SATAKIELI VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU. Jäsentiedote STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKIELI VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU. Jäsentiedote 3 2011 STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI"

Transkriptio

1 SATAKIELI Jäsentiedote VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI

2 SISÄLTÖ 3 Pääkirjoitus: Mihin tarvitaan Satakieli-lehteä? 4 Johtokunnan kuulumisia 5 Kunnioittava vuorovaikutus 7 Koulukiusaaminen steinerkoulussa 8 KiVa-koulu 9 Seitsemäsluokkalaisten mietteitä historian jaksosta 10 Keskiaikamarkkinat 14 Toinen luokka nosti perunaa 15 Kuudennen luokan Runoja 16 Tunnelmia kahdeksannen luokan matkasta Helsingin kansallisoopperaan 17 Kouluisännän haastattelu 18 Kirja-arvio: Orapihlajapiiri 20 Kuvia yhdeksännen luokan Lapin vaelluksesta 22 Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry:n VUOSIKOKOUSKUTSU Vantaan seudun steinerkoulu Satakielentie 5, Vantaa Puh. toimisto (09) Puh. opettajat (09) Kouluun ilmoittautuminen: Ritva Seuna, puh. (09) Osoitteenmuutokset ja ilmoitusmyynti: Steinerpäiväkoti Metsätähti Rasinkatu 13, Vantaa Puh. (09) Steinerpäiväkoti Pohjantähti Kirkkotie 8, Tuusula Puh. (09) Steinerpäiväkoti Pikkukarhu Kukkakatu 6, Järvenpää Puh JÄSENTIEDOTE 3/2011 Toimitus: Jarno Paalasmaa. Taitto: Petri Clusius. Etu- ja etusisä kannen kuvat: Jarno Paalasmaa. Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy.

3 pääkirjoitus Mihin tarvitaan Satakieli-lehteä? Muistan, kun aikanaan opettajakunnan koulun toimintaa luotaavissa arviointi- ja kehittämisseminaareissa Satakieli-lehden kohdalla nousi kysymys: Voitaisiinko siitä luopua kokonaan? Hyvä, että tekijöitä löytyi ja ettei siitä luovuttu. Reppuposti toimii arkisena käytännön asioiden tiedottamiskanavana ja Satakieli koulun pedagogiikkaa ja muitakin erityispiirteitä esittelevänä julkaisuna. Nyt tätä parivaljakkoa täydentää kesällä avatut koulumme uudet nettisivut. Ehdotan vierailua säännöllisin väliajoin osoitteessa Koulullamme on erityinen viranomaisten määräämä velvoite kertoa toiminnastaan vanhemmille. Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan erikseen, että steinerkoulun vanhemmille on kerrottava koulun toiminnan filosofiset ja pedagogiset periaatteet. Tätä tehtävää voi vanhempainiltojen lisäksi täyttää osaltaan myös Satakieli-lehti. Satakieli-lehteä ovat pitkään tehneet yhdessä opettaja Tuomo Oksanen ja vanhemmista Niina Mälkiä. Kiitos heille! Lehti on ilmestynyt säännöllisesti ja on ollut yksittäisen koulun omaksi lehdeksi tavallista korkeatasoisempi. Pyrkimys on jatkossakin sama eli tehdä monipuolista lehteä, jossa näkyisi opettajien lisäksi myös mahdollisimman paljon oppilaiden ja vanhempien hengentuotteita. Lehti itsessään on yksi esimerkki toimivasta vanhempien ja opettajien yhteistyöstä, heidän toisiaan täydentävien osaamisalueidensa yhdistämisestä. Ryhdyn toimittamaan lehteä luottavaisin mielin, koska työparina on taitosta vastaava Petri Clusius. Ehdotuksia juttuaiheista ja valmiita juttuja voi lähettää tarjolle osoitteeseen Jarno Paalasmaa 3

4 JOHTOKUNNAN KUULUMISIA Syyslukukausi lähti käyntiin hienoilla Keskiaikamarkkinoilla, kiitos kaikille mukana uurastaneille! Tapahtuma on koulun väen yhteinen tapahtuma mutta myös näyteikkunamme ulospäin. Uusien perheiden on helppo tulla tutustumaan kouluun juuri markkinoilla. Koulun uudet nettisivut tulivat käyttöön kesän aikana. Tiedotusta on siellä yhä enemmän ja sivuja kehitetään koko ajan. Olethan huomannut mm. koulun kalenterin, joka löytyy sivuilta? Tänä syksynä oman yhdistyksen alla toiminut iltapäiväkerho siirtyi osaksi koulua. Tämän siirtymän eteen on tehty kovasti työtä, uusien asioiden kohdalla on aina opettelemista ja yllättäviäkin tilanteita. Iltapäiväkerho on kuitenkin käynnistynyt hienosti. Koulun taloustilanne on ennallaan, eli tiukasti mennään mutta budjetin mukaisesti. Säästöön pitäisi kuitenkin saada varoja joka vuosi tulevaisuuden rakennusprojekteja ajatellen. Alkusyksyn aikana johtokunnassa on keskusteltu myös mm. kouluruoasta, parkkipaikkojen liikenteestä, sääntömuutoksesta liittyen kouluyhdistyksen jäsenyyteen, syysloman ajankohdasta ja uusien perheiden juurruttamisesta osaksi kouluyhteisöä. Loppusyksyn tärkeimpiä aiheita tulee olemaan ensi vuoden budjetin suunnittelu. Johtokunta kokoontuu syksyn aikana vielä ja Kouluyhdistyksen syyskokous on Nyt on muutenkin aika kääntää katse kohti ensi vuotta: johtokunta tarvitsee uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Uusi johtokunta valitaan kouluyhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa. Haluatko tietää miten koulun asiat etenevät? Onko sinulla osaamista joka voisi hyödyttää koulun johtokunnassa? Me tarvitsemme aktiivisia ja kiinnostuneita vanhempia, ilman meitä tätä koulua ei olisi. Ota yhteyttä ja kysy lisää jos johtokuntatyöskentely kiinnostaa. Johtokunnan puolesta, Juulia Salonen pj. 4

5 Kunnioittava vuorovaikutus Ewy Numminen Koulumme lukuvuoden teemana on kunnioittava vuorovaikutus. Aihetta on käsitelty johtokunnan, henkilökunnan ja opettajakunnan yhteisellä alkavaa kouluvuotta valmistelevalla Tallinnan matkalla, opettajainkokouksissa, luokissa ja kouluvuoden avajaistilaisuudessa, jossa opettajat olivat tavattavissa keskustelun merkeissä. Teema sopii kaikessa laajuudessaan niin opettajille, vanhemmille kuin oppilaillekin. Kukin meistä voi tahollaan pyrkiä aitoon toisen kohtaamiseen. Kunnioittava vuorovaikutus ilmenee arjessa myös esimerkiksi kohteliaana käytöksenä. Pyrimme tervehtimään vastaantulijoita. Perässä tulijalle voi pitää ovea auki. Voi hymyillä ja sanoa pari ystävällistä sanaa. Ihmisten välisten kohtaamisten lisäksi olemme tekemisissä aineellisen ympäristön kanssa. Pyrimme huolehtimaan hyvin yhteisestä omaisuudesta. Tavaroita kohdellaan kunnioittaen, eikä tuhlata turhaan kyniä, vihkoja ym. Käsityötarvikkeet palautetaan kouluun: esimerkiksi jos oppilas on saanut kesätehtäväksi työn valmiiksi tekemisen, pitää puikot, neulat, langat ym. palauttaa. Siirrämme ne seuraavalle luokalle. Tilojen käytön yhteydessä sammutetaan valot lähtiessä, lukitaan ikkunat ja ovet hyvin. Emme riitele sähköpostilla Mikäli jokin asia vanhempana askarruttaa, voitte soittaa asiasta luokanopettajalle tai luokanvalvojalle tai aineenopettajalle, silloin kun asia koskee hänen ainettaan. Vuorovaikutus on selkeintä, kun välikäsiä on mahdollisimman vähän. Kannattaa esittää asia selkeästi ja rakentavasti. Vuorovaikutus ja kohtaaminen on helpompaa, kun asioista on keskusteltu asiallisesti. Kättelemme oppilaat aamuisin. Tämä on eräs tapa pyrkiä kohtaamaan jokainen lapsi yksilönä. Koulumme korostaa ylipäätään inhimillisen vuorovaikutuksen merkitystä. Opetus- ja kasvatustyössä kyse on paljolti vuorovaikutuksesta. Muussakin suhteessa olemme aidon kohtaamisen tai edes puhelimitse käydyn keskustelun kannalla. Opettajakunnassa olemme päättäneet, että emme riitele sähköpostilla. Olemme pyrkineet noudattamaan tätä linjaa jo vuosia. Sähköposti on hyvä tiedotuskanava, mutta ei kokemuksemme mukaan kovin hedelmällinen keskusteluareena. 5

6 Tilanteiden selvittely keskustelemalla Olen pitkään ihaillut monien kollegojen sovittelutaitoja. Vuosien aikana moni vaikeakin tilanne on ratkennut, kun asiasta on keskusteltu, eri osapuolia on kuultu ja asiaan on vielä palattu esimerkiksi kahden viikon kuluttua. Tarpeen vaatiessa pyrimmekin järjestämään perheen ja opettajan/luokanvalvojan keskustelun, joihin saattaa osallistua esimerkiksi vuosirehtori tai erityisopettaja. Koulumme on mukana myös valtakunnallisessa KiVa-koulu hankkeessa. Kivatiimiin mahdollinen kiusaamistapaus tulee jonkun opettajakunnasta täyttäessä kaavakkeen, jonka seurauksena KiVa koulu-tiimiin kuuluvat henkilöt pyytävät kiusatun ja kiusaamiseen osallistuneen henkilön ja muita paikalla olleita yhteiseen keskusteluun. Asiaan palataan vielä uudestaan ja selvitetään onko kiusaaminen jatkunut vai loppunut. Metodiin kuuluu ilmoitus kiusatun kotiin. Kodin tuki ja ylipäätään myönteinen suhde luokkatovereihin ja opettajiin on arvokas asia. Muuten lapsi saa ristiriitaisen viestin. Opettajien ja vanhempien muodostaman tuen varassa on lapsen hyvä kasvaa ja kehittyä. Epäasialliseen toimintaan puuttuminen jo varhain on rakastava teko. Koulullamme oppilaat saavat opiskella upeissa luokkatiloissa ja syödä omassa keittiössä tehtyä hyvää ruokaa. Tämä on yhä harvinaisempaa ja hyvin tärkeä asia koulullamme. Tulevaisuuteen katsoen ja visualisoiden on mahdollista toteuttaa F-rakennus ja vieläpä joskus G-rakennus. Näin on koulussamme rohkeasti toimittu jo vuosia. Tullessani kouluun opettajaksi vuonna 1997 paikalla oli vasta A- ja B-rakennukset. Rohkeasti ja päämäärätietoisesti yhteistyössä toimien on saatu rakennettua C-, D- ja uusimpana E-rakennus. Toivotan hyviä, tunnelmallisia hetkiä ja rakentavia kohtaamisia koulumme puitteissa. Opettajakunnan puolesta, Ewy Numminen 6

7 Koulukiusaaminen steinerkoulussa Jarno Paalasmaa Nykyisin kouluissa koulumuodosta ja pedagogiikasta riippumatta tehdään kiusaamisen vähentämiseksi kaikki, mitä vain osataan, ja jo vuosia kouluilta on edellytetty lakisääteisestikin esimerkiksi kiusaamisen torjuntasuunnitelmaa. Näkyvää kiusaamista (esimerkiksi käsiksi käyminen, tavaroiden anastaminen ja nimittely) suurempi ongelma on näkymätön kiusaaminen. Tätäkin voi joka tapauksessa yrittää havainnoida ja tunnistaa. Stakesin tutkimusprofessori Tytti Solantauksen mukaan kyse on esimerkiksi siitä, kun jonkun puheen päälle puhutaan, jonkun tullessa paikalle luodaan merkitseviä silmäyksiä tai huokaillaan kuuluvasti, jonkun jutuille ei naureta, jonkun keskustelunavauksiin ei tartuta, jollekin ei kohdisteta puhetta tai jostakusta puhutaan takanapäin pahaa. Myös psykologian professori Christina Salmivalli on tutkinut laajasti koulukiusaamista. Salmivallin ja hänen tutkimusryhmänsä kehittämä KiVa Koulu -hanke (kiusaamisen vastainen ohjelma) tarjoaa monipuolisesti keinoja kiusaamisen vähentämiseksi. Kyse on yhteisistä oppitunneista, joilla rohkaistaan kiusaamisen vastustamiseen sekä erilaisista materiaaleista ja kouluun perustettavasta koulutiimistä, joka käsittelee perusteellisesti mahdolliset kiusaamistapaukset. Pitää tietää mitä on kiusaaminen Meillä on kaikilla joku käsitys siitä, mitä on kiusaaminen, mutta kiusaamisen vastaisessa työssä tärkeä lähtökohta on, että yhteisesti määritellään mitä on koulukiusaaminen. Yhteisö voi toimia johdonmukaisesti tietyn ilmiön suhteen vasta kun sillä on yhteinen ymmärrys ilmiöstä. Opettajakunnassa olemme päätyneet myös kansainvälisissä tutkimuksissa laajasti hyväksyttyyn määritelmään, joka korostaa toiminnan toistuvaa luonnetta, pitkäkestoisuutta ja valtaepätasapanoa, tiedostaen että määritelmän tietyt piirteet (toistuvuus ja pitkäkestoisuus) voivat jopa estää kiusaamisen varhaista havaitsemista ja puuttumista. Kyse on siis valtataistelusta ja siitä, että kiusatun on vaikea tasaveroisesti puolustautua. Valtaepätasapaino voi tarkoittaa fyysistä kokoa ja voimaa, mutta yhtä hyvin se voi olla myös sosiaalista (esim. ystävien määrä) tai henkistä (esim. sanavalmius). Määrittely on kuitenkin tärkeätä, ettei kaikkea kielteistä käytöstä, konflikteja ja oppilaiden tasaväkistä nahistelua tulkita kiusaamiseksi. Miten steinerpedagogiikka puree kiusaamiseen? Mitä steinerkouluissa voidaan tehdä näiden yleisten keinojen lisäksi? Periaatteessa ainakin kiusaamisen havaitsemiseen ja varhaiseen puuttumiseen on steinerkoulussa hyvät edellytykset, koska yleensä sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat tuntevat hyvin toisensa. Pysyvät kasvatussuhteet ja johdonmukainen luokkayhteisön ryhmäyttämistyö helpottavat kiusaamisen ehkäisemistä. Alaluokilla steinerkoulun opettajat myös keksivät ja kertovat paljon moraalitarinoita. Näiden niin sanottujen sosiaalisten 7

8 tarinoiden etuna on hienovaraisuus, eli niissä ei ole vaarana satuttaa ketään. Vaikka moraalitarinat eivät liity suoraan luokan senhetkiseen tilanteeseen ja tapahtumaan, ne ovat käytännössä monesti osoittaneet vaikuttavuutensa. Kiusaaminen liittyy keskeisesti myös laajempaan steinerkoulujen tunnekasvatus kokonaisuuteen. Sosiaalisia ongelmia ja kiusaamista pyritään vähentämään monella muullakin tavalla kuin draamaleikeillä ja näytelmillä. Kuvaan tarkemmin steinerkoulun seitsemää käytännön tunnekasvatus ulottuvuutta esimerkiksi tänä syksynä ilmestyneestä Sydämen sivistys - kirjassa. Kirjallisuutta: Hamarus, P. & Kaikkonen, P Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 1/2011. Paalasmaa, J: Omassa rytmissä. Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset. Sivut ja Jyväskylä: PS-kustannus. Paalasmaa, J Tehokkuutta vai ihmisyyttä? Sydämen sivistystä kasvattava koulu. Teoksessa Sydämen sivistys, Kasvatuksen ytimessä. Toim. Timo Jantunen ja Eero Ojanen. Helsinki: Aurinko Kustannus. Salmivalli, C Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita malleja. Opetus Jyväskylä: PS-kustannus. Salmivalli, C Matkalla kiusaamisen ytimeen. Christina Salmivallin haastattelu. Opettaja 41/2008. Solantaus, T Kiusaamisella on salattuja muotoja. Helsingin Sanomat Mikä KiVa Koulu? KiVa Koulu -ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Sana herättää myös mielikuvan mukavasta koulusta, jossa kaikilla on mukava olla. KiVa -ohjelmassa on neljä keskeistä ominaispiirrettä: Monipuolinen ja käytännönläheinen materiaali: Opettajille, oppilaille ja vanhemmille. Virtuaalinen oppimisympäristö Tietokonepelien ja verkkoympäristön hyödyntäminen Koko ryhmään vaikuttaminen Kiusaamisen vähentämisessä korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Kiusaamista sivusta seuraaville oppilaille tarjotaan keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että he eivät hyväksy kiusaamista. Kokonaisvaltaisuus Toimen pidekokonaisuuteen sisältyy sekä yleisiä että kohdennettuja toimia. KiVa Koulu -ohjelman yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdennetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin lapsiin ja nuoriin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan. KiVa Koulu -ohjelma on aina koko koulun ohjelma, sitä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ainoastaan yhdellä tai kahdella luokalla. Ohjelman käyttäjäksi ilmoittautuvat koulut, eivät yksittäiset luokat tai opettajat. Vantaan seudun steinerkoulussa KiVa Koulu -ohjelma on otettu käyttöön vuonna Lisäinfoa 8

9 Seitsemäsluokkalaisten mietteitä historianjaksosta Historianjakso oli ihan mielenkiintoinen. Oli kiva kuulla lisää tietoa miten joskus ennen on eletty. Löytöretket ovat jääneet hyvin mieleen ja on kiva vähän yleissivistää itseään. Kuvien ja tekstien tekeminen oli kiinnostavaa. Fanny Historianjakso alkoi melko tylsästi löytöretkeilijöillä tai ei ne niin tylsiä olleet, mutta en vain tykännyt Kolumbuksesta ja muusta sellaisesta. Jakso parani loppua kohden, koska käsittelimme lopuksi tähtitieteilijöitä ja minusta ne voittavat helposti löytöretkeilijät. Vesa Mielestäni jakso oli hieman tylsä, kun siinä ei piirretty melkein yhtään. Niko Historianjakso oli kiva. Piirtäminen oli kivaa ja kiinnostavinta olivat tähtitieteilijät. Oliver Käsittelimme historianjaksolla löytöretkiä ja niiden seurauksia. Miika Meidän luokka käsitteli historiassa myöhäiskeskiaikaa ja löytöretkeilijöitä, kuten Marco Polo ja muiden purjehtijoiden matkoja. Oli ihan kiva jakso ja mielenkiintoinen. Miikka Historianjakso oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja ehdimme käydä monia asioita aika lyhyessä ajassa. Hannes 9

10 Erilainen koulupäivä: Keskiaikamarkkinat Kirsi Ojala-Kinnunen Koulullamme vietettiin perinteisiä keskiaikamarkkinoita lauantaina Jo useamman vuoden sää on suosinut tapahtumaa, mutta tänä vuonna saimme kuurosateita heti markkinoiden aluksi. Vaikka ilma pysyikin melko koleana koko päivän, tapahtuman loppua kohden taivas onneksi selkeni ja aurinkokin näyttäytyi. Aamun nuhruinen keli ehkä hieman vähensi ulkopuolisten kävijöiden määrää, mutta markkinatunnelma oli silti yhtä lämminhenkinen kuin aina ennenkin. aukeaman kuvat Jarno Paalasmaa 10

11 Tänäkin vuonna ohjelma noudatteli perinteistä hyväksi havaittua kaavaa: oli taitoratsastusesitys, keskiaikaista musiikkia turkulaisen Comissatores aboensis -yhtyeen esittämänä, Eppel Peppel -parivaljakon Tarinoiden arkku -esitys, keskiaikainen taistelunäytös sekä musiikkisatu Pieni sammakko ja uusi koti. Oppilaiden ja opettajien esittämänä saimme seurata musiikkiesityksiä, sirkustemppuja, tanssia ja viljan varstomista. Erilaisissa työpajoissa oli mahdollisuus itse valmistaa tinanappeja tai -riipuksia, kynttilöitä, ritarinkilpiä tai kaarnalaivoja. Tarjolla oli myös toimintapisteitä pääasiassa lapsille, näistä voisi mainita esimerkiksi temppuradan, onginnan, jousiammunnan sekä supersuositun poniratsastuksen. Ja toki oli myös mahdollisuus tehdä ostoksia keskiaikaisessa markkinahengessä. Toisen luokan opettaja Tuomo Oksanen kertoi päivän sujuneen hyvin. Tuomon oppilaiden päivään kuului paljon kiitosta saanut musiikkiesitys huiluilla ja laulaen. Oman esityksen lisäksi luokka oli käynyt yhdessä syömässä sekä katsomassa Eppel Peppelin ensimmäisen näytöksen. Tuomon kertoman mukaan oppilaat olivat nauttineet tästä musiikkia ja kansansatuja yhdistelevästä esityksestä. Loppupäivän oppilaat kuluttivat omatoimisesti markkinoihin tutustuen. Neljännen luokan oppilaan Tuulikki Lappalaisen mielestä keskiaikamarkkinoilla kaikki oli ollut kivaa. Hän olisi toivonut vain enemmän vapaata aikaa omatoimiseen markkinoilla kulkemiseen. Tuulikki oli luokkatovereidensa kanssa soittanut yleisölle huilukappaleen ja se oli aiheuttanut pientä jännitystä päivään. Esityksen jälkeen oli 11

12 sitten helpottunut olo ja luokan kanssa yhdessä vietetyn ajan jälkeen oppilaat olivat vihdoin päässeet vapaasti kiertelemään markkinaalueella. Tuulikki oli ehtinyt ainakin käydä ostoksilla ja mukaan kotiin vietäväksi oli tarttunut mm. ranteenlämmittimet ja koru. Vaivannäkö kannattaa Koulun vanhemmille markkinat tietävät työntäyteistä päivää ja moni uhraa paljon aikaansa myös etukäteisvalmisteluihin. Useille luokille markkinapäivä on vuoden tärkein varainhankintaponnistus, lisäksi on vielä koulun puolelta annettu tehtävä. Esimerkiksi viides luokka hoiti tänä vuonna koulun kahvilaa sekä ruokalipukkeiden myyntiä. Henni Kivimäki, jonka lapset ovat 5. ja 9. luokalla, ei kuitenkaan pidä työmäärää mahdottomana. Toki tehtävien hoitaminen vaatii hieman oma-aloitteisuutta ja muutaman aktiivisen vanhemman, jotka organisoivat luokan tehtävät. Silloin muidenkin on helppo tulla mukaan. Henni mainitsee markkinoiden hyväksi puoleksi myös vapauden ideoida ja toteuttaa oman luokan varainhankintaa. Kuudennen luokan puhtaanapitotiimistä kerrottiin tämän vuoden tehtävän sujuneen kivuttomasti pienellä miehityksellä. Suurin urakka oli ponien jätösten korjaaminen hiekkakentältä puutarhan puolelle sekä loppusiivous ja roskien poisvienti. Markkinoilla käy myös koulun ulkopuolista väkeä. Vantaan Sanomissa julkaistun mainoksen perusteella paikalle oli löytänyt ensimmäistä kertaa myös Hanna Mikkelsson. Hän oli pyöräillyt markkinoille Korson suunnasta 4-vuotiaan Emmin kanssa. Aamupäiväinen sade oli myöhästyttänyt kaksikon liikkeelle lähtöä sen verran, että he ehtivät olla paikalla vain viimeisen tunnin ajan. Vaikka aika tuntui loppuvan kesken, oli kuitenkin ehditty tehdä kaarnalaiva ja kynttilä, tinaa oli käyty valamassa ja vohvelitkin syöty. Hanna oli yllättynyt tapahtuman monipuolisuudesta ja lupasi heidän tulevan markkinoille jatkossakin. Mehiläisten surinaa Ulkopuolisia myyjiäkin tapahtuma vetää puoleensa. Toista kertaa oli mukana hunajantuottaja Ville Heinilä. Hunajapöydän vetonaulana olivat lasikehikossa pörräävät mehiläiset. Vakituisesti ahkerat pikkutyöläiset asuvat Hyvinkään Palopurolla laajan luomupellon laidalla. Siellä on yhteensä viitisentoista mehiläispesää, joista Villen hoidossa on seitsemän. Ville kehui kovasti tapahtuman tunnelmaa ja kertoi kaupan käyneen ihan hyvin, vaikka väkeä olikin ehkä edellisvuotta vähemmän liikkeellä. Myös itse suunnittelemiaan ja valmistamiaan koruja myynyt Kalle Haapala oli päivään tyytyväinen. Jo monena vuonna mukana olleen myyjän pöydän ympärillä kävi jatkuvasti ihmisiä ja kauppaa tehtiin heti alusta alkaen. Vaikka Kallenkin mielestä yleisöä oli viime vuotta vähemmän, oli väki hänen mukaansa aktiivisempaa kaupanteossa. 12

13 Kaiken kaikkiaan koulun alueella tuntui liikkuvan markkinapäivänä iloista väkeä. Sekä opettajien, oppilaiden että markkinavieraiden olemuksesta oli aistittavissa tyytyväisyys päivän sujumiseen. Monet oppilaat olivat odottaneen päivää jo kauan. Oli harjoiteltu esityksiä, suunniteltu pukeutumista ja mietitty päivän ohjelmaa. Oppilaille päivä tuokin mukavaa vaihtelua normaaliin kouluarkeen. Myös järjestelyissä mukana olleiden näkökulmasta kaikki sujui hienosti. Suuremmilta kommelluksilta vältyttiin ja niistä pienistä otamme taas opiksemme seuraavaa vuotta varten. Kiitos kaikille tavalla tai toisella mukana olleille: on ilo tehdä keski aikamarkkinoita yhdessä! Kuvat: Juha Hietala 13

14 Toinen luokka nosti perunaa Kuva: Tuomo Oksanen Koleana torstai-aamuna II luokka lähti Jormolan pellolle perunannostoon. Tilan isäntä Jukka Jormola oli jo kääntänyt traktorilla rivin auki valmiiksi, joten perunoiden keräämiseen voitiin ryhtyä välittömästi. Jukka kertoi, että III luokka oli edellisenä päivänä nostanut kolme riviä. Ajattelimme ensin, että II luokka nostaa vain yhden, mutta työskentely pellolla oli siinä määrin nopeaa ja ripeää, että päätimme avata vielä toisen rivin. Niinpä oppilaat saivat nähdä, kuinka perunavako avataan traktorin perään kiinnitetyllä härvelillä. Hetkessä tuli kerätyksi myös tämän toisen rivin perunat säkkeihin, joista perunat kaadettiin kottikärryyn. Kottikärryillä perunat toimitettiin pellolla olevaan kasaan. Lopuksi perunakasa peitettiin pressulla. Oppilaat palauttivat työkäsineensä ja alkoivat putsata saappaitaan. Jukan kanssa sovittiin, että myös I luokka pääsee lähipäivinä perunan nostoon. 14

15 Tässä seuraavaksi oppilaiden kokemuksia heti tuoreeltaan: Perunoita nostaessa tuli hiki. Siellä oli paljon kastematoja, ja me löysimme isoja ja pieniä perunoita. Kädet tulivat likaisiksi. Noora Virta Minä löysin tosi pienen perunan, jossa oli mato. Minä ja Olivia keräsimme viisi säkillistä perunoita. Minun kenkäni tulivat likaisiksi. Siiri Perkiömäki Minä tykkään olla perunapellolla. On kivaa kerätä perunoita ja katsella matoja. Minä keksin uuden tavan kerätä perunoita... Ropi Hiltunen Me lähdimme heti aamusta perunan nostoon. Minä, Rosa ja Tiiu keräsimme kolme säkillistä perunaa. Jenna Pirhonen Lähdimme heti aamusta perunamaalle. Siellä oli hauskaa kerätä perunoita. Atso Mouhu Perunapellolla oli kivaa, koska perunoita oli niin paljon. Niitä riitti kaikille. Minä ja Sofia keräsimme kuusi säkillistä, vaikka se oli vähän sotkuista puuhaa. Aino Kinnunen Minä löysin Aatoksen kanssa pulleita matoja ja isoja ja pieniä perunoita. Ohto Mattila Ainon kanssa mietin, että miksi muut jättävät suurimmat perunat meille. Mutta siitä oli meille vain iloa. Sofia Makris Runoja Suklaa Se kielellä sulaa, se aromeilla leikki niin makea, niin hyvä se sut pauloihis saa se susta moussea tekee niin se tavallinen suklaa joka jääkaapissa oottaa. Sadetakki ja kumpparit, värikkäät ja iloiset sateelta suojaavat ja päivää piristävät. Sateenvarjo punainen, kääntyi väärinpäin ja lensi pois, sen kyllä näin. Ronja Gustafsson, 6. luokka Jade Tamminen, 6. luokka 15

16 Tunnelmia 8. luokan matkasta kansallisoopperaan Il trittico Osallistuimme 7.luokan syksyllä arvontaan, johon koko Suomen seitsemäsluokkalaiset saivat osallistua. Me voitimme. Viikko ennen oopperaa, kouluumme tuli oopperalta nainen tekemään meille oopperaan liittyviä työpajoja. Siellä teimme improvisaatioita, esitimme nunnia, leikimme ruhtinaita, esitimme pariakin eri kohtausta ja teimme paljon muuta... Inka Lopulta tuli odotettu päivä. Tulimme illalla koululle ja lähdimme bussilla kohti oopperataloa. Bussimatka oli mukava ja rauhallinen. Kun pääsimme oopperatalolle, ihastelimme isoa ja hienoa pihaa. Sisätilat olivat sitäkin hienommat. Odottelimme esityksen alkua tutkien rakennusta... Lila Kun esitys läheni alkuaan, oli talossa tungos. Vietyämme takit narikkaan, odotimme, että porukka saatiin kasaan ja liput käteen. Meidän luokalla oli paikat aika edessä. Muutamasta muusta koulusta oli myös luokkia katsomossa. Il tritticossa oli siis kolme lyhyttä oopperaa, kuten nimi jo viittaa... Liina Maaria Penkit olivat surkeat ja ylhäällä oleva teksti oli liian ylhäällä, siinä meni niskat sijoiltaan... Simo Ensimmäisen oopperan nimi oli Sisar Angelica. Se kertoi luostarissa olevasta Angelicasta, joka oli joutunut sinne rangaistukseksi siitä, että hän oli synnyttänyt lapsen aviottomana. Toisen oopperan nimi oli Viitta ja se kertoi vanhahkosta avioparista. Kolmas ooppera oli nimeltään Gianni Schicci... Lucas Kaikki kolme oopperaa olivat italiaksi, mutta ylhäällä oli suomenkieliset tekstitykset. Joka välissä oli puolen tunnin väliaika... Sallamari Väliajalla nuoret ja vanhukset rynnistivät hörppimään ylihinnoiteltua kahvia... Aleksi Esityksen jälkeen meillä oli väliaika, jolloin joimme vettä ja olimme ulkona... Onni Matka oli kokemuksellinen ensi kerraksi. Ensimmäinen oopperaesitys oli aika jäinen, hitaasti etenevä ja dramaattinen... Joel 16

17 Kouluisännän haastattelu Toinen esitys oli jo vähän parempi ja ei niin pitkästyttävä... Tarmo Kolmas ooppera oli edellisistä oopperoista poiketen komedia, jossa sukulaiset halusivat kuolleen sukulaisensa omaisuuden... Sakari Suosittelen Il trittico-oopperaa sellaisille ihmisille, jotka kestävät kovaa ääntä, tykkäävät draamasta, rakkaustarinoista ja komedioista. Oopperatalo oli mielestäni todella kaunis. Siellä oli ihania esineitä ja pukuja näytillä. Ne olivat todella yksityiskohtaisia ja minusta olisi ihanaa pyrkiä oopperan ompelijaksi... Jeanette Ooppera oli hyvä kokonaisuus ja kaikki osiot olivat hyviä. Paras mielestäni oli toinen esitys... Anton Kuudennen luokan oppilaat haastattelivat kouluisäntäämme Ilkka Hännistä. Ilkka on työskennellyt koulussamme kaksi vuotta. Minkälaista on olla talonmies? Mukavaa Onko Ile sinun lempinimesi? Nykyään kyllä Pidätkö siitä? Kyllä Mitä harrastat vapaa-aikanasi? Tänä päivänä pääasiassa koripallon valmennusta Onko sinulla lemmikkiä? Ei ole Minkä ikäinen olet? Olen 55-vuotias Haastattelijat: Krista, Jasmin, Alina, Aino-Sophia ja Sofia Ooppera kesti noin 3 tuntia + väliajat. Väliajat olivat kivoja, tarjoilut hirveän kalliita. Takaisin koululle lähdimme kello ja koululla olimme Koululta saimme lähteä kotiin... Eemu 17

18 Kertomuksia kuvitteellisesta steiner-yhteisöstä Laura Colliander Kirja-arvostelu: Hanna Tuuri, Orapihlajapiiri (Otava 2011) Irlannin koulut on ihan outoja, minä sanoin. Miten niin, pojat ihmetteli. Minä luettelin niille kaiken, mikä minusta oli outoa: se, että aamulla soitettiin huilua ja lausuttiin runoja, ettei ollut koulukirjoja, vaan opettaja kertoi ja kyseli ja oppilaatkin kyseli ja keskusteli ja teki kaikesta muistiinpanoja, jotka piti sitten kirjoittaa puhtaaksi. Se on vain meidän koulu, Oisín sanoi. Knocknamurran koulu. Katkelma on Hanna Tuurin romaanista Orapihlajapiiri, ja steinerkouluja tunteva lukija toki tietää, että huiluissa ja runoissa ei ole kyse vain kuvitteellisesta Knocknamurran koulusta, vaan steinerkouluista, joita on ihan oikeasti ympäri maailmaa kuten meidänkin koulumme täällä Vantaalla. Fiktiiviseen kansainväliseen steiner-yhteisöön sijoittuva tarina on harvinainen ilmestys suomalaisessa valtavirran kaunokirjallisuudessa. Orapihlajapiiri kertoo keski-ikää lähestyvästä yksinhuoltaja-äidistä Kirsistä, joka päättää jättää työnsä sairaanhoitajana Kuopiossa ja muuttaa Irlantiin teini-ikäisen tyttärensä Annin kanssa. Hän haluaa aloittaa elämänsä alusta, löytää jonkin uuden suunnan, ja siksi hän on valinnut muuttokohteeksi mielenkiintoiselta vaikuttavan Knocknamurran yhteisön, jossa kehitysvammaiset ja heidän hoitajansa asuvat ja työskentelevät yhdessä. Tytär ei ole kovin innoissaan muuttaessaan Tammen taloon kehitysvammaisten keskelle ja aloittaessaan koulunsa yhteisön omassa koulussa. Äiti pyytää, että tytär jaksaisi edes muutaman kuukauden. Orapihlajapiiristä, vanhasta kelttiläisestä rauniosta, tulee tärkeä paikka Annille ja hänen uusille ystävilleen. Kirja kertoo tapahtumista sekä äidin että tyttären näkökulmasta, ja kerrontaratkaisu onnistuu tuomaan esiin molempien kehityskaarta. Kirjan alkupuolella painottuu äidin ääni, syyt lähdölle ja menneisyys, loppupuolella 18

19 Annin elämän tapahtumat alkavat painaa enemmän. Varsinainen päähenkilö tuntuu kuitenkin olevan Knocknamurran yhteisö, jonka jäsenten elämää kuvataan lämpimästi äidin ja tyttären kokemusten kautta. Hanna Tuurilla on sympaattisen arkinen tapa kertoa, kieli on yleiskieltä lähellä, helposti lähestyttävää ja nopealukuista, mutta kuin salaa tapahtumat ja henkilöt saavat kerrostumia ja syvyyttä. Kirjailija ei sorru kaikkein helpoimpiin ratkaisuihin juonen kannalta, ja tarina jättää pitkäkestoisen jäljen ajatuksiin. On myös mielenkiintoista, että vaikka romaani kertoo antroposofisesta kehitysvammaisten hoitoyhteisöstä ja steinerkoulusta, siinä ei mainita kertaakaan sanoja 'Steiner' tai 'antroposofia'! Steinerpedagogiikkaa ja hoitopedagogiaa tuntevalle lukijalle kirjassa on tietty paljon bongattavaa mutta myös myötäelettävää ja pohdittavaa. Mukana kulkeva taso kuoleman ja elämän rajasta syvenee tapahtumien myötä, lempeästi ja varkain. Hanna Tuuri on opiskellut steinerkoulun opettajaksi Saksassa, ja opettanut Kuopion steinerkoulussa luvun puolivälissä hän lähti välivuotenaan Irlantiin opiskelemaan puutarhanhoitoa, ja jäi sinne. Hänellä on nykyään puolisonsa kanssa oma puutarhakoulu, ja he asuvat Länsi-Irlannin maaseudulla. Orapihlajapiiri on Hanna Tuurin kolmas kirja, tosin aikaisemmat kaksi kirjaa eivät ole fiktiota, vaan ne kuvaavat elämää Irlannin maaseudulla ja puutarhoissa (Irlantilainen aamiainen kertomuksia vihreältä saarelta, 2009, ja Vihreän saaren puutarhoissa, 2010). 19

20 9. luokan Lapin vaellus Yhdeksäs luokka vaelsi alkusyksystä Saariselällä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Jokapäiväinen vesisade antoi lisähaastetta. Tunnelma oli koko matkan ajan hyvä. Kuvat Jarno Paalasmaa 20

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

KiVa Koulu: kokemuksia, kuulumisia

KiVa Koulu: kokemuksia, kuulumisia KiVa Koulu: kokemuksia, kuulumisia Christina Salmivalli Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki, 29.11.2012 KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä perusopetuksessa

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 KOKOUSAIKA Lauantaina 9.5.2015 klo 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco, Hongistontie 1, 21380 Aura 1 1 Logokilpailun tilanne 2 2 koulukyselyn

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM Kiusaamisen kipeät arvet 8.3.2016 LASTEN vertaissuhdetaidot Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM KIUSAAMINEN KOSKETTAA KOKO LAPSIRYHMÄÄ. Tässä puheenvuorossa keskitymme

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

LUONTO24PALAUTE 5B-luokka

LUONTO24PALAUTE 5B-luokka LUONTO24PALAUTE 5B-luokka yök tyydyttävä kivaa superia Oliko leirillä kivaa 4 15 Tulisitko uudelleen 7 12 Oliko ohjaajat kivoja 4 8 7 Miten yöpyminen sujui 2 7 5 5 Mitä pidit luontopolkurasteista 1 9 9

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS:

KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Rauman freinetkoulun 2lk:n luokkalehti 5# helmikuu 2011 KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Oppilaan haastattelu 2 Mikaelin arvoitus 2 Kaksi merenneitoa 3 Kirjaesittely 3 Hiihtoloma 5 Hiihtoretki 5 Silja Europalla

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 41 29.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 92 15.12.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 5 02.02.2011 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa / Perusopetuslain

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto

Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto KiVa-päivät 2015 Koulukiusaamisesta on puhuttu ja sitä on yritetty kitkeä jo 70-luvulta saakka. Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi 21.01.2015 Sivu 1 / 7 4451/12.01.07/2014 3 Vastaus selvityspyyntöön Espoon koulujen koulukiusaamisen tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 3/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 3 Mikä on Jokkarin Sanomat? 4 Opettajanhuoneessa suuria muutoksia 5 Kisakuume nousee -

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot