JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA 2014 2025"

Transkriptio

1 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA VIHTI JOKIKUNTA

2 SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUS 1. Kevyenliikenteen väylä ja valaistus kylälle 2. Koululle keinut, koripalloteline, kiipeilyteline, radioohjattavien autojen parkki, kaukalo 3. Seurojentalon keittiöremontti 4. Hyppyrimäen uusiokäyttö esim. näköalatornina 5. Parempien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle (esim. valokuitukaapeli) 6. Opastettu reitti juoksuhaudoille Hyrtiönmäelle/ Patterinmäelle 7. Ulkoilureitistö, joka yhdistää kylän paikalliset nähtävyydet (Patterimäen juoksuhaudat, Erikin Kivi, Vanjoen ylittävä silta ja hyppyrimäki) Kevyen liikenteen väylä toteutunut Irjalaan saakka. Valtuustoaloite olemassa valaistuksen jatkamisesta Tuiskulta Hytintielle asti. Kaksi keinua, pieni köysikiipeilyteline, yksi koripalloteline. Osittain alkuperäisessä kunnossa. Hyppyrimäkeä ei voi tällä hetkellä käyttää hyppytarkoitukseen eikä sinne saa kiivetä. Paikoitellen heikot nettiyhteydet. Tällä hetkellä ei opastusta juoksuhaudoille. Tällä hetkellä ei opastusta eikä opastettua reittiä. Työryhmän perustaminen ja vaikuttaminen ELY-keskukseen, jotta suunnitelma kevyenliikenteen väylästä saadaan aikaiseksi. Sivistyskeskukselta selvitys, tekninen puoli mukaan, lähiliikuntapaikan kehittäminen. Päivitys nykypäivän tarpeisiin. Kartoitetaan yhteistyötahoja ja etsitään rahoitusta. Urheilijat selvittävät hyppyrimäen kuntoa ja kunnostamista. Erilaisia tempauksia hyppyrimäen hyväksi. Kartoitetaan yhteistyötahoja Maanomistajien kuuleminen ja yhteistyötahojen kartoittaminen. Työryhmän perustaminen ja yhteistyötahojen kartoittaminen (museo, järjestöt, muut kylät). Vihdin kunta, ELY-keskus vuoteen 2020 mennessä 2015 asennustalkoilla, Vihdin kunta, Jokikunnan Urheilijat ja Jokikunnan kylätoimikunta Jokikunnan Urheilijat ja kyläläiset Jokikunnan Urheilijat ja kyläläiset Silta joen yli (Orakoski-Nissi) Ei siltaa. Suunnitelma ollut aiemmin vireillä, mutta kariutunut. Tiedustellaan maanomistajilta joen kummaltakin puolelta halukkuutta hankkeeseen Kunnan omistaman maa-alueen (Vanjoen rannassa) kunnostaminen kyläläisten käyttöön laavu tms. Ei kulkureittiä ko. paikkaan uuden sillan takia Selvitetään uuden tieyhteyden saamista Kaikkien kylän yhdistysten yhteinen kylätapahtuma Pikkujoulut, lauluillat, teatterimatkat, kuutamokävely, nettisivut, Facebook Tutustuminen uusiin ja vanhoihin kyläläisiin. Kesä alkusyksy Kulttuurihistoria, Jokikunnan historiikki Leila Kuittisella työn alla 2016 Leila Kuittinen 2 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

3 SISÄLLYS SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET... 2 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMAN ALKUVAIHEET KYLÄSUUNNITELMAN TARKOITUS JOKIKUNTA TÄNÄÄN SIJAINTI LUONTO JA YMPÄRISTÖ VÄESTÖ JA ASUMINEN ELINKEINOT PALVELUT INFRASTRUKTUURI YHDISTYSTOIMINTA KEHITYSSUUNNAT KYLÄN VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET KOULU KYLÄN SYDÄN SEUROJENTALO YHTEISÖLLISYYS HILL SIDE GOLF & COUNTRY CLUB VANJOKI JA VANJÄRVI MAISEMAT SEURANTA JA PÄIVITYS LIITTEET: KUNNAN KARTTA TAKAKANNESSA JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

4 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMAN ALKUVAIHEET Kyläsuunnitelman valmistelu alkoi helmikuussa 2014, kun Länsi-Uudenmaan kylät ry (LUKE) kutsui kaikkien Vihdin kylien edustajat aloitustilaisuuteen Vihdin kunnanvirastolle. Kylien yhteisissä työpajoissa vetäjänä toimi Pirkko Kaskinen. Työpajoja, kaikille yhteisiä sekä Jokikunnan omia, järjestettiin kahdeksan kertaa (4.2., 24.2., 23.3., 13.5., 30.9., 8.10., ja ). Uusien kyläsuunnitelmien työstäminen aloitettiin läpikäymällä esimerkkejä kyläsuunnitelmista; miten muualla Uudellamaalla kylät ovat uudistaneet ja kehittäneet toimintaansa. Työpajoissa käsiteltyjen teemojen (mm. unelmien kylä, toimenpidesuunnitelma) avulla kyläsuunnitelman päivittäminen käynnistettiin ja keväällä 2014 Jokikunnan koululaiset sekä muut kyläläiset kommentoivat uutta kyläsuunnitelmaa. Syksyn aikana suunnitelman sisältöä tarkennettiin ja ulkoasu viimeisteltiin julkistettavaksi. Kylien suunnitelmat esiteltiin juhlallisessa julkistamistilaisuudessa Jokikuntalaiset ovat ylpeitä alueensa kauniista maisemasta. Tämän luonnonkauneuden tiedostaminen ja halu sen vaalimiseen ovat selvästi jokikuntalaisia yhdistävä tekijä. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat koulu, eri järjestöt, mm. urheiluseura, Martat, maaseutuseura ja kylätoimikunta sekä Hill Side Golf & Country Club. Kylän kaunis ja rauhallinen maalaismaisema houkuttelee uusia asukkaita pääkaupunkiseudulta ja kauempaakin. Moni lapsuutensa ja nuoruutensa Jokikunnalla viettänyt on halunnut muuttaa takaisin kylälle asumaan. Jokikunnalla Härtsilässä, Mustamäen alueella ja Pinolahdella asustaa kesäisin satoja mökkiläisiä, joita pyritään saamaan mukaan kylän tapahtumiin. Kyläsuunnitelman työstämisessä ovat olleet mukana Jaana Moilanen, Asko Autelo, Anne Saario, Anne Riikonen, Leila ja Kyösti Kuittinen, Seija Sariola, Jari Alander, Sanna Silander ja Silja Stockinger. Edellinen Jokikunnan kyläsuunnitelma tehtiin vuonna KYLÄSUUNNITELMAN TARKOITUS Kyläsuunnittelun yleistavoitteena on Jokikunnan alueen tasapainoinen kehittäminen vallitsevien olosuhteiden pohjalta viihtyisän, terveellisen ja turvallisen asuinympäristön turvaamiseksi ja luomiseksi vireäksi kyläyhteisöksi Vihdin kasvavassa kunnassa. Kyläsuunnitelman sisällöstä päättävät kyläläiset ja sen avulla voidaan ryhtyä toimimaan määrätietoisesti tärkeinä pidettyjen asioiden toteuttamiseksi. Kuva: Kari Ikola Jokikunnan elinvoimaisuudesta on etua koko Vihdille jos kylät voivat hyvin, voi kuntakin hyvin. Kunta voi edistää kylän kehittymistä ottaen sen nykyistä paremmin mukaan tasapainoisen ja asumisen vaihtoehtoja tarjoavan kuntarakenteen suunnittelussa. Kyläsuunnitelman päämääränä on innostaa asukkaat keskustelemaan kylän tulevaisuudesta ja siitä, kuinka yhteistyötä tekemällä voidaan säilyttää oma asuinpaikkamme elinvoimaisena ja entistä parempana paikkana elää. 4 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

5 2. JOKIKUNTA TÄNÄÄN 2.1 Sijainti Jokikunnan kylä sijaitsee Vihdin kunnan luoteisosassa. Jokikuntaa halkovat Vihti Ikkala maantie n:o 1224 ja Hyrsylä Jokikunta maantie n:o Selviä luontosuhteisiin perustuvia rajoja ovat etelässä Hiidenvesi ja kaakossa Kolimäen-Hyrtiön mäkialueen takainen suolinja. Idässä Jokikunnan kylän raja kulkee Vanjärven keskeltä. Koulun ja Hill Side Golf & Country Clubin sekä entisen kaupan ja postin ympäristö Vihti Ikkala -maantien varrella Vanjoen sillan läheisyydessä muodostavat alueen keskuksen. Pähkinälehdot seurailevat muinaisen Ancylus-järven rantaviivaa. Vanjoen laakso on ollut metsästäjien kulkureittinä jo kivikaudella. Vanjoen rannassa on Pahantorjuja-merkki" kiveen hakattuna ja Erikin kivi vuodelta Pahantorjuja-kivi. Kuva: Leila Kuittinen Kuva: Jaana Moilanen Koko Vanjoen laakso on valtakunnallisesti merkittävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus, joka on mainittu museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisemassa kirjassa "Rakennettu kulttuuriympäristö". Muita historiallisesti merkittäviä paikkoja ovat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Patterinmäellä (Hyrtiönmäki), vanha kansakoulu vuodelta 1893 (myöhemmin Lohikarin huonekalutehdas) ja entinen kyläkauppa 1920-luvulta. 2.2 Luonto ja ympäristö Jokikunnan maisema on vaihtelevuutensa ansiosta mielenkiintoinen. Perusosan muodostavat laajat peltoaukeat, joiden keskellä kohoavat metsäiset mäet. Korkeuserot kylän maastoissa ovat jopa 70 metriä. Hiidenveden ranta-alue on varsin erikoinen korkeine rantatörmineen. Tämä maiseman monimuotoisuus antaa kylälle oman erityisen kauneutensa. Pääosa kylän maa-alueesta on viljelyksessä olevaa peltoa. Kylän maisemaa elävöittää Vanjoki, joka virtaa Vanjärven kautta aina Hiidenveteen saakka. Kylällä on useita vanhoja talouskeskuksia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Jokikunnalla on ainutlaatuisia luontokohteita, mm. saniais- ja lehtokorpia, pähkinäpensaita ja upeita moreenimäkiä. Maisemassa näkyvät vielä jääkauden jäljet. Patterinmäen juoksuhaudat Kuva: Jaana Moilanen JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

6 2.3 Väestö ja asuminen Kylällä on pysyviä asukkaita n. 570 ( ) 1 ja talouksia lasketaan olevan n Vapaa-ajan asukkaita on runsaasti. Keskiaikaiset kylätontit, joilla sijaitsi kahdesta viiteen taloa, erottuvat edelleen muusta asutuksesta isoine talouskeskuksineen. Vanha kyläasutus on asettunut mäkien reunoille ja kyläteiden varsille. Uusia rakennuspaikkoja on syntynyt tasaisesti eri puolille kylää, vaikka rakennuslupien saanti on entisestään vaikeutunut viime vuosina. Yhä useamman maallemuuttajan mielessä on halu saada lapsensa kyläkouluun. Koulun oppilasmäärä on tulevina vuosina nousussa. Väestöstä alle kouluikäisiä on n. 60 henkilöä ja lapsia ja nuoria (7 19 vuotta) n Työikäistä väestöä (20 64 vuotta) on n. 310 henkilöä ja yli 65-vuotiaita 70 henkilöä vuoden 2013 väestötietojen mukaan. Koulu on tarjonnut useita työpaikkoja yli 120 vuotta. Finnin ratsutila ja eläinlääkintä Oy sekä Hill Side Golf & Country Club työllistävät kyläläisiä. Kylän ulkopuolella käydään töissä naapurikuntien lisäksi pääkaupunkiseudulla. 2.5 Palvelut Jokikunnan koulu on toiminut vuodesta Oppilaat (lv n. 60 lasta) saavat opetusta vuonna 1950 valmistuneessa terveessä ja hyväkuntoisessa koulurakennuksessa. Koulu toimii myös kylän eri seurojen ja yhdistysten kokous- ja harrastustilana. Hiiden Opiston jumpparyhmä ja kudontapiiri kokoontuvat koulun tiloissa. 2.4 Elinkeinot Jokikunta on perinteisesti ollut maa- ja metsätalousvaltainen kylä. Maatalousyrittäjyys on merkittävä. Tilat ovat toimivia ja niistä monilla on toteutettu viime vuosina sukupolvenvaihdos. Karjatiloja on neljä ja sikatiloja on yksi. Viljanviljelyä harjoitetaan usealla tilalla, ja yksi tila on erikoistunut luomutuotantoon. Hevostalouden kasvu näkyy Jokikunnan maisemassa. Jokikunnan koulu. Kuva: Silja Stockinger Kylällä on taksi, joka päivystää Vihdin kirkonkylällä. Kirjastoauto käy koululla joka toinen viikko. Kylällä kulkee palveluliikennereitti ja yleisiä linjaautovuoroja aamuisin ja iltapäivisin. Eläinlääkintäpalveluja tarjoaa Finnin ratsutila ja eläinlääkintä Oy. Keskustassa sijaitsevat jätepisteet ja postilaatikko sekä kylän ilmoitustaulu. Jäätelöauto kulkee kesäisin kerran kuussa. Lintutornilla vierailevat lintuharrastajien lisäksi koululaisryhmät kauempaakin. Kuva: Anne Saario 1 Lähde: Vihdin kunnan kotisivut instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/22403_kopio_vaesto_ika_ja_osa-alue_2013.pdf 6 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

7 Koulun ympäristössä kiertää pururata ja koulun pihalla voi pelata kesällä jalkapalloa ja luistella talvisin. Kuva: Anne Riikonen Kylän keskustassa on katuvalot, päätiet on asfaltoitu, mutta ilman piennarta ne ovat kapeat ja mutkaiset. Liikennemäärä lisääntyy golfkaudella huomattavasti. Kunta ja ELY-keskus ovat muuttaneet kylän lävitse kulkevien maanteiden vaarallisuusluokituksia, ja siksi osa lapsista ei saa koulukuljetusta. Vaaralliset tiet lisäävät ennestään välttämätöntä tarvetta saada kevyen liikenteen väyliä kylälle. Uusia ratkaisuja tarvitaan turvallisen liikkumisen turvaamiseksi. Kylän asukkaat hoitavat itse vesi- ja jätevesihuoltonsa. Kuva: Silja Stockinger Jokikunnan Maaseutuseuran ja Jokikunnan Urheilijoiden omistama Seurojentalo tarjoaa hienot ja tunnelmalliset puitteet juhlien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Taloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin yksityisille ja yhteisöille. Kylätoimikunnalta on vuokrattavissa astioita ja liinoja. Hill Side Golf & Country Club tarjoaa golfkauden aikana lounasta ja ravintolapalveluita myös niille, jotka eivät pelaa golfia. Härtsilässä sijaitsevan Onnenpesän palveluvalikoimaan kuuluvat ruokailu, majoitus, tanssit elävän musiikin tahtiin, juhlapalvelu ja sunnuntailounas. 2.6 Infrastruktuuri Tällä hetkellä on paikoitellen huonot internet-yhteydet johtuen huonoista puhelinverkoista. Parempien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle edellyttää esimerkiksi valokuitukaapeleita. Kuva: Kari Ikola Jokikunta sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla: matkaa Vihdin kirkonkylään on 8 km, Nummelaan 16 km, Karkkilaan 12 km ja Helsingin keskustaan 65 km. Turkuun on yhteys Vanjoentien kautta, joka on vanha Turuntie. JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

8 2.7 Yhdistystoiminta Jokikunnan Urheilijat järjestää kilpailuja ja toimintaa. Kylätoimikunnan tarkoituksena on kylän kehittäminen ja kyläläisten etujen valvominen, edistää kyläläisten ja kylässä toimivien eri seurojen välistä yhteistyötä sekä parantaa asukkaiden viihtyvyyttä. Jokikunnan Martat kokoontuvat säännöllisesti. Edellä mainitut yhdistykset järjestävät kylän yhteisen joulujuhlan. Maaseutuseuran toiminta on tällä hetkellä hiljaista, mutta maataloustuottajat pitävät yhtä. Jokikunnan Metsästäjät toimii yhteistyössä mm. Tähkälän hirviseurueen kanssa. Jokikunnan vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti ja tukee koulutyötä esim. hankkimalla välineitä eri oppiaineisiin ja osallistumalla retkien järjestämiseen. Uusin kylällä toimiva yhdistys on Hill Side Golf Club ry. Jokikunnan kyläkeskuksen alueella on voimassa osayleiskaava vuodelta Kylän kehityksen kannalta erityistä huolta herättävät Uudenmaan ELY-keskuksen linjaukset, joiden myötä rakennusluvan saanti kylälle on viime vuosina vaikeutunut. Kunnan strategiassa vuosille mainitaan vireät ja toimivat kylät ja taajamat. Kyläkoulun lakkauttaminen merkitsisi kylän nopeaa kuihtumista. 3. KYLÄN VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Jokikunnan vahvuus on maaseutumainen miljöö ja yhteisöllisyys. 3.1 Koulu kylän sydän Luonnon keskellä sijaitseva turvallinen lähikoulu on kylän sydän. Jokikunnan koulu on Vihdin vanhin kyläkoulu. Uusien asukkaiden myötä koulun oppilasmäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Koulurakennus on edelleen hyväkuntoinen. Koulun vieressä oleva lähiliikuntapaikka mahdollistaa ympärivuotisen liikunnan harrastamisen. Talvella kenttä jäädytetään luistelukentäksi ja ympäristöön tehdään hiihtolatuja. Jokikunnan Urheilijoiden lasten kesäkisat Kuva: Jaana Moilanen Kylätoimikunta ylläpitää kylän yhteisiä nettisivuja osoitteessa Jokikunnalla on Facebookissa oma ryhmä, jota käytetään aktiivisesti mm. tapahtumista tiedottamiseen. Ryhmässä on jo yli 200 jäsentä. 2.8 Kehityssuunnat Vuonna 2012 hyväksytyssä Uudenmaan kolmannessa vaihemaakuntakaavassa Jokikunta on merkitty kyläksi, jonka suunnittelutavoitteena on haja-asutusluonteisen lisärakentamisen ohjaaminen kyläkeskukseen ja edellytysten luominen palveluiden säilymiselle. Jokikunnan koulu ja lähiliikuntapaikka Kuva: Mika Tiihonen 8 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

9 3.2 Seurojentalo Jokikunnan Seurojentalo valmistui vuonna 1936 Suojeluskunnan, Jokikunnan Urheilijoiden ja Pienviljelijäyhdistyksen toimesta sekä kyläläisten lahjoitusten ja talkoiden voimalla. Talo on ollut ja on edelleen tärkeällä sijalla kyläläisten juhla- ja kohtaamispaikkana. Seurojentalo hyppyrimäkineen kuuluu kiinteänä osana Jokikunnan kulttuurimaisemaan. Jokikunnan Urheilijoiden ja Maaseutuseuran omistama talo on suosittu tapahtumien järjestämispaikka muillekin kuin Jokikunnan asukkaille. Jokikunnan Murheilijat. Kuva: Antti Seppä Jokikunnan Seurojentalo. Kuva: Emma Forsén 3.3 Yhteisöllisyys Jokikunnalla järjestetään koko perheelle sopivia tapahtumia ympäri vuoden. Kylän yhteinen joulujuhla kokoaa parhaimmillaan jopa 150 eri-ikäistä kyläläistä saman katon alle. Uudemmatkin tapahtumat ovat jo muodostuneet perinteiksi, kuten Kuutamokävely talvella sekä laulu- ja karaokeillat syksyllä. Kesällä kisaillaan leikkimielisesti ei-enääniin-nuorten-miesten kesäkisoissa ja naisten kesäkisoissa, joissa tärkeintä on yhdessäolo, ystävien tapaaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Kesällä jokivarren maisemista pääsee halutessaan nauttimaan Jokikunnan omassa kaljakellunnassa. Jokikunnalla toimii aktiivisesti monta yhdistystä, jotka kaikki omalla tavallaan ylläpitävät yhteisöllisyyttä ja vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta kyläläisten keskuudessa. Urheilijat, Martat ja kylätoimikunta toivottavat kaikki tervetulleiksi mukaan yhdistysten toimintaan ja tapahtumiin; yhdistystoiminta on mitä mainioin tapa tutustua omaan asuinalueeseen ja muihin kyläläisiin. Jokikunnan Urheilijoiden lasten kesäkisojen yhteydessä järjestämä Koskenniemi-juoksu tunnetaan jo laajalti, ja Jokikunnan Murheilijoiden joukkue on useana vuonna niittänyt mainetta suopotkupallon MM-kisoissa. Jokikunnan kaljakellunta. Kuva: Jaana Moilanen JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

10 3.4 Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Clubilla on kahden toisistaan poikkeavan 18-reikäisen ja 5-reikäisen Par 3-kentän lisäksi loistavat alueet harjoitteluun. Ensimmäinen 18-reikäinen kenttä avattiin vuonna Kentät sijoittuvat Seurojentalon ympäristöön myötäillen olemassa olevaa maastoa, ja myös klubi- ja varastorakennukset on suunniteltu ympäristön arvot huomioon ottaen. Golfkenttä on tuonut samalla monelle kyläläisellekin uuden harrastusmahdollisuuden, työpaikkoja sekä ravintolan, jossa kylätoimikunta on vuosien varrella järjestänyt mm. lauluiltoja. Hill Side Golf & Country Clubin muodostamalle alueelle on ollut vuodesta 2009 suunnitteilla asemakaava vapaa-ajanasuntojen rakentamiseksi. 3.5 Vanjoki ja Vanjärvi Jokikunnan läpi virtaa Vanjoki, joka on osa Karjaanjoen vesistöä. Tämä joki on yhdysside Vanjärven ja Hiidenveden välillä ja antaa vapaa-ajanviettäjille hyvät harrastusmahdollisuudet. Vanjoki ja Vanjärvi kuuluvat Hiidenvesi-projektiin, jolla parannetaan alueen vesistöjen veden laatua. Kuva: Jaana Moilanen Golfin pelaaminen tuo kylälle vuosittain eri pelaajaa jotka pelaavat kauden aikana kaikkiaan reilut kierrosta. Golffareiden muodostamassa Hill Side Golf Club ry:ssä on noin 1400 jäsentä, jotka järjestävät golfkauden aikana kilpailuja ja tapahtumia viikoittain. Vanjoki. Kuva: Seija Sariola Kuva: Hill Side Golf & Country Club Vanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on bongaajien suosima tutkimuskohde. Vanjärven ranta ja lintutorni mainitaan myös Tringa ry:n vuonna 2000 julkaisemassa kirjassa "Uudenmaan lintupaikkaopas". Vanjärvi kuuluu Naturaalueeseen. Jokikunnan kylätoimikunnan talkoilla rakentamasta lintutornista voi seurata joutsenien, kurkien, hanhien ja muiden lintujen kevät- ja syysmuuttoa. Vesistö on ihanteellinen levähdyspaikka väsyneille muuttolinnuille ja pesimäpaikka monille lajeille. 10 JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

11 Rehevöitymisen estämiseksi ja veden laadun parantamiseksi Vanjärveä on ruopattu ja sinne on tehty uimaranta. Vanjärven Erämiehet ovat rakentaneet talkoilla rantaan laavun. Vanjärvi on suosittu kalastus- ja sorsastusjärvi. 4. SEURANTA JA PÄIVITYS Kyläkokouksessa tarkistetaan vuosittain, miten asiat ovat edistyneet ja päätetään, mitä asioita voidaan toteuttaa. Tarvittaessa kyläsuunnitelmaa päivitetään. Kylätoimikunta ottaa mielellään vastaan uusia ideoita edelleen kehitettäväksi. Kyläsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitettu toteutettaviksi. Tässä työssä tarvitaan kaikkia kyläläisiä ja yhteistä talkoohenkeä. Hyvä jokikuntalainen, kyläsuunnitelma on tehty sinulle. Toivottavasti koet asian tärkeäksi ja tarpeelliseksi ja innostut antamaan oman panoksesi suunnitelman toteuttamiseksi kyläläisten yhteiseksi hyväksi. Lintutorni ja laavu Vanjärven rannassa. Kuva: Arja Koli Kyläsuunnitelma on hyväksytty Jokikunnalla Maisemat Komeat, elinvoimaiset maatilat, sekä perinteistä rakennustyyliä edustavat uudisrakennukset luovat Jokikunnan yleisilmeen. Maiseman monimuotoisuus ja avaruus antavat kylälle oman erityisen kauneutensa. Laajat, hyvin hoidetut golf-kentät ja koulu ovat kyläkeskuksen vireät kasvot. Liitteet: 1. Kunnan kartta Kansilehden kuvat: Hyppyrimäki, Mia Eriksson Koulu ja ihmiset, Kari Sariola Jokikunta, Anne Riikonen Painatus: Painokiila Oy marraskuu 2014 Kuva: Leila Kuittinen

12 Kuvat: Petri Vehmas, Sirkku Puumala, Pentti Saastamoinen Taitto: Painotyö: Yhteistyössä: Yhteistyössä:

JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA

JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA JOKIKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA 2014 2025 VIHTI JOKIKUNTA SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUS 1. Kevyenliikenteen väylä ja valaistus kylälle 2. Koululle keinut,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Hill Side Golf & Country Club

Hill Side Golf & Country Club Green Golf Events Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdin Jokikunnalla, perinteikkäässä uusmaalaisessa maisemassa. Kentät sijaitsevat historiallisen kulkureitin varrella,

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA Mari Pihlaja-Kuhna Ympäristötarkastaja, Vihdin kunta Itämeriseminaari 3.12.2008 MPK 1 pinta-ala 567 km2 Vihdin kunta vesistöjen osuus 45 km2 järviä ja lampia 104

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Näköalapaikoilta ja ruohonjuuresta

Näköalapaikoilta ja ruohonjuuresta Näköalapaikoilta ja ruohonjuuresta Elossa luonto ja elävä perintö 9.11.2016 Sini Hirvonen sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö Yli 840 yhteisöjäsentä ja 220 henkilöjäsentä

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla.

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. HIPPOS Nro 8/2010 Melkein paratiisissa Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. Teksti ja kuvat TONY ILMONI Snappertuna 90 kilometrin

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot