Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja. -projektityö. Jarmo Salo. Siikaranta-opisto. Työelämän asiantuntija 10 tutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja. -projektityö. Jarmo Salo. Siikaranta-opisto. Työelämän asiantuntija 10 tutkinto"

Transkriptio

1 Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja -projektityö Jarmo Salo Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 tutkinto tammikuu 2008

2 Sisältö 1. JOHDANTO YLEISTÄ TUTKIMUSONGELMAT KIRVESMIES 2 2. APUVÄLINEIDEN HISTORIA 3 3. NYKYPÄIVÄN APUVÄLINEET KÄSITYÖKALUT MOOTTORI SEKÄ SÄHKÖTYÖKALUT NOSTIMET JA NOSTURIT TULOKSET POHDINTAA LÄHTEET 18

3 1. JOHDANTO 1.1. YLEISTÄ Lähdin tutkimaan kirvesmiehen apuvälineitä koska, olen toiminut kirvesmiehenä vajaat kymmenen vuotta. Huomasin työn ohessa, että oikeat apuvälineet oikeassa paikassa ovat tärkein asia kirvesmiehen työssä. Hyvät apuvälineet kiinnostaa siksi, että ne parantavat työasentoja ja sitä myöten työn mukavuutta ja tuottavuutta. Oma terveys kiinnostaa paljon ja siksikin kaikki asiat mitkä liittyy siihen on kiinnostavia. Käyn tällä hetkellä työn ohessa työelämänasiantuntija- tutkintoa, johon tämä tutkielma on lopputyöni. Tässä lopputyössä käyn läpi, mikä on kirvesmies ja mitä hän tekee työkseen. Myös tulee selväksi, miksi kirvesmies tarvitsee apuvälineitä työssään. Toivottavasti tämä kirjoitelma olisi avuksi sellaiselle ihmiselle joka ei tiedä kirvesmiehestä paljon mitään. Apuvälineitä on keksitty ajan kuluessa lukematon määrä, sen takia että työ tulisi helpommaksi. Apuvälineiden tärkeyttä rakennustyömailla ei saisi koskaan aliarvioida. Käyn läpi vain muutamia keskeisiä apuvälineitä, mitä kirvesmies käyttää työssään. Tässä ei tosiaankaan ole kaikkia apuvälineitä mitä kirvesmies tarvii työssään. Työntuottavuuden ja työturvallisuuden näkökulman kautta pääsemme itse paremmille tienesteille terveempänä. Myös työnantaja saa parempaa tulosta kun pysymme työssä terveempänä ja tehokkaampana, hyvien apuvälineiden takia TUTKIMUSONGELMAT Tämän luettuaan tulisi käsitys, mikä on kirvesmies ja minkälaisia yleisimpiä apuvälineitä hän tarvitsee työssään. Pyrin kertomaan kirvesmiehen historiasta ja hänen vanhemmista ja nykyisistä apuvälineistä. Pohdin, voiko apuvälineitä vielä kehittää ja voiko työ tulla sitä myöten vielä helpommaksi, turvallisemmaksi ja mielekkäämmäksi. 1

4 1.3. KIRVESMIES Kirvesmies on rakennuksilla työskentelevä työntekijä, joka tekee talonrakenteisiin ja niiden asentamiseen liittyviä töitä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi puurunkojen rakentaminen, laudoittaminen, betonimuottien valmistaminen, levyttäminen, lämpöeristeiden laittaminen, ovien ja ikkunoiden asentaminen, puuaitojen ja terassien valmistaminen ja niin edelleen. Entisaikoina, kun talot tehtiin hirrestä, kirvesmiehen tärkein työkalu oli kirves ja talontekijää alettiin kutsua siksi kirvesmieheksi. Nykyään talonrakentaminenkin on koneellistunut ja kirvesmiehellä on hyvin erilaisia teknisiä työkaluja apunaan. Rakennusmateriaalit ovat muuttuneet niin, että raja puutöiden ja muiden töiden välillä on hieman hämärtynyt. Rakennusten osia valmistetaan talotehtaissa ja talon pystytyspaikalle jäävän työn osuus pienenee vaatien yhä vähemmän käsityötaitoa. Kirvesmiehetkin olivat jo entisaikoina erikoistuneet. Oli kuuluisia kirkonrakentajia, sillanrakentajia ja koulujen rakentajia ja sitten niitä jotka tekivät pientaloja ja ulkorakennuksia. Tosin maataloissa usein rakennuksetkin tehtiin itse. Kirvesmiehen tehtävänä rakennustyömaalla ovat monenlaiset puu-, kipsi- ja betonirakentamiseen liittyvät työt, niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Kirvesmiehet työskentelevät rakennustyömailla joko uudisrakennusten tai peruskorjausten yhteydessä. Työ vaatii hyvin monipuolisia käden taitoja. Nykyisin kirvesmiehen työtä helpottavat monenlaiset koneet, laitteet ja apuvälineet, jotka vähentävät työn fyysistä kuormitusta. Tämän vuoksi ammatissa toimii nykyisin myös naisia. Esimerkiksi Lapissa, Pellon paikkakunnalla on järjestetty pelkästään naisille suunnattu kirvesmiehen tutkinto. Kirvesmiehen työhön kuuluu myös paljon mittausta, mikä lisää työn vaativuutta. Kirvesmiehen ammatista voidaan erikoistua mittamiehen tehtäviin, jolloin hänen vastuullaan ovat kaikki rakennuksen mittaukseen liittyvät työt. Mittamiehillä on nykyisin apunaan nykyaikaiset atk-pohjaiset mittalaitteet, jotka helpottavat heidän työtään. Rakennuksen piirustukset siirretään digitaalisessa muodossa tietokoneelta mittalaitteiden muistiin. Kirvesmiehen työ on monipuolista ja itsenäistä. Se on myös ammatti, jossa ei ole koskaan valmis vaan joka päivä oppii jotain uutta. Kirvesmiehen koulutuksella ja työkokemuksen kautta voi erikoistua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:laudoituskirvesmies, elementtiasentaja, hirsirakentaja, ikkuna- ja ovirakenteiden asentaja, mittakirvesmies, puutalojen pystyttäjä, rakennuspuuseppä, sisustuskirvesmies, telinerakentaja ja kalusteasentaja. 2

5 Kirvesmies tekee hyvin vaihtelevia rakennustöitä rakennuksen aloituksesta loppuun asti. Laajaan tehtävän kuvaan kuuluu esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttöön sekä rakennuksen mitoittamiseen ja rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt, jotka vaativat tosi monipuolisia käden taitoja. Kirvesmiehet työskentelevät yleisimmin rakennustyömailla, osa työskentelee myös muilla toimialoilla esim. rakennusteollisuudessa,kiinteistöhuollossa tai kaupan palveluksessa. Kirvesmiehet tekevät uudisrakennuksia tai peruskorjauksia. He käyttävät työssään mm.mittaa, kynää, vasaraa, sahaa sekä hyvin erilaisia mittausvälineitä ja kone-ja aputyökaluja. Kirvesmiehen tehtävissä tarvitaan sekä monitaitoisuutta että erikoistumista. Kirvesmiehen työ on yleensä normaalia päivätyötä. Joskus tietenkin työmaasta riippuen voi ilta-ja ylityötä olla. Ammatissa esiintyy kuormitusta kuten vetoa, melua, kylmyyttä, kuumuutta ja kosteutta. Tapaturmanvaara on aina otettava huomioon. On käytettävä erilaisia suojaimia ja tarkkailtava turvallisuutta koko ajan. Tapaturmia valitettavasti sattuu työmailla, joita on pyrittävä itse ehkäisemään turvallisella työskentelyllä ja turvallisilla apuvälineillä. Ammatti vaatii piirustusluku-,silmän-ja käden taitoa sekä avaruudellista hahmotuskykyä. Keskeistä on kyky itsenäiseen työhön ja ryhmä työskentelyyn. Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan raskaassa ja vaativassa työssä. Koulutusta alalle löytyy hyvin monipuolisesti. Kun nuori kirvesmies tulee rakennustyömaalle, ihannetilanne olisi, että hän pääsisi vanhemman kirvesmiehen pariksi. Vanhempi kirvesmies siirtää tieto/taidon nuoremmalle työn ohessa, samanlailla kuin muissakin ammateissa. 2. APUVÄLINEIDEN HISTORIA Työkaluna voidaan pitää välinettä, joka toimii käden jatkeena. Työkalua voidaan käyttää mm. rakentamisessa, maan muokkauksessa sekä koneiden korjauksessa ja valmistuksessa. Ihminen antaa työkalulle sen käyttöön tarvittavan energian, kun kone taas saa energiansa jostain muualta, kuten esimerkiksi polttoaineesta. Maailmasta ei löydy paljonkaan lajeja, jotka pystyvät käyttämään työkaluja. Ihmisen lisäksi vain muutamat apinalajit, linnut ja mm. merisaukot osaavat käyttää alkeellisia apuvälineitä. Luusta ja kivestä valmistetut kirveet ja vasarat olivat ihmisten ensimmäisiä työkaluja. 3

6 Työkalua voidaan pitää tekniikan edistyksen ensimmäisenä vaiheena. Myöhemmin tekniikka on kehittynyt ja siihen sisältyy nykyään koneita ja erilaisia järjestelmiä. (Työkalu, viitattu ). Kirves oli aikoinaan ainoa työkalu, joka rakentajalla oli hirsityössä käytettävissä. Suomalaiset perinteiset työkalut olivat yksinkertaisia, seppien tekemiä aina luvun lopulle asti. Hyvälaatuiset vanhat työkalut, mm. piilukirveet (Kuva1), ovat vielä nykyisinkin erittäin käyttökelpoisia. Veistotyöhön tarvittiin veisto- (Kuva2) ja piilukirvestä. Valmiin hirsiseinän veistämisessä tarvittiin ns. väärävartista piilukirvestä, koska muuten veistäjän rystyset olisivat olleet kovilla. Piilukirveitä on nykyisin aika vaikea saada, vain muutama seppä on erikoistunut niiden tekoon.(kirves, viitattu ). Kuva1. Piilukirves Kuva2.Veistokirves Sahat olivat vielä 1800-luvulla harvinaisia ja kalliita. Yleisin saha oli kahden miehen käytettävä justeeri (Kuva3). Pokasahat (Kuva4) ja yhdenkäden timpurin sahat (Kuva5) tulivat yleisemmin käyttöön vasta 1900-luvun alkupuolella. Moottorisaha on nykyisin yleisin työkalu ns. perinteistä hirsirakennusta tehtäessä. Se on vähentänyt kirveen käyttötarvetta ja myös keventänyt hirsitöitä. (Saha, viitattu ). 4

7 Kuva3. Justeeri Kuva4. Pokasaha Kuva5. Käsisaha Ennen vanhaan ei ollut nykyaikaista tekniikkaa saatavilla ja kaikki jouduttiin tekemään käsin. Kun puu oli sahattu poikki, puun rungot kuorittiin kuorimaraudalla, vuoluraudalla, pantaveitsellä, vuolupuukolla tai parkkuuraudalla (Kuva6). Maassa olevien runkojen kuorintaa tehtiin petkeleellä (Kuva7). Hirsirakentamisessa tarvittavia työkaluja olivat myös varausrauta (Kuva8) ja hollihaka (Kuva9). Varausraudalla piirrettiin alemman hirren muoto tarkasti päälle tulevaan hirteen, joka oli piirtämisen ajaksi nostettu päälle. Hirsiä työstäessä käytettiin hollihakoja pitämään hirsiä paikoillaan eri työvaiheitten aikana. HIrsirakennelmaa tuli seurata koko ajan, jotta hirret olisivat suorassa. Seuraamiseen käytettiin luotilankaan perustuvia vaku- eli vaakerpasseja, jotka olivat ensimmäisiä muotoja nykyaikaisesta vatupassista. Useasti jouduttiin luottamaan myös silmämääräiseen tarkasteluun. Vaarnausta eli tapittamista jouduttiin käyttämään etteivät hirret vääntyisi. Vääntimet ja napakairat (Kuva10) olivat vanhimmat vaarnareikien porauksessa käytetyt kairat. Niiden huonona puolena oli se, että niistä puuttui kärkijenka. Tämän vuoksi niitä oli työlästä käyttää. (Työkalut, viitattu ). Työkaluna pora on tuhansia vuosia vanha. Ensimmäiset porat olivat käsikäyttöisiä. Nykyään niiden käyttö on vähäistä ja niitä käytetäänkin enimmäkseen perinnerakentamisessa. Käsikäyttöiset porat ovat joko vintilöitä eli veivareita tai kairoja (Kuva11). Vintilä (Kuva12) muodostuu yläkahvasta tai tukilevystä ja kammesta. 5

8 Vintilässä on yleensä vaihdettavat terät. Kaira muodostuu kiinteästä terästä, varresta ja kahvasta. Nykyään jääkaira muistuttaa ulkonäöltään kairaa tai vintilää. (Pora, viitattu ). Kuva6. Kuorimarauta Kuva7. Petkele Kuva8. Varausrauta Kuva9. Hollihaka Kuva10. Napakaira Kuva11.Kaira Kuva12. Vintilä Kuva13. Tukkisakset Tukkisaksia (Kuva13) käytettiin ja käytetään vieläkin runkojen ja hirsien siirtämiseen. Jälkitilkkauksessa käytettiin koivusta veistettyä litteää ja kovaa talttaa tai tilkerautaa ja nuijaa. Erilaisia liitoksia tehtiin suorien talttojen ja kourutalttojen avulla. Lisäksi hirsitöissä tarvittiin muun muassa vesuria, vasaraa, lekaa, harppeja, luotilankaa, purkurautaa ja vaaitusletkua. (Työkalut, viitattu ) 6

9 3. NYKYPÄIVÄN APUVÄLINEET 3.1. KÄSITYÖKALUT Kirvesmies tarvitsee työn tekemiseen apuvälineitä, joiden avulla työntekijän liikaa tai turhaa ruumiillista kuormitusta vähennetään ja nopeutetaan työn sujumista. Apuvälineillä ei pystytä välttämättä poistamaan kuormitusta kokonaan, mutta varmasti vähentämään. Apuvälineet perustuvat yleensä yksinkertaisten periaatteiden soveltamiseen. Ihminen on joiltakin osin mukavuuden haluinen ja siksikin ihminen kehittää/keksii jatkuvasti uusia apuvälineitä työhönsä. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia välineitä ja niistä löytyy useita eri versioita. Kun kirvesmies on harjaantunut käyttämään apuvälinettä sujuvasti, hänellä on vähentyneen kuormittumisen takia säästynyt energiaa, jota hän voi suunnata esim.työn nopeuttamiseen ja työn jäljen laadun parantamiseen. Sopivien apuvälineiden käyttö parantaa työssä jaksamista ja lisää työn tuottavuutta. Hyvät apuvälineet lisää työmotivaatiota. Pitkällä aika välillä hyvät apuvälineet vähentävät sairaslomia ja ammattitautisairauksia. Hyvä apuväline on tehty kevyestä materiaalista ja sitä voi liikutella helposti myös epätasaisella alustalla esim. kahvojen avulla. Hyvässä apuvälineessä voit hyödyntää vipuvarsia. Hyvällä apuvälineellä et joudu tarpeettomasti kannattelemaan, etkä joudu käyttämään voimaa huonossa asennossa. Lisäksi et myöskään joudu puristamaan kohtuuttomasti. (Rapu-hanke, viitattu ). Yleisimpiä ja tärkeimpiä peruskäsityökaluja ja apuvälineitä kirvesmiehen töissä ovat muun muassa vasara (Kuva14), puukko (Kuva15), rullamitta sekä timpurinkynä. Tarkoituksena vasaralla on kohdistaa iskuvoima kapeaan pisteeseen. Vasaraa käytetään yleensä naulojen lyöntiin, rakentamisessa käytettävien kappaleiden paikoilleen sovittamiseen. Rakennustyömaalle saapuvat rakennustarvikkeet ovat yleensä hyvin paketoituja. Näiden pakettien aukaisemiseen vasara on myös hyvä apuväline. Kirvesmiehen Vaughan-merkkinen vasara on aika yleinen näky rakennustyömailla. Vasaroita on useita erilaisia eri käyttötarkoituksia varten, jolloin niiden muotokin vaihtelee. Vasarassa on varsi ja varren toisessa päässä yleensä metallinen pää. Päässä on tasainen iskupinta toisella puolella ja toisella puolella voi olla haara naulojen irrotusta varten tai jonkun muun muotoinen eri käyttötarkoitusta varten. Vasaroita on myös esimerkiksi kumisia ja muovisia erikoistarkoituksia varten. 7

10 Vasaroiden kokoluokka ilmoitetaan usein unsseissa. Kirvesmiehillä on käytössä 16,20,24 ja 26 unssisia vasaroita. Isku käteen heikkenee isompi unssisella vasaralla. Vasaraa on kehitetty ajan saatossa, siinä on varressa iskunvaimennin. Se on laitettu rautaosan sisään, jolla on tarkoitus pienentää tärähdystä käteen. Joten vasaran ja naulainten kehityksellä on saatu kirvesmiehen ammattitauteja vähentymään, niin sanottua tenniskyynärpäätä. Itsellä käytössä on 16 unssinen vaughani, koska vasaran tarve ei ole niin hirveä kuin ennen, naulainten takia. Suurmuottitöissä (eli niin sanotuissa "ryskätöissä") olen käyttänyt vähän isompaa vasaraa, koska siinä tarvitsee lyödä paljon rautalukkoja muotteihin. Kuva14. Vasara Kuva15. Puukkoja Mora-puukko on ruotsalainen yleispuukko. Moran teränvalmistustavat on lähtöisin keskiaikaisesta miekantaontaperinteestä. Se on tehty kolmesta eri liuskasta. Keskimmäinen liuska on varsinainen terä, hyvää työkaluterästä ja muutaman millimetrin paksuinen. Sen molemmin puolin on pehmeämmästä teräksestä, terää tukevat ja paksuntavat liuskat. Kova terä ja pehmeämmät terää reunustavat liuskat yhdistetään toisiinsa lämpökäsittelyllä. Nimensä puukko on saanut Taalainmaalla sijaitsevasta Moran kaupungista. Rakenteen etuna on mm. terän ytimen parempi kestävyys katkeamista vastaan. Terä kestää katkeamatta pientä taivutustakin. Keskimmäisenä oleva karkaistu ja sitkeä teräs on niin hyvää rautaa, että puukkoa voi käyttää pehmeämpien metallien käsittelyyn. Se pystyy jopa meltorautaankin. Alkuperäinen Mora-puukko tehtiin ahjoteräksestä (kankirautaa ahjossa hiilestämällä saadusta teräksestä), joka on hyvin korkealaatuista. Nykypäivänä terään käytetään seostettua työkaluterästä. Kyljet ovat mellompaa terästä, ja antavat puukolle näin sitkeyttä. Verrattuna yhdestä teräskappaleesta valmistettuun puukkoon, Mora on laadultaan ylivoimainen. Alkuun Moran kahva tehtiin puusta. Nykyään se on muovia. Morat myydään nykyään muovitupella varustettuina. (Mora-puukko, viitattu ) 8

11 Kirvesmiehet käyttää erilaisia puukkoja hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Harppi on piirtämiseen tai mittaamiseen tarkoitettu työväline. Se on varustettu kääntyvällä mekanismilla, joka yhdistää toisiinsa kaksi vartta. Joissakin harpeissa on myös kiinteä mitta-asteikko, josta näkee piirrettävän ympyrän säteen. Kirvesmies käyttää harppia, piirtääkseen esimerkiksi ympyrän muotoisen aukon, minkä tarvitsee tehdä esimerkiksi kipsilevyyn. Joita tulee varsin paljon nykypäivänä, ilmostointi putkien lisääntyneen tarpeen vuoksi. Vesivaaka eli vatupassi on mittaväline, jolla voidaan tarkistaa kallistuskulmia; erityisesti onko kappale vaaka- tai pystysuorassa. Vesivaaka perustuu nesteiden taipumukseen asettua matalimpaan tilaan. Yleisin sovellus on suljetun läpinäkyvän putken sisälle laitettu neste, johon on jätetty pieni ilmakupla. Putken ylimmän pinnan ollessa suora kupla asettuu putken keskelle, jos pinta on vinossa, kupla hakeutuu puolelle joka on toista korkeampi. Joissain vesivaaoissa vaakatason ja pystysuoran lisäksi on erikseen ilmaisin 45 asteen kulmaa varten, jota voidaan käyttää esimerkiksi kehyksiä ja tukiristikoita varten. Kehittyneimmissä voi olla astetaulu, josta voi lukea tarkempiakin kallistuskulmia. Häränsilmä-vesivaa'ssa on kuperan lasikannen alla kupla, joka ilmaisee kallistuman riippumatta mihin kompassisuuntaanse asettuu. Sitä voidaan käyttää erityisesti ikkunoiden ja ovien tasaisen vaaka-ja pystysuoruuden toteamiseen ja säätöön yhdellä silmäyksellä. Vesivaa'an "silmä" lähikuvassa(kuva 16.)Vesivaaka jota myös passiksi sanotaan, on kirvesmiehen tärkeimpiä apuvälineitä. Passilla katsotaan esimerkiksi seinät, ikkunat ja ovet suoraan. Passeja on eri mittaisia, yleisimpiä on 2m,120cm ja 60cm. Aikoinaan korkoja on jouduttu mittaamaan vesiletkuilla ja se on ollut aikaa vievää touhua. Väriräpsyllä (kuva 17.) saa helposti merkattua suoria mittalinjoja eri työvaiheissa. Tämä helpottaa monesti pitkienkin suoralinjojen merkkaamista ja varmasti tulee suora linja. Muottilukonkiristäjä (kuva 18.) on työkalu jolla kiristetään lukot erilaisiin betonimuotteihin. Nyky päivänä on tullut työmaille uusia muotteja joissa lukot ovat yksinkertaisempia ja nopeammin kasattavia. Jonkun verran tätä mallia vielä näkee köyhimmissä rakennusliikkeissä. 9

12 Levytyspöytä (kuva 19.) on helpottanut kirvesmiehen työtä levyjen kuljetuksessa ja leikkaamisessa. Pöydässä on renkaat alla, joten noin kymmentä levyä tai enemmän on helppo liikutella tasaisella alustalla, eikä tarvitse kantaa levyjä. Kuljetuksessa levyt ovat pysty asennossa ja leikkaus vaiheessa pöydän voi kääntää vaakaan, jolloin on helpompi leikata levyä. Tämä keksintö on helpottanut levytystyötä, koska pöytä on aina samalla korkeudella joten työntekijä säästää omaa selkää. Levyrenki (kuva 20.) on hyvä apuväline seinälevytyksessä. Renki mahdollistaa yksin työskentelyn seinä levytyksessä, renki pitää levyn paikoillaan, sillä aikaa kun saat levyn kiinni. Levyrenki myös nostaa levyn irti lattiasta jottei se ottaisi kosteutta lattiasta. Levynostin (kuva 21.) on kehitetty helpottamaan levyn paikalle laittoa kattoon. Sorkkarauta (kuva 22.) löytyy myös kirvesmiehen pakista. Tänä päivänä ei monellakaan pienellä työmaalla ole apumiehiä purkamassa muotteja, joten kirvesmiehen täytyy laudoitukset tai muottaukset purkaa itse. Tässä asiassa ollaan kehityksessä menty taaksepäin. Rakennustyömailla tarvitaan kaikissa hommissa omat ammattilaiset ja rakennusmies ja rakennussiivoja on sellaisia. Villaveitsi (kuva 23.) on hyvä apuväline villoituksessa. 10

13 kuva 16. Vesivaa`an kuva 17. kuva 18. kuva 19. silmä Väriräpsy Muottilukonkiristäjä Levytyspöytä kuva 20. Levyrenki kuva 21. Levynostin kuva 22. Sorkkarauta kuva 23. Villaveitsi 3.2. MOOTTORI SEKÄ SÄHKÖTYÖKALUT Pöytäsirkkeli (kuva 24.) on puuntyöstössäkäytettävä puun ja vanerilevyjen leikkaamiseen tarkoitettu laite. Sirkkeleitä on pöytä- ja käsimallisia(kuva 25.) Kummassakin on pyörivä terä, jota vasten puu työnnetään. Sirkkelillä on kätevä muun muassa halkaista pitkiä kappaleita. Pöytäsirkkeleissä on usein liikkuva pöytä, jolloin puukappaleen liikuttaminen on helpompaa. Kaikissa sirkkeleissä saa terän syvyyttä säädettyä ja joissakin myös kallistusta, ainakin käsisirkkeleissä. Sirkkeli on kirvesmiehen tärkeimpiä työkoneita. Pneumaattinen naulain eli paineilmanaulain vaatii ilmaletkun paineilman syöttöä varten ja myös kompuran, joka toimii sähköllä. Runkonaulainta(kuva 26.) tarvitaan talon runkoa pystytettäessä ja se onkin nopeuttanut tuota työ vaihetta aivan mielettömästi. Joskus on hyvä naulata impulssinaulaimella(kuva 27.) kun paineilma letkua on vaikea vetää mukana tai ei ole sähköä lähettyvillä. Impulssinaulain toimii pienellä propaanipullolla, joka ladataan pyssyn sisään. Se on vähän hitaampi, kuin paineilmavehkeet, mutta kuitenkin nopeampi, kuin hakata nauloja käsin. Ulkovuorinaulain(kuva 28.) on kehitetty talon ulkovuorenpanelointiin. Naulaimen painetta säätämällä saadaan naulankanta haluttuun syvyyteen, joten saadaan siisti lopputulos. Viimeistelynaulain(kuva 29.) on paljon kevyempi verrattaessa muihin naulaimiin ja syystäkin, koska se ampuu paljon pienempiä nauloja. Ja myös tarvii 11

14 paljon vähemmän paineilmaa. Viimeistelynaulainta tarvitaan esimerkiksi listotukseen ja saunan panelointiin. Naulaimet on kehittyneet kymmenessä vuodessa paljon kevyemmiksi käyttää. Olen saanut kokea työmailla monenlaisia naulaimia. Täytyy kyllä todeta että, paremmin jaksaa työpäivän työskennellä uudemmilla ja kevyemmillä, kuin vanhoilla tosi raskailla vehkeillä. Hyviä kehityksen tuotteita on akkuporakone(kuva 30.). Akkuporakoneella kirvesmies tekee monenlaisia eri töitä rakennuksen eri vaiheissa. Seinien teossa on käytetty kipsiruuvainta(kuva 31.) jolla ruuvataan yksittäisiä ruuveja levyyn. Mutta, aikaa on säästänyt nauharuuvain(kuva 32.), joka on hyvä keksintö. Muistaa säännöllisin ajoin vaihtaa kären ruuvariin, niin ruuvit menee seinään vaivattomasti. Nauhaan mahtuu 30 ruuvia. Nauharuuvareihin on saatavilla myös jatkovarsia(kuva 33.), joita on kehitetty ergonomisten työasentojen vuoksi. Voidaan ruuvata lattiaan tai kattoon levyjä selkä suorassa, joka säästää selkää. Betonia tai kiveä porattaessa käytetään yleensä iskuporakonetta(kuva 34.), jonka terä tekee pyörimisliikkeen aikana myös lyhyttä iskevää liikettä. Iskutoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erillisellä kytkimellä. Iskuporakone on hyvin käytönnöllinen nykypäivänä rakennettaessa, koska betoni on yleisimpiä rakennusaineita. Erilaisia kiinnitystarvikkeita on, jotka tarvitsevat alku reiän betoniin, jonka tekee iskuporakone vaivattomimmin. Kuviosaha(kuva 35.) on kirvesmiehellä työkaluna, esimerkiksi saunan paneloinnissa. Paneliin tarvii monesti siistin reiän tai kolon, jonka tekemiseen kuviosaha on parhain työkalu. Kuviosahatkin ovat kehittyneet jopa minun aikanakin. Nykyään sahoissa on sellainen heiluriliike, jolloin sahan terä ei tökkää niin helposti, kuin ennen. Aikaisemmassa mallissa terä liikkui kiinteästi, eikä näin ollen antanut helposti periksi, jos vähän sahasi huonossa asennossa. Etäisyysmittarilla(kuva 36.) voidaan helposti mitata pitkiäkin matkoja, ilman rullamitan vetämistä. Erikoislaseilla näkee mitat vähän hämärässäkin. Tämäkin vehje alkaa olla jo tavallinen näky kirvesmiehen pakissa. 12

15 Linjatasolaaser(kuva 37.) on käytössä mittamiehillä, joilla pystytään näkemään vaakataso korot. Ennen vanhaan on tarvittu ties kuinka monta tyyppiä pitämään vesiletkuista kiinni, että mittamies on saanut koron merkattua. Vielä muutamia vuosia sitten tarvittiin kaksi miestä mittaukseen. Mutta tällä vehkeellä ei tarvita enää kuin yksi mies mittaukseen. Pulttipistoolia(kuva 38.) kirvesmies tarvitsee kiinnittääkseen puuta tai jotain muuta betoniin. Pistooleja on olemassa yksi naula kerrallaan ampuvia ja kymmenen naulan lippaalla olevia(kuva 39.). Nauloja on tietenkin saatavilla monen kokoisia eri käyttötarkoituksiin. Sähköhöylää(kuva 40.) tarvitaan aika monesti viimeistely vaiheessa. Joudutaan höyläämään esimerkiksi listoja. Moottorisaha(kuva 41.) on yleisimpiä kirvesmiehen apuvälineitä. Sitä tarvitaan monenlaisissa kirvestöissä. Moottorisaha on keksitty käsisahan tilalle, kun tarvitaan nopeasti katkaista jotain. Sähkömoottorisahaa(kuva 42.) tarvitaan joskus, kun sisätiloissa ei pystytä käyttämään enää pakokaasua päästävää moottorisahaa. Tietokoneen voi myös laskea apuvälineeksi, jolla kirvesmies laskee urakoita ja pitää urakkatuntikirjaa. 13

16 kuva 24. Pöytäsirkkeli kuva 25. Käsisirkkeli kuva 26. Runkonaulain kuva 27. Impulssinaulain kuva 28. Ulkovuorinaulain kuva 29. Viimeistelynaulain kuva 30. Akkuporakone kuva 31. Ruuvain kuva 32. Nauharuuvain kuva 33. Nauharuuvain jatkovarrella kuva 34. Iskuporakone kuva 35. Kuviosaha kuva 36. etäisyysmittari+ kuva 37. Linjatasolaaser kuva 38. Pulttipistooli lasit 14

17 Saksilavalla noustaan suoraan ylöspäin. Useimmissa saksilavamalleissamme on lavan jatke, joka mahdollistaa myös pienen kurkottamisen sivulle. Lähes kaikki saksilavamme ovat lavalta ajettavia, joten koneen siirtäminen ja siten myös työ sujuu nopeasti. Useimmiten sisätöihin sopii akkukäyttöinen, jälkiäjättämättömillä vaaleilla renkailla varustettu kone. Ulkotöissä menestyy yleensä parhaiten nelivetoinen, diesel-käyttöinen, hydraulisin tukijaloin varustettu saksilava. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi saksilavojen nykyaikaa ovat mm. nelipyöräohjaus sekä mahdollisuus käyttää voimanlähteenä tilanteen mukaan joko akkuja tai polttomoottoria. Kun pelkästään suoraan ylöspäin nouseminen ei riitä, tarvitaan puomilava, jolla päästään kurkottamaan myös sivuttaissuunnassa. Kuukulkijat vaativat hinattavia puomilavoja tasaisemman ja kantavamman alustan. Kuukulkijalla työskentely on nopeaa, koska kuukulkijaa voidaan ajaa korin ollessa ylhäällä ja tukijalkoja ei ole. 15

18 (Pekka Niska, viitattu ) 4. TULOKSET Omasta kokemuksesta voisi kertoa yhden esimerkin työmaasta. Oltiin korjaamassa vuonna 2000, vanhaa kolmi kerroksista kivitaloa. Taloa oli rakennettu vuosina Siihen aikaan työmaalla oli ollut n.100 henkilöä ja rakentaminen oli hidasta, koska kaikki tehtiin käsin. Ei ollut mitään koneita, vaan kaikki kannettiin käsin ja naulat taottiin käsin. Vaativat puiset kattorakenteet he olivat veistäneet kirveellä, jotka korjausremontissa piti jäädä osin näkyviin. Meitä oli kuusi kirvesmiestä ja työaikaa oli puolivuotta, kun laitettiin koko pytinki uuteen uskoon. Kattokin tehtiin kokonaan uusiksi. Apuvälineiden takia saatiin kurottua työ aikaa n.9,5 vuotta ja miestyö voimaa ainakin 90 henkilöllä. Tässä oiva esimerkki apuvälineiden kehityksestä sadassaviidessäkymmenessä vuodessa. Omasta kokemuksesta voi sanoa että apuvälineet kehittyvät koko ajan. Menin ensimmäisen kerran rakennukselle vuonna 1996 ja ainakin akkuporakoneet ovat tehokkaampia tänä päivänä, Mitä kymmenen vuotta sitten. Henkilönostimet on kehittyneet turvallisemmiksi ja sitä kautta paremmiksi. Enää ei kaiveta lapiolla ojaa, vaan siihen tarkoitukseen on tänä päivänä omat pikku traktorit ja vehkeet. Naulaimet ja kompressorit ovat kehittyneet tehokkaammiksi ja kevyemmiksi käyttää. Kattoja tehdään yhä useammin maassa valmiiksi asti, koska auto-ja muut nosturit ovat kehittyneet tehokkaammiksi. Nosturit jaksaa nostaa isojakin kattoja valmiina paikoilleen. Nykypäivänä ei ruveta nostamaan käsin mitään, jos on mahdollista nostaa jollain koneella. Mittaustyössä tulokset ovat huikeita nykyaikaisen mittavälineistön takia. Apuvälineiden ansiosta rakennusten valmistumisajat ovat lyhentyneet moninkertaisesti, katsottuna muutama kymmenen vuotta taakse päin. 16

19 5. POHDINTAA Apuvälineet on kehittyneet aikojen saatossa aivan mielettömästi. Kirvesmiehellä on tänäpäivänä apuna tasolinjalaaser, jota hän esimerkiksi käyttää seinien teossa. Itsellä on Dewalt merkkinen tasolaaser, joka on tänä päivänä ehdoton apu seinien teossa. Itse oon huomannu että aikaa säästyy paljon, kun ei tarvitse käydä erikseen telineellä merkkaamassa esimerkiksi väliseinän yläpään merkkejä. Apuvälineet on mennyt eteenpäin vajaassa kymmenessä vuodessa huomattavasti. Itse olen saanut oppia työmaalla aluksi luoti narun käytössä, joka on tänä päivänä ihan turhaa ajan haaskausta. Kaikki apuvälineet jotka säästää työaikaa on käytettävä hyväksi minun mielestä. Omaa terveyttä on huomioitava koko ajan työmaalla apuvälineiden käytöstä aina ruokailuun asti. Tulevaisuudessa rakennusten valmistusajat ovat vielä lyhentymässä ja siihen vaaditaankin myös apuvälineiden huimaa kehitystä. Ihmetelläänkin voiko aikataulua enää tästä kiristää? Tämä on vain pohdiskelua, mutta kun katsoo apuvälineiden ja muun teknologian kehitystä lyhyen ajan sisällä, on vastaus kyllä. Tätä vauhtia kun mennään, niin ei kohta tarvita montakaan miestä, että kerrostalo nousee valmiiksi lyhyessä ajassa. Kirvesmiehellä on tulevaisuudessa varmaan monenlaisia teknisiä laitteita opeteltavana ja hallittavana. Monet rakennuksien eri vaiheet tehdään jo valmiiksi jossain hallissa etukäteen. Kävin yhdellä isolla hotelli työmaalla levillä. Siellä oli pesuhuone+sauna huoneet nostettu valmiiksi huoneisiin, jo sitä mukaan kun betonirunko nousi. Pesutilat oli pakattu hyvin ulkoapäin ja sisälle ei saanut mennä vasta kuin sähkö-ja putkimies, lopussa kytkemään sähkön ja veden. Eli tässäkin on säästetty jo aivan mahdottomasti aikaa pois itse työmaalta. Voisi jopa kuvitella että joku keksii tehdä kokonaisia huoneistoja valmiiksi ja niitä nosteltaisiin vain päällekkäin niin paljon kuin haluttaisiin. Kerrostalon tekemiseen ei menisi enää paikanpäällä kovinkaan kauan. Omakotitalojahan näin jo tehdään. Hyvät ja turvalliset apuvälineet auttavat jaksamaan työssä paremmin ja pitempään. Jokaisen pitäisi miettiä työssään oikea apuväline oikeaan paikkaan, sillä siitä on tosiaan hyötyä. Ei vain työnantajalle, vaan myös itselle henkisesti ja fyysisesti. 17

20 6. LÄHTEET Kirves: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/kirves Kirvesmies: Työterveyslaitos [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: Internet/Suomi/Aihesivut/Rakennusterveys/RATS/Kirvesmies.htm Pora: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/pora Rapu-hanke:Rakennusalan ergonomisten työ- ja apuvälineiden kuormittavuuden ja käytettävyyden arviointi.. Työterveyslaitos [www].[viitattu ]. Saatavilla: RAPU-hanke.htm Saha: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/saha Työkalu: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: Työkalut: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: keke/hirsirakennukset/hirsirakentaminen/ty%c3%b6kalut.htm Vasara: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: Pekka Niska: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: 18

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

Työohje: sahaaminen käsikäyttöisillä sahoilla (käsisaha, selkäsaha, askartelusaha

Työohje: sahaaminen käsikäyttöisillä sahoilla (käsisaha, selkäsaha, askartelusaha POM1YTN Teknologiakasvatus ja tekninen työ Työohje Eveliina Rantala ja Katja Riivari Työohje: sahaaminen käsikäyttöisillä sahoilla (käsisaha, selkäsaha, askartelusaha ja lehtisaha) kahvat sahojen terät

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX jopa puolet asennusajasta säästyy muihin töihin Lindab on yksinkertaistanut seinärakenteet. Tuloksena ovat uudet,

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TUPLAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

TUPLAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE TUPLAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin 2, ovisaranat 4, lankahaka 2, työntösalpa 2, ruuvi 80 mm, ruuvi 120 mm, ruuvi 40 mm, huopanaulat, dyckert-naulat. Etuseinäelementti

Lisätiedot

HINNASTO 2008 1 VUOKRAAMO. päivävuokra. perusvuokra. 1. Betonikalusto. Betonimylly 220 V 18,50 11,00. Betonitärytin 220 V 23,00 18,00

HINNASTO 2008 1 VUOKRAAMO. päivävuokra. perusvuokra. 1. Betonikalusto. Betonimylly 220 V 18,50 11,00. Betonitärytin 220 V 23,00 18,00 VUOKRAAMO HINNASTO 2008 1 perusvuokra päivävuokra 1. Betonikalusto Betonimylly 220 V 18,50 11,00 Betonitärytin 220 V 23,00 18,00 Betonitärytin 280 V 25,00 19,00 Betoni kottikärri 6,00 4,00 Betonihierrin

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

verhopalvelu.fi Integroidun säätimen asennus hyvin tilaa (MSE) väliasennus verhopalvelu.fi

verhopalvelu.fi Integroidun säätimen asennus hyvin tilaa (MSE) väliasennus verhopalvelu.fi Integroidun säätimen asennus hyvin tilaa (MSE) väliasennus Integroidun säätimen asennuksen itsekorjausopas: Step1 Tarvitseeko valkoista säädintä säilyttää? Vastaus: Mikäli muuttaa kaihtimen tulevaisuudessa

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää.

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää. Rakennusohjeet Tee koti, jossa mieli lepää. Hyvä Cello-saunan rakentaja Onnea hyvästä saunavalinnasta. Olemme koonneet ohjeita ja neuvoja, joiden avulla Cello-saunan rakentaminen onnistuu helposti. Näin

Lisätiedot

KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä, rasvoista

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Julia Petäjäjärvi, Niko Romppainen, Elias Ilvesluoto ja Taneli Luokkanen TÄMÄ TOIMII 14.3.2005 Meidän Tämä toimii - ryhmässämme on Taneli, Julia, Elias ja Niko. Aluksi

Lisätiedot

VASARAT 2008 www.magnum-tools.com

VASARAT 2008 www.magnum-tools.com VSRT 2008 www.manum-tools.com VSRT 2008 VSROIDEN VRSIEN TEKNIIKK Vasarat kuuluvat vanhimpiin ihmisten käyttämiin työkaluihin ja vasaroiden varret ovat perinteisesti olleet puuta vuosituhansien ajan. Erilaiset

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Työseloste Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Sisällysluettelo 1Materiaalit...1 1.1Materiaalimenekit ja lisät...1 2Työkalut ja välineet...1

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013

A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013 A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013 11 PORAUS- JA PIIKKAUSKONEET Alv 0% Alv 24% 111101 Vispiläkone ### 15,50 19,22 111120 Pakkosekoitin (220 V) ###

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä)

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä) lindab ilmastointi Ød1 L = Kanavan pituus 45 R Sisäkkäispituus (SIKKI) Sisäkkäispituus (SIKKI) E (Pituudensiirtymä) R 45 Ød1 CC (Keskiönsiirtymä) S-käyrä kanavan heittosiirtymä Tuotealueet Kanavajärjestelmät

Lisätiedot

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi VINYYLIverhousPANEELIN ASENNUSOHJEET Yleistä: Tämän asennusohjeen on koonnut Juhani Glan yli 30 vuoden kokemuksella vinyyliverhouspaneelien

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 50/100: 10 Kg/M 2 50/50: 13 Kg/M 2. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm -20 C + 80 C

PANELTIM PANEELIT. 50/100: 10 Kg/M 2 50/50: 13 Kg/M 2. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm -20 C + 80 C PANELTIM PANEELIT 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 3,5 3,5 /100: 10 Kg/M 2 /: 13 Kg/M 2 51 mm -20 C + 80 C 100 Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP copo) ja

Lisätiedot

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen.

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. Julkisivulevyt Sisälevyt Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. CEMRIT SAUNA 2 Tuotekuvaus Tyylikästä turvallisuutta -kiukaantaustalevy on valmistettu turvallisista, kestävistä

Lisätiedot

HSL-järjestelmäväliseinät.

HSL-järjestelmäväliseinät. HSL-järjestelmäväliseinät. Ylivoimainen muuntojoustavuus ja yksilöllinen design. Umpielementtiseinät Puulasiseinät Alumiinilasiseinät Täyslasiseinät OtsaelementiT muutospalvelu HSL Group HSL Group on järjestelmäväliseinien

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Satulinna 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella.

2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella. 2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella. NÄKYMÄ EDESTÄ Mitat: Korkeus max. 80 cm Syvyys n. 75 cm Leveys n. 100-160 cm riippuen siitä,

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinällä on vaikutusta! Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Ajettavia koneita

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot

Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click

Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click lindab ventilation Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click Työterveyslaitos on tutkinut asian Suomen työterveyslaitos on monitieteinen tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta,

Lisätiedot

MaxFloor Komposiittilautojen asennus

MaxFloor Komposiittilautojen asennus MaxFloor Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T - muovikiinnikkeet (vaiht. RST pikakiinnikkeet) Perustus (Runko) 1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa, ettei terassiin tule vääntöä tai

Lisätiedot

VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE:

VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Linnunpöntön kokoamisohje

Linnunpöntön kokoamisohje Linnunpöntön kokoamisohje Kiitämme Sinua leijonien rakennussarjan hankkimisesta. Kun seuraat kokoamisen työvaiheittaisia ohjeita huolellisesti, olet saanut rakennettua toimivan kodin linnulle. Rakennussarjojen

Lisätiedot

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla RADONJÄRJESTELMÄ Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla 12 2010 40001 Voiko radon olla vaarallista? Radon on terveydelle vaarallista ja sitä esiintyy suomalaisissa kodeissa rakennuspaikasta

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Anna nostotarpeen ratkaista valintasi

Anna nostotarpeen ratkaista valintasi Suomi Anna nostotarpeen ratkaista valintasi Viking on 25 vuoden tulos hoitotyön potilasnostoista saadusta kokemuksesta. Kaikki tieto erilaisista nostotarpeista, ergonomisista ja toiminnallisista vaatimuksista,

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät

Lisätiedot

HINNASTO 2015 1 sis. alv 24%

HINNASTO 2015 1 sis. alv 24% VUOKRAAMO 1. Betonikalusto HINNASTO 2015 1 sis. alv 24% perusvuokra päivävuokra Betonimylly 220 V 20,00 12,00 Betonitärytin 220 V SAUVA VIBRA 27,00 19,00 Betonitärytin 280 V SAUVA VIBRA 32,00 21,00 Betoni

Lisätiedot

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN PURMO Rettig Lämpö Oy PL 16, Tupakankatu 68601 Pietarsaari, Suomi info@purmo.fi, www.purmo.fi Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n

Lisätiedot

A-nostin- ja konevuokraamo Äijälänkatu 3, 15700 Lahti HINNASTO 07/2012

A-nostin- ja konevuokraamo Äijälänkatu 3, 15700 Lahti HINNASTO 07/2012 A-nostin- ja konevuokraamo Äijälänkatu 3, 15700 Lahti HINNASTO 07/2012 11 PORAUS- JA PIIKKAUSKONEET Alv 0% Alv 23% 111101 Vispiläkone + vispilä ### 15,50 19,07 111120 Pakkosekoitin (220 V) ### 32,00 39,36

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Gebwell Oy Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Perustettu vuonna 2005 Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Leppävirralla Työllistää

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE 1. PAINUMA 2. ULOSVAIMENNUS 3. HIDAS SISÄÄNVAIMENNUS 4. NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 5. MITÄ ISKUNVAIMENNIN ON 6. HIDAS vs NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 1. PAINUMAN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 Tuotekoodi: 4933443500 Kompakti iskuporakone, vain 198 mm pitkä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee

Lisätiedot

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

Modernit ikkunat ja ovet

Modernit ikkunat ja ovet Modernit ikkunat ja ovet Kippi- ja liukuikkunat Ranskalaiset ikkunat Kiinteät ikkunat ja lasiseinät Liuku- ja pariovet Ulko- ja parvekeovet 1 Uudenlaista tila-ajattelua Edistyksellinen Iccuna muuttaa suomalaisten

Lisätiedot

ENYSTAR. Tekniset tiedot LES. Suunnittelu. Mukavaa projektisuunnittelua nopeasti ja helposti ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistolla.

ENYSTAR. Tekniset tiedot LES. Suunnittelu. Mukavaa projektisuunnittelua nopeasti ja helposti ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistolla. Suunnittelu Mukavaa projektisuunnittelua nopeasti ja helposti ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistolla. Suunnitteluohjelmisto - internetin kautta on-line - työasemalla off-line www.enyguide.eu Enyguide on ammattimainen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN.

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Sivu 1 / 15 Sivu 2 / 15 ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Tarkista että toimitus sisältää pakkauslistan mukaiset tarvikkeet. Tarvittavat työkalut kokoamisessa ovat: Kuusiokolo 3mm, 5mm ja 6mm kiintoavaimet 13mm

Lisätiedot

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia.

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia. 1. Listat asennetaan rakentamisen ja korjaamisen loppuvaiheessa. Yleensä listojen asennusjärjestys on kattolistat, vuorauslaudat ja jalkalistat. Käsittelemättömät listat kiinnitetään, tiivistetään ja maalataan

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Vaihtokampanja! Kevät/kesä 2012 BDF456RFE. BDF456Z Runkoversio. Rekisteröi uusi koneesi www.makita.fi kotisivulla!

Vaihtokampanja! Kevät/kesä 2012 BDF456RFE. BDF456Z Runkoversio. Rekisteröi uusi koneesi www.makita.fi kotisivulla! Kevät/kesä 2012 kampanjatuotteet BDF456RFE Makita toimii kuin Duracellpupu Koneella ruuvaa, vaikka muut ovat jo hyytyneet! Akut 18V Li-ion 3,0Ah 2 kpl, 50/36 Nm Ylikuormitussuoja ja syväpurkauksen esto

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Ammattimaiset sähkötyökalut ja varusteet

Ammattimaiset sähkötyökalut ja varusteet Ammattimaiset sähkötyökalut ja varusteet NEW YKSI OOTTORI. ONTA ERI KaYTToa. oottori ja käyttölaitteet myydään erikseen. Rekisteröity malli. Patentti 1101605.2 vireillä. 6,5 hv 3 l 20 cm Ø 3150 min -1

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lue asennusohje huolellisesti aina ennen asentamisen aloittamista

Lue asennusohje huolellisesti aina ennen asentamisen aloittamista Lue asennusohje huolellisesti aina ennen asentamisen aloittamista Lamellikisko on koottu valmiiksi, ja pakattu pahviin. Lamellikankaat ja osat on pakattu erilliseen laatikkoon. Kankaissa on valmiina ripustushengarit.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot