Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010"

Transkriptio

1 Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2011

2 Sirkka Heinonen, professori Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto sirkka.heinonen(at)tse.fi Juho Ruotsalainen, projektitutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto juho.ruotsalainen(at)tse.fi Copyright 2011 Kirjoittajat & Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Turun yliopisto Kannen kuva Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Korkeavuorenkatu 25 A 2, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) Future of Media and Communications (FMC) https://sites.google.com/site/futuremediac/ ffrc.utu.fi 2

3 Sisällys 1. Johdanto Tulevaisuuspyörät Mustat joutsenet (villit kortit) Johtopäätöksiä, tulosten arviointia ja jatkotyöstämisehdotuksia Kirjallisuutta LIITE 1 Kutsu ja ohjelma LIITE 2 Osallistujat

4 No man is an island, entire of itself every man is a piece of the continent, a part of the main if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were any man's death diminishes me, because I am involved in mankind and therefore never send to know for whom the bell tolls it tolls for thee. John Donne ( ) 4

5 1. Johdanto VIDICO-hankekokonaisuuden Luova tulevaisuustila hankkeen Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun pääkirjastoon toteutetun tilan avajaiset pidettiin kirjastossa Kirjastoon suunniteltu tila on osa Luova tulevaisuustila hankkeen Hämeenlinnan pilottia ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu on hankkeeseen verkottunut yhteistyötaho (HAMK). 1 VIDICO-hanke on käynnissä vuosina Hämeenlinnan pilotin toinen osio on toteutettu Teknologiakeskus InnoParkiin (ks. erillinen raportti Heinonen ja Ruotsalainen 2011b). HAMK-kirjastossa toteutettiin Luovan tulevaisuustilan nk. stimulusversio. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen moderoimaan tilaisuuteen osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kirjastohenkilökuntaa sekä sidosryhmien edustajia. Tilaisuudessa työstettäviksi ennakointiaiheiksi valikoituivat osallistujien äänestäminä merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen, mikä nostettiin raportin otsikkoon. Tilaisuuden avasi Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Veijo Hintsanen avaussanoillaan. Hän korosti kuinka erityisesti nuorten tapa toimia on uuden teknologian myötä radikaalisti muuttunut ja muuttuu edelleen. Samalla globaali kilpailu on haastanut Suomen arvioimaan uudelleen omat strategiansa ja menestymisensä elinehdot. Luova tulevaisuustila on juuri sitä, mihin nyt pitää paneutua uusia ratkaisumalleja haettaessa. Se tuo uusia haasteita ja ideoita myös opetuksen ja oppimisen järjestämiseen. Rehtori Hintsanen luonnehti näitä lähtökohtia erittäin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi, minkä perusteella hän totesi olevan hyvin mieluisaa saada tämä toteutus HAMK:in tiloissa toteutetuksi. 1 Teknologiakeskus Innoparkin koordinoimasta Euroopan aluekehitysrahaston VIDICO-hankkeesta (Visible Digital Competence) ja sen osahankkeista ks. tarkemmin osoitteesta Hankkeen toteuttajana toimii Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun yliopisto) prof. Sirkka Heinosen johdolla. Tutkijaryhmään kuuluvat lisäksi Sofi Kurki, Juho Ruotsalainen ja Riikka Saarimaa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunginkirjasto, Martela Oy, Hahmo Design Oy ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura. HAMK:ista yhdyshenkilöinä hankkeessa ovat toimineet kehittämispäällikkö Anne Laakso ja informaatikko Mikko Saunamäki. 5

6 Kuva 1. Rehtori Veijo Hintsanen lausui HAMK:in Luovan tulevaisuustilan avaussanat. Seuraavaksi professori Sirkka Heinonen (2010d) Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta alusti aiheesta Luova tulevaisuustila ennakointiosaamisen oppimisympäristönä. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn tavoittelussa haetaan jatkuvasti uusia ja tehokkaampia työnteon organisoinnin muotoja ja malleja. Vastaava tehokkuuden tavoittelu on edennyt myös oppimisympäristöjen kehittämiseen vaatimuksena. Uusien toimintamallien vaikutus paitsi taloudellisen suorituksen paranemiseen, myös työssä jaksamisen ja työssä viihtymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää. Tulevaisuuden työntekoon ja työntekijään kohdistuu paljon paineita. Uusi työnteon paradigma on osaamiskriteerien pohjalta tarkasteltuna erittäin vaativa. Tässä asetelmassa syntyykin helposti mielikuva työelämän supermiehistä ja hypernaisista tasapainottelemassa työelämän ja yksityiselämän ristiaallokossa. (Heinonen 2004). Yhtä aikaa tehokkuusvaatimusten rinnalla on olemassa työuran pidentämispaineita ja eläkeiän nostamissuunnitelmia. Mikäli kuitenkin samanaikaisesti vallitsee nuorisotyöttömyys ja yhä useamman 6

7 nuoren kohdalla kokonaan syrjäytymisen vaara, kyse ei ole helposta yhtälön ratkaisemisesta. Tulevaisuuden työnteon paradigma on monitahoinen (Heinonen 2004): työ edellyttää jatkuvaa oppimista sopeutumista - uudistumista työnteon muodot tulevat joustaviksi (aika, paikka, suoritus) työ siirtyy verkoissa tehtäväksi työ globalisoituu työ automatisoituu työ tietoteknistyy tietotyön osuus kasvaa yritykset ulkoistavat toimintojaan työn ja palvelun fuusio palvelutyö ja lähityö korostuu elinikäisen työpaikan sijaan useita työjaksoja sirpaletyö yleistyy (monta työnantajaa, työtehtävää) hybridityö (monialaosaaminen) lisääntyy etä- ja joustotyö (e-työ) lisääntyy mobiilityö lisääntyy tieto- ja viestintätekniset taidot yleiskvalifikaatioksi työnteon ekologisiin ja eettisiin vaikutuksiin enemmän huomiota kannettavat taidot korostuvat kontekstuaalisiin nähden Tässä osaamistarpeiden tulevaisuuden luotauksessa Luova tulevaisuustila voi toimia oppimisympäristönä - siellä opitaan ja vahvistetaan ennakointiosaamista, joka on yksi keskeinen tulevaisuudessa merkitystään kasvattava osaamisalue. Osaamisen paletti on laajakirjoinen - matemaattisen, kielellisen, liikunnallisen eli motorisen, taiteellisen ja visuaalisen osaamisen rinnalla on muitakin erityisosaamisen alueita. Osaaminen voidaan myös jaotella yhä laajenevina kehinä ammatilliseen ydinosaamiseen, jonka ympärillä on yleinen kyseessä kulloinkin olevan toimialan osaaminen, yleiseen työelämän osaamiseen - miten olla, toimia ja käyttäytyä työelämässä sekä laajimpana yleiseen sosiaalisen osaamiseen - miten olla, toimia ja käyttäytyä ihmisenä elämän koko areenalla. 7

8 Substanssiosaamisen eli ammatillisen osaamisen nousevia tähtiä elämys- ja merkitysyhteiskunnassa ovat etenkin seuraavat: luova talous, palvelumuotoilu, tilan ja tunnelmien insinöörit/ympäristösuunnittelu, ekosaneeraus /cradle-to-cradle/niukkuustalous, digikulttuuri, käden taitojen artefaktuuri, terveys- ja hoiva (luontoterapia, musiikki) ja turvallisuus (ks. myös Ahvenainen et al. 2010). Kuva 2. Osaamisen eri kerrostumien ja paletin kuvaus. Osaaminen on opettamisen ja oppimisen tulosta. Koulutus ja kasvatus tukevat osaamista tuottavaa oppimista, joka parhaimmillaan tunnistaa lahjakkuuksia ja mahdollistaa luovuuden ja älyn liiton matkalla osaamiskulttuurin huipulle: sivistykseen. Substanssiosaamisen lisäksi hioutuu tulevaisuuden osaamistarpeiden timantti, jonka seitsemän särmää ovat seuraavat (Heinonen 2010c): 8

9 1. vuorovaikutusosaaminen, 2. yhteistyöosaaminen, 3. aikaosaaminen, 4. teknologiaosaaminen, 5. ympäristöosaaminen, 6. systeemiosaaminen, ja 7. merkitysosaaminen. 2 Aikaosaamiseen kuuluu ennakointiosaaminen ja toisenlaisen ajattelun taito. Siihen puolestaan kytkeytyy innovaatio-osaaminen - vainu uusien keksintöjen, tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseksi. Globalisoituvassa maailmassa innovaatioiden tuottamisesta on tullut keskeinen kilpailuetua antava tekijä. Viime vuosina sekä kansakuntien että yritysten kilpailukyvyn kytkennät innovatiivisuuteen ovat entisestään korostuneet. Suomi kansantaloutena menestyy toimijoiden, yritysten ja instituutioiden innovatiivisuuden ja ennakointiosaamisen vahvistamisen myötä. Innovaatioita syntyy siellä, missä luovuuden ilmaisemiselle ja kehittämiselle on aikaa ja tilaa sekä suotuisa ympäristö. Erilaistuakseen ja uudistuakseen innovatiivisuuden ja luovuuden kautta organisaatiot ja yritykset - niin tuotanto- kuin oppilaitoksetkin - tarvitsevat uudenlaisia työvälineitä, työskentelytapoja ja konsepteja. Tässä voi auttaa Luova tulevaisuustila, joka on uusi konsepti. Tavoitteena on kehittää osallistavalla tavalla organisaation yhteisöluovuutta, tulevaisuustietoisuutta, ennakointikykyä ja innovatiivisuutta. Samalla sen avulla voidaan parantaa motivaatiota luomalla uudenlaista oppimisympäristöä. Tämä tapahtuu tuomalla toisaalta stimuloivia virikkeitä ideakiihdyttämönä (idea powerhouse) ja toisaalta luovuudelle tilaa antavan hitaan elämän (slow life) elementtejä. Luovan tulevaisuustilan elementit Heinonen esitteli avajaisissa HAMK:in kirjastoon pilottina sijoitetun Luovan tulevaisuustilan elementit ja toiminnot (tulevaisuusjulisteet, tulevaisuuskirjahylly, tulevaisuuslinkit, tulevaisuusmetodilipasto, digikehyksessä tulevaisuusaforismit ja koululaisten tulevaisuuspiirrokset). Tilassa on myös esillä leipälapio, joka symboloi ideoiden leipomista sekä sitä, että innovaatiot syntyvät usein vanhan ja uuden luovista yhdistelmistä. Luova tulevaisuustila on fyysinen tila, jossa opiskelijat, opettajat ja työntekijät voivat pistäytyä ja oleskella tiettyjä jaksoja oman perinteisen työskentelytilan ulkopuolella tankatakseen itseensä innovatiivisuutta ja tulevaisuusajattelua tukevia elementtejä, vaikutteita ja virikkeitä. Tiettyyn fyysiseen tilaan sijoittuvassa luovassa tulevaisuustilassa hyödynnetään myös 2 Tulevaisuuden osaamistarpeiden timantti on tarkemmin kuvattu Luova tulevaisuustila -hankkeen loppuraportissa (Heinonen, S., Kurki, S. & Ruotsalainen, J tulossa). 9

10 virtuaalisia ja digitaalisia välineitä, yhteisöjä ja sisältöjä vuorovaikutteisessa muodossa. Siten se on myös hybriditila - fyysisen ja virtuaalisen tilayhdistelmä, jossa demonstroidaan ja sovelletaan ennakointimetodeja. Tavoitteena on kannustaa käyttäjiä luovuuteen ja tulevaisuusajatteluun, innovaatioiden synnyttämiseen. Luova tulevaisuustila toimii tulevaisuusklinikoiden ja tulevaisuusvalmennuksen kotipesänä tai luovana kokous- ja opetustilana. Tavoiteltu miljöö on innovatiivinen ja luova tutkiva ja osallistava oppimisympäristö. Kyseessä on yhteisöllisesti kehitettävä konsepti, jossa kaikki käyttäjät kutsutaan mukaan kehittämään Luovaa tulevaisuustilaa. Käyttäjäkokemuksia ja palautteita kerätään tilassa olevan tietokoneen kautta, nettilinkistä tai sitten paperilomakkeella, jonka voi jättää palautelaatikkoon. 3 HAMK:in kirjaston tilassa oli myös seinällä Tulevaisuustaulukko -metodia demonstroiva elementti, jolla kutsuttiin tilassa kävijöitä työstämään tulevaisuustarinan aihioita. Kyseessä oli Tulevaisuustaulukko, johon haetaan ideoita ja kommentteja aiheesta "Millaista on mielekäs elämä vuonna 2110?" Tulevaisuudentutkimuksessa sadankaan vuoden aikatähtäin ei ole outo, vaan sitä voidaan käyttää tulevaisuusajattelun tähtäimen venyttämisharjoitteluun. Taulukon vieressä on muistilappuja, joihin kävijä voi kirjoittaa oman ideansa ja kiinnittää taulukkoon sopivaan kohtaan PESTEK-jaottelua (P = poliittinen, E = ekonominen/taloudellinen, S = sosiaalinen/yhteiskunnallinen, T = teknologinen, E = ekologinen/ympäristöllinen ja K = kulttuurinen/kansalaisyhteiskuntaan liittyvä). 4 3 Käyttäjäkokemukset raportoidaan hankkeen loppuraportissa. 4 Kyseinen Tulevaisuustaulukko oli vuoden 2010 toukokuussa esillä Helsingissä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran 30- vuotisjuhlaseminaarissa ja -näyttelyssä Tieteiden talolla. Tulevaisuustaulukon esillä oloa ja työstämistä jatkettiin sitten HAMK:in kirjastossa. Tulokset raportoidaan Luova tulevaisuustila -hankkeen loppuraportissa. 10

11 Kuva 3. Tulevaisuustarinan aihioita kerättiin Tulevaisuustaulukkoon tilassa kävijöiltä. Tulevaisuusklinikka Avajaisissa pidettiin alustusten jälkeen pienimuotoinen tulevaisuusklinikka (ks. Heinonen 2010), jossa demonstroitiin ja sovellettiin kaiken kaikkiaan viittä ennakointimetodia, jotka olivat seuraavat: tulevaisuusikkuna, heikot signaalit (tulevaisuusikkunassa esitetään visuaalisia heikkoja signaaleja), tulevaisuustaulukko, tulevaisuuspyörä ja mustat joutsenet (viimeksi mainituista ks. myös Heinonen 2010c). Ennen työryhmätyöskentelyä osallistujat katselivat Tulevaisuusikkunan tulevaisuuden osaamistarpeista. Tulevaisuusikkuna-esityksen tarkoituksena oli virittää ajattelua avoimeksi hyvin vaihtoehtoiseenkin työskentelyyn ja innovatiiviseen tulevaisuuden luotaukseen. Tulevaisuusikkuna (Futures Windows) on ennakointimetodi, jossa visualisoidaan heikkoja signaaleja eli orastavista ilmiöistä kertovia merkkejä. Heikkoja signaaleja (tai nousevia uusia ilmiöitä, joihin kyseiset signaalit viittaavat) voidaan esittää visuaalisessa muodossa valokuvien ja piirrosten avulla esimerkiksi seinälle heijastettavana (tai tietokoneen näytöltä katseltavana) kalvoesityksenä. Tulevaisuusikkuna on ikään kuin ikkuna tulevaisuuden kehitysilmiöihin ja niistä kertoviin heikkoihin merkkeihin, joita katsojat voivat tunnistaa, analysoida ja tulkita. Kuvia Tulevaisuusikkunaan voidaan kerätä kollektiivisesti tai tiettyjen nk. "tulevaisuusreportterien" toimesta. Tulevaisuusikkuna on Elina Hiltusen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehittämä ennakointityökalu. Sitä on alettu testata ja soveltaa etenkin 11

12 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Luova tulevaisuustila -hankkeen piloteissa ja Tulevaisuusklinikoissa (http://www.lib.hel.fi/fi-fi/kohtaamispaikka/luovatulevaisuustila). Tulevaisuusklinikassa näytettiin ennen varsinaisia työskentelysessioita Tulevaisuusikkuna tulevaisuuden osaamistarpeita signaloivana ja niistä mahdollisia aihioita indikoivana kuvakavalkadina. Osaamistarpeiden Tulevaisuusikkunan kuvat oli kerätty kollektiivisesti viiden henkilön toimesta ja järjestetty sattumanvaraisesti herättämään katsojissa vapaita assosiaatioita ja virittämään työskentelyyn. 5 Sasu Hälikkä Sofi Kurki Kuva 4. Esimerkki "Osaamistarpeiden Tulevaisuusikkunan" ajatuksia virittäneestä kuvakavalkadista. Työskentelyyn virittäneen Tulevaisuusikkunan katselun jälkeen osallistujat jakautuivat kahteen ryhmään. Osallistujat valitsivat tulevaisuuspyörässä työstettäväksi kaksi tulevaisuuden osaamistarvetta. Valittavaksi annetuista, alustuksessa kuvatuista tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista osallistujat antoivat ääniä eniten seuraavalle kahdelle: 1) merkitysosaamiselle ja 2) vuorovaikutusosaamiselle, joita siis ryhdyttiin työstämään tarkemmin (Tulevaisuuspyörien työstämisen tulokset on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa luvussa). Toinen ryhmä ryhtyi työstämään merkitysosaamista ja toinen vuorovaikutusosaamista. Tulevaisuusklinikan alustuksessa Heinosen esiin nostama merkitysosaaminen kumpuaa elämysyhteiskunnan rationaliteetista: se pohjautuu toiminnoissa identiteetin hakuun ja 5 Tähän tilaisuuteen räätälöityyn osaamistarpeiden Tulevaisuusikkunaan oli kuvia tuottaneet seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä): Sirkka Heinonen, Sasu Hälikkä, Jari Koskinen, Sofi Kurki ja Maria Pajuniemi. Osaamistarpeiden tulevaisuusikkunaa oli aiemmin syksyllä näytetty VIDICO -hankkeen Virpi Messmanin vastuulla olevan osahankkeen "Hiljainen tieto yrityksissä" järjestämässä Innovaatioareenassa Luova tulevaisuustila -hankkeen kontribuutiona. 12

13 ilmentämiseen sekä elämänilmiöiden ja toimintojen merkitysten hakuun elämäntavoista. Eräs ajattelija on kuvannut merkitysosaamisen tärkeyttä näin: Maailmassa eläminen maailman merkitystä tiedostamatta on kuin vaeltaisi suuressa kirjastossa koskematta kirjoihin. Työelämä ja osaamistarpeet kehkeytyvät yhteiskuntavaiheiden evoluutiossa. Suomessa on parhaillaan tapahtumassa siirtyminen tietoyhteiskunnasta mobiiliin elämysyhteiskuntaan. Yhteiskuntavaiheet seuraavat toisiaan. Keräily- ja metsästysyhteiskunnasta olemme tulleet nomadiyhteiskunnan kautta maatalousyhteiskuntaan, joka puolestaan on muuntunut teollisuusyhteiskunnaksi ja sittemmin tietoyhteiskunnaksi. Globaalisti tarkasteltuna nämä siirtymävaiheet eivät tapahdu kaikkialla yhtä aikaa. Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa olemme jo eläneet tietoyhteiskunnassa, kun taas joissain maissa maatalousyhteiskunta on vielä täysimittaisena vallalla. Siirtyminen yhteiskunnallisesta kehitysvaiheesta toiseen ei myöskään tarkoita sitä, että aiemmat vaiheet häviävät kokonaan. Ne vain siirtyvät taustalle ja kaikista vaiheesta kumuloituu kulloinenkin uusi kehitysvaihe, joka on tuotannollistaloudellisesti, teknisesti ja sosiokulttuurisesti uudella tavalla dominoiva. Tulevaisuudentutkimuksen kirjallisuudessa on havaittavissa kolmenlaista luonnehdintaa sille uudelle yhteiskuntavaiheelle, johon olemme siirtymässä nykyisestä tietoyhteiskunnasta. Se saattaa olla bioyhteiskunta (ekoyhteiskunta), digiyhteiskunta (ubiikkiyhteiskunta) tai elämysyhteiskunta. Elämysyhteiskunta perustuu elämystaloudelle, joka merkitsee vahvaa elämyshakuisuutta tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa ja kuluttamisessa. Elämystalous on muutos pelkästä käyttökokemuksesta kohti kontekstuaalisia käyttö- ja kulutuskokemuksia (Jensen 1999, Rifkin 2000, Pine & Gilmore 1999). Tällöin asiakasräätälöinti eli tuotteiden ja palvelujen yksilölliset, adaptiiviset yhdistelmät nousevat tärkeäksi. Identiteetit ja merkitykset upotettuina tuotteisiin ja palveluihin merkitsee uudenlaista tarkastelukulmaa. Aletaan puhua elämyspalveluista, elämysliiketoiminnasta ja elämysjohtamisen tarpeesta. Elämystalous linkittyy varallisuuden kasvuun, jolloin se voi toteutua ekstreemielämyksinä tai energiaa ja resursseja tuhlaavissa muodoissa. Elämysyhteiskunta voi tarkoittaa myös arvon antamista hyvin pelkistetyille elämyksille kuten hiljaisuudelle, hitaudelle, luonnossa liikkumiselle, tai yhdessä ololle. Elämyshakuisuus voi olla sekä yksilökeskeistä että yhteisöllisyyspohjaista. Elämyshakuisuudessa on vahvasti mukana merkitysten etsiminen omaan elämänhallintaan ja elämän mielekkyyden rakentaminen. Tähän tarpeeseen vastaa osaltaan merkitystalous, joka on jo nyt 13

14 voimakkaasti kasvava talouden ala. Merkitysosaamisesta voikin kehittyä hyvin keskeinen tulevaisuuden osaamistarve (Heinonen 2010c). Tulevaisuuspyörä on Millennium-hankkeen johtajan Jerome Glennin (2009) kehittämä mindmaptyyppinen ideointimetodi jonkun teeman osalta tulevaisuuteen projisoituna ja etenkin sen vaikutusten kautta pohdittuna. Tulevaisuuspyörän käytöstä voi tehdä erilaisia sovelluksia. Tässä käytettiin Tulevaisuuspyörää työskentelyssä siten, että keskiössä oli tutkittava teema, ensimmäiselle kehälle ideoidaan teemaan liittyviä ajatuksia ja ideoita ja toiselle kehälle näitä edistäviä tai ehkäiseviä tekijöitä. Ideat kirjataan post-it-pad lapuille ja kiinnitetään fläppipaperiin, johon on piirretty Tulevaisuuspyörä kaksine kehineen. Kakkoskehälle tunnistettuihin asioihin liitettiin + edistävän tekijän ollessa kyseessä ja - ehkäisevän tekijän kohdalla. Työskentelyn jälkeen ryhmä valitsi itse kiinnostavimmaksi nousseen asian tai asiakokonaisuuden ja ympäröi sen tussilla Tulevaisuuspyörän tuloksiin. Kumpikin ryhmä purki lyhyesti työskentelynsä tulokset suullisesti ja siten, että ryhmät kuulivat toistensa työskentelyn kulun ja tulokset. Tilaisuuden lopuksi osallistujat ideoivat mustia joutsenia. Tulevaisuusklinikan työskentelyn tulokset on esitetty seuraavissa luvuissa. Viimeisessä luvussa on esitetty joitain ehdotuksia tulosten hyödyntämiseksi tai jatkojalostamiseksi. 14

15 Kuva 5. Työskentelyyn virittäydyttiin "Tulevaisuuskinkereillä". 15

16 2. Tulevaisuuspyörät Tulevaisuuspyöriä työstettiin kahdessa ryhmässä. Alla on työskentelyn tulokset kirjoitettu auki. Ennakoinnin aikajänne vaihtelee tapauskohtaisesti, se voi olla 2020, 2030 tai vaikkapa Tulevaisuudentutkimuksessa 2020 on varsin lyhyt tarkastelutähtäin, 2050 ei puolestaan ole mitenkään erityisen pitkä aikaväli tai edes sadan vuoden tähtäin kuten edellisessä luvussa mainitussa Tulevaisuustaulukossa. Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa valittu aikatähtäin on Tässä Tulevaisuusklinikassa valittiin osaamistarpeiden tarkastelun tähtäimeksi varsin lyhyen eli kymmenen vuoden aikavälin - ennakoimme tilannetta vuonna Etuna tällä lyhyellä tarkasteluvälillä on se, että työskentelyssä päästään heti pureutumaan käytännönläheisiin asioihin ja ideoimaan niihin ratkaisujakin. Ryhmä 1. Vuorovaikutusosaaminen Auttavat teknologiat Tiedonkäsittelytaidot tiedon kokoaminen +Kriittisyys, pitkäjänteisyys -Tiedon oikeellisuuden ja +Koulut: ilmaisutaidon ja äidinkielen painottaminen, esiintymistaidot +Vuorovaikutuspsykologia Ymmärrettävyys, selkeys, Sosiaalinen media: mahd. yksinkertaisuus Murtaa hierarkioita ja vapauttaa vuorovaikutusta; Soveltuvan välineen valinta johtamisen ongelma? Yleissivistys: tietoa lukuisilta eri aloilta Ristiinpölytys: tiedon välitystaidot aloilta toisille +Ihmisten törmäyttäminen +Opettavat esimerkit -Fakkiutuminen -Turvallisuushakuisuus -Dominoivat persoonat VUOROVAIKUTUS OSAAMINEN 2020 Eri kulttuurien ymmärtäminen Ihmistenlukutaito +Kyky irrottautua totunnaisesta ja samaan aikaan säilyttää omat arvot ja mielipiteet -Kulttuurien erilaisuus, eriasteinen vapaamielisyys Empatiakyky, joustavuus, virittäytyminen kulloiseenkin vuorovaikutustilanteeseen Vuorovaikutus välineiden kautta kylmää ; luottamuksen ja tunnesiteiden luominen Tiedonsaanti, tiedonhakutaidot +Koulut: informaatiolukutaito, kansainvälisyysosaamin en, myös käytännön osaaminen, ei pelkästään kirjoista luku Kuva 6. Ryhmä 1 luotasi vuorovaikutusosaamisen osa-alueita vuonna

17 Vuorovaikutusosaamisen Tulevaisuuspyörän tulosten esittely (suullisen esityksen siteeraus) Kansainvälistyminen tulee päälle, eli tulevaisuudessa pitää ymmärtää eri kulttuureita vahvasti. Siihen tulee avuksi erilaisia työkaluja, kuten Google Translator ja sen kehittyminen. Kone kääntää sekunnista kieltä, ja tällaisten apuvälineiden määrä tulee lisääntymään. Kansainvälisissä kontakteissa tärkeää on ymmärtää niitä ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä. Työvälineet eivät kuitenkaan riitä, vaan vuorovaikutus ja kasvokkainen suora kontakti ovat todella tärkeitä, eikä toki pelkästään kulttuurien kohtaamisessa vaan yleensäkin työelämässä. Työvälineistä kuitenkin erityisen tärkeä ja hyödynnettävissä on sosiaalinen media. Ymmärrettävyys, selkeys ja yksinkertaisuus korostuvat ja kasvattavat arvoaan entisestään tekstien ja kuvien yhä kiihtyvässä tulvassa. Nämä helpottavat myös kulttuurien (laajasti ymmärrettynä, eri ammattiryhmät jne.) raja-aitojen ylittämistä. Tarvitaan myös erilaista viestintään liittyvää koulutusta: esiintymiskoulutusta, mutta myös viestinnän psykologiaa. Miten puhua erilaisille ihmisille, eri mielentilassa oleville, ryhmissä oleville, esimerkiksi intro- ja ekstroverteille? Tarvitaan ihmistenlukutaitoa. Jos ihmisten käsittely ei onnistu, myöskään viesti ei mene perille, vuorovaikutusta ei synny. Kuva 7. Vuorovaikutusosaaminen edellyttää muun muassa "ihmistenlukutaidon" kehittämistä. 17

18 Ryhmä 2. Merkitysosaaminen vuonna 2020 Sosiaalinen media; mikroyhteisöt, +/- Mustat joutsenet Uudet liiketoimintamallit, + Merkitys syntyy dialogissa Johtaminen, itsensä ja muiden Rehtorikoulu Sos. media yritysten työkaluna Ei sitouduta este, - MERKITYS OSAAMINEN 2020 Retoriikka vai toiminta Brändi On hankala olla vastuullinen, - Kuluttajien kriittisyys Vaaditaan läpinäkyvyyttä Yhteiskuntavastuu Sensemaking, meaningful Merkitys luodaan itse Vaihtoehdottomuus Liiallinen pirstoutu minen, - Uudenlainen koulu Kyky ymmärtää asioiden arvo Metataito Arvojen merkitys korostuu Individualisoi tuminen Merkitysten luominen Markkinointikeino Infran pettäminen,- Yksilö- /yhteisönäkökulma valinnat Kuva 8. Merkitysosaaminen avulla avautuu tuotannon ja kulutuksen "syvempiä merkityksiä". Merkitysosaamisen Tulevaisuuspyörän tulosten esittely (suullisen esityksen siteeraus) Ytimeksi muodostui yritysten yhteiskuntavastuu: tuotteen ja tuotantoprosessin koko tausta nousee yhä tärkeämmäksi. asioilla on syvemmät merkitykset. Kuluttajat ovat kriittisiä ja tunnistavat helposti, onko kyse pelkästä retoriikasta, vai näkyvätkö sanat ja puheet myös yrityksen teoissa ja toiminnassa. Wikileaks, vaalirahakohu yms ovat merkkejä siitä, että läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vaaditaan yhä enemmän, kaiken on tultava kabineteista ulos. Se on plus tai miinus, riippuu siitä mistä näkökulmasta asiaa katsotaan. Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa yritysten brändiä. Brändit ovat ylipäätään niin merkittäviä, että yritysten kaikkien työntekijöiden tulisi tunnistaa ja ymmärtää brändin takana olevat merkitykset ja myös sitoutua niihin. Yhteiskuntavastuu ja brändit yhdessä tarkoittavat, että tuotannossa ja kulutuksessa on yhä enemmän syvempiä merkityksiä. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää hyvin brändi- ja yhteiskuntavastuutyössä, mutta infran pettäminen on riski. Jos lasketaan kaikki esimerkiksi sähkön varaan ja sähkö katkeaa, niin joudutaan vaikeuksiin eikä ole toimintaa. Lisäksi sosiaalisen 18

19 median kautta erilaiset väärinkäytökset ja aidon vastuullisuuden puuttuminen paljastuvat herkästi. Metsäteollisuus ja energiantuotanto ovat esimerkkejä myyvän ja hyväksyttävän brändin kannalta hankalista aloista: on vaikea keksiä vaihtoehtoa ja brändiä, joka sopisi kaikkien intresseihin ja arvoihin. On vaikea löytää vaihtoehtoa, joka menisi kaikille läpi - on olemassa vaihtoehdottomuutta, alati päällä oleva lose-lose -tilanne. Näyttäytyminen aina jotakin ryhmää kohtaan on ongelmallista, yritys saattaa näkyä negatiivisena toimijana. Kyse on tällöin vaihtoehdottomuudesta, jota on pystyttävä sietämään tai kiertämään ja pääsemään ohi. Sillä, miten yritys tällöin tuottaa merkityksiä, on vaikutusta. Läpinäkyvyysajattelu suosii etenkin pienyrityksiä ja kuluttajat suosivat niitä juuri autenttisuuden takia. Tämä ruokkii myös uusia liiketoimintamalleja. Voidaan lähtökohtaisesti tuottaa lähiruokaa tai eettisiä tuotteita, joiden koko ketju näkyvillä. Kuva 9. Ryhmä 2 tunnusteli merkitysosaamisen ulottuvuuksia vuonna

20 3. Mustat joutsenet (villit kortit) Mustat joutsenet ovat erittäin harvinaisia ja epätodennäköisiä tapahtumia, joiden vaikutukset ovat kyseisen asian tapahduttua suuret. Mustia joutsenia on kutsuttu tulevaisuudentutkimuksessa nimellä villit kortit (wild cards). Taloustieteilijä Nassim N. Taleb (2007) otti samasta ilmiöstä käyttöön termin musta joutsen (black swan). Mustat joutsenet osoittavat, että tulevaisuus ei etene lineaarisesti ja täysin ennustettavasti, vaikka tietoa olisi kuinka paljon. Aito ennakointitieto syntyy myös epäjatkuvuuskohtien ja mahdollisten mustien joutsenten tunnistamisesta. Tyypillisiä esimerkkejä mustista joutsenista ovat muun muassa seuraavat tapahtumat: Vuoden 2001 terroristi-isku World Trade Centeriin Vuoden 2004 tsunami Intian valtameressä Yhdysvaltojen asuntoluottokriisi globaalin finanssikriisin alkusoittona v.2008 Islannin tulivuoren tuhkapilven aiheuttama lentoliikennekaaos Euroopassa v Luovassa tulevaisuustilassa on mahdollista kokeilla siipiään mustien joutsenten takaa-ajossa. Tällöin on lähtökohtana ennakoida, minkälaisia mustia joutsenia saattaisi ilmetä ja sen jälkeen analysoida proaktiivisesti, mitä vaikutuksia niillä olisi ja miten niiden tuloon voisi valmistautua. Mustia joutsenia voi esimerkiksi identifioida pienryhmissä tai isommallakin joukolla siten, että kukin generoi 1-3 mustaa joutsenta muistilapuille ja käy kiinnittämässä ne seinällä olevalle taustapaperille. Tämän jälkeen yhteisesti tarkastellaan tuotettuja mustia joutsenia, ryhmitellään niitä sopivasti, minkä jälkeen siirrytään vaikutusanalyysiin ja tulkintaan. Tässä Tulevaisuusklinikassa demonstroitiin vain mustien joutsenten havainnoin ja analyysin periaate. Tarkemmin tähän metodiin voi tutustua esimerkiksi raporteissa Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys 1/2009, s tai Heinonen & Ruotsalainen (2011). 20

21 4. Johtopäätöksiä, tulosten arviointia ja jatkotyöstämisehdotuksia Sessiossa työstettäviksi valitut aiheet osuivat tiukasti ajan hermoon: erityisesti juuri merkitysosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen korostuvat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeina. Informaatioyhteiskunta on parhaillaan muuttumassa ja jalostumassa luovuutta painottavaksi merkitysja elämysyhteiskunnaksi esimerkiksi Nokian ongelmat juontuvat pitkälti juuri hitaudesta vastata tähän kehitykseen. Pelkästä teknologiasta ja hardwaresta tulee matalan jalostusasteen perusraakaainetta, ja kehittyneiden talouksien tuotannon painopiste siirtyy aineettomaan ja luovuuteen perustuvaan tuotantoon. Se, mitä luovassa taloudessa tuotetaan ja kulutetaan, ovat merkitykset ja merkitykset syntyvät vuorovaikutusprosesseissa. Ryhmä 2 nosti merkitysosaamisen ytimeksi yritysten yhteisvastuun: sen, että koko tuotantoprosessi nousee osaksi yrityksen brändiä. Tässä ilmeneekin kuvaavasti merkitysosaamisen kattavuus: ei vain luovien ydinalojen, vaan kaikkien tuotannonalojen tulee ottaa merkitystuotanto osaksi tuotantoprosessiaan. Edes raskaalle teollisuudelle ei riitä, että tuotetaan perustuotetta, vaan yritykselle ja tuotantoprosessille tulee luoda tarina usein tämä tarina liittyy ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksiin. Kuten ryhmä osuvasti toteaa, tuotannon brändiytyminen tarkoittaa, että tuotannossa ja kulutuksessa on yhä enemmän syvempiä merkityksiä. Ryhmä 1 painotti vuorovaikutusosaamisen kipupisteenä kansainvälistymistä eri kulttuurien ymmärtämisestä tulee yhä tärkeämpää. Tämä on tärkeä näkökohta, ja vuorovaikutus on muutoinkin yhä verkottuneempaa ja pluralistisempaa. Eri maiden kulttuurien lisäksi tiiviissä vuorovaikutuksessa ovat eri organisaatio- ja työkulttuurit: tapahtuu ryhmän mainitsemaa ristiin pölytystä, eri alojen välistä vuorovaikutusta. Ajatus on lähellä avointen innovaatioprosessien nousevaa trendiä. Jotta merkitystenvaihto olisi toimivaa ja tehokasta, vuorovaikutuksen tulee olla sähköisen lisäksi kasvokkaista ja mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää. Vuorovaikutuksen sujuvuutta pohtiessaan ryhmä innovoi uuden osaamistarpeen: ihmistenlukutaidon. Vuorovaikutusosaaminen ja merkitysosaaminen luovat myös kouluille uusia kehittämistarpeita: ilmaisu- ja esiintymistaidot sekä äidinkieli painottuvat. 21

22 Molempien ryhmien ideat ja niihin liittyvät lupaukset ja uhat yhdistyvät ja tiivistyvät verkoston metaforassa. Verkostomaiset järjestymisen tavat tulevat tarpeellisiksi yhä useammalle organisaatiolle, ja verkostomaisuus kattaa myös koko yhteiskunnan. Verkosto on epähierarkinen, toisiinsa kytkeytyneistä yksilöistä/työntekijöistä muodostunut organisaatio- ja yhteiskuntamuoto. Koska verkoston perusyksikkö on yksilö, tälle avautuu vastuuta ja uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Kuten ryhmät huomioivat, merkitysten luonti, sense making ja (itsen) johtaminen ovat yhä enemmän yksilön vastuulla kuten myös epäonnistumisten seurausten kantaminen. Yksilö ei kuitenkaan ole yksin, vaan verkoston kollektiivinen lisäarvo perustuu juuri sen yksilön kasvua ja voimaantumista ruokkivaan vaikutukseen ja edelleen näiden vahvojen yksilöiden vuorovaikutukseen. Sosiaalisen median teknologiset apuvälineet vielä kiihdyttävät verkostojen epähierarkisuutta ja vuorovaikutuksen intensiteettiä. Millaista lisäarvoa sosiaalisen median nykyistä runsaampi ja rohkeampi hyödyntäminen toisi yrityksille ja organisaatioille? Eräs mahdollinen tulevaisuusnäkymä on, että sosiaalisen median, yksilöllistymisen ja luovan talouden syventyminen tekevät jopa verkosto-organisaation vanhanaikaiseksi, kankeaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Tästä kehityksestä on nähtävissä heikkoina signaaleina jo mainittu avoin innovaatioprosessi, bottom up innovointi, yksilöllinen tuotanto (unique creation) sekä mahdollistavana teknologiana nk. 3D-printterit, joilla periaatteessa kuka vain voi digitaalisessa muodossa olevien ja helposti muokattavien piirustusten tai rakennusohjeiden mukaan valmistaa periaatteessa mitä vain (http://www.economist.com/node/ ) Näin eriytyneessä ja yksilöllistyneessä tuotannossa osa kiinteistä organisaatiomuodoista muuttuu tehottomaksi; niiden tilalle tulevat parvi- tai pilviorganisaatiot. Ne ovat vielä verkostoakin hajautuneempia, löyhempiä ja runsaammin informaatiota sisältäviä organisaatiomuotoja. Tällainen organisaatio voi nopeasti pienentyä, kasvaa, hajota, muuttua joksikin kokonaan toiseksi, alkaa tehdä jotain aivan muuta. Se voi tilapäisesti järjestyä tavoittelemaan tarkasti rajattua päämäärää, mutta usein se toteuttaa useita toisiinsa kytkeytyviä ja jatkuvasti muuntuvia päämääriä. Siihen voi vaivatta liittyä ja siitä voi helposti erota; myös esimerkiksi yrityksen asiakkaat ja kuluttajat voivat mutkattomasti osallistua. Tärkeintä on informaation avoin ja runsas, itseään ruokkiva virtaus. Hankkeen eri osia "johtaa" tilanteen mukaan se, joka osaa asiasta eniten. Jäsenten ei välttämättä tarvitse tuntea toisiaan millään tavalla: oleellista on vain se, että jokainen jäsen tuottaa jotain, jota muut voivat hyödyntää ja joka edistää kulloistakin päämäärää. 22

23 Laajimmillaan pari- tai pilviorganisaation voi ajatella koko kulttuurin laajuiseksi: esimerkiksi kaupunki sinällään, sosiaalisena muotona, edesauttaa luovuutta ja tuotantoa, koska sen vuorovaikutusverkostot ovat hyvin tiheitä ja jatkuvasti muuttuvia ja kehittyviä. Lähimpänä parvi- tai pilviorganisaation ideaa tällä hetkellä taitavat olla sosiaalisen median sovellukset ja niiden vertaistuotanto. Esimerkiksi Facebook-kaveriverkostot muistuttavat enemmän pilvi- kuin verkosto-organisaatiota jo siksi, ettei niillä usein ole päämäärää, johon ne pyrkisivät. Kuitenkin niissä tapahtuu vilkasta vuorovaikutusta, joka antaa ideoita ja joka potentiaalisesti edistää kunkin jäsenen luovuutta. Facebook-verkostot ovat myös helposti ja nopeasti muunnettavissa tiettyyn päämäärään pyrkiviksi, vaikka hyvin tilapäisestikin, jos tarve. Selkeimmäksi laajalle levinneeksi parvi- tai pilviorganisaation prototyypiksi nousevat kuitenkin erilaiset wiki-pohjaiset ratkaisut: ne täyttävät mainitut määreet ja ne ovat organisaatioita siinä mielessä, että ne pyrkivät päämääriin, vaikkakin varsin yleisiin ja ei tarkasti rajattuihin, annetuilla keinoilla ja järjestymisen periaatteilla. Kun merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen tulevat yhä tärkeämmiksi ominaisuuksiksi, organisaatioiden hajoamisesta seuraa yksilöiden vastuuriskien lisäksi monia mahdollisia ongelmia. Ongelmat liittyvät usein tavalla tai toisella liittyvät liialliseen pirstaloitumiseen. Ryhmät nostivat esiin useita aivan oleellisia näkökohtia. Hajautuneissa verkostoissa voi ilmetä johtamisen ongelmia. Tiedon hajautuminen tarkoittaa helposti tiedon kaoottisuutta, jolloin tiedon sirpaleista ei muodostu selkeää kokonaisuutta ja tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat jatkuvasti epäilyksen alla. Sosiaalinen kanssakäyminen voi hajaantua ja yhteisöllisyys epävakaistua, jos siirrytään liikaa teknologiavälitteiseen kommunikaatioon ja sosiaalisen median mikroyhteisöihin. Myös luottamuksen ja tunnesiteiden luomiselle kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä. Merkitysten, arvojen ja luovuuden korostuminen edellyttävät työntekijöiltä myös uudenlaista sitoutumista, jossa koko persoona täytyy enemmän tai vähemmän asettaa organisaation palvelukseen. Tämä voi tarkoittaa aivan uudenlaista työn mielekkyyttä ja elämänkokonaisuuden tasapainoisuutta, tai sitten sitä, että ihminen uhraa yhä suuremman osan elämästään työlle. Oppimisympäristöjä kehitettäessä ei myöskään ole yhdentekevää, mihin ja miten oppimisen tuloksena syntyvää osaamista tullaan ja voidaan käyttää. Jatkotyöstämisehdotuksina on joko syventää merkitys- ja vuorovaikutusosaamisen ajureita ja ilmenemismuotoja uudessa sessiossa käyttämällä myös muita ennakointimetodeja, kuten esimerkiksi 23

24 tulevaisuustaulukkoa. Osaamistarpeiden timantista voisi tehdä vastaavat pyörät viidestä muusta osaamistarpeista. Itsenäinen mustien joutsenten sessio voisi keskittyä tunnistamaan yllätystekijöitä ja niiden vaikutuksia vaikkapa koulutuksen (koulutusjärjestelmän, ammattikorkeakoulun jne.) tulevaisuuteen. 24

25 Kirjallisuutta A factory on your desk. Luettu Ahvenainen, Marko, Heinonen, Sirkka & Hietanen, Olli (2010): Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen loppuraportti. Liiteosa. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 104 s. ISBN TUTU-eJulkaisuja 3/ Glenn, Jerome (2009): The Futures Wheel. Futures Research Methodology Version 3.0 Editors: Jerome C. Glenn and Theodore J. Gordon. Washington D.C. Glenn, Jerome (2009). The Futures Wheel. In: Glenn, J. & Gordon, T. Futures Research Methodologies V 3.0. Washington D.C. Heinonen, Sirkka (2010) Kurkistuksia kaupunkiasumisen tulevaisuuksiin. Tulevaisuusklinikan tulokset. TUTU-eJulkaisuja 5/2010. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 46 s. ISBN Heinonen, Sirkka (2010b). Tulevaisuusajattelu, ennakointimenetelmät ja osaamisen ennakointi. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -projektin suunnittelu- ja yhteistyöseminaari. Kuntatalo , Helsinki, 45 ppt slides. Heinonen, Sirkka (2010c). Luova TulevaisuusTila ennakointiosaamisen oppimisympäristönä. Luova TulevaisuusTila hankkeen Hämeenlinnan pilotin avajaiset HAMK Hämeenlinna, 30 ppt slides. Heinonen, Sirkka (2010d). Luova TulevaisuusTila ennakointiosaamisen oppimisympäristönä ja ääreisnäön kehittäjänä. Luova TulevaisuusTila hankkeen Hämeenlinnan pilotin avajaiset Slow tila. Teknologiakeskus Innopark Oy Helsinki, 38 ppt slides. Heinonen, Sirkka (2004): Tulevaisuuden työnteosta. Vanhat paradoksit ja uusi paradigma. Helsinki, 98 s. Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2011). Innoparkissa pidetyn Luova Tulevaisuustila -session raportti. Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2011b). Luovan Tulevaisuustilan Hämeenlinnan pilotin Innopark-avajaisten raportti. Jensen, Rolf (1999). The Dream Society. How the Coming Shift from Information to Imagination Will Transform Your Business. McGraw-Hill, New York. 25

26 Pine, J. & Gilmore, J. (1999) The Experience Economy. Harvard Business School Press, Boston. Rifkin, Jeremy (2000). The Age Of Access. The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-For Experience. Putnam Publishing Group, New York. Taleb, Nassim (2007). Musta Joutsen. Erittäin epätodennäköisen vaikutus. Terra Cognita, Helsinki. 26

27 LIITE 1 Kutsu ja ohjelma 27

ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN

ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN Sirkka Heinonen, Sofi Kurki, Leena-Maija Laurén ja Juho Ruotsalainen ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN Elävä esikaupunki -hankkeen tulevaisuusklinikka Perspective 27.10.2011 TUTUeJULKAIISUJA 12/2011 Sirkka

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot