Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja. -projektityö. Jarmo Salo. Siikaranta-opisto. Työelämän asiantuntija 10 tutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja. -projektityö. Jarmo Salo. Siikaranta-opisto. Työelämän asiantuntija 10 tutkinto"

Transkriptio

1 Kirvesmiehen työtä helpottavia työkaluja -projektityö Jarmo Salo Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 tutkinto tammikuu 2008

2 Sisältö 1. JOHDANTO YLEISTÄ TUTKIMUSONGELMAT KIRVESMIES 2 2. APUVÄLINEIDEN HISTORIA 3 3. NYKYPÄIVÄN APUVÄLINEET KÄSITYÖKALUT MOOTTORI SEKÄ SÄHKÖTYÖKALUT NOSTIMET JA NOSTURIT TULOKSET POHDINTAA LÄHTEET 18

3 1. JOHDANTO 1.1. YLEISTÄ Lähdin tutkimaan kirvesmiehen apuvälineitä koska, olen toiminut kirvesmiehenä vajaat kymmenen vuotta. Huomasin työn ohessa, että oikeat apuvälineet oikeassa paikassa ovat tärkein asia kirvesmiehen työssä. Hyvät apuvälineet kiinnostaa siksi, että ne parantavat työasentoja ja sitä myöten työn mukavuutta ja tuottavuutta. Oma terveys kiinnostaa paljon ja siksikin kaikki asiat mitkä liittyy siihen on kiinnostavia. Käyn tällä hetkellä työn ohessa työelämänasiantuntija- tutkintoa, johon tämä tutkielma on lopputyöni. Tässä lopputyössä käyn läpi, mikä on kirvesmies ja mitä hän tekee työkseen. Myös tulee selväksi, miksi kirvesmies tarvitsee apuvälineitä työssään. Toivottavasti tämä kirjoitelma olisi avuksi sellaiselle ihmiselle joka ei tiedä kirvesmiehestä paljon mitään. Apuvälineitä on keksitty ajan kuluessa lukematon määrä, sen takia että työ tulisi helpommaksi. Apuvälineiden tärkeyttä rakennustyömailla ei saisi koskaan aliarvioida. Käyn läpi vain muutamia keskeisiä apuvälineitä, mitä kirvesmies käyttää työssään. Tässä ei tosiaankaan ole kaikkia apuvälineitä mitä kirvesmies tarvii työssään. Työntuottavuuden ja työturvallisuuden näkökulman kautta pääsemme itse paremmille tienesteille terveempänä. Myös työnantaja saa parempaa tulosta kun pysymme työssä terveempänä ja tehokkaampana, hyvien apuvälineiden takia TUTKIMUSONGELMAT Tämän luettuaan tulisi käsitys, mikä on kirvesmies ja minkälaisia yleisimpiä apuvälineitä hän tarvitsee työssään. Pyrin kertomaan kirvesmiehen historiasta ja hänen vanhemmista ja nykyisistä apuvälineistä. Pohdin, voiko apuvälineitä vielä kehittää ja voiko työ tulla sitä myöten vielä helpommaksi, turvallisemmaksi ja mielekkäämmäksi. 1

4 1.3. KIRVESMIES Kirvesmies on rakennuksilla työskentelevä työntekijä, joka tekee talonrakenteisiin ja niiden asentamiseen liittyviä töitä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi puurunkojen rakentaminen, laudoittaminen, betonimuottien valmistaminen, levyttäminen, lämpöeristeiden laittaminen, ovien ja ikkunoiden asentaminen, puuaitojen ja terassien valmistaminen ja niin edelleen. Entisaikoina, kun talot tehtiin hirrestä, kirvesmiehen tärkein työkalu oli kirves ja talontekijää alettiin kutsua siksi kirvesmieheksi. Nykyään talonrakentaminenkin on koneellistunut ja kirvesmiehellä on hyvin erilaisia teknisiä työkaluja apunaan. Rakennusmateriaalit ovat muuttuneet niin, että raja puutöiden ja muiden töiden välillä on hieman hämärtynyt. Rakennusten osia valmistetaan talotehtaissa ja talon pystytyspaikalle jäävän työn osuus pienenee vaatien yhä vähemmän käsityötaitoa. Kirvesmiehetkin olivat jo entisaikoina erikoistuneet. Oli kuuluisia kirkonrakentajia, sillanrakentajia ja koulujen rakentajia ja sitten niitä jotka tekivät pientaloja ja ulkorakennuksia. Tosin maataloissa usein rakennuksetkin tehtiin itse. Kirvesmiehen tehtävänä rakennustyömaalla ovat monenlaiset puu-, kipsi- ja betonirakentamiseen liittyvät työt, niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Kirvesmiehet työskentelevät rakennustyömailla joko uudisrakennusten tai peruskorjausten yhteydessä. Työ vaatii hyvin monipuolisia käden taitoja. Nykyisin kirvesmiehen työtä helpottavat monenlaiset koneet, laitteet ja apuvälineet, jotka vähentävät työn fyysistä kuormitusta. Tämän vuoksi ammatissa toimii nykyisin myös naisia. Esimerkiksi Lapissa, Pellon paikkakunnalla on järjestetty pelkästään naisille suunnattu kirvesmiehen tutkinto. Kirvesmiehen työhön kuuluu myös paljon mittausta, mikä lisää työn vaativuutta. Kirvesmiehen ammatista voidaan erikoistua mittamiehen tehtäviin, jolloin hänen vastuullaan ovat kaikki rakennuksen mittaukseen liittyvät työt. Mittamiehillä on nykyisin apunaan nykyaikaiset atk-pohjaiset mittalaitteet, jotka helpottavat heidän työtään. Rakennuksen piirustukset siirretään digitaalisessa muodossa tietokoneelta mittalaitteiden muistiin. Kirvesmiehen työ on monipuolista ja itsenäistä. Se on myös ammatti, jossa ei ole koskaan valmis vaan joka päivä oppii jotain uutta. Kirvesmiehen koulutuksella ja työkokemuksen kautta voi erikoistua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:laudoituskirvesmies, elementtiasentaja, hirsirakentaja, ikkuna- ja ovirakenteiden asentaja, mittakirvesmies, puutalojen pystyttäjä, rakennuspuuseppä, sisustuskirvesmies, telinerakentaja ja kalusteasentaja. 2

5 Kirvesmies tekee hyvin vaihtelevia rakennustöitä rakennuksen aloituksesta loppuun asti. Laajaan tehtävän kuvaan kuuluu esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttöön sekä rakennuksen mitoittamiseen ja rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt, jotka vaativat tosi monipuolisia käden taitoja. Kirvesmiehet työskentelevät yleisimmin rakennustyömailla, osa työskentelee myös muilla toimialoilla esim. rakennusteollisuudessa,kiinteistöhuollossa tai kaupan palveluksessa. Kirvesmiehet tekevät uudisrakennuksia tai peruskorjauksia. He käyttävät työssään mm.mittaa, kynää, vasaraa, sahaa sekä hyvin erilaisia mittausvälineitä ja kone-ja aputyökaluja. Kirvesmiehen tehtävissä tarvitaan sekä monitaitoisuutta että erikoistumista. Kirvesmiehen työ on yleensä normaalia päivätyötä. Joskus tietenkin työmaasta riippuen voi ilta-ja ylityötä olla. Ammatissa esiintyy kuormitusta kuten vetoa, melua, kylmyyttä, kuumuutta ja kosteutta. Tapaturmanvaara on aina otettava huomioon. On käytettävä erilaisia suojaimia ja tarkkailtava turvallisuutta koko ajan. Tapaturmia valitettavasti sattuu työmailla, joita on pyrittävä itse ehkäisemään turvallisella työskentelyllä ja turvallisilla apuvälineillä. Ammatti vaatii piirustusluku-,silmän-ja käden taitoa sekä avaruudellista hahmotuskykyä. Keskeistä on kyky itsenäiseen työhön ja ryhmä työskentelyyn. Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan raskaassa ja vaativassa työssä. Koulutusta alalle löytyy hyvin monipuolisesti. Kun nuori kirvesmies tulee rakennustyömaalle, ihannetilanne olisi, että hän pääsisi vanhemman kirvesmiehen pariksi. Vanhempi kirvesmies siirtää tieto/taidon nuoremmalle työn ohessa, samanlailla kuin muissakin ammateissa. 2. APUVÄLINEIDEN HISTORIA Työkaluna voidaan pitää välinettä, joka toimii käden jatkeena. Työkalua voidaan käyttää mm. rakentamisessa, maan muokkauksessa sekä koneiden korjauksessa ja valmistuksessa. Ihminen antaa työkalulle sen käyttöön tarvittavan energian, kun kone taas saa energiansa jostain muualta, kuten esimerkiksi polttoaineesta. Maailmasta ei löydy paljonkaan lajeja, jotka pystyvät käyttämään työkaluja. Ihmisen lisäksi vain muutamat apinalajit, linnut ja mm. merisaukot osaavat käyttää alkeellisia apuvälineitä. Luusta ja kivestä valmistetut kirveet ja vasarat olivat ihmisten ensimmäisiä työkaluja. 3

6 Työkalua voidaan pitää tekniikan edistyksen ensimmäisenä vaiheena. Myöhemmin tekniikka on kehittynyt ja siihen sisältyy nykyään koneita ja erilaisia järjestelmiä. (Työkalu, viitattu ). Kirves oli aikoinaan ainoa työkalu, joka rakentajalla oli hirsityössä käytettävissä. Suomalaiset perinteiset työkalut olivat yksinkertaisia, seppien tekemiä aina luvun lopulle asti. Hyvälaatuiset vanhat työkalut, mm. piilukirveet (Kuva1), ovat vielä nykyisinkin erittäin käyttökelpoisia. Veistotyöhön tarvittiin veisto- (Kuva2) ja piilukirvestä. Valmiin hirsiseinän veistämisessä tarvittiin ns. väärävartista piilukirvestä, koska muuten veistäjän rystyset olisivat olleet kovilla. Piilukirveitä on nykyisin aika vaikea saada, vain muutama seppä on erikoistunut niiden tekoon.(kirves, viitattu ). Kuva1. Piilukirves Kuva2.Veistokirves Sahat olivat vielä 1800-luvulla harvinaisia ja kalliita. Yleisin saha oli kahden miehen käytettävä justeeri (Kuva3). Pokasahat (Kuva4) ja yhdenkäden timpurin sahat (Kuva5) tulivat yleisemmin käyttöön vasta 1900-luvun alkupuolella. Moottorisaha on nykyisin yleisin työkalu ns. perinteistä hirsirakennusta tehtäessä. Se on vähentänyt kirveen käyttötarvetta ja myös keventänyt hirsitöitä. (Saha, viitattu ). 4

7 Kuva3. Justeeri Kuva4. Pokasaha Kuva5. Käsisaha Ennen vanhaan ei ollut nykyaikaista tekniikkaa saatavilla ja kaikki jouduttiin tekemään käsin. Kun puu oli sahattu poikki, puun rungot kuorittiin kuorimaraudalla, vuoluraudalla, pantaveitsellä, vuolupuukolla tai parkkuuraudalla (Kuva6). Maassa olevien runkojen kuorintaa tehtiin petkeleellä (Kuva7). Hirsirakentamisessa tarvittavia työkaluja olivat myös varausrauta (Kuva8) ja hollihaka (Kuva9). Varausraudalla piirrettiin alemman hirren muoto tarkasti päälle tulevaan hirteen, joka oli piirtämisen ajaksi nostettu päälle. Hirsiä työstäessä käytettiin hollihakoja pitämään hirsiä paikoillaan eri työvaiheitten aikana. HIrsirakennelmaa tuli seurata koko ajan, jotta hirret olisivat suorassa. Seuraamiseen käytettiin luotilankaan perustuvia vaku- eli vaakerpasseja, jotka olivat ensimmäisiä muotoja nykyaikaisesta vatupassista. Useasti jouduttiin luottamaan myös silmämääräiseen tarkasteluun. Vaarnausta eli tapittamista jouduttiin käyttämään etteivät hirret vääntyisi. Vääntimet ja napakairat (Kuva10) olivat vanhimmat vaarnareikien porauksessa käytetyt kairat. Niiden huonona puolena oli se, että niistä puuttui kärkijenka. Tämän vuoksi niitä oli työlästä käyttää. (Työkalut, viitattu ). Työkaluna pora on tuhansia vuosia vanha. Ensimmäiset porat olivat käsikäyttöisiä. Nykyään niiden käyttö on vähäistä ja niitä käytetäänkin enimmäkseen perinnerakentamisessa. Käsikäyttöiset porat ovat joko vintilöitä eli veivareita tai kairoja (Kuva11). Vintilä (Kuva12) muodostuu yläkahvasta tai tukilevystä ja kammesta. 5

8 Vintilässä on yleensä vaihdettavat terät. Kaira muodostuu kiinteästä terästä, varresta ja kahvasta. Nykyään jääkaira muistuttaa ulkonäöltään kairaa tai vintilää. (Pora, viitattu ). Kuva6. Kuorimarauta Kuva7. Petkele Kuva8. Varausrauta Kuva9. Hollihaka Kuva10. Napakaira Kuva11.Kaira Kuva12. Vintilä Kuva13. Tukkisakset Tukkisaksia (Kuva13) käytettiin ja käytetään vieläkin runkojen ja hirsien siirtämiseen. Jälkitilkkauksessa käytettiin koivusta veistettyä litteää ja kovaa talttaa tai tilkerautaa ja nuijaa. Erilaisia liitoksia tehtiin suorien talttojen ja kourutalttojen avulla. Lisäksi hirsitöissä tarvittiin muun muassa vesuria, vasaraa, lekaa, harppeja, luotilankaa, purkurautaa ja vaaitusletkua. (Työkalut, viitattu ) 6

9 3. NYKYPÄIVÄN APUVÄLINEET 3.1. KÄSITYÖKALUT Kirvesmies tarvitsee työn tekemiseen apuvälineitä, joiden avulla työntekijän liikaa tai turhaa ruumiillista kuormitusta vähennetään ja nopeutetaan työn sujumista. Apuvälineillä ei pystytä välttämättä poistamaan kuormitusta kokonaan, mutta varmasti vähentämään. Apuvälineet perustuvat yleensä yksinkertaisten periaatteiden soveltamiseen. Ihminen on joiltakin osin mukavuuden haluinen ja siksikin ihminen kehittää/keksii jatkuvasti uusia apuvälineitä työhönsä. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia välineitä ja niistä löytyy useita eri versioita. Kun kirvesmies on harjaantunut käyttämään apuvälinettä sujuvasti, hänellä on vähentyneen kuormittumisen takia säästynyt energiaa, jota hän voi suunnata esim.työn nopeuttamiseen ja työn jäljen laadun parantamiseen. Sopivien apuvälineiden käyttö parantaa työssä jaksamista ja lisää työn tuottavuutta. Hyvät apuvälineet lisää työmotivaatiota. Pitkällä aika välillä hyvät apuvälineet vähentävät sairaslomia ja ammattitautisairauksia. Hyvä apuväline on tehty kevyestä materiaalista ja sitä voi liikutella helposti myös epätasaisella alustalla esim. kahvojen avulla. Hyvässä apuvälineessä voit hyödyntää vipuvarsia. Hyvällä apuvälineellä et joudu tarpeettomasti kannattelemaan, etkä joudu käyttämään voimaa huonossa asennossa. Lisäksi et myöskään joudu puristamaan kohtuuttomasti. (Rapu-hanke, viitattu ). Yleisimpiä ja tärkeimpiä peruskäsityökaluja ja apuvälineitä kirvesmiehen töissä ovat muun muassa vasara (Kuva14), puukko (Kuva15), rullamitta sekä timpurinkynä. Tarkoituksena vasaralla on kohdistaa iskuvoima kapeaan pisteeseen. Vasaraa käytetään yleensä naulojen lyöntiin, rakentamisessa käytettävien kappaleiden paikoilleen sovittamiseen. Rakennustyömaalle saapuvat rakennustarvikkeet ovat yleensä hyvin paketoituja. Näiden pakettien aukaisemiseen vasara on myös hyvä apuväline. Kirvesmiehen Vaughan-merkkinen vasara on aika yleinen näky rakennustyömailla. Vasaroita on useita erilaisia eri käyttötarkoituksia varten, jolloin niiden muotokin vaihtelee. Vasarassa on varsi ja varren toisessa päässä yleensä metallinen pää. Päässä on tasainen iskupinta toisella puolella ja toisella puolella voi olla haara naulojen irrotusta varten tai jonkun muun muotoinen eri käyttötarkoitusta varten. Vasaroita on myös esimerkiksi kumisia ja muovisia erikoistarkoituksia varten. 7

10 Vasaroiden kokoluokka ilmoitetaan usein unsseissa. Kirvesmiehillä on käytössä 16,20,24 ja 26 unssisia vasaroita. Isku käteen heikkenee isompi unssisella vasaralla. Vasaraa on kehitetty ajan saatossa, siinä on varressa iskunvaimennin. Se on laitettu rautaosan sisään, jolla on tarkoitus pienentää tärähdystä käteen. Joten vasaran ja naulainten kehityksellä on saatu kirvesmiehen ammattitauteja vähentymään, niin sanottua tenniskyynärpäätä. Itsellä käytössä on 16 unssinen vaughani, koska vasaran tarve ei ole niin hirveä kuin ennen, naulainten takia. Suurmuottitöissä (eli niin sanotuissa "ryskätöissä") olen käyttänyt vähän isompaa vasaraa, koska siinä tarvitsee lyödä paljon rautalukkoja muotteihin. Kuva14. Vasara Kuva15. Puukkoja Mora-puukko on ruotsalainen yleispuukko. Moran teränvalmistustavat on lähtöisin keskiaikaisesta miekantaontaperinteestä. Se on tehty kolmesta eri liuskasta. Keskimmäinen liuska on varsinainen terä, hyvää työkaluterästä ja muutaman millimetrin paksuinen. Sen molemmin puolin on pehmeämmästä teräksestä, terää tukevat ja paksuntavat liuskat. Kova terä ja pehmeämmät terää reunustavat liuskat yhdistetään toisiinsa lämpökäsittelyllä. Nimensä puukko on saanut Taalainmaalla sijaitsevasta Moran kaupungista. Rakenteen etuna on mm. terän ytimen parempi kestävyys katkeamista vastaan. Terä kestää katkeamatta pientä taivutustakin. Keskimmäisenä oleva karkaistu ja sitkeä teräs on niin hyvää rautaa, että puukkoa voi käyttää pehmeämpien metallien käsittelyyn. Se pystyy jopa meltorautaankin. Alkuperäinen Mora-puukko tehtiin ahjoteräksestä (kankirautaa ahjossa hiilestämällä saadusta teräksestä), joka on hyvin korkealaatuista. Nykypäivänä terään käytetään seostettua työkaluterästä. Kyljet ovat mellompaa terästä, ja antavat puukolle näin sitkeyttä. Verrattuna yhdestä teräskappaleesta valmistettuun puukkoon, Mora on laadultaan ylivoimainen. Alkuun Moran kahva tehtiin puusta. Nykyään se on muovia. Morat myydään nykyään muovitupella varustettuina. (Mora-puukko, viitattu ) 8

11 Kirvesmiehet käyttää erilaisia puukkoja hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Harppi on piirtämiseen tai mittaamiseen tarkoitettu työväline. Se on varustettu kääntyvällä mekanismilla, joka yhdistää toisiinsa kaksi vartta. Joissakin harpeissa on myös kiinteä mitta-asteikko, josta näkee piirrettävän ympyrän säteen. Kirvesmies käyttää harppia, piirtääkseen esimerkiksi ympyrän muotoisen aukon, minkä tarvitsee tehdä esimerkiksi kipsilevyyn. Joita tulee varsin paljon nykypäivänä, ilmostointi putkien lisääntyneen tarpeen vuoksi. Vesivaaka eli vatupassi on mittaväline, jolla voidaan tarkistaa kallistuskulmia; erityisesti onko kappale vaaka- tai pystysuorassa. Vesivaaka perustuu nesteiden taipumukseen asettua matalimpaan tilaan. Yleisin sovellus on suljetun läpinäkyvän putken sisälle laitettu neste, johon on jätetty pieni ilmakupla. Putken ylimmän pinnan ollessa suora kupla asettuu putken keskelle, jos pinta on vinossa, kupla hakeutuu puolelle joka on toista korkeampi. Joissain vesivaaoissa vaakatason ja pystysuoran lisäksi on erikseen ilmaisin 45 asteen kulmaa varten, jota voidaan käyttää esimerkiksi kehyksiä ja tukiristikoita varten. Kehittyneimmissä voi olla astetaulu, josta voi lukea tarkempiakin kallistuskulmia. Häränsilmä-vesivaa'ssa on kuperan lasikannen alla kupla, joka ilmaisee kallistuman riippumatta mihin kompassisuuntaanse asettuu. Sitä voidaan käyttää erityisesti ikkunoiden ja ovien tasaisen vaaka-ja pystysuoruuden toteamiseen ja säätöön yhdellä silmäyksellä. Vesivaa'an "silmä" lähikuvassa(kuva 16.)Vesivaaka jota myös passiksi sanotaan, on kirvesmiehen tärkeimpiä apuvälineitä. Passilla katsotaan esimerkiksi seinät, ikkunat ja ovet suoraan. Passeja on eri mittaisia, yleisimpiä on 2m,120cm ja 60cm. Aikoinaan korkoja on jouduttu mittaamaan vesiletkuilla ja se on ollut aikaa vievää touhua. Väriräpsyllä (kuva 17.) saa helposti merkattua suoria mittalinjoja eri työvaiheissa. Tämä helpottaa monesti pitkienkin suoralinjojen merkkaamista ja varmasti tulee suora linja. Muottilukonkiristäjä (kuva 18.) on työkalu jolla kiristetään lukot erilaisiin betonimuotteihin. Nyky päivänä on tullut työmaille uusia muotteja joissa lukot ovat yksinkertaisempia ja nopeammin kasattavia. Jonkun verran tätä mallia vielä näkee köyhimmissä rakennusliikkeissä. 9

12 Levytyspöytä (kuva 19.) on helpottanut kirvesmiehen työtä levyjen kuljetuksessa ja leikkaamisessa. Pöydässä on renkaat alla, joten noin kymmentä levyä tai enemmän on helppo liikutella tasaisella alustalla, eikä tarvitse kantaa levyjä. Kuljetuksessa levyt ovat pysty asennossa ja leikkaus vaiheessa pöydän voi kääntää vaakaan, jolloin on helpompi leikata levyä. Tämä keksintö on helpottanut levytystyötä, koska pöytä on aina samalla korkeudella joten työntekijä säästää omaa selkää. Levyrenki (kuva 20.) on hyvä apuväline seinälevytyksessä. Renki mahdollistaa yksin työskentelyn seinä levytyksessä, renki pitää levyn paikoillaan, sillä aikaa kun saat levyn kiinni. Levyrenki myös nostaa levyn irti lattiasta jottei se ottaisi kosteutta lattiasta. Levynostin (kuva 21.) on kehitetty helpottamaan levyn paikalle laittoa kattoon. Sorkkarauta (kuva 22.) löytyy myös kirvesmiehen pakista. Tänä päivänä ei monellakaan pienellä työmaalla ole apumiehiä purkamassa muotteja, joten kirvesmiehen täytyy laudoitukset tai muottaukset purkaa itse. Tässä asiassa ollaan kehityksessä menty taaksepäin. Rakennustyömailla tarvitaan kaikissa hommissa omat ammattilaiset ja rakennusmies ja rakennussiivoja on sellaisia. Villaveitsi (kuva 23.) on hyvä apuväline villoituksessa. 10

13 kuva 16. Vesivaa`an kuva 17. kuva 18. kuva 19. silmä Väriräpsy Muottilukonkiristäjä Levytyspöytä kuva 20. Levyrenki kuva 21. Levynostin kuva 22. Sorkkarauta kuva 23. Villaveitsi 3.2. MOOTTORI SEKÄ SÄHKÖTYÖKALUT Pöytäsirkkeli (kuva 24.) on puuntyöstössäkäytettävä puun ja vanerilevyjen leikkaamiseen tarkoitettu laite. Sirkkeleitä on pöytä- ja käsimallisia(kuva 25.) Kummassakin on pyörivä terä, jota vasten puu työnnetään. Sirkkelillä on kätevä muun muassa halkaista pitkiä kappaleita. Pöytäsirkkeleissä on usein liikkuva pöytä, jolloin puukappaleen liikuttaminen on helpompaa. Kaikissa sirkkeleissä saa terän syvyyttä säädettyä ja joissakin myös kallistusta, ainakin käsisirkkeleissä. Sirkkeli on kirvesmiehen tärkeimpiä työkoneita. Pneumaattinen naulain eli paineilmanaulain vaatii ilmaletkun paineilman syöttöä varten ja myös kompuran, joka toimii sähköllä. Runkonaulainta(kuva 26.) tarvitaan talon runkoa pystytettäessä ja se onkin nopeuttanut tuota työ vaihetta aivan mielettömästi. Joskus on hyvä naulata impulssinaulaimella(kuva 27.) kun paineilma letkua on vaikea vetää mukana tai ei ole sähköä lähettyvillä. Impulssinaulain toimii pienellä propaanipullolla, joka ladataan pyssyn sisään. Se on vähän hitaampi, kuin paineilmavehkeet, mutta kuitenkin nopeampi, kuin hakata nauloja käsin. Ulkovuorinaulain(kuva 28.) on kehitetty talon ulkovuorenpanelointiin. Naulaimen painetta säätämällä saadaan naulankanta haluttuun syvyyteen, joten saadaan siisti lopputulos. Viimeistelynaulain(kuva 29.) on paljon kevyempi verrattaessa muihin naulaimiin ja syystäkin, koska se ampuu paljon pienempiä nauloja. Ja myös tarvii 11

14 paljon vähemmän paineilmaa. Viimeistelynaulainta tarvitaan esimerkiksi listotukseen ja saunan panelointiin. Naulaimet on kehittyneet kymmenessä vuodessa paljon kevyemmiksi käyttää. Olen saanut kokea työmailla monenlaisia naulaimia. Täytyy kyllä todeta että, paremmin jaksaa työpäivän työskennellä uudemmilla ja kevyemmillä, kuin vanhoilla tosi raskailla vehkeillä. Hyviä kehityksen tuotteita on akkuporakone(kuva 30.). Akkuporakoneella kirvesmies tekee monenlaisia eri töitä rakennuksen eri vaiheissa. Seinien teossa on käytetty kipsiruuvainta(kuva 31.) jolla ruuvataan yksittäisiä ruuveja levyyn. Mutta, aikaa on säästänyt nauharuuvain(kuva 32.), joka on hyvä keksintö. Muistaa säännöllisin ajoin vaihtaa kären ruuvariin, niin ruuvit menee seinään vaivattomasti. Nauhaan mahtuu 30 ruuvia. Nauharuuvareihin on saatavilla myös jatkovarsia(kuva 33.), joita on kehitetty ergonomisten työasentojen vuoksi. Voidaan ruuvata lattiaan tai kattoon levyjä selkä suorassa, joka säästää selkää. Betonia tai kiveä porattaessa käytetään yleensä iskuporakonetta(kuva 34.), jonka terä tekee pyörimisliikkeen aikana myös lyhyttä iskevää liikettä. Iskutoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erillisellä kytkimellä. Iskuporakone on hyvin käytönnöllinen nykypäivänä rakennettaessa, koska betoni on yleisimpiä rakennusaineita. Erilaisia kiinnitystarvikkeita on, jotka tarvitsevat alku reiän betoniin, jonka tekee iskuporakone vaivattomimmin. Kuviosaha(kuva 35.) on kirvesmiehellä työkaluna, esimerkiksi saunan paneloinnissa. Paneliin tarvii monesti siistin reiän tai kolon, jonka tekemiseen kuviosaha on parhain työkalu. Kuviosahatkin ovat kehittyneet jopa minun aikanakin. Nykyään sahoissa on sellainen heiluriliike, jolloin sahan terä ei tökkää niin helposti, kuin ennen. Aikaisemmassa mallissa terä liikkui kiinteästi, eikä näin ollen antanut helposti periksi, jos vähän sahasi huonossa asennossa. Etäisyysmittarilla(kuva 36.) voidaan helposti mitata pitkiäkin matkoja, ilman rullamitan vetämistä. Erikoislaseilla näkee mitat vähän hämärässäkin. Tämäkin vehje alkaa olla jo tavallinen näky kirvesmiehen pakissa. 12

15 Linjatasolaaser(kuva 37.) on käytössä mittamiehillä, joilla pystytään näkemään vaakataso korot. Ennen vanhaan on tarvittu ties kuinka monta tyyppiä pitämään vesiletkuista kiinni, että mittamies on saanut koron merkattua. Vielä muutamia vuosia sitten tarvittiin kaksi miestä mittaukseen. Mutta tällä vehkeellä ei tarvita enää kuin yksi mies mittaukseen. Pulttipistoolia(kuva 38.) kirvesmies tarvitsee kiinnittääkseen puuta tai jotain muuta betoniin. Pistooleja on olemassa yksi naula kerrallaan ampuvia ja kymmenen naulan lippaalla olevia(kuva 39.). Nauloja on tietenkin saatavilla monen kokoisia eri käyttötarkoituksiin. Sähköhöylää(kuva 40.) tarvitaan aika monesti viimeistely vaiheessa. Joudutaan höyläämään esimerkiksi listoja. Moottorisaha(kuva 41.) on yleisimpiä kirvesmiehen apuvälineitä. Sitä tarvitaan monenlaisissa kirvestöissä. Moottorisaha on keksitty käsisahan tilalle, kun tarvitaan nopeasti katkaista jotain. Sähkömoottorisahaa(kuva 42.) tarvitaan joskus, kun sisätiloissa ei pystytä käyttämään enää pakokaasua päästävää moottorisahaa. Tietokoneen voi myös laskea apuvälineeksi, jolla kirvesmies laskee urakoita ja pitää urakkatuntikirjaa. 13

16 kuva 24. Pöytäsirkkeli kuva 25. Käsisirkkeli kuva 26. Runkonaulain kuva 27. Impulssinaulain kuva 28. Ulkovuorinaulain kuva 29. Viimeistelynaulain kuva 30. Akkuporakone kuva 31. Ruuvain kuva 32. Nauharuuvain kuva 33. Nauharuuvain jatkovarrella kuva 34. Iskuporakone kuva 35. Kuviosaha kuva 36. etäisyysmittari+ kuva 37. Linjatasolaaser kuva 38. Pulttipistooli lasit 14

17 Saksilavalla noustaan suoraan ylöspäin. Useimmissa saksilavamalleissamme on lavan jatke, joka mahdollistaa myös pienen kurkottamisen sivulle. Lähes kaikki saksilavamme ovat lavalta ajettavia, joten koneen siirtäminen ja siten myös työ sujuu nopeasti. Useimmiten sisätöihin sopii akkukäyttöinen, jälkiäjättämättömillä vaaleilla renkailla varustettu kone. Ulkotöissä menestyy yleensä parhaiten nelivetoinen, diesel-käyttöinen, hydraulisin tukijaloin varustettu saksilava. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi saksilavojen nykyaikaa ovat mm. nelipyöräohjaus sekä mahdollisuus käyttää voimanlähteenä tilanteen mukaan joko akkuja tai polttomoottoria. Kun pelkästään suoraan ylöspäin nouseminen ei riitä, tarvitaan puomilava, jolla päästään kurkottamaan myös sivuttaissuunnassa. Kuukulkijat vaativat hinattavia puomilavoja tasaisemman ja kantavamman alustan. Kuukulkijalla työskentely on nopeaa, koska kuukulkijaa voidaan ajaa korin ollessa ylhäällä ja tukijalkoja ei ole. 15

18 (Pekka Niska, viitattu ) 4. TULOKSET Omasta kokemuksesta voisi kertoa yhden esimerkin työmaasta. Oltiin korjaamassa vuonna 2000, vanhaa kolmi kerroksista kivitaloa. Taloa oli rakennettu vuosina Siihen aikaan työmaalla oli ollut n.100 henkilöä ja rakentaminen oli hidasta, koska kaikki tehtiin käsin. Ei ollut mitään koneita, vaan kaikki kannettiin käsin ja naulat taottiin käsin. Vaativat puiset kattorakenteet he olivat veistäneet kirveellä, jotka korjausremontissa piti jäädä osin näkyviin. Meitä oli kuusi kirvesmiestä ja työaikaa oli puolivuotta, kun laitettiin koko pytinki uuteen uskoon. Kattokin tehtiin kokonaan uusiksi. Apuvälineiden takia saatiin kurottua työ aikaa n.9,5 vuotta ja miestyö voimaa ainakin 90 henkilöllä. Tässä oiva esimerkki apuvälineiden kehityksestä sadassaviidessäkymmenessä vuodessa. Omasta kokemuksesta voi sanoa että apuvälineet kehittyvät koko ajan. Menin ensimmäisen kerran rakennukselle vuonna 1996 ja ainakin akkuporakoneet ovat tehokkaampia tänä päivänä, Mitä kymmenen vuotta sitten. Henkilönostimet on kehittyneet turvallisemmiksi ja sitä kautta paremmiksi. Enää ei kaiveta lapiolla ojaa, vaan siihen tarkoitukseen on tänä päivänä omat pikku traktorit ja vehkeet. Naulaimet ja kompressorit ovat kehittyneet tehokkaammiksi ja kevyemmiksi käyttää. Kattoja tehdään yhä useammin maassa valmiiksi asti, koska auto-ja muut nosturit ovat kehittyneet tehokkaammiksi. Nosturit jaksaa nostaa isojakin kattoja valmiina paikoilleen. Nykypäivänä ei ruveta nostamaan käsin mitään, jos on mahdollista nostaa jollain koneella. Mittaustyössä tulokset ovat huikeita nykyaikaisen mittavälineistön takia. Apuvälineiden ansiosta rakennusten valmistumisajat ovat lyhentyneet moninkertaisesti, katsottuna muutama kymmenen vuotta taakse päin. 16

19 5. POHDINTAA Apuvälineet on kehittyneet aikojen saatossa aivan mielettömästi. Kirvesmiehellä on tänäpäivänä apuna tasolinjalaaser, jota hän esimerkiksi käyttää seinien teossa. Itsellä on Dewalt merkkinen tasolaaser, joka on tänä päivänä ehdoton apu seinien teossa. Itse oon huomannu että aikaa säästyy paljon, kun ei tarvitse käydä erikseen telineellä merkkaamassa esimerkiksi väliseinän yläpään merkkejä. Apuvälineet on mennyt eteenpäin vajaassa kymmenessä vuodessa huomattavasti. Itse olen saanut oppia työmaalla aluksi luoti narun käytössä, joka on tänä päivänä ihan turhaa ajan haaskausta. Kaikki apuvälineet jotka säästää työaikaa on käytettävä hyväksi minun mielestä. Omaa terveyttä on huomioitava koko ajan työmaalla apuvälineiden käytöstä aina ruokailuun asti. Tulevaisuudessa rakennusten valmistusajat ovat vielä lyhentymässä ja siihen vaaditaankin myös apuvälineiden huimaa kehitystä. Ihmetelläänkin voiko aikataulua enää tästä kiristää? Tämä on vain pohdiskelua, mutta kun katsoo apuvälineiden ja muun teknologian kehitystä lyhyen ajan sisällä, on vastaus kyllä. Tätä vauhtia kun mennään, niin ei kohta tarvita montakaan miestä, että kerrostalo nousee valmiiksi lyhyessä ajassa. Kirvesmiehellä on tulevaisuudessa varmaan monenlaisia teknisiä laitteita opeteltavana ja hallittavana. Monet rakennuksien eri vaiheet tehdään jo valmiiksi jossain hallissa etukäteen. Kävin yhdellä isolla hotelli työmaalla levillä. Siellä oli pesuhuone+sauna huoneet nostettu valmiiksi huoneisiin, jo sitä mukaan kun betonirunko nousi. Pesutilat oli pakattu hyvin ulkoapäin ja sisälle ei saanut mennä vasta kuin sähkö-ja putkimies, lopussa kytkemään sähkön ja veden. Eli tässäkin on säästetty jo aivan mahdottomasti aikaa pois itse työmaalta. Voisi jopa kuvitella että joku keksii tehdä kokonaisia huoneistoja valmiiksi ja niitä nosteltaisiin vain päällekkäin niin paljon kuin haluttaisiin. Kerrostalon tekemiseen ei menisi enää paikanpäällä kovinkaan kauan. Omakotitalojahan näin jo tehdään. Hyvät ja turvalliset apuvälineet auttavat jaksamaan työssä paremmin ja pitempään. Jokaisen pitäisi miettiä työssään oikea apuväline oikeaan paikkaan, sillä siitä on tosiaan hyötyä. Ei vain työnantajalle, vaan myös itselle henkisesti ja fyysisesti. 17

20 6. LÄHTEET Kirves: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/kirves Kirvesmies: Työterveyslaitos [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: Internet/Suomi/Aihesivut/Rakennusterveys/RATS/Kirvesmies.htm Pora: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/pora Rapu-hanke:Rakennusalan ergonomisten työ- ja apuvälineiden kuormittavuuden ja käytettävyyden arviointi.. Työterveyslaitos [www].[viitattu ]. Saatavilla: RAPU-hanke.htm Saha: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: fi.wikipedia.org/wiki/saha Työkalu: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www].[viitattu ]. Saatavilla: Työkalut: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: keke/hirsirakennukset/hirsirakentaminen/ty%c3%b6kalut.htm Vasara: Wikipedia Vapaa tietosanakirja: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: Pekka Niska: [www]. [Viitattu ]. Saatavilla: 18

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot infralainen Tampereen Infran erikoislehti GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot Sakari Suominen: Infran strategiaprosessi

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

T u o m a s Alijoki (to i m.) RUOKOKIRJA OPAS RUO ON HYÖDYNTÄMISEEN

T u o m a s Alijoki (to i m.) RUOKOKIRJA OPAS RUO ON HYÖDYNTÄMISEEN T u o m a s Alijoki (to i m.) RUOKOKIRJA OPAS RUO ON HYÖDYNTÄMISEEN Päätoimittaja: Tuomas Alijoki Kielenhuolto ja toimitustyö: Jenni Leppänen Taitto ja graafinen suunnittelu: Hanna Saari Kannen kuva: Tuomas

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kaikuja. Kaikuja Kaikuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013

Kaikuja. Kaikuja Kaikuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013 Kaikuja Kaikuja Kaikuja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013 Sisällysluettelo Kaikuja 2/2013 Yhdistys ja kolumnit: Pääkirjoitus 3 Syyskokouksessa käsiteltyjä asioita 4 Kolumni: Näin on aina

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Pyhäjärven kehittämisen kokoava voima ja yhteistyön rakentaja. Tarjoamme tilaa yritys ja osaamiskeskittymälle mm. valtateiden (4 ja 27) risteysalueella.

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Hirsirakennusten siirto

Hirsirakennusten siirto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsirakennusten siirto Sisältö: Yleistä... 2 Käsitteitä... 2 Yleistä... 3 Erilaiset siirtotavat... 4 Kokonaisena siirto... 4 Elementteinä siirto... 5 Siirto osina... 5 Siirtokelpoisuuden

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

MIKSI KANTAISIN LASTANI LIINASSA? Lapsi tarvitsee läheisyyttä. Kantamisesta on hyötyä kehitykselle. Hands free. Lapsi liinassa, mukana elämässä

MIKSI KANTAISIN LASTANI LIINASSA? Lapsi tarvitsee läheisyyttä. Kantamisesta on hyötyä kehitykselle. Hands free. Lapsi liinassa, mukana elämässä MIKSI KANTAISIN LASTANI LIINASSA? Lapsi tarvitsee läheisyyttä Läheisyyden tarve on tasavertainen ravinnon, levon ja muiden perustarpeiden kanssa. Kun ajattelee äitiä ja vauvaa päivittäisissä toimissa,

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Isona minusta tulee iso!

Isona minusta tulee iso! I n s i n ö ö r i t o i m i s t o C o m a t e c O y : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 1 1 Isona minusta tulee iso! S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 4-9 10 12 14 16 18 20 22 Comatecin historiaa Tämä on

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

Solosaha. Käyttöohje. Lue turvallisuusohjeet. Tuotteita pienimuotoiseen puunjalostukseen

Solosaha. Käyttöohje. Lue turvallisuusohjeet. Tuotteita pienimuotoiseen puunjalostukseen Solosaha Käyttöohje Lue turvallisuusohjeet. Tuotteita pienimuotoiseen puunjalostukseen World service Logosol suora kontakti Tavoittaaksemme mahdollisimman monta asiakasta, myymme Logosolin tuotteita useiden

Lisätiedot

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com Pohjois-Suomen Yritys- maailma Kaivosseminaari 2013 Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivosteollisuus s. 16-47 Kesäkuu 3/2013 Tuulilasin vaihto ja korjaus TORNION LASI KY Torpinkatu 11, 95420 Tornio Puh. 016-445

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö Keskustelupalstan vinkkejä melkein aakkosjärjestyksessä. Jos saat moposi rikki näillä ohjeilla, niin se on kai sitten rikki! Siksi vinkin antajan nimi on jätetty pois! 21.10.2006 A B C D E F G H I J K

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti SiivouS ja puhdas SiSäilMa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti SiivouS ja puhdas SiSäilMa ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Toukokuu 2008 koti ja ympäristö KoKonaiSvaltaiSta ajattelua Matalaenergiatalojen Suunnittelu SiivouS ja puhdas SiSäilMa HirSitaloSSa

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

KORJAA KORJAUSRAKENTAMISEN EXTRA REMONTOI UNELMAKSI PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN LEIJONALEVYILLÄ HARKITEN KORJAUSRAKENTAJAN. s.2. s.6. s.11. s.

KORJAA KORJAUSRAKENTAMISEN EXTRA REMONTOI UNELMAKSI PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN LEIJONALEVYILLÄ HARKITEN KORJAUSRAKENTAJAN. s.2. s.6. s.11. s. www.suomenkuitulevy.fi Suomen Kuitulevy Oy KORJAUSRAKENTAMISEN EXTRA s.2 KORJAA HARKITEN s.6 Kalevi Järvinen opastaa seinät sileiksi PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN s.11 Satavuotiaasta hirsitalosta KORJAUSRAKENTAJAN

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

RAKENNUSPÄIVÄKIRJA Juha-Pekka ja Susanna Katajisto

RAKENNUSPÄIVÄKIRJA Juha-Pekka ja Susanna Katajisto RAKENNUSPÄIVÄKIRJA Juha-Pekka ja Susanna Katajisto 2 Rakennuspäiväkirja www.katajistot.net Rakennusprojekti 2004-2011 Juha-Pekka ja Susanna Katajisto 27.9.2011 3 Alkusanat Tämä rakennuspäiväkirja kertoo

Lisätiedot