Konduktöörien uuden junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konduktöörien uuden junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen"

Transkriptio

1 Yhteenveto O 3441/430/08 JML-ergonomia-projekti Laatija Liisa Ilvesmäki-Saarinen Konduktöörien uuden junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen Konduktöörit myyvät lippuja junissa junamyyntilaitetta (JML) avuksi käyttäen. Ensimmäinen laite tuli käyttöön 2000-luvun alussa. Tällöin ei ennen käyttöönottoa kiinnitetty huomiota laitteen ergonomiseen käyttöön ja liikuntaelinten kuormitukseen. Työterveyshuolloista tuli nopeasti palautetta konduktöörien hakeuduttua työterveyshuoltoon erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmien takia. Laitteen käyttöön kehitettiin erilaisia kantovöitä ja myös ohjeita ja suosituksia fyysisen kuormituksen minimoimiseksi. Laitteen ergonomisiin kantotapoihin ei kuitenkaan pystytty enää juuri vaikuttamaan. Ensimmäinen lipunmyyntilaite tuli tekniikaltaan vanhaksi ja tarvittiin uusi laite, joka valittiin useasta eri vaihtoehdosta. Samalla haluttiin etukäteen löytää uuden junamyyntilaitteen vähiten kuormittavammat käyttö- ja kantotavat. (Valittua ALMEX- junamyyntilaitetta valmistaa saksalainen Höft & Wessel AG. Laitteesta oli kokemuksia mm. Sveitsistä ja Belgiasta.) Konduktöörien uuden junamyyntilaitteen käyttöönotto on osa VR:n myyntijärjestelmän uusimista. Uuden myyntijärjestelmän on määrä olla valmis vuosina , jolloin myös konduktöörien uuden junamyyntilaitteen on oltava käytössä ja toimintavalmis. VR Osakeyhtiössä työskentelee noin 760 konduktööriä lähi- ja kaukoliikenteessä. Vuonna 2008 konduktöörien sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat 7,5 % teoreettisestä kokonaistyöajasta. Suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja on tuki- ja liikuntaelinsairaudet. JML:n suuri koko paino sekä käyttöliittymän rakenne vaikuttavat mm. tapaan, jolla laitetta kannatellaan ja käytetään. Siten laitteen kuormitus ja riskit tulevat liittymään todennäköisesti tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin. Tämä riski haluttiin mahdollisimman vähäiseksi. Ergonomian kehittämiseen koottiin VR Osakeyhtiön Henkilöliikenteestä työryhmä, johon oli koottu henkilöstön ja työnantajan edustajat sekä asiantuntijat työterveyshuollosta. Työryhmää tukemaan valittiin ergonomiaasiantuntijaksi Työterveyslaitoksen Inhimillinen työ- osaamiskeskus, ergonomia ja käytettävyys -tiimi. Työryhmä kokoontui vähintään kerran kuukaudessa ja seurasi hankkeen etenemistä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää junamyyntilaiteen käyttöä ja näyttöä ergonomisesti käyttäjäystävälliseksi ja toimivaksi. Tavoitteena oli myös löytää fyysisen kuormituksen kannalta parhaat mahdolliset vyöt ja laukut laitteen kantamiseen ja käsittelyyn. Kantolaitteiden käytettävyydessä huomioitiin myös tulevat lisälaitteet eli viivakoodi- ja pinpad- lukulaitteet. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi laatia materiaali ergonomisen käytön opastamiseksi käyttöönottokoulutuksen yhteydessä. Kaikki tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Hankkeessa ideoitiin erilaisia kannatteluvälineitä ja käyttötapoja sekä teetettiin prototyyppejä kannatinlaiteratkaisuiksi. Konduktöörit testasivat laitteita junan todellisissa käyttöoloissa työtehtävien simuloinnin avulla. Testejä tehtiin myös erilaisten tiedonsyöttötapojen sujuvuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi, koska kosketusnäytön käytöstä konduktöörin työssä ei ollut kokemuksia.

2 Yhteenveto O 3441/430/08 JML-ergonomia-projekti Laatija Liisa Ilvesmäki-Saarinen Lopulliset ratkaisut valittiin näin hankitun käyttäjäpalautteen perusteella. Ratkaisuja oli useampia, sillä niiden sopivuus riippuu työtehtävästä (lähi- tai kaukoliikenne) sekä käyttäjien ruumiinrakenteesta ja henkilökohtaisista työtavoista. Käyttöönottokoulutusta varten tehtiin erillinen ergonomiakoulutuspaketti, jossa opastetaan oikeanlaisen kannatinlaitteen valintaan sekä mahdollisimman vähän kuormittaviin työtapoihin. Vuoden 2009 maaliskuussa uusi junamyyntilaite otettiin käyttöön. Kouluttajien koulutukset alkoivat tammikuussa 2009 ja käyttäjien koulutukset helmikuussa Tuoreet kokemukset JML:n käytöstä ovat olleet positiivisia. Myöskään työterveyshuollosta ei ole tullut palautetta laitteen käyttöönoton myötä. Ergonomiatyöryhmä kokoontuu syksyn 2009 aikana. Kokouksessa käydään läpi saadut palautteet ja konduktöörien kokemukset sekä tarkennetaan ja suunnitellaan tarvittaessa mahdolliset korjaavat toimet (käyttö/kanto ja lisävarusteet, ohjeistus) siten, että laitteiden ergonominen käyttöönotto toteutuu mahdollisimman hyvin. LIITTEET Liite 1 Konduktöörien uuden junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen, Työterveyslaitos Liite 2 Ergonomiatyöryhmän loppuraportti, konduktöörit Tapio Vuoti, Jouni Antikainen, VR Osakeyhtiö LIITE 3 JML:N KANTOLAITTEIDEN JA TAPOJEN TESTAUKSIA , Työterveyshuolto Mehiläinen LIITE 4 OPETUSPAKETTI

3 Työterveyslaitos Raportti Inhimillinen työ -osaamiskeskus Martti Launis Risto Toivonen Riva Ketola Konduktöörien uuden junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen Kannatteluvälineiden kehittäminen ja testaaminen 2008 VIITTEET: Työterveyslaitoksen tarjous VR Osakeyhtiö, VR Henkilöliikenne, tilausvahvistus Työsuojelurahasto, kehittämisavustus

4 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 2/22 Sisällys sivu Esipuhe 3 Kannatteluvälineiden kehittäminen ja testaaminen Alustavia testejä heinäkuussa Asiantuntijapaneeli syyskuussa Kannattelulaitteiden kehittelyä lokakuussa Kannattelulaitteiden vaatimusmäärittelyjä 7 Hihna 7 Rinnan yli menevä hihna 7 Olalla pidettävä hihna 7 Vyö ja vyökiinnike 8 Kiinnitysrengas laitteessa 9 Kiskollinen laitekotelo 9 Kannatteluvälineiden käytön kuormitustekijöitä ja kuormituksen ehkäisykeinoja 10 Niskan alas taivutus 10 Silmälasien vaikutus 10 Toimintaohjeita 10 Laitteen kannattelu myyntitilanteessa 11 Hihnakannattelu ja vyökannattelu ja syöttötapojen vaikutus 11 Vaakasuuntainen vs. pystysuntainen näyttö 11 Liukukiskoilla varustettu laitekotelo 11 Toimintaohjeita 12 Tiedon syötön sujuvuus eri syöttötavoilla 12 Toimintaohjeita 13 Kannatteluvälineisiin liittyvien työturvallisuusriskien ehkäiseminen 13 Toimintaohjeita 13 Käyttöliittymän perusvaatimuksia 13 Perusnäppäimistö kosketusnäyttönä 14 Junan liikkeen vaikutus syöttötarkkuuteen 14 Syöttötarkkuuden ja nopeuden parantaminen - näppäimen mitoitus ja palaute 15 Näppäimistölayoutin vaihtoehtoja 15 Merkkikoko 15 Kannattelulaitteiden testausta marras-joulukuussa Testeissä käytetty arviointimenetelmä 16 Tuloksista 16 Kannattelulaitteiden arviointi 17 Kannattelulaitteiden kokonaisarvio 17 Kannattelulaitteiden paremmuusarvio eri työtilanteissa 17 Tiedonsyöttötapojen arviointi 18 Tiedonsyöttötapojen arviot eri kannatteluvälineillä 18 Tiedon syötön ja laitteen kannattelun helppous eri tiedonsyöttötavoilla 19 Syötön nopeus ja virheettömyys eri tiedonsyöttötavoilla 20 Suosituksia kannatteluvälineiden hankkimiseksi 21 LIITTEET LIITE 1 JML testauksesta testilomake, versio 1, LIITE 2 Junamyyntilaitteen (JML) vaihtoehtoisten käyttö- ja kannattelutapojen arviointi ja kehittely - asiantuntijapaneeli LIITE 3 JML demoversion ja kannatteluvaihtoehtojen testaus (testiohjelma), versio 4, LIITE 4 JML-testaus - tiedonkeruulomake, versio 4,

5 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 3/22 Esipuhe Tämä raportti käsittelee Työterveyslaitoksen osallistumista VR:n junamyyntilaitteen (JML) TEEMA-käyttöönottoprojektiin ja siinä erityisesti ergonomiatyöryhmän toimintaan. Tämän osallistumisen toteuttamiseksi on VR saanut Työsuojelurahastolta kehittämisavustusta. Tässä kuvattu kehittämistyö pyrkii vähentämään junamyyntilaitteen käytön kuormittavuutta ja ehkäisemään mahdollisia rasitusvammoja. Tämä raportti käsittelee ensisijaisesti laitteen kannatteluvälineiden kehittelyä ja testaamista syksyllä Toinen merkittävä kuormituksen osatekijä on käyttöliittymä, eli miten se tukee myyntityön prosessia ja miten sujuvaa on tiedon syöttö ja vastaanotto kosketusnäyttöä käytettäessä. Tätä aluetta on vain rajoitetusti voitu käsitellä nyt toteutetussa ohjelmistokehityksen välivaiheessa. Tämän hankkeen toteutustapa on muotoutunut käyttöönottoprojektin toimintatavan sekä projektin kuluessa ilmaantuneiden puitteiden mukaan. Mallien testaamisessa ovat konduktöörit olleet hyvin aktiivisia, ja testaamista on tehty ajateltua laajemmin. Testeissä ei ole kuitenkaan ollut käytettävissä riittävän valmista laitetta, joten testejä ei voitu tehdä todellisuutta vastaavassa tilanteessa. Erilaisten simulaatioiden avulla on saatu laitekehitystä tukevia tuloksia, mutta työkokonaisuudessa on monien yksityiskohtien selvittäminen ja pitempiaikaisen kuormitusvaikutusten arviointi jäänyt puutteellisiksi. Hankkeessa oli ajateltua enemmän tuotteiden kehittämistä, mikä oli välttämätöntä hankkeen päätavoiteen saavuttamiseksi. Kirjallisuudesta ei ole saatu suoraan kyseiseen laitteen näyttötekniikkaan sovellettavia ohjeita, joten siihen on sovellettu yleisempiä ergonomian ohjeita. Työterveyslaitoksen tutkijat kiittävät hankkeeseen osallistuneita henkilöitä aktiivisesta ja hyvästä yhteistyöstä.

6 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 4/22 Kannatteluvälineiden kehittäminen ja testaaminen 2008 Alustavia testejä heinäkuussa 2008 Laitteen kannattelutapojen alustavaa testausta teki VR:n projektin ergonomiatyöryhmä junassa heinäkuussa Tällöin oli käytössä olkakannatteluhihna kiinnitettynä suoraan laitteeseen laitekotelo, jonka neljässä kulmassa olevat kiinnitysrenkaat mahdollistavat laitteen kannattelun sekä poikittaisessa että pitkittäisessä asennossa ts. näyttö vaaka- tai pystyasennossa (myös muita yksinkertaisempia kotelojavaihtoehtoja oli kokeiltavana), ja kaksi eri kokoista vyöhön kiinnitettyä kannatteluvälinettä, joiden avulla laitetta voidaan kuljettaa ja käyttää näyttö vaaka- tai pystyasennossa. Tässä vaiheessa oli käytössä toimimaton myyntilaite, jossa oli nähtävillä vain perusnäyttö (lippuaihio ja näppäimistö). Testien kokemuksia kirjattiin Työterveyslaitoksen laatiman lomakkeen tuella (liite 1) ja tilanteita videoitiin. Ergonomiatyöryhmän edustajat raportoivat kokemuksista (testimuistio ) ja niistä keskusteltiin käyttöönottoprojektin kokouksessa. Keskeisiä havaintoja olivat mm.: myyntitilanteessa katseluetäisyys on pitkä ja katseen suunta hyvin voimakkaasti alaspäin, kun painavaa laitetta (1,175 kg) on kannateltava lähellä vartaloa kantotavasta riippumatta, tässä asennossa niska kuormittuu huomattavasti poikittain (näyttö vaaka-asennossa) laitetta käytettäessä edellä kuvattu ongelma korostuu laitetta kannatteleva käsi kuormittuu huomattavasti lipun tiedonsyöttö on epävarmaa sormella, kun sormi peittää näppäimen näkymisen kynä on varmempi, mutta hukkuu helposti, "sormustin" tai pitkät kynnet voisivat olla syöttöä helpottavia keinoja junan kattovalaistus heijastelee näytön pinnalla lukemista haittaavasti kuljettaessa vyökannattelu on helppoa, kunhan laitteen saa siirrettyä helposti sivulle hihnakannattelu rinnan yli on myös helppoa olkapäällä kannattelu aiheuttaa hartialihasten jännittämistä ja vaikeuttaa käsien muuta käyttöä, ja laitteen heilunta kuljettaessa aiheuttaa asiakkaisiin ja esteisiin osumisen vaaran kuljettaessa käytävällä vaakasuuntaisesti kannateltu laite vie paljon tilaa. Näissä testeissä löydettiin myös lukuisia kehittämisideoita ja parannuskohteita kannatusvälineisiin, mm. hihnojen leveydestä ja kiinnitysten irrotettavuudesta. Asiantuntijapaneeli syyskuussa 2008 Kannatinlaitteiden periaatteelliset toteutustavat ja tiedon syöttötavat hahmotettiin VR:n ergonomiatyöryhmän ja TTL:n edustajan yhteisellä matkalla Riihimäelle Niitä arvioitiin lähemmin Työterveyslaitoksella asiantuntijapaneelissa (erillinen muistio, liite 2). Tässä arviossa analysoitiin kannattelutapoja, käden otteita ja tiedonsyöttötapoja sekä todettiin niiden mahdolliset edut ja hankaluudet käytön ja fyysisen kuormittumisen kannalta. Arvioiden perusteella laitetta on olennaisesti kevyempi kannatella ja käsitellä näyttö pystyasennossa kuin vaaka-asentossa. Pystyasento tarjoaa myös molempien käsien yhteisen tukevan otteen ja mahdollisuuden syöttää merkkejä molemmilla peukaloilla. Valintamahdollisuus erilaisten kannattelu- ja tiedonsyöttötapojen välillä on merkittävä etu, jos käden rasitusoireet pahenevat jollain tietyllä käyttötavalla. Pystynäytössä ovat alfanumeerisen perusnäppäimistön merkit pienempiä kuin vaakanäytössä, mikä heikentää osumatarkkuutta tai syöttönopeutta. Esitettiin kuitenkin oletus, että tätä haittaa voi kompensoida tukevampi ote ja sitä kautta fyysisesti varmempi suoritus etenkin liikkuvassa junassa.

7 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 5/22 Muistiossa esitettiin erilaisia keinoja kannatella laitetta hihnalla niin, että käsiä voi tukea laitteeseen kannattelun sijasta. Ensimmäinen keino on kannatella laitetta hihnoilla sen kauemmasta päästä lähemmän pään tukeutuessa vyöhön. Kantamisvaiheessa näyttö kuitenkin osuu vartaloa vasten ja aiheuttaa näppäinten aktivoitumista. Tämän ehkäiseminen edellyttäisi näytön lukitsemista aina kun se lasketaan alas, mikä ei ole käytännöllistä. Toinen keino on kiinnittää hihnat laitteen vastakkaisiin kulmiin ja niin, että toinen kiinnityspiste voidaan siirtää kulmasta kulmaan kantamis- ja tiedonsyöttövaiheiden välillä. Tätä keinoa on tarkasteltu lähemmin jälempänä. Havaintojen pohjalta tehtiin myös ehdotuksia käyttöliittymän layoutiin, mm. lippuaihion siirtäminen näppäimistön alapuolelle, mikä nostaisi katseen suuntaa, koska kosketusnäytössä on jatkuvasti katsottava näppäiltäviä kirjaimia (sokkokäyttö ei ole mahdollista). Korkeammalla näppäinten sijainnilla olisi myös tietoa syöttävän käden tukeutuminen laitteen reunaan luontevampaa. Kannattelulaitteiden kehittelyä lokakuussa 2008 Laitteen myyntiasennossa kannattelun kahdesta vaihtoehdosta katsotttiin vastakkaisista kulmista kannattelu käytännöllisemmäksi. Se voidaan toteuttaa liukukiskolla, jossa toisen hihnan pää liukuu laitteen ulompaan reunaan ja lukittuu sinne myyntikäyttöön otettaessa. Tästä uudesta vaihtoehdosta tehtiin TTL:lla puumalli ajatuksen toimivuuden käytännössä todentamiseksi (kuva 1). Kuva 1 JML:n kiskollinen puumalli. Vaihtoehdosta keskusteltiin projektin kokouksessa ja se todettiin käytännössä testaamisen arvoiseksi. Teknisiä toteutusvaihtoehtoja oli lukuisia, mutta valmistajan takuuehtojen mukaan laitteeseen ei voi suoraan kiinnittää mitään lisäosia. Päätettiin keskustella kannattelulaitteiden kehittelyssä mukana olleen nahkatuotteiden valmistajan Honko Oy:n kanssa kiskollisen kotelon kehittämismahdollisuudesta. Ergonomiatyöryhmä, projektipäällikkö ja TTL:n edustaja tekivät matkan Honko Oy:n Vammalaan , jossa käytiin läpi kaikki kannatteluvälineet ja niissä todetut kehittämistarpeet. Lisäksi keskusteltiin sellaisen vyökannattimen kehittämisestä, jota käytettäessä laite on helposti irrotettavissa vyöltä taukojen ja erilaisten erityistilanteiden (esim. suurten tavaroiden käsittely) ajaksi. Tuloksena Honko Oy laati mallikappaleen kiskollisesta kotelosta (kuva 2), kannatteluhihnan leveällä ja pehmeällä olkapehmustella (kuva 3), muovisia nopeasti irrotettavia vyökiinnikkeitä (kuvat 4 ja 5) sekä nahkaisen vyökiinnikkeen kahdella kiinnitysnapilla (kuvat 6 ja 7).

8 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 6/22 Välineitä kokeiltiin alkaneissa testeissä, joissa alusta lähtien todettiin niiden etuja ja puutteita. Testijaksojen väleillä oli TTL:n edustaja useamman kerran yhteydessä Honko Oy:n edustajiin, ja välitti havaittuja puutteita ja esitti korjausehdotuksia. Kuva 2. Kiskollisen laitekotelon prototyyppi. Kuva 3. Nahkahihna leveällä pehmusteella. Kuva 4. Muovikiinnikkeet edestä katsoen Kuva 5. Muovikiinnikkeet takaa katsoen Kuva 6. Nahkaisen vyökiinnikkeen osat. Kuva 7. Nahkainen vyökiinnike vyössä

9 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 7/22 Kannattelulaitteiden vaatimusmäärittelyjä Eri testivaiheiden jälkeen päädyttiin seuraaviin kannatteluvälineiden mittoihin ja vaatimuksiin. Hihna Rinnan yli menevä hihna (kuvat 3 ja 8) olkapehmusteen pituus 50 cm olkapehmusteen leveys 6 cm olkapehmuste kaventuu päistään ja sulautuu mahdollisimman esteettömästi tekstiilihihnaan olkapehmusteen molemmat puolet sileää nahkaa, jolloin se liukuu helposti myös vaatteiden välissä olkapehmuste kahdesta ohuesta ja pehmeästä nahasta yhteen ommeltu ilman toppausta, jolloin paine leviää tasaisesti koko hihnan leveydelle, eikä aiheuta hiertymistä kaulan alueella tekstiilihihna 1,5-2 cm leveä, luisumattomin ja mahdollisimman esteettömin säätösoljin (vapaa liikkuvuus vaatekerrosten välissä) kokonaispituus säädettävissä n n. 150 cm (kiinnityshakojen koukkuun mitattuna) eripituiset säätöhihnat, jotta kuljettaessa ja myyntityössä pehmuste asettuisi optimaalisesti olkapäätä vasten: selän puolelta kulkeva pää pisimmillään 58 cm, rinnan päältä kulkeva pää pisimmillään 43 cm (koukkuun mitattuna) Kuva 8. Rinnan yli menevä hihna kantotilanteessa Olalla pidettävä hihna Olkapäällä kannettavaa hihnaa testattiin vain testien alkuvaiheessa, jossa se katsottiin eisuositeltavaksi vaihtoehdoksi ja siksi se jätettiin pois myöhemmistä kokeiluista. Olkahihna ei sovellu kaikenmuotoisille olkapäille, ei pysy paikallaan myyntitilanteessa ja aiheuttaa jatkuvaa epäsymmetristä hartialihasten jännitystä. Olkahihnalla on kuitenkin kannattajia ja käyttäjiä, sillä sen avulla laite on helpointa pistää sivuun esimerkiksi taukohetkien ajaksi, se ei takertele vaatteiden kauluksiin ym. ulokkeisiin ja se irtoaa vartalosta helposti esimerkiksi tarttuessaan johonkin kohteeseen. Joidenkin käyttäjien olkapään rakenne voi myös olla sopivan kulmikas ja voimat niin suuria, että laitteen kantamisen kuormittavuus jää suhteellisen pieneksi.

10 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 8/22 Pelkästään olkapäällä kannettavan hihnan on oltava yllä kuvattua kapeampi, n. 4 cm leveä. Pehmusteen on oltava materiaaliltaan sellainen, että kitka työvaatteen materiaaliin nähden on suuri, ei kuitenkaan vaatetta kuluttava. Pehmusteen olisi myös oltava venyvä, jotta kosketuspinta olkapäähän olisi maksimaalinen. Aiemmin käytössä ollut tekstiilipäällysteinen neopreenimuovinen hihnapehmuste on todettu sopivaksi materiaaliksi tähän käyttöön. Sen toinen puoli on kumimainen ja kitkaltaan suuri, ja toisella puolella on hieman liukuvampi tekstiilipinta (kuva 9). Kyseisen saksalaisvalmisteisen hihnan pituutta (pisimmillään 136 cm) ja sopivan pieniä kiinnityshakoja on pidetty tähän käyttöön sopivina. Kuva 9. Olkapäällä kantamiseen käytetty hihna Vyö ja vyökiinnike (kuvat 6, 7 ja 10) Vyön leveydeksi on määritetty 48 mm, minkä mukaan myös vyökiinnikkeen liukuva osa on mitoitettu liukuakseen parhaalla tavalla. Tätä leveämpiä vöitä ei voi käyttää kyseisen kannattelulaitteen kanssa. Vyön pituuden on oltava käyttäjien mukainen, sillä vyön pitkän vapaan irtopään pujottaminen vyökiinnikkeeseen ei ole tarkoituksenmukaista. Vyöstä tarvitaan siis joko useita pituuksia tai solkipäästä lyhennettävä malli. Vyötä ei ole tarkoitettu pujotettavaksi housun kannattimiin, sillä laitteen on oltava vapaasti siirrettävissä edestä sivulle ja tarvittaessa myös selkäpuolelle. Sekä vyön että liukuvan kannatteluosan on oltava suhteellisen kovaa ja molemmin puolin mahdollisimman liukuvaksi pintakäsiteltyä nahkaa. Vyökiinnike (kuvat 6 ja 7) muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat kiinni toisissaan irrotettavien nostonappien avulla. Kahden pisteen kiinnitys vaimentaa laitteen heiluntaa käveltäessä ja ehkäisee tahattoman pudottamisen irroitushetkellä. Irroittaminen on kuitenkin tehtävissä nopeasti ja myös yhdellä kädellä. Vyön ympärillä olevan osan on oltava hyvin jäykkää nahkaa ja ohennettu taitekohdastaan, jotta se ei roiku ja kierry vyön ympäri vedon kohdistuessa vyön etupuolelle. Eteen ja verrattain ylös sijoittuva nappien kiinnityskohta mahdollistaa kohtuullisen korkean kantokorkeuden ja samalla laitteen nostamisen mahdollisimman ylös myyntitilanteessa. Laitteen ylös nostamista helpottaa kiinnityslenkkiosan taipuisa nahkamateriaali ja ylös taipuvat metallilenkit. Testatussa mallissa voi laitteen etureunan nostaa vedosta riippuen 8-10 cm vyön yläreunan yläpuolelle (ks. testien ja mittausten tulokset, käyttäjien valitsema optimaalinen laitteen ja vyön kyseinen korkeusero keskimäärin 5 cm, vaihteluväli 2-15 cm).

11 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 9/22 Kuva 10. Vyökiinnike kantotilanteessa. Kiinnitysrengas laitteessa Kannatinosa on mahdollisimman kapea jotta se ei veisi vyöllä kohtuuttomasti tilaa muilta välineiltä (mm. raharenki). Kun kiinnityshakojen veto kohdistuu kapenevasti sisäänpäin, on laitteessa olevien kiinnitysrenkaiden sisähalkaisijan oltava vähintään 22 mm. Näin kiinnityshaka ei hankaa laitetta, ja haat voidaan kiinnittää aukaisijasalpa ulospäin (pistoolihaka, kuvissa). Tämä kiinnityssuunta on pistoolihaassa välttämätön, jotta laitteen ylöspäin nostaminen ei avaisi hakoja. (Helppoon kiinnitykseen ja irroitukseen tarkoitetut muoviset kiinnikkeet (kuvat 4 ja 5) irtosivat alustavissa kokeiluissa liian helposti laitetta ylös nostettaessa. Edellä kuvattu kiinnitysnappimalli osoittautui tähän tarkoitukseen sopivammaksi.) Kiskollinen laitekotelo (kuvat 2, 16 ja 17) Kotelon prototyyppiä kehitettiin useammassa vaiheessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi: kiskojen pituutta pidennettiin käsien liikkumistilan lisäämiseksi kiskon kärjessä olevan taivutuksen kulmaa jyrkennettiin kiinnityksen pysyvyyden parantamiseksi myyntitilanteessa kiskon (tangon) ja laitteen väliä kavennettiin erilaisten kohteiden takertumisen vähentämiseksi vatsan puolelle tulevaan päätyyn lisättiin karkeampaa nahkaa myyntiasennossa pysyvyyden parantamiseksi laitteen paikallaan pysymistä kotelon sisässä parannettiin päädyn jäykisteillä niillä parannettiin myös kiskon kiinnityksen jäykkyyttä kotelon päätä avarrettiin osoituskynän ottamisen helpottamiseksi. Kiskomallinen laitekotelo vaatii käyttötilanteessa jonkin verran totuttelua. Sitä on tuettava kädellä kannatteluasennon ylläpitämiseksi. Sen soveliaisuudesta eri tilanteisiin on keskusteltu, ja ilmeisesti se soveltuu huonosti ruuhkaiseen lähiliikenteeseen, jossa lipunmyyntiäkin on vain vähän.

12 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 10/22 Kannatteluvälineiden käytön kuormitustekijöitä ja kuormituksen ehkäisykeinoja Seuraavassa on yhteenvetoa eri vaiheissa todetuista laitteen käyttötapojen kuormitustekijöistä sekä suosituksia kuormituksen vähentämiseksi. Niskan alas taivutus Kaikkiin kannatteluvälineisiin liittyy niskan voimakkaan alas taivutuksen aiheuttamaa asentokuormitusta. Laite on varsin painava ja sitä ei ole helppo pidellä käsillä parhaassa katselusuunnassa, ja siksi käytännössä laitetta pidetään lähellä vartaloa tai vartaloon tukien, käsien toiminnan määrittämässä asennossa (kuva 11). Asento on voimakkaimmillaan kun laitetta joudutaan tukemaan vartaloa vasten ja tietoja syötetään näytön alareunassa olevalla näppäimistöllä. Eri kannatteluvaihtoehdoista vyöllä kannattelu sitoo laitteen selvimmin tähän sijaintiin, kun taas eri tyyppisissä hihnakannatteluissa laite voidaan lyhytaikaisesti nostaa parempaan katselukulmaan (kuva 12). Kuva 11. Niskan alas taipunut asento. Kuva 12. Kohotettu pään asento. Niskan alas taivutus on laitteen käytön ilmeinen kuormitustekijä, jonka merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida, kun se liittyy vaihtelevaan toimintakokonaisuuteen. Asennon esiintyminen ja sen aikatekijät (yhteiskesto, katselujaksojen kesto jne.) vaihtelevat myös eri myyntitehtävien (lähi- ja kaukoliikenne) sekä ajankohtien mukaan. Lisäksi niskan kuormittumiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät (voimat, lihaskunto, näkökyky, vapaa-ajan toiminta). Silmälasien vaikutus Pään alas taivutukseen vaikuttaa lisäksi silmälasien käyttö. Silmälasien kapeat kehykset pakottavat taivuttamaan niskaa syvempään alaspäin (tai nostamaan laitteen käsillä ylemmäksi). Myös moniteholasien käyttäjillä voi silmälasien lähietäisyydelle tarkoitettu kapeampi alue rajoittaa katselusektoria ja painaa päätä alas. Sen sijaan moniteholasien lähialueen taittovoima (tai vastaava erillisten lukulasien taittovoima) sopii kohtuullisen hyvin testeissä havaittuun parhaaseen katseluetäisyyteen, keskimäärin 45 cm. Katseluetäisyyttä voi rajoittaa pienet merkit, mutta toistaiseksi käytetty merkkikoko on sopiva eikä pakota katsomaan näyttöä lähemmältä etäisyydeltä (ks. Merkkikoko). Toimintaohjeita Työn opastuksessa olisi käyttäjiä kehotettava mahdollisimman rennon ja luontevan niskan ja pään asennon valintaan sekä tekemään taukohetkien aikana niskaa rentouttavia ja hartiaseudun verenkiertoa elvyttäviä liikkeitä. Käyttäjiä olisi kehotettava niskan

13 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 11/22 väsymisoireiden mahdollisesti lisääntyessä jo varhaisessa vaiheessa kääntymään työterveyshuollon puoleen tarkemman ohjeistuksen saamiseksi ja oireiden kehittymisen seuraamiseksi. Laitteen kannattelu myyntitilanteessa Hihnakannattelu ja vyökannattelu ja syöttötapojen vaikutus Tavanomaisessa hihnakannattelussa ja vyökannattelussa on laitetta kannateltava käsien varassa. Osoitustikun käytössä tai yhdellä sormella osoittamisessa kannattelee vastakkainen käsi koko laitteen painoa sekä lisäksi vastustaa osoittavan käden alaspäin suuntautuvaa voimaa (kuva 13). Tämä kannattelu on käsityöskentelyn suurin kuormitustekijä. Käyttötilanteen mukaan säädetty hihna kannattaa osittain laitetta ja keventää kannattelua. Tätä etua ei saada vyökannattelussa. Peukaloilla osoitettaessa jakaantuu kannattelu molemmille käsille ja laite on tukevassa otteessa (kuva 14. Kuva 13. Laitteen kannattelu toisella kädellä. Kuva 14. Laitteen kannattelu molemmilla käsillä. Vaakasuuntainen vs. pystysuntainen näyttö Kuormitus on huomattavasti suurempi vaakanäyttöä käytettäessä pystynäyttöön verrattuna, kun laitteen massakeskus ja osoituskäden tukipiste ovat huomattavasti kauempana otekohdasta (kuva 15). Vaakanäyttöä käytettäessä ei voida kahden käden kannattelua ja peukaloilla tapahtuvaa syöttöä soveltaa lainkaan peukaloiden liian pitkälle kurottelun vuoksi. Kuva 15. Laitteen kannattelu näyttö vaakasuunnassa.

14 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 12/22 Liukukiskoilla varustettu laitekotelo Tämä kannattelutapa ei vaadi juuri lainkaan käsien voimankäyttöä, vaan käsiä voidaan kannatella laitetta vasten. Laite ei kuitenkaan pysy itsestään käyttöasennossa, vaan vaatii molempien käsien käyttöä. Kuvat 16 ja 17. Liukukiskollinen kotelo laitteen kannattelussa Toimintaohjeita Käsien kuormittumisen kannalta on liukukiskoilla varustettu kotelo selvästi kevein vaihtoehto. Sen avulla voidaan käyttää kaikkia tiedonsyöttötapoja (sormi, peukalot ja tikku). Sen ongelma on kuitenkin toimiminen junassa ruuhkaisessa tilanteessa. Laitteen käyttöön voi liittyä myös työturvallisuusriskejä (lisää jäljempänä). Ratkaisua voidaan suositella rauhalliseen ympäristöön, jossa on paljon myyntityötä (kaukoliikenne) sekä henkilöille, joilla muunlainen kannattelu osoittautuu kuormittavaksi. Toiseksi kevein vaihtoehto on molemmilla käsillä kannattelu peukaloilla tietoa syötettäessä. Tätä käsittelytapaa voidaan soveltaa kaikissa kannatteluvaihtoehdoissa. Tämän ratkaisun ongelma voi olla joillakin käyttäjillä sujuvan ja virheettömän osoittamisen vaikeus (lisää jäljempänä). Yhdellä kädellä jatkuva kannatteluun liittyy ylikuormittumisen riski varsinkin pienikokoisilla ja heikkovoimaisilla käyttäjillä. Laitteen jatkuvaa kannattelua ei kuitenkaan esiinny kaikissa myyntitilanteissa (lähiliikenne), ja joidenkin käyttäjien voimat ovat niin suuret että kannattelevan käden suhteellinen kuormitus jää vähäiseksi. Käyttäjiä on opastettava vaihtoehtojen eduista ja ongelmista ja kehotettava kokeilemaan eri vaihtoehtoja omassa työssään. Tiedon syötön sujuvuus eri syöttötavoilla Tietoja voidaan syöttää etusormella, molemmilla peukaloilla tai tikulla. Syöttötavan vaihtelumahdollisuus on keino muunnella syöttävään käteen kohdistuvaa kuormitusta. Tikku on testien perusteella keskimäärin selvästi nopein ja luotettavin syöttökeino. Sormilla ja peukaloilla tapahtuvassa syötössä havaittiin ongelmia. Sormien päät ja sormen kärjen asento ovat käyttäjillä siinä määrin erilaiset, että joillekin ei sormilla tai peukaloilla syöttö ole sujuvaa. Etenkin peukalossa voi kosketusalue olla huomattavasti sivussa katseen perusteella oletetusta kohdasta, ja syötön sujuvoittaminen vaatii harjaantumista. Sormilla syöttö on helpompaa kapeasormisille ja pitkäkyntisille. Tikun käyttöön liittyvä ongelma on sen esille ottaminen erikseen ja pitäminen kädessä esimerkiksi rahastuksen vaiheissa. Tikku saattaa pudota ja hävitä helposti. Tikun liukkaan pään on katsottu myös heikentävän osumatarkkuutta junan heilahdellessa.

15 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 13/22 Toimintaohjeita Sujuvuuden ja varmuuden kannalta on tikulla tapahtuva tiedonsyöttö paras vaihtoehto. Se on kuitenkin laitetta kannattelevalle kädelle raskasta ja sopii kokonaisuutta ajatellen parhaiten liukukiskollisen kotelon kanssa käytettäväksi. Sormilla tai peukaloilla syötön sujuvuus on yksilökohtainen ominaisuus, ja siksi syöttötapaa on pidettävä valinnaisena. Käyttäjiä on kehotettava kokeilemaan ja harjoittelemaan eri syöttötapoja itselleen parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Koulutuksessa on valintakriteereinä korostettava syötön varmuutta ja sujuvuutta sekä käden rentoutta syöttötilanteessa. Käden jännitysoireiden mahdollisesti lisääntyessä suositellaan syöttötavan vaihtamista toisia lihaksia kuormittavaan tapaan. Kannatteluvälineisiin liittyvien työturvallisuusriskien ehkäiseminen Käyttäjään kiinnitetty laite voi sisältää työturvallisuusriskin junassa liikuttaessa. Laite voi takertua kiinnikkeistään tai hihnastaan eri kohteisiin. Kaulan ympäri kulkevaa hihnaa voidaan käyttää myös väkivallantekoon. Pelkästään olalla kannatellusta laitteesta vapautuu helpoimmin pelkän vedon seurauksena. Vyöllä kuljetettava laite ei joudu missään tilanteessa kovin etäälle vartalosta, ja kiinnitarttumisen riski on vähäisempi. Rinnan ja kaulan ympäri kannateltu laite voi esimerkiksi kumarruttaessa tai auttamistilanteissa (lastenvaunujen kantaminen) takertua kohteeseen kiinni. Liukukiskollisessa mallissa on katsottu tarttumisriskin olevan vielä suurempi. Kiskon alle jäävää tilaa on sen vuoksi kavennettu minimiinsä. Kiinnitakertumisen aiheuttaman riskin pienentämiseksi olisi hihna tai sen kiinnitys tehtävä sellaiseksi, että laite irtoaa tai hihna katkeaa sopivasta murtokohdasta äärimmäisissä tilanteissa. Eräs mahdollisuus on valita laitteeseen sopivan heikko kiinnitysrengas. Hihnaa käytettäessä olisi väkivaltatilannetta ajatellen parempi kiinnittää aukeava rengas tai murtuva osa pehmusteosan ja hihnan väliin, mieluiten pitkän pään liitokseen (selkäpuolelle). Murtumisen tapahduttua olisi kohta voitava nopeasti ja helposti itse korjata tilapäisesti, esimerkiksi vararenkaan tai narun avulla. Liukukiskolliseen malliin liittyy myös toinen mahdollinen työturvallissuusriski. Hihnat kannattelevat laitetta vaaka-asennossa, jolloin esim. horjahtamisen tai kaatumisen seurauksena se voi aiheuttaa töytäisyn vatsaa vasten. Laite on kuitenkin varsin epävakaasti kyseisessä asennossa, ja se kiertyy helposti syrjään. Tämän riskin suuruuden arvioiminen edellyttää pitempää käytännön kokeilua todellisissa tilanteissa. Toimintaohjeita Käyttökoulutuksessa olisi nämä riskit tuotava esille ja opetettava mahdollisimman riskittömät käyttötavat. Esimerkiksi tarttumisvaaran vähentämiseksi laite voidaan irroittaa auttamistilanteen ajaksi, tai se voidaan siirtää selkäpuolelle. Hihnan käyttöä väkivaltaisesti voi ehkäistä pitämällä sitä takin alla. Vatsaan töytäisyn ehkäisemiseksi voidaan myyntitilanteessa asettautua niin, että välittömästi edessä ei ole kiinteitä rakenteita kuten istuinten selkänojia. Käyttöliittymän perusvaatimuksia Tässä ohjelmistokehityksen välivaiheessa on paneuduttu vain perusnäppäimistön suunnittelukysymyksiin. Tulevaisuudessa olisi käyttöliittymän suunnittelulla pyrittävä nykyisen koodisyöttöperiaatteen sijasta käytettävyydeltään helpompaan ratkaisuun, esimerkiksi kussakin tilanteessa tarpeellisten vaihtoehtojen valintaan, tilanteessa tarpeellisten näppäinten suurenemiseen ja väritunnistukseen ym. keinoihin (vrt. kassapäätteet).

16 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 14/22 Junanmyyntilaitteen nykyiseen sovellukseen (alfanumeerinen perusnäppäimistö kosketusnäytöllä) soveltuvia ohjeita ei ole toistaiseksi löydetty kirjallisuudesta. Tutkimuksia on etupäässä kassapäätteistä, joiden käyttöliittymässä ei syötetä yksittäisiä numero- tai kirjainmerkkejä. Yleiset ohjeet näppäimistöihin ovat koskeneet normaaleja kirjoitusnäppäimistöjä tai laskukoneen tai puhelimen näppäimistöjä, joissa on mekaanisesti liikkuvat tai kalvon alla tuntuvaa painetta tunnistavat vähäliikkeiset näppäimet. Näitä ratkaisuja sovellettaessa voidaan hyödyntää tuntopalautetta oikeaan näppäimeen osumisen varmistamiseksi ja näppäimen aktivoitumisen toteamiseksi. Näillä perinteisillä ratkaisuilla on voitu näppäinkenttä suunnitella hyvin pieneksi (esim. kännykät). Perusnäppäimistö kosketusnäyttönä Perusnäppäimistö kosketusnäytöllä toteutettuna on hyvin ongelmallinen. Siinä ei hyödynnetä mitenkään tuntopalautetta, ja tiedon syöttö vaatii jatkuvaa katseella seuraamista. Näppäimen pienelle alueelle osuminen on varminta osoitukseen tarkoitetun tikun avulla, mikä ei peitä näkyvyyttä. Sormien ja peukalojen käyttö olisi kuitenkin myyntitilanteessa käytännöllistä monista syistä (laitteen kannattelu, tiedon syötön ja muiden vaiheiden kuten rahastuksen vuorottelu). Sormet tai peukalot kuitenkin peittävät näppäimen näkymistä, ja aktivoinnin aiheuttava kosketuskohta voi olla vaikea arvioida. Tästä syystä on hankeessa testattu alustavasti tiedonsyötön sujuvuutta ja virheitä eri syöttötavoilla. Näistä saadaan suuntaa antavaa ohjeistusta tiedon syöttötavan valintaan ja ohjeistukseen (sormi/peukalot/tikku) sekä näytön vaaka- ja pystyasennon fyysisen toimivuuden vertailuun (tulevaisuuden käyttöliittymän suunnittelu). Junan liikkeen vaikutus syöttötarkkuuteen Tiedonsyöttötestejä on tehty sekä liikkumattomassa tilassa että junassa. Näissä kahdessa tilanteessa tehtyjen testien tuloksissa ei näytä olevan havaittavia eroja. Testausten tulokset eivät kuitenkaan ole luotettavia tämän eron toteamiseksi testien vähäisyyden ja lyhytkestoisuuden vuoksi, ja varsinkin kun junassa ei voida heilahtelua vakioida riittävästi (virheen aiheuttava suuri heilahdus voi osua satunnaisesti johonkin testiosioon). Työterveyslaitoksella vertailtiin tiedon syöttöä vartalon liikettä synnyttävällä tasapainolaudalla (kuva 9) kiinteällä lattialla tapahtuvaan syöttöön. Tämän suppean testauksen perusteella ei havaittu vartalon kohtuullisen liikkeen aiheuttavan suurempaa heikentymistä syöttötuloksessa. Havaittu kohtalaisen hyvä tarkkuus liikkeessä johtuu siitä, että syöttävä käsi hakee riittävän tuen laitteen reunasta. Vartalon heilahdusliike aiheuttaa virheen vain selvän hallitsemattoman horjahduksen kautta, ei jatkuvassa tasaisessa liikkeessä. Vartalon liike vaatii kuitenkin suurempaa keskittymistä ja syöttäminen oli selvästi rasittavampaa, mikä voi heikentää tulosta pitemmällä aikavälillä. Kuva 18. Tasapainolauta junan liikkeen vaikutuksen simuloinnissa

17 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 15/22 Syöttötarkkuuden ja nopeuden parantaminen - näppäimen mitoitus ja palaute Kahden näppäimen välisen ei-aktivointia synnyttävän "kuolleen" alueen laajudella on suuri vaikutus syöttövirheisiin. Tämä alue laajentaa aluetta, johon sormi voi osua ilman että viereinen näppäin virheellisesti aktivoituu. "Kuolleen" alueen liiallinen laajentaminen toisaalta johtaa niin pieneen näppäimen kokoon, että siihen osumien alkaa vaikeutua. Tämän välin määrittämiseksi on Työterveyslaitoksella tehty testinäppäimistöjä, joissa väliä voidaan vaihdella, mutta varsinaista testaamista ei ole tehty. Alustavana käsityksenä voidaan esittää, että pystynäytön mitoituksella ainakin 2 mm leveä kuollut alue olisi tarpeellinen. Pystynäytöllä saattaa olla ylimääräistä tilaa pystysuunnassa. Tämä kannattaisi hyödyntää laatimalla hieman korkeampia näppäimiä (leveys-korkeus -suhde n. 1:1,2). Alustavissa kokeiluissa näin laadittu näppäimistö koettiin miellyttävänä, koska merkki ja sen kehykset peittyvät vähemmän sormen alla. Näppäimistön on annettava äänipalaute vain silloin, kun syöttö on onnistunut (tieto mennyt eteenpäin), ei pelkän kosketuksen perusteella. Samoin on onnistuneesta syötöstä annettava selvä näkyvä palaute, esim värin vaihtuminen valkeasta mustaksi. Junan käyttöoloissa ei pelkkä äänipalaute ole riittävä, ja voimakkaana se on asiakkaita häiritsevä. Nämä palautemuodot ovat äärimmäisen tärkeät hallitun tiedonsyötön toteuttamiseksi. Näppäimistölayoutin vaihtoehtoja Koska kosketusnäytöllä on jatkuvasti katsottava näppäimiä, ehdotettiin eräässä vaiheessa näppäinkentän siirtämistä lippuaihion yläpuolelle katselukulman parantamiseksi ja käden tukemisasennon parantamiseksi. Ensimmäisissä testeissä kuitenkin todettiin joidenkin henkilöiden kohdalla käsien peittävän osan lippuaihiota, varsinkin peukalosyötössä jos ranteet olivat pikkusormen suuntaan taipuneet. Jatkossa tuli palauttetta myös koko ajatuksen vierastamisesta, ja siksi vaihtoehto karsittiin myöhemmistä testeistä. Toinen esiin noussut lay-out -ajatus oli soveltaa tässä välivaiheessa suoraan aikaisemman lipunmyyntilaitteen näppäimistön matriisi-layoutia (ns. ABC-layout) sellaisenaan. Tämä ei olisi vaatinut näppäinten sijainnin opettelua. Suurempien muutosten edessä tätä ratkaisua ei pidetty enää tarkoituksenmukaisena. Merkkikoko Näppäimistön merkkien ja muidenkin merkkien on oltava niin suuria, että työntekijän ei tarvitse kallistaa ja työntää päätä näyttöä kohti. Näyttöpäätestandardin mukainen merkin korkeuden ja katseluetäisyyden optimisuhde on 1:175-1:160 (ns. näkymiskulma kulmaminuuttia). Näyttö sijaitsee käytännössä sellaisella korkeudella, jolla käsien toiminta on optimaalista. Tehtyjen kokeilujen perusteella optimaalinen näytön etäisyys oli keskimäärin 45 cm (vaihteluväli cm). Tällä etäisyydellä olisi 1:160 suhteella (22') merkkikoko 2,8 mm. Pitempiä henkilöitä ajatellen olisi 50 cm katseluetäisyydellä optimaalinen merkkikoko 3,1 mm. Liikkuvassa tilanteessa ja valaistuksen puutteet huomioiden voidaan 3 mm merkin korkeutta pitää näytön suunnittelun lähtökohtana. Kannattelulaitteiden testausta marras-joulukuussa 2008 VR:n konduktöörit testasivat kannattelulaitteita viikoilla Testissä oli käytössä vain pelkkä demolaite, jossa oli nähtävissä perusnäytöt ja lippuaihio sekä merkin syöttötoiminto (ei myyntiohjelmaa). Näissä testeissä oli mahdollista simuloida käyttöä vain suuntaaantavan tehtävänkuvauksen perusteella, ja näin simuloiduissa tilanteessa tehdä subjektiivisia miellyttävyysarviointeja ja esittää sanallisia kommentteja havaituista välineiden puutteista. Testeissä ei siten ollut mahdollista arvioida todellisen tilanteen kaikkien yksityiskohtien eikä työn keston vaikutusta.

18 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 16/22 Välineiden soveltuvuuden arviointia tehtiin simuloiden sekä itse myyntitapahtumaa että liikkumista ja toimimista muuten junassa. Testausohjelmassa oli alkuun enemmän testattavia vaihtoehtoja, mutta käytännön syistä siitä karsittiin epätodennäköiset vaihtoehdot pois. Loppuvaiheessa testiin liitettiin eri syöttötapojen tarkkuutta ja nopeutta mittaavat testit, kun ohjelmiston demoversioon laadittiin tämä testitoiminto. Viimeisessä vaiheessa käytetty testiohjelma on liitteenä 3 ja tiedonkeruulomake liitteenä 4. Kuvassa 19 on toimisto-oloissa demonstroitu simuloitua myyntitapahtumaa. Kuva 19. Laitteen käyttötilanteen simulointia, demonstraatio toimisto-oloissa. Myyntilaitteen kannattelutavan toimivuuden arviointi ikkunapenkillä istuvan asiakkaan rahastamistilanteessa. Testien toteutus ei ollut systemaattista - esimerkiksi kaikki koehenkilöt eivät testanneet kaikkia vaihtoehtoja siksi, että eivät pitäneet niitä itselleen soveltuvina. Näin ollen vastauksista puuttuu selviä huonoksi arviointeja. Myös monet vastaajat ovat ilmaisseet selvästi olevansa jonkun vaihtoehdon vakiokäyttäjiä, ja siksi ovat tottumattomia muihin ratkaisuihin. Yleinen havainto on että kaikilla viime vaiheessa testatuilla ja tässä raportissa kuvatuilla ratkaisuvaihtoehdoilla on kannattajia ja siten ilmeisesti myös tulevia käyttäjiä. Testaajat eivät olleet edustavasti valikoituja, joten määrällisiä tulkintoja eri vaihtoehtojen suosimisesta ei voi tehdä. Testeissä käytetty arviointimenetelmä Testaajat arvioivat kannatinlaitevaihtoehtojen käytettävyyttä erilaisissa simuloiduissa myyntitilanteissa. Testihenkilö merkitsi arvionsa kulloisestakin tarkastellusta tilanteesta kynällä tietojen keruulomakkeelle ns. VAS-janalle. Tämän 10 cm pitkän janan vasen pääty esittää huonointa vastausvaihtoehtoa, esim.. Oikea pääty on esittää vastaavasti parasta mahdollista vaihtoehtoa, esim.. Tuloksista Tärkeimmät havainnot on esitetty alla olevissa kuvaajissa ja taulukoissa 1, 2 ja 3. Kuvaajissa pylväät esittävät arviointikohteen vastausten keskiarvoa. Keskiarvo ei kuitenkaan kuvaa hyvin tuloksia, sillä sama vaihtoehto saattoi saada sekä n että n arvion. Tyypillisesti myös henkilö, joka oli arvioinut jonkun vaihtoehdon ksi arvioi jonkun toisen ksi. Vastausten laajaa jakaumaa on havainnollistettu esittämällä kuvaajissa lisäksi jokainen yksittäinen arvio omana tietonaan.

19 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 17/22 Vastausten keskiarvojen ja hajontakuvioiden lisäksi kannatinlaitteiden ja eri syöttötapojen paremmuutta on arvioitu kaikkia kolmea laitetta testanneiden henkilöiden VAS-janoja vertailemalla. Kultakin testaajalta on eri testaustilanteista valittu kannattelulaite, jota hän VAS-janojen perusteella on pitänyt parhaimpana (suurin VAS-janan arvo). Käytettävissä oli tietoja 17 eri testauslomakkeesta. Useasta lomakkeesta puuttui yhden tai useamman kohteen arviointi, jolloin kaikkiaan 12 henkilöä oli testannut kaikki kolme vaihtoehtoa. Kannattelulaitteiden arviointi Kannattelulaitteiden kokonaisarvio Kysyttäessä kokonaisarviota myyntilaitteesta, 12 henkilöstä 6 piti parhaana vaihtoehtona vyökiinnitystä, 3 hihnakiinnitystä rinnan yli ja 3 hihnaa liukuvalla kiinnityksellä (Taulukko 1). Keskiarvojen perusteella katsoen hihna rinnan yli ja vyölenkki -kiinnitykset arvioitiin yhtä hyviksi (Kuva 20). Kannattelulaitteiden paremmuusarvio eri työtilanteissa Vastausten keskiarvojen perusteella myyntilaitteen esille ottaminen ja lipun tulostaminen oli helpointa hihna rinnan yli ja vyölenkki -kiinnityksillä (Kuvat 20 ja 21). Rahastus oli keskiarvoista arvioiden helpointa vyölenkki -kiinnityksellä. E-lipun tarkistaminen onnistui parhaiten liukukiinnityksellä. VAS-janoista arvioiden vyölenkkiä pidettiin parhaimpana kannattelulaitteena sekä myyntilaitteen esille ottamisessa että rahastamisessa (Taulukko 1). Lipun tulostamisessa hihna rinnan yli ja vyölenkki -kiinnityksiä pidettiin lähes yhtä hyvinä. Liukukiinnityksen katsoi 7 testaajaa soveliaimmaksi e-lipun tarkistukseen. Taulukko 1. Kannattelulaitteiden paremmuus. Taulukossa koehenkilöiden lukumäärät, jotka antoivat suurimman VAS-janan arvon kullekin kannattelulaitteelle tehtävittäin. Esimerkiksi myyntilaitteen esille ottamisessa arvioijista 8 piti vyölenkkikiinnitystä parhaimpana vaihtoehtoja. Hihna rinnan Hihna rinnan yli yli, liukuva kiinnitys Vyölenkki Kokonaisarvio Myyntilaitteen esille ottaminen e-lipun tarkistaminen Arvioita yhteensä Tulostaminen Rahastus

20 TTL - junamyyntilaitteen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen 18/22 10 Kokonaisarvio Myyntilaitteen esille ottaminen Hihna rinnan yli (n=15) Hihna rinnan yli, liukuva kiinnitys (n=13) Vyölenkki (n=16) Kuva 20. Kokonaisarvio kannattelulaitteista ja arvio myyntilaitteen esille ottamisesta myyntitilanteessa eri kannattelulaitteilla. (Kuvassa keskiarvot ja yksittäiset vastaukset) 10 e-lippu Tulostaminen Rahastus Hihna rinnan yli, normaali kiinnitys (n=15) Hihna rinnan yli, liukuva kiinnitys (n=13) Vyölenkki (n=16) Kuva 21. Kannattelutapojen arviointi erilaisissa myyntitilanteissa. Tiedonsyöttötapojen arviointi Tiedonsyöttötapoja arvioitiin sekä kannattelulaitteiden testauksen yhteydessä että erikseen tehdyillä tiedonsyöttötesteillä. Edellisissä oli pääpaino selvittää eri kannattelulaitteen soveliaisuus kyseiseen syöttötapaan, ja jälkimmäisissä verrattiin lähemmin eri syöttötapoja keskenään. Siksi jälkimmäisissä testeissä koehenkilö kannatteli myyntilaitetta vapaasti käsissään ilman kannattelulaitteita. Tarkastelussa oli mukana sormella, peukaloilla ja tikulla tiedon syöttäminen. Testiohjelmassa ja testilomakkeessa (liitteet 3 ja 4) on erikseen tehtyjen tiedonsyöttötestien osio viimeistä edellisenä kohtana. Erillisessä tiedonsyöttötestissä arvioitiin syötön helppouden lisäksi syöttötavan vaikutusta myyntilaitteen käsin kannattelun helppouteen ja mitattiin myös syötön nopeutta ja syöttövirheiden määrää. Erillisissä tiedosyöttötesteissä oli mukana myös vaakasuuntaisen

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille SISÄLTÖ LUKIJALLE 4 TEHOKAS TAUKO 5 Milloin taukoliikuntaa? 6 Virkistävä tauko 6 Rentouttava tauko 8 LUKIJALLE Lyhyt taukoliikuntahetki työn

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

DNF. Liuku. DNF on lajina erityisen herkkä sille että painotus ja liukuasento ovat kunnossa. Painotuksessa yleisimmät ongelmat liittyvät jalkoihin.

DNF. Liuku. DNF on lajina erityisen herkkä sille että painotus ja liukuasento ovat kunnossa. Painotuksessa yleisimmät ongelmat liittyvät jalkoihin. DNF Dynamic No Fins eli vapaasukellus ilman räpylöitä on yleensä kaikista vaikein laji aloittelijoille. Käsi ja jalkapotkun tekniikka vaatii hyvää koordinaatiota ja liikkuvuutta ja lajissa korostuu myös

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

SOTILASPENKKIPUNNERRUS

SOTILASPENKKIPUNNERRUS 1(5) SOTILASPENKKIPUNNERRUS 1 YLEISTÄ Kilpailu on penkkipunnerruskilpailu, jossa nostetaan yhdellä nostokerralla kilpailijan painoon suhteutettuna mahdollisimman suuri toistomäärä. Kilpailussa käytetään

Lisätiedot

Liikehallintakykytestaus

Liikehallintakykytestaus Liikehallintakykytestaus ketteryys, tasapaino ja liikkuvuus Marjo Rinne TtT, tutkija, ft Liikehallintakyky Liikkeen hallintaan vaikuttavia tekijöitä osa selittyy perintötekijöillä, mutta harjoittelulla

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 10.6.2011 Virpi Fagerström. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 10.6.2011 Virpi Fagerström. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Vertailututkimus Potilassiirto- ja kuljetuspaarien vaikutus ensihoitajien työergonomiaan Virpi Fagerström, tutkija, TtM, työfysioterapeutti Risto Toivonen, tutkimusinsinööri, DI Esityksen

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE Vauvan motorista kehittymistä voidaan edistää kiinnittämällä huomio lapsen asentoon sekä monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla Kriittisen värähtelyn menetelmä Tehtiin kuvan 1 mukainen tasavirtamoottorin piiri PID-säätimellä. Virittämistä varten PID-säätimen ja asetettiin

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Labyrintti. Pelihahmon toiminta. Piirrä pelihahmo (älä piirrä esim. sivusta, ettei hahmon tarvitse

Labyrintti. Pelihahmon toiminta. Piirrä pelihahmo (älä piirrä esim. sivusta, ettei hahmon tarvitse Labyrintti 1 Kerää aarteita labyrintista samalla kuin siellä liikkuu haamu. Seiniksi käyvät mm. vaaralliset laserit ja lava, mutta pienellä lisävaivalla niistä voi tehdä myös kiinteät ja vaarattomat Mallipeli

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

my baby carrier KÄYTTÖOHJEET SUOMENKIELISET HUOMIO! SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN! > VAROITUKSET!

my baby carrier KÄYTTÖOHJEET SUOMENKIELISET HUOMIO! SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN! > VAROITUKSET! my baby carrier SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET integroitu pääntuki HUOMIO! SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN! integroitu selkäpaneelin pidennysosa... > VAROITUKSET! VAROITUS: Sinun ja lapsesi

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Labquality Days -kongressi 7.2.2014 Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Nina Nevala, LitT vanhempi tutkija, Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Ergonomiaratkaisujen tavoitteena työn

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01 Idesco EPC Ajoneuvontunnistus C00442F 1.01 Sisältö Yleistä tunnisteiden ja lukijan toiminnasta 3 Lukijan ja tunnisteiden antennien säteilykuviot 4 Idesco EPC-lukijan asennus 5 Erikoistuulilasit 8 Ajoneuvojen

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Takin mitat Kaulanympärys

Takin mitat Kaulanympärys Takin mitat Kaulanympärys Mittaa kaulanympärys aataminomenan alapuolelta. Ota mitta niin, että mittaajalla on sormi mittanauhan alla. Hartialeveys Mittaa hartialeveys hartioiden uloimmista kohdista. Voit

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET 25.2.2015 1 AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET MITAT ON OTETTAVA KAIKKIEN NIIDEN ALUSASUJEN PÄÄLTÄ, JOITA AMPUJA PITÄÄ AMPUESSAAN TAKIN JA HOUSUN ALLA. OY TEEMA LINE LTD OY TEEMA LINE LTD. AA 3.9.2012

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS KOULUTUSKORTTI

VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS KOULUTUSKORTTI VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS VARTIJA JA JÄRJESTYKSENVALVOJA KOULUTUKSEN AIHE: Teleskooppipatukka KOULUTUKSEN TAVOITE: Kouluttaja- ja käyttäjäkoulutus Harjoituksen avaaminen Vastuukouluttajan ja muiden kouluttajien

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport 1 / 16 8.10.2009 19:41 Taso 3: Liikkeet pienvälineillä Taso 3: Liikkeet pienvälineillä 3. taso sisältää kehonhallinta harjoitteita erilaisia pienvälineitä hyödyntäen. Mukana harjoitteissa käytetään mm.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

13h 29min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaaaikaan.

13h 29min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaaaikaan. ENERGIAINDEKSI 22.08.2014 lotta laturi 13h 29min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaaaikaan. Stressitaso

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Kädet seppeleellä. TEKSTI janne kontala kuva lina jelanski PIIRROKSET emmi valve. viisitoista

Kädet seppeleellä. TEKSTI janne kontala kuva lina jelanski PIIRROKSET emmi valve. viisitoista neljätoista Tutustuin malasanaan 25 vuotta sitten aasialaisessa suurkaupungissa. siellä ihmisillä oli tapana kyykkiä jalkakäytävällä aina kun liikennevalot näyttivät punaista. Myöhemmin sain selville,

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Hyvän kipsin ominaisuudet Ei aiheuta ylimääräistä kipua. Tukee vammautunutta raajaa hyvin. Sallii kipsin ulkopuolelle jäävien nivelten liikuttamisen.

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen Juha Oksa, Sanna Peura, Tero Mäkinen, Harri Lindholm,

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Hoitajien työn fyysisen kuormittavuuden kokemus, liukulakanoiden käytettävyys ja potilaiden kuntoutuminen Jan Lund Heidi Pelttari Anu Yli-Kauppila Opinnäytetyö Turun

Lisätiedot