KUNNON LEHTI. Numero 2 - Lokakuu Tässä numerossa: Asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet. Venytellen vetreäksi - voimistellen voimakkaaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNON LEHTI. Numero 2 - Lokakuu 2002. Tässä numerossa: Asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet. Venytellen vetreäksi - voimistellen voimakkaaksi"

Transkriptio

1 KUNNON LEHTI Numero 2 - Lokakuu 2002 Tässä numerossa: Asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet Venytellen vetreäksi - voimistellen voimakkaaksi Viestinnällä merkitys tulokseen Omaan hyvinvointiimme voimme itse vaikuttaa Älä istu jatkuvasti samassa asennossa Tapaturmia voi torjua kuntoilemalla Taukoliikunta tärkeää ikääntyv ille 1

2 Prof. Olavi Manninen Kansainvälisen asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet VUOROVAIKUTTEISUUS, AVOIMUUS, ARVOSTUS, ONNELLISUUS JA KUUNTELU Ikääntyneiden osuus aktiivista työvoimasta kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Väestörakenteen vääristymä on oleva uhka hyvinvoinnin kehittymiselle. Työelämän kannalta asian tekee mutkikkaaksi se, että samaan aikaan kun ikääntyneiden ihmisten suhteellinen osuus kasvaa, ollaan silmätysten eläkepaon ja jopa mahdollisen työvoimapulan kanssa. Tästä syystä on erittäin tärkeää löytää mahdollisimman pian toimivat keinot, joiden avulla voidaan edistää ikääntyvien työkuntoisuutta ja työssä jaksamista. Eri maissa saatujen kokemusten ja käytäntöjen kartoittamiseksi Tampereen yliopiston Työorganisaatioiden toimintakunto-instituutti järjesti syyskuun lopussa kolmipäiväisen kansainvälisen asiantuntijakokouksen, jonka aiheena oli Ikääntyvät työelämässä. Asiantuntijakokous oli osa Pirkanmaalla käynnissä olevaa NeljäViis-hanketta. Kokoukseen osallistui asiantuntijoita kahdestatoista eri maasta eri puolilta maailmaa. Kokouksen pääaiheita olivat ikääntyminen ja taloudelliset näkökohdat, työ ja työn tuottavuus, työn ergonomia, työorganisaatioiden toiminta, hyvät käytännöt työpaikoilla, yksilöiden fyysinen ja psyykkinen kunto, luovuus ja elinikäinen oppiminen, uusi teknologia ja kommunikointi, vapaa-aika ja perhe-elämä. Tervetullut ja merkittävä tapahtuma Tervehdyspuheessaan Tampereen yliopiston kansleri, maaherra Heikki Koski toi esille ilonsa ja tyytyväisyytensä siihen, että ikääntyvien henkilöiden asema työelämässä on noussut keskeiseksi tutkimuksen aiheeksi tiedeyhteisössä ja tutkijoiden keskuudessa. Tampereen 2 yliopiston kauppatieteiden laitoksen johtaja Juha Salonen omassa tervehdyspuheessaan painotti taloudellisten seikkojen merkitystä ja sitä, miten kansantaloudellisesti kannattavaa on investoida ikääntyviin ja huolehtia heidän monipuolisesta työkuntoisuudestaan, ammattitaidostaan ja terveydestään. On arvioitu, että ikääntyviltä säästyvillä sairaanhoitomenoilla voidaan perustaa vuosittain kolmekymmentätuhatta uuttaa työpaikkaa. Kokouksen puheenjohtaja professori Olavi Manninen puolestaan totesi, että yritysten liiketaloudelliset tavoitteet saavutetaan varmimmin motivoituneen, osaavan, terveen, työhönsä ja elämäänsä tyytyväisen henkilöstön avulla. Onnellinen ihminen on tuottava ihminen. Siksi ikääntyvien pitäminen työelämässä ei voi olla vain yhden hallinnon alan huolen aihe vaan, että eri keinot yhdistämällä, uudentyyppistä poikkitieteellistä tutkimusta tekemällä ja yritys- ja työpoliittisia, perhe-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspoliittisia alueita samanaikaisesti kehittämällä voidaan vastaisuudessa ehkäistä nykyisen kaltainen paniikkitilanne, mihin väestörakenteen vinoutumat, työvoiman käyttö ja riittämättömyys niin Suomen kuin muutkin länsimaiset yhteiskunnat on tällä hetkellä asettanut. Esimerkiksi tänä päivänä Japani on jo ikääntynein yhteiskunta maailmassa. Niinpä japanilaisten konferenssissa pitämän alustuksen mukaan Japanin nykyinen väestörakenne johtaa hyvin pian koko japanilaisen talouselämän ja yhteiskunnan täydelliseen uudistumiseen. Monia hyödynnettäviä tuloksia ja kokemuksia Arkipäivän työtilanteiden kannalta aiheellista on tässä yhteydessä tuoda esille seuraavat konkreetit tutkimustulokset. Belgiassa tehtyjen tutkimusten tulokset osoittavat, että pelkästään kuuntelemalla voidaan helpottaa työtoverin oloa ja poistaa häneltä työstressi. Kuullun suomalaisen alustuksen mukaan ikääntyvät ihmiset kokevat sitä vähemmän erilaisia oireita, mitä parempi työorganisaatioiden sisäinen viestintä ja vuorovaikutus on. Norjalaisten esittelemät tulokset taas osoittivat, että ikääntyvien työkyvyn arvioin-

3 nissa pitää ottaa useita tekijöitä huomioon ja että henkilön omat arviot työtaidoista, kyvykkyydestä ja subjektiiviset tuntemukset omasta hyvinvoinnista ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja työkyvyn arvioinnin kriteereitä. Australialaiset toivat laajalti esille ikääntyville sopivia ja työelämälähtöisiä valmennus- ja koulutusohjelmia ja niistä saatuja kokemuksia. Taas ruotsalaisten sanoma oli, että työkyvyttömyyseläkkeeltä on ikääntyvän mahdollista siirtyä takaisin työelämään, mikäli hänelle taataan mahdollisuus säilyttää eläkkeensä. Italialaisessa ja kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä edustavassa esityksessä pidettiin tärkeänä kehittää kaiken ikäisille sopiva yhteiskunta. Unkarilaisten alustuksen mukaan tietoverkkoihin perustuva etäopetus olisi yksi keino edetä kohti tällaista tasa-arvoista yhteiskuntaa. Kaiken kaikkiaan kokouksen tiivistetty sanoma oli, että onnellisuus, työpaikan sisäinen vuorovaikutteisuus ja avoimuus, myönteisyys, henkilöiden toistensa arvostus ja kunnioitus ja kuuntelu ovat tehokkaita keinoja lisätä ikääntyvien halukkuutta jatkaa työn tekemistä. Keskinäistä yhteydenpitoa parantamalla voidaan myös parantaa henkilöstön hyvinvointia ja terveydentilaa. Alku uudelle kansainväliselle yhteistyölle Kaiken kaikkiaan kokous oli merkittävä ja historiallinen alan ensimmäinen kokous. Seuraavat vastaavanlaiset kokoukset on aikomus järjestää jo vuonna 2003 Japanissa ja vuonna 2004 Unkarissa. Kokouksen yhteydessä myös muodostettiin Tampereen yliopiston Työorganisaatioiden toimintakunto-instituutille kansainvälinen tieteellinen asiantuntijakomissio. Asiantuntijakomission tehtävänä on tukea erityisesti instituutin sellaista monitieteistä tutkimus- ja koulutustoimintaa, mikä liittyy työvoiman käyttöön ja ikääntymiseen. Kokouksen jälkeen osa kansainvälisistä vieraista isäntineen suuntasi kulkunsa Ikaalisten kylpylään ja sieltä edelleen patikka- ja kanoottimatkalle, rakovalkeille ja loimulohiherkuille läpi ylvään Hämeenkankaan petäjikön, uhrilähteiden ja Jämijärven vaahtopäisen vesistön. Elämysretkellä olivat mukana muun muassa japanilaiset professorit Akira Okada ja Isamu Hayase Kanazawa Seiryo yliopistosta. 73 vuoden ikäinen Akira Okada on aktiivisesti mukana tutkimustoiminnassa ja tällä hetkellä toimii taloustieteellisen Kanazawa Seiryo yliopiston rehtorina. Professorit Akira Okada ja Isamu Hayase Kanazawa Seiryo yliopistosta. 3

4 VARTALON HALLINTAHARJOITUS Venytellen vetreäksi - Tukeudu kyynärnojaan pöytätasoa vasten ja pidä hartiat alhaalla, irti korvista. Hallitse vartalo päästä varpaisiin yhtenäisessä linjassa, katse alaviistoon suunnattuna. Jännitä napaa kohti selkärankaa sisäänpäin yläviistoon. Älä anna selän taipua notkolle! Pidä asento n. 30 sek. kerrallaan. Toista harjoitus muutaman kerran hetken tauon jälkeen. (Huom! Jos selkä alkaa painua notkolle, keskeytä harjoitus hetkeksi.) VARTALON KIERROT Tue lantio tukevasti seinää vasten ja koukista polvia. Taivuta ojennettu vartalo lonkkanivelistä n. 45 astetta eteenpäin ja risti kädet tiukasti rintaa vasten. Kierrä vartaloa paikallaan nopeasti puolelta toiselle n. 30 sekuntia kerrallaan. Toista harjoitus muutaman kerran uudestaan hetken tauon jälkeen. NISKA-HARTIA- VENYTYS Pudota pää korva edellä kohti hartiaa. Kurota venytyksen puoleista kättä kevyesti kohti lattiaa peukaloa ulospäin kiertäen. Pidä rauhallinen venytys n. 30 sekunnin ajan kerrallaan. Toista venytys uudestaan hetken tauon jälkeen. Tee sam a harjoitus myös toiselle puolelle. Venytys tuntuu hartiaseudulla. NISKARUSETIN VENYTYS Nojaudu seinää vasten. Paina leukaa sisään kohti päälakea (kaksoisleuka) ja liu uta samanaikaisesti takaraivoa seinää pitkin ylöspäin kohti kattoa. Pidä rauhallinen venytys hetken ajan. Toista venytys muutaman kerran uudestaan hetken tauon jälkeen. Venytys tuntuu yläniskassa, kallonpohjassa. LONKAN KOUKISTAJIEN VENYTYS Ota reilu käyntiasento. Työnnä lantiota taaimm aisen jalan osalta kevyesti eteenpäin ja vie vatsaa sisään litteäksi. Tehosta taaim m aisen jalan lonkan etuosan venytystä kiertämällä lisäksi vartaloa kevyesti etumm aisen jalan suuntaan ja kallistamalla sitä sivusuunnassa venytyksestä poispäin. Pidä rauhallinen venytys n. 30 sekunnin ajan kerrallaan. Toista venytys uudestaan hetken tauon jälkeen. Tee sama harjoitus myös toiselle puolelle. REIDEN TAKAOSAN VENYTYS Aseta toinen jalka eteen jalkaterä alustalla ja polvi mahdollisesti hieman koukussa. Vie vartalon paino taaimmaisen koukistetun tukijalan varaan ja liu uta takapuolta taakse alaspäin. Pidä selkä ojennettuna ja vie napaa kohti etummaisen jalan reiden etuosaa. Suuntaa polvet kohti varpaita reiden takaosan venytyksen aikana. Pidä rauhallinen venytys n. 30 sekunnin ajan kerrallaan. Toista venytys uudestaan hetken tauon jälkeen. Tee sama harjoitus myös toiselle puolelle. 4

5 voimistellen voimakkaaksi SOUTULIIKE Souda ilmassa rytmikkääseen tahtiin vuoroin rutistaen lapaluut yhteen ja vuoroin pyöristäen selän, kun käsivarret ovat ojennettuina. Pidä käsivarret reilusti hartiatason alapuolella ja hartiat alhaalla. Souda hetki tunnistellen ylävartaloon leviävää lämmön tunnetta. Toista harjoitus muutaman kerran uudestaan hetken tauon jälkeen. YLÄSELÄN VENYTYS Tartu pöydän reunasta kiinni molemmin käsin (venytyksen puoleinen käsi kauempana omasta vartalosta). Pyöristä selkää sitkeästi taakse yläviistoon ojennettujen käsivarsien suunnassa. Pidä hartiat alhaalla, irti korvista, katse alaviistoon suunnattuna. Pidä rauhallinen venytys n. 30 sekunnin ajan kerrallaan. Toista venytys uudestaan hetken tauon jälkeen. Tee sama harjoitus myös toiselle puolelle. Venytys tuntuu yläselässä, erityisesti selkärangan ja lapaluun sisäreunan välissä. RENNOT HEILAUTUKSET Heilauta käsivarsia hartioista alkaen rentoina vuorotahtiin vartalon molemmin puolin. Anna ylävartalon kiertyä luonnollisesti laajojen heilautusten mukana puolelta toiselle. Jousta polvia kevyesti jokaisella heilautuksella. Jatka hetki liikettä keskittyen erityisesti hartioiden rentouteen. Toista harjoitus muutaman kerran hetken tauon jälkeen. RINTALIHASTEN VENYTYS Vie kädet selän taakse ja kurota niitä yhteen liitettyinä taakse alaviistoon. Anna hartioiden painua alaspäin rintakehän auetessa. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Pidä rauhallinen venytys n. 30 sekunnin ajan kerrallaan. Toista venytys muutaman kerran uudestaan hetken tauon jälkeen. Venytys tuntuu rintalihasten alueella. KIERTO Istu ryhdikkäästi tuolin etureunalla. Aseta jalka toisen polven päälle ristiin ja kierrä ylävartaloa rauhallisesti päällimmäisen jalan suuntaan käsillä tuoliin sekä reiteen tukeutuen. Tee sama liike vuoroin oikealle ja vasemmalle puolelle. Toista liike muutaman kerran molemmille puolille. SELÄN PYÖRISTYS Ota ristikkäis- tai kultatuoliote (tukeva) parisi käsistä. Pidä hartiat alhaalla ja koukista hieman polvia. Pyöristä selkää vieden vartalon painoa taaksepäin niin, että nojaat poispäin paristasi. Pidä katse suunnattuna kohti lattiaa. Pidä rauhallinen venytys n. 30 sekunnin ajan kerrallaan. Toista venytys muutaman kerran uudestaan hetken tauon jälkeen. Voit suorittaa venytyksen tarvittaessa myös yksin tukeutuen kiinteään tukeen, mm. pöytään tai ovenkarmeihin. Ohjelman suunnitellut: fysioterapeutti Outi Aalto, Työorganisaatioiden toimintakunto -instituutti 5

6 Tapaturmia voi torjua kuntoilemalla ja oikealla lämpötilalla Israelilaisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että omatoimisella vapaa-ajan liikuntaharrastuksella on työympäristötekijöiden ohella merkitystä työturvallisuuteen. Kolmen vuoden ajan Israelissa tutkittiin väsyneisyyden yleisyyttä työntekijöiden keskuudessa ja väsyneisyyden yhteyttä työoloihin, tapaturmiin ja terveystottumuksiin. Tutkitut työskentelivät metalli-, tekstiili-, koneenrakennus-, puu-, sähkö- ja ruokavalmisteteollisuuden yrityksissä. Saadut tulokset osoittivat, että väsyneisyys työssä ilmeni uneliaisuutena ja valppauden heikkenemisenä, mikä taas ilmeni tapaturmien yleisyytenä. Erityisesti ne yöntekijät, jotka eivätkä harrastaneet kertaakaan viikon aikana minkäänlaista liikuntaa, olivat 1.7 kertaa yleisemmin väsyneitä kuin muut. Edelleen ne työntekijät, jotka työskentelivät lämpötilan suhteen kontrolloimattomissa työpisteissä, olivat merkittävästi yleisemmin väsyneitä kuin muut työntekijät. Katsottaessa tarkemmin näiden kahden tekijän - kuntoilun harrastamisen ja työpisteen oikean lämpötilan samanaikaista yhteisvaikutusta tapaturmien taajuuteen, havaittiin, että tapaturmia sattui merkitsevästi enemmän työntekijöille, jotka eivät harrastaneet liikuntaa ja joilla ei ollut lämmönsäätelymahdollisuutta työpisteessään kuin työntekijöille, jotka harrastivat viikoittain liikuntaa ja jotka saattoivat säädellä työpisteensä lämpötilaa tarpeen mukaan. Tapausesimerkki muistuttaa ÄLÄ ISTU JATKUVASTI SAMASSA ASENNOSSA Kirjanpitoalan yrityksessä työskentelevä konttoristi oli kärsinyt pahasta selkäsairaudesta jo kymmenen vuoden ajan. Kipujen johdosta hän oli ollut sairaslomalla keskimäärin viisi viikkoa joka vuosi. Kuitenkin selkäkivut näyttivät huolestuttavalla tavalla pahenevan iän myötä ja viimeksi kuluneen vuoden aikana sairasloman pituus ylti jo kymmeneen viikkoon. Asian korjaamiseksi fysioterapeutti, joka oli perehtynyt myös työn ergonomiaan, arvioi konttoristin työpisteen, työtehtävät ja potentiaalisen mahdollisuuden kuntoutua. Kartoituksen pohjalta fysioterapeutin laatimat suositukset olivat perin yksinkertaiset: hankitaan korkeussuunnassa säädettävä työpöytä, hankitaan työhön sopiva korkeussuunnassa säädettävä työtuoli ja hankitaan muutamia erikoisvalmisteisia kirjahyllyjä asiakirjojen säilyttämiseksi. Epätavallisin osa työpisteen ergonomisuuden kohentamista oli se, että kalustehankin- noilla varmistettiin konttoristin mahdollisuus vaihtaa työasentoaan. Konttoristi saattoi järjestää työpisteensä ja säätää työpöytänsä ja työtuolinsa siten, että hän joko seisoi tai istui työtä tehdessään; työasennon vaihto toiseksi lievitti hänen selkäkipujaan. Työpisteen ergonomisuuden parantuminen heijastui välittömästi konttoristin terveydentilan muuttumisena. Seuraavien kahden vuoden aikana konttoristilla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Kokonaisuudessaan työpisteen varustaminen ja uusien toimistokalusteiden hankintakulut vastasivat kolmen viikon sairauspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia. Yritys sai työpistekohtaisen investoinnin aiheuttamat kulut takaisin vajaassa puolessa vuodessa. Itse asiassa hyöty investoinnista oli tätäkin suurempi, sillä sairauspoissaolojen katoamisen lisäksi konttoristin työteho parani. 6

7 Tauko- ja elpymisliikunta tärkeää ikääntyville NeljäViis-hankkeen yhteydessä hämäläisistä tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotannollisista yrityksistä kyselytutkimuksin kerätyt tiedot oheisessa kuvassa osoittavat, että kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä omalla työpaikalla tauko- ja elpymisliikunta on paras, työn ergonomian edistäminen toiseksi paras, päivittäisen työajan lyhentäminen kolmanneksi paras ja osaaikaeläkejärjestelyt neljänneksi paras tapa edistää ikääntyvien henkilöiden työn tekemistä. Tauko- ja elpymisliikunta on tärkeää työpaikkatason jokapäiväistä oireilun ja kiputilojen syntymistä ennalta ehkäisevää toimintaa. Työpaikka voi tukea tauko- ja elpymisliikuntaa monella eri tavalla. Kaikkein olennaisinta on, että työpaikoilla jokainen, niin johtajat kuin työntekijät, sitoutuvat tähän toimintaan. Kun tauko- ja elpymisliikunnasta halutaan pysyvä tapa, on hyvä tuoda esille ne myönteiset vaikutukset, joita tauko- ja elpymisliikunnalla on todettu olevan. Kiputilojen ja oireilun poistumisen lisäksi tauko- ja elpymisliikkeiden harjoittamisen tauoilla työn lomassa on havaittu johtavan hyvän olon tunteeseen, kunnon kohentumiseen, sosiaalisten suhteiden, vuorovaikutuksen sekä hyvän työilmapiirin vahvistumiseen, arvostuksen ja yleisen hyväksymisen ja avoimuuden syntyyn. Hankkeen toteuttajat haluamme omalta osaltamme tukea liikunnallista toimintaa työpaikoilla. Siksi olemme suunnitelleet työpaikoille tässä Kunnon lehden numerossa sivuilla 4 ja 5 julkaistun ohjelman, jota työpaikoilla ihmiset yksikseen tai ryhmissä voivat toteuttaa taukojen aikana. Omaan hyv invointiimme voimme itse kukin vaikuttaa Silmäoireita, päänsärkyä ja niskahartiavaivoja voidaan vähentää järjestämällä ja säätämällä työpaikka työasennon ja näkemisen kannalta itsellemme sopivaksi. Jos työ on pitkään paikallaan istumista eikä hartioita muista rentouttaa päivän mittaan, olkapäät alkavat vähitellen nousta, lihakset kiristyä ja seurauksena on silmien seutuun säteilevä kipu. Työasennot ja -liikkeet monipuolistuvat, kun itse kukin voi helposti siirrellä työvälineiden ja laitteiden paikkaa. VIESTINNÄLLÄ MERKITYS YRITYKSEN TALOUDELLISEEN TULOKSEEN Yritykset, joilla on osallistuva kulttuuri, saavat aikaan melkein kaksinkerroin paremmat tulokset kuin yritykset, joilla on vähemmän osallistuva kulttuuri. Tämä Amerikan Yhdysvalloissa, Michiganin yliopistossa tehty tutkimus kuvaa myönteisen työilmapiirin merkitystä yrityksen menestymisen kannalta. Tutkimukseen osallistui noin 350 amerikkalaista yritystä. Niistä 35:ssä katsottiin olevan osallistuva yritysilmapiiri ja valtaosassa vanha, autoritäärinen johtamistyyli. Säännönmukaisesti osallistuvan ilmapiirin yritykset saavuttivat lähes kaksinkertaisen tuoton (sidotulle pääomalle) verrattuna niihin yrityksiin, joiden kulttuuri oli autoritääristä. Tässä valossa voi arvailla, miten paljon työelämässä tuhlataan meille arvokkainta resurssia - henkistä pääomaa - heikosti hoidetun sisäisen viestinnän ja autoritäärisen johtamisilmaston takia. 7

8 Olavi Manninen KUNNON LEHTI Vastaava päätoimittaja Olav i Manninen Professori Jouluseminaari Finlaysonin Palatsissa Näiden lisäksi hankkeen toteuttajat vierailevat yhteistyöyrityksissä koulutus- ja kehittämistarkoituksessa. Tätä elokuussa 2002 käynnistyvää ja v uoden kestävää syv entäv ää koulutusjaksoa rahoittaa Työsuojelurahasto. Toteutus: Käännöspalvelu Seppo Siuro, Domus-Offset Oy

Myöhäistä ei milloinkaan. Iloa liikunnasta

Myöhäistä ei milloinkaan. Iloa liikunnasta 1 KI -kunto-opas 60+ Iloa liikunnasta Jokainen meistä tarvitsee riittävästi liikuntaa läpi elämän. Säännöllinen liikkuminen on yksi hyvinvointimme ja toimintakykymme avaintekijöistä. Liikunnan merkitys

Lisätiedot

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena Venyttelyopas 2009 Ohjeet ja kuvatekstit: Anne Hämäläinen Kuvat: Mike Sirén Venyttelyopas 2009 Disclaimer: Tekijä ei ole liikunta-alan asiantuntija. Seuraavat ohjeet ja neuvot ovat sovellettavissa omalla

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Riitta Hirvonen Kuopion Kriisikeskus Hilkka Karvonen Tietovire Oy Työsuojelurahasto SISÄLLYSLUETTELO Henkisen työsuojelun toimintaohjelman

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote 3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote Anne Lamminpää: tule-toimintakykyä määrittämässä 2 Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta 4 Tules ja masennus 6 Auringonlaskun aikaan vattupensaassa

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Kotikuntoilun luksusta Habitaressa!

Kotikuntoilun luksusta Habitaressa! K&F Nro 5/2011 H H 16. vuosikerta www.kf-lehti.com ISSN 1457-2966 Kotikuntoilun luksusta Habitaressa! Recline Personal Esittelemme Habitaressa Personal - tuoteperheen, joka on huippumuotoilija Antonio

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Antero Niittymäki Maalivahdin lonkka leikattiin - pelaaminen jatkuu Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

TARTU TILAISUUTEEN, ota tavaksi!

TARTU TILAISUUTEEN, ota tavaksi! TARTU IUTEEN, ota tavaksi! 1 2 RENNOS pysyviä tuloksia Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! -painonhallintaopas johdattaa sinut pysyviin elämäntapamuutoksiin rennolla ja nautittavalla tavalla. Opas neuvoo

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ?

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ? 1 Askelklinikalta saat asiantuntevaa palvelua jalkojesi hyväksi Varaa aikasi alaraajatutkimukseen! Askelklinikka Tampere Väinö Linnan aukio 5 (Finlayson), 33210 Tampere Ajanvaraus puh. 020 1122 435 info.tampere@askelklinikat.fi

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot