Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!"

Transkriptio

1 Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012 Tässä numerossa mm: Ennakkokutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Sivu 1 Best Buddies - kaveritoiminnan kautta on mahdollista löytää itselleen kaveri. Sivu 4 Kellarikahvllassa vietettiin kansainvälistä ravintolapäivää. sivu 5 Jyväskyläläisiltä nuorilta kysytään: mitä mieltä nuorisopalveluista ollaan. Kyselyyn voi nuorten lisäksi vastata myös aikuiset. Sivu 7 ALKUSANAT Kesäkuussa ilmestyi yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi laadittu Juhlatulppaani. Saimme yhteistyöllä kokoon hienon lehden. Siitä lämpimät kiitokset kaikille monin eri tavoin mukana olleille Erityiskiitos Harrille, Arjalle ja Marjolle merkittävästä panoksestaa lehden hyväksi. Juhlatoimikunta puolestaan loihti meille hienon 50-vuotisjuhlan. Oli hienoa saada olla mukana. Best Buddies toiminnasta Jyvässeudulla vastaavat Elina ja Miisa kävivät johtokunnan kokouksessa kertomassa toiminnasta ja myös tässä lehdessä on heidän terveisiään. Johtokunnan viesti heille tuntui olevan, että ystävyys ei vaadi kummoista toimintaa tuottaakseen jo paljon iloa ja sisältöä elämään. Toivottavasti mahdollisimman moni saa tätä kautta ystävän, jonka kanssa puuhata jotain pientä mukavaa. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille Anna Riikka Nickull ENNAKKOKUTSU TERVETULOA KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYKSEN JUHLASYYSKOKOUKSEEN LA Tarkempi aikataulu ja ohjelma seuraavassa Tulppaanissa "#$$%&&'()%%&'*+,-+ "#$$%&&'()%%&.'((%)%&'*%%$)%&*##*.*#*/#$*'.$)%&*##(*0'1'$2 3'$4544*4*6/#/%544**447 $.&')#0*'(/%#('%&/%%-2*%=='/##*%+,-B2D4$.(*4=4&&4)%'/#*%*78.;$.;'$(')#'&&%0$$E*=EF((.&/0/'.&'('4 )'9.0'*%44$.(*4='(.(*42 GDHI?J1**5JKKLLL2/)*&2M'KM'K/#$$%&&'()%%&'*N+,-+K='$%N0&.$N/#$*%&%'$.$K 1

2 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S "4E/4454 /#;//%%=%((%$4'*4 LLLN(')#:%7 1**5JKK%$>.&=%=%2M'K O$>.&=%=%N(')#(*00$ *%;/0'*.**#*#./(':%'&0/('6.1/4 &019#/('*0'('&&. (%=%$/%&*%'('((%.&4=4$*'&%$*.'((%.&4)'&&.2 "%'/'&&.%'1..(*%/''$$0(*#$.'&&.6 /#*.$*%)%*%%$&%%:%(*'(%$0%2 P$;'.=#&&'(*%/.;*0%6.**4 )%'/.%)%==%'(.$&%5(.$/%$((%.&4=4)0'0&&%=EF(1%#(/%%:% /%#$'(*%2G''/#$$%&&%:% &#0$*0/0/.=#/('&&%0$0&&#* (##;'=.;/'*E(.&4=4((4==.2 GDHI?J1**5JKK%$>.&=%=%2M'K K-S KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY YHTEYSTIETOMME Postiosoite: Rivipolku 2 as Muurame Internet: Puhelin: Tarvittaessa yhteydenotot: Pia Nieminen (siht) p tai Harri Nieminen (pj) p Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Johtokunnan jäsenet toimivat yhdistyksessä palkatta omien voimavarojensa rajoissa. Johtokunta Harri Nieminen (pj) p Kari Arkko (vpj) Ritva Halttunen Olli-Pekka Haverinen Maija K. Jaatinen Anna Riikka Nickull Pia Nieminen (siht) Katri Oksanen Kaija Parviainen Virpi Parviainen Kirsi Rautiainen Ritva Vihanto Sabine Ylönen Aino Suholan tervehdys 50-vuotiaalle yhdistykselle Malja sinulle sinä punakurttuinen poika ja sininen ryppyinen tyttövauva. Sinut on nimeltä kutsuttu tulemaan siksi joka olet syntymään paljain jaloin seisomaan paljain päin imettämään paljain rinnoin kohtaamaan paljain sydämin heittämään paljain käsin arkulle multaa sillä paljaaltaan itsenäsi ihmisenä ole se joksi sinut on tarkoitettu. Kehitysvammaiset ovat aina minua muistuttaneet siitä, mitä Psalmi 139 tarkoittaa Sinä olet ihme, suuri ihme Siunausta yhdistyksellenne, monia armorikkaita vuosia ja kaikkia iloja toivottaa lämpimästi Aino Suhola 2

3 S E Q U O I A C L U B Upeat 50- vuotisjuhlat Majakoskella Lähes 200 iloista ihmistä juhlisti yhdistyksemme Pääjuhlaa Juhlatalo Majakoskella. Vastaanotto oli juhlava vieraiden saapuessa punaista mattoa pitkin paikalle. Suomen liput liehuivat auringon paisteessa kun johtokunta vastaanotti ja toivotti tervetulleiksi joka ikisen vieraan ikään ja säätyyn katsomatta. Hieno hetki. Oli myös mukavaa nähdä ihmisten perheitä ja vaihtaa muutama sananen. Sitä oikein hätkähti kun konkreettisesti näki ja kuuli meidän jäsenet livenä -mahtavia perheitä ja ihmisiä. Upea oli myös ohjelma, josta varmasti puhutaan ja jota muistellaan pitkään. Mikä onkaan muistellessa kun Raija Janhonen teki pro-tason videon juhlasta. Yhdistyksen veteraanit herättivät minussa hiljaista kunnioitusta, vaatimattomia ihmisiä, jotka ovat taistelleet ihmisoikeuksien puolesta vuosikymmenten ajan. Tuo tehty työ näkyy ja tuntuu edelleen, sitä ei mikään voi pyyhkiä pois. Toivon, että kokeneet yhdistysaktiivit olivat tyytyväisiä päivänantiin. Onhan tuota ohjelmaa ja järjestelyjä vielä kehuttava. Olli-Pekan johdolla juhlatoimikunta, Raija ja Jouko Janhonen, Pia Nieminen ja Maija K Jaatinen tekivät kovan urakan. Haluan myös kiittää lapsiani Laura, Maari ja Robert Niemistä upeista kasvomaalauksista, luontopolusta ja auttamisesta. Repa Virolainen ja Helena Koskimies antoivat kyytiä Ural-pyörällään yli 70 kertaa. Taika Petteri alias Petteri Hakanen hoiti juonnon ja esitykset yleisöön uppoavalla huumorilla. Duo Keijo Kettu ja Juha Ahtilinna tanssittivat väkeä upeilla tulkinnoillaan. Eikä unhoittaa voi Pia Niemisen hoitamaa Euron Onnenpyörää, jossa palkinnot olivat jopa ylenpalttisia, puhumattakaan Jouko Janhosen isännöimää elokuva- ja valokuvanavettaa. Juhlatalon isännälle Pasi Kesoselle kuuluu myös kiitos ihanasta miljööstä ja hyvästä kelistä. Pasi oli tilannut tuon auringon paisteen ja se sisältyi onneksi kaupanhintaan. Mutta kyllä tämä meidän juhlaväki teki päivästä suuren. Hienosti käyttäytyviä ja hetkeen tarttuvia ihmisiä. Tähän joukkoon luen myös Tukiliiton toiminnanjohtajan Risto Burmanin mukanaolon juhlassamme ja muut kutsuvieraat. Kiitän kaikkia yrityksiä lahjoituksista ja niitä keränneitä ihmisiä. Edelleen kiitän yhdistyksen saamista muistamisista kaikkia niitä antaneita tahoja. Nöyrä kiitos. Tästä on hyvä jatkaa kohti syyskokousta, jossa muistamme yhdistysaktiiveja kunniamerkein. Tulkaa mukaan. Hauskaa ja lämminhenkistä syysaikaa teille kaikille rakkaat ystävät terveisin Harri, yhdistyksen puheenjohtaja Kuvat Tuula Henttu 3

4 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S Q.(*Q#99'.(R19'(*4$E*S0T0$*%"%).;'5%;'% "#)%((%G0**%:%H%$$%2 Q.(*Q#99'.(N/%).;'*0'='$*%0$&41*.$E*1'.$0(*'/4E$*''$/.(4/##((%:%*/%.$5%;'$)#09.$*%#0$:4&/..$ /.1'*E()%==%'(*.$:%)%==%**0='.$$#0;*.$E19'(*4='(*4/%).;'5%;.'/('2O&/#/.(4&&4/.(/'*E**''$*0'='$$%(*% *'.90**%='(..$6:0**%=%190&&'('==%$=0$'/''$$0(*#$#*&41*'('=#/%%$.$$%//0&##&0**0=%%$/%).;'=.'$'$/''$2 Q.(*Q#99'.(E19'(*44/%).;.'/('/%/('=%190&&'('==%$(%=%$/%&*%'(*%'1='(*46:0'(*%*0'(.&&%0$/.1'*E()%==%:% *0'(.&&%.'2"%).;'*0)%*/.(/.$44$(%=%%(#/#5#0&*%6(%=%$'/4'('4:%/''$$0(*#$.'*%(%=%$&%'('(*%%('0'(*%2U0'='$*% 0$(##$$%**#.*.$/'$-VNB,)#0*'%'&&.$#0;'&&.2U0'='$*%/%#('/.(*44*0#/0/##1#$+,-B%(*'2 U0'='$$%$%&0'**%='(.$/#$$'%/(':4;:.(*.**''$1.*'/.(4/##((%;E1=4*%5%%='$.$6:010$0**'0(%%*0'(*%/E==.$*4 /%).;'*0'='$$%(*%/''$$0(*#$#**%2U%5%%='(.((%##9.**EF$*./':4*/.;*0')%*%&#/('Q.(*Q#99'.(N*0'='$$%(*%23'**.$ ('';;E**''$('(4NW#;&'$>'$:%=#'9.$1%#(/0:.$5.&'.$(./4$0#*05FE94$%$*'='.$44;..$2XE1=4*%5%%='(.((%:0*/#* :05%&FE(')4*Q.(*Q#99'.(N/%).;'$'*(.&&..$2 ".(4$%'/%$%0$/'.;;.**E/.;*0=%((%/%).;'*0'='$$%(*%.;'&%'('((%*%5%1*#='((%/#*.$"'1).&'(0'/00$ H%$/%(%&=.&&%6(./4".1'*E()%==%'(*.$3EE(;'.1%((%3%%;':4;).&&42YE*(E/(E&&4;./;E*0'==.##('%)%5%%.1*0'('% #(.'((%055'&%'*0/('((%SE)4(/E&4((42 U4&&41.*/.&&4)%==%*0$/%).;'&FE*EE1.&50'=='$.('=.;/'/('-ZN+,N)#0*'%'&&./.1'*E()%==%'('&&.*E*F'&&. SE)4((.#9#&&%6=#**%*0/'/%'//'/''$$0(*#$..*)0')%*'&=0'**%#*#%=#/%%$6$''$.*('==.(05')%%/%).;'%2T#/%%$ 544(..*4E**4=4&&4/%).;'&0=%//..$$.*'((4JLLL2[.(*[#99'.(2M'2 P*%;01/.%(*'E1*.E**4*EF$*./':F'1'$7 ".;;0==.='.&.&&4==.&'(44/%).;'*0'='$$%(*%:%$.#)0==./%).;'&0=%//..$*4E**4='(.((42 R1*.E(*'.90*J?&'$%T%;/#/(.&% T''(%3%$/'&%.&'$%2=%;/#/(.&%\/)*&2M' =''(%2(%$/'&%\/)*&2M' SE)4(/E&4$(.#9#&&%Q.(*Q#99'.(*0'=''(.#;%%)'((%/#$$'((%J H%$/%(%&='6SE)4(/E&46G%#/%%6T##;%=.6_.*4:4).('6U0')%//%:%C#;%'$.$2 4

5 S E Q U O I A C L U B ".&&%;'/%1)'&%&&%P(%&&'(##**% 3%90$/0;:##$1.;/#&&'('=5%%$%'/%%$.&0/##$-^254')4)'.*.**''$:4&&..$/.;;%$/%$(%'$)4&'(*4X%)'$*0&%54')44.&' /%$(%&%'(/%;$.)%%&'% :0&&0'$ /#/% *%1%$(% )0' 5.;#(*%% 0=%$ ;%)'$*0&%$ E19.$ 54')4$ %:%/('2 TEF( SE)4(/E&4((4 PEJ$ _4')4$(4*..$ 5%&).&#/09'$ )%5%%.1*0'('(*% %(#//%'(*% :% 1.'94$ &41'N'1='('(*4 (./4 /%19.(*% SE)4(/E&4$ O==%**'/0;/.%/0#&#$ 05'(/.&':%(*% /00(*#)% ;E1=42 X%)'$*0&%54')44$ 0(%&&'(*#='$.$ 0&' ;E1=4&4'('&&. 1.;/#&&'$.$ =%190&&'(##(0(%&&'(*#%/%$(%&%'(*0'='$*%%$'*(.*0'=':0'$%2 ".&&%;'/%1)'&%$ ;E1=4 %&0'**' X%)'$*0&%54')44$ )%&='(*%#*#='(.$ :0 1E)'((4 %:0'$ /.)44&&4 +,-+2 U0').'9.$ :% '9.0'9.$501:%&*%.*('**''$(05')%5%'//%:%)%&'**''$;.(.5*'*2?&0/##$/#&#.((%;E1=4*%5%('*'')'=='$6:0&&0'$&EF*''$ &#//00$ ==2 ;%)'$*0&%$ $'=' :% (':%'$*' (./4 )%&='(*%#9#**''$ ==2 50'='=%&&% =#(*'/0'*% =.*(4(*42 "0/0 *EF(/.$*.&E$%:%$5#$%'(.$%&%$/%$%0&';E1=4&4'(*.$0(%&&'(*#='$.$'9.0'$*''$6)%&'$*0'1'$:%E1*.'(''$544*F/(''$2 O:%*#( ;%)'$*0&%54')44$ 0(%&&'(*#='(.(*% 1.;4('6 /#$ 05'(/.&':%* ;E1*E')4* 501*'=%%$ 0$/0 ;%)'$*0&%54')4 *09.&&% /0/0 /%$(%$ /%;$.)%%&' :% ='&&%'('% 0)%* /.1'*E()%==%'(*.$ 1.$/'&F'9.$ =%190&&'(##9.* 0(%&&'(*#% %:%$/01*%'(''$ '&='F'1'$ :% *%5%1*#=''$2 X%)'$*0&%54')4$ *.=5%#( 0&' 0(% 05'(/.&':0'9.$ 05'$$4E*.*EF*42 3.$ *%)0'**..$% 0&' =%190&&'(*%%/.1'*E()%==%'(*.$1.$/'&F'9.$0(%&&'(*#='$.$*0'='$*%%$'1='('&*4'1='('&&.6:0((%/0;0(*##E19.((4 *./.='$.$:%*0'='='$.$2O:%*#/(.$%=EF(0&'6.**4;#0%$('')'**4=4$4(E$*E'('%'*0:%/01*%%='('%'1='(*.$)4&'&&.:% %;)0//%'*%/0/.=#/('%:%/%='(.(*%:%)%(*%%$0**%='(.(*%2 `*(. ;%)'$*0&%54')4 ".&&%;'/%1)'&%((% 0&' =.$.(*E(7 O#;'$/0'$.$ (44 (#0(' (#$$#$*%'54')4$4 &''//..&&4 &41*.$.'*4 %('%//%'*% :% *'.*0 ".&&%;'/%1)'&%(*% 0&' &.)'$$E* ==2 X%)'$*0&54')420;> (')#(*0$ /%;**%5%&).&#$ (./4 a%w.[00/'$ /%#**%2 X%)'$*0&%$ 1.$/'&F/#$*% 0&' /%#9.$ (%*0% 1EF9E$*4.$ )%&='(*%$#* =#(*'//%5'';%//%%6 _#$%'(*% =%;:% (=00*1'.*% (./4 T%&:%$.&0/##&&.7N=%;:%'(%%:#0=%%6&#0=#N/%1)'$ /.;%2 ".&&%;'/%1)'&% (':%'*(' '9E&&'(.$ U0')0&%$ 8%$1%$ 5'1%$ /.&&%;'((% :% (.$ 5'1%N%&#..&&% SE)4(/E&4$ /.(/#(*%((%2 X.'&#$ /0&=.$ *#$$'$ %'/%$% /%1)'&%((% /4)' )'.;%'*%&41.(+,,7"%1)'&%$1.$/'&F/#$*%0$$'(*#'*.1*4)'((44$1'.$0(*':%/%1)'&%$%('%//%'&*%(%%9#$5%&%#**..$ =#/%%$bt#(*'//%5'';%//%0&'=%%'&=%$5%;%(*%7b U./(*'T''(%3%$/'&%:%T%':#"0&.1=%'$.$2"#)%*c%[EPW10% 5

6 Keski-Suomen Kehiysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 4/2012 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S MUUALTA POIMITTUA... Afrikkalaisen tanssin -kurssi aikuisille kehitysvammaisille henkilöille Alkaa pe Paikka: Kilpajäähallin liikuntasalilla, perjantai-aamuisin klo Liikuntasaliin pääsee vain portaita, joten pyörätuolia käyttäville paikka ei sovi. Avustaminen ja järjestelyt: Takseille osoitteeksi Kilpajäähalli (Viveca-rakennuksen ja Jäähallin välinen huoltokuja). Ryhmäläisten on hyvä tulla paikalle n. klo 9 ja lähtöaika n. klo Mukaan sisäliikuntaan sopiva kevyt vaatetus ja jalkineiksi tossut sekä juomapullo. Ryhmässä on opiskelijoita yleisavustajina. Liikuntapalvelusta liikunnanohjaaja Kati huolehtii käytännön järjestelyjen sujumisesta. Ilmoittautumiset mamaafricajkl(at)gmail.com. Lisätiedot: liikuntapalvelut kati.siitari(a)jkl.fi. Tanssia myös kehitysvammaisten viikolla maanantaina Tanssi-tapahtumaan voi osallistua joko yhteen tai kahteen perättäiseen kertaan. Paikka: Monitoimitalo, Palloilusali. Pääsy Rautpohjan kadun puoleisesta ovesta on esteetön. Ohjelma ja aikataulu: klo Täp-Täp-tansseja monipuolisesti ja avustetusti. Kaikenikäisille tanssista kiinnostuneille klo Afrikkalaisia tansseja rumpurytmien säestyksellä ja soveltaen Ilmoittautuminen ennakkoon välttämätöntä mennessä. Mieluiten sähköpostilla tuula.henttu(a)jkl.fi. Cheerleading-ryhmä, ti klo Ryhmä on tarkoitettu vammaisille ja erityistukea tarvitseville alakouluikäisille tytöille ja pojille. Liikkumisen apuvälineet eivät ole este osallistumiselle. Ryhmä tarjoaa joukkuetoimintaa sekä yhdessä liikkumisen sekä tekemisen riemua. Ryhmä on liikuntapalvelujen ja Jyväskylän Jaguarsien yhteistyöryhmä. Ryhmää kootaan syylukukauden ajan ja toiminta aloitetaan tammikuussa Ilmoittaudu heti ryhmään. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p , Tanssiseura Tepikan erityistanssiliikunta, lapset, ti Tanssiryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti alakouluikäisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka toimivat itsenäisesti tai joilla on oma avustaja mukana. Kausi päättyy joulunäytökseen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Tepikan toimisto tai Sisko Könönen Lisää liikuntaryhmiä eri-ikäisille löytyy Jyväskylän kaupungin www-sivuilta ohjattujen liikuntaryhmien kalenterista osoitteesta 6

7 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 2/2012 S E Q U O I A C L U B MUUALTA POIMITTUA... Studia generalia -luento VAMMAINEN LAPSI PERHEESSÄ Arvokas elämä -hanke järjestää Jyväskylässä Keski-Suomen museon auditoriossa klo yleisöluennon aiheesta Vammainen lapsi perheessä. Luennoitsijana on psykologi, traumapsykoterapeutti Soili Poijula. Luennon ja keskustelun sisältö: - vammainen lapsi perheessä - lapsen ja perheen resilienssi ja selviytyvyys - kriisi- ja traumapsykologisia näkökulmia - myötätunto itse kohtaan, selviytymiskeino liiallisiin vaatimuksiin - henkinen kasvu Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen tai sähköposti Lisätietoja Paula Korkalainen tai Jyväskylän kaupunki Nuorisopalvelut Mediatiedote Jyväskyläläisiltä nuorilta kysytään: mitä mieltä nuorisopalveluista? Jyväskyläläisille suunnatun verkkokyselyn avulla selvitetään erityisesti nuorten kokemuksia Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista sekä ideoita, ehdotuksia ja tarpeita palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen. Kyselyssä nuoria pyydetään muun muassa arvioimaan nuorisotilojen sijaintia, aukioloaikoja sekä kertomaan mitkä ovat nuorisopalvelujen tärkeimpiä palveluja ja toimintoja. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin jo toiminnassa mukana olevilta nuorilta, kuin muiltakin jyväskyläläisiltä nuorilta. Myös aikuiset voivat vastata kyselyyn. Haluamme kuulla palautetta palveluistamme sekä kehittää nuorisopalveluja tämän päivän nuorten tarpeisiin. Nuorten kuuleminen ja kuunteleminen on tässä kehittämistyössä välttämätöntä. Palautteen antia on tarkoitus siirtää käytännön teoiksi, toteaa nuorisojohtaja Antti Kolu Kysely on avoinna saakka ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja siihen voi vastata nimettömänä. Jättämällä yhteystietonsa vastaaja osallistuu elokuvalippupaketin arvontaan. Voittajat arvotaan kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kyselyn suora linkki on Linkki kyselyyn löytyy myös nuorisopalvelujen nettisivuilta osoitteesta Lisätietoja: Risto Kähkönen, p palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut Eeva Mäntylä, p koordinaattori, osallisuuskasvatus, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut 7

8 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 2/2012 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S TERVETULOA MUKAAN KERHOTOIMINTAAN Sählykerho kokoontuu lauantaisin kello Huhtasuon kirkon salissa Nevakadulla. Vetäjinä toimivat Juha Solismaa ( ) ja Ville Välilä ( ). Seniorikerho kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13 Ritnoniityn palvelukodissa, osoitteessa Näsintie 3 Palokka, terapiahuonessa 2. kerros. Oma kahvimuki mukaan Vetäjinä Marja Maija Jaatinen ( ). Junnukahvila tarjoaa mahdollisuuden alle 10-vuotiaille lapsille perheineen tavata toisiaan. Syksyllä 2012 junnukahvila kokoontuu seuraavasti: klo klo klo Ritnoniityn palvelukodissa, osoitteessa Näsintie 3 Palokka. Junnukahvilan vetäjänä toimii Katri Oksanen Kouluikäisille on koottu sähköpostilista yhteiseen yhteydenpitoon. Sähköpostilistaa pitää yllä Virpi Parviainen Listalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä Virpiin. Seuraava Tulppaani ilmestyy marraskuussa Kommentteja, palautetta ja juttuehdotuksia voit lähettää tai TC`3UOU?HIDP3P`UU??YTCCUP36SP3P3P`UU??3`TCCUUCC P(0'**..$=##*0/(.$)0'*.194$.*'((40(0'**..((%1**5JKKLLL2/)*&2M'KM'K5%'/%&&'$.$N*0'='$*%K0(0'**..$=##*0(K S4(.$;./'(*.;'4E&&45'*443'$'//%Y'.='K".1'*E()%==%'(*.$U#/'&''**0;E 341/F50(*'J.*#$'='2(#/#$'='\/)*&2M' Toivo on itsessään jo eräs onnen laji, ehkäpä tärkein mitä tämä maailma tarjoaa. SAMUEL JOHNSON 8

Tulppaani PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Tulppaani PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN Tulppaani Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 1 / 2010 PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN Tervetuloa Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry:n sääntömääräiseen

Lisätiedot

Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!

Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012! Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012! Tässä numerossa mm: JJK lahjoittaa yhdistyksen jäsenille 50-juhlavuoden kunniaksi liput JJK-FC Lahti jalkapallo-otteluun 5.5.2012! Sivu 1 Kutsu yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2013. Tulppaani

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2013. Tulppaani Tulppaani Tässä numerossa mm: Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 15.4.2013. Sivu 1 Uusi lastenkirja kehitysvammaisuudesta. Voit hankkia sen omaksesi 5 eurolla. Sivulla 2 Kesälieirt Ränssinkievarissa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tulppaani Yhdistys viettää 50-vuotis juhlavuottaan 2012!

Tulppaani Yhdistys viettää 50-vuotis juhlavuottaan 2012! Tulppaani Yhdistys viettää 50-vuotis juhlavuottaan 2012! Tässä numerossa mm: 50-juhlavuoden kunniaksi järjestämme saunaillat keväällä naisille ja syksymmällä miehille! sivut 1 Yhdistyksen uuden puheenjohtajan,

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Tulppaani. HEIJAA JYPPI, s 2. SAVIO ON ROCK! s 4. www.kskvtukiry.org. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 3-4/2015

Tulppaani. HEIJAA JYPPI, s 2. SAVIO ON ROCK! s 4. www.kskvtukiry.org. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 3-4/2015 Tulppaani HEIJAA JYPPI, s 2 LEHDEN SISÄLTÖÄ: Puheenjohtajalta Ihminen tarvitsee ihmistä 2 SAVIO ON ROCK! s 4 Toimittajan ajatuksia Kevään pyörremyrsky 3 Savio on Rock! 4 Riemua Ränssissä 5 BestBuddies

Lisätiedot

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 4 / 2001

Tulppaani. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 4 / 2001 Tulppaani Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedoite 4 / 2001 1 PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO Seuraavat kolme kuukautta elämme yhdistyksessämme 40-vuotisjuhlan valmistelun merkeissä. Pääjuhla

Lisätiedot

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2016

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2016 Tulppaani NUUTISSA LEIVOTAAN JA VIIHDYTÄÄN s 6 TULPPAANI 1/2016 SISÄLTÖÄ: Puheenjohtajalta: Kevät herätti taas hymynaamat 2 Toimittajan ajatuksia: Yhdistystoiminta rikkautenamme 3 Jyväskylän BestBuddies

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Vapaa-ajantoiminta... 4 Vapaa-ajantoiminta 2015-2016... 4 Muiden tahojen järjestämää toimintaa... 5-6. Tukiliiton uutisia... 7 Syksyn apurahat...

Vapaa-ajantoiminta... 4 Vapaa-ajantoiminta 2015-2016... 4 Muiden tahojen järjestämää toimintaa... 5-6. Tukiliiton uutisia... 7 Syksyn apurahat... Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 3/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston aukioloajat... 2 Uutisia apurahoista... 2-3 Ilmoittaudu Vammaisoikeuden

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU:

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU: JÄSENKIRJE 2/2010 Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry Isokatu 47, 90100 Oulu, 4 krs. Puh. 044 287 1136 pp.epilepsia@luukku.com http://epilepsia.fi/pohjois_pohjanmaa TOIMISTO: Yhdistyksen toimisto sijaitsee

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Lauantaina 23.5. 2015 kesän avaa KesäMäSä

Lauantaina 23.5. 2015 kesän avaa KesäMäSä JÄSENKIRJE 2/2015 1 Aurinkoista kevättä kaikille! Yhdistyksemme vuoden 2015 toinen jäsenkirje, ole hyvä. Kirjeessä vuoden toisen neljänneksen tapahtumat aikatauluineen sekä kerhojemme yhteystiedot. Lauantaina

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA Tervehdys täältä Kuopion kaupungin rekrytointipalvelusta. Kiitämme Sinua jättämästäsi hakemuksesta sijaispankkiimme sekä jo mahdollisista tekemistäsi sijaisuuksista Kuopion kaupungille. Syksy on tulossa

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SYKSY 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

SYKSY 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Sovellettu kuntosali klo. 9-10 sekä klo.10-11. Ohjattua kuntosaliliikuntaa pienryhmässä. Eläkeliiton Jaalan yhdistyksen kerho klo. 12, parittoman viikon

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2013. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 4/2013. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 4/2013 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Yhdistyksen syyskokous... 2 Yhdistyksen toimisto suljettu!... 2 Toimiston tila vuokrattavana... 2

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry Kevään 2011 ohjelma Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Astrokerho Kerho on avoin kaikille astrologiasta kiinnostuneille. Kerhossa opimme katsomaan astrologiselta kartalta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Rauman Seudun Luonnonystävät. Jäsentiedote 1/2011

Rauman Seudun Luonnonystävät. Jäsentiedote 1/2011 Rauman Seudun Luonnonystävät Jäsentiedote 1/2011 Hyvät luonnonystävät Vuosi vaihtui ja sen myötä myös yhdistyksen puheenjohtaja. Ilona halusi välillä keskittyä muihin asioihin ja hänen ehdotuksestaan yhdistyksen

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat

Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat 2.-3.8.2013 Joensuu Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat 2.-3.8.2013 Joensuu Kutsumme kaikki ikäihmisten kuorot ja lauluryhmät kokemaan laulun voimaa Joensuun laulurinteelle,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Kapauksen juoksuklubin infotilaisuus

Kapauksen juoksuklubin infotilaisuus Kapauksen juoksuklubin infotilaisuus 1.9.2016 Juoksuklubin vetäjät Markus Viitaniemi p. 050 511 8342 Esko Hätinen p. 050 358 0821 Pasi Markkanen p. 0500 279 127 Lari Parkkinen p. 050 349 3785 Tero Kuittinen

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan!

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien näkövammaistyö järjestää näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät tiedot näkövammaisten

Lisätiedot

Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset

Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset OHJELMA PROGRAM Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset Rakkaat tapahtumaan osallistujat, Minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Islantiin sekä Barnlek 2014-tapahtumaan. BARNLEK järjestetään

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄNAISET TIEDOTTAA 2/2013

KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄNAISET TIEDOTTAA 2/2013 Ihanaa kevättä hyvät Yrittäjänaiset! Vihdoinkin kevät alkaa näyttää tuloaan, pieniä yöpakkasia lukuun ottamatta. Räystäät tippuvat vettä ja lakaisukoneet täyttävät katuja ja linnut laulaa Ihmiset alkavat

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

TOKO-SM 2015 T O K O. Käsiohjelma

TOKO-SM 2015 T O K O. Käsiohjelma TOKO-SM 2015 T O K O Käsiohjelma Kilpailun ylituomarin tervehdys Jo toistamiseen olen saanut kunnian toimia täällä Pohjois-Hämeen kennelpiirissä järjestettävässä TOKO-SM -kilpailussa sekä ylituomarina

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry ETELÄ-POHJANMAA 2014 JOULUKUUN NUMEROSSA 3 Yhdistyksen toimintakalenteri & STTK tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 6 Sisäilmaongelmat työpaikalla 8 Rakennusurakoitsijan sopimustekniikka-koulutus 10 Tiedote

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa.

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Yleisöluistelu Kajaanin jäähallilla Maanantaina 16.10 klo 10.00-13.00 Maksuton Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Lisätiedot: Reima Korhonen 044 7100 371 Järjestäjä: Kajaanin

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin TUKIRYHMÄ-MALLI

Hyvinvoinnin TUKIRYHMÄ-MALLI Hyvinvoinnin TUKIRYHMÄ-MALLI Tapauskohtainen Lähestymistapa ristiriitatilanteisiin ennen kasvatuskeskusteluja Tieto vanhemmille Diat koteihin Ratkaisukeskeinen tapa tukea hyvinvointia Ritaharjussa Vaikeiden

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE 2014 PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2014: Kevät on ehtinyt jo pitkälle ja kesä tekee reippaasti tuloaan. Tämähän tietysti tarkoittaa myös sitä, että vapaa-aikapalveluiden supersuositut

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Viikkotiedote 30.10.2015 vko 44

Viikkotiedote 30.10.2015 vko 44 Sivu 1 Viikkotiedote 30.10.2015 vko 44 Viikkotiedotteen lopussa Muutto-asiaa! Lyhtyjuhla keskiviikkona 11.11. klo 8.00. Lyhtyjuhlapäivänä kaikkien oppilaiden koulupäivä alkaa klo 8.00. Aureliassa vapaita

Lisätiedot

Seniorikerho / Päiväkerho SYYSVUOSIKOKOUS

Seniorikerho / Päiväkerho SYYSVUOSIKOKOUS JÄSENKIRJE 4/2016 JÄSENTIEDOTE 4/ 31.10.2016 Seniorikerho / Päiväkerho Yhdessä Jyväskylän Seudun Invalidien kanssa. Ma 14.11 klo 13.00 Matarankatu 4, 3. krs. Jyväskylän ammattiopistolta Pirjo Hassi- Tolzitoliou

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään

Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään Kaikille ihmisoikeudet täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti. Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään 1. - 7.12.2016. www.kvtl.fi/fi/kehitysvammaisten-viikko/ Luovuus ja herkkyys -taidenäyttely

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Yhdistystiedote 5/2014

Yhdistystiedote 5/2014 Yhdistystiedote 5/2014 Tervehdys yhdistysaktiivi! Liittopäivät menivät hienosti, kiitos teille kaikille, jotka pääsitte paikalle. Ohessa hiukan kuvia ja terveisiä tapahtumasta. Tähän yhdistystiedotteeseen

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Pilates Mestarien käsissä

Pilates Mestarien käsissä CASTREN & SNELLMAN KEHONAHALLINNAN Yhteistyössä METHOD TALVEN PUTKISTO TIETO- JA TAITOPÄIVÄT INSTITUUTTI 2014 Tarjoaa Method Putkisto 3D Luonnollinen kasvoklinikka näytetuntitapahtuman Marja Putkiston

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Ryhmäytymispäivät houkuttelivat tutustumaan uusiinkin kavereihin

Ryhmäytymispäivät houkuttelivat tutustumaan uusiinkin kavereihin 1/2016 1.9.2016 Paanan koulun oma julkaisu, Paanan Posti, ilmestyy jatkossa kuukausittain. Luvassa tietoa koulun ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sanoin sekä kuvin. Ryhmäytymispäivät houkuttelivat

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 Maanantai 1.1. 12.00-12.30 Katsotaan yhdessä Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe, TV1 / Tarjolla pientä naposteltavaa Tiistai 2.1. 10.30-11.15

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Lokakuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Lokakuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Lokakuu 2006 Puheenjohtajan palsta Kylätiedotteita Tämä syksy on ollut varmastikin urani kiireisin, jos kylän kantilta katsotaan. Koulun tulevaisuus

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot