LUE ENNEN. Pikakäyttöohje KÄYTTÖÄ DIGITAALISET VÄRI MONITOIMIJÄRJESTELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUE ENNEN. Pikakäyttöohje KÄYTTÖÄ DIGITAALISET VÄRI MONITOIMIJÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1 LUE ENNEN KÄYTTÖÄ DIGITAALISET VÄRI MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje

2 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain vastaista. Patenttioikeus ei kuitenkaan koske käyttöoppaan sisältämien tietojen käyttöä.

3 Aluksi Kiitos, kun valitsit digitaalisen TOSHIBA-värimonitoimijärjestelmän. Tässä pikakäyttöohjeessa selostetaan laitteen käyttövalmistelut sekä perus- ja erikoistoiminnot. Lue opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöopas laitteen lähellä myöhempää käyttöä varten. Tavaramerkit Windows 000 -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows 000 Operating System. Windows XP -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows XP Operating System. Windows Vista -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows Vista Operating System. Windows Server 00 -käyttöjärjestelmän virallinen nimi on Microsoft Windows Server 00 Operating System. Microsoft, Windows, Windows NT ja muiden Microsoft-tuotteiden tuotemerkit ja -nimet ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, TrueType ja LaserWriter ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Mozilla, Firefox ja Firefox-logot ovat Mozilla Foundationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. IBM, AT ja AIX ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. NOVELL, NetWare ja NDS ovat Novell, Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. TopAccess on Toshiba Tec Corporationin tavaramerkki. Muut käyttöoppaassa mainitut yhtiö- ja tuotenimet ovat kyseessä olevien yritysten tavaramerkkejä.

4 Käyttöoppaiden luettelo Olemme toimittaneet sinulle laitteen käyttöoppaat. Valitse tarpeitasi vastaava käyttöopas ja lue se. Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu User Documentation CD-ROM-levylle. Painetut oppaat Pikakäyttöohje (tämä käyttöopas) Tässä pikakäyttöohjeessa selostetaan laitteen käyttövalmistelut sekä perus- ja erikoistoiminnot. Turvallisuustietojen käyttöohje Turvallisuustietojen käyttöohjeessa selostetaan digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän käyttöön liittyvät varotoimet. Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä, jotta käyttö on turvallista. PDF-tiedostot Perustoimintojen käyttöohje Perustoimintojen käyttöohjeessa selostetaan toiminnot ja asetukset, joita käytetään käyttöpaneelin [KOPIOINTI]-näppäimellä. Scanning Guide Scanning Guide -oppaassa selostetaan toiminnot ja asetukset, joita käytetään käyttöpaneelin [SKANNAUS]-näppäimellä, sekä internet-faksin toiminnot ja asetukset. e-filing Guide e-filing Guide -oppaassa selostetaan e-filing-toiminnot, joita käytetään laitteen käyttöpaneelin ja e-filing-verkko-ohjelman kautta. Laitehallinnan käyttöohje Laitehallinnan käyttöohjeessa selostetaan toiminnot ja asetukset, joita käytetään käyttöpaneelin [ASETUKSET]- ja [LASKURI]- näppäimellä.

5 Software Installation Guide Software Installation Guide -oppaassa selostetaan tulostusajurien ja ohjelmien asennus. Printing Guide Printing Guide -oppaassa selostetaan tällä laitteella tulostukseen tarvittavien tulostusajurien asetukset ja eri tulostustoiminnot. TopAccess Guide TopAccess Guide -oppaassa selostetaan laitteen etäasennus ja -hallinta TopAccess-verkko-ohjelmalla. Ongelmanratkaisun käyttöohje Ongelmanratkaisun käyttöohjeessa selostetaan, kuinka voit ratkaista laitteen käytön aikana syntyviä ongelmia. Network Fax Guide Network Fax Guide -oppaassa selostetaan verkkofaksiajurin toiminnot. Operator s Manual for Address Book Viewer Operator s Manual for Address Book Viewer -oppaassa selostetaan osoitekirjan toiminnot. Backup/Restore Utility Operator s Manual Backup/Restore Utility Operator s Manual -oppaassa selostetaan Backup/Restore-ohjelman toiminnot ja asetukset. Remote Scan Operator s Manual Remote Scan Operator s Manual -oppaassa selostetaan Remote Scan -ajurin toiminnot ja asetukset. TWAIN/FileDownloader Operator s Manual TWAIN/FileDownloader Operator s Manual -oppaassa selostetaan TWAIN-ajurin ja File downloader -ohjelman toiminnot ja asetukset. Ajuria/ohjelmaa tarvitaan tietojen tallennukseen laitteen e-filing-laatikoihin. Käyttöoppaiden PDF (Portable Document Format) -tiedostot Jos haluat lukea ja tulostaa käyttöoppaat PDF-tiedostoista, asenna Adobe Reader tai Adobe Acrobat Reader tietokoneeseesi. Jos Adobe Reader tai Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa ei ole asennettu tietokoneeseesi, lataa ja asenna ne Adobe Systems Incorporatedin verkkosivustolta.

6 Käyttöoppaan käyttö Käyttöoppaan symbolit Tässä oppaassa tärkeät kohdat on merkitty alla näytetyillä symboleilla. Lue nämä kohdat ennen laitteen käyttöä. VAARA VAROITUS Huomautus Vihje & Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan vakavan vahingoittumisen tai tulipalon. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa lievän tai keskivakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan osittaisen vahingoittumisen tai tietojen menetyksen. Tietoja, joihin tulee kiinnittää huomiota laitteen käytön aikana. Käteviä tietoja, joista on hyötyä laitteen käytössä. Sivut, joilla käsitellään sen hetkiseen toimenpiteeseen liittyviä aiheita. Tutustu sivuihin tarpeen mukaan. Alkuperäisen/paperin suunta Voit asettaa A- tai B-koon paperit tai alkuperäiset pysty- tai vaakasuuntaan. Käyttöoppaassa paperikokoon lisätään -R, kun tämän kokoinen paperi tai alkuperäinen tulee asettaa vaakasuuntaan. Esim. A-koon alkuperäinen valotuslasilla Asetus pystysuuntaan: A Asetus vaakasuuntaan: A-R Voit asettaa A-, A / LD- tai LG-koon paperit tai alkuperäiset ainoastaan vaakasuuntaan, joten kokoon ei lisätä -Rmerkintää. Näyttösivut Käyttöoppaassa esitellyt näyttösivut saattavat erota todellisista, sillä ne riippuvat laitteen käyttöympäristöstä (esim. asennetut lisälaitteet).

7 SISÄLTÖ Aluksi Käyttöoppaiden luettelo Käyttöoppaan käyttö Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet CD-ROM-levy Ohjelmisto Osien kuvaus Virran kytkentä päälle/pois Jos käytössä on osasto- tai käyttäjähallinta Paperin asetus Luku PERUSTOIMINNOT Kopioinnin perustoiminnot Faksin perustoiminnot Skannauksen perustoiminnot e-filing-perustoiminnot Tulostuksen perustoiminnot Valikon perustoiminnot Luku TARVIKKEIDEN VAIHTO Värikasetin vaihto Hukkavärisäiliön vaihto Niittien lisäys Luku ERIKOISTOIMINNOT / VIANETSINTÄ Erikoistoiminnot Viestit tai muut kosketusnäytön ilmoitukset Luku HUOLTO JA TEKNISET TIEDOT Päivittäinen tarkistus Laitteen tekniset tiedot Lisälaitteiden tekniset tiedot HAKEMISTO

8

9 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet 8 CD-ROM-levy 9 Ohjelmisto 0 Osien kuvaus Virran kytkentä päälle/pois Jos käytössä on osasto- tai käyttäjähallinta 6 Paperin asetus

10 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet luetellaan alla. Seuraavat tarvikkeet toimitetaan digitaalisen e-studio80c/0c/0c-värimonitoimijärjestelmän mukana Tarkista, että olet saanut kaikki tarvikkeet Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet Pikakäyttöohje (tämä käyttöopas) Turvallisuustietojen käyttöohje Client Utilities CD-ROM User Documentation CD-ROM Asennusraportti Käyttöoppaan säilytystasku Pysäytin (käyttöpaneeliin) Huomautuksia Katso käyttöoppaita koskevia lisätietoja: & S. Käyttöoppaiden luettelo Katso CD-ROM-levyjä koskevia lisätietoja: & S. 9 CD-ROM-levy 8

11 CD-ROM-levy CD-ROM-levy Client Utilities CD-ROM-levyyn sisältyvät ohjelmat luetellaan alla. Seuraavat ohjelmisto-osat sisältyvät Client Utilities CD-ROM-levyyn Ohjelmisto Windows-käyttöjärjestelmä Macintoshkäyttöjärjestelmä UNIX-käyttöjärjestelmä Asennusohjelma PCL6-tulostusajuri PS-tulostusajuri XPS-tulostusajuri TWAIN-ajuri File downloader -ohjelma Verkkofaksiajuri Osoitekirja Remote Scan -ajuri WIA-ajuri e-filing Backup/Restore-ohjelma PPD-tiedosto (Mac OS X 0 - Mac OS X 0 x) UNIX-suodatin (Solaris, HP-U, AIX, Linux, SCO) CUPS Huomautus Katso ohjelmistoa koskevia lisätietoja: & S. 0 Ohjelmisto Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta. 9

12 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Ohjelmisto Laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto tulostusta, skannausta, e-filing-toimintoja, verkonhallintaa ja verkkofaksitoimintoja varten. Tulostusohjelmisto PCL6-tulostusajuri PS-tulostusajuri XPS-tulostusajuri PPD-tiedosto Macintoshkäyttöjärjestelmään UNIX-suodatin CUPS Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa värillisiä tai mustavalkoisia asiakirjoja TrueType-fontilla Windows-tietokoneelta Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja PostScript-fontilla tai kuvia Windowstietokoneelta Yleensä käytetyin tulostusajuri XML Paper Specification (XPS) on Microsoftin kehittämä sivun kuvauskieli Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja Windows Vista -käyttöjärjestelmälle kehitetyistä WPF-sovelluksista Tämän tulostusajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja Macintosh-tietokoneelta (Mac OS X0 - Mac OS X 0 x) UNIX-suodattimien avulla voit tulostaa UNIX-työasemalta TCP/IP-verkon kautta CUPS-tiedostojen avulla voit asentaa CUPS-tulostusjärjestelmän UNIX-työasemista Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta ja Printing Guide -oppaasta. Skannausohjelmisto Remote Scan -ajuri WIA-ajuri Tämän ajurin avulla voit hakea skannattuja tietoja kuvana TWAIN-ajuria tukeviin Windowstietokoneen sovelluksiin etäskannaamalla asiakirjoja TCP/IP-verkon kautta Tämän ajurin avulla voit hakea skannattuja tietoja kuvana WIA-ajuria (Windows Imaging Acquisition) tukeviin Windows-tietokoneen sovelluksiin Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta, Remote Scan Operator s Manual -oppaasta ja Scanning Guide -oppaasta. e-filing-toimintojen ohjelmisto TWAIN-ajuri File downloader -ohjelma e-filing-verkko-ohjelma e-filing Backup/Restoreohjelma Tämän ajurin avulla voit hakea e-filing-tietokantaan tallennettuja asiakirjoja kuvana TWAIN-ajuria tukeviin Windows-tietokoneen sovelluksiin TCP/IP-verkon kautta File downloader -ohjelman avulla voit hakea e-filing-tietokantaan tallennettuja asiakirjoja kuvana Windows-tietokoneeseen TCP/IP-verkon kautta Tämän ohjelman avulla voit luoda laatikoita ja kansioita, siirtää ja poistaa asiakirjoja ja hallita e-filingtietokantaa käyttämällä tietokoneen selainta Voit myös varmuuskopioida ja palauttaa tietoja e- Filing-tietokantaan Tämän ohjelman avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietoja e-filing-tietokantaan Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta, TWAIN/FileDownloader Operator s Manual - oppaasta, e-filing Guide -oppaasta ja Backup/Restore Utility Operator s Manual -oppaasta. 0

13 Ohjelmisto Verkonhallintaohjelmisto TopAccess TopAccess-ohjelman avulla voit asettaa näytölle laitteen tiedot, valvoa töitä, luoda ikoneita ja hallita osoitekirjaa käyttämällä tietokoneen selainta Laite voidaan asentaa ja ylläpitää hallintatoiminnolla käyttämällä tietokoneen selainta Katso lisätietoja TopAccess Guide -oppaasta. Verkkofaksiohjelmisto Verkkofaksiajuri Osoitekirja Verkkofaksiajurin avulla voit lähettää tietokoneeltasi sähköisiä asiakirjoja faksina tai internet-faksina yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle laitteen kautta Osoitekirjan avulla voit hallita faksinumeroita ja internet-faksiosoitteita ja ladata osoitekirjan tietokoneelta laitteeseen Voit käyttää osoitekirjalla hallittuja yhteystietoja faksien tai internet-faksien lähetykseen verkkofaksilla Katso lisätietoja Software Installation Guide -oppaasta, Network Fax Guide -oppaasta ja osoitekirjankäyttöoppaasta.

14 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Osien kuvaus Tässä luvussa selostetaan osien ja lisälaitteiden nimet ja toiminnot. Etupuoli / oikea puoli Automaattinen kääntävä syöttölaite (lisälaite, MR-08) Alkuperäisten pino skannataan arkki kerrallaan Alkuperäisten kumpikin puoli voidaan skannata Enintään 00 arkkia (80 g/m ), 80 arkkia (90 g/m ) (tai pinon korkeus 6 mm) voidaan asettaa kerrallaan Arkkien enimmäismäärä saattaa vaihdella alkuperäisten materiaalityypin mukaan. Käyttöoppaan säilytystasku (takana) Säilytä käyttöopas tässä taskussa. Automaattinen kaksipuoleisyksikkö Yksikkö kopioi paperin kummallekin puolelle Avaa yksikkö, jos laitteessa on paperitukos. Ohisyöttötaso Käytä tasoa tulostaaksesi erikoismateriaaleille kuten kalvolle, vedenkestävälle paperille jne. Syöttölaitteen kansi Avaa kansi irrottaaksesi paperin, joka on syötetty väärin kasetin syöttöalueelta 6. Syöttölaitteen kansi (lisälaite) Avaa kansi irrottaaksesi paperin, joka on syötetty väärin alakaapista (lisälaite) tai suurpaperisäiliöstä (lisälaite) 7. Paperikoon osoitin 8. Alakaappi (lisälaite, KD-0) ja lisäkasettiyksikkö (lisälaite, MY-0) tai suurpaperisäiliö (lisälaite, KD-0) 9. Kasetti Enintään 0 arkkia (80 g/m ) tai 00 arkkia (0 g/m ) normaalipaperia voidaan asettaa kerrallaan kasettiin 0. Etukansi Avaa kansi vaihtaaksesi värikasetin ja puhdistaaksesi varausyksikön. Virtakytkin Kytkee laitteen virran päälle tai pois & S Virran kytkentä päälle/pois. USB-portti Käytä liitintä tulostaaksesi USB-muistiin tallennettuja tiedostoja tai tallentaaksesi skannattuja tietoja USBmuistiin. USB-liitin ( nastaa) Käytä liitintä liittääksesi laitteen tietokoneeseen yleisesti myytävällä USB-kaapelilla. Verkkoliitin Käytä liitintä liittääksesi laitteen verkkoon

15 Osien kuvaus Vasen puoli / sisäpuoli Valotuskansi & S 6 Päivittäinen tarkistus. Valotuslasi Käytetään sekä kolmiulotteisten, kirjatyyppisten alkuperäisten ja erikoispaperien (esim kalvo tai kuultopaperi) että normaalipaperin kopiointiin. Kosketusnäyttö Käytetään eri toimintojen asetukseen ja käyttöön (esim kopiointi ja faksaus) & S 0 Kosketusnäyttö. Käyttöpaneeli Käytetään eri toimintojen asetukseen ja käyttöön (esim kopiointi ja faksaus) & S 6 Käyttöpaneeli. Varausyksikön puhdistin 6. Hukkavärisäiliö & S 7 Hukkavärisäiliön vaihto 7. Lasin puhdistin Käytä, jos kopioidussa tai tulostetussa paperissa on tahroja 8. Paperin pysäytin Estää ulostulevan paperin putoamisen Avaa pysäytin, jos teet useita kopioita tai tulosteita suurikokoiselle paperille kuten A, B, LD ja LG 9. Vastaanottotaso Tulostettu paperi tulee tälle tasolle Paperikapasiteetti on noin 0 arkkia (90 g/m ) Määrä saattaa vaihdella paperin tilan (esim käpristymisen) mukaan 0. Skannausalue Automaattisesta kääntävästä syöttölaitteesta (lisälaite, MR-08) tuotujen alkuperäisten tiedot skannataan tässä & S 6 Päivittäinen tarkistus. Alkuperäisen mitta-asteikko Tarkista valotuslasille asetetun alkuperäisen koko. Musta värikasetti. Syaani värikasetti. Magenta värikasetti. Keltainen värikasetti & S 6 Värikasetin vaihto

16 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Lisälaitteiden kokoonpano Alkuperäisen kansi (KA-PC) Käytetään alkuperäisen paikallaan pitämiseen. Automaattinen kääntävä syöttölaite (MR-08) Syöttää alkuperäiset automaattisesti pinosta yksi kerrallaan kopioitaviksi. Siltausyksikkö (KN-0) Toimii viimeistelijän ja laitteen releenä. Alakaappi (KD-0) Voit asentaa alakaappiin lisäkasettiyksikön (lisälaite, MY- 0). Suurpaperisäiliö (KD-0) Voit syöttää enintään 00 arkkia (80 g/m ) tai 000 arkkia (90 g/m ) A- tai LT-paperia 6. Lisäkasettiyksikkö (MY-0) Voit asentaa yksikön alakaappiin (lisälaite, KD-0) Yhdessä laitteeseen kuuluvan kahden kasetin kanssa voit syöttää paperia neljästä kasetista 7. Viimeistelijä (MJ-0) Tällä viimeistelijällä voidaan lajitella/ryhmittää ja nitoa Rei itysyksikkö (lisälaite, MJ-60) voidaan asentaa viimeistelijään Viimeistelijän asennukseen vaaditaan siltausyksikkö (lisälaite, KN-0) 8. Vihkotaittoviimeistelijä (MJ-00) Tällä viimeistelijällä voidaan vihkotaittaa lajittelun/ ryhmittelyn ja nidonnan lisäksi Rei itysyksikkö (lisälaite, MJ-600) voidaan asentaa viimeistelijään Viimeistelijän asennukseen vaaditaan siltausyksikkö (lisälaite, KN-0) 9. Roikkuva viimeistelijä (MJ-0) Tällä viimeistelijällä voidaan lajitella/ryhmittää ja nitoa Viimeistelijän asennukseen vaaditaan siltausyksikkö (lisälaite, KN-0) 0. Rei itysyksikkö (MJ-60) Voit tehdä reikiä tulostettuihin arkkeihin Asenna yksikkö viimeistelijään (lisälaite, MJ-0). Rei itysyksikkö (MJ-600) Voit tehdä reikiä tulostettuihin arkkeihin Asenna yksikkö viimeistelijään (lisälaite, MJ-00)

17 Osien kuvaus Muut saatavilla olevat lisälaitteet luetellaan seuraavassa Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta tai Toshiba-jälleenmyyjältä Työtaso (KK-) Pieni taso, jolle voidaan asettaa alkuperäiset laitteen käytön aikana Asennetaan laitteen oikealle puolelle Ei voida asentaa yhtä aikaa e-bridge ID -portin kanssa Faksiyksikkö (GD-0) Yksikön avulla laitetta voidaan käyttää faksina Asennetaan laitteen sisälle. linja faksiyksikölle (GD-60) Voit lisätä linjan faksiin, niin että linja on vapaa Asennetaan laitteen sisälle Käyttöä varten tarvitaan faksiyksikkö (lisälaite, GD-0) Kaappi (MH-700) Laitteen kaappi WLAN-moduuli (GN-00) Moduulin avulla voit käyttää laitetta WLAN-ympäristössä Asennetaan laitteen sisälle Käyttöä varten tarvitaan antenni (lisälaite, GD-00) Laitetta ei voida liittää WLAN- ja LAN-moduuliin yhtä aikaa Bluetooth-moduuli (GN-00) Moduulin avulla voit suorittaa Bluetooth-tulostusta Asennetaan laitteen sisälle Käyttöä varten tarvitaan antenni (lisälaite, GD-00) Antenni (GN-00) Käytetään, kun asennettuna on WLAN-moduuli tai Bluetoothmoduuli e-bridge ID -portti (KP-00, KP-00) Voit kirjautua sisään ja käyttää laitetta asettamalla IC-kortin e- BRIDGE ID -porttiin Asennetaan laitteen oikealle puolelle Ei voida asentaa yhtä aikaa työtason kanssa Ylikirjoitussarja (GP-070) Pyyhkii väliaikaiseen muistiin tallennetut tiedot kopioinnin, tulostuksen, skannauksen tai faksin, internet-faksin tai verkkofaksin käytön aikana Ylikirjoittaa väliaikaisesti tallennetut tiedot käyttötiedoilla IPsec (GP-080) Mahdollistaa laitteen IPsec-toiminnon Meta-skannaus (GS-00) Mahdollistaa laitteen Meta-skannaustoiminnon Ulkoinen käyttöliittymä (GS-00) Mahdollistaa laitteen EWB-toiminnon

18 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöpaneeli Käytä käyttöpaneelin näppäimiä laitteen toimintoihin ja asetuksiin [VALIKKO] [MENU] -näppäin Paina näppäintä asettaaksesi näytölle usein käytetyt ikonit. [KOPIOINTI] [COPY]- näppäin Paina näppäintä käyttääksesi kopiointitoimintoa. [e-filing] [e-filing]-näppäin Paina näppäintä avataksesi tallennetut kuvatiedot. [SKANNAUS] [SCAN]-näppäin Paina näppäintä käyttääksesi skannaustoimintoa. [TULOSTUS] [PRINT]-näppäin Paina näppäintä käyttääksesi laitteen tulostustoimintoja (esim yksityistulostus) 6. [FAKSI] [FAX]-näppäin Paina näppäintä käyttääksesi faksi / internetfaksitoimintoa 7. MUISTI RX / LINJA-merkkivalot Näyttävät faksin tietojen vastaanotto- ja yhteystilan Laitetta voidaan käyttää, vaikka nämä merkkivalot ovat syttyneet 8. [ASETUKSET] [USER FUNCTIONS]-näppäin Paina näppäintä asettaaksesi kasettien paperikoon tai materiaalityypin, tallentaaksesi kopiointi-, skannaus- ja faksiasetuksia ja muuttaaksesi oletusasetuksia Katso näppäimellä suoritettavat toiminnot Laitehallinnan käyttöohjeesta 9. [VÄLIKOPIO] [INTERRUPT]-näppäin Paina näppäintä keskeyttääksesi käynnissä olevan tulostustyön ja suorittaaksesi kopiointityön Jatka keskeytettyä työtä painamalla näppäintä uudelleen 0. [LASKURI] [COUNTER]-näppäin Paina näppäintä asettaaksesi laskurin näytölle. [VIRRANSÄÄSTÖ] [ENERGY SAVER] -näppäin Paina näppäintä asettaaksesi laitteen energiansäästötilaan. [VIRTA] [MAIN POWER]-merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun laitteen virtakytkin on päällä. [ON/OFF] [ON/OFF]merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun laitteen virta on päällä. [VIRTA] [MAIN POWER]-näppäin Paina näppäintä katkaistaksesi laitteen virran. [NOLLAUS] [FUNCTION CLEAR]-näppäin Paina näppäintä poistaaksesi kaikki valitut toiminnot ja palauttaaksesi oletusasetukset Jos muutat käyttöpaneelin oletusasetusta, näppäin vilkkuu kopioinnin, skannauksen, faksauksen ym toimintojen aikana 6. [STOP] [STOP]-näppäin Paina näppäintä pysäyttääksesi käynnissä olevan skannauksen tai kopioinnin 7. [START] [START]-näppäin Paina näppäintä käynnistääksesi kopiointi-, skannaus- tai faksitoiminnot 8. [TYHJENNYS] [CLEAR]-näppäin Paina näppäintä korjataksesi syötetyt numerot (esim kopioiden määrä) 9. HÄLYTYS-merkkivalo Valo syttyy, kun laitteessa on virhetila, joka tulee korjata 0. [DATA] [PRINT DATA]-merkkivalo Merkkivalo syttyy tietojen (esim tulostustiedot) vastaanoton aikana 6

19 Osien kuvaus. [LUKITUS] [ACCESS]-näppäin Käytä näppäintä, kun osastokoodi tai käyttäjätiedot on asetettu Jos painat näppäintä kopioinnin tms jälkeen, seuraava käyttäjä ei voi käyttää esim kopiointitoimintoja syöttämättä ensin osastokoodia tai käyttäjätietoja Katso osasto- ja käyttäjähallinta Laitehallinnan käyttöohjeesta. Kosketusnäyttö Käytä näyttöä kopiointi-, skannaus- ja faksitoimintojen asetuksiin Näytöllä ilmoitetaan myös laitteen tila, esim paperin loppuminen tai paperitukos. Digitaalinäppäimet Syötä näppäimillä numeroita kuten kopiomäärä, puhelinnumerot tai salasanat 7

20 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöpaneelin kallistuksen säätö Käyttöpaneelin kallistuksen säätö Käyttöpaneelin kallistusta voidaan säätää 7 - astetta vaakaasennosta VAROITUS Kun muutat käyttöpaneelin kallistusta, varo etteivät kätesi jää kiinni laitteen ja käyttöpaneelin välissä olevaan rakoon. Saatat loukkaantua. Käyttöpaneelin kiinteä kallistus Voit asettaa käyttöpaneeliin kiinteään kallistettuun asentoon pysäyttimellä, joka on sen takana (7 astetta vaaka-asennosta) Pysäytin on asennossa A, kun laite toimitetaan Siirrä se asennosta A asentoon B ennen kiinnitystä A B A: Asento, jossa kallistusta voidaan säätää. B: Asento, jossa kallistus on kiinteä. 8

21 Osien kuvaus Siirrä pysäytintä (asennossa A) hieman oikealle ja vedä se ulos. Aseta pysäyttimen kiinnikkeet reikiin B ja kiinnitä ne kääntämällä pysäytintä. Siirrä pysäytintä vasemmalle, kunnes se naksahtaa paikalleen. Käyttöpaneelin kiinteä kallistus on 7 astetta. 9

22 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Kosketusnäyttö Kun virta kytketään päälle, kopioinnin perusvalikko näkyy kosketusnäytöllä Näytöllä näkyy myös laitteen tila viesteinä ja kuvina Kopiointivalikko, joka on näytöllä kytkettäessä virta päälle, voidaan vaihtaa toiseen valikkoon (esim faksitoiminto) Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta 6. Toimintonäyttö Näyttää käytössä olevan toiminnon (esim kopiointi tai faksi). Viestialue Näyttää laitteen käyttötavan tai sen hetkisen tilan viestimuodossa. Varoitusviestialue Näyttää varoitusviestejä kuten värikasetin tai hukkavärisäiliön vaihtoviestin. Päivämäärä ja kellonaika. [TYÖN TILA]-painike Valitse vahvistaaksesi kopiointi-, faksaus-, skannaus- tai tulostustöiden tilan ja valvoaksesi niiden etenemistä 6. [Ohje]-näppäin Näyttää kosketusnäytön jokaisen toiminnon tai painikkeen selityksen Viestinäyttö Seuraavat tiedot ilmaantuvat kosketusnäytölle: Laitteen tila, käyttöohjeet, varoitusviestit, kopiosuhteet, kopioiden määrä, valitun kasetin paperikoko, valittuun kasettiin jäävä paperimäärä, päivämäärä ja kellonaika Kosketuspainikkeet Paina kosketusnäytön painikkeita kevyesti asettaaksesi eri toiminnot 0

23 Osien kuvaus Valittujen toimintojen poisto Kun painat painiketta, valittu toiminto poistetaan Vaihtoehtoisesti toiminnon automaattipoisto* poistaa valitun asetuksen automaattisesti, jos laite on käyttämättömänä määrätyn ajan * Toiminnon automaattipoisto: Toiminto käynnistyy, kun määrätty aika on kulunut viimeisen paperin ulostulosta tai viimeisestä painikkeen tai näppäimen painamisesta. Toiminto palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin ilman, että [NOLLAUS]-näppäintä tarvitsee painaa. Kun käytössä on osasto- tai käyttäjähallintatoiminto, näytölle palaa osastokoodin tai käyttäjätietojen syöttövalikko. Kun toimintoja ei käytetä, näytölle palaa kopiointitoiminnon perusvalikko. Toiminnon automaattipoiston ajan oletusarvoksi on asetettu sekuntia laitteen asennushetkellä Katso asetuksen muutos Laitehallinnan käyttöohjeesta Kosketusnäytön kontrastin säätö Voit asettaa näytön kontrastin KÄYTTÄJÄN TOIMINNOT -valikossa, joka avautuu, kun painat käyttöpaneelin [ASETUKSET]- näppäintä Katso lisätietoja Laitehallinnan käyttöohjeesta

24 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Kirjainten syöttö Seuraava valikko avautuu näytölle, kun skannaus-, e-filing-, ikoni- ja Internet-faksitoiminnoilla tarvitsee syöttää kirjaimia Syötä kirjaimet kosketusnäytön painikkeilla ja numerot käyttöpaneelin digitaalinäppäimillä Kun olet syöttänyt kirjaimet, paina [OK]-painiketta Valikko vaihtuu Syötä kirjaimet seuraavilla painikkeilla [PERUS]: perusnäppäinten käyttö [MUUT]: erikoisnäppäinten käyttö [Caps Lock]: vaihtaa isot kirjaimet pieniksi ja päinvastoin [Shift]: vaihtaa isot kirjaimet [Välilyönti]: syöttää välilyönnin [Pyyhi]: poistaa kohdistinta edeltävän kirjaimen [ ] [ ]: siirtävät kohdistinta [Tyhjennä]: poistaa kaikki syötetyt kirjaimet [PERUUTA]: [OK]: poistaa syötetyt kirjaimet vahvistaa kaikki syötetyt kirjaimet

25 Virran kytkentä päälle/pois Tässä luvussa selostetaan, kuinka virta kytketään päälle ja pois. Virran kytkentä päälle/pois Virran kytkentä päälle Jos VIRTA-merkkivalo ei ole syttynyt, avaa virtakytkimen kansi ja kytke virta päälle virtakytkimellä Jos VIRTA-merkkivalo on syttynyt, paina [VIRTA]-näppäintä, kunnes PÄÄLLÄ/POIS-merkkivalo syttyy Laite alkaa lämmetä Lämpenemisen aikana näytöllä lukee Odota, laite lämpenee Kun laite lämpenee, voit käyttää työn automaattikäynnistystä Katso lisätietoja Perustoimintojen käyttöohjeesta Laite on valmis kopiointiin noin 89 sekunnin kuluttua (0 V e-studio80c/0c), noin 99 sekunnin kuluttua (00 V tai V e-studio80c/0c) tai 60 sekunnin kuluttua (e-studio0c) Näytöllä lukee VALMIS Kun kytket laitteen virran pois, varmista sammuminen painamalla käyttöpaneelin [VIRTA]-näppäintä (& S Virran kytkentä pois (sammutus)) Virtakytkimen painaminen ei riitä Kun näytöllä näkyy PYYHKII TIETOJA Viesti ilmaantuu, kun asennettuna on tietojen ylikirjoitussarja (lisälaite) Se ilmaantuu välittömästi, kun virta kytketään päälle tai kun laitetta on käytetty Voit käyttää laitetta viestistä huolimatta Vihje Jos laitteessa on käytössä osasto- tai käyttäjähallintatoiminto, syötä osastokoodi tai käyttäjätiedot ennen kopiointia. Katso lisätietoja: & S. 6 Jos käytössä on osasto- tai käyttäjähallinta

26 Luku ENNEN KÄYTTÖÄ Virran kytkentä pois (sammutus) Kun kytket laitteen virran pois, varmista että sammutat sen seuraavien ohjeiden mukaan Tarkista seuraavat kolme kohtaa ennen sammutusta Tulostustöiden listaan ei saa jäädä töitä DATA-, MUISTI RX- ja LINJA-merkkivalot eivät saa vilkkua. (Jos laite sammutetaan, kun jokin yllä mainituista merkkivaloista vilkkuu, käynnissä olevat työt (esim. faksin vastaanotto) keskeytetään. Mikään tietokone ei saa olla yhteydessä laitteeseen verkon kautta. Huomautuksia Kytke virta pois käyttöpaneelin [VIRTA]-näppäimellä. Virtakytkimen painaminen ei riitä virran kytkemiseksi pois, sillä seurauksena saattaa olla tallennettujen tietojen menetys tai kovalevyn vaurioituminen. Kun laite on sammutettu, käynnissä oleva työ poistetaan. Paina [VIRTA]-näppäintä, kunnes kuulet merkkiäänen. Näytöllä lukee Sammutus käynnissä, odota. Laitteen virta kytkeytyy pois hetken kuluttua. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, paina käyttöpaneelin [VIRTA]-näppäintä sammuttaaksesi laitteen Varmista, ettei PÄÄLLÄ/POIS-merkkivalo ole syttynyt ja kytke virta pois virtakytkimestä Kun virta on kytketty pois virtakytkimestä, virtakytkimen merkkivalo sammuu.

27 Virran kytkentä päälle/pois Energiansäästötila Laitteessa on käytössä kaksi energiansäästötilaa: automaattinen energiansäästötila ja lepotila Automaattinen energiansäästö Laite asettuu automaattiseen energiansäästötilaan automaattisesti, kun määrätty aika * on kulunut viimeisestä käytöstä Tilan aikana kosketusnäytöllä lukee Energiansäästö - Paina START-näppäintä Lepotila Laite siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun määrätty aika * on kulunut viimeisestä käytöstä Tilan aikana kosketusnäytön viesti katoaa ja [VIRRANSÄÄSTÖ]-näppäimeen syttyy vihreä valo Tilat poistuvat automaattisesti vastaanotettaessa tulostus-, faksi- tai internet-faksitietoja tai sähköpostiviestejä Ne voidaan poistaa myös painamalla [START]-näppäintä * Ajan oletusasetus on minuuttia. * Ajan oletusasetus on 0 minuuttia. Katso yllä mainittujen oletusasetusten muutos Laitehallinnan käyttöohjeesta Huomautus Eurooppa Ota yhteys huoltoteknikkoon muuttaaksesi oletusasetukset. Laite voidaan asettaa lepotilaan myös käsin seuraavien ohjeiden mukaan Tilan aikana kosketusnäytön viesti katoaa ja [VIRRANSÄÄSTÖ]-näppäimeen syttyy vihreä valo Paina käyttöpaneelin [ENERGIANSÄÄSTÖ]- näppäintä. Energiansäästötilan poisto Paina käyttöpaneelin [KÄYNNISTÄ]-näppäintä Laite poistuu lepotilasta ja on valmis kopiointia varten Lepotila voidaan poistaa myös painamalla [VIRRANSÄÄSTÖ]-, [KOPIOINTI]-, [e-filing]-, [SKANNAUS]-, [TULOSTUS]- tai [FAKSI]-näppäintä

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Perustoimintojen käyttöohje 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2012-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Perustoimintojen käyttöohje 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu User Documentation CD-ROM-levylle.

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje Tulostuksen hallinta-asetusten ohje SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA............................................................................ 2 TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO.....................................................................

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu User Documentation CD-ROM-levylle.

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin. Nitova viimeistelijä Paperinkuljetusyksikkö Vastaanottotaso Suuri paperisäiliö Vihkonitova viimeistelijä Rei'ityslaite Ohisyöttötaso Suuri paperisäiliö

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitetta koskevia julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa on

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje 2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje Tietoja käyttöohjeista Tämän tuotteen mukana toimitetaan seuraavat käyttöohjeet. Client Utilities/User Documentation DVD -levy sisältää elektronisen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN VÄRIMONITOIMILAITTEET / MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN VÄRIMONITOIMILAITTEET / MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET. Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN VÄRIMONITOIMILAITTEET / MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET Pikakäyttöohje Saatavana olevat oppaat Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ Pikaohje Yleistä tietoa Laitteen toiminnot, alkuperäiskappaleiden sijoittaminen ja paperin lisääminen. Kopiointi Kopiointitoimintojen käyttö.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Merkki Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kuuma-varoitus:

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN. VÄRIMONITOIMILAITTEET / MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN. VÄRIMONITOIMILAITTEET / MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN VÄRIMONITOIMILAITTEET / MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET Pikakäyttöohje Saatavana olevat oppaat Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje

Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Johdanto Oppaassa annetaan laitteen käyttöön

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen Asennusohje Laitteen asentaminen 1 Ohjelmiston asentaminen 2 Merkkivalon tila Kulutustarvikkeiden hankkiminen 1 2 1. Laitteen asentaminen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas. Miten: Kopiointi. Digitaalilähetys. Faksi. Töiden tallentaminen

HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas. Miten: Kopiointi. Digitaalilähetys. Faksi. Töiden tallentaminen HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas Miten: Kopiointi Digitaalilähetys Faksi Töiden tallentaminen www..com/support/cljcm3530mfp www..com/go/usemymfp Pikaopas - yhteenveto Sivu Miten? Toimet 1 Mustavalko-

Lisätiedot