Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu"

Transkriptio

1 Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI Hakalahden koulu

2 2 LUKUVUOSI Tänä vuonna kesäloma tuntui alkaneen jo pari viikkoa aikaisemmin kuin koulu päättyy. Olemme nauttineet huikean lämpimästä ja kauniista säästä ja samalla pihasta oppimisympäristönä jo muutaman viikon ajan. Pihalla on näkynyt välituntisin iloisia, pelailevia, keskustelevia ja auringon lämmöstä nauttivia oppilaita. Välillä jo jotkut oppilaat sanoivatkin, että koulussahan todella on kivaa. KiVa-koulu, kansainvälisyys, kolmiportainen tuki ja hyvät tavat. Näiden teemojen siivittämänä tämän kouluvuoden 189 koulupäivää päättyvät tänään ja 375 oppilasta lähtee kesäloman viettoon todistus kädessään. Toiset saavat ahkeruudestaan ja toiminnoistaan stipendin. Opintonsa päättävät tänään 130 yhdeksäsluokkalaista, jotka lähtiessään saavat päättötodistuksen mukaansa. Päättötodistus on samalla erotodistus perusopetuksesta. Jokainen teistä on jättänyt itsestään tietynlaisen jäljen koulukavereiden ja kouluhenkilökunnan mieleen. Matka meillä kaikilla jatkuu kohti omaa tulevaisuutta riippumatta siitä, missä vaiheessa opiskelua tai työuraa olemme. Lukuvuosi on taas ollut tapahtumarikas ja työntäyteinen. Normaalin arkityön aherruksen katkojana ovat toimineet useat erilaiset tapahtumat, jossa ympäröivän yhteiskunnan eri kansalaisjärjestöt ja yhteistyötahot ovat rikastuttaneet oppilaiden kokemuspuolta monin tavoin. Erityisesti haluan kiittää tänä vuonna koulun oppilaskuntaa ja heidän edustajiaan eli hallitusta hyvästä osallistumisesta kouluyhteisön kehittämiseen. Teidän aktiivisuudesta saavat oppilaat jatkossakin nauttia mm. erilaisten kouluviihtyvyyteen liittyvistä uudistuksista ja hankinnoista. Lisäksi eräs positiivinen toiminto on ollut oppilaiden omat kerhot ja pelit koulupäivän jälkeen koulun liikuntasalissa. Joka arkipäivä saliin on riittänyt liikunnan harrastajia eri pelimuotoihin. Tämän sivun alareunassa näet koulumme uuden logon, jonka on suunnitellut Susanna Kirsilä. Lukuvuoden työpäivät ovat takana ja katseet kohti tulevaisuutta edessä. Kiitän oppilaita ja koko henkilökuntaa, mutta myös kaikkia yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta ja toivotan virkistävää kesää kaikille. Harri Kangasniemi rehtori

3 3 ILMOITUSASIAT Ehtolaiskuulustelut järjestetään torstaina klo Suorituksesta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen suorituspäivää asianomaisen aineen opettajalle. Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 13. elokuuta 2013 klo HAKALAHDEN KOULUN VIESTINTÄ Hyvä viestintä on onnistuneen koulutoiminnan perusedellytys. Toimiva tiedonkulku koulussa sekä kodin ja koulun välillä on ensiarvoisen tärkeää. Koulumme tärkeitä viestintäkanavia ovat mm.: * Wilma, koulun hallinto-ohjelman www-liittymä, https://wilma.kokkola.fi/ * koulumme nettisivut (Kokkolan kaupungin sivuilla), https://www.kokkola.fi/hakalahdenkoulu * tällä lukukaudella onnistuneesti käyttöön otettu blogi koulun uutisista, * sekä erittäin tärkeä informaatiojulkaisu Hakalehti, joka julkaistaan aina lukuvuoden alussa nettisivuilla. (Ja tulostettuna) https://www.kokkola.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/luokat_1_9_fi/hakalahden_koulu/fi_fi/ha kalahden_koulu/_files/ /default/lukuvuosi% pdf Ps. Muista seurata blogistamme koulun uutisia! Pysy kartalla liittymällä uutisten "seuraajaksi" selaimen oikeasta alakulmasta syöttämällä oma sähköpostiosoite hakukenttään ja näin saat tiedon, kun uusi uutinen on julkaistu. Aktiivista, onnistunutta ja toimivaa viestintää toivotellen, Hakalahden koulun viestintätiimi

4 4 OPPILASKUNTATOIMINTA Koulumme oppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä on ollut ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön. Se on myös pyrkinyt parantamaan kouluviihtyvyyttä, oppilaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Lisäksi oppilaskunta on kannustanut jäseniään osallistumaan erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen. Päättyneenä lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana on toiminut Jere Syrjälä, sihteerinä Ida Lakanen ja rahastonhoitajana Miika Kiiskilä. Oppilaskunnalla on oma valtuusto ja hallitus. Oppilaskunta on kuluvan vuoden aikana osallistunut taksvärkkiin, järjestänyt koulun logokilpailun, hankkinut uuden sählykaukalon sekä järjestänyt sählyturnauksen, jouluna keskusradiosta on luettu tervehdyksiä sekä vappuna on pidetty pukeutumiskilpailu. Pääsiäisenä oppilaskunnan hallitus päätti ilahduttaa toisia oppilaita suklailla. Yhdessä tukioppilaiden kanssa oppilaskunta on suunnitellut ja toteuttanut seitsemäsluokkalaisten tervetuliaisjuhlan ja ystävänpäivän tempauksia. Joulujuhlan päätteksi oppilaskunta järjesti discon yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Oppilaat ovat osallistuneet luokkakisojen suunnitteluun, jotka toteutettiin opettajakunnan kanssa. Oppilaskunta on osallistunut myös vessojen suunnitteluun sekä hankkinut säkkituoleja ryhmätyöskentelytilaan. Oppilaskunta on myös avustanut 9. luokan luokkaretkiä. Varoja oppilaat ovat keränneet taksvärkillä, kaupungin henkilöstön puurojuhlan järjestelyillä ja opettajan sählyturnauksen kioskitoiminnalla. Oppilaskunnan taksvärkkipäivän tuotto jakaantui tasaisesti Kokkolan ensi- ja turvakodille, Kotimaan luonnolle ja oppilaskunnalle. TUKIOPPILASTOIMINTA Tukioppilastoiminta on MLL:n ohjeistamaa toimintaa. Tukioppilastoiminta pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomiseen koulussamme. Tämän lukuvuoden aikana 8. luokkien tukioppilaskoulutus on järjestetty valinnaisainekurssina, jota on pitänyt Nina Sahlgren-Hotakainen.

5 5 OPPILASHUOLTORYHMÄ Lukuvuonna oppilashuoltoryhmään ovat kuuluneet rehtori Harri Kangasniemi, koulukuraattori Maria Indola (syksy 2012), koulukuraattori Sari Karrola (kevät 2013), oppilaanohjaaja Tapio Oinas (syksy 2012), oppilaanohjaaja Tiina Oikari (kevät 2013), terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen sekä erityisopettajat Anu Tarvainen ja Erja Mustajärvi. Oppilashuoltoryhmä on kokoontunut lukuvuoden aikana kerran viikossa. Mukana on ollut tarvittaessa myös muita opettajia ja vierailijoina on ollut myös kaupungin perusturvan ja nuorisotoimen edustajia. Lukuvuoden aikana kouluterveydenhuollossa on terveydenhoitajalla ollut työpäiviä 3 päivää viikossa koulumme oppilaille. Kouluterveydenhoitaja on pyrkinyt tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain. Koululääkärin tarkastus on tehty kahdeksannen luokan kevätlukukaudella tai yhdeksännen luokan syyslukukaudella. Koulukuraattorilla on lukuvuoden aikana ollut kaksi ja puoli päivää viikossa aikaa koulumme oppilaille. Pääpaino oppilashuoltoryhmän toiminnassa on ollut oppilasasioiden käsittelyllä. Oppilaita, heidän vanhempiaan ja luokanvalvojia huolestuttaviin asioihin ja ongelmatilanteisiin on haettu ratkaisuja heidän omasta pyynnöstään, opettajien ja luokanvalvojien toimesta sekä huoltajien aloitteesta. Ongelmiin on pyritty puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Oppilaita on tuettu mahdollisuuksien mukaan koululla sekä tarpeen vaatiessa ohjattu koulun ulkopuoliselle asiantuntijalle - yhteistyötä on tehty ja halutaan tehdä jatkossakin. Yhteistyön avulla pyritään tukemaan oppilaiden oppimista peruskoulussa sekä vahvistamaan oppilaiden elämänhallintakeinoja. Toiminnan pääajatuksena on ollut asioihin tarttuminen oikeaan aikaan, mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. Oppilashuoltoryhmä on tavannut myös kaikki seitsemännen ja kahdeksannen luokan luokanvalvojat yksitellen. Tapaamisissa on keskusteltu mm. luokan ilmapiiristä, työskentelyrauhasta, Wilma-merkinnöistä sekä ryhmädynamiikasta. Luokanvalvojilla on ollut mahdollisuus konsultoida oppilashuoltoryhmän jäseniä itseä askarruttavissa asioissa. Luokanvalvojat ovat myös aktiivisesti kutsuneet oppilaita vanhempineen oppilashuoltoryhmään. Viime vuonna aloitettua erityisopettajan, koulukuraattorin ja opon toteuttamaa tsemppikierrosta ysiluokkalaisille jatkettiin syksyllä hyvien kokemusten pohjalta. Ajatuksena oli, että kaikille ysiluokkalaisille mahdollisuus tavata em. koulun tukihenkilöitä. Tieto kerättiin lapulla, jotta oppilailla olisi mahdollisimman matala kynnys ilmaista tuen tarpeensa. Oppilashuoltoryhmässä on käyty keskustelua mm. ryhmäytyspäivistä, koulun ulkopuolisen tuen muodoista ja mahdollisuuksista. Ensi vuoden kehittämishaasteina oppilashuoltoryhmällä on kirjaamisjärjestelmän kehittäminen.

6 6 KIVA-TOIMINTA KiVa-koulu ohjelman vastuuhenkilö koulussamme oli rehtori Harri Kangasniemi. Vastuuhenkilön toimenkuvaan kuului uusien opettajien KiVa-ohjelmaan perehdyttäminen ja opastaminen KiVa-ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa. Muut KiVa-tiimin jäsenet ovat olleet Tapio Oinas (syksy 2012), Outi Ahola, Erja Mustajärvi, Anu Tarvainen, Maria Indola (syksy 2012), Sari Karrola (kevät 2013), koulukummi Tarja Harju- Karhula sekä Tiina Oikari (kevät 2013). KiVa-tiimin jäsenet ovat hoitaneet KiVa-selvityksiä oman työnsä ohella, ilman erillistä korvausta. Tiimiin kuuluvat ovat kokoontuneet viikoittain oppilashuoltoryhmänä, joten myös KiVa-työskentelyn suunnitteluun on ollut mahdollisuus paneutua tarvittaessa. Tiimi on joustavasti jakanut esiin tulleet kiusaamisselvitystyöt tiimiläisten kulloisenkin työtilanteen mukaan. Kiusaamistapaukset on pyritty selvittämään mahdollisimman nopeasti. KiVa-koulu ohjelmasta tiedotettiin syksyllä vanhempainilloissa jsekä Wilma-viestillä vanhemmille. Oppilaille pidettiin alkusyksystä starttina päivänavaus KiVa-koulu aiheesta. KiVa-ohjelman verkkotunnukset ovat olleet näkyvissä opettajainhuoneessa koko lukuvuoden ajan, jotta jokaisella opettajalla on ollut mahdollisuus käyttää KiVa-ohjelman sähköisiä materiaaleja sekä viedä oppilaita KiVa-streetille. Näkyvimpänä merkkinä KiVa-kouluun kuulumisesta ovat olleet välituntivalvojien ahkerasti käyttämät KiVa-koulu -huomioliivit ulkovalvonnassa. Oppitunteja on KiVa-materiaalista (7 lk teemat) pidetty sekä teemapäivien yhteydessä, opotunneilla että omana ryppäänään tavallisen koulutyön keskellä. Todettiin myös, että monissa eri oppiaineissa sivutaan KiVa-koulun teemoja, vaikkei niitä ole erikseen KiVa-oppitunneiksi nimetty (mm. terveystieto ja äidinkieli). Myös koulun teemavuosi Hyvät tavat liittyi kiinteästi KiVa-koulu ohjelmaan (mm. mikä on sopivaa/ epäsopivaa kielenkäyttöä, läppää ). Lisäksi seiskoille toteutettiin syyslukukauden alussa ryhmäytyspäivä, jossa korostettiin yhteistoiminnallisuutta ja kaikkien osallistumista. KiVa-tiimi toteutti kaikille seiska- ja kasiluokkalaisille yhteisen kiusaamista koskevan kyselyn maaliskuussa. Kyselyn tuloksien perusteella KiVa-tiimi teki muutaman KiVa-selvityksen kiusaamisepäilyjen pohjalta. Lisäksi KiVa-koulu seuranta toteutettiin toukokuun viimeisillä viikoilla. Koulussamme on kaikki kiusaamistapaukset selvitetty KiVa-ohjelman mukaisesti kirjaamiskäytäntöineen. KiVa-tapauksista on aina mennyt myös viesti sekä kiusatun että kiusaajan kotiin. Kaikki kiusaamisselvitykset löytyvät yhdestä kansiosta, kuraattorin huoneesta. ERITYISOPETUS Koulullamme on lukuvuonna ollut kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Laaja-alainen erityisopetus on ollut aineopetusta tukevaa eriyttävää opetusta joko samanaikaisopetuksena luokassa tai luokan ulkopuolisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Oppilaille on myös tehty lukitestauksia tarpeen vaatiessa. Erityisluokalla opiskelee kielivaikeuksisia oppilaita. Luokan toimintaperiaatteeseen on kuulunut akateemisten taitojen opiskelun lisäksi elämän hallinnan taitojen oppiminen ja selviytyminen itsenäisesti arjen haasteista. Opiskeluympäristö on laajentunut koulualueen ulkopuolelle viikottain.

7 7 PROJEKTIT JA KILPAILUT Historian opettajien liiton ja Nordea pankin järjestämässä Taloustietokilpailussa menestyivät Jere Syrjälä 9C, Miro Ojala 9D, Venla Kinnunen 9B ja Sanni Seppälä 9E. Freeport Cobaltin sponsoroiman kemiakilpailun parhaat olivat Jere Syrjälä 9C, Minttu Järvelä 9C ja Janita Koski-Vähälä 9C. Nuori yrittäjyys-kurssilla on perustettu omia yrityksiä jotka ovat osallistuneet Naisten messuihin Urheilutalolla ja Chydenia-keskuksessa järjestettyihin myyjäisiin. Salla Leppälä 9B on voittanut Keski-Pohjanmaan peruskoulujen välisen yrittäjyyskilpailun. Matemaattisten aineiden opettajien järjestämässä matematiikkakilpailussa koulumme parhaimpia oli Juuso Händelin 8C, Minttu Järvelä 9C ja Jonas Händelin 8C. Matemattiikaluokka 8C on osallistunut Kenguru-kilpailuun. Siinä menestyivät Juuso Händelin, Samuli Pasanen ja Ilmari Ahola. KOULULIIKUNTA Lukuvuoden aikana Hakalahden koulun oppilaita osallistui Koululiikuntaliiton ja Kokkolan kaupungin koulujen välisiin kisoihin ahkerasti. Jalkapallon Koululiikuntaliiton sarjoissa niin tytöt kuin pojatkin jäivät tällä kertaa alkuturnaukseen. Salibandyn alkuturnauksissa käytiin tiukat ottelut Hollihaan liikuntahallissa sekä pojissa että tytöissä. Tytöt eivät päässeet tänä vuonna alkuturnausta pidemmälle, mutta pojat sen sijaan etenivät hienosti aina aluefinaaliin saakka ja sielläkin upeasti loppuotteluun. Nurmon yläkoulu oli kuitenkin piirun verran kovempi ja meni Helsingin lopputurnaukseen. Niin sanotuissa yksilölajeissa saatiin hienosti menestystä. Suunnistuksen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa oli myös mukana muutamia Hakalahden koulun oppilaita ja he saavuttivat myös mitaleita. Hiihdossa koulujen väliset hiihtokisat järjestettiin Santahaassa. Mukana oli muutama koulumme oppilas, jotka ylsivät myös mitalisijoille. Uinnissa koulumme oppilaat menestyivät jälleen Kokkolan koulujen välisissä kilpailuissa hienosti saavuttaen useita mitaleita sekä henkilökohtaisilta matkoilta että viesteistä. Koulumme oma hiihtopäivä järjestettiin perinteisesti hiihtolomaa edeltävänä keskiviikkona ja oppilaat saivat vapaaehtoisesti osallistua joko hiihtoretkelle Rastimajalle tai lasketteluretkelle Kaustiselle. Järjestelyt sujuivat hyvin. Uutena liikuntatapahtumana järjestimme koulun liikuntasalissa huhtikuussa luokkien sählyturnauksen, joka onnistui myös kivasti. Sulkapallossa järjestettiin toukokuussa Hakalahden koululla kanta-kokkolan yläkoulujen väliset sulkapallokisat ensimmäistä kertaa. Koulumme pojat ja tytöt olivat turnauksessa vahvasti mukana. Kevätlukukauden viimeisiä urheilukisoja ovat perinteisesti juoksun viestikarnevaalit, jotka järjestettiin tänä vuonna Kannuksessa. Mukana osallistumassa oli taas hieno määrä Hakalahden koulun oppilaita, jopa 14 juoksijaa eri viesteissä; sukkula-, ruotsalais- ja maantieviesteissä. Jännitystä viimeiselle kouluviikolle toi myös perinteinen 9.lk. oppilaat vastaan opettajat pesäpalloottelu. :) Hieno liikuntavuosi jälleen takana! Kiitos! Liikunnallista kesää kaikille!

8 8 OPETTAJAKUNTA Kangasniemi Harri, rehtori Hämäläinen Leena, apulaisrehtori Ahola Outi Anttila Aino eläke 1.2. alkaen Elo Juha-Heikki Haapasalo Petri Haara Anne Hassinen Ami Hautakangas Salla viransijainen alk. Heikkilä Raisa Heikkonen Taina Häivälä Saara-Maria Höglund Minna Ingo Kati virkavapaa alkaen Isotalus Helena Järvi Pia Kattilakoski Sami virkavapaa Kiviaho Asko Koivusipilä Tiina Lehto Leena Lehtonen Riikka virkavapaalla Leipälä Heidi virkavapaalla Lempinen Riitta Luostarinen Riikka Luoto Sisko Läspä Leena Matturi-Slotte Marja Moisio-Tavaila Aino Mustajärvi Erja Nopanen Mika Oikari Tiina virkavapaa asti Oinas Tapio viransijainen asti Ojala Kirsti Ojala Minna Oksanen-Kola Satu virkavapaa Parpala Tuulikki Polso Miika tuntiopettaja 1.2.alkaen Puumala Teemu viransijainen Rimpioja Taina Sahlgren-Hotakainen Nina Sjöberg Marita Sorvisto Virpi Taipalharju Elisa viransijainen Tarvainen Anu Telimaa Tarja Tuomikoski Rami virkavapaa Ånäs Elise liikunta, terveystieto tekstinkäsittely, matematiikka erityisopetus matematiikka, fysiikka/kemia liikunta tekninen työ tekstiilityö, oppilaanohjaus kuvataide äidinkieli matematiikka, fysiikka/kemia biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi äidinkieli äidinkieli musiikki matematiikka, fysiikka, tietotekniikka tekninen työ saksa, ruotsi, englanti englanti, ruotsi erityisopetus uskonto, historia historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide kotitalous, ruotsi, terveystieto englanti englanti, ruotsi liikunta, terveystieto äidinkieli erityisopetus tekninen työ oppilaanohjaus oppilaanohjaus matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia englanti, ruotsi uskonto, historia,yhteiskuntaoppi matematiikka, fysiikka/kemia matematiikka, fysiikka/kemia kotitalous, terveystieto kotitalous, terveystieto ortodoksinen uskonta ranska matematiikka, fysiikka, tietotekniikka erityisopetus biologia, maantiede matematiikka, fysiikka/kemia historia, yhteiskuntaoppi, ruotsi, elämänkatsomustieto

9 9 TYÖVUODET TAKANA Matemaattisten aineiden lehtori Aino Anttila jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulussamme matemattikan, fysiikan ja kemian lehtorina vuodesta 1987 alkaen. Vahtimestarimme Pirkko Peltokangas jäi eläkkeelle Hän on toiminut koulumme vahtimestarina vuodesta 1985 lähtien. MUU HENKILÖKUNTA Andersson Anne Borg Benita Ervasti Sirpa Haimakainen Birgitta Kangas Satu Karrola Sari Kellomäki Pirita Kukkola Hannu Kumpulainen Susanna Kupila Leena Lohilahti Essi Mertala Lea Mingide Meaze Mäkelä Markku Rahikka Carina Rasmus Ann-Mari Sjölund Laila Öst Marjo stoppityöntekijä ruokapalvelutyöntekijä koulunkäyntiavustaja terveydenhoitaja ruokapalvelutyöntekijä koulukuraattori vahtimestari talonmies ruokapalvelutyöntekijä ruokapalvelutyöntekijä siivooja ruokapalvelutyöntekijä siivooja talonmies siivooja koulusihteeri ruokapalveluesimies siivooja YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JOHTOKUNTA Hakalahti-Halkokari-Jokilaakso-Torkinmäki Ojanperä Kaija Leppälä Pekka Paavolainen Pirjo Wargh Eija Syri Tom Korkiakangas Seppo Sippola Heidi Kaljunen Aslak Lempinen Riitta Kellomäki Pirita Lakanen Ida Syrjälä Jere Lauri Arto Tastula Kimmo Tuukkanen Anne Kangasniemi Harri puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen opettajajäsen hlökuntajäsen oppilasjäsen oppilasjäsen rehtori rehtori vt. rehtori rehtori, sihteeri

10 10 OPETUSSUUNNITELMA I Yhteiset oppiaineet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Äidinkieli Englanti, A-kieli 1) Ruotsi, B-kieli 2) tai valinnainen A-kieli 3) Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Matematiikka Kemia 1 1,5 1 Fysiikka 1 1 1,5 Biologia 1 1 1,5 Maantieto 1 1 1,5 Musiikki 1 Kuvaamataito 2 Kotitalous 3 Käsityö 3 Liikunta Terveystieto II Oppilaanohjaus 1 0,5 0,5 III Valinnaiset oppiaineet Valinnainen B-kieli 4) Syventävää ruotsia 1 Musiikki Laulun perus- ja jatkokurssi 1 - Rohkeasti laulamaan 1 - Musiikkiworkshop Kuvataide Taiteen tiet 1 - Piirustus ja maalaus 1 - Kolmiulotteinen työskentely 1 Liikunta Mailapelit 1 - Kroppa kuntoon 1 Kotitalous Leivotaan ja kokataan 1 - Juhlat ja kansainvälinen keittiö 1 Tekstiilityö Muotivaate tai asuste 1 - Uusia trendiasusteita 1 Tekninen työ Mopokurssi 1 Näppäilytaito ja tekstinkäsittely 2 2 Viestintä - Mediapeli Mediapeli 2 1

11 11 7.luokka 8.luokka 9.luokka Äidinkieli - Kirjoitamme totta ja tarinaa Ilmaisun iloa - Lukutoukka Biologia - Elämää maalla ja merellä 1 Maantiede - Maapalloa ristiin rastiin 1 1 Historia - Historian merkkihenkilöt Tietotekniikka - Ohjelmointi 1 A-englanti - More English 1 Matematiikka - Matemaattisia haasteita 1 Kemia - Kokeilevaa luonnontiedettä 1 Fysiikka/tekninen työ - Elektroniikka 1 1 Oppilaanohjaus - Tukioppilastoiminta 1 Yrittäjyys - Nuori yrittäjyys 1 Historia/kuvataide - Taiteen aarteita tutkimaan ja tekemään Musiikki/kuvataide - Kameran kahden puolen 1 Oppilaan kokonaistuntimäärä ) A-kieli on peruskoulun 3. luokalla aloitettu vieras kieli. 2) B-kieli on peruskoulun 7. luokalla aloitettu toinen kotimainen kieli. 3) Valinnainen A-kieli on 4. luokalla aloitettu valinnainen kieli. 4) Valinnainen B-kieli on 8. luokalla aloitettu valinnainen kieli.

12 12 OPPILASLUETTELO Luokka: 7A Luokanvalvoja: Nina Sahlgren-Hotakainen Haaraniemi Maijastiina Koivula Angelika Yhteensä: 25 Halttunen Henriikka Kotisaari Sanna-Julia Tyttöjä: 13 Harju Roope Lahti Matti Poikia: 12 Heinua Jasmiina Lehtimäki Niko Iivonen Sara Lindholm Olli Junkala Verneri Märsylä Melina Kailajärvi Suvi Neuvonen Eemil Kamula Leevi Palosaari Uljaana Keskipoikela Anni Saari Eetu Keskipoikela Riku Similä Henna Ketola Miro Tapaninen Milja Kippo Ronja Vanhala Simeon Kiviniemi Oskari Luokka: 7B Luokanvalvoja: Tarja Telimaa Göös Valtteri Pallaspuro Kasper Yhteensä: 24 Huhta Jasmin Palovaara Katariina Tyttöjä: 13 Järvilä Joonas Peltola Eetu Poikia: 11 Kaislaranta Aleksi Polvi Mea Kinnunen Petrus Rautapuro Iida Klemola Paulus Rosenqvist Aarni Koskela Noora Sirén Jenny Lehto Jenna Tolonen Saija Levaniemi Olli Tornikoski Emilia Myllylä Olivia Tossavainen Jessa Nissilä Tuulia Tyni Eleonoora Niva Milja Wargh Daniel Luokka: 7C Luokanvalvoja: Sami Kattilakoski Aalto Juuso Linnala Tero Yhteensä: 18 Ahlskog Carolina Manninen Veera Tyttöjä: 5 Alakotila Samuli Peltokangas Nea Poikia: 13 Eloranta Eetu Pelttari Kerkko Harju Eemeli Peuraharju Eetu Harju Valtteri Rimmistö Kalle Hietalahti Kaisa Ruokoja Ninna Honkala Eetu Syrjälä Eeli Juko Teemu Välimaa Mikael

13 13 Luokka: 7D/8G Luokanvalvoja: Ahola Outi Basalak Abdulkadir Tynjälä Olga Yhteensä: 5 Finnilä Nils Vuollo Eemeli Tyttöjä: 1 Piippo Eerik Poikia: 4 Luokka:7E Luokanvalvoja: Tiina Koivusipilä Grundström Isabella Mäkelä Jessica Yhteensä: 23 Hautala Janiina Niemi Markus Tyttöjä:12 Heinonen Samuli Paasila Sara Poikia: 11 Holmberg Elias Rajala Emilia Huhtala Arttu Rantala Iida Huhtala Teemu Rönnkvist Julia Kalliokoski Aleksandra Svahn Matilda Karjula Matia Syri Hännes Kettunen Tommi Syri Niklas Koskela Silja Tuomikoski Nea Leppälä Matias Vikström Joona Lumppio Kia Luokka: 7F Luokanvalvoja: Leena Läspä Herlevi Ilmari Paloniemi Pasi Yhteensä: 24 Isoaho Mikael Peuraharju Atte Tyttöjä: 12 Jokela Jimi Pynssi Saari Pokia: 12 Jokela Kimi Rahkonen Miska Kainu Iida Rutanen Jalmari Kirsilä Susanna Räinä Jenni Koivula Mari Saranpää Sofia Känsäkangas Kaisa Soini Matias Myllymäki Akseli Taivassalo Jenni Möller John Tuominiemi Sarianne Möttönen Suvi Westman Anilla Paananen Arttu Öst Pauliina Luokka: 8A Luokanvalvoja: Taina Rimpioja Ahola Janita Myllymäki Vilma Yhteensä: 23 Appelgren Tomi Palosaari Valtteri Tyttöjä: 7 Furu Fia Panula Jimi Poikia: 16 Haakana Jasmin Parpala Henriikka Hautaniemi Eetu Pekkala Santeri Hirvikoski Sara-Ella Perälä Joonas Isoaho Samuel Siermala Saku Kaunisvesi Ville Siironen Ville Korkiakangas Jesse Storbacka Valter Känsälä Jani Tuikkanen Samu Levoska Niko Vihervaara Sona Linnala Tomi

14 14 Luokka: 8B Luokanvalvoja: Raisa Heikkilä Aho Sampo Pohjonen Wilma Yhteensä: 22 Ahola Jonna Rahkonen Jessika Tyttöjä: 13 Honkaniemi Miikka Salmela Lassi Poikia: 9 Honkimaa Noora Salo Vili Humina Jarkko Tarkka Hinni Koskimäki Emil Tokola Elia Kotisaari Anni Tähtinen Ninni Leppänen Fiina Varila Julia Malinen Helmi Vasalampi Elisa Peltokangas Jenna Ylimäki Benjamin Penttilä Pasi Övermark Krista Luokka: 8C Luokanvalvoja: Kirsti Ojala Ahola Ilmari Pasanen Samuli Yhteensä: 17 Händelin Jonas Pulkkinen Roope Tyttöjä: 0 Händelin Juuso Pöntiskoski Valtteri Poikia: 17 Junkala Roope Saarinen Juuso Jyrkkä Ville Seppelin Aleksi Lundell Tuukka Vainioniemi Simo Mäki Patrik Willman Samu Mäki Tuomas Virtanen Samu Nissilä Jesse Luokka: 8D Luokanvalvoja: Elise Ånäs Anttonen Jenna Pollarinen Iiro Yhteensä: 24 Barsk Milla Pärenkö Reeta Tyttöjä: 16 Emet Krista Rintala Sofia Poikia: 8 Hagqvist Niklas Ruoho Ronja Hakulinen Pihla Sabel Robert Henttu Eetu Salo Saku Huvila Miia Sorola Eemil Härkönen Aleksi Svartsjö Laura Karjula Marjut Tarkkinen Heidi Nykänen Mirella Taskila Miisa Paasila Siiri Viiliäinen Saara Pannula Miro Äyhynmäki Iida

15 15 Luokka: 8E Luokanvalvoja: Tuulikki Parpala Anttila Elina Nissilä Teemu Yhteensä: 22 Ersta Erno Ollikainen Anto Tyttöjä: 11 Haarala Josefiina Pajukangas Topias Poikia: 11 Hartikainen Riina Palomaa Aura Hollanti Juliaana Rautiola Johanna Huusko Viivi Siermala Sofia Ingers Camilla Stenvall Niki Kaitaluoma Jaakko Suvanto Jonne Koivula Crista Syri Mikael Koutonen Juuso Tarvainen Joel Lehto Henni Tuohisto-Kokkola Sameli Luokka: 8F Luokanvalvoja: Minna Ojala Honkala Niko Niskanen Henri Yhteensä: 17 Honkonen Lyly Rautapuro Saku Tyttöjä: 4 Joki Ville Roiko Miska Poikia: 13 Järvenpää Kalle Salo Eetu Kallio Aleksi Sjöblom Ella Kamula Aatu Suvanto Juha Kinnari Vera Ulvi Ville Konttinen Kiia Vuori Sami Kyösti Emilia Luokka: 9A Luokanvalvoja: Helena Isotalus Aho Iina Leppälä Krista Yhteensä: 22 Ahvenniemi Julius Natri Anniina Tyttöjä: 8 Bodbacka Tia Nevala Mirko Pokia: 14 Järvilä Jeremias Pernu Atte Kalliokoski Joosua Pylkkänen Juuso Keskipoikela Vili Remesaho Valtteri Kiiskilä Miika Silander Ruusu Kuorikoski Iida Syri Alina Kykyri Mikael Taipale Pekka Lapinoja Noora Tapio Henri Lehtimäki Niko Wikström Oskari

16 16 Luokka: 9B Luokanvalvoja: Minna Höglund Ahvenniemi Ida-Maria Makkula Niko Yhteensä: 26 Alainen Neea Nordström Marelina Tyttöjä: 18 Herlevi Linnea Nurminen Janina Poikia: 8 Isomaa Eevastiina Paloranta Julius Karhulahti Ida-Sofia Parikka Petteri Karkulehto Susanna Salmela Eetu Kinnunen Joonatan Salmela Martina Kinnunen Venla Saraste Anita Koivukoski Noora Sillanpää Janika Koivusipilä Sofia Taskila Milla Kukkola Tuulia Tyni Ossi Lahtinen Sanni Wargh Robert Leppälä Salla Vasalampi Teemu Luokka: 9C Luokanvalvoja:Anne Haara Bexar Kevin Koski-Vähälä Janita Yhteensä: 18 Björkudd Nea Laihorinne Neea Tyttöjä: 8 Heikkilä Saku Lakanen Ida Poikia: 10 Hollman Emilia Mäki Tatu Honkonen Pyry Mäkinen Tuomas Järvelä Minttu Passoja Jenni Kellokoski Joni Ruokoja Marko Keränen Ellamari Syrjälä Jere Korpijärvi Otto Taipale Antti Luokka: 9D Luokanvalvoja: Riitta Lempinen Haimakainen Lauri Liedes Kia Yhteensä: 24 Hautaniemi Veikko Matilainen Lassi Tyttöjä: 6 Hovila Henri Möttönen Tommi Poikia: 18 Jokinen Saku Nygård Miro Järvelä Joel Nyman Janina Karjula Karoliina Ojala Miro Kauppinen Teemu Pöytäsaari Aleksi Kellokoski Jiri Reinikka Kristian Kotomäki Jere Sipi Miia Laasanen Iina Tornikoski Miko Laine Valtteri Viitasalo Aliisa Lehtimäki Joel Välimaa Jesse

17 17 Luokka: 9E Luokanvalvoja: Riikka Luostarinen Ahola Milja Lågland Jonatan Yhteensä: 22 Blomqvist Kim Mäkinen Iida Tyttöjä: 15 Forsgård Jemina Närhi Laura Poikia: 7 Hujanen Janika Partanen Ilona Jaakola Vilma Roiha Tommy Järvi Samuli Sandström Jakke Ketola Mila Saunamäki Sini Laine Pipsa Seppälä Sanni Lehtomäki Emma Sundberg Sami Liedes Katariina Vehkapuro Krista-Maria Lumme Jere Viiliäinen Veera Luokka: 9F Luokanvalvoja: Sisko Luoto Erkkilä Joona Jokela Juho Yhteensä: 18 Hakola Ismo-Oskari Juusela Taavi Tyttöjä: 6 Hautamäki Elina Kakkuri Janne Poikia: 12 Heikkilä Matti Karhu Emilia Heikkilä Riikka Kuoppala Vili Heinola Aija Oikarinen Ville Honkonen Patrick Päivärinta Juuso Huhta Milla Suominen Jesse Isokangas Jani Vuoti Salla

18 18 OPPIKIRJAT Äidinkieli 7. lk: Taito, Tekstitaituri Aleksis 8. lk: Voima Tekstitaituri Aleksis 9. lk: Taju Loitsu 9 Aleksis 9 Tekstitaituri Ruotsi 7. lk: (A-kieli) Nyckel 7 (B-kieli) Klick 7 8. lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick lk: (A-kieli) Nyckel 8 (B-kieli) Klick 8-9 Englanti 7. lk: (A-kieli) Spotlight 7 8. lk: (A-kieli) Spotlight 8 9. lk: (A-kieli) Key English 9 Saksa 8. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 1 9. lk: (B2-kieli) Studio Deutsch 2 Ranska 8. lk: (B2-kieli) Voilá 1 Uskonto 7. lk: Vaeltaja - matkalla kristinuskon maailmaan 8. lk: Majakka 1 - Maailman uskonnot, Majakka 2 - Kirkot 9. lk: Vaeltaja - matkalla elämään, Noviisi 8 Historia ja yhteiskuntaoppi 7. lk: Historian tuulet 7 Merestä noussut kaupunki III 8. lk: Historian tuulet 8 Merestä noussut kaupunki III Kronikka 8 9. lk: Yhteiskunnan tuulet 9 Kronikka 9 Yhteiskuntaoppi ja taloustieto

19 19 Oppilaanohjaus 7. lk: Valmentaja Työelämään tutustuttiin yhden päivän ajan vanhempien työpaikalla. 8. lk: Futurix, ohjauksen omatoimikirja Perehdyttiin eri ammattialoihin ja työelämään. Työelämän tutustumisjakso 1 viikko. 9. lk: Koulutusopas 2010 Luokkatuntien ja henkilökohtaisen ohjauksen päämääränä on jatko-opinnot. Luokkatuntien keskeisenä sisältönä on ollut tutustuminen eri koulutusaloihin ja -väyliin. Osallistuttiin sähköiseen yhteisvalintaan. Tutustuttiin lukuvuoden aikana alueen oppilaitoksiin. Työelämään tutustumisjakso 2 viikkoa. Fysiikka ja kemia lk: Ilmiö, kemian ja fysiikan oppikirjat Matematiikka lk: Kuutio Biologia lk: Luonnonkirja Ihminen Luonnonkirja Metsät Luonnonkirja Vedet Maantiede 7. lk: KM Suomi 8. lk: Matkalle Eurooppaan 9. lk: Maailman ympäri Musiikki 7. lk: Musa soi 7, WSOY, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, lk: Musiikin mestarit 8-9, Otava, 2010 Kuvataide 7. lk: Värioppia, välinehuoltoa, materiaalioppia, sommittelua ja muotoilua: lyhytelokuvan valmistaminen, pienoisveistos. Ihmisen mittasuhteet, kasvojen mittasuhteet. DVD:tä kuvataiteesta, valo ja valöörit, perspektiivioppi, mainonta ja tuotesuunnittelu, design. 8. lk valinnaisaine: Värioppia, perspektiivi, kuvallinen viestintä. Maisema, abstrakti kuvataide, koulun syystiedotteen kuvittaminen, öljyvärimaalaus, asetelma ja mallipiirustus. 9. lk valinnaisaine: Omat ideat eri tekniikoilla. Erilaiset piirtimet, taidehistoriaa, veistokset, lavastusharjoitus, maalaustekniikat ja sivellinpiirros, grafiikka, arkkitehtuuri.

20 20 Kotitalous 7. lk: Kotitalouden perustaidot Ruuanvalmistusta, ravitsemustietoutta, leivontaa, kodin- ja vaatteiden hoitoa- ja kuluttajatietoa. Vuotuiset juhlat ja hyvät tavat. 8. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, leivontaa, rippijuhlat, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Suomalainen ruokaperinne ja Kokkolan pitäjäruoka. 9. lk: Taituri Ruuanvalmistusta, elintarviketietoa, kodinhoitoa, vaatehuoltoa ja kuluttajatietoa. Tasa-arvo perheessä, perhejuhlat, vuotuiset juhlat, kansainväliset ruuat ja ruokakulttuuri sekä edellisiin liittyvä tapakulttuuri. Kaikilla luokilla on edellä mainittujen asioiden lisäksi perehdytty kotitalousjätteiden järkevään lajitteluun. Terveyskasvatus lk: Terveydeksi 7-9 Nuorten elämän kasvu ja kehitys, terveys arkielämän valintatilanteissa sekä voimavarat ja selviytymistaidot. Tekstiilityö 7. lk: Ompelukoneen ja saumurin käyttöä: collegepusero tai -huppari, housut tai hame Neuletöitä: säärystimet kirjoneuleella. 8. lk: Sisustuksen perusasioita, omaan huoneeseen: tilkkupeitto tai tyyny, ristipistotyöt, valoryijy. Oma vaatetus: hameita, toppeja, fleecevaatteita. Neuletöitä. Muotivaatekurssi: hameita, housuja, toppeja, trikoo- ja collegevaatteita, takkeja. 9. lk: Lasten vaatteita, lakanoita lapsille, neuleita lapsille, juhlavaate itselle. Tekninen työ 7.-9.lk: Elektroniikka omaksi 8.-9.lk: Liikenneturva: pidä pelivaraa mopoilija 7. lk: Metallityö: kenttälapio Puutyö: kaappi (renginkaappi) 8.-9.lk: Vapaavalintaisia itsesuunniteltuja töitä: pihalyhty, kassakaappi, puukko, tuppi, kello, takkavälineet, tuuliviiri, savustuslaatikko, pöytä, cd-levyteline, autopukki, punttipenkki, hyllykkö, laatikosto, salkku. Korjaus- ja huoltotöitä. Mopokurssilla mopokortin suorittamiseen ohjaavia opintoja ja moottoriteknologian perusteita. Elektroniikan kursseilla perehdytään tietokoneohjatun mikropiirin toimintaan (mikrokontrolleri) sekä tutustutaan tietokoneen eri komponenttien toimintaan.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt YU-kilpailut 2014 1. lk tytöt 60 m Sija Pituus Sija Pallo Sija SIJAPIST. 1 Koivumäki Janica 13,9 2 185 2 11,44 1 5 2 Lehtonen Elsa 13,6 1 194 1 6,56 5 7 3 Kuru Milja 15,1 4 185 2 10,20 2 8 4 Koivisto Aliisa

Lisätiedot

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Nieminen Santeri Saari Elias 82 50 32 Haapala Onni Honkanen Miikka Schuvalow Oskari 80 42 38 Leino Julius Leminen Jiro Ojala Touko 86 38 48 Roos Matias

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin Sija Nimi Koulu Aika Finaaliaika 1 Moona Ojaniemi Koivisto 9,84 9,86 2 Oona Kriikkula Kangas 10,37 10,34 3 Emma Latvala Tuiskula 10,47

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 1. 168 Vehkalahden Veikot 15.44,4 Osuus 1 Maria Emilia

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET Pojat 2006-syntyneet 1 Joona Meriläinen 0:01:10 2 Veeti Nurminen 0:01:11 3 Miika Nissilä 0:01:22 4 Alvar Turunen 0:01:28 5 Olli Luomajoki 0:01:36 6 Eetu Forss

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA 27.6.2007 Käsiajanotto M17 Kuula 5 kg 1.Mika Pekkanen Karski 10,69 P15 200 m 1.Timo Pölkki KyyjKy 27,20 2.Jesse Lehto KyyjKy 30.80 P15 3-loikka 1.Timo Pölkki

Lisätiedot

Luokka T/P Koulu Emit Emitin nro Osallistujia/sarja Lähtöaika Frusti Paavo 3 Pojat Isokylä Toukolanpuisto puuttuu klo Hauhia Aleksi 3 Pojat

Luokka T/P Koulu Emit Emitin nro Osallistujia/sarja Lähtöaika Frusti Paavo 3 Pojat Isokylä Toukolanpuisto puuttuu klo Hauhia Aleksi 3 Pojat Luokka T/P Koulu Emit Emitin nro Osallistujia/sarja Lähtöaika Frusti Paavo 3 Pojat Isokylä Toukolanpuisto puuttuu klo 9.30-9.37 Hauhia Aleksi 3 Pojat Marttila oma lähtöajoista Hölsö Aaro 3 Pojat Asema

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kurikan koululaisuinnit

Kurikan koululaisuinnit Kurikan koululaisuinnit 14.11.2016 1.lk tytöt 25 m 1 Juulia Saari Luopa 32,28 2.lk tytöt 25 m 1 Helmi Ala-Nisula Luopa 33,50 2 Katri Lähdesmäki PHK 35,56 3 Emmi Ristiluoma PHK 37,00 4 Hannele Rinta-Tassi

Lisätiedot

KARVIAN KOULUJEN YU KISAT

KARVIAN KOULUJEN YU KISAT KARVIAN KOULUJEN YU KISAT 10.9.2011 T 1-2lk 40m P 1-2lk 40m 1. Neea Jompero Kantti 8,36 1. Kimi Ala-Kantti Kantti 7,62 2. Erin Laitinen Sarvela 8,55 2. Jere Åman Kk 8,07 3. Venla Lastula Kk 8,64 3. Leevi

Lisätiedot

TYTÖT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Kivimäki Joanna 9, , Haapamäki Nea 9,4

TYTÖT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Kivimäki Joanna 9, , Haapamäki Nea 9,4 TYTÖT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Kivimäki Joanna 9,4 200 6,13 91 291 2 Haapamäki Nea 9,4 200 5,54 77 277 3 Niemelä Fanni 9,7 168 6,33 96 264 4

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 22.8.2012 Tytöt 5v 40m Pojat 5v 40m 1. Nea Hahtala 8,7 1. Mico Teränen 9,2 2. Riia Myrtenblad 9,8 2. Miro Harjunpää 9,5 3. Elsa Kainulainen 10,0 3. Miko Lämsä

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n järjestämät Kultahippujen Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut ilma-aseilla Alajärven Lehtimäellä , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n järjestämät Kultahippujen Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut ilma-aseilla Alajärven Lehtimäellä , tulosluettelo: VT14-sarja, ilmakivääri 30 ls 1. Sanna Lager KA 90 94 94 278 2. Ville Vaaranmaa SSA 95 92 90 277 3. Kaisa Jaakkola LappjA 92 90 92 274 9x 4. Niko Ojaniemi KhjA 90 91 93 274 8x 5. Juha-Matti Sillanpää LehA

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa 5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa sija nimi koulu alkuerä finaali 1 Liisa Rinta-Tassi Säntti 9,59 9,31 2 Matilda Uusitalo Paulaharju 9,52 9,44 3 Aada Mäki Peura 9,76

Lisätiedot

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY väylällä pelattujen erikoisrastien pisteiden määrä (max 51 pistettä). EASY Gerkman Elmo Honkoliini Riku 45 Palo Tomi Järvinen Teemu Kyllönen Lenni 49 3) Lahtinen Jenna Leminen Fia 67 Nurkkala Olivia Jenna

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

JOUKKUE B OLS B2 B:n maalimerkinnät B:n rangaistukset

JOUKKUE B OLS B2 B:n maalimerkinnät B:n rangaistukset HaHe 96/97 A:n maalimerkinnät A:n rangaistukset 7 C Jokela Patrik 1 12.13 50 88 29 5 93 35.06 40.00 13 Rehu Santtu 1 2 21.45 50-16 Vähärautio Karri 3 25.46 50 13 Sarja FatPipe B 18 Kankaanpää Markus 22

Lisätiedot

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT : 1,0 km 1. Haikara Sanni Haikara 3.31,7 2. Järviluoma Tuuli

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 14.01.15 17.16.26 Sarja T2010 (0,3 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 Minnea Lemberg 4 18.31.45 Vanilja Luoma 5 18.32.00 Anni Eerikäinen

Lisätiedot

Huiluukisat 2013 Maaningan urheilukenttä TULOKSET. P5 2-ottelu (40m,pallonheitto)

Huiluukisat 2013 Maaningan urheilukenttä TULOKSET. P5 2-ottelu (40m,pallonheitto) Huiluukisat 2013 Maaningan urheilukenttä 11.7.2012 TULOKSET P5 2-ottelu (40m,pallonheitto) 1. Petrus Räsänen SiilPo 2 2. Aapo Rissanen MaanMa 4 3. Kaapo Tuovinen MaanMa 7 4. Aapo Mykkänen Ylöjärvi 9 5.

Lisätiedot

25vu TYTÖT -06 ja nuoremmat

25vu TYTÖT -06 ja nuoremmat Etunimi Sukunimi Aika 1 Aino Sipiläinen Tönnö 2006 00:22,620 2 Jonna Partanen Myllylä 2006 00:23,970 3 Saara Hosiaisluoma Myllylä 2006 00:24,170 4 Nelli Mynttinen Pennalan 2006 00:25,770 5 Aino Savolainen

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET P4 40 m 1. Oiva Saarinen Salo 10,14 2. Arttu Pusa Salo 10,18 3. Samuel Hägman Halikko 10,48 4. Eemeli Leino Salo 10,80 5. Riku Kallio Salo 11,27

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Hese-kisa Keski-Suomi Hipposhalli

Hese-kisa Keski-Suomi Hipposhalli Hese-kisa Keski-Suomi 24.4.2013 Hipposhalli TULOKSET Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviest Sij. Yht. Sij. 1 Putaanvirran koulu Pihtipudas 94,2 1 4069 1 247,16 1 6.52,8 1 4

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat FIS 37. Puolangan hiihdot 9.2. 2014 Honkavaarassa Lähtölistat Kilpailun sarjat: M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; M45; M55; M65; N18; N20; N35; NYL; M18; M20; M35; MYL; Lähtöaika Nro Lisenssi

Lisätiedot

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP.

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP. Lilliputti turnaus 2 Ahmat Oranssi Ahmat Valkoinen BJR LV Jääkobrat KiekkoOulu KiekkoOulu 2 KKP KKP Sininen KKP Valkoinen KLaser KLaser 2 KLaser KLaser 4 Kärpät Keltainen Kärpät Musta Kärpät Valkoinen

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut Honkalanmäen kentällä.

Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut Honkalanmäen kentällä. Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut 5.8.2013 Honkalanmäen kentällä. TYTÖT 5 1 Hautaniemi Anni 9,4 200 10,03 196 396 2 Laasanen Olivia 9,4 200 5,98 88 287 3 Talala Siiri 9,7 168 6,59 102 271 4 Uusitupa

Lisätiedot

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE:

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE: Lahden koulujen hiihtokilpailut 04..04 klo :00 T7,,5 km 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 9 Ida Pulkkanen Lahden yhteiskoulu 00:08:4,9 00:00:00,0 7 Emma Pasanen Salpausselän peruskoulu 00:08:7, 00:00:,4 0 Kia Kemppainen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

Tulokset Ilomantsin alakoulujen hiihtokisat Luokat 0-1 tytöt 1 km. Lähti: 16 Keskeytti: 0 Hylätty: 0

Tulokset Ilomantsin alakoulujen hiihtokisat Luokat 0-1 tytöt 1 km. Lähti: 16 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 1 / 6 1.3.2016 11:54 Tulokset Ilomantsin alakoulujen hiihtokisat 01.03.2016 Luokat 0-1 tytöt 1 km Lähti: 16 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 1 Meeri Kontturi Pogostan koulu 06:29 2 Joanna Heikkinen Pogostan koulu

Lisätiedot

Taulukko1. 3.lk tytöt pallonheitto 3.lk tytöt pituus 3.lk tytöt 50m 3.lk tytöt 600m Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos

Taulukko1. 3.lk tytöt pallonheitto 3.lk tytöt pituus 3.lk tytöt 50m 3.lk tytöt 600m Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos Nimi Tulos 1.lk tytöt 200m 1.lk tytöt 50m 1.lk tytöt pallonheitto I Darja Trubitson 40,16 I Darja Trubitson 9,09 I Ella Lehtola 13,93 II Sofia Vuorela 45,01 II Emilia Saarinen 9,76 II Inkeri Tikka 13,33 III Emilia

Lisätiedot

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat Luokka MX B Aaltonen Janne Nro 28 Erä AIKA-AJO 1 1:47,51 0:00,00 2 1:48,01 0:00,50 3 4:51,59 3:04,08 1 1:42,61 0:00,00 2 1:54,05 0:11,44 3 1:44,29 0:01,68 4 5:18,65 3:36,04 1 2:44,01 0:54,95 2 1:49,25

Lisätiedot

OH:n mestaruuskisat 2008

OH:n mestaruuskisat 2008 Tytöt 4 vuotta 0.3 km V OH:n mestaruuskisat 2008 T U L O K S E T 1. Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 2.23,6 2. Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 3.17,5 0.53,9 3. Wiivi Karhumaa Ounasvaaran

Lisätiedot

Limingan kunnan yleisurheilumestaruudet vuosilta

Limingan kunnan yleisurheilumestaruudet vuosilta yleisurheilumestaruudet vuosilta 2005-2013 Yleisurheilun kunnanmestarit 2013 M, pistekisa (100 m tai 1500 m tai kuula) tulos Matias Tiiro 708 4.13,04 (1500 m) N, pistekisa (100 m tai 1500 m tai kuula)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 5. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 5. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 5. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskustan koulu 7,98 2 Henri Hirvinen Keskustan koulu 8,17 3 Konsta Kivimäki Kangasmetsä

Lisätiedot

Korkeus. Tytöt 7. lk. 1. Elsa Kuntsi 123 Vi (Virolahden yläkoulu) 2. Kiira Tulkki 115 Vi 3. Anna Tuominen 110 Vi. Pojat 7. lk

Korkeus. Tytöt 7. lk. 1. Elsa Kuntsi 123 Vi (Virolahden yläkoulu) 2. Kiira Tulkki 115 Vi 3. Anna Tuominen 110 Vi. Pojat 7. lk Korkeus 1. Elsa Kuntsi 123 Vi (Virolahden yläkoulu) 2. Kiira Tulkki 115 Vi 3. Anna Tuominen 110 Vi 1. Kalle Liivo 160 Vi 2. Rasmus Tuutti 115 Vi 3. Juha Nupponen 115 Vi 4. Aapo Ruponen ei tulosta 1. Emilia

Lisätiedot

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset.

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. T3 40m 1. Ella Salonen 13,3 2. Ilona Sinivaara 15,2 3. Aada Vainionpää 17,2 4. Sofia Alavuo 19,5 5. Lilli Tarkanmäki

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA Vapaa-aikatoimi TULOKSET KOILLISMAAN KOULUJEN YU-MESTARUUSKISAT

TAIVALKOSKEN KUNTA Vapaa-aikatoimi TULOKSET KOILLISMAAN KOULUJEN YU-MESTARUUSKISAT TAIVALKOSKEN KUNTA Vapaa-aikatoimi TULOKSET KOILLISMAAN KOULUJEN YU-MESTARUUSKISAT 8.9.2015 P 9 40 M 1 Alanko Eemil Kuusamo 7,24 2 Rautio Joel-Peetter Pudasjärvi 7,29 3 Kareen Elias Taivalkoski 7,33 4

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

MLL:N JA PEIKKOJEN YLEISURHEILUKISAT KAJALASSA

MLL:N JA PEIKKOJEN YLEISURHEILUKISAT KAJALASSA MLL:N JA PEIKKOJEN YLEISURHEILUKISAT 30.8.2016 KAJALASSA 40m T3 1. Heljä Halonen 13,8 2. Elviira Rauniomaa 15,7 3. Maisa Tanska 16,2 4. Helmi Pohjola 16,7 5. Alisa Ruotsalainen ja Anna Kovács-Balogh 16,9

Lisätiedot

Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat Tulokset:

Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat Tulokset: Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat 23.6.2015 Tulokset: T5 40 m 1) Siiri Ovaska 9,1 2) Tinka Lainio 10,1 3) Enna Antikainen 10,2 4) Silva Järvi 10,6 4) Anniina Mero 10,6 6) Saana Numminen 10,8 7) Helmi

Lisätiedot

Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4.

Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4. Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4. Tytöt 1.-2.lk 1. Iines Kuoppakangas Paulaharju 4:53 2. Jesmiina Mannila Paulaharju 5:05 3. Emilia Virolainen Koivisto 5:11 4. Jenni Vierikko Paulaharju 5:15

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO

KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO 141,5 183,5 244 LAJI 100M TYTÖT 7.LK PISTEET Venla Pirinen Pla 15.9 3 Aida Venjärvi Pla 16.0 2 Tea

Lisätiedot

ISM-tempo M10 5,5 km

ISM-tempo M10 5,5 km ISM-tempo 2013 2.8.2013 M10 5,5 km 1 46 Ahtosalo Matias KorsKa 11:16,69 29,26 km/h 00:00,00 2 38 Lindberg Jesper SV 11:46,81 28,01 km/h 00:30,12 3 40 Hedman Eero OP-P 11:55,74 27,66 km/h 00:39,05 4 39

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 6. LK 50 m 1 Eero Hirvinen keskustan koulu 7,42 2 Arttu Uusitalo keskustan koulu 8,05 3 Joe Vartiamäki keskustan koulu

Lisätiedot

LAIHIAN ALAKOULULAISTEN YLEISURHEILUKISAT LA LAIHIAN URHEILUKESKUKSESSA TULOKSET:

LAIHIAN ALAKOULULAISTEN YLEISURHEILUKISAT LA LAIHIAN URHEILUKESKUKSESSA TULOKSET: LAIHIAN ALAKOULULAISTEN YLEISURHEILUKISAT LA 07.09. 2013 LAIHIAN URHEILUKESKUKSESSA TULOKSET: T 1-2 lk 60 m FINAALI tuuli + 0,9 1. Aada Somppi Perälä 10,86 2. Erika Leppihalme Kirkonkylä 11,06 3. Jatsko

Lisätiedot

KyVo YK-V VäVi LaihLu Laura Kauppi LaihLu Emma Ala-Ikkelä KyVo 320 Roosa Hauta KyVo 240 Elias Lappalainen VäVi

KyVo YK-V VäVi LaihLu Laura Kauppi LaihLu Emma Ala-Ikkelä KyVo 320 Roosa Hauta KyVo 240 Elias Lappalainen VäVi IV Pohjankyrö murtsikka-cup 2009: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu Jos viimeisen kisan jälkeen on samoja sijoituksia ne ratkaistaan 1,2,3 jne tilojen mukaisesti. KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Sprintti

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 4.9.13 T 8-40 M 1. ERÄ 1 Saga Kyhyräinen Punkasalmi 7,7 2 Noora Suomalainen Punkasalmi 8,5 3 Alina Jaatinen Punkasalmi 8,6 4 Emilia Kosonen Punkasalmi

Lisätiedot

ALA-ASTEIDEN UINTIKILPAILUT Sivu :30. Rata Nimi Koulu Aika Sijoitus. Rata Nimi Koulu Aika Sijoitus

ALA-ASTEIDEN UINTIKILPAILUT Sivu :30. Rata Nimi Koulu Aika Sijoitus. Rata Nimi Koulu Aika Sijoitus ALA-ASTEIDEN UINTIKILPAILUT 7.2012 Sivu 1 8.201316:30 Laji 1 3 lk tytöt 25 vu 1. Sonja Liimatainen KKK 23.9 2. 2. Salla Suni Haikara 32.5 6. 3. Anna Pelo Ahde 24.1 3. 4. Pilvi Poikkimäki Haapala 26.0 Irene

Lisätiedot

AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT Tulokset Sija korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT Tulokset Sija korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist. AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT 13.1.2013 Tulokset Sija korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist. Tytöt 9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist. 1 Nora Koskela-Koivisto

Lisätiedot

40 m. 60 m. 100 m. Pojat 9v

40 m. 60 m. 100 m. Pojat 9v Pojat 9v 40 m 1 6,98 Miska Manninen 2 7,06 Joona Johansson 3 7,08 Joel Turkka 4 7,20 Ville Suoniemi 5 7,41 Otto Ollila 6 7,52 Matias Pitkäranta 7 7,79 Aaro Järvinen 8 7,83 Vili Olkkonen 9 7,95 Riku Leino

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi 9..206,4 km Sprintti - 0:7:00,4 km Sprintti Apulais- 2 249843 Ristomatti Hakola 2:50.44 0.00 2 4 23328468 Matias Strandvall 2:50.48 +0.04 3 5 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 2:5.65 +.2 4 0 2247565 Ari

Lisätiedot

Liminka Laidunkauden Avauskisa Liminka TULOKSET. M 100 m Tuuli: -1.4

Liminka Laidunkauden Avauskisa Liminka TULOKSET. M 100 m Tuuli: -1.4 Laidunkauden Avauskisa 6.6.2012 Liminka Liminka 6.6.2012 TULOKSET M 100 m Tuuli: -1.4 1. Jere Lehto 1991 OulPy 11,38 2. Arttu Hirvonen 1989 OulPy 11,59 3. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,69 4. Juho Miilukangas

Lisätiedot

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa 31.01.2016 Merikarvian Into tulosluettelo Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4, 31.01.2016, Merikarvia N6 : 0,5 km Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty:

Lisätiedot

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura Tekijä: WinGrodan 1.21.01, Lisenssinhaltija: Sivu: 1 Päivämäära: 02 kesäkuu 2013 Aika: 23:37:56 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) Kilpailu: Roberts-uinnit Kilpailun paikkakunta:

Lisätiedot

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO Parkanon Urheilijat SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP PARKANOSSA KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUKSESSA

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

LASTEN OLYMPIALAISET HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ

LASTEN OLYMPIALAISET HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ LASTEN OLYMPIALAISET 14.7.2010 HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ Järjestäjänä LC Hankasalmi apunaan Hangan yleisurheilujaosto ja tukijana OL Keskimaa. Tulokset: Pojat 15 v. 100 m: 1. Sami Suuronen 13.4

Lisätiedot

3.-6. luokkien uintikisat

3.-6. luokkien uintikisat Uintitulokset 1 (8) 3.-6. luokkien uintikisat 5.2.2015 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Katri Oksa Kätönlahden 20.54 2 Elisa Mattila Keskus 22.12 3 Veera Juntunen Nakertajan 22.71 4 Veera Kyllönen 23.60

Lisätiedot

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V)

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V) - Apulais-,5 km 1,5 km Aika Ero 1 1 2124371 Matti Heikkinen 1:18. (4) 41:54.1 (1) 50:18. 0.0 2 5 22733274 Ville Nousiainen 1:17.1 (1) 41:54. (2) 50:35.1 +1.5 3 2 2745314 Sami Jauhojärvi 1:18.3 (3) 42:10.9

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 23.01.13 18.29.11 Sarja T08 (0,2 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 4 18.31.45 Emilia Ristimäki Pojanluoma 5 18.32.00 Kaisla Koivu

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT

TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT 30.8.2012 P 9 40 m 1. Seiteri Pekka Huttu 7,00 2. Keränen Juho Kk 7,30 3. Rauhala Kristoffer Kk 7,60 4. Elomaa Reko Kk 5. Kananen Ossian Kk 6. Karppinen Kalle Huttu

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

X Waarojen Wauhdit TULOSLUETTELO VAPAA

X Waarojen Wauhdit TULOSLUETTELO VAPAA ESIKOULU TYTÖT 1. 1 00:06:49 00:01:00 Hämäläinen Aada Heinävaara 05:49 2. 4 00:08:45 00:02:30 Turunen Anna Heinävaara 06:15 3. 3 00:09:19 00:02:00 Kortelainen Nella Heinävaara 07:19 4. 2 00:13:00 00:01:30

Lisätiedot

A:n maalimerkinnäta:n maalimerkinnät A:n rangaistukseta:n rangaistukset

A:n maalimerkinnäta:n maalimerkinnät A:n rangaistukseta:n rangaistukset JOUKKUE AJOUKKUE KeLy A 1 MV Holappa Leevi 1 3:00 10 71 YV 23 2 94 22:19 22:21 2 Jokela Antti 2 14:03 10-10 Korkala Benjamin 2 Sarja Fat Pipe C99 11 Hyötylä Joona 12 Pikkarainen Kalle Päiväys 24.11.2013

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PIIRINMESTARUUSVIESTIT (1P+2V) klo 18 Saarijärvi

KESKI-SUOMEN PIIRINMESTARUUSVIESTIT (1P+2V) klo 18 Saarijärvi KESKI-SUOMEN PIIRINMESTARUUSVIESTIT (1P+2V) 4.3.2014 klo 18 Saarijärvi M10 3x1,5 km (1P+2V) 18.00 1 Jämsänkosken Ilves 1 1. osuus Elmeri Seppänen 2. osuus Juho Virkajärvi 3. osuus Hannes Nurminen 2 Laukaan

Lisätiedot

tulokset.txt Valtra kesäkisa Suolahti/ Suolahden Urho 31.7.2007 Sää: sateinen + 15c ( juoksuja ei voitu tehdä, kentän huonon kunnon vuoksi)

tulokset.txt Valtra kesäkisa Suolahti/ Suolahden Urho 31.7.2007 Sää: sateinen + 15c ( juoksuja ei voitu tehdä, kentän huonon kunnon vuoksi) Valtra kesäkisa Suolahti/ Suolahden Urho 31.7.2007 Sää: sateinen + 15c ( juoksuja ei voitu tehdä, kentän huonon kunnon vuoksi) TULOKSET P5 Pituus 1. Eetu Heiskanen SuolUrho 1,48 1,48 2. Joakim Soininen

Lisätiedot

KOULULAISTEN UINTIKILPAILUT Tulokset

KOULULAISTEN UINTIKILPAILUT Tulokset KOULULAISTEN UINTIKILPAILUT 16.12.2016 Pojat, Esikoulu Tulokset 1. Leevi Ala-Tainio Ikosen koulu 41,69 2. Konsta Numminen Ikosen koulu 1,09.69 3. Tytöt, Esikoulu 1. Joanna Kekäläinen Rannankylän koulu

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

Tytöt 2013 ja nuoremmat / 40 m tulos Tytöt 2013 ja nuoremmat / kuula tulos

Tytöt 2013 ja nuoremmat / 40 m tulos Tytöt 2013 ja nuoremmat / kuula tulos Tytöt 2013 ja nuoremmat / 40 m tulos Tytöt 2013 ja nuoremmat / kuula tulos 1. Meimi Renko 12,57 1. Vilja Talola 93 2. Minna Hautamäki 12,62 2. Elenora Ekola 88 3. Nelli Viinamäki 12,75 3. Hilja Takaluoma

Lisätiedot

Pojat 17 v. 61 kg. Tulosluettelo. Tapsan painit

Pojat 17 v. 61 kg. Tulosluettelo. Tapsan painit Pojat 17 v. 61 kg Pojat 17 v. 61 kg N 1. Runde Aleksi Moskuvaara (Lapin Veikot) - Tuukka Härkönen (Kajaanin Juntta) 5,0 : 0,0 8 : 4 03:02 SS 2222; 4; N 1. Runde Lauri Karjalainen (Perhon Kiri) - Eetu Kukkohovi

Lisätiedot

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A 11.2.2007 Sarja: PE-51,5 Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A Nro Kilpailija Paino 1 2 3 Voitot Pisteet Sija 1 Kosti Kalke 6k Akagi, Järvenpää 46,9 0 7 1 7 2 2 Ville Tuupanen 5k Judo-kan 47,6 10 7 2 17 1

Lisätiedot

KLL:n Satakunnanpiirin hiihtomestaruuskilpailut, 10.3.2016, Merikarvia

KLL:n Satakunnanpiirin hiihtomestaruuskilpailut, 10.3.2016, Merikarvia KLL:n Satakunnanpiirin hiihtomestaruuskilpailut, 10.3.2016, Merikarvia Tytöt 3lk kilpa 2 km 204 11.02.00 Suvi-Ester Koivisto Pori 205 11.02.30 Anna Stenroos Nakkila 206 11.03.00 Venla Lehtonen Ulvila 207

Lisätiedot