Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!"

Transkriptio

1 Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012 Tässä numerossa mm: Ennakkokutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Sivu 1 Best Buddies - kaveritoiminnan kautta on mahdollista löytää itselleen kaveri. Sivu 4 Kellarikahvllassa vietettiin kansainvälistä ravintolapäivää. sivu 5 Jyväskyläläisiltä nuorilta kysytään: mitä mieltä nuorisopalveluista ollaan. Kyselyyn voi nuorten lisäksi vastata myös aikuiset. Sivu 7 ALKUSANAT Kesäkuussa ilmestyi yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi laadittu Juhlatulppaani. Saimme yhteistyöllä kokoon hienon lehden. Siitä lämpimät kiitokset kaikille monin eri tavoin mukana olleille Erityiskiitos Harrille, Arjalle ja Marjolle merkittävästä panoksestaa lehden hyväksi. Juhlatoimikunta puolestaan loihti meille hienon 50-vuotisjuhlan. Oli hienoa saada olla mukana. Best Buddies toiminnasta Jyvässeudulla vastaavat Elina ja Miisa kävivät johtokunnan kokouksessa kertomassa toiminnasta ja myös tässä lehdessä on heidän terveisiään. Johtokunnan viesti heille tuntui olevan, että ystävyys ei vaadi kummoista toimintaa tuottaakseen jo paljon iloa ja sisältöä elämään. Toivottavasti mahdollisimman moni saa tätä kautta ystävän, jonka kanssa puuhata jotain pientä mukavaa. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille Anna Riikka Nickull ENNAKKOKUTSU TERVETULOA KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYKSEN JUHLASYYSKOKOUKSEEN LA Tarkempi aikataulu ja ohjelma seuraavassa Tulppaanissa "#$$%&&'()%%&'*+,-+ "#$$%&&'()%%&.'((%)%&'*%%$)%&*##*.*#*/#$*'.$)%&*##(*0'1'$2 3'$4544*4*6/#/%544**447 $.&')#0*'(/%#('%&/%%-2*%=='/##*%+,-B2D4$.(*4=4&&4)%'/#*%*78.;$.;'$(')#'&&%0$$E*=EF((.&/0/'.&'('4 )'9.0'*%44$.(*4='(.(*42 GDHI?J1**5JKKLLL2/)*&2M'KM'K/#$$%&&'()%%&'*N+,-+K='$%N0&.$N/#$*%&%'$.$K 1

2 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S "4E/4454 /#;//%%=%((%$4'*4 LLLN(')#:%7 1**5JKK%$>.&=%=%2M'K O$>.&=%=%N(')#(*00$ *%;/0'*.**#*#./(':%'&0/('6.1/4 &019#/('*0'('&&. (%=%$/%&*%'('((%.&4=4$*'&%$*.'((%.&4)'&&.2 "%'/'&&.%'1..(*%/''$$0(*#$.'&&.6 /#*.$*%)%*%%$&%%:%(*'(%$0%2 P$;'.=#&&'(*%/.;*0%6.**4 )%'/.%)%==%'(.$&%5(.$/%$((%.&4=4)0'0&&%=EF(1%#(/%%:% /%#$'(*%2G''/#$$%&&%:% &#0$*0/0/.=#/('&&%0$0&&#* (##;'=.;/'*E(.&4=4((4==.2 GDHI?J1**5JKK%$>.&=%=%2M'K K-S KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY YHTEYSTIETOMME Postiosoite: Rivipolku 2 as Muurame Internet: Puhelin: Tarvittaessa yhteydenotot: Pia Nieminen (siht) p tai Harri Nieminen (pj) p Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Johtokunnan jäsenet toimivat yhdistyksessä palkatta omien voimavarojensa rajoissa. Johtokunta Harri Nieminen (pj) p Kari Arkko (vpj) Ritva Halttunen Olli-Pekka Haverinen Maija K. Jaatinen Anna Riikka Nickull Pia Nieminen (siht) Katri Oksanen Kaija Parviainen Virpi Parviainen Kirsi Rautiainen Ritva Vihanto Sabine Ylönen Aino Suholan tervehdys 50-vuotiaalle yhdistykselle Malja sinulle sinä punakurttuinen poika ja sininen ryppyinen tyttövauva. Sinut on nimeltä kutsuttu tulemaan siksi joka olet syntymään paljain jaloin seisomaan paljain päin imettämään paljain rinnoin kohtaamaan paljain sydämin heittämään paljain käsin arkulle multaa sillä paljaaltaan itsenäsi ihmisenä ole se joksi sinut on tarkoitettu. Kehitysvammaiset ovat aina minua muistuttaneet siitä, mitä Psalmi 139 tarkoittaa Sinä olet ihme, suuri ihme Siunausta yhdistyksellenne, monia armorikkaita vuosia ja kaikkia iloja toivottaa lämpimästi Aino Suhola 2

3 S E Q U O I A C L U B Upeat 50- vuotisjuhlat Majakoskella Lähes 200 iloista ihmistä juhlisti yhdistyksemme Pääjuhlaa Juhlatalo Majakoskella. Vastaanotto oli juhlava vieraiden saapuessa punaista mattoa pitkin paikalle. Suomen liput liehuivat auringon paisteessa kun johtokunta vastaanotti ja toivotti tervetulleiksi joka ikisen vieraan ikään ja säätyyn katsomatta. Hieno hetki. Oli myös mukavaa nähdä ihmisten perheitä ja vaihtaa muutama sananen. Sitä oikein hätkähti kun konkreettisesti näki ja kuuli meidän jäsenet livenä -mahtavia perheitä ja ihmisiä. Upea oli myös ohjelma, josta varmasti puhutaan ja jota muistellaan pitkään. Mikä onkaan muistellessa kun Raija Janhonen teki pro-tason videon juhlasta. Yhdistyksen veteraanit herättivät minussa hiljaista kunnioitusta, vaatimattomia ihmisiä, jotka ovat taistelleet ihmisoikeuksien puolesta vuosikymmenten ajan. Tuo tehty työ näkyy ja tuntuu edelleen, sitä ei mikään voi pyyhkiä pois. Toivon, että kokeneet yhdistysaktiivit olivat tyytyväisiä päivänantiin. Onhan tuota ohjelmaa ja järjestelyjä vielä kehuttava. Olli-Pekan johdolla juhlatoimikunta, Raija ja Jouko Janhonen, Pia Nieminen ja Maija K Jaatinen tekivät kovan urakan. Haluan myös kiittää lapsiani Laura, Maari ja Robert Niemistä upeista kasvomaalauksista, luontopolusta ja auttamisesta. Repa Virolainen ja Helena Koskimies antoivat kyytiä Ural-pyörällään yli 70 kertaa. Taika Petteri alias Petteri Hakanen hoiti juonnon ja esitykset yleisöön uppoavalla huumorilla. Duo Keijo Kettu ja Juha Ahtilinna tanssittivat väkeä upeilla tulkinnoillaan. Eikä unhoittaa voi Pia Niemisen hoitamaa Euron Onnenpyörää, jossa palkinnot olivat jopa ylenpalttisia, puhumattakaan Jouko Janhosen isännöimää elokuva- ja valokuvanavettaa. Juhlatalon isännälle Pasi Kesoselle kuuluu myös kiitos ihanasta miljööstä ja hyvästä kelistä. Pasi oli tilannut tuon auringon paisteen ja se sisältyi onneksi kaupanhintaan. Mutta kyllä tämä meidän juhlaväki teki päivästä suuren. Hienosti käyttäytyviä ja hetkeen tarttuvia ihmisiä. Tähän joukkoon luen myös Tukiliiton toiminnanjohtajan Risto Burmanin mukanaolon juhlassamme ja muut kutsuvieraat. Kiitän kaikkia yrityksiä lahjoituksista ja niitä keränneitä ihmisiä. Edelleen kiitän yhdistyksen saamista muistamisista kaikkia niitä antaneita tahoja. Nöyrä kiitos. Tästä on hyvä jatkaa kohti syyskokousta, jossa muistamme yhdistysaktiiveja kunniamerkein. Tulkaa mukaan. Hauskaa ja lämminhenkistä syysaikaa teille kaikille rakkaat ystävät terveisin Harri, yhdistyksen puheenjohtaja Kuvat Tuula Henttu 3

4 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S Q.(*Q#99'.(R19'(*4$E*S0T0$*%"%).;'5%;'% "#)%((%G0**%:%H%$$%2 Q.(*Q#99'.(N/%).;'*0'='$*%0$&41*.$E*1'.$0(*'/4E$*''$/.(4/##((%:%*/%.$5%;'$)#09.$*%#0$:4&/..$ /.1'*E()%==%'(*.$:%)%==%**0='.$$#0;*.$E19'(*4='(*4/%).;'5%;.'/('2O&/#/.(4&&4/.(/'*E**''$*0'='$$%(*% *'.90**%='(..$6:0**%=%190&&'('==%$=0$'/''$$0(*#$#*&41*'('=#/%%$.$$%//0&##&0**0=%%$/%).;'=.'$'$/''$2 Q.(*Q#99'.(E19'(*44/%).;.'/('/%/('=%190&&'('==%$(%=%$/%&*%'(*%'1='(*46:0'(*%*0'(.&&%0$/.1'*E()%==%:% *0'(.&&%.'2"%).;'*0)%*/.(/.$44$(%=%%(#/#5#0&*%6(%=%$'/4'('4:%/''$$0(*#$.'*%(%=%$&%'('(*%%('0'(*%2U0'='$*% 0$(##$$%**#.*.$/'$-VNB,)#0*'%'&&.$#0;'&&.2U0'='$*%/%#('/.(*44*0#/0/##1#$+,-B%(*'2 U0'='$$%$%&0'**%='(.$/#$$'%/(':4;:.(*.**''$1.*'/.(4/##((%;E1=4*%5%%='$.$6:010$0**'0(%%*0'(*%/E==.$*4 /%).;'*0'='$$%(*%/''$$0(*#$#**%2U%5%%='(.((%##9.**EF$*./':4*/.;*0')%*%&#/('Q.(*Q#99'.(N*0'='$$%(*%23'**.$ ('';;E**''$('(4NW#;&'$>'$:%=#'9.$1%#(/0:.$5.&'.$(./4$0#*05FE94$%$*'='.$44;..$2XE1=4*%5%%='(.((%:0*/#* :05%&FE(')4*Q.(*Q#99'.(N/%).;'$'*(.&&..$2 ".(4$%'/%$%0$/'.;;.**E/.;*0=%((%/%).;'*0'='$$%(*%.;'&%'('((%*%5%1*#='((%/#*.$"'1).&'(0'/00$ H%$/%(%&=.&&%6(./4".1'*E()%==%'(*.$3EE(;'.1%((%3%%;':4;).&&42YE*(E/(E&&4;./;E*0'==.##('%)%5%%.1*0'('% #(.'((%055'&%'*0/('((%SE)4(/E&4((42 U4&&41.*/.&&4)%==%*0$/%).;'&FE*EE1.&50'=='$.('=.;/'/('-ZN+,N)#0*'%'&&./.1'*E()%==%'('&&.*E*F'&&. SE)4((.#9#&&%6=#**%*0/'/%'//'/''$$0(*#$..*)0')%*'&=0'**%#*#%=#/%%$6$''$.*('==.(05')%%/%).;'%2T#/%%$ 544(..*4E**4=4&&4/%).;'&0=%//..$$.*'((4JLLL2[.(*[#99'.(2M'2 P*%;01/.%(*'E1*.E**4*EF$*./':F'1'$7 ".;;0==.='.&.&&4==.&'(44/%).;'*0'='$$%(*%:%$.#)0==./%).;'&0=%//..$*4E**4='(.((42 R1*.E(*'.90*J?&'$%T%;/#/(.&% T''(%3%$/'&%.&'$%2=%;/#/(.&%\/)*&2M' =''(%2(%$/'&%\/)*&2M' SE)4(/E&4$(.#9#&&%Q.(*Q#99'.(*0'=''(.#;%%)'((%/#$$'((%J H%$/%(%&='6SE)4(/E&46G%#/%%6T##;%=.6_.*4:4).('6U0')%//%:%C#;%'$.$2 4

5 S E Q U O I A C L U B ".&&%;'/%1)'&%&&%P(%&&'(##**% 3%90$/0;:##$1.;/#&&'('=5%%$%'/%%$.&0/##$-^254')4)'.*.**''$:4&&..$/.;;%$/%$(%'$)4&'(*4X%)'$*0&%54')44.&' /%$(%&%'(/%;$.)%%&'% :0&&0'$ /#/% *%1%$(% )0' 5.;#(*%% 0=%$ ;%)'$*0&%$ E19.$ 54')4$ %:%/('2 TEF( SE)4(/E&4((4 PEJ$ _4')4$(4*..$ 5%&).&#/09'$ )%5%%.1*0'('(*% %(#//%'(*% :% 1.'94$ &41'N'1='('(*4 (./4 /%19.(*% SE)4(/E&4$ O==%**'/0;/.%/0#&#$ 05'(/.&':%(*% /00(*#)% ;E1=42 X%)'$*0&%54')44$ 0(%&&'(*#='$.$ 0&' ;E1=4&4'('&&. 1.;/#&&'$.$ =%190&&'(##(0(%&&'(*#%/%$(%&%'(*0'='$*%%$'*(.*0'=':0'$%2 ".&&%;'/%1)'&%$ ;E1=4 %&0'**' X%)'$*0&%54')44$ )%&='(*%#*#='(.$ :0 1E)'((4 %:0'$ /.)44&&4 +,-+2 U0').'9.$ :% '9.0'9.$501:%&*%.*('**''$(05')%5%'//%:%)%&'**''$;.(.5*'*2?&0/##$/#&#.((%;E1=4*%5%('*'')'=='$6:0&&0'$&EF*''$ &#//00$ ==2 ;%)'$*0&%$ $'=' :% (':%'$*' (./4 )%&='(*%#9#**''$ ==2 50'='=%&&% =#(*'/0'*% =.*(4(*42 "0/0 *EF(/.$*.&E$%:%$5#$%'(.$%&%$/%$%0&';E1=4&4'(*.$0(%&&'(*#='$.$'9.0'$*''$6)%&'$*0'1'$:%E1*.'(''$544*F/(''$2 O:%*#( ;%)'$*0&%54')44$ 0(%&&'(*#='(.(*% 1.;4('6 /#$ 05'(/.&':%* ;E1*E')4* 501*'=%%$ 0$/0 ;%)'$*0&%54')4 *09.&&% /0/0 /%$(%$ /%;$.)%%&' :% ='&&%'('% 0)%* /.1'*E()%==%'(*.$ 1.$/'&F'9.$ =%190&&'(##9.* 0(%&&'(*#% %:%$/01*%'(''$ '&='F'1'$ :% *%5%1*#=''$2 X%)'$*0&%54')4$ *.=5%#( 0&' 0(% 05'(/.&':0'9.$ 05'$$4E*.*EF*42 3.$ *%)0'**..$% 0&' =%190&&'(*%%/.1'*E()%==%'(*.$1.$/'&F'9.$0(%&&'(*#='$.$*0'='$*%%$'1='('&*4'1='('&&.6:0((%/0;0(*##E19.((4 *./.='$.$:%*0'='='$.$2O:%*#/(.$%=EF(0&'6.**4;#0%$('')'**4=4$4(E$*E'('%'*0:%/01*%%='('%'1='(*.$)4&'&&.:% %;)0//%'*%/0/.=#/('%:%/%='(.(*%:%)%(*%%$0**%='(.(*%2 `*(. ;%)'$*0&%54')4 ".&&%;'/%1)'&%((% 0&' =.$.(*E(7 O#;'$/0'$.$ (44 (#0(' (#$$#$*%'54')4$4 &''//..&&4 &41*.$.'*4 %('%//%'*% :% *'.*0 ".&&%;'/%1)'&%(*% 0&' &.)'$$E* ==2 X%)'$*0&54')420;> (')#(*0$ /%;**%5%&).&#$ (./4 a%w.[00/'$ /%#**%2 X%)'$*0&%$ 1.$/'&F/#$*% 0&' /%#9.$ (%*0% 1EF9E$*4.$ )%&='(*%$#* =#(*'//%5'';%//%%6 _#$%'(*% =%;:% (=00*1'.*% (./4 T%&:%$.&0/##&&.7N=%;:%'(%%:#0=%%6&#0=#N/%1)'$ /.;%2 ".&&%;'/%1)'&% (':%'*(' '9E&&'(.$ U0')0&%$ 8%$1%$ 5'1%$ /.&&%;'((% :% (.$ 5'1%N%&#..&&% SE)4(/E&4$ /.(/#(*%((%2 X.'&#$ /0&=.$ *#$$'$ %'/%$% /%1)'&%((% /4)' )'.;%'*%&41.(+,,7"%1)'&%$1.$/'&F/#$*%0$$'(*#'*.1*4)'((44$1'.$0(*':%/%1)'&%$%('%//%'&*%(%%9#$5%&%#**..$ =#/%%$bt#(*'//%5'';%//%0&'=%%'&=%$5%;%(*%7b U./(*'T''(%3%$/'&%:%T%':#"0&.1=%'$.$2"#)%*c%[EPW10% 5

6 Keski-Suomen Kehiysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 4/2012 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S MUUALTA POIMITTUA... Afrikkalaisen tanssin -kurssi aikuisille kehitysvammaisille henkilöille Alkaa pe Paikka: Kilpajäähallin liikuntasalilla, perjantai-aamuisin klo Liikuntasaliin pääsee vain portaita, joten pyörätuolia käyttäville paikka ei sovi. Avustaminen ja järjestelyt: Takseille osoitteeksi Kilpajäähalli (Viveca-rakennuksen ja Jäähallin välinen huoltokuja). Ryhmäläisten on hyvä tulla paikalle n. klo 9 ja lähtöaika n. klo Mukaan sisäliikuntaan sopiva kevyt vaatetus ja jalkineiksi tossut sekä juomapullo. Ryhmässä on opiskelijoita yleisavustajina. Liikuntapalvelusta liikunnanohjaaja Kati huolehtii käytännön järjestelyjen sujumisesta. Ilmoittautumiset mamaafricajkl(at)gmail.com. Lisätiedot: liikuntapalvelut kati.siitari(a)jkl.fi. Tanssia myös kehitysvammaisten viikolla maanantaina Tanssi-tapahtumaan voi osallistua joko yhteen tai kahteen perättäiseen kertaan. Paikka: Monitoimitalo, Palloilusali. Pääsy Rautpohjan kadun puoleisesta ovesta on esteetön. Ohjelma ja aikataulu: klo Täp-Täp-tansseja monipuolisesti ja avustetusti. Kaikenikäisille tanssista kiinnostuneille klo Afrikkalaisia tansseja rumpurytmien säestyksellä ja soveltaen Ilmoittautuminen ennakkoon välttämätöntä mennessä. Mieluiten sähköpostilla tuula.henttu(a)jkl.fi. Cheerleading-ryhmä, ti klo Ryhmä on tarkoitettu vammaisille ja erityistukea tarvitseville alakouluikäisille tytöille ja pojille. Liikkumisen apuvälineet eivät ole este osallistumiselle. Ryhmä tarjoaa joukkuetoimintaa sekä yhdessä liikkumisen sekä tekemisen riemua. Ryhmä on liikuntapalvelujen ja Jyväskylän Jaguarsien yhteistyöryhmä. Ryhmää kootaan syylukukauden ajan ja toiminta aloitetaan tammikuussa Ilmoittaudu heti ryhmään. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p , Tanssiseura Tepikan erityistanssiliikunta, lapset, ti Tanssiryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti alakouluikäisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka toimivat itsenäisesti tai joilla on oma avustaja mukana. Kausi päättyy joulunäytökseen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Tepikan toimisto tai Sisko Könönen Lisää liikuntaryhmiä eri-ikäisille löytyy Jyväskylän kaupungin www-sivuilta ohjattujen liikuntaryhmien kalenterista osoitteesta 6

7 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 2/2012 S E Q U O I A C L U B MUUALTA POIMITTUA... Studia generalia -luento VAMMAINEN LAPSI PERHEESSÄ Arvokas elämä -hanke järjestää Jyväskylässä Keski-Suomen museon auditoriossa klo yleisöluennon aiheesta Vammainen lapsi perheessä. Luennoitsijana on psykologi, traumapsykoterapeutti Soili Poijula. Luennon ja keskustelun sisältö: - vammainen lapsi perheessä - lapsen ja perheen resilienssi ja selviytyvyys - kriisi- ja traumapsykologisia näkökulmia - myötätunto itse kohtaan, selviytymiskeino liiallisiin vaatimuksiin - henkinen kasvu Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen tai sähköposti Lisätietoja Paula Korkalainen tai Jyväskylän kaupunki Nuorisopalvelut Mediatiedote Jyväskyläläisiltä nuorilta kysytään: mitä mieltä nuorisopalveluista? Jyväskyläläisille suunnatun verkkokyselyn avulla selvitetään erityisesti nuorten kokemuksia Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista sekä ideoita, ehdotuksia ja tarpeita palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen. Kyselyssä nuoria pyydetään muun muassa arvioimaan nuorisotilojen sijaintia, aukioloaikoja sekä kertomaan mitkä ovat nuorisopalvelujen tärkeimpiä palveluja ja toimintoja. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin jo toiminnassa mukana olevilta nuorilta, kuin muiltakin jyväskyläläisiltä nuorilta. Myös aikuiset voivat vastata kyselyyn. Haluamme kuulla palautetta palveluistamme sekä kehittää nuorisopalveluja tämän päivän nuorten tarpeisiin. Nuorten kuuleminen ja kuunteleminen on tässä kehittämistyössä välttämätöntä. Palautteen antia on tarkoitus siirtää käytännön teoiksi, toteaa nuorisojohtaja Antti Kolu Kysely on avoinna saakka ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja siihen voi vastata nimettömänä. Jättämällä yhteystietonsa vastaaja osallistuu elokuvalippupaketin arvontaan. Voittajat arvotaan kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kyselyn suora linkki on Linkki kyselyyn löytyy myös nuorisopalvelujen nettisivuilta osoitteesta Lisätietoja: Risto Kähkönen, p palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut Eeva Mäntylä, p koordinaattori, osallisuuskasvatus, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut 7

8 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 2/2012 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S TERVETULOA MUKAAN KERHOTOIMINTAAN Sählykerho kokoontuu lauantaisin kello Huhtasuon kirkon salissa Nevakadulla. Vetäjinä toimivat Juha Solismaa ( ) ja Ville Välilä ( ). Seniorikerho kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13 Ritnoniityn palvelukodissa, osoitteessa Näsintie 3 Palokka, terapiahuonessa 2. kerros. Oma kahvimuki mukaan Vetäjinä Marja Maija Jaatinen ( ). Junnukahvila tarjoaa mahdollisuuden alle 10-vuotiaille lapsille perheineen tavata toisiaan. Syksyllä 2012 junnukahvila kokoontuu seuraavasti: klo klo klo Ritnoniityn palvelukodissa, osoitteessa Näsintie 3 Palokka. Junnukahvilan vetäjänä toimii Katri Oksanen Kouluikäisille on koottu sähköpostilista yhteiseen yhteydenpitoon. Sähköpostilistaa pitää yllä Virpi Parviainen Listalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä Virpiin. Seuraava Tulppaani ilmestyy marraskuussa Kommentteja, palautetta ja juttuehdotuksia voit lähettää tai TC`3UOU?HIDP3P`UU??YTCCUP36SP3P3P`UU??3`TCCUUCC P(0'**..$=##*0/(.$)0'*.194$.*'((40(0'**..((%1**5JKKLLL2/)*&2M'KM'K5%'/%&&'$.$N*0'='$*%K0(0'**..$=##*0(K S4(.$;./'(*.;'4E&&45'*443'$'//%Y'.='K".1'*E()%==%'(*.$U#/'&''**0;E 341/F50(*'J.*#$'='2(#/#$'='\/)*&2M' Toivo on itsessään jo eräs onnen laji, ehkäpä tärkein mitä tämä maailma tarjoaa. SAMUEL JOHNSON 8

Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!

Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012! Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012! Tässä numerossa mm: JJK lahjoittaa yhdistyksen jäsenille 50-juhlavuoden kunniaksi liput JJK-FC Lahti jalkapallo-otteluun 5.5.2012! Sivu 1 Kutsu yhdistyksen

Lisätiedot

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote. PARASTA KESÄSSÄ ON LEIRI sivu 8

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote. PARASTA KESÄSSÄ ON LEIRI sivu 8 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 3/2014 Tulppaani PARASTA KESÄSSÄ ON LEIRI sivu 8 LEHDEN SISÄLTÖÄ: Puheenjohtajalta Toimittajan ajatuksia Kursseja, leirejä ja toimintaa ipad-kurssi

Lisätiedot

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2014 LEHDEN SISÄLTÖÄ:

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2014 LEHDEN SISÄLTÖÄ: Tulppaani LEHDEN SISÄLTÖÄ: Puheenjohtajan tervehdys Toimittajan ajatuksia Kokouksia Tapahtumia ja kokoontumisia Kursseja, leirejä ja lomia Liikuntaa ja kulttuuria Yhdistys toimii ja tiedottaa Henkilöesittelyjä

Lisätiedot

Tulppaani PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Tulppaani PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN Tulppaani Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 1 / 2010 PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN Tervetuloa Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry:n sääntömääräiseen

Lisätiedot

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 1 / 2002

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 1 / 2002 Tulppaani Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 1 / 2002 1 PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO Yhdistyksen 40-vuotisjuhlinnan kaksi kohokohtaa Pääjuhla ja JuhlaTulppaanilehden julkaiseminen

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

22.11.2012. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

22.11.2012. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 22.11.2012 Asiakaskysely ja uudet kotisivut s. 3 Kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertti Finlandia-talolla s. 5 Lehdistöklubi Urheilumuseossa s. 7 Talvileiri Högsandissa s. 11 Helsingin Kehitysvammatuki

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 Espoo puh. 09-466

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

KlubiLahti. Nro 4 Huhtikuu 2014 www.phklubitalot.fi TEEMAVUOSI 2014: Jere Pohjosen taideteos Lahden Klubitalolle

KlubiLahti. Nro 4 Huhtikuu 2014 www.phklubitalot.fi TEEMAVUOSI 2014: Jere Pohjosen taideteos Lahden Klubitalolle Nro 4 Huhtikuu 2014 www.phklubitalot.fi TEEMAVUOSI 2014: KlubiLahti -Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille- Jere Pohjosen taideteos Lahden Klubitalolle TÄSSÄ NUMEROSSA:

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat:

Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat: Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat: Yhdistyksen uudet nettisivut löytyvät Suomen CP-liiton sivuilta jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

AVUSTAJAKESKUS TIEDOTE

AVUSTAJAKESKUS TIEDOTE AVUSTAJAKESKUS - yhteistyötä yli rajojen Aura, Eura, Kaarina, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rauma, Salo, Somero, Säkylä, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa

Lisätiedot

AVUSTAJAKESKUS TIEDOTE

AVUSTAJAKESKUS TIEDOTE AVUSTAJAKESKUS - yhteistyötä yli rajojen Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kaarina, Kokemäki, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Naantali, Nakkila, Nousiainen, Paimio,

Lisätiedot

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan.

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan. Jäsenkirje 2/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Huippumukavaa alkavaa kesää teille, rakkaat jäsenet! Kirjeen sisältö Puheenjohtajan tervehdys

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Sisällysluettelo Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n vuosikertomus 2013 Helmiä. 4 Sanojen merkityksestä.. 5 Filosofia 6 Toiminnan

Lisätiedot

valloittaa jumppasaleja! Kisajärjestelyissä sattuu ja tapahtuu Liikkuvien lasten riemua JNV:n Jumppakoululeirillä!

valloittaa jumppasaleja! Kisajärjestelyissä sattuu ja tapahtuu Liikkuvien lasten riemua JNV:n Jumppakoululeirillä! Jyväskylän Naisvoimistelijoiden tiedotuslehti, syksy 2010 valloittaa jumppasaleja! Kisajärjestelyissä sattuu ja tapahtuu Liikkuvien lasten riemua JNV:n Jumppakoululeirillä! Sepänkatu 4B 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

Ankkuripaikka. Järjestötietopalvelu -verkkosivusto uudistuu. lapinyhdistysnetti.fi M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2

Ankkuripaikka. Järjestötietopalvelu -verkkosivusto uudistuu. lapinyhdistysnetti.fi M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2 Ankkuripaikka M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2 T Ä S S Ä L E H D E S S Ä Puheenjohtajan terveiset 2 Voita 500 3 Järjestöt Innovaattoreina 4 6 Järjestöjen aluesivut 10 Oppilaitosyhteistyöstä

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous s. 3 Kuvia Finlandia-talon konsertista s. 5 Kesäretki Ähtäriin ja Parkanoon s. 11 Eläintarhan kisat s. 14 Leirikesä s.

Yhdistyksen kevätkokous s. 3 Kuvia Finlandia-talon konsertista s. 5 Kesäretki Ähtäriin ja Parkanoon s. 11 Eläintarhan kisat s. 14 Leirikesä s. 13.3.2014 Yhdistyksen kevätkokous s. 3 Kuvia Finlandia-talon konsertista s. 5 Kesäretki Ähtäriin ja Parkanoon s. 11 Eläintarhan kisat s. 14 Leirikesä s. 15 Tämän tiedotteen sisältö: Yhdistysasiaa s. 3

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

21.11.2013. Konsertti Finlandia-talolla s. 5 Tonttuparkki Ystävätuvalla s. 11 Koululaisten talvileiri s. 15. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

21.11.2013. Konsertti Finlandia-talolla s. 5 Tonttuparkki Ystävätuvalla s. 11 Koululaisten talvileiri s. 15. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 21.11.2013 Konsertti Finlandia-talolla s. 5 Tonttuparkki Ystävätuvalla s. 11 Koululaisten talvileiri s. 15 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Tämän tiedotteen sisältö: Yhdistysasiaa s. 3 Konsertti Finlandia-talolla

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Oulun Itämaisen Tanssin yhdistys Yasmine ry Jäsenlehti, marraskuu 3/2013 www.yasmine.fi

Oulun Itämaisen Tanssin yhdistys Yasmine ry Jäsenlehti, marraskuu 3/2013 www.yasmine.fi Oulun Itämaisen Tanssin yhdistys Yasmine ry Jäsenlehti, marraskuu 3/2013 www.yasmine.fi 1 Puheenjohtajalta Nyt minä repäisen vihdoinkin! Tuo lause on erään vasta ilmestyneen naistenlehden otsikko. Jutussa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖT KÄYNNISSÄ

RAKENNUSTYÖT KÄYNNISSÄ 3/2013 Reilusti Rohkeat T YÖNHAKIJAT Turun TULE-tietokeskus RAKENNUSTYÖT KÄYNNISSÄ VAPAAEHTOISTOIMINNAN MESSUT Hansatorilla 4.9.2013 ASUNTOJA JA AVUSTAJAPALVELUJA tarjolla Turussa Syksyn ruskaa odotellessa

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

Sophie 3/2010. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin lehti 24.9.2010

Sophie 3/2010. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin lehti 24.9.2010 Sophie 3/2010 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin lehti 24.9.2010 MLL:N HÄMEEN PIIRI RY Piiritoimisto Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 TAMPERE (Klingendahl, 2. kerros) P. (03) 254 5400 (keskus) F.

Lisätiedot

Elävä seurakunta. Jyväskylän Vapaaseurakunnan kuukausijulkaisu - helmi- ja maaliskuu 2010. Elävä seurakunta, sivu 1. Elävä seurakunta, sivu 1

Elävä seurakunta. Jyväskylän Vapaaseurakunnan kuukausijulkaisu - helmi- ja maaliskuu 2010. Elävä seurakunta, sivu 1. Elävä seurakunta, sivu 1 Elävä seurakunta Jyväskylän Vapaaseurakunnan kuukausijulkaisu - helmi- ja maaliskuu 2010 Elävä seurakunta, sivu 1 Elävä seurakunta, sivu 1 Sisällys Jeesus ja kultaiset lampunjalat ------- sivu 3 Rakkaat

Lisätiedot