Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real- Time PCR Instrument. Sijoituspaikan valmisteluopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real- Time PCR Instrument. Sijoituspaikan valmisteluopas"

Transkriptio

1 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real- Time PCR Instrument Sijoituspaikan valmisteluopas

2 The Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument is to be used only by technologists trained in laboratory techniques, procedures, and the use of the instrument. Asiakas vastaa määrityssarjojen validoinnista ja niiden lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisesta, jotka liittyvät laitteella tehtäviin toimenpiteisiin ja laitteen käyttötarkoituksiin. Information in this document is subject to change without notice. APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF, WHETHER OR NOT FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT APPLIED BIOSYSTEMS IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TRADEMARKS The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners Life Technologies Corporation. All rights reserved. Part Number Rev. A 04/2010

3 Sisältö Johdanto Tietoa tästä asiakirjasta Tämän oppaan tarkoitus Kohderyhmä Tekstissä käytetyt merkintätavat Käyttäjän huomion herättämiseen käytetyt sanat Tässä asiakirjassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkintätavat Varoitussanat Määritelmät Esimerkkejä Tukipalvelut Käyttötarkoitus Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä Valmistajan tiedot Ohjeita lisätietojen hankkimiseen Liittyvä dokumentaatio Lähetä meille kommenttisi Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä laitteesta Yleistä asennuksesta Sijoituspaikan valmisteluaikataulu Asennuspaikan valmisteluprosessi Henkilöstön valitseminen Laboratorion turvallisuusasioista vastaava henkilö Tehtävät ja henkilöstö Sijoituspaikan valitseminen Tilaa koskevat vaatimukset Järjestelmän osat Asennusvaatimukset Pohjapiirustusta koskevat vaatimukset Mitat ja painot Vaadittavat vapaat tilat Ympäristövaatimukset Korkeus merenpinnasta Lämpötilaa ja kosteutta koskevat vaatimukset Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 3

4 Sisältö Saastuminen Säilytyksen ja kuljetuksen aikaiset ympäristöolosuhteet Laitteen kuuman ilman poisto Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Nesteiden kerääminen Sähkövaatimukset Järjestelmän sähkövaatimukset Sähköiset suojalaitteet Tietokonevaatimukset Virustorjuntaohjelmistoa koskevat vaatimukset Verkkovaatimukset Turvallisuus ja materiaalit Turvallisuuskäytännöt Vaadittavat turvavälineet Asennukseen tarvittavat materiaalit Rutiinikäytössä tarvittavat materiaalit Järjestelmän vastaanottaminen ja tarkastaminen Toimituksen sisältö Lähetyslista Kuljetuslaatikoiden tarkistaminen vaurioiden varalta Asennussarjan purkaminen ja varastointi Kuljetuslaatikoiden tarkistaminen vaurioiden varalta Laatikkoon pakatun laitteen siirtäminen laboratorioon Siirtoaikataulu Asennuksen aikana Käyttäjäkoulutus Luku 2 Tarkistuslistat Yleistä Henkilöstöä koskeva tarkistuslista Tilaa ja pohjapiirustusta koskeva tarkistuslista Ympäristöä koskeva tarkistuslista Sähköä koskeva tarkistuslista Tietokonetta koskeva tarkistuslista Turvallisuutta koskeva tarkistuslista Materiaaleja koskeva tarkistuslista Järjestelmän vastaanottamista ja tarkastamista koskeva tarkistuslista Laatikkoon pakatun laitteen siirtämistä koskeva tarkistuslista Liite A Turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tiedot Laitteissa käytetyt symbolit Laitteissa käytetyt sähkösymbolit Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

5 Sisältö Vaatimusten mukaiset symbolit IVD-laitteelle Turvallisuussymbolit Laitteissa käytetyt ympäristösymbolit Turvallisuussymbolien sijainti Laitteen yleinen turvallisuus Laitteen siirtäminen ja nostaminen Itsenäisten tietokoneiden ja näyttöjen siirtäminen ja nostaminen Laitteen käyttö Laitteen puhdistus ja dekontaminointi Kemikaaliturvallisuus Kemiallisen vaaran varoitus Tietoa käyttöturvallisuustiedotteista Käyttöturvallisuustiedotteen hankkiminen Kemikaaliturvallisuuden ohjeet Kemikaalijätteen turvallisuus Kemikaalijätteen vaara Kemikaalijätteen turvallisuusohjeet Jätteiden hävittäminen Sähköturvallisuus Virta Ylijänniteluokka Sulakkeet Viivakoodinlukijan laserturvallisuus Fyysisiin vaaroihin liittyvä turvallisuus Ultraviolettivalo Liikkuvat osat Biologisiin vaaroihin liittyvä turvallisuus Yleinen biologinen vaara Työaseman turvallisuus Turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat standardit Euroopan turvallisuusstandardit ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit Hakemisto Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 5

6 Sisältö 6 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

7 Johdanto Tietoa tästä asiakirjasta Tämän oppaan tarkoitus Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen sijoituspaikan valmisteluoppaassa on tiedot, joita tarvitset sijoituspaikan täydelliseen valmisteluun laitteen saapumista ja asennusta varten. Huolellisella valmistelulla varmistetaan sujuva asennus sekä laitteen oikea ja turvallinen käyttö. Kohderyhmä Tämä opas on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen asennuspaikan valmisteluun liittyvien tehtävien aikataulutuksesta, hallinnasta ja suorittamisesta. Tekstissä käytetyt merkintätavat Tässä oppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja: Lihavoitu teksti viittaa käyttäjän toimintaan. Esimerkki: Kirjoita 0 ja paina sitten Enter lopuissa kentissä. Kursivoitu teksti viittaa uusiin tai tärkeisiin sanoihin. Sitä käytetään myös painotukseen. Esimerkki: Valmistele aina ennen analysointia uusi matriisi. Oikealle osoittavalla nuolella ( ) erotetaan pudotusvalikon tai pikavalikon peräkkäiset komennot. Esimerkki: Valitse File Open Spot Set. Napsauta hiiren oikealla painikkeella näytteen riviä ja valitse sitten View Filter View All Runs. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 7

8 Johdanto Tässä asiakirjassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkintätavat Käyttäjän huomion herättämiseen käytetyt sanat Applied Biosystems -käyttäjädokumentaatiossa käytetään kahta käyttäjän huomion herättämiseen käytettävää sanaa. Kumpikin sana viittaa tiettyyn ohjeen noudattamisen tasoon tai toimenpiteeseen alla kuvatun mukaisesti: Huomautus: Antaa tietoa, joka voi olla kiinnostavaa tai hyödyllistä mutta ei kuitenkaan ratkaisevaa tuotteen käytön kannalta. TÄRKEÄÄ! Antaa tietoa, joka on välttämätöntä laitteen asianmukaisen toiminnan, oikean kemikaalisarjan käytön tai kemikaalin turvallisen käytön kannalta. Seuraavassa annetaan esimerkit käyttäjän huomion herättämiseen käytetyistä sanoista: Huomautus: Jos haluat lisädokumentaatiota, katso kohta Tukipalvelut sivu 9. TÄRKEÄÄ! Tarvitset kelvollisen käyttäjätunnuksen ja salasanan todentaaksesi työasemasi yhteyden tietokantaan. Tässä asiakirjassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkintätavat Varoitussanat Applied Biosystems -käyttäjädokumentaatiossa käytetään neljää varoitussanaa asiakirjan niissä kohdissa, joissa on huomioitava asiaan liittyvät vaarat. Kukin varoitussana TÄRKEÄÄ, HUOMIO, VAROITUS, VAARA tarkoittaa tiettyä ohjeiden noudattamisen tai toiminnan tasoa seuraavassa määritellyn mukaisesti. Määritelmät TÄRKEÄÄ! Viittaa tietoihin, jotka ovat välttämättömiä laitteen asianmukaisen käytön, oikean kemikaalisarjan käytön tai kemikaalin turvallisen käytön kannalta. HUOMIO! Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, josta voi olla seurauksena vähäinen tai kohtalainen vamma, jos tilannetta ei voida välttää. Sanan avulla voidaan myös varoittaa käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. VAROITUS! Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, josta voi olla seurauksena vähäinen tai kohtalainen vamma, jos tilannetta ei voida välttää. Sanan avulla voidaan myös varoittaa käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. VAARA! Viittaa uhkaavaan vaaratilanteeseen, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei voida välttää. Tätä varoitussanaa käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa. 8 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

9 Johdanto Tukipalvelut TÄRKEÄÄ-sanoja lukuun ottamatta varoitussanat esiintyvät Applied Biosystems -asiakirjassa avoimen kolmion kanssa, jossa on vaaran symboli. Nämä vaaran symbolit ovat samanlaiset kuin ne vaaran symbolit, jotka on kiinnitetty Applied Biosystems -laitteisiin (ks. Turvallisuussymbolit sivu 40). Esimerkkejä Varoitussanojen käyttö käy ilmi seuraavista esimerkeistä: TÄRKEÄÄ! Sinun on luotava erillinen näytteen syötetaulukko kullekin 384-kuoppalevylle. HUOMIO! Älä asenna tietokoneelle muita lisäohjelmia kuin virustorjuntaohjelmisto. Muutokset konfiguroituun ohjelmistoon voivat mitätöidä laitteen takuun ja estää järjestelmän toiminnan. VAROITUS! Fyysisen vamman vaara. Laitteen käyttäminen muulla kuin Applied Biosystemsin määrittämällä tavalla voi johtaa henkilövahinkoon tai laitteen vaurioitumiseen. VAARA! SÄHKÖVAARA. Jos laitetta ei maadoiteta asianmukaisesti, seurauksena voi olla sähköisku. Maadoita laite annettujen ohjeiden mukaisesti. Tukipalvelut Kaikkien maiden uusimmat palvelut ja tukitiedot ovat osoitteessa Support-välilehdellä. Support-sivulla voit käydä läpi usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQs) lähettää kysymyksen suoraan tekniseen tukeen tilata Applied Biosystems -käyttäjädokumentteja, analyysitodistuksia ja muita liittyviä asiakirjoja tilata kaikkien Applied Biosystemsin tai Ambionin toimittamien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita (saatavana maksutta vuorokauden ympäri) ladata PDF-asiakirjoja saada tietoa asiakaskoulutuksesta ladata ohjelmistopäivityksiä ja korjauksia Lisäksi Support-sivulla on maailmanlaajuiset puhelin- ja faksinumerot, joiden avulla voi ottaa yhteyttä Applied Biosystems -yhtiön tekniseen tukeen ja myyntikonttoreihin. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 9

10 Johdanto Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument on tarkoitettu koulutettujen käyttäjien suorittamaan ihmisen DNA:n ja RNA:n analyysiin, jolla pyritään tunnistamaan sairauksia tai sairastumisalttiutta aiheuttavia geneettisiä muutoksia. Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä Yhteystiedot Euroopan lainsäädännöllisiin ohjeisiin liittyviä kysymyksiä varten: John Marr Senior Manager, European Regulatory Affairs Invitrogen Ltd. 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley Iso-Britannia PA4 9RF Valmistajan tiedot Applied Biosystems B. V. Block 33, Marsiling Industrial Estate Road 3 #05-03 Singapore Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

11 Johdanto Ohjeita lisätietojen hankkimiseen Ohjeita lisätietojen hankkimiseen Liittyvä dokumentaatio Toimitukseen kuuluvat seuraavat liittyvät asiakirjat: Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen käyttöopas Käyttöoppaassa on näytteen valmistelun ja analysoinnin vaiheittaiset ohjeet. Sen tarkoituksena on opettaa käyttäjää laitteen käytössä. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument -laitteen pikaohje Pikaohjeessa on kaavio näytteiden ja laitteen ajon suorittamisesta, taulukko kunnossapitotehtävistä sekä tiedonkeruuohjelmiston käyttöohje. Käyttöoppaan ja pikaohjeen PDF (Portable Document Format) -versiot ovat saatavilla myös ohjelmisto-cd-levyllä. Huomautus: Voit käyttää käyttäjädokumentaation katseluun Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa, joka on saatavana osoitteesta Huomautus: Jos haluat lisädokumentaatiota, katso kohta Tukipalvelut sivu 9. Lähetä meille kommenttisi Applied Biosystems ottaa mielellään vastaan asiakkaiden kommentteja ja ehdotuksia parantaakseen käyttäjädokumentaatiotaan. Voit lähettää kommenttisi sähköpostitse osoitteeseen: TÄRKEÄÄ! Edellä mainittu sähköpostiosoite on tarkoitettu ainoastaan dokumentaatioon liittyvien kommenttien ja ehdotusten lähettämiseen. Jos haluat tilata asiakirjoja, ladata PDF-tiedostoja tai pyytää apua tekniseen kysymykseen, mene osoitteeseen ja napsauta Support-kohdan linkkiä. (Ks. Tukipalvelut.) Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 11

12 Johdanto Ohjeita lisätietojen hankkimiseen 12 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

13 LUKU 1 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä laitteesta Yleistä asennuksesta Henkilöstön valitseminen Sijoituspaikan valitseminen Tilaa koskevat vaatimukset Ympäristövaatimukset Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Sähkövaatimukset Tietokonevaatimukset Turvallisuus ja materiaalit Rutiinikäytössä tarvittavat materiaalit Järjestelmän vastaanottaminen ja tarkastaminen Laatikkoon pakatun laitteen siirtäminen laboratorioon Asennuksen aikana Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 13

14 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä laitteesta Yleistä laitteesta Laite käyttää fluoresenssiin perustuvan polymeraasiketjureaktion (PCR) reagensseja ja tuottaa niiden avulla seuraavat: Kohdenukleiinihapposekvenssien (kohteiden) kvantitatiivinen detektio reaaliaikaisen analyysin avulla. Kohteiden kvalitatiivinen detektio PCR:n jälkeisen (päätepiste) analyysin avulla. PCR-tuotteen kvalitatiivinen analyysi (saadaan sulamiskäyräanalyysin avulla, joka esiintyy PCR:n jälkeen). Laitetta saavat käyttää ainoastaan teknikot, joilla on laboratoriotekniikoita ja - menettelyjä sekä laitteen käyttöä koskeva koulutus. Asiakas vastaa määrityssarjojen validoinnista ja niiden lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisesta, jotka liittyvät laitteella tehtäviin toimenpiteisiin ja laitteen käyttötarkoituksiin. Yleistä asennuksesta Valmistele sijoituspaikka asennusta varten tämän luvun ohjeiden mukaisesti, ennen kuin Applied Biosystems -huoltoedustaja saapuu asentamaan laitteen ja siihen liittyvät laitteet. Tarkistuslistat ovat kohdassa Tarkistuslistat sivulla 31. TÄRKEÄÄ! Jos sijoituspaikan valmistelutehtäviä ei ole suoritettu kokonaisuudessaan, kun Applied Biosystems -huoltoedustaja saapuu, sovittu asennus voidaan joutua lykkäämään. Sijoituspaikan valmisteluaikataulu Jotta asennus voidaan tehdä mahdollisimman pian toimituksen saapumisen jälkeen: 1. Suorita tässä luvussa esitetyt sijoituspaikan valmistelutehtävät. 2. Täytä tehtäviä vastaavat tarkistuslistat. Katso Tarkistuslistat sivulla Sovi asennuksen aikataulu ennen toimituksen saapumista. 4. Tarkista puhelimitse yhteyttä ottavan Applied Biosystems -huoltoedustajan kanssa, että: Kaikki tarkistuslistat on täytetty. Ostotilaus on valmis. Olet huomioinut asennuspaikan valmistelussa kaikki osat ja vaihtoehdot. 14 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

15 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Yleistä asennuksesta 1 Asennuspaikan valmisteluprosessi Yhteenveto asennuspaikan valmisteluun liittyvistä tehtävistä ja ehdotus tehtävien suorittamisjärjestyksestä on alla olevassa kuvassa Kuva 1, Sijoituspaikan valmistelutehtävät ja ehdotus niiden järjestykseksi. Järjestys voi vaihdella, mutta seuraavat pätevät aina: Tutustu ensin tähän oppaaseen. Pura ja varastoi asennussarja heti, kun se on toimitettu. Kuva 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät ja ehdotus niiden järjestykseksi Tutustu tähän oppaaseen Varusta sijoituspaikka Valitse henkilöstö Ota järjestelmä vastaan ja tarkasta se Valitse asennuspaikka Noudata tilaa, oheislaitteita, tietokonetta ja ympäristöä koskevia vaatimuksia Pura ja varastoi asennussarja Siirrä järjestelmä asennuspaikkaan Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 15

16 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Henkilöstön valitseminen Henkilöstön valitseminen Laboratorion turvallisuusasioista vastaava henkilö Applied Biosystems edellyttää, että laboratorion edustaja on saatavilla ja Applied Biosystems -huoltoedustajan käytettävissä koko sen ajan, kun huoltoedustaja on tiloissanne. Laboratorion turvallisuusasioista vastaavan henkilön on tunnettava laboratorion turvallisuuskäytännöt ja tiedettävä kaikkien turvalaitteiden sijainti. Tehtävät ja henkilöstö Taulukossa Taulukko 1, Ehdotus henkilöstön tehtävistä, on yhteenveto erityisistä sijoituspaikan valmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä ehdotus tehtävät suorittavasta henkilöstöstä. Käytä taulukkoa apuna sijoituspaikan valmisteluprosessin hallinnassa ja aikataulujen laatimisessa. Taulukko 1 Ehdotus henkilöstön tehtävistä Henkilöstö Sijoituspaikan valmistelu-/ asennuskoordinaattori Laboratorion turvallisuusasioista vastaava henkilö Laboratoriohenkilöstö/pääkäyttäjät Tiloista vastaava henkilöstö / pääkäyttäjät Tehtävät Tilaa tarvittavat materiaalit. Valitsee sijoituspaikan. Käy läpi tarkistuslistat asiaankuuluvan henkilöstön kanssa ja varmistaa sen jälkeen Applied Biosystems -huoltoedustajan kanssa, että sijoituspaikka on valmisteltu asianmukaisesti. Laatii asennusaikataulun ja ilmoittaa henkilöstölle asennuspäivämäärän. Varmistaa, ettei sijoituspaikassa ole tarpeetonta materiaalia asennuspäivänä. On huoltoedustajan käytettävissä koko asennuksen ajan. Varmistaa, että vaadittuja turvallisuuskäytäntöjä noudatetaan ja että vaaditut turvalaitteet ovat käytettävissä. On apuna purkamisessa ja asennuksessa. Varmistaa, että kaikki asiakkaan hankkimat asennusmateriaalit ovat asennuspaikassa. Pääkäyttäjät (vastaavat muiden käyttäjien kouluttamisesta) ovat paikalla asennuksen aikana, jotta heitä voidaan kouluttaa laitteen käytössä. Varmistaa, että seuraaviin liittyviä vaatimuksia noudatetaan: Tila asennuspaikassa Rakennuksen vapaat tilat Lämpötila ja kosteus Jätteenkeruu Sähkönsyöttö Tietokone Turvallisuus ja asennusmateriaalit Käytettävissä on ainakin kaksi henkilöä, jotka auttavat Applied Biosystems -huoltoedustajaa järjestelmän siirtämisessä ja sijoittamisessa. 16 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

17 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Henkilöstön valitseminen 1 Henkilöstö Verkko- tai tietotekniikka-asiantuntija (jos järjestelmä on määrä kytkeä verkkoon) Tehtävät Varmistaa, että yksi toimiva ja testattu LAN (local area network) -yhteys on käytettävissä ennen sovittua asennuspäivää. Varmistaa, että verkkolaitteisto on yhteensopiva RJ45-tyypin liittimen kanssa. On käytettävissä asennuksen aikana ja yhdistää järjestelmän verkkoon. HUOMIO! Älä yritä yhdistää järjestelmän osia verkkoon ennen Applied Biosystems -huoltoedustajan saapumista. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 17

18 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Sijoituspaikan valitseminen Sijoituspaikan valitseminen Katso sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset seuraavista kohdista laitteen asennuspaikkaa valittaessa: Tilaa koskevat vaatimukset sivulla 19 Ympäristövaatimukset sivulla 21 Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset sivulla 22 Sähkövaatimukset sivulla 22 Tietokonevaatimukset sivulla 24 Turvallisuus ja materiaalit sivulla 25 TÄRKEÄÄ! Sijoituspaikan turvatasoluokituksena ei voi olla bioturvallisuustaso 3 (BSL-3) eikä bioturvallisuustaso 4 (BSL-4). Applied Biosystems ei asenna, huolla eikä korjaa Applied Biosystems -laitteita alueilla, joiden turvatasoluokitus on BSL-3 tai BSL Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

19 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Tilaa koskevat vaatimukset 1 Tilaa koskevat vaatimukset Järjestelmän osat Kuvassa Kuva 2 esitettyyn toimitukseen sisältyvät: Laite Dell -tietokone, näppäimistö ja hiiri Litteä Dell -näyttö Asennusvaatimukset Tyypillinen asennus on esitetty kuvassa Kuva 2. Katso lisätietoja tilavaatimuksista kohdasta Vaadittavat vapaat tilat sivulla 20. Kuva 2 Asennusvaatimukset (ei oikeassa mittakaavassa) 15,24 cm (6") 78,8 cm (31") 162,56 cm (64") 15,24 cm (6") Pohjapiirustusta koskevat vaatimukset Tarkista seuraavat asennuspaikkaan liittyvät seikat: Lähellä ei ole tärinää aiheuttavia laitteita, kuten sentrifugia, pumppua tai kompressoria. Liiallinen tärinä heikentää laitteen suorituskykyä. Lähellä ei ole sähköisiä häiriöitä aiheuttavia laitteita, kuten jäähdytyslaitetta. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 19

20 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Tilaa koskevat vaatimukset Tietokone voidaan asentaa enintään 2 metrin (6 jalan) etäisyydelle laitteesta. Näyttö, näppäimistö ja varusteet voidaan sijoittaa käytön aikana ergonomisesti oikein. Asennuspaikkana on vankka ja tasainen pinta. Laitteen ja robotin on oltava vaakasuorassa, jotta ne toimivat oikein. Mitat ja painot Alla olevassa taulukossa esitetään laitteen ja siihen liittyvien laitteiden mitat ja painot. Varmista, että asennuspaikka (lattiatila ja/tai pöytätila) on riittävän suuri ja kestää järjestelmän painon. Taulukko 2 Laitteen ja siihen liittyvien laitteiden mitat ja painot Osa Leveys Syvyys Korkeus Paino Laite 53,3 cm (21,0") 63,5 cm (25,0") 64,5 cm (25,4") 60,7 kg (134 paunaa) Tietokone (pöytätietokone) Tietokone (kannettava) (lisävaruste) 18,7 cm (7,36") 44,5 cm (17,52") 41 cm (16,1") 10,9 kg (24 paunaa) 31,5 cm (12,4") 25,7 cm (10,1") 28,7 cm (11,3") 2,27 kg (5 paunaa) Tietokoneen varusteet Näyttö 44,7 cm (17,5") 19,3 cm (7,6") 36,6 cm (14,4") 6,9 kg (15,2 paunaa) Näppäimistö 44,7 cm (17,5") 15,25 cm (6") 5 cm (2") 0,09 kg (0,2 paunaa) Vaadittavat vapaat tilat Laitteen asennus ja kunnossapito edellyttävät, että laitteen takaosaan pääsee käsiksi. Jos laitteen takaosa on seinää vasten, pöydälle on jätettävä riittävästi tilaa laitteen kääntämistä varten pääsyn varmistamiseksi. Vaadittavat vapaat tilat ovat Vapaa tila vähintään 15,2 cm (6 ") vapaata tilaa laitteen takana ilmanvaihtoa, huoltoa ja kaapeleiden kulkua varten. Vaaditun tilan kokonaisleveys laitetta ja pöytätietokonetta varten on 162,5 cm (64 ") ja kokonaissyvyys 81,3 cm (32 "). Vapaa tila pystysuunnassa pystysuunnassa vaadittava vapaa tila on 80 cm (31,4 ") laitteen korkeus mukaan lukien. 20 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

21 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Ympäristövaatimukset 1 Ympäristövaatimukset Korkeus merenpinnasta Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa ja enintään metrin (6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta. Lämpötilaa ja kosteutta koskevat vaatimukset Varmista, että asennuspaikassa on jatkuvasti seuraavat olosuhteet: Taulukko 3 Lämpötilaa ja kosteutta koskevat vaatimukset Olosuhde Sallittu alue Lämpötila Kosteus C (59 86 F) suhteellinen kosteus %, ei tiivistymistä Vältä järjestelmän sijoittamista lämmittimien tai jäähdytyskanavien läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon. Päivä- ja yölämpötilojen vaihtelu voi heikentää laitteen suorituskykyä. Saastuminen Laitteen saastumisaste on 2. Se voidaan asentaa ympäristöön, jossa on ainoastaan johtamattomia saastuttavia aineita, kuten pölyhiukkasia tai puulastuja. Tyypillisiä saastumisasteen 2 ympäristöjä ovat laboratoriot sekä kaupalliset ja myyntiympäristöt. Säilytyksen ja kuljetuksen aikaiset ympäristöolosuhteet Laitteen säilytyksessä ja kuljetuksessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia: Ympäristölämpötila C Suhteellinen kosteus % Laitteen kuuman ilman poisto Tarkista, että toinen seuraavista olosuhteista toteutuu: Tiloista vastaava henkilöstö on varmentanut, että huoneen normaali ilmanvaihtojärjestelmä pystyy pitämään huonelämpötilan ennallaan, jos laitteen suurin lämpöteho (2 731 Btu/h [800 W]) is syötetään suoraan huoneilmaan takapaneelissa olevasta kuuman ilman purkuportista. Käytettävissä on sopiva ilmanvaihtolaite, kuten vetokaappi tai poistokanava, joka johtaa kuuman poistoilman pois laitetilasta. Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument 21

22 1 Luku 1 Sijoituspaikan valmistelutehtävät Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Jätteenkeruuta koskevat vaatimukset Nesteiden kerääminen Hävitä puskuriliuos- ja reagenssijäte sekä kaikki nestemäinen jäte vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Katso lisätietoja kohdasta Kemikaalijätteen turvallisuus sivulla 46. Sähkövaatimukset Järjestelmän sähkövaatimukset Laite hyväksyy käyttöjännitteen VAC, kun vaihtelu on +/- 10 % nimellisjännitteestä taajuudella 50/60 Hz. Tarkista, että virtalähde on järjestelmän sähkövaatimusten mukainen, ja suorita tarvittavat virtalähteen päivitykset tai muutokset, ennen kuin Applied Biosystems - huoltoedustaja saapuu asentamaan laitetta. HUOMIO! Älä pura pakkauksesta tai kytke pistorasiaan mitään osia, ennen kuin Applied Biosystems -huoltoedustaja on määrittänyt järjestelmän asetukset oikean käyttöjännitteen mukaisesti. Huomautus: Applied Biosystems suosittelee, että laitteen ja tietokoneen virtaliitäntä on virtapiirissä, jossa ei ole sähköisiä häiriöitä aiheuttavia laitteita tai laitteita, jotka voivat aiheuttaa virtapiikkejä, kuten jäähdytyslaitteita. Taulukossa Taulukko 4 esitetään laitteen ja siihen liittyvien laitteiden sähkötekniset tiedot. Kaikille mainituille tulojännitteille vaaditaan 15 A:n piiri. Taulukko 4 Sähkötekniset tiedot Laite Nimellisjännite (VAC) Nimellistaajuus (Hz) Nimellisvirta (A) Nimellisteho (VA) Laite /-10 % 50/60 12,5 950 Tietokone (pöytätietokone) Tietokone (kannettava) (lisävaruste) 2, ,6 90 Näyttö 1,5 65 Huomautus: Laite, näyttö, pöytätietokone ja kannettava tietokone määrittävät itse asetuksensa V:n tulojännitteille (50/60 Hz). 22 Applied Biosystems ViiA 7 Dx Real-Time PCR Instrument

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.4 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5154-00 FI

Käyttöopas NPD5154-00 FI NPD5154-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas DiBos/DiBos Micro fi Asennusopas DiBos/DiBos Micro Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeita 7 2 Johdanto 11 2.1 Järjestelmän kuvaus 11 2.2 Pakkauksen purkaminen 11 2.3 Virransyöttö

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot