OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2014 2015"

Transkriptio

1 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014

2 2 ISBN ISSN

3 OHJEITA LUKIJALLE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos OPISKELU Opiskelijanumero Personoitu opiskelijaportaali POP Ilmoittautuminen yliopistoon Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ilmoittautumisen laiminlyönti Opintoaikojen rajoitus Opintojaksoille ilmoittautuminen Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Lukujärjestykset Opintojaksot Englanninkieliset opintojaksot Ristiinopiskelu Tentit Tentti-ilmoittautuminen Tentti-ilmoittautumisen peruminen Tenttitilaisuus Opintosuoritusten arvostelu ja arvosteluasteikko Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Valmistuminen Palautteet PALVELUT OPISKELIJOILLE Opintoasiat Opintoneuvonta Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Opiskelijayhdistys Atk-palvelut ja IT-Helpdesk Porin tiedekirjasto Kokoelmat Lainaus Kaukopalvelu Työskentelytilat ja laitteet Opastus ja opetus Aukioloajat ja yhteystiedot OPINTOJEN RAHOITTAMINEN Opintotuki Aikuiskoulutustuki Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

4 4 5. MUUTA OPISKELUUN JA YLIOPISTOON LIITTYVÄÄ Palvelukeskus Alumnitoiminta Yliopiston hallintoelimet TTY:llä Tampereella TUTKINNOT Diplomi-insinöörin tutkinto Jatkotutkinnot Avoin yliopisto Tutkintovaatimukset Kieliopinnot Kielten opintojaksojen korvaavuudet Toinen kotimainen kieli Opinnot muissa yliopistoissa Yksittäinen opintojakso Sivuaineopinnot Kansainvälistyminen JOHTAMISEN JA TIETOTEKNIIKAN DI-TUTKINTO-OHJELMA SYVENTÄVÄT OPINNOT Ohjelmistotuotanto ja tiedonhallinta 30 op Tietoverkkojen hallinta ja tietoturva 30 op Tuotantotalous 30 op AINEOPINNOT Ohjelmistotekniikka 25 op Teollisuustalous 25 op Tietovarannot ja data-analyysi 25 op Verkkoliiketoiminta ja tietoliikennetekniikka 25 op TUTKINTOSÄÄNTÖ PORIN OPINTOJAKSOT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ YHTEYSTIEDOT... 71

5 5 OHJEITA LUKIJALLE Tämä opinto-opas sisältää Porin Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman rakenteen ja tutkintovaatimukset. Oppaassa on yleisiä ohjeita opiskelusta esimerkiksi yliopistoon ilmoittautuminen, tenttikäytännöt sekä tietoa opiskelusta. Oppaasta löydät kuvaukset syventävien opintojen ja ainepintojen opintokokonaisuuksista. Niistä muodostuvat tutkintosi pää- ja sivuaineet. Porin opinto-opas löytyy osoitteesta: > Opetus > DI-opetus > Opinto-opas. Oppaan web-versio sisältää opintojaksojen kuvaukset ja pdfversiosta löydät tämän oppaan. Tämän oppaan tiedot ovat voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen ja siihen perustuvan maaliskuussa 2013 hyväksytyn tutkintosäännön mukaisia. Tutkintosääntö löytyy tämän oppaan lopusta sekä POPista (www.tut.fi/pop). Opetusjärjestelyihin sekä opintojaksojen kuvauksiin saattaa tulla muutoksia. Opintojaksojen viimeisimmät kuvaukset ja aikataulut löytyvät POPista (www.tut.fi/pop). Porissa julkaistaan myös erikseen Avoimen yliopiston opas, joka sisältää avoimen yliopiston opetuksen ja opintojaksojen kuvaukset. Avoimessa yliopistossa tarjottava opetus on ilta-aikaan tarjottavaa opetusta ja opetus on perustutkintoa suorittavien käytössä maksutta. Tervetuloa opiskelemaan Poriin! Tiina Suominen opintosihteeri

6 6 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin laitos järjestää yliopistollista tutkintokoulutusta (perus- ja jatkotutkinnot), tutkimusta sekä täydennyskoulutusta teknistieteellisellä alalla. Porissa voi suorittaa perustutkintona diplomi-insinöörin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnon sekä jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan ja filosofian tohtorin tutkinnot. Porissa järjestettävä tutkintokoulutus insinööristä diplomi-insinööriksi aloitettiin vuonna Porissa järjestettävä tutkimustoiminta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen koulutusaloihin. Laitoksen tutkimuksen painoalueita ovat mobiilisovellukset ja verkkoteknologiat, toiminnalliset materiaalit ja matemaattinen mallinnus sekä verkostojen ja projektien johtaminen. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa. Täydennyskoulutuskeskus Edupoint (www.tut.fi/pori > Edupoint) vastaa Porissa tarjottavasta täydennyskoulutuksesta. Edupoint tarjoaa ratkaisuja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutusta on ollut Porissa jo 30 vuotta. TTY:n Porin laitoksen johtajana toimii professori Tarmo Lipping ja varajohtajana professori Juha Tanttu. TTY:n Porin laitos toimii Porin yliopistokeskuksessa (www.ucpori.fi). Yliopistokeskus sijaitsee Porin Puuvillan kiinteistössä, Kokemäenjoen rannalla Porin keskustassa. Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa ja viisi tieteenalaa. Yliopistot ovat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

7 7 2. OPISKELU Porin diplomi-insinöörikoulutuksen opetus toteutetaan vuosikurssi- ja opintosuuntakohtaisesti. Kaikille pakolliset perusopintojen opintojaksot luennoidaan yhteisopetuksena. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti päiväopiskeluna. Tietotekniikan opetuksessa on tarjolla myös monimuotopolku. Monimuotopolun opetuksesta merkittävä osa tapahtuu itsenäisesti tai verkko-opiskeluna käyttäen Moodle -oppimisalustaa sekä muita sähköistä oppimista tukevia työkaluja Opiskelijanumero Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa yliopistoon opiskelijalle annetaan opiskelijarekisteristä opiskelijanumero, joka identifioi opiskelijan ja numero pysyy samana koko opiskelu-ajan. Opiskelijanumeroa tarvitaan mm. tenteissä sekä TTY:n Porin kansliassa asioitaessa Personoitu opiskelijaportaali POP Opiskelijoiden intranet POP tarjoaa opiskelijoille kaikki opiskeluun ja yliopistoelämään liittyvät välineet ja tiedot yhdessä paikassa. POP on myös työkalu omien opintojen ja ajan hallintaan. Siinä integroituu opintojen suunnittelu ja seuranta, henkilökohtainen kalenteri, opintojaksokohtainen ja yleinen viestintä sekä keskustelumahdollisuudet. POPin kautta hoidetaan ilmoittautumiset opintojaksoille sekä tentteihin. POPin löydät osoitteesta ja sen käyttö vaatii TTY:n intranet-tunnuksen ja salasanan Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissaolevaksi. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opinto-oikeutensa. Ilmoittautuminen tehdään syksyllä koko lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle avataan uudelleen marraskuun lopulla, jolloin kevään ilmoittautumistietoja voi muuttaa läsnä olevasta poissaolevaksi tai päinvastoin edellä mainittujen määräaikojen puitteissa. Mikäli on todennäköistä, että valmistuu syyslukukauden aikana, voi ilmoittautua pelkästään syksyksi läsnä olevaksi ja kevääksi poissaolevaksi. Jokaisen perustutkinto-opiskelijan, joka aikoo osallistua opetukseen tai tentteihin on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ja maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

8 8 Poissaolevaksi ilmoittautuessa opiskelija ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, eikä voi käyttää yo-kunnan tarjoamia palveluja. Poissaoleva ei voi ilmoittautua eikä osallistua opintojaksoille ja tentteihin Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Uusi opiskelija ottaa ensimmäistä kertaa yliopistoon ilmoittautuessaan vastaan opiskelupaikkansa. Uusien opiskelijoiden on palautettava lomake opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään mennessä ja tällöin pitää olla myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksettuna. Ilmoittautumislomakkeella hoidetaan läsnä tai poissaoloilmoitukset koko lukuvuodelle Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Vanha opiskelija tekee ilmoittautumisensa lukuvuodelle POPin kautta maksaen samalla kirjautumisella ylioppilaskunnan jäsenmaksun verkkopankkitunnuksilla (emaksu). Vanhojen opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle päättyy Ilmoittautumisen laiminlyönti Opiskelija, joka laiminlyö ilmoittautumisen ja siihen liittyvät maksut, menettää opinto-oikeutensa. Opinto-oikeutta on mahdollista anoa takaisin yliopistolta kirjallisesti. Opinto-oikeuden palautuksen ja siihen liittyvän ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijalta peritään uudelleenkirjautumismaksu. Ilmoittautumisensa kokonaan laiminlyöneet poistetaan TTY:n kirjoilta Opintoaikojen rajoitus Yliopistolaissa rajataan alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisaika yliopistossa. Opintoaikojen rajoitus ei koske ennen saatuja opintooikeuksia. Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli neljässä vuodessa. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa kyseiseen tutkintoon johtavan opiskelupaikan yliopistossa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu varusmiespalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalvelun suorittamisesta, tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa. Opiskeluaikaan sisältyvä ei-kirjoilla -oloaika katsotaan

9 9 poissaoloksi. Lisätietoja opintoaikojen rajoituksesta löytyy tämän oppaan lopussa olevasta TTY:n tutkintosäännöstä Opintojaksoille ilmoittautuminen Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua POPin kautta ennen opintojakson alkua. Opintojaksoilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautumalla opiskelija saa oikeuden osallistua annettavaan opetukseen sekä opintojakson tentteihin. Ilmoittautumiset kunkin periodin opintojaksoille on tehtävä kahta viikkoa ennen kuin kyseinen opetusperiodi alkaa. Poikkeuksena on ensimmäinen periodi, jonka opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina Lisätietoja ilmoittautumisesta löydät POPista. Porin yliopistokeskuksessa muiden yliopistojen opintojaksoille haetaan täyttämällä sähköinen ristiinopiskelulomake (huom. ristiinopiskeluun hakuajat) ja mahdolliset opintojaksoilmoittautumiset hoidetaan kohdeyliopiston ilmoittamalla tavalla Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Syyslukukausi Orientaatioviikko viikko opetusperiodi viikot Tentit viikko opetusperiodi viikot Tentit viikot 51 Joululoma viikot 52-1 Kevätlukukausi 3. opetusperiodi viikot 2-9 Tentit viikko opetusperiodi viikot Pääsiäisloma viikot (to ke) Tentit viikot Seuraavina aikoina ei ole opetusta eikä tenttejä: joululoma , loppiainen , pääsiäisloma ja vappu Tenttejä on sijoitettuna koko lukuvuodelle lähinnä perjantaipäiviin yllä mainittujen tenttiviikkojen lisäksi. Tenttiviikoilla saattaa olla myös opetusta.

10 Lukujärjestykset Lukujärjestyksiä tehdään pääainevaihtoehdon mukaisesti sekä ammattiaineittain. Lukujärjestykset löytyvät Porin laitoksen sivuilta > Opetus > DI-opetus > Lukujärjestykset sekä viikoittaiset lukujärjestykset ilmoitustaululta luokan 104 vierestä. Lukujärjestyksiä päivitetään pitkin lukuvuotta. Lukujärjestyksiin tulevista viime hetken muutoksista tiedotetaan vain opintojaksolle ilmoittautuneille POPin kautta (POP + sähköposti) sekä viime hetken muutoksista tarvittaessa ilmoitustaululla. Lukujärjestyksistä vastaa opintosihteeri Tiina Suominen Opintojaksot Opintojaksojen kuvaukset löytyvät POPista (www.tut.fi/pop) sekä sähköisestä opinto-oppaasta. Opintojaksojen nimet tai niiden sisällöt voivat muuttua, jolloin ne luennoidaan aina uusimman opinto-oppaan mukaisesti ja niiden sisällöstä vastaa ko. opintojakson opettaja. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät POPista opintojakson tiedoista ja niitä päivitetään pitkin lukuvuotta. POPissa opintojakson toteutuskerroissa olevia opetusaikoja päivittävät opettajat. Tiedot toteutuskertoihin eivät päivity automaattisesti ja sieltä puuttuvat opetustilatiedot. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä luennoida joka lukuvuosi. Opintojakson tiedoissa on maininta, jos sitä ei järjestetä lukuvuonna Osassa opintojaksoista on vastuuyksikkönä Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö. Näiden opintojaksojen viimeisimmät kuvaukset löytyvät heidän opinto-oppaastaan ja näille opintojaksoille ilmoittaudutaan sähköisellä ristiinopiskelulomakkeella (www.ucpori.fi/ristiinopiskelu) noudattaen ristiinopiskelun hakuaikoja Englanninkieliset opintojaksot Porissa on käynnistynyt syksystä 2013 kansainvälinen opiskelijavaihto. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden vuoksi osa TTY:n opintojaksotarjonnasta luennoidaan englanniksi. Opintojaksoista, joille osallistuu myös vaihto-opiskelijoita, järjestetään vain englanninkielinen toteutus lukuvuonna TTY:n tarjoamat englanninkieliset opintojaksot ovat PLA Introduction to Finnish Society and Culture 1-3 cr PLA Computer English 3 cr PLA English Communicative Skills 3 cr PLA Software Engineering Management 5 cr (PLA Ohjelmistotyön johtaminen)

11 11 PLA Data Mining 5 cr (PLA Tiedon louhinta) PLA Web-based GIS Applications 4 cr (PLA Web-pohjaiset paikkatietosovellukset) PLA Production Management 5 cr (PLA Toiminnanohjaus) PLA Supply Chain Management 3 cr (PLA Toimitusketjun hallinta) PLA Knowledge Management 5 cr (PLA Tietojohtaminen) Ristiinopiskelu Porin yliopistokeskus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden monitieteelliseen opiskeluun ns. ristiinopiskelun avulla. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen Porin yliopistokeskuksen eri yksiköiden opetustarjonnasta. Porin yliopistokeskuksessa tarjolla olevat yrittäjyysopinnot kuuluvat myös ristiinopiskelun piiriin. Porin yliopistokeskuksessa toimivat muut yksiköt ovat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Tampereen yliopiston Porin yksikkö Aalto-yliopisto, Taiteenlaitoksen Porin yksikkö Opinto-oikeutta ristiinopiskeluun yliopistokeskuksen sisällä haetaan sähköisellä ristiinopiskelulomakkeella, joka löytyy Porin yliopistokeskuksen www-sivulta (www.ucpori.fi/ristiinopiskelu). Ristiinopiskeluoikeus on voimassa yhden lukuvuoden opiskeluoikeuden myöntämisestä. Hakuaika päättyy syksyn opintoihin vanhoilla opiskelijoilla 9.8. ja uusilla opiskelijoilla sekä kaikilla opiskelijoilla kevään opintoihin Kohdeyliopisto ilmoittaa opinto-oikeuden myöntämisestä joko sähköpostitse tai kirjallisesti hakijan hakemuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Hakijan tulee tutustua kohdeyliopiston opinto-oppaaseen, josta ilmenevät opetettavat aineet ja opintojaksot. Opinto-oppaita saa opintotoimistoista ja kanslioista sekä yksiköiden www-sivuilta. Osa opintojaksoista järjestetään yhteisesti kahden tai useamman yliopiston opiskelijoille. Näiden opintojaksojen osalta opintojakso kuuluu ristiinopiskelun piiriin, jos vastuuyksikkö on joku toinen yliopisto kuin TTY. Kaikille Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön tarjoamille opintojaksoille pitää hakea ristiinopiskelun kautta, vaikka opintojakso kuuluisi opiskelijan pakollisiin opintoihin.

12 12 TuKKK:n opintojaksot tarjoamat opintojaksot PLA Kirjanpito ja tilinpäätös PLA Kustannuslaskennan perusteet PLA Rahoitus ja liiketoiminta PLA Johdon laskentatoimi ja PLA Markkinoinnin perusteet kirjataan opiskelijarekisteriin opintojaksotunnuksilla ja arvosanalla sitten, kun opiskelija toimittaa opintorekisteriotteen TTY:n Porin kansliaan (huone 243) suoritusten kirjaamista varten (eivät siirry automaattisesti). Muut ristiinopiskelun kautta suoritetut opintojaksot kirjataan vain hakemuksesta opintorekisteriin. Toimita todistus suoritetuista opinnoista (opintorekisteriote) sekä Muualla suoritettujen opintojen hyväksyttäminen tai korvaaminen TTY:n tutkintoon -lomake opintosuunnittelija Susanna Hongolle. Lomake löytyy POPista. Mikäli ammattiaineen vastuuhenkilö puoltaa hakemuksen, suoritus kirjataan TTY:n opintorekisteriin Hyväksytty -merkinnällä (ei arvosanalla). Lisätiedot ja hakuohjeet ristiinopiskelusta: Tentit Opintojaksosta järjestetään kolme tenttikertaa. Ensimmäinen tentti on opetuksen päätyttyä ja sen lisäksi järjestetään kaksi uusintatenttiä. Kaikki tenttikerrat ovat samanarvoisia. Mikäli opiskelija ei ole läpäissyt tenttiä ja häneltä jää tenttikertoja seuraavan lukuvuoden toteutukseen, pitää hänen selvittää, voiko osallistua suoraan tentteihin vai vaatiko opintojakson suorittaminen lisäksi joitain muita osasuorituksia (suoritusvaatimukset voivat muuttua lukuvuosittain). DI-koulutuksen tenttilista on luettavissa ja tulostettavissa opetuksen sivuilta (www.tut.fi/pori > Opetus > DI-opetus > Lukujärjestykset > Tentit). Tenttilista on esillä myös TTY:n ilmoitustaululla. Tenttilistoihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia ja niitä päivitetään aina tarvittaessa. Tenttipäivät löytyvät myös POPista opintojakson tiedoista. TTY:n Porin laitoksen järjestämien opintojaksojen tentit pidetään pääsääntöisesti perjantaisin sekä tenttiviikoilla klo 13:00 16:00. Opiskelija voi suorittaa ristiinopiskelun kautta Porin yliopistokeskuksessa muiden yliopistoyksiköiden opintojaksoja. Näiden opintojaksojen tenttikäytännöistä vastaa opetuksen antava yliopisto ja tentit suoritetaan heidän määräämällään tavalla Tentti-ilmoittautuminen Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista. Tentteihin ilmoittaudutaan POPissa Omat opinnot -välilehden kautta (www.tut.fi/pop). Tentti-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta (tenttipäivää ei lasketa

13 13 näihin päiviin). Esim. perjantain tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään edellisen viikon perjantaina klo 15:45 mennessä. Tentteihin voi ilmoittautua aikaisintaan kuukautta ennen tenttipäivää. Tentti-ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opiskelijalle voidaan varata paikka ja tehtäväpaperi tenttisalissa. Valvojalla on oikeus poistaa ne opiskelijat, joiden nimeä ei löydy ilmoittautuneiden luettelosta. Tentti-ilmoittautumisjärjestelmä laskee kaikki opiskelijan käyttämät tenttikerrat samalle opintojaksolle eri lukuvuosien varrelta. Tenttikerrat eivät nollaudu, vaikka ilmoittautuisi opintojaksolle uudelleen. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut opintojakson tenttiin 3 kertaa, hän ei pysty enää tekemään tentti-ilmoittautumista POPin kautta. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan pitää ottaa yhteyttä väh. viikkoa ennen tenttipäivää -osoitteeseen, jotta hänelle voidaan lisätä tenttikertoja opintojaksolle. Opiskelija voi ilmoittautua POPin kautta vain yhteen samana tenttipäivänä olevaan tenttiin. Jos opiskelija haluaa tehdä useamman tentin samana tenttipäivänä, tulee siitä ilmoittaa vielä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää sähköpostitse -osoitteeseen. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: oma nimi, opiskelijanumero, tenttipäivä, mihin tenttiin on jo ilmoittautunut ja mihin ei (tentinjärjestäjä lisää puuttuvan ilmoittautumisen järjestelmään). Opiskelijalle varataan tenttisaliin henkilökohtainen nimellä varustettu tenttikirjekuori, josta löytyy molempien tenttien kysymykset. Molempien tenttien vastauspaperi pitää palauttaa omalla sekä tentin nimellä varustettuna, vaikka ei vastaisi kuin toiseen tenttiin Tentti-ilmoittautumisen peruminen Opiskelijan katsotaan osallistuneen tenttiin, mikäli hän ei peru ilmoittautumistaan ajoissa. Tentti-ilmoittautumisen peruminen on tehtävä viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Esim. perjantaina pidettävä tentti pitää perua viimeistään saman viikon tiistaina. Katso tarkemmat ohjeet POPista Tenttitilaisuus Tenttisalin ja tentin nimen voi varmentaa ennen tenttitilaisuutta tenttiopasteesta (pääaulassa 1. krs sekä tenttisalin ovessa). Tentistä saa myöhästyä enintään puoli tuntia tentin alkamisesta lukien. Vältä kuitenkin turhia myöhästymisiä, sillä saatat häiritä muiden tenttijöiden keskittymistä. Tenttisalin ovi avataan noin 5 minuuttia ennen tentin alkua. Tenttisalissa Mukana saa olla vain kirjoitusvälineet ja erikseen sovittu tenttikohtainen varustus. Kännykkä pitää ehdottomasti sulkea ja sitä ei saa tuoda tenttipaikalle mukana.

14 14 Laukut, päällysvaatteet ja muu ylimääräinen tavara jätetään joko salin ulkopuolelle naulakkoon tai tenttisalin seinustalle. Eri opintojaksojen tentit ovat merkitty erivärisin väripaperein. Istumapaikka valitaan tenttipaikoille jaettujen väripaperien mukaan. Tenttiopasteesta näkee tentin värin. Paikkaa ei voi vaihtaa, eikä tenttipapereita saa siirtää paikasta toiseen. Papereihin saa koskea vasta sitten, kun valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen. Tenttiaika on 3 tuntia. Tentissä on oltava vähintään puoli tuntia. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisten tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdolliseen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Vastauspaperin palautus Jokaisessa vastauspaperissa pitää olla oma nimi, opiskelijanumero, pääaine/vuosikurssi (esim. tuta14) ja opintojakson nimi. Aina on jätettävä nimellä varustettu vastauspaperi valvojalle, vaikka paperi olisi tyhjä. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos tentissä pyydetään vastaamaan kysymykset eri vastauspapereille, pitää jokainen vastauspaperi palauttaa erikseen nimellä varustettuna. Opiskelijan henkilöllisyys tarkistetaan tenttivastausta palautettaessa esittämällä opiskelijakortti (tai muu kuvallinen henkilökortti) vastauspapereiden palautuksen yhteydessä. Opiskelija odottaa sen aikaa, että valvoja merkkaa vastauspaperien palautusmerkinnän ilmoittautumislistaan. Tentinvalvojan pöydällä on lista, johon opiskelija kuittaa tenttiin osallistumisensa poistuessaan tentistä. Listaan merkitään tentin nimi, opiskelijanumero ja allekirjoitus. Tenttikäytännöistä on erillinen tenttiohjesääntö www-sivuillamme Opintosuoritusten arvostelu ja arvosteluasteikko Opettaja arvostelee opintojaksoon kuuluvat suoritukset ja osasuoritukset 30 päivän kuluessa suorituksen antamisesta. Arvosanat julkaistaan POPissa Omat opinnot -osiossa. Mikäli arvostelutuloksia ei vielä kuukauden kuluttua suorituksen tekemisestä ole tullut, voi asiasta lähettää viestin osoitteeseen Opintosuoritukset arvostellaan joko numeroasteikolla kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) erittäin tyydyttävä (2) tyydyttävä (1) hylätty (0)

15 15 tai asteikolla hyväksytty (6) hylätty (0) Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen opintojakson tai sen osasuorituksen arvosteluun, voi siihen pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti arvostelun tehneeltä opettajalta. Tarkempia tietoja oikaisumenettelystä löytyy TTY:n tutkintosäännön 46 Muutoksenhaku kohdasta. Tutkintosääntö löytyy oppaan lopusta sekä POPista. Opiskelija voi saada omalla kustannuksellaan jäljennöksen koepaperistaan. Opintosuoritusten vastauspapereita säilytetään 6 kuukautta tulosten julkaisemisesta. Opintojaksosta saa kokonaissuorituksen sitten, kun kaikki opintojakson suoritusvaatimuksissa määritellyt osasuoritukset ovat tehtynä sekä opiskelija on antanut palautteen opintojaksosta. Osasuorituksia voivat olla esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, caset, seminaarityö, laboratoriot jne. Osasuoritukset ovat voimassa vain opettajan erikseen määrittelemän ajan tai siihen saakka kunnes opintojakso järjestetään seuraavan kerran. Virallisessa opintorekisteriotteessa näkyvät vain kokonaissuoritukset. Opiskelija voi seurata POPin kautta saamiaan arvosanoja sekä antaa palautteen opintojaksosta. POPista opiskelija näkee kaikki saamansa kokonaissuoritukset sekä myös hylätyt suoritukset (arvosana 0) Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Opintosuoritukset tallennetaan TTY:n opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija saa suorituksen vasta sitten, kun on vastannut Kaiku-palautteeseen. Opiskelija voi tilata otteen POPista tai hakea Porin kansliasta (huone243). Virallisen, leimatun otteen saa kansliasta suomeksi ja englanniksi. Tulostetussa opintorekisteriotteessa näkyvät vain hyväksytysti suoritetut opintojaksot ja opintojaksosta aina paras suoritus, suorituspäivämäärä sekä luennoitsijan nimi. Kansliasta saa pyynnöstä opiskelijatodistuksen eli todistuksen kirjoilla olosta yliopistossa. Todistus on saatavissa suomeksi ja englanniksi Valmistuminen Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, haetaan tutkintotodistusta erillisellä hakemuksella. Hakemukset ja ohjeet opinnäytetöiden hyväksyttämiseen ja tutkintotodistuksen anomiseen sekä tiedekuntaneuvoston kokous- ja aineistopäivät löytyvät POPista. Hakemus palautetaan tiedekunnan Porin opintosihteerille (Porin kanslia, huone 243).

16 16 Kandidaatintyön aiheen hyväksyy työn tarkastaja. Diplomityön aiheen, kielen ja tarkastajan vahvistaa tiedekuntaneuvosto hyvissä ajoin ennen työn valmistumista. Hakemus nimen anomiseen löytyy POPista. Valmiit opinnäytetyöt hyväksyy työn tarkastajan lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto ja tutkinnot tiedekunnan dekaani tiedekuntaneuvoston kokouspäivinä. Tutkintotodistuksen anominen edellyttää, että opinnot ovat suoritettu tutkintovaatimusten mukaisesti. Anomuksen liitteeksi tulee hyväksytty HOPS. Ennen valmiin opinnäytetyön hyväksyttämistä tiedekunnassa opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä kielitaitoa äidinkielellä. Lisätietoja kypsyysnäytteestä löytyy POPista. Kypsyysnäytteen aika sovitaan Porin opintosihteerien kanssa. Tutkintotodistukset jaetaan valmistuneille kerran kuukaudessa pidettävässä valmistumisjuhlassa (heinäkuussa valmistumisjuhlaa ei järjestetä). Valmistumiseen liittyvät asiat ja kypsyysnäytteet hoitaa opintosihteeri Ulla Nevanranta, huone Palautteet Syksystä 2014 lähtien opiskelija saa opintojaksosta suorituksen vasta, kun on antanut Kaiku-järjestelmän kautta palautetta. Uudistuksen tavoitteena on pystyä hyödyntämään opintojaksopalautetta paremmin opetuksen kehittämisessä. Opintojaksopalaute on opiskelijoille suora väylä vaikuttaa sekä yksittäisiin opintojaksoihin että laajemmin laitosten opetustarjontaan. Syksystä 2014 lähtien myös opettaja on velvollinen antamaan vastauksensa opiskelijoilta tulleeseen palautteeseen. Palautekulttuurin muutos mahdollistaa avoimemman ja yhteisöllisemmän vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opettajien välillä. Erillistä palautetta voi antaa myös palautelomakkeella, joka löytyy TTY:n esitehyllystä. Lomakkeen voi täyttää ja palauttaa nimettömänä TTY:n postilaatikkoon (luokan 104 oven vieressä). Palautetta voi antaa yksittäisestä opintojaksosta, suuremmista kokonaisuuksista sekä myös yleisistä asioista. Kaikki annetut palautteet käsitellään.

17 17 3. PALVELUT OPISKELIJOILLE Opiskelijoiden intranet POP (www.tut.fi/pop) tarjoaa opiskelijoille kaikki opiskeluun ja yliopistoelämään liittyvät välineet ja tiedot yhdessä paikassa. Tarkista ajantasaiset tiedot aina POPista. Opiskeluun ja opetusjärjestelyihin liittyviä asioita hoitavat opintosihteerit, opintosuunnittelija ja Porin laitoksen toimistosihteeri. Käytössäsi ovat myös opiskelijayhdistyksen opiskelijasihteeri, tutorit sekä opetushenkilökunta Opintoasiat Porin kanslia (Talouden ja rakentamisen tiedekunta) Huone 243, 2. krs Opintosihteeri Ulla Nevanranta puh , Opintosihteeri Tiina Suominen puh , lukukausi-ilmoittautuminen (läsnä ja poissaolot) opintorekisteriotteet opiskelu- ja läsnäolotodistukset TE-toimiston lomakkeiden täyttö opintojaksoille ilmoittautumiset lukujärjestykset, opintojaksojen aikataulut ja opinto-opas ristiinopiskelu avoin yliopisto valmistumiseen liittyvät asiat (diplomityön aiheanomus, kypsyysnäyte, diplomityön ja tutkintotodistuksen hyväksyttäminen) Lukuvuoden aikana vastaanottoaika on arkisin klo 12:00 14:00. Muina aikoina henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai ajan varauksella. TTY:n postilaatikko sijaitsee luokan 104 oven vieressä. Laatikkoon voi jättää opintoihin liittyviä hakemuksia sekä opettajille menevää postia. Laatikko tyhjennetään aamuisin. Kesällä olemme kiinni heinäkuun. Poikkeavista aukioloajoista (lomat ja muut poissaolot) tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse. Yhteystiedot: (kaikki opiskeluun ja opintoihin liittyvät asiat) (avoin yliopisto)

18 18 Opintosuunnittelija Susanna Honko, huone 243, 2. krs puh , HOPS opintoneuvonta opetuksen suunnittelu opintosuoritusten korvaaminen lisäaika-anomukset Porin laitoksen toimisto Toimistosihteeri Marja Karttunen, huone 355, 3. krs puh , suoritusten kirjaaminen ja suoritusten kyselyt tentti-ilmoittautumiset, tuplatentit tenttikertojen lisäykset tenttijärjestelyt luokkavaraukset opiskelijaryhmille Yhteystiedot: (tentti-ilmoittautumiset, tenttikertojen lisäykset ja tuplatentit sekä suoritusten kyselyt) 3.2. Opintoneuvonta Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään opintojen ohjausta, jossa koulutusohjelmien vastuuopettajat opastavat opiskelijoita opintojen suuntaamisessa sekä kerrotaan opintojen käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi ensimmäisillä viikoilla kerrotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä (HOPS). Henkilökohtaista opintoneuvontaa antaa opintosuunnittelija Susanna Honko. Opintoneuvontaan kannattaa varata aika etukäteen. Oppiainekohtaista neuvontaa antavat opintojaksojen opettajat sekä ammattiaineista vastuussa olevat opettajat ja professorit. Opetushenkilökunta on parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai erikseen ajan varaamalla. Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n opiskelijasihteeri hoitaa opintososiaalisiin asioihin liittyvää neuvontaa sekä tutortoiminnan organisoinnin Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Jokaisen opiskelijan on tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Henkilökohtainen opintosuunnitelma on tehtävä viimeistään silloin, kun opiskelija aloittaa pääaineen opiskelun.

19 19 HOPS laaditaan erillisellä sähköisellä työkalulla oman tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti. HOPS työkalun osoite on Opintosuunnitelmaa voi päivittää koulutuksen edetessä ja se toimii pohjana opiskelijan opintojaksoilmoittautumisille. Opintosuunnitelman teossa auttaa opintosuunnittelija Susanna Honko Opiskelijayhdistys Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n palveluksessa toimii opiskelijasihteeri. Hänen tehtäviään ovat opiskelijakorttitilaukset lukuvuositarrojen jakaminen opiskelijan oppaan toimittaminen tutortoiminnan organisointi ja seuranta yhteydenpito emoylioppilaskuntiin Pointer ry:n järjestämien liikunta- ja vapaa-aikatapahtumien järjestelytehtävät opiskelijaterveyspalveluista tiedottaminen uusien opiskelijoiden asumiseen liittyvät asiat. Yhteystiedot: puh Atk-palvelut ja IT-Helpdesk Atk-luokat 112 ja 257 ovat opiskelijoiden käytössä opetuksen osana ja tukena. Atk-luokkiin voi vapaasti mennä aina silloin, kun niihin ei ole sijoitettuna opetusta. Atk-luokkien varaukset ovat nähtävillä atk-luokkien www-sivulla (www.tut.fi/pori > Opetus > DI-opetus > Lukujärjestykset > Atk-luokat). Yliopiston tietoliikenneverkkoon liitetyiltä tietokoneilta pystyy käyttämään verkkopalveluita. Tietokoneiden käytössä tarvitaan TTY:n käyttäjätunnusta. IT-Helpdesk antaa tietokoneiden käyttöön ja tietoliikenneverkkoihin liittyvää neuvontaa ja opastusta (myös unohtuneet salasanat) sekä välittää ohjelmistoja. Palvelupyynnöt, kuten sähköpostiin ja opiskelijaportaaliin tai tulostukseen liittyvät ongelmat, laitetaan osoitteeseen Palvelupyynnön aihekenttään pitää laittaa Pori. Yhteystiedot: puh

20 Porin tiedekirjasto Porin tiedekirjasto on Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston hallinnoima yhteiskirjasto. Tiedekirjastosta on saatavilla laadukasta kirjasto- ja tietopalvelua sekä tiedonhankintataitojen opetusta opiskelijoille Kokoelmat Tiedekirjaston kokoelmat painottuvat tekniikkaan, taloustieteisiin, yhteiskuntatieteisiin sekä humanistisiin tieteisiin ja sisältävät sekä elektronista että painettua aineistoa. TTY:n verkkoaineistot sisältävät n verkkolehteä ja -kirjaa. Aineistot toimivat TTY:n verkossa ja niitä pääsee käyttämään Porin tiedekirjaston www-sivujen kautta. Linkit sekä verkkoaineistojen käyttöehdot löytyvät kirjaston www-sivuilta. Porin tiedekirjaston painetut kokoelmat koostuvat n kirjasta ja n. 150 aktiivisesta lehtivuosikerrasta sekä tärkeimmistä kotimaisista sanomalehdistä. Kokoelmiin kuuluvat myös Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden (TTY, TaY, TY, Aalto) kurssikirjat ja opinnäytteet. Tekniikan, taloustieteen ja yhteiskuntatieteen painettu aineisto on haettavissa Tutcat-tietokannasta (http://tutcat.linneanet.fi) ja humanistinen aineisto Volter-tietokannasta (http://volter.linneanet.fi). Käyttöohjeet ja linkit kirjastotietokantoihin löytyvät Porin tiedekirjaston www-sivuilta Lainaus Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto ja kirjastokortin saa henkilöllisyytensä todistamalla. Opiskelijoilla kirjastokorttina toimii opiskelijakortti. Kirjat lainataan pääasiassa kirjaston itsepalveluautomaatilla. Kurssikirjojen, lehtien ja opinnäytteiden laina-aika on 2 viikkoa, muun aineiston 4 viikkoa. Käsikirjastoaineisto on saatavissa myös yö- ja viikonloppulainaksi. Lainat voi uusia Tutcattietokannassa (humanistisen aineiston uusinta Volter-tietokannassa). Lainassa olevan aineiston varaaminen on ilmaista. Varauksen voi tehdä Tutcat-tietokannassa. Varatun aineiston saapumisesta ilmoitetaan erikseen ja se on noudettava viikon kuluessa. Kirjaston henkilökunta auttaa sinua kaikissa lainaukseen liittyvissä asioissa kirjaston palvelutiskillä, puhelimitse tai sähköpostitse Kaukopalvelu Kirjaston kautta voi kaukolainata muiden kotimaisten ja ulkomaisten kirjastojen aineistoa. Kaukopalvelu on maksullista toimintaa, jonka hinnasto on esillä kirjaston www-sivuilla. Kaukopalvelun sähköpostiosoite on Työskentelytilat ja laitteet Kirjastossa asiakkaiden käytössä on tietokoneita tulostusmahdollisuudella, kopiokone, hiljainen lukusali ja ryhmätyötila. Opiskelijat voivat käyttää ryhmätyötilaa

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot