Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real- Time PCR Instrument. Sijoituspaikan valmisteluopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real- Time PCR Instrument. Sijoituspaikan valmisteluopas"

Transkriptio

1 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real- Time PCR Instrument Sijoituspaikan valmisteluopas

2 The Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument is to be used only by technologists trained in laboratory techniques, procedures, and the use of the instrument. Asiakas vastaa määrityssarjojen validoinnista ja niiden lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisesta, jotka liittyvät laitteella tehtäviin toimenpiteisiin ja laitteen käyttötarkoituksiin. Information in this document is subject to change without notice. APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF, WHETHER OR NOT FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT APPLIED BIOSYSTEMS IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TRADEMARKS The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners Life Technologies Corporation. All rights reserved. Part Number Rev. A 04/2010

3 Sisältö Johdanto Tietoa tästä asiakirjasta Tämän oppaan tarkoitus Kohderyhmä Tekstissä käytetyt merkintätavat Käyttäjän huomion herättämiseen käytetyt sanat Tässä asiakirjassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkintätavat Varoitussanat Määritelmät Esimerkkejä Tukipalvelut Käyttötarkoitus Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä Valmistajan tiedot Ohjeita lisätietojen hankkimiseen Liittyvä dokumentaatio Lähetä meille kommenttisi Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä laitteesta Yleistä asennuksesta Sijoituspaikan valmisteluaikataulu Asennuspaikan valmisteluprosessi Henkilöstön valitseminen Laboratorion turvallisuusasioista vastaava henkilö Tehtävät ja henkilöstö Sijoituspaikan valitseminen Tilaa koskevat vaatimukset Järjestelmän osat Asennusvaatimukset Pohjapiirustusta koskevat vaatimukset Mitat ja painot Vaadittavat vapaat tilat Ympäristövaatimukset Korkeus merenpinnasta Lämpötilaa ja kosteutta koskevat vaatimukset Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 3

4 Sisältö Saastuminen Säilytyksen ja kuljetuksen aikaiset ympäristöolosuhteet Laitteen kuuman ilman poisto Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Nesteiden kerääminen Sähkövaatimukset Järjestelmän sähkövaatimukset Sähköiset suojalaitteet Tietokonevaatimukset Virustorjuntaohjelmistoa koskevat vaatimukset Verkkovaatimukset Turvallisuus ja materiaalit Turvallisuuskäytännöt Vaadittavat turvavälineet Asennukseen tarvittavat materiaalit Rutiinikäytössä tarvittavat materiaalit Järjestelmän vastaanottaminen ja tarkastaminen Toimituksen sisältö Lähetyslista Kuljetuslaatikoiden tarkistaminen vaurioiden varalta Asennussarjan purkaminen ja varastointi Kuljetuslaatikoiden tarkistaminen vaurioiden varalta Laatikkoon pakatun laitteen siirtäminen laboratorioon Siirtoaikataulu Asennuksen aikana Käyttäjäkoulutus Luku 2 Tarkistuslistat Yleistä Henkilöstöä koskeva tarkistuslista Tilaa ja pohjapiirustusta koskeva tarkistuslista Ympäristöä koskeva tarkistuslista Sähköä koskeva tarkistuslista Tietokonetta koskeva tarkistuslista Turvallisuutta koskeva tarkistuslista Materiaaleja koskeva tarkistuslista Järjestelmän vastaanottamista ja tarkastamista koskeva tarkistuslista Laatikkoon pakatun laitteen siirtämistä koskeva tarkistuslista Liite A Turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tiedot Laitteissa käytetyt symbolit Laitteissa käytetyt sähkösymbolit Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

5 Sisältö Vaatimusten mukaiset symbolit IVD-laitteelle Turvallisuussymbolit Laitteissa käytetyt ympäristösymbolit Turvallisuussymbolien sijainti Laitteen yleinen turvallisuus Laitteen siirtäminen ja nostaminen Itsenäisten tietokoneiden ja näyttöjen siirtäminen ja nostaminen Laitteen käyttö Laitteen puhdistus ja dekontaminointi Kemikaaliturvallisuus Kemiallisen vaaran varoitus Tietoa käyttöturvallisuustiedotteista Käyttöturvallisuustiedotteen hankkiminen Kemikaaliturvallisuuden ohjeet Kemikaalijätteen turvallisuus Kemikaalijätteen vaara Kemikaalijätteen turvallisuusohjeet Jätteiden hävittäminen Sähköturvallisuus Virta Ylijänniteluokka Sulakkeet Viivakoodinlukijan laserturvallisuus Fyysisiin vaaroihin liittyvä turvallisuus Ultraviolettivalo Liikkuvat osat Biologisiin vaaroihin liittyvä turvallisuus Yleinen biologinen vaara Työaseman turvallisuus Turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat standardit Euroopan turvallisuusstandardit ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit Hakemisto Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 5

6 Sisältö 6 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

7 Johdanto Tietoa tästä asiakirjasta Tämän oppaan tarkoitus Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen sijoituspaikan valmisteluoppaassa on tiedot, joita tarvitset sijoituspaikan täydelliseen valmisteluun laitteen saapumista ja asennusta varten. Huolellisella valmistelulla varmistetaan sujuva asennus sekä laitteen oikea ja turvallinen käyttö. Kohderyhmä Tämä opas on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen asennuspaikan valmisteluun liittyvien tehtävien aikataulutuksesta, hallinnasta ja suorittamisesta. Tekstissä käytetyt merkintätavat Tässä oppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja: Lihavoitu teksti viittaa käyttäjän toimintaan. Esimerkki: Kirjoita 0 ja paina sitten Enter lopuissa kentissä. Kursivoitu teksti viittaa uusiin tai tärkeisiin sanoihin. Sitä käytetään myös painotukseen. Esimerkki: Valmistele aina ennen analysointia uusi matriisi. Oikealle osoittavalla nuolella ( ) erotetaan pudotusvalikon tai pikavalikon peräkkäiset komennot. Esimerkki: Valitse File Open Spot Set. Napsauta hiiren oikealla painikkeella näytteen riviä ja valitse sitten View Filter View All Runs. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 7

8 Johdanto Tässä asiakirjassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkintätavat Käyttäjän huomion herättämiseen käytetyt sanat Applied Biosystems -käyttäjädokumentaatiossa käytetään kahta käyttäjän huomion herättämiseen käytettävää sanaa. Kumpikin sana viittaa tiettyyn ohjeen noudattamisen tasoon tai toimenpiteeseen alla kuvatun mukaisesti: Huomautus: Antaa tietoa, joka voi olla kiinnostavaa tai hyödyllistä mutta ei kuitenkaan ratkaisevaa tuotteen käytön kannalta. TÄRKEÄÄ! Antaa tietoa, joka on välttämätöntä laitteen asianmukaisen toiminnan, oikean kemikaalisarjan käytön tai kemikaalin turvallisen käytön kannalta. Seuraavassa annetaan esimerkit käyttäjän huomion herättämiseen käytetyistä sanoista: Huomautus: Jos haluat lisädokumentaatiota, katso kohta Tukipalvelut sivu 9. TÄRKEÄÄ! Tarvitset kelvollisen käyttäjätunnuksen ja salasanan todentaaksesi työasemasi yhteyden tietokantaan. Tässä asiakirjassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkintätavat Varoitussanat Applied Biosystems -käyttäjädokumentaatiossa käytetään neljää varoitussanaa asiakirjan niissä kohdissa, joissa on huomioitava asiaan liittyvät vaarat. Kukin varoitussana TÄRKEÄÄ, HUOMIO, VAROITUS, VAARA tarkoittaa tiettyä ohjeiden noudattamisen tai toiminnan tasoa seuraavassa määritellyn mukaisesti. Määritelmät TÄRKEÄÄ! Viittaa tietoihin, jotka ovat välttämättömiä laitteen asianmukaisen käytön, oikean kemikaalisarjan käytön tai kemikaalin turvallisen käytön kannalta. HUOMIO! Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, josta voi olla seurauksena vähäinen tai kohtalainen vamma, jos tilannetta ei voida välttää. Sanan avulla voidaan myös varoittaa käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. VAROITUS! Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, josta voi olla seurauksena vähäinen tai kohtalainen vamma, jos tilannetta ei voida välttää. Sanan avulla voidaan myös varoittaa käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. VAARA! Viittaa uhkaavaan vaaratilanteeseen, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei voida välttää. Tätä varoitussanaa käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa. 8 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

9 Johdanto Tukipalvelut TÄRKEÄÄ-sanoja lukuun ottamatta varoitussanat esiintyvät Applied Biosystems -asiakirjassa avoimen kolmion kanssa, jossa on vaaran symboli. Nämä vaaran symbolit ovat samanlaiset kuin ne vaaran symbolit, jotka on kiinnitetty Applied Biosystems -laitteisiin (ks. Turvallisuussymbolit sivu 40). Esimerkkejä Varoitussanojen käyttö käy ilmi seuraavista esimerkeistä: TÄRKEÄÄ! Sinun on luotava erillinen näytteen syötetaulukko kullekin 384-kuoppalevylle. HUOMIO! Älä asenna tietokoneelle muita lisäohjelmia kuin virustorjuntaohjelmisto. Muutokset konfiguroituun ohjelmistoon voivat mitätöidä laitteen takuun ja estää järjestelmän toiminnan. VAROITUS! Fyysisen vamman vaara. Laitteen käyttäminen muulla kuin Applied Biosystemsin määrittämällä tavalla voi johtaa henkilövahinkoon tai laitteen vaurioitumiseen. VAARA! SÄHKÖVAARA. Jos laitetta ei maadoiteta asianmukaisesti, seurauksena voi olla sähköisku. Maadoita laite annettujen ohjeiden mukaisesti. Tukipalvelut Kaikkien maiden uusimmat palvelut ja tukitiedot ovat osoitteessa Support-välilehdellä. Support-sivulla voit käydä läpi usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQs) lähettää kysymyksen suoraan tekniseen tukeen tilata Applied Biosystems -käyttäjädokumentteja, analyysitodistuksia ja muita liittyviä asiakirjoja tilata kaikkien Applied Biosystemsin tai Ambionin toimittamien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita (saatavana maksutta vuorokauden ympäri) ladata PDF-asiakirjoja saada tietoa asiakaskoulutuksesta ladata ohjelmistopäivityksiä ja korjauksia Lisäksi Support-sivulla on maailmanlaajuiset puhelin- ja faksinumerot, joiden avulla voi ottaa yhteyttä Applied Biosystems -yhtiön tekniseen tukeen ja myyntikonttoreihin. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 9

10 Johdanto Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument on tarkoitettu koulutettujen käyttäjien suorittamaan ihmisen DNA:n ja RNA:n analyysiin, jolla pyritään tunnistamaan sairauksia tai sairastumisalttiutta aiheuttavia geneettisiä muutoksia. Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä Yhteystiedot Euroopan lainsäädännöllisiin ohjeisiin liittyviä kysymyksiä varten: John Marr Senior Manager, European Regulatory Affairs Invitrogen Ltd. 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley Iso-Britannia PA4 9RF Valmistajan tiedot Applied Biosystems B. V. Block 33, Marsiling Industrial Estate Road 3 #05-03 Singapore Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

11 Johdanto Ohjeita lisätietojen hankkimiseen Ohjeita lisätietojen hankkimiseen Liittyvä dokumentaatio Toimitukseen kuuluvat seuraavat liittyvät asiakirjat: Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen käyttöopas Käyttöoppaassa on näytteen valmistelun ja analysoinnin vaiheittaiset ohjeet. Sen tarkoituksena on opettaa käyttäjää laitteen käytössä. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen pikaohje Pikaohjeessa on kaavio näytteiden ja laitteen ajon suorittamisesta, taulukko kunnossapitotehtävistä sekä tiedonkeruuohjelmiston käyttöohje. Käyttöoppaan ja pikaohjeen PDF (Portable Document Format) -versiot ovat saatavilla myös ohjelmisto-cd-levyllä. Huomautus: Voit käyttää käyttäjädokumentaation katseluun Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa, joka on saatavana osoitteesta Huomautus: Jos haluat lisädokumentaatiota, katso kohta Tukipalvelut sivu 9. Lähetä meille kommenttisi Applied Biosystems ottaa mielellään vastaan asiakkaiden kommentteja ja ehdotuksia parantaakseen käyttäjädokumentaatiotaan. Voit lähettää kommenttisi sähköpostitse osoitteeseen: TÄRKEÄÄ! Edellä mainittu sähköpostiosoite on tarkoitettu ainoastaan dokumentaatioon liittyvien kommenttien ja ehdotusten lähettämiseen. Jos haluat tilata asiakirjoja, ladata PDF-tiedostoja tai pyytää apua tekniseen kysymykseen, mene osoitteeseen ja napsauta Support-kohdan linkkiä. (Ks. Tukipalvelut.) Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 11

12 Johdanto Ohjeita lisätietojen hankkimiseen 12 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

13 LUKU 1 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä laitteesta Yleistä asennuksesta Henkilöstön valitseminen Sijoituspaikan valitseminen Tilaa koskevat vaatimukset Ympäristövaatimukset Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Sähkövaatimukset Tietokonevaatimukset Turvallisuus ja materiaalit Rutiinikäytössä tarvittavat materiaalit Järjestelmän vastaanottaminen ja tarkastaminen Laatikkoon pakatun laitteen siirtäminen laboratorioon Asennuksen aikana Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 13

14 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä laitteesta Yleistä laitteesta Laite käyttää fluoresenssiin perustuvan polymeraasiketjureaktion (PCR) reagensseja ja tuottaa niiden avulla seuraavat: Kohdenukleiinihapposekvenssien (kohteiden) kvantitatiivinen detektio reaaliaikaisen analyysin avulla. Kohteiden kvalitatiivinen detektio PCR:n jälkeisen (päätepiste) analyysin avulla. PCR-tuotteen kvalitatiivinen analyysi (saadaan sulamiskäyräanalyysin avulla, joka esiintyy PCR:n jälkeen). Laitetta saavat käyttää ainoastaan teknikot, joilla on laboratoriotekniikoita ja - menettelyjä sekä laitteen käyttöä koskeva koulutus. Asiakas vastaa määrityssarjojen validoinnista ja niiden lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisesta, jotka liittyvät laitteella tehtäviin toimenpiteisiin ja laitteen käyttötarkoituksiin. Yleistä asennuksesta Valmistele sijoituspaikka asennusta varten tämän luvun ohjeiden mukaisesti, ennen kuin Applied Biosystems -huoltoedustaja saapuu asentamaan laitteen ja siihen liittyvät laitteet. Tarkistuslistat ovat kohdassa Tarkistuslistat sivulla 31. TÄRKEÄÄ! Jos sijoituspaikan valmistelutehtäviä ei ole suoritettu kokonaisuudessaan, kun Applied Biosystems -huoltoedustaja saapuu, sovittu asennus voidaan joutua lykkäämään. Sijoituspaikan valmisteluaikataulu Jotta asennus voidaan tehdä mahdollisimman pian toimituksen saapumisen jälkeen: 1. Suorita tässä luvussa esitetyt sijoituspaikan valmistelutehtävät. 2. Täytä tehtäviä vastaavat tarkistuslistat. Katso Tarkistuslistat sivulla Sovi asennuksen aikataulu ennen toimituksen saapumista. 4. Tarkista puhelimitse yhteyttä ottavan Applied Biosystems -huoltoedustajan kanssa, että: Kaikki tarkistuslistat on täytetty. Ostotilaus on valmis. Olet huomioinut asennuspaikan valmistelussa kaikki osat ja vaihtoehdot. 14 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

15 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä asennuksesta 1 Asennuspaikan valmisteluprosessi Yhteenveto asennuspaikan valmisteluun liittyvistä tehtävistä ja ehdotus tehtävien suorittamisjärjestyksestä on alla olevassa kuvassa Kuva 1, Sijoituspaikan valmistelutehtävät ja ehdotus niiden järjestykseksi. Järjestys voi vaihdella, mutta seuraavat pätevät aina: Tutustu ensin tähän oppaaseen. Pura ja varastoi asennussarja heti, kun se on toimitettu. Kuva 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät ja ehdotus niiden järjestykseksi Tutustu tähän oppaaseen Varusta sijoituspaikka Valitse henkilöstö Ota järjestelmä vastaan ja tarkasta se Valitse asennuspaikka Noudata tilaa, oheislaitteita, tietokonetta ja ympäristöä koskevia vaatimuksia Pura ja varastoi asennussarja Siirrä järjestelmä asennuspaikkaan Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 15

16 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Henkilöstön valitseminen Henkilöstön valitseminen Laboratorion turvallisuusasioista vastaava henkilö Applied Biosystems edellyttää, että laboratorion edustaja on saatavilla ja Applied Biosystems -huoltoedustajan käytettävissä koko sen ajan, kun huoltoedustaja on tiloissanne. Laboratorion turvallisuusasioista vastaavan henkilön on tunnettava laboratorion turvallisuuskäytännöt ja tiedettävä kaikkien turvalaitteiden sijainti. Tehtävät ja henkilöstö Taulukossa Taulukko 1, Ehdotus henkilöstön tehtävistä, on yhteenveto erityisistä sijoituspaikan valmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä ehdotus tehtävät suorittavasta henkilöstöstä. Käytä taulukkoa apuna sijoituspaikan valmisteluprosessin hallinnassa ja aikataulujen laatimisessa. Taulukko 1 Ehdotus henkilöstön tehtävistä Henkilöstö Sijoituspaikan valmistelu-/ asennuskoordinaattori Laboratorion turvallisuusasioista vastaava henkilö Laboratoriohenkilöstö/pääkäyttäjät Tiloista vastaava henkilöstö / pääkäyttäjät Tehtävät Tilaa tarvittavat materiaalit. Valitsee sijoituspaikan. Käy läpi tarkistuslistat asiaankuuluvan henkilöstön kanssa ja varmistaa sen jälkeen Applied Biosystems -huoltoedustajan kanssa, että sijoituspaikka on valmisteltu asianmukaisesti. Laatii asennusaikataulun ja ilmoittaa henkilöstölle asennuspäivämäärän. Varmistaa, ettei sijoituspaikassa ole tarpeetonta materiaalia asennuspäivänä. On huoltoedustajan käytettävissä koko asennuksen ajan. Varmistaa, että vaadittuja turvallisuuskäytäntöjä noudatetaan ja että vaaditut turvalaitteet ovat käytettävissä. On apuna purkamisessa ja asennuksessa. Varmistaa, että kaikki asiakkaan hankkimat asennusmateriaalit ovat asennuspaikassa. Pääkäyttäjät (vastaavat muiden käyttäjien kouluttamisesta) ovat paikalla asennuksen aikana, jotta heitä voidaan kouluttaa laitteen käytössä. Varmistaa, että seuraaviin liittyviä vaatimuksia noudatetaan: Tila asennuspaikassa Rakennuksen vapaat tilat Lämpötila ja kosteus Jätteenkeruu Sähkönsyöttö Tietokone Turvallisuus ja asennusmateriaalit Käytettävissä on ainakin kaksi henkilöä, jotka auttavat Applied Biosystems -huoltoedustajaa järjestelmän siirtämisessä ja sijoittamisessa. 16 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

17 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Henkilöstön valitseminen 1 Henkilöstö Verkko- tai tietotekniikka-asiantuntija (jos järjestelmä on määrä kytkeä verkkoon) Tehtävät Varmistaa, että yksi toimiva ja testattu LAN (local area network) -yhteys on käytettävissä ennen sovittua asennuspäivää. Varmistaa, että verkkolaitteisto on yhteensopiva RJ45-tyypin liittimen kanssa. On käytettävissä asennuksen aikana ja yhdistää järjestelmän verkkoon. HUOMIO! Älä yritä yhdistää järjestelmän osia verkkoon ennen Applied Biosystems -huoltoedustajan saapumista. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 17

18 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Sijoituspaikan valitseminen Sijoituspaikan valitseminen Katso sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset seuraavista kohdista laitteen asennuspaikkaa valittaessa: Tilaa koskevat vaatimukset sivulla 19 Ympäristövaatimukset sivulla 21 Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset sivulla 22 Sähkövaatimukset sivulla 22 Tietokonevaatimukset sivulla 24 Turvallisuus ja materiaalit sivulla 25 TÄRKEÄÄ! Sijoituspaikan turvatasoluokituksena ei voi olla bioturvallisuustaso 3 (BSL-3) eikä bioturvallisuustaso 4 (BSL-4). Applied Biosystems ei asenna, huolla eikä korjaa Applied Biosystems -laitteita alueilla, joiden turvatasoluokitus on BSL-3 tai BSL Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

19 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Tilaa koskevat vaatimukset 1 Tilaa koskevat vaatimukset Järjestelmän osat Kuvassa Kuva 2 esitettyyn toimitukseen sisältyvät: Laite Dell -tietokone, näppäimistö ja hiiri Litteä Dell -näyttö Asennusvaatimukset Tyypillinen asennus on esitetty kuvassa Kuva 2. Katso lisätietoja tilavaatimuksista kohdasta Vaadittavat vapaat tilat sivulla 20. Kuva 2 Asennusvaatimukset (ei oikeassa mittakaavassa) 15,24 cm (6") 78,8 cm (31") 162,56 cm (64") 15,24 cm (6") Pohjapiirustusta koskevat vaatimukset Tarkista seuraavat asennuspaikkaan liittyvät seikat: Lähellä ei ole tärinää aiheuttavia laitteita, kuten sentrifugia, pumppua tai kompressoria. Liiallinen tärinä heikentää laitteen suorituskykyä. Lähellä ei ole sähköisiä häiriöitä aiheuttavia laitteita, kuten jäähdytyslaitetta. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 19

20 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Tilaa koskevat vaatimukset Tietokone voidaan asentaa enintään 2 metrin (6 jalan) etäisyydelle laitteesta. Näyttö, näppäimistö ja varusteet voidaan sijoittaa käytön aikana ergonomisesti oikein. Asennuspaikkana on vankka ja tasainen pinta. Laitteen ja robotin on oltava vaakasuorassa, jotta ne toimivat oikein. Mitat ja painot Alla olevassa taulukossa esitetään laitteen ja siihen liittyvien laitteiden mitat ja painot. Varmista, että asennuspaikka (lattiatila ja/tai pöytätila) on riittävän suuri ja kestää järjestelmän painon. Taulukko 2 Laitteen ja siihen liittyvien laitteiden mitat ja painot Osa Leveys Syvyys Korkeus Paino Laite 53,3 cm (21,0") 63,5 cm (25,0") 64,5 cm (25,4") 60,7 kg (134 paunaa) Tietokone (pöytätietokone) Tietokone (kannettava) (lisävaruste) 18,7 cm (7,36") 44,5 cm (17,52") 41 cm (16,1") 10,9 kg (24 paunaa) 31,5 cm (12,4") 25,7 cm (10,1") 28,7 cm (11,3") 2,27 kg (5 paunaa) Tietokoneen varusteet Näyttö 44,7 cm (17,5") 19,3 cm (7,6") 36,6 cm (14,4") 6,9 kg (15,2 paunaa) Näppäimistö 44,7 cm (17,5") 15,25 cm (6") 5 cm (2") 0,09 kg (0,2 paunaa) Vaadittavat vapaat tilat Laitteen asennus ja kunnossapito edellyttävät, että laitteen takaosaan pääsee käsiksi. Jos laitteen takaosa on seinää vasten, pöydälle on jätettävä riittävästi tilaa laitteen kääntämistä varten pääsyn varmistamiseksi. Vaadittavat vapaat tilat ovat Vapaa tila vähintään 15,2 cm (6 ") vapaata tilaa laitteen takana ilmanvaihtoa, huoltoa ja kaapeleiden kulkua varten. Vaaditun tilan kokonaisleveys laitetta ja pöytätietokonetta varten on 162,5 cm (64 ") ja kokonaissyvyys 81,3 cm (32 "). Vapaa tila pystysuunnassa pystysuunnassa vaadittava vapaa tila on 80 cm (31,4 ") laitteen korkeus mukaan lukien. 20 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

21 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Ympäristövaatimukset 1 Ympäristövaatimukset Korkeus merenpinnasta Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa ja enintään metrin (6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta. Lämpötilaa ja kosteutta koskevat vaatimukset Varmista, että asennuspaikassa on jatkuvasti seuraavat olosuhteet: Taulukko 3 Lämpötilaa ja kosteutta koskevat vaatimukset Olosuhde Sallittu alue Lämpötila Kosteus C (59 86 F) suhteellinen kosteus %, ei tiivistymistä Vältä järjestelmän sijoittamista lämmittimien tai jäähdytyskanavien läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon. Päivä- ja yölämpötilojen vaihtelu voi heikentää laitteen suorituskykyä. Saastuminen Laitteen saastumisaste on 2. Se voidaan asentaa ympäristöön, jossa on ainoastaan johtamattomia saastuttavia aineita, kuten pölyhiukkasia tai puulastuja. Tyypillisiä saastumisasteen 2 ympäristöjä ovat laboratoriot sekä kaupalliset ja myyntiympäristöt. Säilytyksen ja kuljetuksen aikaiset ympäristöolosuhteet Laitteen säilytyksessä ja kuljetuksessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia: Ympäristölämpötila C Suhteellinen kosteus % Laitteen kuuman ilman poisto Tarkista, että toinen seuraavista olosuhteista toteutuu: Tiloista vastaava henkilöstö on varmentanut, että huoneen normaali ilmanvaihtojärjestelmä pystyy pitämään huonelämpötilan ennallaan, jos laitteen suurin lämpöteho (2 731 Btu/h [800 W]) is syötetään suoraan huoneilmaan takapaneelissa olevasta kuuman ilman purkuportista. Käytettävissä on sopiva ilmanvaihtolaite, kuten vetokaappi tai poistokanava, joka johtaa kuuman poistoilman pois laitetilasta. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 21

22 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Nesteiden kerääminen Hävitä puskuriliuos- ja reagenssijäte sekä kaikki nestemäinen jäte vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Katso lisätietoja kohdasta Kemikaalijätteen turvallisuus sivulla 46. Sähkövaatimukset Järjestelmän sähkövaatimukset Laite hyväksyy käyttöjännitteen VAC, kun vaihtelu on +/- 10 % nimellisjännitteestä taajuudella 50/60 Hz. Tarkista, että virtalähde on järjestelmän sähkövaatimusten mukainen, ja suorita tarvittavat virtalähteen päivitykset tai muutokset, ennen kuin Applied Biosystems - huoltoedustaja saapuu asentamaan laitetta. HUOMIO! Älä pura pakkauksesta tai kytke pistorasiaan mitään osia, ennen kuin Applied Biosystems -huoltoedustaja on määrittänyt järjestelmän asetukset oikean käyttöjännitteen mukaisesti. Huomautus: Applied Biosystems suosittelee, että laitteen ja tietokoneen virtaliitäntä on virtapiirissä, jossa ei ole sähköisiä häiriöitä aiheuttavia laitteita tai laitteita, jotka voivat aiheuttaa virtapiikkejä, kuten jäähdytyslaitteita. Taulukossa Taulukko 4 esitetään laitteen ja siihen liittyvien laitteiden sähkötekniset tiedot. Kaikille mainituille tulojännitteille vaaditaan 15 A:n piiri. Taulukko 4 Sähkötekniset tiedot Laite Nimellisjännite (VAC) Nimellistaajuus (Hz) Nimellisvirta (A) Nimellisteho (VA) Laite /-10 % 50/60 12,5 950 Tietokone (pöytätietokone) Tietokone (kannettava) (lisävaruste) 2, ,6 90 Näyttö 1,5 65 Huomautus: Laite, näyttö, pöytätietokone ja kannettava tietokone määrittävät itse asetuksensa V:n tulojännitteille (50/60 Hz). 22 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Dell Optiplex 9010. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä. Tietoja vaaroista

Dell Optiplex 9010. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä. Tietoja vaaroista Dell Optiplex 9010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä Kuva 1.

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Dell OptiPlex 390/3010

Dell OptiPlex 390/3010 Dell OptiPlex 390/3010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Minitorni Näkymä

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Tietoja varoituksista. Dell Precision T5500/T5500n Asennus- ja ominaisuustiedot. Torni etu- ja takakuva

Tietoja varoituksista. Dell Precision T5500/T5500n Asennus- ja ominaisuustiedot. Torni etu- ja takakuva Tietoja varoituksista VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Precision T5500/T5500n Asennus- ja ominaisuustiedot

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/859094

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/859094 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteen ominaisuudet................................... 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P)

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Easy, Reliable & Secure Asennusopas Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Langattoman N150 Micro -USBsovittimen

Langattoman N150 Micro -USBsovittimen Langattoman N150 Micro -USBsovittimen WNA1000M asennusopas Tässä oppaassa esitellään pika-asennus NETGEAR Smart Wizard -toiminnolla sekä erillinen Windows-ohjaimen asennus. Huomautus: lisätietoja mukautetusta

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P)

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Asennusopas Merkkivalojen kuvaukset Valo Virran merkkivalo Toiminnan merkkivalo Ethernetmerkkivalo Kuvaus Palaa vihreänä. Virta on

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa.

PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa. Analysaattori ja FIA PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa. Testausmenetelmä Tutki pakkausseloste ja käyttöohje huolellisesti ennen pikaohjeiden käyttöä. Tämä ei ole täydellinen pakkausseloste.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1 Sisällysluettelo FI käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot