IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas"

Transkriptio

1 IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

2 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku 4: Neljä tapaa toimia seniorityön vapaaehtoisena Luku 5: Pidä huolta myös itsestäsi Luku 6: Yhteiset periaatteet Luku 7: Mahdollisuuksia vastuullisille yrityksille HELSINKIMISSIO Puhelin: (09)

3 3 Tervetuloa Minulta kysytään usein, miten HelsinkiMissio on onnistunut vapaaehtoisten rekrytoinnissa niin hyvin. Toiminnassamme on mukana melkoinen joukko auttajia ja uusia kiinnostuneita hakeutuu vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin jatkuvasti. Miten te oikein motivoitte näitä ihmisiä? ihmettelee moni. Vastaan aina, että ihmisiä ei voi motivoida auttamaan toisia se sisäinen halu joko on tai ei ole. Jos ihmisellä ei ole sisäistä auttamishalua, välittämistä, empatiaa, ei häntä ulkoapäin pysty motivoimaan. Voimme ainoastaan herätellä, tukea ja mahdollistaa tämän sisäisen motivaation toteutumista. Tämän eteen toki teemme paljon työtä: pyrimme tavoitteellisesti siihen, että järjestömme olisi tunnettu turvallisesta, ihmisläheisestä ja dynaamisesta vapaaehtoistoiminnan organisoinnista. Me tarjoamme vapaaehtoisille koulutusta, työnohjausta, tukea ja turvalliset puitteet sekä omaan elämään sovitettavat tavat auttaa. Yhdessä yhteistyötahojemme kanssa luomme auttajille väylät viedä tukea tarvitsevien ihmisten luo. Silti ydin on aina toimintaamme tulevan ihmisen halu välittää toisesta ihmisestä. Järjestön tehtävä on antaa tälle auttamishalulle koti, avata sille ovi kiitoksella ja arvostuksella. Järjestönä me haluamme tehdä tämän samalla kun nostamme keskusteluun aiheita, joista yhteiskunnassamme ei puhuta tarpeeksi. Kun puhumme mainoskampanjoissamme vanhusten itsemurhista, syrjäytymisen periytymisestä tai lapsiperheiden hädästä, ne ihmiset heräävät, joiden sisällä auttamisen halu elää. He näkevät, että me olemme tosissamme. Meillä on yhteinen tavoite ja päämäärä: että kukaan ei jäisi yksin.

4 4 Kun olemme kysyneet kyselyissä vapaaehtoistemme syitä toimia HelsinkiMission vapaaehtoisina, yksi monelle keskeinen tekijä on se, että he kokevat HelsinkiMission arvojen olevan samanlaiset kuin heidän omat arvonsa. Tämä on meille huikean tärkeä palaute. Me uskomme myötätuntoon: vierelle menemiseen, läsnäoloon. Ja hyvyyteen: sen ylivoimaan välinpitämättömyydestä ja vihasta. Se, että vapaaehtoistoimintamme vetää auttajia puoleensa, ja vapaaehtoisemme kokevat arvomme omakseen, kertoo, että se ei ole turhaa. Kaupunki muodostuu ihmisistä. Me voimme vaikuttaa siihen, millainen paikka tämä on elää ja asua. Me voimme vaikuttaa siihen, millaista täällä on kasvaa ja kasvattaa. Liian monelle seniorille, lapselle ja nuorelle tämä kaupunki on yksinäinen ja turvaton paikka. Toisin kuin suurin osa ihmiskunnan historian kulttuureista, elämme erikoisessa ja vaarallisessa kuvitelmassa, että elämästä pitäisi tai voisi selviytyä omin voimin. Elämme vääristyneen yksin pärjäämisen ja eristäytyneisyyden aikaa. HelsinkiMission vapaaehtoisena vähennät yksinäisyyttä konkreettisesti. Mutta samalla taistelet kulttuurinmuutoksen puolesta: yksinäisyyden ja yksin pärjäämisen kulttuuria vastaan, yhteisöllisyyden ja välittämisen puolesta. Jokainen hyvä teko muuttaa tätä kaupunkia askeleen oikeaan suuntaan. Kiitos, että välität. Kiitos, että toimit. Henrietta Grönlund Kansalaistoiminnan johtaja, HelsinkiMissio

5 5

6 6 HelsinkiMission organisaatio Senioripysäkki Cecilia Nuorten Kriisipiste Krisjouren för unga Aggredi Kotivuori Resonaari Seniorityö Nuorten kriisityö Resonaari Toimintamuotojen kehittäminen ja uusien luominen Pelastakaa sukupolvi -hanke Kehitys ja tutkimus Seniorityö Nuorten kriisityö Resonaari Ammattiapu HelsinkiMissio Vapaaehtoistoiminta HelsinkiMissio toimii ammattilaisten ja vapaaehtoisten voimin seniorityön, nuorten kriisityön ja erityisryhmien aloilla. Vuonna 2012 laajensimme toimintaamme lapsiperheiden pariin: Pelastakaa sukupolvi -hanke tarjoaa vapaaehtoisille uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän tuen antamiseen lapsiperheille.

7 7 Aamukorva Ryhmät Tukihenkilöt Keikka-apu Tukihenkilöt Soittokaverit MISSIO eli perustehtävä Etsiä, löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia. Haastaa kaupunkilaiset toimimaan unohdettujen puolesta yksinäisyyttä vastaan. VISIO eli tulevaisuudenkuva 2016 Kansalaistoiminnasta on tullut keskeinen väline Helsingissä yksinäisyyden torjumisessa. HelsinkiMissio tunnetaan sosiaalisen pääoman asiantuntijana. ARVOT Läsnäolo Suopeus Uskallus Toimintamme päärahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys (RAY), Helsingin kaupunki ja useat säätiöt. Myös lukuisat yksityishenkilöt ja yhteisvastuunsa kantavat yritykset tukevat toimintaamme.

8 8 Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa Parhaiten ihmisen yksinäisyyden poistaa toinen ihminen. Jos sinulla on tahto kohdata ihminen. Jos sinulla on taito kuunnella toista. Jos haluat antaa aikaasi henkilölle, joka sitä todella tarvitsee, niin silloin sinäkin voit toimia HelsinkiMission vapaaehtoisena. Auttaa voit monella tavalla ja mahdollisuuksiesi mukaan, kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tai silloin kun sinulle parhaiten sopii. Meillä on pitkät perinteet ja arvokas historia HelsinkiMissio on yksi Suomen vanhimmista sosiaalialan järjestöistä. Se on perustettu vuonna 1883 ja juhlii 130. toimintavuottaan Erityisen hyvin meidät tunnetaan vanhus- ja nuorisotyön sekä vapaaehtoistoiminnan edelläkävijänä. Seniorityön lisäksi vapaaehtoisemme toimivat nuorten tukihenkilöinä ja soittokavereina musiikkikoulu Resonaarin erityisoppilaille. Uusin aluevaltauksemme on vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden parissa: koulutetut äiti- ja isämentorimme tukevat apua tarvitsevia lapsiperheiden vanhempia. Vapaaehtoiset ovat elintärkeitä toiminnallemme ilman heitä Helsinki- Missiota ei olisi olemassa. Vapaaehtoisten avun lisäksi tarjoamme matalan kynnyksen ammattiapua. Osa ammattilaisistamme toimii suoraan asiakastyössä, osa koordinoi ja mahdollistaa sen, että vapaaehtoisemme voivat auttaa. Tässä oppaassa kerromme monipuolisista mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena seniorityössä. Jos olet kiinnostunut nuorten, lapsiperheiden tai Resonaarin musiikkikoulun erityisoppilaiden auttamisesta, saat näistä työmuodoista tarkempaa tietoa toisesta oppaastamme ja verkkosivuiltamme.

9 9 HelsinkiMission seniorityön vapaaehtoisena voit toimia läsnäoloa ja tukea tarjoavana tukihenkilönä, keikka-apulaisena arjen askareissa, Aamukorva-päivystäjänä tai toimintaryhmän ohjaajana. Yhteistä ja tärkeintä näille kaikille auttamistavoille on ihmisen antama inhimillinen tuki toiselle ihmiselle. HelsinkiMission vapaaehtoisena annat läsnäoloasi jollekulle sitä kipeästi kaipaavalle lähimmäiselle. Se, mitä annat, on korvaamatonta, mutta samalla saat myös itsellesi jotain arvokasta. Uudenlaista merkitystä elämääsi. Hyvän mielen ja lämpimän tunteen sydämeesi. HelsinkiMissio tukee vapaaehtoisiaan monin eri tavoin. Koulutus, työnohjaus, tukiverkosto. Sitä kaikkea me vapaaehtoisillemme tarjoamme, parhaan osaamisemme mukaan. Kannattaa myös muistaa, että vapaaehtoisemme ovat tavallisia ihmisiä, jotka toimivat tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin. Vapaaehtoistoimintamme tarkoituksena ei ole korvata ammattiauttajia. Silti tosiasiat on tunnustettava ja hyväksyttävä. Yhteiskunnan resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kaikkien unohdettujen auttamiseen. Siksi vapaaehtoistoiminnallamme on autettavalle henkilölle ja hänen lähipiirilleen usein valtavan suuri merkitys. HelsinkiMissio haluaa olla unohdettujen kaupunkilaisten etsijä, löytäjä ja auttaja. Kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten haastaja. Me haluamme katsoa ihmistä suoraan silmiin silloinkin, kun silmissä näkyy naurun ja ilon sijasta surua ja kyyneleitä. Me haluamme olla rehellisiä, tulla lähelle ja koskettaa. Se on meidän tapamme toimia. Siksi olemme olemassa. Vaikka arvomaailmamme pohjautuu kristillisyyteen, niin HelsinkiMissio on kirkosta riippumaton itsenäinen yhdistys. Me emme aseta kenellekään minkäänlaisia uskonnollisia rajoja, sääntöjä tai ehtoja. Vapaaehtoistoimintamme ytimessä on hyvän tekeminen.

10 10 RYHMÄNOHJAAJAN TARINA: Kertomus Paulasta Eräänä keskiviikkona vuosia sitten näin lehdessä HelsinkiMission ilmoituksen, jossa etsittiin vapaaehtoisia mukaan järjestön toimintaan. Kiinnostuin heti. Siitä lähtien olen toiminut ryhmänohjaajana 2 3 kertaa viikossa. Vanhimmat ryhmäläisistäni ovat 95-vuotiaita, nuorimmat juuri eläkeiän ylittäneitä. Kun ryhmääni tulee uusi jäsen, tervehdin häntä aina kädestä pitäen. Esittelen itseni, kerron kuka olen ja mitä teen. On tärkeää, että uusi henkilö tuntee itsensä tasapuolisesti tervetulleeksi. Tärkein ryhmänohjaajan ominaisuuksista lienee luottamus. Kannustava ilmapiiri ja hyvä ryhmädynamiikka ovat tietysti kaiken edellytys. Toisaalta ohjaaja ei voi olla liian lepsu. Hänen on omanlaisella lempeällä jämäkkyydellään pystyttävä pitämään ryhmä kurissa. Ohjaajan täytyy osata hyväksyä jokainen ryhmän jäsen omana itsenään. Ketään ei saa painostaa liian vahvasti osallistumaan. Jos joku haluaa katsella sivusta, niin sekin käy.

11 11 Alussa suhtauduin ryhmäläisiin enemmän asiakkaina kuin kavereina. Nopeasti ryhmäläisistäni on tullut minulle silti ystäviä. Suurimman osan ajasta nautin suuresti siitä, mitä teen. Ja niinä harvoina hetkinä, kun olen itse syystä tai toisesta väsynyt, niin positiivinen palaute auttaa jaksamaan. Olen saanut ryhmäläisiltäni kukkia, runoja ja kortteja ja vaikka mitä. Tapaamisten jälkeen he tulevat usein kädestä pitäen kiittämään ja halaamaan. Sellainen palaute tuo itselle aivan fantastisen olon. Ja auttaa uskomaan, että omalla työllä on monelle oikeasti iso merkitys. Joskus ryhmissä on tietysti myös niin sanottuja hankaliakin tyyppejä, mutta heillekin pitää antaa tilaa olla omana itsenään. Erilaisuutta pitää kunnioittaa. HelsinkiMissio on luonut vapaaehtoistoiminnalleen hienot puitteet. Sitoutumista tämä kuitenkin vaatii. Se kannattaa tiedostaa. Muuten hommassa ei tarvita mitään ihmeellisiä kykyjä. Ei tämä ole ollenkaan niin vaikeaa kuin etukäteen voisi kuvitella. Rohkeasti mukaan vaan.

12 12 Luku 2: Vapaaehtoisen HelsinkiMissio Miksi juuri HelsinkiMissio? Vaikka maailmassa on paljon hyvää ja kaunista, täydellinen se ei ole. Suomessakin tilastot ovat synkkiä. Joka toinen päivä joku yli 65-vuotias henkilö päätyy itsemurhaan. Joka päivä viisi alle 30-vuotiasta nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriöiden takia. Se ei ole oikein. Se ei saa olla oikein. Yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneiden ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Mutta vain harvoin yksinäiset ja syrjäytyneet kertovat surullisia tarinoitaan julkisuudessa. Siksi heidän kohtalonsa usein puuttuvat myös virallisista tilastoista. Ja siksi yksinäiset sekä syrjäytyneet jäävät helposti yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Me HelsinkiMissiossa yritämme auttaa juuri heitä, joille apua ei muuten ole tarjolla. Haluamme parantaa yksinäisten ja syrjäytyneiden ihmisten asemaa tuomalla heidät osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tarjota heille mahdollisuuksia vaikuttamiseen aktiivisina kansalaisina. Ihmisinä, jotka iästään tai terveydentilastaan huolimatta tuntevat kuuluvansa tasapuolisesti muiden joukkoon. HelsinkiMission tarkoituksena on siis etsiä, löytää ja auttaa unohdettuja kaupunkilaisia. Niitä, jotka syystä tai toisesta ovat ajautuneet tai ajautumassa yhteiskunnan ulkopuolelle. Vapaaehtoistoimintamme pyrkii tukemaan autettavan henkilön yleistä hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä luomalla mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan. Se voi olla vapaaehtoisen ja autettavan yhdessä kuuntelema radio-ohjelma, kuukausittainen teatterimatka, viikoittainen virkistysreissu uimahalliin, äkkiseltään keksitty vierailu lähikauppaan tai vaikka päiväkävely puistossa. Tärkeintä on, että kukaan ei jäisi elämässään liian yksin.

13 13

14 14 Se, että ihmisellä, nuorella tai vanhalla, on mahdollisuus keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon, on äärimmäisen tärkeää. - Tukihenkilö Keitä me vapaaehtoiset olemme? HelsinkiMissiolla on satoja vapaaehtoisia. Osa nuoria, osa vanhoja, aika moni jotain siltä väliltä. Joukostamme löytyy naisia ja miehiä. Akateemikkoja ja duunareita. Taiteilijoita ja kauppatieteilijöitä. Demareita ja keskustalaisia. Kristittyjä ja ateisteja. Siksi vapaaehtoistemme valmiudet auttamistyöhön ovat erilaisia. Joku meistä on taitava kuuntelija, toinen vielä parempi ymmärtäjä. Yksi jaksaa pohtia elämän ihmeellisyyksiä yöhön asti, toinen tekee käytännön töitä tehokkaasti: tiskaa astiat, siivoaa komeron, leikkaa nurmikon. Yhdenkään vapaaehtoisen ei pidä osata kaikkea. Eikä kenenkään tarvitse yrittää olla mitään muuta kuin oikeasti on. Sinäkin sovit varmasti joukkoomme. Tervetuloa. Jokaiselta meistä löytyy vahvuuksia, joiden avulla muita voi auttaa. Ihan jokaiselta. - Ryhmänohjaaja Miten juuri sinä voit auttaa? Monellakin tavalla. Vapaaehtoisemme voivat toimia senioreiden tukihenkilöinä, keikka-auttajina, päivystäjinä auttavassa puhelimessa Aamukorvassa tai ryhmien ohjaajina. Myös erilaisiin tapahtumiin ja talkoisiin tarvitaan säännöllisesti avustajia. Vapaaehtoistemme motiivit vaihtelevat. Useimpia meistä liikuttaa, tavalla tai toisella, lähimmäisenrakkaus. Mutta on myös niitä, jotka auttavat tunteakseen itsensä hyödylliseksi. Jotkut hakevat toimintamme kautta ystävää myös itselleen. Mutta auttaakseen muita, on itse voitava ensin hyvin. Se kannattaa muistaa.

15 15 Useimmiten ikääntynyt kokee, että hänen luonaan käy kiireisiä ihmisiä. Vapaaehtoinen voi antaa vanhukselle aikaa. Sellaista kärsivällisyyttä, jota kotihoidolla, kotipalvelulla tai vanhuksen omilla lapsillakaan ei ehkä ole. - Aamukorva-päivystäjä Mitä vapaaehtoisuus käytännössä on? Joskus ensimmäisen askeleen ottaminen saattaa tuntua hankalalta. Ei hätää, me HelsinkiMissiossa autamme löytämään juuri sinulle sopivan tavan osallistua. Vapaaehtoisena annat autettavalle omaa aikaasi ja läsnäoloasi. Toimit omasta halustasi ja palkatta. Voit osallistua toimintaan satunnaisesti tai sitoutua pidemmäksi aikaa. Erityistaitoja et tarvitse, omat kykysi riittävät. Tule sellaisena kuin olet. Se riittää. Joskus auttamistyössä on epäonnistumista, hässäkkää, odottamista, joskus kyyneleitäkin. Päällimmäiseksi tunteeksi jää silti lähes joka kerta keveä, iloinen olo siitä, että on pystynyt antamaan jotakin toiselle. - Keikka-auttaja HelsinkiMission vapaaehtoisena saat: auttamisen ja tekemisen iloa paljon hyvää mieltä sisältöä omaankin elämääsi uusia ystäviä ja tuttavia tarpeellisuuden tunnetta mahdollisuuden kuulua yhteisöön laadukasta työnohjausta ja koulutusta On mahtava tunne, kun huomaa, että ihminen, joka ei aikaisemmin ole uskaltanut poistua kodistaan vuosiin, ilmestyy nyt viikoittain ryhmätapaamisiin. - Ryhmänohjaaja

16 16 TUKIHENKILÖN TARINA: Kertomus Pekasta Yhtenä päivänä sain HelsinkiMission kautta tiedon 92-vuotiaasta Pekasta (nimi muutettu), joka tarvitsi rohkaisua uskaltaakseen lähteä asunnostaan ulos. Pekka oli aikaisemmin ollut vireä ja hyväntuulinen herrasmies. Joitakin kuukausia sitten häntä oli kuitenkin kohdannut suuri suru. Vaimo, elämänkumppani vuosikymmenten ajalta, oli menehtynyt. Siitä toipuminen oli osoittautunut vaikeaksi. Toisinaan Pekasta tuntui, ettei hänellä enää ollut tässä maailmassa oikein virkaa. Että hän päivästä toiseen oli asunnossaan liian yksin, vain omien ajatustensa kanssa. Kun kuulin Pekan kohtalosta, halusin auttaa häntä. Ensimmäisen vierailuni aloitimme pienellä kävelylenkillä Pekan kotikadulla. Juttelimme niitä näitä, etenimme kiireettömästi. Pidimme taukoja, jatkoimme taas. Jo ensimmäisen yhteisen lenkkimme jälkeen Pekka kysyi, haluaisinko jäädä vielä hetkeksi hänen vie-

17 17 raakseen. Vastasin myöntävästi, tietysti. Pekka keitti kahvit ja tarjosi kakkuakin. Istuimme keittiön pöydän ääreen ja keskustelimme. Pekka kertoi vanhoja muistojaan. Tarinoita siitä, missä oli aikanaan tavannut vaimonsa. Miten he olivat ensin ihastuneet ja sitten rakastuneet. Ja millainen heidän avioliittonsa oli ollut. Pekka puhui paljon myös omasta elämästään. Kuten muistoistaan sota-ajoilta. Minä kuuntelin. Ymmärsin heti, kuinka kertakaikkisen sydämellinen herrasmies Pekka oli. Seuraavan ulkoilukeikan sovimme parin viikon päähän. Päivän ja kellonajan kirjoitin lähtiessäni paperille ylös, jotta Pekka varmasti muistaisi. Olen oppinut tuntemaan Pekkaa jo sen verran, että tiedän, kuinka paljon vierailuni hänelle merkitsevät. Myös itselleni tapaamisista jää hyvä mieli ja lämmin olo.

18 18 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta Miten vapaaehtoiseksi haetaan? Vapaaehtoiseksi hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus HelsinkiMission kotisivuilla osoitteessa Kaikki vapaaehtoiseksi haluavat kutsutaan haastatteluun, jonka tarkoituksena on kartoittaa hakijan motiiveja, taustoja ja edellytyksiä toimia vapaaehtoisena sekä antaa hakijalle lisätietoja HelsinkiMission toiminnasta. Mikäli hakija todetaan vapaaehtoistoimintaan sopivaksi, hän aloittaa monipuolisen koulutusjakson, jonka kesto ja sisältö riippuvat vapaaehtoistehtävästä, jonka hakija itselleen valitsee. Mitä peruskoulutus sisältää? HelsinkiMissio järjestää maksuttoman vapaaehtoistoiminnan koulutuksen 2 3 kertaa vuodessa. Koulutustilaisuuksissa perehdytään järjestön toimintaan ja vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin. Koulutuksen kautta vapaaehtoisemme saavat lisävalmiuksia ja tukea auttamistyöhön. Seniorityön koulutuksissa käsitellään monipuolisesti muun muassa ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita, vuorovaikutusta sekä vanhusten fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn liittyviä asioita. Kouluttajina toimivat omien alojensa ulkopuoliset erityisasiantuntijat sekä HelsinkiMission työntekijät. Toiminnassa jo mukana oleville vapaaehtoisille tarjotaan säännöllisesti lisäkoulutusta, työnohjausta, tukea ja virkistystoimintaa. Koulutus oli kattava ja työnohjaaminen on ollut koko ajan toimivaa. Jos omalta esimieheltään kaipaa tukea, niin sitä saa aina. - Ryhmänohjaaja

19 19

20 20 Toiminnan alussa järjestetty koulutusjakso oli hyvä ja monipuolinen. Koulutus antoi perusvalmiudet ja auttoi varautumaan esimerkiksi ikäihmisiä toisinaan vaivaaviin mielialahäiriöihin. - Ryhmänohjaaja Mitä tapahtuu koulutusjakson jälkeen? Koulutuksen jälkeen autamme sinua löytämään itsellesi sopivia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Olethan myös itse aktiivinen ja käyt vapaaehtoisintrassa säännöllisin väliajoin tarkistamassa missä apua eniten tarvittaisiin. Halutessasi voit auttaa useissakin tehtävissä, esimerkiksi välillä Aamukorva-puhelinpäivystäjänä ja vaikkapa kerran viikossa keikka-auttajana. Sinä itse päätät, miten ja kuinka paljon autat. HelsinkiMissio tarjoaa vapaaehtoistoiminnalle erinomaiset mahdollisuudet. Järjestössä työskentelee mukavia ihmisiä, jotka tukevat vapaaehtoisia niin paljon kuin tarvitaan. Myös myönteisen palautteen saaminen on tärkeää. Ja koulutus, se on kattavaa ja riittävää. - Tukihenkilö Miten tiedät, missä mennään? HelsinkiMissiosta saat säännöllisesti tietoa vapaaehtoistoimintaan liittyvistä tapahtumista. Saat myös tunnukset vapaaehtoisille tarkoitettuun intranetiin, jonne pääsee HelsinkiMission kotisivuilta. Intranet, eli HelsinkiMission sisäinen tietoverkko, on vapaaehtoistoimintamme pääasiallinen tiedotuskanava. Siihen kannattaa tutustua. Intran käyttäminen on helppoa, kun sen oppii. HelsinkiMission toiminta on hyvin organisoitua. Jos keikalla ilmenee pulmia, voi aina soittaa koordinaattoreille, joilta saa apua. - Keikka-auttaja

21 21 Muiden vai itsesi ehdoilla? Joustavuus on yksi HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Auttaa voit juuri silloin kun itsellesi parhaiten sopii. Tehtävät kannattaa siis valita omien aikataulujen mukaisesti. Tukihenkilötoiminta esimerkiksi vaatii pitkää sitoutumista, mutta keikka-auttamisen voi sovittaa pieneenkin väliin kertaluontoisesti. Valinta on sinun. Kunhan vain pidät sen, minkä lupaat. Sitoudut siihen, mitä yhdessä sovitaan. Luottamus on kaiken hyvän perusta. Täsmällisyys ja luottamus ovat hyvän vapaaehtoisen tunnuspiirteitä. Ja toisinaan hyvät hermotkin auttavat. Muuten vapaaehtoistoiminta on useimmiten helppoa. Talonpoikaisjärki ja hyvä tilanneäly vievät jo pitkälle. - Tukihenkilö

22 22 AUTETUN TARINA: Kertomus Josefinasta Joitakin kuukausia sitten 77-vuotias Josefina (nimi muutettu) oli masentunut. Jatkuva sairastaminen, vahva lääkitys ja toistuvat sairaalakäynnit olivat vaatineet veronsa. Elämänhalun liekki oli jo lähes sammunut. Ei siis ihme, että päivittäisten rutiinien hoitaminenkin tuntui Josefinasta työläältä, miltei mahdottomalta. Ulkomaailmaan Josefina ei oikein jaksanut lähteä. Valmiiksi hankittu teatterilippukin oli taas jäänyt käyttämättä, koska energiaa ei vain ollut löytynyt. Mutta koska kuulokin oli huonontunut, niin korvalääkärissähän sitä oli käytävä. Niinpä Josefina otti itse yhteyttä HelsinkiMissioon, kertoi tilanteestaan ja sai lääkärivierailulle mukaansa vapaaehtoisen.

23 23 Reissun jälkeen Josefina soitti HelsinkiMissioon ja kertoi, että vapaaehtoisen käynti oli saanut hänessä ihmeitä aikaan. Josefina kuvaili, energisellä ja iloisella äänellä, saaneensa voimaa mukavista keskusteluista. Josefinan mukaan vapaaehtoisen käynti todella nosti hänet alhosta. Josefina myös sanoi, että hänen mielestään vapaaehtoinen todella oli omalla alallaan tehdessään vapaaehtoistyötä. Sitten Josefina lisäsi: Uskotteko, että ikäiselleni ihmiselle lähikaupassa käyntikin voi olla työn ja tuskan takana, kun henkiset voimat eivät vain riitä. En olisi ikinä uskonut, että sairauksien vuoksi minusta olisi tullut näin avuton. Jotenkin sitä kaipaa jotakuta, joka työntäisi arjen asioita eteenpäin. Paljon ei kuitenkaan tarvita, kun sitä taas jaksaa painaa eteenpäin.

24 24 Luku 4: Neljä tapaa toimia seniorityön vapaaehtoisena 1. Keikka-auttaja Keikkailu on helpoin tapa aloittaa vapaaehtoistoiminta. Keikka-auttaminen on kertaluonteista avunantoa. Keikka-auttajana tarjoat konkreettista apua senioreille arjen pulmatilanteissa. Voit esimerkiksi lähteä saattajaksi lääkärikäynnille tai auttaa verhojen ripustamisessa. Myös tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä vanhukset kaipaavat usein apua. Niin television, digiboksin, tietokoneen kuin kännykänkin kanssa. Asiat, jotka ovat sinulle helppoja, saattavat olla seniorille ylitsepääsemättömiä haasteita. Tarkoituksena ei ole, että sinä teet autettavasi puolesta kaiken yksin, vaan että teette asioita yhdessä. Useimmiten vapaaehtoinen voi määritellä auttamisajankohdan itse, sillä kaikki avunpyynnöt eivät ole sidottuja tiettyyn päivään tai kellonaikaan. Tarkempaa tietoa keikkatoiminnasta löytyy sivulta 36. Kolme tärkeää kysymystä keikkatoiminnasta: Miten keikka-auttaja voi auttaa? Monellakin tavalla. Erityisesti keikkalaisia tarvitaan saattajiksi lääkärikäynneille, asiointiavuksi, ulkoiluseuraksi tai avuksi tietokonepulmissa. Keikkalaista voidaan pyytää myös esimerkiksi lomakkeiden täyttöavuksi tai tekstien puhtaaksikirjoitustehtäviin. Pienestäkin teosta on suuri apu. Onko keikka-auttaminen aina kertaluonteista? Ei aina. Se voi olla myös määräaikaista. Esimerkiksi tietokoneeseen liittyvät opastamiset vaativat tavallisesti useampia käyntikertoja. Ja yleensä sama vapaaehtoinen haluaakin hoitaa useitakin käyntejä

25 25

26 26 vaativan keikan kokonaisuudessaan itse. Kesäisin keikka-auttajat voivat toimia esimerkiksi säännöllisinä ulkoiluystävinä. Miksi juuri keikka-auttajaksi? HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan muodoista keikka-auttaminen edellyttää vähiten sitoutumista. Keikka-auttajaksi kouluttautuneet vapaaehtoiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan ja ilmoittavat kiinnostuksestaan pääsääntöisesti intrassa ilmoiteltavien keikkojen perusteella. Tämä toimintamalli antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden pitkälti itse määritellä, milloin ja kuinka usein hän osallistuu auttamistyöhön. Jos keikka-auttaja haluaa käydä saman henkilön apuna vain kerran, sekin onnistuu. Usein kohtaamisemme noudattavat samaa kaavaa. Aloitamme kävelylenkillä. Jos ilma on hyvä, viivymme pidempään. Jos ilma on huono, kävelemme tovin ja menemme sitten sisätiloihin. Keittiön pöydän ääressä juomme kahvit ja juttelemme. - Keikka-auttaja Täytyy myös muistaa, että jokaisen oven takana ei odota pullantuoksuinen hyväntuulinen vanhus. Kuitenkin juuri sellaisen, surullisen ja sairaan seniorin arkea vapaaehtoinen pystyy piristämään suuresti. - Keikka-auttaja 2. Tukihenkilö Tukihenkilönä olet luotettavana tukena seniorille. Tapaat autettavaasi omaan elämäntilanteeseesi sopivalla tiheydellä, tutustumisvaiheen jälkeen tavallisimmin joka toinen viikko. On tärkeää muistaa, että ystävyys alkaa harvoin hetkessä. Siksi sinun tulisi sitoutua tiettyyn ihmiseen vähintään vuodeksi. Valmista kaavaa tukihenkilötoiminnalle ei ole. Sinä ja tuettavasi voitte yhdessä päättää, miten yhteisen

27 27

28 28 aikanne vietätte. Yhdessäolo voi olla keskustelua tai ulkoilua, reissu pankkiin tai retki torille. Tukihenkilönä olet alkuvaiheessa autettavalle usein suuri apu arjen pienissä askareissa. Muutaman tapaamiskerran jälkeen jo tärkeä kuuntelija. Lopulta sinusta saattaa tulla hänelle ystävä, jos itsekin niin toivot. Tukihenkilötoiminta on ohjattua. Aloitus-, seuranta- ja lopetuspalaverit käydään aina HelsinkiMission työntekijän kanssa. Vaihtelevuus on yksi vapaaehtoistoiminnan parhaita puolia, sillä jokainen ihminen on kuitenkin yksilö, oma persoonansa. Ja jokainen tapaamiskerta rutiineistakin huolimatta erilainen, kuin uusi kohtaaminen. - Tukihenkilö Kaksi tärkeää kysymystä tukihenkilötoiminnasta: a. Miksi seniorit tarvitsevat tukihenkilöä? Monestakin syystä. Seniori saattaa tarvita elämäänsä rinnalla kulkijaa, toisinaan myös jo olemassa olevan toimivankin hoitosuhteen tueksi. Seniorilla itsellään tai hänen lähipiirillään saattaa olla myös huoli seniorin yksinäisyydestä, minkä vuoksi ulkoilu- tai jutteluseura olisi tarpeen. Jotkut ovat niin yksinäisiä, ettei heillä tukihenkilön lisäksi välttämättä ole muuta sosiaalista kontaktia. Niissä tilanteissa tukihenkilön rooli korostuu entisestään. b. Kun vapaaehtoinen kohtaa tukea kaipaavan seniorin, sitoudutaanko toimintaan heti vuodeksi? Ei välttämättä. Ensimmäisten tapaamiskertojen jälkeen arvioidaan, onko tukisuhde molempien mielestä toimiva. Jos on, tehdään vuoden kestävä sitoumus. Jos ei ole, niin seniorille etsitään toinen, sopivampi vapaaehtoinen. Ja vapaaehtoiselle toinen seniori, jonka kanssa yhdessäolo on luontevampaa. Ketään ei painosteta mihinkään.

29 29 Tapaamisten myötä olen oppinut senkin, kuinka samankaltaisia ihmiset lopulta ovat. Kaikki me iloitsemme samoista asioista. Ja ikävät asiat taas tekevät meidät surullisiksi, iästä, sukupuolesta tai asemasta riippumatta. - Tukihenkilö 3. Aamukorva-päivystäjä Aamukorva-puhelinpäivystäjänä olet hereillä, kun muut vielä nukkuvat. Annat apuasi puhelimitse senioreille, joita yksinäisyys tai arjen asiat aamun ensimmäisinä tunteina usein valvottavat. Olet luotettava ja kärsivällinen kuuntelija. HelsinkiMission Aamukorva-puhelin toimii vuoden jokaisena päivänä klo 5-9. Voit päivystää silloin, kun sinulle sopii, mutta yleensä vapaaehtoisella on päivystysvuoro kerran kuukaudessa. Aikaiset aamut ovat juuri niitä hiljaisia hetkiä, jolloin yksinäiset ihmiset ovat usein kaikkein yksinäisimpiä. Aamukorva-päivystäjänä olet ensisijaisesti kuuntelija. Neuvoja ja ohjeita sinun ei tarvitse antaa. Kaikki aamukorvalaiset koulutetaan tehtävään ennen toiminnan aloittamista. Koulutusjaksoa seuraa harjoittelujakso kokeneemman päivystäjän kanssa. Senkin jälkeen HelsinkiMissio tarjoaa työnohjausta, jolla varmistetaan Aamukorva-päivystäjien oma jaksaminen. Kaksi tärkeää kysymystä Aamukorva-päivystämisestä: a. Millaisiin puheluihin vastaat? Soittaja saattaa haluta keskustella esimerkiksi ikääntymiseen, terveyteen, yksinäisyyteen, turvattomuuteen, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Läheisen ihmisen menetys tai elämänmuutosten tuomat ongelmat voivat myös olla syy soittamiseen. Kaikki aiheet ovat yhtä tärkeitä. Olennaista on osata kuunnella. b. Voiko puhelimitse auttaa? Voi, paljonkin ja ennen kaikkea juuri kuuntelemalla. Monelle soittajalle Aamukorva-puhelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Ymmärtävä ja

30 30 empaattinen kuunteleminen, paneutuminen soittajan esille tuomiin ongelmiin on keskeistä. Ikääntyneelle vapaaehtoinen on ennen muuta juttuseuraa. Hänen kanssaan vanhus voi jutella asioista, joita hän ei perheenjäsentensä tai sukulaistensa kanssa voi syystä tai toisesta käsitellä. Voi olla, että omaiset ovat väsyneitä kuulemaan vanhuksen puhuvan sairauksistaan tai yksinäisyydestään. - Aamukorva-päivystäjä On ymmärrettävä, että vapaaehtoinen ei voi koskaan ratkaista kaikkia autettavansa ongelmia. Siksi toisen pulmiin ei voi heittäytyä liian syvälle. - Aamukorva-päivystäjä Vapaaehtoisen ei tarvitse olla täydellinen. Siksi vaikeita tilanteita oppii myös sietämään niin, että sitä hyväksyy oman rajallisuutensa. En ole ammattilainen ja vaikutusmahdollisuuteni rajoittuvat usein kuunteluun ja myötäelämiseen. - Aamukorva-päivystäjä 4. Ryhmänohjaaja Ryhmätoiminnassa kyse on vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisestä. HelsinkiMission vapaaehtoiset ohjaavat monenlaisia senioriryhmiä. Niissä voidaan siis reippailla, kuntoilla, sauvakävellä, keskustella, muistella, leipoa tai kahvitella. Ryhmien teemat voivat vaihdella paitsi autettavien myös ryhmänohjaajan omien kiinnostusten mukaan. Esimerkiksi laulamista harrastava ohjaaja voi innostaa vanhusryhmän yhteiseen musiikkituokioon. HelsinkiMissio tukee ohjaajia myös koulutusjakson jälkeen. Säännölliset tapaamiset toisten vapaaehtoisten kanssa ovat olennainen osa ryhmänohjaustoimintaa.

31 31 Ryhmänohjaajana olen huomannut, kuinka tärkeitä asioita yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne vanhuksille ovat. Pelkästään se, että heitä varten järjestetään toimintaa, on monelle todella merkittävää. Tunne siitä, että joku välittää, on tärkeä jokaiselle, varsinkin yksinäisille vanhuksille. - Ryhmänohjaaja Onko aiempi kokemus välttämätöntä? Ei. Senioriryhmän ohjaajaksi hakeutuvalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ryhmän ohjaamisesta tai vanhustyöstä. Riittää, että sinulla on taito toimia erilaisten ihmisten kanssa. Innostavuus, luotettavuus, rehellisyys, kuuntelemisen taito ja kyky tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa tekevät kenestä tahansa hyvän ryhmänohjaajan. Myös oikeudenmukaisuus ja diplomaattisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Usein vapaaehtoiset ohjaavat ryhmiä pareittain. Se on yleensä mielekkäämpää, sekä ryhmälle että ohjaajille. Pakollista se ei kuitenkaan ole. Voit myös miettiä, haluaisitko mukaan jo olemassa olevaan ryhmään vai tahtoisitko luoda uuden, itsellesi paremmin sopivan ryhmän? Pyrimme auttamaan sinua uuden ryhmän luomisessa mahdollisuuksien mukaan. Periaatteessa kaikenlaiset ryhmät käyvät. Pääasia, että ryhmässä viihtyvät niin ohjaajat kuin ryhmäläisetkin. Rento, iloinen ja kannustava ilmapiiri on kaiken lähtökohta. Esimerkkejä ryhmistä: kirjallisuus- ja kulttuuriryhmät ATK-ryhmät keskusteluryhmät reippailu- ja ulkoiluryhmät erilaiset toiminta- ja harrasteryhmät lehdenlukupiirit musiikki- ja lauluryhmät

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Tovivoimaa. Tovi tukea 1. Carina Hannukka tukee nyt toisia. Ben Furman: KAIKILLA ON EDELLYTYKSET ANTAA JA SAADA APUA

Tovivoimaa. Tovi tukea 1. Carina Hannukka tukee nyt toisia. Ben Furman: KAIKILLA ON EDELLYTYKSET ANTAA JA SAADA APUA Tovi tukea 1 2015 Aika parantaa -verkoston lehti Lontoon Rushey Greenissa toimii terveysaseman ja aikapankin yhteistyö YHTEISÖT AIKAA VAIHTAMASSA Carina Hannukka tukee nyt toisia Ben Furman: KAIKILLA ON

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Haluaisitko tietää, mitä saimme aikaan viidellä miljoonalla eurolla, kysyy HelsinkiMission toimitusjohtaja Olli Valtonen.

Haluaisitko tietää, mitä saimme aikaan viidellä miljoonalla eurolla, kysyy HelsinkiMission toimitusjohtaja Olli Valtonen. VUOSIKERTOMUS 2014 Kuva: Esko Jämsä Pelastakaa sukupolvi -hankkeen virkistyspäivää vietettiin syksyllä 2014 Lomakoti Kotorannassa Kiljavalla. Yhteensä 70 osallistujaa asiakasperheitä, äiti- ja isämentoreita,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 HUOM! Sisäkansille tulee irrotettava kalenteri, tiedosto erikseen! (Taimi_ry_vuosikalenteri_2015.tiff) Taimin yhteystiedot Yhdistyksen

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Yhteinen aloitusilta 30.1.2014 www.yhdistysverkosto.net Tervetuloa! Yhteisökoordinaattori Alicia Perho www.yhdistysverkosto.net Illan runko Klo 17.00 Koulutuksen avaus

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta 1. 2011 Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni Teema: vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kansanedustajat vapaaehtois - työtä kirittämässä 6 Taide kuuluu

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön perustehtäviin. Toiminnan alkuaikoina

Lisätiedot