TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä"

Transkriptio

1 TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä O otontt ot t yot.f

2 2 TALVINEN SYÖTE 1/2014 Trvtuo u Syött! Luonto on yö tänä tvn näyttänyt on htn. Lunt o tnut tän Suon juur onn. Syö- Murtohhtäj on uutn pvun trjo dgtodut nfotuut r puo utt j yö tujn vr. t utnn tunntn yhtnä Suon upn un, j onn dn ptää pn. Lunt j tvt ttä ä rttää ptä vään. Kun t tuonn un n, vo tn o httt not tyyput. N ruhottvt n j houuttvt uo hhtäään j nuttn uonnon ruht. Tvovot ovt t pyörähtänt äyntn, j täää tuntur o odottntn ttä o. Rntt, hhtodut, oottor- j unäyrtt on rttu j tttu vn pää untoon. Pyr huohtn yö tä, ttä n ovt hdon hyvää unno jo pävä. Huonon ään yättää, pyr hotn uortupt untoon hdon nopt. Jou on phn yrään jän trvtn utnn hn ärväyyttä. Murtohhtäj uutn pvun on trjo dgtodut nfotuut r puo utt, yö tujn vr. Ntä tv nfo öytyy yö nttvut. Stä nä hpot, ttä on dut on v huottu j ä tuon on ä r upyryn jän j nn dn. Trjo on t ynä voj tphtu r puo utt. Monpuot ohj öytyy nn p un un. Rntä on r puj, Luontou ouv p, u, ro j tn öytyy brt. Ajntnn tto u tphtut öytyy ntn tphtuntrt, yöt.f. Lurnttn o unohdttu, vn ut öytyy yö voj Runo Kurtt Rovrn dut. ut thtyjä uou uun u tn puhup Io-Syöttn juurt. Pu-Syötttä öytyy v ttä, ä rttän hno gu. M yöttät tovot tdät trvtu u. On uv j rntouttv tvo! Runo Kurtt Syöttn Mtuyhdty, tonnnnjohtj Luonto npro Hot ttä httyään Hot httyy jtuvt, jott tuttu j du pvu puttnn äyy n utuvn. Hotnjohtj Juh Kuujärv on touhu, jo nnon äht ttn n vp oottorfr opp. - Mnut on tod v tututu hn, vdä hdät uontoon ton dän hnoj rät. Tvt hä, htä tn pjon: puttt j toj rtot, jotn tod tdän, tä n ovt Syötttä oonuutn tä. Johtoportn pävät ttoonn äärä ovt un uonnot nuttv h päu, utt uo päätään npr- ton ut vt uot. Luonto onn Kuujärv vhv nnottj uu nnöään, utn otn näöun rnntu Kotnpä-vtä. Lnänn vtt vtu puotot vuott ttn j brttänn ht Th Tgrph vt Kotnpän n njänn rontt vt. Kuujärv o vnnt hyvään, ä Hot Io- Syöt o no tvtuohd ärynötä. Io-Syöttn uhrtuprtn jotut uuto Suo It-Snot. - Vnt näy ht n pävänä än, ä nttvu o 4000 ävjää nor nän j yhtydnottoj ä vru tu ä Suot ttä K-Euroopt. Tänn huoo on n potvt, rtoo Kuujärv. Luonnot yö nprton Arctc Sp, jo on hotn yhtytn httä ov uu ypyätyyppnn ohd. Snn on uunnttu uon tuv äpän vdn tt, jo tjt päävät rntoutun tähttvn j rvontutn. V yynä Hotn unotot j puuhuont rontotn. Myö ov pöytä jnnttn ä ruouutt uuttn. Ion uudtu näy pän, utt jouhvott rvntopvu: ttötä jnnttn j hnttn uu ttöont. JK Ttoonn äärtä Juh Kuujärv pyr nn un, un hdot uonnon j hhtortt Syöttn du ovt hän to u. Syöttn öät hng Syöttn öäyhdtyn jänt nuttvt tvt Syötttä. Luonnon unu voävjät äännöt ö j vään odotu houutt tunn öjötä u. Yhä un uu tovt uutt Syött vtut. Möää hotn hodtu du, tto un pvut p prn j öätn o tvuu yhtä ot ohtn on vrnnyt. Möätn, utn ptn udnn vtuut un tydtä, uonnon äätätä j trjottuhn tvttthn otut on ättävä. Tphtu tovotn, utt un yrttäjä t uu toj järjtä ovn ont rt tphtu tyhj n. Yrttäjyydä on yyy un htn tontuot. Möätn tu vod uott yö otttujn pvujn tovuutn. Jo otvu on r yrtyn uoojt, ndn tu o jn t, j ttä yrtytä uvttuj tuottt. Yrttänn onn vtovouudn un, vn uutn uuudn vuod on htt, utt vtttvt öänn jtt tä, un h trvtn pävttätuottt t pvu. Hntto ohtuut vodn ätä pvujn äyttöä, tätä ht öät utvt pjon. Mö tun rntoutun j nuttn tvt hrrtut. Yhttyöä un tojodn n vrttn vtvuoronn hyöty j tyytyväyy. O to vrtn. pj Ktr Vrtnn Syöttn öäyhdty ry

3 1/2014 TALVINEN SYÖTE 3 Vuhdn hur Io-Syöttn rntä Rntä ä to rttää unt j hhtoon äät vuttvt upvt, rtoo Hhtou Io-Syöttn rnnpääö V S. Prhn unt on 70 nttträ, ä vo vutt u- ottot ä thn uu vähäu Suo. - S yhdän rnnttä u jo jouu, o Suon ttpuu hhtoutn ärt. Lutut ovt uun hn, utt un uutn ppävän- j yön nn pt o hrä j hot utut rpät. Syyä ut yö urtohhtotuj Luppovdn ähyydä, j än on näynyt jo ovt hhtäjä. Hyvätä utntt on tu vtä yö Etä- Suon nn öhän tän tu yö vtngn tj, rtoo V. Hhtoo on uvttu pötä j uhp pävä, ä on hyvä rntdn unnon ä jodn nnt. Kun yöä puuu ovt pt, un pnt rntä ovttuu j tää prn uutut. Kun pävä uhtuu, nn on pjon yttäväp. - Uuttu j väjp FrRd rnn on nut uurn uoon j tuu pdtty FrKng Rd yö jt tot: tät up Suo ovn ont o. Lpt ovt yö tärpä t, jotn h dotn oonn uu rnn Mutn j Lytn utä, V tot. JK Pu-Syöttn änrntä p ypä urngo Pu-Syöttn rntt tn u hhtoo vrtn, rtoo Syötu Oy:n rnnäntä Ru Pyyönn. Rntt ovt tod hyvä u j htn hhtoovohn ähdtään tovt. Vo tän n- ntn prn vt uutuudt, jotn tppuupoj on nyt nttä nän. Uutn tu ää rjä, ojööt ä uut dncfoor. Prn ot dt öytyy pnpä uortupoj junnu j vt dt rjä j boj hr- Rntdn unto on rnonn j hhtoovojn äät vuttvt upvt, rtoo Pu-Syöttn rnnäntä Ru Pyyönn. Hot Pu-Syöttn rontn yhtydä rvntoodn j yn tojn uuttu odrnn uuntn. jntun. - Prt öytyy turv upoj onnto jo, j vrnn ottv tää on hyvä p. Rnn on yhyt, jotn on hdot thdä pjon totoj thät, tä juur ottjt trvtvt. Lä uu pp on hpot ähtyttävän oonn, rtoo Pyyönn. V pnn puun ov v po, tt tunturn hupun tuntu o hyvnn 10 ttt uhp. Pu-Syöttn änrntä p nutt vuhdn hurt un rntt ypvät urngo, h Pyyönn. Rntdn yäon on thty yö guyä, jo on njä huontt oottp jottut vrtn. Igujn vrä on ut thty puuh p, jo pypt j pyyät ptävät pt touhun. Vo yhdän yö rntdn puo on tuo tonn puuhp. Vhrät rvot hotn uudtu Pu-Syöttn rntdn yäon on rnnttu guyä oottp jotut vrtn. Atu ään Hot Pu-Syöttn nänn huoo on pojn ty j odrn. Hott on pdtty n 20 vuodn nrn n hyvää huot. Uun rontt utnn näy utu vn hotn nttä vhrää rvo: - V yynä oo hot uutttn äöä tov j vnh öjytt potttn äytötä. Eurojn tää äätää rutt, utt ä uonto. Kun ätttävänä on 6500 nön vrrn pnt, vt tuhn troj öjyä vuottn. Tää o tää hv o ort vhrdn tojn oon. A tää näyy tnn väää, un hotn ypärtöä uvn hngn pnn jääään nää hrt rrot, ot Syötu Oy:ä yö nttövtvn tov Ru Pyyönn. Uun näyvä uudtu o rvntoodn j ytn tojn rontt, jo vtu vuonn Hot on yhdtty odrn j prnttä rntt. On hno, ttä utun on pnotttu, v uurn huoon vrt ott ypärövä uonto, jo vutuu jo pt uurtn unodn utt. JK

4 4 TALVINEN SYÖTE 1/2014 Nut tvt Syöttn nputo j uontou Luontou vo hngähtää tvurhun o, vp ättyhvn t uontofn pr. Kuv Mtähtu. Syöttn nputon vr rt rtyrttjä pävärtyyn ä vtvpn uun. Tvt uonnot vo nutt ävn, unän t hhtän. Syöttn uontout pää nputoon ävää nttu Nvprrn pou ptn Pärjänjo vrtn Annntuv, jot vo pt rttä tn. Annntuv on hyvä thdä tut j ptää vätuo. Hvnhdn rtun Nvprrn poun unäyrtt (3) u rttä ävjödn n Annntuv, jot t jtuu uphng ptn tn Luontou. Tonn Luontout ähtvä unärtt on urupn rtty Trvrn rro (3,3), jo nou äh Trvr. Vuttn on vtv orurojn vuo, utt pt ujn o näöo. Luonto- Tänän tvn Syöttä on pjon unt, jotn uphnhhto nt httt onn urhj. Kuv: Mtähtu. u tovt Sru Eräpvut vo vuort ungät t ttt v At S hoj. At S Ho yhdtyy unn ttryy j räun huuu ää. Autotup j vähdypoj rttää yö pd rt. Kttvn tuvroton hä hnot t vutuvt Ahvrn tntä. Kort tuouut vo ht uuorruttt vrtn t. Kuuu rtn huppuhttä vo vht Ahtuvn rähvn uuun unhvn äärä. Knputon port ov jyvä hrrnnu Syöttn uontou utuu tujn j rtyrttn vrt uojot ättään. Syöttn uontoun ov äy tuhn tvrtyongn o vuhdn. Pn j un vo ott uutt puht vp Sru Eräpvudn ättyhvt t yhytä udtoro tttävtä uontoftä. S vo yä urv rt prht rtvnt. Luontoun näytty Ltuj ot nnot P pööä tvä p j un uontoon j htorn tututuv u. Lp j pprh uunnttu Stu tää - näytty on ä Ltn puuhnurt öytyy r thtävä p. Luontou järjttään hhtoon n yö on tphtu, john on vp pääy. Luontou on vonn jo pävä o Tt: Sr Kän j Irj Lppänn Mutn j Lytn Sutä vttn Kud Io- Syöttn tn Luhn on unnut uu rnn Mutn j Lytn Surtt! Jännttävä rtt uttt 10. rntn vrä tää. Ypärövän ttän tyyupuut j ppurt ot vt uvtun j u on v n! Sutän rtn vrrt öytyy nää hduttv j vhdyttävä ut, jäätä j vot uodotuv yätyä. Lut on rntunut urvj j toj, jot httävät pn uttoj j tpno hu j turv tv. Roht jt päävät n r Rvontu- j Srtä. Trotun on, ttä yhdä u pyty näään vn rt on pttv uudn j uudn! Mtn vrrt öytyy yö Mutn j Lytn öt, Tron pä j jänn ruontpt. Ään- j värn hyyn uuuvt ot värurut, jo ottottot vovt hdutt tnä ä yö ut utän ujot. Sutän vj vtttn untn P o punut pjon p j pnä ttn tvn uutuutt. Hnn Häggn unnn t vjnuhn! Enä u p johdtt uut ntnn hhdonopttj j no o ot. Sutätä öytyy hhtoon n pävttän vhtuv thtävä, jodn uorttt on uv ut pntoj! Surtt on p j pn nn. S on trotttu ttv u t ud, ävn. Tätä ut nutt vrt oo prh! Hd Trntjff, uvt No Häggn Sutän vj vtttn untn P o punut pjon p j pnä ttn tvn uutuutt. Hnn Häggn unnn t vjnuhn!

5 1/2014 TALVINEN SYÖTE 5 Luo Luo Syött! Syött! Syöttä tphtuu Syöttä tphtuu VKO 8 VKO 9 VKO 10 VKO 8 VKO 9 VKO 10 K Aud rnnrh Io-Syöttä K Mut j Lyt Cup Io-Syöttä M Aud rnnrh huputurt Io-Syöttä Pu-Syöttä Stu Mut tää j Lyt Cup -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou M huputurt Pu-Syöttä To Stu tää -näytty Syöttn uontou Mutn j Lytn ttut-rt Io-Syöttä To YouthCp Io-Syöttä Mutn j SnowPrn Lytn ttut-rt Itrt Io-Syöttä o Jyryt YouthCp Jyrää Io-Syöttä Io-Syöttä Tntn SnowPrn täty Pu-Syöttä Itrt o Stu Jyryt tää Jyrää -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou Porornvt Tntn täty Sfrto Pu-Syöttä o Stu tää -näytty Syöttn uontou P Porornvt Sfrto o Ar Pur Group Pärjän Bändvo P Mut j Lyt Cup Io-Syöttä Rnnuunntu Ar Pur Group Pu-Syöttä Pärjän Bändvo Stu Mut tää j Lyt Cup -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou. Rnnuunntu Pu-Syöttä L Stu tää -näytty Syöttn uontou. Fzr-KrBngo Pärjänvr n o 18 L Krot Pärjänvr n o 21 Hgöf Fzr-KrBngo Suo So Pärjänvr Io-Syöttä n o 18 Mndy-rt Krot Pärjänvr SnowPr n o o Stu Hgöf tää Suo So -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou. Mndy-rt SnowPr o Su Stu tää -näytty Syöttn uontou. Stu tää -näytty Syöttn uontou. Su Stu tää -näytty Syöttn uontou. M Mut j Lyt Cup Io-Syöttä M SnowPrn Itrt o Stu Mut tää j Lyt Cup -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou SnowPrn Itrt o T Stu tää -näytty Syöttn uontou Mutn j Lytn poronhotort Io-Syöttä T Vö dotour Io-Syöttä Mutn j SnowPrn Lytn poronhotort PrJt Io-Syöttä Pujottu Vö dotour Pu-Syöttä Io-Syöttä Stu tää SnowPrn -näytty PrJt Syöttn uontou. Pujottu Pu-Syöttä K Stu tää -näytty Syöttn uontou. Mut j Lyt Cup Io-Syöttä K Nordcn j Bzzrdn uttpävä Io-Syöttä M Mut j huputurt Lyt Cup Io-Syöttä Pu-Syöttä Stu Nordcn tää j Bzzrdn -näytty uttpävä uontou Io-Syöttä M huputurt Pu-Syöttä To Stu tää -näytty uontou Mutn j Lytn ttutt Io-Syöttä To Jyryt Jyrää Io-Syöttä YouthCp Mutn j Lytn Io-Syöttä ttutt Io-Syöttä Aud Jyryt rnnrh Jyrää Io-Syöttä Hgöf YouthCp Suo Io-Syöttä So Io-Syöttä Tntn Aud rnnrh täty Io-Syöttä Pu-Syöttä Stu Hgöf tää Suo So -näytty Io-Syöttä uontou Porornvt Tntn täty Sfrto Pu-Syöttä o Stu tää -näytty uontou P Porornvt Sfrto o Th Bt Bnd Pärjän Bändvo P Rp-Cur rt yöä SnowPr Mut Th Bt j Lyt Bnd Cup Pärjän Io-Syöttä Bändvo Houbnd Rp-Cur rt Hot yöä Pu-Syöttä SnowPr Fy Mut j Ftv Lyt Cup Wnd Pu-Syöt Rnnuunntu Houbnd Hot Pu-Syöttä Stu Fy tää Ftv -näytty Wnd Pu-Syöt uontou Rnnuunntu Pu-Syöttä L Stu 1.2. tää -näytty Syöttn uontou Fzr-KrBngo Pärjänvr n o 18 L Krot 1.2. Pärjänvr n o 21 Etnn Fzr-KrBngo Hot Pu-Syöttä Pärjänvr n o 18 Ljon- Krot Pärjänvr Io-Syöttä n o 21 Rp-Cur Etnn rt Hot Pu-Syöttä SnowPr Forrt Ljon- Cp Io-Syöttä Pu-Syöttä Pu-Syöt Rp-Cur rt Opn III SnowPr Fy Forrt Ftv Cp Pu-Syöttä Pu-Syöt Stu Pu-Syöt tää Opn -näytty III Syöttn uontou Fy Ftv Pu-Syöt Su Stu 2.3. tää -näytty Syöttn uontou Phprrn rnnu Pu-Syöttä Su Stu 2.3. tää-näytty Syöttn uontou Phprrn rnnu Pu-Syöttä Stu tää-näytty Syöttn uontou M 3.3. Mut j Lyt Cup Io-Syöttä M 3.3. SnowPrn Itrt o Stu Mut tää j Lyt Cup -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou. SnowPrn Itrt o T Stu 4.3. tää -näytty Syöttn uontou. Mutn j Lytn poronhotort Io-Syöttä T Jyryt 4.3. Jyrää Io-Syöttä YouthCp Mutn j Lytn Io-Syöttä poronhotort Io-Syöttä Jyryt Jyrää PrJt Io-Syöttä SnowPr Cup Pujottu YouthCp Io-Syöttä Pu-Syöttä Stu tää PrJt -näytty SnowPr Syöttn Cup uontou Pujottu Pu-Syöttä K Stu 5.3. tää -näytty Syöttn uontou Mut j Lyt Cup Io-Syöttä K 5.3. M huputurt Pu-Syöttä Mut Stu j tää Lyt Cup -näytty Io-Syöttä uontou M huputurt Pu-Syöttä To Stu 6.3. tää -näytty uontou Mutn j Lytn ttutt Io-Syöttä To Aud 6.3. rnnrh Io-Syöttä Mutn j Lytn SnowPrn ttutt Itrt Io-Syöttä o Aud Hgöf rnnrh Suo So Io-Syöttä Io-Syöttä Tntn täty SnowPrn Pu-Syöttä Itrt o Stu Hgöf tää Suo -näytty So Io-Syöttä uontou Hnhunt Tntn täty Luontou Pu-Syöttä o Stu tää -näytty uontou P 7.3. Hnhunt Luontou o Mutn py Sntn Pärjän Bändvo P Mut 7.3. j Lyt Cup Io-Syöttä Rnnuunntu Mutn py Sntn Pu-Syöttä Pärjän Bändvo Stu Mut tää j Lyt Cup -näytty Io-Syöttä Syöttn uontou Rnnuunntu Pu-Syöttä L Stu 8.3. tää -näytty Syöttn uontou Tnortr Äät Hot Io-Syöttä L Fzr-KrBngo 8.3. Pärjänvr n o 18 Krot Tnortr Pärjänvr Äät Hot n Io-Syöttä o 21 Ljon- Fzr-KrBngo Io-Syöttä. Pärjänvr n o 18 Sung Krot Jt Pärjänvr SnowPr. n o 21 Stu Ljon- tää Io-Syöttä. -näytty Syöttn uontou Sung Jt SnowPr. Su Stu 9.3. tää -näytty Syöttn uontou Stu tää -näytty Syöttn uontou Su 9.3. Stu tää -näytty Syöttn uontou Kto ää tphtu: Kto ää yot.f/nfo/ tphtu: tphtuntr yot.f/nfo/ tphtuntr

6 6 TALVINEN SYÖTE 1/2014 TERVETULOA VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN TAUOLLE! Hhdon ytä jo y 30 vuott Avonn jo pävä o Hrut oton votut unt, put j äpyät. Lättypävä ttn! Mtutoj, ätötä: Khv yytävänä huovutttuj j, p j ort-ntä: pupuj, pööjä, uuoj. tonttuj. Puuätötä, vtvrvt thtyjä ort- j äyttöntä, poronrvoruj, gnttoruj. Khv jt n. 6 Io- Syötttä Pudjärvn uuntn Ltuhv Pytynprtt Syötyänt 382 puh Hhtou on out hhdon ytä jo y 30 vuodn jn! on prntnn hhtou, jo tvunn on pääroo. Tään vuodn hhtooutt on odotttu nno j tovottu, ttä t ovt hyvä. Vrutnn näyttää, ttä rntä tu on vt, rtoo hhtouyrttäjä Jor Trntjff. järjtttävän Word Snowbord Tourn opun, jo nou Trntjffn tä udn tärä tphtu. Luutun rvortu nutt jodn uud jop uurp rvotut un nnvän hhtoton FIS:n ncup-rtu. Kn vdn tähdn ttu vt rtuorgnton uottvn hyvn pjon Io-Syöttn. Mun dn n huput, jot on nähty jo Sothn oyp, onhn Sopty uu oypj. Svtn -jouu ottutu un v vo. Sothn jän tu ää ottutu. Mun odottn t otuj j jo tu ntn rj, nn pjot on tot 100 ää. Kn urun o rtynt n uon Io-Syöttn ot j Pudjärvn upungn tphtu on rttän rvo. Vuon työ, jot on thty u ntn hdää. Jo j un onntutn hyvn, nn tu ää uur oj j ndn järjtän on hpop. FrKng Rd -vpun pu tuun opu o yö rttävä tphtu, jo o n uurn Suo. K out SM ttut, utt notrttn hyvn n prä. Otuj o vtnyntä, npää votu ottn. Tätn ojn pnotun ä o Suon äjouun ponor, jo on tuonut tontn uutt värä. Sopun ttyy, ttä yhdttyä o oyput vottnut Spp Ljunn tu järjtäään Spn Syöthhdon, p- Jor Trntjff o. o yhtnä puuhhnä, ttä Syött tn v von tortn Rdo Novn njätuntnn uor ähty Syötttä. Lähtyn jän Trntjff vä ut juontjo Mnn Kuun v. j A Lnnnhtn. n. rntn Syöthhdon yhtytn. Prjnt-tn uudn tyyppnä n järjttyä Mähhto vutn rnnttä yö j tun tot rnnttä. Tvottn on rnt uu, uur hhtotphtu, jo ää ävjääärää u. Hhtou Io-Syöttä työnt prhn äh 40 hnä, jot ovt udn oputtu Syötttä ähttätä un pvt o punnn. Trntjffn prhtä työntvät Io-Syöttä Jorn j Trjn ä nuorot Mo j Hd ä Mon vovo Vnott. Rnnpääö V S uuuu yö hnöunn voutoon. KONTION LUPAUS Invto yhtn tuvuut EKOLOGISET HIRSITALOT, KAKKOSKODIT TAI HUVILAT. KONTIOLTA LÖYDÄT AINA PARHAAN VAIHTOEHDON. Trvtuo tututun Suon johtvn hrvtjn uutuutohn! Ntä öydät upt to-, huv- j unj prnttä odrnn, tyyätä rthtuur j tov trtuj.

7 1/2014 TALVINEN SYÖTE 7 Lungä un uontoon Lungät ntvt uudnn hdouudn o Syöttn tvt. Rppurtn ruun väht vu t pävätuv. Syöttä on opv unätoj nn nrt un onr. Hyvä vnjä uun u unävuorjt j Syöttn uontout. Syöttn nputo u rttu unärttä. Nvprrn uontopou on rttu toon hvnhtrn j on ppo, oo prhn ävtävä ov rtt. Trvrn rro on hn htvp uurn orurojn vuo, utt huput vutuvt näyät y tvn nputon ptvt vvn. Jo ungä unn j tv to uunntnn ovt tuttuj juttuj, vo rttä Lunäjö unt rttää Syöttä ptä vään. Kuv, Brgtt Jän / Mtähtu. pot opn j rtn n yvä Syöttn uontoon. Hyvä ohtt ovt uun u nputon Trvr j Syöttn täpuo jtv Mnä. Lunä on vuorttvn Sru Eräpvu uontou, Hot Io-Syöttä, Hot Pu-Syöttä, Syöttn Eräpvu ä Io-Syöttn tu. PK Syöttn Eräpvut - Luonno uonnot Syöttn Eräpvudn tvn un jn päätuot on huyvjofrn j -trhvrujn järjtänn. Vjoju on ohjtttun j optttun turvnn, uonnonunn tp u to. Trhvrun t trvhtä j rput huytrhn ut. Luontoon pää huyjn vtäänä, utt yö on hvon utn r unän! Kutn uutn un tojt, vo Syöttn Eräpvudn hnötö opt nut otot uontoon, joo yn t ytävn n. Lunä vo vuort Syöttn Eräpvut. Mä utnn tuntuu vt ähtä vrn toon oppn johdo, nn on vot ott yhtyttä. Attttonn op o huood ryhä opvn rtn j vtuton. Rtä ovtt on hdouu vt rtt rtä on tuuun opv. Syöttn u vot u yö- j vrojn rnttä t rtn vo vt tpn toon uunntn. Lunäy vo o rpthtt untou t uonnon hjuud- Mrttyjä rttjä ptn pää on ohtn. Trvrt vutuu up näyä Syött urngon nout. (uv Syöttn Eräpvut). Yhdä unän Syöttn tä (uv Syöttn Eräpvut). (uv S Hopp). t nuttt rtväät rpu. Hjt uonno un on hdot yö nähdä tn, vrojn j odn äää. Lntujn uu ääntyy von äärän v, urno h uj j uonno onn ruhott ä ää hyvnvont onpuot. Ihn vn tunn vo uonnot, urnot tot ä uonnon trvyttä dtävätä vutut nutt: Prt pää oppn n t n! Kvättvn pävä pjäää on tut ptävä rnonn no rntoutu j jä vo ähtä unn pävänä v vn urngot nuttn. Entrvt Pottont OnLn-vu Kotnujtu Pot AVOINNA: M-p L , Su Mtäbr L o Tuut Tu Mtäbrn rotn un j vhtyään unt-tn! VIDEOTYKKI, pääyu. METSÄKYLÄN KYLÄKAUPPA Rtun Puot Mtäyänt 317 A, VANHALA. Puh. (08) , KEVÄÄN AIKANA Lo-untotuotnto V- j povhnoorjut Uudrnnut PUDASJÄRVI P hnö- j pttutohn + nnu. T Pud-L Touut 8 Pudjärv puh Tuorhojn u j pupvu Länvuh Länvur Säy Kyävuh - v nnä Kyävutvurt j - - v nnä Pv o 9-17, t,, to ujttu, p o Mun on opun un. LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY Uttohnt 16, Pudjärv. Puh SMART HEATING SYSTEM (SHS) on uonn huppunnovto! S no u ähönuutun j o vtutn nän. Ptäjännt 1, Pudjärv Puh Läpät trvtuo yttävä prturpo äynn! PARTURI KAMPAAMO Luontoon pää tututun vp nnodn huyorn vtäänä. Tonpojnt 8 B TAIVALKOSKI Sj Prvnn Puh

8 8 TALVINEN SYÖTE 1/2014 Sähönnut Antnnnnut Tnnut Sähöuunntt Vorjut j huototyöt Ahnt 15, TAIVALKOSKI, Puh T Lur Koo Mön vou j huotopvut, uurvout,. npvu, puupvu Puh SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY Luont 29, Syöt Jr Särä, p * Mnrtotyöt * Kvutyöt * Sort, urt, ht, yö uotut jt * Monttyöt * Lutyöt Autoorjo P Ku pv Snu j uto: Määrähuoo Huoo j orju Dgnot Itonthuoo Jrruhuoo Pöjynvhdo Rngtöä Autoähötöä Autono SARAJÄRVI Autono on upu utttot ähpvut j työn dut! Autoorjo P Ku Sryänt 6178, Srjärv Puh Pv p S-Etuort Bonut jop 5% Lunt p yö rtä Io-Syöttn Mtun tuohd, Io-Syöttn rntdn juur, Sfrto, on tyytyvää utntn. Mto on prhn 70 nttä unt, jotn jotn on odotttv. Io- Syöttn tut öytyy vuorttv Por oottoroj. Yrty vättää yö ut jotu- j tvtttpvuj. Rjo Väänn rtoo, ttä Io-Syöttn Mtu vuor yntä Por Tourng 550 IQ LXT -oottor, jo p j Syöttn j ypärtöun u. Kt ovt v vuodn j pnuutu: - Jo n ptää ru uu pottontt 25 tr, nyt uutu on 20 tr. Yhtn n htuu un hnöä. Uudt t ovt oottutunt tontvro j ntä on yttävä äyttää. Uudt utot on tu t yö hyvää puttt, rtoo Väänn j jt: - Syöt on urttn rtyoht. Täätä pää hpot hyvä ur ptn r Ouuun, Rovn j r puo Lpp. Lähu j- S-Etuort Bonut jop 5% V väänä oottorn vuornnt ä j po ävvät hdn tunnn ju. Kuv Rjo Väänn. vt uovt tnn 22 otrn Syötypyrää. Lutnn on nyt rttän hyvä: vrtä unt vo o jop vj tr! Ryh järjttään tut yö oottorfrt. Tänä vuonn on otttu uud rt Puho tään uuntn ntty Urhon Kvrn fr, jon yhtptuu on non 120 oträ. Rttä ntn hrvn, jotn on pp j htp un uut Syöttn rtt. Monn tä rtt on ont yytä yö oottnn. Sfrn uuuu ruou Urhon Kvrn rvnto. Läh 80 jotuohdtt vätyä Väänn rtoo, ttä Io- Syöttn Mtu vättää Syöttn u yö jotut j ohjpvuj, utn huyfrj j turtä. Tv äydään r pä Pärjänjo. - Aott jotuohtdn vätyton- nn vuonn 2005, vät uun vttä öä. Nyt vätttävänä on äh 80 rt jotuohdtt. Tonnn vun yötä o uudtnt nttvuto j prutnt nttupn, jot vo ätvät vrt hun jotuohtn. Pvuh uuuvt yö jotuohtdn vout j huoot ä vnpvu. Au o-untoj otvt ytyt önotjt ovt yö nt äyttää voupvuj, rtoo Väänn tyytyvänä. PK Ltuhv Pytynprtt vhtyänä tuopn Ltuhv Pytynprtt on vnnut ovn hhtoon j on vonn jo pävä Khv jt Syötyäntn vrr uu oträ Syötttä Pudjärvn uuntn. Pytynprtt on Pytynnn j Nngn rron tujn vrr. Khv on vhtyä tuop, onp tj ä uto, ävn t hhtän. Jou on tuut t yö potu, un o jät tt. Khvn äntä Lhj Sonn poo u nnn hvn ut put j unt, jotn tuort vonnt odottvt t. Ttn pt ättyjä j ndn n trjotn ttttyä h- j nho. Khv yytävä hu on ttty t pt rjot j tä uun j yänä. Khvn tuotyyntn on vtnut huovutttuj j j p ä out noj, äpyyhtä, ptntt j ptppuj. Mudn ätyöntjödn tuottt on hnnut yyntn: Vttä ovt nuhuovuttut hhot: uuot, puput, pööt, tontut j not-t. Vjn Apon vtn on puuätötä: nnunpönttöjä, r-utoj, trtort j puupyyjä. Kvtvrvt on onn tuottt, jot vo ptää uon t ää j yön un. Ltuhvyrttäjä Lhj Sonn uuojn ur. Poronrvt thtyjä oruj on hä, orvoruj, rpu j oru Odotn nno hvn t. Muv on nähdä j uu r punnt tuv tjot j yö uo vrt! Lhj Sonn MEIKÄLÄINEN MAIJA OSUUSKAUPPA ARINA MEIKÄLÄINEN MAIJA OSUUSKAUPPA ARINA Tuun Pyt- Pudjärv Kuppt Pudjärv 8, Pudjärv -p 8-21, 8-18, u p 8-21, 8-18, u ynprttä. Huovututuottt orv j uuo. puput, Korut j vtuottt ovt hyvn ä.

9 1/2014 TALVINEN SYÖTE 9 Syöttn uvron pvut j pu ähä Prntä uvro vättää tjo un jn von öjä, ohuontoj j hothuont. Kun vo on y vuodp, utt uvron hnöunt ään opvn jotuohtn vnn t hun jotun t ohjn vo vrt uorn nttupt 24/7. Mtupp öytyy yö yot.f tuvut. - Tunn un äh 30 vuodn ou, jotn o uot hänn tovdn ut jotup. Tot huvt on hotuut portnn j tot tyäävät rähntä oötä, totujohtj Juh Schrodru uv. K tuo uvro on nn yttän tjn un ryhän pun. Mjotun ä uvro vättää udun fr- j ohjpvut. Ryhä- t oouptthn on hdot d täyn räätäöty ätö. Mjotu, ruout, tt trvttvn väntönn, ujtut, tvttt j nvtot ä n tuutu ujuv oonuud on tuttu työtä Syöttn uvron n. hnöun- K jouuuut präoottorn Kuvro utt rtn tntt, john oj tt yättän törätä. Motto onn, tt tyhä yyyä on! Pvu trjotn uon, vnäjän j ngnnn ä. - Vuor o trvttv väntä j ttt, o tov jouuuu, pju t vnn präoottor. Vrnn pyörä ovn pjun yyntä on ääntynyt. Op trv ä thn, pu on ähä, un ott hn yhtyttä. Et rtun hyvn yrtyyhtyn utt, Juh up. Hän nt rn pvutntt, jo räänä unt-tn puhn o o 22:15. Puh o huonon ngnnn ov vnää, jo prhnn u Kuvron vättäää huonto: - Huono ngnnn hän rrottu ongt tnpäää. Otn puhun vnäjänyynntä vtv Ljubov j pyyn häntä ottn h j yyään, ä hä on ongn. Htn uuttu Ljubov ott j rto, ttä t ovt jnt uto ojn Näötä j uto on yvää u. Hyppän utoon j ähdn pn pää. Totn, tt uto d yä yö uut un o trtor. Sotn trtornujttj Ton j pyyn häntä hnn uto. Ton tu j nän tn vnääprh tn tn pää. M o hyvn hnun j vun, ovthn h työhää pää tunttto p, Juh Schrodru rtoo. PK Kväää 2014 En-t P o Muut tyjt Su 2.3. o To 6.3. o L 8.3. o Su 9.3. o To o Su o To o Su o To o Su o To 3.4. o Su 6.4. o To o Su o To o L o Su o Etyp Tvon Tttr Kuppt Tvo MARINVAARA Etä-Tvo - Mjotu- j tut - Eäyä ypär vuodn Mtuyrttäjä Juh Schrodru otuu on yrtyton oh tvt Syöttn r tphtun järjtyhn. Kuv hän on ytyttäää jätänynttötä to vuodn porornv. Lhthont 8, Mtäyä, p O otontt Syöttn ot t Pudjärvn upun j Mtähtun Ltu yyvät j vuorvt vp-jn tonttj Syöttn ut. Kupungn näyttönnöör Mru Mttnn rtoo, ttä upun on ottnut Luovrn nätn o-untojn rnnutyöt v vuodn äuu. - Tontt ovt hyvää p j hodtut dut ä oottorrtt jtvt un vrä. Syöttn un pvut ovt yö ähä, r ähpään uppn on ntt t vn non puo oträ, Mttnn ot. Luovrn u on 159 upungn ornnup, jot vuonn 2014 trjotn rntj 53 tontt. Tonttn oo on äärn nöträ, rnt nään huonto ättävän ornnun. - Mon tutut urhjt, Suon ntopojouun päävntj Tuo Svuo j ttjääoj M- Grnund ovt jo vrnnt tonttn Vtn vrrt. Tontn vo hutn vrt yö ähöt. Kupungn nttvut öytyy ättoj, utn rtt j rnttpohjt, ututt Mttnn. Myyntnuvottj Tpo Oj noo Mtähtu Ltu vtvn Syöttn tuu ovn tontttrpn tntn un. - Tää htä nuvott Rovrn t-un httätä tontto. Mrno yhdä yrttäjn n, jott tn hdn 600 rronötrn tontn rntnn vr, Oj rtoo. Ltun tonttn rnonnn on on rään juur nänä on, un Syöttn u put tjot. Ltu yhdä Jopr Oy:n j Knttö Oy:n n ptävät tonttj o-untottypävät Luovrn tontt vutuvt hnot näyät Io- Syött. Kuv Mru Mttnn. orntt nnotun, Rovr unnuntn j 2.3. o Ltun Syöttn tontttrjont on onpuonn. Vo on S In S Out -tyypptä tontt yö hn tääpänä rnttä jtvn tontthn. Tntttonttj ovt Io-yöttn j Pu-Syöttn tontt, jonn rnntut vuoröt ovt yyttyjä yö än. Oun, Rhuun j Pytynhrjun tontt tuovt on änä onpuon tontttrjontn, vttää Oj. Rntn pää hpot, o tontt on ohottu v o to j unntn on tontn rjo. Ojn un tontt tu yyntnttotuo n yhtn hyvään, on on Mtähtun vto tuoutt votto. Vton jtv tonttj vot ot t vuort. Jo vuort tontn, nn vot ot n o yöhn n vuorudn. PK Tottjn vruun o häytty p vntounnn hrrtj, utt upävää un htnyt p. Nnpä päätottj Ho Turunn ru vttt tur j puht juur vttuun vntoon, v out p out tätä tvt. On prtävä ou! Suottn un! Avntoon vrtyään Avntountp Kurn Ptr on vonut äydä u nntt ähtn. Luntutunt on untpn järjtänyt tn, ttä on opnut uun j yäpdon v vuon tpn Työptr ry:tä. Avnto on vonn hu. Työptrt vo äydä unt vn puuoppn 26 uron hnn. Jo r ryhä hu vrt rtunthdouudn, vo onn ott yhtyttä Työptrn j op. Jo jou hnö hu o vnno äyntä rtuontt, ou tään, up Työptrn tonnnjohtj Tuoo Jooo. Yhtnn vntount-t järjttään tortn o Pudjärvn Urhjodn untjoton j Kuntourhujoton ä Työptr ry:n tot. Unnn ä trjo on nuoto tttyä hv, pu, hu j grrot. HT

10 10 TALVINEN SYÖTE 1/2014 Uo, tovo j rutt H hhtoot! Trvtuo unto Pudjärvn utn. Käytöänn on HUR:n hppoäyttöt untottt. Ohjtut untoryhät o j to o Hnt rtppu 4 / 6, ryhä ohjju +2. Fyotrp, Hront, Kunto, Infrpunun Trvtuo! KOILLISMAAN KUNTONEVA Putot 2, Pudjärv Puh Hhtoovon... RAJU ALE!! Topptt j -houut NOKIA NAALI HUOPAVUORI AAPA Junor, Autn HALTI, ONEWAY OVH. ut vähntään OVH. -30% OVH. TETIVOITTAJA TL 227 LUMI- KENGÄT Kuppt 5, Pudjärv, puh. (08) Pv: -to 9-17, p 9-18, 9-14 Pv: -to 8-20, p 8-18 j % 179,- 79,- 99,- -50% 129,- PILKKIVALIKOIMAT PARHAIMILLAAN! hnötä ynn uro. Jo hu vrt oo tuvn, 80 uro. Vrut thdään tuätn Syöttn uontout joo ott t ähöpot. Autotuvn puo pv rtjötä von ovn vuoroudn ypär. Käpän tvnn äpä tuv ovn nn vu. Autotuv ov prv htuu nuun uu hnöä. Poun upn utotupn vrrttun öytyy tätä utotuvt ptjt. Tuv on ä utn. Autotuv vo h j oruvnäyttyä. Mo puo tuod un rtvä jä. K oput hhtopuvut.. Vudn Hno Jub JÄÄKAIRA MEILTÄ TOUKAT JA MADOT! Pu otot Ko rvnto - Ko onpt SyötRort v yyuu Sfrtoon uudn Tupv-rvnton, jot otruoount jo pävä ypär vuodn. Yrttäjä P Kpä rtoo, ttä rvnto on nyt yö pzzbufft, jo on u hhtoovo jo t. Lon jän bufft on vonn untn j päään jn. Lä rvnto hrutn à crt -tn nno prjnt- j unt-tn. Tupv täydntää SyötRortn rvntotrjont, johon jo nntään uuu rnnrvnto. O ttynt jo o rvnto rn onptn. Tupv on ounp, Pärjänvr tunntn hrut pzzotn j Rovr ttyy nopn ruouun, Syöt-Rortn P Auto- ä vrutupn tov Ahtup jt tttöän tpn tn Syöttn nputo. Pn tvott prhtn un n n ptodn j tv hhtän t unän. Rtt Ahvrn rähot uvt h Syöttn vrtn ä odn. Mtotn nn tv- un äptrtt ovt uhtn hppouu, utt trjovt utnn onnto uj httt. Tv Ahvr u hdn otrn ttnn urtohhtotu ä prntn, ttä ututyyn ttj. Ltu uontout Annntuv Pärjänjon vrtn, jot hjn äht noun Vätup ohdn. Vätuv pdtyn rnptotuon jän onn hyvä jt ov nouuuhdnt ohdn ääränpäätä. Avn vän otrn t tu nou n vrrn, ttä hhtäjän pt vtään tuu j pot vt punott. Prä hhtäjä vo pt tnä tuor unhv, ä jott hhtortn tuhvn uoon. Käptontrtt u Ahnrron (17 ) uontout hdn pävätuvn, Annnä Kortuvn utt Ahtuv. Kotr nnn Ahtup Ahn rnnt öytyy pto-oj ä Kpä rtoo. Pvut SyötRort Pontt Sfrton SyötRort Pont on uu pvuu, jot tjt vt un rttoj ä vuorttu väntöä j otttu Syöttn pvut. Kväää ot pouutojn, topyörn j frbojn vuorun. Ot Syöttn un yrtytn pvu- j ohjtuottt yyntn hdon jt, Kpä pnott. Myö SyötCrvnn vtnotto rtyy än j Sfrtoon. Krvnpuo P Kpä ot uoon vntut. SyötCrvn on yynyt tä tv upt täytn, j yä on tonn oppuunyyty tv yrtyn htor. Krvnrt htuu vä yhy tvvpy, ä u on vonoppuävjö oottut 40 p. SyötRort rnt oonuu, john ootn n tovdn un tuottt SyötRortt j ut un yrtytä. Trjo yhtn pttn oottun: jotun, ruout, ujtut, tt j tvttt. Hu thdä tänn tun j täää on hpo, ä nuvott v yrtytn n oonuutn trvttvt tuottt, P Kpä up. JK Erähot tttöän tpn tn Svo o j n prhn öyyhn nputon n! Su Ahtuvn dut. ut nttyuttuurn jäänttä. Survn pävänä vo pot htn huv Ahon näötornt ä tututu yhäää vr uvn googn uontopouun. Tn uontou ähdtään un Ahvrn n j Ypäojn pävätuvn utt. Rtt uutuu ypyrä nnn Annntup j puu uontou oppupätän oj jää. Ahvr rtjötä pv uto- ä vrutupn tov pyöröhrrtä vuonn 1989 rnnttu Ahtup. Vrutuv htuu yöpyään uvt hdn hnöä. Tuvt öytyy prutt, ttt ä pnnut hd h. Lä vrutun uuuvt n, ptjt, tyynyt, u j jop uvo. Vrutuvn äyttäjä on hdouu ättää puuun, jon ut rjn rt pyyhytyvät tuu tä. Eräunn phät öyyt, pnvä t j hjnn tä ujttvt n o, jo rjn ä o un pääyä. In pnnttyä rntoutunut uoj vo ht tvt, jo joont tähdt yttyvät tn. Onnt päävät htn pohjon tvn rvontu. In ruun ht, joon on öpä äpään uupun täydä vt j unnrn. Utp tää jop vättää, tt ään uu nuu nn ät, un rääpän uoj. Yöpynn vrutuv- Annu Prtnn, Mtähtu

11 1/2014 TALVINEN SYÖTE 11 Pohjonn puhtu -unto uontou Lpn tutuurn ju vuonn 2012 Pohjonn puhtu -rtton, johon tutjt oovt fttto uun u Lpn j Pohjo-Suon n, prän, vuudn j rtn puhtudt. Krj on out ov yyntä j n pohjt Lpn tutuur totutt vään 2014 n yöuntorjn Pohjo-Suon uontou. Krjn googt ot pdtään unto Syöttn uontou von o Erotutj Prtt Sr- rtoo Pohjon prän uontt puhtudt j hn vuttvt tjötä. Ton unton uun goog Ju Rään ty googt rtyrtot uontotjn oppn. Lättoj Pohjonn puhtu -tot (Act Lpponc Fnn 24) Lpn tutuurn vrovut (www. pntutuur.f), jot rjn tronnn vro on yö dttv. Tuutn on vp pääy j trjo on puhvt. Kuv otttu Kunt. Ldu A-oudt otv vhtyä ropub. Avonn vot unthn o 22-02, K-18. Tonpojnt 8 B 9, Tvo (Lnj-uto-/t) Puh Krotnt jo t j fcboo-vut nätt tt. Tvon Näyttäöä Pnnn Suonn yrynttäjä -näytä Kjn ounp Tvo rtn vrr Loun -p o ,50 Tvon Näyttäö ttää Arto Pnnn Suonn Myrynttäjä Tvon tttr. En-t on prjntn Lnn Rv, vrtn on joutunut tun vttpon Kuo Nyyön vtn. Nyyönn on hnut vrn ynt ntt nuttvt Jr Fgrtrön ä Prtt Lhtn. Kvrut rhottvt ääänä Lnnn ärho, jo uuu äpävän ott o- o puu Lnnn ö on Lnnn ärht äyttöönä. Mö on uuttunut jo uuutt vrutn rtyp. Lnn on tttu pvn tätä rupu, yän uppn tut vrutn hääättöän äyttäytyn vrtn tä pottontt j ttnn j. Lnn turvutuu vn nuoruujn htun ääär Jo Kvtöön, jo ott Lnnn uojn, yrttän vput- Lnn (Tn J-Prnn), vttpo K Nyönn (Out Mjv) j rtoj-uot out (U Fbrtu, Lj Knnnn, Pu Nnn, E Tnn j Ar Sppänn). t Lnnn tään rupun n t. Lnn on nn prn yätynyt ääänä, ttä ttä rtu tn hpon pää roon tään rupun ut. Nnpä hän päätyyn httään yryä, jo vo päättää pävänä. Loppujn opu yry otuun tään rupun ohto jot, y ton jän tuho t tnä Lnnn yryn vutn. Lopu tään trn päättyy onnt un Lnn j Jo vt ton. Arto Pnn on tr tään tyypptn rtoutn rjottjn, uj pää ptätyään rj un. Tovottvt Tvon Näyttäö onntuu yhtä hyvn totuttn tään rjn ttn tttrn v. S todttn vn tu ton näytää Tvon Tttrn. Ann ä näyttjöä on out ytä thdä tätä näytää. Jop uutuntt hrjotutn ovt nnt un vä. Prtt Pr Lnn j rtoj-uot. Jo Kvtö (Prtt Pr) j Lnn Rv. Trvtuo uorn phn! PALVELUKSESSASI TAIVALKOSKELLA JOKI-JUSSI TAIVALKOSKI P (8,21nt/puhu + 11,9 nt/n) Pv M-p 8-21 L 8-18 Su (12-21) Pv jo pävä 6-22 PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN AMMATTILAINEN METSÄPESÄLÄ OY SOTKAJÄRVENTIE PUDASJÄRVI PUH To-tur pääntyjänä Poon u Poon ut järjttään Poon ouuu Suon nän hhtoovon opu Mut järjtää LC Poo, jo hjott tphtun tuotot hyväntväyytn. Mujn pääntyjänä nähdään vtunntn tunnttu tur To Kuo, jo vhdyttää vrt u j ou- uun uo un r n uvonoppun. Lä ujn ohj on Wnhojn tnt, r uj tntyä, ro, rvontoj j htpuj. Muvonopun n pää yö opttu rro Anu Pnt Grn uun, vt vttuhn näyttyhn. Mujn t votu tänä vuonn Enrg, jo on Poon näöut jnohtnn h j uvt hyvn Poon tuvuudn näyä. Poon uu äpö- j ähöto otttn vt äyttöön j uunntt ovt Mutvrn vo j Murtotuun tuuputo ovt todnnäöt tuo ää rt nrgn tuotnto Poo. Konrttn nrgn ä ujn t hutn orot yö hnn nrgn täryttä. Mujn vpt yyntpoj vo vä tdut Poon onubt, upääö Rjo Lntot. Sonj Knnunn

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

YO-8 ½ ### Keskuskoulu. nyk. korkea lauta-aita. uusi svk +14,70 +14,65. 3 m matkalla kallistus 1:20 +15,16 +14,90. sv sv. purettava C-siipi +14,97

YO-8 ½ ### Keskuskoulu. nyk. korkea lauta-aita. uusi svk +14,70 +14,65. 3 m matkalla kallistus 1:20 +15,16 +14,90. sv sv. purettava C-siipi +14,97 PLSTUST PLSTUST n Z Z entän rto ~ UR-LUN R verlue oot l oot l oot l oot l oot l UR-LUN R UR-LUN R ny uut UR-LUN R rt utn tll : ent tll : NVPYSÄÖNT ent - tll : - tll : UR-LUN R ortt SMVMRNNÄT -MÄÄRÄYST:

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

35dBA parv AK III +25.5

35dBA parv AK III +25.5 28 Y 2 04 9 27 TIATIEDOT ÄYTTY RAENNUOIEU UOEINÄT >250 MM PRH >20 m2 / TAO APUTIAT 0 OONAIERROAA EARI BRUTTOAA 2 HUONEITOJAAUMA 207 H+ 2,0 m2 2 P H+ 4,5 m2 02 P H+ 8,5 m2 0 5 6 P 2H+ 7 45,0 m2 08 P 2H+

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, ono autosi valis tin pääll? Varaa Ford M rihuolto, saat KAUPA N PÄÄLLE Ford-frisb golf puttrin* Ford Mrihuolto pitää autosi unnossa. Alupräisosiin ja aattitaitoon voit luottaa. Lu lisää sivulta

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/ Mtätjt Mtähtyhdty Etä-Krj ht 2/2016 27.4.2016 Itr Lrt, L, Pr, Rtjärv, Rht, Tr Nyt T t v 2 Ht ärht tvät v 3 Läätyvät ht vtvt hyvää ttöä! t! T t yytt. yyt- Mt jädt tt: Mdät öydät yö ttt:.hy.f.hy.f v 8 Mhy:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Ilmakatkaisijat. GE:N ILMAKATKAISIJAT M-PACT TYYPPI S 50 ka NORMAALI KIINNITYS TAKAA

Ilmakatkaisijat. GE:N ILMAKATKAISIJAT M-PACT TYYPPI S 50 ka NORMAALI KIINNITYS TAKAA lmakatkaisijat :n ilmakatkaisijasarja, M-PT, on suunniteltu vastaamaan teollisuuden- ja kiinteistösähkön tarpeita. lmakatkaisijat ovat saatavissa kahdessa eri runkokoossa, sekä kiinteänä että ulosvedettävänä

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 4.4.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1t /MG 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AKpo 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK3 ty 10:45-12:15 AK3 09:00-A +Juho, harj.

Lisätiedot

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p.

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p. ".E f /,,, f:r. :ro 7-. "l"z / f 2. 2 4 CJ ~- /t-f ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot / j Kunta:!:flal'/i Pr e.vi_ Inventointinumero: - -------- Alue: t)t-,-7 ' Luokka:---=/=/=----:-------

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE NEW CAST IRON FACE MILLING CUTTERS FI-00 AHX0W AHX l Uui tehok -ärmäinen kääntöterä. AHX0W [UUSIA RATKAISUJA [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] JYRSINTÄÄN VALURAUTOJEN

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, ono autosi valis tin pääll? Varaa Ford Mrihuolto, saat KAUPAN PÄÄLLE Ford-frisbgolf puttrin * Ford Mrihuolto pitää autosi unnossa. Alupräisosiin ja aattitaitoon voit luottaa. Lu lisää sivulta

Lisätiedot