IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas"

Transkriptio

1 IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

2 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku 4: Neljä tapaa toimia seniorityön vapaaehtoisena Luku 5: Pidä huolta myös itsestäsi Luku 6: Yhteiset periaatteet Luku 7: Mahdollisuuksia vastuullisille yrityksille HELSINKIMISSIO Puhelin: (09)

3 3 Tervetuloa Minulta kysytään usein, miten HelsinkiMissio on onnistunut vapaaehtoisten rekrytoinnissa niin hyvin. Toiminnassamme on mukana melkoinen joukko auttajia ja uusia kiinnostuneita hakeutuu vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin jatkuvasti. Miten te oikein motivoitte näitä ihmisiä? ihmettelee moni. Vastaan aina, että ihmisiä ei voi motivoida auttamaan toisia se sisäinen halu joko on tai ei ole. Jos ihmisellä ei ole sisäistä auttamishalua, välittämistä, empatiaa, ei häntä ulkoapäin pysty motivoimaan. Voimme ainoastaan herätellä, tukea ja mahdollistaa tämän sisäisen motivaation toteutumista. Tämän eteen toki teemme paljon työtä: pyrimme tavoitteellisesti siihen, että järjestömme olisi tunnettu turvallisesta, ihmisläheisestä ja dynaamisesta vapaaehtoistoiminnan organisoinnista. Me tarjoamme vapaaehtoisille koulutusta, työnohjausta, tukea ja turvalliset puitteet sekä omaan elämään sovitettavat tavat auttaa. Yhdessä yhteistyötahojemme kanssa luomme auttajille väylät viedä tukea tarvitsevien ihmisten luo. Silti ydin on aina toimintaamme tulevan ihmisen halu välittää toisesta ihmisestä. Järjestön tehtävä on antaa tälle auttamishalulle koti, avata sille ovi kiitoksella ja arvostuksella. Järjestönä me haluamme tehdä tämän samalla kun nostamme keskusteluun aiheita, joista yhteiskunnassamme ei puhuta tarpeeksi. Kun puhumme mainoskampanjoissamme vanhusten itsemurhista, syrjäytymisen periytymisestä tai lapsiperheiden hädästä, ne ihmiset heräävät, joiden sisällä auttamisen halu elää. He näkevät, että me olemme tosissamme. Meillä on yhteinen tavoite ja päämäärä: että kukaan ei jäisi yksin.

4 4 Kun olemme kysyneet kyselyissä vapaaehtoistemme syitä toimia HelsinkiMission vapaaehtoisina, yksi monelle keskeinen tekijä on se, että he kokevat HelsinkiMission arvojen olevan samanlaiset kuin heidän omat arvonsa. Tämä on meille huikean tärkeä palaute. Me uskomme myötätuntoon: vierelle menemiseen, läsnäoloon. Ja hyvyyteen: sen ylivoimaan välinpitämättömyydestä ja vihasta. Se, että vapaaehtoistoimintamme vetää auttajia puoleensa, ja vapaaehtoisemme kokevat arvomme omakseen, kertoo, että se ei ole turhaa. Kaupunki muodostuu ihmisistä. Me voimme vaikuttaa siihen, millainen paikka tämä on elää ja asua. Me voimme vaikuttaa siihen, millaista täällä on kasvaa ja kasvattaa. Liian monelle seniorille, lapselle ja nuorelle tämä kaupunki on yksinäinen ja turvaton paikka. Toisin kuin suurin osa ihmiskunnan historian kulttuureista, elämme erikoisessa ja vaarallisessa kuvitelmassa, että elämästä pitäisi tai voisi selviytyä omin voimin. Elämme vääristyneen yksin pärjäämisen ja eristäytyneisyyden aikaa. HelsinkiMission vapaaehtoisena vähennät yksinäisyyttä konkreettisesti. Mutta samalla taistelet kulttuurinmuutoksen puolesta: yksinäisyyden ja yksin pärjäämisen kulttuuria vastaan, yhteisöllisyyden ja välittämisen puolesta. Jokainen hyvä teko muuttaa tätä kaupunkia askeleen oikeaan suuntaan. Kiitos, että välität. Kiitos, että toimit. Henrietta Grönlund Kansalaistoiminnan johtaja, HelsinkiMissio

5 5

6 6 HelsinkiMission organisaatio Senioripysäkki Cecilia Nuorten Kriisipiste Krisjouren för unga Aggredi Kotivuori Resonaari Seniorityö Nuorten kriisityö Resonaari Toimintamuotojen kehittäminen ja uusien luominen Pelastakaa sukupolvi -hanke Kehitys ja tutkimus Seniorityö Nuorten kriisityö Resonaari Ammattiapu HelsinkiMissio Vapaaehtoistoiminta HelsinkiMissio toimii ammattilaisten ja vapaaehtoisten voimin seniorityön, nuorten kriisityön ja erityisryhmien aloilla. Vuonna 2012 laajensimme toimintaamme lapsiperheiden pariin: Pelastakaa sukupolvi -hanke tarjoaa vapaaehtoisille uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän tuen antamiseen lapsiperheille.

7 7 Aamukorva Ryhmät Tukihenkilöt Keikka-apu Tukihenkilöt Soittokaverit MISSIO eli perustehtävä Etsiä, löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia. Haastaa kaupunkilaiset toimimaan unohdettujen puolesta yksinäisyyttä vastaan. VISIO eli tulevaisuudenkuva 2016 Kansalaistoiminnasta on tullut keskeinen väline Helsingissä yksinäisyyden torjumisessa. HelsinkiMissio tunnetaan sosiaalisen pääoman asiantuntijana. ARVOT Läsnäolo Suopeus Uskallus Toimintamme päärahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys (RAY), Helsingin kaupunki ja useat säätiöt. Myös lukuisat yksityishenkilöt ja yhteisvastuunsa kantavat yritykset tukevat toimintaamme.

8 8 Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa Parhaiten ihmisen yksinäisyyden poistaa toinen ihminen. Jos sinulla on tahto kohdata ihminen. Jos sinulla on taito kuunnella toista. Jos haluat antaa aikaasi henkilölle, joka sitä todella tarvitsee, niin silloin sinäkin voit toimia HelsinkiMission vapaaehtoisena. Auttaa voit monella tavalla ja mahdollisuuksiesi mukaan, kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tai silloin kun sinulle parhaiten sopii. Meillä on pitkät perinteet ja arvokas historia HelsinkiMissio on yksi Suomen vanhimmista sosiaalialan järjestöistä. Se on perustettu vuonna 1883 ja juhlii 130. toimintavuottaan Erityisen hyvin meidät tunnetaan vanhus- ja nuorisotyön sekä vapaaehtoistoiminnan edelläkävijänä. Seniorityön lisäksi vapaaehtoisemme toimivat nuorten tukihenkilöinä ja soittokavereina musiikkikoulu Resonaarin erityisoppilaille. Uusin aluevaltauksemme on vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden parissa: koulutetut äiti- ja isämentorimme tukevat apua tarvitsevia lapsiperheiden vanhempia. Vapaaehtoiset ovat elintärkeitä toiminnallemme ilman heitä Helsinki- Missiota ei olisi olemassa. Vapaaehtoisten avun lisäksi tarjoamme matalan kynnyksen ammattiapua. Osa ammattilaisistamme toimii suoraan asiakastyössä, osa koordinoi ja mahdollistaa sen, että vapaaehtoisemme voivat auttaa. Tässä oppaassa kerromme monipuolisista mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena seniorityössä. Jos olet kiinnostunut nuorten, lapsiperheiden tai Resonaarin musiikkikoulun erityisoppilaiden auttamisesta, saat näistä työmuodoista tarkempaa tietoa toisesta oppaastamme ja verkkosivuiltamme.

9 9 HelsinkiMission seniorityön vapaaehtoisena voit toimia läsnäoloa ja tukea tarjoavana tukihenkilönä, keikka-apulaisena arjen askareissa, Aamukorva-päivystäjänä tai toimintaryhmän ohjaajana. Yhteistä ja tärkeintä näille kaikille auttamistavoille on ihmisen antama inhimillinen tuki toiselle ihmiselle. HelsinkiMission vapaaehtoisena annat läsnäoloasi jollekulle sitä kipeästi kaipaavalle lähimmäiselle. Se, mitä annat, on korvaamatonta, mutta samalla saat myös itsellesi jotain arvokasta. Uudenlaista merkitystä elämääsi. Hyvän mielen ja lämpimän tunteen sydämeesi. HelsinkiMissio tukee vapaaehtoisiaan monin eri tavoin. Koulutus, työnohjaus, tukiverkosto. Sitä kaikkea me vapaaehtoisillemme tarjoamme, parhaan osaamisemme mukaan. Kannattaa myös muistaa, että vapaaehtoisemme ovat tavallisia ihmisiä, jotka toimivat tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin. Vapaaehtoistoimintamme tarkoituksena ei ole korvata ammattiauttajia. Silti tosiasiat on tunnustettava ja hyväksyttävä. Yhteiskunnan resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kaikkien unohdettujen auttamiseen. Siksi vapaaehtoistoiminnallamme on autettavalle henkilölle ja hänen lähipiirilleen usein valtavan suuri merkitys. HelsinkiMissio haluaa olla unohdettujen kaupunkilaisten etsijä, löytäjä ja auttaja. Kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten haastaja. Me haluamme katsoa ihmistä suoraan silmiin silloinkin, kun silmissä näkyy naurun ja ilon sijasta surua ja kyyneleitä. Me haluamme olla rehellisiä, tulla lähelle ja koskettaa. Se on meidän tapamme toimia. Siksi olemme olemassa. Vaikka arvomaailmamme pohjautuu kristillisyyteen, niin HelsinkiMissio on kirkosta riippumaton itsenäinen yhdistys. Me emme aseta kenellekään minkäänlaisia uskonnollisia rajoja, sääntöjä tai ehtoja. Vapaaehtoistoimintamme ytimessä on hyvän tekeminen.

10 10 RYHMÄNOHJAAJAN TARINA: Kertomus Paulasta Eräänä keskiviikkona vuosia sitten näin lehdessä HelsinkiMission ilmoituksen, jossa etsittiin vapaaehtoisia mukaan järjestön toimintaan. Kiinnostuin heti. Siitä lähtien olen toiminut ryhmänohjaajana 2 3 kertaa viikossa. Vanhimmat ryhmäläisistäni ovat 95-vuotiaita, nuorimmat juuri eläkeiän ylittäneitä. Kun ryhmääni tulee uusi jäsen, tervehdin häntä aina kädestä pitäen. Esittelen itseni, kerron kuka olen ja mitä teen. On tärkeää, että uusi henkilö tuntee itsensä tasapuolisesti tervetulleeksi. Tärkein ryhmänohjaajan ominaisuuksista lienee luottamus. Kannustava ilmapiiri ja hyvä ryhmädynamiikka ovat tietysti kaiken edellytys. Toisaalta ohjaaja ei voi olla liian lepsu. Hänen on omanlaisella lempeällä jämäkkyydellään pystyttävä pitämään ryhmä kurissa. Ohjaajan täytyy osata hyväksyä jokainen ryhmän jäsen omana itsenään. Ketään ei saa painostaa liian vahvasti osallistumaan. Jos joku haluaa katsella sivusta, niin sekin käy.

11 11 Alussa suhtauduin ryhmäläisiin enemmän asiakkaina kuin kavereina. Nopeasti ryhmäläisistäni on tullut minulle silti ystäviä. Suurimman osan ajasta nautin suuresti siitä, mitä teen. Ja niinä harvoina hetkinä, kun olen itse syystä tai toisesta väsynyt, niin positiivinen palaute auttaa jaksamaan. Olen saanut ryhmäläisiltäni kukkia, runoja ja kortteja ja vaikka mitä. Tapaamisten jälkeen he tulevat usein kädestä pitäen kiittämään ja halaamaan. Sellainen palaute tuo itselle aivan fantastisen olon. Ja auttaa uskomaan, että omalla työllä on monelle oikeasti iso merkitys. Joskus ryhmissä on tietysti myös niin sanottuja hankaliakin tyyppejä, mutta heillekin pitää antaa tilaa olla omana itsenään. Erilaisuutta pitää kunnioittaa. HelsinkiMissio on luonut vapaaehtoistoiminnalleen hienot puitteet. Sitoutumista tämä kuitenkin vaatii. Se kannattaa tiedostaa. Muuten hommassa ei tarvita mitään ihmeellisiä kykyjä. Ei tämä ole ollenkaan niin vaikeaa kuin etukäteen voisi kuvitella. Rohkeasti mukaan vaan.

12 12 Luku 2: Vapaaehtoisen HelsinkiMissio Miksi juuri HelsinkiMissio? Vaikka maailmassa on paljon hyvää ja kaunista, täydellinen se ei ole. Suomessakin tilastot ovat synkkiä. Joka toinen päivä joku yli 65-vuotias henkilö päätyy itsemurhaan. Joka päivä viisi alle 30-vuotiasta nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriöiden takia. Se ei ole oikein. Se ei saa olla oikein. Yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneiden ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Mutta vain harvoin yksinäiset ja syrjäytyneet kertovat surullisia tarinoitaan julkisuudessa. Siksi heidän kohtalonsa usein puuttuvat myös virallisista tilastoista. Ja siksi yksinäiset sekä syrjäytyneet jäävät helposti yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Me HelsinkiMissiossa yritämme auttaa juuri heitä, joille apua ei muuten ole tarjolla. Haluamme parantaa yksinäisten ja syrjäytyneiden ihmisten asemaa tuomalla heidät osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tarjota heille mahdollisuuksia vaikuttamiseen aktiivisina kansalaisina. Ihmisinä, jotka iästään tai terveydentilastaan huolimatta tuntevat kuuluvansa tasapuolisesti muiden joukkoon. HelsinkiMission tarkoituksena on siis etsiä, löytää ja auttaa unohdettuja kaupunkilaisia. Niitä, jotka syystä tai toisesta ovat ajautuneet tai ajautumassa yhteiskunnan ulkopuolelle. Vapaaehtoistoimintamme pyrkii tukemaan autettavan henkilön yleistä hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä luomalla mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan. Se voi olla vapaaehtoisen ja autettavan yhdessä kuuntelema radio-ohjelma, kuukausittainen teatterimatka, viikoittainen virkistysreissu uimahalliin, äkkiseltään keksitty vierailu lähikauppaan tai vaikka päiväkävely puistossa. Tärkeintä on, että kukaan ei jäisi elämässään liian yksin.

13 13

14 14 Se, että ihmisellä, nuorella tai vanhalla, on mahdollisuus keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon, on äärimmäisen tärkeää. - Tukihenkilö Keitä me vapaaehtoiset olemme? HelsinkiMissiolla on satoja vapaaehtoisia. Osa nuoria, osa vanhoja, aika moni jotain siltä väliltä. Joukostamme löytyy naisia ja miehiä. Akateemikkoja ja duunareita. Taiteilijoita ja kauppatieteilijöitä. Demareita ja keskustalaisia. Kristittyjä ja ateisteja. Siksi vapaaehtoistemme valmiudet auttamistyöhön ovat erilaisia. Joku meistä on taitava kuuntelija, toinen vielä parempi ymmärtäjä. Yksi jaksaa pohtia elämän ihmeellisyyksiä yöhön asti, toinen tekee käytännön töitä tehokkaasti: tiskaa astiat, siivoaa komeron, leikkaa nurmikon. Yhdenkään vapaaehtoisen ei pidä osata kaikkea. Eikä kenenkään tarvitse yrittää olla mitään muuta kuin oikeasti on. Sinäkin sovit varmasti joukkoomme. Tervetuloa. Jokaiselta meistä löytyy vahvuuksia, joiden avulla muita voi auttaa. Ihan jokaiselta. - Ryhmänohjaaja Miten juuri sinä voit auttaa? Monellakin tavalla. Vapaaehtoisemme voivat toimia senioreiden tukihenkilöinä, keikka-auttajina, päivystäjinä auttavassa puhelimessa Aamukorvassa tai ryhmien ohjaajina. Myös erilaisiin tapahtumiin ja talkoisiin tarvitaan säännöllisesti avustajia. Vapaaehtoistemme motiivit vaihtelevat. Useimpia meistä liikuttaa, tavalla tai toisella, lähimmäisenrakkaus. Mutta on myös niitä, jotka auttavat tunteakseen itsensä hyödylliseksi. Jotkut hakevat toimintamme kautta ystävää myös itselleen. Mutta auttaakseen muita, on itse voitava ensin hyvin. Se kannattaa muistaa.

15 15 Useimmiten ikääntynyt kokee, että hänen luonaan käy kiireisiä ihmisiä. Vapaaehtoinen voi antaa vanhukselle aikaa. Sellaista kärsivällisyyttä, jota kotihoidolla, kotipalvelulla tai vanhuksen omilla lapsillakaan ei ehkä ole. - Aamukorva-päivystäjä Mitä vapaaehtoisuus käytännössä on? Joskus ensimmäisen askeleen ottaminen saattaa tuntua hankalalta. Ei hätää, me HelsinkiMissiossa autamme löytämään juuri sinulle sopivan tavan osallistua. Vapaaehtoisena annat autettavalle omaa aikaasi ja läsnäoloasi. Toimit omasta halustasi ja palkatta. Voit osallistua toimintaan satunnaisesti tai sitoutua pidemmäksi aikaa. Erityistaitoja et tarvitse, omat kykysi riittävät. Tule sellaisena kuin olet. Se riittää. Joskus auttamistyössä on epäonnistumista, hässäkkää, odottamista, joskus kyyneleitäkin. Päällimmäiseksi tunteeksi jää silti lähes joka kerta keveä, iloinen olo siitä, että on pystynyt antamaan jotakin toiselle. - Keikka-auttaja HelsinkiMission vapaaehtoisena saat: auttamisen ja tekemisen iloa paljon hyvää mieltä sisältöä omaankin elämääsi uusia ystäviä ja tuttavia tarpeellisuuden tunnetta mahdollisuuden kuulua yhteisöön laadukasta työnohjausta ja koulutusta On mahtava tunne, kun huomaa, että ihminen, joka ei aikaisemmin ole uskaltanut poistua kodistaan vuosiin, ilmestyy nyt viikoittain ryhmätapaamisiin. - Ryhmänohjaaja

16 16 TUKIHENKILÖN TARINA: Kertomus Pekasta Yhtenä päivänä sain HelsinkiMission kautta tiedon 92-vuotiaasta Pekasta (nimi muutettu), joka tarvitsi rohkaisua uskaltaakseen lähteä asunnostaan ulos. Pekka oli aikaisemmin ollut vireä ja hyväntuulinen herrasmies. Joitakin kuukausia sitten häntä oli kuitenkin kohdannut suuri suru. Vaimo, elämänkumppani vuosikymmenten ajalta, oli menehtynyt. Siitä toipuminen oli osoittautunut vaikeaksi. Toisinaan Pekasta tuntui, ettei hänellä enää ollut tässä maailmassa oikein virkaa. Että hän päivästä toiseen oli asunnossaan liian yksin, vain omien ajatustensa kanssa. Kun kuulin Pekan kohtalosta, halusin auttaa häntä. Ensimmäisen vierailuni aloitimme pienellä kävelylenkillä Pekan kotikadulla. Juttelimme niitä näitä, etenimme kiireettömästi. Pidimme taukoja, jatkoimme taas. Jo ensimmäisen yhteisen lenkkimme jälkeen Pekka kysyi, haluaisinko jäädä vielä hetkeksi hänen vie-

17 17 raakseen. Vastasin myöntävästi, tietysti. Pekka keitti kahvit ja tarjosi kakkuakin. Istuimme keittiön pöydän ääreen ja keskustelimme. Pekka kertoi vanhoja muistojaan. Tarinoita siitä, missä oli aikanaan tavannut vaimonsa. Miten he olivat ensin ihastuneet ja sitten rakastuneet. Ja millainen heidän avioliittonsa oli ollut. Pekka puhui paljon myös omasta elämästään. Kuten muistoistaan sota-ajoilta. Minä kuuntelin. Ymmärsin heti, kuinka kertakaikkisen sydämellinen herrasmies Pekka oli. Seuraavan ulkoilukeikan sovimme parin viikon päähän. Päivän ja kellonajan kirjoitin lähtiessäni paperille ylös, jotta Pekka varmasti muistaisi. Olen oppinut tuntemaan Pekkaa jo sen verran, että tiedän, kuinka paljon vierailuni hänelle merkitsevät. Myös itselleni tapaamisista jää hyvä mieli ja lämmin olo.

18 18 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta Miten vapaaehtoiseksi haetaan? Vapaaehtoiseksi hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus HelsinkiMission kotisivuilla osoitteessa Kaikki vapaaehtoiseksi haluavat kutsutaan haastatteluun, jonka tarkoituksena on kartoittaa hakijan motiiveja, taustoja ja edellytyksiä toimia vapaaehtoisena sekä antaa hakijalle lisätietoja HelsinkiMission toiminnasta. Mikäli hakija todetaan vapaaehtoistoimintaan sopivaksi, hän aloittaa monipuolisen koulutusjakson, jonka kesto ja sisältö riippuvat vapaaehtoistehtävästä, jonka hakija itselleen valitsee. Mitä peruskoulutus sisältää? HelsinkiMissio järjestää maksuttoman vapaaehtoistoiminnan koulutuksen 2 3 kertaa vuodessa. Koulutustilaisuuksissa perehdytään järjestön toimintaan ja vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin. Koulutuksen kautta vapaaehtoisemme saavat lisävalmiuksia ja tukea auttamistyöhön. Seniorityön koulutuksissa käsitellään monipuolisesti muun muassa ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita, vuorovaikutusta sekä vanhusten fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn liittyviä asioita. Kouluttajina toimivat omien alojensa ulkopuoliset erityisasiantuntijat sekä HelsinkiMission työntekijät. Toiminnassa jo mukana oleville vapaaehtoisille tarjotaan säännöllisesti lisäkoulutusta, työnohjausta, tukea ja virkistystoimintaa. Koulutus oli kattava ja työnohjaaminen on ollut koko ajan toimivaa. Jos omalta esimieheltään kaipaa tukea, niin sitä saa aina. - Ryhmänohjaaja

19 19

20 20 Toiminnan alussa järjestetty koulutusjakso oli hyvä ja monipuolinen. Koulutus antoi perusvalmiudet ja auttoi varautumaan esimerkiksi ikäihmisiä toisinaan vaivaaviin mielialahäiriöihin. - Ryhmänohjaaja Mitä tapahtuu koulutusjakson jälkeen? Koulutuksen jälkeen autamme sinua löytämään itsellesi sopivia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Olethan myös itse aktiivinen ja käyt vapaaehtoisintrassa säännöllisin väliajoin tarkistamassa missä apua eniten tarvittaisiin. Halutessasi voit auttaa useissakin tehtävissä, esimerkiksi välillä Aamukorva-puhelinpäivystäjänä ja vaikkapa kerran viikossa keikka-auttajana. Sinä itse päätät, miten ja kuinka paljon autat. HelsinkiMissio tarjoaa vapaaehtoistoiminnalle erinomaiset mahdollisuudet. Järjestössä työskentelee mukavia ihmisiä, jotka tukevat vapaaehtoisia niin paljon kuin tarvitaan. Myös myönteisen palautteen saaminen on tärkeää. Ja koulutus, se on kattavaa ja riittävää. - Tukihenkilö Miten tiedät, missä mennään? HelsinkiMissiosta saat säännöllisesti tietoa vapaaehtoistoimintaan liittyvistä tapahtumista. Saat myös tunnukset vapaaehtoisille tarkoitettuun intranetiin, jonne pääsee HelsinkiMission kotisivuilta. Intranet, eli HelsinkiMission sisäinen tietoverkko, on vapaaehtoistoimintamme pääasiallinen tiedotuskanava. Siihen kannattaa tutustua. Intran käyttäminen on helppoa, kun sen oppii. HelsinkiMission toiminta on hyvin organisoitua. Jos keikalla ilmenee pulmia, voi aina soittaa koordinaattoreille, joilta saa apua. - Keikka-auttaja

21 21 Muiden vai itsesi ehdoilla? Joustavuus on yksi HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Auttaa voit juuri silloin kun itsellesi parhaiten sopii. Tehtävät kannattaa siis valita omien aikataulujen mukaisesti. Tukihenkilötoiminta esimerkiksi vaatii pitkää sitoutumista, mutta keikka-auttamisen voi sovittaa pieneenkin väliin kertaluontoisesti. Valinta on sinun. Kunhan vain pidät sen, minkä lupaat. Sitoudut siihen, mitä yhdessä sovitaan. Luottamus on kaiken hyvän perusta. Täsmällisyys ja luottamus ovat hyvän vapaaehtoisen tunnuspiirteitä. Ja toisinaan hyvät hermotkin auttavat. Muuten vapaaehtoistoiminta on useimmiten helppoa. Talonpoikaisjärki ja hyvä tilanneäly vievät jo pitkälle. - Tukihenkilö

22 22 AUTETUN TARINA: Kertomus Josefinasta Joitakin kuukausia sitten 77-vuotias Josefina (nimi muutettu) oli masentunut. Jatkuva sairastaminen, vahva lääkitys ja toistuvat sairaalakäynnit olivat vaatineet veronsa. Elämänhalun liekki oli jo lähes sammunut. Ei siis ihme, että päivittäisten rutiinien hoitaminenkin tuntui Josefinasta työläältä, miltei mahdottomalta. Ulkomaailmaan Josefina ei oikein jaksanut lähteä. Valmiiksi hankittu teatterilippukin oli taas jäänyt käyttämättä, koska energiaa ei vain ollut löytynyt. Mutta koska kuulokin oli huonontunut, niin korvalääkärissähän sitä oli käytävä. Niinpä Josefina otti itse yhteyttä HelsinkiMissioon, kertoi tilanteestaan ja sai lääkärivierailulle mukaansa vapaaehtoisen.

23 23 Reissun jälkeen Josefina soitti HelsinkiMissioon ja kertoi, että vapaaehtoisen käynti oli saanut hänessä ihmeitä aikaan. Josefina kuvaili, energisellä ja iloisella äänellä, saaneensa voimaa mukavista keskusteluista. Josefinan mukaan vapaaehtoisen käynti todella nosti hänet alhosta. Josefina myös sanoi, että hänen mielestään vapaaehtoinen todella oli omalla alallaan tehdessään vapaaehtoistyötä. Sitten Josefina lisäsi: Uskotteko, että ikäiselleni ihmiselle lähikaupassa käyntikin voi olla työn ja tuskan takana, kun henkiset voimat eivät vain riitä. En olisi ikinä uskonut, että sairauksien vuoksi minusta olisi tullut näin avuton. Jotenkin sitä kaipaa jotakuta, joka työntäisi arjen asioita eteenpäin. Paljon ei kuitenkaan tarvita, kun sitä taas jaksaa painaa eteenpäin.

24 24 Luku 4: Neljä tapaa toimia seniorityön vapaaehtoisena 1. Keikka-auttaja Keikkailu on helpoin tapa aloittaa vapaaehtoistoiminta. Keikka-auttaminen on kertaluonteista avunantoa. Keikka-auttajana tarjoat konkreettista apua senioreille arjen pulmatilanteissa. Voit esimerkiksi lähteä saattajaksi lääkärikäynnille tai auttaa verhojen ripustamisessa. Myös tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä vanhukset kaipaavat usein apua. Niin television, digiboksin, tietokoneen kuin kännykänkin kanssa. Asiat, jotka ovat sinulle helppoja, saattavat olla seniorille ylitsepääsemättömiä haasteita. Tarkoituksena ei ole, että sinä teet autettavasi puolesta kaiken yksin, vaan että teette asioita yhdessä. Useimmiten vapaaehtoinen voi määritellä auttamisajankohdan itse, sillä kaikki avunpyynnöt eivät ole sidottuja tiettyyn päivään tai kellonaikaan. Tarkempaa tietoa keikkatoiminnasta löytyy sivulta 36. Kolme tärkeää kysymystä keikkatoiminnasta: Miten keikka-auttaja voi auttaa? Monellakin tavalla. Erityisesti keikkalaisia tarvitaan saattajiksi lääkärikäynneille, asiointiavuksi, ulkoiluseuraksi tai avuksi tietokonepulmissa. Keikkalaista voidaan pyytää myös esimerkiksi lomakkeiden täyttöavuksi tai tekstien puhtaaksikirjoitustehtäviin. Pienestäkin teosta on suuri apu. Onko keikka-auttaminen aina kertaluonteista? Ei aina. Se voi olla myös määräaikaista. Esimerkiksi tietokoneeseen liittyvät opastamiset vaativat tavallisesti useampia käyntikertoja. Ja yleensä sama vapaaehtoinen haluaakin hoitaa useitakin käyntejä

25 25

26 26 vaativan keikan kokonaisuudessaan itse. Kesäisin keikka-auttajat voivat toimia esimerkiksi säännöllisinä ulkoiluystävinä. Miksi juuri keikka-auttajaksi? HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan muodoista keikka-auttaminen edellyttää vähiten sitoutumista. Keikka-auttajaksi kouluttautuneet vapaaehtoiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan ja ilmoittavat kiinnostuksestaan pääsääntöisesti intrassa ilmoiteltavien keikkojen perusteella. Tämä toimintamalli antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden pitkälti itse määritellä, milloin ja kuinka usein hän osallistuu auttamistyöhön. Jos keikka-auttaja haluaa käydä saman henkilön apuna vain kerran, sekin onnistuu. Usein kohtaamisemme noudattavat samaa kaavaa. Aloitamme kävelylenkillä. Jos ilma on hyvä, viivymme pidempään. Jos ilma on huono, kävelemme tovin ja menemme sitten sisätiloihin. Keittiön pöydän ääressä juomme kahvit ja juttelemme. - Keikka-auttaja Täytyy myös muistaa, että jokaisen oven takana ei odota pullantuoksuinen hyväntuulinen vanhus. Kuitenkin juuri sellaisen, surullisen ja sairaan seniorin arkea vapaaehtoinen pystyy piristämään suuresti. - Keikka-auttaja 2. Tukihenkilö Tukihenkilönä olet luotettavana tukena seniorille. Tapaat autettavaasi omaan elämäntilanteeseesi sopivalla tiheydellä, tutustumisvaiheen jälkeen tavallisimmin joka toinen viikko. On tärkeää muistaa, että ystävyys alkaa harvoin hetkessä. Siksi sinun tulisi sitoutua tiettyyn ihmiseen vähintään vuodeksi. Valmista kaavaa tukihenkilötoiminnalle ei ole. Sinä ja tuettavasi voitte yhdessä päättää, miten yhteisen

27 27

28 28 aikanne vietätte. Yhdessäolo voi olla keskustelua tai ulkoilua, reissu pankkiin tai retki torille. Tukihenkilönä olet alkuvaiheessa autettavalle usein suuri apu arjen pienissä askareissa. Muutaman tapaamiskerran jälkeen jo tärkeä kuuntelija. Lopulta sinusta saattaa tulla hänelle ystävä, jos itsekin niin toivot. Tukihenkilötoiminta on ohjattua. Aloitus-, seuranta- ja lopetuspalaverit käydään aina HelsinkiMission työntekijän kanssa. Vaihtelevuus on yksi vapaaehtoistoiminnan parhaita puolia, sillä jokainen ihminen on kuitenkin yksilö, oma persoonansa. Ja jokainen tapaamiskerta rutiineistakin huolimatta erilainen, kuin uusi kohtaaminen. - Tukihenkilö Kaksi tärkeää kysymystä tukihenkilötoiminnasta: a. Miksi seniorit tarvitsevat tukihenkilöä? Monestakin syystä. Seniori saattaa tarvita elämäänsä rinnalla kulkijaa, toisinaan myös jo olemassa olevan toimivankin hoitosuhteen tueksi. Seniorilla itsellään tai hänen lähipiirillään saattaa olla myös huoli seniorin yksinäisyydestä, minkä vuoksi ulkoilu- tai jutteluseura olisi tarpeen. Jotkut ovat niin yksinäisiä, ettei heillä tukihenkilön lisäksi välttämättä ole muuta sosiaalista kontaktia. Niissä tilanteissa tukihenkilön rooli korostuu entisestään. b. Kun vapaaehtoinen kohtaa tukea kaipaavan seniorin, sitoudutaanko toimintaan heti vuodeksi? Ei välttämättä. Ensimmäisten tapaamiskertojen jälkeen arvioidaan, onko tukisuhde molempien mielestä toimiva. Jos on, tehdään vuoden kestävä sitoumus. Jos ei ole, niin seniorille etsitään toinen, sopivampi vapaaehtoinen. Ja vapaaehtoiselle toinen seniori, jonka kanssa yhdessäolo on luontevampaa. Ketään ei painosteta mihinkään.

29 29 Tapaamisten myötä olen oppinut senkin, kuinka samankaltaisia ihmiset lopulta ovat. Kaikki me iloitsemme samoista asioista. Ja ikävät asiat taas tekevät meidät surullisiksi, iästä, sukupuolesta tai asemasta riippumatta. - Tukihenkilö 3. Aamukorva-päivystäjä Aamukorva-puhelinpäivystäjänä olet hereillä, kun muut vielä nukkuvat. Annat apuasi puhelimitse senioreille, joita yksinäisyys tai arjen asiat aamun ensimmäisinä tunteina usein valvottavat. Olet luotettava ja kärsivällinen kuuntelija. HelsinkiMission Aamukorva-puhelin toimii vuoden jokaisena päivänä klo 5-9. Voit päivystää silloin, kun sinulle sopii, mutta yleensä vapaaehtoisella on päivystysvuoro kerran kuukaudessa. Aikaiset aamut ovat juuri niitä hiljaisia hetkiä, jolloin yksinäiset ihmiset ovat usein kaikkein yksinäisimpiä. Aamukorva-päivystäjänä olet ensisijaisesti kuuntelija. Neuvoja ja ohjeita sinun ei tarvitse antaa. Kaikki aamukorvalaiset koulutetaan tehtävään ennen toiminnan aloittamista. Koulutusjaksoa seuraa harjoittelujakso kokeneemman päivystäjän kanssa. Senkin jälkeen HelsinkiMissio tarjoaa työnohjausta, jolla varmistetaan Aamukorva-päivystäjien oma jaksaminen. Kaksi tärkeää kysymystä Aamukorva-päivystämisestä: a. Millaisiin puheluihin vastaat? Soittaja saattaa haluta keskustella esimerkiksi ikääntymiseen, terveyteen, yksinäisyyteen, turvattomuuteen, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Läheisen ihmisen menetys tai elämänmuutosten tuomat ongelmat voivat myös olla syy soittamiseen. Kaikki aiheet ovat yhtä tärkeitä. Olennaista on osata kuunnella. b. Voiko puhelimitse auttaa? Voi, paljonkin ja ennen kaikkea juuri kuuntelemalla. Monelle soittajalle Aamukorva-puhelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Ymmärtävä ja

30 30 empaattinen kuunteleminen, paneutuminen soittajan esille tuomiin ongelmiin on keskeistä. Ikääntyneelle vapaaehtoinen on ennen muuta juttuseuraa. Hänen kanssaan vanhus voi jutella asioista, joita hän ei perheenjäsentensä tai sukulaistensa kanssa voi syystä tai toisesta käsitellä. Voi olla, että omaiset ovat väsyneitä kuulemaan vanhuksen puhuvan sairauksistaan tai yksinäisyydestään. - Aamukorva-päivystäjä On ymmärrettävä, että vapaaehtoinen ei voi koskaan ratkaista kaikkia autettavansa ongelmia. Siksi toisen pulmiin ei voi heittäytyä liian syvälle. - Aamukorva-päivystäjä Vapaaehtoisen ei tarvitse olla täydellinen. Siksi vaikeita tilanteita oppii myös sietämään niin, että sitä hyväksyy oman rajallisuutensa. En ole ammattilainen ja vaikutusmahdollisuuteni rajoittuvat usein kuunteluun ja myötäelämiseen. - Aamukorva-päivystäjä 4. Ryhmänohjaaja Ryhmätoiminnassa kyse on vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisestä. HelsinkiMission vapaaehtoiset ohjaavat monenlaisia senioriryhmiä. Niissä voidaan siis reippailla, kuntoilla, sauvakävellä, keskustella, muistella, leipoa tai kahvitella. Ryhmien teemat voivat vaihdella paitsi autettavien myös ryhmänohjaajan omien kiinnostusten mukaan. Esimerkiksi laulamista harrastava ohjaaja voi innostaa vanhusryhmän yhteiseen musiikkituokioon. HelsinkiMissio tukee ohjaajia myös koulutusjakson jälkeen. Säännölliset tapaamiset toisten vapaaehtoisten kanssa ovat olennainen osa ryhmänohjaustoimintaa.

31 31 Ryhmänohjaajana olen huomannut, kuinka tärkeitä asioita yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne vanhuksille ovat. Pelkästään se, että heitä varten järjestetään toimintaa, on monelle todella merkittävää. Tunne siitä, että joku välittää, on tärkeä jokaiselle, varsinkin yksinäisille vanhuksille. - Ryhmänohjaaja Onko aiempi kokemus välttämätöntä? Ei. Senioriryhmän ohjaajaksi hakeutuvalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ryhmän ohjaamisesta tai vanhustyöstä. Riittää, että sinulla on taito toimia erilaisten ihmisten kanssa. Innostavuus, luotettavuus, rehellisyys, kuuntelemisen taito ja kyky tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa tekevät kenestä tahansa hyvän ryhmänohjaajan. Myös oikeudenmukaisuus ja diplomaattisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Usein vapaaehtoiset ohjaavat ryhmiä pareittain. Se on yleensä mielekkäämpää, sekä ryhmälle että ohjaajille. Pakollista se ei kuitenkaan ole. Voit myös miettiä, haluaisitko mukaan jo olemassa olevaan ryhmään vai tahtoisitko luoda uuden, itsellesi paremmin sopivan ryhmän? Pyrimme auttamaan sinua uuden ryhmän luomisessa mahdollisuuksien mukaan. Periaatteessa kaikenlaiset ryhmät käyvät. Pääasia, että ryhmässä viihtyvät niin ohjaajat kuin ryhmäläisetkin. Rento, iloinen ja kannustava ilmapiiri on kaiken lähtökohta. Esimerkkejä ryhmistä: kirjallisuus- ja kulttuuriryhmät ATK-ryhmät keskusteluryhmät reippailu- ja ulkoiluryhmät erilaiset toiminta- ja harrasteryhmät lehdenlukupiirit musiikki- ja lauluryhmät

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Vapaaehtoisen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Vapaaehtoisen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Vapaaehtoisen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oppaan sisältö: Tervetuloa...3 Mikä Kierrätyskeskus?...4 Vapaaehtoisen askeleet...5 Mitä voin tehdä Kierrätyskeskuksessa?...6 Kierrätyskeskuksen toiminnot...7

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Vapaaehtoisen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Vapaaehtoisen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Vapaaehtoisen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 1 Oppaan sisältö Tervetuloa 3 Vapaaehtoisen askeleet 5 Mitä voin tehdä Kierrätyskeskuksessa? 7 Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt 10 Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista.

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralen Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Tietoja Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralenista Uumajan

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Minustako Ystävä? Opas vapaaehtoistoimintaan lähimmäispalvelussa. Varkauden seurakunta, diakoniatyö

Minustako Ystävä? Opas vapaaehtoistoimintaan lähimmäispalvelussa. Varkauden seurakunta, diakoniatyö Minustako Ystävä? Opas vapaaehtoistoimintaan lähimmäispalvelussa Varkauden seurakunta, diakoniatyö Sisällysluettelo Alkusanat sinulle Vapaaehtoisten toiminta seurakunnassamme Lähimmäisiä tarvitaan Rohkeasti

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

1 Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

1 Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. 1 Mitä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on? Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin perustuvaa suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM,

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM, Yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja Rovaniemellä Yrittäjä + 1 kokopäivänen työntekijä + 1-2 osa-aikaista työntekijää Pääkohderyhmä ikäihmiset, 90 % alv-vapaita asiakkaita 50-60 säännöllistä asiakasta

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN PROFESSIO. Ammattimaisen koordinoinnin merkitys vapaaehtoistyössä VTT Hanna Falk, tutkija

VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN PROFESSIO. Ammattimaisen koordinoinnin merkitys vapaaehtoistyössä VTT Hanna Falk, tutkija VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN PROFESSIO Ammattimaisen koordinoinnin merkitys vapaaehtoistyössä VTT Hanna Falk, tutkija MENTORISUHDEPROSESSI ASIAKAS Tarve matalan kynnyksen tuelle KAUPUNGIN TT Ohjaa asiakkaan

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot