Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu"

Transkriptio

1 Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI Hakalahden koulu

2 2 LUKUVUOSI Tänä vuonna kesäloma tuntui alkaneen jo pari viikkoa aikaisemmin kuin koulu päättyy. Olemme nauttineet huikean lämpimästä ja kauniista säästä ja samalla pihasta oppimisympäristönä jo muutaman viikon ajan. Pihalla on näkynyt välituntisin iloisia, pelailevia, keskustelevia ja auringon lämmöstä nauttivia oppilaita. Välillä jo jotkut oppilaat sanoivatkin, että koulussahan todella on kivaa. KiVa-koulu, kansainvälisyys, kolmiportainen tuki ja hyvät tavat. Näiden teemojen siivittämänä tämän kouluvuoden 189 koulupäivää päättyvät tänään ja 375 oppilasta lähtee kesäloman viettoon todistus kädessään. Toiset saavat ahkeruudestaan ja toiminnoistaan stipendin. Opintonsa päättävät tänään 130 yhdeksäsluokkalaista, jotka lähtiessään saavat päättötodistuksen mukaansa. Päättötodistus on samalla erotodistus perusopetuksesta. Jokainen teistä on jättänyt itsestään tietynlaisen jäljen koulukavereiden ja kouluhenkilökunnan mieleen. Matka meillä kaikilla jatkuu kohti omaa tulevaisuutta riippumatta siitä, missä vaiheessa opiskelua tai työuraa olemme. Lukuvuosi on taas ollut tapahtumarikas ja työntäyteinen. Normaalin arkityön aherruksen katkojana ovat toimineet useat erilaiset tapahtumat, jossa ympäröivän yhteiskunnan eri kansalaisjärjestöt ja yhteistyötahot ovat rikastuttaneet oppilaiden kokemuspuolta monin tavoin. Erityisesti haluan kiittää tänä vuonna koulun oppilaskuntaa ja heidän edustajiaan eli hallitusta hyvästä osallistumisesta kouluyhteisön kehittämiseen. Teidän aktiivisuudesta saavat oppilaat jatkossakin nauttia mm. erilaisten kouluviihtyvyyteen liittyvistä uudistuksista ja hankinnoista. Lisäksi eräs positiivinen toiminto on ollut oppilaiden omat kerhot ja pelit koulupäivän jälkeen koulun liikuntasalissa. Joka arkipäivä saliin on riittänyt liikunnan harrastajia eri pelimuotoihin. Tämän sivun alareunassa näet koulumme uuden logon, jonka on suunnitellut Susanna Kirsilä. Lukuvuoden työpäivät ovat takana ja katseet kohti tulevaisuutta edessä. Kiitän oppilaita ja koko henkilökuntaa, mutta myös kaikkia yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta ja toivotan virkistävää kesää kaikille. Harri Kangasniemi rehtori

3 3 ILMOITUSASIAT Ehtolaiskuulustelut järjestetään torstaina klo Suorituksesta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen suorituspäivää asianomaisen aineen opettajalle. Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 13. elokuuta 2013 klo HAKALAHDEN KOULUN VIESTINTÄ Hyvä viestintä on onnistuneen koulutoiminnan perusedellytys. Toimiva tiedonkulku koulussa sekä kodin ja koulun välillä on ensiarvoisen tärkeää. Koulumme tärkeitä viestintäkanavia ovat mm.: * Wilma, koulun hallinto-ohjelman www-liittymä, https://wilma.kokkola.fi/ * koulumme nettisivut (Kokkolan kaupungin sivuilla), https://www.kokkola.fi/hakalahdenkoulu * tällä lukukaudella onnistuneesti käyttöön otettu blogi koulun uutisista, * sekä erittäin tärkeä informaatiojulkaisu Hakalehti, joka julkaistaan aina lukuvuoden alussa nettisivuilla. (Ja tulostettuna) https://www.kokkola.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/luokat_1_9_fi/hakalahden_koulu/fi_fi/ha kalahden_koulu/_files/ /default/lukuvuosi% pdf Ps. Muista seurata blogistamme koulun uutisia! Pysy kartalla liittymällä uutisten "seuraajaksi" selaimen oikeasta alakulmasta syöttämällä oma sähköpostiosoite hakukenttään ja näin saat tiedon, kun uusi uutinen on julkaistu. Aktiivista, onnistunutta ja toimivaa viestintää toivotellen, Hakalahden koulun viestintätiimi

4 4 OPPILASKUNTATOIMINTA Koulumme oppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä on ollut ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön. Se on myös pyrkinyt parantamaan kouluviihtyvyyttä, oppilaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Lisäksi oppilaskunta on kannustanut jäseniään osallistumaan erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen. Päättyneenä lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana on toiminut Jere Syrjälä, sihteerinä Ida Lakanen ja rahastonhoitajana Miika Kiiskilä. Oppilaskunnalla on oma valtuusto ja hallitus. Oppilaskunta on kuluvan vuoden aikana osallistunut taksvärkkiin, järjestänyt koulun logokilpailun, hankkinut uuden sählykaukalon sekä järjestänyt sählyturnauksen, jouluna keskusradiosta on luettu tervehdyksiä sekä vappuna on pidetty pukeutumiskilpailu. Pääsiäisenä oppilaskunnan hallitus päätti ilahduttaa toisia oppilaita suklailla. Yhdessä tukioppilaiden kanssa oppilaskunta on suunnitellut ja toteuttanut seitsemäsluokkalaisten tervetuliaisjuhlan ja ystävänpäivän tempauksia. Joulujuhlan päätteksi oppilaskunta järjesti discon yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Oppilaat ovat osallistuneet luokkakisojen suunnitteluun, jotka toteutettiin opettajakunnan kanssa. Oppilaskunta on osallistunut myös vessojen suunnitteluun sekä hankkinut säkkituoleja ryhmätyöskentelytilaan. Oppilaskunta on myös avustanut 9. luokan luokkaretkiä. Varoja oppilaat ovat keränneet taksvärkillä, kaupungin henkilöstön puurojuhlan järjestelyillä ja opettajan sählyturnauksen kioskitoiminnalla. Oppilaskunnan taksvärkkipäivän tuotto jakaantui tasaisesti Kokkolan ensi- ja turvakodille, Kotimaan luonnolle ja oppilaskunnalle. TUKIOPPILASTOIMINTA Tukioppilastoiminta on MLL:n ohjeistamaa toimintaa. Tukioppilastoiminta pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomiseen koulussamme. Tämän lukuvuoden aikana 8. luokkien tukioppilaskoulutus on järjestetty valinnaisainekurssina, jota on pitänyt Nina Sahlgren-Hotakainen.

5 5 OPPILASHUOLTORYHMÄ Lukuvuonna oppilashuoltoryhmään ovat kuuluneet rehtori Harri Kangasniemi, koulukuraattori Maria Indola (syksy 2012), koulukuraattori Sari Karrola (kevät 2013), oppilaanohjaaja Tapio Oinas (syksy 2012), oppilaanohjaaja Tiina Oikari (kevät 2013), terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen sekä erityisopettajat Anu Tarvainen ja Erja Mustajärvi. Oppilashuoltoryhmä on kokoontunut lukuvuoden aikana kerran viikossa. Mukana on ollut tarvittaessa myös muita opettajia ja vierailijoina on ollut myös kaupungin perusturvan ja nuorisotoimen edustajia. Lukuvuoden aikana kouluterveydenhuollossa on terveydenhoitajalla ollut työpäiviä 3 päivää viikossa koulumme oppilaille. Kouluterveydenhoitaja on pyrkinyt tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain. Koululääkärin tarkastus on tehty kahdeksannen luokan kevätlukukaudella tai yhdeksännen luokan syyslukukaudella. Koulukuraattorilla on lukuvuoden aikana ollut kaksi ja puoli päivää viikossa aikaa koulumme oppilaille. Pääpaino oppilashuoltoryhmän toiminnassa on ollut oppilasasioiden käsittelyllä. Oppilaita, heidän vanhempiaan ja luokanvalvojia huolestuttaviin asioihin ja ongelmatilanteisiin on haettu ratkaisuja heidän omasta pyynnöstään, opettajien ja luokanvalvojien toimesta sekä huoltajien aloitteesta. Ongelmiin on pyritty puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Oppilaita on tuettu mahdollisuuksien mukaan koululla sekä tarpeen vaatiessa ohjattu koulun ulkopuoliselle asiantuntijalle - yhteistyötä on tehty ja halutaan tehdä jatkossakin. Yhteistyön avulla pyritään tukemaan oppilaiden oppimista peruskoulussa sekä vahvistamaan oppilaiden elämänhallintakeinoja. Toiminnan pääajatuksena on ollut asioihin tarttuminen oikeaan aikaan, mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. Oppilashuoltoryhmä on tavannut myös kaikki seitsemännen ja kahdeksannen luokan luokanvalvojat yksitellen. Tapaamisissa on keskusteltu mm. luokan ilmapiiristä, työskentelyrauhasta, Wilma-merkinnöistä sekä ryhmädynamiikasta. Luokanvalvojilla on ollut mahdollisuus konsultoida oppilashuoltoryhmän jäseniä itseä askarruttavissa asioissa. Luokanvalvojat ovat myös aktiivisesti kutsuneet oppilaita vanhempineen oppilashuoltoryhmään. Viime vuonna aloitettua erityisopettajan, koulukuraattorin ja opon toteuttamaa tsemppikierrosta ysiluokkalaisille jatkettiin syksyllä hyvien kokemusten pohjalta. Ajatuksena oli, että kaikille ysiluokkalaisille mahdollisuus tavata em. koulun tukihenkilöitä. Tieto kerättiin lapulla, jotta oppilailla olisi mahdollisimman matala kynnys ilmaista tuen tarpeensa. Oppilashuoltoryhmässä on käyty keskustelua mm. ryhmäytyspäivistä, koulun ulkopuolisen tuen muodoista ja mahdollisuuksista. Ensi vuoden kehittämishaasteina oppilashuoltoryhmällä on kirjaamisjärjestelmän kehittäminen.

6 6 KIVA-TOIMINTA KiVa-koulu ohjelman vastuuhenkilö koulussamme oli rehtori Harri Kangasniemi. Vastuuhenkilön toimenkuvaan kuului uusien opettajien KiVa-ohjelmaan perehdyttäminen ja opastaminen KiVa-ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa. Muut KiVa-tiimin jäsenet ovat olleet Tapio Oinas (syksy 2012), Outi Ahola, Erja Mustajärvi, Anu Tarvainen, Maria Indola (syksy 2012), Sari Karrola (kevät 2013), koulukummi Tarja Harju- Karhula sekä Tiina Oikari (kevät 2013). KiVa-tiimin jäsenet ovat hoitaneet KiVa-selvityksiä oman työnsä ohella, ilman erillistä korvausta. Tiimiin kuuluvat ovat kokoontuneet viikoittain oppilashuoltoryhmänä, joten myös KiVa-työskentelyn suunnitteluun on ollut mahdollisuus paneutua tarvittaessa. Tiimi on joustavasti jakanut esiin tulleet kiusaamisselvitystyöt tiimiläisten kulloisenkin työtilanteen mukaan. Kiusaamistapaukset on pyritty selvittämään mahdollisimman nopeasti. KiVa-koulu ohjelmasta tiedotettiin syksyllä vanhempainilloissa jsekä Wilma-viestillä vanhemmille. Oppilaille pidettiin alkusyksystä starttina päivänavaus KiVa-koulu aiheesta. KiVa-ohjelman verkkotunnukset ovat olleet näkyvissä opettajainhuoneessa koko lukuvuoden ajan, jotta jokaisella opettajalla on ollut mahdollisuus käyttää KiVa-ohjelman sähköisiä materiaaleja sekä viedä oppilaita KiVa-streetille. Näkyvimpänä merkkinä KiVa-kouluun kuulumisesta ovat olleet välituntivalvojien ahkerasti käyttämät KiVa-koulu -huomioliivit ulkovalvonnassa. Oppitunteja on KiVa-materiaalista (7 lk teemat) pidetty sekä teemapäivien yhteydessä, opotunneilla että omana ryppäänään tavallisen koulutyön keskellä. Todettiin myös, että monissa eri oppiaineissa sivutaan KiVa-koulun teemoja, vaikkei niitä ole erikseen KiVa-oppitunneiksi nimetty (mm. terveystieto ja äidinkieli). Myös koulun teemavuosi Hyvät tavat liittyi kiinteästi KiVa-koulu ohjelmaan (mm. mikä on sopivaa/ epäsopivaa kielenkäyttöä, läppää ). Lisäksi seiskoille toteutettiin syyslukukauden alussa ryhmäytyspäivä, jossa korostettiin yhteistoiminnallisuutta ja kaikkien osallistumista. KiVa-tiimi toteutti kaikille seiska- ja kasiluokkalaisille yhteisen kiusaamista koskevan kyselyn maaliskuussa. Kyselyn tuloksien perusteella KiVa-tiimi teki muutaman KiVa-selvityksen kiusaamisepäilyjen pohjalta. Lisäksi KiVa-koulu seuranta toteutettiin toukokuun viimeisillä viikoilla. Koulussamme on kaikki kiusaamistapaukset selvitetty KiVa-ohjelman mukaisesti kirjaamiskäytäntöineen. KiVa-tapauksista on aina mennyt myös viesti sekä kiusatun että kiusaajan kotiin. Kaikki kiusaamisselvitykset löytyvät yhdestä kansiosta, kuraattorin huoneesta. ERITYISOPETUS Koulullamme on lukuvuonna ollut kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Laaja-alainen erityisopetus on ollut aineopetusta tukevaa eriyttävää opetusta joko samanaikaisopetuksena luokassa tai luokan ulkopuolisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Oppilaille on myös tehty lukitestauksia tarpeen vaatiessa. Erityisluokalla opiskelee kielivaikeuksisia oppilaita. Luokan toimintaperiaatteeseen on kuulunut akateemisten taitojen opiskelun lisäksi elämän hallinnan taitojen oppiminen ja selviytyminen itsenäisesti arjen haasteista. Opiskeluympäristö on laajentunut koulualueen ulkopuolelle viikottain.

7 7 PROJEKTIT JA KILPAILUT Historian opettajien liiton ja Nordea pankin järjestämässä Taloustietokilpailussa menestyivät Jere Syrjälä 9C, Miro Ojala 9D, Venla Kinnunen 9B ja Sanni Seppälä 9E. Freeport Cobaltin sponsoroiman kemiakilpailun parhaat olivat Jere Syrjälä 9C, Minttu Järvelä 9C ja Janita Koski-Vähälä 9C. Nuori yrittäjyys-kurssilla on perustettu omia yrityksiä jotka ovat osallistuneet Naisten messuihin Urheilutalolla ja Chydenia-keskuksessa järjestettyihin myyjäisiin. Salla Leppälä 9B on voittanut Keski-Pohjanmaan peruskoulujen välisen yrittäjyyskilpailun. Matemaattisten aineiden opettajien järjestämässä matematiikkakilpailussa koulumme parhaimpia oli Juuso Händelin 8C, Minttu Järvelä 9C ja Jonas Händelin 8C. Matemattiikaluokka 8C on osallistunut Kenguru-kilpailuun. Siinä menestyivät Juuso Händelin, Samuli Pasanen ja Ilmari Ahola. KOULULIIKUNTA Lukuvuoden aikana Hakalahden koulun oppilaita osallistui Koululiikuntaliiton ja Kokkolan kaupungin koulujen välisiin kisoihin ahkerasti. Jalkapallon Koululiikuntaliiton sarjoissa niin tytöt kuin pojatkin jäivät tällä kertaa alkuturnaukseen. Salibandyn alkuturnauksissa käytiin tiukat ottelut Hollihaan liikuntahallissa sekä pojissa että tytöissä. Tytöt eivät päässeet tänä vuonna alkuturnausta pidemmälle, mutta pojat sen sijaan etenivät hienosti aina aluefinaaliin saakka ja sielläkin upeasti loppuotteluun. Nurmon yläkoulu oli kuitenkin piirun verran kovempi ja meni Helsingin lopputurnaukseen. Niin sanotuissa yksilölajeissa saatiin hienosti menestystä. Suunnistuksen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa oli myös mukana muutamia Hakalahden koulun oppilaita ja he saavuttivat myös mitaleita. Hiihdossa koulujen väliset hiihtokisat järjestettiin Santahaassa. Mukana oli muutama koulumme oppilas, jotka ylsivät myös mitalisijoille. Uinnissa koulumme oppilaat menestyivät jälleen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa hienosti saavuttaen useita mitaleita sekä henkilökohtaisilta matkoilta että viesteistä. Koulumme oma hiihtopäivä järjestettiin perinteisesti hiihtolomaa edeltävänä keskiviikkona ja oppilaat saivat vapaaehtoisesti osallistua joko hiihtoretkelle Rastimajalle tai lasketteluretkelle Kaustiselle. Järjestelyt sujuivat hyvin. Uutena liikuntatapahtumana järjestimme koulun liikuntasalissa huhtikuussa luokkien sählyturnauksen, joka onnistui myös kivasti. Sulkapallossa järjestettiin toukokuussa Hakalahden koululla kanta-kokkolan yläkoulujen väliset sulkapallokisat ensimmäistä kertaa. Koulumme pojat ja tytöt olivat turnauksessa vahvasti mukana. Kevätlukukauden viimeisiä urheilukisoja ovat perinteisesti juoksun viestikarnevaalit, jotka järjestettiin tänä vuonna Kannuksessa. Mukana osallistumassa oli taas hieno määrä Hakalahden koulun oppilaita, jopa 14 juoksijaa eri viesteissä; sukkula-, ruotsalais- ja maantieviesteissä. Jännitystä viimeiselle kouluviikolle toi myös perinteinen 9.lk. oppilaat vastaan opettajat pesäpalloottelu. :) Hieno liikuntavuosi jälleen takana! Kiitos! Liikunnallista kesää kaikille!

8 8 OPETTAJAKUNTA Kangasniemi Harri, rehtori Hämäläinen Leena, apulaisrehtori Ahola Outi Anttila Aino eläke 1.2. alkaen Elo Juha-Heikki Haapasalo Petri Haara Anne Hassinen Ami Hautakangas Salla viransijainen alk. Heikkilä Raisa Heikkonen Taina Häivälä Saara-Maria Höglund Minna Ingo Kati virkavapaa alkaen Isotalus Helena Järvi Pia Kattilakoski Sami virkavapaa Kiviaho Asko Koivusipilä Tiina Lehto Leena Lehtonen Riikka virkavapaalla Leipälä Heidi virkavapaalla Lempinen Riitta Luostarinen Riikka Luoto Sisko Läspä Leena Matturi-Slotte Marja Moisio-Tavaila Aino Mustajärvi Erja Nopanen Mika Oikari Tiina virkavapaa asti Oinas Tapio viransijainen asti Ojala Kirsti Ojala Minna Oksanen-Kola Satu virkavapaa Parpala Tuulikki Polso Miika tuntiopettaja 1.2.alkaen Puumala Teemu viransijainen Rimpioja Taina Sahlgren-Hotakainen Nina Sjöberg Marita Sorvisto Virpi Taipalharju Elisa viransijainen Tarvainen Anu Telimaa Tarja Tuomikoski Rami virkavapaa Ånäs Elise liikunta, terveystieto tekstinkäsittely, matematiikka erityisopetus matematiikka, fysiikka/kemia liikunta tekninen työ tekstiilityö, oppilaanohjaus kuvataide äidinkieli matematiikka, fysiikka/kemia biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi äidinkieli äidinkieli musiikki matematiikka, fysiikka, tietotekniikka tekninen työ saksa, ruotsi, englanti englanti, ruotsi erityisopetus uskonto, historia historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide kotitalous, ruotsi, terveystieto englanti englanti, ruotsi liikunta, terveystieto äidinkieli erityisopetus tekninen työ oppilaanohjaus oppilaanohjaus matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi uskonto, historia,yhteiskuntaoppi matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia kotitalous, terveystieto kotitalous, terveystieto ortodoksinen uskonta ranska matematiikka, fysiikka, tietotekniikka erityisopetus biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia historia, yhteiskuntaoppi, ruotsi, elämänkatsomustieto

9 9 TYÖVUODET TAKANA Matemaattisten aineiden lehtori Aino Anttila jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulussamme matemattikan, fysiikan ja kemian lehtorina vuodesta 1987 alkaen. Vahtimestarimme Pirkko Peltokangas jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulumme vahtimestarina vuodesta 1985 lähtien. MUU HENKILÖKUNTA Andersson Anne Borg Benita Ervasti Sirpa Haimakainen Birgitta Kangas Satu Karrola Sari Kellomäki Pirita Kukkola Hannu Kumpulainen Susanna Kupila Leena Lohilahti Essi Mertala Lea Mingide Meaze Mäkelä Markku Rahikka Carina Rasmus Ann-Mari Sjölund Laila Öst Marjo stoppityöntekijä ruokapalvelutyöntekijä koulunkäyntiavustaja terveydenhoitaja ruokapalvelutyöntekijä koulukuraattori vahtimestari talonmies ruokapalvelutyöntekijä ruokapalvelutyöntekijä siivooja ruokapalvelutyöntekijä siivooja talonmies siivooja koulusihteeri ruokapalveluesimies siivooja YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JOHTOKUNTA Hakalahti-Halkokari-Jokilaakso-Torkinmäki Ojanperä Kaija Leppälä Pekka Paavolainen Pirjo Wargh Eija Syri Tom Korkiakangas Seppo Sippola Heidi Kaljunen Aslak Lempinen Riitta Kellomäki Pirita Lakanen Ida Syrjälä Jere Lauri Arto Tastula Kimmo Tuukkanen Anne Kangasniemi Harri puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen opettajajäsen hlökuntajäsen oppilasjäsen oppilasjäsen rehtori rehtori vt. rehtori rehtori, sihteeri

10 10 OPETUSSUUNNITELMA I Yhteiset oppiaineet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Äidinkieli Englanti, A-kieli 1) Ruotsi, B-kieli 2) tai valinnainen A-kieli 3) Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Matematiikka Kemia 1 1,5 1 Fysiikka 1 1 1,5 Biologia 1 1 1,5 Maantieto 1 1 1,5 Musiikki 1 Kuvaamataito 2 Kotitalous 3 Käsityö 3 Liikunta Terveystieto II Oppilaanohjaus 1 0,5 0,5 III Valinnaiset oppiaineet Valinnainen B-kieli 4) Syventävää ruotsia 1 Musiikki Laulun perus- ja jatkokurssi 1 - Rohkeasti laulamaan 1 - Musiikkiworkshop Kuvataide Taiteen tiet 1 - Piirustus ja maalaus 1 - Kolmiulotteinen työskentely 1 Liikunta Mailapelit 1 - Kroppa kuntoon 1 Kotitalous Leivotaan ja kokataan 1 - Juhlat ja kansainvälinen keittiö 1 Tekstiilityö Muotivaate tai asuste 1 - Uusia trendiasusteita 1 Tekninen työ Mopokurssi 1 Näppäilytaito ja tekstinkäsittely 2 2 Viestintä - Mediapeli Mediapeli 2 1

11 11 7.luokka 8.luokka 9.luokka Äidinkieli - Kirjoitamme totta ja tarinaa Ilmaisun iloa - Lukutoukka Biologia - Elämää maalla ja merellä 1 Maantiede - Maapalloa ristiin rastiin 1 1 Historia - Historian merkkihenkilöt Tietotekniikka - Ohjelmointi 1 A-englanti - More English 1 Matematiikka - Matemaattisia haasteita 1 Kemia - Kokeilevaa luonnontiedettä 1 Fysiikka/tekninen työ - Elektroniikka 1 1 Oppilaanohjaus - Tukioppilastoiminta 1 Yrittäjyys - Nuori yrittäjyys 1 Historia/kuvataide - Taiteen aarteita tutkimaan ja tekemään Musiikki/kuvataide - Kameran kahden puolen 1 Oppilaan kokonaistuntimäärä ) A-kieli on peruskoulun 3. luokalla aloitettu vieras kieli. 2) B-kieli on peruskoulun 7. luokalla aloitettu toinen kotimainen kieli. 3) Valinnainen A-kieli on 4. luokalla aloitettu valinnainen kieli. 4) Valinnainen B-kieli on 8. luokalla aloitettu valinnainen kieli.

12 12 OPPILASLUETTELO Luokka: 7A Luokanvalvoja: Nina Sahlgren-Hotakainen Haaraniemi Maijastiina Koivula Angelika Yhteensä: 25 Halttunen Henriikka Kotisaari Sanna-Julia Tyttöjä: 13 Harju Roope Lahti Matti Poikia: 12 Heinua Jasmiina Lehtimäki Niko Iivonen Sara Lindholm Olli Junkala Verneri Märsylä Melina Kailajärvi Suvi Neuvonen Eemil Kamula Leevi Palosaari Uljaana Keskipoikela Anni Saari Eetu Keskipoikela Riku Similä Henna Ketola Miro Tapaninen Milja Kippo Ronja Vanhala Simeon Kiviniemi Oskari Luokka: 7B Luokanvalvoja: Tarja Telimaa Göös Valtteri Pallaspuro Kasper Yhteensä: 24 Huhta Jasmin Palovaara Katariina Tyttöjä: 13 Järvilä Joonas Peltola Eetu Poikia: 11 Kaislaranta Aleksi Polvi Mea Kinnunen Petrus Rautapuro Iida Klemola Paulus Rosenqvist Aarni Koskela Noora Sirén Jenny Lehto Jenna Tolonen Saija Levaniemi Olli Tornikoski Emilia Myllylä Olivia Tossavainen Jessa Nissilä Tuulia Tyni Eleonoora Niva Milja Wargh Daniel Luokka: 7C Luokanvalvoja: Sami Kattilakoski Aalto Juuso Linnala Tero Yhteensä: 18 Ahlskog Carolina Manninen Veera Tyttöjä: 5 Alakotila Samuli Peltokangas Nea Poikia: 13 Eloranta Eetu Pelttari Kerkko Harju Eemeli Peuraharju Eetu Harju Valtteri Rimmistö Kalle Hietalahti Kaisa Ruokoja Ninna Honkala Eetu Syrjälä Eeli Juko Teemu Välimaa Mikael

13 13 Luokka: 7D/8G Luokanvalvoja: Ahola Outi Basalak Abdulkadir Tynjälä Olga Yhteensä: 5 Finnilä Nils Vuollo Eemeli Tyttöjä: 1 Piippo Eerik Poikia: 4 Luokka:7E Luokanvalvoja: Tiina Koivusipilä Grundström Isabella Mäkelä Jessica Yhteensä: 23 Hautala Janiina Niemi Markus Tyttöjä:12 Heinonen Samuli Paasila Sara Poikia: 11 Holmberg Elias Rajala Emilia Huhtala Arttu Rantala Iida Huhtala Teemu Rönnkvist Julia Kalliokoski Aleksandra Svahn Matilda Karjula Matia Syri Hännes Kettunen Tommi Syri Niklas Koskela Silja Tuomikoski Nea Leppälä Matias Vikström Joona Lumppio Kia Luokka: 7F Luokanvalvoja: Leena Läspä Herlevi Ilmari Paloniemi Pasi Yhteensä: 24 Isoaho Mikael Peuraharju Atte Tyttöjä: 12 Jokela Jimi Pynssi Saari Pokia: 12 Jokela Kimi Rahkonen Miska Kainu Iida Rutanen Jalmari Kirsilä Susanna Räinä Jenni Koivula Mari Saranpää Sofia Känsäkangas Kaisa Soini Matias Myllymäki Akseli Taivassalo Jenni Möller John Tuominiemi Sarianne Möttönen Suvi Westman Anilla Paananen Arttu Öst Pauliina Luokka: 8A Luokanvalvoja: Taina Rimpioja Ahola Janita Myllymäki Vilma Yhteensä: 23 Appelgren Tomi Palosaari Valtteri Tyttöjä: 7 Furu Fia Panula Jimi Poikia: 16 Haakana Jasmin Parpala Henriikka Hautaniemi Eetu Pekkala Santeri Hirvikoski Sara-Ella Perälä Joonas Isoaho Samuel Siermala Saku Kaunisvesi Ville Siironen Ville Korkiakangas Jesse Storbacka Valter Känsälä Jani Tuikkanen Samu Levoska Niko Vihervaara Sona Linnala Tomi

14 14 Luokka: 8B Luokanvalvoja: Raisa Heikkilä Aho Sampo Pohjonen Wilma Yhteensä: 22 Ahola Jonna Rahkonen Jessika Tyttöjä: 13 Honkaniemi Miikka Salmela Lassi Poikia: 9 Honkimaa Noora Salo Vili Humina Jarkko Tarkka Hinni Koskimäki Emil Tokola Elia Kotisaari Anni Tähtinen Ninni Leppänen Fiina Varila Julia Malinen Helmi Vasalampi Elisa Peltokangas Jenna Ylimäki Benjamin Penttilä Pasi Övermark Krista Luokka: 8C Luokanvalvoja: Kirsti Ojala Ahola Ilmari Pasanen Samuli Yhteensä: 17 Händelin Jonas Pulkkinen Roope Tyttöjä: 0 Händelin Juuso Pöntiskoski Valtteri Poikia: 17 Junkala Roope Saarinen Juuso Jyrkkä Ville Seppelin Aleksi Lundell Tuukka Vainioniemi Simo Mäki Patrik Willman Samu Mäki Tuomas Virtanen Samu Nissilä Jesse Luokka: 8D Luokanvalvoja: Elise Ånäs Anttonen Jenna Pollarinen Iiro Yhteensä: 24 Barsk Milla Pärenkö Reeta Tyttöjä: 16 Emet Krista Rintala Sofia Poikia: 8 Hagqvist Niklas Ruoho Ronja Hakulinen Pihla Sabel Robert Henttu Eetu Salo Saku Huvila Miia Sorola Eemil Härkönen Aleksi Svartsjö Laura Karjula Marjut Tarkkinen Heidi Nykänen Mirella Taskila Miisa Paasila Siiri Viiliäinen Saara Pannula Miro Äyhynmäki Iida

15 15 Luokka: 8E Luokanvalvoja: Tuulikki Parpala Anttila Elina Nissilä Teemu Yhteensä: 22 Ersta Erno Ollikainen Anto Tyttöjä: 11 Haarala Josefiina Pajukangas Topias Poikia: 11 Hartikainen Riina Palomaa Aura Hollanti Juliaana Rautiola Johanna Huusko Viivi Siermala Sofia Ingers Camilla Stenvall Niki Kaitaluoma Jaakko Suvanto Jonne Koivula Crista Syri Mikael Koutonen Juuso Tarvainen Joel Lehto Henni Tuohisto-Kokkola Sameli Luokka: 8F Luokanvalvoja: Minna Ojala Honkala Niko Niskanen Henri Yhteensä: 17 Honkonen Lyly Rautapuro Saku Tyttöjä: 4 Joki Ville Roiko Miska Poikia: 13 Järvenpää Kalle Salo Eetu Kallio Aleksi Sjöblom Ella Kamula Aatu Suvanto Juha Kinnari Vera Ulvi Ville Konttinen Kiia Vuori Sami Kyösti Emilia Luokka: 9A Luokanvalvoja: Helena Isotalus Aho Iina Leppälä Krista Yhteensä: 22 Ahvenniemi Julius Natri Anniina Tyttöjä: 8 Bodbacka Tia Nevala Mirko Pokia: 14 Järvilä Jeremias Pernu Atte Kalliokoski Joosua Pylkkänen Juuso Keskipoikela Vili Remesaho Valtteri Kiiskilä Miika Silander Ruusu Kuorikoski Iida Syri Alina Kykyri Mikael Taipale Pekka Lapinoja Noora Tapio Henri Lehtimäki Niko Wikström Oskari

16 16 Luokka: 9B Luokanvalvoja: Minna Höglund Ahvenniemi Ida-Maria Makkula Niko Yhteensä: 26 Alainen Neea Nordström Marelina Tyttöjä: 18 Herlevi Linnea Nurminen Janina Poikia: 8 Isomaa Eevastiina Paloranta Julius Karhulahti Ida-Sofia Parikka Petteri Karkulehto Susanna Salmela Eetu Kinnunen Joonatan Salmela Martina Kinnunen Venla Saraste Anita Koivukoski Noora Sillanpää Janika Koivusipilä Sofia Taskila Milla Kukkola Tuulia Tyni Ossi Lahtinen Sanni Wargh Robert Leppälä Salla Vasalampi Teemu Luokka: 9C Luokanvalvoja:Anne Haara Bexar Kevin Koski-Vähälä Janita Yhteensä: 18 Björkudd Nea Laihorinne Neea Tyttöjä: 8 Heikkilä Saku Lakanen Ida Poikia: 10 Hollman Emilia Mäki Tatu Honkonen Pyry Mäkinen Tuomas Järvelä Minttu Passoja Jenni Kellokoski Joni Ruokoja Marko Keränen Ellamari Syrjälä Jere Korpijärvi Otto Taipale Antti Luokka: 9D Luokanvalvoja: Riitta Lempinen Haimakainen Lauri Liedes Kia Yhteensä: 24 Hautaniemi Veikko Matilainen Lassi Tyttöjä: 6 Hovila Henri Möttönen Tommi Poikia: 18 Jokinen Saku Nygård Miro Järvelä Joel Nyman Janina Karjula Karoliina Ojala Miro Kauppinen Teemu Pöytäsaari Aleksi Kellokoski Jiri Reinikka Kristian Kotomäki Jere Sipi Miia Laasanen Iina Tornikoski Miko Laine Valtteri Viitasalo Aliisa Lehtimäki Joel Välimaa Jesse

17 17 Luokka: 9E Luokanvalvoja: Riikka Luostarinen Ahola Milja Lågland Jonatan Yhteensä: 22 Blomqvist Kim Mäkinen Iida Tyttöjä: 15 Forsgård Jemina Närhi Laura Poikia: 7 Hujanen Janika Partanen Ilona Jaakola Vilma Roiha Tommy Järvi Samuli Sandström Jakke Ketola Mila Saunamäki Sini Laine Pipsa Seppälä Sanni Lehtomäki Emma Sundberg Sami Liedes Katariina Vehkapuro Krista-Maria Lumme Jere Viiliäinen Veera Luokka: 9F Luokanvalvoja: Sisko Luoto Erkkilä Joona Jokela Juho Yhteensä: 18 Hakola Ismo-Oskari Juusela Taavi Tyttöjä: 6 Hautamäki Elina Kakkuri Janne Poikia: 12 Heikkilä Matti Karhu Emilia Heikkilä Riikka Kuoppala Vili Heinola Aija Oikarinen Ville Honkonen Patrick Päivärinta Juuso Huhta Milla Suominen Jesse Isokangas Jani Vuoti Salla

18 18 OPPIKIRJAT Äidinkieli 7. lk: Taito, Tekstitaituri Aleksis 8. lk: Voima Tekstitaituri Aleksis 9. lk: Taju Loitsu 9 Aleksis 9 Tekstitaituri Ruotsi 7. lk: (A-kieli) Nyckel 7 (B-kieli) Klick 7 8. lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick 8-9 Englanti 7. lk: (A-kieli) Spotlight 7 8. lk: (A-kieli) Spotlight 8 9. lk: (A-kieli) Key English 9 Saksa 8. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 1 9. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 2 Ranska 8. lk: (B2-kieli) Voilá 1 Uskonto 7. lk: Vaeltaja - matkalla kristinuskon maailmaan 8. lk: Majakka 1 - Maailman uskonnot, Majakka 2 - Kirkot 9. lk: Vaeltaja - matkalla elämään, Noviisi 8 Historia ja yhteiskuntaoppi 7. lk: Historian tuulet 7 Merestä noussut kaupunki III 8. lk: Historian tuulet 8 Merestä noussut kaupunki III Kronikka 8 9. lk: Yhteiskunnan tuulet 9 Kronikka 9 Yhteiskuntaoppi ja taloustieto

19 19 Oppilaanohjaus 7. lk: Valmentaja Työelämään tutustuttiin yhden päivän ajan vanhempien työpaikalla. 8. lk: Futurix, ohjauksen omatoimikirja Perehdyttiin eri ammattialoihin ja työelämään. Työelämän tutustumisjakso 1 viikko. 9. lk: Koulutusopas 2010 Luokkatuntien ja henkilökohtaisen ohjauksen päämääränä on jatko-opinnot. Luokkatuntien keskeisenä sisältönä on ollut tutustuminen eri koulutusaloihin ja -väyliin. Osallistuttiin sähköiseen yhteisvalintaan. Tutustuttiin lukuvuoden aikana alueen oppilaitoksiin. Työelämään tutustumisjakso 2 viikkoa. Fysiikka ja kemia lk: Ilmiö, kemian ja fysiikan oppikirjat Matematiikka lk: Kuutio Biologia lk: Luonnonkirja Ihminen Luonnonkirja Metsät Luonnonkirja Vedet Maantiede 7. lk: KM Suomi 8. lk: Matkalle Eurooppaan 9. lk: Maailman ympäri Musiikki 7. lk: Musa soi 7, WSOY, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, 2010 Kuvataide 7. lk: Värioppia, välinehuoltoa, materiaalioppia, sommittelua ja muotoilua: lyhytelokuvan valmistaminen, pienoisveistos. Ihmisen mittasuhteet, kasvojen mittasuhteet. DVD:tä kuvataiteesta, valo ja valöörit, perspektiivioppi, mainonta ja tuotesuunnittelu, design. 8. lk valinnaisaine: Värioppia, perspektiivi, kuvallinen viestintä. Maisema, abstrakti kuvataide, koulun syystiedotteen kuvittaminen, öljyvärimaalaus, asetelma ja mallipiirustus. 9. lk valinnaisaine: Omat ideat eri tekniikoilla. Erilaiset piirtimet, taidehistoriaa, veistokset, lavastusharjoitus, maalaustekniikat ja sivellinpiirros, grafiikka, arkkitehtuuri.

20 20 Kotitalous 7. lk: Kotitalouden perustaidot Ruuanvalmistusta, ravitsemustietoutta, leivontaa, kodin- ja vaatteiden hoitoa- ja kuluttajatietoa. Vuotuiset juhlat ja hyvät tavat. 8. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, leivontaa, rippijuhlat, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Suomalainen ruokaperinne ja Kokkolan pitäjäruoka. 9. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Tasa-arvo perheessä, perhejuhlat, vuotuiset juhlat, kansainväliset ruuat ja ruokakulttuuri sekä edellisiin liittyvä tapakulttuuri. Kaikilla luokilla on edellä mainittujen asioiden lisäksi perehdytty kotitalousjätteiden järkevään lajitteluun. Terveyskasvatus lk: Terveydeksi 7-9 Nuorten elämän kasvu ja kehitys, terveys arkielämän valintatilanteissa sekä voimavarat ja selviytymistaidot. Tekstiilityö 7. lk: Ompelukoneen ja saumurin käyttöä: collegepusero tai -huppari, housut tai hame Neuletöitä: säärystimet kirjoneuleella. 8. lk: Sisustuksen perusasioita, omaan huoneeseen: tilkkupeitto tai tyyny, ristipistotyöt, valoryijy. Oma vaatetus: hameita, toppeja, fleecevaatteita. Neuletöitä. Muotivaatekurssi: hameita, housuja, toppeja, trikoo- ja collegevaatteita, takkeja. 9. lk: Lasten vaatteita, lakanoita lapsille, neuleita lapsille, juhlavaate itselle. Tekninen työ 7.-9.lk: Elektroniikka omaksi 8.-9.lk: Liikenneturva: pidä pelivaraa mopoilija 7. lk: Metallityö: kenttälapio Puutyö: kaappi (renginkaappi) 8.-9.lk: Vapaavalintaisia itsesuunniteltuja töitä: pihalyhty, kassakaappi, puukko, tuppi, kello, takkavälineet, tuuliviiri, savustuslaatikko, pöytä, cd-levyteline, autopukki, punttipenkki, hyllykkö, laatikosto, salkku. Korjaus- ja huoltotöitä. Mopokurssilla mopokortin suorittamiseen ohjaavia opintoja ja moottoriteknologian perusteita. Elektroniikan kursseilla perehdytään tietokoneohjatun mikropiirin toimintaan (mikrokontrolleri) sekä tutustutaan tietokoneen eri komponenttien toimintaan.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

pojat 1-2lk 60m sijoitus nimi tulos

pojat 1-2lk 60m sijoitus nimi tulos pojat 1-2lk 60m sijoitus nimi tulos 1. Patana Riku 11.15 2. Lauri Niininen 11.26 3. Taipale Anselmi 11.57 4. Viljami Klemola 11.99 5. Otto Huusko 12.11 6. Akseli Huusko 12.25 7. Kristian Kankaanranta 12.39

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Koulujenväliset YU-kilpailut 2013

Koulujenväliset YU-kilpailut 2013 Koulujenväliset YU-kilpailut 2013 1. lk tytöt 1 Heikkilä Alviina 14,0 1 175 1 9,13 4 6 2 Soini Maija 14,1 2 151 3 10,44 1 6 3 Halminen Tanja 14,6 4 160 2 9,64 2 8 4 Lehtimäki Alina 14,9 6 131 6 9,21 3

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt YU-kilpailut 2014 1. lk tytöt 60 m Sija Pituus Sija Pallo Sija SIJAPIST. 1 Koivumäki Janica 13,9 2 185 2 11,44 1 5 2 Lehtonen Elsa 13,6 1 194 1 6,56 5 7 3 Kuru Milja 15,1 4 185 2 10,20 2 8 4 Koivisto Aliisa

Lisätiedot

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Nieminen Santeri Saari Elias 82 50 32 Haapala Onni Honkanen Miikka Schuvalow Oskari 80 42 38 Leino Julius Leminen Jiro Ojala Touko 86 38 48 Roos Matias

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Viljanen Tomi 8, , Rintala Lari-Antton

POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Viljanen Tomi 8, , Rintala Lari-Antton POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet 1 Viljanen Tomi 8,9 267 18,60 495 763 2 Rintala Lari-Antton 9,3 211 11,40 238 450 3 Iso-Tuisku Anton 9,5 188 11,12 230 418 4 Tuomisto Lassi 9,9 151 9,80

Lisätiedot

1lk tytöt, pallonheitto. 1lk pojat, pallonheitto

1lk tytöt, pallonheitto. 1lk pojat, pallonheitto 1lk tytöt, pallonheitto Marttila Kiiramaaria 12,99 Lehtola Jonna-Julia 11,9 Greus Jenna 11,68 9,9 Hirvasniemi Meeri 8,91 Sutela Aada 8,71 Klaavo Anri 8,06 Myllynen Peppiina 7,81 Eskola Ella-Mari 6,66 6,63

Lisätiedot

EA, Englanti, pitkä oppimäärä EA, Englanti, pitkä. Aalto, Fanni 01. Ahlberg, Valtteri 01. EA, Englanti, pitkä. Aho, Aleksi 05. EA, Englanti, pitkä

EA, Englanti, pitkä oppimäärä EA, Englanti, pitkä. Aalto, Fanni 01. Ahlberg, Valtteri 01. EA, Englanti, pitkä. Aho, Aleksi 05. EA, Englanti, pitkä Aalto, Fanni 01 Ahlberg, Valtteri 01 Aho, Aleksi 05 Ala-Heikkilä, Nea 05 Ala-Hukkala, Joona 01 Ankkuri, Ida-Maria 01 Annala, Joni 05 Ansalo, Heidi 01 Benahmed, Aisha 01 El-Bash, Cherine 05 Franssila, Saija

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Op, Ylivieska Hippo-Hiihdot

Keski-Pohjanmaan Op, Ylivieska Hippo-Hiihdot Keski-Pohjanmaan Op, Ylivieska Hippo-Hiihdot 2.3.2017 T2013- (0,1 km V) 1 18.00.20 VAKANTTI 2 18.00.40 VAKANTTI 3 18.01.00 VAKANTTI 4 18.01.20 Eimi Nikula Hippo 5 18.01.40 Lyydia Mäkinen Hippo 6 18.02.00

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN MESTARUUSKILPAILUT : TULOKSET

RAISION KAUPUNGIN MESTARUUSKILPAILUT : TULOKSET RAISION KAUPUNGIN MESTARUUSKILPAILUT 31.8.2009: TULOKSET P7 150m 1. Severi Rautio 28,54 (+2,1) 2. Joona Hämäläinen 31,90 (+1,5) 3. Tommi Lehtihuhta 32,95 (+2,1) 4. Kalle Murtojärvi 33,24 (+2,1) 5. Jesse

Lisätiedot

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin Sija Nimi Koulu Aika Finaaliaika 1 Moona Ojaniemi Koivisto 9,84 9,86 2 Oona Kriikkula Kangas 10,37 10,34 3 Emma Latvala Tuiskula 10,47

Lisätiedot

Kurikan koululaisuinnit

Kurikan koululaisuinnit Kurikan koululaisuinnit 24.11.2014 1.lk tytöt 25 m 1 Aino Tolonen Peura 30,30 2 Sanni Kahila Paulaharju 35,60 3 Jenna Syväoja Paulaharju 38,22 1.lk pojat 25 m 1 Elias Kivistö Koivisto 31,28 2 Aapo Koivuniemi

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin sija nimi koulu aika Finaaliaika 1 Oona Köykkä Paulaharju 9,53 9,41 2 Ellen Ojanen Paulaharju 9,47 9,46 3 Linda Kankaanpää Mieto 9,66

Lisätiedot

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 1. 168 Vehkalahden Veikot 15.44,4 Osuus 1 Maria Emilia

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT ESKARIT VAPAA 10 m Tytöt NIMI AIKA KOULU 1. Jeri Koivisto 16,1 Lakari NIMI AIKA KOULU 2. Elias Ylilehto 14,9 Lakari 1. Sara Leino 11,7

Lisätiedot

KOULULAISTEN UINTIKISAT

KOULULAISTEN UINTIKISAT KOULULAISTEN UINTIKISAT 26.4.2017 TULOKSET ESKARIT VAPAA 10 m Tytöt 1. Piri Iiris 15,0 Hirsikampus 2. Ranua Anna-Elena 19,7 Hirsikampus 3. Leppänen Frida-Maija 27,8 Hirsikampus 4. Rantala Senni 46,0 ESKARIT

Lisätiedot

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA 27.6.2007 Käsiajanotto M17 Kuula 5 kg 1.Mika Pekkanen Karski 10,69 P15 200 m 1.Timo Pölkki KyyjKy 27,20 2.Jesse Lehto KyyjKy 30.80 P15 3-loikka 1.Timo Pölkki

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET Pojat 2006-syntyneet 1 Joona Meriläinen 0:01:10 2 Veeti Nurminen 0:01:11 3 Miika Nissilä 0:01:22 4 Alvar Turunen 0:01:28 5 Olli Luomajoki 0:01:36 6 Eetu Forss

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

Luokka T/P Koulu Emit Emitin nro Osallistujia/sarja Lähtöaika Frusti Paavo 3 Pojat Isokylä Toukolanpuisto puuttuu klo Hauhia Aleksi 3 Pojat

Luokka T/P Koulu Emit Emitin nro Osallistujia/sarja Lähtöaika Frusti Paavo 3 Pojat Isokylä Toukolanpuisto puuttuu klo Hauhia Aleksi 3 Pojat Luokka T/P Koulu Emit Emitin nro Osallistujia/sarja Lähtöaika Frusti Paavo 3 Pojat Isokylä Toukolanpuisto puuttuu klo 9.30-9.37 Hauhia Aleksi 3 Pojat Marttila oma lähtöajoista Hölsö Aaro 3 Pojat Asema

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Op, Ylivieska Hippo-Hiihdot

Keski-Pohjanmaan Op, Ylivieska Hippo-Hiihdot Page 1 of 6 Keski-Pohjanmaan Op, Ylivieska Hippo-Hiihdot 2.3.2017 T2013- : 0,1 km (V) 1. 7 Mira Maunumäki Hippo 1:35,0 +0,0 2. 14 Saaga Myllylahti Hippo 1:44,8 +9,8 3. 6 Aava Jylhä Hippo 2:27,3 +52,3 4.

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

Kurikan koululaisuinnit

Kurikan koululaisuinnit Kurikan koululaisuinnit 14.11.2016 1.lk tytöt 25 m 1 Juulia Saari Luopa 32,28 2.lk tytöt 25 m 1 Helmi Ala-Nisula Luopa 33,50 2 Katri Lähdesmäki PHK 35,56 3 Emmi Ristiluoma PHK 37,00 4 Hannele Rinta-Tassi

Lisätiedot

TYTÖT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Kivimäki Joanna 9, , Haapamäki Nea 9,4

TYTÖT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Kivimäki Joanna 9, , Haapamäki Nea 9,4 TYTÖT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Kivimäki Joanna 9,4 200 6,13 91 291 2 Haapamäki Nea 9,4 200 5,54 77 277 3 Niemelä Fanni 9,7 168 6,33 96 264 4

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 21.8.2013 Tytöt 5v 40m Pojat 5v 40m 1. Julia Linnapaasi 9.6 1. Markus Koljonen 9.8 2. Janna Teränen 9.7 2. Tino Nieminen 9.9 3. Annu Kyllönen 10.1 3. Konsta Kilpeläinen

Lisätiedot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 1000m P 9lk Urheilupuisto Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 101 Heikki Onnela Sodankylä 3:12.07 1 102 Hannu Haapamäki Kittilä 3:25.78 2 103 Aleksanteri Pulska Sodankylä 3:28.48 3 104 Jami Mikkola Savukoski

Lisätiedot

KARVIAN KOULUJEN YU KISAT

KARVIAN KOULUJEN YU KISAT KARVIAN KOULUJEN YU KISAT 10.9.2011 T 1-2lk 40m P 1-2lk 40m 1. Neea Jompero Kantti 8,36 1. Kimi Ala-Kantti Kantti 7,62 2. Erin Laitinen Sarvela 8,55 2. Jere Åman Kk 8,07 3. Venla Lastula Kk 8,64 3. Leevi

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

Orava Cup 5. osakilpailu, , Siikainen

Orava Cup 5. osakilpailu, , Siikainen Orava Cup 5. osakilpailu, 08.08.2012, Siikainen H14 : 3,0 km 1. Konsta Jutila RasKa 29.36 2. Tuukka Mäkinen LLuja 32.36 +3.00 3. Juho Tuominen KanSu 35.21 +5.45 4. Roope Lohikoski RasKa 37.40 +8.04 5.

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 22.8.2012 Tytöt 5v 40m Pojat 5v 40m 1. Nea Hahtala 8,7 1. Mico Teränen 9,2 2. Riia Myrtenblad 9,8 2. Miro Harjunpää 9,5 3. Elsa Kainulainen 10,0 3. Miko Lämsä

Lisätiedot

Kalannin Vankan ensimmäinen sarjamaasto

Kalannin Vankan ensimmäinen sarjamaasto Kalannin Vankan ensimmäinen sarjamaasto 15.4.2010 Osallistujia yhteensä 33 T4 150m 1. Nelli Kilpi 30,3 T7 600m 1. Josefina Routi 2.41 T9 600m 1. Reea Ketola 2.01 2. Linnea Maikola 2.03 3. Adeliina Nikula

Lisätiedot

Laji lk tytöt 25 vu. Sijoitus Nimi Koulu Aika

Laji lk tytöt 25 vu. Sijoitus Nimi Koulu Aika ALA-ASTEIDEN UINTIKILPAILUT 2.5.2016 Sivu 1 03.05.201720:18:24 Laji 1 03.05.17 3 lk tytöt 25 vu 1. Eerika Ekdahl 18,9 2. Päiveröinen Lotta KKK 21,5 3. Iida Anttila Ahde 23,8 4. Saara Välimäki 25,6 5. Vanessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 248 Annika Mäkelä Kangasalan Kisa 234 Milja Rantala Kangasalan Kisa 205 Vilma Rantala Kangasalan Kisa 258 Arsi Harjuntausta

Lisätiedot

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY väylällä pelattujen erikoisrastien pisteiden määrä (max 51 pistettä). EASY Gerkman Elmo Honkoliini Riku 45 Palo Tomi Järvinen Teemu Kyllönen Lenni 49 3) Lahtinen Jenna Leminen Fia 67 Nurkkala Olivia Jenna

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa 5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa sija nimi koulu alkuerä finaali 1 Liisa Rinta-Tassi Säntti 9,59 9,31 2 Matilda Uusitalo Paulaharju 9,52 9,44 3 Aada Mäki Peura 9,76

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014 P 6. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskusta 7,58 2 Nil Smolin Kyynärjärvi 7,76 3 Henri Hirvinen Keskusta 7,93 4 Samuli Kuusinen

Lisätiedot

KP-Cup ( P ) ja pm-viestit ( 1P + 2 V ) Alavieskan Viri

KP-Cup ( P ) ja pm-viestit ( 1P + 2 V ) Alavieskan Viri Tulostettu 29.01.17 klo 14.17.50 Sivu 1 N16 Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1 104 Haapajärven Kiilat 34.07,6 Osuus 1 Hanna Alahäivälä 2 10.17,6 Osuus 2 Jennina Salmela 2 22.38,7 2 12.21,0 Osuus 3 Laura

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 14.01.15 17.16.26 Sarja T2010 (0,3 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 Minnea Lemberg 4 18.31.45 Vanilja Luoma 5 18.32.00 Anni Eerikäinen

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n järjestämät Kultahippujen Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut ilma-aseilla Alajärven Lehtimäellä , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n järjestämät Kultahippujen Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut ilma-aseilla Alajärven Lehtimäellä , tulosluettelo: VT14-sarja, ilmakivääri 30 ls 1. Sanna Lager KA 90 94 94 278 2. Ville Vaaranmaa SSA 95 92 90 277 3. Kaisa Jaakkola LappjA 92 90 92 274 9x 4. Niko Ojaniemi KhjA 90 91 93 274 8x 5. Juha-Matti Sillanpää LehA

Lisätiedot

Seuraottelu Lahden Ahkera Tampereen Pyrintö Urheilukeskus, Lahti 7/9/2012 TULOKSET. Tuuli: NWND

Seuraottelu Lahden Ahkera Tampereen Pyrintö Urheilukeskus, Lahti 7/9/2012 TULOKSET. Tuuli: NWND Seuraottelu Lahden Ahkera Tampereen Pyrintö Urheilukeskus, Lahti 7/9/2012 TULOKSET P9 40 m 1. Arttu Pitkänen TampPy 6,93 2. Eelis Snåre LahdA 6,98 3. Miro Little TampPy 7,14 4. Danil Schröder LahdA 7,14

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR H13 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, : 0) 1. h13 Ahola Erik 10.54 2. h13 Hakola Matti 14.17 +3.23 3. h13 Grönholm Martti 23.02 +12.08 D13 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, : 0) 1. d13 Annala Vilma 13.54 2. d13 Mäntymäki

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

JOUKKUE B OLS B2 B:n maalimerkinnät B:n rangaistukset

JOUKKUE B OLS B2 B:n maalimerkinnät B:n rangaistukset HaHe 96/97 A:n maalimerkinnät A:n rangaistukset 7 C Jokela Patrik 1 12.13 50 88 29 5 93 35.06 40.00 13 Rehu Santtu 1 2 21.45 50-16 Vähärautio Karri 3 25.46 50 13 Sarja FatPipe B 18 Kankaanpää Markus 22

Lisätiedot

H13 Rastivälien ajat Sija Nimi M Tulos

H13 Rastivälien ajat Sija Nimi M Tulos Orava Cup 5. osakilpailu, 08.08.2012, Siikainen H14 Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos 1. Jutila Konsta 1-1.12 1-2.13 5-5.50 1-12.02 1-14.03 1-16.03 1-18.15 1-20.43

Lisätiedot

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT : 1,0 km 1. Haikara Sanni Haikara 3.31,7 2. Järviluoma Tuuli

Lisätiedot

Aloittelija 23 kg. Tulosluettelo. XXIX Joulumaapainit

Aloittelija 23 kg. Tulosluettelo. XXIX Joulumaapainit Aloittelija 23 kg Aloittelija 23 kg N 1. Runde Milan Gardniya (Kajaanin Juntta) - August Schmitt (Muhoksen Voitto) 4,0 : 1,0 13 : 4 TÜ 4122;4 2;2 N 2. Runde Ante Harju (Lapin Veikot) - Milan Gardniya (Kajaanin

Lisätiedot

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 NOKIAN LUKIO/KERTAUSTILAISUUDET kevät 2012 Äidinkieli: Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 Haakana Marianne Kaikkonen Johanna Kalliokoski Tytti Koskinen Suvi Lahdenpohja

Lisätiedot

sivu 1/5 KANGASALAN KOULUJEN UINTIKILPAILUT 2010 TULOSTAULUKKO

sivu 1/5 KANGASALAN KOULUJEN UINTIKILPAILUT 2010 TULOSTAULUKKO sivu 1/5 KANGASALAN KOULUJEN UINTIKILPAILUT 2010 TULOSTAULUKKO 3. luokka pojat 1. Otto Ollila Raikku 19,58 2. Nico Mankinen Ruutana 21,01 3. Ilmari Jokinen Kirkkoharju 21,03 4. Paulus Silventoinen Suorama

Lisätiedot

Fyrrypinkaasut 2012 Kyrölän kenttä TULOKSET

Fyrrypinkaasut 2012 Kyrölän kenttä TULOKSET Fyrrypinkaasut 2012 Kyrölän kenttä 3.7.2012 TULOKSET M 100 m (-1,7): 1) Emmanuel Owusu Ansah VaasTo 11,19, 2) Aleksi Ala-Prinkkilä KauhajKa 11,69, 3) Ryan Walker VaasTo 12,90, Kilpailun ulkopuolella: Teemu

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

MARTTILAN HIPPOKISAT ke Marttilan urheilukentällä, yhteistyössä Marttilan Osuuspankki ja Marttilan Murto TULOKSET

MARTTILAN HIPPOKISAT ke Marttilan urheilukentällä, yhteistyössä Marttilan Osuuspankki ja Marttilan Murto TULOKSET MARTTILAN HIPPOKISAT ke 24.8.2016 Marttilan urheilukentällä, yhteistyössä Marttilan Osuuspankki ja Marttilan Murto TULOKSET P2007 40 m 1) Kasper Nousiainen 7.3 1) Samuli Vuori 7.3 3) Akseli Koskivainio

Lisätiedot

OW-Kansalliset 8.2.2015

OW-Kansalliset 8.2.2015 OW-Kansalliset 8.2.2015 T U L O K S E T Ounasvaaran Hiihtoseura M08 Miehet 8 vuotta 1 km p 1. Elmeri Mäki-Runsas Ounasvaaran 5.31,80 2. Erkka Petrelius Ounasvaaran 5.57,90 0.26,10 3. Joel Tapio Ounasvaaran

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Miehet 10 vuotta 3 km p 1. Vilho Stenman Uuraisten Urheilijat 11.20,7 2. Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.29,9 0.09,2 3. Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.39,8 0.19,1 4. Antto-Ville Heinonen Keuruun

Lisätiedot

HYVINKÄÄ JS JOUKKUEEN NIMI: 1 JOUKKUEEN JOHTAJA: HARRI OVASKAINEN KG Kilpailija: JERE SALONEN 29,1 KG Varalla:

HYVINKÄÄ JS JOUKKUEEN NIMI: 1 JOUKKUEEN JOHTAJA: HARRI OVASKAINEN KG Kilpailija: JERE SALONEN 29,1 KG Varalla: JOUKKUEEN NIMI: 1 JOUKKUEEN JOHTAJA: HYVINKÄÄ JS HARRI OVASKAINEN - 30 KG Kilpailija: JERE SALONEN 29,1 KG - 32 KG Kilpailija: ANTTI KUMPULAINEN 31,2 KG - 34 KG Kilpailija: NIKO LÖFBERG 32,65 KG - 38 KG

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa sähköajat. M 400 m. 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80. M keihäs

Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa sähköajat. M 400 m. 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80. M keihäs Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa 5.9.2011 sähköajat M 400 m 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80 M keihäs 1. Petri Korte RaisKu 53,42 2. Petteri Soininen RaisKu 39,41 3. Juha-Pekka Triipponen RaisKu

Lisätiedot

Hese-kisa Keski-Suomi Hipposhalli

Hese-kisa Keski-Suomi Hipposhalli Hese-kisa Keski-Suomi 24.4.2013 Hipposhalli TULOKSET Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviest Sij. Yht. Sij. 1 Putaanvirran koulu Pihtipudas 94,2 1 4069 1 247,16 1 6.52,8 1 4

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 5. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 5. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 5. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskustan koulu 7,98 2 Henri Hirvinen Keskustan koulu 8,17 3 Konsta Kivimäki Kangasmetsä

Lisätiedot

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET P4 40 m 1. Oiva Saarinen Salo 10,14 2. Arttu Pusa Salo 10,18 3. Samuel Hägman Halikko 10,48 4. Eemeli Leino Salo 10,80 5. Riku Kallio Salo 11,27

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 T 8-40 M LOPPUKILPAILU 1 Emilia Hamza Punkaharju 7,0 2 Iida Saariniva Punkaharju 7,0 3 Wilma Asikainen Kulennoinen 7,3 4 Ronja Koikkalainen

Lisätiedot

SM-kilpailut Tulokset

SM-kilpailut Tulokset 500m Miehet 1 41 Harri Levo OuTa 37,70 mt 2 38 Miro Puolakka HLK 37,85 mt 0,15 3 29 Verneri Kinnunen KENSU 39,42 mt 1,72 4 34 Juho-Jaakko Yli-Ilkka SU 40,29 2,59 5 26 Antero Eskola HLK 40,37 2,67 6 27

Lisätiedot

25vu TYTÖT -06 ja nuoremmat

25vu TYTÖT -06 ja nuoremmat Etunimi Sukunimi Aika 1 Aino Sipiläinen Tönnö 2006 00:22,620 2 Jonna Partanen Myllylä 2006 00:23,970 3 Saara Hosiaisluoma Myllylä 2006 00:24,170 4 Nelli Mynttinen Pennalan 2006 00:25,770 5 Aino Savolainen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut Honkalanmäen kentällä.

Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut Honkalanmäen kentällä. Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut 5.8.2013 Honkalanmäen kentällä. TYTÖT 5 1 Hautaniemi Anni 9,4 200 10,03 196 396 2 Laasanen Olivia 9,4 200 5,98 88 287 3 Talala Siiri 9,7 168 6,59 102 271 4 Uusitupa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Oulu, sisulisä hallikilpailut Oulun Pyrintö 1.2. Oulu, pm-kisat hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, hallitonnit hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, pm-maantiejuoksut

Lisätiedot

Huiluukisat 2013 Maaningan urheilukenttä TULOKSET. P5 2-ottelu (40m,pallonheitto)

Huiluukisat 2013 Maaningan urheilukenttä TULOKSET. P5 2-ottelu (40m,pallonheitto) Huiluukisat 2013 Maaningan urheilukenttä 11.7.2012 TULOKSET P5 2-ottelu (40m,pallonheitto) 1. Petrus Räsänen SiilPo 2 2. Aapo Rissanen MaanMa 4 3. Kaapo Tuovinen MaanMa 7 4. Aapo Mykkänen Ylöjärvi 9 5.

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP.

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP. Lilliputti turnaus 2 Ahmat Oranssi Ahmat Valkoinen BJR LV Jääkobrat KiekkoOulu KiekkoOulu 2 KKP KKP Sininen KKP Valkoinen KLaser KLaser 2 KLaser KLaser 4 Kärpät Keltainen Kärpät Musta Kärpät Valkoinen

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi ,0 km - 11.0.00,0 km 1 m 000 m 119 120 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 2149841 Ristomatti Hakola 11:29:0 27505122 Esa Mursu 11:0:00 0979240 Elmeri Toivanen 11:0:0 28958422 Jani Sarkkinen 11:1:00

Lisätiedot

Taulukko1. 3.lk tytöt pallonheitto 3.lk tytöt pituus 3.lk tytöt 50m 3.lk tytöt 600m Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos

Taulukko1. 3.lk tytöt pallonheitto 3.lk tytöt pituus 3.lk tytöt 50m 3.lk tytöt 600m Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos 1.lk tytöt 200m 1.lk tytöt 50m 1.lk tytöt pallonheitto I Darja Trubitson 40,16 I Darja Trubitson 9,09 I Ella Lehtola 13,93 II Sofia Vuorela 45,01 II Emilia Saarinen 9,76 II Inkeri Tikka 13,33 III Emilia

Lisätiedot

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE:

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE: Lahden koulujen hiihtokilpailut 04..04 klo :00 T7,,5 km 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 9 Ida Pulkkanen Lahden yhteiskoulu 00:08:4,9 00:00:00,0 7 Emma Pasanen Salpausselän peruskoulu 00:08:7, 00:00:,4 0 Kia Kemppainen

Lisätiedot

Huom. Tasapisteissä kierrosviestin sija ratkaisi keskinäisen paremmuuden

Huom. Tasapisteissä kierrosviestin sija ratkaisi keskinäisen paremmuuden Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviesti Sij. Yht. Sij. 1 Putaanvirran koulu Pihtipudas 96,80 3 4078 2 253,30 1 6.48,9 2 8 2 Tikan koulu 6 C Jyväskylä 96,30 2 4161 1 163,25 5

Lisätiedot

Juoksu 30m, 1v. pojat (2016) Juoksu 30m, 1v. tytöt (2016) Juoksu 30m, 2v. pojat (2015) Juoksu 30m, 2v. tytöt (2015) Juoksu 30m, 3v.

Juoksu 30m, 1v. pojat (2016) Juoksu 30m, 1v. tytöt (2016) Juoksu 30m, 2v. pojat (2015) Juoksu 30m, 2v. tytöt (2015) Juoksu 30m, 3v. Juoksu 30m, 1v. pojat (2016) 1. Santikko Jooa 27,1 Juoksu 30m, 1v. tytöt (2016) 1. Lepistö Iisa 27,5 Juoksu 30m, 2v. pojat (2015) 1. Välimaa Rasmus 15,9 2. Välimäki Samuel 25,9 3. Niiniharju Väinö 29,8

Lisätiedot

Satakunnan mestaruusviestit HS-alueviestit su Hiihtotapa: Perinteinen

Satakunnan mestaruusviestit HS-alueviestit su Hiihtotapa: Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan mestaruusviestit HS-alueviestit su 15.2.2015 Hiihtotapa: Perinteinen Satakunnan Pm- ja HS-alueviestit 15.02.2015, Noormarkku N10 - (2 + 2 + 2 km) 1. 10 Rasti-Lukko 33.13,4 Osuus

Lisätiedot

OH:n mestaruuskisat 2008

OH:n mestaruuskisat 2008 Tytöt 4 vuotta 0.3 km V OH:n mestaruuskisat 2008 T U L O K S E T 1. Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 2.23,6 2. Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 3.17,5 0.53,9 3. Wiivi Karhumaa Ounasvaaran

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

YU-KISAT 2017 Kuortane PITUUS YA P 7lk Laji alkoi: Laji päättyi:

YU-KISAT 2017 Kuortane PITUUS YA P 7lk Laji alkoi: Laji päättyi: PITUUS YA P 7lk Laji alkoi: Laji päättyi: 1 Rasmus Hautamäki 7b 3,80 2 Oskari Sauna-Aho 7b 3,45 3 Valtteri Staudinger 7b 3,36 4 Matti Mikkilä 7a 3,26 5 Konsta Rantanen 7b 3,08 6 Veli-Matti Hakala 7b 3,07

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

KOTIRATASOUTU TULOKSET, kevät 2013. 7 lk, tytöt

KOTIRATASOUTU TULOKSET, kevät 2013. 7 lk, tytöt 1 7 lk, tytöt 1 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Essi Vuorela 02:01.04 2 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Elsa Lehtomäki 02:02.10 3 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Sara Mallat 02:03.20 4 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Sanni Aho

Lisätiedot

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat Luokka MX B Aaltonen Janne Nro 28 Erä AIKA-AJO 1 1:47,51 0:00,00 2 1:48,01 0:00,50 3 4:51,59 3:04,08 1 1:42,61 0:00,00 2 1:54,05 0:11,44 3 1:44,29 0:01,68 4 5:18,65 3:36,04 1 2:44,01 0:54,95 2 1:49,25

Lisätiedot

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat FIS 37. Puolangan hiihdot 9.2. 2014 Honkavaarassa Lähtölistat Kilpailun sarjat: M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; M45; M55; M65; N18; N20; N35; NYL; M18; M20; M35; MYL; Lähtöaika Nro Lisenssi

Lisätiedot