O P. G h N O. ä Ö x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z

2 TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka hakemus tehdään? Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV) Muut asiakirjat Haastattelu Virkavaali Viran/toimen tai tuntiopettajuuden vastaanottaminen Mitä voin tehdä, jos olen tyytymätön toteutuneeseen valintaan? Bh I TYÖ-/VIRKASUHTEEN SOLMIMINEN JA EHDOT Viranhoitomääräys, nimittämiskirja tai työsopimus Virka- ja työehtosopimukset Palkkausjärjestelmä OPETTAJAN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 23 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELU V Q PERHEVAPAAT Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa Tilapäinen poissaolo pakottavista perhesyistä Ö N w J P 2 y x OPINTO- JA VUOROTTELUVAPAA Työssä käyvän opintovapaa ja aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi Vuorotteluvapaa ja -korvaus

3 TYÖTTÖMYYSTURVA Työttömyyspäiväraha Työttömyyskassan vaihtaminen Kassan jäseneksi jo opintojen aikana Työttömän koulutuspäiväraha ja koulutustuki Työn ohessa opiskelu ja sen jälkeinen työttömyys OAJ OPETTAJIEN EDUNVALVOJANA OAJ järjestönä OAJ:n toiminta OAJ:n jäsenyys Opettajaksi opiskelevat OAJ:n jäsenpalvelut ja jäsenedut APUA ONGELMATILANTEISSA TYÖELÄMÄÄN! Kädessäsi on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n yhteistyössä julkaisema opas, jonka tarkoituksena on toimia apunasi työurasi alkumetreillä ja pidemmälläkin matkasi varrella. Oppaasta löydät tietoja ja ohjeita liittyen opettajan työn hakemiseen, virka-/työsuhteen solmimiseen, opettajan oikeuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin, työnantajan ja työntekijän väliseen yhteistoimintaan, perhe-, opinto- ja vuorotteluvapaaseen, työttömyysturvaan sekä tietenkin OAJ:n jäsenyyteen. Tulevien vuosien työmarkkinat näyttävät opettajille valoisilta. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen on luomassa mitä parhaimmat työmarkkinat tulevaisuudessa työtä opetusalalta etsiville kasvatusalan ammattilaisille. Kädessäsi on avain tulevaisuuteen. Käytä hyväksesi tätä opasta ja liity joukkoomme tulevaisuutta rakentamaan! Mikäli et löydä etsimääsi tietoa tästä oppaasta, kannattaa käydä tarkistamassa löytyykö tieto OAJ:n www-sivuilta osoitteessa KIRJOITTAJAT: B Ulla Hiipakka Marja-Leena Isomursu Marja Koponen Erkki Mustonen Seija Mutikainen Marjatta Pitkänen Markku Poutala Jenni Tanner Tekstien kirjoittajat ovat OAJ:n toimihenkilöitä. Lisäksi oppaassa on mukana oppilaitosten rehtoreiden ja päiväkotien johtajien kommentteja. Kiitos kaikille, jotka lukivat tekstit ja antoivat niiden sisällöistä rakentavia kommentteja. a C V Julkaisijat: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry w QP 4 Toimittajat: Ulla Hiipakka, Seija Mutikainen ja Jenni Tanner Layout: Anne Lehtinen 5 Ö JhI Nordmanin Kirjapaino 2006 x

4 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN ILMAJOKI on kehittyvä noin asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seudulla. Ilmajoki tunnetaan monipuolisista koulutuspalveluista, kulttuurista, urheilusta ja yrittäjyydestä. 6 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN Toistaiseksi voimassa olevat (eli vakinaiset) opettajan virat sekä tuntiopettajuudet täytetään yleensä julkisella haulla. Joskus tämä koskee myös määräaikaisten opettajan tehtävien täyttämistä. Ilman julkista hakua virkasuhteeseen voidaan ottaa sijainen tai määräaikainen avoimen viran hoitaja. Myöskään tilanteissa, jossa kunta tarjoaa uutta työtä irtisanotulle tai osa-aikaiselle viranhaltijalle, ei tarvitse suorittaa julkista hakua. Sama koskee laissa säädettyä toiseen virkaan siirtämistä tai toiminnan uudelleen järjestämiseen liittyviä siirtoja. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n julkaisema Opettaja-lehti (myös internetissä) on edelleen paras lähde opettajan töitä etsivälle työnhakijalle. Kunnalliset virat julistetaan haettavaksi kunnan/kuntayhtymän ilmoitustaululla. Lisäksi avoimista työpaikoista ilmoitetaan sekä valtakunnallisissa että alueellisissa ja paikallisissa sanomalehdissä. Työpaikat, jotka julistetaan avoimeksi ja annetaan näin julkiseen hakuun, löytyvät yleensä mitä erilaisimpien linkkien kautta internetistä, josta löytyy myös alaan erikoistuneita rekrytointiyrityksiä. Internetin palveluiden tapaan myös työvoimatoimistosta on mahdollista selvittää koko Suomen avoimet työpaikat. Ei julkisessa haussa olevista työpaikoista saa parhaiten tietoa joko kunnan koulutoimistoista tai ottamalla yhteyden suoraan oppilaitoksen rehtoriin tai johtajaan. Mitä edellä on sanottu viroista, koskee myös yksityisten koulujen ja oppilaitosten työsopimussuhteisia toimia. Avoimet opettajan virat: Opettaja-lehti: Työvoimatoimisto: Ilmajoen kunnan sivistystoimessa ilmoitetaan haettavaksi A. ILMAJOEN LUKIOSSA 1. lukion historian ja yhteiskuntaopin vanhemman lehtorin viran (0072) sijaisuus ajalle lukion saksan ja ruotsin kielen lehtorin viran (0071) sijaisuus aj B. JAAKKO ILKAN KOULUSSA (vuosiluokat 7-9) Vakinaista täyttämistä varten lukien: 3. erityisluokanopettajan (emu) virka (0210) 4. erityisluokanopettajan (emu) virka (0205) Määräaikaista täyttämistä varten lukuvuodeksi : 5. Peruskoulun ja lukion terveystiedon ja liikunnan lehtorin virka (0055) Päätoimiset tuntiopettajuudet lukuvuodeksi : 6. matemaattisten aineiden opettaja (MA, FK,AT) 7. äidinkielen ja historian opettaja, lisätunteja mahdollisesti lukiolta 8. liikunnan opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja lukuvuodeksi : 9. teknisen työn opettaja Sijaisuudet: 10. matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus aj Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai todistettu ansioluettelo, osoitetaan kohdan A osalta lukion rehtori Tapani Koskiniemelle, Ollilantie 7, Ilmajoki, kohdan B virkojen 3-4 osalta Ilmajoen sivistyslautakunnalle, PL 23, Ilmajoki ja kohdan B virkojen 5-10 osalta Jaakko Ilkan koulun rehtori Ari Rousulle, Kirkkotie 10 A, Ilmajoki. Hakuaika kohdan A osalta päättyy kello 15 ja kohdan B osalta kello 15. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.vakinaisissa viroissa ja tuntiopettajuuksissa on 6 kuukauden koeaika. Tiedustelut: Kohta A rehtori Tapani Koskiniemi, puh. (06) , kohta B rehtori Ari Rousu, puh. (06) ja kohta B. vakinaiset virat myös opetustoimen hallintopäällikkö Sinikka Hakala, puh. (06) Ilmajoella Sivistyslautakunta 7

5 8 KUKA VOI SAADA VAKINAISEN OPETTAJAN PAIKAN? Opettajan virkaan, toimeen tai tuntiopettajaksi voidaan toistaiseksi valita vain laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija. Kelpoisuusvaatimukset on täytettävä annetun hakuajan päättyessä. Esimerkiksi opintorekisteriote ei riitä, vaan kelpoisuus on osoitettava opinnoista saadulla todistuksella. Kelpoisuusvaatimukset Opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään pääosin asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/98). On hyvä huomata, että opetustoimen asetuksessa säädetään myös esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta siitä riippumatta, järjestetäänkö esiopetus päiväkodissa vai peruskoulussa. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L 272/2005 ja A 608/2005) ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuudesta ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003). Koulutuksen järjestäjä päättää virkojen nimikkeistä ja kelpoisuus määritellään oikeutena antaa määrätyn sisältöistä opetusta tai toimia rehtorina. Opettajan tulee siis olla kelpoinen tehtäväänsä tai siihen aineeseen/opintoihin mitä opettaa. Kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää sitä, että opettaja on suorittanut kaikkien opettamiensa aineiden opinnot, opintokokonaisuudet tai tutkinnon. Ammattikorkeakoulun opettajalta edellytetään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan jatkotutkinnon suorittamista. Yleiset nimitysperusteet Suomen Perustuslain mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky puolestaan viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Näitä yleisiä nimitysperusteita tulee tarkastella suhteessa viran erityisiin kelpoisuusvaatimuksiin. Nimitysperusteilla on merkitystä vertailtaessa useampia viranhakijoita keskenään. Virkavaalista voi valittaa sillä perusteella, että perustuslain yleisiä nimitysperusteita ei ole noudatettu. Epäpätevän palkkaaminen Epäpätevää henkilöä ei saa palkata yli kuuden kuukauden mittaiseen palvelussuhteeseen ilman, että ensin on selvitetty, onko kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita saatavilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kohdalla aikarajaa ei ole, vaan ensin on aina selvitettävä kelpoisen henkilön saatavuus. Selvittämisen tulee tapahtua esimerkiksi julistamalla tehtävä haettavaksi. Mikäli aktiivisesta etsimisestä huolimatta kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä ei ole tarjolla, epäpätevä voidaan palkata enintään vuodeksi, mutta tällöinkin edellytetään, että hänellä on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Asetuksen mukaan epäpätevää ei myöskään saa ottaa useampaa kertaa kuudeksi kuukaudeksi ilman, että selvitetään onko kelpoisia saatavilla eli tämä mahdol- lisuus on kertaluontoinen. Jos kyseessä on vähäinen tuntimäärä, on selvitettävä voitaisiinko tunnit antaa esimerkiksi toisen saman koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevan kelpoisuusvaatimukset täyttävän opettajan hoidettavaksi. Vain erityisestä syystä epäpätevä voidaan ottaa palvelussuhteeseen silloin kun kelpoisuusvaatimukset täyttävä on saatavilla. Tällainen poikkeustapaus on esimerkiksi se, että ainoa kelpoinen hakija on todistettavasti ominaisuuksiensa puolesta epäsovelias opettajan tehtävään. Jos ulkomailla tutkintonsa suorittanut haluaa kelpoisuuden opettajan tehtävään, hänen on saatava Opetushallitukselta päätös tutkinnon tunnustamisesta. Tunnustaminen tapahtuu joko EU-lain tai ulkomaanopintolain perusteella. EU/ETA -maiden kansalaisilla, joilla on oikeus harjoittaa ammattia toisessa jäsenmaassa, on oikeus saada tutkintotodistuksensa tunnustetuksi. Mikäli koulutuksen kestossa tai tehtävien sisällössä on olennaisia eroja, hakijalle voidaan asettaa lisävaatimuksia. Mikäli koulutus on vähintään vuoden lyhyempi kuin Suomessa, hakijalta voidaan vaatia työ- tai ammattikokemusta. Mikäli koulutus tai tehtävät eroavat olennaisesti suomalaisista, voidaan hakijalta vaatia enintään kolme vuotta kestävä sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe. ULKOMAILLA SUORITETUN TUTKINNON TUNNUSTAMINEN OAJ:n www-sivut: > edunvalvonta > kelpoisuudet Lait ja asetukset: Valtion säädöstietopankki: Muille kuin EU/ETA-maiden kansalaisille asetetaan aina lisävaatimus, jossa määritellään ne lisäopinnot, jotka hakijan tulee suorittaa saadakseen kelpoisuuden. Opetettavan aineen opintoihin voidaan tarvittaessa edellyttää lisäopintoja, pedagogisia opintoja on aina täydennettävä lisäopinnoilla. Opetushallitus: 9

6 10 KUINKA HAKEMUS TEHDÄÄN? Hakemus opettajan työhön pitää tehdä kirjallisesti. Sen muotoilussa on syytä ottaa huomioon asioita, jotka voivat edesauttaa valituksi tulemista. Työpaikkailmoitus tulee lukea huolellisesti ja siitä kannattaa etsiä mahdollisia työssä tarvittavia erityisominaisuuksia. Suora yhteydenotto lisätietojen antajalle osoittaa kiinnostusta avointa työpaikkaa kohtaan. Hakemuksen muotoilussa on yksilöitävä selkeästi, mitä virkaa tai tehtävää hakemus koskee. Hakemus on osoitettava sille viranomaiselle tai taholle, joka työpaikkailmoituksessa mainitaan. Vastaanottajalle on annettava selkeä kuva hakijan osaamisesta. Hakemus on luettava huolellisesti läpi ja tarkistettava samalla oikeinkirjoitus. Hakemus kannattaa luetuttaa sellaisella ulkopuolisella henkilöllä, jonka mielipiteeseen voi luottaa. Hakemus on toimitettava perille määräaikaan mennessä joko postitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti. Hakemuksessa on oltava seuraavat perustiedot: hakijan nimi ja yhteystiedot hakemuksen vastaanottaja työpaikkailmoituksessa annetuin tiedoin päiväys viittaus lähteeseen, josta hakija on saanut tiedon avoimesta työpaikasta ajan tasalla olevat henkilö-, koulutus- ja työkokemustiedot, joita ansioluettelossa tarkennetaan luottamustehtävät sekä muut mahdolliset lisäansiot tai haettavaan tehtävään liittyvät harrastukset hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys liiteluettelo Hyvä hakemus on persoonallinen, selkeä, mieluiten yhden sivun mittainen ja se on muotoiltava haettavan tehtävän mukaisesti. Hakemuksessa voi tuoda esille niitä persoonallisia piirteitä ja erityisosaamisalueita, jotka edesauttaisivat haetun työpaikan toiminnan kehittymistä positiiviseen suuntaan. Työnantajan on aina varattava hakijalle tilaisuus hakemuksensa täydentämiseen kohtuulliseksi katsotussa määräajassa. En halua nähdä hakemuksessa väkisin keksittyjä etuja, jotka eivät perustu ammatilliseen osaamiseen tai koulutukseen. Esimerkiksi kerran kun hain henkilöä, jolla olisi kokemusta maahanmuuttajatyöstä, hakija kertoi olleensa joskus töissä afrikkalaishenkisessä baarissa. (päiväkodin johtaja) Maija Mallikas HAKEMUS Rautatieläisenkatu HELSINKI p. (000) Ilmajoen sivistyslautakunta PL ILMAJOKI Opettaja-lehti ERITYISLUOKANOPETTAJAN (EMU) VIRKA (0210) Haen Jaakko Ilkan koulussa avoimena olevaa erityisluokanopettajan (emu) virkaa Olen 30-vuotias kasvatustieteiden maisteri Helsingistä. Valmistuin ylioppilaaksi Raumanmeren lukiosta keväällä Pääsin Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokseen opiskelemaan luokanopettajaksi samana vuonna ja valmistuin liikuntaan ja erityispedagogiikkaan erikoistuneena keväällä Erityisopettajaksi opiskelin monimuotoisesti työn ohessa vuosina Valmistumiseni jälkeen lukuvuonna toimin luokanopettajan viransijaisena pienellä kyläkoululla entisessä kotikunnassani Raumalla. Ensimmäisen virkani sain vuonna 2002 Helsingistä, Munkkivuoren ala-asteelta (300 oppilasta), jossa toimin luokkien opettajana. Erityisopettajaksi valmistuttuani olen toiminut Meilahden yläasteella erityisopettajana. Olen ollut koko opiskeluajan aktiivisesti mukana Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n toiminnassa. Olin kaksi kautta SOOLin hallituksen jäsen ja lisäksi toimin opiskelijayhdistyksemme Pedago ry:n sihteerinä. Tehtävieni tehokkaasta ja huolellisesta hoitamisesta olen saanut usealta eri taholta kiitosta. Olen opettajana ja työyhteisön jäsenenä sosiaalinen, yhteistyökykyinen ja kannustava. Olen koko työurani ajan käyttänyt työssäni seikkailupedagogisia menetelmiä. Koen, että minulla olisi ammattitaitoni ja erityisosaamiseni vuoksi paljon annettavaa koulunne ja kuntanne erityisopetuksen kehittämiseen. Toivon, että tapaamme haastattelussa. Kunnioittavasti Maija Mallikas Maija Mallikas LIITTEET ansioluettelo 2 todistusjäljennöstä 11

7 ANSIOLUETTELO ELI CURRICULUM VITAE (CV) 12 Ansioluettelo eli curriculum vitae on yksilöllinen tiivistelmä hakijan työ- ja elämänkokemuksesta. Sen tehtävänä on mahdollisimman nopeasti selvittää hakijan eri osaamisalueet. Ansioluettelon voi laatia perinteistä mallia noudattaen tai hakijaa markkinoivana, haettavaan työpaikkaan räätälöitynä versiona. Helppolukuisuuden kannalta on tärkeää, että tarvittavat tiedot esitetään käänteisessä aikajärjestyksessä siten, että viimeisin työkokemus, koulutus tai muu ansio on luettelossa esitetty ensimmäisenä. Jos CV:ssä on pitkiä taukoja (esimerkiksi poissa työelämästä), on hyvä mainita mistä ne johtuvat. Ansioluettelossa on mahdollista tuoda esille seuraavia asioita: hakijan nimi ja yhteystiedot * henkilötiedot, joissa hakijan nimi, syntymäaika ja paikka * koulutus * työkokemus * täydennyskoulutus * varusmiespalvelus ja sotilasarvo * hakijan niin halutessa siviilisääty ja lasten lukumäärä kielitaito ATK-taidot luottamustoimet ja -tehtävät opintomatkat julkaisut harrastukset mahdolliset suosittelijat, esimerkiksi edelliset esimiehet (Tähdellä merkityt tiedot ovat niitä perustietoja, jotka on oltava ansioluettelossa.) Ansioluettelossa esiintyvistä tutkinto- ja opintotiedoista on hyvä liittää mukaan kahden henkilön oikeaksi todistamat todistusjäljennökset, pyydetään niitä työpaikkailmoituksessa tai ei. Ansioluettelo on hakemuksen tapaan hyvä sekä lukea itse että luetuttaa jollakulla muulla. Lisäksi kahden henkilön on verrattava ansioluetteloa asiakirjoihin (työ- yms. todistuksiin) ja todistettava ansioluettelo oikeaksi. Internetistä hakemalla löytyy erilaisia CV-malleja. Esimerkiksi kansainvälistä työnhakua varten luotu Europass-ansioluettelomalli löytyy osoitteesta Maija Mallikas ANSIOLUETTELO Rautatieläisenkatu HELSINKI p. (000) HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Siviilisääty Maija Maria Mallikas , Rauma naimisissa, yksi lapsi KOULUTUS 2004 Erityisopettaja Turun yliopisto 2001 Kasvatustieteiden maisteri Helsingin yliopisto 1995 Ylioppilas Raumanmeren lukio TYÖKOKEMUS Erityisopettajan virka Meilahden yläaste Luokanopettajan virka Munkkivuoren ala-aste Luokanopettajan viransijaisuus Sorkan koulu TÄYDENNYSKOULUTUS syksy 2001 Seikkailuohjaajakoulutus Itä-Savon nuorisotoiminnan tuki ry ATK-TAIDOT Windows-käyttöjärjestelmä, MS Office LUOTTAMUSTOIMET JA -TEHTÄVÄT Hallituksen jäsen SOOL ry Sihteeri Pedago ry HARRASTUKSET Urheilu, retkeily, käsityöt SUOSITTELIJAT Aiemmat esimiehet Jussi Johtaja, p ja Raija Rehtori, p. (000) Ansioluettelon oikeaksi todistavat: Terhi Tuttava Terhi Tuttava Timo Työkaveri Timo Työkaveri 13

8 MUUT ASIAKIRJAT Työpaikkailmoituksessa saatetaan hakijalta pyytää hakemuksen lisäksi tai sitä täydentämään myös muita todistuksia. Nimikirjasta on säädetty nimikirjalaissa. Laki ei velvoita kuntia ja kuntayhtymiä pitämään nimikirjaa, joten ne saavat päättää harkintansa mukaan nimikirjan pitämisestä. Nimikirjanote sisältää mm. henkilön perustiedot, koulutustaustaa, palvelussuhteita ja virantoimituksen keskeytyksiä kuvaavat tiedot sekä tiedot suoritetusta asevelvollisuudesta. Palvelussuhdetodistuksessa eritellään työntekijän sen hetkiseen työsuhteeseen liittyviä asioita. Todistuksen työntekijä saa erikseen pyytämällä työnantajaltaan. Työpaikkailmoituksessa on yleensä maininta siitä, mitä asiakirjaa hakijan toivotaan käyttävän. Lääkärintodistus toimitetaan työnantajalle vasta mahdollisen valinnan jälkeen. Myös rikostaustaote (ks. sivu 16) tulee esittää työnantajan nähtäväksi vasta mahdollisen valinnan jälkeen. Haastattelijoiden tavoitteena on selvittää hakijan persoonan lisäksi erityistaitoja, motivaatiota työtä kohtaan, taustoja aiemmista työsuhteista sekä pätevyyttä avoimena olevaan työpaikkaan. Haastattelussa on mahdollista, että hakijalta kysytään myös yksityiselämään liittyviä kysymyksiä, joihin vastaaminen on jokaisen hakijan oma asia. Keskeisistä tiedoista ja taidoista hakija voi esittää haastattelutilanteessa omia työ- tai koulutustodistuksiaan. Haastattelijoiden vakuuttamiseksi hakijan on panostettava ensivaikutelmaan. Asialliset tervehdykset, katsekontakti, kuuluvalla äänellä selkeästi puhuminen, rauhallinen sekä luonteva käyttäytyminen ja omien mielipiteiden perusteltu ja selkeä esiintuonti ovat hakijan kannalta merkittäviä, valituksi tulemista edistäviä seikkoja. Hakijan kannattaa olla persoonallinen, mutta asiallinen. "Toivon haastattelutilanteessa käyttäydyttävän seuraavasti: luonnollisesti ei kaikkitietävästi ei purkkaa suussa ei kännykkä päällä levollisena ja kiinnostuneena. (yleissivistävän koulun rehtori) 14 HAASTATTELU Työpaikan avoimeksi julistanut taho kutsuu hakijoita haastatteluun tai haastattelee heitä puhelimitse. Riippuen kunnan tai kuntayhtymän ohje- tai johtosäännöstä, haastattelun suorittaa joko yksittäinen viranhaltija (koulutoimenjohtaja, rehtori tms.) tai monijäseninen toimiryhmä, jossa on tavallisesti mukana haettavan työpaikan rehtori tai johtaja sekä koulun edustajia. Valmistauduttaessa haastattelutilanteeseen on hyvä miettiä sellaisia esille tuotavia asioita, jotka voisivat edesauttaa valintaa. Usein hakijalle myös tarjotaan mahdollisuutta esittää haastattelijoille kysymyksiä, joten niiden miettiminen etukäteen on hyödyllistä. Sen lisäksi, että työnantaja hakee heille sopivaa työntekijää, myös työntekijä hakee itselleen sopivaa työpaikkaa sellaista, jonka arvoista, toiminta-ajatuksesta ja toimintatavoista hän on kiinnostunut ja joihin hän on valmis sitoutumaan. Itselle tärkeistä asioista Persoonalla on merkitystä. Joskus tarvitsemme analyyttistä pohdiskelijaa, joskus reipasta ja innovatiivista ihmistä. Innostunut mielenkiinto työhön on tärkeää, samoin hyvät vuorovaikutustaidot. Usein esittelen päiväkodin tilat hakijalle, jolloin voin samalla seurata miten hakija suhtautuu muuhun henkilökuntaan ja lapsiin. (päiväkodin johtaja) kannattaa kysellä, jotta oikea ihminen kohtaa oikean työpaikan. Oman persoonan esille tuominen on teeskentelyn sijaan hyödyllisempää haastattelutilanteessa. VIRKAVAALI Vakinaisesti virkaan voidaan valita siis ainoastaan säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö. Lisäksi julkiseen virkaan tulee aina valita hakijoista ansioitunein ottaen huomioon hakijan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankitut tiedot ja taidot, tuloksellisen työskentelyn edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet, yleisessä kansalaistoiminnassa saadut viran hoidon kannalta merkitykselliset asiat sekä nuhteettoman käytöksen. Tasa-arvolain mukaan on kiellettyä syrjäyttää virkavaalissa edellä mainituilla perusteilla ansioituneempi hakija ja valita toista sukupuolta oleva vähemmän ansioitunut henkilö, ellei viranomainen voi osoittaa, että valinnalle on tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy tai että valinta ei ole perustunut sukupuoleen vaan johonkin muuhun hyväksyttävään syyhyn. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on yhtälailla perhevapaiden käyttöön liittyvä syrjintä. Viranomaisen on osoitettava, ettei tasa-arvolakia ole rikottu. Virkavalintaan vaikuttaa myös yhdenvertaisuuden vaatimus (syrjinnän kielto) eli hakijaa ei saa asettaa epäedulliseen asemaan mm. syntyperän, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, uskonnon tai mielipiteiden vuoksi. Haastattelun jälkeen asian ratkaisevalle viranomaiselle esitetään virkaan nimitysjärjestyksessä ne hakijat, jotka ovat virkaan kelpoisia. Valinnan tekevä viranomainen valitsee yhden esitetystä hakijoista virkaan ja lisäksi on mahdollista valita yksi tai useampi henkilö varasijoille siltä varalta, että virkaan valittu ei otakaan virkaa vastaan. Mitä edellä on sanottu viroista, koskee myös yksityisten koulujen ja oppilaitosten työsopimussuhteisia toimia. Tasa-arvolaki: Valtion säädöstietopankki, 15

9 VIRAN/TOIMEN TAI TUNTIOPETTAJUUDEN VASTAANOTTAMINEN MITÄ VOIN TEHDÄ, JOS OLEN TYYTYMÄTÖN TOTEUTUNEESEEN VALINTAAN? 16 Jos olet tullut valituksi hakemaasi virkaan tai tuntiopettajuuteen, pyydetään sinulta yleensä vielä suostumus ottaa virkasuhde vastaan. Työsuhteessa taas solmitaan työsopimus joko suullisesti tai kirjallisesti. Kunnan tai kuntayhtymien virkavaalit ovat ehdollisia, kunnes valittu on esittänyt valitsevalle viranomaiselle nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaisen rikostaustaotteen sekä esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Velvollisuus esittää rikostaustaote työnantajan nähtäväksi koskee myös valtion ja yksityisen opetuksen järjestäjän palveluksessa aloittavia henkilöitä. Rikostaustaotteen tilaa työnhakija itse oikeusrekisterikeskuksesta (osoite: Oikeusrekisterikeskus, PL 157, Hämeenlinna, fax: , sähköposti: Rikostaustaotteen voi tilata ainoastaan kirjallisena postitse, faksilla tai sähköpostilla. Työnantajalla ei ole oikeutta tilata rekisteriotetta. Huomioitavaa on myös se, että rekisteriotetta tai kopiota siitä ei tule jättää työnantajalle vaan riittää, kun se esitetään työnantajan nähtäväksi. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työnantajalle. a Jos valinnan vahvistamisen jälkeen et haluakaan ottaa vastaan virkasuhteista työtä, voit irtisanoutua virkaehtosopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. Työsuhteessa mahdollisuutesi peruuttaa työn vastaanottaminen työsopimuksen tekemisen jälkeen riippuu siitä, onko kysymyksessä toistainen vai määräaikainen työ. Jos työsopimus on tehty toistaiseksi, voit irtisanoutua. Jos taas olet tehnyt työsopimuksen määräajaksi, et voi peruuttaa sitä ilman työnantajan suostumusta ellei työsopimuksessa ole erikseen sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Rikostaustaote: Oikeusrekisterikeskus, x 2Ö w QP N V y z Ö JBhI Kenelläkään ei ole lähtökohtaisesti subjektiivista oikeutta julkiseen virkaan. Lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjille runsaasti päätösvaltaa ja harkinnanvapautta viran täytössä. Valintapäätöksestä valittamiseen kannattaakin ryhtyä vain, jos siihen on vahvat perusteet. Tällaisia ovat lähinnä epäilykset valinnassa tapahtuneesta perustuslain yleisten virkanimitysperusteiden kannalta ansioituneemman hakijan syrjäyttämisestä, laissa edellytetyn kelpoisuusvaatimuksen laiminlyönnistä tai tasa-arvolain/yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä. Tässä muutoksenhaku esitellään hyvin yleisellä tasolla. Tarkempaa tietoa muutoksenhakuprosessista saat OAJ:n www-sivuilta, Koulutuksen Vuosikirjasta tai oman paikkakuntasi luottamusmieheltä. Opettajien palvelussuhteita koskevien kunnan ja kuntayhtymän toimielinten päätösten muutoksenhaku on pääsääntöisesti kaksivaiheinen: varsinaista valitusmenettelyä edeltää pakollinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Alkuperäisen päätöksen mukana pitää olla oikaisuvaatimusohje, jonka mukaisesti toimitaan. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Poikkeus edellä mainitusta muutoksenhausta on kunnallisen ammattikorkeakoulun virkavalinta, josta tehtävä valitus tulee osoittaa suoraan hallintovalituksena hallinto-oikeudelle. Valtion virkanimityksistä ja yksityisen koulutuksen järjestäjän opettajavalinnoista ei ole muutoksenhakumahdollisuutta. Kuitenkin, mikäli näihin valintoihin sisältyy mahdollisesti naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain tai yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää, voidaan rikkomusten johdosta hakea hyvitystä käräjäoikeuden kautta. Muutoksenhaku: OAJ:n www-sivut, > edunvalvonta > opettajan viran/toimen hakeminen Koulutuksen vuosikirja: 17

10 TYÖ-/VIRKASUHTEEN SOLMIMINEN JA EHDOT VIRANHOITOMÄÄRÄYS, NIMITTÄMISKIRJA TAI TYÖSOPIMUS Opetus- ja varhaiskasvatusalalla työssä olevat henkilöt ovat joko virkasuhteisia tai työsuhteisia. Valtion ja kuntien palveluksessa olevat julkista valtaa käyttävät henkilöt ovat virkasuhteisia. Esimerkiksi kunnan peruskoulun opettaja käyttää julkista valtaa antaessaan arvosanoja oppilaille. Yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa työskentelevät henkilöt ovat aina työsuhteisia. Virkasuhde Virkasuhteinen viranhaltija tai virkamies otetaan työnantajan päätöksellä virkasuhteeseen toistaiseksi tai perustellusta syystä määräajaksi. Kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoille on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenevät ainakin virkanimike, virkasuhteen kestoaika, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, virantoimituksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet. Valtion virkamiehille annetaan nimittämiskirja. määräaikaiseksi. Työsopimukseen tai erilliseen selvitykseen kirjataan työnteon keskeiset ehdot mm. työnteon alkamisajankohta, määräaikaisen sopimuksen kesto, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, pääasialliset työtehtävät, työhön sovellettava työehtosopimus, palkkauksen määräytymisperusteet, palkanmaksukausi, säännöllinen työaika ja irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste. Koeaika Sekä työ- että virkasuhteen alussa voi olla koeaika, joka antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden harkita, halutaanko palvelussuhdetta jatkaa. Koeaika voi työsuhteessa olla enintään neljä kuukautta, virkasuhteessa kuusi kuukautta. Koeaikana työ- tai virkasuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa vaikka kumpikaan osapuoli ei olisi syyllistynyt virheisiin tai laiminlyönteihin. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET Virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan palkkausjärjestelmästä ja vähimmäispalkasta sekä mm. työajasta, vuosilomasta, sairausloman ja äitiysvapaan palkkauksesta, kustannusten korvauksista ja irtisanomisajoista. Virka- ja työehtosopimukset ovat kaikkia osapuolia sitovia. Kunnan ja valtion virkaehtosopimuksia on noudatettava virkaehtosopimuslakien sitovuuden perusteella kuntien, kuntayhtymien ja valtion virkasuhteissa. Työehtosopimusten normaalisitovuus on säädetty työehtosopimuslaissa ja yleissitovuus työsopimuslaissa. Normaalisitovia työehtosopimuksia noudatetaan ao. työnantajajärjestöön liittyneiden työnantajien työpaikoilla. Yleissitovia työehtosopimuksia on noudatettava myös järjestäytymättömien yksityisten työnantajien työpaikoilla. Valtakunnallisissa sopimuksissa sovitut palvelussuhteen ehdot ovat vähimmäisehtoja, joita on noudatettava. Niitä voidaan täydentää paikallisilla työnantajakohtaisilla sopimuksilla, joissa sovitaan esimerkiksi työn vaativuuden arvioinnista, tulospalkkauksesta, valtakunnallisissa sopimuksissa sovittujen järjestelyvarojen jakamisesta ja valtakunnallisen sopimuksen määräyksestä poikkeamisesta. Paikallisyhdistys asettaa neuvottelutavoitteet ja hyväksyy neuvottelutuloksen. Paikallisen sopimuksen neuvottelee käytännössä luottamusmies työnantajan edustajan kanssa. Virkaja työehtosopimuksissa on määrätty, mistä asioista ei voida sopia paikallisesti. Sellaisia ovat esimerkiksi vähimmäisperuspalkkaa pienempi palkka, säännöllisen työajan keskimääräinen pituus, opetusvelvollisuuden huojentaminen, sairaus- ja äitiyslomaetuudet ja vuosiloman pituus. Paikallinen sopiminen ei koske valtiotyönantajaa. Linkit virka- ja työehtosopimuksiin: > edunvalvonta > sopimukset OAJ on mukana sopimassa seuraavia opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä koskevia virka- ja työehtosopimuksia: Kunta/kuntayhtymä Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen kunta-alalla Työsuhde Valtio Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus ja oppilaitoskohtaiset tarkentavat virkaehtosopimukset 18 Työsuhteisen työntekijän tai toimihenkilön kanssa tehdään työsopimus, jonka allekirjoittavat työnantaja ja työntekijä. Vaikka työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, on varminta aina vaatia kirjallinen työsopimus. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty Yksityinen oppilaitos Yksityinen päiväkoti Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus ja sen oppilaitoskohtaiset määräykset (EK, yleissitova) Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehto-sopimus (EK, yleissitova) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) opetusalan työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (EK, yleissitova) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtosopimus 19

11 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ PÄÄTOIMISEN JA SIVUTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN EROJA Kunnan yleissivistävä koulu, ammatillinen oppilaitos ja musiikkioppilaitos Työyksikön tulos Ammatinhallinta ja työtulokset Työkokemus Tehtävän vaativuus Perustehtävä Tulospalkkio Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Opettajien ylituntipalkkiot Tehtävän vaativuuteen perustuva lisä Vähimmäisperuspalkka kalliinpaikanlisineen Muut lisät, palkkiot ja korvaukset Henkilökohtainen lisä Tehtäväkohtainen palkka PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia - aikuislukiossa 14 viikkotuntia palkkaus ja työaika pääsääntöisesti kuten vastaavalla viranhaltijalla - kuukausipalkka - palvelulisät - määrävuosilisät - ylituntipalkkio - lomaraha lomapäiväkorvaus palvelussuhteen päättyessä äitiysvapaan ja sairausloman palkka kuten viranhaltijoilla tilapäisen hoitovapaan palkallisuus riippuu palvelussuhteen kestosta SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA vähemmän kuin keskimäärin 16 viikkotuntia - aikuislukiossa keskimäärin < 14 viikkotuntia tuntipalkkio kultakin pidetyltä tunnilta - ei palvelulisiä - ei määrävuosilisiä - ei lomarahaa - ei lomapäiväkorvausta tuntipalkkiossa kesäajan osuus sairausloma-ajan palkka enintään sairastumispäivää seuranneen 9. arkipäivän loppuun, jos palvelussuhde on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää palkaton äitiysvapaa ja tilapäinen hoitovapaa palvelulisään ja määrävuosilisään oikeuttava palvelusaika ei kartu Opettajan työn palkkaus perustuu kuvassa näkyviin tekijöihin. Kaikissa opetus- ja varhaiskasvatusalan sopimuksissa tehtävän vaativuus on palkkauksen perusteena. Tehtävän vaativuus palkkauksen perusteena tarkoittaa sitä, että uusien opettajien ja varhaiskasvattajien ei enää tarvitse automaattisesti tyytyä vähimmäisperuspalkkaan, vaan heidän täytyy pyytää tehtävän vaativuutta vastaavaa palkkaa sekä henkilökohtaista lisää aloittaessaan uudessa työpaikassa. Palkan muodostumisessa ja työaikajärjestelmissä on suuria oppilaitosmuodosta ja oppilaitoksen ylläpitäjästä riippuvia eroavaisuuksia. Palkanmuodostukseen ja maksutapaan vaikuttaa myös se, onko henkilö toistainen viranhaltija, päätoiminen tai sivutoiminen tuntiopettaja tai lyhytaikainen viransijainen. Palkkapäivä ja palkkalaskelma Palkan maksupäivät on sovittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Esimerkiksi määräaikaisten palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen arkipäivä (ei kuitenkaan lauantai) ja toistaiseksi otettujen (eli vakinaisten) varsinaiset kuukausipalkat maksetaan viimeistään kuukauden 16. päivänä. Täsmällinen maksupäivä sovitaan paikallisesti. Valtion virkasuhteiselle henkilöstölle maksetaan palkka kuukauden 15. päivänä tai sitä edeltävänä arkipäivänä ja työsopimussuhteisille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Jokaisen palkanmaksun yhteydessä annetaan palkkalaskelma, jossa on eritelty palkkaan ja työsuhteeseen kuuluvat tekijät. Se kelpaa yleensä palkkatodistukseksi esimerkiksi erilaisia etuuksia haettaessa. 20 Valtion opetusalalla tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvia uusia palkkausjärjestelmiä koskevat neuvottelut ovat vielä käynnissä keväällä Yksityisissä kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa palkanmaksukausi sovitaan työsopimuksessa. Tavallisesti se on kalenterikuukausi. Palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. 21

12 Palkkaongelma Valmistuminen kannattaa OPETTAJAN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 22 Jos sinulla on ongelmia palkkauksesi suhteen tai haluat tarkistaa, että sinulle maksetaan varmasti oikean suuruista palkkaa, kysy neuvoa ensin esimieheltä tai palkanlaskijalta. Jos asia ei selviä, ota yhteyttä luottamusmieheen. Luottamusmiehen ja oman yhdistyksesi tiedot tulee olla näkyvillä jokaisessa päiväkodissa/oppilaitoksessa. Löydät tiedot myös kirjautumalla OAJ:n jäsensivuille. GRADU VALMIIKSI Valmistuminen vaikuttaa palkkaan melkoisesti kannattaa siis tehdä gradu valmiiksi ja valmistua! Myös kandidaatin tutkinnon suorittaminen nostaa palkkaa. Palkkataulukkoja ja tietoa palkkauksen määräytymisestä: > edunvalvonta Jäsensivut: > jäsensivut Peruspalkka I kalleusluokassa kunta/kuntayhtymä Opettaja Ei tutkintoa, Ylempi korkeakoulu- Erotus ei kelpoisuutta tutkinto ja kelpoisuus Peruskoulun esiluokanopettaja 1 578, ,80 297,01 Peruskoulun luokanopettaja 1 629, ,69 513,56 kaksoiskelpoinen, mat., kielet 2 279,53 650,40 Peruskoulun erityisopetuksen opettaja 1 812, ,18 517,69 Peruskoulun lehtori 1 741, ,46 591,19 Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori Epäpätevyys ,34 alennus 30 % 2 652,28 Lukion lehtori 1 711, ,51 665,16 Aikuislukion lehtori 1 712, ,51 664,30 Muiden oppilaitosten opettajat Epäpätevyysalennus 6 % 25 % Koulun, johtajan ja opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määrittyvät useiden eri normien, oikeuskäytännön ja kanteluiden seurauksena tehtyjen päätösten kautta. Jokaisen rehtorin, johtajan ja opettajan on asemansa perusteella tunnettava voimassa oleva sovellettava lainsäädäntö. Kuka vastaa? Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuksen voimavaroista ja laadusta, työtilojen ja ympäristön turvallisuudesta, koneiden ja työvälineiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta eli ylipäätään turvallisesta opiskeluympäristöstä. Johtaja vastaa johtamansa yksikön toiminnan järjestelyistä sekä tilojen ja välineistön asianmukaisesta kunnosta. Opettaja taas vastaa opetuksen käytännön järjestelyistä sekä hänelle määrätyistä tehtävistä. Kaikki muuttuu, vastuu säilyy Vaikka normit, tilanteet ja koulun käytänteet muuttuvat, oppilaitoksen/päiväkodin johdon ja opettajan vastuu säilyy. Opettajan työtä ohjaavat lakien ja asetusten lisäksi opetussuunnitelma, oppilaitoksen/päiväkodin vuosisuunnitelma, työjärjestys, esimiesten ohjeet ja määräykset sekä opettajan omat ratkaisut opetuksen järjestämisessä. Olennaista on erottaa, milloin on kysymys oppilaitoksen/päiväkodin toiminnasta ja milloin niiden ulkopuolisesta toiminnasta, sillä lapset ovat oppilaitoksen/ päiväkodin vastuulla koko koulu-/päivähoitopäivän ajan Oppilaitoksen/päiväkodin toimintaa on esimerkiksi: vuosisuunnitelman ja työjärjestyksen mukainen opetus siirtymiset opetuspaikoille välitunnit ja muut tauot opetuksessa kouluretket ja muu koulun ulkopuolinen toiminta (jos merkitty vuosisuunnitelmaan/ työjärjestykseen) jälki-istunnot ja laiskanläksyt kyyditystä odottavan oppilaan ohjattu toiminta koulun kerhotoiminta Oppilaitoksen/päiväkodin toimintaa ei ole: koulu- ja kotimatkat hammashoitolakäynnit iltadiskot viikonloppu- tai loma-ajan vietto yhdessä abiristeilyt rahankeruu leirikouluun tai kouluretkeen aamu- ja iltapäivätoiminta, jollei se ole vuosisuunnitelmassa silloin, kun on kysymys oppilaitoksen/päiväkodin toiminnasta. On muistettava, että opettaja voi jakaa rajoitetusti tehtäviään, mutta ei vastuutaan. Vaikka opetustilanteessa olisi mukana avustavaa henkilökuntaa, opettajan kokonaisvastuu säilyy, vaikka esimerkiksi valvontatehtäviä olisi jaettu muillekin. Opettaja ei voi luottaa 23

13 24 oppilaan harkintakykyyn. On siis tarkkaan mietittävä, miten opastaa, ohjaa ja valvoo minkäkin ikäisiä lapsia. Turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi kaikkien oppilaitoksessa/päiväkodissa toimivien on oltava valppaina puutteellisuuksien havaitsemiseksi. Havaituista puutteista on tehtävä kirjallinen ilmoitus ja tarvittaessa vaarallinen toiminta on keskeytettävä. Oppilaitoksissa/ päiväkodeissa on syytä käydä yhteisesti keskustelua ja tiedottaa siitä, miten vastuut eri tahojen välillä jakautuvat. Omaksi turvaksi on syytä noudattaa seuraavia seikkoja: Tiedotetaan tehokkaasti koteihin oppilaitoksessa/ päiväkodissa tapahtuvista asioista. Perehdytään oppilaitoksen/päiväkodin turvallisuusohjeisiin ja noudatetaan niitä. Arvioidaan huolellisesti oppilaan omat taidot ja valmiudet. Joustetaan opetussuunnitelman toteuttamisessa, jos se turvallisuuden nimissä on välttämätöntä. Selvitetään ja varmistetaan vastuukysymykset ja vakuutukset. Mikäli havaitaan viallisia tai puuttellisia välineitä tai tiloja, ilmoitetaan niistä johdolle ja estetään niiden käyttäminen. Pidetään kirjaa oppilaitoksessa/päiväkodissa tapahtuvista epätavallisista tilanteista, kuten esimerkiksi havaituista kiusaamistilanteista, tappeluista ja ojentamiskeinojen käytöstä. Otetaan läheltä piti tilanteista opiksi. Jos vahinko tapahtuu Jos vahinko tapahtuu, on selvää, että syyllisiä etsitään ensin opettajista ja johtajista. Vanhemmat eivät yleensä ole ensisijassa vaatimassa opettajalle tuomiota, mutta vahingonkorvausten saamiseksi he saattavat viedä asian tuomioistuinten käsittelyyn. Syyllisyyskysymykset ratkaistaan loppujen lopuksi tuomioistuimessa ja syyllisyyden tai syyttömyyden toteamisessa ratkaisee pitkälti näyttö. Vakavissa vahinkotapauksissa opettajalle koituvat seuraamukset voivat olla palvelussuhteen päättäminen, varoitus, vahingonkorvaus ja rikosoikeudelliset seuraamukset. Vahingonkorvausvastuu kanavoituu yleensä koulutuksen järjestäjälle, eli työnantaja maksaa vahingonkorvaukset. OAJ:n jäsenillä on automaattisesti voimassa oleva vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka korvaa opettajan työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä oikeudenkäyntitapauksissa omia ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja siten kuin tarkemmin vakuutusehdoissa on sovittu. Jos tarvitset oikeusturvaa, ota yhteyttä OAJ:n lakimiehiin! OAJ:n Opettajan pykäläpankki -opas: > pykäläpankki TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELU YHTEISTOIMINTALAIT JA -SOPIMUKSET Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta sekä parantaa työelämän laatua henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. Neuvoteltaviin asioihin kuuluvat mm. henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat toiminnan muutokset, toiminta- ja taloussuunnitelmat, olennaiset muutokset työtehtävissä sekä töiden ja työtilojen järjestelyissä, henkilöstöhallinnon periaatteet, henkilöstön kehittäminen ja ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet. Työnantajan on ennen yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden ratkaisemista neuvoteltava niiden henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa, joita asia koskee. Yksittäistä viranhaltijaa ja työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti kyseisen henkilön ja hänen esimiehensä välillä ja työpaikkatason asiat työpaikkakokouksessa. Muita välittömän yhteistoiminnan muotoja ovat mm. kehityskeskustelut, työnohjaus ja tiedotustilaisuudet Henkilöstöä yleisesti koskevat, laajemmat ja periaatteelliset asiat käsitellään edustuksellisesti yhteistoimintaelimessä tai pyydettäessä käytävissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Henkilöstön edustajana toimii tällöin pääluottamus- tai luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai paikallisyhdistyksen nimeämä henkilö. Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta perustuu yksityisillä ja valtion työpaikoilla lainsäädäntöön ja kuntien työpaikoilla yleissopimukseen. Niitä on täydennetty valtakunnallisilla ja paikallisilla sopimuksilla. YT-lait: Valtion säädöstietopankki, Sopimukset: > edunvalvonta > sopimukset Työsuojelun yhteistoiminta Yhteistoiminta työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä täydentäviin sopimuksiin. Työturvallisuuslain mukaan vastuu työsuojelusta on työnantajalla. Linjajohdon apuna toimivat ulkoisena asiantuntijana työterveyshuolto ja sisäisenä asiantuntijana työsuojeluorganisaatio. Työsuojeluvaltuutettu toimii henkilöstön edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin päin. > edunvalvonta > työsuojelu ja yhteistoiminta Työsuojelun tietopankki: Työministeriö: Työturvallisuuskeskus: Työterveyslaitos: Työsuojelurahasto: 25

14 Yhteistoiminta muussa lainsäädännössä Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon toteuttamista koskevat päätökset ja muutokset valmistellaan yhteistoiminnassa työntekijöiden, useimmiten työsuojelutoimikunnan tai yhteistyötoimikunnan, kanssa. Työntekijöillä on oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon toiminnan kehittämiseksi. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä edellyttää neuvotteluja henkilötietojen käsittelystä, työntekijöihin kohdistuvan teknisen valvonnan menettelytavoista sekä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä. PERHEVAPAAT ÄITIYS-, ISYYS-, VANHEMPAIN- JA HOITOVAPAA Tasa-arvolain mukainen työnantajan laatima tasaarvosuunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan, jota kautta se tulee myös yhteistoimintaelimen käsittelyyn. Valtion säädöstietopankki: Opettajan, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan (opetusvelvollisuus- tai vuosityötunteihin perustuva työaikajärjestelmä), ei tarvitse olla perhevapaalla oppilaitoksen kesäloma-aikana silloin, kun hänellä on oikeus itse valita perhevapaansa ajankohta. Palkallisen äitiysvapaan ajalta äitiysraha maksetaan työnantajalle. Samoin äitiys- ja vanhempainraha maksetaan työnantajalle silloin, kun työnantaja maksaa palkkaa äidille tai isälle, joka ei ole hakenut vapaata oppilaitoksen kesäloma-ajaksi. Äitiys- ja vanhempainraha maksetaan kuitenkin aina äidille tai isälle vuosiloman tai alkavan ns. laskennallisen vuosiloman (opettajat, joilla ei ole oikeutta vuosilomaan) ja ammattikorkeakoulun kesävapaajakson 30 ensimmäisen arkipäivän ajalta. Niille, joilla on oikeus vuosilomaan, annetaan vuosiloma palkattoman äitiysvapaan tai vanhempainvapaan aikana. Äitiysvapaa äitiysrahakaudella Äitiysrahakaudella on mahdollista olla työssä työnantajan suostumuksella, jos työ ei vaaranna äidin eikä sikiön tai syntyneen lapsen turvallisuutta. Työtä ei kuitenkaan saa tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan opetushenkilöstöön kuuluvan äidin on kuitenkin oltava äitiysvapaalla vähintään 72 arkipäivää. Isyysvapaa äitiys- tai vanhempainrahakaudella Isällä ja ottoisällä on oikeus pitää palkatonta isyysvapaata yhteensä 18 arkipäivää äitiys- tai vanhempainrahakaudella itse valitsemanaan aikana enintään neljässä jaksossa. Isyysvapaata ei kuitenkaan voi yleensä jaksottaa siten, että kahden jakson väliin jäisi vain lauantai ja sunnuntai, ellei isä ole työssä lauantaina. Jos isä pitää vanhempainvapaata vanhempainrahakauden viimeiset vähintään 12 arkipäivää yhdenjaksoisesti, niin hänellä on lisäksi oikeus yhteen yhdenjaksoiseen enintään 12 arkipäivän pituiseen isyysvapaaseen välittömästi vanhempainvapaan päätyttyä. 26 Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaan hakeminen Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata on oikeus saada samaksi ajaksi kuin isällä tai äidillä on oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan. Hoitovapaata on oikeus saada siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Vanhemmilla on oikeus itse valita edellä mainittujen perhevapaiden alkamis- ja päättymisajankohdat, jos he noudattavat niiden hakemista, pituutta ja jaksottamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Kunnan/ kuntayhtymän palveluksessa olevan opetushenkilöstöön kuuluvan äidin on haettava äitiysvapaata vähintään 72 arkipäivää. Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Virkasuhteisten on haettava virkavapaata kirjallisesti ja työsuhteisten on ilmoitettava todisteellisesti työvapaasta työnantajalle. Ottovanhempien vanhempainvapaa ja isyysvapaa on haettava/ ilmoitettava, jos mahdollista, kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Myönnetyn perhevapaan ajankohtaa voi muuttaa perustellusta syystä. Työnantajalla ei ole yleensä velvollisuutta suostua aikaisemmin myönnetyn virkavapaan peruuttamiseen tai keskeyttämiseen sen vuoksi, että virkavapaalla oleva tulee raskaaksi ja äitiysrahakausi alkaa ennen myönnetyn virkavapaan loppumista. Äitiysrahakauden pituus on 105 arkipäivää. Se alkaa äidin valinnan mukaan aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Useimmilla äideillä on virka- tai työehtosopimuksen perusteella oikeus 72 arkipäivän pituiseen palkalliseen äitiysvapaaseen vapaan alusta lukien. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan palkallisen äitiysvapaan edellytyksenä on, että äiti on ollut ao. kunnan/ kuntayhtymän palvelussuhteessa välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta. Muissa virka- ja työehtosopimuksissa karenssin pituus vaihtelee 0 6 kk. Vanhempainvapaa vanhempainrahakaudella Isällä ja äidillä on oikeus pitää palkatonta vanhempainvapaata enintään kahdessa vähintään 12 arkipäivän pituisessa jaksossa itse valitsemanaan aikana vanhempainrahakaudella. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla. Opettajan, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, ei tarvitse hakea vapaata vanhempainvapaajaksojen edellä, jäljessä tai välissä olevaksi koulun kesäkeskeytysajaksi. 27

15 28 Hoitovapaa Lapsen äidillä, isällä ja huoltajalla on oikeus saada palkatonta hoitovapaata enintään siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaa voidaan pitää enintään kahdessa vähintään kuukauden pituisessa jaksossa, ellei työnantajan kanssa sovita kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Hoitovapaalla voi olla vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden hoitovapaajakson samanaikaisesti toisen vanhemman äitiys- tai vanhempainvapaan aikana. Opettajan, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, ei tarvitse hakea vapaata hoitovapaajaksojen edellä, jäljessä tai välissä olevaksi koulun kesäkeskeytysajaksi. Osittainen hoitovapaa Vähintään 6 kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana saman työnantajan palveluksessa olleella lapsen äidillä, isällä ja huoltajalla on oikeus saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti vaan esimerkiksi vuoropäivin tai eri vuorokauden aikoina. Vapaan pitämisestä ja pituudesta sovitaan työnantajan kanssa. Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä mm. vapaan pituudesta ei voida sopia, työnantajan on annettava yksi hakemuksen mukainen jakso kalenterivuodessa. Jos työajan lyhentämisestä ei päästä sopimukseen, työaika lyhennetään kuudeksi tunniksi päivässä. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se lyhennetään 30 tunniksi viikossa. Mikäli opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien oppituntien määrästä ei päästä sopimukseen, työnantaja voi OVTES:n mukaan määrätä opettajalle enintään 18 opetustuntia viikossa. Tilapäinen hoitovapaa Alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti on lapsen vanhemmalla tai huoltajalla oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi enintään neljä työpäivää kerrallaan. Oikeus vapaaseen on lapsi- ja sairauskohtainen. Toisen lapsen sairastuessa tai lapsen sairastuessa toiseen sairauteen, on uusi tilapäisen hoitovapaan jakso käytettävissä. Molemmat vanhemmat voivat käyttää tilapäistä hoitovapaata yhteensä enintään neljä työpäivää lapsen saman sairaustapauksen yhteydessä, kunhan se tapahtuu eri työpäivinä. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksettava palkka riippuu sovellettavasta sopimuksesta ja palvelussuhteen laadusta. Joissakin sopimuksissa on myös karenssiaikoja. Palkkaa maksetaan sopimuksesta riippuen joko enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä tai kolmelta työpäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Kansaneläkelaitos: > lapsiperheelle TILAPÄINEN POISSAOLO PAKOTTAVISTA PERHESYISTÄ Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä perhettä kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa perheenomaisissa oloissa asuvien OPINTO- JA VUOROTTELUVAPAA henkilöiden lisäksi esimerkiksi heidän takautuvassa ja etenevässä polvessa olevia lähisukulaisiaan. TYÖSSÄ KÄYVÄN OPINTOVAPAA JA AIKUISKOULUTUSTUKI Työssä käyvillä aikuisilla on opintovapaalain tarjoama mahdollisuus opintovapaaseen. Sen enimmäispituus on kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Kahden vuoden vapaalle ovat oikeutettuja työntekijät tai virkamiehet, kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään vuoden. Oikeus viiden päivän vapaaseen tulee jo kolmen kuukauden palvelussuhteella. Opettajalla päätoimiseksi katsotaan opetustuntien määrä, joka on noin puolet tehtävän opetusvelvollisuudesta. > edunvalvonta Kansaneläkelaitos: > lapsiperheelle Aikuiskoulutustuen myöntäminen perustuu lakiin aikuiskoulutustuesta (1276/00). Aikuiskoulutustukeen liittyy myös opintolainan valtiontakaus. Tuki edellyttää ansiotyöstä poissaoloa joko opintovapaalla tai muulla virkavapaalla. Tuen kestoajan, kuten myös tuen määrän, voi laskea Koulutusrahaston laskureilla. Aikuiskoulutustuen myöntää ja maksaa Koulutusrahasto. Opintolainan valtiontakauksen myöntää Kansaneläkelaitos. Koulutusrahasto: Kansaneläkelaitos: 29

16 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI TYÖTTÖMYYSTURVA Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisessa aikuiskoulutuslaissa tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon (L 631/98). Henkilön tulee tutkinnon suorittaessaan olla ollut työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteensä 5 vuotta. Vuonna 2006 stipendin suuruus on 330. Etuus on veroton. Sitä on haettava vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. Esimerkkinä opettajien suosimasta tutkinnosta on johtamisen erikoisammattitutkinto. Työministeriö: > ammatit > opintovapaa Koulutusrahasto: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Opettajien Työttömyyskassassa. Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työvoimatoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, sillä päivärahaa voidaan maksaa ainoastaan siltä ajalta kuin työnhaku on voimassa. Työvoimatoimistosta saat ohjeet päivärahahakemuksen vireillepanemiseksi. VUOROTTELUVAPAA JA -KORVAUS TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA 30 Henkilölle, joka on tehnyt työnantajansa kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta, voidaan maksaa vuorottelukorvausta. Voimassa olevan vuorotteluvapaalain mukaiset sopimukset on tehtävä ennen Viimeisten vapaajaksojen tulee päättyä vuoden 2008 loppuun mennessä. Lain jatkoa tarkastellaan aikanaan erikseen. Vuorotteluvapaalle voi lähteä kokoaikatyöstä tai työstä, jossa työaika on yli 75 % alalla sovelletusta kokoaikatyöstä, opettajalla viikoittaisesta opetusvelvollisuudesta. Vapaaseen vaaditaan vähintään kymmenen vuoden työskentely. Ajanjaksoon voi kuulua myös alle 23-vuotiaana tehty työ. Lisäksi perhevapaat, asevelvollisuus- ja siviilipalvelusaika voidaan rinnastaa työssäoloon. Tämän jälkeen vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa kokoaikatyössä ollut työntekijä ja hänen työnantajansa voivat keskenään sopia, että työntekijä jää päiväksi vuorotteluvapaalle ja työnantaja sitoutuu palkkaamaan samaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä olevan työnhakijan. Vuorotteluvapaan ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta, jonka suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lapsikorotuksia ei kuitenkaan oteta huomioon. Korvaus on 80 %, mikäli vuorottelijalla on vähintään 25 vuoden työhistoria. Arvioita korvauksen suuruudesta eri ansiotasoilla löytyy Opettajien Työttömyyskassan oppaasta. OAJ-kalenterin liitteenä oleva Opettajien Työttömyyskassan opas Opettajien Työttömyyskassa: Työvoimatoimistot tai työministeriö: Valtion säädöstietopankki: Työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyyspäiväraha joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana. Ansiopäivärahaan on oikeus työttömällä kassan jäsenellä, kun hän on: ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi ollut vakuutettuna työttömyyskassassa vähintään 10 edellistä kuukautta täyttänyt työssäoloehdon vakuutettuna ollessaan maksanut työttömyyskassan jäsenmaksut koko jäsenyysajalta. Ansiopäivärahan suuruus määräytyy työttömyyttä edeltäneen palkan pohjalta. Arvioidun suuruuden voi laskea Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www-sivuilla. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta ja sitä maksetaan enintään 500 päivää. Työttömyyspäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta takautuvasti lähetetty hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Työttömyyskassoihin kuulumattomat voivat saada Kelalta peruspäivärahaa. Kelan maksamaa peruspäivärahaa maksetaan pääosin samoin edellytyksin kuin työttömyyskassojen maksamaa ansiopäivärahaakin. Henkilölle, joka ei täytä työssäoloehtoa tai joka ansiopsidonnaisen päivärahan enimmäisaika on täyttynyt, voidaan maksaa työmarkkinatukea. Työmarkkinatukea haetaan Kelalta. Työssäoloehto Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut työssäoloehdon täyttävässä palkkatyössä 43 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Mikäli henkilö on saanut työttömyyspäivärahaa tai sen jälkeen, työssäoloehto on vastaavassa työssä 34 viikkoa 24 kuukauden aikana. Työssäoloehdon täyttäväksi työviikoksi lasketaan opetusalalla viikot, jolloin työaika on ollut vähintään puolet ko. opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Esimerkiksi peruskoulussa ja lukiossa kahdeksan tunnin viikoittainen työaika täyttää työajan. Lastentarhanopettajiin sovelletaan 18 tunnin pääsääntöä. On hyvä muistaa, että myös 31

17 muu työ kuin opettajan työ kartuttaa työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja, mikäli viikoittainen työaika on vähintään 18 tuntia ja palkka alan työehtosopimuksen mukainen (tai vähintään 40-kertaisen peruspäivärahan suuruinen). Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentävät esimerkiksi asevelvollisuus/siviilipalvelus, päätoiminen opiskelu, vuorotteluvapaa, lapsen syntymä, enintään 3-vuotiaan lapsen hoito tai muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta. TYÖTTÖMYYSKASSAN VAIHTAMINEN Siirtyminen toisesta kassasta Opettajien työttömyyskassan jäseneksi on mahdollista, kun jäsenyysehdot täyttyvät. Kaikki saavutetut edut säilyvät, kun eroaminen Työttömyysajan toimeentulo: Kansaneläkelaitos, Työttömyysturva: > jäsenyys ja edut > jäsenedut > työttömyysturva Opettajien Työttömyyskassa, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, vanhasta kassasta ja liittyminen uuteen kassaan tapahtuvat kuukauden sisällä. Kahdessa kassassa ei voi olla yhtä aikaa jäsenenä. KASSAN JÄSENEKSI JO OPINTOJEN AIKANA Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäsenet eivät automaattisesti kuulu työttömyyskassaan. SOOLilaiset voivat kuitenkin liittyä Opettajien Työttömyyskassaan opetusalan sijaisuuden perusteella. Opintojen aikaisesta työttömyyskassan jäsenyydestä TYÖTTÖMÄN KOULUTUSPÄIVÄRAHA JA KOULUTUSTUKI Työttömänä ollessa voi tukea saada opintoihin kahdella eri perusteella: Koulutuspäivärahaa voi saada omaehtoiseen päätoimiseen opiskeluun. Hakijan on täytynyt koulutuksen aloitukseen mennessä saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea pääsääntöisesti vähintään 65 työttömyyspäivältä. Työssäoloa on täytynyt kertyä yhteensä 10 vuotta. Työhistoriaan kelpaa myös alle 23-vuotiaana tehty työ. Koulutukseen tulee hakeutua omaehtoisesti. Päivärahaan oikeuttaa lähes kaikissa julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa tapahtuva koulutus, jonka kesto on vähintään 20 opintoviikkoa. Koulutuspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivältä. voi olla opintojen jälkeen arvaamatonta hyötyä. Opiskelujen aikainen työttömyyskassajäsenyys: > jäsenille > työttömyyskassa Koulutustukea voidaan maksaa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuville. Työssäoloehto on sama kuin työttömyyspäivärahassa (34/43 viikkoa). Lisäksi edellytetään, että työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika ei ole tullut täyteen ennen koulutuksen alkamista. Sekä koulutuspäiväraha että koulutustuki antavat toimeentuloturvan, johon hakija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Kansaneläkelaitos: 32 Pääsin heti valmistuttuani tekemään lukuvuoden mittaisen opettajan viransijaisuuden. Sijaisuus alkoi ja päättyi kevätjuhlapäivään 2.6., joten työssäoloviikkoja kertyi sijaisuuden myötä 42. Onneksi olin liittynyt Opettajien Työttömyyskassaan jo opintojeni aikana ja kartuttanut työssäoloviikkoja lyhyillä sijaisuuksilla. Olin huolellisesti säästänyt todistukset ja palkkakuitit jokaisesta opintojen aikana tekemästäni sijaisuudesta, joten minun oli helppoa todistaa työttömyyskassalle aiemmin keräämäni työssäoloviikot. Yhteenlaskettujen työssäoloviikkojeni määräksi tuli 45 ja näin ollen minun oli mahdollista saada ansiopäivärahaa kesällä edes muutaman viikon ajan. TYÖN OHESSA OPISKELU JA SEN JÄLKEINEN TYÖTTÖMYYS Mikäli jää työttömäksi tilanteessa, jossa on opiskellut osa-aikaisesti työssä käynnin rinnalla, voi huomata pudonneensa työttömyysturvan ulkopuolelle. Työvoimatoimistot tulkitsevat yleensä yliopisto-opintoja suorittavan päätoimiseksi opiskelijaksi, joka ei ole oikeutettu työttömyysturvaan. Mikäli opinnot ovat sivutoimisia eivätkä estä työpaikan vastaanottamista, tulee se pystyä osoittamaan työvoimatoimiston työvoimatoimikunnalle esimerkiksi oppilaitoksen todistuksella opintojen osa-aikaisuudesta. Tällainen todistus saattaa säilyttää oikeuden työttömyysturvaan esimerkiksi suoritettaessa täydennyskoulutuskeskusten monimuoto-opintoja. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö: Perustietoa mm. ansiopäivärahasta, koulutus tuesta, koulutuspäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta 33

18 34 OAJ OPETTAJIEN EDUNVALVOJANA OAJ JÄRJESTÖNÄ Opettajan etua työmarkkinoilla ajaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, jonka jäseniksi kuuluu yli 95 % opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista. OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta, työajasta sekä muista tärkeistä palvelussuhteen ehdoista työnantajapuolen kanssa. OAJ:n tärkeimpiä tehtäviä neuvottelujen ohella on sovittujen ehtojen noudattamisen valtakunnallinen valvominen. Tärkeimmät palvelussuhteen ehdot määritellään työ- ja virkaehtosopimuksissa. OAJ tekee myös vahvaa koulutuspoliittista ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. OAJ vaikuttaa opetus- ja kasvatusalaa koskevaan lainsäädäntöön, ottaa julkisesti OAJ:N TOIMINTA OAJ toimii niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Jokaisessa oppilaitoksessa/päiväkodissa on OAJ:n yhteysopettaja, joka opastaa jäseneksi liittymisessä ja paikallisyhdistyksen asioissa. OAJ:n yli kolmesataa paikallisyhdistystä hoitavat OAJ:n jäsenten etuja paikallistasolla, ja niillä on tietyissä asioissa OAJ:n myöntämät neuvottelu- ja sopimusoikeudet. OAJ:n kouluttamat luottamusmiehet ja paikallisyhdistyksen toimihenkilöt sekä alueelliset palkkasihteerit ovat paikallisia edunvalvonnan ammattilaisia, joiden tärkein tehtävä on valvoa opettajien palvelussuhteen ehtojen toteutumista paikallistasolla. Lisäksi paikallisyhdistysten toimihenkilöiden tärkeä tehtävä on pitää kantaa koulutukseen ja kasvatukseen liittyviin kysymyksiin sekä vaikuttaa aktiivisesti suomalaisen koulutuksen ja kasvatuksen kehittämiseen. OAJ:ssä ovat edustettuina kaikki opetus- ja kasvatusalat varhaiskasvattajista aikuiskoulutukseen. OAJ on jäsenen järjestönä korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö AKAVAn suurin jäsenjärjestö. Opetusalan Ammattijärjestö: AKAVA: yhteyttä sidosryhmiin ja vaikuttaa paikallisella tasolla opetus- ja kasvatusalaa koskevaan päätöksentekoon. Paikallisyhdistykset järjestävät lisäksi jäsenistölleen koulutus- ja virkistystoimintaa. OAJ:n jäsenet kuuluvat valtakunnallisen järjestön ohella johonkin OAJ:ssä toimivista valtakunnallisista jäsenpiireistä. OAJ:n yleissivistävät opettajat (OAJ-YSI) OAJ:n Ammatilliset Opettajat (OAO) Lastentarhanopettajaliitto (LTOL) Yliopistonlehtorien Liitto (YLL) Lisäksi ruotsinkielisillä yleissivistävän opetuksen opettajilla on oma piirinsä Finlands Svenska Lärarförbund (FSL). Ylintä päätösvaltaa OAJ:ssä käyttää jäsenvaaleilla joka neljäs vuosi valittava 150 jäsenen valtuusto, joka valitsee sekä järjestön puheenjohtajan että hallituksen. Seuraavat valtuustovaalit pidetään keväällä OAJ:N JÄSENYYS OAJ:n jäseneksi liitytään pääsääntöisesti oman kunnan alueella toimivan OAJ:n paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Jäseneksi kannattaa liittyä heti ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työsuhteen alettua. Jäseneksi voivat liittyä kaikki opetustyötä tekevät tutkinnosta, koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta. Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä hoitavia henkilöitä etenkin silloin, kun heillä on opettajakelpoisuus ja/tai opettajatausta ja jos palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät opettajia koskevien sopimusten perusteella. OAJ:n jäsenyyttä hakevan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: hakija toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä hakija opettaa yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa keskimäärin vähintään kahdeksan (8) viikkotuntia (lastentarhanopettajilla keskimäärin vähintään 18 tuntia) opettajan kelpoisuusehdot täyttävällä on vähintään pääsääntöisesti yhden kuukauden mittainen toimi/sijaisuus opettajankelpoisuutta vailla olevalla on pääsääntöisesti lukukauden kestävä sijaisuus Valtakunnallista toimintaa koordinoidaan Helsingissä Itä-Pasilassa sijaitsevasta keskustoimistosta käsin. Piirien ja aluetoiminnan yhteydenpitokanavina ja alueellisina palvelukeskuksina toimivat OAJ:n 11 aluetoimistoa. Jäsenyyttä haetaan paikallisyhdistykseltä tai sen jäsenyhdistykseltä. Jäseneksiliittymislomakkeita saa yhdistyksen yhteyshenkilöltä. Lomakkeeseen sisältyy myös jäsenmaksun perintävaltakirja, joka toimitetaan työnantajalle, jotta jäsenmaksu voidaan pidättää suoraan palkasta. Kun jäsenyyden hakija hyväksyy liittymislomakkeen ehdot, hän liittyy samalla myös Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi. OAJ:n jäsenyys on kytköksissä työpaikkaan ja sitä edustavaan yhdistykseen. Tästä syystä OAJ:n jäsenen tulee työpaikan ja/tai työnantajan vaihtuessa täyttää jäseneksiliittymislomake uudelleen ja ilmoittaa erostaan aiemmalle jäsenyhdistykselle. Uuden kaavakkeen valtakirjaosa toimitetaan uudelle työnantajalle mahdollisimman nopeasti, jotta jäsenyys ei missään vaiheessa katkea. OAJ:n jäsenmaksu on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioita ja jäsenmaksu pidätetään suoraan palkasta. Jäsenmaksun lisäksi OAJ:n jäsenet maksavat valtakunnallisten yhdistysten tai opettajien ammattiyhdistyspiirien sekä paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten tai oppilaitosyhdistysten jäsenmaksut. Kokonaisjäsenmaksu on siten suurempi kuin 0,95 %. 35

19 OPETTAJAKSI OPISKELEVAT Opettajaksi opiskelevat voivat opiskeluaikanaan liittyä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäseneksi. SOOLin jäseneksi liittyminen on mahdollista, kun opiskelija kuuluu johonkin SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistyksistä suurin osa on opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjä. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta liittyä minkään jäsenyhdistyksen jäseneksi, voi hän liittyä SOOLiin henkilöjäsenenä. SOOLin jäsenet saavat työttömyysturvaa lukuun ottamatta samat jäsenedut kuin OAJ:n varsinaiset jäsenet. Opettajien Työttömyyskassaan liittyminen on kuitenkin jo opiskeluaikana SOOLin jäsenille mahdollista, mikäli nämä tekevät opetusalan töitä. Työttömyyskassan jäsenyyttä tulee tällöin hakea SOOLin kautta erikseen. Tarkempia tietoja SOOLista järjestönä, jäseneksi liittymisestä ja opiskeluaikaisesta työttömyyskassajäsenyydestä saa SOOLin www-sivuilta tai SOOLin toimistolta. Opiskeluaikana vähintään lukukauden mittaisen opetusalan sijaisuuden saaneet opiskelijat voivat puolestaan liittyä suoraan OAJ:n jäseneksi. OAJ:n jäsenyyden alkaessa SOOLin jäsenyys lakkaa automaattisesti. Jäsenedut säilyvät tällöin keskeytyksettä, samoin mahdollinen työttömyyskassan jäsenyys, mikäli jäsen on maksanut työttömyyskassamaksunsa asianmukaisesti. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry: tarkistaa ja muuttaa OAJ:n jäsenrekisterissä olevia yhteys- ja työsuhdetietoja ja tutustua Holiday Clubin jäsenetuihin. APUA ONGELMATILANTEISSA Luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja yhdistyksesi yhteystiedot löydät työpaikkasi ilmoitustaululta sekä OAJ:n jäsensivuilta. Ongelma/selvitettävä asia? Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: NOPE-koulutukset: > nope Jäsensivut: > jäsensivut Muut yhteystiedot löydät OAJ:n kalenterista ja OAJ:n www-sivuilta. 36 OAJ:N JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT OAJ.n jäsenet saavat mittavat jäsenedut, joihin kuuluu edunvalvonnan ja työttömyyskassan jäsenyyden ohella henkilökohtaisia vakuutuksia, loma- ja virkistyspalveluja ja jäsenalennuksia. Jäsenet saavat jäsenlehtenä Opettajan, josta saa tietoa niin jäseneduista kuin avoinna olevista viroistakin. Jäsenetuna on myös OAJkalenteri, josta löytyvät tärkeät yhteystiedot. OAJ tarjoaa jäsenistölleen monenlaista koulutusta. Nuorille opettajille suunnattu suosittu NOPE-koulutus lisää nuorten opettajien edunvalvonta- ja järjestötietoutta sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. NOPEkoulutuksissa muun muassa pohditaan millaista on olla nuori opettaja työyhteisössä, tarkastellaan opettajan työhön liittyviä laajoja vastuukysymyksiä juridiikan ja etiikan näkökulmista, perehdytään palkkauskysymyksiin ja tutustutaan OAJ:n edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä yksittäisen jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin Alueelliset NOPE-koulutukset on suunnattu yhteisesti kaikille opettajaryhmille ja koulutuksiin voivat osallistua opettajat, jotka ovat joko alle 35-vuotiaita tai korkeintaan viisi vuotta alalla olleita. Kouluttajina toimivat OAJ:n kouluttamat nuoret opettajat sekä palkka-asioissa luottamusmiehet tai palkkasihteerit. OAJ:n www-sivut antavat monenlaista tietoa OAJ:stä, edunvalvonnasta, jäsenpalveluista ja -eduista sekä opettajan työstä. Sivuilta löytyvät muun muassa voimassa olevat opetusalan sopimukset sekä jäsenyysohjeet. Omilla henkilökohtaisilla jäsensivuilla voi mm. LUOTTAMUSMIES palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyvät asiat olennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä määräaikaisuudet, varoitukset, irtisanomiset Yritä selvittää asia lähimmän esimiehen (yhdistyasioissa yhteysopettajan) kanssa Kiteytä ongelmakohdat ja ota yhteyttä TYÖSUOJELU- VALTUUTETTU työturvallisuuteen tai -terveyteen liittyvät epäkohdat ja aloitteet työterveyshuolto OAJ:N ALUEELLINEN PALKKASIHTEERI palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat OAJ:N TOIMISTON LAKIMIEHET vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen käyttö OAJ:N PAIKALLIS- YHDISTYS kasvatuksen ja koulutuksen resurssit alueelliset ja kuntatason koulutuksen strategiat ja niiden toteuttaminen aloitteet toiminnan kehittämiseksi yhdistystoiminta jäsenyysasiat 37

20 x J P 2 Q y a I Bh w Z V N 38 Ö

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET Pekka Ruuskanen, Johtava rehtori, FT, Jyväskylän normaalikoulu, 10.3.2014 https://www.norssi.jyu.fi/ohjattu-harjoittelu/ aineenopettajaharjoittelu/opea520-yhteisetluennot

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Edunvalvonta- ja palkkaus

Edunvalvonta- ja palkkaus Edunvalvonta- ja palkkaus Valmistuvien ilta 3.5.2017 1 OAJ Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö,

Lisätiedot

Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä ; erityisluokanopettajan sijaisuus

Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä ; erityisluokanopettajan sijaisuus Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 14.11.2016 Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä 10.10.2016 119; erityisluokanopettajan sijaisuus 1025/01.01.01.03/2016 KOLA 78 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 Virka-/ Äitiysvapaa Äitiysvapaa 105 arkipv, joka alkaa 30 (-50) arkipv ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus englannin ja espanjan kielen lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2017-004372 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain

Lisätiedot

Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.

Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2. Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.2011 Mikä SOOL? Kaikkien opettajaksi opiskelevien järjestö Paikallisten ainejärjestöjen

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Valmistelu Tarve Esitetään täyttölupaa toimeen tai virkaan Selvitys Henkilöstöhallinto selvittää onko organisaatiossa henkilöä, joka on lomautettu,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Sote

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Sote Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Lehtori, ammatillinen koulutus, vuorotteluvapaan sijaisuus, lähihoitajakoulutus HEL 2016-000157 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Apulaisrehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto 4/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto 4/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Elintarvikealan tuntiopettaja virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-787-15 HEL 2015-007281 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Apulaisrehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1435-14 HEL 2015-002922 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain ) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 69/2016 01.01.01 26 Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain 3-1299-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Stadin ammattiopisto, media-alan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-361-17 HEL 2017-005814 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Lisätiedot Tuija Huikuri, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: tuija.huikuri(a)hel.fi. Otteen liitteet

Lisätiedot Tuija Huikuri, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: tuija.huikuri(a)hel.fi. Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 13 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen haettavaksi julistamatta. HEL 2014-006970 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti täyttää

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 16 Stadin ammattiopisto, määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteiset tehtävät, 4 työpaikkaa työavain 25-431-16 HEL 2016-006378 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka HEL 2017-003865 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen lisensiaatti

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2017-003319 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta 16.11.2016 Sivu 1 / 1 3304/2016 01.01.01 203 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Ilpo

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Kuvataiteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulujen (Juantehtaan koulu ja Juankosken koulu, 0-9 lk) erityisopettajan virka ajalle 1.8.2015

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain Päätös

13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain 5-748-17 HEL 2017-007777 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-978-15 HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot