Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät"

Transkriptio

1 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3

2

3 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin Faksi (09) Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn Fax (09) Finnish Centre for Pensions FI Eläketurvakeskus Finland Tel Fax Helsinki 2010 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu)

5 LUKIJALLE Tähän kerran vuodessa ilmestyvään katsaukseen on koottu työeläkejärjestelmään läheisesti liittyviä ajankohtaisia työryhmiä ja kehittämishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jälkeen valmistuneiden työryhmien töiden tuloksia. Sen jälkeen esitellään määräaikaiset ja toistaiseksi työskentelevät työryhmät. Lopuksi on käyty lyhyesti läpi sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevia lainmuutosesityksiä. Työryhmät on luokiteltu ministeriöiden asettamiin tai johtamiin ja eläkejärjestelmän sisäisiin työryhmiin. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista katsauksen päivittämisen helpottamiseksi mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t). Työryhmät esitellään aakkosjärjestyksessä. Käytetyt lyhenteet Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Työeläkevakuuttajat TELA Sosiaali- ja terveysministeriö ETK Kela TELA STM

6

7 SISÄLTÖ 1 Valmistuneet selvitykset... 7 Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmä (STM122:00/2008)... 7 Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) (STM042:00/2007)... 7 Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM110:00/2008)... 8 Työelämäryhmä Määräaikaiset työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Eläkefoorumi (STM030:00/2008) Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) (STM050:00/2007) Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä selvittävä työryhmä (MAASTO-työryhmä) (STM135:00/2008) Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke (MASTO) (STM089:00/2007) Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämiseen tähtäävää työtä koordinoiva työryhmä (VNK014:00/2007) Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM006:00/2007) Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkeotteen koordinointiryhmä (OTEKO) VILMA-ohjetyöryhmä (jatkotyöryhmä) Muut Kelan Eläkeasiain neuvottelukunta Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Toistaiseksi työskentelevät työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät tai työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvät työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Ehtojaos Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) TELA eläketiedotuksen neuvottelukunta Eläkkeensaajien neuvottelukunta Eläkkeiden maksualueen työryhmä Ennakkoperintätyöryhmä EosL:n mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmä Kuntoutusasiain työryhmä Kustannustenjakoryhmä Laskuperusteasiain neuvottelukunta Laskuperustejaos Lisäetutoimikunta Osa-aikaeläkeryhmä Ratkaisujaos Sijoitusasiain neuvottelukunta Sijoitustilastoasiain neuvottelukunta (STAN) TELAn perintäasiain neuvottelukunta Tulkintaryhmä... 18

8 T-ryhmä TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Työeläkekuntoutuksen neuvottelukunta Työttömyyseläkeryhmä Valmiusasiain neuvottelukunta Vapaakirjaryhmä Viestintäasiain neuvottelukunta Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto EU-asiain komitea, valmistelujaosto Kassa- ja säätiöryhmä Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Työeläkejärjestelmän ja KELAN yhteistyöryhmät Eläkepalvelun neuvottelukunta (EPN) JENKKA-työryhmä KAIHO-työryhmä Tietohallinnon työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät TILMO-ryhmä Työeläkejärjestelmän tietohallintoryhmä (THR) Arek Oy:n yhteistyöryhmät Arek-asiakasryhmät MUHA-ryhmä Työeläke.fi Ratkaisupalvelut Vakuutuspalvelut YHELLA-asiakasryhmä Yhteisen eläkkeenlaskentahjelmiston (YHELLA) tukiryhmä Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät Tietojenkäsittelytoimikunta (TKT) EU-tietoliikenteen yhteistyöryhmät EU-eläketietoliikenteen kehittämisryhmä EU:n Tekninen toimikunta Kahdenväliset EU-tietoliikenteen ohjausryhmät STM:n EESSI-ryhmä (kansallinen sosiaaliturvan sähköistämisen koordinointiryhmä) Muut Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) Sosiaali- ja terveysalan tilastoyhteistyöryhmä Vireillä olevia lainmuutoksia Toimivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedonvaihdosta ja sosiaaliturva - järjestelmien yhteensovittamisesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten soveltaminen Yksityisten alojen työeläkelakien säännösten täsmennyksiä ja pieniä muutoksia Selvityksiä tai päätöksiä, joista mahdollisesti seuraa lainmuutoksia työeläkelakeihin Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen Sata-komitean ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi Työeläkeote... 29

9 1 Valmistuneet selvitykset Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmä (STM122:00/2008) STM asetti hankkeen Toimiaika Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Antero Kiviniemi (STM), jäsenet STM:stä, valtiovarainministeriöstä, opetusministeriöstä, kirkkohallituksesta, Akavan kirkollisista ammattiliitoista, Kuntien eläkevakuutuksesta, Kirkon eläkerahastosta, Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL:sta ja ETK:sta. ETK:n edustajina olivat Aino Lassila, Christina Lindell ja Carita Wuorenjuuri. Työryhmän tehtävänä oli yksityisten alojen työeläkejärjestelmää ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmää vertailemalla tehdä arvio niistä toimenpiteistä, jotka tulisi selvittää ja huomioida ennen kuin kirkon eläkejärjestelmä voisi liittyä yksityisen puolen tasausjärjestelmään. Tulokset: Työryhmä päätyi työskentelynsä aikana johtopäätökseen, että sillä ei ole edellytyksiä valmistella tässä vaiheessa luonnosta hallituksen esitykseksi koskien kirkon eläkejärjestelmän muuttamista. Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) (STM042:00/2007) Valtioneuvosto asetti komitean Toimikausi Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Markku Lehto, varapuheenjohtaja Martti Hetemäki (Valtiovarainministeriö), jäsenet ministeriöistä, sosiaalialan organisaatioista ja työmarkkinalaitoksista. Komitean tehtävänä oli hallitusohjelman mukaisesti laatia ehdotus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta laatimalla ehdotus riittävästä perusturvasta, aktiivivaihtoehtoja korostavasta ansioturvasta, kannustavuuden parantamisesta, sosiaaliturvan selkeyttämisestä ja sosiaaliturvan kestävyyden varmistamisesta. Tulokset: Komitean ehdotuksia, jotka ovat edenneet lainsäädännöksi, taikka joiden toteuttamisaikataulusta on erikseen päätetty, ovat mm. takuueläke, indeksisuojan laajennus, perusvähennyksen korotus, kuntoutuspsykoterapian lakisääteistäminen, kuntoutusrahan vähimmäismäärän korottaminen, työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen, osasairauspäiväraha, eläkkeen lepäämään jättäminen, sairauspäivärahan ja opintotuen yhteensovitus, työttömyysturvan ennakkomaksun joustavoittaminen sekä ns. sosiaalitupossa sovitut toimenpiteet koskien työttömyyspäivärahaa, lisäpäiväoikeuksia, vuorotteluvapaan vakinaistamista, muutosturvaa, koulutuspäivärahaa, aikuiskoulutustukea ja prosenttivähennyslakia. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 7

10 Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM110:00/2008) STM asetti työryhmän Toimikausi Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), sihteerit Harri Isokorpi (STM) ja Pekka Paaermaa (STM). Jäsenet sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. STM asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksia yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseksi. Tulokset: Työryhmä ehdottaa, että työeläkelainsäädännön mukaista yrittäjämääritelmää tarkistettaisiin. Johtavassa asemassa työskentelevää osakasta pidettäisiin yrittäjänä, jos hän omistaisi joko yksin vähintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintää 50 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaan tulisi yhdessä perheenjäsenensä kanssa osakkeita omistettaessa itse omistaa vähintää yksi osake. Työttömyysturvalakia tulisi työryhmän ehdotuksen mukaan muuttaa niin, että työttömyysturvaa myönnettäisiin yrittäjän perheenjäsenelle myös sillä perusteella, että työ yrityksessä on vähentynyt yrityksen taloudellisen tilanteen perusteella. Tämä koskisi vain yrityksiä, joissa työskentelee enää yrittäjäperheen jäseniä. Työryhmä ehdottaa yrittäjän työssäoloehdon lyhentämistä palkansaajan työssäoloehtoa vastaavasti 24 kuukaudesta 18 kuukauteen. Myös jälkisuojaa koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi. Yritystoiminnan olennaisuutta arvioitaessa käytettävä eläketulon alaraja tulisi sitoa TyEL-palkkakertoimeen ja tähän eläketulon määrään olisi tehtävä tasokorotus. Lisäksi työryhmä ehdottaa mm., että osittainen hoitoraha ja vuorotteluvapaa tulisivat koskemaan myös yrittäjiä. Työelämäryhmä Puheenjohtaja Jukka Ahtela (EK), jäsenet työmarkkinajärjestöt. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ja pidentää työuria kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tätä koskevat ehdotukset sovittiin valmisteltavaksi kahdessa työryhmässä, eläkeneuvotteluryhmässä ja työelämäryhmässä. Työelämäryhmän loppuraportti, Ehdotuksia työurien pidentämiseksi, julkaistiin Tulokset: Työelämäryhmä esittää toimenpidekokonaisuutta, joka koostuu työkyvyn edistämisestä, työhyvinvoinnin parantamisesta sekä työuran pidentämisestä alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantamisesta koko työuran aikana. Työryhmä katsoo, että toimenpide-esitykset tulee saattaa lopulliseen muotoonsa kuudessa erikseen asetettavassa työryhmässä. Näitä olisivat: Työryhmä työterveyshuollon kehittämistä varten, Työryhmä työkyvyttömyysprosessia ja työterveyshuollon valtakunnallista kattavuutta koskevien esitysten tekemistä varten, Työryhmä eläkejärjestelmään liittyvien esitysten tekemis- 8 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

11 tä varten, Työryhmä työttömien työkyvyn edistämiseksi, Työryhmä ammatillisen koulutuksen keskeyttamisen vähentämiseksi ja työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi sekä Työryhmä työkykyyn, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja työelämätietouteen liittyvien asioiden lisäämiseksi opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin. Työryhmien määräajat päättyisivät Työryhmien käynnistymistä tarkastellaan kesäkuussa Sen jälkeen tarkastellaan vuosina 2014, 2018 ja 2022 sovittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta työurien pidentymiseen, nuorten työelämään kiinnittymiseen sekä työttömyyseläkkeiden alkavuuden ja ikääntyvien työhön osallistumisen kehitykseen. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 9

12 2 Määräaikaiset työryhmät 2.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Eläkefoorumi (STM030:00/2008) STM asetti Eläkefoorumin Toimikausi alkoi ja jatkuu enintään Matti Vanhasen II hallituksen toimikauden loppuun saakka. Puheenjohtaja Liisa Hyssälä, varapuheenjohtaja Paula Risikko, valtioneuvoston muut edustajat Tarja Cronberg ja Stefan Wallin. Eläkefoorumin tehtävänä on seurata ja arvioida eläkeuudistusten tavoitteiden toteutumista, arvioida eläketurvaa ja sen rahoitusta pitkällä tähtäimellä sekä edistää vuoropuhelua eläkeasioissa eri tahojen välillä. Eläkefoorumin tilaisuuksiin kutsutaan edustajat eduskuntapuolueista, julkishallinnosta ja vakuutusalalta, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöistä, tutkimuslaitoksista sekä tietyistä muista organisaatioista. Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) (STM050:00/2007) STM:n asettama neuvottelukunta. Toimikausi on Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), työeläkejärjestelmän edustajat Riitta Korpiluoma (ETK), varajäsen Mikko Pellinen (ETK), Eero Lankia (TELA) ja Anne Lamminpää (Valtiokonttori). Neuvot telu kunta ohjaa, kehittää ja yhteensovittaa viran omais ten, yh teisöjen ja laitos ten yhteistyötä sekä alueellisten kuntoutuksen asia kasyhteis työtoi mikuntien toimin taa. Neuvottelukunnasta saa lisätietoja osoitteesta Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä selvittävä työryhmä (MAASTO-työryhmä) (STM135:00/2008) Työryhmän toimikausi on Puheenjohtaja on Carin Lindqvist-Virtanen (STM), jäsenet STM:stä, sisäasiainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Kelasta, Kuntaliitosta ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Minna Levander. Työryhmän tavoitteena on arvioida sitä, ovatko nykyiset maahanmuuttoa, maastamuuttoa ja sosiaaliturvaoikeuksia koskevat säännökset yhteisvaikutuksiltaan johdonmukaisia ja kansallisia tavoitteita tukevia. Lisäksi ryhmä pohtii onko lainsäädäntöä joiltain osin tarpeen tarkistaa tai täydentää. sekä miten lainsäädäntöä tulisi selkiyttää. 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

13 Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke (MASTO) (STM089:00/2007) STM asetti hankkeen Toimikausi Ohjausryhmän puheenjohtaja Leo Suomaa (STM), varapuheenjohtaja Aino-Inkeri Hansson (STM), pääsihteeri Teija Honkonen (STM), jäsenet työmarkkinajärjestöistä, ministeriöistä sekä sosiaalialan organisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat ETK:sta Raija Gould, jäsen ja Mikko Pellinen, varajäsen, KEVAsta Esko Matikainen, jäsen ja Sirpa Salminen, varajäsen sekä TELAsta Timo Aro, jäsen ja Maarit Gockel, varajäsen. Hankkeen tehtävänä on laatia toimintaohjelma, joka sisältää osahankkeet, toimenpiteet, lainsäädäntömuutokset ja tarvittavan yhteistyön masennuksen varhaisen tunnistamisen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä työssä jatkamisen ja työhön paluun edistämiseksi ja masennuksesta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden välttämiseksi. Osapuolten on toteutettava tämä toimintaohjelma tahoillaan. Hankkeelle on koottu myös korkean tason koordinaatioryhmä eri intressitahojen edustajista, jotka sitoutuvat hankesuunnitelman ja toimintaohjelman toteuttamiseen. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Liisa Hyssälä (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan organisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Jukka Rantala (ETK) ja Esa Swanljung (TELA). Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämiseen tähtäävää työtä koordinoiva työryhmä (VNK014:00/2007) Valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö asettivat työryhmän Toimikausi alkaa ja jatkuu enintään Matti Vanhasen II hallituksen kauden loppuun. Puheenjohtaja Raimo Sailas (Valtiovarainministeriö), jäsenet ministeriöistä, valtioneuvoston kansliasta sekä ja työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöistä. Työryhmän tehtävänä on seurata eri hallinnonaloilla tapahtuvaa työmarkkinoiden kohtaantoongelman lieventämiseen tähtäävää työtä. Työryhmä voi myös itse tehdä aloitteita työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat hallitusryhmien nimeämät edustajat ja työryhmä voi lisäksi kuulla muita asiantuntijoita. Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM006:00/2007) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Morri, sihteerit Sanna Pekkarinen (STM) ja Mervi Takala (ETK), jäsenet ministeriöistä, eläkeläisjärjestöistä sekä julkishallinnon organisaatioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä vanhus- ja eläkeläisasioihin vaikuttavien tahojen välillä sekä edistää vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja, oikeuksia ja kokemuksia koskevan tiedon levittämistä ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 11

14 arvioi vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvan, palvelujen ja muiden elinolojen tulevaa kehitystä, Euroopan unionissa käytävää vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa keskustelua, ikääntymistä, vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä paikallistason vanhus- ja eläkeläisasioita. Neuvottelukunta antaa myös pyydettäessä lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muutkin valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön sille antamat tehtävät. Neuvottelukunta nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 2.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkeotteen koordinointiryhmä (OTEKO) Puheenjohtaja Katri Raatikainen (ETK), sihteeri Minka Hauta-aho (ETK), jäsenet ETK:sta ja TELAsta. Koordinointiryhmän tehtävänä on välittää tietoa työeläkeotteen valmistelua ja kampanjointia koskevien työryhmien työn etenemisestä näille työryhmille sekä ottaa käsiteltäväkseen näiden työryhmien koordinointiryhmälle siirtämiä kysymyksiä. Työryhmän määräaika päättyy VILMA-ohjetyöryhmä (jatkotyöryhmä) Tulkintaryhmä asettaa VILMA-ohjetyöryhmän kevään 2010 aikana. Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. VILMA-ohjetyöryhmä luonnostelee ETK:n soveltamisohjeet työeläkeotteen antavasta eläkelaitoksesta ja muista työeläkeotteeseen liittyvistä säännöksistä sekä TELAn ELNA-ryhmän linjausten pohjalta neuvojan ohjeistuksen. Määräaika päättyy Muut Kelan Eläkeasiain neuvottelukunta Kelan hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Helena Pesola (Kela), sihteeri Marjukka Turunen (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eläkevakuutuksen kehittymistä, edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa sekä tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvistä kysymyksistä. 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

15 Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Matti Ruotanen (ETK), jäsenet työmarkkinajärjestöistä ja työeläkelaitoksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on asettaa yleiset tavoitteet työeläkevakuuttamisen valvonnalle, seurata työeläkelaitosten ja ETK:n suorittamaa valvontaa sekä kehittää työeläkevakuuttamisen valvontaa. Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Markus Palomurto (ETK), sihteeri Mikko Pellinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, eläkesäätiöyhdistyksen sekä yrittäjien edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämis tä koskevissa asioissa. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 13

16 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät 3.1 Työeläkejärjestelmää kehittävät tai työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvät työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Ehtojaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Roope Noronen (Tapiola), sihteeri Katri Paavilainen (Tapiola), jäsenet työeläkelaitoksista. ETK:n edustaja Aino Lassila. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusehtoihin tarvittavat muutokset. Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Sanna Kärki-Ahola (Eläke-Fennia), sihteeri Milla Vainio (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista, Eläkesäätiöyhdistyksestä ja TELAsta. ETK:n edustaja Tarja Härkönen. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeneuvontaan liittyviä asioita ja työeläkejärjestelmän yhteisiä palvelupäiviä. TELA eläketiedotuksen neuvottelukunta Puheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen (TELA), jäsenet työmarkkinajärjestöistä ja Suomen Yrittäjistä sekä Eläketurvakeskuksesta. Neuvottelukunta on asetettu Työeläkevakuuttajat TELAn ja Eläketurvakeskuksen yhteisellä päätöksellä vuonna Vuodesta 2008 neuvottelukunta on ollut TELAn hallituksen asettama. TELA eläketiedotuksen neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa ohjata ja kehittää työeläketiedottamista, joka kohdistuu vakuutettuihin, palkansaajiin ja yrittäjiin. Eläkkeensaajien neuvottelukunta Puheenjohtaja Esa Swanljung (TELA), jäseniin kuuluu kuuden eläkeläisjärjestön (EETU ry:n) toiminnanjohtajat ja edustajat TELAsta. Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2008 TELAn ja suurimpien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimeksi. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käsitellen kulloinkin ajankohtaisia työeläkealaa koskevia asioita. Neuvottelukunta tarjoaa eläkeläisjärjestöille myös mahdollisuuden kertoa niiden piirissä olevista odotuksista työeläkealaa kohtaan. 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

17 Eläkkeiden maksualueen työryhmä Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat vuosi kerrallaan kunkin eläkelaitoksen edustajat. Vuonna 2010 puheenjohtajana ja sihteerinä toimii poikkeuksellisesti ETK:n edustaja. Eläkeyhtiöiden maksuryhmien perustama työryhmä, jossa mukana myös ETK:n edustajia tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, yleensä helmi maaliskuussa ja syys lokakuussa. Työryhmässä käydään läpi muun muassa laki- ja muiden muutosten vaikutusta eläkkeiden maksantaan ja maksujärjestelmien muutoksiin sekä keskustellaan eläkerekistereihin liittyvien tehtävien hoidosta. Ennakkoperintätyöryhmä Puheenjohtaja Anneli Kajas-Pätäri (KEVA), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista. TELAn hallituksen asettama työryhmä, jonka tehtävänä on toimia eläkelaitosten yhteistyöryhmänä eläkkeiden verotukseen sekä ulosottoon liittyvissä asioissa. EosL:n mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä Puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista sekä STM:stä. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä koskevan lain mukaiset erityisperusteet. EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Matti Leppälä (TELA), sihteeri Pirjo Kadenius (TELA), jäsenet jäsenorganisaatioista. ETK:n edustaja Sini Laitinen-Kuikka (asiantuntija). Pysyväisluonteisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä TELAn jäsenten Euroopan unioniin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä yhteisiä kysymyksiä. KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmä Puheenjohtaja Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK ry), sihteeri, projektipäällikkö Sanna Vuohelainen (VKK), jäsenet työeläkelaitoksista. KuntoutuNET-verkkopalvelu on yhteydenpito- ja työväline palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalvelujen tilaajille ja tuottajille. Verkkopalvelulla pyritään kuntoutusasioiden käsittelyn nopeuttamiseen, tiedonsiirron täsmällisyyden parantamiseen ja yhteisen vuoropuhelun kautta tarkoituksenmukaisempiin kuntoutussuunnitelmiin. Tiedonsiirto tapahtuu suojatussa verkkoyhteydessä. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 15

18 KuntoutuNETin omistaa TELA, joka on valtuuttanut VKK:n huolehtimaan KuntoutuNETin operatiivisesta toiminnasta. Ohjausryhmä tarkastelee KuntoutuNETin volyymiä, pohtii kehitystarpeita, perustaa tarvittavat työryhmät, seuraa versiopäivityksien kulkua, valmistelee kustannusten jakoperusteet, valmistelee seuraavan vuoden budjetin ja seuraa kustannuksia. Ohjausryhmän jäseninä ovat palveluntilaajien edustajat. Kuntoutusasiain työryhmä TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK), sihteeri Ulla Ahlgren (TELA) ja jäsenet työeläkelaitoksista. ETK:n edustaja ryhmässä on Janne Pulkkinen (asiantuntija). Ryhmän tehtävänä on seurata työeläkelaitoksissa tapahtuvaa käytännön kuntoutustoimintaa sekä valmistella kuntoutuskustannusten korvaamista koskevat ohjeet ETK:n kanssa tehdyn työnjakosopimuksen perusteella. Kustannustenjakoryhmä Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Sari Salonen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta. Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon. Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoalaryhmä, jonka puheenjohtaja on Helena Rapanen (ETK) ja sihteeri Anne Laitinen (ETK). Laskuperusteasiain neuvottelukunta TELAn vuonna 2004 asettama työryhmä. Puheenjohtaja Mikko Karpoja (Eläke-Fennia), sihteeri Jaakko Aho (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkelaitosten yhteisiä kysymyksiä koskevia asioita. Laskuperusteasiain neuvottelukunnan alaryhmänä toimii Kuolevuusperustejaos, jonka tehtävänä on seurata kuolevuuden kehitystä. Puheenjohtaja Erkki Nokelainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja Hannu Sihvonen. 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

19 Laskuperustejaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Mikko Karpoja (Eläke-Fennia), sihteeri Sanna Laakso (Eläke-Fennia), jäsenet työeläkeyhtiöistä, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusyhtiöiden laskuperusteet. Laskuperustejaoksen alaryhminä toimivat: - Analyysijaos: puheenjohtaja Timo Mäkelä (Etera), sihteeri Kaija Reuna (Etera), jäsenet työeläkeyhtiöistä. - Työkyvyttömyysperustejaos: puheenjohtaja Erkki Lindholm (Ilmarinen), sihteeri Mervi Virolainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkeyhtiöistä. ETK:n edustaja Minna Lehmuskero (asiantuntija). Lisäetutoimikunta Puheenjohtaja Aino Lassila (ETK), sihteeri Terhi Virkkunen (ETK). ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä. Osa-aikaeläkeryhmä Puheenjohtaja Minka Hauta-aho (ETK), sihteeri Seija Vehkonen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, Porastosta ja ETK:sta. Työryhmän tehtävänä on selvittää osa-aikaeläkeasioissa eläkelaitoksissa esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä lainmuutoksiksi. Ratkaisujaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Ilkka Käppi (Ilmarinen), sihteeri Susanna Marttila (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista. Asiantuntijat ETK:sta ja Kelasta. ETK:n edustaja Harri Grönlund. Ratkaisujaos on vakuutusyhtiöasiain toimikunnan alajaoksena toimiva keskustelufoorumi, jossa keskustellaan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoimintaan liittyvistä asioista. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 17

20 Sijoitusasiain neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama neuvottelukunta. Puheenjohtaja Esa Swanljung (TELA), sihteeri Matti Leppälä (TELA), jäsenet eläkelaitoksista. Sijoitusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kattavasti työeläkevarojen sijoittamista ja siihen liittyviä asioita sekä valmistella TELAn toimenpiteitä ja kannanottoja sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Sijoitustilastoasiain neuvottelukunta (STAN) Telan hallituksen asettama neuvottelukunta. Puheenjohtaja Veikko Savela (Keskon Eläkekassa), sihteeri Maija Schrall (TELA). Jäsenet eri työeläkeyhtiöistä sekä edustajat Valtion Eläkerahastosta, Kuntien Eläkevakuutuksesta ja Eläkesäätiöyhdistyksestä. Tehtävänä on tuottaa neljännesvuosittain TELAn jäsenlaitosten sijoitusomaisuuden rakennetiedot omaisuuslajeittain ja alueittain. Neuvottelukunta tuottaa myös sijoitusomaisuuden tuotto- ja vakavaraisuustilastot puolivuosittain. TELAn perintäasiain neuvottelukunta Puheenjohtaja Markku Riikonen (Ilmarinen), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet eri eläkelaitoksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata vakuutusmaksujen perintään liittyvän lainsäädännön kehitystä, edesauttaa saatavien tehokasta perintää ja kerätä perintään liittyvää tietoa saatavien määrän kehityksestä. Neuvottelukunta seuraa muiden julkisvelkojien toimintaa ja kehittää yhteistyötä niiden kanssa. Maksujen tehokkaalla perinnällä pyritään myös rajoittamaan epäterveen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja harmaan talouden leviämistä. Tähän liittyen kehitetään yhteistyötä Eläketurvakeskuksen, verottajan ja työsuojeluviranomaisten sekä eri toimialojen etujärjestöjen suuntaan. Perintäasiain neuvottelukunnassa on jäseniä keskenään kilpailevista eläkelaitoksista. Tämän vuoksi toimintatavat sovitetaan sellaisiksi, että ne ovat kaikkien hyväksyttävissä. Tulkintaryhmä Puheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Hanna-Kaisa Öhman (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä ja Porastosta. Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläk elainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista. 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

21 T-ryhmä Puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski (Ilmarinen), sihteeri Erkki Nokelainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. ETK:n edustajat Jukka Rantala, Hannu Uusitalo ja Riitta Korpiluoma. Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat. Tuotonlaskentatyöryhmä Puheenjohtaja Eeva Grannenfelt (Eläke-Fennia), sihteeri Maria Pihlak (Eläke-Fennia), jäsenet eläkelaitoksista ja TELAsta. Tuotonlaskentaryhmän tehtävänä on kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin. TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Perustettu Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Satu Niemi (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa. Työeläkekuntoutuksen neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Esko Matikainen (Kuntien eläkevakuutus), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista. Asiantuntijajäsen Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK ry). Neuvottelukunta vastaa työeläkekuntoutuksen strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Sen tehtävänä on myös seurata kuntoutuksen kenttää ja käytännön kuntoutustoimintaa sekä suunnitella ja johtaa TELAn hallituksen toimeksiannosta toteutettavia projekteja. Työttömyyseläkeryhmä Asetettu kesäkuussa Puheenjohtaja Mari Rehn-Kiukkonen (ETK), sihteeri Terhi Piitulainen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. Työryhmän tehtävänä on selvittää työttömyyseläkkeissä esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä lainmuutoksiksi. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 19

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset

Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset Jaosto esittää mm. Suomen Alfa-kassan perustamista, jolla turvattaisiin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoinen etuus kaikille. Jaoston kaikki

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI

TYÖHYVINVOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011: 4 TYÖHYVINVOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijät Työhyvinvointityöryhmä.

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Vuosikertomus 2007 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s.

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s. Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/08 Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s. 10 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS - ESY RY. Kalevankatu 13, 3.

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

mikä minusta tulee isona? TYÖELÄKE 1 2012 Nuoret valmiina Työeläkkeelle siirryttiin 60,5-vuotiaana

mikä minusta tulee isona? TYÖELÄKE 1 2012 Nuoret valmiina Työeläkkeelle siirryttiin 60,5-vuotiaana mikä minusta tulee isona? TYÖELÄKE 1 2012 Nuoret valmiina töihin Työeläkkeelle siirryttiin 60,5-vuotiaana Pääkirjoitus Työtä ja tykkäämistä Keski-ikäinen, koulutettu ja kantaväestöön kuuluva aikuinen suomalainen

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSEN VALTUUTETTUJEN TOIMINTAKERTOMUS

KANSANELÄKELAITOKSEN VALTUUTETTUJEN TOIMINTAKERTOMUS Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2004 K 7/2005 vp KANSANELÄKELAITOKSEN VALTUUTETTUJEN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HELSINKI 2005 ISSN 0355-4996 Edita Prima Oy, Helsinki 2005 KELAN VALTUUTETUT

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 1/2010 Mihin kuljet työeläkejärjestelmä? s. 2 Tarmo Pukkila: Eläkejärjestelmä ajautuu talouskriisiin s. 5 Finanssikriisi ohi mutta vielä voi tapahtua mitä tahansa! s.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Luovilla aloilla työskentelevien

Luovilla aloilla työskentelevien Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:34 Luovilla aloilla työskentelevien JA MUIDEN ITSENSÄ TYÖLLISTÄVIEN SOSIAALITURVATYÖRYHMÄN RAPORTTI Helsinki 2013 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen

Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen Virtanen, Jere 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen Virtanen Jere Liiketalouden

Lisätiedot