Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset"

Transkriptio

1 1 Tutkimusraportti hankkeesta: Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset Tarja Stenberg 2 Mikael Sallinen 1, Mikko Härmä 1, Harri Alenius 3 1 Työterveyslaitos, Fysiologian osasto 2 Helsingin Yliopisto, Biolääketieteen laitos 3 Työterveyslaitos, Työhygienian ja toksikologian osasto Hankkeen tausta: Merkittävästä, yli kahden tunnin univajeesta kärsii 15% suomalaisesta aikuisväestöstä(sallinen ym. 2000). Tärkeimmäksi univajeen syyksi raportoitiin työssä käynti. Univajeen yleisyys nykypäivän työelämässä näyttää liittyvän sekä työssä tapahtuneisiin muutoksiin (työn lisääntyneet henkiset vaatimukset ja poikkeavat työajat) että vapaa-ajan uusiin haasteisiin (ajankäytön ongelmat, digitaalinen vapaa-ajan tarjonta ja elintavat) ja yksilöllisiin ominaisuuksiin, kuten aamutyyppisyyteen ja koettuun terveyteen (Hublin ym. 2002, Härmä ym. 2002, Sallinen ym. 2000). Akuutti, vähintään yhden yön univaje heikentää monin tavoin ihmisaivojen tiedonkäsittelytoimintoja, joiden merkitys työelämässä on korostunut työn tietointensiivisyyden lisääntymisen myötä. Esimerkiksi suunnittelua ja tietoteknologian käyttöä edellyttävän tietotyö on kolminkertaistunut vuodesta Uusimman tutkimustiedon mukaan on todennäköistä, että univaje vaikuttaa myös elimistön stressireaktioihin. Univajeella näyttäisi olevan epäedullisia vaikutuksia autonomisen hermoston tasapainoon ja energia-aineenvaihduntaan. Univaje saattaa myös olla merkittävä ylipainon, diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riskitekijä. Jos näin on, univajeella on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia seuraamuksia. Työelämässä akuutti univaje on suhteellisen harvinainen ilmiö, mutta sitäkin yleisempää on osittainen, työviikon mittaan kasautuva univaje, jonka vaikutuksista toistaiseksi on tiedetty varsin vähän. Suoritimme vuosien aikana kokeellisen tutkimuksen, jossa selvitettiin osittaisen, kasautuvan univajeen vaikutuksia ihmisen psyykkiseen suoriutumiseen ja fysiologiseen kuormittumiseen. Hankkeen osittaisesta rahoituksesta vastasi Työsuojelurahasto (hanke ), ja siitä on jätetty loppuraportti Tiivistelmänä kokeen tuloksista voidaan sanoa, että osittainen viiden päivän mittainen kasautuva univaje alensi huomiokykyä (Haavisto et al. 2010) ja aktivoi immuunijärjestelmää (Van Leeuwen et al. 2009). Nyt raportoitava hanke on jatkotutkimus juuri immuunijärjestelmän osalta. Halusimme selvittää miten immuunijärjestelmä kokonaisuudessaan reagoi osittaiseen univajeeseen.

2 2 Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli 1) selvittää mitkä spesifiset immuunijärjestelmän osat aktivoituvat ja mitkä hiljenevät kasautuvan univajeen aikana 2) selvittää miten ihmisen geenien ilmeneminen muuttuu kasautuvan univajeen ja siitä toipumisen aikana. Projektin kuvaus Tutkittavat Tutkittavina oli 25 nuorta (20 25 v) vapaaehtoista, tervettä miestä, joista 17 kuului koeryhmään ja 8 toimi kontrolleina. Ennen koetta tutkittavat haastateltiin puhelimitse, minkä perusteella heidät kutsuttiin haastatteluun ja lääkärintarkastukseen. Haastattelulla ja testeillä suljettiin pois fyysiset ja psyykkiset sairaudet sekä unen ja vuorokausirytmin häiriöt. Henkilöistä otettiin myös verikoe, jonka tuloksia käytettiin yleissairauksien poissulkemiseksi. Tutkittavat välttivät kofeiinia, tupakkaa, alkoholia sekä useimpia lääkeaineita viikon ennen kokeen alkua, sekä kokeen ajan. He noudattivat säännöllistä ruokavaliota ja heidän uni-valverytminsä kontrolloitiin aktigrafilla viikon ajan ennen kokeen alkua. Tutkimusasetelma Tutkimus suorittiin Työterveyslaitoksen Aivotyölaboratoriossa. Koetta edeltävän viikon ajan suoritetaan kotirekisteröinti, jonka aikana tutkittava pitää aktigrafia ja unipäiväkirjaa sekä noudattaa säänneltyä ruokavaliota. Kokeen kahtena ensimmäisenä vuorokautena laboratoriossa tutkittava nukkui 8 tuntia yössä (23-07) ja suoritti testejä protokollan mukaisesti. Seuraavien 5 vuorokauden aikana koeryhmän jäsenet nukkuivat 4 t / vrk (03-07). Palautumista seurattiin kahden päivän ja kolmen yön ajan, jolloin unijakso oli jälleen klo Kontrolliryhmän jäsenet suorittivat täsmälleen samat toimet, mutta he saivat nukkua 8 tuntia joka yö. Tutkittavat olivat kokeen aikana laboratoriossa yhteensä 9,5 päivää ja kymmenen yötä. Jokaisena tutkimuspäivänä tutkittavat suorittivat 150 min mittaisen testijakson klo ja Tämän lisäksi lyhyempi testijakso (90 min) suoritettiin klo rajoitetun yöunen vuorokausina (5 vrk). Päiväaikainen testijakso koostui monitehtävästä tauotta (50 min), PVT mittauksesta ja sakkaditestistä (20 min) sekä monitehtävästä 10 min tauolla (50 min). Tauottoman ja tauollisen monitehtäväjakson järjestys oli tasapainotettu. Yöaikaisesta testijaksosta tauollinen osuus jätetään pois. Edellisten lisäksi, joka päivä heti herättyä (klo 7) tehtiin PVT. Verenpaine mitattiin joka aamu ennen PVT:tä. Koejaksoon liittyi kolme tehomittausvuorokautta, jolloin edellisten testien lisäksi otettiin aamuiset verikokeet, suoritettiin syljen vuorokausikeräys, testattiin autonomisen hermoston toiminta ja mitattiin verenpaine 2 tunnin välein. Ensimmäinen laboratoriovuorokausi ja ensimmäinen palautumisvuorokausi univajeen jälkeen olivat osittain tehostetun mittauksen vuorokausia, jolloin toimenpiteet olivat kuten edellä, paitsi että veri- ja sylkinäytteitä ei kerätty. Koeasetelma suunniteltiin siis sellaiseksi, että jokainen koehenkilö toimii omana kontrollinaan verrattaessa tutkittavaa suuretta eri olosuhteiden välillä (perustila, unideprivaatio ja palautuminen), jolloin tutkittavan suureen vaihtelu aiheutui vain

3 3 olosuhteiden muutoksista. Käyttämällä kontrolliryhmää, joka sai nukkua normaalisti, voitiin selvittää oliko laboratoriossa vietetyllä ajalla sinänsä vaikutusta tutkittaviin suureisiin. Menetelmät Verinäytteiden otto Ennen tutkimuksen alkua tutkittavista otettiin 5 ml seerumia vastaainetutkimuksiin, joilla selvitettiin mm, onko jo ennen tutkimuksia todettavissa seerumissa vasta-aineita, jotka viittaavat poikkeavaan immuunivasteeseen. Tutkittavilta kysyttiin myös, onko suvussa autoimmuunisairauksia. Lisäksi otettiin näytteet HLA-tyypitystä varten, jonka avulla voidaan myöhemmin tutkia immuunijärjestelmän geneettistä häiriöherkkyyttä. Tutkimushankkeen aikana tutkittavilta otettiin immunologisia tutkimuksia varten 3 x 50ml hepariiniverta. Näytteet otettiin koeasetelman kaavion mukaisissa kohdissa tutkimusta. Näytemäärät: Kaikkiaan 22 koehenkilöstä on kolme näytettä kustakin (perustason, univajeen ja palautumisvaiheen näytteet), eli 66 verinäytettä. Jokaisesta on määritetty solujakauma, tehty proliferaatiotestit ja eristetty PHA:lla ja PPD:llä stimuloiduista soluista kokonais-rna, joka on käännetty cdna:ksi reaaliaikaista PCR:ää varten. Stimuloinnit tehtiin tuoreista, pakastamattomista verinäytteistä. Välittömästi stimulaation jälkeen eristettiin RNA ja käännettiin cdna:ksi, joka pakastettiin myöhempiä määrityksiä varten. Stimuloitujen solujen viljelysupernatantit on myös otettu talteen välittäjäainemäärityksiä varten. Kontrollinäytteinä stimuloiduille soluille toimivat viljelymediumissa saman ajan viljellyt potilaan solut. Näin saaduista 198 näytteestä (3 x 3 x 22 = 198) mitataan kustakin 14 mrna:n ja proteiinin pitoisuudet (kaikkiaan noin 5000 määritystä). Geenien ilmentymisen profilointi mikrosiruanalyysillä Geenien ilmentymisprofiili mitattuna koko genomista tuottaa merkittävää tietoa siitä, mitkä geenit aktivoituvat ja mitkä hiljenevät univajeessa sekä miten geenien ilmentyminen korjautuu palautumisjakson aikana. Tällaisia analyysejä on tehty mm. jyrsijöistä (Cirelli 2002;Terao et al. 2003) akuutin univajeen yhteydessä, mutta ihmisiltä ei vastaavia tuloksia ole raportoitu. Analyysi antaa tietoa siitä, millaiset elintoiminnot kärsivät univajeesta. Paitsi yksittäisten geenien ilmentymistä, tutkimme myös eri elintoimintoihin liittyvien geeniryppäiden ilmentymistä käyttäen mm. klusterianalyysiä. Verinäytteiden (perustaso, univaje ja palautuminen) soluista eristetty RNA on käännetty cdna:ksi ja laitettu -20C odottamaan mikrosiruanalyysiä. Geenien ilmentymisen profilointi suoritetaan hybridisoimalla tutkittava cdna mikrosiruille, joihin on kiinnitetty ihmisen genomin kaikki geenit. Yksittäisten geenien ilmentymisen tasoa univajeen ja toipumisen aikana verrataan perustasolla mitattuun ilmenemiseen. Ekspressiotulosten validointimittaus kvantitatiivista PCR:ää käyttäen Seuraavat geenit valittiin validointimittauksiin: UBE2D1, NCAM1, HIPK3, STX16, GNLY, BTG2, TBX21, TGFBR3, FCRL2, GNLY ja IKZF1. cdna syntetisoitiin käyttäen DyNAmo cdna Synthesis Kit F-470L:ää qrt-pcr primereille (Finnzymes, Helsinki, Finland) käyttäen 1 μg of kokonais RNA:ta templaattina, ja random heksameeri primereitä (Finnzymes) käyttöohjeen mukaan. Kvantitatiivinen reaaliaika RT-PCR suoritettiin DyNAmo Flash SYBR Green qpcr Kit:illä (Finnzymes) käyttäen AbiPrism 7900HT detektion systeemiä (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Tulokset analysoitiin käyttäen SDS ohjelmaa AbiPrism 7900HT. Suhteellinen fold change geenien ilmentymisessä laskettiin käyttäen ΔΔCt menetelmää normalisoiden tulokset ACTB ja TBP konrolligeeneihin. Tilastolliset erot arvioitiin käyttäen parittaista t-testiä.

4 4 Tulokset Kuvassa 1 esitetään analyysistrategia tuloksineen. Geenien ilmentymisen muutosta arvioitiin kolmella tilastollisella tasolla, kaikilla tasoilla arvioitiin sekä yksittäisen geenien muutokset että etsittiin geenipolkuja, joissa muutokset ilmenivät. 1.a) 1.b) Up Down Up Down Not significant 83 Not significant Significant change in the control group as well 1.c) 1.d) Up Down Not significant Up Down Minor change Figure 1. Analysis strategy. The flow of statistical analysis is presented. a) The entities (genes/transcripts) that passed filtering by flags and reannotation were analysed with 2-way ANOVA. Significant changes can be seen in both the up regulated (red) and the down regulated (green). b) Altogether 310 genes with 2-way ANOVA interaction p-value (taking into account both the case/control status and the timepoints) significant (p < 0.05) were further analysed with 1-way repeated measres ANOVA considering the three timepoints. c) The 133 genes with 1- way ANOVA p-value significant (p < 0.05) for sleep-deprived subjects but not for the control group were then analysed using T-test between the timepoints BL and SR. d) The genes survived the stringent p-value limit, p < 0.005, for T-test were then filtered with fold change limit between these two timepoints, fold change cutoff 1.5- fold. Six out of the remaining 18 genes were up regulated, twelve down regulated.

5 5 Taulukoissa 1 a ja 1 b näkyvät ne polut, joihin kuuluvat geenit muuttuivat osittaisen univajeen kuluessa (ilmentyminen lisääntyi= upregulated, ilmentyminen väheni=downregulated) Kuva 2. Esimerkki yhden geenipolun (NF-KB) geenien ilmentymisen muutoksista

6 6 Sleep-deprived subjects Control group up regulated no change down regulated fold change > > 5 Kuva 3 esittää tiukemmilla tilastollisilla kriteereilla seulottujen geenien ilmenemisen muutokset (kaikkiaan 310 geeniä); lisääntynyt ilmentyminen= punasävyt Vähentynyt ilmentyminen= vihreät sävyt Ei muutosta= musta Kuvassa esitetty kaikkien koehenkilöiden geenimuutokset Figure 3. The 310 transcripts with significant interaction p-value by 2-way ANOVA (p < 0.05) sorted by average fold change from baseline to sleep restriction in the sleep deprived group. Colour codes representing the fold change from BL to SR timepoint for each individual subject.

7 7 Taulukko 2 esittää kaikkein tiukimpien tilastollisen kriteerien mukaan seulotut geenit Affymetrix Probe Up regulated _at HIPK ,91 up homeodomain interacting protein kinase _s_at UBE2D ,71 up ubiquitin conjugating enzyme E2D _s_at IKZF ,71 up IKAROS family zinc finger _s_at BTG ,65 up BTG family, member _s_at STX ,63 up syntaxin _s_at FCRL ,58 up Fc receptor like 2 Down regulated Gene symbol p value Fold change Direct. Gene Title _x_at KIR3DL ,18 down killer cell immunoglobulin like receptor _at GZMB 017 1,87 down granzyme B (cytotoxic T lymphocyte associated serine esterase _at NCAM ,75 down neural cell adhesion molecule _at CEP ,69 down centrosomal protein 78kDa _at GZMH 019 1,69 down granzyme H (cathepsin G like 2, protein h CCPX) _at LGR ,65 down leucine rich repeat containing G protein coupled receptor _at GNLY 015 1,63 down granulysin _s_at GNLY 019 1,62 down granulysin _at TGFBR ,55 down transforming growth factor, beta receptor III _at CST ,53 down cystatin F (leukocystatin) _at TBX ,52 down T box _at NKG ,52 down natural killer cell group 7 sequence

8 8 4.a) GNLY expression, BL=1 1,5 0,5 GNLY expression, BL=1 1,5 0,5 SR Rec Sleep deprived subjects Control subjects 4.b) GNLY GNLY expression, BL=1 BL=1 1,5 0,5 GNLY expression, BL=1 BL=1 1,5 0,5 SR SR Rec Rec Sleep deprived Sleep deprived subjects subjects Control subjects subjects Figure 4. The individual expression of the GNLY gene by two separate Affymetrix probes a) _s_at and b) 37145_at in the sleep-deprived and the control group. Expression values after sleep restriction period (SR) and recovery phase (Rec) normalised to the baseline (BL) of each subject. Kuva 4. Esimerkki yksittäisen geenin (GNLY) ilmentymisen muutoksista kaikissa koehenkilöissä. Geenin alueella oli kaksi eri koetinta, joiden tulokset ovat identtiset. Yhteenvetona tuloksista voidaan sanoa, että useat immunologiseen järjestelmään liittyvät geenit muuttavat ilmentymistään osittaisen univajeen aikana. Tulokset tukevat aiemmin julkaisemiamme tuloksia, joissa osoitimme immuunijärjestelmän muutoksia solutasolla (van Leeuwen et al. 2009). Näistä tuloksista on tekeillä käsikirjoitus, jonka abstrakti ohessa. Jatkossa tutkimme geenien ilmentymismuutosten yhteyttä muihin kokeessa mitattuihin suureisiin yksilötasolla.

9 9 Nyt raportoitavasta tutkimuksesta on tekeillä käsikirjoitus: Partial sleep deprivation alters immune functions a microarray study on healthy young men Vilma Aho 1, Hanna M. Ollila 1,2,7, Wessel Van Leeuwen 1,3, Maili Lehto 4, Harri Alenius 4, Mikko Härmä 3, Mikael Sallinen 3, Ida Lindqvist 2, Samuli Ripatti 2,5, Janna Saarela 2,6, Tiina Paunio 2,7, Tarja Porkka-Heiskanen 1 1 Department of Physiology, Institute of Biomedicine, University of Helsinki, Finland 2 Department of Molecular Medicine, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland 3 Brain and Work Research Centre, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland 4 Unit of Excellence for Immunotoxicology, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland 5 Department of Medical Epidemiology & Biostatistics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 6 FIMM, Finnish Institute of Molecular Medicine, Helsinki, Finland 7 Department of Psychiatry, HUCH, Helsinki, Finland Abstract Objectives: Recurrent loss of sleep is an increasing problem in modern information societies. Sleep deprivation has been associated with many immunological and psychological diseases, as well as with impairment of cognitive performance. To elucidate both the detriments of sleep deprivation and the core function and molecular mechanisms of sleep homeostasis, we simulated a 5-day working week with restricted sleep and subsequent recovery sleep of two nights. Materials and Methods: Subjects, healthy young men, spent a week in laboratory conditions. After two nights baseline sleep (8 hours sleep/night), thirteen subjects were partially sleep deprived for five successive nights (4 h/night) followed by two nights recovery sleep (8 h/night). Control subjects (n=6) spent the time in laboratory sleeping normally (8 h/night). Blood samples were collected from 10 sleep-deprived and 6 control subjects after baseline, sleep deprivation and recovery phases. Total RNA was extracted from blood mononuclear leukocytes. RNA expression was analysed using Affymetrix whole genome microarrays complemented with pathway and transcription factor analysis of differentially expressed genes. Results: After sleep deprivation, expression changes were observed at gene and pathway levels. The most enriched pathways included those of immune response, metabolic processes, interleukin signaling, stress response and apoptosis. We also observed that the changes induced by sleep deprivation were partially reversed after recovery sleep, as expected. However, for a number of genes, the expression levels did not reach baseline levels. Conclusions: Altogether, these changes in RNA expression may contribute to the pathological outcomes observed in sleep deprivation. Our data suggest that sleep deprivation has strong pathophysiological effect on many signaling pathways related to the immune system and that the recovery from sleep deprivation is a long-term process also at cellular level.

10 10 Kokonaisprojektista on tähän mennessä julkaistu kolme artikkelia Van Leeuwen, W.M.A., Lehto,M, Kaarisola, P, Lindholm, H., Sallinen, M., Härmä, M., Porkka- Heiskanen, T., Alenius, H., Sleep restriction increases the risk of cardiovascular diseases by enhancing proinflammatory responses through IL-17 and CRP. PloS ONE 4(2): e4589, 2009 Haavisto M-L, Porkka-Heiskanen T, Hublin C, Härmä M, Mutanen P, Müller K, Virkkala J, Sallinen M, Sleep Restriction for the Duration of a Work Week Impairs Multitasking Performance J Sleep Research (in press 2010) Van Leeuwen, W.M.A, Hublin, C, Sallinen, M, Härmä, M, Porkka-Heiskanen, T, Increased leptin and IGF-1 after prolonged sleep restriction and subsequent recovery sleep in healthy young men. Int J Endocrinol (in press 2010)

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna Vireyden hallinnalla turvallisuutta Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij 10.11.2010 Hämeenlinna Kaksi prosessia, S&C, jotka säätelevät elämäämme (itsearvioitu uneliaisuus) (itsearvioitu uneliaisuus) uni

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vuorokausirytmi ja sen merkitys terveydelle

Vuorokausirytmi ja sen merkitys terveydelle Vuorokausirytmi ja sen merkitys terveydelle Timo Partonen psykiatrian dosentti (Helsingin yliopisto) tutkimusprofessori (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Sisäinen kello on tahdistin Aikasolut ovat suprakiasmaattisessa

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia 21.1.2014 Epigeneettinen säätely Epigenetic: may be used for anything to do with development, but nowadays

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38 H2t1, Exercise 1.1. H2t2, Exercise 1.2. H2t3, Exercise 2.3. H2t4, Exercise 2.4. H2t5, Exercise 2.5. (Exercise 1.1.) 1 1.1. Model the following problem mathematically:

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli Lataa Kirjailija: Pekka Rapeli ISBN: 9789523022232 Sivumäärä: 173 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.54 Mb Opioid substitution

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Jones 2013 Jones 2013 Jones 2013 Norman and Bouillon 2013 Norman and Bouillon 2013 D-vitamiiniitilanteen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 FIMM - Institiute for Molecular Medicine Finland Terveyden ylläpito vauvasta vanhuuteen Elintavat Taudit Terve

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere, Huhtikuu 2014

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN

ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN KYSYMYKSET: 1. Glomeruluksen rakenne. Mihin seikkoihin perustuu valikoiva läpäiseväisyys veri- ja virtsatilan välillä? 2. Glomerulusvaurion mekanismit A. Immunologiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa

Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa Erkki Kronholm, dos 18.1.2018 Uni ymmärretään yhä paremmin yhdeksi keskeiseksi kansanterveyden tekijäksi American Academy of Sleep Medicine, the

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Mikael Sallinen. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Mikael Sallinen. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 1 Vireänä ajossa 2 Taustatekijät Toissijaiset tekijät Ensisijaiset tekijät Muokkaavat tekijät 1 Muokkaavat tekijät 2 Pääsy terveydenhuoltoon Istumatyö Terveys Vähäinen uni Henkilökoht.

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Data quality points. ICAR, Berlin,

Data quality points. ICAR, Berlin, Data quality points an immediate and motivating supervision tool ICAR, Berlin, 22.5.2014 Association of ProAgria Centres Development project of Milk Recording Project manager, Heli Wahlroos heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland Kimmo Parhiala, M.Soc.Sc Development Manager, National Institute for Health and Welfare TW: @parhialakimmo 20.6.2017 The Finnish healthcare

Lisätiedot

ELEMET- MOCASTRO. Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions. Period

ELEMET- MOCASTRO. Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions. Period 1 ELEMET- MOCASTRO Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions Period 20.02-25.05.2012 Diaarinumero Rahoituspäätöksen numero 1114/31/2010 502/10

Lisätiedot

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Kuopio 10.11.2015 TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen Sisältö Taustaa Muutokset työelämässä kuormituksen arvioinnista

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Lisätiedot

Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun. Saija Mauno & Arja Uusitalo

Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun. Saija Mauno & Arja Uusitalo Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun Saija Mauno & Arja Uusitalo Tausta lyhyesti Poikkeavan sykevaihtelun havaittu ennustavan sydänsairauksia ja kuolleisuutta sydänsairauksiin.

Lisätiedot

Green Rock Ltd Johdintie 5, FI 90630 OULU, FINLAND Tel. +358 8 8192 200 info@greenrock.fi

Green Rock Ltd Johdintie 5, FI 90630 OULU, FINLAND Tel. +358 8 8192 200 info@greenrock.fi Table contains test data of GR IISI S 6 unit. Tests were carried out mainly in wintertime 2009. Reduction is calculated between inlet value and outlet value of the results. IN ( ) OUT () BOD N P BOD N

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Firstbeatin stressiseminaari, 20.5.2008 Uni ja palautuminen Unen tehtävät

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Elämänkulku ja vanheneminen

Elämänkulku ja vanheneminen Elämänkulku ja vanheneminen Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden

Lisätiedot

Ma > GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING

Ma > GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING Ma 5.12. -> GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING Cell-Surface Receptors Relay Extracellular Signals via Intracellular Signaling Pathways Some Intracellular Signaling Proteins Act as Molecular Switches

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto WHO:n hyväksymiä HIV-pikatestejä Näitä käytetään USAssa FDA/USA: hyväksytyt HIVpikatestit OraQuick Advance - whole blood -oral fluid -plasma

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin?

Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin? Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin? Virpi Kalakoski, PsT, erikoistutkija Aivot ja työ -tutkimuskeskus Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 18.3.2010 Miten aivomme mukautuvat työelämän haasteisiin?

Lisätiedot

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Heidi J. Syväoja 1, 2, Tuija H. Tammelin 1, Timo Ahonen 2, Anna Kankaanpää 1, Marko T. Kantomaa 1,3. The Associations of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Pelletizing trials Autum 2008

Pelletizing trials Autum 2008 Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL

Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL Ville Liljeström, Micha Matusewicz, Kari Pirkkalainen, Jussi-Petteri Suuronen and Ritva Serimaa 13.3.2012

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013 Hyvinvointia työstä Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 Uni, aivot stressi Sampsa Puttonen Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 2 Sisällys 1. Uni ja aivot - unen merkitys aivoille - miten huolehtia unesta

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Vuorotyö, stressi ja palautuminen. Sampsa Puttonen, vanhempi tutkija

Hyvinvointia työstä. Vuorotyö, stressi ja palautuminen. Sampsa Puttonen, vanhempi tutkija Hyvinvointia työstä Vuorotyö, stressi ja palautuminen Sampsa Puttonen, vanhempi tutkija 1. Työaika terveysriskinä Esityksen sisältö 2. Vuorotyö ja stressi 3. Stressin vähentäminen ja palautumisen edistäminen

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total.

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total. SUOMI 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiintoimenpiteissä käytetyt Hiiret Mice 2413 38131 15245 5199 60988 Rotat Rats 735 10352 4608 1960 17655 Marsut Guinea-Pigs 15 9 9 33 Kultahamsterit

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot