Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012!"

Transkriptio

1 Tulppaani Yhdistys viettää 50-v juhlavuottaan 2012 Tässä numerossa mm: Ennakkokutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Sivu 1 Best Buddies - kaveritoiminnan kautta on mahdollista löytää itselleen kaveri. Sivu 4 Kellarikahvllassa vietettiin kansainvälistä ravintolapäivää. sivu 5 Jyväskyläläisiltä nuorilta kysytään: mitä mieltä nuorisopalveluista ollaan. Kyselyyn voi nuorten lisäksi vastata myös aikuiset. Sivu 7 ALKUSANAT Kesäkuussa ilmestyi yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi laadittu Juhlatulppaani. Saimme yhteistyöllä kokoon hienon lehden. Siitä lämpimät kiitokset kaikille monin eri tavoin mukana olleille Erityiskiitos Harrille, Arjalle ja Marjolle merkittävästä panoksestaa lehden hyväksi. Juhlatoimikunta puolestaan loihti meille hienon 50-vuotisjuhlan. Oli hienoa saada olla mukana. Best Buddies toiminnasta Jyvässeudulla vastaavat Elina ja Miisa kävivät johtokunnan kokouksessa kertomassa toiminnasta ja myös tässä lehdessä on heidän terveisiään. Johtokunnan viesti heille tuntui olevan, että ystävyys ei vaadi kummoista toimintaa tuottaakseen jo paljon iloa ja sisältöä elämään. Toivottavasti mahdollisimman moni saa tätä kautta ystävän, jonka kanssa puuhata jotain pientä mukavaa. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille Anna Riikka Nickull ENNAKKOKUTSU TERVETULOA KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYKSEN JUHLASYYSKOKOUKSEEN LA Tarkempi aikataulu ja ohjelma seuraavassa Tulppaanissa "#$$%&&'()%%&'*+,-+ "#$$%&&'()%%&.'((%)%&'*%%$)%&*##*.*#*/#$*'.$)%&*##(*0'1'$2 3'$4544*4*6/#/%544**447 $.&')#0*'(/%#('%&/%%-2*%=='/##*%+,-B2D4$.(*4=4&&4)%'/#*%*78.;$.;'$(')#'&&%0$$E*=EF((.&/0/'.&'('4 )'9.0'*%44$.(*4='(.(*42 GDHI?J1**5JKKLLL2/)*&2M'KM'K/#$$%&&'()%%&'*N+,-+K='$%N0&.$N/#$*%&%'$.$K 1

2 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S "4E/4454 /#;//%%=%((%$4'*4 LLLN(')#:%7 1**5JKK%$>.&=%=%2M'K O$>.&=%=%N(')#(*00$ *%;/0'*.**#*#./(':%'&0/('6.1/4 &019#/('*0'('&&. (%=%$/%&*%'('((%.&4=4$*'&%$*.'((%.&4)'&&.2 "%'/'&&.%'1..(*%/''$$0(*#$.'&&.6 /#*.$*%)%*%%$&%%:%(*'(%$0%2 P$;'.=#&&'(*%/.;*0%6.**4 )%'/.%)%==%'(.$&%5(.$/%$((%.&4=4)0'0&&%=EF(1%#(/%%:% /%#$'(*%2G''/#$$%&&%:% &#0$*0/0/.=#/('&&%0$0&&#* (##;'=.;/'*E(.&4=4((4==.2 GDHI?J1**5JKK%$>.&=%=%2M'K K-S KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY YHTEYSTIETOMME Postiosoite: Rivipolku 2 as Muurame Internet: Puhelin: Tarvittaessa yhteydenotot: Pia Nieminen (siht) p tai Harri Nieminen (pj) p Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Johtokunnan jäsenet toimivat yhdistyksessä palkatta omien voimavarojensa rajoissa. Johtokunta Harri Nieminen (pj) p Kari Arkko (vpj) Ritva Halttunen Olli-Pekka Haverinen Maija K. Jaatinen Anna Riikka Nickull Pia Nieminen (siht) Katri Oksanen Kaija Parviainen Virpi Parviainen Kirsi Rautiainen Ritva Vihanto Sabine Ylönen Aino Suholan tervehdys 50-vuotiaalle yhdistykselle Malja sinulle sinä punakurttuinen poika ja sininen ryppyinen tyttövauva. Sinut on nimeltä kutsuttu tulemaan siksi joka olet syntymään paljain jaloin seisomaan paljain päin imettämään paljain rinnoin kohtaamaan paljain sydämin heittämään paljain käsin arkulle multaa sillä paljaaltaan itsenäsi ihmisenä ole se joksi sinut on tarkoitettu. Kehitysvammaiset ovat aina minua muistuttaneet siitä, mitä Psalmi 139 tarkoittaa Sinä olet ihme, suuri ihme Siunausta yhdistyksellenne, monia armorikkaita vuosia ja kaikkia iloja toivottaa lämpimästi Aino Suhola 2

3 S E Q U O I A C L U B Upeat 50- vuotisjuhlat Majakoskella Lähes 200 iloista ihmistä juhlisti yhdistyksemme Pääjuhlaa Juhlatalo Majakoskella. Vastaanotto oli juhlava vieraiden saapuessa punaista mattoa pitkin paikalle. Suomen liput liehuivat auringon paisteessa kun johtokunta vastaanotti ja toivotti tervetulleiksi joka ikisen vieraan ikään ja säätyyn katsomatta. Hieno hetki. Oli myös mukavaa nähdä ihmisten perheitä ja vaihtaa muutama sananen. Sitä oikein hätkähti kun konkreettisesti näki ja kuuli meidän jäsenet livenä -mahtavia perheitä ja ihmisiä. Upea oli myös ohjelma, josta varmasti puhutaan ja jota muistellaan pitkään. Mikä onkaan muistellessa kun Raija Janhonen teki pro-tason videon juhlasta. Yhdistyksen veteraanit herättivät minussa hiljaista kunnioitusta, vaatimattomia ihmisiä, jotka ovat taistelleet ihmisoikeuksien puolesta vuosikymmenten ajan. Tuo tehty työ näkyy ja tuntuu edelleen, sitä ei mikään voi pyyhkiä pois. Toivon, että kokeneet yhdistysaktiivit olivat tyytyväisiä päivänantiin. Onhan tuota ohjelmaa ja järjestelyjä vielä kehuttava. Olli-Pekan johdolla juhlatoimikunta, Raija ja Jouko Janhonen, Pia Nieminen ja Maija K Jaatinen tekivät kovan urakan. Haluan myös kiittää lapsiani Laura, Maari ja Robert Niemistä upeista kasvomaalauksista, luontopolusta ja auttamisesta. Repa Virolainen ja Helena Koskimies antoivat kyytiä Ural-pyörällään yli 70 kertaa. Taika Petteri alias Petteri Hakanen hoiti juonnon ja esitykset yleisöön uppoavalla huumorilla. Duo Keijo Kettu ja Juha Ahtilinna tanssittivat väkeä upeilla tulkinnoillaan. Eikä unhoittaa voi Pia Niemisen hoitamaa Euron Onnenpyörää, jossa palkinnot olivat jopa ylenpalttisia, puhumattakaan Jouko Janhosen isännöimää elokuva- ja valokuvanavettaa. Juhlatalon isännälle Pasi Kesoselle kuuluu myös kiitos ihanasta miljööstä ja hyvästä kelistä. Pasi oli tilannut tuon auringon paisteen ja se sisältyi onneksi kaupanhintaan. Mutta kyllä tämä meidän juhlaväki teki päivästä suuren. Hienosti käyttäytyviä ja hetkeen tarttuvia ihmisiä. Tähän joukkoon luen myös Tukiliiton toiminnanjohtajan Risto Burmanin mukanaolon juhlassamme ja muut kutsuvieraat. Kiitän kaikkia yrityksiä lahjoituksista ja niitä keränneitä ihmisiä. Edelleen kiitän yhdistyksen saamista muistamisista kaikkia niitä antaneita tahoja. Nöyrä kiitos. Tästä on hyvä jatkaa kohti syyskokousta, jossa muistamme yhdistysaktiiveja kunniamerkein. Tulkaa mukaan. Hauskaa ja lämminhenkistä syysaikaa teille kaikille rakkaat ystävät terveisin Harri, yhdistyksen puheenjohtaja Kuvat Tuula Henttu 3

4 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S Q.(*Q#99'.(R19'(*4$E*S0T0$*%"%).;'5%;'% "#)%((%G0**%:%H%$$%2 Q.(*Q#99'.(N/%).;'*0'='$*%0$&41*.$E*1'.$0(*'/4E$*''$/.(4/##((%:%*/%.$5%;'$)#09.$*%#0$:4&/..$ /.1'*E()%==%'(*.$:%)%==%**0='.$$#0;*.$E19'(*4='(*4/%).;'5%;.'/('2O&/#/.(4&&4/.(/'*E**''$*0'='$$%(*% *'.90**%='(..$6:0**%=%190&&'('==%$=0$'/''$$0(*#$#*&41*'('=#/%%$.$$%//0&##&0**0=%%$/%).;'=.'$'$/''$2 Q.(*Q#99'.(E19'(*44/%).;.'/('/%/('=%190&&'('==%$(%=%$/%&*%'(*%'1='(*46:0'(*%*0'(.&&%0$/.1'*E()%==%:% *0'(.&&%.'2"%).;'*0)%*/.(/.$44$(%=%%(#/#5#0&*%6(%=%$'/4'('4:%/''$$0(*#$.'*%(%=%$&%'('(*%%('0'(*%2U0'='$*% 0$(##$$%**#.*.$/'$-VNB,)#0*'%'&&.$#0;'&&.2U0'='$*%/%#('/.(*44*0#/0/##1#$+,-B%(*'2 U0'='$$%$%&0'**%='(.$/#$$'%/(':4;:.(*.**''$1.*'/.(4/##((%;E1=4*%5%%='$.$6:010$0**'0(%%*0'(*%/E==.$*4 /%).;'*0'='$$%(*%/''$$0(*#$#**%2U%5%%='(.((%##9.**EF$*./':4*/.;*0')%*%&#/('Q.(*Q#99'.(N*0'='$$%(*%23'**.$ ('';;E**''$('(4NW#;&'$>'$:%=#'9.$1%#(/0:.$5.&'.$(./4$0#*05FE94$%$*'='.$44;..$2XE1=4*%5%%='(.((%:0*/#* :05%&FE(')4*Q.(*Q#99'.(N/%).;'$'*(.&&..$2 ".(4$%'/%$%0$/'.;;.**E/.;*0=%((%/%).;'*0'='$$%(*%.;'&%'('((%*%5%1*#='((%/#*.$"'1).&'(0'/00$ H%$/%(%&=.&&%6(./4".1'*E()%==%'(*.$3EE(;'.1%((%3%%;':4;).&&42YE*(E/(E&&4;./;E*0'==.##('%)%5%%.1*0'('% #(.'((%055'&%'*0/('((%SE)4(/E&4((42 U4&&41.*/.&&4)%==%*0$/%).;'&FE*EE1.&50'=='$.('=.;/'/('-ZN+,N)#0*'%'&&./.1'*E()%==%'('&&.*E*F'&&. SE)4((.#9#&&%6=#**%*0/'/%'//'/''$$0(*#$..*)0')%*'&=0'**%#*#%=#/%%$6$''$.*('==.(05')%%/%).;'%2T#/%%$ 544(..*4E**4=4&&4/%).;'&0=%//..$$.*'((4JLLL2[.(*[#99'.(2M'2 P*%;01/.%(*'E1*.E**4*EF$*./':F'1'$7 ".;;0==.='.&.&&4==.&'(44/%).;'*0'='$$%(*%:%$.#)0==./%).;'&0=%//..$*4E**4='(.((42 R1*.E(*'.90*J?&'$%T%;/#/(.&% T''(%3%$/'&%.&'$%2=%;/#/(.&%\/)*&2M' =''(%2(%$/'&%\/)*&2M' SE)4(/E&4$(.#9#&&%Q.(*Q#99'.(*0'=''(.#;%%)'((%/#$$'((%J H%$/%(%&='6SE)4(/E&46G%#/%%6T##;%=.6_.*4:4).('6U0')%//%:%C#;%'$.$2 4

5 S E Q U O I A C L U B ".&&%;'/%1)'&%&&%P(%&&'(##**% 3%90$/0;:##$1.;/#&&'('=5%%$%'/%%$.&0/##$-^254')4)'.*.**''$:4&&..$/.;;%$/%$(%'$)4&'(*4X%)'$*0&%54')44.&' /%$(%&%'(/%;$.)%%&'% :0&&0'$ /#/% *%1%$(% )0' 5.;#(*%% 0=%$ ;%)'$*0&%$ E19.$ 54')4$ %:%/('2 TEF( SE)4(/E&4((4 PEJ$ _4')4$(4*..$ 5%&).&#/09'$ )%5%%.1*0'('(*% %(#//%'(*% :% 1.'94$ &41'N'1='('(*4 (./4 /%19.(*% SE)4(/E&4$ O==%**'/0;/.%/0#&#$ 05'(/.&':%(*% /00(*#)% ;E1=42 X%)'$*0&%54')44$ 0(%&&'(*#='$.$ 0&' ;E1=4&4'('&&. 1.;/#&&'$.$ =%190&&'(##(0(%&&'(*#%/%$(%&%'(*0'='$*%%$'*(.*0'=':0'$%2 ".&&%;'/%1)'&%$ ;E1=4 %&0'**' X%)'$*0&%54')44$ )%&='(*%#*#='(.$ :0 1E)'((4 %:0'$ /.)44&&4 +,-+2 U0').'9.$ :% '9.0'9.$501:%&*%.*('**''$(05')%5%'//%:%)%&'**''$;.(.5*'*2?&0/##$/#&#.((%;E1=4*%5%('*'')'=='$6:0&&0'$&EF*''$ &#//00$ ==2 ;%)'$*0&%$ $'=' :% (':%'$*' (./4 )%&='(*%#9#**''$ ==2 50'='=%&&% =#(*'/0'*% =.*(4(*42 "0/0 *EF(/.$*.&E$%:%$5#$%'(.$%&%$/%$%0&';E1=4&4'(*.$0(%&&'(*#='$.$'9.0'$*''$6)%&'$*0'1'$:%E1*.'(''$544*F/(''$2 O:%*#( ;%)'$*0&%54')44$ 0(%&&'(*#='(.(*% 1.;4('6 /#$ 05'(/.&':%* ;E1*E')4* 501*'=%%$ 0$/0 ;%)'$*0&%54')4 *09.&&% /0/0 /%$(%$ /%;$.)%%&' :% ='&&%'('% 0)%* /.1'*E()%==%'(*.$ 1.$/'&F'9.$ =%190&&'(##9.* 0(%&&'(*#% %:%$/01*%'(''$ '&='F'1'$ :% *%5%1*#=''$2 X%)'$*0&%54')4$ *.=5%#( 0&' 0(% 05'(/.&':0'9.$ 05'$$4E*.*EF*42 3.$ *%)0'**..$% 0&' =%190&&'(*%%/.1'*E()%==%'(*.$1.$/'&F'9.$0(%&&'(*#='$.$*0'='$*%%$'1='('&*4'1='('&&.6:0((%/0;0(*##E19.((4 *./.='$.$:%*0'='='$.$2O:%*#/(.$%=EF(0&'6.**4;#0%$('')'**4=4$4(E$*E'('%'*0:%/01*%%='('%'1='(*.$)4&'&&.:% %;)0//%'*%/0/.=#/('%:%/%='(.(*%:%)%(*%%$0**%='(.(*%2 `*(. ;%)'$*0&%54')4 ".&&%;'/%1)'&%((% 0&' =.$.(*E(7 O#;'$/0'$.$ (44 (#0(' (#$$#$*%'54')4$4 &''//..&&4 &41*.$.'*4 %('%//%'*% :% *'.*0 ".&&%;'/%1)'&%(*% 0&' &.)'$$E* ==2 X%)'$*0&54')420;> (')#(*0$ /%;**%5%&).&#$ (./4 a%w.[00/'$ /%#**%2 X%)'$*0&%$ 1.$/'&F/#$*% 0&' /%#9.$ (%*0% 1EF9E$*4.$ )%&='(*%$#* =#(*'//%5'';%//%%6 _#$%'(*% =%;:% (=00*1'.*% (./4 T%&:%$.&0/##&&.7N=%;:%'(%%:#0=%%6&#0=#N/%1)'$ /.;%2 ".&&%;'/%1)'&% (':%'*(' '9E&&'(.$ U0')0&%$ 8%$1%$ 5'1%$ /.&&%;'((% :% (.$ 5'1%N%&#..&&% SE)4(/E&4$ /.(/#(*%((%2 X.'&#$ /0&=.$ *#$$'$ %'/%$% /%1)'&%((% /4)' )'.;%'*%&41.(+,,7"%1)'&%$1.$/'&F/#$*%0$$'(*#'*.1*4)'((44$1'.$0(*':%/%1)'&%$%('%//%'&*%(%%9#$5%&%#**..$ =#/%%$bt#(*'//%5'';%//%0&'=%%'&=%$5%;%(*%7b U./(*'T''(%3%$/'&%:%T%':#"0&.1=%'$.$2"#)%*c%[EPW10% 5

6 Keski-Suomen Kehiysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 4/2012 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S MUUALTA POIMITTUA... Afrikkalaisen tanssin -kurssi aikuisille kehitysvammaisille henkilöille Alkaa pe Paikka: Kilpajäähallin liikuntasalilla, perjantai-aamuisin klo Liikuntasaliin pääsee vain portaita, joten pyörätuolia käyttäville paikka ei sovi. Avustaminen ja järjestelyt: Takseille osoitteeksi Kilpajäähalli (Viveca-rakennuksen ja Jäähallin välinen huoltokuja). Ryhmäläisten on hyvä tulla paikalle n. klo 9 ja lähtöaika n. klo Mukaan sisäliikuntaan sopiva kevyt vaatetus ja jalkineiksi tossut sekä juomapullo. Ryhmässä on opiskelijoita yleisavustajina. Liikuntapalvelusta liikunnanohjaaja Kati huolehtii käytännön järjestelyjen sujumisesta. Ilmoittautumiset mamaafricajkl(at)gmail.com. Lisätiedot: liikuntapalvelut kati.siitari(a)jkl.fi. Tanssia myös kehitysvammaisten viikolla maanantaina Tanssi-tapahtumaan voi osallistua joko yhteen tai kahteen perättäiseen kertaan. Paikka: Monitoimitalo, Palloilusali. Pääsy Rautpohjan kadun puoleisesta ovesta on esteetön. Ohjelma ja aikataulu: klo Täp-Täp-tansseja monipuolisesti ja avustetusti. Kaikenikäisille tanssista kiinnostuneille klo Afrikkalaisia tansseja rumpurytmien säestyksellä ja soveltaen Ilmoittautuminen ennakkoon välttämätöntä mennessä. Mieluiten sähköpostilla tuula.henttu(a)jkl.fi. Cheerleading-ryhmä, ti klo Ryhmä on tarkoitettu vammaisille ja erityistukea tarvitseville alakouluikäisille tytöille ja pojille. Liikkumisen apuvälineet eivät ole este osallistumiselle. Ryhmä tarjoaa joukkuetoimintaa sekä yhdessä liikkumisen sekä tekemisen riemua. Ryhmä on liikuntapalvelujen ja Jyväskylän Jaguarsien yhteistyöryhmä. Ryhmää kootaan syylukukauden ajan ja toiminta aloitetaan tammikuussa Ilmoittaudu heti ryhmään. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p , Tanssiseura Tepikan erityistanssiliikunta, lapset, ti Tanssiryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti alakouluikäisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka toimivat itsenäisesti tai joilla on oma avustaja mukana. Kausi päättyy joulunäytökseen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Tepikan toimisto tai Sisko Könönen Lisää liikuntaryhmiä eri-ikäisille löytyy Jyväskylän kaupungin www-sivuilta ohjattujen liikuntaryhmien kalenterista osoitteesta 6

7 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 2/2012 S E Q U O I A C L U B MUUALTA POIMITTUA... Studia generalia -luento VAMMAINEN LAPSI PERHEESSÄ Arvokas elämä -hanke järjestää Jyväskylässä Keski-Suomen museon auditoriossa klo yleisöluennon aiheesta Vammainen lapsi perheessä. Luennoitsijana on psykologi, traumapsykoterapeutti Soili Poijula. Luennon ja keskustelun sisältö: - vammainen lapsi perheessä - lapsen ja perheen resilienssi ja selviytyvyys - kriisi- ja traumapsykologisia näkökulmia - myötätunto itse kohtaan, selviytymiskeino liiallisiin vaatimuksiin - henkinen kasvu Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen tai sähköposti Lisätietoja Paula Korkalainen tai Jyväskylän kaupunki Nuorisopalvelut Mediatiedote Jyväskyläläisiltä nuorilta kysytään: mitä mieltä nuorisopalveluista? Jyväskyläläisille suunnatun verkkokyselyn avulla selvitetään erityisesti nuorten kokemuksia Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista sekä ideoita, ehdotuksia ja tarpeita palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen. Kyselyssä nuoria pyydetään muun muassa arvioimaan nuorisotilojen sijaintia, aukioloaikoja sekä kertomaan mitkä ovat nuorisopalvelujen tärkeimpiä palveluja ja toimintoja. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin jo toiminnassa mukana olevilta nuorilta, kuin muiltakin jyväskyläläisiltä nuorilta. Myös aikuiset voivat vastata kyselyyn. Haluamme kuulla palautetta palveluistamme sekä kehittää nuorisopalveluja tämän päivän nuorten tarpeisiin. Nuorten kuuleminen ja kuunteleminen on tässä kehittämistyössä välttämätöntä. Palautteen antia on tarkoitus siirtää käytännön teoiksi, toteaa nuorisojohtaja Antti Kolu Kysely on avoinna saakka ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja siihen voi vastata nimettömänä. Jättämällä yhteystietonsa vastaaja osallistuu elokuvalippupaketin arvontaan. Voittajat arvotaan kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kyselyn suora linkki on Linkki kyselyyn löytyy myös nuorisopalvelujen nettisivuilta osoitteesta Lisätietoja: Risto Kähkönen, p palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut Eeva Mäntylä, p koordinaattori, osallisuuskasvatus, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut 7

8 Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 2/2012 Y S V A T U K I Y H D O S T Y S TERVETULOA MUKAAN KERHOTOIMINTAAN Sählykerho kokoontuu lauantaisin kello Huhtasuon kirkon salissa Nevakadulla. Vetäjinä toimivat Juha Solismaa ( ) ja Ville Välilä ( ). Seniorikerho kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13 Ritnoniityn palvelukodissa, osoitteessa Näsintie 3 Palokka, terapiahuonessa 2. kerros. Oma kahvimuki mukaan Vetäjinä Marja Maija Jaatinen ( ). Junnukahvila tarjoaa mahdollisuuden alle 10-vuotiaille lapsille perheineen tavata toisiaan. Syksyllä 2012 junnukahvila kokoontuu seuraavasti: klo klo klo Ritnoniityn palvelukodissa, osoitteessa Näsintie 3 Palokka. Junnukahvilan vetäjänä toimii Katri Oksanen Kouluikäisille on koottu sähköpostilista yhteiseen yhteydenpitoon. Sähköpostilistaa pitää yllä Virpi Parviainen Listalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä Virpiin. Seuraava Tulppaani ilmestyy marraskuussa Kommentteja, palautetta ja juttuehdotuksia voit lähettää tai TC`3UOU?HIDP3P`UU??YTCCUP36SP3P3P`UU??3`TCCUUCC P(0'**..$=##*0/(.$)0'*.194$.*'((40(0'**..((%1**5JKKLLL2/)*&2M'KM'K5%'/%&&'$.$N*0'='$*%K0(0'**..$=##*0(K S4(.$;./'(*.;'4E&&45'*443'$'//%Y'.='K".1'*E()%==%'(*.$U#/'&''**0;E 341/F50(*'J.*#$'='2(#/#$'='\/)*&2M' Toivo on itsessään jo eräs onnen laji, ehkäpä tärkein mitä tämä maailma tarjoaa. SAMUEL JOHNSON 8

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2016

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote 1/2016 Tulppaani NUUTISSA LEIVOTAAN JA VIIHDYTÄÄN s 6 TULPPAANI 1/2016 SISÄLTÖÄ: Puheenjohtajalta: Kevät herätti taas hymynaamat 2 Toimittajan ajatuksia: Yhdistystoiminta rikkautenamme 3 Jyväskylän BestBuddies

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Vapaa-ajantoiminta... 4 Vapaa-ajantoiminta 2015-2016... 4 Muiden tahojen järjestämää toimintaa... 5-6. Tukiliiton uutisia... 7 Syksyn apurahat...

Vapaa-ajantoiminta... 4 Vapaa-ajantoiminta 2015-2016... 4 Muiden tahojen järjestämää toimintaa... 5-6. Tukiliiton uutisia... 7 Syksyn apurahat... Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 3/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston aukioloajat... 2 Uutisia apurahoista... 2-3 Ilmoittaudu Vammaisoikeuden

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Viikkotiedote 30.10.2015 vko 44

Viikkotiedote 30.10.2015 vko 44 Sivu 1 Viikkotiedote 30.10.2015 vko 44 Viikkotiedotteen lopussa Muutto-asiaa! Lyhtyjuhla keskiviikkona 11.11. klo 8.00. Lyhtyjuhlapäivänä kaikkien oppilaiden koulupäivä alkaa klo 8.00. Aureliassa vapaita

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Ryhmäytymispäivät houkuttelivat tutustumaan uusiinkin kavereihin

Ryhmäytymispäivät houkuttelivat tutustumaan uusiinkin kavereihin 1/2016 1.9.2016 Paanan koulun oma julkaisu, Paanan Posti, ilmestyy jatkossa kuukausittain. Luvassa tietoa koulun ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sanoin sekä kuvin. Ryhmäytymispäivät houkuttelivat

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Seniorikerho / Päiväkerho SYYSVUOSIKOKOUS

Seniorikerho / Päiväkerho SYYSVUOSIKOKOUS JÄSENKIRJE 4/2016 JÄSENTIEDOTE 4/ 31.10.2016 Seniorikerho / Päiväkerho Yhdessä Jyväskylän Seudun Invalidien kanssa. Ma 14.11 klo 13.00 Matarankatu 4, 3. krs. Jyväskylän ammattiopistolta Pirjo Hassi- Tolzitoliou

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään

Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään Kaikille ihmisoikeudet täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti. Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään 1. - 7.12.2016. www.kvtl.fi/fi/kehitysvammaisten-viikko/ Luovuus ja herkkyys -taidenäyttely

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 9/2015

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 9/2015 ] t [s\s\%1 S [J [J PÖYTÄK IRJA 9/2015 Sivu 1/5 17.12.2015 VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 9/2015 Aika Torstai 10.12.2015 klo 15.00 15.37 Paikka Kaupungintalo, Tornikabinetti Läsnä Liisa Karvinen jäsen, puheenjohtaja

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Teemaillat / Jäsenillat

Teemaillat / Jäsenillat JÄSENKIRJE 2/2016 JÄSENTIEDOTE 2/ 25.4.2016 Keväinen tervehdys! Yhteiset hetket luovat muistoja, jotka säilyvät mielessä kauan. Teemaillat / Jäsenillat Yhteinen Aivosuunnistus Unelmien liikuntapäivänä

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 1 Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät KJY:n Henkilöstöjohtamisen verkosto järjestää henkilöstöjohtamisen seminaarin 13. 14.10.2009 Lahdessa. Seminaarin teemana on henkilöstösuunnittelu. Seminaarin toisen

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä.

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä. Pohjois-Savon AVH-yhdistys JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 52 (II kerros) 1/2016 70110 KUOPIO 15.1.2016 HYVÄT JÄSENET Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen

Lisätiedot

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: iset-termit-tutuiksi/

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu:  iset-termit-tutuiksi/ Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/taloudell iset-termit-tutuiksi/ Juha Tervala / TTT-ja TTS-intro 28.1.2016 1 TTT ja TTS

Lisätiedot

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä.

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä. OMAISHOITAJAT OPISKELIJOITA! Yhdistyksemme aloittaa yhteistyön TAMK:n kanssa ensi vuoden alussa. Hyvän yhteistyön toteutumiseksi tarvitsemme lisää omaishoitopareja ja perheitä, jotka ovat valmiit ottamaan

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

ROT 13.1.2015 Yhdistymisjuhlista 21.1. piristystä arkeen

ROT 13.1.2015 Yhdistymisjuhlista 21.1. piristystä arkeen ROT 13.1.2015 Yhdistymisjuhlista 21.1. piristystä arkeen To 21.1. päiväjuhla klo 12 eteenpäin ykkösille ja kakkosille Harjun juhlasalissa sekä toimintapisteitä luokissa. Abiturienteilla omaa talokohtaista

Lisätiedot

Marraskuun tiedote 2015

Marraskuun tiedote 2015 Marraskuun tiedote 2015 TULEVIA TAPAHTUMIA SYYSKOKOUS 2015 PTL:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 10.12. klo 18 Kokonhallin monitoimitilassa. Kokouksessa käsitellään kauden 2014 2015 tilinpäätös.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot:

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Koordinaattori Suvi Nousiainen p. 050 323 7588 suvi.nousiainen@ muotiala.fi Koordinaattori Risto Lahtinen p. 050 380 3456 risto.lahtinen@muotiala.fi Koordinaattori Kati Hankkila p. 050 358

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET

SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET SISÄLLYSLUETTELO SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET... 1 YHTEINEN TERVEHDYS... 2 OMAT TERVEHDYKSET... 3 Eronen Ville... 3 Husso Oki... 4 Karjalainen Maiju... 5 Malkavaara Heikki... 6

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot