Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja. -projektityö. Jarmo Salo. Siikaranta-opisto. Työelämän asiantuntija 10 tutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja. -projektityö. Jarmo Salo. Siikaranta-opisto. Työelämän asiantuntija 10 tutkinto"

Transkriptio

1 Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja -projektityö Jarmo Salo Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 tutkinto tammikuu 2008

2 Sisältö 1. JOHDANTO YLEISTÄ TUTKIMUSONGELMAT KIRVESMIES 2 2. APUVÄLINEIDEN HISTORIA 3 3. NYKYPÄIVÄN APUVÄLINEET KÄSITYÖKALUT MOOTTORI SEKÄ SÄHKÖTYÖKALUT NOSTIMET JA NOSTURIT TULOKSET POHDINTAA LÄHTEET 18

3 1. JOHDANTO 1.1. YLEISTÄ Lähdin tutkimaan kirvesmiehen apuvälineitä koska, olen toiminut kirvesmiehenä vajaat kymmenen vuotta. Huomasin työn ohessa, että oikeat apuvälineet oikeassa paikassa ovat tärkein asia kirvesmiehen työssä. Hyvät apuvälineet kiinnostaa siksi, että ne parantavat työasentoja ja sitä myöten työn mukavuutta ja tuottavuutta. Oma terveys kiinnostaa paljon ja siksikin kaikki asiat mitkä liittyy siihen on kiinnostavia. Käyn tällä hetkellä työn ohessa työelämänasiantuntija- tutkintoa, johon tämä tutkielma on lopputyöni. Tässä lopputyössä käyn läpi, mikä on kirvesmies ja mitä hän tekee työkseen. Myös tulee selväksi, miksi kirvesmies tarvitsee apuvälineitä työssään. Toivottavasti tämä kirjoitelma olisi avuksi sellaiselle ihmiselle joka ei tiedä kirvesmiehestä paljon mitään. Apuvälineitä on keksitty ajan kuluessa lukematon määrä, sen takia että työ tulisi helpommaksi. Apuvälineiden tärkeyttä rakennustyömailla ei saisi koskaan aliarvioida. Käyn läpi vain muutamia keskeisiä apuvälineitä, mitä kirvesmies käyttää työssään. Tässä ei tosiaankaan ole kaikkia apuvälineitä mitä kirvesmies tarvii työssään. Työntuottavuuden ja työturvallisuuden näkökulman kautta pääsemme itse paremmille tienesteille terveempänä. Myös työnantaja saa parempaa tulosta kun pysymme työssä terveempänä ja tehokkaampana, hyvien apuvälineiden takia TUTKIMUSONGELMAT Tämän luettuaan tulisi käsitys, mikä on kirvesmies ja minkälaisia yleisimpiä apuvälineitä hän tarvitsee työssään. Pyrin kertomaan kirvesmiehen historiasta ja hänen vanhemmista ja nykyisistä apuvälineistä. Pohdin, voiko apuvälineitä vielä kehittää ja voiko työ tulla sitä myöten vielä helpommaksi, turvallisemmaksi ja mielekkäämmäksi. 1

4 1.3. KIRVESMIES Kirvesmies on rakennuksilla työskentelevä työntekijä, joka tekee talonrakenteisiin ja niiden asentamiseen liittyviä töitä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi puurunkojen rakentaminen, laudoittaminen, betonimuottien valmistaminen, levyttäminen, lämpöeristeiden laittaminen, ovien ja ikkunoiden asentaminen, puuaitojen ja terassien valmistaminen ja niin edelleen. Entisaikoina, kun talot tehtiin hirrestä, kirvesmiehen tärkein työkalu oli kirves ja talontekijää alettiin kutsua siksi kirvesmieheksi. Nykyään talonrakentaminenkin on koneellistunut ja kirvesmiehellä on hyvin erilaisia teknisiä työkaluja apunaan. Rakennusmateriaalit ovat muuttuneet niin, että raja puutöiden ja muiden töiden välillä on hieman hämärtynyt. Rakennusten osia valmistetaan talotehtaissa ja talon pystytyspaikalle jäävän työn osuus pienenee vaatien yhä vähemmän käsityötaitoa. Kirvesmiehetkin olivat jo entisaikoina erikoistuneet. Oli kuuluisia kirkonrakentajia, sillanrakentajia ja koulujen rakentajia ja sitten niitä jotka tekivät pientaloja ja ulkorakennuksia. Tosin maataloissa usein rakennuksetkin tehtiin itse. Kirvesmiehen tehtävänä rakennustyömaalla ovat monenlaiset puu-, kipsi- ja betonirakentamiseen liittyvät työt, niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Kirvesmiehet työskentelevät rakennustyömailla joko uudisrakennusten tai peruskorjausten yhteydessä. Työ vaatii hyvin monipuolisia käden taitoja. Nykyisin kirvesmiehen työtä helpottavat monenlaiset koneet, laitteet ja apuvälineet, jotka vähentävät työn fyysistä kuormitusta. Tämän vuoksi ammatissa toimii nykyisin myös naisia. Esimerkiksi Lapissa, Pellon paikkakunnalla on järjestetty pelkästään naisille suunnattu kirvesmiehen tutkinto. Kirvesmiehen työhön kuuluu myös paljon mittausta, mikä lisää työn vaativuutta. Kirvesmiehen ammatista voidaan erikoistua mittamiehen tehtäviin, jolloin hänen vastuullaan ovat kaikki rakennuksen mittaukseen liittyvät työt. Mittamiehillä on nykyisin apunaan nykyaikaiset atk-pohjaiset mittalaitteet, jotka helpottavat heidän työtään. Rakennuksen piirustukset siirretään digitaalisessa muodossa tietokoneelta mittalaitteiden muistiin. Kirvesmiehen työ on monipuolista ja itsenäistä. Se on myös ammatti, jossa ei ole koskaan valmis vaan joka päivä oppii jotain uutta. Kirvesmiehen koulutuksella ja työkokemuksen kautta voi erikoistua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:laudoituskirvesmies, elementtiasentaja, hirsirakentaja, ikkuna- ja ovirakenteiden asentaja, mittakirvesmies, puutalojen pystyttäjä, rakennuspuuseppä, sisustuskirvesmies, telinerakentaja ja kalusteasentaja. 2

5 Kirvesmies tekee hyvin vaihtelevia rakennustöitä rakennuksen aloituksesta loppuun asti. Laajaan tehtävän kuvaan kuuluu esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttöön sekä rakennuksen mitoittamiseen ja rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt, jotka vaativat tosi monipuolisia käden taitoja. Kirvesmiehet työskentelevät yleisimmin rakennustyömailla, osa työskentelee myös muilla toimialoilla esim. rakennusteollisuudessa,kiinteistöhuollossa tai kaupan palveluksessa. Kirvesmiehet tekevät uudisrakennuksia tai peruskorjauksia. He käyttävät työssään mm.mittaa, kynää, vasaraa, sahaa sekä hyvin erilaisia mittausvälineitä ja kone-ja aputyökaluja. Kirvesmiehen tehtävissä tarvitaan sekä monitaitoisuutta että erikoistumista. Kirvesmiehen työ on yleensä normaalia päivätyötä. Joskus tietenkin työmaasta riippuen voi ilta-ja ylityötä olla. Ammatissa esiintyy kuormitusta kuten vetoa, melua, kylmyyttä, kuumuutta ja kosteutta. Tapaturmanvaara on aina otettava huomioon. On käytettävä erilaisia suojaimia ja tarkkailtava turvallisuutta koko ajan. Tapaturmia valitettavasti sattuu työmailla, joita on pyrittävä itse ehkäisemään turvallisella työskentelyllä ja turvallisilla apuvälineillä. Ammatti vaatii piirustusluku-,silmän-ja käden taitoa sekä avaruudellista hahmotuskykyä. Keskeistä on kyky itsenäiseen työhön ja ryhmä työskentelyyn. Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan raskaassa ja vaativassa työssä. Koulutusta alalle löytyy hyvin monipuolisesti. Kun nuori kirvesmies tulee rakennustyömaalle, ihannetilanne olisi, että hän pääsisi vanhemman kirvesmiehen pariksi. Vanhempi kirvesmies siirtää tieto/taidon nuoremmalle työn ohessa, samanlailla kuin muissakin ammateissa. 2. APUVÄLINEIDEN HISTORIA Työkaluna voidaan pitää välinettä, joka toimii käden jatkeena. Työkalua voidaan käyttää mm. rakentamisessa, maan muokkauksessa sekä koneiden korjauksessa ja valmistuksessa. Ihminen antaa työkalulle sen käyttöön tarvittavan energian, kun kone taas saa energiansa jostain muualta, kuten esimerkiksi polttoaineesta. Maailmasta ei löydy paljonkaan lajeja, jotka pystyvät käyttämään työkaluja. Ihmisen lisäksi vain muutamat apinalajit, linnut ja mm. merisaukot osaavat käyttää alkeellisia apuvälineitä. Luusta ja kivestä valmistetut kirveet ja vasarat olivat ihmisten ensimmäisiä työkaluja. 3

6 Työkalua voidaan pitää tekniikan edistyksen ensimmäisenä vaiheena. Myöhemmin tekniikka on kehittynyt ja siihen sisältyy nykyään koneita ja erilaisia järjestelmiä. (Työkalu, viitattu ). Kirves oli aikoinaan ainoa työkalu, joka rakentajalla oli hirsityössä käytettävissä. Suomalaiset perinteiset työkalut olivat yksinkertaisia, seppien tekemiä aina luvun lopulle asti. Hyvälaatuiset vanhat työkalut, mm. piilukirveet (Kuva1), ovat vielä nykyisinkin erittäin käyttökelpoisia. Veistotyöhön tarvittiin veisto- (Kuva2) ja piilukirvestä. Valmiin hirsiseinän veistämisessä tarvittiin ns. väärävartista piilukirvestä, koska muuten veistäjän rystyset olisivat olleet kovilla. Piilukirveitä on nykyisin aika vaikea saada, vain muutama seppä on erikoistunut niiden tekoon.(kirves, viitattu ). Kuva1. Piilukirves Kuva2.Veistokirves Sahat olivat vielä 1800-luvulla harvinaisia ja kalliita. Yleisin saha oli kahden miehen käytettävä justeeri (Kuva3). Pokasahat (Kuva4) ja yhdenkäden timpurin sahat (Kuva5) tulivat yleisemmin käyttöön vasta 1900-luvun alkupuolella. Moottorisaha on nykyisin yleisin työkalu ns. perinteistä hirsirakennusta tehtäessä. Se on vähentänyt kirveen käyttötarvetta ja myös keventänyt hirsitöitä. (Saha, viitattu ). 4

7 Kuva3. Justeeri Kuva4. Pokasaha Kuva5. Käsisaha Ennen vanhaan ei ollut nykyaikaista tekniikkaa saatavilla ja kaikki jouduttiin tekemään käsin. Kun puu oli sahattu poikki, puun rungot kuorittiin kuorimaraudalla, vuoluraudalla, pantaveitsellä, vuolupuukolla tai parkkuuraudalla (Kuva6). Maassa olevien runkojen kuorintaa tehtiin petkeleellä (Kuva7). Hirsirakentamisessa tarvittavia työkaluja olivat myös varausrauta (Kuva8) ja hollihaka (Kuva9). Varausraudalla piirrettiin alemman hirren muoto tarkasti päälle tulevaan hirteen, joka oli piirtämisen ajaksi nostettu päälle. Hirsiä työstäessä käytettiin hollihakoja pitämään hirsiä paikoillaan eri työvaiheitten aikana. HIrsirakennelmaa tuli seurata koko ajan, jotta hirret olisivat suorassa. Seuraamiseen käytettiin luotilankaan perustuvia vaku- eli vaakerpasseja, jotka olivat ensimmäisiä muotoja nykyaikaisesta vatupassista. Useasti jouduttiin luottamaan myös silmämääräiseen tarkasteluun. Vaarnausta eli tapittamista jouduttiin käyttämään etteivät hirret vääntyisi. Vääntimet ja napakairat (Kuva10) olivat vanhimmat vaarnareikien porauksessa käytetyt kairat. Niiden huonona puolena oli se, että niistä puuttui kärkijenka. Tämän vuoksi niitä oli työlästä käyttää. (Työkalut, viitattu ). Työkaluna pora on tuhansia vuosia vanha. Ensimmäiset porat olivat käsikäyttöisiä. Nykyään niiden käyttö on vähäistä ja niitä käytetäänkin enimmäkseen perinnerakentamisessa. Käsikäyttöiset porat ovat joko vintilöitä eli veivareita tai kairoja (Kuva11). Vintilä (Kuva12) muodostuu yläkahvasta tai tukilevystä ja kammesta. 5

8 Vintilässä on yleensä vaihdettavat terät. Kaira muodostuu kiinteästä terästä, varresta ja kahvasta. Nykyään jääkaira muistuttaa ulkonäöltään kairaa tai vintilää. (Pora, viitattu ). Kuva6. Kuorimarauta Kuva7. Petkele Kuva8. Varausrauta Kuva9. Hollihaka Kuva10. Napakaira Kuva11.Kaira Kuva12. Vintilä Kuva13. Tukkisakset Tukkisaksia (Kuva13) käytettiin ja käytetään vieläkin runkojen ja hirsien siirtämiseen. Jälkitilkkauksessa käytettiin koivusta veistettyä litteää ja kovaa talttaa tai tilkerautaa ja nuijaa. Erilaisia liitoksia tehtiin suorien talttojen ja kourutalttojen avulla. Lisäksi hirsitöissä tarvittiin muun muassa vesuria, vasaraa, lekaa, harppeja, luotilankaa, purkurautaa ja vaaitusletkua. (Työkalut, viitattu ) 6

9 3. NYKYPÄIVÄN APUVÄLINEET 3.1. KÄSITYÖKALUT Kirvesmies tarvitsee työn tekemiseen apuvälineitä, joiden avulla työntekijän liikaa tai turhaa ruumiillista kuormitusta vähennetään ja nopeutetaan työn sujumista. Apuvälineillä ei pystytä välttämättä poistamaan kuormitusta kokonaan, mutta varmasti vähentämään. Apuvälineet perustuvat yleensä yksinkertaisten periaatteiden soveltamiseen. Ihminen on joiltakin osin mukavuuden haluinen ja siksikin ihminen kehittää/keksii jatkuvasti uusia apuvälineitä työhönsä. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia välineitä ja niistä löytyy useita eri versioita. Kun kirvesmies on harjaantunut käyttämään apuvälinettä sujuvasti, hänellä on vähentyneen kuormittumisen takia säästynyt energiaa, jota hän voi suunnata esim.työn nopeuttamiseen ja työn jäljen laadun parantamiseen. Sopivien apuvälineiden käyttö parantaa työssä jaksamista ja lisää työn tuottavuutta. Hyvät apuvälineet lisää työmotivaatiota. Pitkällä aika välillä hyvät apuvälineet vähentävät sairaslomia ja ammattitautisairauksia. Hyvä apuväline on tehty kevyestä materiaalista ja sitä voi liikutella helposti myös epätasaisella alustalla esim. kahvojen avulla. Hyvässä apuvälineessä voit hyödyntää vipuvarsia. Hyvällä apuvälineellä et joudu tarpeettomasti kannattelemaan, etkä joudu käyttämään voimaa huonossa asennossa. Lisäksi et myöskään joudu puristamaan kohtuuttomasti. (Rapu-hanke, viitattu ). Yleisimpiä ja tärkeimpiä peruskäsityökaluja ja apuvälineitä kirvesmiehen töissä ovat muun muassa vasara (Kuva14), puukko (Kuva15), rullamitta sekä timpurinkynä. Tarkoituksena vasaralla on kohdistaa iskuvoima kapeaan pisteeseen. Vasaraa käytetään yleensä naulojen lyöntiin, rakentamisessa käytettävien kappaleiden paikoilleen sovittamiseen. Rakennustyömaalle saapuvat rakennustarvikkeet ovat yleensä hyvin paketoituja. Näiden pakettien aukaisemiseen vasara on myös hyvä apuväline. Kirvesmiehen Vaughan-merkkinen vasara on aika yleinen näky rakennustyömailla. Vasaroita on useita erilaisia eri käyttötarkoituksia varten, jolloin niiden muotokin vaihtelee. Vasarassa on varsi ja varren toisessa päässä yleensä metallinen pää. Päässä on tasainen iskupinta toisella puolella ja toisella puolella voi olla haara naulojen irrotusta varten tai jonkun muun muotoinen eri käyttötarkoitusta varten. Vasaroita on myös esimerkiksi kumisia ja muovisia erikoistarkoituksia varten. 7

10 Vasaroiden kokoluokka ilmoitetaan usein unsseissa. Kirvesmiehillä on käytössä 16,20,24 ja 26 unssisia vasaroita. Isku käteen heikkenee isompi unssisella vasaralla. Vasaraa on kehitetty ajan saatossa, siinä on varressa iskunvaimennin. Se on laitettu rautaosan sisään, jolla on tarkoitus pienentää tärähdystä käteen. Joten vasaran ja naulainten kehityksellä on saatu kirvesmiehen ammattitauteja vähentymään, niin sanottua tenniskyynärpäätä. Itsellä käytössä on 16 unssinen vaughani, koska vasaran tarve ei ole niin hirveä kuin ennen, naulainten takia. Suurmuottitöissä (eli niin sanotuissa "ryskätöissä") olen käyttänyt vähän isompaa vasaraa, koska siinä tarvitsee lyödä paljon rautalukkoja muotteihin. Kuva14. Vasara Kuva15. Puukkoja Mora-puukko on ruotsalainen yleispuukko. Moran teränvalmistustavat on lähtöisin keskiaikaisesta miekantaontaperinteestä. Se on tehty kolmesta eri liuskasta. Keskimmäinen liuska on varsinainen terä, hyvää työkaluterästä ja muutaman millimetrin paksuinen. Sen molemmin puolin on pehmeämmästä teräksestä, terää tukevat ja paksuntavat liuskat. Kova terä ja pehmeämmät terää reunustavat liuskat yhdistetään toisiinsa lämpökäsittelyllä. Nimensä puukko on saanut Taalainmaalla sijaitsevasta Moran kaupungista. Rakenteen etuna on mm. terän ytimen parempi kestävyys katkeamista vastaan. Terä kestää katkeamatta pientä taivutustakin. Keskimmäisenä oleva karkaistu ja sitkeä teräs on niin hyvää rautaa, että puukkoa voi käyttää pehmeämpien metallien käsittelyyn. Se pystyy jopa meltorautaankin. Alkuperäinen Mora-puukko tehtiin ahjoteräksestä (kankirautaa ahjossa hiilestämällä saadusta teräksestä), joka on hyvin korkealaatuista. Nykypäivänä terään käytetään seostettua työkaluterästä. Kyljet ovat mellompaa terästä, ja antavat puukolle näin sitkeyttä. Verrattuna yhdestä teräskappaleesta valmistettuun puukkoon, Mora on laadultaan ylivoimainen. Alkuun Moran kahva tehtiin puusta. Nykyään se on muovia. Morat myydään nykyään muovitupella varustettuina. (Mora-puukko, viitattu ) 8

11 Kirvesmiehet käyttää erilaisia puukkoja hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Harppi on piirtämiseen tai mittaamiseen tarkoitettu työväline. Se on varustettu kääntyvällä mekanismilla, joka yhdistää toisiinsa kaksi vartta. Joissakin harpeissa on myös kiinteä mitta-asteikko, josta näkee piirrettävän ympyrän säteen. Kirvesmies käyttää harppia, piirtääkseen esimerkiksi ympyrän muotoisen aukon, minkä tarvitsee tehdä esimerkiksi kipsilevyyn. Joita tulee varsin paljon nykypäivänä, ilmostointi putkien lisääntyneen tarpeen vuoksi. Vesivaaka eli vatupassi on mittaväline, jolla voidaan tarkistaa kallistuskulmia; erityisesti onko kappale vaaka- tai pystysuorassa. Vesivaaka perustuu nesteiden taipumukseen asettua matalimpaan tilaan. Yleisin sovellus on suljetun läpinäkyvän putken sisälle laitettu neste, johon on jätetty pieni ilmakupla. Putken ylimmän pinnan ollessa suora kupla asettuu putken keskelle, jos pinta on vinossa, kupla hakeutuu puolelle joka on toista korkeampi. Joissain vesivaaoissa vaakatason ja pystysuoran lisäksi on erikseen ilmaisin 45 asteen kulmaa varten, jota voidaan käyttää esimerkiksi kehyksiä ja tukiristikoita varten. Kehittyneimmissä voi olla astetaulu, josta voi lukea tarkempiakin kallistuskulmia. Häränsilmä-vesivaa'ssa on kuperan lasikannen alla kupla, joka ilmaisee kallistuman riippumatta mihin kompassisuuntaanse asettuu. Sitä voidaan käyttää erityisesti ikkunoiden ja ovien tasaisen vaaka-ja pystysuoruuden toteamiseen ja säätöön yhdellä silmäyksellä. Vesivaa'an "silmä" lähikuvassa(kuva 16.)Vesivaaka jota myös passiksi sanotaan, on kirvesmiehen tärkeimpiä apuvälineitä. Passilla katsotaan esimerkiksi seinät, ikkunat ja ovet suoraan. Passeja on eri mittaisia, yleisimpiä on 2m,120cm ja 60cm. Aikoinaan korkoja on jouduttu mittaamaan vesiletkuilla ja se on ollut aikaa vievää touhua. Väriräpsyllä (kuva 17.) saa helposti merkattua suoria mittalinjoja eri työvaiheissa. Tämä helpottaa monesti pitkienkin suoralinjojen merkkaamista ja varmasti tulee suora linja. Muottilukonkiristäjä (kuva 18.) on työkalu jolla kiristetään lukot erilaisiin betonimuotteihin. Nyky päivänä on tullut työmaille uusia muotteja joissa lukot ovat yksinkertaisempia ja nopeammin kasattavia. Jonkun verran tätä mallia vielä näkee köyhimmissä rakennusliikkeissä. 9

12 Levytyspöytä (kuva 19.) on helpottanut kirvesmiehen työtä levyjen kuljetuksessa ja leikkaamisessa. Pöydässä on renkaat alla, joten noin kymmentä levyä tai enemmän on helppo liikutella tasaisella alustalla, eikä tarvitse kantaa levyjä. Kuljetuksessa levyt ovat pysty asennossa ja leikkaus vaiheessa pöydän voi kääntää vaakaan, jolloin on helpompi leikata levyä. Tämä keksintö on helpottanut levytystyötä, koska pöytä on aina samalla korkeudella joten työntekijä säästää omaa selkää. Levyrenki (kuva 20.) on hyvä apuväline seinälevytyksessä. Renki mahdollistaa yksin työskentelyn seinä levytyksessä, renki pitää levyn paikoillaan, sillä aikaa kun saat levyn kiinni. Levyrenki myös nostaa levyn irti lattiasta jottei se ottaisi kosteutta lattiasta. Levynostin (kuva 21.) on kehitetty helpottamaan levyn paikalle laittoa kattoon. Sorkkarauta (kuva 22.) löytyy myös kirvesmiehen pakista. Tänä päivänä ei monellakaan pienellä työmaalla ole apumiehiä purkamassa muotteja, joten kirvesmiehen täytyy laudoitukset tai muottaukset purkaa itse. Tässä asiassa ollaan kehityksessä menty taaksepäin. Rakennustyömailla tarvitaan kaikissa hommissa omat ammattilaiset ja rakennusmies ja rakennussiivoja on sellaisia. Villaveitsi (kuva 23.) on hyvä apuväline villoituksessa. 10

13 kuva 16. Vesivaa`an kuva 17. kuva 18. kuva 19. silmä Väriräpsy Muottilukonkiristäjä Levytyspöytä kuva 20. Levyrenki kuva 21. Levynostin kuva 22. Sorkkarauta kuva 23. Villaveitsi 3.2. MOOTTORI SEKÄ SÄHKÖTYÖKALUT Pöytäsirkkeli (kuva 24.) on puuntyöstössäkäytettävä puun ja vanerilevyjen leikkaamiseen tarkoitettu laite. Sirkkeleitä on pöytä- ja käsimallisia(kuva 25.) Kummassakin on pyörivä terä, jota vasten puu työnnetään. Sirkkelillä on kätevä muun muassa halkaista pitkiä kappaleita. Pöytäsirkkeleissä on usein liikkuva pöytä, jolloin puukappaleen liikuttaminen on helpompaa. Kaikissa sirkkeleissä saa terän syvyyttä säädettyä ja joissakin myös kallistusta, ainakin käsisirkkeleissä. Sirkkeli on kirvesmiehen tärkeimpiä työkoneita. Pneumaattinen naulain eli paineilmanaulain vaatii ilmaletkun paineilman syöttöä varten ja myös kompuran, joka toimii sähköllä. Runkonaulainta(kuva 26.) tarvitaan talon runkoa pystytettäessä ja se onkin nopeuttanut tuota työ vaihetta aivan mielettömästi. Joskus on hyvä naulata impulssinaulaimella(kuva 27.) kun paineilma letkua on vaikea vetää mukana tai ei ole sähköä lähettyvillä. Impulssinaulain toimii pienellä propaanipullolla, joka ladataan pyssyn sisään. Se on vähän hitaampi, kuin paineilmavehkeet, mutta kuitenkin nopeampi, kuin hakata nauloja käsin. Ulkovuorinaulain(kuva 28.) on kehitetty talon ulkovuorenpanelointiin. Naulaimen painetta säätämällä saadaan naulankanta haluttuun syvyyteen, joten saadaan siisti lopputulos. Viimeistelynaulain(kuva 29.) on paljon kevyempi verrattaessa muihin naulaimiin ja syystäkin, koska se ampuu paljon pienempiä nauloja. Ja myös tarvii 11

14 paljon vähemmän paineilmaa. Viimeistelynaulainta tarvitaan esimerkiksi listotukseen ja saunan panelointiin. Naulaimet on kehittyneet kymmenessä vuodessa paljon kevyemmiksi käyttää. Olen saanut kokea työmailla monenlaisia naulaimia. Täytyy kyllä todeta että, paremmin jaksaa työpäivän työskennellä uudemmilla ja kevyemmillä, kuin vanhoilla tosi raskailla vehkeillä. Hyviä kehityksen tuotteita on akkuporakone(kuva 30.). Akkuporakoneella kirvesmies tekee monenlaisia eri töitä rakennuksen eri vaiheissa. Seinien teossa on käytetty kipsiruuvainta(kuva 31.) jolla ruuvataan yksittäisiä ruuveja levyyn. Mutta, aikaa on säästänyt nauharuuvain(kuva 32.), joka on hyvä keksintö. Muistaa säännöllisin ajoin vaihtaa kären ruuvariin, niin ruuvit menee seinään vaivattomasti. Nauhaan mahtuu 30 ruuvia. Nauharuuvareihin on saatavilla myös jatkovarsia(kuva 33.), joita on kehitetty ergonomisten työasentojen vuoksi. Voidaan ruuvata lattiaan tai kattoon levyjä selkä suorassa, joka säästää selkää. Betonia tai kiveä porattaessa käytetään yleensä iskuporakonetta(kuva 34.), jonka terä tekee pyörimisliikkeen aikana myös lyhyttä iskevää liikettä. Iskutoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erillisellä kytkimellä. Iskuporakone on hyvin käytönnöllinen nykypäivänä rakennettaessa, koska betoni on yleisimpiä rakennusaineita. Erilaisia kiinnitystarvikkeita on, jotka tarvitsevat alku reiän betoniin, jonka tekee iskuporakone vaivattomimmin. Kuviosaha(kuva 35.) on kirvesmiehellä työkaluna, esimerkiksi saunan paneloinnissa. Paneliin tarvii monesti siistin reiän tai kolon, jonka tekemiseen kuviosaha on parhain työkalu. Kuviosahatkin ovat kehittyneet jopa minun aikanakin. Nykyään sahoissa on sellainen heiluriliike, jolloin sahan terä ei tökkää niin helposti, kuin ennen. Aikaisemmassa mallissa terä liikkui kiinteästi, eikä näin ollen antanut helposti periksi, jos vähän sahasi huonossa asennossa. Etäisyysmittarilla(kuva 36.) voidaan helposti mitata pitkiäkin matkoja, ilman rullamitan vetämistä. Erikoislaseilla näkee mitat vähän hämärässäkin. Tämäkin vehje alkaa olla jo tavallinen näky kirvesmiehen pakissa. 12

15 Linjatasolaaser(kuva 37.) on käytössä mittamiehillä, joilla pystytään näkemään vaakataso korot. Ennen vanhaan on tarvittu ties kuinka monta tyyppiä pitämään vesiletkuista kiinni, että mittamies on saanut koron merkattua. Vielä muutamia vuosia sitten tarvittiin kaksi miestä mittaukseen. Mutta tällä vehkeellä ei tarvita enää kuin yksi mies mittaukseen. Pulttipistoolia(kuva 38.) kirvesmies tarvitsee kiinnittääkseen puuta tai jotain muuta betoniin. Pistooleja on olemassa yksi naula kerrallaan ampuvia ja kymmenen naulan lippaalla olevia(kuva 39.). Nauloja on tietenkin saatavilla monen kokoisia eri käyttötarkoituksiin. Sähköhöylää(kuva 40.) tarvitaan aika monesti viimeistely vaiheessa. Joudutaan höyläämään esimerkiksi listoja. Moottorisaha(kuva 41.) on yleisimpiä kirvesmiehen apuvälineitä. Sitä tarvitaan monenlaisissa kirvestöissä. Moottorisaha on keksitty käsisahan tilalle, kun tarvitaan nopeasti katkaista jotain. Sähkömoottorisahaa(kuva 42.) tarvitaan joskus, kun sisätiloissa ei pystytä käyttämään enää pakokaasua päästävää moottorisahaa. Tietokoneen voi myös laskea apuvälineeksi, jolla kirvesmies laskee urakoita ja pitää urakkatuntikirjaa. 13

16 kuva 24. Pöytäsirkkeli kuva 25. Käsisirkkeli kuva 26. Runkonaulain kuva 27. Impulssinaulain kuva 28. Ulkovuorinaulain kuva 29. Viimeistelynaulain kuva 30. Akkuporakone kuva 31. Ruuvain kuva 32. Nauharuuvain kuva 33. Nauharuuvain jatkovarrella kuva 34. Iskuporakone kuva 35. Kuviosaha kuva 36. etäisyysmittari+ kuva 37. Linjatasolaaser kuva 38. Pulttipistooli lasit 14

17 Saksilavalla noustaan suoraan ylöspäin. Useimmissa saksilavamalleissamme on lavan jatke, joka mahdollistaa myös pienen kurkottamisen sivulle. Lähes kaikki saksilavamme ovat lavalta ajettavia, joten koneen siirtäminen ja siten myös työ sujuu nopeasti. Useimmiten sisätöihin sopii akkukäyttöinen, jälkiäjättämättömillä vaaleilla renkailla varustettu kone. Ulkotöissä menestyy yleensä parhaiten nelivetoinen, diesel-käyttöinen, hydraulisin tukijaloin varustettu saksilava. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi saksilavojen nykyaikaa ovat mm. nelipyöräohjaus sekä mahdollisuus käyttää voimanlähteenä tilanteen mukaan joko akkuja tai polttomoottoria. Kun pelkästään suoraan ylöspäin nouseminen ei riitä, tarvitaan puomilava, jolla päästään kurkottamaan myös sivuttaissuunnassa. Kuukulkijat vaativat hinattavia puomilavoja tasaisemman ja kantavamman alustan. Kuukulkijalla työskentely on nopeaa, koska kuukulkijaa voidaan ajaa korin ollessa ylhäällä ja tukijalkoja ei ole. 15

18 (Pekka Niska, viitattu ) 4. TULOKSET Omasta kokemuksesta voisi kertoa yhden esimerkin työmaasta. Oltiin korjaamassa vuonna 2000, vanhaa kolmi kerroksista kivitaloa. Taloa oli rakennettu vuosina Siihen aikaan työmaalla oli ollut n.100 henkilöä ja rakentaminen oli hidasta, koska kaikki tehtiin käsin. Ei ollut mitään koneita, vaan kaikki kannettiin käsin ja naulat taottiin käsin. Vaativat puiset kattorakenteet he olivat veistäneet kirveellä, jotka korjausremontissa piti jäädä osin näkyviin. Meitä oli kuusi kirvesmiestä ja työaikaa oli puolivuotta, kun laitettiin koko pytinki uuteen uskoon. Kattokin tehtiin kokonaan uusiksi. Apuvälineiden takia saatiin kurottua työ aikaa n.9,5 vuotta ja miestyö voimaa ainakin 90 henkilöllä. Tässä oiva esimerkki apuvälineiden kehityksestä sadassaviidessäkymmenessä vuodessa. Omasta kokemuksesta voi sanoa että apuvälineet kehittyvät koko ajan. Menin ensimmäisen kerran rakennukselle vuonna 1996 ja ainakin akkuporakoneet ovat tehokkaampia tänä päivänä, Mitä kymmenen vuotta sitten. Henkilönostimet on kehittyneet turvallisemmiksi ja sitä kautta paremmiksi. Enää ei kaiveta lapiolla ojaa, vaan siihen tarkoitukseen on tänä päivänä omat pikku traktorit ja vehkeet. Naulaimet ja kompressorit ovat kehittyneet tehokkaammiksi ja kevyemmiksi käyttää. Kattoja tehdään yhä useammin maassa valmiiksi asti, koska auto-ja muut nosturit ovat kehittyneet tehokkaammiksi. Nosturit jaksaa nostaa isojakin kattoja valmiina paikoilleen. Nykypäivänä ei ruveta nostamaan käsin mitään, jos on mahdollista nostaa jollain koneella. Mittaustyössä tulokset ovat huikeita nykyaikaisen mittavälineistön takia. Apuvälineiden ansiosta rakennusten valmistumisajat ovat lyhentyneet moninkertaisesti, katsottuna muutama kymmenen vuotta taakse päin. 16

19 5. POHDINTAA Apuvälineet on kehittyneet aikojen saatossa aivan mielettömästi. Kirvesmiehellä on tänäpäivänä apuna tasolinjalaaser, jota hän esimerkiksi käyttää seinien teossa. Itsellä on Dewalt merkkinen tasolaaser, joka on tänä päivänä ehdoton apu seinien teossa. Itse oon huomannu että aikaa säästyy paljon, kun ei tarvitse käydä erikseen telineellä merkkaamassa esimerkiksi väliseinän yläpään merkkejä. Apuvälineet on mennyt eteenpäin vajaassa kymmenessä vuodessa huomattavasti. Itse olen saanut oppia työmaalla aluksi luoti narun käytössä, joka on tänä päivänä ihan turhaa ajan haaskausta. Kaikki apuvälineet jotka säästää työaikaa on käytettävä hyväksi minun mielestä. Omaa terveyttä on huomioitava koko ajan työmaalla apuvälineiden käytöstä aina ruokailuun asti. Tulevaisuudessa rakennusten valmistusajat ovat vielä lyhentymässä ja siihen vaaditaankin myös apuvälineiden huimaa kehitystä. Ihmetelläänkin voiko aikataulua enää tästä kiristää? Tämä on vain pohdiskelua, mutta kun katsoo apuvälineiden ja muun teknologian kehitystä lyhyen ajan sisällä, on vastaus kyllä. Tätä vauhtia kun mennään, niin ei kohta tarvita montakaan miestä, että kerrostalo nousee valmiiksi lyhyessä ajassa. Kirvesmiehellä on tulevaisuudessa varmaan monenlaisia teknisiä laitteita opeteltavana ja hallittavana. Monet rakennuksien eri vaiheet tehdään jo valmiiksi jossain hallissa etukäteen. Kävin yhdellä isolla hotelli työmaalla levillä. Siellä oli pesuhuone+sauna huoneet nostettu valmiiksi huoneisiin, jo sitä mukaan kun betonirunko nousi. Pesutilat oli pakattu hyvin ulkoapäin ja sisälle ei saanut mennä vasta kuin sähkö-ja putkimies, lopussa kytkemään sähkön ja veden. Eli tässäkin on säästetty jo aivan mahdottomasti aikaa pois itse työmaalta. Voisi jopa kuvitella että joku keksii tehdä kokonaisia huoneistoja valmiiksi ja niitä nosteltaisiin vain päällekkäin niin paljon kuin haluttaisiin. Kerrostalon tekemiseen ei menisi enää paikanpäällä kovinkaan kauan. Omakotitalojahan näin jo tehdään. Hyvät ja turvalliset apuvälineet auttavat jaksamaan työssä paremmin ja pitempään. Jokaisen pitäisi miettiä työssään oikea apuväline oikeaan paikkaan, sillä siitä on tosiaan hyötyä. Ei vain työnantajalle, vaan myös itselle henkisesti ja fyysisesti. 17

20 6. LÄHTEET Kirves: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/kirves Kirvesmies: Työterveyslaitos [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: Internet/Suomi/Aihesivut/Rakennusterveys/RATS/Kirvesmies.htm Pora: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/pora Rapu-hanke:Rakennusalan ergonomisten työ- ja apuvälineiden kuormittavuuden ja käytettävyyden arviointi.. Työterveyslaitos [www].[viitattu ]. Saatavilla: RAPU-hanke.htm Saha: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/saha Työkalu: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: Työkalut: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: keke/hirsirakennukset/hirsirakentaminen/ty%c3%b6kalut.htm Vasara: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: Pekka Niska: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: 18

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen.

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. Julkisivulevyt Sisälevyt Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. CEMRIT SAUNA 2 Tuotekuvaus Tyylikästä turvallisuutta -kiukaantaustalevy on valmistettu turvallisista, kestävistä

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 Tuotekoodi: 4933443500 Kompakti iskuporakone, vain 198 mm pitkä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko

Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko Rakenna penkki, jonka kannen alle voit kätkeä muovisen pehmustelaatikon. Laatikon ison lokeron mitat ovat 46 x 116 x 55 cm. Useimmat muoviset

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Hoitajien työn fyysisen kuormittavuuden kokemus, liukulakanoiden käytettävyys ja potilaiden kuntoutuminen Jan Lund Heidi Pelttari Anu Yli-Kauppila Opinnäytetyö Turun

Lisätiedot

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Pellon tasaus Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Nybyn tilan peltomaisemaa Pellot ovat pääosin varsin tasaisia Lohkojen koko n. 3-15 ha Kuva: Jukka Rajala 2 3.11.2010 Tasaisia peltoja Kuva:

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

www.bosch-professional.fi

www.bosch-professional.fi Laadun takeena Bosch! Maailman ensimmäinen lattiapintalaser UUTUUS! Lattiapintalaser GSL 2 Professional Lopultakin voidaan tarkistaa lattioiden, kuten tasoitettujen tai valettujen betonilattioiden, epätasaisuudet

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

A-nostin- ja konevuokraamo Äijälänkatu 3, 15700 Lahti HINNASTO 07/2012

A-nostin- ja konevuokraamo Äijälänkatu 3, 15700 Lahti HINNASTO 07/2012 A-nostin- ja konevuokraamo Äijälänkatu 3, 15700 Lahti HINNASTO 07/2012 11 PORAUS- JA PIIKKAUSKONEET Alv 0% Alv 23% 111101 Vispiläkone + vispilä ### 15,50 19,07 111120 Pakkosekoitin (220 V) ### 32,00 39,36

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN TOT-RAPORTTI Metsuri jäi puun alle 10/03 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 56-vuotias metsuri NN oli kaatamassa suurta kuusta, joka oli kaatuessaan osunut lahoon koivuun. Koivu oli katkennut noin

Lisätiedot

PERI -muotti- ja tuentakalustojen palautus- ja pakkausohjeet

PERI -muotti- ja tuentakalustojen palautus- ja pakkausohjeet PERI -muotti- ja tuentakalustojen palautus- ja pakkausohjeet Palkit 40 kpl / nippu (max 60) Tee tasainen nippu Niputa palkit max 5 vierekkäin Käytä aluspuita Sido nippu vanteella Holvituet MULTIPROP 25

Lisätiedot

Asennusohje Tähtisaunat Original-Kulma ja U lauteet.

Asennusohje Tähtisaunat Original-Kulma ja U lauteet. Asennusohje Tähtisaunat Original-Kulma ja U lauteet. Kiitos Tähtisaunat laudepaketin tilaamisesta. Seuraavassa käsitellään Original mallien Kulma ja U-lauteiden asennusta. Tähtisaunat toimittaa tämän ohjeen

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Pippuri/suolamylly 1: Kantikas/epäsäännöllinen muoto/ tms. Pekka Pikkarainen 2015

Pippuri/suolamylly 1: Kantikas/epäsäännöllinen muoto/ tms. Pekka Pikkarainen 2015 Pippuri/suolamylly 1: Kantikas/epäsäännöllinen muoto/ tms. Pekka Pikkarainen 2015 Ohje on 195 ja 245mm akselilla oleville koneistoille. Pyri tekemään mahdollisimman tarkasti ohjeen mukaan, silloin ei tarvitse

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

TUOTEKUVASTO Laatua ja toimivuutta.

TUOTEKUVASTO Laatua ja toimivuutta. TUOTEKUVASTO Laatua ja toimivuutta. Lumi- ja ulkotyövälineet 2013 1 Lumikolat Mikko Lumikola LUK-80 Mikko on markkinoiden ainoa lumikola, jossa huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät kuupan reunan

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Suorat lauteet

Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Suorat lauteet Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Suorat lauteet Kiitos Tähtisaunat laudepaketin tilaamisesta. Seuraavassa käsitellään Moderni, Elegance tai Original mallin suoran lauteen asennusta. Tähtisaunat

Lisätiedot

Heinäharava Haravan lapa ja piikit Haravan varsi

Heinäharava Haravan lapa ja piikit Haravan varsi Heinäharava Tee-se-itse -ajattelun toteuttaminen tuottaa tuskanhetkiä silloin kun loistava idea saapuu, mutta tarvikkeita ei olekaan odottamassa työstöä. Siksi on hyvä ylläpitää runsasta käyttöpuuvarastoa,

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö Merisuo & Storm 2 Sisältö Opettajalle.................................... 3 Leijona ja hiiri (kansansatua mukaellen).............. 5 Kyyhkynen ja muurahainen (La Fontainea mukaellen).. 8 Korppi ja muurahainen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot