Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS. tekninen työ ja tekstiilityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS. tekninen työ ja tekstiilityö"

Transkriptio

1 Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS tekninen työ ja tekstiilityö Opetushallitus 2002

2 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Tekijät ja Opetushallitus Kannen suunnittelu Esimerkkipiirustukset Taitto Elvi Turtiainen Simo Rautamäki Pirjo Nylund ISBN Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2002

3 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Esipuhe UUDET työtavat, uusi teknologia ja uudet materiaalit ovat tuoneet käsityön opetukselle uusia tavoitteita, joiden huomioon ottaminen perinteisissä opetustiloissa tuottaa huomattavia vaikeuksia. Suunnittelu ja ongelmakeskeinen lähestymistapa projektiluonteisessa työskentelyssä ovat saaneet käsityön opetuksessa entistä korostuneemman aseman. Kaikki tämä edellyttää entistä monipuolisempia opiskelu- ja työskentelytiloja, joissa myös turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät vaatimukset ovat keskeisiä. Näistä syistä käsityön opetustilojen pintaalaan liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Peruskoulun käsityön opetustiloista on aikaisemmin laadittu suunnitteluoppaat: Peruskoulun teknisen työn opetustilojen suunnitteluohjeet, kouluhallitus Y 54/82 ja Peruskoulun tekstiilityön opetustilat, suunnitteluopas n:o 7, kouluhallitus Nämä eivät enää täytä nykyisiä käsityön opetustiloille asetettuja vaatimuksia. Tässä oppaassa esitetään sekä teknisen työn että tekstiilityön opetustilan suunnittelua varten esimerkkipiirustuksia. Ne ovat kalustomerkinnöillä varustettuja pohjapiirustuksia, joissa on otettu huomioon erikokoisten koulujen tarpeet. Piirustukset ovat oppaan liitteinä. Niiden tarkoituksena on antaa tietoja siitä, minkälaisia asioita ja toimintoja tulisi ottaa huomioon opetustiloja sekä niiden kalustamista ja varustamista suunniteltaessa. Esimerkkipiirustukset eivät ole malleja, joita kaikissa tapauksissa noudatetaan sellaisinaan. Piirustusten suunnittelussa on keskeisenä lähtökohtana käytetty käsityön opetussuunnitelman perusteita ja siten pyritty tietynasteiseen yleispätevyyteen. Koulut voivat kuitenkin opetussuunnitelmissaan painottaa sellaisia aihepiirejä, joiden tilavaatimukset ovat erilaisia verrattuina tämän oppaan esimerkkipiirustuksiin. Näin ollen opetustiloja sekä niiden kalustamista ja varustamista suunniteltaessa lähtökohtina ovat aina koulun omat tavoitteet ja tarpeet. Suunnittelussa pyritään kuitenkin edellä mainittu huomioon ottaen sellaisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei jouduttaisi tekemään muutoksia, jos opettaja vaihtuu. Uutta koulua rakennettaessa tai vanhoja tiloja peruskorjattaessa on tärkeää, että suunnittelutyöryhmään kuuluu koulun edustaja. Tämä on yleensä koulun rehtori. Aineopetustiloja suunniteltaessa on kuitenkin erityisen tärkeää, että kyseessä olevan aineenopettajan näkemykset otetaan huomioon jo heti suunnittelun alkuvaiheessa. Tällöin voidaan varmistua siitä, että suunnittelun lähtökohtina ovat toiminnalliset ja opetukselliset vaatimukset. Varmimmin tämä toteutuu siten, että ko. aineenopettaja on suunnittelijan kanssa yhteistyössä jo siinä vaiheessa, kun tilojen sijaintia ja muotoa hahmotellaan.

4 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Suunniteltavien tilojen rakenteiden, lvi-, sähkö- ja kaasujärjestelmien ym. teknisten järjestelmien sekä tiloihin suunniteltavien, hankittavien ja niissä käytettävien koneiden, laitteiden ja kemiallisten aineiden osalta on noudatettava voimassa olevia suunnitteluohjeita sekä rakenne-, käyttö- ja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Teknisen työn osalta oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet Teknisten aineiden opettajat TAO ry:stä puheenjohtaja Jouko Pekkarinen ja teknisen työn lehtorit Juhani Huovio ( asti), Harry Myllymäki sekä Antti Rinta-Rahko ( lähtien). Tekstiilityön työryhmään ovat kuuluneet Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:stä johtava opettaja Ritva Aalto, sekä tekstiilityön lehtorit Sanna Halla-aho, Maija Malmström ja Minna Matinlauri. Tavoitteita koskevat luvut ovat kirjoittaneet erikoistutkija, dosentti Seija Kojonkoski-Rännäli (tekstiilityö) ja lehtori Miika Lehtonen (tekninen työ). Opetushallituksesta edellä mainittuihin työryhmiin ovat kuuluneet yliarkkitehti Reino Tapaninen ja opetusneuvos Juhani Uurto. Oppaaseen liittyvät piirustukset on laatinut arkkitehti Simo Rautamäki, lvi-asiantuntijana on ollut lvi-suunnittelija Eero Nieminen ja sähkösuunnittelun asiantuntijana projektipäällikkö Veikko Lindstedt. Työskentelyn aikana on saatu palautetta ja kannanottoja esimerkkipiirustuksista Tekninen Opettaja -lehden jakaman informaation pohjalta, tekstiilityön opettajien valtakunnallisessa verkkoympäristössä käydyistä keskusteluista sekä monista koulutustilaisuuksista. Oppaasta ovat antaneet asiantuntijalausunnon sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto, Työturvallisuuskeskus sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

5 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Sisältö TEKNISEN TYÖN OPETUSTILAT 9 1 Teknisen työn opetuksen tavoitteet tilasuunnittelun lähtökohtana 10 2 Opetustilat Tilojen määrä ja koko 12 Vuosiluokkien 1 6 koulut 14 Vuosiluokkien 7 9 koulut 15 Vuosiluokkien 1 9 koulut (yhtenäinen peruskoulu) 16 Yhteenvetotaulukko teknisen työn opetustilojen pinta-alasta Tilojen sijainti 18 3 Yleisiä suunnitteluperiaatteita Yleistä Puutyösali Metallityösali Konesali Suunnittelu- ja atk-tila Kuumakäsittelytila Pintakäsittelytila Opettajan työtila Materiaalivarastot Oppilastyövarasto Ovet ja kynnykset Materiaalivalinnat ja akustiikka 25 4 Lvi-suunnittelu Yleistä Lattia- ja kattolämmitys Lämmön talteenotto Vesi, viemäröinti, kaasut Putkistot, lattia- ja erotuskaivot Paloposti, hätäsuihku Syövytyslaitteet Ilmanvaihtolaitteet Purunpoistolaitteet Paineilmalaitteet 30 5 Sähkösuunnittelu Johtotiet Kaapelointi Jakokeskus Sähkölämmitys Työstökoneiden ohjausjärjestelmä Työstökoneiden sähköiset jarrut Yleisvalaistus ja pistorasiat Puhelin- ja antennijärjestelmä Tietoverkko ja data/videoprojektori 34

6 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS 5.10 Videovalvonta-, rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmät Palovaroittimet Turvavalaistusjärjestelmä Aika- ja soittokellojärjestelmät 35 6 Työturvallisuus Yleisiä ohjeita Sähköiset jarrut Ensiapukaapit Palosuojelu Ergonomia Sähköturvallisuus Pölyongelmat Henkilökohtaiset suojaimet Koneiden suojalaitteet Lattiamateriaalit Koneiden, laitteiden ja höyläpenkkien asennusetäisyydet Työvaatteet 39 7 Kestävä kehitys Materiaalin kierrätys Ongelmajätteet Kotimainen materiaali 40 8 Koneet, laitteet ja kalusteet Yleistä Vuosiluokat Vuosiluokat 1 9 ja Työkalut ja varusteet Yleistä Vuosiluokat Vuosiluokat 1 9 ja Liite 1 Materiaalien ja kulutustavaran hankinta ja seuranta 48 TEKSTIILITYÖN OPETUSTILAT 51 1 Tekstiilityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja työtavat Tekstiilityön opetuksen tavoitteet Tekstiilityön opetuksen sisällöt ja työtavat 53 2 Opetustilat Tilojen määrä ja koko 55 Vuosiluokkien 1 6 koulut 55 Vuosiluokkien 7 9 koulut 56 Vuosiluokkien 1 9 koulut (yhtenäinen peruskoulu) 57 Yhteenvetotaulukko tekstiilityön opetustilojen pinta-alasta Tilojen sijainti 58

7 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS 3 Opetustilan toiminnallinen suunnittelu Oppilaan perustyöpaikka (toiminta-alue 1) Opetus ja havainnollistaminen (toiminta-alue 2) Koneompelu (toiminta-alue 3) Värjäys, painanta ja huovutus (toiminta-alue 4) Internet- ja oppimisohjelmat (toiminta-alue 5) Leikkaaminen, silitys, sovitus, säilytys, kierrätys ja siivous 65 Leikkaaminen 65 Silitys 66 Sovitus 66 Säilytys 66 Kierrätys 68 Siivous Koneneulonta, kudonta Töiden esillepano Työskentelyyn valmistautuminen Opetuksen valmistelu 70 4 Lvi-suunnittelu Lämmityslaitteet Vesijohtolaitteet Ilmanvaihtolaitteet 72 5 Sähkösuunnittelu Johtotiet Kaapelointi Jakokeskus Ohjaukset Yleisvalaistus ja pistorasiat Antennijärjestelmä Tietoverkko ja data/videoprojektori Rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmät Aikakellojärjestelmä 75 6 Työturvallisuus Työsuojelu Palosuojelu Sähköturvallisuus Ergonomia 77 7 Opetusalan ensikertainen kalustaminen ja varustaminen Yleiset varusteet ja laitteet Kalusteet 79 KIRJALLISUUSLUETTELO 89 ESIMERKKIPIIRUSTUKSET 90 tekninen työ, tyypit A-H tekstiilityö, tyypit A-E

8 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS

9 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS TEKNISEN TYÖN OPETUSTILAT

10 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS 1 Teknisen työn opetuksen tavoitteet tilasuunnittelun lähtökohtana KOULUN tehtävänä on tarjota oppilaalle koulun opetussuunnitelman mukaista opetusta (Perusopetuslaki 628/ ) samalla noudattaen valtakunnallisesti yhtenäisiä opetussuunnitelman perusteita (emt. 3 ). Opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt ovat keskeisiä seikkoja suunniteltaessa opetustiloja. Opetusta säätelevässä lainsäädännössä on määräykset oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29 ) sekä opetusryhmien muodostamisesta siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet (emt. 30 ). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (1994) mainitaan teknisen (käsi)työn tavoitteiksi muun muassa, että oppilas hankkii oma-aloitteisesti nykyaikaiseen ja perinteiseen teknologiaan liittyviä sovelluskelpoisia tietoja ja taitoja, selviytyy teknisessä ympäristössä ja omaksuu positiivisen työsuojeluasenteen opiskelemalla työturvallisessa ympäristössä. Myös kestävä kehitys on kirjattu opetussuunnitelman perusteisiin. Sen mukaisia toimintatapoja on noudatettava muun muassa raaka-aineiden valinnassa, käytössä, kierrättämisessä ja hävittämisessä. Nämä asettavat omat vaatimuksensa tilojen suunnittelulle. Käsityönopetuksen arvoperustana mainitaan työn tekemisen arvostus, eettiset, esteettiset ja taloudelliset arvot, työturvallisuus, vastuullisuus työyhteisössä ja toisten huomioon ottaminen. Tekninen käsityö (tekninen työ; teknologiakasvatus) pyrkii opetussuunnitelman perusteiden mukaan laajaan teknologiseen yleissivistykseen, joka pohjautuu sekä perinteeseen että nykyajan vaatimuksiin. Oppiaineen tulee olla erilaisilla, sekä nykyaikaisilla että perinteisillä välineillä, materiaaleilla ja tekniikoilla toteuttavaa, luovaa ja ongelmanratkaisuun perustuvaa opiskelua, jossa pyritään ottamaan huomioon oppilaan ikä, edellytykset ja taipumukset. Oppilaan persoonallisuuden kasvua, kekseliäisyyttä, käden taitoja, tietoista havainnointia ja suunnittelukykyä tuetaan erilaisissa projekteissa. Oppimisen eriytymisen tukeminen on kaikilla luokka-asteilla tärkeätä. Sitä tarvitaan etenkin opintojen alkuvaiheessa, mutta myös opintojen loppuvaiheessa, kun jo taidot ovat selkeästi eriytyneet. Suunniteltavien työtilojen tulee edistää mahdollisuuksia opiskelun eriytymiseen, itsenäiseen suunnitteluun, työskentelyyn ja tiedonhankintaan. 10

11 Tekninen työ Teknisen työn opetustilojen tulee muodostaa opetussuunnitelman toteuttamista ja oppimista tukeva virikkeellinen ympäristö, jossa kannustetaan oppilaan kehitystä sekä itsenäiseksi oppijaksi että sosiaaliseksi yhteisön jäseneksi. Tilan tulisi tarjota puitteet paitsi yksilölliseen toimintaan myös erilaisiin yhteisiin tilanteisiin, pariryhmille ja pienryhmille. Tämä tarkoittaa muun muassa pöytäpintojen varaamista perinteisten perustyöpaikkojen ohella sekä mahdollisuutta toimia myös erillisissä tilayksiköissä, joiden tulee kuitenkin olla opettajan ohjauksen ja valvonnan ulottuvissa. Jotta opetussuunnitelman mukainen opetus olisi mahdollista, tulee opetuksen järjestäjän sitoutua varustamaan tila niillä välineillä, mitä opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää. Varusteiden ja opetusvälineistön hankinnassa tulee aineen tavoitteitten lisäksi ottaa huomioon myös oppilaiden ikä ja erityispiirteet. Koska opetustilojen perusratkaisut suunnitellaan kymmeniä vuosia varten, on erityisen tärkeää pyrkiä ennakoimaan opetussuunnitelmaan odotettavissa olevia tulevaisuuden vaatimuksia. Jos ei näin tehdä, opetustila voi jo muutaman vuoden kuluttua osoittautua riittämättömäksi tai sopimattomaksi. Sama koskee opetussuunnitelman painotusten ja paikallisen omaleimaisuuden huomioon ottamista. Opetustilan suunnittelussa voidaan ottaa huomioon koulun opetussuunnitelman painoalueet, mutta tällöinkin tilojen on tehtävä mahdolliseksi opetussuunnitelman perusteissa mainitun koko opetussisällön toteuttaminen. Pääpainon tulee olla työskentely-ympäristön turvallisuudessa, tarkoituksenmukaisuudessa ja joustavuudessa. Tulevaisuuden tärkeimpänä haasteena tullee todennäköisesti olemaan entistä laajempi teknisten järjestelmien ja välineiden osuus teknisen työn opetuksessa. Teknologian opiskelun kautta myös matemaattis-luonnontieteellinen tietämys konkretisoituu. Muita tulevaisuuden painoalueita ovat ongelmanratkaisu, tuotesuunnittelu sekä monipuolinen teknillinen kokeilu ja tiedonhankinta. Ryhmätyö ja parityöskentely yleistyvät. Modernien opetusvälineiden, tietokoneympäristöjen ja tietoverkkojen käyttö lisääntyy. Tämä edellyttää tilojen varaamista näille toiminnoille. 11

12 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS 2 Opetustilat 2.1 Tilojen määrä ja koko Opetustilojen tarve eli tilojen määrä ja niiden koko määritellään koulun opetussuunnitelman, viikkotuntimäärien ja opetusryhmien koon sekä työsuojeluun liittyvien vaatimusten perusteella. Koska nämä poikkeavat toisistaan eri vuosiluokilla ja erikokoisissa kouluissa, tarkastellaan tässä oppaassa teknisen työn opetustilojen tarvetta erikseen perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 ja vuosiluokilla 7 9. Koulut, joissa ovat perusopetuksen vuosiluokat 1 9 (yhtenäinen peruskoulu), ovat yleistymässä. Myös tällaisten koulujen opetustilojen tarvetta tarkastellaan tässä oppaassa. Vuosiluokkien 1 6 kouluissa teknisen työn opetustilojen tarvetta määriteltäessä lähtökohtana yleensä on, että yksi opetustila tarvitaan, jos tuntimäärä viikossa on enintään 24. Mikäli viikkotunteja on enemmän kuin 24, tarvitaan toinen opetustila. Tällöin kysymyksessä on yleensä yli 18 perusopetusryhmää käsittävä koulu. Harkittaessa toisen opetustilan tarvetta otetaan huomioon muun muassa oppilaiden koulupäivän pituus ja oppilaiden mahdolliset koulukuljetukset. Mikäli edellä mainittu viikkotuntimäärä 24 tuntia ylitetään esimerkiksi enintään 3 tunnilla, saattaa olosuhteista riippuen olla mahdollista tulla toimeen yhdellä opetustilalla. Jos viikkotunteja sen sijaan on 30 tai hieman enemmän, tarvittaneen mitä todennäköisimmin toinen teknisen työn opetustila. Vuosiluokkien 7 9 kouluissa tarvitaan useimmiten yksi teknisen työn opetustila, jossa on kaksi työsalia (puutyösali ja metallityösali). Näiden käyttökapasiteetti on yhteensä noin 50 viikkotuntia. Jos koulussa on viikkotunteja enemmän kuin 48 50, tarvitaan kolmas työsali. Tällöin on kysymyksessä jo varsin iso koulu. Mikäli koulu käsittää vuosiluokat 1 9, tarvitaan kaksi työsalia käsittävä teknisen työn opetustila. Kolmas työsali on tarpeen, jos viikkotuntimäärä vuosiluokilla 1 6 ylittää 24 tuntia. Kurssimuotoisessa tai luokattomassa opiskelussa viikkotunnit saattavat jakautua epätasaisesti lukuvuoden eri viikoille. Tällöin lukuvuoden kokonaistuntimäärä jaetaan lukuvuoden työviikkojen/kurssien määrällä, jotta saadaan selville keskimääräinen viikkotuntien määrä. Tämän perusteella arvioidaan opetustilojen tarve. Opetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on aina pidettävä sitä, että opetus ja oppilaiden työskentely voidaan järjestää kaikissa olosuhteissa turvallisesti ja valvotusti. Tähän oppaaseen sisältyvissä esimerkkipiirustuksissa työsaleissa on perustyöpaikat 16 oppilaalle. Koska monissa pienissä kouluissa opetusryhmät ovat edellä mainittua pienempiä, esimerkkipiirustuksia on laadittu myös tällaisia kouluja varten. 12

13 Tekninen työ Teknisen työn opetustilojen korkeus on perinteisesti noudattanut yleistä opetustilojen korkeudelle asetettua normia, joka oli 2,9 3,1 metriä. Nykyisin tällaista normia ei enää ole. Etenkin isojen 1 6 vuosiluokkien koulujen (yli 7 perusopetusryhmää) ja vuosiluokkien 7 9 kaikkien koulujen teknisen työn tiloissa edellä mainittu korkeus on liian pieni. Matalissa tiloissa korostuvat meluongelmat, samoin pölystä ja muista ilman epäpuhtauksista, hiilidioksidista, liuotin- ja liimakäryistä sekä hitsauskaasuista syntyvät haitat. Pinta-alaltaan suurehkot tilat, jotka ovat matalia, aiheuttavat ahdistavan tunteen. Kun tilan kattoon joudutaan asentamaan purunpoiston ja ilmanvaihdon kanavia rakenteellisten palkkien alapuolelle, on tilan vapaana korkeutena 3 metriä riittämätön. Näin ollen yli 150 m2 suuruisten teknisen työn opetustilojen korkeuden tulisi olla 3,5 4 metriä. Ilmanvaihtokanavat voidaan haluttaessa suojata pölyltä alaslasketulla katolla. Tällöin tehdään kanavien huoltoon tarvittavat kattoluukut. Teknisen työn opetustilojen välittömään yhteyteen tarvitaan katoksellinen ulkotyötila mopojen, rc-lennokkien ym. moottorien koekäyttöä ja testaamista varten. Teknisen työn opetustilaan liittyvään käytävään varataan tilaa vitriineille, joihin oppilaiden valmiita töitä asetetaan näytteille. Tämä tila ei sisälly seuraavassa esitettyihin erikokoisten koulujen teknisen työn opetustilojen pinta-aloihin. Myöskään purunpoistotila ei sisälly edellä mainittuihin pinta-aloihin. Purunpoistolaitteiden teho ja koko riippuvat konehuoneen koneiden koosta ja siitä, missä määrin teknisen työn tiloja käytetään iltaisin ja viikonloppuisin, esimerkiksi koulun kerhojen, kansalaisopiston tai muun käyttäjäryhmän toimintaan. Pienissä vuosiluokkien 1 6 kouluissa, joissa teknisen työn ja liikunnan opetustilojen lisäksi ei ole yleensä muita aineopetustiloja, teknisen työn opetustilaa käytetään esimerkiksi kuvataiteen sekä ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Tämä ei varsinaisesti lisää teknisen työn opetustilan pinta-alatarvetta, mutta tilan kalustamiseen ja varustamiseen monikäyttöiseksi työpajaksi kiinnitetään erityistä huomiota. Teknisen työn opettaja tarvitsee käyttöönsä pukeutumis- ja peseytymistilan. Tähän tarkoitukseen käytetään opettajille varattuja yhteisiä tiloja. Mikäli nämä tilat kuitenkin sijaitsevat esimerkiksi koulun isosta koosta johtuen eri puolella koulurakennusta kuin teknisen työn tilat, varataan teknisen työn opettajia varten oma pukeutumis- ja peseytymistila. Teknisen työn opetustiloissa on varsin usein koulun ulkopuolista käyttöä. Sitä varten varataan erilliset varastotilat materiaalien ja töiden säilyttämistä varten. Ulkopuolisten käyttäjien tiloja ei ole esitetty liitteenä olevissa esimerkkipiirustuksissa. Nämä tilat ovat kuitenkin välttämätön edellytys teknisen työn tilojen häiriöttömälle yhteiskäytölle. Tiloja suunniteltaessa pidetään kuitenkin aina koulun tarpeita ensisijaisina. 13

14 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Vuosiluokkien 1 6 koulut Käsityötä on perusopetuksen tuntijakoa koskevan asetuksen (VnA 1435/2001) mukaan perusopetuksen vuosiluokilla 1 4 vähintään 4 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 5 6 vähintään 7 vuosiviikkotuntia. Teknisen työn viikkotuntimäärät ovat yleensä enintään 18 perusopetusryhmää käsittävillä kouluilla alle 25. Näillä kouluilla tarvitaan siten teknisen työn opetusta varten yksi opetustila, jossa yksi opetusryhmä työskentelee yhden opettajan johdolla. Koska pinta-alatarpeen perusteena käytetään myös tilan käyttötehokkuutta, on seuraavassa vuosiluokkien 1 6 koulut jaettu ryhmiin perusopetusryhmien määrän mukaisesti. Perusopetusryhmällä tarkoitetaan tässä sitä opetusryhmää, jolle on nimetty oma luokanopettaja. 2 3-perusopetusryhmäiset koulut Pienten, 2 3 perusopetusryhmää käsittävien koulujen teknisen työn opetustilat on tässä oppaassa mitoitettu enintään 14 oppilaan perusteella. Tämän kokoista koulua koskevassa esimerkkipiirustuksessa tyyppi A 70 m 2 :ssä on perustyöpaikka edellä mainitulle oppilasmäärälle. Työpaikoista 10 soveltuu lähinnä puun työstämiseen ja 4 metallityöhön. Elektroniikkatyöskentelyyn on varattu työtaso, jossa on viisi työpistettä. Lisäksi varataan tilat kuumakäsittelylle, pintakäsittelylle (maalaamolle) ja opettajalle. Mikäli opetusryhmän koko on pysyvästi enintään 8 oppilasta, opetustilan pinta-ala on noin 60 m 2. Tämän suunnittelussa voidaan käyttää esimerkkinä tyyppi A 70 m 2 :ä vähentämällä siitä perustyöpaikkoja. 4 5-perusopetusryhmäiset koulut Kouluissa, joissa on 4 5 perusopetusryhmää, esimerkkipiirustuksen mukaan teknisen työn opetustiloihin on varattu 16 perustyöpaikkaa, jotka soveltuvat lähinnä puun työstöön ja 4 työpaikkaa lähinnä metallityöhön. Elektroniikkaa ja suunnittelua varten on varattu työtaso, jossa on 5 työpistettä. Esimerkkipiirustuksissa tyyppi B 90 m 2 on tarkoitettu tämänkokoiselle koululle. Tyyppi B 90 m 2 on edellä mainitun tyyppi A 70 m 2 :n kaltainen, mutta tyyppi B 90 m2:ssä työpaikkoja on enemmän. 6 7-perusopetusryhmäiset koulut Esimerkkipiirustuksissa tyyppi C 160 m 2 :n mukainen tila on kouluissa, joissa on 6 7 perusopetusryhmää. Tämä on tyyppi B 90 m 2 :n kaltainen työpaikkojen määrän osalta, mutta koska oppilaita koulussa on enemmän kuin 4 5-perusopetusryhmäisessä koulussa ja koulussa on jo iltakäyttöäkin, on tyyppi C 160 m 2 :iin jo sisällytetty pintakäsittely- ja kuumakäsittelytilat sekä konesali ja lisäksi erillinen varastotila opetuksessa ja työskentelyssä käytettäviä materiaaleja varten perusopetusryhmäiset koulut Kouluissa, joissa on perusopetusryhmiä 8 18, teknisen työn opetustilat ovat jo huomattavasti tehokkaammassa käytössä kuin edellä mainituissa 2 7 perusopetusryhmää käsittävissä kouluissa. Näissä suuremmissa kouluissa on myös yleensä runsaammin iltakäyttöä (esim. koulun kerhoja) ja myös koulun ulkopuolista käyttöä. Sen vuoksi opetustilojen koko on huomattavasti suurempi kuin pienem- 14

15 Tekninen työ missä kouluissa. Esimerkkipiirustusten tyyppi D 220 m 2 soveltuu 8 18-perusopetusryhmäisiin kouluihin. Näissä teknisen työn viikkotuntimäärä on yleensä enintään 24 tuntia, joten yksi työsali riittää. Siinä on 16 lähinnä puun työstöön ja 8 metallin työstöön soveltuvia työpaikkoja. Lisäksi erillisessä tilassa on 4 paikkaa suunnittelulle ja atk:lle. Yli 18-perusopetusryhmäiset koulut Kun koulun teknisen työn viikkotuntimäärä ylittää 24 tuntia pysyvästi usealla tunnilla, tarvitaan opetustilat, joissa voi työskennellä samanaikaisesti kaksi opetusryhmää kahden opettajan valvonnassa. Tällaisessa koulussa on yleensä yli 18 perusopetusryhmää. Esimerkkipiirustus tyyppi E 305 m 2 soveltuu tämänkokoisen koulun tarpeisiin. Opetustilassa on kaksi työsalia, yksi konehuone ja opettajien tila. Tässä tyypissä työsaleissa on 16 lähinnä puun työstöön ja 8 metallin työstöön soveltuvia työpaikkoja. Kummankin työsalin yhteydessä on erillinen suunnittelun, teknisen piirustuksen ja atk:n tila, jossa on työpisteet 4 oppilaalle. Vuosiluokkien 7 9 koulut Käsityötä on perusopetuksen tuntijakoa koskevan asetuksen (VnA 1435/2001) mukaan perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 vähintään 7 vuosiviikkotuntia. Kokonaistuntimäärät vaihtelevat kouluittain jonkin verran. Tähän vaikuttavat muun muassa opettajaresurssit, opetustilat ja -välineet. Teknisen työn opetustila vuosiluokkien 7 9 kouluissa on tyyppi F 280 m 2 silloin, kun teknisen työn opetusryhmien koko on pysyvästi enintään 12 oppilasta. Edellä mainittujen vuosiluokkien opetustilan ns. perustyyppi on G 340 m 2. Siinä on 16 oppilastyöpaikkaa sekä puutyö- että metallityösalissa sekä 8 työpistettä käsittävä tila elektroniikkaa, teknistä piirustusta ja suunnittelua varten. Koska kummassakin tilatyypissä on kaksi työsalia, on niissä kahden opetusryhmän mahdollista työskennellä samanaikaisesti. Näin ollen näiden kummankin edellä mainitun tilatyypin käyttökapasiteetti on noin 50 viikkotuntia, mikä saattaa käytännössä tulla kysymykseen vain tyypin G 340 m 2 osalta, sillä tyyppi F 280 m 2 on pienen koulun opetustila. Mikäli edellä mainittu viikkotuntimäärä ylitetään, tarvitaan silloin kolmas työsali liittyen tyyppiin G 340 m 2. Kolmas työsali voidaan kalustaa ja varustaa esimerkiksi metalli- tai puutöitä tai elektroniikkaa varten riippuen koulun omista painotuksista. Oppaassa ei ole tästä esimerkkipiirustusta. Teknisen työn opetuksessa käytettävien koneiden, laitteiden ja työkalujen korjaus ja huolto järjestetään monilla kouluilla siten, että kalustonhoitaja työskentelee kouluissa. Tällöin tarvitaan erillinen työtila, jonka paras sijaintipaikka on teknisen työn opetustilojen yhteydessä. Kalustonhoitajan tila sisältyy tyyppi F:n ja G:n pinta-alaan. Sen sijaan esimerkkipiirustuksessa opetustilan yhteydessä oleva eteistila ei sisälly edellä mainittujen tyyppien pinta-alaan, koska eteistilat eivät kuulu ns. hyötypinta-alaan. 15

16 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Vuosiluokkien 1 9 koulut (yhtenäinen peruskoulu) Perusopetuksen vuosiluokkien 1 9 teknisen työn opetustila on tyyppi F 280 m 2 silloin, kun teknisen työn opetusryhmien koko on enintään 12 oppilasta. Kysymyksessä on siis pieni yhtenäinen peruskoulu. Tällöin opetustilan kalustamisessa ja varustamisessa otetaan erityisesti huomioon se, että tätä tilaa käyttävät sekä kolmannen että yhdeksännen vuosiluokan oppilaat. Mikäli opetusryhmien koko on pysyvästi oppilasta ja teknisen työn viikkotuntimäärä on enintään 30, soveltuu tällöin opetustilaksi edellä mainittu tyyppi G 340 m 2. Myös näissä tiloissa työskentelevät sekä kolmannen että yhdeksännen vuosiluokan oppilaat, mikä otetaan huomioon kalusteiden, työkalujen ja muiden varusteiden hankinnoissa. Jos kysymyksessä on iso yhtenäinen peruskoulu, jossa opetusryhmien koko on oppilasta ja viikkotuntimäärä ylittää pysyvästi 30 tuntia, tarvitaan tilat, joissa voi työskennellä samanaikaisesti kolme opetusryhmää. Tällaisen koulun teknisen työn opetustila on tyyppi H 465 m 2, jossa on puutyösali, metallityösali ja alimmille vuosiluokille varattu sekä puu- että metallityöhön soveltuva sali. Mikäli kysymyksessä on koulu, jossa teknisen työn viikkotuntimäärä on yli 50, on tarpeen varata oppilaiden puolivalmiiden töiden säilytystä varten enemmän tilaa kuin on tyyppi H 465 m 2 :ssä. 16

17 Tekninen työ Yhteenvetotaulukko teknisen työn opetustilojen pinta-alasta Seuraavassa taulukossa on yhteenveto erikokoisten peruskoulujen teknisen työn opetustilojen pinta-alatarpeesta: Perusopetuksen vuosiluokat 1 6: Perusopetusryhmiä Viikkotuntimäärä Tilatyyppi ja koko (m 2 ) 2 3 Enintään 24 Tyyppi A 70 m Enintään 24 Tyyppi B 90 m Enintään 24 Tyyppi C 160 m Enintään 24 Tyyppi D 220 m 2 Yli 18 Yli 24 Tyyppi E 305 m 2 Perusopetuksen vuosiluokat 7 9: Teknisen työn Viikkotuntimäärä Tilatyyppi ja koko (m 2 ) opetusryhmän koko Enintään 12 oppilasta Enintään 20 Tyyppi F 280 m oppilasta Enintään 50 Tyyppi G 340 m 2 Perusopetuksen vuosiluokat 1 9 (yhtenäinen peruskoulu): Teknisen työn opetusryhmän Tilatyyppi ja koko (m 2 ) koko/viikkotunnit Enintään 12 oppilasta Tyyppi F 280 m 2 /alle 25 viikkotuntia oppilasta/enintään Tyyppi G 340 m 2 30 viikkotuntia oppilasta/yli 30 Tyyppi H 465 m 2 viikkotuntia Edellä olevassa taulukossa on käytetty seuraavia laskentaperusteita: Luokka-aste Pakolliset viikkotunnit Valinnaiset viikkotunnit 3. vuosiluokka 2 4. vuosiluokka 2 5. vuosiluokka 2 6. vuosiluokka 2 7. vuosiluokka 3 8. vuosiluokka 2 9. vuosiluokka 2 Mikäli koulussa on painotettu teknisen työn opetusta tavanomaista enemmän ja viikkotuntimäärät ovat edellä olevassa taulukossa mainittuja suuremmat, otetaan se huomioon tilantarvetta määriteltäessä. 17

18 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS 2.2 Tilojen sijainti Teknisen työn opetustilat sijoitetaan koulurakennuksen yksikerroksiseen osaan, mieluiten erilliseen siipeen siten, ettei syntyvistä työn äänistä aiheudu haittaa muulle koulutyölle. Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota äänieristyskysymyksiin. Liittymäkohdalle muihin koulutiloihin on hyvä sijoittaa varastotiloja tai käytävä- ja eteistiloja, jotka eristävät ilmaäänten kuulumisen koulun muissa opetustiloissa. Myös runkoäänien siirtyminen rakenteiden myötä muihin koulutiloihin katkaistaan. Teknisen työn opetustilojen ala- ja yläpuolelle ei tulisi sijoittaa muita koulun keskeisiä tiloja. Ulkoseinille sijoitettavin ikkunoin turvataan luonnonvalon saanti. Myös kattoikkunaratkaisut tulevat kysymykseen syvärunkoisissa rakenneratkaisuissa. Liian auringonlämmön minimoimiseksi on ilmansuuntien vaikutus ikkunoiden suuntauksessa otettava huomioon. Maanpinnan alapuoliset tilat eivät sovellu teknisen työn opetustiloiksi. Muun muassa nestekaasun säilytystä koskevien turvallisuusmääräysten vuoksi tällaiset ratkaisut eivät voi tulla kysymykseen. Teknisen työn opetustilojen sijoittamisessa koulun tontille otetaan huomioon huoltoliikenteen järjestelymahdollisuudet. Purunpoistotila joudutaan tyhjentämään useita kertoja lukuvuoden aikana ja purun sekä muun jätteen poiskuljetukseen käytetään autoa. Materiaalien toimittajien on päästävä autolla mahdollisimman lähelle teknisen työn opetustiloja. Huoltoliikenne on suunniteltava siten, etteivät oppilaat joudu kulkemaan tai oleskelemaan huoltoliikenteelle varatuilla väylillä. Opetussuunnitelman perusteet korostavat eri oppiaineiden välistä integraatiota. Teknisen työn opetuksessa on useita sellaisia osa-alueita, jotka liittyvät läheisesti eräisiin muihin oppiaineisiin, kuten tekstiilityöhön, kuvataiteeseen, kotitalouteen ja luonnontieteisiin. Näiden aineiden opetustilojen sijoittaminen teknisen työn opetustilojen läheisyyteen helpottaa aineiden yhteistyötä. Varsinkin isoissa kouluissa erilaisten yhteistyöprojektien toteuttaminen tulee helpommaksi, kun voidaan työskennellä vierekkäisissä tiloissa tarvitsematta siirtyä eri puolille koulurakennusta. Teknisen työn opetustilojen sijoituksessa otetaan huomioon myös tilojen ulkopuoliset käyttäjät. Tavoitteena on, että ulkopuoliset käyttäjät tullessaan koulurakennukseen kulkevat vahtimestarin tai muun käytönvalvojan työpisteen kautta. Isoissa koulurakennuksissa on suotavaa, että teknisen työn opetustiloilla on oma erillinen sisäänkäynti, jotta tiloihin ei jouduttaisi kulkemaan monien käytävien kautta. Tämä sisäänkäynti sijoitetaan siten, että opetustiloihin voidaan saapua iltaisin pysäköintialueena käytettävältä koulupihalta. 18

19 Tekninen työ 3 Yleisiä suunnitteluperiaatteita 3.1 Yleistä Teknisen työn opetustilat muodostavat monitoimisen tilakokonaisuuden. Siellä tehdään samanaikaisesti useita eriluonteisia työtehtäviä ja -vaiheita. Tilojen, joissa työskennellään samanaikaisesti, on oltava helposti valvottavissa. Sen vuoksi työtilojen väliseinät ja -ovet on varustettava turvalasi-ikkunoin. Työtilojen toimintojen sijoittelun on tuettava oppilaiden turvallista ja loogisesti etenevää työskentelyä. Järkevillä tilaratkaisuilla voidaan välttää työturvallisuutta vaarantava turha ja ylimääräinen liikkuminen. Merkitsemällä työkalut ja niiden säilytyspaikat esimerkiksi värikoodeilla voidaan helpottaa yleistä järjestyksenpitoa. 3.2 Puutyösali Puutyösalissa on työpaikat oppilaalle. Oppilaan perustyöpaikka on höyläpenkin pitkä sivu. Tilaan sijoitetaan työvälinekaapit. Sinne voidaan sijoittaa myös liimauspaikka, pylväs-/penkkiporakone ja muovinkäsittelylaitteita (solumuovileikkuri, muovintaivutin, tyhjiömuovauslaite). Valkokangas kuuluu tilan varustukseen. Kaappien ovet voidaan varustaa tussi- ja/tai magneettitaulupinnoilla. 19

20 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS 3.3 Metallityösali Metallityösalissa on työpaikka oppilaalle. Työsalissa on metallityöpöytiä, joiden pitkille sivuille kiinnitetään vähintään metrin välein yhteensä viilapenkkiä, joiden mukaan määräytyvät oppilaiden perustyöpaikat. Tilaan sijoitetaan työvälinekaapit. Sinne voidaan sijoittaa pylväs- ja/tai penkkiporakone, metallisorvi, tarvittavat levyntyöstökoneet ja hydraulinen puristin. Elektroniikkarakentelu on luontevinta toteuttaa tässä työtilassa, jossa on toiminnan edellyttämät mittaus- ja testauspöydät. Työsaliin on varattava työskentelytilaa myös koneopin töille. Pariovien kautta voidaan tuoda ajoneuvoja (auto, mopo, moottoripyörä) sisään opetustilanteen havainnollistamiseksi. 20

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas peruskoulu ja lukio Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas peruskoulu ja lukio Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA ARKISTOLAITOS Määräys KA 1386/40/2007, 21.8.2007 Sisältö Pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen arkistotiloja koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset Säännökset,

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA Kyseessä on määräys ohje suositus seulontapäätös Normin nimi: Keskeinen sisältö: Kohderyhmä: Voimassaoloaika: Määräykset ja ohjeet arkistotiloista Pysyvästi säilytettävien

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille YMPÄRISTÖOPAS Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Mikko Kilpeläinen Martti Hekkanen Pekka Seppälä Tommi Riippa Kosteuden kestävyys Sisäilmaston laatu

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot