Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset"

Transkriptio

1 1 Tutkimusraportti hankkeesta: Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset Tarja Stenberg 2 Mikael Sallinen 1, Mikko Härmä 1, Harri Alenius 3 1 Työterveyslaitos, Fysiologian osasto 2 Helsingin Yliopisto, Biolääketieteen laitos 3 Työterveyslaitos, Työhygienian ja toksikologian osasto Hankkeen tausta: Merkittävästä, yli kahden tunnin univajeesta kärsii 15% suomalaisesta aikuisväestöstä(sallinen ym. 2000). Tärkeimmäksi univajeen syyksi raportoitiin työssä käynti. Univajeen yleisyys nykypäivän työelämässä näyttää liittyvän sekä työssä tapahtuneisiin muutoksiin (työn lisääntyneet henkiset vaatimukset ja poikkeavat työajat) että vapaa-ajan uusiin haasteisiin (ajankäytön ongelmat, digitaalinen vapaa-ajan tarjonta ja elintavat) ja yksilöllisiin ominaisuuksiin, kuten aamutyyppisyyteen ja koettuun terveyteen (Hublin ym. 2002, Härmä ym. 2002, Sallinen ym. 2000). Akuutti, vähintään yhden yön univaje heikentää monin tavoin ihmisaivojen tiedonkäsittelytoimintoja, joiden merkitys työelämässä on korostunut työn tietointensiivisyyden lisääntymisen myötä. Esimerkiksi suunnittelua ja tietoteknologian käyttöä edellyttävän tietotyö on kolminkertaistunut vuodesta Uusimman tutkimustiedon mukaan on todennäköistä, että univaje vaikuttaa myös elimistön stressireaktioihin. Univajeella näyttäisi olevan epäedullisia vaikutuksia autonomisen hermoston tasapainoon ja energia-aineenvaihduntaan. Univaje saattaa myös olla merkittävä ylipainon, diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riskitekijä. Jos näin on, univajeella on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia seuraamuksia. Työelämässä akuutti univaje on suhteellisen harvinainen ilmiö, mutta sitäkin yleisempää on osittainen, työviikon mittaan kasautuva univaje, jonka vaikutuksista toistaiseksi on tiedetty varsin vähän. Suoritimme vuosien aikana kokeellisen tutkimuksen, jossa selvitettiin osittaisen, kasautuvan univajeen vaikutuksia ihmisen psyykkiseen suoriutumiseen ja fysiologiseen kuormittumiseen. Hankkeen osittaisesta rahoituksesta vastasi Työsuojelurahasto (hanke ), ja siitä on jätetty loppuraportti Tiivistelmänä kokeen tuloksista voidaan sanoa, että osittainen viiden päivän mittainen kasautuva univaje alensi huomiokykyä (Haavisto et al. 2010) ja aktivoi immuunijärjestelmää (Van Leeuwen et al. 2009). Nyt raportoitava hanke on jatkotutkimus juuri immuunijärjestelmän osalta. Halusimme selvittää miten immuunijärjestelmä kokonaisuudessaan reagoi osittaiseen univajeeseen.

2 2 Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli 1) selvittää mitkä spesifiset immuunijärjestelmän osat aktivoituvat ja mitkä hiljenevät kasautuvan univajeen aikana 2) selvittää miten ihmisen geenien ilmeneminen muuttuu kasautuvan univajeen ja siitä toipumisen aikana. Projektin kuvaus Tutkittavat Tutkittavina oli 25 nuorta (20 25 v) vapaaehtoista, tervettä miestä, joista 17 kuului koeryhmään ja 8 toimi kontrolleina. Ennen koetta tutkittavat haastateltiin puhelimitse, minkä perusteella heidät kutsuttiin haastatteluun ja lääkärintarkastukseen. Haastattelulla ja testeillä suljettiin pois fyysiset ja psyykkiset sairaudet sekä unen ja vuorokausirytmin häiriöt. Henkilöistä otettiin myös verikoe, jonka tuloksia käytettiin yleissairauksien poissulkemiseksi. Tutkittavat välttivät kofeiinia, tupakkaa, alkoholia sekä useimpia lääkeaineita viikon ennen kokeen alkua, sekä kokeen ajan. He noudattivat säännöllistä ruokavaliota ja heidän uni-valverytminsä kontrolloitiin aktigrafilla viikon ajan ennen kokeen alkua. Tutkimusasetelma Tutkimus suorittiin Työterveyslaitoksen Aivotyölaboratoriossa. Koetta edeltävän viikon ajan suoritetaan kotirekisteröinti, jonka aikana tutkittava pitää aktigrafia ja unipäiväkirjaa sekä noudattaa säänneltyä ruokavaliota. Kokeen kahtena ensimmäisenä vuorokautena laboratoriossa tutkittava nukkui 8 tuntia yössä (23-07) ja suoritti testejä protokollan mukaisesti. Seuraavien 5 vuorokauden aikana koeryhmän jäsenet nukkuivat 4 t / vrk (03-07). Palautumista seurattiin kahden päivän ja kolmen yön ajan, jolloin unijakso oli jälleen klo Kontrolliryhmän jäsenet suorittivat täsmälleen samat toimet, mutta he saivat nukkua 8 tuntia joka yö. Tutkittavat olivat kokeen aikana laboratoriossa yhteensä 9,5 päivää ja kymmenen yötä. Jokaisena tutkimuspäivänä tutkittavat suorittivat 150 min mittaisen testijakson klo ja Tämän lisäksi lyhyempi testijakso (90 min) suoritettiin klo rajoitetun yöunen vuorokausina (5 vrk). Päiväaikainen testijakso koostui monitehtävästä tauotta (50 min), PVT mittauksesta ja sakkaditestistä (20 min) sekä monitehtävästä 10 min tauolla (50 min). Tauottoman ja tauollisen monitehtäväjakson järjestys oli tasapainotettu. Yöaikaisesta testijaksosta tauollinen osuus jätetään pois. Edellisten lisäksi, joka päivä heti herättyä (klo 7) tehtiin PVT. Verenpaine mitattiin joka aamu ennen PVT:tä. Koejaksoon liittyi kolme tehomittausvuorokautta, jolloin edellisten testien lisäksi otettiin aamuiset verikokeet, suoritettiin syljen vuorokausikeräys, testattiin autonomisen hermoston toiminta ja mitattiin verenpaine 2 tunnin välein. Ensimmäinen laboratoriovuorokausi ja ensimmäinen palautumisvuorokausi univajeen jälkeen olivat osittain tehostetun mittauksen vuorokausia, jolloin toimenpiteet olivat kuten edellä, paitsi että veri- ja sylkinäytteitä ei kerätty. Koeasetelma suunniteltiin siis sellaiseksi, että jokainen koehenkilö toimii omana kontrollinaan verrattaessa tutkittavaa suuretta eri olosuhteiden välillä (perustila, unideprivaatio ja palautuminen), jolloin tutkittavan suureen vaihtelu aiheutui vain

3 3 olosuhteiden muutoksista. Käyttämällä kontrolliryhmää, joka sai nukkua normaalisti, voitiin selvittää oliko laboratoriossa vietetyllä ajalla sinänsä vaikutusta tutkittaviin suureisiin. Menetelmät Verinäytteiden otto Ennen tutkimuksen alkua tutkittavista otettiin 5 ml seerumia vastaainetutkimuksiin, joilla selvitettiin mm, onko jo ennen tutkimuksia todettavissa seerumissa vasta-aineita, jotka viittaavat poikkeavaan immuunivasteeseen. Tutkittavilta kysyttiin myös, onko suvussa autoimmuunisairauksia. Lisäksi otettiin näytteet HLA-tyypitystä varten, jonka avulla voidaan myöhemmin tutkia immuunijärjestelmän geneettistä häiriöherkkyyttä. Tutkimushankkeen aikana tutkittavilta otettiin immunologisia tutkimuksia varten 3 x 50ml hepariiniverta. Näytteet otettiin koeasetelman kaavion mukaisissa kohdissa tutkimusta. Näytemäärät: Kaikkiaan 22 koehenkilöstä on kolme näytettä kustakin (perustason, univajeen ja palautumisvaiheen näytteet), eli 66 verinäytettä. Jokaisesta on määritetty solujakauma, tehty proliferaatiotestit ja eristetty PHA:lla ja PPD:llä stimuloiduista soluista kokonais-rna, joka on käännetty cdna:ksi reaaliaikaista PCR:ää varten. Stimuloinnit tehtiin tuoreista, pakastamattomista verinäytteistä. Välittömästi stimulaation jälkeen eristettiin RNA ja käännettiin cdna:ksi, joka pakastettiin myöhempiä määrityksiä varten. Stimuloitujen solujen viljelysupernatantit on myös otettu talteen välittäjäainemäärityksiä varten. Kontrollinäytteinä stimuloiduille soluille toimivat viljelymediumissa saman ajan viljellyt potilaan solut. Näin saaduista 198 näytteestä (3 x 3 x 22 = 198) mitataan kustakin 14 mrna:n ja proteiinin pitoisuudet (kaikkiaan noin 5000 määritystä). Geenien ilmentymisen profilointi mikrosiruanalyysillä Geenien ilmentymisprofiili mitattuna koko genomista tuottaa merkittävää tietoa siitä, mitkä geenit aktivoituvat ja mitkä hiljenevät univajeessa sekä miten geenien ilmentyminen korjautuu palautumisjakson aikana. Tällaisia analyysejä on tehty mm. jyrsijöistä (Cirelli 2002;Terao et al. 2003) akuutin univajeen yhteydessä, mutta ihmisiltä ei vastaavia tuloksia ole raportoitu. Analyysi antaa tietoa siitä, millaiset elintoiminnot kärsivät univajeesta. Paitsi yksittäisten geenien ilmentymistä, tutkimme myös eri elintoimintoihin liittyvien geeniryppäiden ilmentymistä käyttäen mm. klusterianalyysiä. Verinäytteiden (perustaso, univaje ja palautuminen) soluista eristetty RNA on käännetty cdna:ksi ja laitettu -20C odottamaan mikrosiruanalyysiä. Geenien ilmentymisen profilointi suoritetaan hybridisoimalla tutkittava cdna mikrosiruille, joihin on kiinnitetty ihmisen genomin kaikki geenit. Yksittäisten geenien ilmentymisen tasoa univajeen ja toipumisen aikana verrataan perustasolla mitattuun ilmenemiseen. Ekspressiotulosten validointimittaus kvantitatiivista PCR:ää käyttäen Seuraavat geenit valittiin validointimittauksiin: UBE2D1, NCAM1, HIPK3, STX16, GNLY, BTG2, TBX21, TGFBR3, FCRL2, GNLY ja IKZF1. cdna syntetisoitiin käyttäen DyNAmo cdna Synthesis Kit F-470L:ää qrt-pcr primereille (Finnzymes, Helsinki, Finland) käyttäen 1 μg of kokonais RNA:ta templaattina, ja random heksameeri primereitä (Finnzymes) käyttöohjeen mukaan. Kvantitatiivinen reaaliaika RT-PCR suoritettiin DyNAmo Flash SYBR Green qpcr Kit:illä (Finnzymes) käyttäen AbiPrism 7900HT detektion systeemiä (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Tulokset analysoitiin käyttäen SDS ohjelmaa AbiPrism 7900HT. Suhteellinen fold change geenien ilmentymisessä laskettiin käyttäen ΔΔCt menetelmää normalisoiden tulokset ACTB ja TBP konrolligeeneihin. Tilastolliset erot arvioitiin käyttäen parittaista t-testiä.

4 4 Tulokset Kuvassa 1 esitetään analyysistrategia tuloksineen. Geenien ilmentymisen muutosta arvioitiin kolmella tilastollisella tasolla, kaikilla tasoilla arvioitiin sekä yksittäisen geenien muutokset että etsittiin geenipolkuja, joissa muutokset ilmenivät. 1.a) 1.b) Up Down Up Down Not significant 83 Not significant Significant change in the control group as well 1.c) 1.d) Up Down Not significant Up Down Minor change Figure 1. Analysis strategy. The flow of statistical analysis is presented. a) The entities (genes/transcripts) that passed filtering by flags and reannotation were analysed with 2-way ANOVA. Significant changes can be seen in both the up regulated (red) and the down regulated (green). b) Altogether 310 genes with 2-way ANOVA interaction p-value (taking into account both the case/control status and the timepoints) significant (p < 0.05) were further analysed with 1-way repeated measres ANOVA considering the three timepoints. c) The 133 genes with 1- way ANOVA p-value significant (p < 0.05) for sleep-deprived subjects but not for the control group were then analysed using T-test between the timepoints BL and SR. d) The genes survived the stringent p-value limit, p < 0.005, for T-test were then filtered with fold change limit between these two timepoints, fold change cutoff 1.5- fold. Six out of the remaining 18 genes were up regulated, twelve down regulated.

5 5 Taulukoissa 1 a ja 1 b näkyvät ne polut, joihin kuuluvat geenit muuttuivat osittaisen univajeen kuluessa (ilmentyminen lisääntyi= upregulated, ilmentyminen väheni=downregulated) Kuva 2. Esimerkki yhden geenipolun (NF-KB) geenien ilmentymisen muutoksista

6 6 Sleep-deprived subjects Control group up regulated no change down regulated fold change > > 5 Kuva 3 esittää tiukemmilla tilastollisilla kriteereilla seulottujen geenien ilmenemisen muutokset (kaikkiaan 310 geeniä); lisääntynyt ilmentyminen= punasävyt Vähentynyt ilmentyminen= vihreät sävyt Ei muutosta= musta Kuvassa esitetty kaikkien koehenkilöiden geenimuutokset Figure 3. The 310 transcripts with significant interaction p-value by 2-way ANOVA (p < 0.05) sorted by average fold change from baseline to sleep restriction in the sleep deprived group. Colour codes representing the fold change from BL to SR timepoint for each individual subject.

7 7 Taulukko 2 esittää kaikkein tiukimpien tilastollisen kriteerien mukaan seulotut geenit Affymetrix Probe Up regulated _at HIPK ,91 up homeodomain interacting protein kinase _s_at UBE2D ,71 up ubiquitin conjugating enzyme E2D _s_at IKZF ,71 up IKAROS family zinc finger _s_at BTG ,65 up BTG family, member _s_at STX ,63 up syntaxin _s_at FCRL ,58 up Fc receptor like 2 Down regulated Gene symbol p value Fold change Direct. Gene Title _x_at KIR3DL ,18 down killer cell immunoglobulin like receptor _at GZMB 017 1,87 down granzyme B (cytotoxic T lymphocyte associated serine esterase _at NCAM ,75 down neural cell adhesion molecule _at CEP ,69 down centrosomal protein 78kDa _at GZMH 019 1,69 down granzyme H (cathepsin G like 2, protein h CCPX) _at LGR ,65 down leucine rich repeat containing G protein coupled receptor _at GNLY 015 1,63 down granulysin _s_at GNLY 019 1,62 down granulysin _at TGFBR ,55 down transforming growth factor, beta receptor III _at CST ,53 down cystatin F (leukocystatin) _at TBX ,52 down T box _at NKG ,52 down natural killer cell group 7 sequence

8 8 4.a) GNLY expression, BL=1 1,5 0,5 GNLY expression, BL=1 1,5 0,5 SR Rec Sleep deprived subjects Control subjects 4.b) GNLY GNLY expression, BL=1 BL=1 1,5 0,5 GNLY expression, BL=1 BL=1 1,5 0,5 SR SR Rec Rec Sleep deprived Sleep deprived subjects subjects Control subjects subjects Figure 4. The individual expression of the GNLY gene by two separate Affymetrix probes a) _s_at and b) 37145_at in the sleep-deprived and the control group. Expression values after sleep restriction period (SR) and recovery phase (Rec) normalised to the baseline (BL) of each subject. Kuva 4. Esimerkki yksittäisen geenin (GNLY) ilmentymisen muutoksista kaikissa koehenkilöissä. Geenin alueella oli kaksi eri koetinta, joiden tulokset ovat identtiset. Yhteenvetona tuloksista voidaan sanoa, että useat immunologiseen järjestelmään liittyvät geenit muuttavat ilmentymistään osittaisen univajeen aikana. Tulokset tukevat aiemmin julkaisemiamme tuloksia, joissa osoitimme immuunijärjestelmän muutoksia solutasolla (van Leeuwen et al. 2009). Näistä tuloksista on tekeillä käsikirjoitus, jonka abstrakti ohessa. Jatkossa tutkimme geenien ilmentymismuutosten yhteyttä muihin kokeessa mitattuihin suureisiin yksilötasolla.

9 9 Nyt raportoitavasta tutkimuksesta on tekeillä käsikirjoitus: Partial sleep deprivation alters immune functions a microarray study on healthy young men Vilma Aho 1, Hanna M. Ollila 1,2,7, Wessel Van Leeuwen 1,3, Maili Lehto 4, Harri Alenius 4, Mikko Härmä 3, Mikael Sallinen 3, Ida Lindqvist 2, Samuli Ripatti 2,5, Janna Saarela 2,6, Tiina Paunio 2,7, Tarja Porkka-Heiskanen 1 1 Department of Physiology, Institute of Biomedicine, University of Helsinki, Finland 2 Department of Molecular Medicine, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland 3 Brain and Work Research Centre, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland 4 Unit of Excellence for Immunotoxicology, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland 5 Department of Medical Epidemiology & Biostatistics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 6 FIMM, Finnish Institute of Molecular Medicine, Helsinki, Finland 7 Department of Psychiatry, HUCH, Helsinki, Finland Abstract Objectives: Recurrent loss of sleep is an increasing problem in modern information societies. Sleep deprivation has been associated with many immunological and psychological diseases, as well as with impairment of cognitive performance. To elucidate both the detriments of sleep deprivation and the core function and molecular mechanisms of sleep homeostasis, we simulated a 5-day working week with restricted sleep and subsequent recovery sleep of two nights. Materials and Methods: Subjects, healthy young men, spent a week in laboratory conditions. After two nights baseline sleep (8 hours sleep/night), thirteen subjects were partially sleep deprived for five successive nights (4 h/night) followed by two nights recovery sleep (8 h/night). Control subjects (n=6) spent the time in laboratory sleeping normally (8 h/night). Blood samples were collected from 10 sleep-deprived and 6 control subjects after baseline, sleep deprivation and recovery phases. Total RNA was extracted from blood mononuclear leukocytes. RNA expression was analysed using Affymetrix whole genome microarrays complemented with pathway and transcription factor analysis of differentially expressed genes. Results: After sleep deprivation, expression changes were observed at gene and pathway levels. The most enriched pathways included those of immune response, metabolic processes, interleukin signaling, stress response and apoptosis. We also observed that the changes induced by sleep deprivation were partially reversed after recovery sleep, as expected. However, for a number of genes, the expression levels did not reach baseline levels. Conclusions: Altogether, these changes in RNA expression may contribute to the pathological outcomes observed in sleep deprivation. Our data suggest that sleep deprivation has strong pathophysiological effect on many signaling pathways related to the immune system and that the recovery from sleep deprivation is a long-term process also at cellular level.

10 10 Kokonaisprojektista on tähän mennessä julkaistu kolme artikkelia Van Leeuwen, W.M.A., Lehto,M, Kaarisola, P, Lindholm, H., Sallinen, M., Härmä, M., Porkka- Heiskanen, T., Alenius, H., Sleep restriction increases the risk of cardiovascular diseases by enhancing proinflammatory responses through IL-17 and CRP. PloS ONE 4(2): e4589, 2009 Haavisto M-L, Porkka-Heiskanen T, Hublin C, Härmä M, Mutanen P, Müller K, Virkkala J, Sallinen M, Sleep Restriction for the Duration of a Work Week Impairs Multitasking Performance J Sleep Research (in press 2010) Van Leeuwen, W.M.A, Hublin, C, Sallinen, M, Härmä, M, Porkka-Heiskanen, T, Increased leptin and IGF-1 after prolonged sleep restriction and subsequent recovery sleep in healthy young men. Int J Endocrinol (in press 2010)

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna Vireyden hallinnalla turvallisuutta Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij 10.11.2010 Hämeenlinna Kaksi prosessia, S&C, jotka säätelevät elämäämme (itsearvioitu uneliaisuus) (itsearvioitu uneliaisuus) uni

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Vuorokausirytmi ja sen merkitys terveydelle

Vuorokausirytmi ja sen merkitys terveydelle Vuorokausirytmi ja sen merkitys terveydelle Timo Partonen psykiatrian dosentti (Helsingin yliopisto) tutkimusprofessori (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Sisäinen kello on tahdistin Aikasolut ovat suprakiasmaattisessa

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN

ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN KYSYMYKSET: 1. Glomeruluksen rakenne. Mihin seikkoihin perustuu valikoiva läpäiseväisyys veri- ja virtsatilan välillä? 2. Glomerulusvaurion mekanismit A. Immunologiset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere, Huhtikuu 2014

Lisätiedot

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 FIMM - Institiute for Molecular Medicine Finland Terveyden ylläpito vauvasta vanhuuteen Elintavat Taudit Terve

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun. Saija Mauno & Arja Uusitalo

Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun. Saija Mauno & Arja Uusitalo Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun Saija Mauno & Arja Uusitalo Tausta lyhyesti Poikkeavan sykevaihtelun havaittu ennustavan sydänsairauksia ja kuolleisuutta sydänsairauksiin.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Kuopio 10.11.2015 TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen Sisältö Taustaa Muutokset työelämässä kuormituksen arvioinnista

Lisätiedot

Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Firstbeatin stressiseminaari, 20.5.2008 Uni ja palautuminen Unen tehtävät

Lisätiedot

Elämänkulku ja vanheneminen

Elämänkulku ja vanheneminen Elämänkulku ja vanheneminen Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin?

Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin? Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin? Virpi Kalakoski, PsT, erikoistutkija Aivot ja työ -tutkimuskeskus Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 18.3.2010 Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin?

Lisätiedot

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto WHO:n hyväksymiä HIV-pikatestejä Näitä käytetään USAssa FDA/USA: hyväksytyt HIVpikatestit OraQuick Advance - whole blood -oral fluid -plasma

Lisätiedot

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Heidi J. Syväoja 1, 2, Tuija H. Tammelin 1, Timo Ahonen 2, Anna Kankaanpää 1, Marko T. Kantomaa 1,3. The Associations of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary

Lisätiedot

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Mikko Tulppo, Dos, FT, LitM Verve, Oulu, Finland Oulun Yliopisto, Oulu, Finland Ennenaikaisten kuolemien Syyt USA:ssa (vuosittain) Sydänperäinen äkkikuolema 300.000

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Vuorotyö, stressi ja palautuminen. Sampsa Puttonen, vanhempi tutkija

Hyvinvointia työstä. Vuorotyö, stressi ja palautuminen. Sampsa Puttonen, vanhempi tutkija Hyvinvointia työstä Vuorotyö, stressi ja palautuminen Sampsa Puttonen, vanhempi tutkija 1. Työaika terveysriskinä Esityksen sisältö 2. Vuorotyö ja stressi 3. Stressin vähentäminen ja palautumisen edistäminen

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013 Hyvinvointia työstä Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 Uni, aivot stressi Sampsa Puttonen Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 2 Sisällys 1. Uni ja aivot - unen merkitys aivoille - miten huolehtia unesta

Lisätiedot

Matching in structural change area. Olli Retulainen 19.8.2015

Matching in structural change area. Olli Retulainen 19.8.2015 Matching in structural change area Olli Retulainen 19.8.2015 Background Muuttuva Salo case study of Nokia plant closing in Salo -research project. Aim of this research project is to examine, in both quantitative

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit Case Kiireinen äiti Hyvinvointianalyysi Raportit HYVINVOINTIANALYYSI Henkilö: Case Kiireinen äiti Ikä 47 Pituus (cm) 170 Paino (kg) 62 Painoindeksi 21.5 Aktiivisuusluokka Leposyke Maksimisyke 6.0 (Hyvä)

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Parenting practices, family characteristics and daily health behaviours and their changes in 10-11- year old children

Parenting practices, family characteristics and daily health behaviours and their changes in 10-11- year old children Parenting practices, family characteristics and daily health behaviours and their changes in 10-11- year old children Carola Ray, väitös 22.3.2013 Kansanterveystiede, Helsingin yliopisto Sosioekologinen

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Ammattikuljettajien elintapaohjauksen käytännön toteutus

Ammattikuljettajien elintapaohjauksen käytännön toteutus Suomen Akatemian Metrimies-hanke, Ammattikuljettajien laihdutuksen vaikutus työvireyteen. Tutkimus on osa Finnish Sleep & Health tutkimuskonsortiota, ja Uni ja terveys: sopeutuminen epäsäännöllisiin työaikoihin

Lisätiedot

Green Rock Ltd Johdintie 5, FI 90630 OULU, FINLAND Tel. +358 8 8192 200 info@greenrock.fi

Green Rock Ltd Johdintie 5, FI 90630 OULU, FINLAND Tel. +358 8 8192 200 info@greenrock.fi Table contains test data of GR IISI S 6 unit. Tests were carried out mainly in wintertime 2009. Reduction is calculated between inlet value and outlet value of the results. IN ( ) OUT () BOD N P BOD N

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total.

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total. SUOMI 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiintoimenpiteissä käytetyt Hiiret Mice 2413 38131 15245 5199 60988 Rotat Rats 735 10352 4608 1960 17655 Marsut Guinea-Pigs 15 9 9 33 Kultahamsterit

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015 Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä Lokakuu 2015 Tiivistelmä (1/2) Iso hanke, kuten Kansi- ja areenahanke, luo merkittäviä työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi Case Insinööri Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Case Insinööri Kartoituksen alkupäivämäärä 03.09.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Essi Salminen Kartoituksen alkupäivämäärä 11.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen HYVINVOINTIANALYYSI Reaktion voimakkuus Ikä Henkilö: Essi Salminen Pituus (cm) Paino (kg) Painoindeksi 27 165 63 23.1 Aktiivisuusluokka Leposy Maksimisy 6.0 () 50 193

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 Nykyinen käytäntö Mikäli ensimmäisellä kierroksella ei saada muodostettua hintaa, niin 1. muutetaan blokkitarjoukset tuntitarjouksiksi

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työaikojen kehittäminen kunta-alalla Tutkimusprofessori Mikko Härmä Työajat, vireys ja ammattiliikenne tiimi Työterveyslaitos Työturvallisuuslain muutos keväästä 2013 lähtien - työn

Lisätiedot

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi Case CrossFit-urheilija Firstbeat Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Crossfit urheilija Case Kartoituksen alkupäivämäärä 14.07.2014 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK)

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Cleantech Finland -jäsenyyden edut yrityksille MITEN YRITYKSESI HYÖTYY JÄSENYYDESTÄ? 1. Yrityksesi

Lisätiedot

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Liikuntalääketieteen päivät 7.11.2013 Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Timo Seppälä LKT, Farmakologian dosentti ADT:n lääketieteellinen johtaja 1) Testosteronista a) Yksilölliset (geneettiset)

Lisätiedot

VIIKKI BIOCENTER University of Helsinki

VIIKKI BIOCENTER University of Helsinki VIIKKI BIOCENTER University of Helsinki Biologian DNA koodi ja sen selvittäminen Petri Auvinen DNA Sequencing and Genomics Laboratory Institute of Biotechnology Kuinka solut kehittyivät? Kolmenlaisia soluja

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot