Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu"

Transkriptio

1 Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI Hakalahden koulu

2 2 LUKUVUOSI Tänä vuonna kesäloma tuntui alkaneen jo pari viikkoa aikaisemmin kuin koulu päättyy. Olemme nauttineet huikean lämpimästä ja kauniista säästä ja samalla pihasta oppimisympäristönä jo muutaman viikon ajan. Pihalla on näkynyt välituntisin iloisia, pelailevia, keskustelevia ja auringon lämmöstä nauttivia oppilaita. Välillä jo jotkut oppilaat sanoivatkin, että koulussahan todella on kivaa. KiVa-koulu, kansainvälisyys, kolmiportainen tuki ja hyvät tavat. Näiden teemojen siivittämänä tämän kouluvuoden 189 koulupäivää päättyvät tänään ja 375 oppilasta lähtee kesäloman viettoon todistus kädessään. Toiset saavat ahkeruudestaan ja toiminnoistaan stipendin. Opintonsa päättävät tänään 130 yhdeksäsluokkalaista, jotka lähtiessään saavat päättötodistuksen mukaansa. Päättötodistus on samalla erotodistus perusopetuksesta. Jokainen teistä on jättänyt itsestään tietynlaisen jäljen koulukavereiden ja kouluhenkilökunnan mieleen. Matka meillä kaikilla jatkuu kohti omaa tulevaisuutta riippumatta siitä, missä vaiheessa opiskelua tai työuraa olemme. Lukuvuosi on taas ollut tapahtumarikas ja työntäyteinen. Normaalin arkityön aherruksen katkojana ovat toimineet useat erilaiset tapahtumat, jossa ympäröivän yhteiskunnan eri kansalaisjärjestöt ja yhteistyötahot ovat rikastuttaneet oppilaiden kokemuspuolta monin tavoin. Erityisesti haluan kiittää tänä vuonna koulun oppilaskuntaa ja heidän edustajiaan eli hallitusta hyvästä osallistumisesta kouluyhteisön kehittämiseen. Teidän aktiivisuudesta saavat oppilaat jatkossakin nauttia mm. erilaisten kouluviihtyvyyteen liittyvistä uudistuksista ja hankinnoista. Lisäksi eräs positiivinen toiminto on ollut oppilaiden omat kerhot ja pelit koulupäivän jälkeen koulun liikuntasalissa. Joka arkipäivä saliin on riittänyt liikunnan harrastajia eri pelimuotoihin. Tämän sivun alareunassa näet koulumme uuden logon, jonka on suunnitellut Susanna Kirsilä. Lukuvuoden työpäivät ovat takana ja katseet kohti tulevaisuutta edessä. Kiitän oppilaita ja koko henkilökuntaa, mutta myös kaikkia yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta ja toivotan virkistävää kesää kaikille. Harri Kangasniemi rehtori

3 3 ILMOITUSASIAT Ehtolaiskuulustelut järjestetään torstaina klo Suorituksesta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen suorituspäivää asianomaisen aineen opettajalle. Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 13. elokuuta 2013 klo HAKALAHDEN KOULUN VIESTINTÄ Hyvä viestintä on onnistuneen koulutoiminnan perusedellytys. Toimiva tiedonkulku koulussa sekä kodin ja koulun välillä on ensiarvoisen tärkeää. Koulumme tärkeitä viestintäkanavia ovat mm.: * Wilma, koulun hallinto-ohjelman www-liittymä, https://wilma.kokkola.fi/ * koulumme nettisivut (Kokkolan kaupungin sivuilla), https://www.kokkola.fi/hakalahdenkoulu * tällä lukukaudella onnistuneesti käyttöön otettu blogi koulun uutisista, * sekä erittäin tärkeä informaatiojulkaisu Hakalehti, joka julkaistaan aina lukuvuoden alussa nettisivuilla. (Ja tulostettuna) https://www.kokkola.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/luokat_1_9_fi/hakalahden_koulu/fi_fi/ha kalahden_koulu/_files/ /default/lukuvuosi% pdf Ps. Muista seurata blogistamme koulun uutisia! Pysy kartalla liittymällä uutisten "seuraajaksi" selaimen oikeasta alakulmasta syöttämällä oma sähköpostiosoite hakukenttään ja näin saat tiedon, kun uusi uutinen on julkaistu. Aktiivista, onnistunutta ja toimivaa viestintää toivotellen, Hakalahden koulun viestintätiimi

4 4 OPPILASKUNTATOIMINTA Koulumme oppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä on ollut ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön. Se on myös pyrkinyt parantamaan kouluviihtyvyyttä, oppilaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Lisäksi oppilaskunta on kannustanut jäseniään osallistumaan erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen. Päättyneenä lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana on toiminut Jere Syrjälä, sihteerinä Ida Lakanen ja rahastonhoitajana Miika Kiiskilä. Oppilaskunnalla on oma valtuusto ja hallitus. Oppilaskunta on kuluvan vuoden aikana osallistunut taksvärkkiin, järjestänyt koulun logokilpailun, hankkinut uuden sählykaukalon sekä järjestänyt sählyturnauksen, jouluna keskusradiosta on luettu tervehdyksiä sekä vappuna on pidetty pukeutumiskilpailu. Pääsiäisenä oppilaskunnan hallitus päätti ilahduttaa toisia oppilaita suklailla. Yhdessä tukioppilaiden kanssa oppilaskunta on suunnitellut ja toteuttanut seitsemäsluokkalaisten tervetuliaisjuhlan ja ystävänpäivän tempauksia. Joulujuhlan päätteksi oppilaskunta järjesti discon yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Oppilaat ovat osallistuneet luokkakisojen suunnitteluun, jotka toteutettiin opettajakunnan kanssa. Oppilaskunta on osallistunut myös vessojen suunnitteluun sekä hankkinut säkkituoleja ryhmätyöskentelytilaan. Oppilaskunta on myös avustanut 9. luokan luokkaretkiä. Varoja oppilaat ovat keränneet taksvärkillä, kaupungin henkilöstön puurojuhlan järjestelyillä ja opettajan sählyturnauksen kioskitoiminnalla. Oppilaskunnan taksvärkkipäivän tuotto jakaantui tasaisesti Kokkolan ensi- ja turvakodille, Kotimaan luonnolle ja oppilaskunnalle. TUKIOPPILASTOIMINTA Tukioppilastoiminta on MLL:n ohjeistamaa toimintaa. Tukioppilastoiminta pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomiseen koulussamme. Tämän lukuvuoden aikana 8. luokkien tukioppilaskoulutus on järjestetty valinnaisainekurssina, jota on pitänyt Nina Sahlgren-Hotakainen.

5 5 OPPILASHUOLTORYHMÄ Lukuvuonna oppilashuoltoryhmään ovat kuuluneet rehtori Harri Kangasniemi, koulukuraattori Maria Indola (syksy 2012), koulukuraattori Sari Karrola (kevät 2013), oppilaanohjaaja Tapio Oinas (syksy 2012), oppilaanohjaaja Tiina Oikari (kevät 2013), terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen sekä erityisopettajat Anu Tarvainen ja Erja Mustajärvi. Oppilashuoltoryhmä on kokoontunut lukuvuoden aikana kerran viikossa. Mukana on ollut tarvittaessa myös muita opettajia ja vierailijoina on ollut myös kaupungin perusturvan ja nuorisotoimen edustajia. Lukuvuoden aikana kouluterveydenhuollossa on terveydenhoitajalla ollut työpäiviä 3 päivää viikossa koulumme oppilaille. Kouluterveydenhoitaja on pyrkinyt tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain. Koululääkärin tarkastus on tehty kahdeksannen luokan kevätlukukaudella tai yhdeksännen luokan syyslukukaudella. Koulukuraattorilla on lukuvuoden aikana ollut kaksi ja puoli päivää viikossa aikaa koulumme oppilaille. Pääpaino oppilashuoltoryhmän toiminnassa on ollut oppilasasioiden käsittelyllä. Oppilaita, heidän vanhempiaan ja luokanvalvojia huolestuttaviin asioihin ja ongelmatilanteisiin on haettu ratkaisuja heidän omasta pyynnöstään, opettajien ja luokanvalvojien toimesta sekä huoltajien aloitteesta. Ongelmiin on pyritty puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Oppilaita on tuettu mahdollisuuksien mukaan koululla sekä tarpeen vaatiessa ohjattu koulun ulkopuoliselle asiantuntijalle - yhteistyötä on tehty ja halutaan tehdä jatkossakin. Yhteistyön avulla pyritään tukemaan oppilaiden oppimista peruskoulussa sekä vahvistamaan oppilaiden elämänhallintakeinoja. Toiminnan pääajatuksena on ollut asioihin tarttuminen oikeaan aikaan, mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. Oppilashuoltoryhmä on tavannut myös kaikki seitsemännen ja kahdeksannen luokan luokanvalvojat yksitellen. Tapaamisissa on keskusteltu mm. luokan ilmapiiristä, työskentelyrauhasta, Wilma-merkinnöistä sekä ryhmädynamiikasta. Luokanvalvojilla on ollut mahdollisuus konsultoida oppilashuoltoryhmän jäseniä itseä askarruttavissa asioissa. Luokanvalvojat ovat myös aktiivisesti kutsuneet oppilaita vanhempineen oppilashuoltoryhmään. Viime vuonna aloitettua erityisopettajan, koulukuraattorin ja opon toteuttamaa tsemppikierrosta ysiluokkalaisille jatkettiin syksyllä hyvien kokemusten pohjalta. Ajatuksena oli, että kaikille ysiluokkalaisille mahdollisuus tavata em. koulun tukihenkilöitä. Tieto kerättiin lapulla, jotta oppilailla olisi mahdollisimman matala kynnys ilmaista tuen tarpeensa. Oppilashuoltoryhmässä on käyty keskustelua mm. ryhmäytyspäivistä, koulun ulkopuolisen tuen muodoista ja mahdollisuuksista. Ensi vuoden kehittämishaasteina oppilashuoltoryhmällä on kirjaamisjärjestelmän kehittäminen.

6 6 KIVA-TOIMINTA KiVa-koulu ohjelman vastuuhenkilö koulussamme oli rehtori Harri Kangasniemi. Vastuuhenkilön toimenkuvaan kuului uusien opettajien KiVa-ohjelmaan perehdyttäminen ja opastaminen KiVa-ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa. Muut KiVa-tiimin jäsenet ovat olleet Tapio Oinas (syksy 2012), Outi Ahola, Erja Mustajärvi, Anu Tarvainen, Maria Indola (syksy 2012), Sari Karrola (kevät 2013), koulukummi Tarja Harju- Karhula sekä Tiina Oikari (kevät 2013). KiVa-tiimin jäsenet ovat hoitaneet KiVa-selvityksiä oman työnsä ohella, ilman erillistä korvausta. Tiimiin kuuluvat ovat kokoontuneet viikoittain oppilashuoltoryhmänä, joten myös KiVa-työskentelyn suunnitteluun on ollut mahdollisuus paneutua tarvittaessa. Tiimi on joustavasti jakanut esiin tulleet kiusaamisselvitystyöt tiimiläisten kulloisenkin työtilanteen mukaan. Kiusaamistapaukset on pyritty selvittämään mahdollisimman nopeasti. KiVa-koulu ohjelmasta tiedotettiin syksyllä vanhempainilloissa jsekä Wilma-viestillä vanhemmille. Oppilaille pidettiin alkusyksystä starttina päivänavaus KiVa-koulu aiheesta. KiVa-ohjelman verkkotunnukset ovat olleet näkyvissä opettajainhuoneessa koko lukuvuoden ajan, jotta jokaisella opettajalla on ollut mahdollisuus käyttää KiVa-ohjelman sähköisiä materiaaleja sekä viedä oppilaita KiVa-streetille. Näkyvimpänä merkkinä KiVa-kouluun kuulumisesta ovat olleet välituntivalvojien ahkerasti käyttämät KiVa-koulu -huomioliivit ulkovalvonnassa. Oppitunteja on KiVa-materiaalista (7 lk teemat) pidetty sekä teemapäivien yhteydessä, opotunneilla että omana ryppäänään tavallisen koulutyön keskellä. Todettiin myös, että monissa eri oppiaineissa sivutaan KiVa-koulun teemoja, vaikkei niitä ole erikseen KiVa-oppitunneiksi nimetty (mm. terveystieto ja äidinkieli). Myös koulun teemavuosi Hyvät tavat liittyi kiinteästi KiVa-koulu ohjelmaan (mm. mikä on sopivaa/ epäsopivaa kielenkäyttöä, läppää ). Lisäksi seiskoille toteutettiin syyslukukauden alussa ryhmäytyspäivä, jossa korostettiin yhteistoiminnallisuutta ja kaikkien osallistumista. KiVa-tiimi toteutti kaikille seiska- ja kasiluokkalaisille yhteisen kiusaamista koskevan kyselyn maaliskuussa. Kyselyn tuloksien perusteella KiVa-tiimi teki muutaman KiVa-selvityksen kiusaamisepäilyjen pohjalta. Lisäksi KiVa-koulu seuranta toteutettiin toukokuun viimeisillä viikoilla. Koulussamme on kaikki kiusaamistapaukset selvitetty KiVa-ohjelman mukaisesti kirjaamiskäytäntöineen. KiVa-tapauksista on aina mennyt myös viesti sekä kiusatun että kiusaajan kotiin. Kaikki kiusaamisselvitykset löytyvät yhdestä kansiosta, kuraattorin huoneesta. ERITYISOPETUS Koulullamme on lukuvuonna ollut kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Laaja-alainen erityisopetus on ollut aineopetusta tukevaa eriyttävää opetusta joko samanaikaisopetuksena luokassa tai luokan ulkopuolisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Oppilaille on myös tehty lukitestauksia tarpeen vaatiessa. Erityisluokalla opiskelee kielivaikeuksisia oppilaita. Luokan toimintaperiaatteeseen on kuulunut akateemisten taitojen opiskelun lisäksi elämän hallinnan taitojen oppiminen ja selviytyminen itsenäisesti arjen haasteista. Opiskeluympäristö on laajentunut koulualueen ulkopuolelle viikottain.

7 7 PROJEKTIT JA KILPAILUT Historian opettajien liiton ja Nordea pankin järjestämässä Taloustietokilpailussa menestyivät Jere Syrjälä 9C, Miro Ojala 9D, Venla Kinnunen 9B ja Sanni Seppälä 9E. Freeport Cobaltin sponsoroiman kemiakilpailun parhaat olivat Jere Syrjälä 9C, Minttu Järvelä 9C ja Janita Koski-Vähälä 9C. Nuori yrittäjyys-kurssilla on perustettu omia yrityksiä jotka ovat osallistuneet Naisten messuihin Urheilutalolla ja Chydenia-keskuksessa järjestettyihin myyjäisiin. Salla Leppälä 9B on voittanut Keski-Pohjanmaan peruskoulujen välisen yrittäjyyskilpailun. Matemaattisten aineiden opettajien järjestämässä matematiikkakilpailussa koulumme parhaimpia oli Juuso Händelin 8C, Minttu Järvelä 9C ja Jonas Händelin 8C. Matemattiikaluokka 8C on osallistunut Kenguru-kilpailuun. Siinä menestyivät Juuso Händelin, Samuli Pasanen ja Ilmari Ahola. KOULULIIKUNTA Lukuvuoden aikana Hakalahden koulun oppilaita osallistui Koululiikuntaliiton ja Kokkolan kaupungin koulujen välisiin kisoihin ahkerasti. Jalkapallon Koululiikuntaliiton sarjoissa niin tytöt kuin pojatkin jäivät tällä kertaa alkuturnaukseen. Salibandyn alkuturnauksissa käytiin tiukat ottelut Hollihaan liikuntahallissa sekä pojissa että tytöissä. Tytöt eivät päässeet tänä vuonna alkuturnausta pidemmälle, mutta pojat sen sijaan etenivät hienosti aina aluefinaaliin saakka ja sielläkin upeasti loppuotteluun. Nurmon yläkoulu oli kuitenkin piirun verran kovempi ja meni Helsingin lopputurnaukseen. Niin sanotuissa yksilölajeissa saatiin hienosti menestystä. Suunnistuksen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa oli myös mukana muutamia Hakalahden koulun oppilaita ja he saavuttivat myös mitaleita. Hiihdossa koulujen väliset hiihtokisat järjestettiin Santahaassa. Mukana oli muutama koulumme oppilas, jotka ylsivät myös mitalisijoille. Uinnissa koulumme oppilaat menestyivät jälleen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa hienosti saavuttaen useita mitaleita sekä henkilökohtaisilta matkoilta että viesteistä. Koulumme oma hiihtopäivä järjestettiin perinteisesti hiihtolomaa edeltävänä keskiviikkona ja oppilaat saivat vapaaehtoisesti osallistua joko hiihtoretkelle Rastimajalle tai lasketteluretkelle Kaustiselle. Järjestelyt sujuivat hyvin. Uutena liikuntatapahtumana järjestimme koulun liikuntasalissa huhtikuussa luokkien sählyturnauksen, joka onnistui myös kivasti. Sulkapallossa järjestettiin toukokuussa Hakalahden koululla kanta-kokkolan yläkoulujen väliset sulkapallokisat ensimmäistä kertaa. Koulumme pojat ja tytöt olivat turnauksessa vahvasti mukana. Kevätlukukauden viimeisiä urheilukisoja ovat perinteisesti juoksun viestikarnevaalit, jotka järjestettiin tänä vuonna Kannuksessa. Mukana osallistumassa oli taas hieno määrä Hakalahden koulun oppilaita, jopa 14 juoksijaa eri viesteissä; sukkula-, ruotsalais- ja maantieviesteissä. Jännitystä viimeiselle kouluviikolle toi myös perinteinen 9.lk. oppilaat vastaan opettajat pesäpalloottelu. :) Hieno liikuntavuosi jälleen takana! Kiitos! Liikunnallista kesää kaikille!

8 8 OPETTAJAKUNTA Kangasniemi Harri, rehtori Hämäläinen Leena, apulaisrehtori Ahola Outi Anttila Aino eläke 1.2. alkaen Elo Juha-Heikki Haapasalo Petri Haara Anne Hassinen Ami Hautakangas Salla viransijainen alk. Heikkilä Raisa Heikkonen Taina Häivälä Saara-Maria Höglund Minna Ingo Kati virkavapaa alkaen Isotalus Helena Järvi Pia Kattilakoski Sami virkavapaa Kiviaho Asko Koivusipilä Tiina Lehto Leena Lehtonen Riikka virkavapaalla Leipälä Heidi virkavapaalla Lempinen Riitta Luostarinen Riikka Luoto Sisko Läspä Leena Matturi-Slotte Marja Moisio-Tavaila Aino Mustajärvi Erja Nopanen Mika Oikari Tiina virkavapaa asti Oinas Tapio viransijainen asti Ojala Kirsti Ojala Minna Oksanen-Kola Satu virkavapaa Parpala Tuulikki Polso Miika tuntiopettaja 1.2.alkaen Puumala Teemu viransijainen Rimpioja Taina Sahlgren-Hotakainen Nina Sjöberg Marita Sorvisto Virpi Taipalharju Elisa viransijainen Tarvainen Anu Telimaa Tarja Tuomikoski Rami virkavapaa Ånäs Elise liikunta, terveystieto tekstinkäsittely, matematiikka erityisopetus matematiikka, fysiikka/kemia liikunta tekninen työ tekstiilityö, oppilaanohjaus kuvataide äidinkieli matematiikka, fysiikka/kemia biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi äidinkieli äidinkieli musiikki matematiikka, fysiikka, tietotekniikka tekninen työ saksa, ruotsi, englanti englanti, ruotsi erityisopetus uskonto, historia historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide kotitalous, ruotsi, terveystieto englanti englanti, ruotsi liikunta, terveystieto äidinkieli erityisopetus tekninen työ oppilaanohjaus oppilaanohjaus matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi uskonto, historia,yhteiskuntaoppi matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia kotitalous, terveystieto kotitalous, terveystieto ortodoksinen uskonta ranska matematiikka, fysiikka, tietotekniikka erityisopetus biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia historia, yhteiskuntaoppi, ruotsi, elämänkatsomustieto

9 9 TYÖVUODET TAKANA Matemaattisten aineiden lehtori Aino Anttila jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulussamme matemattikan, fysiikan ja kemian lehtorina vuodesta 1987 alkaen. Vahtimestarimme Pirkko Peltokangas jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulumme vahtimestarina vuodesta 1985 lähtien. MUU HENKILÖKUNTA Andersson Anne Borg Benita Ervasti Sirpa Haimakainen Birgitta Kangas Satu Karrola Sari Kellomäki Pirita Kukkola Hannu Kumpulainen Susanna Kupila Leena Lohilahti Essi Mertala Lea Mingide Meaze Mäkelä Markku Rahikka Carina Rasmus Ann-Mari Sjölund Laila Öst Marjo stoppityöntekijä ruokapalvelutyöntekijä koulunkäyntiavustaja terveydenhoitaja ruokapalvelutyöntekijä koulukuraattori vahtimestari talonmies ruokapalvelutyöntekijä ruokapalvelutyöntekijä siivooja ruokapalvelutyöntekijä siivooja talonmies siivooja koulusihteeri ruokapalveluesimies siivooja YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JOHTOKUNTA Hakalahti-Halkokari-Jokilaakso-Torkinmäki Ojanperä Kaija Leppälä Pekka Paavolainen Pirjo Wargh Eija Syri Tom Korkiakangas Seppo Sippola Heidi Kaljunen Aslak Lempinen Riitta Kellomäki Pirita Lakanen Ida Syrjälä Jere Lauri Arto Tastula Kimmo Tuukkanen Anne Kangasniemi Harri puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen opettajajäsen hlökuntajäsen oppilasjäsen oppilasjäsen rehtori rehtori vt. rehtori rehtori, sihteeri

10 10 OPETUSSUUNNITELMA I Yhteiset oppiaineet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Äidinkieli Englanti, A-kieli 1) Ruotsi, B-kieli 2) tai valinnainen A-kieli 3) Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Matematiikka Kemia 1 1,5 1 Fysiikka 1 1 1,5 Biologia 1 1 1,5 Maantieto 1 1 1,5 Musiikki 1 Kuvaamataito 2 Kotitalous 3 Käsityö 3 Liikunta Terveystieto II Oppilaanohjaus 1 0,5 0,5 III Valinnaiset oppiaineet Valinnainen B-kieli 4) Syventävää ruotsia 1 Musiikki Laulun perus- ja jatkokurssi 1 - Rohkeasti laulamaan 1 - Musiikkiworkshop Kuvataide Taiteen tiet 1 - Piirustus ja maalaus 1 - Kolmiulotteinen työskentely 1 Liikunta Mailapelit 1 - Kroppa kuntoon 1 Kotitalous Leivotaan ja kokataan 1 - Juhlat ja kansainvälinen keittiö 1 Tekstiilityö Muotivaate tai asuste 1 - Uusia trendiasusteita 1 Tekninen työ Mopokurssi 1 Näppäilytaito ja tekstinkäsittely 2 2 Viestintä - Mediapeli Mediapeli 2 1

11 11 7.luokka 8.luokka 9.luokka Äidinkieli - Kirjoitamme totta ja tarinaa Ilmaisun iloa - Lukutoukka Biologia - Elämää maalla ja merellä 1 Maantiede - Maapalloa ristiin rastiin 1 1 Historia - Historian merkkihenkilöt Tietotekniikka - Ohjelmointi 1 A-englanti - More English 1 Matematiikka - Matemaattisia haasteita 1 Kemia - Kokeilevaa luonnontiedettä 1 Fysiikka/tekninen työ - Elektroniikka 1 1 Oppilaanohjaus - Tukioppilastoiminta 1 Yrittäjyys - Nuori yrittäjyys 1 Historia/kuvataide - Taiteen aarteita tutkimaan ja tekemään Musiikki/kuvataide - Kameran kahden puolen 1 Oppilaan kokonaistuntimäärä ) A-kieli on peruskoulun 3. luokalla aloitettu vieras kieli. 2) B-kieli on peruskoulun 7. luokalla aloitettu toinen kotimainen kieli. 3) Valinnainen A-kieli on 4. luokalla aloitettu valinnainen kieli. 4) Valinnainen B-kieli on 8. luokalla aloitettu valinnainen kieli.

12 12 OPPILASLUETTELO Luokka: 7A Luokanvalvoja: Nina Sahlgren-Hotakainen Haaraniemi Maijastiina Koivula Angelika Yhteensä: 25 Halttunen Henriikka Kotisaari Sanna-Julia Tyttöjä: 13 Harju Roope Lahti Matti Poikia: 12 Heinua Jasmiina Lehtimäki Niko Iivonen Sara Lindholm Olli Junkala Verneri Märsylä Melina Kailajärvi Suvi Neuvonen Eemil Kamula Leevi Palosaari Uljaana Keskipoikela Anni Saari Eetu Keskipoikela Riku Similä Henna Ketola Miro Tapaninen Milja Kippo Ronja Vanhala Simeon Kiviniemi Oskari Luokka: 7B Luokanvalvoja: Tarja Telimaa Göös Valtteri Pallaspuro Kasper Yhteensä: 24 Huhta Jasmin Palovaara Katariina Tyttöjä: 13 Järvilä Joonas Peltola Eetu Poikia: 11 Kaislaranta Aleksi Polvi Mea Kinnunen Petrus Rautapuro Iida Klemola Paulus Rosenqvist Aarni Koskela Noora Sirén Jenny Lehto Jenna Tolonen Saija Levaniemi Olli Tornikoski Emilia Myllylä Olivia Tossavainen Jessa Nissilä Tuulia Tyni Eleonoora Niva Milja Wargh Daniel Luokka: 7C Luokanvalvoja: Sami Kattilakoski Aalto Juuso Linnala Tero Yhteensä: 18 Ahlskog Carolina Manninen Veera Tyttöjä: 5 Alakotila Samuli Peltokangas Nea Poikia: 13 Eloranta Eetu Pelttari Kerkko Harju Eemeli Peuraharju Eetu Harju Valtteri Rimmistö Kalle Hietalahti Kaisa Ruokoja Ninna Honkala Eetu Syrjälä Eeli Juko Teemu Välimaa Mikael

13 13 Luokka: 7D/8G Luokanvalvoja: Ahola Outi Basalak Abdulkadir Tynjälä Olga Yhteensä: 5 Finnilä Nils Vuollo Eemeli Tyttöjä: 1 Piippo Eerik Poikia: 4 Luokka:7E Luokanvalvoja: Tiina Koivusipilä Grundström Isabella Mäkelä Jessica Yhteensä: 23 Hautala Janiina Niemi Markus Tyttöjä:12 Heinonen Samuli Paasila Sara Poikia: 11 Holmberg Elias Rajala Emilia Huhtala Arttu Rantala Iida Huhtala Teemu Rönnkvist Julia Kalliokoski Aleksandra Svahn Matilda Karjula Matia Syri Hännes Kettunen Tommi Syri Niklas Koskela Silja Tuomikoski Nea Leppälä Matias Vikström Joona Lumppio Kia Luokka: 7F Luokanvalvoja: Leena Läspä Herlevi Ilmari Paloniemi Pasi Yhteensä: 24 Isoaho Mikael Peuraharju Atte Tyttöjä: 12 Jokela Jimi Pynssi Saari Pokia: 12 Jokela Kimi Rahkonen Miska Kainu Iida Rutanen Jalmari Kirsilä Susanna Räinä Jenni Koivula Mari Saranpää Sofia Känsäkangas Kaisa Soini Matias Myllymäki Akseli Taivassalo Jenni Möller John Tuominiemi Sarianne Möttönen Suvi Westman Anilla Paananen Arttu Öst Pauliina Luokka: 8A Luokanvalvoja: Taina Rimpioja Ahola Janita Myllymäki Vilma Yhteensä: 23 Appelgren Tomi Palosaari Valtteri Tyttöjä: 7 Furu Fia Panula Jimi Poikia: 16 Haakana Jasmin Parpala Henriikka Hautaniemi Eetu Pekkala Santeri Hirvikoski Sara-Ella Perälä Joonas Isoaho Samuel Siermala Saku Kaunisvesi Ville Siironen Ville Korkiakangas Jesse Storbacka Valter Känsälä Jani Tuikkanen Samu Levoska Niko Vihervaara Sona Linnala Tomi

14 14 Luokka: 8B Luokanvalvoja: Raisa Heikkilä Aho Sampo Pohjonen Wilma Yhteensä: 22 Ahola Jonna Rahkonen Jessika Tyttöjä: 13 Honkaniemi Miikka Salmela Lassi Poikia: 9 Honkimaa Noora Salo Vili Humina Jarkko Tarkka Hinni Koskimäki Emil Tokola Elia Kotisaari Anni Tähtinen Ninni Leppänen Fiina Varila Julia Malinen Helmi Vasalampi Elisa Peltokangas Jenna Ylimäki Benjamin Penttilä Pasi Övermark Krista Luokka: 8C Luokanvalvoja: Kirsti Ojala Ahola Ilmari Pasanen Samuli Yhteensä: 17 Händelin Jonas Pulkkinen Roope Tyttöjä: 0 Händelin Juuso Pöntiskoski Valtteri Poikia: 17 Junkala Roope Saarinen Juuso Jyrkkä Ville Seppelin Aleksi Lundell Tuukka Vainioniemi Simo Mäki Patrik Willman Samu Mäki Tuomas Virtanen Samu Nissilä Jesse Luokka: 8D Luokanvalvoja: Elise Ånäs Anttonen Jenna Pollarinen Iiro Yhteensä: 24 Barsk Milla Pärenkö Reeta Tyttöjä: 16 Emet Krista Rintala Sofia Poikia: 8 Hagqvist Niklas Ruoho Ronja Hakulinen Pihla Sabel Robert Henttu Eetu Salo Saku Huvila Miia Sorola Eemil Härkönen Aleksi Svartsjö Laura Karjula Marjut Tarkkinen Heidi Nykänen Mirella Taskila Miisa Paasila Siiri Viiliäinen Saara Pannula Miro Äyhynmäki Iida

15 15 Luokka: 8E Luokanvalvoja: Tuulikki Parpala Anttila Elina Nissilä Teemu Yhteensä: 22 Ersta Erno Ollikainen Anto Tyttöjä: 11 Haarala Josefiina Pajukangas Topias Poikia: 11 Hartikainen Riina Palomaa Aura Hollanti Juliaana Rautiola Johanna Huusko Viivi Siermala Sofia Ingers Camilla Stenvall Niki Kaitaluoma Jaakko Suvanto Jonne Koivula Crista Syri Mikael Koutonen Juuso Tarvainen Joel Lehto Henni Tuohisto-Kokkola Sameli Luokka: 8F Luokanvalvoja: Minna Ojala Honkala Niko Niskanen Henri Yhteensä: 17 Honkonen Lyly Rautapuro Saku Tyttöjä: 4 Joki Ville Roiko Miska Poikia: 13 Järvenpää Kalle Salo Eetu Kallio Aleksi Sjöblom Ella Kamula Aatu Suvanto Juha Kinnari Vera Ulvi Ville Konttinen Kiia Vuori Sami Kyösti Emilia Luokka: 9A Luokanvalvoja: Helena Isotalus Aho Iina Leppälä Krista Yhteensä: 22 Ahvenniemi Julius Natri Anniina Tyttöjä: 8 Bodbacka Tia Nevala Mirko Pokia: 14 Järvilä Jeremias Pernu Atte Kalliokoski Joosua Pylkkänen Juuso Keskipoikela Vili Remesaho Valtteri Kiiskilä Miika Silander Ruusu Kuorikoski Iida Syri Alina Kykyri Mikael Taipale Pekka Lapinoja Noora Tapio Henri Lehtimäki Niko Wikström Oskari

16 16 Luokka: 9B Luokanvalvoja: Minna Höglund Ahvenniemi Ida-Maria Makkula Niko Yhteensä: 26 Alainen Neea Nordström Marelina Tyttöjä: 18 Herlevi Linnea Nurminen Janina Poikia: 8 Isomaa Eevastiina Paloranta Julius Karhulahti Ida-Sofia Parikka Petteri Karkulehto Susanna Salmela Eetu Kinnunen Joonatan Salmela Martina Kinnunen Venla Saraste Anita Koivukoski Noora Sillanpää Janika Koivusipilä Sofia Taskila Milla Kukkola Tuulia Tyni Ossi Lahtinen Sanni Wargh Robert Leppälä Salla Vasalampi Teemu Luokka: 9C Luokanvalvoja:Anne Haara Bexar Kevin Koski-Vähälä Janita Yhteensä: 18 Björkudd Nea Laihorinne Neea Tyttöjä: 8 Heikkilä Saku Lakanen Ida Poikia: 10 Hollman Emilia Mäki Tatu Honkonen Pyry Mäkinen Tuomas Järvelä Minttu Passoja Jenni Kellokoski Joni Ruokoja Marko Keränen Ellamari Syrjälä Jere Korpijärvi Otto Taipale Antti Luokka: 9D Luokanvalvoja: Riitta Lempinen Haimakainen Lauri Liedes Kia Yhteensä: 24 Hautaniemi Veikko Matilainen Lassi Tyttöjä: 6 Hovila Henri Möttönen Tommi Poikia: 18 Jokinen Saku Nygård Miro Järvelä Joel Nyman Janina Karjula Karoliina Ojala Miro Kauppinen Teemu Pöytäsaari Aleksi Kellokoski Jiri Reinikka Kristian Kotomäki Jere Sipi Miia Laasanen Iina Tornikoski Miko Laine Valtteri Viitasalo Aliisa Lehtimäki Joel Välimaa Jesse

17 17 Luokka: 9E Luokanvalvoja: Riikka Luostarinen Ahola Milja Lågland Jonatan Yhteensä: 22 Blomqvist Kim Mäkinen Iida Tyttöjä: 15 Forsgård Jemina Närhi Laura Poikia: 7 Hujanen Janika Partanen Ilona Jaakola Vilma Roiha Tommy Järvi Samuli Sandström Jakke Ketola Mila Saunamäki Sini Laine Pipsa Seppälä Sanni Lehtomäki Emma Sundberg Sami Liedes Katariina Vehkapuro Krista-Maria Lumme Jere Viiliäinen Veera Luokka: 9F Luokanvalvoja: Sisko Luoto Erkkilä Joona Jokela Juho Yhteensä: 18 Hakola Ismo-Oskari Juusela Taavi Tyttöjä: 6 Hautamäki Elina Kakkuri Janne Poikia: 12 Heikkilä Matti Karhu Emilia Heikkilä Riikka Kuoppala Vili Heinola Aija Oikarinen Ville Honkonen Patrick Päivärinta Juuso Huhta Milla Suominen Jesse Isokangas Jani Vuoti Salla

18 18 OPPIKIRJAT Äidinkieli 7. lk: Taito, Tekstitaituri Aleksis 8. lk: Voima Tekstitaituri Aleksis 9. lk: Taju Loitsu 9 Aleksis 9 Tekstitaituri Ruotsi 7. lk: (A-kieli) Nyckel 7 (B-kieli) Klick 7 8. lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick 8-9 Englanti 7. lk: (A-kieli) Spotlight 7 8. lk: (A-kieli) Spotlight 8 9. lk: (A-kieli) Key English 9 Saksa 8. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 1 9. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 2 Ranska 8. lk: (B2-kieli) Voilá 1 Uskonto 7. lk: Vaeltaja - matkalla kristinuskon maailmaan 8. lk: Majakka 1 - Maailman uskonnot, Majakka 2 - Kirkot 9. lk: Vaeltaja - matkalla elämään, Noviisi 8 Historia ja yhteiskuntaoppi 7. lk: Historian tuulet 7 Merestä noussut kaupunki III 8. lk: Historian tuulet 8 Merestä noussut kaupunki III Kronikka 8 9. lk: Yhteiskunnan tuulet 9 Kronikka 9 Yhteiskuntaoppi ja taloustieto

19 19 Oppilaanohjaus 7. lk: Valmentaja Työelämään tutustuttiin yhden päivän ajan vanhempien työpaikalla. 8. lk: Futurix, ohjauksen omatoimikirja Perehdyttiin eri ammattialoihin ja työelämään. Työelämän tutustumisjakso 1 viikko. 9. lk: Koulutusopas 2010 Luokkatuntien ja henkilökohtaisen ohjauksen päämääränä on jatko-opinnot. Luokkatuntien keskeisenä sisältönä on ollut tutustuminen eri koulutusaloihin ja -väyliin. Osallistuttiin sähköiseen yhteisvalintaan. Tutustuttiin lukuvuoden aikana alueen oppilaitoksiin. Työelämään tutustumisjakso 2 viikkoa. Fysiikka ja kemia lk: Ilmiö, kemian ja fysiikan oppikirjat Matematiikka lk: Kuutio Biologia lk: Luonnonkirja Ihminen Luonnonkirja Metsät Luonnonkirja Vedet Maantiede 7. lk: KM Suomi 8. lk: Matkalle Eurooppaan 9. lk: Maailman ympäri Musiikki 7. lk: Musa soi 7, WSOY, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, 2010 Kuvataide 7. lk: Värioppia, välinehuoltoa, materiaalioppia, sommittelua ja muotoilua: lyhytelokuvan valmistaminen, pienoisveistos. Ihmisen mittasuhteet, kasvojen mittasuhteet. DVD:tä kuvataiteesta, valo ja valöörit, perspektiivioppi, mainonta ja tuotesuunnittelu, design. 8. lk valinnaisaine: Värioppia, perspektiivi, kuvallinen viestintä. Maisema, abstrakti kuvataide, koulun syystiedotteen kuvittaminen, öljyvärimaalaus, asetelma ja mallipiirustus. 9. lk valinnaisaine: Omat ideat eri tekniikoilla. Erilaiset piirtimet, taidehistoriaa, veistokset, lavastusharjoitus, maalaustekniikat ja sivellinpiirros, grafiikka, arkkitehtuuri.

20 20 Kotitalous 7. lk: Kotitalouden perustaidot Ruuanvalmistusta, ravitsemustietoutta, leivontaa, kodin- ja vaatteiden hoitoa- ja kuluttajatietoa. Vuotuiset juhlat ja hyvät tavat. 8. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, leivontaa, rippijuhlat, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Suomalainen ruokaperinne ja Kokkolan pitäjäruoka. 9. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Tasa-arvo perheessä, perhejuhlat, vuotuiset juhlat, kansainväliset ruuat ja ruokakulttuuri sekä edellisiin liittyvä tapakulttuuri. Kaikilla luokilla on edellä mainittujen asioiden lisäksi perehdytty kotitalousjätteiden järkevään lajitteluun. Terveyskasvatus lk: Terveydeksi 7-9 Nuorten elämän kasvu ja kehitys, terveys arkielämän valintatilanteissa sekä voimavarat ja selviytymistaidot. Tekstiilityö 7. lk: Ompelukoneen ja saumurin käyttöä: collegepusero tai -huppari, housut tai hame Neuletöitä: säärystimet kirjoneuleella. 8. lk: Sisustuksen perusasioita, omaan huoneeseen: tilkkupeitto tai tyyny, ristipistotyöt, valoryijy. Oma vaatetus: hameita, toppeja, fleecevaatteita. Neuletöitä. Muotivaatekurssi: hameita, housuja, toppeja, trikoo- ja collegevaatteita, takkeja. 9. lk: Lasten vaatteita, lakanoita lapsille, neuleita lapsille, juhlavaate itselle. Tekninen työ 7.-9.lk: Elektroniikka omaksi 8.-9.lk: Liikenneturva: pidä pelivaraa mopoilija 7. lk: Metallityö: kenttälapio Puutyö: kaappi (renginkaappi) 8.-9.lk: Vapaavalintaisia itsesuunniteltuja töitä: pihalyhty, kassakaappi, puukko, tuppi, kello, takkavälineet, tuuliviiri, savustuslaatikko, pöytä, cd-levyteline, autopukki, punttipenkki, hyllykkö, laatikosto, salkku. Korjaus- ja huoltotöitä. Mopokurssilla mopokortin suorittamiseen ohjaavia opintoja ja moottoriteknologian perusteita. Elektroniikan kursseilla perehdytään tietokoneohjatun mikropiirin toimintaan (mikrokontrolleri) sekä tutustutaan tietokoneen eri komponenttien toimintaan.

pojat 1-2lk 60m sijoitus nimi tulos

pojat 1-2lk 60m sijoitus nimi tulos pojat 1-2lk 60m sijoitus nimi tulos 1. Patana Riku 11.15 2. Lauri Niininen 11.26 3. Taipale Anselmi 11.57 4. Viljami Klemola 11.99 5. Otto Huusko 12.11 6. Akseli Huusko 12.25 7. Kristian Kankaanranta 12.39

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Nieminen Santeri Saari Elias 82 50 32 Haapala Onni Honkanen Miikka Schuvalow Oskari 80 42 38 Leino Julius Leminen Jiro Ojala Touko 86 38 48 Roos Matias

Lisätiedot

EA, Englanti, pitkä oppimäärä EA, Englanti, pitkä. Aalto, Fanni 01. Ahlberg, Valtteri 01. EA, Englanti, pitkä. Aho, Aleksi 05. EA, Englanti, pitkä

EA, Englanti, pitkä oppimäärä EA, Englanti, pitkä. Aalto, Fanni 01. Ahlberg, Valtteri 01. EA, Englanti, pitkä. Aho, Aleksi 05. EA, Englanti, pitkä Aalto, Fanni 01 Ahlberg, Valtteri 01 Aho, Aleksi 05 Ala-Heikkilä, Nea 05 Ala-Hukkala, Joona 01 Ankkuri, Ida-Maria 01 Annala, Joni 05 Ansalo, Heidi 01 Benahmed, Aisha 01 El-Bash, Cherine 05 Franssila, Saija

Lisätiedot

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin Sija Nimi Koulu Aika Finaaliaika 1 Moona Ojaniemi Koivisto 9,84 9,86 2 Oona Kriikkula Kangas 10,37 10,34 3 Emma Latvala Tuiskula 10,47

Lisätiedot

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET Pojat 2006-syntyneet 1 Joona Meriläinen 0:01:10 2 Veeti Nurminen 0:01:11 3 Miika Nissilä 0:01:22 4 Alvar Turunen 0:01:28 5 Olli Luomajoki 0:01:36 6 Eetu Forss

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT ESKARIT VAPAA 10 m Tytöt NIMI AIKA KOULU 1. Jeri Koivisto 16,1 Lakari NIMI AIKA KOULU 2. Elias Ylilehto 14,9 Lakari 1. Sara Leino 11,7

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 1. 168 Vehkalahden Veikot 15.44,4 Osuus 1 Maria Emilia

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 1000m P 9lk Urheilupuisto Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 101 Heikki Onnela Sodankylä 3:12.07 1 102 Hannu Haapamäki Kittilä 3:25.78 2 103 Aleksanteri Pulska Sodankylä 3:28.48 3 104 Jami Mikkola Savukoski

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY väylällä pelattujen erikoisrastien pisteiden määrä (max 51 pistettä). EASY Gerkman Elmo Honkoliini Riku 45 Palo Tomi Järvinen Teemu Kyllönen Lenni 49 3) Lahtinen Jenna Leminen Fia 67 Nurkkala Olivia Jenna

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR H13 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, : 0) 1. h13 Ahola Erik 10.54 2. h13 Hakola Matti 14.17 +3.23 3. h13 Grönholm Martti 23.02 +12.08 D13 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, : 0) 1. d13 Annala Vilma 13.54 2. d13 Mäntymäki

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 14.01.15 17.16.26 Sarja T2010 (0,3 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 Minnea Lemberg 4 18.31.45 Vanilja Luoma 5 18.32.00 Anni Eerikäinen

Lisätiedot

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 NOKIAN LUKIO/KERTAUSTILAISUUDET kevät 2012 Äidinkieli: Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 Haakana Marianne Kaikkonen Johanna Kalliokoski Tytti Koskinen Suvi Lahdenpohja

Lisätiedot

Seuraottelu Lahden Ahkera Tampereen Pyrintö Urheilukeskus, Lahti 7/9/2012 TULOKSET. Tuuli: NWND

Seuraottelu Lahden Ahkera Tampereen Pyrintö Urheilukeskus, Lahti 7/9/2012 TULOKSET. Tuuli: NWND Seuraottelu Lahden Ahkera Tampereen Pyrintö Urheilukeskus, Lahti 7/9/2012 TULOKSET P9 40 m 1. Arttu Pitkänen TampPy 6,93 2. Eelis Snåre LahdA 6,98 3. Miro Little TampPy 7,14 4. Danil Schröder LahdA 7,14

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014 P 6. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskusta 7,58 2 Nil Smolin Kyynärjärvi 7,76 3 Henri Hirvinen Keskusta 7,93 4 Samuli Kuusinen

Lisätiedot

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT : 1,0 km 1. Haikara Sanni Haikara 3.31,7 2. Järviluoma Tuuli

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Miehet 10 vuotta 3 km p 1. Vilho Stenman Uuraisten Urheilijat 11.20,7 2. Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.29,9 0.09,2 3. Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.39,8 0.19,1 4. Antto-Ville Heinonen Keuruun

Lisätiedot

KOTIRATASOUTU TULOKSET, kevät 2013. 7 lk, tytöt

KOTIRATASOUTU TULOKSET, kevät 2013. 7 lk, tytöt 1 7 lk, tytöt 1 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Essi Vuorela 02:01.04 2 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Elsa Lehtomäki 02:02.10 3 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Sara Mallat 02:03.20 4 Inkeroisten yhteiskoulu 7 Sanni Aho

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP.

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP. Lilliputti turnaus 2 Ahmat Oranssi Ahmat Valkoinen BJR LV Jääkobrat KiekkoOulu KiekkoOulu 2 KKP KKP Sininen KKP Valkoinen KLaser KLaser 2 KLaser KLaser 4 Kärpät Keltainen Kärpät Musta Kärpät Valkoinen

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 T 8-40 M LOPPUKILPAILU 1 Emilia Hamza Punkaharju 7,0 2 Iida Saariniva Punkaharju 7,0 3 Wilma Asikainen Kulennoinen 7,3 4 Ronja Koikkalainen

Lisätiedot

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET P4 40 m 1. Oiva Saarinen Salo 10,14 2. Arttu Pusa Salo 10,18 3. Samuel Hägman Halikko 10,48 4. Eemeli Leino Salo 10,80 5. Riku Kallio Salo 11,27

Lisätiedot

Kälviällä 22.2.2012 vapaalla tyylillä hiihdettyjen Kokkolan koulujenvälisten hiihtojen tulokset

Kälviällä 22.2.2012 vapaalla tyylillä hiihdettyjen Kokkolan koulujenvälisten hiihtojen tulokset Kälviällä 22.2.2012 vapaalla tyylillä hiihdettyjen Kokkolan koulujenvälisten hiihtojen tulokset Tytöt 3 lk, 2 km 1. Jessica Ingalsuo Kälviä KK 8,02 2. Ansa Puutio Lohtaja KK 8,41 3. Kaisla Keiski Jokilaakso

Lisätiedot

Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4.

Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4. Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4. Tytöt 1.-2.lk 1. Iines Kuoppakangas Paulaharju 4:53 2. Jesmiina Mannila Paulaharju 5:05 3. Emilia Virolainen Koivisto 5:11 4. Jenni Vierikko Paulaharju 5:15

Lisätiedot

OW-Kansalliset 8.2.2015

OW-Kansalliset 8.2.2015 OW-Kansalliset 8.2.2015 T U L O K S E T Ounasvaaran Hiihtoseura M08 Miehet 8 vuotta 1 km p 1. Elmeri Mäki-Runsas Ounasvaaran 5.31,80 2. Erkka Petrelius Ounasvaaran 5.57,90 0.26,10 3. Joel Tapio Ounasvaaran

Lisätiedot

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE:

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE: Lahden koulujen hiihtokilpailut 04..04 klo :00 T7,,5 km 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 9 Ida Pulkkanen Lahden yhteiskoulu 00:08:4,9 00:00:00,0 7 Emma Pasanen Salpausselän peruskoulu 00:08:7, 00:00:,4 0 Kia Kemppainen

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat FIS 37. Puolangan hiihdot 9.2. 2014 Honkavaarassa Lähtölistat Kilpailun sarjat: M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; M45; M55; M65; N18; N20; N35; NYL; M18; M20; M35; MYL; Lähtöaika Nro Lisenssi

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Huom. Tasapisteissä kierrosviestin sija ratkaisi keskinäisen paremmuuden

Huom. Tasapisteissä kierrosviestin sija ratkaisi keskinäisen paremmuuden Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviesti Sij. Yht. Sij. 1 Putaanvirran koulu Pihtipudas 96,80 3 4078 2 253,30 1 6.48,9 2 8 2 Tikan koulu 6 C Jyväskylä 96,30 2 4161 1 163,25 5

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset.

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. T3 40m 1. Ella Salonen 13,3 2. Ilona Sinivaara 15,2 3. Aada Vainionpää 17,2 4. Sofia Alavuo 19,5 5. Lilli Tarkanmäki

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Oulu, sisulisä hallikilpailut Oulun Pyrintö 1.2. Oulu, pm-kisat hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, hallitonnit hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, pm-maantiejuoksut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Koitossa pelataan salibandyä ympäri vuoden kesää lukuun ottamatta. Kuka voi tulla mukaan? Ihan kaikki! Mitä me tehdään? Pelataan ja pidetään hauskaa! Miksi me harrastetaan? Siksi kun se on kivaa! Tule

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 23.01.13 18.29.11 Sarja T08 (0,2 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 4 18.31.45 Emilia Ristimäki Pojanluoma 5 18.32.00 Kaisla Koivu

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO Parkanon Urheilijat SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP PARKANOSSA KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUKSESSA

Lisätiedot

Sakari Salonniemen Muistohiihdot/ Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 2/4 hiihtotapa: vapaa

Sakari Salonniemen Muistohiihdot/ Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 2/4 hiihtotapa: vapaa Sakari Salonniemen Muistohiihdot/ Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 2/4 hiihtotapa: vapaa Vammalan seudun Voima TULOKSET SK Seura/JunnuCup2, 2.2.14 T U L O K S E T VsV N06; M06; N07; M07; N08; M08;

Lisätiedot

A:n maalimerkinnäta:n maalimerkinnät A:n rangaistukseta:n rangaistukset

A:n maalimerkinnäta:n maalimerkinnät A:n rangaistukseta:n rangaistukset JOUKKUE AJOUKKUE KeLy A 1 MV Holappa Leevi 1 3:00 10 71 YV 23 2 94 22:19 22:21 2 Jokela Antti 2 14:03 10-10 Korkala Benjamin 2 Sarja Fat Pipe C99 11 Hyötylä Joona 12 Pikkarainen Kalle Päiväys 24.11.2013

Lisätiedot

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura Tekijä: WinGrodan 1.21.01, Lisenssinhaltija: Sivu: 1 Päivämäära: 02 kesäkuu 2013 Aika: 23:37:56 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) Kilpailu: Roberts-uinnit Kilpailun paikkakunta:

Lisätiedot

tulokset.txt Valtra kesäkisa Suolahti/ Suolahden Urho 31.7.2007 Sää: sateinen + 15c ( juoksuja ei voitu tehdä, kentän huonon kunnon vuoksi)

tulokset.txt Valtra kesäkisa Suolahti/ Suolahden Urho 31.7.2007 Sää: sateinen + 15c ( juoksuja ei voitu tehdä, kentän huonon kunnon vuoksi) Valtra kesäkisa Suolahti/ Suolahden Urho 31.7.2007 Sää: sateinen + 15c ( juoksuja ei voitu tehdä, kentän huonon kunnon vuoksi) TULOKSET P5 Pituus 1. Eetu Heiskanen SuolUrho 1,48 1,48 2. Joakim Soininen

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

Pojat 17 v. aluemest. Meldeliste. Mannin Matsit, Suomi Cup osak. ja L-S:n aluemest. Nimi Seura Alue. Paulus Tuomisto. Seinäjoen Paini-Miehet

Pojat 17 v. aluemest. Meldeliste. Mannin Matsit, Suomi Cup osak. ja L-S:n aluemest. Nimi Seura Alue. Paulus Tuomisto. Seinäjoen Paini-Miehet 29 kg Paulus Tuomisto Aaron Tuomisto Oliver Pada Vallu Mäntymäki Riku Koski Hugo Lehtimäki Aapo Hakala Lauri Perkka Akseli Perkka Topi Kujala Aatu Karjalainen Eetu Lamberg Ylistaron Kilpa-Veljet Kauhajoen

Lisätiedot

Kuljetuslaukaus Syöttö Ponnau. Pujottelu Loppuaika

Kuljetuslaukaus Syöttö Ponnau. Pujottelu Loppuaika Syöttö Ponnau. Pujottelu Loppuaika SPL MERKKI 1. Vilkuna Joose FC Jazz 19,1 26,4 4,9 30,9 81,3 Kulta SPL Satakunta 2. Luhtanen Alex FC Jazz 17,9 25,5 8,5 30,5 82,4 Kulta Taitokilpailut 2014 3. Pärkö Eero

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A 11.2.2007 Sarja: PE-51,5 Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A Nro Kilpailija Paino 1 2 3 Voitot Pisteet Sija 1 Kosti Kalke 6k Akagi, Järvenpää 46,9 0 7 1 7 2 2 Ville Tuupanen 5k Judo-kan 47,6 10 7 2 17 1

Lisätiedot

KLL:n Satakunnanpiirin hiihtomestaruuskilpailut, 10.3.2016, Merikarvia

KLL:n Satakunnanpiirin hiihtomestaruuskilpailut, 10.3.2016, Merikarvia KLL:n Satakunnanpiirin hiihtomestaruuskilpailut, 10.3.2016, Merikarvia Tytöt 3lk kilpa 2 km 204 11.02.00 Suvi-Ester Koivisto Pori 205 11.02.30 Anna Stenroos Nakkila 206 11.03.00 Venla Lehtonen Ulvila 207

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN KOULULAISTEN (1-6 LK) YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 13.9.2013

RAUTJÄRVEN KOULULAISTEN (1-6 LK) YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 13.9.2013 RAUTJÄRVEN KOULULAISTEN (1-6 LK) YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 13.9.2013 1 TULOKSET Tytöt 1. lk 40 m 1. Pihla Peippo, Kivijärvi 7,78 2. Tuike Vento, Kivijärvi 8,21 3. Veera Hallikainen, Kivijärvi 8,31

Lisätiedot

EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.2016 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket*

EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.2016 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket* EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.20 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket* tettu 09.03. klo 2.0. Sivu T0 (0,2 km) Lähti : 4 209 Iisa Rajala.3,9 2 34 Lilja Metsäranta.3,7 +22,8 3 97 Oona Muhonen.4,9 +28,0 4

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Miehet, Viesti 30 km V ====================== 1. Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 1.15.27,4 2. Keuruun Kisailijat Keuruun Kisailijat 1.15.44,4 0.17,0 3. Jämsänkosken Ilves 2 Jämsänkosken Ilves 1.18.35,4

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa.

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa. 7.4 Pikkola Vastuuhlö Pekka Kannus 040 50 475 93 pekka.kannus@uta.fi RTM Kai Samposalo Tulospalv Jarmo Tanskanen Birgit Ahola Erik Ahola Topias Ahola Tuomo Ahola Tapani Huhta Esa Joensuu Jani Jussi Pirjo

Lisätiedot

SARJA SEURA SARJA SEURA 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU

SARJA SEURA SARJA SEURA 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU 1. Johannes Nyholm Gijomonkai karate club Sipoo 1. Jesse Aalto Tapanilan Erän karatejaos 2. Christian Virkkula Lohjan kamppailukeskus 2. Teo Pekkanen Tapanilan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013. Pojat 4. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013. Pojat 4. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 4. LK 50 m 1 Juho Tunkkari Kangasmetsä 8,88 2 Forsel Marcus Keskusta 8,99 3 Ville Kautonen Kyynärjärvi 9,06 4 Markus

Lisätiedot

Aiempien vuosien yu-kilpailuja 1993 1999 2 0 00 2001 2004 2005 2006 20 0 7

Aiempien vuosien yu-kilpailuja 1993 1999 2 0 00 2001 2004 2005 2006 20 0 7 Katso tulokset Yleisurheilukilpailujen alkusivu Palkinnot 29.9.2000 Aiempien vuosien yu-kilpailuja 1993 1999 2 0 00 2001 2004 2005 2006 20 0 7 2008 Tulokset 0 lk pojat 60 m 1. Rintanen Joonas 12,96 Haapamäki

Lisätiedot

Sukkulaviesti Aika Kierrosviesti Aika Pojat pituus Koulu Tulos

Sukkulaviesti Aika Kierrosviesti Aika Pojat pituus Koulu Tulos Sukkulaviesti Aika 1 Putaanvirta 5-6, Pihtipudas 93,70 2 Tolppilan koulu 6lk, Karstula 95,00 3 Kaipolan koulu 96,80 4 Kuokkalan yhtenäiskoulu, Jyväskylä 96,90 5 Vitikkalan koulu 5B, Jämsä 97,70 6 Mäntykallion

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti. Lähtölista. numero 8.1.2015 13:33:52 1

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti. Lähtölista. numero 8.1.2015 13:33:52 1 LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 Lähtölista Lähtö- Lähtöaika Nimi Seura 1 18:30:30,0 -- 2 18:31:00,0 -- 3 18:31:30,0 -- 4 18:32:00,0 Ampuja Hilma 5 18:32:30,0 Kallinen Lahja 6 18:33:00,0

Lisätiedot

Eliittifinaali Kuortane 30.11.2014 TULOKSET. P9 40 m

Eliittifinaali Kuortane 30.11.2014 TULOKSET. P9 40 m Eliittifinaali Kuortane 30.11.2014 TULOKSET P9 40 m 1. Roy Nukala 2005 VaasVa 6,69 2. Aleksi Penttilä 2006 AlavU 6,87 3. Atte Rajamäki 2005 SeinäjSU 6,97 4. Matias Latva-Koivisto 2006 IlmajKi 6,99 5. Onni

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

Hese-kisa, Kalajoki 12.5.2011. Koulujen yhteispisteet

Hese-kisa, Kalajoki 12.5.2011. Koulujen yhteispisteet Hese-kisa, Kalajoki 12.5.2011 Koulujen yhteispisteet Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviesti Sij. Yht. Sij. 1 Raasakan koulun 6C-luokka Kannus 112,20 1 3906 1 222,01 1 15.54,9

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Kangasalan alakoulujen maastojuoksukilpailut 30.9.2009. POJAT 3.LUOKKA 1300m TULOKSET. sija Nimi Koulu Aika. 1. Majakangas Konsta Suorama 4.

Kangasalan alakoulujen maastojuoksukilpailut 30.9.2009. POJAT 3.LUOKKA 1300m TULOKSET. sija Nimi Koulu Aika. 1. Majakangas Konsta Suorama 4. POJAT 3.LUOKKA 1300m TULOKSET 1. Majakangas Konsta Suorama 4.48 2. Taitto Lauri Suorama 4.55 3. Kauppila Kim Huutijärvi 4.58 4. Leonsaari Juho Kirkkoharju 5.02 5. Rosqvist Justus Suorama 5.03 6. Oravasaari

Lisätiedot

1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87. 1. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92 2. Lauri Virtanen 1997 PorinYU 25,08

1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87. 1. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92 2. Lauri Virtanen 1997 PorinYU 25,08 Satakunnan Piirinmestaruus N/M 17 Keskusurheilukenttä Punkalaidun 10.-11.7.2014 TULOKSET M17 200 m 1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87 3. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92

Lisätiedot

Koululaisten uintikisat 4.2.2016

Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Emilia Karppinen PB Lehtikankaan koulu 21.55 2 Veera Juntunen Nakertajan koulu 21.80 3 Anni Liuski Lohtajan koulu 22.12 4 Nella Valtanen

Lisätiedot

KOULUJEN VÄLISET MAASTOT 23.5.2012 KLO 10.00 Tulokset

KOULUJEN VÄLISET MAASTOT 23.5.2012 KLO 10.00 Tulokset KOULUJEN VÄLISET MAASTOT 23.5.2012 KLO 10.00 Tulokset Kilpailijat Koulu Aika Sijoitus N9 (500m) Jessica Halonen Anttola 4:20 1 Milka Kautonen Kirkonkylä 4:23 2 Assi Kovanen Kirkonkylä 4:25 3 Henna Kosonen

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah

toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah LOPPUTULOKSET / AVOIMET PK PIKA-AMPUMAHIIHDOT JOUPISKALLA 12.1.2014 Sarja Sija Nro Nimi 1 / 36 N9 1 2 Sari

Lisätiedot

27 29.6.2008 Tampere 100 111 No. Tas. Sij. Sukunimi Etunimi Seura Toinen kierros Välierät Loppuottelu Voittaja

27 29.6.2008 Tampere 100 111 No. Tas. Sij. Sukunimi Etunimi Seura Toinen kierros Välierät Loppuottelu Voittaja Miehet A2 2 peli 27 29.6.2008 Tampere 100 111 No. Tas. Sij. Sukunimi Etunimi Seura Toinen kierros Välierät Loppuottelu Voittaja 10373 15 1 DANIELSSON Kim ETK DANIELSSON DANIELSSON 6219 2 TIUSANEN Jarno

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

Hiihtotyyli Vapaa Lopputulokset 14.2.2015

Hiihtotyyli Vapaa Lopputulokset 14.2.2015 81 Pohjois-Savon Piirinmestaruushiihdot/Forte sport nuorisocupin 2. osakilpailu PSH MIEHET 8 V 1 KM 1 Tuukka Ovaskainen 2007 M08 Sonkajärven Pahka 40199421 11:01:30 4:34:00 2 Juho Huttunen 2007 M08 Sonkajärven

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet

Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet H18 1 Ovaska Janne LuuRa 34 Poissa Poissa 12 12 10 2 Tonder Aapo SKVuoksi 18 Poissa Poissa Poissa 10 8 H16 1 Husu Miika SKVuoksi 36 #8 8 10 10 8 2 Klemola

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila Sivu: 1 Päivämäära: 07 syyskuu 2015 Aika: 22:28:52 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu: Syysuinnit Kilpailun paikkakunta: Vaasa Järjestäjä: Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97.

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97. Blues 01 Blue Blues MK 00 Yellow HPK HPK 99 Siniset HPK 99 Valkoiset Ilves 99 Jokerit 97 K-Kissat Laser HT LoKV 00 NuPS 00 Tappara Tappara Cherokee Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Kotkan Hiihdot 20.02.2016 klo 11:00

Kotkan Hiihdot 20.02.2016 klo 11:00 Kotkan Hiihdot 20.02.2016 klo 11:00 M8 (1.0km P) 1 11.01.30 VAKANTTI 2 11.02.00 Hirvilahti Niklas Vehkalahden Veikot 3 11.02.30 Tani Elias Kymin Koskenpojat 4 11.03.00 Hyvönen Viljami Vehkalahden Veikot

Lisätiedot

1. Veikka Nieminen Muuramen Yritys 7,35 2. Hannu Palonen Laukaa 7,48 3. Jarkko Karjalainen Laukaa 7,77 4. Eetu Laitinen Laukaa 7,89

1. Veikka Nieminen Muuramen Yritys 7,35 2. Hannu Palonen Laukaa 7,48 3. Jarkko Karjalainen Laukaa 7,77 4. Eetu Laitinen Laukaa 7,89 Pitäjänmestaruuskilpailut/pk. yu kilpailut Laukaa 9.6.2010 TULOKSET T9 40 m 1. Laura Koivisto Laukaa 7,10 2. Sanni Viikki Laukaa 7,11 3. Janette Tanninen Multian Jyske 7,29 4. Kia Pasanen Muuramen Yritys

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 27.5.2013 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 27.05.2013-01.01.2003

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 27.5.2013 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 27.05.2013-01.01.2003 Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 27.5.2013 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 27.05.2013-01.01.2003 Lajit Sija Aika Nimi SV Seura pvm Paikka Miehet 25 m VU ( uimakoulut ) Miehet 50 m VU 1 18,18

Lisätiedot

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus Tytöt C15 (-98) Pituuspotku Kuljetus-Keskitys Nimi Seura aika väh. Syöttö Pujottelu Pusku o/m v/m aika väh. aika merkki 1 Markkanen Iina JyPK 29,5-20 9,5 38,3 26,7-8 37 30-13,4 35,8-9 26,8 79,9 Hopea 2

Lisätiedot