LUE ENNEN. Pikakäyttöohje KÄYTTÖÄ DIGITAALISET VÄRI MONITOIMIJÄRJESTELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUE ENNEN. Pikakäyttöohje KÄYTTÖÄ DIGITAALISET VÄRI MONITOIMIJÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1 LUE ENNEN KÄYTTÖÄ DIGITAALISET VÄRI MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje

2 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain vastaista. Patenttioikeus ei kuitenkaan koske käyttöoppaan sisältämien tietojen käyttöä.

3 Aluksi Kiitos, kun valitsit digitaalisen TOSHIBA-värimonitoimijärjestelmän. Tässä pikakäyttöohjeessa selostetaan laitteen käyttövalmistelut sekä perus- ja erikoistoiminnot. Lue opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöopas laitteen lähellä myöhempää käyttöä varten. Tavaramerkit Windows 000 -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows 000 Operating System. Windows XP -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows XP Operating System. Windows Vista -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows Vista Operating System. Windows Server 00 -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows Server 00 Operating System. Microsoft, Windows, Windows NT ja muiden Microsoft-tuotteiden tuotemerkit ja -nimet ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, TrueType ja LaserWriter ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Mozilla, Firefox ja Firefox-logot ovat Mozilla Foundationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. IBM, AT ja AIX ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. NOVELL, NetWare ja NDS ovat Novell, Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. TopAccess on Toshiba Tec Corporationin tavaramerkki. Muut käyttöoppaassa mainitut yhtiö- ja tuotenimet ovat kyseessä olevien yritysten tavaramerkkejä.

4 Käyttöoppaiden luettelo Olemme toimittaneet sinulle laitteen käyttöoppaat. Valitse tarpeitasi vastaava käyttöopas ja lue se. Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu User Documentation CD-ROM-levylle. Painetut oppaat Pikakäyttöohje (tämä käyttöopas) Tässä pikakäyttöohjeessa selostetaan laitteen käyttövalmistelut sekä perus- ja erikoistoiminnot. Turvallisuustietojen käyttöohje Turvallisuustietojen käyttöohjeessa selostetaan digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän käyttöön liittyvät varotoimet. Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä, jotta käyttö on turvallista. PDF-tiedostot Perustoimintojen käyttöohje Perustoimintojen käyttöohjeessa selostetaan toiminnot ja asetukset, joita käytetään käyttöpaneelin [KOPIOINTI]-näppäimellä. Scanning Guide Scanning Guide -oppaassa selostetaan toiminnot ja asetukset, joita käytetään käyttöpaneelin [SKANNAUS]-näppäimellä, sekä internet-faksin toiminnot ja asetukset. e-filing Guide e-filing Guide -oppaassa selostetaan e-filing-toiminnot, joita käytetään laitteen käyttöpaneelin ja e-filing-verkko-ohjelman kautta. Laitehallinnan käyttöohje Laitehallinnan käyttöohjeessa selostetaan toiminnot ja asetukset, joita käytetään käyttöpaneelin [ASETUKSET]- ja [LASKURI]- näppäimellä.

5 Software Installation Guide Software Installation Guide -oppaassa selostetaan tulostusajurien ja ohjelmien asennus. Printing Guide Printing Guide -oppaassa selostetaan tällä laitteella tulostukseen tarvittavien tulostusajurien asetukset ja eri tulostustoiminnot. TopAccess Guide TopAccess Guide -oppaassa selostetaan laitteen etäasennus ja -hallinta TopAccess-verkko-ohjelmalla. Ongelmanratkaisun käyttöohje Ongelmanratkaisun käyttöohjeessa selostetaan, kuinka voit ratkaista laitteen käytön aikana syntyviä ongelmia. Network Fax Guide Network Fax Guide -oppaassa selostetaan verkkofaksiajurin toiminnot. Operator s Manual for Address Book Viewer Operator s Manual for Address Book Viewer -oppaassa selostetaan osoitekirjan toiminnot. Backup/Restore Utility Operator s Manual Backup/Restore Utility Operator s Manual -oppaassa selostetaan Backup/Restore-ohjelman toiminnot ja asetukset. Remote Scan Operator s Manual Remote Scan Operator s Manual -oppaassa selostetaan Remote Scan -ajurin toiminnot ja asetukset. TWAIN/FileDownloader Operator s Manual TWAIN/FileDownloader Operator s Manual -oppaassa selostetaan TWAIN-ajurin ja File downloader -ohjelman toiminnot ja asetukset. Ajuria/ohjelmaa tarvitaan tietojen tallennukseen laitteen e-filing-laatikoihin. Käyttöoppaiden PDF (Portable Document Format) -tiedostot Jos haluat lukea ja tulostaa käyttöoppaat PDF-tiedostoista, asenna Adobe Reader tai Adobe Acrobat Reader tietokoneeseesi. Jos Adobe Reader tai Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa ei ole asennettu tietokoneeseesi, lataa ja asenna ne Adobe Systems Incorporatedin verkkosivustolta.

6 Käyttöoppaan käyttö Käyttöoppaan symbolit Tässä oppaassa tärkeät kohdat on merkitty alla näytetyillä symboleilla. Lue nämä kohdat ennen laitteen käyttöä. VAARA VAROITUS Huomautus Vihje & Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan vakavan vahingoittumisen tai tulipalon. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa lievän tai keskivakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan osittaisen vahingoittumisen tai tietojen menetyksen. Tietoja, joihin tulee kiinnittää huomiota laitteen käytön aikana. Käteviä tietoja, joista on hyötyä laitteen käytössä. Sivut, joilla käsitellään sen hetkiseen toimenpiteeseen liittyviä aiheita. Tutustu sivuihin tarpeen mukaan. Alkuperäisen/paperin suunta Voit asettaa A- tai B-koon paperit tai alkuperäiset pysty- tai vaakasuuntaan. Käyttöoppaassa paperikokoon lisätään -R, kun tämän kokoinen paperi tai alkuperäinen tulee asettaa vaakasuuntaan. Esim. A-koon alkuperäinen valotuslasilla Asetus pystysuuntaan: A Asetus vaakasuuntaan: A-R Voit asettaa A-, A / LD- tai LG-koon paperit tai alkuperäiset ainoastaan vaakasuuntaan, joten kokoon ei lisätä -Rmerkintää. Näyttösivut Käyttöoppaassa esitellyt näyttösivut saattavat erota todellisista, sillä ne riippuvat laitteen käyttöympäristöstä (esim. asennetut lisälaitteet).

7 SISÄLTÖ Aluksi Käyttöoppaiden luettelo Käyttöoppaan käyttö Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet CD-ROM-levy Ohjelmisto Osien kuvaus Virran kytkentä päälle/pois Jos käytössä on osasto- tai käyttäjähallinta Paperin asetus Luku PERUSTOIMINNOT Kopioinnin perustoiminnot Faksin perustoiminnot Skannauksen perustoiminnot e-filing-perustoiminnot Tulostuksen perustoiminnot Valikon perustoiminnot Luku TARVIKKEIDEN VAIHTO Värikasetin vaihto Hukkavärisäiliön vaihto Niittien lisäys Luku ERIKOISTOIMINNOT / VIANETSINTÄ Erikoistoiminnot Viestit tai muut kosketusnäytön ilmoitukset Luku HUOLTO JA TEKNISET TIEDOT Päivittäinen tarkistus Laitteen tekniset tiedot Lisälaitteiden tekniset tiedot HAKEMISTO

8

9 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet 8 CD-ROM-levy 9 Ohjelmisto 0 Osien kuvaus Virran kytkentä päälle/pois Jos käytössä on osasto- tai käyttäjähallinta 6 Paperin asetus

10 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet luetellaan alla. Seuraavat tarvikkeet toimitetaan digitaalisen e-studio80c/0c/0c-värimonitoimijärjestelmän mukana Tarkista, että olet saanut kaikki tarvikkeet Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet Pikakäyttöohje (tämä käyttöopas) Turvallisuustietojen käyttöohje Client Utilities CD-ROM User Documentation CD-ROM Asennusraportti Käyttöoppaan säilytystasku Pysäytin (käyttöpaneeliin) Huomautuksia Katso käyttöoppaita koskevia lisätietoja: & S. Käyttöoppaiden luettelo Katso CD-ROM-levyjä koskevia lisätietoja: & S. 9 CD-ROM-levy 8

11 CD-ROM-levy CD-ROM-levy Client Utilities CD-ROM-levyyn sisältyvät ohjelmat luetellaan alla. Seuraavat ohjelmisto-osat sisältyvät Client Utilities CD-ROM-levyyn Ohjelmisto Windows-käyttöjärjestelmä Macintoshkäyttöjärjestelmä UNIX-käyttöjärjestelmä Asennusohjelma PCL6-tulostusajuri PS-tulostusajuri XPS-tulostusajuri TWAIN-ajuri File downloader -ohjelma Verkkofaksiajuri Osoitekirja Remote Scan -ajuri WIA-ajuri e-filing Backup/Restore-ohjelma PPD-tiedosto (Mac OS X 0 - Mac OS X 0 x) UNIX-suodatin (Solaris, HP-U, AIX, Linux, SCO) CUPS Huomautus Katso ohjelmistoa koskevia lisätietoja: & S. 0 Ohjelmisto Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta. 9

12 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Ohjelmisto Laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto tulostusta, skannausta, e-filing-toimintoja, verkonhallintaa ja verkkofaksitoimintoja varten. Tulostusohjelmisto PCL6-tulostusajuri PS-tulostusajuri XPS-tulostusajuri PPD-tiedosto Macintoshkäyttöjärjestelmään UNIX-suodatin CUPS Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa värillisiä tai mustavalkoisia asiakirjoja TrueType-fontilla Windows-tietokoneelta Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja PostScript-fontilla tai kuvia Windowstietokoneelta Yleensä käytetyin tulostusajuri XML Paper Specification (XPS) on Microsoftin kehittämä sivun kuvauskieli Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja Windows Vista -käyttöjärjestelmälle kehitetyistä WPF-sovelluksista Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja Macintosh-tietokoneelta (Mac OS X0 - Mac OS X 0 x) UNIX-suodattimien avulla voit tulostaa UNIX-työasemalta TCP/IP-verkon kautta CUPS-tiedostojen avulla voit asentaa CUPS-tulostusjärjestelmän UNIX-työasemista Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta ja Printing Guide -oppaasta. Skannausohjelmisto Remote Scan -ajuri WIA-ajuri Tämän ajurin avulla voit hakea skannattuja tietoja kuvana TWAIN-ajuria tukeviin Windowstietokoneen sovelluksiin etäskannaamalla asiakirjoja TCP/IP-verkon kautta Tämän ajurin avulla voit hakea skannattuja tietoja kuvana WIA-ajuria (Windows Imaging Acquisition) tukeviin Windows-tietokoneen sovelluksiin Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta, Remote Scan Operator s Manual -oppaasta ja Scanning Guide -oppaasta. e-filing-toimintojen ohjelmisto TWAIN-ajuri File downloader -ohjelma e-filing-verkko-ohjelma e-filing Backup/Restoreohjelma Tämän ajurin avulla voit hakea e-filing-tietokantaan tallennettuja asiakirjoja kuvana TWAIN-ajuria tukeviin Windows-tietokoneen sovelluksiin TCP/IP-verkon kautta File downloader -ohjelman avulla voit hakea e-filing-tietokantaan tallennettuja asiakirjoja kuvana Windows-tietokoneeseen TCP/IP-verkon kautta Tämän ohjelman avulla voit luoda laatikoita ja kansioita, siirtää ja poistaa asiakirjoja ja hallita e-filingtietokantaa käyttämällä tietokoneen selainta Voit myös varmuuskopioida ja palauttaa tietoja e- Filing-tietokantaan Tämän ohjelman avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietoja e-filing-tietokantaan Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta, TWAIN/FileDownloader Operator s Manual - oppaasta, e-filing Guide -oppaasta ja Backup/Restore Utility Operator s Manual -oppaasta. 0

13 Ohjelmisto Verkonhallintaohjelmisto TopAccess TopAccess-ohjelman avulla voit asettaa näytölle laitteen tiedot, valvoa töitä, luoda ikoneita ja hallita osoitekirjaa käyttämällä tietokoneen selainta Laite voidaan asentaa ja ylläpitää hallintatoiminnolla käyttämällä tietokoneen selainta Katso lisätietoja TopAccess Guide -oppaasta. Verkkofaksiohjelmisto Verkkofaksiajuri Osoitekirja Verkkofaksiajurin avulla voit lähettää tietokoneeltasi sähköisiä asiakirjoja faksina tai internet-faksina yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle laitteen kautta Osoitekirjan avulla voit hallita faksinumeroita ja internet-faksiosoitteita ja ladata osoitekirjan tietokoneelta laitteeseen Voit käyttää osoitekirjalla hallittuja yhteystietoja faksien tai internet-faksien lähetykseen verkkofaksilla Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta, Network Fax Guide -oppaasta ja osoitekirjankäyttöoppaasta.

14 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Osien kuvaus Tässä luvussa selostetaan osien ja lisälaitteiden nimet ja toiminnot. Etupuoli / oikea puoli Automaattinen kääntävä syöttölaite (lisälaite, MR-08) Alkuperäisten pino skannataan arkki kerrallaan Alkuperäisten kumpikin puoli voidaan skannata Enintään 00 arkkia (80 g/m ), 80 arkkia (90 g/m ) (tai pinon korkeus 6 mm) voidaan asettaa kerrallaan Arkkien enimmäismäärä saattaa vaihdella alkuperäisten materiaalityypin mukaan. Käyttöoppaan säilytystasku (takana) Säilytä käyttöopas tässä taskussa. Automaattinen kaksipuoleisyksikkö Yksikkö kopioi paperin kummallekin puolelle Avaa yksikkö, jos laitteessa on paperitukos. Ohisyöttötaso Käytä tasoa tulostaaksesi erikoismateriaaleille kuten kalvolle, vedenkestävälle paperille jne. Syöttölaitteen kansi Avaa kansi irrottaaksesi paperin, joka on syötetty väärin kasetin syöttöalueelta 6. Syöttölaitteen kansi (lisälaite) Avaa kansi irrottaaksesi paperin, joka on syötetty väärin alakaapista (lisälaite) tai suurpaperisäiliöstä (lisälaite) 7. Paperikoon osoitin 8. Alakaappi (lisälaite, KD-0) ja lisäkasettiyksikkö (lisälaite, MY-0) tai suurpaperisäiliö (lisälaite, KD-0) 9. Kasetti Enintään 0 arkkia (80 g/m ) tai 00 arkkia (0 g/m ) normaalipaperia voidaan asettaa kerrallaan kasettiin 0. Etukansi Avaa kansi vaihtaaksesi värikasetin ja puhdistaaksesi varausyksikön. Virtakytkin Kytkee laitteen virran päälle tai pois & S Virran kytkentä päälle/pois. USB-portti Käytä liitintä tulostaaksesi USB-muistiin tallennettuja tiedostoja tai tallentaaksesi skannattuja tietoja USBmuistiin. USB-liitin ( nastaa) Käytä liitintä liittääksesi laitteen tietokoneeseen yleisesti myytävällä USB-kaapelilla. Verkkoliitin Käytä liitintä liittääksesi laitteen verkkoon

15 Osien kuvaus Vasen puoli / sisäpuoli Valotuskansi & S 6 Päivittäinen tarkistus. Valotuslasi Käytetään sekä kolmiulotteisten, kirjatyyppisten alkuperäisten ja erikoispaperien (esim kalvo tai kuultopaperi) että normaalipaperin kopiointiin. Kosketusnäyttö Käytetään eri toimintojen asetukseen ja käyttöön (esim kopiointi ja faksaus) & S 0 Kosketusnäyttö. Käyttöpaneeli Käytetään eri toimintojen asetukseen ja käyttöön (esim kopiointi ja faksaus) & S 6 Käyttöpaneeli. Varausyksikön puhdistin 6. Hukkavärisäiliö & S 7 Hukkavärisäiliön vaihto 7. Lasin puhdistin Käytä, jos kopioidussa tai tulostetussa paperissa on tahroja 8. Paperin pysäytin Estää ulostulevan paperin putoamisen Avaa pysäytin, jos teet useita kopioita tai tulosteita suurikokoiselle paperille kuten A, B, LD ja LG 9. Vastaanottotaso Tulostettu paperi tulee tälle tasolle Paperikapasiteetti on noin 0 arkkia (90 g/m ) Määrä saattaa vaihdella paperin tilan (esim käpristymisen) mukaan 0. Skannausalue Automaattisesta kääntävästä syöttölaitteesta (lisälaite, MR-08) tuotujen alkuperäisten tiedot skannataan tässä & S 6 Päivittäinen tarkistus. Alkuperäisen mitta-asteikko Tarkista valotuslasille asetetun alkuperäisen koko. Musta värikasetti. Syaani värikasetti. Magenta värikasetti. Keltainen värikasetti & S 6 Värikasetin vaihto

16 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Lisälaitteiden kokoonpano Alkuperäisen kansi (KA-PC) Käytetään alkuperäisen paikallaan pitämiseen. Automaattinen kääntävä syöttölaite (MR-08) Syöttää alkuperäiset automaattisesti pinosta yksi kerrallaan kopioitaviksi. Siltausyksikkö (KN-0) Toimii viimeistelijän ja laitteen releenä. Alakaappi (KD-0) Voit asentaa alakaappiin lisäkasettiyksikön (lisälaite, MY- 0). Suurpaperisäiliö (KD-0) Voit syöttää enintään 00 arkkia (80 g/m ) tai 000 arkkia (90 g/m ) A- tai LT-paperia 6. Lisäkasettiyksikkö (MY-0) Voit asentaa yksikön alakaappiin (lisälaite, KD-0) Yhdessä laitteeseen kuuluvan kahden kasetin kanssa voit syöttää paperia neljästä kasetista 7. Viimeistelijä (MJ-0) Tällä viimeistelijällä voidaan lajitella/ryhmittää ja nitoa Rei itysyksikkö (lisälaite, MJ-60) voidaan asentaa viimeistelijään Viimeistelijän asennukseen vaaditaan siltausyksikkö (lisälaite, KN-0) 8. Vihkotaittoviimeistelijä (MJ-00) Tällä viimeistelijällä voidaan vihkotaittaa lajittelun/ ryhmittelyn ja nidonnan lisäksi Rei itysyksikkö (lisälaite, MJ-600) voidaan asentaa viimeistelijään Viimeistelijän asennukseen vaaditaan siltausyksikkö (lisälaite, KN-0) 9. Roikkuva viimeistelijä (MJ-0) Tällä viimeistelijällä voidaan lajitella/ryhmittää ja nitoa Viimeistelijän asennukseen vaaditaan siltausyksikkö (lisälaite, KN-0) 0. Rei itysyksikkö (MJ-60) Voit tehdä reikiä tulostettuihin arkkeihin Asenna yksikkö viimeistelijään (lisälaite, MJ-0). Rei itysyksikkö (MJ-600) Voit tehdä reikiä tulostettuihin arkkeihin Asenna yksikkö viimeistelijään (lisälaite, MJ-00)

17 Osien kuvaus Muut saatavilla olevat lisälaitteet luetellaan seuraavassa Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta tai Toshiba-jälleenmyyjältä Työtaso (KK-) Pieni taso, jolle voidaan asettaa alkuperäiset laitteen käytön aikana Asennetaan laitteen oikealle puolelle Ei voida asentaa yhtä aikaa e-bridge ID -portin kanssa Faksiyksikkö (GD-0) Yksikön avulla laitetta voidaan käyttää faksina Asennetaan laitteen sisälle. linja faksiyksikölle (GD-60) Voit lisätä linjan faksiin, niin että linja on vapaa Asennetaan laitteen sisälle Käyttöä varten tarvitaan faksiyksikkö (lisälaite, GD-0) Kaappi (MH-700) Laitteen kaappi WLAN-moduuli (GN-00) Moduulin avulla voit käyttää laitetta WLAN-ympäristössä Asennetaan laitteen sisälle Käyttöä varten tarvitaan antenni (lisälaite, GD-00) Laitetta ei voida liittää WLAN- ja LAN-moduuliin yhtä aikaa Bluetooth-moduuli (GN-00) Moduulin avulla voit suorittaa Bluetooth-tulostusta Asennetaan laitteen sisälle Käyttöä varten tarvitaan antenni (lisälaite, GD-00) Antenni (GN-00) Käytetään, kun asennettuna on WLAN-moduuli tai Bluetoothmoduuli e-bridge ID -portti (KP-00, KP-00) Voit kirjautua sisään ja käyttää laitetta asettamalla IC-kortin e- BRIDGE ID -porttiin Asennetaan laitteen oikealle puolelle Ei voida asentaa yhtä aikaa työtason kanssa Ylikirjoitussarja (GP-070) Pyyhkii väliaikaiseen muistiin tallennetut tiedot kopioinnin, tulostuksen, skannauksen tai faksin, internet-faksin tai verkkofaksin käytön aikana Ylikirjoittaa väliaikaisesti tallennetut tiedot käyttötiedoilla IPsec (GP-080) Mahdollistaa laitteen IPsec-toiminnon Meta-skannaus (GS-00) Mahdollistaa laitteen Meta-skannaustoiminnon Ulkoinen käyttöliittymä (GS-00) Mahdollistaa laitteen EWB-toiminnon

18 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöpaneeli Käytä käyttöpaneelin näppäimiä laitteen toimintoihin ja asetuksiin [VALIKKO] [MENU] -näppäin Paina näppäintä asettaaksesi näytölle usein käytetyt ikonit. [KOPIOINTI] [COPY]- näppäin Paina näppäintä käyttääksesi kopiointitoimintoa. [e-filing] [e-filing]-näppäin Paina näppäintä avataksesi tallennetut kuvatiedot. [SKANNAUS] [SCAN]-näppäin Paina näppäintä käyttääksesi skannaustoimintoa. [TULOSTUS] [PRINT]-näppäin Paina näppäintä käyttääksesi laitteen tulostustoimintoja (esim yksityistulostus) 6. [FAKSI] [FAX]-näppäin Paina näppäintä käyttääksesi faksi / internetfaksitoimintoa 7. MUISTI RX / LINJA-merkkivalot Näyttävät faksin tietojen vastaanotto- ja yhteystilan Laitetta voidaan käyttää, vaikka nämä merkkivalot ovat syttyneet 8. [ASETUKSET] [USER FUNCTIONS]-näppäin Paina näppäintä asettaaksesi kasettien paperikoon tai materiaalityypin, tallentaaksesi kopiointi-, skannaus- ja faksiasetuksia ja muuttaaksesi oletusasetuksia Katso näppäimellä suoritettavat toiminnot Laitehallinnan käyttöohjeesta 9. [VÄLIKOPIO] [INTERRUPT]-näppäin Paina näppäintä keskeyttääksesi käynnissä olevan tulostustyön ja suorittaaksesi kopiointityön Jatka keskeytettyä työtä painamalla näppäintä uudelleen 0. [LASKURI] [COUNTER]-näppäin Paina näppäintä asettaaksesi laskurin näytölle. [VIRRANSÄÄSTÖ] [ENERGY SAVER] -näppäin Paina näppäintä asettaaksesi laitteen energiansäästötilaan. [VIRTA] [MAIN POWER]-merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun laitteen virtakytkin on päällä. [ON/OFF] [ON/OFF]merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun laitteen virta on päällä. [VIRTA] [MAIN POWER]-näppäin Paina näppäintä katkaistaksesi laitteen virran. [NOLLAUS] [FUNCTION CLEAR]-näppäin Paina näppäintä poistaaksesi kaikki valitut toiminnot ja palauttaaksesi oletusasetukset Jos muutat käyttöpaneelin oletusasetusta, näppäin vilkkuu kopioinnin, skannauksen, faksauksen ym toimintojen aikana 6. [STOP] [STOP]-näppäin Paina näppäintä pysäyttääksesi käynnissä olevan skannauksen tai kopioinnin 7. [START] [START]-näppäin Paina näppäintä käynnistääksesi kopiointi-, skannaus- tai faksitoiminnot 8. [TYHJENNYS] [CLEAR]-näppäin Paina näppäintä korjataksesi syötetyt numerot (esim kopioiden määrä) 9. HÄLYTYS-merkkivalo Valo syttyy, kun laitteessa on virhetila, joka tulee korjata 0. [DATA] [PRINT DATA]-merkkivalo Merkkivalo syttyy tietojen (esim tulostustiedot) vastaanoton aikana 6

19 Osien kuvaus. [LUKITUS] [ACCESS]-näppäin Käytä näppäintä, kun osastokoodi tai käyttäjätiedot on asetettu Jos painat näppäintä kopioinnin tms jälkeen, seuraava käyttäjä ei voi käyttää esim kopiointitoimintoja syöttämättä ensin osastokoodia tai käyttäjätietoja Katso osasto- ja käyttäjähallinta Laitehallinnan käyttöohjeesta. Kosketusnäyttö Käytä näyttöä kopiointi-, skannaus- ja faksitoimintojen asetuksiin Näytöllä ilmoitetaan myös laitteen tila, esim paperin loppuminen tai paperitukos. Digitaalinäppäimet Syötä näppäimillä numeroita kuten kopiomäärä, puhelinnumerot tai salasanat 7

20 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöpaneelin kallistuksen säätö Käyttöpaneelin kallistuksen säätö Käyttöpaneelin kallistusta voidaan säätää 7 - astetta vaakaasennosta VAROITUS Kun muutat käyttöpaneelin kallistusta, varo etteivät kätesi jää kiinni laitteen ja käyttöpaneelin välissä olevaan rakoon. Saatat loukkaantua. Käyttöpaneelin kiinteä kallistus Voit asettaa käyttöpaneeliin kiinteään kallistettuun asentoon pysäyttimellä, joka on sen takana (7 astetta vaaka-asennosta) Pysäytin on asennossa A, kun laite toimitetaan Siirrä se asennosta A asentoon B ennen kiinnitystä A B A: Asento, jossa kallistusta voidaan säätää. B: Asento, jossa kallistus on kiinteä. 8

21 Osien kuvaus Siirrä pysäytintä (asennossa A) hieman oikealle ja vedä se ulos. Aseta pysäyttimen kiinnikkeet reikiin B ja kiinnitä ne kääntämällä pysäytintä. Siirrä pysäytintä vasemmalle, kunnes se naksahtaa paikalleen. Käyttöpaneelin kiinteä kallistus on 7 astetta. 9

22 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Kosketusnäyttö Kun virta kytketään päälle, kopioinnin perusvalikko näkyy kosketusnäytöllä Näytöllä näkyy myös laitteen tila viesteinä ja kuvina Kopiointivalikko, joka on näytöllä kytkettäessä virta päälle, voidaan vaihtaa toiseen valikkoon (esim faksitoiminto) Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta 6. Toimintonäyttö Näyttää käytössä olevan toiminnon (esim kopiointi tai faksi). Viestialue Näyttää laitteen käyttötavan tai sen hetkisen tilan viestimuodossa. Varoitusviestialue Näyttää varoitusviestejä kuten värikasetin tai hukkavärisäiliön vaihtoviestin. Päivämäärä ja kellonaika. [TYÖN TILA]-painike Valitse vahvistaaksesi kopiointi-, faksaus-, skannaus- tai tulostustöiden tilan ja valvoaksesi niiden etenemistä 6. [Ohje]-näppäin Näyttää kosketusnäytön jokaisen toiminnon tai painikkeen selityksen Viestinäyttö Seuraavat tiedot ilmaantuvat kosketusnäytölle: Laitteen tila, käyttöohjeet, varoitusviestit, kopiosuhteet, kopioiden määrä, valitun kasetin paperikoko, valittuun kasettiin jäävä paperimäärä, päivämäärä ja kellonaika Kosketuspainikkeet Paina kosketusnäytön painikkeita kevyesti asettaaksesi eri toiminnot 0

23 Osien kuvaus Valittujen toimintojen poisto Kun painat painiketta, valittu toiminto poistetaan Vaihtoehtoisesti toiminnon automaattipoisto* poistaa valitun asetuksen automaattisesti, jos laite on käyttämättömänä määrätyn ajan * Toiminnon automaattipoisto: Toiminto käynnistyy, kun määrätty aika on kulunut viimeisen paperin ulostulosta tai viimeisestä painikkeen tai näppäimen painamisesta. Toiminto palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin ilman, että [NOLLAUS]-näppäintä tarvitsee painaa. Kun käytössä on osasto- tai käyttäjähallintatoiminto, näytölle palaa osastokoodin tai käyttäjätietojen syöttövalikko. Kun toimintoja ei käytetä, näytölle palaa kopiointitoiminnon perusvalikko. Toiminnon automaattipoiston ajan oletusarvoksi on asetettu sekuntia laitteen asennushetkellä Katso asetuksen muutos Laitehallinnan käyttöohjeesta Kosketusnäytön kontrastin säätö Voit asettaa näytön kontrastin KÄYTTÄJÄN TOIMINNOT -valikossa, joka avautuu, kun painat käyttöpaneelin [ASETUKSET]- näppäintä Katso lisätietoja Laitehallinnan käyttöohjeesta

24 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Kirjainten syöttö Seuraava valikko avautuu näytölle, kun skannaus-, e-filing-, ikoni- ja Internet-faksitoiminnoilla tarvitsee syöttää kirjaimia Syötä kirjaimet kosketusnäytön painikkeilla ja numerot käyttöpaneelin digitaalinäppäimillä Kun olet syöttänyt kirjaimet, paina [OK]-painiketta Valikko vaihtuu Syötä kirjaimet seuraavilla painikkeilla [PERUS]: perusnäppäinten käyttö [MUUT]: erikoisnäppäinten käyttö [Caps Lock]: vaihtaa isot kirjaimet pieniksi ja päinvastoin [Shift]: vaihtaa isot kirjaimet [Välilyönti]: syöttää välilyönnin [Pyyhi]: poistaa kohdistinta edeltävän kirjaimen [ ] [ ]: siirtävät kohdistinta [Tyhjennä]: poistaa kaikki syötetyt kirjaimet [PERUUTA]: [OK]: poistaa syötetyt kirjaimet vahvistaa kaikki syötetyt kirjaimet

25 Virran kytkentä päälle/pois Tässä luvussa selostetaan, kuinka virta kytketään päälle ja pois. Virran kytkentä päälle/pois Virran kytkentä päälle Jos VIRTA-merkkivalo ei ole syttynyt, avaa virtakytkimen kansi ja kytke virta päälle virtakytkimellä Jos VIRTA-merkkivalo on syttynyt, paina [VIRTA]-näppäintä, kunnes PÄÄLLÄ/POIS-merkkivalo syttyy Laite alkaa lämmetä Lämpenemisen aikana näytöllä lukee Odota, laite lämpenee Kun laite lämpenee, voit käyttää työn automaattikäynnistystä Katso lisätietoja Perustoimintojen käyttöohjeesta Laite on valmis kopiointiin noin 89 sekunnin kuluttua (0 V e-studio80c/0c), noin 99 sekunnin kuluttua (00 V tai V e-studio80c/0c) tai 60 sekunnin kuluttua (e-studio0c) Näytöllä lukee VALMIS Kun kytket laitteen virran pois, varmista sammuminen painamalla käyttöpaneelin [VIRTA]-näppäintä (& S Virran kytkentä pois (sammutus)) Virtakytkimen painaminen ei riitä Kun näytöllä näkyy PYYHKII TIETOJA Viesti ilmaantuu, kun asennettuna on tietojen ylikirjoitussarja (lisälaite) Se ilmaantuu välittömästi, kun virta kytketään päälle tai kun laitetta on käytetty Voit käyttää laitetta viestistä huolimatta Vihje Jos laitteessa on käytössä osasto- tai käyttäjähallintatoiminto, syötä osastokoodi tai käyttäjätiedot ennen kopiointia. Katso lisätietoja: & S. 6 Jos käytössä on osasto- tai käyttäjähallinta

26 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Virran kytkentä pois (sammutus) Kun kytket laitteen virran pois, varmista että sammutat sen seuraavien ohjeiden mukaan Tarkista seuraavat kolme kohtaa ennen sammutusta Tulostustöiden listaan ei saa jäädä töitä DATA-, MUISTI RX- ja LINJA-merkkivalot eivät saa vilkkua. (Jos laite sammutetaan, kun jokin yllä mainituista merkkivaloista vilkkuu, käynnissä olevat työt (esim. faksin vastaanotto) keskeytetään. Mikään tietokone ei saa olla yhteydessä laitteeseen verkon kautta. Huomautuksia Kytke virta pois käyttöpaneelin [VIRTA]-näppäimellä. Virtakytkimen painaminen ei riitä virran kytkemiseksi pois, sillä seurauksena saattaa olla tallennettujen tietojen menetys tai kovalevyn vaurioituminen. Kun laite on sammutettu, käynnissä oleva työ poistetaan. Paina [VIRTA]-näppäintä, kunnes kuulet merkkiäänen. Näytöllä lukee Sammutus käynnissä, odota. Laitteen virta kytkeytyy pois hetken kuluttua. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, paina käyttöpaneelin [VIRTA]-näppäintä sammuttaaksesi laitteen Varmista, ettei PÄÄLLÄ/POIS-merkkivalo ole syttynyt ja kytke virta pois virtakytkimestä Kun virta on kytketty pois virtakytkimestä, virtakytkimen merkkivalo sammuu.

27 Virran kytkentä päälle/pois Energiansäästötila Laitteessa on käytössä kaksi energiansäästötilaa: automaattinen energiansäästötila ja lepotila Automaattinen energiansäästö Laite asettuu automaattiseen energiansäästötilaan automaattisesti, kun määrätty aika * on kulunut viimeisestä käytöstä Tilan aikana kosketusnäytöllä lukee Energiansäästö - Paina START-näppäintä Lepotila Laite siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun määrätty aika * on kulunut viimeisestä käytöstä Tilan aikana kosketusnäytön viesti katoaa ja [VIRRANSÄÄSTÖ]-näppäimeen syttyy vihreä valo Tilat poistuvat automaattisesti vastaanotettaessa tulostus-, faksi- tai internet-faksitietoja tai sähköpostiviestejä Ne voidaan poistaa myös painamalla [START]-näppäintä * Ajan oletusasetus on minuuttia. * Ajan oletusasetus on 0 minuuttia. Katso yllä mainittujen oletusasetusten muutos Laitehallinnan käyttöohjeesta Huomautus Eurooppa Ota yhteys huoltoteknikkoon muuttaaksesi oletusasetukset. Laite voidaan asettaa lepotilaan myös käsin seuraavien ohjeiden mukaan Tilan aikana kosketusnäytön viesti katoaa ja [VIRRANSÄÄSTÖ]-näppäimeen syttyy vihreä valo Paina käyttöpaneelin [ENERGIANSÄÄSTÖ]- näppäintä. Energiansäästötilan poisto Paina käyttöpaneelin [KÄYNNISTÄ]-näppäintä Laite poistuu lepotilasta ja on valmis kopiointia varten Lepotila voidaan poistaa myös painamalla [VIRRANSÄÄSTÖ]-, [KOPIOINTI]-, [e-filing]-, [SKANNAUS]-, [TULOSTUS]- tai [FAKSI]-näppäintä

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu User Documentation CD-ROM-levylle.

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje 2008 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje 20 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2011 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2008, 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje Tässä asiakirjassa esitetyt laitteen kuvat saattavat erota todellisesta laitteestasi. Sisällysluettelo Vianetsintä... Kun paperi jumittuu...

Lisätiedot

MALLI: MX-2300N MX-2700N. Käyttäjän opas

MALLI: MX-2300N MX-2700N. Käyttäjän opas MALLI: MX-2300N MX-2700N Käyttäjän opas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 2 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET... 2 1 ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ OSIEN NIMET JA TOIMINNOT..................

Lisätiedot

häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí

häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí Toshiba e-studio65/05 käyttöohje Toshiba e-studio8// käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO HUOMAUTUKSIA...6 TARVIKKEET JA VARAOSAT...7 ARKKIEN SIJOITTAMINEN...7 ALKUPERÄISEN JA KOPION

Lisätiedot

Mallinro KX-MB771NE. ÄLÄ kytke USB-kaapelia ennen, kuin Multi-Function Station kehottaa (CD-ROM).

Mallinro KX-MB771NE. ÄLÄ kytke USB-kaapelia ennen, kuin Multi-Function Station kehottaa (CD-ROM). Käyttöohje Monitoimitulostin Mallinro KX-MB771NE ÄLÄ kytke USB-kaapelia ennen, kuin Multi-Function Station kehottaa (CD-ROM). 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Käyttöohje AirPrint

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Käyttöohje AirPrint DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Käyttöohje AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW

Käyttöopas DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW Käyttöopas DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-käyttöopas Käyttöopas ei sisällä kaikkea laitteen käyttöön liittyvää tietoa. Tarkempia ohjeita tietyistä toiminnoista saat Online-käyttöoppaasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-8460N, MFC-8860DN ja MFC-8870DW (Ympyröi oman mallisi numero)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI Pikakäyttöopas 604P17518 LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI käyttämällä hyväksesi tämän koneen kaikkia ominaisuuksia. Koneen mukana on toimitettu Käyttöopastus-CD, joka sisältää opetusohjelmia ja interaktiivista opastusta

Lisätiedot

Pikaopas. Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Pikaopas. Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Sisällysluettelo 1 - Tietoa tulostimesta... 5 Tulostimen ohjauspaneelin käyttö... 5 Alkunäytön sisältö... 6 Kosketusnäytön painikkeiden käyttö... 7 2 - Alkunäytön asettaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja julkaisutiedote LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas

Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Versio 3.2 11.01.08 Pikakäyttöopas Phaser 3635MFP Xerox Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Kiitos siitä, että valitsitte Phaser 3635MFP:n. Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn-koneen

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot