KÄYTTÖOPAS FS TASKalfa 420i/520i FS-1300D

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D

2 Johdanto Kiitos TASKalfa 420i/520i -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa yksinkertaisia vianetsintätoimenpiteitä, jotta kone olisi aina hyvässä käyttökunnossa. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä ja pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Kuvassa näkyvä tarra takaa, että tarvikkeet ovat omaa merkkiämme. Tässä käyttöoppaassa TASKalfa 420i/520i viittaavat vastaavasti 42 ja 52 sivua minuutissa tulostaviin malleihin. Mukana toimitettavat oppaat Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Voit tutustua niihin tarvittaessa. Käyttöopas (tämä opas) Paperin lisäystä, kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen perustoimintoja sekä vianetsintää koskevat ohjeet.

3 Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. Symbolit VAARA: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus]... [Varoitus sähköiskun vaarasta]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä toimesta.... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]... [Irrota pistotulppa pistorasiasta]... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). HUOMAUTUS: Jos originaali muistuttaa seteliä, joissakin harvoissa tapauksissa sitä ei kopioida asianmukaisesti. Kone on varustettu rahaväärennösten tekoa estävällä toiminnolla. i KÄYTTÖOPAS

4 Sisällys Sisällys Varoitus/vaaratarrat iv Asennuksen varotoimet v Käytön varotoimet vii Laserturvallisuus x Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet xi Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset xii Oikeus- ja turvallisuusasiaa xiv 1 Osien nimet Ohjauspaneeli Kone Valmistelut ennen käyttöä Kaapeleiden liittäminen Virta päälle/pois päältä Lepotila ja automaattinen lepotila Ohjauspaneelin kulman säätö Näytön kielen vaihto [Kieli] Päivämäärän ja kellonajan asetus Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) COMMAND CENTER (Sähköpostiasetukset) Sähköpostin lähetys Paperin lisäys Originaalien asetus Peruskäyttö Sisään-/uloskirjautuminen Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Kopiointi Tulostus - tulostus sovelluksesta käsin Lähetys Kohteiden vahvistusnäyttö Kohteen määritys Dokumenttilokeron käyttö Dokumenttilokeron peruskäyttö Töiden peruutus Ohjelma (kopiointi ja lähetys) Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) Internet-selaimen käyttö Huolto Puhdistus Väriainesäiliön ja jäteväriainesäiliön vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvitys KÄYTTÖOPAS ii

5 Liite Paperi Liite-2 Tekniset tiedot liite-10 Hakemisto Hakemisto-1 iii KÄYTTÖOPAS

6 Varoitus/vaaratarrat Koneeseen on turvallisuussyistä kiinnitetty varoitus/vaaratarroja seuraaviin paikkoihin. Varo mahdollista tulipaloa tai sähköiskua, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Älä hävitä väriainetta ja väriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Tarra tulostimen sisällä (varoitus lasersäteilystä) Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Sisällä on liikkuvia osia. Loukkaantumisvaara. Älä kosketa liikkuvia osia. HUOMAUTUS: Älä irrota näitä tarroja. KÄYTTÖOPAS iv

7 Asennuksen varotoimet Ympäristö VAROITUS Vältä sijoittamasta konetta epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. Kone voi pudota tai kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen. Vältä kosteita, pölyisiä tai likaisia sijoituspaikkoja. Jos pistotulppaan tarttuu pölyä tai likaa, puhdista se tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Vältä tulipalovaara sijoittamalla kone riittävän kauas pattereista, lämmittimistä ja muista lämmönlähteistä ja herkästi syttyvistä aineista. Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa osien vaihtoa ja huoltotoimia varten. Tilantarve on osoitettu alla olevassa kuvassa. Jätä erityisesti takalevyn ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan koneessa. 10 cm 30 cm 30 cm 100 cm Muut varotoimet Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 10-32,5 C. Kosteus: %. Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Ota lisäksi huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. v KÄYTTÖOPAS

8 Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto. Rullapyörät voivat vahingoittaa arkaa lattiapintaa, kun konetta siirretään asennuksen jälkeen. Kopioinnin aikana vapautuu otsonia. Sen määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole terveydelle haitallista. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. Virtalähde/koneen maadoitus VAARA Käytä vain virtalähdettä, jonka jännite vastaa koneen teknisiä tietoja. Vältä useiden laitteiden kytkemistä samaan pistorasiaan. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Työnnä pistotulppa tiukasti pistorasiaan ja sähköliitin koneeseen. Jos pistotulpan piikkien ympärille kerääntyy pölyä tai metalliesineet joutuvat kosketuksiin pistotulpan piikkien kanssa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Puutteellinen sähkökosketus saattaa aiheuttaa ylikuumenemista ja syttymisen. Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan oikosulun aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jos maadoitettu kytkentä ei ole mahdollinen, ota yhteys huoltoteknikkoon. Muut varotoimet Kytke pistotulppa mahdollisimman lähellä olevaan pistorasiaan. Muovipussien käsittely VAARA Pidä koneen käyttöön liittyvät muovipussit poissa lasten ulottuvilta. Muovi voi painua nenää ja suuta vasten ja aiheuttaa tukehtumisen. KÄYTTÖOPAS vi

9 Käytön varotoimet Koneen käyttöä koskevat varoitukset VAARA Älä aseta metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita (esimerkiksi kukkamaljakoita, kukkaruukkuja tai kuppeja) koneen päälle tai lähelle. Esineiden putoaminen tai veden valuminen koneen sisään muodostaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Älä irrota koneen suojalevyjä. Niiden takana olevat jännitteiset osat muodostavat sähköiskuvaaran. Älä vahingoita, riko tai yritä korjata virtajohtoa. Älä aseta johdon päälle raskaita esineitä, vedä johtoa tarpeettomasti tai vahingoita johtoa millään tavoin. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan yritä korjata tai purkaa konetta tai sen osia. Vaarana on loukkaantuminen, tulipalo, sähköisku tai laserille altistuminen. Jos lasersäde vuotaa ulos, se voi aiheuttaa näkövammoja. Jos kone kuumenee voimakkaasti, siitä tulee savua tai outoa hajua tai havaitset jotakin muuta poikkeavaa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Katkaise virta päävirtakytkimellä välittömästi, irrota ehdottomasti pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys huoltoteknikkoon. Jos koneeseen putoaa jotain haitallista (esimerkiksi paperiliittimiä, vettä tai muita nesteitä), katkaise virta heti päävirtakytkimellä. Irrota pistotulppa pistorasiasta tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Ota sitten yhteys huoltoteknikkoon. Älä irrota tai kytke pistotulppaa märin käsin, sillä vaarana on sähköisku. Ota aina yhteys huoltoteknikkoon, kun koneen sisäosia pitää huoltaa tai korjata. vii KÄYTTÖOPAS

10 VAROITUS Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta. Jos vedät virtajohdosta, se voi vahingoittua ja muodostaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. (Tartu aina pistotulppaan, kun irrotat sen pistorasiasta.) Irrota aina koneen pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin siirrät konetta. Jos virtajohto vahingoittuu, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Pidä aina kiinni merkityistä kohdista, kun nostat tai siirrät konetta. Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), irrota pistotulppa pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä. Irrota turvallisuussyistä koneen pistotulppa aina pistorasiasta ennen kuin aloitat puhdistustyöt. Jos koneen sisälle kertyy pölyä, se voi aiheuttaa tulipalon tai muita ongelmia. Siksi on suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa puhdistamaan koneen sisäosat. Puhdistuksesta on erityisesti hyötyä, jos se tehdään ennen kosteaa vuodenaikaa. Pyydä huoltoteknikolta hinta-arviota koneen sisäosien puhdistuksesta. Muut varotoimet Älä aseta raskaita esineitä koneen päälle tai vahingoita sitä muuten. Älä avaa etukantta, katkaise virtaa tai irrota pistotulppaa kopioinnin aikana. Kun konetta pitää nostaa tai siirtää, ota yhteys huoltoteknikkoon. Vakauta kone kääntämällä paperinsyöttölaitteen neljä säätöjalkaa lattiaan asti, ennen kuin siirrät konetta. Älä koske sähköosiin, kuten liittimiin tai piirilevyihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa niitä. Älä yritä suorittaa toimenpiteitä, joita ei selitetä tässä oppaassa. Varoitus: Muiden kuin tässä oppaassa selostettujen tarkistusten tai säätöjen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Älä katso suoraan valotusvaloon. Se voi ärsyttää tai väsyttää silmiä. Tämä kone on varustettu kovalevyasemalla. Älä yritä liikuttaa konetta, kun virta on vielä kytketty. Liikkeen aiheuttama tärähtely ja värinä voi vahingoittaa kovalevyä, joten katkaise virta ennen koneen siirtoa. Jos koneen kovalevyasemassa on ongelmia, tallennetut tiedot saattavat hävitä. On suositeltavaa tehdä tärkeistä tiedoista varmuuskopioita tietokoneeseen tai muihin tallennusvälineisiin. Säilytä tärkeiden asiakirjojen originaalit aina erikseen. KÄYTTÖOPAS viii

11 Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset VAROITUS Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Pidä väriaine- ja jäteväriainesäiliö poissa lasten ulottuvilta. Jos väriaine- tai jäteväriainesäiliöstä läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo 1-2 lasillista vettä, jotta vatsalaukun sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja virta on katkaistu päävirtakytkimestä, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi. Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, vaan aseta kone lepotilaan painamalla ohjauspaneelin Power-näppäintä. Muut varotoimet Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi. Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan. Älä säilytä konetta suorassa auringonvalossa. Säilytä kone paikassa, jossa lämpötila on aina alle 40 C ja jossa ei ole voimakkaita lämpötila- ja kosteusvaihteluja. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. ix KÄYTTÖOPAS

12 Laserturvallisuus Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC standardin mukaan. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun. KÄYTTÖOPAS x

13 Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet Varoitus: Pistotulppa toimii koneen päävirtakatkaisimena. Koneen muut kytkimet ovat vain toiminnallisia eivätkä eristä konetta virtalähteestä. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: DIREKTIIVIT 2004/108/EY, 2006/95/EY, 93/68/ETY, 1999/5/EY ja 2005/32/EY Otamme täyden vastuun siitä, että tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset. EN EN Luokka B EN EN EN EN EN EN EN62301 Radiotaajuuslähetin Tämä kone sisältää lähetinmoduulin. Valmistajana takaamme, että kone täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut asiaan kuuluvat määräykset. Radiotunnistetekniikka Joissakin maissa tässä koneessa väriainesäiliön tunnistukseen käytettävän radiotunnistetekniikan käyttö voi olla luvanvaraista ja sitä voidaan rajoittaa. HUOMAUTUS: Jos kone on merkitty ylirastitun jätesäiliön symbolilla, siihen sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (paristo- ja akkudirektiivi) mukainen akku. Älä poista ja hävitä koneeseen kuuluvia akkuja. xi KÄYTTÖOPAS

14 Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopiointi/skannaus ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla kiellettyä. Seuraavan aineiston kopiointi/skannaus on kiellettyä. Seurauksena saattaa olla lakisääteisiä sanktioita. Aineistoluettelo ei välttämättä ole tyhjentävä. Älä kopioi/skannaa aineistoa, jonka kopioinnin/skannauksen tiedät olevan kiellettyä. Sekit Setelit Arvopaperit Leimamerkit Passi Sertifikaatit Paikalliset lait ja säännökset voivat kieltää tai rajoittaa muiden edellä mainitsemattomien tekstien ja asiakirjojen kopiointia/skannausta. KÄYTTÖOPAS xii

15 xiii KÄYTTÖOPAS

16 Oikeus- ja turvallisuusasiaa Tutustu seuraaviin tietoihin ennen koneen käyttöä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Oikeusasiaa... xv Kauppanimet... xvi Energiansäästön ohjaustoiminto... xx Automaattinen kaksipuolinen kopiointi... xx Kierrätetyn paperin käyttö... xx Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma... xx Tietoja tästä käyttöoppaasta... xxi KÄYTTÖOPAS xiv

17 Oikeusasiaa Tämän oppaan tai sen osien kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua Kyocera Mita Corporationin kirjallista lupaa on kielletty. xv KÄYTTÖOPAS

18 Kauppanimet PRESCRIBE ja ECOSYS ovat Kyocera Corporationin tavaramerkkejä. KPDL on Kyocera Corporationin tavaramerkki. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows Me, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä. PCL on Hewlett-Packard Companyn tavaramerkki. Adobe Acrobat, Adobe Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Novell ja NetWare ovat Novell, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM ja IBM PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. Power PC on IBM:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AppleTalk on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä kone on kehitetty Wind River Systems, Inc:n sulautetun tosiaikaisen Tornado -käyttöjärjestelmän avulla. TrueType on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. TypeBankG-B, TypeBankM-M ja Typebank-OCR ovat TypeBank -tavaramerkkejä. Kaikkia tähän koneeseen asennettujen eurooppalaisten kielten fontteja käytetään Monotype Imaging Inc:n kanssa tehdyn lisensointisopimuksen alaisena. Helvetica, Palatino ja Times ovat Linotype-Hell AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ja ITC ZapfDingbats ovat International Typeface Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tähän koneeseen on asennettu Monotype Imaging Inc:n UFST MicroType -fontit. Tämä kone sisältää ACCESS CO., Ltd:n kehittämän NF-moduulin. Koneessa oleva ohjelmisto sisältää Independent JPEG Groupin kehittämiä moduuleja. Tuote sisältää ACCESS CO., LTD:n NetFront-selaimen. ACCESS, ACCESS-logo ja NetFront ovat ACCESS CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Japanissa ja muissa maissa ACCESS CO., LTD. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön. Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita ja ei käytetä tässä käyttöoppaassa. KÄYTTÖOPAS xvi

19 GPL Koneen laiteohjelmisto käyttää osia GPL-koodeista (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Tutustu osoitteessa siihen, miten GPL-koodeja voidaan ottaa käyttöön. Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvii KÄYTTÖOPAS

20 Original SSL License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] KÄYTTÖOPAS xviii

21 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xix KÄYTTÖOPAS

22 Energiansäästön ohjaustoiminto Koneessa on käytössä lepotila, jossa tulostus- ja faksitoiminnot pysyvät odotustilassa, mutta energiankulutus laskee minimitasolle. Lepotila kytkeytyy päälle, kun kone on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Lepotila Kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 8 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-6. Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Tässä koneessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia kopioidaan yhdelle arkille 2-puolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen kopiointi sivulla 3-6. Kierrätetyn paperin käyttö Koneessa voidaan käyttää kierrätettyä paperia. Se vähentää ympäristön kuormitusta. Myyjä tai huoltoteknikko antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Kyocera Mita Corporation ilmoittaa, että tämä tuote vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa. KÄYTTÖOPAS xx

23 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut: Luku 1 - Osien nimet Koneen osien ja ohjauspaneelin näppäinten kuvaukset. Luku 2 - Valmistelut ennen käyttöä Paperin lisäystä, originaalien asetusta, koneen liitäntöjä ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tehtäviä määrityksiä koskevat ohjeet. Luku 3 - Peruskäyttö Kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen perustoimet. Luku 4 - Huolto Puhdistusta ja väriainesäiliön vaihtoa koskevat ohjeet. Luku 5 - Vianetsintä Virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet. Liite Koneen tekniset tiedot. xxi KÄYTTÖOPAS

24 Oppaassa käytetyt esitystavat Oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja kuvauksen sisällön mukaan. Esitystapa Kuvaus Esimerkki Lihavoitu [Normaali] Kursiivi Huomautus Tärkeää Varoitus Viittaa ohjauspaneelin näppäimiin tai tietokoneen näyttöön. Viittaa kosketusnäytön näppäimiin. Viittaa kosketusnäytössä näkyvään viestiin. Käytetään korostamaan avainsanaa, ilmausta tai viittauksia lisätietoihin. Viittaa lisätietoihin tai muihin aiheeseen liittyviin toimintoihin. Viittaa tarvittaviin tai kiellettyihin toimenpiteisiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Viittaa ohjeisiin, joita tulee noudattaa loukkaantumisen ja konevaurioiden välttämiseksi. Paina Start-näppäintä. Paina [OK]. Näyttöön tulee viesti Valmis kopioimaan. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-9. HUOMAUTUS: TÄRKEÄÄ: VAROITUS: Toimintatavan kuvaus Kosketusnäytön näppäinten käyttöä kuvataan käyttöoppaassa seuraavalla tavalla: Varsinainen toimenpide Paina [Kopioi]. Paina Pika-asetus-kohdassa [Seuraava]. Paina [ ] kaksi kertaa. Paina Originaalin kuva -kohdassa [Muuta]. Kuvaus tässä käyttöoppaassa Paina [Kopioi], Pika-asetuskohdassa [Seuraava], [ ] kahdesti ja Originaalin kuva - kohdassa [Muuta]. KÄYTTÖOPAS xxii

25 Originaalit ja paperikoot Tässä osassa kuvataan ne merkintätavat, joita käytetään tässä oppaassa viitattaessa originaalien kokoihin tai paperikokoihin. Sellaisten paperikokojen yhteydessä, joita voidaan käyttää joko pysty- tai vaakasuuntaisina (esimerkiksi A4, B5 ja Letter), originaalin tai paperin vaakasuuntaisuus ilmaistaan R-kirjaimen avulla. Sijoitussuunta Kokomerkintä * Pystysuunta A4, B5, A5, B6, A6, B B 16K, Letter, Statement A A Originaali Paperi Originaalien tai paperin mitta A on pidempi kuin B. Vaakasuunta B B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R A A Originaali Paperi Originaalien tai paperin mitta A on lyhyempi kuin B. * Käytettävissä olevat originaalien koot tai paperikoot vaihtelevat käytettävän toiminnon ja lähdelokeron mukaan. Lisätietoja on kyseistä toimintoa tai lähdelokeroa käsittelevällä sivulla. Kosketusnäytön kuvakkeet Seuraavien kosketusnäytön kuvakkeiden avulla ilmaistaan originaalien ja papereiden sijoitussuunnat. Sijoitussuunta Originaalit Paperi Pystysuunta Vaakasuunta xxiii KÄYTTÖOPAS

26 1 Osien nimet Tässä luvussa kuvataan koneen osat ja ohjauspaneelin näppäimet. Ohjauspaneeli Kone KÄYTTÖOPAS 1-1

27 Osien nimet Ohjauspaneeli Näyttää Tila/työn peruutus -näytön. Näyttää järjestelmävalikon. Näyttää tulostettujen arkkien ja skannattujen sivujen määrän. Näyttää ohjeen. Vilkkuu tulostuksen aikana. Vilkkuu tietojen lähetyksen aikana. Näyttää kopiointinäytön. Näyttää lähetysnäytön. Voit myös muuttaa sen näyttääksesi osoitteistonäytön. Suurentaa kosketusnäytön kopiointi- tai lähetysnäytössä. Näyttää dokumenttilokeron näytön. Näyttää sovellusnäytön. Näyttää ohjelmanäytön. 1-2 KÄYTTÖOPAS

28 Osien nimet Vilkkuu, kun kone vastaanottaa tietoa. Vilkkuu, kun kone käyttää kovalevyä, faksin muistia tai USB-muistia (yleiskäyttöinen tarvike). Vilkkuu, kun on tapahtunut virhe ja työ on keskeytetty. Näyttää keskeytyskopiointinäytön. Päättää toimenpiteen (uloskirjautuu) hallintanäytössä. 1 Siirtää koneen lepotilaan. Palauttaa lepotilasta. Valo palaa, kun koneen virta on päällä. Numeronäppäimet Numeroiden ja symbolien syöttö. Poistaa syötetyt numerot ja merkit. Palauttaa jo rekisteröidyt lähetyskohteet ja -ohjelmat. Vahvistaa numeronäppäimen syötön ja näytön toimintojen asetuksen aikana. Toimii yhdessä näytön [OK]-näppäimen kanssa. Palauttaa asetukset oletustiloihin. Poistaa tai keskeyttää käynnissä olevan tulostuksen. Käynnistää kopioinnin, skannauksen ja asetustoimenpiteiden käsittelyn. KÄYTTÖOPAS 1-3

29 Osien nimet Kone 1 Valotuskansi (lisävaruste) 2 Originaalin kohdistusohjaimet 3 Liitinastia 4 Lasi 5 Attention-merkkivalo... Vilkkuu, kun on tapahtunut virhe ja työ on keskeytetty. 6 Receive-merkkivalo... Vilkkuu, kun kone vastaanottaa tietoa 7 Vasen kansi 1 8 Vasemman kannen 1 vipu 9 Vasen kansi 2 10 Vasemman kannen 2 kahva 11 Valotuslasi 12 Ohjauspaneeli 13 Kasetti 1 14 Kasetti KÄYTTÖOPAS

30 Osien nimet 1 15 Väriainesäiliön salpa 16 Väriainesäiliö 17 Jäteväriainesäiliö 18 Paperinsyöttölaite (A2) 19 Paperinsyöttölaitteen kansi (A3) 20 Vihreä nuppi KÄYTTÖOPAS 1-5

31 Osien nimet OPT2 DP A2 B1 OPT1 21 USB-muistipaikka (A1) 22 Etukansi 23 Paperin leveyssäädin 24 Paperin pituusohjain 25 Ylälokero 26 Päävirtakytkin 27 Paperin leveysohjain 28 Monikäyttölokero 29 Lisävarusteen liitäntäpaikka (OPT2) 30 USB-muistipaikka (A2) 31 USB-liitäntä (B1) 32 Verkkoliitäntä 33 Lisävarusteen liitäntäpaikka (OPT1) 1-6 KÄYTTÖOPAS

32 2 Valmistelut ennen käyttöä Tässä luvussa kerrotaan koneen ensimmäistä käyttöä edeltävistä valmisteluista sekä paperien ja originaalien asetuksesta koneeseen. Kaapeleiden liittäminen Virta päälle/pois päältä Lepotila ja automaattinen lepotila Ohjauspaneelin kulman säätö Näytön kielen vaihto [Kieli] Päivämäärän ja kellonajan asetus Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) COMMAND CENTER (Sähköpostiasetukset) Sähköpostin lähetys Paperin lisäys Originaalien asetus KÄYTTÖOPAS 2-1

33 Valmistelut ennen käyttöä Tarvittavien kaapelien valmistelu Seuraavat liitännät ovat käytettävissä koneen liittämiseksi tietokoneeseen. Valmistele tarvittavat kaapelit käytettävän liitännän mukaan. Vakioliitännät Toiminto Liitäntä Tarvittava kaapeli Tulostin/skanneri /verkkofaksi* Verkkoliitäntä LAN (10 BASE-T tai 100 BASE-TX, suojattu) Tulostin USB-liitäntä USB 2.0 -yhteensopiva kaapeli (Hi- Speed USB -yhteensopiva, maks. 5,0 m, suojattu) * Toiminto käytettävissä, kun käytetään lisävarusteena saatavaa faksia. Lisätietoja verkkofaksista on Fax Kit Operation Guide -oppaassa. 2-2 KÄYTTÖOPAS

34 OPT1 Valmistelut ennen käyttöä Kaapeleiden liittäminen Kaapelin liittäminen Liitä kaapeli koneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Kun koneeseen on kytketty virta, paina ensin ohjauspaneelin Power-näppäintä. Tarkista, että Power- ja Memory-merkkivalo eivät pala. Katkaise sen jälkeen virta päävirtakytkimestä. 2 Tarkista, että merkkivalot eivät pala. A2 DP 2 Liitä kaapeli koneen oikealla sivulla olevaan verkkoliitäntään. B1 3 Liitä kaapelin toinen pää keskittimeen. 4 Määritä verkkoasetukset. Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) sivulla 2-9. Virtajohdon liittäminen Liitä koneen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää koneeseen ja toinen pää pistorasiaan. TÄRKEÄÄ: Käytä vain koneen mukana toimitettua virtajohtoa. KÄYTTÖOPAS 2-3

35 Valmistelut ennen käyttöä Virta päälle/pois päältä Virta päälle Kun päävirtakytkimen merkkivalo palaa... Paina Power-näppäintä. Kun päävirtakytkimen merkkivalo ei pala... Avaa päävirtakytkimen suojus ja kytke virta päälle päävirtakytkimestä. HUOMAUTUS: Jos lisävarusteena saatava datan turvapaketti on asennettu, näkyviin saattaa tulla viesti, joka osoittaa turvatoiminnon tulevan käyttöön ja käynnistyksen kestävän jonkin aikaa, kun virta kytketään. TÄRKEÄÄ: Jos katkaiset virran päävirtakytkimellä, älä kytke virtaa päälle välittömästi uudelleen päävirtakytkimellä. Odota yli 5 sekuntia ja kytke päävirtakytkin päälle uudelleen. 2-4 KÄYTTÖOPAS

36 Valmistelut ennen käyttöä Virta pois päältä Ennen kuin virta katkaistaan päävirtakytkimestä, paina ohjauspaneelin Power-näppäintä (pois päältä). Varmista, että Power-näppäin ja Memory-merkkivalo ovat sammuneet ennen virran katkaisua päävirtakytkimestä. 2 VAROITUS: Kovalevy saattaa olla käytössä, kun Power- tai Memory-merkkivalo on syttynyt tai vilkkuu. Jos virta katkaistaan päävirtakytkimestä kovalevyn ollessa käytössä, kovalevy saattaa vaurioitua. Varmista, että merkkivalot eivät pala. Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan VAROITUS: Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), irrota pistotulppa pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä. VAROITUS: Poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. KÄYTTÖOPAS 2-5

37 Valmistelut ennen käyttöä Lepotila ja automaattinen lepotila Lepotila Voit ottaa lepotilan käyttöön painamalla Powernäppäintä. Päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki ohjauspaneelin merkkivalot ja kosketusnäyttö sammuvat energiankulutuksen laskemiseksi minimitasolle. Tätä tilaa kutsutaan lepotilaksi. Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan sen ollessa lepotilassa, tulostustyö suoritetaan kosketusnäytön valojen pysyessä sammutettuina. Samoin ohjauspaneelin valot pysyvät sammutettuina, kun lisävarusteena saatavalla faksilla otetaan vastaan faksitietoja. Voit palauttaa normaalitilan painamalla Powernäppäintä. Kone on käyttövalmis 15 sekunnin kuluttua. Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esim. tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman reagoinnin. Automaattinen lepotila Automaattisessa lepotilassa kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se on käyttämättömänä tietyn ajan. Oletusasetus on 8 minuuttia. 2-6 KÄYTTÖOPAS

38 Valmistelut ennen käyttöä Ohjauspaneelin kulman säätö Säädä ohjauspaneelin kulmaa kahdessa vaiheessa vapauttamalla ohjauspaneelin lukkovipu esitetyllä tavalla. 2 Näytön kielen vaihto [Kieli] Voit valita kosketusnäytön kielen. Valitse kieli seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Kielikohdassa [Muuta]. Yleiset asetukset - kieli 3 Paina haluamasi kielen näppäintä. Aseta haluamasi kieli kosketusnäyttöä varten. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Suomi Peruuta OK Tila 08/08/ :10 4 Paina [OK]. Kosketusnäytön kieli on muuttunut. KÄYTTÖOPAS 2-7

39 Valmistelut ennen käyttöä Päivämäärän ja kellonajan asetus Aseta asennuspaikan paikallinen päivämäärä ja kellonaika seuraavien ohjeiden mukaan. Sähköpostiviestin lähetyksen yhteydessä tässä asetettu päivämäärä ja kellonaika tulostetaan sähköpostiviestin otsikkoon. Aseta päivämäärä, kellonaika ja aikaero GMT-aikaan nähden sen perusteella, millä aikavyöhykkeellä konetta käytetään. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on kohdassa Sisään-/uloskirjautuminen sivulla 3-2. Muista asettaa aikaero ennen päivämäärän ja kellonajan asetusta. Jos muutat päivämäärän/kellonajan asetusta, koetoiminnot ovat pois käytöstä. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [ ], [Pvm./ajastin] ja sen jälkeen Aikavyöhyke-kohdassa [Muuta]. Pvm./ajastin - aikavyöhyke Aseta aikavyöhyke. Valitse lähimpänä oleva paikka. Aikavyöhyke -12:00 Läntinen kansainvälinen päivämääräraja 3 Valitse aikavyöhyke. HUOMAUTUS: Seuraava aikavyöhyke tulee näkyviin painamalla [ ] tai [ ]. -11:00 Midway-saaret, Samoa Hawaii Alaska -08:00 Tyynenmeren aika (USA & Kanada) 1/13 Kesäaika Ei käytössä Käytössä 4 Paina Kesäaika-kohdassa [Ei käytössä] tai [Käytössä] ja sen jälkeen [OK] Arizona Peruuta OK Tila 08/08/ :10 HUOMAUTUS: Jos valitset aikavyöhykkeen, jolla ei käytetä kesäaikaa, kesäajan asetusnäyttö ei tule näkyviin. 5 Paina Pvm./aika-kohdassa [Muuta]. Pvm./ajastin - pvm./aika Aseta päivämäärä ja aika. 6 Aseta päivämäärä ja kellonaika. Paina jokaisessa asetuksessa [+] tai [-]. 7 Paina [OK] V 10 KK 10 P 10 T 10 M 31 S Off Peruuta OK Tila 08/08/ : KÄYTTÖOPAS

40 Valmistelut ennen käyttöä Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) Kone on varustettu verkkoliitännällä, joka on yhteensopiva TCP/IP (IPv4)-, TCP/IP (IPv6)-, IPX/SPX-, NetBEUI-, IPSec- ja AppleTalk-verkkoprotokollien kanssa. Se mahdollistaa verkkotulostuksen Windows-, Macintosh-, UNIX-, NetWare- ja muissa ympäristöissä. 2 HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. TCP/IP (IPv4) -asetus (kirjoittamalla IP-osoitteet) Aseta TCP/IP suorittaaksesi liitännän Windows-verkkoon. Aseta IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytävän osoitteet. Oletusasetuksena on TCP/IP-protokolla: Käytössä, DHCP: Käytössä, Bonjour: Ei käytössä, Auto-IP: Käytössä. HUOMAUTUS: Hanki lupa verkon valvojalta ennen kuin syötät IP-osoitteet. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa [Seuraava]. 3 Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta]. 4 Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 5 Paina IPv4-kohdassa [Muuta]. Järjestelmä - IPv4 6 Paina [DHCP]. Aseta TCP/IP (IPv4). * Asetukset muutetaan kun järjestelmä käynnistetään uudelleen. IP-osoite Aliverkon On peite Oletusreititin Käytössä DHCP Ei käytössä Bonjour Käytössä Auto-IP Peruuta OK Tila 08/08/ :10 7 Paina DHCP-kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 8 Paina [Bonjour]. 9 Paina Bonjour -kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. KÄYTTÖOPAS 2-9

41 Valmistelut ennen käyttöä 10 Paina [IP-osoite] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 11 Paina [Aliverkon peite] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 12 Paina [Oletusreititin] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 13 Tarkista, että kaikki osoitteet on kirjoitettu oikein, ja paina [OK]. 14 Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä järjestelmä uudelleen tai kytke kone päälle ja pois KÄYTTÖOPAS

42 Valmistelut ennen käyttöä COMMAND CENTER (Sähköpostiasetukset) COMMAND CENTER on työkalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa koneen käyttötila ja muuttaa turva-, verkkotulostus-, sähköpostin lähetys- ja edistyneen verkkotoiminnan asetuksia. HUOMAUTUS: Faksiasetusten tiedot on jätetty tässä kohtaa pois. Lisätietoja faksin käyttämisestä on Fax Kit Operation Guide -oppaassa. 2 COMMAND CENTER:ä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Käynnistä WWW-selain. 2 Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin. Esim. WWW-sivulla näkyy koneen ja COMMAND CENTER:in perustiedot sekä niiden sen hetkinen tila. 3 Valitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista. Kunkin luokan arvot täytyy määrittää erikseen. Jos COMMAND CENTER:ille on määritetty rajoituksia, kirjoita oikea käyttäjänimi ja salasana, jos haluat siirtyä muille sivuille kuin aloitussivulle. Lisätietoja on KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide -oppaassa. Sähköpostin lähetys Kun määrität SMTP-asetukset, voit lähettää koneelle ladattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä. Sitä varten koneen täytyy olla yhteydessä sähköpostipalvelimeen SMTP-protokollan avulla. Ennen kuin lähetät koneelle ladattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä, tarkista seuraavat kohdat: Verkkoympäristö, joka yhdistää koneen sähköpostipalvelimeen On suositeltavaa käyttää jatkuvaa yhteyttä LAN:in kautta. SMTP-asetukset Rekisteröi COMMAND CENTER:in avulla STMP-palvelimen pääkoneen nimi tai IP-osoite. Jos sähköpostiviestien kokoa on rajoitettu, erittäin suuria sähköpostiviestejä ei ehkä voida lähettää. STMP-asetukset määritetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Advanced -> SMTP -> General (yleinen). KÄYTTÖOPAS 2-11

43 Valmistelut ennen käyttöä 2 Määritä oikeat asetukset kuhunkin kenttään. SMTP-asetusnäytössä määritetään asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kohde SMTP Protocol (SMTPprotokolla) SMTP Port Number (SMTP-portin numero) SMTP Server Name (SMTP-palvelimen nimi) SMTP Server Timeout (SMTP-palvelimen aikakatkaisu) Authentication Protocol (todennusprotokolla) Authenticate as (todennus) Login User Name (sis.kirj. käyttäjänimi) Login Password (sis.kirj. salasana) POP before SMTP Timeout (POP ennen SMTP-aikakatkaisua) Test (testi) Size Limit (sähköpostin kokorajoitus) Sender Address (lähettäjän osoite) Signature (allekirjoitus) Domain Restriction (toimialueiden rajoitus) Kuvaus Ottaa SMTP-protokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sähköpostia voidaan käyttää vain, jos protokolla on käytössä. Määritä SMTP-portin numero tai käytä SMTP-oletusporttia 25. Kirjoita STMP-palvelimen IP-osoite tai nimi. SMTP-palvelimen nimi ja IP-osoite saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Jos kirjoitat nimen, myös DNS-palvelimen osoite täytyy konfiguroida. DNS-palvelimen osoite voidaan kirjoittaa TCP/IP General - välilehteen. Aseta aikakatkaisun odotusaika sekunteina. Ottaa SMTP-todennusprotokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai asettaa POP-protokollan etusijalle SMTP:n edelle. SMTP-todennus tukee Microsoft Exchange ohjelmistoa. Voit määrittää todennuksen kolmesta POP3-tilistä tai valita eri tilin. Kun todennusta varten on valittu Other (muu), tässä määritettyä sisäänkirjautumisen käyttäjänimeä käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Kun todennusta varten on valittu Other (muu), tässä määritettyä salasanaa käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen salasana saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Aseta aikakatkaisun odotusaika sekunteina, jos olet valinnut POPtodennusprotokollan etusijalle SMTP:n sijaan. Testin avulla selvitetään, onnistuuko STMP-yhteyden luominen. Kirjoita lähetettävän sähköpostiviestin maksimikoko kilotavuina. Kun arvo on 0, sähköpostiviestin kokorajoitus ei ole käytössä. Kirjoita koneen vastuuhenkilön (esimerkiksi koneen pääkäyttäjän) sähköpostiosoite, jotta vastaus tai toimituksen epäonnistumisilmoitus menee henkilölle eikä koneelle. Lähettäjän osoitteen täytyy olla kirjoitettu oikein SMTPtodennusta varten. Lähettäjän osoite saa olla maks. 128 merkkiä pitkä. Kirjoita allekirjoitus. Allekirjoitus on vapaamuotoinen teksti, joka tulee sähköpostiviestin loppuun. Sitä käytetään usein koneen lisätunnisteena. Allekirjoitus saa olla maks. 512 merkkiä pitkä. Kirjoita ne toimialueiden nimet, jotka sallitaan tai hylätään. Toimialueen nimi saa olla maks. 32 merkkiä pitkä. Voit määrittää myös sähköpostiosoitteet. 3 Paina Submit KÄYTTÖOPAS

44 Valmistelut ennen käyttöä Paperin lisäys Vakiomallisessa koneessa paperia voidaan asettaa kahteen kasettiin ja monikäyttölokeroon. Lisävarusteena on saatavilla myös paperinsyöttölaite. Ennen paperin asetusta Kun avaat uuden paperipakkauksen, leyhyttele arkkeja hieman, jotta ne irtoavat toisistaan, ennen kuin asetat ne koneeseen. 2 1 Taivuta arkkinippua siten, että se pullistuu keskeltä. 2 Pidä nipun päistä kiinni ja jännitä sitä siten, että nippu pullistuu koko pituudeltaan. 3 Nosta oikeaa ja vasenta kättä vuorotellen siten, että papereiden väliin syntyy aukko ja ilmaa menee papereiden väliin. 4 Suorista nipun reunat tasaisella alustalla. Jos paperi on käpristynyt tai taittunut, suorista se, ennen kuin asetat nipun koneeseen. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa tukoksen. VAROITUS: Jos kopioit käytetylle paperille (paperille, jolle on jo kopioitu), varmista, ettei paperia ole nidottu tai liitetty yhteen paperiliittimellä. Kone voi vaurioitua tai kuvanlaatu heiketä. HUOMAUTUS: Jos tulosteet ovat käpristyneitä tai huonosti nidottuja, käännä kasetissa oleva nippu ylösalaisin. Avattua paperipakkausta ei tule säilyttää korkeissa lämpötiloissa tai kosteassa ympäristössä, sillä kosteus voi aiheuttaa ongelmia. Sulje ylimääräiset paperit monikäyttölokeron tai kasettien täyttämisen jälkeen paperinsäilytyspussiin. Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. HUOMAUTUS: Erikoispaperin, kuten kirjelomakkeiden, rei'itettyjen paperien tai esimerkiksi logolla tai yrityksen nimellä varustettujen esipainettujen papereiden käytöstä on lisätietoja kohdassa Paperi kohdassa Liite-2. KÄYTTÖOPAS 2-13

45 Valmistelut ennen käyttöä Paperin asetus kasetteihin Kahteen vakiokasettiin voidaan asettaa tavallista, kierrätettyä tai värillistä paperia. Kasettiin voidaan asettaa maks. 500 arkkia (80 g/m 2 ). Tuetut paperikoot: Ledger, Legal, Oficio II, ", Letter, Letter-R, Statement, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5- R, A5, Folio, 8K, 16K ja 16K-R. TÄRKEÄÄ: Älä käytä mustesuihkutulostimeen tarkoitettua paperia tai erikoispintakäsiteltyä paperia (se saattaa aiheuttaa paperitukoksia tai muita häiriöitä). Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali. Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Kasetteihin voidaan asettaa paperia, jonka paino on maks. 105 g/m 2. Älä lisää kasetteihin paperia, jonka paino on yli 106 g/m 2. Käytä monikäyttölokeroa paperille, jonka paino on yli 106 g/m 2. 1 Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy. HUOMAUTUS: Vedä vain yksi kasetti kerrallaan ulos. 2 Pidä kiinni paperin pituusohjaimesta ja siirrä levyä paperikoon mukaiseksi. Kun lisäät A4-kokoista tai pienempää paperia kasettiin 1, nosta paperin pituusohjain. Jos paperi on B4-kokoista tai suurempaa, laske paperin pituusohjain. HUOMAUTUS: Paperikoot on merkitty kasettiin. 3 Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä paperin leveysohjaimia paperikoon mukaiseksi KÄYTTÖOPAS

46 Valmistelut ennen käyttöä A B HUOMAUTUS: Paperikoot on merkitty kasetteihin. Voit vaihtaa tuuma- ja metrikoon (A- ja B-koot) välillä noudattamalla seuraavia kokokytkimen säätöohjeita. 1. Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä paperin leveysohjain muuhun kohtaan kuin paperi Käännä kokokytkintä A 90. > 3. Siirrä kokovipua B ylös- (C) tai alaspäin (I). C: metrikoko (senttimetrit) (A- ja B-koot) I: tuumakoko 4. Käännä kokokytkintä 90 lukitaksesi sen. > 4 Tasaa paperinippu kasetin vasenta laitaa vasten. TÄRKEÄÄ: Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut, ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen. Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä täyttörajaa (katso kuva alla). Kun asetat paperia, pidä pakkauksen sulkukohtaa lähinnä ollut puoli ylöspäin. Paperin pituus- ja leveysohjaimet pitää säätää paperikoon mukaan. Jos asetat paperia säätämättä ohjaimia, paperit saattavat mennä syöttövaiheessa vinoon ja aiheuttaa paperitukoksia. Varmista, että paperin pituus- ja leveysohjaimet ovat tukevasti paperinipun reunaa vasten. Säädä ohjaimia tarvittaessa uudelleen. KÄYTTÖOPAS 2-15

47 Valmistelut ennen käyttöä 5 Aseta kasetin aukkoon kortti, joka osoittaa kasettiin lisätyn paperin koon. 6 Työnnä kasetti varovasti paikalleen. HUOMAUTUS: Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. 7 Valitse kasettiin asetettu tulostusmateriaali (tavallinen, kierrätetty jne.). Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Paperin asetus monikäyttölokeroon Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 200 arkkia tavallista paperia (80 g/m 2 ). Monikäyttölokeroon voidaan asettaa paperia, jonka paperikoko vaihtelee A3-koosta A6-R- ja Hagaki-kokoon ja Ledgeristä Statement-R-, 8K-, 16K- ja 16K-R-kokoon. Muista käyttää monikäyttölokeroa, kun tulostat erikoispaperille. TÄRKEÄÄ: Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali. Lisätietoja on kohdassa Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Jos paperin paino on 106 g/m 2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu. Alla on ilmoitettu monikäyttölokeron kapasiteetti. Hagaki: 80 arkkia Kalvo: 25 arkkia Kirjek. DL, kirjek. C5, kirjek. #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 arkkia HUOMAUTUS: Kun käytät mukautetun koon paperia, anna paperikoko kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-22 mukaan. Kun käytät erikoispaperia, kuten kalvoja tai paksua paperia, valitse tulostusmateriaali kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-22 mukaan KÄYTTÖOPAS

48 Valmistelut ennen käyttöä 1 Avaa monikäyttölokero. 2 2 Säädä paperin leveysohjaimet paperin leveyden mukaan. 3 Työnnä paperi paikoilleen paperin leveysohjaimia pitkin, kunnes se pysähtyy. TÄRKEÄÄ: Pidä pakkauksen sulkukohtaa lähinnä ollut puoli ylöspäin. Suorista käpristynyt paperi ennen käyttöä. Suorista yläreuna, jos se on käpristynyt. Kun asetat paperia monikäyttölokeroon, tarkista ettei lokeroon ole jäänyt paperia edellisestä työstä. Jos monikäyttölokeroon on jäänyt pieni määrä paperia ja haluat lisätä sitä, poista lokeroon jääneet paperit ja aseta ne sitten takaisin uuden paperin kanssa. KÄYTTÖOPAS 2-17

49 Valmistelut ennen käyttöä Kirjekuorien asetus Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 20 kirjekuorta. Alla on ilmoitettu kirjekuorien sopivat koot. Sopiva kirjekuori Koko Youkei 2 Youkei mm mm Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kirjek. #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Kirjek. DL Kirjek. C mm mm 1 Avaa monikäyttölokero. 2 Säädä paperin leveysohjaimet kirjekuoren leveyden mukaan. 3 Jos kyseessä on vaakasuuntainen kuori, sulje läppä. Työnnä kirjekuori leveysohjainten suuntaisesti perille asti siten, että tulostuspuoli on ylöspäin ja läppäpuoli sinua kohti. Jos kyseessä on pystysuuntainen kuori, sulje läppä. Työnnä kirjekuori leveysohjainten suuntaisesti perille asti siten, että tulostuspuoli on ylöspäin ja läppäpuoli asetusaukkoa kohti KÄYTTÖOPAS

50 Valmistelut ennen käyttöä Kirjekuorien ja korttipaperin asetus monikäyttölokeroon Aseta kirjekuori, niin että tulostuspuoli on ylöspäin. 2 Vaakasuuntaiset kirjekuoret Korttipaperi (Hagaki) Pystysuuntaiset kirjekuoret Palautuskortti (Oufuku Hagaki) HUOMAUTUS: Käytä taittamatonta palautuskorttia (Oufuku Hagaki). TÄRKEÄÄ: Kirjekuoren asetus (suunta ja asento) vaihtelee kirjekuoren tyypin mukaan. Varmista, että asetat sen oikein, sillä muuten tulostus saattaa mennä väärään suuntaan tai väärälle puolelle. HUOMAUTUS: Kun asetat kirjekuoren monikäyttölokeroon, valitse kirjekuoren tyyppi kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-22 mukaan. KÄYTTÖOPAS 2-19

51 Valmistelut ennen käyttöä Paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Paperikoon oletusasetus kasetille 1 ja 2, monikäyttölokerolle ja lisävarusteena saatavalle paperinsyöttölaitteelle (kasetti 3 ja 4) on [Automaattinen]. Tulostusmateriaalin oletusasetus on [Tavallinen]. Määrittele paperikoko ja tulostusmateriaali asettaaksesi kaseteissa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Määrittele paperikoko asettaaksesi kasetissa 1 tai 2 tai lisävarusteena saatavassa paperinsyöttölaitteessa (kasetti 3 ja 4) käytettävän paperityypin. Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali. Valintakohde Valittavissa oleva koko/tyyppi Paperikoko Automaattinen Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuuma-yksikkönä. Tulostusmateriaali Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, " ja Oficio II Metrikoko: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R ja Folio Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K-R ja 16K Metrikoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement- R, ", Oficio II, 8K, 16K-R ja 16K Tavallinen (maks. 105 g/m 2 ), karkea, Vellum (maks. 64 g/m 2 ), kierrätetty, esipainettu, kovapaperi, väri, esirei it., kirjelomake, korkea laatu ja mukautettu 1-8. HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, vastaanotettujen faksien tulostukseen käytettävät tulostusmateriaalit annetaan alla. Tavallinen, kierrätetty, kovapaperi, väri, korkea laatu, karkea ja mukautettu Paina System Menu -näppäintä KÄYTTÖOPAS

52 Valmistelut ennen käyttöä 2 Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Originaali/ paperiasetukset-kohdassa [Seuraava] ja Kasetin asetus -kohdassa [Seuraava]. 3 Kasetin asetus, valitse kasetti väliltä [Kasetti 1] ja [Kasetti 4] ja paina [Seuraava]. 2 Paina sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta]. HUOMAUTUS: [Kasetti 3] ja [Kasetti 4] näytetään, kun lisävarusteena saatava paperinsyöttölaite on asennettu. 4 Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi [Metrijärj.] tai [Tuuma]. Yleiset asetukset - paperikoko Aseta kasetin paperikoko. Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1] tai [Vakiokoot 2] ja valitsemalla paperikoon. Automaattinen A3 A4 A4 A5 Vakiokoot 1 B4 B5 B5 Folio Vakiokoot 2 Peruuta OK Tila 08/08/ :10 5 Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin. Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali Valitse kasetin 1 paperin tyyppi. 6 Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja valitse tulostusmateriaali. Paina [OK]. Tavallinen Karkea Vellum Kierrätetty Esipainettu Kovapaperi Väri Esirei'it. Kirjelomake Korkea laatu Mukautettu 1 Mukautettu 2 Mukautettu 3 Mukautettu 4 Mukautettu 5 Mukautettu 6 Mukautettu 7 Mukautettu 8 Peruuta OK Tila 08/08/ :10 KÄYTTÖOPAS 2-21

53 Valmistelut ennen käyttöä Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Jos käytät muuta kuin tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali. Kohde Kuvaus Paperikoko Automaattinen Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuumayksikkönä. Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 Muut Kokotieto Tulostusmateriaali Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement- R, Executive, " ja Oficio II Metrikoko: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R ja Folio Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R ja Folio, 8K, 16K-R ja 16K Metrikoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, ", Oficio II, 8K, 16K-R ja 16K Valitse joku erikoisvakiokoko tai mukautettu koko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. ISO B5, kirjek. #10 (Commercial #10), kirjek. #9 (Commercial #9), kirjek. #6 (Commercial #6 3/4), kirjek. Monarch, kirjek. DL, kirjek. C5, kirjek. C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Kirjoita paperikoko, joka ei ole vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko X (vaaka): " (0.01 tuuman välein), Y (pysty): " (0.01 tuuman välein). Metrikoko X (vaaka): mm (1 mm välein), Y (pysty): mm (1 mm välein) Alla on ilmoitettu valittavissa olevat tulostusmateriaalit. Tavallinen (maks. 105 g /m 2 ), karkea, kalvo, Vellum (maks. 64 g/m 2 ), tarrat, kierrätetty, esipainettu, kovapaperi, korttipaperi, väri, esirei'it., kirjelomake, kirjekuori, paksu (min. 91 g/m 2 ), korkea laatu ja mukautettu 1-8. HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja käytät monikäyttölokeroa vastaanotettujen faksien tulostukseen, käytettävissä olevat materiaalityypit annetaan alla. Tavallinen, kierrätetty, kovapaperi, väri, korkea laatu, karkea ja mukautettu KÄYTTÖOPAS

54 Valmistelut ennen käyttöä 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 2 Paina [Yleiset asetukset], Originaali/ paperiasetukset-kohdassa [Seuraava], MK-lokeron asetus -kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta]. Yleiset asetukset. Ohisyöttö lokero Aseta monikäyttölokeron paperikoko. 3 Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi [Metrijärj.] tai [Tuuma]. Automaattinen Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1], [Vakiokoot 2], [Muut] tai [Kokotieto] ja valitsemalla paperikoon. Muut Kokotieto Peruuta OK Tila 08/08/ :10 Yleiset asetukset - paperikoko Aseta monikäyttölokeron paperikoko. Automaattinen Jos valitset [Kokotieto], paina [+] tai [ ] määrittääksesi koot X (vaaka) ja Y (pysty). Voit määrittää koon suoraan numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.]. Vakiokoot 1 X( ) 420 mm Vakiokoot 2 Y(98-297) 297 mm Muut Kokotieto #-näpp. #-näpp. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 4 Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin. Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali Valitse monikäyttölokerossa olevan paperin tyyppi. 5 Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja valitse tulostusmateriaali. Paina [OK]. Tavallinen Kalvo Karkea Vellum Tarrat Kierrätetty Esipainettu Kovapaperi Korttipaperi Väri Esirei'it. Kirjelomake Kirjekuori Paksu Päällyst. Korkea laatu Mukautettu 1 Mukautettu 2 Mukautettu 3 Mukautettu 4 Mukautettu 5 Mukautettu 6 Mukautettu 7 Mukautettu 8 Peruuta OK Tila 08/08/ :10 KÄYTTÖOPAS 2-23

55 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus Aseta originaalit seuraavien ohjeiden mukaan kopiointia, lähetystä tai tallennusta varten. Originaalien asetus valotuslasille Tavallisten arkkioriginaalien lisäksi valotuslasille voidaan asettaa myös kirjoja tai lehtiä. 1 Avaa valotuskansi. HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava syöttölaite, avaa se. Varmista, että originaalien syöttö- tai ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin avaat syöttölaitteen. Syöttö- tai ulostulotasolle jääneet originaalit voivat pudota, kun syöttölaite avataan. Pidä syöttölaitetta auki, jos originaali on yli 40 mm paksu. 2 Aseta originaali. Aseta skannattava puoli alaspäin ja tiiviisti originaalin kohdistusohjaimia vasten käyttämällä lasin vasenta takanurkkaa kohdistuspisteenä KÄYTTÖOPAS

56 Valmistelut ennen käyttöä Originaalin kohdistusohjaimet 2 3 Sulje valotuskansi. TÄRKEÄÄ: Sulje valotuskansi varovasti. Liian voimakas painaminen voi murtaa valotuslasin. HUOMAUTUS: Kun kopioit avattuja sidottuja originaaleja, kopioiden reunoissa ja keskellä voi näkyä tummia varjoja. VAROITUS: Älä jätä syöttölaitetta auki, sillä se aiheuttaa loukkaantumisvaaran. KÄYTTÖOPAS 2-25

57 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus syöttölaitteeseen Lisävarusteena saatava syöttölaite skannaa automaattisesti kaikki moniarkkisten originaalien arkit. Kaksipuolisten originaalien kummatkin puolet voidaan skannata. Originaalien syöttölaitteen osien nimet (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Originaalin sijainnin merkkivalo (2) Yläkansi (3) Originaalin leveysohjaimet (4) Syöttötaso (5) Ulostulotaso (6) Originaalin pysäytin (7) Avauskahva Syöttölaitteen tukemat originaalit Syöttölaitteessa voidaan käyttää seuraavassa taulukossa esitettyjä originaalityyppejä. Paino g/m 2 (kaksipuolinen: g/m 2 ) Koko Kapasiteetti Maksimikoko A3, minimikoko A5 Maksimikoko Ledger, minimikoko Statement-R Tavallinen paperi (80 g/m 2 ), värillinen paperi, kierrätetty paperi: 100 arkkia (erikokoiset originaalit: 30 arkkia) Paksu paperi (120 g/m 2 ): 66 arkkia Paksu paperi (160 g/m 2 ): 50 arkkia Taidepaperi: 1 arkki Korkealaatuinen paperi (110 g/m 2 ): 72 arkkia Originaalit, joita ei voida käyttää syöttölaitteessa Älä käytä originaalien syöttölaitteessa seuraavanlaisia originaaleja: pehmeät originaalit, kuten vinyylipaperit kalvot, kuten piirtoheitinkalvot hiilipaperi erittäin liukaspintaiset originaalit originaalit, joissa on teippiä tai liimaa märät originaalit originaalit, joissa käytetty korjausneste ei ole kuivunut epäsäännöllisen muotoiset (muut kuin suorakaiteen muotoiset) originaalit originaalit, joista on leikattu osia ryppyinen paperi taittuneet originaalit (suorista ne ennen koneeseen asetusta, etteivät ne aiheuta tukosta). liittimin tai niitein kiinnitetyt originaalit (poista liittimet ja niitit ja suorista mahdolliset taitokset ja rypyt ennen originaalin asetusta koneeseen, etteivät ne aiheuta tukosta) KÄYTTÖOPAS

58 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus koneeseen TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalien ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin asetat originaalit koneeseen. Tasolle jääneet originaalit voivat aiheuttaa uusien originaalien tukoksen. 1 Säädä originaalin leveysohjaimet originaalien mukaan. 2 2 Aseta originaalit. Aseta skannattava puoli (tai kaksipuolisen originaalin ensimmäinen puoli) ylöspäin. Työnnä originaalien etureuna niin pitkälle kuin se menee syöttölaitteeseen. Originaalien sijainnin merkkivalo syttyy. TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalin leveysohjaimet on säädetty tarkasti originaalien mukaan. Säädä originaalin leveysohjaimet tarvittaessa uudelleen. Jos ohjainten ja originaalien väliin jää väli, originaalit voivat aiheuttaa tukoksen. Varmista, että originaalinippu ei ylitä ohjaimeen merkittyä täyttörajaa. Jos täyttöraja ylittyy, originaalit voivat aiheuttaa tukoksen (katso kuva). Rei'itetyt tai lävistysviivakkeilla varustetut originaalit pitää asettaa siten, että reikien tai lävistysviivakkeiden kohdat skannataan viimeiseksi (ei ensimmäiseksi). KÄYTTÖOPAS 2-27

59 Valmistelut ennen käyttöä Originaalin sijainnin merkkivalo Originaalien sijainnin merkkivalo palaa tai ei pala sen mukaan, miten originaalit on asetettu. Alla on ilmoitettu merkkivalot ja niiden tilat. Vihreä (vasen merkkivalo) palaa: originaali on asetettu oikein. Vihreä (vasen merkkivalo) vilkkuu: originaali ei ole asetettu oikein. Poista ja aseta uudelleen. Punainen (oikea merkkivalo) vilkkuu: originaali on juuttunut. Poista juuttunut originaali ja aseta se oikein KÄYTTÖOPAS

60 3 Peruskäyttö Tässä luvussa selitetään seuraavat toiminnot. Sisään-/uloskirjautuminen Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Kopiointi Tulostus - tulostus sovelluksesta käsin Lähetys Kohteen määritys Dokumenttilokeron käyttö Dokumenttilokeron peruskäyttö Töiden peruutus Ohjelma (kopiointi ja lähetys) Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) Internet-selaimen käyttö KÄYTTÖOPAS 3-1

61 Peruskäyttö Sisään-/uloskirjautuminen Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana täytyy kirjoittaa, jotta konetta voidaan käyttää. HUOMAUTUS: Et voi kirjautua sisään, jos unohdat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen tai salasanan. Kirjaudu tällöin sisään järjestelmänvalvojana ja vaihda sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai salasana. Sisäänkirjautuminen Kirjoita sis.kirj. käyttäjänimi ja salasana. 1 Jos kyseinen näyttö tulee näkyviin, paina [Sis.kirj. käyttäjänimi]. Kirjaudu: Sis.kirj. käyttäjänimi Paikallinen abcdef Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä. #-näpp. Sis.kirj. salasana ******** #-näpp. IC-kortti Kirjautuminen Laskurin tarkistus Peruuta Sis.kirj. Tila 08/08/ :10 2 Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja paina [OK]. 3 Paina [Sis.kirj. salasana]. Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä. 4 Kirjoita salasana ja paina [OK]. 5 Tarkista, että sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ovat oikein, ja paina [Sis.kirj.]. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän todennusmenetelmäksi on valittu Verkkotodennus, todennuskohteeksi voidaan valita Paikallinen tai verkko. 3-2 KÄYTTÖOPAS

62 Peruskäyttö HUOMAUTUS: Koneeseen on tallennettu valmiiksi yksi koneen oletuspääkäyttäjä ja yksi oletusvalvoja. Jokaisen käyttäjän ominaisuudet: Koneen pääkäyttäjä Käyttäjänimi: DeviceAdmin Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi: 42 sivua/ min -malli: 4200, 52 sivua/min -malli: Sisäänkirjautumisen salasana: 42 sivua/ min -malli: 4200, 52 sivua/min -malli: 5200 Käyttötaso: Koneen pääkäyttäjä Valvoja Käyttäjänimi: Admin Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi: Admin Sisäänkirjautumisen salasana: Admin Käyttötaso: Valvoja Muuta käyttäjänimi, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana säännöllisesti oman turvallisuutesi tähden. Uloskirjautuminen Voit kirjautua ulos koneesta painamalla Logoutnäppäintä, jolloin palaat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan syöttönäyttöön. KÄYTTÖOPAS 3-3

63 Peruskäyttö Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Tässä luvussa selitetään ohjauspaneelin Enter-näppäimen ja Quick No. Search -näppäimen käyttö. Enter-näppäimen ( ) käyttö Enter-näppäin toimii samalla tavoin kuin kosketusnäytön näppäimet ([OK] ja [Sulje]). Enter-symboli ( ) näytetään niiden näppäinten vieressä, joiden toiminnot suoritetaan Enter-näppäimellä (esim. [ OK], [ Sulje]). Valmis kopioimaan. Kopiot 1 Paina paperin valintanäytöllä sen kasetin näppäintä, joka sisältää tarvittavan paperikoon. Paperin valinta Orig. Zoomaus Paperi Aseta originaali. : --- : 100% : --- Esikatselu Automaattinen A4 Tavallinen A3 Tavallinen A4 Tavallinen A4 Tavallinen A4 Tavallinen MK-lokeron asetus Enter-symboli ( ) näytetään kosketusnäytön [OK]-näppäimen vieressä osoittamassa, että Enter-näppäin suorittaa saman toiminnon kuin [OK]. 2 Kopioi valitsemallesi paperille painamalla Enternäppäintä (tai [OK]). Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 Quick No. Search -näppäimen ( ) käyttö Käytä Quick No. Search -näppäintä suorittaaksesi toimenpiteen kirjoittamalla numeron suoraan numeronäppäimillä. Voit esimerkiksi määrittää pikavalinnan lähetyskohteeseen tai palauttaa tallennetun ohjelman sen ohjelmanumerolla. Quick No. Search -näppäin suorittaa saman toiminnon kuin kosketusnäytön [Nro]. Quick No. Search -näppäintä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. Esimerkissä määritetään pikavalintanumero kohteen valitsemiseksi. Lisätietoja pikavalinnasta on kohdassa Kohteen määritys sivulla Paina Quick No. Search -näppäintä (tai [Nro]) lähetyksen perusnäytössä. AAA Valmis lähettämään. Aseta originaali. A OFFICE B OFFICE C OFFICE Linja 0001 Kohde Lisäiedot Osoitteisto Suora BBB Kirjoita pikavalinnan numero #-näppäimillä. Peruuta ( ) FFF GGG HHH III JJJ Kohde Pika-asetus Originaali/ Värin / Tietomuodon läh. Kuvan laatu Sähköposti osoite Kirjoita kansiopolku Tila 08/08/ : OK 1/10 1/100 Kohde Kirjoita faksin nro Lisäasetukset. Internetfaksiosoite WSDskannaus 2 Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi pikavalintanumeron numeron syöttönäytössä. 3 Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 1-3 numeroa, paina Enter-näppäintä (tai [OK]). Määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon. HUOMAUTUS: Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 4 numeroa, voit ohittaa vaiheen 3 toimenpiteen. Näkyviin tulee lähetyksen perusnäyttö ja määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon. 3-4 KÄYTTÖOPAS

64 Peruskäyttö Kopiointi Suorita kopioinnin perustoimet seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä, kun Copy-näppäin/ merkkivalo ei pala. HUOMAUTUS: Jos kosketusnäyttö on sammutettu, paina Energy Saver tai Power-näppäintä ja odota, että kone lämpenee. 3 2 Aseta originaalit valotuslasille tai lisävarusteena saatavaan originaalien syöttölaitteeseen. HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalien asettamisesta on kohdassa Originaalien asetus sivulla Valmis kopioimaan. Kopioi kuva Kopiot Pikaval. 1 3 Tarkista, että [Autom.] on valittu kosketusnäytön Paperin valinta -kohdassa. Kone valitsee automaattisesti paperin originaalien koon mukaan. Orig. Zoomaus Paperi Aseta originaali. Esikatselu Pika-asetus : --- : 100% : --- Autom. Paperin valinta 2-puolinen >>2-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Viimeistely 100% Zoomaus 2 yhteen Yhdistää Värin / Kuvan laatu Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Asettelu/Muokkaus Pikaval. 2 Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Lisäasetukset. Tila 08/08/ :10 Jos haluat muuttaa paperikokoa, paina [Orig./ Paperi/Viimeistely], [Paperin valinta] ja valitse haluamasi paperilähde. HUOMAUTUS: Valitse paperin koko tarvittaessa manuaalisesti paperin automaattisen valinnan sijaan. 4 Anna kopioiden määrä numeronäppäimistöllä. Määritä haluamasi määrä, kuitenkin maks Käynnistä kopiointi painamalla Start-näppäintä. 6 Ota valmiit kopiot ylälokerosta. KÄYTTÖOPAS 3-5

65 Peruskäyttö Kaksipuolinen kopiointi Kaksipuolisten kopioiden tekemiseen. Käytettävissä ovat seuraavat kaksipuolisten kopioiden asetukset. Voit tehdä myös yksipuolisia kopioita kaksipuolisista originaaleista tai aukeaman vierekkäisistä sivuista (esim. kirjat). Käytettävissä ovat seuraavat tilat: Yksipuolisista kaksipuolisia Tekee kaksipuolisia kopioita yksipuolisista originaaleista. Viimeisen kopion kääntöpuoli on tyhjä, jos originaalissa on pariton määrä sivuja Originaali Kopio ghi def abc Originaali A ghi abc def Kopio B ghi abc def Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. A B Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei käännetä. Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - ylä: Kääntöpuolien kuvia käännetään 180. Kopiot voidaan sitoa yläreunasta, jolloin ne ovat samansuuntaiset sivuja käännettäessä. Kaksipuolisista yksipuolisia Kopioi kaksipuolisen originaalin molemmat puolet kahdelle erilliselle arkille. Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta. Originaali Kopio Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei käännetä. Sidonta - ylä: kääntöpuolien kuvia käännetään 180. Kaksipuolisista kaksipuolisia Kaksipuolisia kopioita tehdään kaksipuolisista originaaleista. Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta. Originaali Kopio HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia kokoja, kun teet kaksipuolisista originaaleista kaksipuolisia kopioita: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 8,5 13,5", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R ja Folio. 3-6 KÄYTTÖOPAS

66 Peruskäyttö Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla Kone voi lajitella ja siirtää kopioinnin aikana. Kopiointia voidaan käyttää lajittelun/siirtymän avulla esimerkiksi seuraaviin tehtäviin. Lajittelu Tämän toiminnon avulla voidaan skannata useita originaaleja, joista tehdään kopiosarjoja sivunumeroiden mukaisessa järjestyksessä. 3 Originaali Kopio Siirtymä Ilman viimeistelijää Ellei lisävarusteena saatavaa viimeistelijää ole asennettu, kun käytät siirtymää, kopiot tehdään kääntämällä kutakin sarjaa (tai sivua) 90º HUOMAUTUS: Lataa samankokoista paperia toisensuuntaisesti johonkin muuhun kuin valittuun paperilähteeseen. Voit käyttää siirtymätoiminnolla paperikokoja A4, B5, Letter ja 16K. Originaali Kopio (jokainen sarja) Viimeistelijällä Kun käytät siirtymää, tulosteet erotetaan jokaisen kopiosarjan jälkeen (tai jokaisen sivun jälkeen). HUOMAUTUS: Tähän tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä tai arkin viimeistelijä. Originaali Kopio (jokainen sarja) Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Lajittelu/Siirtymä]. KÄYTTÖOPAS 3-7

67 Peruskäyttö Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Käytä kopioinnissa lajittelutoimintoa painamalla Lajittelu-kohdassa [Käytössä]. Lajittelu/siirtymä Aseta originaali. Lajittelu Ei käytössä Käytössä Käytä kopioinnissa siirtymätoimintoa painamalla Siirtymä-kohdassa [Jok. sarja]. Paina [OK]. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Siirtymä Ei käytössä Jok. sarja Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 Lajittelu/siirtymä Valmis kopioimaan. Kopiot Jos [Ei käytössä] on valittu Lajittelu-kohdassa, paina Siirtymä-kohdassa [Ei käytössä] tai [Jokainen sivu]. Aseta originaali. Lajittelu Ei käytössä Käytössä 5 Paina [OK]. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Siirtymä Ei käytössä Jokainen sivu Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 6 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. Niitti Käytä toimintoa nitoaksesi valmiit kopiot. HUOMAUTUS: Nidontaa varten tarvitaan lisävarusteena saatava sisäänrakennettu viimeistelijä, viimeistelijä tai arkin viimeistelijä. Huomaa myös, että satulanidontaa (keskinidonta) varten tarvitaan taittoyksikkö. Nido kopiot seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Niitti/rei itys]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Valitse niitin paikka. Niitti/rei'itys Aseta originaali. Niitti Ei käytössä Vasen ylä Oikea ylä 2 niittiä Vasen 2 niittiä Ylä 2 niittiä Oikea Sido ja taita HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää satulanidontaa, paina [Sido ja taita]. Muista asettaa originaalien kansilehti alimmaiseksi. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Esikatselu Rei'itys Ei käytössä 2 reikää Vasen 2 reikää Ylä 2 reikää Oikea 4 reikää Vasen 4 reikää Ylä 4 reikää Oikea Yläreuna ylös Originaalin suunta 5 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreuna ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. Lisää pikaval. Peruuta OK 08/08/2009 Tila 10:10 6 Paina [OK]. 7 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. 3-8 KÄYTTÖOPAS

68 Peruskäyttö Tulostus - tulostus sovelluksesta käsin Tulosta dokumentteja sovelluksesta käsin seuraavien ohjeiden mukaisesti. HUOMAUTUS: Tulosta dokumentteja sovelluksesta käsin asentamalla tulostinajuri tietokoneeseen koneen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä (Product Library). 1 Tee dokumentti sovelluksen avulla. 3 2 Paina Tiedosto ja valitse sovelluksessa Tulosta. Näkyviin tulee Tulosta-valintaikkuna. 3 Paina Nimi-kentän vieressä olevaa -näppäintä ja valitse luettelosta tämä kone. 4 Määritä haluamasi tulostusmäärä Kopioita määrä -ruutuun. Anna haluamasi määrä, kuitenkin maks Jos dokumentteja on useita, voit tulostaa ne yksitellen sivunumeroiden mukaisessa järjestyksessä valitsemalla Lajittelu. 5 Paina Ominaisuudet-painiketta. Ominaisuudetvalintaikkuna tulee näkyviin. KÄYTTÖOPAS 3-9

69 Peruskäyttö 6 Valitse Perus-välilehti ja valitse paperin koko painamalla Sivukoot-painiketta. Voit tulostaa erikoispaperille, kuten esimerkiksi paksulle paperille tai kalvolle, painamalla Tulostusmateriaalityyppi-valikkoa ja valitsemalla tulostusmateriaalin. 7 Paina Lähde ja valitse paperilähde. HUOMAUTUS: Jos Automaattinen on valittuna, tulostukseen käytetään automaattisesti sitä paperilähdettä, jossa olevat paperit sopivat kooltaan ja tyypiltään parhaiten tulostukseen. Voit tulostaa erikoispaperille, kuten esimerkiksi kirjekuorelle tai paksulle paperille, asettamalla sen monikäyttölokeroon ja valitsemalla MK-lokero-vaihtoehdon. 8 Valitse paperin suunnaksi Pysty tai Vaaka dokumentin suunnan mukaan. Jos valitset Kierretty, dokumentti tulostetaan 180 käännettynä. 9 Voit palata Tulosta-valintaikkunaan painamalla OK-näppäintä. 10 Käynnistä tulostus painamalla OK-näppäintä KÄYTTÖOPAS

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP/FS-3140MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn-koneen

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/587147

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/587147 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB 350 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS Sisällys Sisällys...i Aluksi... iii Tietoja faksin käyttöoppaasta (tämä opas)... iii Oppaan rakenne... iii Oppaassa käytetyt esitystavat...iv

Lisätiedot

faksin käyttöopas fs-c2126mfp

faksin käyttöopas fs-c2126mfp Faksin käyttöopas FS-C2126MFP Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Lue tämä käyttöopas ennen faksin käyttöä. Tässä oppaassa ja faksissa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Käyttöopas 9357263 ISSUE 1 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998".

Käyttöopas 9357263 ISSUE 1 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998. Käyttöopas 9357263 ISSUE 1 FI Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön

Lisätiedot

Sovellusmuistikortin käyttöohje

Sovellusmuistikortin käyttöohje Sovellusmuistikortin käyttöohje 9357250 ISSUE 1 FI Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

Lisätiedot

Käyttöopas 9357171 ISSUE 3 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998".

Käyttöopas 9357171 ISSUE 3 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998. Käyttöopas 9357171 ISSUE 3 FI Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Nokia ja Nokia Connecting People ovat Oy Nokia Ab:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright.

Lisätiedot

WorkCentre C226. Käyttöopas

WorkCentre C226. Käyttöopas WorkCentre C226 Käyttöopas Takuusitoumus Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään tästä asiakirjasta niin täsmällisen ja hyödyllisen kuin mahdollista, Xerox Corporation ei kuitenkaan takaa sen sisältöä

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas FS-1118MFP Verkkoskannerin asennusopas Johdanto Tämä opas Tavaramerkkitietoja Opas sisältää ohjeet skannaustoimintojen ensiasennukseen. Lisäksi oppaassa kuvataan koneen peruskäyttö verkkoskannerina. Microsoft,

Lisätiedot