Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Energiaa hyvään eämään.

2 Fortum Oyj:n vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum Fortum yhyesti 2 Taouden yhteenveto 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinoiden kehitys 1 Investoinnit 16 Tutkimus- ja kehitystoiminta 17 Segmenttikatsaukset 18 Sähköntuotanto 2 Lämpö 24 Sähkönsiirto 26 Markets 28 Kestävä kehitys 3 Ympäristövastuu 32 Sosiaainen vastuu 35 Henkiöstö 36 Taoudeinen vastuu 4 Hainto 42 Hainto ja johtaminen 43 Riskienhainta 51 Haitus 56 Konsernin johto 58 Tietoja sijoittajie 6 Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren aueen johtavia energiayhtiöitä. Liiketoimintaamme on sähkön ja ämmön tuotanto, myynti ja jakeu sekä voimaaitosten käyttö- ja kunnossapito. Huoehdimme vastuuisesti paveuiden saatavuudesta nyt ja tuevaisuudessa. Vuonna 26 Fortumin myynti oi 4,5 mijardia euroa ja iikevoitto 1,4 mijardia euroa. Konsernissa työskenteee noin 8 1 henkiöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Hesingin Pörssissä. Fortumin vuoden 26 vuosikertomus koostuu kahdesta eriisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tiinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

3 Fortum Haemme jatkuvaa kasvua Etsimme ja hyödynnämme kasvumahdoisuuksia kaikia markkina-aueiamme. Pyrimme ensiuokkaisiin tuoksiin Menestyksemme vuonna 26 perustui onnistuneeseen suojaukseen, menestyksekkääseen sakunhaintaan ja toiminnan tehokkuuteen. Toimimme imastonmuutoksen hiitsemiseksi Investoimme hiiidioksidittomaan tuotantoon ja pyrimme pitämään kasvihuonekaasupäästömme mahdoisimman pieninä suhteessa toimiaamme yrityksiin Euroopassa. Tuemme yksiöiden aoitteeisuutta Yrityskuttuurimme tarjoaa kasvumahdoisuuksia motivoituneie ihmisie.

4 Fortum yhyesti Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum yhyesti 2 Fortumin kipaiukyky perustuu tehokkaaseen toimintaan ja aajaan asiakaskuntaan. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huippuuokan tuoksiin. Tavoitteenamme on tua johtavaksi sähkö- ja ämpöyhtiöksi sekä hautuimmaksi energiantoimittajaksi vaituia markkinoia. Sähköntuotanto Lämmön myynti Sähköntuotanto Lämmön myynti Suomi 5 7 MW 1,7 TWh Sähkönjakeu, asiakkaita 58 Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 16 % Ruotsi MW 9,3 TWh Sähkönjakeu, asiakkaita 865 Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 14 % Norja Lämmön myynti,1 TWh Sähkönjakeu, asiakkaita 97 Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 3 % Viro Lämmön myynti,9 TWh Sähkönjakeu, asiakkaita 23 Verkkoaueet Lämmön myynti Liettua,1 TWh Lämmön myynti Puoa 3,6 TWh

5 Konsernirakenne Konserni #1 sähkönmyynnissä Raportointisegmentit Liiketoimintayksiköt Toimiaat Sähköntuotanto Lämpö Sähkönsiirto Markets Liikevaihto 2439 mij. euroa 1268 mij. euroa 753 mij. euroa 1912 mij. euroa Vertaiukepoinen iikevoitto Markkina-asema Pohjoismaissa Generation Generation Voimaaitosten käytettävyys ja tehokkuus huippuuokkaa 14 %:n markkinaosuus Pohjoismaissa Sähköntuotanto Lämpö Sähkönsiirto Markets Portfoio Management and Trading 985 mij. euroa (66 %) Portfoio Management and Trading #2 sähköntuotannossa Service Heat Värme Distribution Markets 253 mij. euroa (17 %) 25 mij. euroa (17 %) 4 mij. euroa ( %) Service Heat Värme Distribution Markets Liiketoimintayksiköt Vertaisryhmänsä tehokkain iiketoimissa ja rahoitusmarkkinoia Kokonaisvataiset käyttö- ja kunnossapitopaveut energiayhtiöie Markkinajohtaja Suomessa Toiminta Batian maissa ja Puoassa kasvaa Markkinajohtaja Ruotsissa Tukhoman kaupungia 5 %:n taoudeinen omistusosuus #1 ämmöntuotannossa Verkon yi 99,9 %:n uotettavuutta kehitetään edeeen 1,6 mijoonaa asiakasta #1 sähkönsiirrossa Pohjoismaiden suurin ekosähkön myyjä 1,3 mijoonaa asiakasta Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum yhyesti 3 Liikevaihto, mij. euroa Lämpö Sähkönsiirto 753 Markets Sähköntuotanto Vertaiukepoinen iikevoitto, mij. euroa Sähkönsiirto 25 Lämpö 253 Markets 4 Sähköntuotanto 985 Sidottu pääoma, mij. euroa Lämpö 3 47 Sähkönsiirto Markets 176 Sähköntuotanto 6 734

6 Taouden yhteenveto Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus 26 Taouden yhteenveto 4 Vuonna 26 Fortumin myynti kasvoi, tuos parani ja taoudeinen asema säiyi vahvana. Konsernin keskeiset tunnusukutavoitteet sijoitetun pääoman tuotto 12 % ja oman pääoman tuotto 14 % yittyivät. Taouden yhteenveto, jatkuvat iiketoiminnot Liikevaihto, mij. euroa Käyttökate, mij. euroa Liikevoitto, mij. euroa Vertaiukepoinen iikevoitto, mij. euroa Emoyhtiön omistajie kuuuva tiikauden voitto, mij. euroa Sijoitettu pääoma, mij. euroa Koroinen nettoveka, mij. euroa Nettoveka/käyttökate 2,3 1,8 N/A Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,4 13,5 11,4 Oman pääoman tuotto, % 14,4 13,5 N/A Käyttöomaisuusinvestoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin, mij. euroa Liiketoiminnan kassavirta, mij. euroa Jatkuvien toimintojen iikevaihto segmenteittäin Liikevaihto Vertaiukepoinen iikevoitto Vertaiukepoinen sidotun pääoman tuotto, % Mij. euroa Sähköntuotanto ,1 14,5 11,5 Lämpö ,2 11, 9,3 Sähkönsiirto ,3 8,6 8,3 Markets ,8 16,4 17,1 Muut Eiminoinnit Yhteensä Osakekohtaiset tunnusuvut Tuos/osake, Fortum yhteensä, euroa 1,22 1,55 1,48 Jatkuvien toimintojen tuos/osake, euroa 1,22 1,1,79 Luovutettujen toimintojen tuos/osake, euroa,54,69 Osinko/osake, Fortum yhteensä, euroa 1,26 2) 1,12 1),58 Jatkuvien toimintojen osinko/osake, euroa,73 2) 3),58 N/A Lisäosinko/osake 26 / uovutettujen toimintojen osinko/osake 25, euroa,53 2),54 N/A Osinko/osakekohtainen tuos, Fortum yhteensä, % 13,3 2) 5) 72,3 39,2 Osinko/osakekohtainen tuos, jatkuvat toiminnot, % 59,8 2) 5) 57,4 4) N/A Osinko/osakekohtainen tuos, isäosinko 26 / uovutetut toiminnot 25, % 43,4 2) 5) 1, 4) N/A 1) Käteisosingon isäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oi Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 25. 2) Haituksen ehdotus yhtiökokouksee maaiskuussa 27. 3) Konsernin osingonjakopoitiikan mukaan. 4) Vuoden 25 jatkuvien ja uovutettujen toimintojen osinko per osakekohtaiset tuokset on askettu perustuen vastaaviin jatkuvien ja uovutettujen toimintojen osakekohtaisiin tuoksiin. 5) Vuodeta 26 ehdotettujen osinkojen osinko/osakekohtainen tuos -tunnusuvut perustuvat koko konsernin osakekohtaiseen tuokseen.

7 Liikevaihto, mijardia euroa Liikevoitto, mij. euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % n Luovutetut toiminnot n Luovutetut toiminnot n Luovutetut toiminnot Oman pääoman tuotto, % Liiketoiminnan kassavirta, mij. euroa Käyttöomaisuuden investoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin, mij. euroa 5 6 Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus 26 Taouden yhteenveto n Luovutetut toiminnot n Luovutetut toiminnot n Luovutetut toiminnot Koroinen nettoveka, mij. euroa Nettoveka/Käyttökate Vakinaisen henkiöstön määrä , 2,5 2, 1,5 1,,5 * , * Koko Fortum Kurssikehitys, indeksi Markkina-arvo, mijardia euroa n Fortum n DowJones yhdyskuntapaveut n OMX Hesinki Cap Vuodet 24, 25 ja 26 ovat IFRS:n mukaisia. Vuodet on esitetty suomaaisen tiinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti.

8 Toimitusjohtajan katsaus Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Toimitusjohtajan katsaus 6 Takana jäeen hyvä vuosi haasteeisessa toimintaympäristössä. Kuunut vuosi oi Fortumie jäeen menestykseinen. Kaikki keskeiset mittarit osoittivat sevää parannusta. Vuoden aikana onnistuimme kasvustrategiamme toteuttamisessa vaitsemiamme markkina-aueia. Suomessa saatoimme päätökseen E.ON Finand (nykyinen Fortum Espoo) -yrityskaupan. Kaupan seurauksena sähkö- ja kaukoämpöasiakkaidemme määrä Suomessa kasvoi merkittävästi. Kasvumme jatkui myös Itämeren aueea. Ostimme kaukoämpöyhtiön Puoassa, kaukoämpöyhtiön vähemmistöosuuden Liettuassa sekä ämmöntuotantotoimintaa Virossa ja Latviassa. Vahvistimme äsnäooamme Venäjän markkinoia kasvattamaa osuuttamme aueeisessa tuotantoyhtiössä (Territoria Generating Company No. 1 ei TGC-1) runsaaseen 25 %:iin. Oemme nyt TGC-1:n toiseksi suurin omistaja. Yhtiön tuotantokapasiteetti on ähes 6 MW, mikä on noin puoet Fortumin kapasiteetista. Lisäksi TGC-1:n investointisuunnitema isää yhtiön tuotantokapasiteettia 5 % vuoteen 215 mennessä. Toisen tärkeän jaansijan Pietarin aueea muodostaa 33 % osuutemme kaukoämpö- ja sähkönjakeuyritys Lenenergosta. Fortum säiytti arvostetun asemansa ainoana ukomaisena strategisena sijoittajana Venäjän sähkömarkkinoia. Suurimman osan vuotta 26 sähkön tukkuhinnat oivat ennätykseisen korkeita, mikä oi paineita nostaa kuuttajahintoja. Syinä tähän oivat merkittävä vaje Pohjoismaiden vesivarannoissa, suuri vaihteu EU:n päästöoikeuksien hinnoissa ja suunnitteemattomat seisokit ruotsaaisissa ydinvoimaaitoksissa. Jäeen kerran Fortumin monipuoinen tuotantoportfoio osoitti hyödyisyytensä ja pystyimme korvaamaan menetettyä ydinvoimaa ja vesivoimavajetta muia tuotantomuodoia. Peräänkuuutamme vakaata energiapoitiikkaa Energiasektorin päätöksenteko on haasteeista, siä kipaiukyvyn, kestävän kehityksen ja toimitusvarmuuden tasapainosta on huoehdittava pitkäkestoisesti. Lisäksi sähkömarkkinoiden yhdentyessä kansaisen päätöksenteon vaikutukset yittävät vatioiden rajat. Vaikka energiapoitiikka on ähtökohtaisesti jäsenmaiden päätösvaan aaisuudessa, on haitusten otettava päätöksissään huomioon Euroopan kehitysinjat. Vuonna 26 tämä ei aina toteutunut, vaan yhyen tähtäimen kansainen etu ohjasi kehitystä. Pohjoismaissa tämä on johtanut sähkömarkkinoiden yhdentymiskehityksen pysähtymiseen. Oosuhteet ovat oeet haasteeiset niin keskieurooppaaisie kuin pohjoismaisiekin energiayhtiöie. Pohjoismaiden sähkömarkkinoista käytiin keskusteua koko vuoden ajan sekä Suomessa että Ruotsissa, ja moemmissa maissa tehtiin useita sevityksiä markkinoiden toiminnasta. Useissa tutkimuksissa todetaan, että pohjoismaiset sähkön tukkumarkkinat toimivat meko hyvin, mutta toimintaa tuisi kehittää edeeen mm. vähentämää siirtoyhteyksien puonkauoja ja parantamaa kantaverkkoyhteistyötä. Näistä toimenpiteistä, joia tähdätään markkinoiden toimivuuden edeeen kehittämiseen, ovat pohjoismaiset energiaministerit sopineet jo vuonna 24, ja niiden toteuttamista tuisi kiirehtiä. Toinen poiittisesti sovittu yhteinen tavoite, jota Fortum niin ikään voimakkaasti tukee, on pohjoismaiset sähkön kuuttajamarkkinat. Aiomme jatkossakin edistää kansaisten sääntöjen yhtenäistämistä ja markkinatoimijoiden tasapuoista kohteua, joiden toteuttaminen on yhteisen kuuttajamarkkinan edeytys. Oi kyseessä tukku- tai kuuttajamarkkina, on kehitysinjoista päätettäessä sähkömarkkinoita syytä tarkastea osana yhteisiä pohjoismaisia ja EU:n yhdentyviä markkinoita. Toimitusvarmuus on out toistuvasti esiä jukisessa keskusteussa. Energiateoisuutta on moitittu hauttomuudesta investoida tuotantokapasiteettiin, mikä tosiseikkojen

9 vaossa on hämmästyttävää. Teoisuuden sektoreista sähköaa on out viime vuosina suurin investoija niin Ruotsissa kuin Suomessakin, ja viimeisimpien tutkimusten mukaan näin on myös tuevaisuudessa. Toimitusvarmuuden varmistaminen on myös yksi Fortumin tärkeimmistä kasvumahdoisuuksista. Pohjoismaat ovat siirtymässä kansaisten sähkömarkkinoiden ajata periytyvästä yikapasiteettitianteesta asteittain kohti tiukempaa kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Tuevien vuosien aikana Pohjoismaissa tarvitaan merkittävästi isää kapasiteettia. Tästä maiden energiateoisuus on sitoutunut noin 4 TWh isäkapasiteetin rakentamiseen. Fortumin investointiohjeman arvo on 2,8 mijardia euroa, joka isää seuraavan 5 6 vuoden aikana pohjoismaista sähköntuotantokapasiteettiamme 1 5 MW, ei noin 1 TWh, josta noin 9 % on päästötöntä. Uusia mahdoisuuksia tutkitaan jatkuvasti. Toimiaan näkökumasta investointikysymys on poiittinen. Mitkä tuotantomuodot ovat mahdoisia, ja miten upamenetteystä voidaan tehdä nopeampaa ja ennakoitavampaa? Fortum on vamis isäämään investointejaan toimintaympäristön niin saiessa. Aktiivista toimintaa imastonmuutoksen ieventämiseksi Fortum toivottaa tervetueeksi aktiivisen keskusteun imastonmuutoksesta. Erityisesti Sir Nichoas Sternin anayysi imastonmuutoksen vaikutuksista maaimantaouteen ja IEA:n vuoteen 23 uottuva energiakatsaus vuoden 26 opussa, sekä haitustenväisen imastonmuutospaneein (IPCC) raportti tämän vuoden tammikuussa isäsivät imastokeskusteua kaikkiaa maaimassa. Edeä mainitut raportit yhdessä EU:n tammikuussa jukaiseman energiapaketin kanssa ohjaavat Euroopan kehitystä tuevina vuosina. Koska suurin osa kasvihuonekaasuista on peräisin energian tuotannosta ja kuutuksesta, on toimiaan otettava aktiivinen rooi imastonmuutoksen ieventämisessä. Fortum on ottanut ympäristövastuunsa vakavasti. 2 uvua oemme investoineet 7 mijardia euroa hiiidioksidittomaan vesi- ja ydinvoimakapasiteettiin ja isänneet biopottoaineiden käyttöä. Lisäksi oemme tehostaneet resurssien hyödyntämistä edistämää sivutuotteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä sekä jätteiden hyödyntämistä sähkön ja ämmön tuotannossa. Päästötön kapasiteettimme on kaksinkertaistunut yi 8 1 MW:iin, ja käynnissä oeva investointiohjemamme kasvattaa sitä entisestään. Oemme jo tää hetkeä Euroopan vähiten päästäviä energiayhtiöitä vuonna % sähköntuotannostamme ei aiheuttanut hiiidioksidipäästöjä. Vuonna 26 teimme aiesopimuksen venääisen RAO UESin kanssa Kioton mekanismien hyödyntämiseksi Venäjää. Yhtiöidemme väinen aiesopimus imaisee vamiutemme yhteistoteutusprojektien toteuttamiseen. Tavoitteena on öytää mahdoisuuksia kehittää ja toteuttaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen iittyviä projekteja Kioton pöytäkirjan mekanismien puitteissa RAO UESin tytäryhtiöissä Venäjää. Ympäristöhyötyjen ohea yhteistyö edesauttaa isärahoituksen saamista Venäjän mittavaan sähkö- ja ämpösektorin modernisointiin. Myös tutkimus- ja kehitystyömme suunnataan kestävän kehityksen tukemiseen; tavoitteena on isätä bio- ja kierrätyspottoaineiden käyttöä ja päästöttömien teknoogioiden, kuten puhtaiden hiiiteknoogioiden, osaamista. Jatkamme vaitua injaa EU:n strategiana on uoda yhtenäiset energiamarkkinat, siä aajemmat markkinat hyödyttäisivät sekä yhteiskuntia että kansaaisia. Yhteismarkkinat uovat myös Fortumie kasvumahdoisuuksia. Pyrimme jatkuvaan kasvuun kaikia vaituia markkina-aueiamme Euroopan ja Venäjän markkinoiden oessa keskeisimmät. Fortumin toiminnan tarkoitus Energiamme edesauttaa nykyisten ja tuevien sukupovien eämää imaisee sitoutumisemme kestävään kehitykseen. Sähkö- ja ämpöiiketoiminnassa tämä tarkoittaa asiakkaiden opastamista järkevään sähkönkäyttöön ja parempaan energiatehokkuuteen. Ympäristömerkityt tuotteet ja toimitusvarmuus ovat jo Fortumin asiakkaiden uottuvia. Automaattinen mittarinhainta, joka on pian pohjoismaisten asiakkaidemme käytettävissä, on uusi tärkeä väine sähkönkuutuksen haintaan. Se tarjoaa asiakkaie mahdoisuuden seurata omaa kuutustaan ja hintoja reaaiaikaisesti ja vaikuttaa näin sähköaskuihin. Järkevästä sähkönkäytöstä hyötyy myös ympäristö. Kestävä kehitys tarkoittaa myös, että jatkamme panostuksia päästöttömään tuotantoon ja pidämme työturvaisuutemme maaiman huipputasoa. Mittava turvaisuusohjemamme on out tuokseinen, ja viimeisten vuosien aikana tapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi. Vaikka tapaturmataajuus jatkoi vähenemistään myös vuonna 26, kaksi kuoemaan johtanutta tapaturmaa oivat vakava takaisku. Erinomaisesta kehityssuunnasta huoimatta on sevää, että turvaisuuteen on panostettava jatkossakin. EU:n energiapaketti ja vaitun energiapoitiikan seuraamukset koskettavat väistämättä meitä kaikkia. Tiukat tavoitteet imastonmuutoksen ieventämiseksi ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi ovat vättämättömiä, mutta niiä on myös hintansa. Jotta vaikutukset yhteiskunnan hyvinvointiin voidaan pitää mahdoisimman vähäisinä, tarvitaan toimivaa diaogia päättäjien ja markkinatoimijoiden väie. Vuosi 26 oi monivivahteinen, mutta menestykseinen. Hauan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, erityisesti Fortumin työntekijöitä. Uskon, että Fortumia on kaikki edeytykset menestyä myös vuonna 27. Mikae Liius Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Toimitusjohtajan katsaus 7

10 Strategia Fortumin kompassi on keskeinen johtamistyökau. Se yhdistää konsernin ja iiketoimintayksiköiden strategiat. Jokaisea iiketoimintayksiköä on oma soveettu versionsa kompassista. Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Strategia 8 Fortumin tavoitteena on oa ensiuokkainen sähkö- ja ämpöyhtiö. Strategiamme mukaisesti keskitymme Pohjoismaiden ja Itämeren aueen markkinoie. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huippuuokan suoritukseen varmistaaksemme kannattavan kasvun ja tavoitteidemme oa johtava sähkö- ja ämpöyhtiö sekä hautuin energiantoimittaja toteutumisen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi keskitymme seuraaviin tekijöihin: Ensiuokkaiset tuokset tavoitteena markkinajohtajuus Haemme kipaiuetua kestävästä kehityksestä. Varmistamme koko energiaketjun tehokkuuden ja uotettavuuden. Kehitämme henkiöstöämme jatkuvasti. Toiminnan tarkoitus Energiamme edesauttaa nykyisten ja tuevien sukupovien eämää Visio Oa ensiuokkainen sähkö-ja ämpöyhtiö Strategia Fortumin kannattavan kasvun perustana on keskittyminen pohjoismaisie ja Itämeren aueen energiamarkkinoie Luoda johtava sähkö-ja ämpöyhtiö Ensiuokkaiset tuokset Tua hautuimmaksi energiantoimittajaksi Kasvu Haemme kannattavaa kasvua vaituia markkina-aueia Pohjoismaissa, Luoteis-Venäjää, Puoassa ja Batian maissa. Hyödynnämme kasvumahdoisuuksia kaikissa iiketoiminnoissamme. Osaistumme aktiivisesti Pohjoismaissa jatkuvaan energiaaan keskittymiseen. Sähkömarkkinoiden markkinaähtöisen kehityksen edistäminen Tuemme ja edistämme Pohjoismaiden markkinoiden jatkuvaa yhtenäistymistä ja infrastruktuurin kehittämistä. Edistämme integroitumista Manner-Euroopan kanssa. Varmistamme säänneyn iiketoiminnan einkepoisuuden. Paras asiakaskokemus Edistämme asiakasähtöistä myynti- ja paveukuttuuria kaikissa asiakassuhteissamme. Konsernin taoudeiset tavoitteet, jatkuvat toiminnot Tavoite Sijoitetun pääoman tuotto, % 12 13,4 13,5 Oman pääoman tuotto, % 14 14,4 13,5 Pääomarakenne: nettoveka/käyttökate 3, 3,5 2,3 1,8 Yhteiset arvomme Tuokseisuus Arvot Tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja pyrimme vastaamaan niihin. Saavutamme asetetut tavoitteet. Luovuus ja uudistumisen hau Oemme oma-aoitteisia ja kannustamme toisiamme öytämään uusia ratkaisuja. Kehitämme itseämme jatkuvasti ja oemme vamiita muutokseen. Yhteishenki Arvostamme ja tuemme toisiamme. Kerromme ja keskusteemme asioista avoimesti ja aktiivisesti. Eettisyys Oemme reheisiä ja suorasekäisiä. Toimimme kestävän kehityksen puoesta. Vuonna 25 öjyiiketoiminnat eriytettiin jakamaa osakkeita osinkona ja osakkeiden myynniä. Öjyiiketoiminnat on esitetty uovutettuina iiketoimintoina Fortumin konsernitiinpäätöksessä.

11 Strategia käytännössä vuonna 26 Rakennemuutos ja kasvu E.ON Finand (Fortum Espoo) -yrityskauppa vietiin päätökseen. Kapasiteetti-investointiohjemaa kasvatettiin mm. seuraavia: Uusi CHP-voimaaitos Espooseen, huippukuutusaikojen tuotantoa täydentävä kaasuturbiinivoimaaitos Inkooseen, CHP-aitos Częstochowaan Puoaan sekä biopottoaineita käyttävä CHP-voimaaitos Tukhomaan. Ruotsissa aoitettiin automaattisen mittarinhaintajärjestemän asentaminen 835 asiakkaae. Asennukset vamistuvat vuonna 29. Omistusosuutta sähköntuotantoyhtiö TGC-1:ssä kasvatettiin hieman yi 25 %:iin hankkimaa 12,5 %:n omistusosuus St. Petersburg Generating Companysta. Kaukoämpöiiketoimintaa aajennettiin ostamaa kaukoämpöyhtiö Wrocawista Puoasta, kaukoämpöyhtiön vähemmistöosuus Kaipedasta Liettuasta sekä Vattenfain ämmöntuotantoiiketoiminta Virosta ja Latviasta. Tärkeimpiä käyttö- ja kunnossapitosopimuksia oivat kuusivuotinen sopimus uuteen Fortumin strateginen kehitys vuodesta 2 Kasvu ydiniiketoiminnassa ja tärkeimmiä maantieteeisiä aueia Oa ensiuokkainen sähkö-ja ämpöyhtiö Myynnit muu kuin ydiniiketoiminta ja tärkeimmät maantieteeiset aueet Stora Enson vesi- ja ydinvoimatuotantokapasiteetit, Ruotsi ja Suomi Länsivoima, Suomi Weserta, Saksa Päätös osaistua Okiuoto 3 -ydinvoimaaitosyksikköön 3 %:n osuus Lenenergosta, Venäjää 34 % Hafsundista Norjassa 5 % Birkasta Ruotsissa (5 % jo vuonna -99) Osuudet kaukoämpöyhtiöistä Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puoassa Yhteispohjoismainen Päätös keskittyä Pohjoismaiden ja Itämeren Birka-yhtiön organisaatio aueee transformaatio-ohjema Keskittyminen taoudeiseen tuokseen esimiestaitojen Keskittyminen Muiden kuin ydiniiketoimintojen uudeeen- Mukaan Dow Jonesin kehittämiseen järjestey kestävän kehityksen Osaistuminen Maaimanpankin indeksiin hiiirahastoon Sähkö- ja ämpöiiketoiminta Unkarissa Voimaaitos- ja sähkönsiirtotekniikka Sähkö- ja ämpöiiketoiminta Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Unkarissa Öjyiiketoiminta Omanissa ja Norjassa Weserta, Saksa E.ON Finand (nyk. Fortum Espoo) > 33 %:n osuus Lenenergosta Kaukoämpöä Puoassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa TGC-1:n käynnistyminen 12,5 %:n osuus St. Petersburg Generating Companysta Paikka DJSI Word -indeksissä säiyi Aiesopimus RAO UESin kanssa Kioton mekanismien hyödyntämisestä Venäjää Itämeren aueen koeauerahaston hiiirahastoon investoitiin kaksi mijoonaa euroa Fortum Espoon integraatio North Transgas Neste Oi Voimaaitokset Hämeeninnassa ja Haapavedeä 1) Teoisuuden kunnossapitoiiketoiminta Perustettu Kehitys kaasuturbiinivoimaaitokseen Saksassa ja neivuotinen sopimus uuteen jätteenpottovoimaaitokseen Isossa- Britanniassa sekä aueeisen tuotantoyhtiön TGC-9:n kanssa tehty sopimus teknisistä kuntotarkastuksista Venäjää. Fortum Servicen teoisuuden kunnossapitopaveuiiketoiminta myytiin. Kestävää kehitystä RAO UESin kanssa tehtiin aiesopimus Kioton mekanismien hyödyntämisestä Venäjää. Itämeren aueen koeauerahaston hiiirahastoon investoitiin kaksi mijoonaa euroa. Mukana kansainväisessä DJSI Word -indeksissä ainoana pohjoismaisena sähkö- ja ämpöyhtiönä. Norjaainen pankkikonserni Storebrand nimesi Fortumin vastuuisimmaksi sähköyhtiöksi ja Best in Cass -yritykseksi merkkinä siitä, että yhtiö kuuuu ympäristövastuunsa ja sosiaaisen vastuunsa parhaiten kantaviin sijoituskohteisiin. Kunniamaininta ja sijoitus komen parhaan joukkoon EU:n ympäristöteknoogiakipaiussa. 7,8 mijardia euroa Omistaja-arvo +21 mijardia euroa 2) 6,3 mijardia euroa Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Strategia 9 1) Osa Suomen kipaiuviranomaisen Fortumin E.ON Finand -kaupae asettamista ehdoista. 2) osakekurssin mukaan.

12 Markkinoiden kehitys Energia huomion kohteena kaikkiaa Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Markkinoiden kehitys 1 Energia-asiat osoittautuivat jopa odotettua suuremmaksi haasteeksi vuonna 26. Energian hinta ja toimitusvarmuus sekä imastonmuutos nousivat huomion keskipisteiksi Pohjoismaiden isäksi myös muuaa Euroopassa ja koko maaimassa. Syksyä 26 jukaistiin Kansainväisen energiajärjestön IEA:n vuoteen 23 uottuva koko maaiman kattava energiakatsaus ja ekonomisti Sir Nichoas Sternin anayysi imastonmuutoksen vaikutuksista maaimantaouteen. Moemmat tutkimukset ennustivat erittäin haasteeista tuevaisuutta maaiman energiataoudee. IEA:n mukaan sähkön kysyntä kaksinkertaistuu maaimassa vuoteen 23 mennessä ja primäärienergian kokonaiskysyntä kasvaa huomattavasti. Lisäksi IEA ennakoi, että sekä primäärienergian toimitusketjussa että sähkösektoria tarvitaan vatavia investointeja. IEA:n mukaan tarvittava primäärienergian isäys perustuu pääasiassa fossiiisiin energianähteisiin, ja IEA arvioi koko maaiman energiaperäisten hiiidioksidipäästöjen isääntyvän 55 % vuoteen 23 mennessä, mikäi nykyisiä toimintamaeja jatketaan. Katsaus antaa varsin synkän kuvan hiiidioksidipäästöjen kehityksestä ja niiden aiheuttamasta imastonmuutoksesta. Sternin raportissa tarkasteaan imastonmuutosta taoudeisesta näkökumasta. Stern toteaa, että imastonmuutoksen pahimpien vaikutusten vättämiseksi on toimittava heti; nyt tehtävät toimenpiteet tuevat hänen mukaansa pajon havemmaksi kuin asiaan puuttuminen vasta myöhemmin tuevaisuudessa. Sternin mukaan imastonmuutoksen hidastamisesta syntyy väistämättä kustannuksia, mutta kustannukset voidaan vuositasoa rajoittaa yhteen prosenttiin maaiman BKT:stä, mikäi toimitaan väittömästi. Eei nyt tehdä mitään, kustannukset voivat oa 5 2 % uokkaa maaiman BKT:stä. Kansainväisten toimenpiteiden tarvetta korostettiin myös haitustenväisen imastonmuutospaneein (IPCC) raportissa, joka jukaistiin hemikuussa 27. Komissio ajaa voimakkaasti yhtenäistä eurooppaaista sähkömarkkinaa EU:n ainsäädäntö ja EU:n komission strategia ohjaavat Euroopan sähkömarkkinoiden vapautumista ja yhdentymistä. Kipaiukykyinen Eurooppa on tärkeä tekijä tämän kehityksen taustaa, ja energian rooi on muodostumassa yhä tärkeämmäksi. Korkeat pottoaineiden hinnat, hiiidioksidipäästöjen hinnat ja kiristyvä tarjonnan ja kysynnän tasapaino nostivat sähkön hintaa kaikkiaa EU:n aueea vuonna 26. Lisääntyvä riippuvuus fossiiisista tuontipottoaineista, vanheneva infrastruktuuri ja kasvava kysyntä isäsivät huota EU:n sisäisestä toimitusvarmuudesta. EU keskittyy energiapoitiikkansa kehittämisessä komeen pääkohtaan. Nämä ovat eurooppaaisen einkeino eämän kipaiukyky, energian toimitusvarmuus ja kestävä kehitys. Euroopan sähkömarkkinoita on kritisoitu ankarasti, minkä vuoksi komissio jatkoi vuoden aikana ponnisteujaan yhtenäisemmän ja toimivamman markkinan edistämiseksi. Hemikuussa 26 Euroopan komissio jukaisi austavat päätemät vuonna 25 tekemästään Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimintaa koskevasta sevityksestä ja käynnisti keskusteun toimenpiteistä markkinoiden toimivuuden edeeen parantamiseksi. Vihreä kirja, joka käsitteee Euroopan energia-aaa toimitusvarmuuden, kipaiukyvyn ja kestävän kehityksen näkökumista, hyväksyttiin maaiskuussa 26 tavoitteena konkreettisten ehdotusten tekeminen vuoden 27 akupuoea. Komissio jukaisi tammikuussa 27 niin sanotun energiapaketin, jossa se esittei näkemyksiään tuevista imastonmuutokseen iittyvistä toimintamaeista sekä toimitusvarmuuden ja kipaiukyvyn turvaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Komissio esitti, että EU ottaisi tavoitteekseen vähentää yksipuoisesti hiiidioksidipäästöjä vuoteen 22 mennessä 2 % vuoden 199 tasoon verrattuna. Jos muut teoisuusmaat ähtisivät mukaan, vähennystavoite oisi kaikie 3 %. Edeeen komissio ehdotti sitovaa tavoitetta, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta tuisi oa niin ikään 2 % vuoteen 22 mennessä. Lisäksi esitettiin tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi sekä tutkimus- ja kehitystyön tehostamiseksi. Toisaata komissio myös osoitti sitoutuvansa voimakkaasti sähkösisämarkkinan toimivuuden edistämiseen. Sitoutumisen takana on aajemman markkinan mukanaan tuoma kustannustehokkuus. Sitä tarvitaan tasapainottamaan kustannuksia, joita väistämättä syntyy pyrittäessä saavuttamaan imastonmuutoksen hiitsemisee ja energian toimitusvarmuudee asetetut tavoitteet. Pohjoismainen kysyntäennuste ja tuotanto, johon sitouduttu TWh/a 5 1E 15E 2E Demand Existing n Kysyntä n Uusi tuotanto, johon sitouduttu n Oemassa oeva tuotanto

13 Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat edeeen erittäin hajanaiset Tuotanto 395 TWh > 35 yritystä Muut Dong Energy E.ON Vattenfa Statkraft Fortum Jakeu 14 mijoonaa asiakasta ~ 5 yritystä Muut Fortum Vattenfa E.ON Dong Energy Hafsund Sähkönmyynti 14 mijoonaa asiakasta > 45 yritystä Lähde: Fortum, yhtiötiedot, suurimpien toimijoiden osuudet, 25. Tanskan ja Suomen rakenteeisten muutosten vaikutus huomioitu. Sähköntuotanto ja -kuutus Pohjoismaissa Sähkönkuutus, TWh Suomi 9 85 Ruotsi Norja Tanska Yhteensä Muut Sähköntuotanto ähteittäin, TWh Vesivoima Ydinvoima Muu ämpövoima Tuuivoima Yhteensä Nettotuonti * * tuonti vienti Fortum Dong Energy Vattenfa E.ON Hafsund Fortum vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Markkinoiden kehitys 11 EU:n ja Venäjän väisen energiavuoropuheun yhteydessä aadittiin kauppaa, investointeja, infrastruktuuria ja energiatehokkuutta koskevat raportit, joista vain viimeksi mainittu sisäsi konkreettisen toimintasuunniteman. Energiatehokkuussuunniteman toimeenpanon isäksi tuevia keskusteunaiheita ovat markkinoiden kehittäminen ja energiastrategiat. Tavoitteena on isätä tietoa kummankin osapuoen päämääristä ja toiminnasta. Vuoden 26 oppuun mennessä ei saatu aikaan opuista päätöstä EU:n ja Venäjän kahdenväisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen uusimista koskevien neuvotteujen aoittamisesta. Tarkoituksena on isätä aaja sopijapuoien keskinäisiä energiasuhteita käsitteevä kappae uuteen sopimukseen, joka korvaa nykyisen, vuoden 27 opussa päättyvän sopimuksen. Pohjoismainen markkina tunnustetaan edeäkävijäksi toimivuus kuitenkin kyseenaaistettiin edeeen Pohjoismaisesta sähkömarkkinasta otettiin edeeen maia muiden EU:n sisäisten aueeisten markkinoiden kehittämiseen. Useissa viime vuosina jukaistuissa tutkimuksissa todetaan, että pohjoismainen markkina toimii meko hyvin. Poiitikot ja viranomaiset ovat avainasemassa energiamarkkinan toiminnan reunaehtojen asettamisessa. Vuoden 26 aikana poiitikot keskittyivät enemmän kansaisiin kysymyksiin kuin pohjoismaisen markkinan toimivuuden parantamiseen. Eduskuntavaait Ruotsissa ja Suomessa vahvistivat tätä kehitystä. Suomessa kauppa- ja teoisuusministeriö päätti teettää vieä yhden sevityksen sähkömarkkinan toimivuudesta ja nimitti Suomen kipaiuviraston entisen yijohtajan sitä aatimaan. Raportti jukaistiin okakuussa 26. Sen mukaan on ryhdyttävä toimiin, joia turvataan toimitusvarmuus, vähennetään suurten toimijoiden erityisesti Fortumin väitettyä markkinavoimaa Suomessa, uudistetaan Nord Pooin ja pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden rakenteita sekä aajennetaan energiamarkkinaviranomaisen ja sähkömarkkinaa vavovien kipaiuviranomaisten rooeja ja vatuuksia. Ehdotuksista keskustetiin auksi vikkaasti, mutta ne eivät johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin. Ruotsin energiamarkkinaviranomaisen STEMin maaiskuussa 26 jukaisemassa raportissa todettiin sähkömarkkina hyvin toimivaksi, siti haitus vaati isää säänteyä. Ruotsin energiaministeri ehdotti myös, että perustettaisiin eriinen teoisuussähkömarkkina, johon energian pienkuuttajia ei oisi pääsyä. Myöhemmin syksyä haituksen asettama tutkija totesi, ettei markkinoiden jakaminen aentaisi sähkön hintaa. Ruotsin uusi haitus ei oe jukaissut aoitteita markkinarakenteen muuttamiseksi. Ruotsin kipaiuviranomainen jukaisi vuotuisen anayysinsa kipaiun toimivuudesta eri markkinoia, energiamarkkina mukaan ukien. Raportissa keskityttiin Ruotsin tianteeseen, ja markkinoiden keskittyminen esitettiin yhtenä mahdoisena ongema-aueena. Esteet uusien investointien tekemiseen sähköntuotantoon, kuten ydin- ja vesivoimaan, todettiin raportissa sähkö-

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 KOHTI KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 11 Kestävän kehityksen raportti tyksen raportti 2011 Kestäv stävän kehityksen rap n raportti 2011 K n kehitykse rtti 2 4 Fortum vuonna 2011 Fortum kestävän kehityksen

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin inpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Til s 2011 Tilinpäätös 2011 Tilinp tös 2011 Tilinpäätös 201 1 Tilinpäätös 2011 011 Tilinpäät päätös ät 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Vuoden 2011 liikevoitto ja kassavirta olivat

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 klo 9.00 Hyvä ensimmäinen neljännes Nyaganin 1-yksikkö aloittanut kaupallisen tuotannon

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi Vuosikertomus 2000 www.fortum.fi /konserniesittely öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti öljynjalostus ja markkinointi Sisältö Tietoja sijoittajille sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Vuosi 2000 1 Fortum

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot