Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät"

Transkriptio

1 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3

2

3 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin Faksi (09) Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn Fax (09) Finnish Centre for Pensions FI Eläketurvakeskus Finland Tel Fax Helsinki 2010 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu)

5 LUKIJALLE Tähän kerran vuodessa ilmestyvään katsaukseen on koottu työeläkejärjestelmään läheisesti liittyviä ajankohtaisia työryhmiä ja kehittämishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jälkeen valmistuneiden työryhmien töiden tuloksia. Sen jälkeen esitellään määräaikaiset ja toistaiseksi työskentelevät työryhmät. Lopuksi on käyty lyhyesti läpi sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevia lainmuutosesityksiä. Työryhmät on luokiteltu ministeriöiden asettamiin tai johtamiin ja eläkejärjestelmän sisäisiin työryhmiin. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista katsauksen päivittämisen helpottamiseksi mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t). Työryhmät esitellään aakkosjärjestyksessä. Käytetyt lyhenteet Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Työeläkevakuuttajat TELA Sosiaali- ja terveysministeriö ETK Kela TELA STM

6

7 SISÄLTÖ 1 Valmistuneet selvitykset... 7 Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmä (STM122:00/2008)... 7 Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) (STM042:00/2007)... 7 Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM110:00/2008)... 8 Työelämäryhmä Määräaikaiset työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Eläkefoorumi (STM030:00/2008) Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) (STM050:00/2007) Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä selvittävä työryhmä (MAASTO-työryhmä) (STM135:00/2008) Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke (MASTO) (STM089:00/2007) Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämiseen tähtäävää työtä koordinoiva työryhmä (VNK014:00/2007) Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM006:00/2007) Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkeotteen koordinointiryhmä (OTEKO) VILMA-ohjetyöryhmä (jatkotyöryhmä) Muut Kelan Eläkeasiain neuvottelukunta Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Toistaiseksi työskentelevät työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät tai työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvät työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Ehtojaos Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) TELA eläketiedotuksen neuvottelukunta Eläkkeensaajien neuvottelukunta Eläkkeiden maksualueen työryhmä Ennakkoperintätyöryhmä EosL:n mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmä Kuntoutusasiain työryhmä Kustannustenjakoryhmä Laskuperusteasiain neuvottelukunta Laskuperustejaos Lisäetutoimikunta Osa-aikaeläkeryhmä Ratkaisujaos Sijoitusasiain neuvottelukunta Sijoitustilastoasiain neuvottelukunta (STAN) TELAn perintäasiain neuvottelukunta Tulkintaryhmä... 18

8 T-ryhmä TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Työeläkekuntoutuksen neuvottelukunta Työttömyyseläkeryhmä Valmiusasiain neuvottelukunta Vapaakirjaryhmä Viestintäasiain neuvottelukunta Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto EU-asiain komitea, valmistelujaosto Kassa- ja säätiöryhmä Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Työeläkejärjestelmän ja KELAN yhteistyöryhmät Eläkepalvelun neuvottelukunta (EPN) JENKKA-työryhmä KAIHO-työryhmä Tietohallinnon työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät TILMO-ryhmä Työeläkejärjestelmän tietohallintoryhmä (THR) Arek Oy:n yhteistyöryhmät Arek-asiakasryhmät MUHA-ryhmä Työeläke.fi Ratkaisupalvelut Vakuutuspalvelut YHELLA-asiakasryhmä Yhteisen eläkkeenlaskentahjelmiston (YHELLA) tukiryhmä Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät Tietojenkäsittelytoimikunta (TKT) EU-tietoliikenteen yhteistyöryhmät EU-eläketietoliikenteen kehittämisryhmä EU:n Tekninen toimikunta Kahdenväliset EU-tietoliikenteen ohjausryhmät STM:n EESSI-ryhmä (kansallinen sosiaaliturvan sähköistämisen koordinointiryhmä) Muut Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) Sosiaali- ja terveysalan tilastoyhteistyöryhmä Vireillä olevia lainmuutoksia Toimivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedonvaihdosta ja sosiaaliturva - järjestelmien yhteensovittamisesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten soveltaminen Yksityisten alojen työeläkelakien säännösten täsmennyksiä ja pieniä muutoksia Selvityksiä tai päätöksiä, joista mahdollisesti seuraa lainmuutoksia työeläkelakeihin Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen Sata-komitean ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi Työeläkeote... 29

9 1 Valmistuneet selvitykset Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmä (STM122:00/2008) STM asetti hankkeen Toimiaika Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Antero Kiviniemi (STM), jäsenet STM:stä, valtiovarainministeriöstä, opetusministeriöstä, kirkkohallituksesta, Akavan kirkollisista ammattiliitoista, Kuntien eläkevakuutuksesta, Kirkon eläkerahastosta, Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL:sta ja ETK:sta. ETK:n edustajina olivat Aino Lassila, Christina Lindell ja Carita Wuorenjuuri. Työryhmän tehtävänä oli yksityisten alojen työeläkejärjestelmää ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmää vertailemalla tehdä arvio niistä toimenpiteistä, jotka tulisi selvittää ja huomioida ennen kuin kirkon eläkejärjestelmä voisi liittyä yksityisen puolen tasausjärjestelmään. Tulokset: Työryhmä päätyi työskentelynsä aikana johtopäätökseen, että sillä ei ole edellytyksiä valmistella tässä vaiheessa luonnosta hallituksen esitykseksi koskien kirkon eläkejärjestelmän muuttamista. Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) (STM042:00/2007) Valtioneuvosto asetti komitean Toimikausi Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Markku Lehto, varapuheenjohtaja Martti Hetemäki (Valtiovarainministeriö), jäsenet ministeriöistä, sosiaalialan organisaatioista ja työmarkkinalaitoksista. Komitean tehtävänä oli hallitusohjelman mukaisesti laatia ehdotus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta laatimalla ehdotus riittävästä perusturvasta, aktiivivaihtoehtoja korostavasta ansioturvasta, kannustavuuden parantamisesta, sosiaaliturvan selkeyttämisestä ja sosiaaliturvan kestävyyden varmistamisesta. Tulokset: Komitean ehdotuksia, jotka ovat edenneet lainsäädännöksi, taikka joiden toteuttamisaikataulusta on erikseen päätetty, ovat mm. takuueläke, indeksisuojan laajennus, perusvähennyksen korotus, kuntoutuspsykoterapian lakisääteistäminen, kuntoutusrahan vähimmäismäärän korottaminen, työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen, osasairauspäiväraha, eläkkeen lepäämään jättäminen, sairauspäivärahan ja opintotuen yhteensovitus, työttömyysturvan ennakkomaksun joustavoittaminen sekä ns. sosiaalitupossa sovitut toimenpiteet koskien työttömyyspäivärahaa, lisäpäiväoikeuksia, vuorotteluvapaan vakinaistamista, muutosturvaa, koulutuspäivärahaa, aikuiskoulutustukea ja prosenttivähennyslakia. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 7

10 Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM110:00/2008) STM asetti työryhmän Toimikausi Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), sihteerit Harri Isokorpi (STM) ja Pekka Paaermaa (STM). Jäsenet sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. STM asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksia yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseksi. Tulokset: Työryhmä ehdottaa, että työeläkelainsäädännön mukaista yrittäjämääritelmää tarkistettaisiin. Johtavassa asemassa työskentelevää osakasta pidettäisiin yrittäjänä, jos hän omistaisi joko yksin vähintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintää 50 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaan tulisi yhdessä perheenjäsenensä kanssa osakkeita omistettaessa itse omistaa vähintää yksi osake. Työttömyysturvalakia tulisi työryhmän ehdotuksen mukaan muuttaa niin, että työttömyysturvaa myönnettäisiin yrittäjän perheenjäsenelle myös sillä perusteella, että työ yrityksessä on vähentynyt yrityksen taloudellisen tilanteen perusteella. Tämä koskisi vain yrityksiä, joissa työskentelee enää yrittäjäperheen jäseniä. Työryhmä ehdottaa yrittäjän työssäoloehdon lyhentämistä palkansaajan työssäoloehtoa vastaavasti 24 kuukaudesta 18 kuukauteen. Myös jälkisuojaa koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi. Yritystoiminnan olennaisuutta arvioitaessa käytettävä eläketulon alaraja tulisi sitoa TyEL-palkkakertoimeen ja tähän eläketulon määrään olisi tehtävä tasokorotus. Lisäksi työryhmä ehdottaa mm., että osittainen hoitoraha ja vuorotteluvapaa tulisivat koskemaan myös yrittäjiä. Työelämäryhmä Puheenjohtaja Jukka Ahtela (EK), jäsenet työmarkkinajärjestöt. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ja pidentää työuria kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tätä koskevat ehdotukset sovittiin valmisteltavaksi kahdessa työryhmässä, eläkeneuvotteluryhmässä ja työelämäryhmässä. Työelämäryhmän loppuraportti, Ehdotuksia työurien pidentämiseksi, julkaistiin Tulokset: Työelämäryhmä esittää toimenpidekokonaisuutta, joka koostuu työkyvyn edistämisestä, työhyvinvoinnin parantamisesta sekä työuran pidentämisestä alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantamisesta koko työuran aikana. Työryhmä katsoo, että toimenpide-esitykset tulee saattaa lopulliseen muotoonsa kuudessa erikseen asetettavassa työryhmässä. Näitä olisivat: Työryhmä työterveyshuollon kehittämistä varten, Työryhmä työkyvyttömyysprosessia ja työterveyshuollon valtakunnallista kattavuutta koskevien esitysten tekemistä varten, Työryhmä eläkejärjestelmään liittyvien esitysten tekemis- 8 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

11 tä varten, Työryhmä työttömien työkyvyn edistämiseksi, Työryhmä ammatillisen koulutuksen keskeyttamisen vähentämiseksi ja työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi sekä Työryhmä työkykyyn, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja työelämätietouteen liittyvien asioiden lisäämiseksi opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin. Työryhmien määräajat päättyisivät Työryhmien käynnistymistä tarkastellaan kesäkuussa Sen jälkeen tarkastellaan vuosina 2014, 2018 ja 2022 sovittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta työurien pidentymiseen, nuorten työelämään kiinnittymiseen sekä työttömyyseläkkeiden alkavuuden ja ikääntyvien työhön osallistumisen kehitykseen. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 9

12 2 Määräaikaiset työryhmät 2.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Eläkefoorumi (STM030:00/2008) STM asetti Eläkefoorumin Toimikausi alkoi ja jatkuu enintään Matti Vanhasen II hallituksen toimikauden loppuun saakka. Puheenjohtaja Liisa Hyssälä, varapuheenjohtaja Paula Risikko, valtioneuvoston muut edustajat Tarja Cronberg ja Stefan Wallin. Eläkefoorumin tehtävänä on seurata ja arvioida eläkeuudistusten tavoitteiden toteutumista, arvioida eläketurvaa ja sen rahoitusta pitkällä tähtäimellä sekä edistää vuoropuhelua eläkeasioissa eri tahojen välillä. Eläkefoorumin tilaisuuksiin kutsutaan edustajat eduskuntapuolueista, julkishallinnosta ja vakuutusalalta, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöistä, tutkimuslaitoksista sekä tietyistä muista organisaatioista. Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) (STM050:00/2007) STM:n asettama neuvottelukunta. Toimikausi on Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), työeläkejärjestelmän edustajat Riitta Korpiluoma (ETK), varajäsen Mikko Pellinen (ETK), Eero Lankia (TELA) ja Anne Lamminpää (Valtiokonttori). Neuvot telu kunta ohjaa, kehittää ja yhteensovittaa viran omais ten, yh teisöjen ja laitos ten yhteistyötä sekä alueellisten kuntoutuksen asia kasyhteis työtoi mikuntien toimin taa. Neuvottelukunnasta saa lisätietoja osoitteesta Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä selvittävä työryhmä (MAASTO-työryhmä) (STM135:00/2008) Työryhmän toimikausi on Puheenjohtaja on Carin Lindqvist-Virtanen (STM), jäsenet STM:stä, sisäasiainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Kelasta, Kuntaliitosta ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Minna Levander. Työryhmän tavoitteena on arvioida sitä, ovatko nykyiset maahanmuuttoa, maastamuuttoa ja sosiaaliturvaoikeuksia koskevat säännökset yhteisvaikutuksiltaan johdonmukaisia ja kansallisia tavoitteita tukevia. Lisäksi ryhmä pohtii onko lainsäädäntöä joiltain osin tarpeen tarkistaa tai täydentää. sekä miten lainsäädäntöä tulisi selkiyttää. 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

13 Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke (MASTO) (STM089:00/2007) STM asetti hankkeen Toimikausi Ohjausryhmän puheenjohtaja Leo Suomaa (STM), varapuheenjohtaja Aino-Inkeri Hansson (STM), pääsihteeri Teija Honkonen (STM), jäsenet työmarkkinajärjestöistä, ministeriöistä sekä sosiaalialan organisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat ETK:sta Raija Gould, jäsen ja Mikko Pellinen, varajäsen, KEVAsta Esko Matikainen, jäsen ja Sirpa Salminen, varajäsen sekä TELAsta Timo Aro, jäsen ja Maarit Gockel, varajäsen. Hankkeen tehtävänä on laatia toimintaohjelma, joka sisältää osahankkeet, toimenpiteet, lainsäädäntömuutokset ja tarvittavan yhteistyön masennuksen varhaisen tunnistamisen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä työssä jatkamisen ja työhön paluun edistämiseksi ja masennuksesta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden välttämiseksi. Osapuolten on toteutettava tämä toimintaohjelma tahoillaan. Hankkeelle on koottu myös korkean tason koordinaatioryhmä eri intressitahojen edustajista, jotka sitoutuvat hankesuunnitelman ja toimintaohjelman toteuttamiseen. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Liisa Hyssälä (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan organisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Jukka Rantala (ETK) ja Esa Swanljung (TELA). Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämiseen tähtäävää työtä koordinoiva työryhmä (VNK014:00/2007) Valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö asettivat työryhmän Toimikausi alkaa ja jatkuu enintään Matti Vanhasen II hallituksen kauden loppuun. Puheenjohtaja Raimo Sailas (Valtiovarainministeriö), jäsenet ministeriöistä, valtioneuvoston kansliasta sekä ja työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöistä. Työryhmän tehtävänä on seurata eri hallinnonaloilla tapahtuvaa työmarkkinoiden kohtaantoongelman lieventämiseen tähtäävää työtä. Työryhmä voi myös itse tehdä aloitteita työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat hallitusryhmien nimeämät edustajat ja työryhmä voi lisäksi kuulla muita asiantuntijoita. Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM006:00/2007) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Morri, sihteerit Sanna Pekkarinen (STM) ja Mervi Takala (ETK), jäsenet ministeriöistä, eläkeläisjärjestöistä sekä julkishallinnon organisaatioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä vanhus- ja eläkeläisasioihin vaikuttavien tahojen välillä sekä edistää vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja, oikeuksia ja kokemuksia koskevan tiedon levittämistä ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 11

14 arvioi vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvan, palvelujen ja muiden elinolojen tulevaa kehitystä, Euroopan unionissa käytävää vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa keskustelua, ikääntymistä, vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä paikallistason vanhus- ja eläkeläisasioita. Neuvottelukunta antaa myös pyydettäessä lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muutkin valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön sille antamat tehtävät. Neuvottelukunta nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 2.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkeotteen koordinointiryhmä (OTEKO) Puheenjohtaja Katri Raatikainen (ETK), sihteeri Minka Hauta-aho (ETK), jäsenet ETK:sta ja TELAsta. Koordinointiryhmän tehtävänä on välittää tietoa työeläkeotteen valmistelua ja kampanjointia koskevien työryhmien työn etenemisestä näille työryhmille sekä ottaa käsiteltäväkseen näiden työryhmien koordinointiryhmälle siirtämiä kysymyksiä. Työryhmän määräaika päättyy VILMA-ohjetyöryhmä (jatkotyöryhmä) Tulkintaryhmä asettaa VILMA-ohjetyöryhmän kevään 2010 aikana. Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. VILMA-ohjetyöryhmä luonnostelee ETK:n soveltamisohjeet työeläkeotteen antavasta eläkelaitoksesta ja muista työeläkeotteeseen liittyvistä säännöksistä sekä TELAn ELNA-ryhmän linjausten pohjalta neuvojan ohjeistuksen. Määräaika päättyy Muut Kelan Eläkeasiain neuvottelukunta Kelan hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Helena Pesola (Kela), sihteeri Marjukka Turunen (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eläkevakuutuksen kehittymistä, edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa sekä tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvistä kysymyksistä. 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

15 Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Matti Ruotanen (ETK), jäsenet työmarkkinajärjestöistä ja työeläkelaitoksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on asettaa yleiset tavoitteet työeläkevakuuttamisen valvonnalle, seurata työeläkelaitosten ja ETK:n suorittamaa valvontaa sekä kehittää työeläkevakuuttamisen valvontaa. Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Markus Palomurto (ETK), sihteeri Mikko Pellinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, eläkesäätiöyhdistyksen sekä yrittäjien edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämis tä koskevissa asioissa. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 13

16 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät 3.1 Työeläkejärjestelmää kehittävät tai työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvät työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Ehtojaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Roope Noronen (Tapiola), sihteeri Katri Paavilainen (Tapiola), jäsenet työeläkelaitoksista. ETK:n edustaja Aino Lassila. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusehtoihin tarvittavat muutokset. Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Sanna Kärki-Ahola (Eläke-Fennia), sihteeri Milla Vainio (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista, Eläkesäätiöyhdistyksestä ja TELAsta. ETK:n edustaja Tarja Härkönen. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeneuvontaan liittyviä asioita ja työeläkejärjestelmän yhteisiä palvelupäiviä. TELA eläketiedotuksen neuvottelukunta Puheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen (TELA), jäsenet työmarkkinajärjestöistä ja Suomen Yrittäjistä sekä Eläketurvakeskuksesta. Neuvottelukunta on asetettu Työeläkevakuuttajat TELAn ja Eläketurvakeskuksen yhteisellä päätöksellä vuonna Vuodesta 2008 neuvottelukunta on ollut TELAn hallituksen asettama. TELA eläketiedotuksen neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa ohjata ja kehittää työeläketiedottamista, joka kohdistuu vakuutettuihin, palkansaajiin ja yrittäjiin. Eläkkeensaajien neuvottelukunta Puheenjohtaja Esa Swanljung (TELA), jäseniin kuuluu kuuden eläkeläisjärjestön (EETU ry:n) toiminnanjohtajat ja edustajat TELAsta. Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2008 TELAn ja suurimpien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimeksi. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käsitellen kulloinkin ajankohtaisia työeläkealaa koskevia asioita. Neuvottelukunta tarjoaa eläkeläisjärjestöille myös mahdollisuuden kertoa niiden piirissä olevista odotuksista työeläkealaa kohtaan. 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

17 Eläkkeiden maksualueen työryhmä Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat vuosi kerrallaan kunkin eläkelaitoksen edustajat. Vuonna 2010 puheenjohtajana ja sihteerinä toimii poikkeuksellisesti ETK:n edustaja. Eläkeyhtiöiden maksuryhmien perustama työryhmä, jossa mukana myös ETK:n edustajia tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, yleensä helmi maaliskuussa ja syys lokakuussa. Työryhmässä käydään läpi muun muassa laki- ja muiden muutosten vaikutusta eläkkeiden maksantaan ja maksujärjestelmien muutoksiin sekä keskustellaan eläkerekistereihin liittyvien tehtävien hoidosta. Ennakkoperintätyöryhmä Puheenjohtaja Anneli Kajas-Pätäri (KEVA), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista. TELAn hallituksen asettama työryhmä, jonka tehtävänä on toimia eläkelaitosten yhteistyöryhmänä eläkkeiden verotukseen sekä ulosottoon liittyvissä asioissa. EosL:n mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä Puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista sekä STM:stä. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä koskevan lain mukaiset erityisperusteet. EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Matti Leppälä (TELA), sihteeri Pirjo Kadenius (TELA), jäsenet jäsenorganisaatioista. ETK:n edustaja Sini Laitinen-Kuikka (asiantuntija). Pysyväisluonteisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä TELAn jäsenten Euroopan unioniin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä yhteisiä kysymyksiä. KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmä Puheenjohtaja Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK ry), sihteeri, projektipäällikkö Sanna Vuohelainen (VKK), jäsenet työeläkelaitoksista. KuntoutuNET-verkkopalvelu on yhteydenpito- ja työväline palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalvelujen tilaajille ja tuottajille. Verkkopalvelulla pyritään kuntoutusasioiden käsittelyn nopeuttamiseen, tiedonsiirron täsmällisyyden parantamiseen ja yhteisen vuoropuhelun kautta tarkoituksenmukaisempiin kuntoutussuunnitelmiin. Tiedonsiirto tapahtuu suojatussa verkkoyhteydessä. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 15

18 KuntoutuNETin omistaa TELA, joka on valtuuttanut VKK:n huolehtimaan KuntoutuNETin operatiivisesta toiminnasta. Ohjausryhmä tarkastelee KuntoutuNETin volyymiä, pohtii kehitystarpeita, perustaa tarvittavat työryhmät, seuraa versiopäivityksien kulkua, valmistelee kustannusten jakoperusteet, valmistelee seuraavan vuoden budjetin ja seuraa kustannuksia. Ohjausryhmän jäseninä ovat palveluntilaajien edustajat. Kuntoutusasiain työryhmä TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK), sihteeri Ulla Ahlgren (TELA) ja jäsenet työeläkelaitoksista. ETK:n edustaja ryhmässä on Janne Pulkkinen (asiantuntija). Ryhmän tehtävänä on seurata työeläkelaitoksissa tapahtuvaa käytännön kuntoutustoimintaa sekä valmistella kuntoutuskustannusten korvaamista koskevat ohjeet ETK:n kanssa tehdyn työnjakosopimuksen perusteella. Kustannustenjakoryhmä Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Sari Salonen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta. Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon. Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoalaryhmä, jonka puheenjohtaja on Helena Rapanen (ETK) ja sihteeri Anne Laitinen (ETK). Laskuperusteasiain neuvottelukunta TELAn vuonna 2004 asettama työryhmä. Puheenjohtaja Mikko Karpoja (Eläke-Fennia), sihteeri Jaakko Aho (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkelaitosten yhteisiä kysymyksiä koskevia asioita. Laskuperusteasiain neuvottelukunnan alaryhmänä toimii Kuolevuusperustejaos, jonka tehtävänä on seurata kuolevuuden kehitystä. Puheenjohtaja Erkki Nokelainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja Hannu Sihvonen. 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

19 Laskuperustejaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Mikko Karpoja (Eläke-Fennia), sihteeri Sanna Laakso (Eläke-Fennia), jäsenet työeläkeyhtiöistä, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusyhtiöiden laskuperusteet. Laskuperustejaoksen alaryhminä toimivat: - Analyysijaos: puheenjohtaja Timo Mäkelä (Etera), sihteeri Kaija Reuna (Etera), jäsenet työeläkeyhtiöistä. - Työkyvyttömyysperustejaos: puheenjohtaja Erkki Lindholm (Ilmarinen), sihteeri Mervi Virolainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkeyhtiöistä. ETK:n edustaja Minna Lehmuskero (asiantuntija). Lisäetutoimikunta Puheenjohtaja Aino Lassila (ETK), sihteeri Terhi Virkkunen (ETK). ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä. Osa-aikaeläkeryhmä Puheenjohtaja Minka Hauta-aho (ETK), sihteeri Seija Vehkonen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, Porastosta ja ETK:sta. Työryhmän tehtävänä on selvittää osa-aikaeläkeasioissa eläkelaitoksissa esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä lainmuutoksiksi. Ratkaisujaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Ilkka Käppi (Ilmarinen), sihteeri Susanna Marttila (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista. Asiantuntijat ETK:sta ja Kelasta. ETK:n edustaja Harri Grönlund. Ratkaisujaos on vakuutusyhtiöasiain toimikunnan alajaoksena toimiva keskustelufoorumi, jossa keskustellaan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoimintaan liittyvistä asioista. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 17

20 Sijoitusasiain neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama neuvottelukunta. Puheenjohtaja Esa Swanljung (TELA), sihteeri Matti Leppälä (TELA), jäsenet eläkelaitoksista. Sijoitusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kattavasti työeläkevarojen sijoittamista ja siihen liittyviä asioita sekä valmistella TELAn toimenpiteitä ja kannanottoja sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Sijoitustilastoasiain neuvottelukunta (STAN) Telan hallituksen asettama neuvottelukunta. Puheenjohtaja Veikko Savela (Keskon Eläkekassa), sihteeri Maija Schrall (TELA). Jäsenet eri työeläkeyhtiöistä sekä edustajat Valtion Eläkerahastosta, Kuntien Eläkevakuutuksesta ja Eläkesäätiöyhdistyksestä. Tehtävänä on tuottaa neljännesvuosittain TELAn jäsenlaitosten sijoitusomaisuuden rakennetiedot omaisuuslajeittain ja alueittain. Neuvottelukunta tuottaa myös sijoitusomaisuuden tuotto- ja vakavaraisuustilastot puolivuosittain. TELAn perintäasiain neuvottelukunta Puheenjohtaja Markku Riikonen (Ilmarinen), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet eri eläkelaitoksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata vakuutusmaksujen perintään liittyvän lainsäädännön kehitystä, edesauttaa saatavien tehokasta perintää ja kerätä perintään liittyvää tietoa saatavien määrän kehityksestä. Neuvottelukunta seuraa muiden julkisvelkojien toimintaa ja kehittää yhteistyötä niiden kanssa. Maksujen tehokkaalla perinnällä pyritään myös rajoittamaan epäterveen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja harmaan talouden leviämistä. Tähän liittyen kehitetään yhteistyötä Eläketurvakeskuksen, verottajan ja työsuojeluviranomaisten sekä eri toimialojen etujärjestöjen suuntaan. Perintäasiain neuvottelukunnassa on jäseniä keskenään kilpailevista eläkelaitoksista. Tämän vuoksi toimintatavat sovitetaan sellaisiksi, että ne ovat kaikkien hyväksyttävissä. Tulkintaryhmä Puheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Hanna-Kaisa Öhman (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä ja Porastosta. Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläk elainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista. 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

21 T-ryhmä Puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski (Ilmarinen), sihteeri Erkki Nokelainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. ETK:n edustajat Jukka Rantala, Hannu Uusitalo ja Riitta Korpiluoma. Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat. Tuotonlaskentatyöryhmä Puheenjohtaja Eeva Grannenfelt (Eläke-Fennia), sihteeri Maria Pihlak (Eläke-Fennia), jäsenet eläkelaitoksista ja TELAsta. Tuotonlaskentaryhmän tehtävänä on kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin. TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Perustettu Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Satu Niemi (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa. Työeläkekuntoutuksen neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Esko Matikainen (Kuntien eläkevakuutus), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista. Asiantuntijajäsen Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK ry). Neuvottelukunta vastaa työeläkekuntoutuksen strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Sen tehtävänä on myös seurata kuntoutuksen kenttää ja käytännön kuntoutustoimintaa sekä suunnitella ja johtaa TELAn hallituksen toimeksiannosta toteutettavia projekteja. Työttömyyseläkeryhmä Asetettu kesäkuussa Puheenjohtaja Mari Rehn-Kiukkonen (ETK), sihteeri Terhi Piitulainen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. Työryhmän tehtävänä on selvittää työttömyyseläkkeissä esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä lainmuutoksiksi. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 19

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät Irma Kortesoja ja Marianne Raassina Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:3 Irma Kortesoja ja Marianne Raassina Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä HE 130/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous 14.4.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävät Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2011-00017 VAO Alaviuhkola Katriina 18.01.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, erinäiset muutokset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 21.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 (11) KESKI-UUDENMAAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Keski-Uudenmaan työvoiman palvelukeskus tarjoaa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 MAASTOJUOKSU LYHYET MATKAT 6.5.2003 PALOHEINÄSSÄ Miehet Yleinen 5,6 km 1. Jari Partanen Tieto-Tapiola 20.38,0 Miehet 40 vuotta 5,6 km 1. Reijo Niemi Pohjolan Systeemipalvelu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot