vähemmän pyhä kurjalisto saatiin yhteiskuntakelpoisiksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vähemmän pyhä kurjalisto saatiin yhteiskuntakelpoisiksi."

Transkriptio

1 TANGO LA MEZCLA MILAGROSA( ), 2007, Carlos Mina, psykologian professori Tango ihmeellinen sekoitus ISBN (Käännös alkaen) 1 Johdanto (ss ) Koko läntistä maailmaa on koetellut vuosien välillä voimakas siirtolaisuus. Argenttina on ollut ylivoimaisesti suurin siirtolaisten vastaanottaja suhteessa paikalliseen asukaslukuun. Edellä mainittujen vuosien aikana maan pääkaupunkiin, Buenos Airesiin, asettui suuri määrä ulkomailta tulleita siirtolaisia ja vain murto-osa oli maalta muuttajia omista maakunnista. Muuttoliike aiheutti valtavia sosiaalisia järjestelyjä ja Buenos Airesin kollektiivisen identiteetin synnytystuskia. Moderni Buenos Aires alkoi rakentua keskenään taistelevista kulttuureista ja etnisistä palasista, joille uudessa yhteisössä oli ominaista tuska menetetystä. Ulkomailta tulleet haikailivat vanhaa kotimaataan, maalta tulleet kotiseutuaan pampasta ja kaupungin alkuperäisväestö itki voimakasta muutosta ja vanhojen arvojen, kuten elämänmuotojen ja arkkitehtuurin, menetystä. Näiden radikaalien muutosten vuoksi voidaan hyvällä syyllä puhua Buenos Airesin uudesta perustamisesta, vaikkei tarkkaa ajankohtaa voidakaan määrittää. Väestörakenteen muutos oli katastrofaalisen suurta aiheuttaen pysyvän muutoksen niin geneettisessä rakenteessa kuin ajattelussakin. Toinen toistaan seuraavat siirtolaisaallot taistelivat keskenään 'uppoavan laivan pelastusrenkaista'. Toisin sanoen tämä olisi saattanut merkitä verisiä kiistoja eri etnisten ja kulttuuriryhmien välillä. Kuitenkaan noilta ajoilta ei ole arkistoitu kovin vakavista yhteenotoista. Buenos Airesin ulkomailta ja maaseudulta tulleiden kotiuttamis- ja sopeuttamisprosessi onnistui erinomaisesti verrattuna esimerkiksi New Yorkin etnisten kortteleiden keskinäisiin väkivaltaisuuksiin ja niiden olemassa oloon edelleen nykypäivänä tai satojen tuhansien venäläisten siirtolaisten massamurhaan Balkanilla. Turha yrittää edes kieltää, etteikö maa olisi edelleen kehittymätön, mutta on syytä korostaa niitä monenmoisia ja valtavia siirtolaisten aiheuttamia muutosryntäyksiä ja sosiaalisia paineita. Vain tangolla oli riittävästi potentiaalia ilmaista näitä ongelmia ja helpottaa sekoittumista. Argentiinan väkiluku vuonna 1869 oli 1,7 miljoonaa, joista 1,5 oli maassa syntynyttä alkuperäisväestöä. Runsaat 50 vuotta myöhemmin siirtolaisia oli 7 miljoonaa, joista ajan mittaan kuitenkin noin 3 miljoonaa palasi takaisin entiseen kotimaahansa. Buenos Airesin asukkaista 1895 oli 7% ulkomaalailla syntyneitä ja 20 vuotta myöhemmin 50% ja koko maassa vain 30% oli syntynyt Argentiinassa. Valta ja media oli kokonaan oligarkeilla, joista käytettiin nimitystä 80-luvun sukupolvi (1880). Siirtolaisilla ei ollut mitään poliittisia oikeuksia. Ensimmäiset suuret muuttoaallot osuvat yhteen oligarkien vallan huipun kanssa, mutta uusi tilanne murensi asteittain tämän vallan siirtäen kulttuurin kehityksen painopisteen osoittamaan suuntaa, joka nyt on vallalla yhteiskunnassa. Kulttuureista juontuvia sosiaalisia perustyyppejä on monia, kuten kovapintaiset gauchot, ilmiantajat, kaupungista paenneet, tuotantoelämästä syrjäytyneet, huonoon tilaansa alistuneet, haikailijat, yksinkertaiset puurtajat, yhtenäisyyteen taipuvat ja edistykseen uskovat. Kun ihmisten olosuhteet ja ympäristö muuttuivat näin dramaattisesti, niin se pakosta toi nopeasti mukanaan yhteiskuntaan fyysisiä rakenteita ja symboleja. Syntyi uusia elämisen ja käyttäytymisen malleja sekä uusia ihanteita. On selvää, että nämä prosessit aiheuttivat ihmisille tuskaa, koska

2 mikään järjestelmä ei pitänyt heistä huolta. Vastustus, inho, viha ja katkeruus toisia kohtaan oli suurta. Esimerkiksi on paljon lennokkaita kertomuksia ylemmän luokan muukalaisvihasta, jonka käytännön merkitys yhtenäistymisprosessin alkamiselle jäi vähäiseksi. Yksinkertaistaen kansakunta organisoitui kahdella akselilla: poliittisella ja sosiaalisella. Poliittinen kehitys sopi sosialisteille, anarkisteille ja ammattiliitoille. Nämä organisoivat ensimmäiset taistelut kohdistuen vallanpitäjiin, jotka eivät tietenkään halunneet valtaansa jakaa. Tämä johti radikaali- ja peronistipuolueiden syntyy, tosin eri aikoina historian saatossa. Kumpikin puolue onnistui taistelemalla ajamaan eri yhteiskuntaluokkien ja -sektoreiden etuja. Toisin sanoen nämä puolueet toimivat yhteiskunnassa heikkojen ihmisten puolestapuhujina. Prosessi oli kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja rauhallinen ainakin sen perusteella, mitä historia tietää kertoa erimielisyyksistä ja konflikteista. Jako poliittiseen ja sosiaaliseen ympäristöön on paikallaan, koska tango osoittautui tehottomaksi välineeksi välittää poliittista ideologiaa. Tämä ei johdu yrityksen puutteesta, sillä on rekisteröity yli 400 sellaista tangoa, joiden aiheena on politiikka. Ne eivät jääneet yleisön tietoisuuteen tai suosioon. Instrumentaalisovitus Union Civica -tangosta on yksi sellainen, joka on säilynyt orkestereiden ohjelmistossa ja joidenkin ihmisten muistissa. Yleensä tangoissa ei siis puhuta politiikkaa. Sellaiset aiheet kuin uskonto, rotu, kansallisuus ja jalkapallo ovat tangon ulkopuolella. Myöskään tangossa ei käsitellä kysymyksiä, joissa ihmiset on jaettu erilaisiin vastakkain asettuneisiin ryhmiin. Tango ei siis koskettele poliittisia aiheita eikä sen avulla hoideta puolueasioita, vaan sillä ensisijaisesti hoidetaan inhimillisiä ongelmia. Oltaessa kasvokkain kansallisten, maanosien, maantieteellisten, perhekeskeisten, kielellisten ja etnisten ongelmien ja murtumien kanssa taannehtivasti kerätään ja korjataan tangon avulla palasista taas ehjä kokonaisuus puolustamalla luokkien laillisia oikeuksia. Edellä oleva ei tarkoita, että tangolle olisi vierasta edustaa demokratiaa, koska tango alkoi 'puhua' siitä vuodesta 1917 alkaen eli vuosi sen jälkeen, kun ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu hallitus aloitti toimintansa. Tango lopetti 'puhumisensa' 1956, kun sotilasjuntta kaappasi vallan. Tuntuu siltä, kuin suuret demokraattiset syklit olivat antaneet vapautta niin paljon, että tangolla oli mahdollisuus muokata ihmisten keskinäisiä konflikteja. Argentiinassa puhutaan neljästä myytistä: Yrigoyen, Perón, Eva Perón ja Gardel. Näistä kolme ensimmäistä saivat osakseen opposition vihat. Heidän toimintansa kyseenalaistettiin, heitä solvattiin eivätkä he saaneet anteeksi virheitään. Vain Gardelille annettiin anteeksi, myös hänen sympatiansa konservatiiveja kohtaan. Gardel -kultti vaikutti yleisellä tasolla ja oli esimerkki väitteestä, että politiikka jakaa kansaa segmentteihin kun taas tango yhdistää ja tasoittaa eroavuuksia. Gardelille politiikka ei ollut henkilökohtaisesti tärkeää, niin kuin se ei ollut myöskään Puglieselle, Manzinille, Dicépololle tai Cátulo Castillolle. Gardelille oli tärkeää vain tango ja hänen asemansa siinä maailmassa. Argentiinan historiassa Gardel oli ensimmäinen suuri kertoja, jota kansa tarvitsi. Hän lauloi myyttisiä kertomuksia ja kun hän kuoli myyttisesti, hänestä itsestään tuli myytti, jonka elämän pahimmat karikot unohdettiin. Politiikan ulkopuolella oli muutamia muita asioita, jotka edesauttoivat keskiluokkaisten siirtolaisten yhteensulautumista ja sopeutumista. Tällaisia olivat kauempana keskusta sijaitsevat asuntoalueet, pakollinen ja ilmainen kansakoulu sekä tietyt ilmaisutaiteen lajit kansankulttuurin alalla.

3 Tangon ohella 1-näytöksinen sainete -komediateatteri oli siirtolaisille henkireikä konfliktien purkamisessa. Teatteri oli kansallinen näyttämö, joka veti puoleensa lähinnä intellektuelleja, kun taas tango oli suosiossa koko väestön keskuudessa ja sen lisäksi se oli tehokkaampi kuin teatteri. Fernando Assuncão sanoo tangon ja muiden taideilmaisumuotojen keskinäisestä suhteesta seuraavasti: Teatteri oli side, sainete oli sen arvokas liittolainen, ajattelu oli oppineisuutta, mutta tango oli yhteinen kieli, joka suuressa määrin oli kaikkien lapsi, vaikka eliitti haukkuikin sitä äpäräksi. Tango vaikutti tajuntaan ja tunteisiin. Sen kertomukset eivät tuoneet julki siirtolaisuuden eivätkä sosiaalisten sopeutumisen ongelmia, vaan pohjimmiltaan jäsenteli näitä konflikteja. Löytyy muutamia tangoja, kuten La Violeta ja Giuseppe el Zapatero, jotka käsittelevät suoraan siirtolaisteemaa, mutta tämänkaltaiset tangot olivat pienenä vähemmistönä sanoituksissa. Tangon avulla voitiin tuulettaa henkilökohtaisia ristiriitoja, jotka olivat syntyneet kulttuurien ja sosiaalisten olosuhteiden törmäyksessä. Sanoitukset auttoivat sopeutumaan siirtolaisuuden murrokseen ihmisten välisissä keskinäisissä kamppailuissa. Vuosia myöhemmin Johan Gelman runossaan Mietelmiä (Pensamientos) tehnyt onnistuneen yhteenvedon:.. olen kotoisin kaikkein monimutkaisemmasta latinoeurokosmopoliittiurbaanista ja kreolijuutalaispuolalaisgallialaisesta maasta.. Tango oli seurausta sekoittumisesta. Tätä mieltä ovat useimmat ne, jotka ovat seuranneet tangon kulkua läheltä. Mutta se ei ole pelkästään siirtolaisuuden aikaansaama passiivinen sivutuote, vaan aktiivinen väline, joka tarjosi selkeää apua maahanamuuttajien sopeuttamiseen uuteen isänmaahansa. Buenos Airesin ja Montevideon työläiskaupunginosissa 1800-luvun lopussa ensimmäiset tangot kokosivat yhteen niin espanjalaiset, kreolit kuin neekerit ja tämä tapahtui ilotalojen varsinaisen toiminnan ohessa. Näistä sosiaalisesti marginaalisista oloista tango aloitti vaelluksensa ja valloitti vähitellen laajan yleisönsä. Blas Matamoro sanoo asian näin: Rio de la Platan alueen alempien luokkien paine paremmasta yhteiskunnallisesta asemasta ja aristokraattisen luokan nurkkakuntainen vastustus onnistuttiin sopimaan.. siten radikalisteista tuli liberaalinen puolue, tango omaksui rauhallisempia piirteitä ja säilyi alueella menetettyään primitiivisimpiä piirteitään.. suljettujen piirien vähittäinen häviäminen alueelta, tango ylitti keskiluokan rajat ja vähitellen se valtasi korttelikahvilat ja niiden asiakkaat. Käytettävissä olevien selvitysten mukaan, Matamoro mukaan lukien alueen alkuperäiset aristokraatit kävivät ahkeraan ilotalossa, missä he oppivat tanssimaan tangoa. Ylemmän luokan edustajien tangon omaksuminen toimi tavallaan lupakirjana muulle väestölle. Yhteiskunnan molemmista ääripäistä lähtöisin tango voitti vähitellen suuren yleisön suosion. Mutta varsinaisesti pato murtui niin laadullisesti kuin määrällisesti, kun vuonna 1917 Samuel Castriota sävelsi tangon Lita, johon Pascual Contursi teki sanat nimeää Mi noche triste (surullinen yöni). Tangorunoilija avasi tuolloin portin prosessille, joka johti kaikkine muotoineen marginaaliväestön integroimiseen viralliseen yhteiskuntaan ja näin kiehuvasta siirtolaismassasta kehittyi Buenos Airesin asujaimisto. Tangolaulut menivät läpi kaikista yhteiskuntaluokista, tangosta tuli kaikkien yhteinen ääni. * ss Tangon merkitys Tango oli taontatyökalu, jonka avulla integroitiin eri väestöryhmät sosiaaliseen yhteiskuntaan, johon jäi tangosta niin syvät jäljet, että vielä nykypäivänä argentiinalaisen karikatyyrina on hattupäinen tangoa tanssiva compadrito (jätkä, parittaja, pikkurikollinen, tyhjäntoimittaja,..). Tangon avulla

4 vähemmän pyhä kurjalisto saatiin yhteiskuntakelpoisiksi. Konkistadorit jättivät espanjan kielen korvaukseksi siitä kullasta, jonka veivät mennessään vanhalle mantereelle. Tango puolestaan oli kieli, jota kaikki ymmärsivät. Tangolaulujen sanat eivät syntyneet tyhjästä vaan kansasta ja musiikki toimi polkuna, joka välitti sanoman suoraan ihmisten sydämiin. Tangojen sanat paljastavat sen reaalimaailman, jossa kansa eli. Ne ovat kansan omia tuotteita, jotka syntyivät historiallisella avainhetkellä. Siirtolaiset, jotka tulivat Buenos Airesiin joko ulkomailta tai provinsseista, olivat menettäneet kotinsa ja kotipaikkansa, tango toimi mielikuvituksissa näiden korvikkeena ja auttoi sopeutumaan uuteen paikkaan. Tangorunouden avulla voitiin työstää niitä lukemattomia ristiriitoja, joita syntyi erilaisten ihmisten ja kulttuurien joutuessa yhteen. Tango oli apuväline ihmisten välisessä suhdetoiminnassa auttaen hyväksymän uuden kotimaan sellaisena kuin se oli ilman odotuksia maanpäällisestä paratiisista. Kun alkoi esiintyä merkkejä väestön sulautumisesta, tango oli tehnyt tehtävänsä. Siitä alkoi myös tangon rappio tai ehkä paremmin sanottuna sen taantuminen. Tangon menestykseen vaikuttivat ratkaisevasti radion ja äänilevyn kehittyminen. Näiden massaviestimien lisäksi elokuva, teatteri, sainete, musiikkikahvilat tietysti myös lehdistö edistivät tangon leviämistä kulovalkean tavoin samanaikaisesti väestön sosiaalisen integraation kanssa. * ss Buenos Aires rajakaupunki Buenos Aires toimi Argentiinan 1900-luvun etuoikeutettuna historian näyttämönä. Siellä käytiin tärkeimmät poliittiset, sosiaaliset ja ammattiliitokohtaiset taistelut. Tässä ristiriitojen ja taisteluiden maastossa syntyi, kasvoi ja kehittyi tangosukupolvi. Buenos Aires oli taloudellisten, kulttuurillisten, sosiaalisten, etnisten ja kielellisten intressien ja törmäysten keksipisteenä. Näin se on ollut ristiriitaisten näkemysten eturivissä ja rajapyykkinä myös maaseudun ja köyhälistökaupunginosien välillä. Buenos Airesin ilotalot olivat omia mikrokosmoksiaan vastapainona perhejärjestelmälle. Kaupunki oli kuin iso kattila, jossa kiehuivat eri kansallisuudet, kielet ja uskomukset yhdeksi yhteiskunnaksi. Tango syntyi Buenos Airesissa ja rdio, äänilevyt ja lukemattomat kiertueet toivat sen nopeasti kaikien ulottuville. Voi sanoa, ettei mikään muu kuin tango ollut tyypillistä buenosairesilaisuutta, mutta koko kansa omaksui sen välittömästi radion ja äänilevyjen ansiosta. ss Buenos Aires symbolina ja maamerkkinä Kotimaasta ja ulkomailta Buenos Airesiin muuttaneet olivat katkaisseet maantieteelliset, henkiset ja kulttuurilliset juurensa, jotka siihen asti olivat antaneet ihmisille identiteetin, turvan, tuen ja vaikutusmahdollisuudet. Myös alkuperäiset Buenos Airesin asukkaat olivat menettäneet perinteiset olosuhteensa voimakkaiden muutosten kourissa. Kaikkien oli kartoitettava ja arvioitava ympäristönsä nopeasti uudelleen ja korvattava menetyksensä jollakin ja tämä jokin oli tango. Valtaosassa tangoja viitataan kaupunkimaisemaan katuihin, kortteleihin kaupunginosiin, julkisiin rakennuksiin ja rakennelmiin kuten kilparatoihin. Tärkeällä sijalla olivat myös elämän tyyli, muoti, paremman sosiaalisen aseman saavuttaminen, siksi näihin asioihin sanoituksissa lakkaamatta viitattiin. Kadulla oli kaksi merkitystä. Se oli maantieteellinen paikka ja se oli viittaus moraaliin, leimautumiseen ja käyttäytymiseen. Tangosanoituksissa tulee esiin paikkaan ja ihmissuhteisiin

5 liittyviä sanoja. Usein esiintyviä paikkasanoja ovat esimerkiksi koti, asunto, kämppä, pikku hotelli, vuokra-asunto, majapaikka, piha, katu, kortteli, kaupunginosa, lähiö, kaupunki, maatila ja miksei myös ovimies. Ihmissuhteisiin, ystäviin, naisiin, onnekkuuteen ja identiteettiin liittyviä sanoja tp apaa sellaisia kuin baari, kahvila, ruokala, viinitupa, kapakka, tanssipaikka, kabaree, keskusta, vankila, ravirata, Pariisi, maakunta ja maaseutu. Buenos Aires on yksi harvoista kaupungeista, joka on kehittänyt omat kansanlaulunsa. Se ei ole menettänyt tähän päivään mennessä myyttistä mainettaan, se on edelleen legenda. Valtaosa Buenos Airesin naisista pysytteli kotonaan ja miehille tuttua kaupungista oli vain kodin ja työn välinen reitti. Tämä tarkoitti myös pysyvyydentunteen lisääntymistä väestössä. Tango tarjosi myös tärkeän kiinnekohdan. Sen sanat käsittelivät tuttuja katuja ja kaupunkimaisemia, mikä auttoi asennoitumaan kotikaupungin omaksumisessa. Ihmisille tangoissa mainituista paikoista tuli heti myyttejä. Katuun liittyi monenlaista merkitystä. Katu oli esiintymislava, jossa esitettiin äärettömän monta näytelmää. Se oli hienon elämän kielikuva. Se toimi hylkäämisen ja menestyksen näyttämönä sekä kaikenlaisen hyvän tarjoajana. Katu oli kuin elämä itse, siellä oli hylkäämisen ja loputtoman muutoksen makua. ss Tango ja ihmissuhteet Ei voi kuin ihmetellä tangon kielikuvallista voimaa. Sen kertomukset paljastavat kaikkein intiimimmät odotukset ja pelot keräten ne yhteen kaikkialta. On kuitenkin syytä olla tarkkaavainen, ettei tule johdetuksi harhaan sanojen viesteistä. Esimerkiksi eräässä sanoituksessa puhutaan Pariisin matkasta, josta ei löytynyt jälkiä tai todisteita paikallisen tangon olemassa olosta. Tangoissa puhutaan usein paikoista, kun itse asiassa tarkoitetaan ihmissuhteita. Kahviloista ja kapakoista kirjoitettaessa tarkoitetaan hyvin usein ystäviä. Viittaamalla kabereihin tai tanssipaikkoihin tarkoitetaan niissä paikoissa liikkuvia naisia tai yritystä iskeä niitä. Pariisilla, kilparadalla ja vankilalla viitataan onnistumiseen ja epäonnistumiseen, mikä oli jatkuvasti päällimmäisenä siirtolaisten mielissä. Tangomaailma on sama kuin Buenos Airesin asukkaat ja sen integroitumisprosessi. Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että tangon alkujuuret ovat ilotaloissa, paikoissa, missä kaikki miehet olivat tasa-arvoisia seksin saannin suhteen. Siellä yhtyivät ajatukset, odotukset, lasit, tanssi ja siellä hallitsi toveruus. Eräänä todisteena tästä on miestenkeskeinen tanssi. Yhdessä pilaillen siinä opeteltiin ja opetettiin tangoa. Koska tilastojen mukaan miehiä oli siirtolaisista suuri enemmistö, niin on selvää, että miesten välisen rakkaussuhteet olivat yleisiä. On myös viitteitä siitä, että siirtolaisiksi hankkiutuivat sellaiset miehet, joilla oli homoseksuaalisia taipumuksia. Naiset jaettiin kahteen kastiin: kotiäidit ja muut. Äidit pysyivät kotona eivätkä yksin näyttäytyneet sen ulkopuolella. Muut naiset 'huseerasivat' tanssipaikoissa, kabareissa, 'keskustassa' tai yksinkertaisesti kadulla. Buenos Airesissa naispuoliset olivat joko kotiäitejä tai milonguitojaoli eli oli pyhät ja pahat. Tästä suurelta osin juontuu maskuliininen kaksinaismoraalisuus, joka oli suotuisa kasvualusta paheelliselle prostituutiolle. Hyvänä esimerkkinä on, etteivät vielä 30-luvun alkupuolella naiset voineet yksin kävellä kadulla tulematta avoimesti kähmityiksi ja että kadulla naiset kulkivat eri puolta katua kuin miehet.

6 Tango kertoo vain menetyksistä ja kärsimyksistä ei koskaan onnellisuudesta. Tango ei ole komedia, jokaisella on sisällään jotain, minkä vuoksi itkeä. Jokainen kaipaa paratiisiaan, jota ei koskaan kuitenkaan saavuta. Tässä elämässä menetämme vain yhden äidin ja usein se liittyy hetkeen, jolloin lähdemme kotoa. Kun mies lähtee etsimään elämänkumppaniaan, hän joko onnistuu siinä tai ei. Jos onnistuu, niin siitä ei ole tangon aineksiksi. Jos hän epäonnistuu eli ei löydä, hylätään tai petetään, on vastassa kaksi tietä, joista toinen vie lapsuuteen (kotiin) ja toinen kostoon, kärsimykseen, unohdukseen tai kadotukseen. Tango käsittelee lähes aina ihmisten välisiä ristiriitoja eikä tango ei koskaan kyseenalaista äitiyttä. Seksi ja rakkaus ovat tangossa kaksi täysin eri aluetta. Tangossa etsitään onnea sekä suojaa epäonnea vastaan. 'Herra Hasardi' on aina läsnä ihmisen odotuksissa. Hyvään onneen liittyy lähes aina taloudellinen aspekti ja huonoon onneen kurjuus. Nämä asiat olivat aina siirtolaisten mielissä. * * ss Tangon arvot Eettisyys Kriisiaikana yleiset tarpeet ovat erilaisia kuin normaali aikana. Siirtolaisilla, jotka luvun lopussa ja 1900-luvun alussa muuttivat Buenos Airesiin, oli hyvin erilaisia moraalikoodeja riippuen siitä mistäpäin maailmaa ja millaisista olosuhteista he olivat kotoisin. Näistä lähtökohdista sitten syntyi yhteinen moraalikoodi koskien erityisesti oikeusarvoja, rakkautta sekä erilaisten ihmisten hyväksymistä ja sietämistä. Kaksi käytännönläheistä tangorunoilijaa on tässä yhteydessä syytä mainita eli Dicépolo ja Manzi. Dicépolo otti tavakseen tuoda esiin kaikkia niitä käytännön läheisiä ihmisten moraalia vahingoittavia asioita, joita sen aikaisessa ympäristössä tapahtui. Tällaisia olivat muun muassa julmuus, ahneus, tekopyhyys ja rakkaudettomuus. Manzin ihmiset olivat enempi stoalaisia toimien arvokkaasti vastoinkäymisissä ja ottivat vastaan rauhallisesti myös kuoleman. Voimakas yhteiskuntakritiikki ei ottanut siihenkään aikaan tangoissa tulta. Ehkä poikkeuksena on mainittava Cambalache -tango (vaihtokauppa, riistokauppa); maailma on ollut ja tulee aina olemaan sikala. Identiteetti Argentiinan kiihkein sosiaalinen rakentumisvaihe osui 1900-luvun alkuun. Maantieteellinen keskipiste oli Buenos Aires ja henkinen keskipiste oli epävarmuus. Siten olojen stabiilisuus niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisella tasolla muodostui tärkeäksi arvoksi vaikutti identiteetin muodostumiseen. Siten on ymmärrettävää, että miehen ja naisen petturuutta pidettiin suurimpana syntinä. Suurimpia hyveitä olivat rakkaus ja uskollisuus. Juhlintaa, alkoholin käyttöä ja epäjärjestystä siedettiin eri tavalla eri aikoina. Karnevaaliaika oli pysyvä ilmiö ja silloin sallittiin ihmisten päästää paineita katsomalla läpi sormein tietyntasoinen epäjärjestys. On syytä panna merkille, kuinka tärkeänä argentiinalaiset pitivät karnevaaleja tuohon aikaan. Samoin kuin tangolla oli karnevaaleilla yhteiskunnan sulautumisen kannalta tärkeä merkitys, vähän samoin kuin meillä vappu on erityisesti opiskelijoiden rällästysaikaa.

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike Carol Ehrlich 70-luvun naisliike 1980 Miten paljon naisliike on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Liberaali haara ei ole muuttunut juuri lainkaan. Yhä yritetään saada 52% vallasta siinä taloudellisessa

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen Kuohuva 1920-luku Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo 16.45 18.15 FM Jussi Tuovinen Luentosarjan ohjelma 1. 9.9. Sodasta toipuminen ja uusi maailmanpoliittinen tilanne

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef. Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.fi Kaupunki-imago Mielikuva, imago = kuva, olemus, luonnekuva, maine, vaikutelma.

Lisätiedot

Maahanmuuton psykodynamiikasta. Leo Ray, 2008 (author s permission granted)

Maahanmuuton psykodynamiikasta. Leo Ray, 2008 (author s permission granted) 1 Maahanmuuton psykodynamiikasta Leo Ray, 2008 (author s permission granted) 2 I Identiteetin vastavuoroisuuden psykodynamiikka Tietoinen ja tiedostamaton minuus 3 Libido Self-preservation Attachment Past

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu

Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos pauli.kettunen@helsinki.fi Henkisestä työstä tietoyhteiskuntaan Toimihenkilöliikkeen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Perinteinen afrikkalainen oikeuskäytäntö

Perinteinen afrikkalainen oikeuskäytäntö 1 Perinteinen afrikkalainen oikeuskäytäntö Johdanto Länsimaiseen kulttuuriin kuuluu vahvasti kirjoitettu laki, olemmehan eläneet erilaisten lakikäsitysten alla jo muutaman vuosituhannen, vaikka nykyaikaisten

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Suomen suurimmat alkoholiongelmat Humalan ylikorostunut rooli puheessa ja itseymmärryksessä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön määrittelyä. Petri Salo Åbo Akademi i Vasa 03.05.2006

Vapaan sivistystyön määrittelyä. Petri Salo Åbo Akademi i Vasa 03.05.2006 Vapaan sivistystyön määrittelyä Petri Salo Åbo Akademi i Vasa 03.05.2006 Vasa arbetarinstitut (perustettu 1907) Vapaa sivistystyö Folkbildning Folkeoplysning Kansa folk Työ Vapaus fri och frivillig Sivistys

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA, LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA PALVELUJA LYHYT HISTORIA

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA, LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA PALVELUJA LYHYT HISTORIA SUOMESTA TULI KOTINI Pakolaisina Suomeen 1990-luvulla tulleiden asumiskokemuksia suomalaisessa kerrostaloyhtiössä Y-säätiön asunnot Y-Päivä 2016 Circus Helsinki 21.1.2016 Tutkija, VTT Marja Katisko, DIAK-

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Suuret ikäluokatkin ikääntyvät

Suuret ikäluokatkin ikääntyvät Vavero-hankkeen loppuseminaari: Seniorit vapaaehtoisina - suuret ikäluokat mahdollisuutena Ikäinstituutti, Helsinki, 3.11.2010 Antti Karisto: Suuret ikäluokatkin ikääntyvät Ikihyvä Päijät-Häme Seurantatutkimus

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

Venäläis-suomalainen parisuhde

Venäläis-suomalainen parisuhde Venäläis-suomalainen parisuhde Kotipuu Maailma pienenee. Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 14/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

KULTTUURISET MUUTOKSET, ARKIELÄMÄ JA IDENTITEETTI. Akatemiaprofessori Pertti Alasuutari

KULTTUURISET MUUTOKSET, ARKIELÄMÄ JA IDENTITEETTI. Akatemiaprofessori Pertti Alasuutari KULTTUURISET MUUTOKSET, ARKIELÄMÄ JA IDENTITEETTI Akatemiaprofessori Pertti Alasuutari Mitä kulttuuriset muutokset ovat? Arkielämä reagoi hallintoon ja päinvastoin, ja hallinnon muodit ja mallit ovat osa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä Reijo Laatikainen & Henna Rannikko Toimistotyöläisen ruokapäivä Talentum Pro Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2598-1 ISBN: 978-952-14-2599-8 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ. Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät

NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ. Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 6.10.2016 Tässä esityksessä: Mitä on syrjäytymispuhe? Syrjäyttävä arki Monien keskustojen tunnistaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen TOP-jakso Ranskassa

Kansainvälinen TOP-jakso Ranskassa Kansainvälinen TOP-jakso Ranskassa Olin kansainvälisessä työssäoppimisjaksossa Ranskassa luokkalaiseni sähköalaa opiskelevan Eemeli Kemppaisen ja samassa koulussa datanomiksi opiskelevan Samuli Satopään

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Mammakavereiden keinot. joilla. pysyt rauhallisena. kiukkukohtauksen yltyessä. infernaaliseksi... (C) KATJA KOSKI, mammakaveri.fi

Mammakavereiden keinot. joilla. pysyt rauhallisena. kiukkukohtauksen yltyessä. infernaaliseksi... (C) KATJA KOSKI, mammakaveri.fi Mammakavereiden keinot joilla pysyt rauhallisena kiukkukohtauksen yltyessä infernaaliseksi... (C) KATJA KOSKI, mammakaveri.fi Sivut 2 Miksi aikuinen ryhtyy huutamaan, kun lapsi saa kiukkukohtauksen? 3

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa

Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Yhteiskuntahistorian laitos Rautatiekulttuurikeskus REILIA Kouvola 19.9.2009 1 Rautatieläisten ammattiliitot tänään

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

KOSKETUS. -tunteiden tulkki. Pirkko Säily

KOSKETUS. -tunteiden tulkki. Pirkko Säily KOSKETUS -tunteiden tulkki Pirkko Säily Sana koskettaa merkitsee fyysisen kontaktin luomista tai tunteisiin vetoamista Kosketuksessa on aina kyseessä vuorovaikutustapahtuma, jossa on vähintään kaksi osa

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot