Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016"

Transkriptio

1 Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander

2 Vastaväitteisiin reagoiminen ohjauksessa Pyri ennakoimaan ja valmistautumaan vetoa virallisiin hoitosuosituksiin Käypä hoito -suositukset European Society of Cardiology -suositukset korosta hyötyjä arvosta potilaan näkemystä, ole empaattinen tuo itse esille vasta-argumentit ja kumoa ne omilla perusteluillasi kerro, mitä on odotettavissa, jos toimii toisin

3 Seuranta Seurannassa on tärkeää motivoida potilas sairautensa hoitoon Seurannan tiheys riippuu potilaan yksilöllisistä tarpeista vähintään vuosittaista seurantaa suositellaan Seurannassa selvitetään oireet, elintavat, riskitekijät ja hoitoon liittyvät ongelmat Tavoitteena on potilaan tupakoimattomuus LDL-kolesterolin pitoisuus < 1,8 mmol/l tai pitoisuuden 50 %:n pienenemä verenpaine < 140/90 mmhg (koti- ja ambulatorinen päivätaso < 135/85 mmhg), yksilöllisesti tiukemmat tavoitteet Vuosittaista influenssarokotusta suositellaan

4 Hyvät perustiedot teillä olemassa Mutta kerrataan silti

5 Sepelvaltimotauti Sepelvaltimot ovat sydämen pinnalla kiertäviä valtimoita, jotka kuljettavat valtimoverta sydänlihakseen Kun nämä valtimot ahtautuvat ja kovettuvat, veri ei pääse virtaamaan kunnolla, ja sydänlihas ei saa tarpeeksi happea Sepelvaltimotauti tarkoittaa näiden valtimoiden ahtautumista Sepelvaltimotautia ei voida parantaa, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa ja oireita vähentää pallolaajennuksen jälkeen sepelvaltimovika pahenee joka toisella potilaalla viidessä vuodessa ja heistä melkein puolella se johtuu aikaisemmin haittaa tuottamattoman suonen lisäkalkkiutumasta lääkitystä on käytettävä loppuelämän ajan

6 Sepelvaltimotauti Vakaasta sepelvaltimotaudista puhutaan silloin, kun potilaan oireet ovat aina samantyyppisiä, ja potilaalla on todettu sydänlihaksen hapenpuute tai merkittävä sepelvaltimoahtauma Tyypillisin oire puristava rintakipu tulee rasituksessa tai voimakkaan tunnereaktion yhteydessä. Sitä kutsutaan nimellä angina pectoris (rasitusrintakipu). Kipu voi säteillä vasempaan käteen, kaulaan ja leukaan, mutta oireena voi olla myös hengenahdistusta, nopeaa väsymistä rasituksen yhteydessä, pahoinvointia, etovaa oloa tai närästystä Levossa ja oireita lievittävää lääkettä ( nitro ) otettaessa kipu lakkaa, mutta palaa taas samanlaisena rasituksen yhteydessä

7 Sepelvaltimotauti Jos oireet ja rasituksen sieto vaihtelevat merkittävästi tai muuttuvat huonommaksi, kyseessä ei enää ole vakaa sepelvaltimotauti, vaan sepelvaltimotautikohtausta lähentyvä tilanne Sepelvaltimotautikohtauksessa sepelvaltimon äkillinen ahtauma tai tukos aiheuttaa sydänlihakseen hapenpuutteen Sydäninfarkti on kyseessä silloin, kun hapenpuute tuhoaa sydänlihaksen soluja

8

9

10 Revaskularisaatiohoito vakaassa sepelvaltimotaudissa Jos potilas on lääkehoidolla oireeton tai vähäoireinen, revaskularisaatiosta ei yleensä ole hyötyä Jos potilas oireilee optimaalisesta lääkehoidosta huolimatta tai kajoamattomissa tutkimuksissa todetaan ennustetta huonontavia löydöksiä, tulee harkita sepelvaltimoiden kajoavaa varjoainekuvausta Ennen toimenpiteitä potilaalle tulee kertoa toimenpiteen riskit ja mahdollisten löydösten merkitys sekä hoitovaihtoehdot Akuutit tilanteet erikseen

11 Lääkehoito akuutissa tilanteessa Verihiutaleaktivaatioon vaikuttavat lääkkeet Hyytymisjärjestelmään vaikuttavat lääkkeet STEMI ja ANTITROMBOOTTINEN LÄÄKEHOITO EI ST-NOUSU SYDÄNINFARKTISSA (NSTEMI) SEKÄ EPÄSTABIILISSA RINTAKIVUSSA (UAP) paikalliset hoito-ohjeet

12 Stabiilin sepelvaltimotaudin hoito Stabiilin sepelvaltimotaudin hoitoon kuuluvat ennustetta parantava ja oireita lievittävä lääkehoito riskitekijöiden minimointi Potilasta voidaan lisäksi hoitaa invasiivisilla toimenpiteillä, jos potilaalla on todettu suuren vaaran merkkejä tai oireet vaikuttavat merkittävästi työntekoon tai elämänlaatuun

13

14 Stabiili sepelvaltimotauti KH-suositus Elintapahoito on yksi tärkeä osa sepelvaltimotaudin hoitoa lääkehoidon ohella Terveelliset elintavat säännöllinen liikunta, ylipainon välttäminen, tupakoimattomuus ja runsaasti kuituja sekä niukasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävä ruokavalio ovat myös sepelvaltimotaudin ehkäisyssä ensiarvoisen tärkeitä, niillä voidaan paitsi ehkäistä sairauden syntyä, myös hidastaa jo puhjenneen taudin etenemistä ruokavalio, johon kuuluu paljon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, kalaa ja valkoista lihaa punaisen lihan sijaan sekä oliiviöljyä ja pähkinöitä, vähentää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin

15 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Lääkehoidon tavoitteena on parantaa taudin ennustetta ehkäisemällä sydänperäisiä kuolemia ja sydäninfarkteja lievittää oireita ja parantaa elämänlaatua Jokaisen potilaan lääkitykseen kuuluvat ennustetta parantavat asetyylisalisyylihappo (ASA) ja statiini sekä tapauskohtaisesti angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjä tai angiotensiini II - reseptorin (ATR) salpaaja Oireisille potilaille tulee aloittaa ainakin yksi oireita lievittävä lääke

16 Ennustetta parantavat lääkkeet Jokaisen sepelvaltimotautia sairastavan potilaan lääkitykseen kuuluvat ennustetta parantavat lääkkeet eli ASA (asetyylisalisyylihappo, aspiriini) statiini ja ACE:n estäjä

17 Oireita helpottavat lääkkeet Käytetään, jos potilaalla on oireita Oireita helpottamaan voidaan käyttää beeta- tai kalsiumsalpaajia (suositellaan ensisijaisvalinnaksi) Nitroja eli nitraatteja on saatavissa sekä lyhyt- että pitkävaikutteisena, ja niistä on olemassa eri valmistemuotoja (kielen alle laitettava tabletti, suihkautettava suihke tai suun kautta otettava tabletti) Nitroja käytetään sekä lievittämään rintakipuja niiden ilmaannuttua että helpottamaan oireita jo ennen rasitustilannetta

18 Sepelvaltimotaudin lääkehoito ASA vähentää trombosyyttien takertumista toisiinsa ASA-lääkitys (yleensä 100 mg/vrk) aloitetaan kaikille potilaille, joilla epäillään olevan sepelvaltimotauti ASA vähentää vakaata sepelvaltimotautia sairastavan potilaan sydäninfarktin ja kuoleman vaaraa A jos potilas on allerginen ASAlle, käytetään klopidogreeliä, joka on todettu ASAn kanssa vähintään yhdenveroiseksi tikagrelorin tai prasugreelin käytöstä vastaavassa tilanteessa ei ole vielä tutkimusnäyttöä ASAn ja klopidogreelin pysyvä yhteiskäyttö voi olla hyödyllistä osalle hyvin suuren vaaran potilaista

19 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Sepelvaltimotautikohtauksen tai PCI:n (Percutaneous Coronary Intervention, suoniteitse tehtävä sepelvaltimotoimenpide) jälkeen ASA+klopidogreeli -yhdistelmää käytetään määräaika, yleensä 3 12 kuukautta PCI:n jälkeen yli vuoden mittainen yhdistelmähoito lisää verenvuotoja, mutta tutkimusnäyttö iskeemisten tapahtumien vähenemisestä on ristiriitainen ASA on haitallinen varfariinia käyttävillä stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla, koska se lisää heillä verenvuotoja, muttei paranna antitromboottista tehoa PCI-hoidon jälkeen yhdistelmää käytetään yksilöllisen harkinnan mukainen määräaika Uusien antikoagulanttien hyödyistä ja haitoista stabiilin sepelvaltimotaudin hoidossa ei ole riittävää tutkimusnäyttöä

20 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Statiinilääkitys aloitetaan myös kaikille riippumatta siitä, mikä on LDLkolesterolin eli ns. huonon kolesterolin taso statiinihoito parantaa sepelvaltimotautipotilaan ennustetta A (vähentävät sekä uusiutuvien sydäninfarktien että kuolemien määrää) statiinit vähentävät maksassa tapahtuvaa kolesterolisynteesiä, LDLkolesterolin veripitoisuutta ja LDL-kolesterolin kertymistä verisuonen seinämään statiinit myös parantavat valtimon sisäkerroksen toimintaa sekä hillitsevät veren hyytymistä, tulehdusreaktioita ja immunologisia vasteita

21 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjä tulisi aloittaa kaikille niille vakaata sepelvaltimotautia sairastaville, joilla on korkea riski eli myös kohonnut verenpaine tai diabetes ACE:n estäjät parantavat ennustetta stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla, joilla on vasemman kammion systolinen toimintahäiriö (ejektiofraktio 40 %) lisäksi ACE:n estäjä tulisi aloittaa kaikille stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville suuren riskin A potilaille, joilla on hypertensio tai diabetes pienen riskin potilailla hyödyt ja haitat tulee miettiä tapauskohtaisesti on viitteitä, että ACE:n estäjät vaikuttavat jollakin tavoin hidastavasti ateroskleroosin etenemiseen valtimoiden seinämässä jos potilas ei jostakin syystä pysty käyttämään ACE:n estäjää, tilalla voidaan käyttää angiotensiini II reseptorin (ATR) salpaajia pyritään käyttämään tavoiteannosta tai suurinta siedettyä annosta

22 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Beetasalpaajat ensisijainen anti-iskeeminen ja oireita lievittävä lääke beetasalpaajat parantavat ennustetta stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla, joilla on vasemman kammion systolinen toimintahäiriö (ejektiofraktio 40 %) sydäninfarktin sairastaneilla vähentävät uuden infarktin ja kuoleman määrää merkittävästi madaltavat syke- ja verenpainetasoa ja näin vähentävät sydänlihaksen hapenkulutusta rasituksessa ja usein siten helpottavat rintakipuoiretta riittävä beetasalpaus tarkoittaa levossa syketasoa 50-60/min iäkkäillä potilailla bradykardia estää usein iskemian eston kannalta riittävien beetasalpaajaannosten käytön

23 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Verapamiili tai diltiatseemi ovat tutkimuksissa vähentäneet sydäntapahtumia sydäninfarktin sairastaneilla, joilla vasemman kammion funktio on normaali voidaan käyttää iskemiaa lievittävinä lääkkeinä, jos beetasalpaajat eivät sovi, ja vasemman kammion systolinen toiminta on normaali näitä sykettä hidastavia kalsiumsalpaajia ei bradykardia- ja AV-johtumishäiriövaaran vuoksi tule yhdistää beetasalpaajahoitoon eikä käyttää vajaatoimintapotilailla Dihydropyridiiniryhmän kalsiumsalpaaja (esim. amlodipiini) voidaan käyttää sepelvaltimotautipotilaan verenpaineen hoidossa tai antiiskeemisenä lääkkeenä etenkin beetasalpaajaan yhdistettynä Ivabradiini lievittää oireita, mutta sen käyttöön stabiilissa sepelvaltimotaudissa tulee suhtautua varovaisesti

24 Sepelvaltimotaudin lääkehoito Nitraatit lyhytvaikutteinen nitraatti määrätään kaikille sepelvaltimotautipotilaille käytettäväksi tarvittaessa kielenalustablettina tai -suihkeena pitkävaikutteisia nitraatteja käytetään lievittämään rasitusrintakipuoiretta, liian usein ensisijaisena oirelääkkeenä (tulisi suosia beetasalpaajia ja kalsiumsalpaajia) nitraatti annostellaan vuorokauden oireiseen aikaan yölliseen anginaan voi käyttää laastaria, joka on kuitenkin aamulla poistettava resistenssin kehittymisen ehkäisemiseksi nitraatti on vain oirelääke, jota oireeton potilas ei tarvitse, se parantaa suorituskykyä mutta ei ehkä ennustetta ei saa käyttää samanaikaisesti erektiolääkkeitä (sildenafiilia (Viagra ), tadalafiilia (Cialis ) eikä vardenafiilia (Levitra )), koska seurauksena saattaa olla raju verenpainetason lasku

25 Sepelvaltimotautipotilaan keskeiset lääkkeet Ennustetta parantavia lääkkeitä: ASA, kolesterolilääke (statiini), beetasalpaaja (ja ACE-estäjä) ei saa keskeyttää, vaikka potilas voi hyvin Oireiden hoitoon käytettävät lääkkeet: nitraatit, kalsiuminestäjä ja beetasalpaaja Pallolaajennuksen jälkihoitona käytetään lisäksi klopidogreelia PPI-lääkitys suojaamaan maha-suolikanavan verenvuodoilta (esim. pantopratsoli, omepratsoli)

26 Sepelvaltimotautipotilaan muista lääkityksistä ADP (adenosiinidifosfaatti) -reseptorin salpaajat (klopidogreeli, tikagrelori, prasugreeli) vähentävät trombosyyttien yhteentakertumista eri reseptorin kautta kuin ASA, joten vaikutus on additiivinen ADP-reseptorin salpaajia käytetään äkillisen sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa sekä sairaalavaiheessa että pitkäaikaisemmin akuutin sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen Sepelvaltimostentin asennuksen jälkeen ADP-reseptorin salpaajat vähentävät merkittävästi stenttitromboosia ja kuuluvat lääkitykseen stabiilioireisen angina pectoriksen aiheuttaneen ahtauman stenttaushoidon jälkeen hoitoaika on lyhyempi, mutta akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän jälkeen hoitoaika on 9 12 kk Yli 12 kk jatkuva ADP-reseptorisalpaajahoito ei selvästi paranna ennustetta kroonisessa sepelvaltimotaudissa

27 Lääkehoito PCI:n jälkeen Suonen pinnassa pääsee stenttauksen jälkeen muodustumaan seinämänmyötäistä hyytymää, joka ilman tehokkaasta lääkitystä voi laajeta vaaralliseksi tukkivaksi hyytymäksi, stenttitromboosiksi kuolleisuus on huomattavaa (jopa 45 %) ja komplikaation riski säilyy siihen saakka, kunnes stentti on peittynyt endoteelisolukolla hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa rebound-ilmiön ja verihiutaleiden estäjien käytön ennenaikainen keskeyttäminen on tärkein itsenäinen stenttitromboosille altistava tekijä Solun jakautumista estävällä lääkeaineella päällystetyn stentin verhoutuminen kestää selvästi kauemmin kuin tavallisen metallistentin ja jopa estyy vuosiksi Sepelvaltimoiden stenttauksen jälkeisen ASA-klopidogreeliyhdistelmähoidon kesto on yksilöllinen ja sen määrää toimenpiteen suorittava kardiologi, ottaen huomioon potilaan sairaushistorian, sepelvaltimopuuston kunnon, tehdyn toimenpiteen luonteen ja asennettujen stenttien määrän ja materiaalin

28 Mitä hoitosuositukset sanovat Ennusteen kannalta on tärkeää minimoida kaikki riskitekijät ateroskleroosin etenemisen hidastamiseksi ja sydäninfarktin estämiseksi Tupakoinnin lopettaminen on hyvin tärkeää tupakoitsijoiden riski saada infarkti on miehillä kolminkertainen ja naisilla viisinkertainen tupakoimattomuus pienentää tehokkaimmin valtimonkovettumistaudin ja sydäninfarktin riskiä Liiallisen alkoholinkäytön vähentäminen on suotavaa alkoholin ongelmakäyttö voi vaurioittaa lähes jokaista elintä Kohonnut verenpaine hoidetaan tavoitetaso alle 140/90 mmhg tulisi aina saavuttaa sydäninfarktin sairastaneilla, diabeetikoilla sekä potilailla, joilla on munuaissairaus, pyritään alle 130/80 mmhg:n tasoon

29 Mitä hoitosuositukset sanovat Jos painoindeksi on yli 28 ja vyötärön ympärysmitta miehillä 100 cm ja naisilla 90 cm, tulee pyrkiä painon pudotukseen tavoitteena on painoindeksi 25 ja vyötärön ympärys miehillä 94 cm ja naisilla 80 cm Keskivartalolihavuus (suuri vyötärö-lantiosuhde) merkitsee erityisen suurta riskiä Sydäninfarktin sairastaneilla todetaan usein lievästi suurentunut veren paastoglukoosipitoisuus, heikentynyt glukoosinsieto tai diabetes jos 2 tunnin sokerirasitus on normaali, paastoglukoosin määritys vuotuisen kontrollin yhteydessä riittänee poikkeavien arvojen yhteydessä tarvitaan ruokavalio- ja liikuntaneuvontaa sekä mahdollisesti myös lääkehoitoa ja kontrollikäyntejä useammin tavoitteena on HbA 1c < 6.5 % (48 mmol/mol) Säännöllinen liikunta parantaa sekä subjektiivista terveyden tunnetta että ennustetta vähentämällä riskitekijöitä liikunnalla on merkitystä myös primaaripreventiossa äkillistä ja voimakasta fyysistä rasitusta on syytä varoa

30 Mitä hoitosuositukset sanovat Sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, ettei farmakologisina annoksina käytetyistä vitamiineista ja antioksidanteista ole hyötyä Hedelmien, juuresten ja liukoisten kuitujen lisäksi kasvistanolien tai -sterolien säännöllinen käyttö n. 3 g:n vuorokausiannoksena pienentää suositusten mukaisen ruokavalion lisänä plasman LDL-kolesterolipitoisuutta n. 10 % Viikoittaisella kalan syönnillä (2 3 kertaa/viikko) on saatu myönteisiä vaikutuksia sekundaaripreventiossa Tutkimustulokset kalaöljyjä (pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja) sisältävien ravintolisien vaikutuksista sydän- ja verisuonitautien päätetapahtumiin ovat ristiriitaisia niiden hyödystä ei ole vakuuttavaa näyttöä kardiovaskulaarisairauksien primaari- eikä sekundaaripreventiossa, ainakaan jos näiden rasvahappojen riittävä saanti on turvattu kalaravinnon keinoin

31 Kontroversiaalisia kysymyksiä Yleistä MCC-lääkkeistä tutkimusten mukaan harva käyttää lääkkeitään, miten pystyisimme vaikuttamaan hoitomyöntyvyyteen? motivointi ja seuranta miksi lääkkeitä pitää syödä loppuelämän ajan? sepelvaltimotauti ei parane minkälaista verikoeseurantaa sydänlääkkeitä käyttävät tarvitsevat ja kuinka usein? sepelvaltimotaudin vuosikontrollit verenohennuslääkkeitä käyttävillä pvk, krea (gfr), alat, ½-1 vuosittain, inr

32 Kontroversiaalisia kysymyksiä Verihiutale-estäjät ja verenohenteet milloin mustelmien tai vuotojen vuoksi lääkärin arvioon? jos epäilyttää, kysy miksi osalla kolmoishoito ASA, klopidogreeli, Marevanikin ja millä perusteella joillakin valitaan vain osa? Toimenpidelääkäri päättää yksilöllisesti, ks. kuva kyseenalaista, jos akuutista tapahtumasta on yli vuosi, onko syytä miksi tulisi käyttää hoitotasolla olevan antikoagulantin läpi tullut tromboosi mekaaninen tekoläppä ja muita merkittäviä riskitekijöitä fosfolipidivasta-ainesyndrooma millä perusteella valitaan klopidogreeli vs tikagrelori (Brilique)? Toimenpidelääkäri päättää yksilöllisesti

33 Tukosriskin arvio Suuri riski potilailla yleensä aspiriini+adp-estäjä alle 12 kk sepelvaltimoiden lääkestentistä alle 6 vk sepelvaltimoiden metallistentistä 3-12 kk akuutista sydäntapahtumasta alle 3 kk muusta valtimotukoksesta Keskisuuri/suuri riski sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta, ateroskleroottinen tauti

34

35 Kontroversiaalisia kysymyksiä Beetasalpaajat milloin käytetään sepelvaltimotaudissa? Ensisijaisena oirelääkkeenä miten suhtautua mahdollisiin beetasalpaajan aiheuttamiin erektiovaikeuksiin? Riippuu potilaasta, jos haittaa, on syytä koettaa vaihtaa beetasalpausta ns. selektiivisemmäksi (jos mahdollista) tai sitten suoraan toiseen lääkeaineryhmään (esim. kalkkisalpaajaan) beeta-1-selektiivisyys tarkoittaa, että lääkkeen vaikutus kohdistuu pääasiassa sydämeen (asebutololi, atenololi, betaksololi, bisoprololi, metoprololi ja nebivololi) joissain käyttöaiheissa beeta-2-reseptorien salpauksesta voi olla apua, esimerkiksi tiettyjen vapinatyyppinen hoidossa (propranololi) karvediloli ja labetaloli salpaavat sekä alfa- että beetareseptoreja, alfareseptoreja on verisuonten seinämissä ja niiden ärsytys supistaa verisuonia, joten näitä reseptoreja salpaavilla lääkkeillä on verisuonia laajentavaa vaikutusta, myös nebivololilla on verisuonia laajentavaa vaikutusta, mikä perustuu muuhun kuin alfareseptorien salpaukseen

36 Kontroversiaalisia kysymyksiä Beetasalpaajat liikunta lääkkeen kanssa tuntuu raskaalta, mitä tehdä? Tässä tilanteessa tulee harkita, olisiko jokin muu lääkitys sopivampi esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoidossa mikä sopiva syketaso? Alle 60/min

37 Kontroversiaalisia kysymyksiä Verenpainelääkkeet mikä sopiva verenpainetaso? verenpaine < 140/90 mmhg (koti- ja ambulatorinen päivätaso < 135/85 mmhg), yksilöllisesti matalampi minkä aikaa menee ennen kuin lääkkeen lopullinen vaikutus tulee näkyväksi? yleensa ACE-estäjän antihypertensiivinen vaikutus alkaa 1 2 tunnissa suun kautta otetun kerta-annoksen jälkeen ja on voimakkaimmillaan 3 6 tunnin kuluttua valmisteen ottamisesta, vaikutus kestää yleensä 24 tuntia kerta-annoksen jälkeen ja maksimaalinen vaste verenpaineeseen saavutetaan yleensä 3 4 viikon säännöllisen ACE-estäjähoidon jälkeen, verenpainetta laskeva teho säilyy pitkäaikaisessa 2 vuotta kestäneessä hoidossa yleensä beetasalpaajan vaikutukset ovat voimakkaimmillaan 3 4 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen, pitkävaikutteisen beetasalpaajan puoliintumisaika on tuntia, joten se vaikuttaa 24 tunnin ajan ja suurin verenpainetta alentava vaikutus saavutetaan yleensä 2 viikon kuluttua

38 Kontroversiaalisia kysymyksiä Kolesterolilääkkeet potilas herkästi kokee ettei kolesteroli ole koholla, aina sanottu että sehän on ihan hyvä, nyt sairastanut sydäninfarktin (LDL 2,5), miten perustella asiaa? Sinulle tämä taso oli näköjään liiallinen statiinien kolesteroliplakkia vakauttava vaikutus, miten toimii? Monin eri tavoin, ks. taulukko voiko lääkkeen lopettaa, kun kolesteroli saadaan hallintaan? Ei

39 Kontroversiaalisia kysymyksiä Kolesterolilääkkeet miten toimia, jos tulee lihassärkyjä, nivelkipuja tms? löydetäänkö haittojen saajille sopivaa statiinia? vakavat lihashaitat ovat aniharvinaisia, subjektiiviset vaivat saadaan hallintaan annosta tai valmistetta vaihtamalla, viime kädessa joskus lopettamalla lääkitys Statiinit ovat aineenvaihdunnaltaan erilaisia, useimmat statiinit (atorvastatiini, lovastatiini, simvastatiini) metaboloituvat CYP3A4- järjestelmän kautta ja serivastatiini osittain myös CYP2C8-tien kautta, fluvastatiini metaboloituu CYP2C9-entsyymien avulla, pravastatiini poikkeaa hydrofiilisena huomattavasti muista statiineista, sillä sen aineenvaihdunta tapahtuu muiden entsyymien kuin CYP-järjestelma n entsyymien kautta ja osittain ei-entsymaattisesti käyttösuositus joka toinen päivä esitetty ja kyseenalaistettu muista myös muut kolesterolia alentavat lääkitykset statiinit eivät aiheuta diabetesta, vaan jouduttavat diabeteksen glykemiakriteerin täyttymista prediabeetikoilla

40 Kontroversiaalisia kysymyksiä Nitraatit miksi nitrojen annosteluajat vaihtelevat (mm. osaston lääkehuoneen seinältä löytyvät suositusajat) Toleranssi pitääkö nitron aiheuttamaa päänsärkyä pelätä? Ei pidä pelätä, vaan selittää päänsäryn olevan mahdollinen haitta, tämä taipumus saattaa mennä ohi käyttöä jatkettaessa, joskus estää lääkkeen käytön (muista ensisijainen oirelääke beetasalpaaja tai kalsiumsalpaaja)

41 Kontroversiaalisia kysymyksiä Kipulääkitys mitä kipulääkitystä MCC potilas voi käyttää? millä annoksilla tulehduskipulääkkeistä tulee haittoja? Mieluiten parasetamolia tai opioideja Tulehduskipulääkkeet estävät reversiibelisti syklo-oksigenaasia, ja vaikutus kestää vain niin kauan kuin lääkeainetta on riittävä pitoisuus veressä siten käytännössä esim. ibuprofeeni estää ASAn edullista vaikutusta verihiutaleisiin

42 Kontroversiaalisia kysymyksiä Kalaöljykapselit ja muut luontaistuotteet onko hyötyä / voiko käyttää ja miksi ei? Ei ole todistettua hyötyä, käytöstä ei välttämättä ole haittaa, mutta esim. kalaöljykapselit lisäävät verenvuotoriskiä turhaan

43 Kiitos!

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan keskussairaala sisätautien osasto 3 A. Pallolaajennetun sepelvaltimotautipotilaan (Ptca) kotihoito-ohjeet

Pohjois-Karjalan keskussairaala sisätautien osasto 3 A. Pallolaajennetun sepelvaltimotautipotilaan (Ptca) kotihoito-ohjeet Pallolaajennetun potilaan 1 (16) Pohjois-Karjalan keskussairaala sisätautien osasto 3 A Pallolaajennetun sepelvaltimotautipotilaan (Ptca) et Pallolaajennetun potilaan 2 (16) Sisältö 1. Mikä on sepelvaltimotauti?

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin lääkehoito. Elisa Härö Osastofarmaseutti, KSSHP

Sepelvaltimotaudin lääkehoito. Elisa Härö Osastofarmaseutti, KSSHP Sepelvaltimotaudin lääkehoito Elisa Härö Osastofarmaseutti, KSSHP Elisa Härö 15.11.2017 Sepelvaltimotauti Valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin ilmentymä sydäntä ravitsevissa sepelvaltimoissa Tärkeimmät

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Valtimotaudin ABC 2016

Valtimotaudin ABC 2016 Valtimotaudin ABC 2016 Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua.

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. SYDÄNPOTILAAN LÄÄKEHOITO Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. Lyhytvaikutteiset nitrot Nitroa käytetään angina pectoris -kipujen ehkäisyyn

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Ehkäisee tutkitusti sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä Mikä valtimotauti on? Elimistömme mm. sydän ja aivot tarvitsevat toimiakseen happea, jota kuljettaa

Lisätiedot

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Ehkäisee tutkitusti sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä Mikä valtimotauti on? Elimistömme mm. sydän ja aivot tarvitsevat toimiakseen happea, jota kuljettaa

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala. Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.fi Matti 79 v., 178 cm, 89 kg. Tuntenut itsensä lähes terveeksi. Verenpainetautiin

Lisätiedot

OPAS SYDÄNLEIKKAUKSEEN MENEVÄLLE

OPAS SYDÄNLEIKKAUKSEEN MENEVÄLLE 1 (16) OPAS SYDÄNLEIKKAUKSEEN MENEVÄLLE 2 (16) Lukijalle Teille tai läheisellenne on sydämen sepelvaltimoiden varjoainetutkimuksen ja muiden tutkimusten perusteella päädytty tekemään sydänleikkaus, joko

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät 2017 Virittäytyminen (10 min) Miten olet hoitanut itseäsi viimeisen viikon aikana? Mieti hetki yksin ja kirjaa asiat ylös Keskustelkaa asiasta ryhmässä tai Liiku

Lisätiedot

Sepelvaltimotautiohjaus sydänosastolla

Sepelvaltimotautiohjaus sydänosastolla Sepelvaltimotautiohjaus sydänosastolla Sydäntukihoitajien koulutuspäivä 20.5.2016 sh Tuula Rintala Mitä odotettavissa.. Tilastoja Sepelvaltimotautipotilaan polusta Ohjauksen haasteet Osastovaiheen ohjauksesta

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairaudet

Sydän- ja verisuonisairaudet 1 Sydän- ja verisuonisairaudet Mikko Vestola Koulun nimi TT1-Terveystiedon tutkielma 10.1.2002 Arvosana: Erinomainen 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 AKTIIVINEN LIIKUNTA ON VÄHENTYNYT... 3 1.2 HUONO

Lisätiedot

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta?

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Kaarinan kaupungin stretegiaseminaari Kaarina 1.6.2009

Lisätiedot

Yleisimmät sydän- ja verenkiertoelinten

Yleisimmät sydän- ja verenkiertoelinten Koonnut: Sanna Muukka Sydän- ja verisuonitautien osuus kaikista kuolemansyistä on noin puolet ja sepelvaltimotaudin yksinään vajaa 30 prosenttia. Vaikka suomalaisten sydän- ja verisuoniterveys on parantunut

Lisätiedot

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä 1 (6) Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä diaesitys on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilasohjaukseen. Esitys on ladattavissa internetistä osoitteesta www.benecol.fi/ammattilaiset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012 Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten Pertti Mustajoki 3.9. 2013 Vartiainen ym. Suom Lääkl 2008;63:1375 DIABETEKSEN (Tuomilehto ym. NEJM 2001;344:1343) Interventio Kunnon ohjaus:

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: 1 tabletti sisältää

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Päivitetty 23.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisoprolol ratiopharm 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg bisoprololifumaraattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla HYKS Oper ty, ATEK Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla Laatineet: Edward Munsterhjelm, Tuula Kurki, Juha Virolainen, Elina

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen Ohjeet sydänleikkauspotilaalle

Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen Ohjeet sydänleikkauspotilaalle Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen Ohjeet sydänleikkauspotilaalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sydänyksikkö Päivitys 5//2016 Päivittäjä PK, pl Toimi näin, kun rinnassa tuntuu kipua: - Asetu lepäämään. -

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan hoitoketju tuo säästöä Kuopiossa 20.5.2016 Jyväskylä. Kotiutushoitaja Riitta Heikkinen

Sepelvaltimotautipotilaan hoitoketju tuo säästöä Kuopiossa 20.5.2016 Jyväskylä. Kotiutushoitaja Riitta Heikkinen Sepelvaltimotautipotilaan hoitoketju tuo säästöä Kuopiossa 20.5.2016 Jyväskylä Kotiutushoitaja Riitta Heikkinen 24.05.2016 1 Sydänkeskus Sydänpoliklinikka 3241 Sydänosasto 2241 Sydäntutkimusosasto 2242

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Efient 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää prasugreelihydrokloridia, joka vastaa 5 mg prasugreelia.

Lisätiedot

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Hemostaasi Verenhyytymisjärjestelmässä Verihiutaleet Reagoivat verisuonen sisäpinnan endoteelivaurioon

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 38/46 A. Valmisteyhteenveto 4.1 Käyttöaiheet [tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet on poistettava ja korvattava seuraavilla]

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Lääkärikeskuksen 13. Lääkäripäivät 5.3.2011 Marit Granér, LT Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Sydän- ja verisuonisairaudet

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) EMA/639793/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) Tämä on Kyprolis-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

10 vuotta Käypä hoito suosituksia. Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle?

10 vuotta Käypä hoito suosituksia. Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle? 10 vuotta Käypä hoito suosituksia Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle? Hannu Vanhanen Ylilääkäri, dosentti Suomen Sydänliitto Sydänliitto ry Teemme työtä sydämen palolla Korostamme

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot