Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu"

Transkriptio

1 Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI Hakalahden koulu

2 2 LUKUVUOSI Tänä vuonna kesäloma tuntui alkaneen jo pari viikkoa aikaisemmin kuin koulu päättyy. Olemme nauttineet huikean lämpimästä ja kauniista säästä ja samalla pihasta oppimisympäristönä jo muutaman viikon ajan. Pihalla on näkynyt välituntisin iloisia, pelailevia, keskustelevia ja auringon lämmöstä nauttivia oppilaita. Välillä jo jotkut oppilaat sanoivatkin, että koulussahan todella on kivaa. KiVa-koulu, kansainvälisyys, kolmiportainen tuki ja hyvät tavat. Näiden teemojen siivittämänä tämän kouluvuoden 189 koulupäivää päättyvät tänään ja 375 oppilasta lähtee kesäloman viettoon todistus kädessään. Toiset saavat ahkeruudestaan ja toiminnoistaan stipendin. Opintonsa päättävät tänään 130 yhdeksäsluokkalaista, jotka lähtiessään saavat päättötodistuksen mukaansa. Päättötodistus on samalla erotodistus perusopetuksesta. Jokainen teistä on jättänyt itsestään tietynlaisen jäljen koulukavereiden ja kouluhenkilökunnan mieleen. Matka meillä kaikilla jatkuu kohti omaa tulevaisuutta riippumatta siitä, missä vaiheessa opiskelua tai työuraa olemme. Lukuvuosi on taas ollut tapahtumarikas ja työntäyteinen. Normaalin arkityön aherruksen katkojana ovat toimineet useat erilaiset tapahtumat, jossa ympäröivän yhteiskunnan eri kansalaisjärjestöt ja yhteistyötahot ovat rikastuttaneet oppilaiden kokemuspuolta monin tavoin. Erityisesti haluan kiittää tänä vuonna koulun oppilaskuntaa ja heidän edustajiaan eli hallitusta hyvästä osallistumisesta kouluyhteisön kehittämiseen. Teidän aktiivisuudesta saavat oppilaat jatkossakin nauttia mm. erilaisten kouluviihtyvyyteen liittyvistä uudistuksista ja hankinnoista. Lisäksi eräs positiivinen toiminto on ollut oppilaiden omat kerhot ja pelit koulupäivän jälkeen koulun liikuntasalissa. Joka arkipäivä saliin on riittänyt liikunnan harrastajia eri pelimuotoihin. Tämän sivun alareunassa näet koulumme uuden logon, jonka on suunnitellut Susanna Kirsilä. Lukuvuoden työpäivät ovat takana ja katseet kohti tulevaisuutta edessä. Kiitän oppilaita ja koko henkilökuntaa, mutta myös kaikkia yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta ja toivotan virkistävää kesää kaikille. Harri Kangasniemi rehtori

3 3 ILMOITUSASIAT Ehtolaiskuulustelut järjestetään torstaina klo Suorituksesta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen suorituspäivää asianomaisen aineen opettajalle. Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 13. elokuuta 2013 klo HAKALAHDEN KOULUN VIESTINTÄ Hyvä viestintä on onnistuneen koulutoiminnan perusedellytys. Toimiva tiedonkulku koulussa sekä kodin ja koulun välillä on ensiarvoisen tärkeää. Koulumme tärkeitä viestintäkanavia ovat mm.: * Wilma, koulun hallinto-ohjelman www-liittymä, https://wilma.kokkola.fi/ * koulumme nettisivut (Kokkolan kaupungin sivuilla), https://www.kokkola.fi/hakalahdenkoulu * tällä lukukaudella onnistuneesti käyttöön otettu blogi koulun uutisista, * sekä erittäin tärkeä informaatiojulkaisu Hakalehti, joka julkaistaan aina lukuvuoden alussa nettisivuilla. (Ja tulostettuna) https://www.kokkola.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/luokat_1_9_fi/hakalahden_koulu/fi_fi/ha kalahden_koulu/_files/ /default/lukuvuosi% pdf Ps. Muista seurata blogistamme koulun uutisia! Pysy kartalla liittymällä uutisten "seuraajaksi" selaimen oikeasta alakulmasta syöttämällä oma sähköpostiosoite hakukenttään ja näin saat tiedon, kun uusi uutinen on julkaistu. Aktiivista, onnistunutta ja toimivaa viestintää toivotellen, Hakalahden koulun viestintätiimi

4 4 OPPILASKUNTATOIMINTA Koulumme oppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä on ollut ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön. Se on myös pyrkinyt parantamaan kouluviihtyvyyttä, oppilaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Lisäksi oppilaskunta on kannustanut jäseniään osallistumaan erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen. Päättyneenä lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana on toiminut Jere Syrjälä, sihteerinä Ida Lakanen ja rahastonhoitajana Miika Kiiskilä. Oppilaskunnalla on oma valtuusto ja hallitus. Oppilaskunta on kuluvan vuoden aikana osallistunut taksvärkkiin, järjestänyt koulun logokilpailun, hankkinut uuden sählykaukalon sekä järjestänyt sählyturnauksen, jouluna keskusradiosta on luettu tervehdyksiä sekä vappuna on pidetty pukeutumiskilpailu. Pääsiäisenä oppilaskunnan hallitus päätti ilahduttaa toisia oppilaita suklailla. Yhdessä tukioppilaiden kanssa oppilaskunta on suunnitellut ja toteuttanut seitsemäsluokkalaisten tervetuliaisjuhlan ja ystävänpäivän tempauksia. Joulujuhlan päätteksi oppilaskunta järjesti discon yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Oppilaat ovat osallistuneet luokkakisojen suunnitteluun, jotka toteutettiin opettajakunnan kanssa. Oppilaskunta on osallistunut myös vessojen suunnitteluun sekä hankkinut säkkituoleja ryhmätyöskentelytilaan. Oppilaskunta on myös avustanut 9. luokan luokkaretkiä. Varoja oppilaat ovat keränneet taksvärkillä, kaupungin henkilöstön puurojuhlan järjestelyillä ja opettajan sählyturnauksen kioskitoiminnalla. Oppilaskunnan taksvärkkipäivän tuotto jakaantui tasaisesti Kokkolan ensi- ja turvakodille, Kotimaan luonnolle ja oppilaskunnalle. TUKIOPPILASTOIMINTA Tukioppilastoiminta on MLL:n ohjeistamaa toimintaa. Tukioppilastoiminta pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomiseen koulussamme. Tämän lukuvuoden aikana 8. luokkien tukioppilaskoulutus on järjestetty valinnaisainekurssina, jota on pitänyt Nina Sahlgren-Hotakainen.

5 5 OPPILASHUOLTORYHMÄ Lukuvuonna oppilashuoltoryhmään ovat kuuluneet rehtori Harri Kangasniemi, koulukuraattori Maria Indola (syksy 2012), koulukuraattori Sari Karrola (kevät 2013), oppilaanohjaaja Tapio Oinas (syksy 2012), oppilaanohjaaja Tiina Oikari (kevät 2013), terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen sekä erityisopettajat Anu Tarvainen ja Erja Mustajärvi. Oppilashuoltoryhmä on kokoontunut lukuvuoden aikana kerran viikossa. Mukana on ollut tarvittaessa myös muita opettajia ja vierailijoina on ollut myös kaupungin perusturvan ja nuorisotoimen edustajia. Lukuvuoden aikana kouluterveydenhuollossa on terveydenhoitajalla ollut työpäiviä 3 päivää viikossa koulumme oppilaille. Kouluterveydenhoitaja on pyrkinyt tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain. Koululääkärin tarkastus on tehty kahdeksannen luokan kevätlukukaudella tai yhdeksännen luokan syyslukukaudella. Koulukuraattorilla on lukuvuoden aikana ollut kaksi ja puoli päivää viikossa aikaa koulumme oppilaille. Pääpaino oppilashuoltoryhmän toiminnassa on ollut oppilasasioiden käsittelyllä. Oppilaita, heidän vanhempiaan ja luokanvalvojia huolestuttaviin asioihin ja ongelmatilanteisiin on haettu ratkaisuja heidän omasta pyynnöstään, opettajien ja luokanvalvojien toimesta sekä huoltajien aloitteesta. Ongelmiin on pyritty puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Oppilaita on tuettu mahdollisuuksien mukaan koululla sekä tarpeen vaatiessa ohjattu koulun ulkopuoliselle asiantuntijalle - yhteistyötä on tehty ja halutaan tehdä jatkossakin. Yhteistyön avulla pyritään tukemaan oppilaiden oppimista peruskoulussa sekä vahvistamaan oppilaiden elämänhallintakeinoja. Toiminnan pääajatuksena on ollut asioihin tarttuminen oikeaan aikaan, mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. Oppilashuoltoryhmä on tavannut myös kaikki seitsemännen ja kahdeksannen luokan luokanvalvojat yksitellen. Tapaamisissa on keskusteltu mm. luokan ilmapiiristä, työskentelyrauhasta, Wilma-merkinnöistä sekä ryhmädynamiikasta. Luokanvalvojilla on ollut mahdollisuus konsultoida oppilashuoltoryhmän jäseniä itseä askarruttavissa asioissa. Luokanvalvojat ovat myös aktiivisesti kutsuneet oppilaita vanhempineen oppilashuoltoryhmään. Viime vuonna aloitettua erityisopettajan, koulukuraattorin ja opon toteuttamaa tsemppikierrosta ysiluokkalaisille jatkettiin syksyllä hyvien kokemusten pohjalta. Ajatuksena oli, että kaikille ysiluokkalaisille mahdollisuus tavata em. koulun tukihenkilöitä. Tieto kerättiin lapulla, jotta oppilailla olisi mahdollisimman matala kynnys ilmaista tuen tarpeensa. Oppilashuoltoryhmässä on käyty keskustelua mm. ryhmäytyspäivistä, koulun ulkopuolisen tuen muodoista ja mahdollisuuksista. Ensi vuoden kehittämishaasteina oppilashuoltoryhmällä on kirjaamisjärjestelmän kehittäminen.

6 6 KIVA-TOIMINTA KiVa-koulu ohjelman vastuuhenkilö koulussamme oli rehtori Harri Kangasniemi. Vastuuhenkilön toimenkuvaan kuului uusien opettajien KiVa-ohjelmaan perehdyttäminen ja opastaminen KiVa-ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa. Muut KiVa-tiimin jäsenet ovat olleet Tapio Oinas (syksy 2012), Outi Ahola, Erja Mustajärvi, Anu Tarvainen, Maria Indola (syksy 2012), Sari Karrola (kevät 2013), koulukummi Tarja Harju- Karhula sekä Tiina Oikari (kevät 2013). KiVa-tiimin jäsenet ovat hoitaneet KiVa-selvityksiä oman työnsä ohella, ilman erillistä korvausta. Tiimiin kuuluvat ovat kokoontuneet viikoittain oppilashuoltoryhmänä, joten myös KiVa-työskentelyn suunnitteluun on ollut mahdollisuus paneutua tarvittaessa. Tiimi on joustavasti jakanut esiin tulleet kiusaamisselvitystyöt tiimiläisten kulloisenkin työtilanteen mukaan. Kiusaamistapaukset on pyritty selvittämään mahdollisimman nopeasti. KiVa-koulu ohjelmasta tiedotettiin syksyllä vanhempainilloissa jsekä Wilma-viestillä vanhemmille. Oppilaille pidettiin alkusyksystä starttina päivänavaus KiVa-koulu aiheesta. KiVa-ohjelman verkkotunnukset ovat olleet näkyvissä opettajainhuoneessa koko lukuvuoden ajan, jotta jokaisella opettajalla on ollut mahdollisuus käyttää KiVa-ohjelman sähköisiä materiaaleja sekä viedä oppilaita KiVa-streetille. Näkyvimpänä merkkinä KiVa-kouluun kuulumisesta ovat olleet välituntivalvojien ahkerasti käyttämät KiVa-koulu -huomioliivit ulkovalvonnassa. Oppitunteja on KiVa-materiaalista (7 lk teemat) pidetty sekä teemapäivien yhteydessä, opotunneilla että omana ryppäänään tavallisen koulutyön keskellä. Todettiin myös, että monissa eri oppiaineissa sivutaan KiVa-koulun teemoja, vaikkei niitä ole erikseen KiVa-oppitunneiksi nimetty (mm. terveystieto ja äidinkieli). Myös koulun teemavuosi Hyvät tavat liittyi kiinteästi KiVa-koulu ohjelmaan (mm. mikä on sopivaa/ epäsopivaa kielenkäyttöä, läppää ). Lisäksi seiskoille toteutettiin syyslukukauden alussa ryhmäytyspäivä, jossa korostettiin yhteistoiminnallisuutta ja kaikkien osallistumista. KiVa-tiimi toteutti kaikille seiska- ja kasiluokkalaisille yhteisen kiusaamista koskevan kyselyn maaliskuussa. Kyselyn tuloksien perusteella KiVa-tiimi teki muutaman KiVa-selvityksen kiusaamisepäilyjen pohjalta. Lisäksi KiVa-koulu seuranta toteutettiin toukokuun viimeisillä viikoilla. Koulussamme on kaikki kiusaamistapaukset selvitetty KiVa-ohjelman mukaisesti kirjaamiskäytäntöineen. KiVa-tapauksista on aina mennyt myös viesti sekä kiusatun että kiusaajan kotiin. Kaikki kiusaamisselvitykset löytyvät yhdestä kansiosta, kuraattorin huoneesta. ERITYISOPETUS Koulullamme on lukuvuonna ollut kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Laaja-alainen erityisopetus on ollut aineopetusta tukevaa eriyttävää opetusta joko samanaikaisopetuksena luokassa tai luokan ulkopuolisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Oppilaille on myös tehty lukitestauksia tarpeen vaatiessa. Erityisluokalla opiskelee kielivaikeuksisia oppilaita. Luokan toimintaperiaatteeseen on kuulunut akateemisten taitojen opiskelun lisäksi elämän hallinnan taitojen oppiminen ja selviytyminen itsenäisesti arjen haasteista. Opiskeluympäristö on laajentunut koulualueen ulkopuolelle viikottain.

7 7 PROJEKTIT JA KILPAILUT Historian opettajien liiton ja Nordea pankin järjestämässä Taloustietokilpailussa menestyivät Jere Syrjälä 9C, Miro Ojala 9D, Venla Kinnunen 9B ja Sanni Seppälä 9E. Freeport Cobaltin sponsoroiman kemiakilpailun parhaat olivat Jere Syrjälä 9C, Minttu Järvelä 9C ja Janita Koski-Vähälä 9C. Nuori yrittäjyys-kurssilla on perustettu omia yrityksiä jotka ovat osallistuneet Naisten messuihin Urheilutalolla ja Chydenia-keskuksessa järjestettyihin myyjäisiin. Salla Leppälä 9B on voittanut Keski-Pohjanmaan peruskoulujen välisen yrittäjyyskilpailun. Matemaattisten aineiden opettajien järjestämässä matematiikkakilpailussa koulumme parhaimpia oli Juuso Händelin 8C, Minttu Järvelä 9C ja Jonas Händelin 8C. Matemattiikaluokka 8C on osallistunut Kenguru-kilpailuun. Siinä menestyivät Juuso Händelin, Samuli Pasanen ja Ilmari Ahola. KOULULIIKUNTA Lukuvuoden aikana Hakalahden koulun oppilaita osallistui Koululiikuntaliiton ja Kokkolan kaupungin koulujen välisiin kisoihin ahkerasti. Jalkapallon Koululiikuntaliiton sarjoissa niin tytöt kuin pojatkin jäivät tällä kertaa alkuturnaukseen. Salibandyn alkuturnauksissa käytiin tiukat ottelut Hollihaan liikuntahallissa sekä pojissa että tytöissä. Tytöt eivät päässeet tänä vuonna alkuturnausta pidemmälle, mutta pojat sen sijaan etenivät hienosti aina aluefinaaliin saakka ja sielläkin upeasti loppuotteluun. Nurmon yläkoulu oli kuitenkin piirun verran kovempi ja meni Helsingin lopputurnaukseen. Niin sanotuissa yksilölajeissa saatiin hienosti menestystä. Suunnistuksen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa oli myös mukana muutamia Hakalahden koulun oppilaita ja he saavuttivat myös mitaleita. Hiihdossa koulujen väliset hiihtokisat järjestettiin Santahaassa. Mukana oli muutama koulumme oppilas, jotka ylsivät myös mitalisijoille. Uinnissa koulumme oppilaat menestyivät jälleen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa hienosti saavuttaen useita mitaleita sekä henkilökohtaisilta matkoilta että viesteistä. Koulumme oma hiihtopäivä järjestettiin perinteisesti hiihtolomaa edeltävänä keskiviikkona ja oppilaat saivat vapaaehtoisesti osallistua joko hiihtoretkelle Rastimajalle tai lasketteluretkelle Kaustiselle. Järjestelyt sujuivat hyvin. Uutena liikuntatapahtumana järjestimme koulun liikuntasalissa huhtikuussa luokkien sählyturnauksen, joka onnistui myös kivasti. Sulkapallossa järjestettiin toukokuussa Hakalahden koululla kanta-kokkolan yläkoulujen väliset sulkapallokisat ensimmäistä kertaa. Koulumme pojat ja tytöt olivat turnauksessa vahvasti mukana. Kevätlukukauden viimeisiä urheilukisoja ovat perinteisesti juoksun viestikarnevaalit, jotka järjestettiin tänä vuonna Kannuksessa. Mukana osallistumassa oli taas hieno määrä Hakalahden koulun oppilaita, jopa 14 juoksijaa eri viesteissä; sukkula-, ruotsalais- ja maantieviesteissä. Jännitystä viimeiselle kouluviikolle toi myös perinteinen 9.lk. oppilaat vastaan opettajat pesäpalloottelu. :) Hieno liikuntavuosi jälleen takana! Kiitos! Liikunnallista kesää kaikille!

8 8 OPETTAJAKUNTA Kangasniemi Harri, rehtori Hämäläinen Leena, apulaisrehtori Ahola Outi Anttila Aino eläke 1.2. alkaen Elo Juha-Heikki Haapasalo Petri Haara Anne Hassinen Ami Hautakangas Salla viransijainen alk. Heikkilä Raisa Heikkonen Taina Häivälä Saara-Maria Höglund Minna Ingo Kati virkavapaa alkaen Isotalus Helena Järvi Pia Kattilakoski Sami virkavapaa Kiviaho Asko Koivusipilä Tiina Lehto Leena Lehtonen Riikka virkavapaalla Leipälä Heidi virkavapaalla Lempinen Riitta Luostarinen Riikka Luoto Sisko Läspä Leena Matturi-Slotte Marja Moisio-Tavaila Aino Mustajärvi Erja Nopanen Mika Oikari Tiina virkavapaa asti Oinas Tapio viransijainen asti Ojala Kirsti Ojala Minna Oksanen-Kola Satu virkavapaa Parpala Tuulikki Polso Miika tuntiopettaja 1.2.alkaen Puumala Teemu viransijainen Rimpioja Taina Sahlgren-Hotakainen Nina Sjöberg Marita Sorvisto Virpi Taipalharju Elisa viransijainen Tarvainen Anu Telimaa Tarja Tuomikoski Rami virkavapaa Ånäs Elise liikunta, terveystieto tekstinkäsittely, matematiikka erityisopetus matematiikka, fysiikka/kemia liikunta tekninen työ tekstiilityö, oppilaanohjaus kuvataide äidinkieli matematiikka, fysiikka/kemia biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi äidinkieli äidinkieli musiikki matematiikka, fysiikka, tietotekniikka tekninen työ saksa, ruotsi, englanti englanti, ruotsi erityisopetus uskonto, historia historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide kotitalous, ruotsi, terveystieto englanti englanti, ruotsi liikunta, terveystieto äidinkieli erityisopetus tekninen työ oppilaanohjaus oppilaanohjaus matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi uskonto, historia,yhteiskuntaoppi matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia kotitalous, terveystieto kotitalous, terveystieto ortodoksinen uskonta ranska matematiikka, fysiikka, tietotekniikka erityisopetus biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia historia, yhteiskuntaoppi, ruotsi, elämänkatsomustieto

9 9 TYÖVUODET TAKANA Matemaattisten aineiden lehtori Aino Anttila jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulussamme matemattikan, fysiikan ja kemian lehtorina vuodesta 1987 alkaen. Vahtimestarimme Pirkko Peltokangas jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulumme vahtimestarina vuodesta 1985 lähtien. MUU HENKILÖKUNTA Andersson Anne Borg Benita Ervasti Sirpa Haimakainen Birgitta Kangas Satu Karrola Sari Kellomäki Pirita Kukkola Hannu Kumpulainen Susanna Kupila Leena Lohilahti Essi Mertala Lea Mingide Meaze Mäkelä Markku Rahikka Carina Rasmus Ann-Mari Sjölund Laila Öst Marjo stoppityöntekijä ruokapalvelutyöntekijä koulunkäyntiavustaja terveydenhoitaja ruokapalvelutyöntekijä koulukuraattori vahtimestari talonmies ruokapalvelutyöntekijä ruokapalvelutyöntekijä siivooja ruokapalvelutyöntekijä siivooja talonmies siivooja koulusihteeri ruokapalveluesimies siivooja YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JOHTOKUNTA Hakalahti-Halkokari-Jokilaakso-Torkinmäki Ojanperä Kaija Leppälä Pekka Paavolainen Pirjo Wargh Eija Syri Tom Korkiakangas Seppo Sippola Heidi Kaljunen Aslak Lempinen Riitta Kellomäki Pirita Lakanen Ida Syrjälä Jere Lauri Arto Tastula Kimmo Tuukkanen Anne Kangasniemi Harri puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen opettajajäsen hlökuntajäsen oppilasjäsen oppilasjäsen rehtori rehtori vt. rehtori rehtori, sihteeri

10 10 OPETUSSUUNNITELMA I Yhteiset oppiaineet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Äidinkieli Englanti, A-kieli 1) Ruotsi, B-kieli 2) tai valinnainen A-kieli 3) Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Matematiikka Kemia 1 1,5 1 Fysiikka 1 1 1,5 Biologia 1 1 1,5 Maantieto 1 1 1,5 Musiikki 1 Kuvaamataito 2 Kotitalous 3 Käsityö 3 Liikunta Terveystieto II Oppilaanohjaus 1 0,5 0,5 III Valinnaiset oppiaineet Valinnainen B-kieli 4) Syventävää ruotsia 1 Musiikki Laulun perus- ja jatkokurssi 1 - Rohkeasti laulamaan 1 - Musiikkiworkshop Kuvataide Taiteen tiet 1 - Piirustus ja maalaus 1 - Kolmiulotteinen työskentely 1 Liikunta Mailapelit 1 - Kroppa kuntoon 1 Kotitalous Leivotaan ja kokataan 1 - Juhlat ja kansainvälinen keittiö 1 Tekstiilityö Muotivaate tai asuste 1 - Uusia trendiasusteita 1 Tekninen työ Mopokurssi 1 Näppäilytaito ja tekstinkäsittely 2 2 Viestintä - Mediapeli Mediapeli 2 1

11 11 7.luokka 8.luokka 9.luokka Äidinkieli - Kirjoitamme totta ja tarinaa Ilmaisun iloa - Lukutoukka Biologia - Elämää maalla ja merellä 1 Maantiede - Maapalloa ristiin rastiin 1 1 Historia - Historian merkkihenkilöt Tietotekniikka - Ohjelmointi 1 A-englanti - More English 1 Matematiikka - Matemaattisia haasteita 1 Kemia - Kokeilevaa luonnontiedettä 1 Fysiikka/tekninen työ - Elektroniikka 1 1 Oppilaanohjaus - Tukioppilastoiminta 1 Yrittäjyys - Nuori yrittäjyys 1 Historia/kuvataide - Taiteen aarteita tutkimaan ja tekemään Musiikki/kuvataide - Kameran kahden puolen 1 Oppilaan kokonaistuntimäärä ) A-kieli on peruskoulun 3. luokalla aloitettu vieras kieli. 2) B-kieli on peruskoulun 7. luokalla aloitettu toinen kotimainen kieli. 3) Valinnainen A-kieli on 4. luokalla aloitettu valinnainen kieli. 4) Valinnainen B-kieli on 8. luokalla aloitettu valinnainen kieli.

12 12 OPPILASLUETTELO Luokka: 7A Luokanvalvoja: Nina Sahlgren-Hotakainen Haaraniemi Maijastiina Koivula Angelika Yhteensä: 25 Halttunen Henriikka Kotisaari Sanna-Julia Tyttöjä: 13 Harju Roope Lahti Matti Poikia: 12 Heinua Jasmiina Lehtimäki Niko Iivonen Sara Lindholm Olli Junkala Verneri Märsylä Melina Kailajärvi Suvi Neuvonen Eemil Kamula Leevi Palosaari Uljaana Keskipoikela Anni Saari Eetu Keskipoikela Riku Similä Henna Ketola Miro Tapaninen Milja Kippo Ronja Vanhala Simeon Kiviniemi Oskari Luokka: 7B Luokanvalvoja: Tarja Telimaa Göös Valtteri Pallaspuro Kasper Yhteensä: 24 Huhta Jasmin Palovaara Katariina Tyttöjä: 13 Järvilä Joonas Peltola Eetu Poikia: 11 Kaislaranta Aleksi Polvi Mea Kinnunen Petrus Rautapuro Iida Klemola Paulus Rosenqvist Aarni Koskela Noora Sirén Jenny Lehto Jenna Tolonen Saija Levaniemi Olli Tornikoski Emilia Myllylä Olivia Tossavainen Jessa Nissilä Tuulia Tyni Eleonoora Niva Milja Wargh Daniel Luokka: 7C Luokanvalvoja: Sami Kattilakoski Aalto Juuso Linnala Tero Yhteensä: 18 Ahlskog Carolina Manninen Veera Tyttöjä: 5 Alakotila Samuli Peltokangas Nea Poikia: 13 Eloranta Eetu Pelttari Kerkko Harju Eemeli Peuraharju Eetu Harju Valtteri Rimmistö Kalle Hietalahti Kaisa Ruokoja Ninna Honkala Eetu Syrjälä Eeli Juko Teemu Välimaa Mikael

13 13 Luokka: 7D/8G Luokanvalvoja: Ahola Outi Basalak Abdulkadir Tynjälä Olga Yhteensä: 5 Finnilä Nils Vuollo Eemeli Tyttöjä: 1 Piippo Eerik Poikia: 4 Luokka:7E Luokanvalvoja: Tiina Koivusipilä Grundström Isabella Mäkelä Jessica Yhteensä: 23 Hautala Janiina Niemi Markus Tyttöjä:12 Heinonen Samuli Paasila Sara Poikia: 11 Holmberg Elias Rajala Emilia Huhtala Arttu Rantala Iida Huhtala Teemu Rönnkvist Julia Kalliokoski Aleksandra Svahn Matilda Karjula Matia Syri Hännes Kettunen Tommi Syri Niklas Koskela Silja Tuomikoski Nea Leppälä Matias Vikström Joona Lumppio Kia Luokka: 7F Luokanvalvoja: Leena Läspä Herlevi Ilmari Paloniemi Pasi Yhteensä: 24 Isoaho Mikael Peuraharju Atte Tyttöjä: 12 Jokela Jimi Pynssi Saari Pokia: 12 Jokela Kimi Rahkonen Miska Kainu Iida Rutanen Jalmari Kirsilä Susanna Räinä Jenni Koivula Mari Saranpää Sofia Känsäkangas Kaisa Soini Matias Myllymäki Akseli Taivassalo Jenni Möller John Tuominiemi Sarianne Möttönen Suvi Westman Anilla Paananen Arttu Öst Pauliina Luokka: 8A Luokanvalvoja: Taina Rimpioja Ahola Janita Myllymäki Vilma Yhteensä: 23 Appelgren Tomi Palosaari Valtteri Tyttöjä: 7 Furu Fia Panula Jimi Poikia: 16 Haakana Jasmin Parpala Henriikka Hautaniemi Eetu Pekkala Santeri Hirvikoski Sara-Ella Perälä Joonas Isoaho Samuel Siermala Saku Kaunisvesi Ville Siironen Ville Korkiakangas Jesse Storbacka Valter Känsälä Jani Tuikkanen Samu Levoska Niko Vihervaara Sona Linnala Tomi

14 14 Luokka: 8B Luokanvalvoja: Raisa Heikkilä Aho Sampo Pohjonen Wilma Yhteensä: 22 Ahola Jonna Rahkonen Jessika Tyttöjä: 13 Honkaniemi Miikka Salmela Lassi Poikia: 9 Honkimaa Noora Salo Vili Humina Jarkko Tarkka Hinni Koskimäki Emil Tokola Elia Kotisaari Anni Tähtinen Ninni Leppänen Fiina Varila Julia Malinen Helmi Vasalampi Elisa Peltokangas Jenna Ylimäki Benjamin Penttilä Pasi Övermark Krista Luokka: 8C Luokanvalvoja: Kirsti Ojala Ahola Ilmari Pasanen Samuli Yhteensä: 17 Händelin Jonas Pulkkinen Roope Tyttöjä: 0 Händelin Juuso Pöntiskoski Valtteri Poikia: 17 Junkala Roope Saarinen Juuso Jyrkkä Ville Seppelin Aleksi Lundell Tuukka Vainioniemi Simo Mäki Patrik Willman Samu Mäki Tuomas Virtanen Samu Nissilä Jesse Luokka: 8D Luokanvalvoja: Elise Ånäs Anttonen Jenna Pollarinen Iiro Yhteensä: 24 Barsk Milla Pärenkö Reeta Tyttöjä: 16 Emet Krista Rintala Sofia Poikia: 8 Hagqvist Niklas Ruoho Ronja Hakulinen Pihla Sabel Robert Henttu Eetu Salo Saku Huvila Miia Sorola Eemil Härkönen Aleksi Svartsjö Laura Karjula Marjut Tarkkinen Heidi Nykänen Mirella Taskila Miisa Paasila Siiri Viiliäinen Saara Pannula Miro Äyhynmäki Iida

15 15 Luokka: 8E Luokanvalvoja: Tuulikki Parpala Anttila Elina Nissilä Teemu Yhteensä: 22 Ersta Erno Ollikainen Anto Tyttöjä: 11 Haarala Josefiina Pajukangas Topias Poikia: 11 Hartikainen Riina Palomaa Aura Hollanti Juliaana Rautiola Johanna Huusko Viivi Siermala Sofia Ingers Camilla Stenvall Niki Kaitaluoma Jaakko Suvanto Jonne Koivula Crista Syri Mikael Koutonen Juuso Tarvainen Joel Lehto Henni Tuohisto-Kokkola Sameli Luokka: 8F Luokanvalvoja: Minna Ojala Honkala Niko Niskanen Henri Yhteensä: 17 Honkonen Lyly Rautapuro Saku Tyttöjä: 4 Joki Ville Roiko Miska Poikia: 13 Järvenpää Kalle Salo Eetu Kallio Aleksi Sjöblom Ella Kamula Aatu Suvanto Juha Kinnari Vera Ulvi Ville Konttinen Kiia Vuori Sami Kyösti Emilia Luokka: 9A Luokanvalvoja: Helena Isotalus Aho Iina Leppälä Krista Yhteensä: 22 Ahvenniemi Julius Natri Anniina Tyttöjä: 8 Bodbacka Tia Nevala Mirko Pokia: 14 Järvilä Jeremias Pernu Atte Kalliokoski Joosua Pylkkänen Juuso Keskipoikela Vili Remesaho Valtteri Kiiskilä Miika Silander Ruusu Kuorikoski Iida Syri Alina Kykyri Mikael Taipale Pekka Lapinoja Noora Tapio Henri Lehtimäki Niko Wikström Oskari

16 16 Luokka: 9B Luokanvalvoja: Minna Höglund Ahvenniemi Ida-Maria Makkula Niko Yhteensä: 26 Alainen Neea Nordström Marelina Tyttöjä: 18 Herlevi Linnea Nurminen Janina Poikia: 8 Isomaa Eevastiina Paloranta Julius Karhulahti Ida-Sofia Parikka Petteri Karkulehto Susanna Salmela Eetu Kinnunen Joonatan Salmela Martina Kinnunen Venla Saraste Anita Koivukoski Noora Sillanpää Janika Koivusipilä Sofia Taskila Milla Kukkola Tuulia Tyni Ossi Lahtinen Sanni Wargh Robert Leppälä Salla Vasalampi Teemu Luokka: 9C Luokanvalvoja:Anne Haara Bexar Kevin Koski-Vähälä Janita Yhteensä: 18 Björkudd Nea Laihorinne Neea Tyttöjä: 8 Heikkilä Saku Lakanen Ida Poikia: 10 Hollman Emilia Mäki Tatu Honkonen Pyry Mäkinen Tuomas Järvelä Minttu Passoja Jenni Kellokoski Joni Ruokoja Marko Keränen Ellamari Syrjälä Jere Korpijärvi Otto Taipale Antti Luokka: 9D Luokanvalvoja: Riitta Lempinen Haimakainen Lauri Liedes Kia Yhteensä: 24 Hautaniemi Veikko Matilainen Lassi Tyttöjä: 6 Hovila Henri Möttönen Tommi Poikia: 18 Jokinen Saku Nygård Miro Järvelä Joel Nyman Janina Karjula Karoliina Ojala Miro Kauppinen Teemu Pöytäsaari Aleksi Kellokoski Jiri Reinikka Kristian Kotomäki Jere Sipi Miia Laasanen Iina Tornikoski Miko Laine Valtteri Viitasalo Aliisa Lehtimäki Joel Välimaa Jesse

17 17 Luokka: 9E Luokanvalvoja: Riikka Luostarinen Ahola Milja Lågland Jonatan Yhteensä: 22 Blomqvist Kim Mäkinen Iida Tyttöjä: 15 Forsgård Jemina Närhi Laura Poikia: 7 Hujanen Janika Partanen Ilona Jaakola Vilma Roiha Tommy Järvi Samuli Sandström Jakke Ketola Mila Saunamäki Sini Laine Pipsa Seppälä Sanni Lehtomäki Emma Sundberg Sami Liedes Katariina Vehkapuro Krista-Maria Lumme Jere Viiliäinen Veera Luokka: 9F Luokanvalvoja: Sisko Luoto Erkkilä Joona Jokela Juho Yhteensä: 18 Hakola Ismo-Oskari Juusela Taavi Tyttöjä: 6 Hautamäki Elina Kakkuri Janne Poikia: 12 Heikkilä Matti Karhu Emilia Heikkilä Riikka Kuoppala Vili Heinola Aija Oikarinen Ville Honkonen Patrick Päivärinta Juuso Huhta Milla Suominen Jesse Isokangas Jani Vuoti Salla

18 18 OPPIKIRJAT Äidinkieli 7. lk: Taito, Tekstitaituri Aleksis 8. lk: Voima Tekstitaituri Aleksis 9. lk: Taju Loitsu 9 Aleksis 9 Tekstitaituri Ruotsi 7. lk: (A-kieli) Nyckel 7 (B-kieli) Klick 7 8. lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick 8-9 Englanti 7. lk: (A-kieli) Spotlight 7 8. lk: (A-kieli) Spotlight 8 9. lk: (A-kieli) Key English 9 Saksa 8. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 1 9. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 2 Ranska 8. lk: (B2-kieli) Voilá 1 Uskonto 7. lk: Vaeltaja - matkalla kristinuskon maailmaan 8. lk: Majakka 1 - Maailman uskonnot, Majakka 2 - Kirkot 9. lk: Vaeltaja - matkalla elämään, Noviisi 8 Historia ja yhteiskuntaoppi 7. lk: Historian tuulet 7 Merestä noussut kaupunki III 8. lk: Historian tuulet 8 Merestä noussut kaupunki III Kronikka 8 9. lk: Yhteiskunnan tuulet 9 Kronikka 9 Yhteiskuntaoppi ja taloustieto

19 19 Oppilaanohjaus 7. lk: Valmentaja Työelämään tutustuttiin yhden päivän ajan vanhempien työpaikalla. 8. lk: Futurix, ohjauksen omatoimikirja Perehdyttiin eri ammattialoihin ja työelämään. Työelämän tutustumisjakso 1 viikko. 9. lk: Koulutusopas 2010 Luokkatuntien ja henkilökohtaisen ohjauksen päämääränä on jatko-opinnot. Luokkatuntien keskeisenä sisältönä on ollut tutustuminen eri koulutusaloihin ja -väyliin. Osallistuttiin sähköiseen yhteisvalintaan. Tutustuttiin lukuvuoden aikana alueen oppilaitoksiin. Työelämään tutustumisjakso 2 viikkoa. Fysiikka ja kemia lk: Ilmiö, kemian ja fysiikan oppikirjat Matematiikka lk: Kuutio Biologia lk: Luonnonkirja Ihminen Luonnonkirja Metsät Luonnonkirja Vedet Maantiede 7. lk: KM Suomi 8. lk: Matkalle Eurooppaan 9. lk: Maailman ympäri Musiikki 7. lk: Musa soi 7, WSOY, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, 2010 Kuvataide 7. lk: Värioppia, välinehuoltoa, materiaalioppia, sommittelua ja muotoilua: lyhytelokuvan valmistaminen, pienoisveistos. Ihmisen mittasuhteet, kasvojen mittasuhteet. DVD:tä kuvataiteesta, valo ja valöörit, perspektiivioppi, mainonta ja tuotesuunnittelu, design. 8. lk valinnaisaine: Värioppia, perspektiivi, kuvallinen viestintä. Maisema, abstrakti kuvataide, koulun syystiedotteen kuvittaminen, öljyvärimaalaus, asetelma ja mallipiirustus. 9. lk valinnaisaine: Omat ideat eri tekniikoilla. Erilaiset piirtimet, taidehistoriaa, veistokset, lavastusharjoitus, maalaustekniikat ja sivellinpiirros, grafiikka, arkkitehtuuri.

20 20 Kotitalous 7. lk: Kotitalouden perustaidot Ruuanvalmistusta, ravitsemustietoutta, leivontaa, kodin- ja vaatteiden hoitoa- ja kuluttajatietoa. Vuotuiset juhlat ja hyvät tavat. 8. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, leivontaa, rippijuhlat, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Suomalainen ruokaperinne ja Kokkolan pitäjäruoka. 9. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Tasa-arvo perheessä, perhejuhlat, vuotuiset juhlat, kansainväliset ruuat ja ruokakulttuuri sekä edellisiin liittyvä tapakulttuuri. Kaikilla luokilla on edellä mainittujen asioiden lisäksi perehdytty kotitalousjätteiden järkevään lajitteluun. Terveyskasvatus lk: Terveydeksi 7-9 Nuorten elämän kasvu ja kehitys, terveys arkielämän valintatilanteissa sekä voimavarat ja selviytymistaidot. Tekstiilityö 7. lk: Ompelukoneen ja saumurin käyttöä: collegepusero tai -huppari, housut tai hame Neuletöitä: säärystimet kirjoneuleella. 8. lk: Sisustuksen perusasioita, omaan huoneeseen: tilkkupeitto tai tyyny, ristipistotyöt, valoryijy. Oma vaatetus: hameita, toppeja, fleecevaatteita. Neuletöitä. Muotivaatekurssi: hameita, housuja, toppeja, trikoo- ja collegevaatteita, takkeja. 9. lk: Lasten vaatteita, lakanoita lapsille, neuleita lapsille, juhlavaate itselle. Tekninen työ 7.-9.lk: Elektroniikka omaksi 8.-9.lk: Liikenneturva: pidä pelivaraa mopoilija 7. lk: Metallityö: kenttälapio Puutyö: kaappi (renginkaappi) 8.-9.lk: Vapaavalintaisia itsesuunniteltuja töitä: pihalyhty, kassakaappi, puukko, tuppi, kello, takkavälineet, tuuliviiri, savustuslaatikko, pöytä, cd-levyteline, autopukki, punttipenkki, hyllykkö, laatikosto, salkku. Korjaus- ja huoltotöitä. Mopokurssilla mopokortin suorittamiseen ohjaavia opintoja ja moottoriteknologian perusteita. Elektroniikan kursseilla perehdytään tietokoneohjatun mikropiirin toimintaan (mikrokontrolleri) sekä tutustutaan tietokoneen eri komponenttien toimintaan.

LÄNSIPUISTON KOULU Kertomus lukuvuodesta 2014-2015

LÄNSIPUISTON KOULU Kertomus lukuvuodesta 2014-2015 LÄNSIPUISTON KOULU Kertomus lukuvuodesta 2014-2015 Puhelinnumerot Länsipuiston koulu Torikatu 41 A Rehtori Riitta Liias-Lepistö 044 7809 622 riitta.liias-lepisto@kokkola.fi Apulaisrehtori Jarmo Rasmus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU

KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 Osoite: Kuusitie 3 67200 Kokkola Puhelimet: Perusopetuksen (7.-9.lk) rehtori 828 9683 t. 044-7809683 Kanslia 828

Lisätiedot

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014 2015 Etukannen työ: Noora Virtanen, sekatekniikka SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014 2015... 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 3 OPISKELIJAT OHJANTARYHMITTÄIN...

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

KEVÄTJUHLAPUHE 2009. Arvoisat kutsuvieraat hyvä oman koulun väki!

KEVÄTJUHLAPUHE 2009. Arvoisat kutsuvieraat hyvä oman koulun väki! SYLVÄÄN KOULUN VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KEVÄTJUHLAPUHE 2009 Arvoisat kutsuvieraat hyvä oman koulun väki! Kuinka nopeasti vuosi onkaan taas vierähtänyt kevätjuhlaan. Kevätjuhlaan, joka on Sylvään koulun

Lisätiedot

Yleiskatsaus lukuvuoden päätteeksi... 2. Lukuvuoden 2006 2007 tapahtumia.. 3. Opetuslautakunta... 8. Opettajat ja henkilökunta. 9

Yleiskatsaus lukuvuoden päätteeksi... 2. Lukuvuoden 2006 2007 tapahtumia.. 3. Opetuslautakunta... 8. Opettajat ja henkilökunta. 9 RAAHEN LUKIO 1 Merikatu 1 PL 83, 92101 RAAHE puhelin: 439 3413/ rehtori 439 3429 / apulaisrehtori 439 3414 / kanslia 439 3416 / kanslia 439 3415 / opettajainhuone 439 3418 / vahtimestari telefax: 439 3167

Lisätiedot

Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015

Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015 Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ KESÄLLE 2015 Toisen asteen oppilaitokset julkistavat valintatulokset torstaina 11.6.2015. Tämän jälkeen valituksi tulleille postitetaan hyväksymiskirje,

Lisätiedot

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö Arkadian yhteislyseo Lepsämäntie 15 01800 Klaukkala Rehtori puh. 050 536 3490, rehtori@ayl.fi Koulusihteeri puh. 010 501 3700, fax. 010 501 3707 kanslia@ayl.fi www.ayl.fi Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen

Lisätiedot

LUKUVUOSIKERTOMUS. 69. lukuvuosi Perustettu v. 1945 (Ylivieskan yhteiskoulu)

LUKUVUOSIKERTOMUS. 69. lukuvuosi Perustettu v. 1945 (Ylivieskan yhteiskoulu) LUKUVUOSIKERTOMUS 2013 2014 69. lukuvuosi Perustettu v. 1945 (Ylivieskan yhteiskoulu) Ylivieskan lukio Hakalahdenkatu 8, 84100 Ylivieska p. 044 4294 366, faksi: 08 4294 439 http://ylivieskanlukio.wordpress.com/

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae Vuosikertomus 2013-2014 Non Scholae - Sed Vitae Sisällysluettelo Rehtorin katsaus lukuvuoteen.............................. 3 Klassikanpäivä...................................... 7 Urheilulukio.......................................

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU

Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU 1 SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN TERVEISET... 4 TAPAHTUMAKALENTERI... 5 Syyslukukausi... 5 Kevätlukukausi... 5 OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA

Lisätiedot

Vetelin lukion lukuvuosikertomus 2014-2015

Vetelin lukion lukuvuosikertomus 2014-2015 Vetelin lukion lukuvuosikertomus 2014-2015 KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014-2015 Lukuvuosi 2014-2015 Vetelin lukiossa jää muutaman edellisen lukuvuoden tavoin mieleen varsin tapahtumarikkaana. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 2 1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 Tänään päättyy Nousiaisten lukion 39. lukuvuosi. Lukiossamme opiskeli lukuvuoden aikana 186 nuorta. Joukossamme oli myös vaihto-oppilas Saksasta. Päätoimisia opettajia

Lisätiedot

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT Opettajat Korhonen, Harri...Rehtori Fredriksson, Päivikki...Apulaisrehtori, historia ja yhteiskuntaoppi Akkila, Susanna...Äidinkieli ja kirjallisuus Ala-Louko, Jukka...Liikunta ja terveystieto Auvinen,

Lisätiedot

LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ

LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ Lukuvuosi 2013-2014 K iitosten aika Tiistain 27.5.2014 Helsingin Sanomissa silmääni tarttui ensimmäisenä otsikko Yo-tutkinnon sähköistys arveluttaa. Tämän,

Lisätiedot

AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA

AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA 1 2 AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA Rehtori Kati Hirvonen virkavapaa 01.08. 2011 31.07.2012 Vs. rehtori Pekka Järvinen 01.08. 2011 31.07.2012 621 2472 Apulaisrehtori Arja Nikkilä 621 2480

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU

Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU 1 SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN TERVEISET... 4 Syyslukukausi... 5 Kevätlukukausi... 5 OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA 2014-2015... 6 TALOUSTIETOKILPAILU 2015... 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kalajoen lukion vaiheita. 1. Lukion toimintaa. 2. Lukion hallinto. 3. Henkilökunta. 4. Opettajakunta. 5.

Sisällysluettelo. Kalajoen lukion vaiheita. 1. Lukion toimintaa. 2. Lukion hallinto. 3. Henkilökunta. 4. Opettajakunta. 5. Kalajoen lukio Pohjankyläntie 6 85100 Kalajoki http://www.lukio.kalajoki.fi/ puh. opettajien huone 044 4691 653 e-mail: lukio@kalajoki.fi Sisällysluettelo Kalajoen lukion vaiheita 1. Lukion toimintaa 2.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu Helsingin Rudolf Steiner -koulu Vuosikertomus 2012-2013 Sisällys Koulu elää ja soi! 3 Rehtorin puheenvuoro Koulun elämää seuratessa ei voi muuta kuin todeta: koulu tosiaan elää ja soi! Siitä kiitos kaikille

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kalajoen lukion vaiheita. 1. Yleiskatsaus. 2. Lukion hallinto. 3. Henkilökunta. 4. Opettajakunta. 5. Oppilasluettelo. 6.

Sisällysluettelo. Kalajoen lukion vaiheita. 1. Yleiskatsaus. 2. Lukion hallinto. 3. Henkilökunta. 4. Opettajakunta. 5. Oppilasluettelo. 6. 1 Kalajoen lukio Pohjankyläntie 6 85100 Kalajoki http://www.lukio.kalajoki.fi/ puh. opettajien huone 044 4691 653 e-mail: lukio@kalajoki.fi Sisällysluettelo Kalajoen lukion vaiheita 1. Yleiskatsaus 2.

Lisätiedot

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014 lempäälän lukio VUOSIKERTOMUS 2013 2014 Lempäälän lukio Tampereentie 1 C 37500 Lempäälä Fax (03) 565 51 707 www.lempaalanlukio.fi https://lempaala.wilma.pirnet.fi/ e-mail: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Lisätiedot

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS 2009-2010 TAPIOLAN KOULU LUKUVUOSI 2009 2010 PL 3221 02070 ESPOON KAUPUNKI Puh. 816 39061 kanslia 816 39062 opettajainhuone Faksi 460 632 REHTORI Heikki Pihkala Puh. 816 39060,

Lisätiedot

Karstulan lukio. Vuosikertomus 2013-2014 Kansikuva: Petteri Kinnunen

Karstulan lukio. Vuosikertomus 2013-2014 Kansikuva: Petteri Kinnunen Karstulan lukio Vuosikertomus 2013-2014 Kansikuva: Petteri Kinnunen KARSTULAN LUKIO - Monien mahdollisuuksien maaseutulukio Koulutie 13 43500 KARSTULA Rehtori Vararehtori Kanslia Anitta Rasi puh. 044-4596671

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot