamiikan lisääminen valokuviin tuo AV-esitykselle uutta ulottuvuutta. Käsittelemme

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus Kuvaviestintä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus 7.4.2016 Tuensaajan viestintäohjeet Hankerahoitukseen kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ FINAL CUT EXPRESS HD OSA 2: SIIRTYMÄT, TEHOSTEET, KUVAMANIPULAATIO 1. RENDERÖINTI

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ FINAL CUT EXPRESS HD OSA 2: SIIRTYMÄT, TEHOSTEET, KUVAMANIPULAATIO 1. RENDERÖINTI 1 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi FINAL CUT EXPRESS HD OSA 2: SIIRTYMÄT, TEHOSTEET, KUVAMANIPULAATIO 1. RENDERÖINTI Prosessointi (yleisesti renderöinti,

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja.

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Voit mukauttaa tämän alueen,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kertaus & harjoittelu

Kertaus & harjoittelu OSA 95 1 Kertaus & harjoittelu Kertaat ja harjoittelet seuraavia taitoja: ARVIOITU KESTO 10 min tehtävien nimien ja kestojen luominen Gantt-kaavionäkymässä ja tehtävien linkittäminen resurssien nimien

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Projektisuunnitelma Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 28.1.2011 Projektityön tavoite Projektityössä

Lisätiedot

Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski

Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski Monikanavaäänen perusteet Tero Koski Lähtökohdat Monikanavaääni tarkoi6aa äänital8ota, jossa on toiste6avia kanavia enemmän kuin kaksi 2.1 ; 3.0 ; 3.1 ; 4.0 ; 4.1 ; 7.2 ; 10.2 ; 22.2 ; Monikanavaääntä

Lisätiedot

Päällekkäisäänitys Audacityllä

Päällekkäisäänitys Audacityllä Päällekkäisäänitys Audacityllä Periaate: äänitetään soitin kerrallaan niin, että kuullaan aina aikaisemmin äänitetyt osuudet ja voidaan tahdistaa oma soitto niiden mukaan. Äänitarkkailu Jos on erikseen

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Digitaalisen videonkäsittelyn perusteet Jukka Teuhola Turun yliopisto IT-laitos, Tietojenkäsittelytiede Syksy-2009 DVP-1 Teuhola 2009 1 1. Johdanto Yleistä Sisältösuunnitelma Materiaali Mistä on kysymys?

Lisätiedot

Selkoilmaisun uudet muodot

Selkoilmaisun uudet muodot Selkoilmaisun uudet muodot Viestintäympäristö muuttuu Internetin kehityksen alkuvaiheessa kuvien ja videoitten käyttö oli hankalaa. Nyt yhteydet ovat nopeutuneet, päätelaitteiden teho on kasvanut, ja erilaiset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

MALLIN RENDERÖINTI KUVAKSI TAI VIDEOKSI SOLIDWORKS 2012 VERSIOLLA

MALLIN RENDERÖINTI KUVAKSI TAI VIDEOKSI SOLIDWORKS 2012 VERSIOLLA MALLIN RENDERÖINTI KUVAKSI TAI VIDEOKSI SOLIDWORKS 2012 VERSIOLLA TÄSSÄ OHJEESSA KÄSITELLÄÄN: MALLIN RENDERÖINTI KUVAKSI PHOTOVIEW 360 -OHJELMALLA MALLIN ANIMAATION RENDERÖINTI VIDEOKSI KÄYTTÄMÄLLÄ PHOTOVIEW

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot