Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät"

Transkriptio

1 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3

2

3 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin Faksi (09) Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn Fax (09) Finnish Centre for Pensions FI Eläketurvakeskus Finland Tel Fax Helsinki 2010 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu)

5 LUKIJALLE Tähän kerran vuodessa ilmestyvään katsaukseen on koottu työeläkejärjestelmään läheisesti liittyviä ajankohtaisia työryhmiä ja kehittämishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jälkeen valmistuneiden työryhmien töiden tuloksia. Sen jälkeen esitellään määräaikaiset ja toistaiseksi työskentelevät työryhmät. Lopuksi on käyty lyhyesti läpi sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevia lainmuutosesityksiä. Työryhmät on luokiteltu ministeriöiden asettamiin tai johtamiin ja eläkejärjestelmän sisäisiin työryhmiin. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista katsauksen päivittämisen helpottamiseksi mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t). Työryhmät esitellään aakkosjärjestyksessä. Käytetyt lyhenteet Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Työeläkevakuuttajat TELA Sosiaali- ja terveysministeriö ETK Kela TELA STM

6

7 SISÄLTÖ 1 Valmistuneet selvitykset... 7 Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmä (STM122:00/2008)... 7 Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) (STM042:00/2007)... 7 Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM110:00/2008)... 8 Työelämäryhmä Määräaikaiset työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Eläkefoorumi (STM030:00/2008) Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) (STM050:00/2007) Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä selvittävä työryhmä (MAASTO-työryhmä) (STM135:00/2008) Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke (MASTO) (STM089:00/2007) Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämiseen tähtäävää työtä koordinoiva työryhmä (VNK014:00/2007) Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM006:00/2007) Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkeotteen koordinointiryhmä (OTEKO) VILMA-ohjetyöryhmä (jatkotyöryhmä) Muut Kelan Eläkeasiain neuvottelukunta Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Toistaiseksi työskentelevät työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät tai työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvät työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Ehtojaos Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) TELA eläketiedotuksen neuvottelukunta Eläkkeensaajien neuvottelukunta Eläkkeiden maksualueen työryhmä Ennakkoperintätyöryhmä EosL:n mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmä Kuntoutusasiain työryhmä Kustannustenjakoryhmä Laskuperusteasiain neuvottelukunta Laskuperustejaos Lisäetutoimikunta Osa-aikaeläkeryhmä Ratkaisujaos Sijoitusasiain neuvottelukunta Sijoitustilastoasiain neuvottelukunta (STAN) TELAn perintäasiain neuvottelukunta Tulkintaryhmä... 18

8 T-ryhmä TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Työeläkekuntoutuksen neuvottelukunta Työttömyyseläkeryhmä Valmiusasiain neuvottelukunta Vapaakirjaryhmä Viestintäasiain neuvottelukunta Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto EU-asiain komitea, valmistelujaosto Kassa- ja säätiöryhmä Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Työeläkejärjestelmän ja KELAN yhteistyöryhmät Eläkepalvelun neuvottelukunta (EPN) JENKKA-työryhmä KAIHO-työryhmä Tietohallinnon työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät TILMO-ryhmä Työeläkejärjestelmän tietohallintoryhmä (THR) Arek Oy:n yhteistyöryhmät Arek-asiakasryhmät MUHA-ryhmä Työeläke.fi Ratkaisupalvelut Vakuutuspalvelut YHELLA-asiakasryhmä Yhteisen eläkkeenlaskentahjelmiston (YHELLA) tukiryhmä Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät Tietojenkäsittelytoimikunta (TKT) EU-tietoliikenteen yhteistyöryhmät EU-eläketietoliikenteen kehittämisryhmä EU:n Tekninen toimikunta Kahdenväliset EU-tietoliikenteen ohjausryhmät STM:n EESSI-ryhmä (kansallinen sosiaaliturvan sähköistämisen koordinointiryhmä) Muut Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) Sosiaali- ja terveysalan tilastoyhteistyöryhmä Vireillä olevia lainmuutoksia Toimivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedonvaihdosta ja sosiaaliturva - järjestelmien yhteensovittamisesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten soveltaminen Yksityisten alojen työeläkelakien säännösten täsmennyksiä ja pieniä muutoksia Selvityksiä tai päätöksiä, joista mahdollisesti seuraa lainmuutoksia työeläkelakeihin Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen Sata-komitean ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi Työeläkeote... 29

9 1 Valmistuneet selvitykset Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmä (STM122:00/2008) STM asetti hankkeen Toimiaika Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Antero Kiviniemi (STM), jäsenet STM:stä, valtiovarainministeriöstä, opetusministeriöstä, kirkkohallituksesta, Akavan kirkollisista ammattiliitoista, Kuntien eläkevakuutuksesta, Kirkon eläkerahastosta, Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL:sta ja ETK:sta. ETK:n edustajina olivat Aino Lassila, Christina Lindell ja Carita Wuorenjuuri. Työryhmän tehtävänä oli yksityisten alojen työeläkejärjestelmää ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmää vertailemalla tehdä arvio niistä toimenpiteistä, jotka tulisi selvittää ja huomioida ennen kuin kirkon eläkejärjestelmä voisi liittyä yksityisen puolen tasausjärjestelmään. Tulokset: Työryhmä päätyi työskentelynsä aikana johtopäätökseen, että sillä ei ole edellytyksiä valmistella tässä vaiheessa luonnosta hallituksen esitykseksi koskien kirkon eläkejärjestelmän muuttamista. Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) (STM042:00/2007) Valtioneuvosto asetti komitean Toimikausi Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Markku Lehto, varapuheenjohtaja Martti Hetemäki (Valtiovarainministeriö), jäsenet ministeriöistä, sosiaalialan organisaatioista ja työmarkkinalaitoksista. Komitean tehtävänä oli hallitusohjelman mukaisesti laatia ehdotus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta laatimalla ehdotus riittävästä perusturvasta, aktiivivaihtoehtoja korostavasta ansioturvasta, kannustavuuden parantamisesta, sosiaaliturvan selkeyttämisestä ja sosiaaliturvan kestävyyden varmistamisesta. Tulokset: Komitean ehdotuksia, jotka ovat edenneet lainsäädännöksi, taikka joiden toteuttamisaikataulusta on erikseen päätetty, ovat mm. takuueläke, indeksisuojan laajennus, perusvähennyksen korotus, kuntoutuspsykoterapian lakisääteistäminen, kuntoutusrahan vähimmäismäärän korottaminen, työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen, osasairauspäiväraha, eläkkeen lepäämään jättäminen, sairauspäivärahan ja opintotuen yhteensovitus, työttömyysturvan ennakkomaksun joustavoittaminen sekä ns. sosiaalitupossa sovitut toimenpiteet koskien työttömyyspäivärahaa, lisäpäiväoikeuksia, vuorotteluvapaan vakinaistamista, muutosturvaa, koulutuspäivärahaa, aikuiskoulutustukea ja prosenttivähennyslakia. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 7

10 Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM110:00/2008) STM asetti työryhmän Toimikausi Hankkeen raportti julkaistiin Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), sihteerit Harri Isokorpi (STM) ja Pekka Paaermaa (STM). Jäsenet sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. STM asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksia yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseksi. Tulokset: Työryhmä ehdottaa, että työeläkelainsäädännön mukaista yrittäjämääritelmää tarkistettaisiin. Johtavassa asemassa työskentelevää osakasta pidettäisiin yrittäjänä, jos hän omistaisi joko yksin vähintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintää 50 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaan tulisi yhdessä perheenjäsenensä kanssa osakkeita omistettaessa itse omistaa vähintää yksi osake. Työttömyysturvalakia tulisi työryhmän ehdotuksen mukaan muuttaa niin, että työttömyysturvaa myönnettäisiin yrittäjän perheenjäsenelle myös sillä perusteella, että työ yrityksessä on vähentynyt yrityksen taloudellisen tilanteen perusteella. Tämä koskisi vain yrityksiä, joissa työskentelee enää yrittäjäperheen jäseniä. Työryhmä ehdottaa yrittäjän työssäoloehdon lyhentämistä palkansaajan työssäoloehtoa vastaavasti 24 kuukaudesta 18 kuukauteen. Myös jälkisuojaa koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi. Yritystoiminnan olennaisuutta arvioitaessa käytettävä eläketulon alaraja tulisi sitoa TyEL-palkkakertoimeen ja tähän eläketulon määrään olisi tehtävä tasokorotus. Lisäksi työryhmä ehdottaa mm., että osittainen hoitoraha ja vuorotteluvapaa tulisivat koskemaan myös yrittäjiä. Työelämäryhmä Puheenjohtaja Jukka Ahtela (EK), jäsenet työmarkkinajärjestöt. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ja pidentää työuria kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tätä koskevat ehdotukset sovittiin valmisteltavaksi kahdessa työryhmässä, eläkeneuvotteluryhmässä ja työelämäryhmässä. Työelämäryhmän loppuraportti, Ehdotuksia työurien pidentämiseksi, julkaistiin Tulokset: Työelämäryhmä esittää toimenpidekokonaisuutta, joka koostuu työkyvyn edistämisestä, työhyvinvoinnin parantamisesta sekä työuran pidentämisestä alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantamisesta koko työuran aikana. Työryhmä katsoo, että toimenpide-esitykset tulee saattaa lopulliseen muotoonsa kuudessa erikseen asetettavassa työryhmässä. Näitä olisivat: Työryhmä työterveyshuollon kehittämistä varten, Työryhmä työkyvyttömyysprosessia ja työterveyshuollon valtakunnallista kattavuutta koskevien esitysten tekemistä varten, Työryhmä eläkejärjestelmään liittyvien esitysten tekemis- 8 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

11 tä varten, Työryhmä työttömien työkyvyn edistämiseksi, Työryhmä ammatillisen koulutuksen keskeyttamisen vähentämiseksi ja työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi sekä Työryhmä työkykyyn, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja työelämätietouteen liittyvien asioiden lisäämiseksi opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin. Työryhmien määräajat päättyisivät Työryhmien käynnistymistä tarkastellaan kesäkuussa Sen jälkeen tarkastellaan vuosina 2014, 2018 ja 2022 sovittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta työurien pidentymiseen, nuorten työelämään kiinnittymiseen sekä työttömyyseläkkeiden alkavuuden ja ikääntyvien työhön osallistumisen kehitykseen. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 9

12 2 Määräaikaiset työryhmät 2.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Eläkefoorumi (STM030:00/2008) STM asetti Eläkefoorumin Toimikausi alkoi ja jatkuu enintään Matti Vanhasen II hallituksen toimikauden loppuun saakka. Puheenjohtaja Liisa Hyssälä, varapuheenjohtaja Paula Risikko, valtioneuvoston muut edustajat Tarja Cronberg ja Stefan Wallin. Eläkefoorumin tehtävänä on seurata ja arvioida eläkeuudistusten tavoitteiden toteutumista, arvioida eläketurvaa ja sen rahoitusta pitkällä tähtäimellä sekä edistää vuoropuhelua eläkeasioissa eri tahojen välillä. Eläkefoorumin tilaisuuksiin kutsutaan edustajat eduskuntapuolueista, julkishallinnosta ja vakuutusalalta, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöistä, tutkimuslaitoksista sekä tietyistä muista organisaatioista. Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) (STM050:00/2007) STM:n asettama neuvottelukunta. Toimikausi on Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), työeläkejärjestelmän edustajat Riitta Korpiluoma (ETK), varajäsen Mikko Pellinen (ETK), Eero Lankia (TELA) ja Anne Lamminpää (Valtiokonttori). Neuvot telu kunta ohjaa, kehittää ja yhteensovittaa viran omais ten, yh teisöjen ja laitos ten yhteistyötä sekä alueellisten kuntoutuksen asia kasyhteis työtoi mikuntien toimin taa. Neuvottelukunnasta saa lisätietoja osoitteesta Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä selvittävä työryhmä (MAASTO-työryhmä) (STM135:00/2008) Työryhmän toimikausi on Puheenjohtaja on Carin Lindqvist-Virtanen (STM), jäsenet STM:stä, sisäasiainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Kelasta, Kuntaliitosta ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Minna Levander. Työryhmän tavoitteena on arvioida sitä, ovatko nykyiset maahanmuuttoa, maastamuuttoa ja sosiaaliturvaoikeuksia koskevat säännökset yhteisvaikutuksiltaan johdonmukaisia ja kansallisia tavoitteita tukevia. Lisäksi ryhmä pohtii onko lainsäädäntöä joiltain osin tarpeen tarkistaa tai täydentää. sekä miten lainsäädäntöä tulisi selkiyttää. 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

13 Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke (MASTO) (STM089:00/2007) STM asetti hankkeen Toimikausi Ohjausryhmän puheenjohtaja Leo Suomaa (STM), varapuheenjohtaja Aino-Inkeri Hansson (STM), pääsihteeri Teija Honkonen (STM), jäsenet työmarkkinajärjestöistä, ministeriöistä sekä sosiaalialan organisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat ETK:sta Raija Gould, jäsen ja Mikko Pellinen, varajäsen, KEVAsta Esko Matikainen, jäsen ja Sirpa Salminen, varajäsen sekä TELAsta Timo Aro, jäsen ja Maarit Gockel, varajäsen. Hankkeen tehtävänä on laatia toimintaohjelma, joka sisältää osahankkeet, toimenpiteet, lainsäädäntömuutokset ja tarvittavan yhteistyön masennuksen varhaisen tunnistamisen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä työssä jatkamisen ja työhön paluun edistämiseksi ja masennuksesta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden välttämiseksi. Osapuolten on toteutettava tämä toimintaohjelma tahoillaan. Hankkeelle on koottu myös korkean tason koordinaatioryhmä eri intressitahojen edustajista, jotka sitoutuvat hankesuunnitelman ja toimintaohjelman toteuttamiseen. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Liisa Hyssälä (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan organisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Jukka Rantala (ETK) ja Esa Swanljung (TELA). Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämiseen tähtäävää työtä koordinoiva työryhmä (VNK014:00/2007) Valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö asettivat työryhmän Toimikausi alkaa ja jatkuu enintään Matti Vanhasen II hallituksen kauden loppuun. Puheenjohtaja Raimo Sailas (Valtiovarainministeriö), jäsenet ministeriöistä, valtioneuvoston kansliasta sekä ja työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöistä. Työryhmän tehtävänä on seurata eri hallinnonaloilla tapahtuvaa työmarkkinoiden kohtaantoongelman lieventämiseen tähtäävää työtä. Työryhmä voi myös itse tehdä aloitteita työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat hallitusryhmien nimeämät edustajat ja työryhmä voi lisäksi kuulla muita asiantuntijoita. Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM006:00/2007) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Morri, sihteerit Sanna Pekkarinen (STM) ja Mervi Takala (ETK), jäsenet ministeriöistä, eläkeläisjärjestöistä sekä julkishallinnon organisaatioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä vanhus- ja eläkeläisasioihin vaikuttavien tahojen välillä sekä edistää vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja, oikeuksia ja kokemuksia koskevan tiedon levittämistä ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 11

14 arvioi vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvan, palvelujen ja muiden elinolojen tulevaa kehitystä, Euroopan unionissa käytävää vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa keskustelua, ikääntymistä, vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä paikallistason vanhus- ja eläkeläisasioita. Neuvottelukunta antaa myös pyydettäessä lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muutkin valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön sille antamat tehtävät. Neuvottelukunta nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 2.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkeotteen koordinointiryhmä (OTEKO) Puheenjohtaja Katri Raatikainen (ETK), sihteeri Minka Hauta-aho (ETK), jäsenet ETK:sta ja TELAsta. Koordinointiryhmän tehtävänä on välittää tietoa työeläkeotteen valmistelua ja kampanjointia koskevien työryhmien työn etenemisestä näille työryhmille sekä ottaa käsiteltäväkseen näiden työryhmien koordinointiryhmälle siirtämiä kysymyksiä. Työryhmän määräaika päättyy VILMA-ohjetyöryhmä (jatkotyöryhmä) Tulkintaryhmä asettaa VILMA-ohjetyöryhmän kevään 2010 aikana. Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. VILMA-ohjetyöryhmä luonnostelee ETK:n soveltamisohjeet työeläkeotteen antavasta eläkelaitoksesta ja muista työeläkeotteeseen liittyvistä säännöksistä sekä TELAn ELNA-ryhmän linjausten pohjalta neuvojan ohjeistuksen. Määräaika päättyy Muut Kelan Eläkeasiain neuvottelukunta Kelan hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Helena Pesola (Kela), sihteeri Marjukka Turunen (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eläkevakuutuksen kehittymistä, edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa sekä tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvistä kysymyksistä. 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

15 Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Matti Ruotanen (ETK), jäsenet työmarkkinajärjestöistä ja työeläkelaitoksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on asettaa yleiset tavoitteet työeläkevakuuttamisen valvonnalle, seurata työeläkelaitosten ja ETK:n suorittamaa valvontaa sekä kehittää työeläkevakuuttamisen valvontaa. Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Markus Palomurto (ETK), sihteeri Mikko Pellinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, eläkesäätiöyhdistyksen sekä yrittäjien edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämis tä koskevissa asioissa. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 13

16 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät 3.1 Työeläkejärjestelmää kehittävät tai työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvät työryhmät Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Ehtojaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Roope Noronen (Tapiola), sihteeri Katri Paavilainen (Tapiola), jäsenet työeläkelaitoksista. ETK:n edustaja Aino Lassila. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusehtoihin tarvittavat muutokset. Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Sanna Kärki-Ahola (Eläke-Fennia), sihteeri Milla Vainio (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista, Eläkesäätiöyhdistyksestä ja TELAsta. ETK:n edustaja Tarja Härkönen. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeneuvontaan liittyviä asioita ja työeläkejärjestelmän yhteisiä palvelupäiviä. TELA eläketiedotuksen neuvottelukunta Puheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen (TELA), jäsenet työmarkkinajärjestöistä ja Suomen Yrittäjistä sekä Eläketurvakeskuksesta. Neuvottelukunta on asetettu Työeläkevakuuttajat TELAn ja Eläketurvakeskuksen yhteisellä päätöksellä vuonna Vuodesta 2008 neuvottelukunta on ollut TELAn hallituksen asettama. TELA eläketiedotuksen neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa ohjata ja kehittää työeläketiedottamista, joka kohdistuu vakuutettuihin, palkansaajiin ja yrittäjiin. Eläkkeensaajien neuvottelukunta Puheenjohtaja Esa Swanljung (TELA), jäseniin kuuluu kuuden eläkeläisjärjestön (EETU ry:n) toiminnanjohtajat ja edustajat TELAsta. Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2008 TELAn ja suurimpien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimeksi. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käsitellen kulloinkin ajankohtaisia työeläkealaa koskevia asioita. Neuvottelukunta tarjoaa eläkeläisjärjestöille myös mahdollisuuden kertoa niiden piirissä olevista odotuksista työeläkealaa kohtaan. 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

17 Eläkkeiden maksualueen työryhmä Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat vuosi kerrallaan kunkin eläkelaitoksen edustajat. Vuonna 2010 puheenjohtajana ja sihteerinä toimii poikkeuksellisesti ETK:n edustaja. Eläkeyhtiöiden maksuryhmien perustama työryhmä, jossa mukana myös ETK:n edustajia tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, yleensä helmi maaliskuussa ja syys lokakuussa. Työryhmässä käydään läpi muun muassa laki- ja muiden muutosten vaikutusta eläkkeiden maksantaan ja maksujärjestelmien muutoksiin sekä keskustellaan eläkerekistereihin liittyvien tehtävien hoidosta. Ennakkoperintätyöryhmä Puheenjohtaja Anneli Kajas-Pätäri (KEVA), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista. TELAn hallituksen asettama työryhmä, jonka tehtävänä on toimia eläkelaitosten yhteistyöryhmänä eläkkeiden verotukseen sekä ulosottoon liittyvissä asioissa. EosL:n mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä Puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista sekä STM:stä. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä koskevan lain mukaiset erityisperusteet. EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Matti Leppälä (TELA), sihteeri Pirjo Kadenius (TELA), jäsenet jäsenorganisaatioista. ETK:n edustaja Sini Laitinen-Kuikka (asiantuntija). Pysyväisluonteisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä TELAn jäsenten Euroopan unioniin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä yhteisiä kysymyksiä. KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmä Puheenjohtaja Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK ry), sihteeri, projektipäällikkö Sanna Vuohelainen (VKK), jäsenet työeläkelaitoksista. KuntoutuNET-verkkopalvelu on yhteydenpito- ja työväline palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalvelujen tilaajille ja tuottajille. Verkkopalvelulla pyritään kuntoutusasioiden käsittelyn nopeuttamiseen, tiedonsiirron täsmällisyyden parantamiseen ja yhteisen vuoropuhelun kautta tarkoituksenmukaisempiin kuntoutussuunnitelmiin. Tiedonsiirto tapahtuu suojatussa verkkoyhteydessä. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 15

18 KuntoutuNETin omistaa TELA, joka on valtuuttanut VKK:n huolehtimaan KuntoutuNETin operatiivisesta toiminnasta. Ohjausryhmä tarkastelee KuntoutuNETin volyymiä, pohtii kehitystarpeita, perustaa tarvittavat työryhmät, seuraa versiopäivityksien kulkua, valmistelee kustannusten jakoperusteet, valmistelee seuraavan vuoden budjetin ja seuraa kustannuksia. Ohjausryhmän jäseninä ovat palveluntilaajien edustajat. Kuntoutusasiain työryhmä TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK), sihteeri Ulla Ahlgren (TELA) ja jäsenet työeläkelaitoksista. ETK:n edustaja ryhmässä on Janne Pulkkinen (asiantuntija). Ryhmän tehtävänä on seurata työeläkelaitoksissa tapahtuvaa käytännön kuntoutustoimintaa sekä valmistella kuntoutuskustannusten korvaamista koskevat ohjeet ETK:n kanssa tehdyn työnjakosopimuksen perusteella. Kustannustenjakoryhmä Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Sari Salonen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta. Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon. Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoalaryhmä, jonka puheenjohtaja on Helena Rapanen (ETK) ja sihteeri Anne Laitinen (ETK). Laskuperusteasiain neuvottelukunta TELAn vuonna 2004 asettama työryhmä. Puheenjohtaja Mikko Karpoja (Eläke-Fennia), sihteeri Jaakko Aho (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkelaitosten yhteisiä kysymyksiä koskevia asioita. Laskuperusteasiain neuvottelukunnan alaryhmänä toimii Kuolevuusperustejaos, jonka tehtävänä on seurata kuolevuuden kehitystä. Puheenjohtaja Erkki Nokelainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja Hannu Sihvonen. 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

19 Laskuperustejaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Mikko Karpoja (Eläke-Fennia), sihteeri Sanna Laakso (Eläke-Fennia), jäsenet työeläkeyhtiöistä, pysyvät asiantuntijat STM:stä ja ETK:sta. ETK:n edustaja on Christina Lindell. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusyhtiöiden laskuperusteet. Laskuperustejaoksen alaryhminä toimivat: - Analyysijaos: puheenjohtaja Timo Mäkelä (Etera), sihteeri Kaija Reuna (Etera), jäsenet työeläkeyhtiöistä. - Työkyvyttömyysperustejaos: puheenjohtaja Erkki Lindholm (Ilmarinen), sihteeri Mervi Virolainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkeyhtiöistä. ETK:n edustaja Minna Lehmuskero (asiantuntija). Lisäetutoimikunta Puheenjohtaja Aino Lassila (ETK), sihteeri Terhi Virkkunen (ETK). ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä. Osa-aikaeläkeryhmä Puheenjohtaja Minka Hauta-aho (ETK), sihteeri Seija Vehkonen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, Porastosta ja ETK:sta. Työryhmän tehtävänä on selvittää osa-aikaeläkeasioissa eläkelaitoksissa esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä lainmuutoksiksi. Ratkaisujaos TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Ilkka Käppi (Ilmarinen), sihteeri Susanna Marttila (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista. Asiantuntijat ETK:sta ja Kelasta. ETK:n edustaja Harri Grönlund. Ratkaisujaos on vakuutusyhtiöasiain toimikunnan alajaoksena toimiva keskustelufoorumi, jossa keskustellaan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoimintaan liittyvistä asioista. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 17

20 Sijoitusasiain neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama neuvottelukunta. Puheenjohtaja Esa Swanljung (TELA), sihteeri Matti Leppälä (TELA), jäsenet eläkelaitoksista. Sijoitusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kattavasti työeläkevarojen sijoittamista ja siihen liittyviä asioita sekä valmistella TELAn toimenpiteitä ja kannanottoja sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Sijoitustilastoasiain neuvottelukunta (STAN) Telan hallituksen asettama neuvottelukunta. Puheenjohtaja Veikko Savela (Keskon Eläkekassa), sihteeri Maija Schrall (TELA). Jäsenet eri työeläkeyhtiöistä sekä edustajat Valtion Eläkerahastosta, Kuntien Eläkevakuutuksesta ja Eläkesäätiöyhdistyksestä. Tehtävänä on tuottaa neljännesvuosittain TELAn jäsenlaitosten sijoitusomaisuuden rakennetiedot omaisuuslajeittain ja alueittain. Neuvottelukunta tuottaa myös sijoitusomaisuuden tuotto- ja vakavaraisuustilastot puolivuosittain. TELAn perintäasiain neuvottelukunta Puheenjohtaja Markku Riikonen (Ilmarinen), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet eri eläkelaitoksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata vakuutusmaksujen perintään liittyvän lainsäädännön kehitystä, edesauttaa saatavien tehokasta perintää ja kerätä perintään liittyvää tietoa saatavien määrän kehityksestä. Neuvottelukunta seuraa muiden julkisvelkojien toimintaa ja kehittää yhteistyötä niiden kanssa. Maksujen tehokkaalla perinnällä pyritään myös rajoittamaan epäterveen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja harmaan talouden leviämistä. Tähän liittyen kehitetään yhteistyötä Eläketurvakeskuksen, verottajan ja työsuojeluviranomaisten sekä eri toimialojen etujärjestöjen suuntaan. Perintäasiain neuvottelukunnassa on jäseniä keskenään kilpailevista eläkelaitoksista. Tämän vuoksi toimintatavat sovitetaan sellaisiksi, että ne ovat kaikkien hyväksyttävissä. Tulkintaryhmä Puheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Hanna-Kaisa Öhman (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä ja Porastosta. Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläk elainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista. 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

21 T-ryhmä Puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski (Ilmarinen), sihteeri Erkki Nokelainen (Ilmarinen), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. ETK:n edustajat Jukka Rantala, Hannu Uusitalo ja Riitta Korpiluoma. Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat. Tuotonlaskentatyöryhmä Puheenjohtaja Eeva Grannenfelt (Eläke-Fennia), sihteeri Maria Pihlak (Eläke-Fennia), jäsenet eläkelaitoksista ja TELAsta. Tuotonlaskentaryhmän tehtävänä on kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin. TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Perustettu Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Satu Niemi (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa. Työeläkekuntoutuksen neuvottelukunta TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Esko Matikainen (Kuntien eläkevakuutus), sihteeri Eero Lankia (TELA), jäsenet työeläkelaitoksista. Asiantuntijajäsen Juha Mikkola (Vakuutuskuntoutus VKK ry). Neuvottelukunta vastaa työeläkekuntoutuksen strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Sen tehtävänä on myös seurata kuntoutuksen kenttää ja käytännön kuntoutustoimintaa sekä suunnitella ja johtaa TELAn hallituksen toimeksiannosta toteutettavia projekteja. Työttömyyseläkeryhmä Asetettu kesäkuussa Puheenjohtaja Mari Rehn-Kiukkonen (ETK), sihteeri Terhi Piitulainen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta. Työryhmän tehtävänä on selvittää työttömyyseläkkeissä esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä lainmuutoksiksi. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 19

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät Irma Kortesoja ja Marianne Raassina Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:3 Irma Kortesoja ja Marianne Raassina Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät

Lisätiedot

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:2 Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

Yhteistoiminta sähköisen palvelun tuottavuusvaikutusten edellytyksenä. Bo Lundqvist Eläketurvakeskus 22.9.2005

Yhteistoiminta sähköisen palvelun tuottavuusvaikutusten edellytyksenä. Bo Lundqvist Eläketurvakeskus 22.9.2005 Yhteistoiminta sähköisen palvelun tuottavuusvaikutusten edellytyksenä Bo Lundqvist Eläketurvakeskus Toiminta-ajatus 2 - eläketurvaa yhteistyössä - Eläketurvakeskus on yksityisten alojen työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä HE 130/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työurien pidentäminen

Työurien pidentäminen Lisää tähän otsikko Työurien pidentäminen EK päivä 24. 3. 2010 Oulun Yliopisto Kari Kaukinen Ylilääkäri 2 Ikääntyneiden huoltosuhde vuosina 2010, 2025 ja 2050 nykyisissä EU-maissa 65 vuotta täyttäneiden

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO

TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO Asiantuntevia, mutkattomia ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Tilastopuoli on Suomessa omaa luokkaansa. Luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Asiakastyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh.

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. Ajankohtaista työeläkkeistä Julia, Turku SAK 29.10.2011 Työeläkevakuuttajat TELA Lea Ala-Mononen tiedottaja Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. 010 680 6700 e-mail: elaketiedotus@tela.fi 2011 Mikä TELAn

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Perustietoa Kevasta 2014

Perustietoa Kevasta 2014 Perustietoa Kevasta 2014 Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa ja työelämää Tehokas eläkeasioiden käsittelijä ja tuottava

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Työurien pidentämiselle ei ole vaihtoehtoa. Kokonaisarvio ajankohtaisesta tilanteesta. Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen

Työurien pidentämiselle ei ole vaihtoehtoa. Kokonaisarvio ajankohtaisesta tilanteesta. Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Työurien pidentämiselle ei ole vaihtoehtoa. Kokonaisarvio ajankohtaisesta tilanteesta Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Viimeaikaiset työuria pidentävät ratkaisut 1. Vuoden 2005 työeläkeuudistus Eläkeansainnan

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Eläkeuudistus 2017 Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Miksi eläkeuudistus? Elinikä kasvaa - Arvioita nopeammin - Aktuaarin vastuu? Kestävyysvaje vaatii toimia - Uudistus pienentää kestävyysvajetta

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä Sosiaali- ja terveysministeriö ASETTAMISPÄÄTÖS STM091:00/2012 Vakuutusosasto 20.12.2012 Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen; kattavuus, tehokkuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää?

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuka kuuntelee köyhää? - keskustelusarja Helsinki, 10.12.2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Tulevaisuuden haasteita, ongelmia Tuloerot Terveyserot Kulutuserot

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ. Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ. Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09 Työeläkepäivät Markku Lehto 17.11.09 Mitä on perustoimeentulo Perustuslaki 19 Oikeus sosiaaliturvaan. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse 2009

Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Tvk 5.2.2010 Hallitus 1.3.2010 Kevätkokous 24.5.2010 Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2. Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

Työpankkikokeilun tulosnäkymät

Työpankkikokeilun tulosnäkymät Työpankkikokeilun tulosnäkymät Työllistämisen kumppanuusfoorumi Uusia avauksia työllistämispalveluiden järjestämiseen 24.11.2009, Helsinki pääsihteeri Lauri Pelkonen, Sata-komitea Sosiaaliturvauudistuksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA 1 Yleisperustelut

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä.

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikennevakuutus-,

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä

Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä Työeläkepäivä 20.10.2010 Outi Antila Väite 1: Väitteitä työeläkeasioiden päätöksenteosta Suuret yksityiset jyräävät sekä pienet että keskisuuret

Lisätiedot

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Perhe-eläke Lesken ja lasten turvana Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite:

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Keva

Kuntauudistus ja Keva Kuntaliitto Kuntajohtajapäivät Kuopio 30. 31.8.2012 Kuntauudistus ja Keva Pekka Alanen varatoimitusjohtaja Keva Missio Visio 2012 Keva vastaa kattavasti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Keva

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö

Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö Yhteistyöllä työterveyttä ja työturvallisuutta Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät 11.3. 2015 Varatuomari Ahtela Consulting Oy www.ahtela.eu Työ

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläkkeen hakeminen ulkomailta Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta. ETK hoitaa yhteydenpidon

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Työssä vai työkyvyttömänä

Työssä vai työkyvyttömänä Työssä vai työkyvyttömänä Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 10.00 10.20 Kevan tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa 1. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Kelan kesätilaisuus 31.8.2010 ETK/ Ulla Käyhkö Eläketurvakeskus KOULUTTAA Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija 2 Eläketurvakeskus välittää

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 1 (5) Nro 1 1 REKISTERINPITÄJÄ Nimi KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA Postiosoite PL 1 Postinumero ja -toimipaikka 00098 VARMA Puhelin 010 2440 Käyntiosoite Salmisaarenranta 11, Helsinki 2 REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen

Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen Työstä työeläkettä Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu Kuvitus: Anssi Keränen Suomalainen sosiaalivakuutus Työeläke on keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Työstäsi kasvaa työeläke! Työeläke

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Esityksen otsikko. Kelan IT-suunnittelun yleisesittely Lyhennetty versio Erkki Nenonen. Tilastokeskuksen ja Kelan SAS-seminaari 16.11.

Esityksen otsikko. Kelan IT-suunnittelun yleisesittely Lyhennetty versio Erkki Nenonen. Tilastokeskuksen ja Kelan SAS-seminaari 16.11. IT-osasto I IT-suunnittelu Kelan IT-suunnittelun yleisesittely Lyhennetty versio Erkki Nenonen Esityksen otsikko Tilastokeskuksen ja Kelan SAS-seminaari 16.11.2009 IT-suunnittelun toiminta-ajatus Tuotamme

Lisätiedot

Näin haet eläkettä ulkomailta

Näin haet eläkettä ulkomailta Kuva: istock OHJEITA YHTEYSTIEDOT Näin haet eläkettä ulkomailta ea k a h a Muist esi myös eläkke ailta! ulkom Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät

Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät Kuntoutusakatemia 29.11.2011 Outi Antila Työeläkejärjestelmän haasteita Eliniän odotteen kasvu Työurien pidentyminen Rahoitus ja vakavaraisuus Sukupolvien

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Miksi pidempiä työuria?

Miksi pidempiä työuria? Miksi pidempiä työuria? Työeläkepäivä 20.10.2010 Jukka Rantala Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Pääasiallinen sisältö Onko työurien pidentäminen tärkeää? Kuinka pitkiä työuria suomalaiset

Lisätiedot

Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012

Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012 Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012 Uudistus pähkinänkuoressa Siirryttiin yleisestä 65 vuoden eläkeiästä joustavaan eläkeikään 63-68 Otettiin käyttöön kannustinkarttuma Työttömyyseläke korvattiin työttömyysturvan

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 21.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä

Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä Jan-Erik Johanson & Ville-Pekka Sorsa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa 14.1.2010 Lähtökohta: Yksityisen ja julkisen kumppanuudet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012

Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012 Työurasopimus 2012 22.3.2012 Tö Työurasopimus miksi? i? Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria Tämä sopimus osaltaan lunastaa tätä lupausta Sopimus

Lisätiedot