JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA 2014 2025"

Transkriptio

1 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA VIHTI JOKIKUNTA

2 SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUS 1. Kevyenliikenteen väylä ja valaistus kylälle 2. Koululle keinut, koripalloteline, kiipeilyteline, radioohjattavien autojen parkki, kaukalo 3. Seurojentalon keittiöremontti 4. Hyppyrimäen uusiokäyttö esim. näköalatornina 5. Parempien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle (esim. valokuitukaapeli) 6. Opastettu reitti juoksuhaudoille Hyrtiönmäelle/ Patterinmäelle 7. Ulkoilureitistö, joka yhdistää kylän paikalliset nähtävyydet (Patterimäen juoksuhaudat, Erikin Kivi, Vanjoen ylittävä silta ja hyppyrimäki) Kevyen liikenteen väylä toteutunut Irjalaan saakka. Valtuustoaloite olemassa valaistuksen jatkamisesta Tuiskulta Hytintielle asti. Kaksi keinua, pieni köysikiipeilyteline, yksi koripalloteline. Osittain alkuperäisessä kunnossa. Hyppyrimäkeä ei voi tällä hetkellä käyttää hyppytarkoitukseen eikä sinne saa kiivetä. Paikoitellen heikot nettiyhteydet. Tällä hetkellä ei opastusta juoksuhaudoille. Tällä hetkellä ei opastusta eikä opastettua reittiä. Työryhmän perustaminen ja vaikuttaminen ELY-keskukseen, jotta suunnitelma kevyenliikenteen väylästä saadaan aikaiseksi. Sivistyskeskukselta selvitys, tekninen puoli mukaan, lähiliikuntapaikan kehittäminen. Päivitys nykypäivän tarpeisiin. Kartoitetaan yhteistyötahoja ja etsitään rahoitusta. Urheilijat selvittävät hyppyrimäen kuntoa ja kunnostamista. Erilaisia tempauksia hyppyrimäen hyväksi. Kartoitetaan yhteistyötahoja Maanomistajien kuuleminen ja yhteistyötahojen kartoittaminen. Työryhmän perustaminen ja yhteistyötahojen kartoittaminen (museo, järjestöt, muut kylät). Vihdin kunta, ELY-keskus vuoteen 2020 mennessä 2015 asennustalkoilla, Vihdin kunta, Jokikunnan Urheilijat ja Jokikunnan kylätoimikunta Jokikunnan Urheilijat ja kyläläiset Jokikunnan Urheilijat ja kyläläiset Silta joen yli (Orakoski-Nissi) Ei siltaa. Suunnitelma ollut aiemmin vireillä, mutta kariutunut. Tiedustellaan maanomistajilta joen kummaltakin puolelta halukkuutta hankkeeseen Kunnan omistaman maa-alueen (Vanjoen rannassa) kunnostaminen kyläläisten käyttöön laavu tms. Ei kulkureittiä ko. paikkaan uuden sillan takia Selvitetään uuden tieyhteyden saamista Kaikkien kylän yhdistysten yhteinen kylätapahtuma Pikkujoulut, lauluillat, teatterimatkat, kuutamokävely, nettisivut, Facebook Tutustuminen uusiin ja vanhoihin kyläläisiin. Kesä alkusyksy Kulttuurihistoria, Jokikunnan historiikki Leila Kuittisella työn alla 2016 Leila Kuittinen 2 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

3 SISÄLLYS SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET... 2 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMAN ALKUVAIHEET KYLÄSUUNNITELMAN TARKOITUS JOKIKUNTA TÄNÄÄN SIJAINTI LUONTO JA YMPÄRISTÖ VÄESTÖ JA ASUMINEN ELINKEINOT PALVELUT INFRASTRUKTUURI YHDISTYSTOIMINTA KEHITYSSUUNNAT KYLÄN VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET KOULU KYLÄN SYDÄN SEUROJENTALO YHTEISÖLLISYYS HILL SIDE GOLF & COUNTRY CLUB VANJOKI JA VANJÄRVI MAISEMAT SEURANTA JA PÄIVITYS LIITTEET: KUNNAN KARTTA TAKAKANNESSA JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

4 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMAN ALKUVAIHEET Kyläsuunnitelman valmistelu alkoi helmikuussa 2014, kun Länsi-Uudenmaan kylät ry (LUKE) kutsui kaikkien Vihdin kylien edustajat aloitustilaisuuteen Vihdin kunnanvirastolle. Kylien yhteisissä työpajoissa vetäjänä toimi Pirkko Kaskinen. Työpajoja, kaikille yhteisiä sekä Jokikunnan omia, järjestettiin kahdeksan kertaa (4.2., 24.2., 23.3., 13.5., 30.9., 8.10., ja ). Uusien kyläsuunnitelmien työstäminen aloitettiin läpikäymällä esimerkkejä kyläsuunnitelmista; miten muualla Uudellamaalla kylät ovat uudistaneet ja kehittäneet toimintaansa. Työpajoissa käsiteltyjen teemojen (mm. unelmien kylä, toimenpidesuunnitelma) avulla kyläsuunnitelman päivittäminen käynnistettiin ja keväällä 2014 Jokikunnan koululaiset sekä muut kyläläiset kommentoivat uutta kyläsuunnitelmaa. Syksyn aikana suunnitelman sisältöä tarkennettiin ja ulkoasu viimeisteltiin julkistettavaksi. Kylien suunnitelmat esiteltiin juhlallisessa julkistamistilaisuudessa Jokikuntalaiset ovat ylpeitä alueensa kauniista maisemasta. Tämän luonnonkauneuden tiedostaminen ja halu sen vaalimiseen ovat selvästi jokikuntalaisia yhdistävä tekijä. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat koulu, eri järjestöt, mm. urheiluseura, Martat, maaseutuseura ja kylätoimikunta sekä Hill Side Golf & Country Club. Kylän kaunis ja rauhallinen maalaismaisema houkuttelee uusia asukkaita pääkaupunkiseudulta ja kauempaakin. Moni lapsuutensa ja nuoruutensa Jokikunnalla viettänyt on halunnut muuttaa takaisin kylälle asumaan. Jokikunnalla Härtsilässä, Mustamäen alueella ja Pinolahdella asustaa kesäisin satoja mökkiläisiä, joita pyritään saamaan mukaan kylän tapahtumiin. Kyläsuunnitelman työstämisessä ovat olleet mukana Jaana Moilanen, Asko Autelo, Anne Saario, Anne Riikonen, Leila ja Kyösti Kuittinen, Seija Sariola, Jari Alander, Sanna Silander ja Silja Stockinger. Edellinen Jokikunnan kyläsuunnitelma tehtiin vuonna KYLÄSUUNNITELMAN TARKOITUS Kyläsuunnittelun yleistavoitteena on Jokikunnan alueen tasapainoinen kehittäminen vallitsevien olosuhteiden pohjalta viihtyisän, terveellisen ja turvallisen asuinympäristön turvaamiseksi ja luomiseksi vireäksi kyläyhteisöksi Vihdin kasvavassa kunnassa. Kyläsuunnitelman sisällöstä päättävät kyläläiset ja sen avulla voidaan ryhtyä toimimaan määrätietoisesti tärkeinä pidettyjen asioiden toteuttamiseksi. Kuva: Kari Ikola Jokikunnan elinvoimaisuudesta on etua koko Vihdille jos kylät voivat hyvin, voi kuntakin hyvin. Kunta voi edistää kylän kehittymistä ottaen sen nykyistä paremmin mukaan tasapainoisen ja asumisen vaihtoehtoja tarjoavan kuntarakenteen suunnittelussa. Kyläsuunnitelman päämääränä on innostaa asukkaat keskustelemaan kylän tulevaisuudesta ja siitä, kuinka yhteistyötä tekemällä voidaan säilyttää oma asuinpaikkamme elinvoimaisena ja entistä parempana paikkana elää. 4 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

5 2. JOKIKUNTA TÄNÄÄN 2.1 Sijainti Jokikunnan kylä sijaitsee Vihdin kunnan luoteisosassa. Jokikuntaa halkovat Vihti Ikkala maantie n:o 1224 ja Hyrsylä Jokikunta maantie n:o Selviä luontosuhteisiin perustuvia rajoja ovat etelässä Hiidenvesi ja kaakossa Kolimäen-Hyrtiön mäkialueen takainen suolinja. Idässä Jokikunnan kylän raja kulkee Vanjärven keskeltä. Koulun ja Hill Side Golf & Country Clubin sekä entisen kaupan ja postin ympäristö Vihti Ikkala -maantien varrella Vanjoen sillan läheisyydessä muodostavat alueen keskuksen. Pähkinälehdot seurailevat muinaisen Ancylus-järven rantaviivaa. Vanjoen laakso on ollut metsästäjien kulkureittinä jo kivikaudella. Vanjoen rannassa on Pahantorjuja-merkki" kiveen hakattuna ja Erikin kivi vuodelta Pahantorjuja-kivi. Kuva: Leila Kuittinen Kuva: Jaana Moilanen Koko Vanjoen laakso on valtakunnallisesti merkittävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus, joka on mainittu museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisemassa kirjassa "Rakennettu kulttuuriympäristö". Muita historiallisesti merkittäviä paikkoja ovat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Patterinmäellä (Hyrtiönmäki), vanha kansakoulu vuodelta 1893 (myöhemmin Lohikarin huonekalutehdas) ja entinen kyläkauppa 1920-luvulta. 2.2 Luonto ja ympäristö Jokikunnan maisema on vaihtelevuutensa ansiosta mielenkiintoinen. Perusosan muodostavat laajat peltoaukeat, joiden keskellä kohoavat metsäiset mäet. Korkeuserot kylän maastoissa ovat jopa 70 metriä. Hiidenveden ranta-alue on varsin erikoinen korkeine rantatörmineen. Tämä maiseman monimuotoisuus antaa kylälle oman erityisen kauneutensa. Pääosa kylän maa-alueesta on viljelyksessä olevaa peltoa. Kylän maisemaa elävöittää Vanjoki, joka virtaa Vanjärven kautta aina Hiidenveteen saakka. Kylällä on useita vanhoja talouskeskuksia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Jokikunnalla on ainutlaatuisia luontokohteita, mm. saniais- ja lehtokorpia, pähkinäpensaita ja upeita moreenimäkiä. Maisemassa näkyvät vielä jääkauden jäljet. Patterinmäen juoksuhaudat Kuva: Jaana Moilanen JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

6 2.3 Väestö ja asuminen Kylällä on pysyviä asukkaita n. 570 ( ) 1 ja talouksia lasketaan olevan n Vapaa-ajan asukkaita on runsaasti. Keskiaikaiset kylätontit, joilla sijaitsi kahdesta viiteen taloa, erottuvat edelleen muusta asutuksesta isoine talouskeskuksineen. Vanha kyläasutus on asettunut mäkien reunoille ja kyläteiden varsille. Uusia rakennuspaikkoja on syntynyt tasaisesti eri puolille kylää, vaikka rakennuslupien saanti on entisestään vaikeutunut viime vuosina. Yhä useamman maallemuuttajan mielessä on halu saada lapsensa kyläkouluun. Koulun oppilasmäärä on tulevina vuosina nousussa. Väestöstä alle kouluikäisiä on n. 60 henkilöä ja lapsia ja nuoria (7 19 vuotta) n Työikäistä väestöä (20 64 vuotta) on n. 310 henkilöä ja yli 65-vuotiaita 70 henkilöä vuoden 2013 väestötietojen mukaan. Koulu on tarjonnut useita työpaikkoja yli 120 vuotta. Finnin ratsutila ja eläinlääkintä Oy sekä Hill Side Golf & Country Club työllistävät kyläläisiä. Kylän ulkopuolella käydään töissä naapurikuntien lisäksi pääkaupunkiseudulla. 2.5 Palvelut Jokikunnan koulu on toiminut vuodesta Oppilaat (lv n. 60 lasta) saavat opetusta vuonna 1950 valmistuneessa terveessä ja hyväkuntoisessa koulurakennuksessa. Koulu toimii myös kylän eri seurojen ja yhdistysten kokous- ja harrastustilana. Hiiden Opiston jumpparyhmä ja kudontapiiri kokoontuvat koulun tiloissa. 2.4 Elinkeinot Jokikunta on perinteisesti ollut maa- ja metsätalousvaltainen kylä. Maatalousyrittäjyys on merkittävä. Tilat ovat toimivia ja niistä monilla on toteutettu viime vuosina sukupolvenvaihdos. Karjatiloja on neljä ja sikatiloja on yksi. Viljanviljelyä harjoitetaan usealla tilalla, ja yksi tila on erikoistunut luomutuotantoon. Hevostalouden kasvu näkyy Jokikunnan maisemassa. Jokikunnan koulu. Kuva: Silja Stockinger Kylällä on taksi, joka päivystää Vihdin kirkonkylällä. Kirjastoauto käy koululla joka toinen viikko. Kylällä kulkee palveluliikennereitti ja yleisiä linjaautovuoroja aamuisin ja iltapäivisin. Eläinlääkintäpalveluja tarjoaa Finnin ratsutila ja eläinlääkintä Oy. Keskustassa sijaitsevat jätepisteet ja postilaatikko sekä kylän ilmoitustaulu. Jäätelöauto kulkee kesäisin kerran kuussa. Lintutornilla vierailevat lintuharrastajien lisäksi koululaisryhmät kauempaakin. Kuva: Anne Saario 1 Lähde: Vihdin kunnan kotisivut instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/22403_kopio_vaesto_ika_ja_osa-alue_2013.pdf 6 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

7 Koulun ympäristössä kiertää pururata ja koulun pihalla voi pelata kesällä jalkapalloa ja luistella talvisin. Kuva: Anne Riikonen Kylän keskustassa on katuvalot, päätiet on asfaltoitu, mutta ilman piennarta ne ovat kapeat ja mutkaiset. Liikennemäärä lisääntyy golfkaudella huomattavasti. Kunta ja ELY-keskus ovat muuttaneet kylän lävitse kulkevien maanteiden vaarallisuusluokituksia, ja siksi osa lapsista ei saa koulukuljetusta. Vaaralliset tiet lisäävät ennestään välttämätöntä tarvetta saada kevyen liikenteen väyliä kylälle. Uusia ratkaisuja tarvitaan turvallisen liikkumisen turvaamiseksi. Kylän asukkaat hoitavat itse vesi- ja jätevesihuoltonsa. Kuva: Silja Stockinger Jokikunnan Maaseutuseuran ja Jokikunnan Urheilijoiden omistama Seurojentalo tarjoaa hienot ja tunnelmalliset puitteet juhlien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Taloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin yksityisille ja yhteisöille. Kylätoimikunnalta on vuokrattavissa astioita ja liinoja. Hill Side Golf & Country Club tarjoaa golfkauden aikana lounasta ja ravintolapalveluita myös niille, jotka eivät pelaa golfia. Härtsilässä sijaitsevan Onnenpesän palveluvalikoimaan kuuluvat ruokailu, majoitus, tanssit elävän musiikin tahtiin, juhlapalvelu ja sunnuntailounas. 2.6 Infrastruktuuri Tällä hetkellä on paikoitellen huonot internet-yhteydet johtuen huonoista puhelinverkoista. Parempien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle edellyttää esimerkiksi valokuitukaapeleita. Kuva: Kari Ikola Jokikunta sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla: matkaa Vihdin kirkonkylään on 8 km, Nummelaan 16 km, Karkkilaan 12 km ja Helsingin keskustaan 65 km. Turkuun on yhteys Vanjoentien kautta, joka on vanha Turuntie. JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

8 2.7 Yhdistystoiminta Jokikunnan Urheilijat järjestää kilpailuja ja toimintaa. Kylätoimikunnan tarkoituksena on kylän kehittäminen ja kyläläisten etujen valvominen, edistää kyläläisten ja kylässä toimivien eri seurojen välistä yhteistyötä sekä parantaa asukkaiden viihtyvyyttä. Jokikunnan Martat kokoontuvat säännöllisesti. Edellä mainitut yhdistykset järjestävät kylän yhteisen joulujuhlan. Maaseutuseuran toiminta on tällä hetkellä hiljaista, mutta maataloustuottajat pitävät yhtä. Jokikunnan Metsästäjät toimii yhteistyössä mm. Tähkälän hirviseurueen kanssa. Jokikunnan vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti ja tukee koulutyötä esim. hankkimalla välineitä eri oppiaineisiin ja osallistumalla retkien järjestämiseen. Uusin kylällä toimiva yhdistys on Hill Side Golf Club ry. Jokikunnan kyläkeskuksen alueella on voimassa osayleiskaava vuodelta Kylän kehityksen kannalta erityistä huolta herättävät Uudenmaan ELY-keskuksen linjaukset, joiden myötä rakennusluvan saanti kylälle on viime vuosina vaikeutunut. Kunnan strategiassa vuosille mainitaan vireät ja toimivat kylät ja taajamat. Kyläkoulun lakkauttaminen merkitsisi kylän nopeaa kuihtumista. 3. KYLÄN VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Jokikunnan vahvuus on maaseutumainen miljöö ja yhteisöllisyys. 3.1 Koulu kylän sydän Luonnon keskellä sijaitseva turvallinen lähikoulu on kylän sydän. Jokikunnan koulu on Vihdin vanhin kyläkoulu. Uusien asukkaiden myötä koulun oppilasmäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Koulurakennus on edelleen hyväkuntoinen. Koulun vieressä oleva lähiliikuntapaikka mahdollistaa ympärivuotisen liikunnan harrastamisen. Talvella kenttä jäädytetään luistelukentäksi ja ympäristöön tehdään hiihtolatuja. Jokikunnan Urheilijoiden lasten kesäkisat Kuva: Jaana Moilanen Kylätoimikunta ylläpitää kylän yhteisiä nettisivuja osoitteessa Jokikunnalla on Facebookissa oma ryhmä, jota käytetään aktiivisesti mm. tapahtumista tiedottamiseen. Ryhmässä on jo yli 200 jäsentä. 2.8 Kehityssuunnat Vuonna 2012 hyväksytyssä Uudenmaan kolmannessa vaihemaakuntakaavassa Jokikunta on merkitty kyläksi, jonka suunnittelutavoitteena on haja-asutusluonteisen lisärakentamisen ohjaaminen kyläkeskukseen ja edellytysten luominen palveluiden säilymiselle. Jokikunnan koulu ja lähiliikuntapaikka Kuva: Mika Tiihonen 8 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

9 3.2 Seurojentalo Jokikunnan Seurojentalo valmistui vuonna 1936 Suojeluskunnan, Jokikunnan Urheilijoiden ja Pienviljelijäyhdistyksen toimesta sekä kyläläisten lahjoitusten ja talkoiden voimalla. Talo on ollut ja on edelleen tärkeällä sijalla kyläläisten juhla- ja kohtaamispaikkana. Seurojentalo hyppyrimäkineen kuuluu kiinteänä osana Jokikunnan kulttuurimaisemaan. Jokikunnan Urheilijoiden ja Maaseutuseuran omistama talo on suosittu tapahtumien järjestämispaikka muillekin kuin Jokikunnan asukkaille. Jokikunnan Murheilijat. Kuva: Antti Seppä Jokikunnan Seurojentalo. Kuva: Emma Forsén 3.3 Yhteisöllisyys Jokikunnalla järjestetään koko perheelle sopivia tapahtumia ympäri vuoden. Kylän yhteinen joulujuhla kokoaa parhaimmillaan jopa 150 eri-ikäistä kyläläistä saman katon alle. Uudemmatkin tapahtumat ovat jo muodostuneet perinteiksi, kuten Kuutamokävely talvella sekä laulu- ja karaokeillat syksyllä. Kesällä kisaillaan leikkimielisesti ei-enääniin-nuorten-miesten kesäkisoissa ja naisten kesäkisoissa, joissa tärkeintä on yhdessäolo, ystävien tapaaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Kesällä jokivarren maisemista pääsee halutessaan nauttimaan Jokikunnan omassa kaljakellunnassa. Jokikunnalla toimii aktiivisesti monta yhdistystä, jotka kaikki omalla tavallaan ylläpitävät yhteisöllisyyttä ja vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta kyläläisten keskuudessa. Urheilijat, Martat ja kylätoimikunta toivottavat kaikki tervetulleiksi mukaan yhdistysten toimintaan ja tapahtumiin; yhdistystoiminta on mitä mainioin tapa tutustua omaan asuinalueeseen ja muihin kyläläisiin. Jokikunnan Urheilijoiden lasten kesäkisojen yhteydessä järjestämä Koskenniemi-juoksu tunnetaan jo laajalti, ja Jokikunnan Murheilijoiden joukkue on useana vuonna niittänyt mainetta suopotkupallon MM-kisoissa. Jokikunnan kaljakellunta. Kuva: Jaana Moilanen JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

10 3.4 Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Clubilla on kahden toisistaan poikkeavan 18-reikäisen ja 5-reikäisen Par 3-kentän lisäksi loistavat alueet harjoitteluun. Ensimmäinen 18-reikäinen kenttä avattiin vuonna Kentät sijoittuvat Seurojentalon ympäristöön myötäillen olemassa olevaa maastoa, ja myös klubi- ja varastorakennukset on suunniteltu ympäristön arvot huomioon ottaen. Golfkenttä on tuonut samalla monelle kyläläisellekin uuden harrastusmahdollisuuden, työpaikkoja sekä ravintolan, jossa kylätoimikunta on vuosien varrella järjestänyt mm. lauluiltoja. Hill Side Golf & Country Clubin muodostamalle alueelle on ollut vuodesta 2009 suunnitteilla asemakaava vapaa-ajanasuntojen rakentamiseksi. 3.5 Vanjoki ja Vanjärvi Jokikunnan läpi virtaa Vanjoki, joka on osa Karjaanjoen vesistöä. Tämä joki on yhdysside Vanjärven ja Hiidenveden välillä ja antaa vapaa-ajanviettäjille hyvät harrastusmahdollisuudet. Vanjoki ja Vanjärvi kuuluvat Hiidenvesi-projektiin, jolla parannetaan alueen vesistöjen veden laatua. Kuva: Jaana Moilanen Golfin pelaaminen tuo kylälle vuosittain eri pelaajaa jotka pelaavat kauden aikana kaikkiaan reilut kierrosta. Golffareiden muodostamassa Hill Side Golf Club ry:ssä on noin 1400 jäsentä, jotka järjestävät golfkauden aikana kilpailuja ja tapahtumia viikoittain. Vanjoki. Kuva: Seija Sariola Kuva: Hill Side Golf & Country Club Vanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on bongaajien suosima tutkimuskohde. Vanjärven ranta ja lintutorni mainitaan myös Tringa ry:n vuonna 2000 julkaisemassa kirjassa "Uudenmaan lintupaikkaopas". Vanjärvi kuuluu Naturaalueeseen. Jokikunnan kylätoimikunnan talkoilla rakentamasta lintutornista voi seurata joutsenien, kurkien, hanhien ja muiden lintujen kevät- ja syysmuuttoa. Vesistö on ihanteellinen levähdyspaikka väsyneille muuttolinnuille ja pesimäpaikka monille lajeille. 10 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

11 Rehevöitymisen estämiseksi ja veden laadun parantamiseksi Vanjärveä on ruopattu ja sinne on tehty uimaranta. Vanjärven Erämiehet ovat rakentaneet talkoilla rantaan laavun. Vanjärvi on suosittu kalastus- ja sorsastusjärvi. 4. SEURANTA JA PÄIVITYS Kyläkokouksessa tarkistetaan vuosittain, miten asiat ovat edistyneet ja päätetään, mitä asioita voidaan toteuttaa. Tarvittaessa kyläsuunnitelmaa päivitetään. Kylätoimikunta ottaa mielellään vastaan uusia ideoita edelleen kehitettäväksi. Kyläsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitettu toteutettaviksi. Tässä työssä tarvitaan kaikkia kyläläisiä ja yhteistä talkoohenkeä. Hyvä jokikuntalainen, kyläsuunnitelma on tehty sinulle. Toivottavasti koet asian tärkeäksi ja tarpeelliseksi ja innostut antamaan oman panoksesi suunnitelman toteuttamiseksi kyläläisten yhteiseksi hyväksi. Lintutorni ja laavu Vanjärven rannassa. Kuva: Arja Koli Kyläsuunnitelma on hyväksytty Jokikunnalla Maisemat Komeat, elinvoimaiset maatilat, sekä perinteistä rakennustyyliä edustavat uudisrakennukset luovat Jokikunnan yleisilmeen. Maiseman monimuotoisuus ja avaruus antavat kylälle oman erityisen kauneutensa. Laajat, hyvin hoidetut golf-kentät ja koulu ovat kyläkeskuksen vireät kasvot. Liitteet: 1. Kunnan kartta Kansilehden kuvat: Hyppyrimäki, Mia Eriksson Koulu ja ihmiset, Kari Sariola Jokikunta, Anne Riikonen Painatus: Painokiila Oy marraskuu 2014 Kuva: Leila Kuittinen

12 Kuvat: Petri Vehmas, Sirkku Puumala, Pentti Saastamoinen Taitto: Painotyö: Yhteistyössä: Yhteistyössä:

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Sisällys Johdanto... 2 Kyläsuunnitelman toteutus... 2 Alueen historia... 2 Alue ja sen asukkaat... 3 Sijainti... 3 Alue Uudenmaanliiton maakuntakaavassa

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~

urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ K urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ E esipuhe Kyläkööri-hankkeen kokoamat kyläesitteet ovat eräänlaisia kyläsuunnitelmia, jotka toivottavasti tutustuttavat mahdollisimman monet kuntalaiset

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 33 TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 13. Konginkankaan kylät Konginkankaalla on kuusi kylää. Väen vähenemisen ja maailman globaalistumisen myötä monet vanhat kylärajat ovat häviämässä. Kalaniemi

Lisätiedot

MUIJALAN, LIEVIÖN, NUMMENKYLÄN JA KAHVIMAAN KYLÄSUUNNITELMA 2015-2020

MUIJALAN, LIEVIÖN, NUMMENKYLÄN JA KAHVIMAAN KYLÄSUUNNITELMA 2015-2020 Keimo Tarra Sali Soltti Nummenkylä Inkainen Markkinen Näppinen peltoaukeat puronvarsilehdot Lieviö Kahvimaa Pariisi liito-oravat 1.1.1953 Nummenkylä kohosuo ilvekset Muijala lähteiköt tummahorsma mäntymetsät

Lisätiedot

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄKI ALUEEN RAJAUS Kansikuva: Veljekset Karhumäki Oy:n ilmakuva nro 7432 Nälkälänmäestä noin vuodelta 1950. Julkaistu ottajan luvalla. NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Moinsalmentien varren kyläsuunnitelma. Savonlinnan kaakkoisen alueen kehittäminen. Teksti: Henrik Hausen Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry

Moinsalmentien varren kyläsuunnitelma. Savonlinnan kaakkoisen alueen kehittäminen. Teksti: Henrik Hausen Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry Moinsalmentien varren kyläsuunnitelma Savonlinnan kaakkoisen alueen kehittäminen Teksti: Henrik Hausen Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry Sisältö 1 Johdanto, kyläsuunnitelman laatiminen... - 3 - Alue...

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ. La Tavola! Tavolan kylän kyläsuunnitelma

TAVOLAN KYLÄ. La Tavola! Tavolan kylän kyläsuunnitelma TAVOLAN KYLÄ La Tavola! Tavolan kylän kyläsuunnitelma 2014 Tavolan kyläsuunnitelma Sisältö Johdanto 4 Miten kyläsuunnitelma tehtiin? 4 Kyläkyselyn vastauksista 5 Alueen historiaa 7 Nykytila 10 Tavolan

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KYLÄT. ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~

JALASJÄRVEN KYLÄT. ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ JALASJÄRVEN KYLÄT ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ Jalasjärven kyläesitteen lukijalle Jalasjärven kunnassa on upeita, kehittyviä kyliä, joista saamme olla ylpeitä. Jokaisella kylällä on omat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Painatus: Karkkilan Painopalvelu Oy, marraskuu 2014

SISÄLLYS. Painatus: Karkkilan Painopalvelu Oy, marraskuu 2014 HAIMOON KYLÄSUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Haimoon arvot... 3 3. Sijainti... 3 4. Kylän historiaa... 4 5. Vihtijoki... 6 6. Asutus ja palvelut... 7 6.1. Asemakaava...7 6.2. Haimoon kylän

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2010 Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus 2 LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN... 6 HISTORIA...6 1940- JA 50 -LUVUT JA MUUTOKSET...6

Lisätiedot

NYKYPÄIVÄÄ. 5. Kulttuuria. 5.1. Kulttuurin toimijoita 2009

NYKYPÄIVÄÄ. 5. Kulttuuria. 5.1. Kulttuurin toimijoita 2009 10 NYKYPÄIVÄÄ 5. Kulttuuria 5.1. Kulttuurin toimijoita 2009 Laajan Galleria Laajarannan kylän entinen koulu (rak. 1951) on muuttanut käyttötarkoitustaan jo muutamaan kertaan. Siitä tuli Laaja-Art 1999.

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma

Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma Kuvaus toiminnallisesta suunnitteluprosessista Pia Rotko Anu Suonpää Raportti a96/2013 Laatija: Pia Rotko ja Anu Suonpää Tarkastaja: Anu Suonpää Hyväksyjä: Jaana

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA SARJANKYLÄ-ERKKILÄ

KYLÄSUUNNITELMA SARJANKYLÄ-ERKKILÄ KYLÄSUUNNITELMA SARJANKYLÄ-ERKKILÄ Sisällysluettelo 1.HISTORIA...3 1. Asutuksen alkuvaiheet...3 2. Sarjankylän hopea-aarre...4 3. Koulupiirien vaiheita...4 4. Kyläkaupat ja muut palvelut...6 2. NYKYTILA...7

Lisätiedot

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Kyläsuunnitelma 2009-2013 lyhyesti Teema/Tavoitteet Nykytilanne Toimenpiteet Toteutus Kustannukset ja rahoitus Asukkaiden yhteistyö Omatoimisuus Kylän elinkelpoisuus

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot