OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2014 2015"

Transkriptio

1 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014

2 2 ISBN ISSN

3 OHJEITA LUKIJALLE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos OPISKELU Opiskelijanumero Personoitu opiskelijaportaali POP Ilmoittautuminen yliopistoon Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ilmoittautumisen laiminlyönti Opintoaikojen rajoitus Opintojaksoille ilmoittautuminen Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Lukujärjestykset Opintojaksot Englanninkieliset opintojaksot Ristiinopiskelu Tentit Tentti-ilmoittautuminen Tentti-ilmoittautumisen peruminen Tenttitilaisuus Opintosuoritusten arvostelu ja arvosteluasteikko Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Valmistuminen Palautteet PALVELUT OPISKELIJOILLE Opintoasiat Opintoneuvonta Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Opiskelijayhdistys Atk-palvelut ja IT-Helpdesk Porin tiedekirjasto Kokoelmat Lainaus Kaukopalvelu Työskentelytilat ja laitteet Opastus ja opetus Aukioloajat ja yhteystiedot OPINTOJEN RAHOITTAMINEN Opintotuki Aikuiskoulutustuki Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

4 4 5. MUUTA OPISKELUUN JA YLIOPISTOON LIITTYVÄÄ Palvelukeskus Alumnitoiminta Yliopiston hallintoelimet TTY:llä Tampereella TUTKINNOT Diplomi-insinöörin tutkinto Jatkotutkinnot Avoin yliopisto Tutkintovaatimukset Kieliopinnot Kielten opintojaksojen korvaavuudet Toinen kotimainen kieli Opinnot muissa yliopistoissa Yksittäinen opintojakso Sivuaineopinnot Kansainvälistyminen JOHTAMISEN JA TIETOTEKNIIKAN DI-TUTKINTO-OHJELMA SYVENTÄVÄT OPINNOT Ohjelmistotuotanto ja tiedonhallinta 30 op Tietoverkkojen hallinta ja tietoturva 30 op Tuotantotalous 30 op AINEOPINNOT Ohjelmistotekniikka 25 op Teollisuustalous 25 op Tietovarannot ja data-analyysi 25 op Verkkoliiketoiminta ja tietoliikennetekniikka 25 op TUTKINTOSÄÄNTÖ PORIN OPINTOJAKSOT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ YHTEYSTIEDOT... 71

5 5 OHJEITA LUKIJALLE Tämä opinto-opas sisältää Porin Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman rakenteen ja tutkintovaatimukset. Oppaassa on yleisiä ohjeita opiskelusta esimerkiksi yliopistoon ilmoittautuminen, tenttikäytännöt sekä tietoa opiskelusta. Oppaasta löydät kuvaukset syventävien opintojen ja ainepintojen opintokokonaisuuksista. Niistä muodostuvat tutkintosi pää- ja sivuaineet. Porin opinto-opas löytyy osoitteesta: > Opetus > DI-opetus > Opinto-opas. Oppaan web-versio sisältää opintojaksojen kuvaukset ja pdfversiosta löydät tämän oppaan. Tämän oppaan tiedot ovat voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen ja siihen perustuvan maaliskuussa 2013 hyväksytyn tutkintosäännön mukaisia. Tutkintosääntö löytyy tämän oppaan lopusta sekä POPista (www.tut.fi/pop). Opetusjärjestelyihin sekä opintojaksojen kuvauksiin saattaa tulla muutoksia. Opintojaksojen viimeisimmät kuvaukset ja aikataulut löytyvät POPista (www.tut.fi/pop). Porissa julkaistaan myös erikseen Avoimen yliopiston opas, joka sisältää avoimen yliopiston opetuksen ja opintojaksojen kuvaukset. Avoimessa yliopistossa tarjottava opetus on ilta-aikaan tarjottavaa opetusta ja opetus on perustutkintoa suorittavien käytössä maksutta. Tervetuloa opiskelemaan Poriin! Tiina Suominen opintosihteeri

6 6 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin laitos järjestää yliopistollista tutkintokoulutusta (perus- ja jatkotutkinnot), tutkimusta sekä täydennyskoulutusta teknistieteellisellä alalla. Porissa voi suorittaa perustutkintona diplomi-insinöörin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnon sekä jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan ja filosofian tohtorin tutkinnot. Porissa järjestettävä tutkintokoulutus insinööristä diplomi-insinööriksi aloitettiin vuonna Porissa järjestettävä tutkimustoiminta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen koulutusaloihin. Laitoksen tutkimuksen painoalueita ovat mobiilisovellukset ja verkkoteknologiat, toiminnalliset materiaalit ja matemaattinen mallinnus sekä verkostojen ja projektien johtaminen. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa. Täydennyskoulutuskeskus Edupoint (www.tut.fi/pori > Edupoint) vastaa Porissa tarjottavasta täydennyskoulutuksesta. Edupoint tarjoaa ratkaisuja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutusta on ollut Porissa jo 30 vuotta. TTY:n Porin laitoksen johtajana toimii professori Tarmo Lipping ja varajohtajana professori Juha Tanttu. TTY:n Porin laitos toimii Porin yliopistokeskuksessa (www.ucpori.fi). Yliopistokeskus sijaitsee Porin Puuvillan kiinteistössä, Kokemäenjoen rannalla Porin keskustassa. Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa ja viisi tieteenalaa. Yliopistot ovat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

7 7 2. OPISKELU Porin diplomi-insinöörikoulutuksen opetus toteutetaan vuosikurssi- ja opintosuuntakohtaisesti. Kaikille pakolliset perusopintojen opintojaksot luennoidaan yhteisopetuksena. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti päiväopiskeluna. Tietotekniikan opetuksessa on tarjolla myös monimuotopolku. Monimuotopolun opetuksesta merkittävä osa tapahtuu itsenäisesti tai verkko-opiskeluna käyttäen Moodle -oppimisalustaa sekä muita sähköistä oppimista tukevia työkaluja Opiskelijanumero Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa yliopistoon opiskelijalle annetaan opiskelijarekisteristä opiskelijanumero, joka identifioi opiskelijan ja numero pysyy samana koko opiskelu-ajan. Opiskelijanumeroa tarvitaan mm. tenteissä sekä TTY:n Porin kansliassa asioitaessa Personoitu opiskelijaportaali POP Opiskelijoiden intranet POP tarjoaa opiskelijoille kaikki opiskeluun ja yliopistoelämään liittyvät välineet ja tiedot yhdessä paikassa. POP on myös työkalu omien opintojen ja ajan hallintaan. Siinä integroituu opintojen suunnittelu ja seuranta, henkilökohtainen kalenteri, opintojaksokohtainen ja yleinen viestintä sekä keskustelumahdollisuudet. POPin kautta hoidetaan ilmoittautumiset opintojaksoille sekä tentteihin. POPin löydät osoitteesta ja sen käyttö vaatii TTY:n intranet-tunnuksen ja salasanan Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissaolevaksi. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opinto-oikeutensa. Ilmoittautuminen tehdään syksyllä koko lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle avataan uudelleen marraskuun lopulla, jolloin kevään ilmoittautumistietoja voi muuttaa läsnä olevasta poissaolevaksi tai päinvastoin edellä mainittujen määräaikojen puitteissa. Mikäli on todennäköistä, että valmistuu syyslukukauden aikana, voi ilmoittautua pelkästään syksyksi läsnä olevaksi ja kevääksi poissaolevaksi. Jokaisen perustutkinto-opiskelijan, joka aikoo osallistua opetukseen tai tentteihin on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ja maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

8 8 Poissaolevaksi ilmoittautuessa opiskelija ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, eikä voi käyttää yo-kunnan tarjoamia palveluja. Poissaoleva ei voi ilmoittautua eikä osallistua opintojaksoille ja tentteihin Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Uusi opiskelija ottaa ensimmäistä kertaa yliopistoon ilmoittautuessaan vastaan opiskelupaikkansa. Uusien opiskelijoiden on palautettava lomake opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään mennessä ja tällöin pitää olla myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksettuna. Ilmoittautumislomakkeella hoidetaan läsnä tai poissaoloilmoitukset koko lukuvuodelle Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Vanha opiskelija tekee ilmoittautumisensa lukuvuodelle POPin kautta maksaen samalla kirjautumisella ylioppilaskunnan jäsenmaksun verkkopankkitunnuksilla (emaksu). Vanhojen opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle päättyy Ilmoittautumisen laiminlyönti Opiskelija, joka laiminlyö ilmoittautumisen ja siihen liittyvät maksut, menettää opinto-oikeutensa. Opinto-oikeutta on mahdollista anoa takaisin yliopistolta kirjallisesti. Opinto-oikeuden palautuksen ja siihen liittyvän ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijalta peritään uudelleenkirjautumismaksu. Ilmoittautumisensa kokonaan laiminlyöneet poistetaan TTY:n kirjoilta Opintoaikojen rajoitus Yliopistolaissa rajataan alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisaika yliopistossa. Opintoaikojen rajoitus ei koske ennen saatuja opintooikeuksia. Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli neljässä vuodessa. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa kyseiseen tutkintoon johtavan opiskelupaikan yliopistossa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu varusmiespalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalvelun suorittamisesta, tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa. Opiskeluaikaan sisältyvä ei-kirjoilla -oloaika katsotaan

9 9 poissaoloksi. Lisätietoja opintoaikojen rajoituksesta löytyy tämän oppaan lopussa olevasta TTY:n tutkintosäännöstä Opintojaksoille ilmoittautuminen Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua POPin kautta ennen opintojakson alkua. Opintojaksoilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautumalla opiskelija saa oikeuden osallistua annettavaan opetukseen sekä opintojakson tentteihin. Ilmoittautumiset kunkin periodin opintojaksoille on tehtävä kahta viikkoa ennen kuin kyseinen opetusperiodi alkaa. Poikkeuksena on ensimmäinen periodi, jonka opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina Lisätietoja ilmoittautumisesta löydät POPista. Porin yliopistokeskuksessa muiden yliopistojen opintojaksoille haetaan täyttämällä sähköinen ristiinopiskelulomake (huom. ristiinopiskeluun hakuajat) ja mahdolliset opintojaksoilmoittautumiset hoidetaan kohdeyliopiston ilmoittamalla tavalla Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Syyslukukausi Orientaatioviikko viikko opetusperiodi viikot Tentit viikko opetusperiodi viikot Tentit viikot 51 Joululoma viikot 52-1 Kevätlukukausi 3. opetusperiodi viikot 2-9 Tentit viikko opetusperiodi viikot Pääsiäisloma viikot (to ke) Tentit viikot Seuraavina aikoina ei ole opetusta eikä tenttejä: joululoma , loppiainen , pääsiäisloma ja vappu Tenttejä on sijoitettuna koko lukuvuodelle lähinnä perjantaipäiviin yllä mainittujen tenttiviikkojen lisäksi. Tenttiviikoilla saattaa olla myös opetusta.

10 Lukujärjestykset Lukujärjestyksiä tehdään pääainevaihtoehdon mukaisesti sekä ammattiaineittain. Lukujärjestykset löytyvät Porin laitoksen sivuilta > Opetus > DI-opetus > Lukujärjestykset sekä viikoittaiset lukujärjestykset ilmoitustaululta luokan 104 vierestä. Lukujärjestyksiä päivitetään pitkin lukuvuotta. Lukujärjestyksiin tulevista viime hetken muutoksista tiedotetaan vain opintojaksolle ilmoittautuneille POPin kautta (POP + sähköposti) sekä viime hetken muutoksista tarvittaessa ilmoitustaululla. Lukujärjestyksistä vastaa opintosihteeri Tiina Suominen Opintojaksot Opintojaksojen kuvaukset löytyvät POPista (www.tut.fi/pop) sekä sähköisestä opinto-oppaasta. Opintojaksojen nimet tai niiden sisällöt voivat muuttua, jolloin ne luennoidaan aina uusimman opinto-oppaan mukaisesti ja niiden sisällöstä vastaa ko. opintojakson opettaja. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät POPista opintojakson tiedoista ja niitä päivitetään pitkin lukuvuotta. POPissa opintojakson toteutuskerroissa olevia opetusaikoja päivittävät opettajat. Tiedot toteutuskertoihin eivät päivity automaattisesti ja sieltä puuttuvat opetustilatiedot. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä luennoida joka lukuvuosi. Opintojakson tiedoissa on maininta, jos sitä ei järjestetä lukuvuonna Osassa opintojaksoista on vastuuyksikkönä Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö. Näiden opintojaksojen viimeisimmät kuvaukset löytyvät heidän opinto-oppaastaan ja näille opintojaksoille ilmoittaudutaan sähköisellä ristiinopiskelulomakkeella (www.ucpori.fi/ristiinopiskelu) noudattaen ristiinopiskelun hakuaikoja Englanninkieliset opintojaksot Porissa on käynnistynyt syksystä 2013 kansainvälinen opiskelijavaihto. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden vuoksi osa TTY:n opintojaksotarjonnasta luennoidaan englanniksi. Opintojaksoista, joille osallistuu myös vaihto-opiskelijoita, järjestetään vain englanninkielinen toteutus lukuvuonna TTY:n tarjoamat englanninkieliset opintojaksot ovat PLA Introduction to Finnish Society and Culture 1-3 cr PLA Computer English 3 cr PLA English Communicative Skills 3 cr PLA Software Engineering Management 5 cr (PLA Ohjelmistotyön johtaminen)

11 11 PLA Data Mining 5 cr (PLA Tiedon louhinta) PLA Web-based GIS Applications 4 cr (PLA Web-pohjaiset paikkatietosovellukset) PLA Production Management 5 cr (PLA Toiminnanohjaus) PLA Supply Chain Management 3 cr (PLA Toimitusketjun hallinta) PLA Knowledge Management 5 cr (PLA Tietojohtaminen) Ristiinopiskelu Porin yliopistokeskus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden monitieteelliseen opiskeluun ns. ristiinopiskelun avulla. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen Porin yliopistokeskuksen eri yksiköiden opetustarjonnasta. Porin yliopistokeskuksessa tarjolla olevat yrittäjyysopinnot kuuluvat myös ristiinopiskelun piiriin. Porin yliopistokeskuksessa toimivat muut yksiköt ovat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Tampereen yliopiston Porin yksikkö Aalto-yliopisto, Taiteenlaitoksen Porin yksikkö Opinto-oikeutta ristiinopiskeluun yliopistokeskuksen sisällä haetaan sähköisellä ristiinopiskelulomakkeella, joka löytyy Porin yliopistokeskuksen www-sivulta (www.ucpori.fi/ristiinopiskelu). Ristiinopiskeluoikeus on voimassa yhden lukuvuoden opiskeluoikeuden myöntämisestä. Hakuaika päättyy syksyn opintoihin vanhoilla opiskelijoilla 9.8. ja uusilla opiskelijoilla sekä kaikilla opiskelijoilla kevään opintoihin Kohdeyliopisto ilmoittaa opinto-oikeuden myöntämisestä joko sähköpostitse tai kirjallisesti hakijan hakemuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Hakijan tulee tutustua kohdeyliopiston opinto-oppaaseen, josta ilmenevät opetettavat aineet ja opintojaksot. Opinto-oppaita saa opintotoimistoista ja kanslioista sekä yksiköiden www-sivuilta. Osa opintojaksoista järjestetään yhteisesti kahden tai useamman yliopiston opiskelijoille. Näiden opintojaksojen osalta opintojakso kuuluu ristiinopiskelun piiriin, jos vastuuyksikkö on joku toinen yliopisto kuin TTY. Kaikille Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön tarjoamille opintojaksoille pitää hakea ristiinopiskelun kautta, vaikka opintojakso kuuluisi opiskelijan pakollisiin opintoihin.

12 12 TuKKK:n opintojaksot tarjoamat opintojaksot PLA Kirjanpito ja tilinpäätös PLA Kustannuslaskennan perusteet PLA Rahoitus ja liiketoiminta PLA Johdon laskentatoimi ja PLA Markkinoinnin perusteet kirjataan opiskelijarekisteriin opintojaksotunnuksilla ja arvosanalla sitten, kun opiskelija toimittaa opintorekisteriotteen TTY:n Porin kansliaan (huone 243) suoritusten kirjaamista varten (eivät siirry automaattisesti). Muut ristiinopiskelun kautta suoritetut opintojaksot kirjataan vain hakemuksesta opintorekisteriin. Toimita todistus suoritetuista opinnoista (opintorekisteriote) sekä Muualla suoritettujen opintojen hyväksyttäminen tai korvaaminen TTY:n tutkintoon -lomake opintosuunnittelija Susanna Hongolle. Lomake löytyy POPista. Mikäli ammattiaineen vastuuhenkilö puoltaa hakemuksen, suoritus kirjataan TTY:n opintorekisteriin Hyväksytty -merkinnällä (ei arvosanalla). Lisätiedot ja hakuohjeet ristiinopiskelusta: Tentit Opintojaksosta järjestetään kolme tenttikertaa. Ensimmäinen tentti on opetuksen päätyttyä ja sen lisäksi järjestetään kaksi uusintatenttiä. Kaikki tenttikerrat ovat samanarvoisia. Mikäli opiskelija ei ole läpäissyt tenttiä ja häneltä jää tenttikertoja seuraavan lukuvuoden toteutukseen, pitää hänen selvittää, voiko osallistua suoraan tentteihin vai vaatiko opintojakson suorittaminen lisäksi joitain muita osasuorituksia (suoritusvaatimukset voivat muuttua lukuvuosittain). DI-koulutuksen tenttilista on luettavissa ja tulostettavissa opetuksen sivuilta (www.tut.fi/pori > Opetus > DI-opetus > Lukujärjestykset > Tentit). Tenttilista on esillä myös TTY:n ilmoitustaululla. Tenttilistoihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia ja niitä päivitetään aina tarvittaessa. Tenttipäivät löytyvät myös POPista opintojakson tiedoista. TTY:n Porin laitoksen järjestämien opintojaksojen tentit pidetään pääsääntöisesti perjantaisin sekä tenttiviikoilla klo 13:00 16:00. Opiskelija voi suorittaa ristiinopiskelun kautta Porin yliopistokeskuksessa muiden yliopistoyksiköiden opintojaksoja. Näiden opintojaksojen tenttikäytännöistä vastaa opetuksen antava yliopisto ja tentit suoritetaan heidän määräämällään tavalla Tentti-ilmoittautuminen Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista. Tentteihin ilmoittaudutaan POPissa Omat opinnot -välilehden kautta (www.tut.fi/pop). Tentti-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta (tenttipäivää ei lasketa

13 13 näihin päiviin). Esim. perjantain tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään edellisen viikon perjantaina klo 15:45 mennessä. Tentteihin voi ilmoittautua aikaisintaan kuukautta ennen tenttipäivää. Tentti-ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opiskelijalle voidaan varata paikka ja tehtäväpaperi tenttisalissa. Valvojalla on oikeus poistaa ne opiskelijat, joiden nimeä ei löydy ilmoittautuneiden luettelosta. Tentti-ilmoittautumisjärjestelmä laskee kaikki opiskelijan käyttämät tenttikerrat samalle opintojaksolle eri lukuvuosien varrelta. Tenttikerrat eivät nollaudu, vaikka ilmoittautuisi opintojaksolle uudelleen. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut opintojakson tenttiin 3 kertaa, hän ei pysty enää tekemään tentti-ilmoittautumista POPin kautta. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan pitää ottaa yhteyttä väh. viikkoa ennen tenttipäivää -osoitteeseen, jotta hänelle voidaan lisätä tenttikertoja opintojaksolle. Opiskelija voi ilmoittautua POPin kautta vain yhteen samana tenttipäivänä olevaan tenttiin. Jos opiskelija haluaa tehdä useamman tentin samana tenttipäivänä, tulee siitä ilmoittaa vielä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää sähköpostitse -osoitteeseen. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: oma nimi, opiskelijanumero, tenttipäivä, mihin tenttiin on jo ilmoittautunut ja mihin ei (tentinjärjestäjä lisää puuttuvan ilmoittautumisen järjestelmään). Opiskelijalle varataan tenttisaliin henkilökohtainen nimellä varustettu tenttikirjekuori, josta löytyy molempien tenttien kysymykset. Molempien tenttien vastauspaperi pitää palauttaa omalla sekä tentin nimellä varustettuna, vaikka ei vastaisi kuin toiseen tenttiin Tentti-ilmoittautumisen peruminen Opiskelijan katsotaan osallistuneen tenttiin, mikäli hän ei peru ilmoittautumistaan ajoissa. Tentti-ilmoittautumisen peruminen on tehtävä viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Esim. perjantaina pidettävä tentti pitää perua viimeistään saman viikon tiistaina. Katso tarkemmat ohjeet POPista Tenttitilaisuus Tenttisalin ja tentin nimen voi varmentaa ennen tenttitilaisuutta tenttiopasteesta (pääaulassa 1. krs sekä tenttisalin ovessa). Tentistä saa myöhästyä enintään puoli tuntia tentin alkamisesta lukien. Vältä kuitenkin turhia myöhästymisiä, sillä saatat häiritä muiden tenttijöiden keskittymistä. Tenttisalin ovi avataan noin 5 minuuttia ennen tentin alkua. Tenttisalissa Mukana saa olla vain kirjoitusvälineet ja erikseen sovittu tenttikohtainen varustus. Kännykkä pitää ehdottomasti sulkea ja sitä ei saa tuoda tenttipaikalle mukana.

14 14 Laukut, päällysvaatteet ja muu ylimääräinen tavara jätetään joko salin ulkopuolelle naulakkoon tai tenttisalin seinustalle. Eri opintojaksojen tentit ovat merkitty erivärisin väripaperein. Istumapaikka valitaan tenttipaikoille jaettujen väripaperien mukaan. Tenttiopasteesta näkee tentin värin. Paikkaa ei voi vaihtaa, eikä tenttipapereita saa siirtää paikasta toiseen. Papereihin saa koskea vasta sitten, kun valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen. Tenttiaika on 3 tuntia. Tentissä on oltava vähintään puoli tuntia. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisten tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdolliseen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Vastauspaperin palautus Jokaisessa vastauspaperissa pitää olla oma nimi, opiskelijanumero, pääaine/vuosikurssi (esim. tuta14) ja opintojakson nimi. Aina on jätettävä nimellä varustettu vastauspaperi valvojalle, vaikka paperi olisi tyhjä. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos tentissä pyydetään vastaamaan kysymykset eri vastauspapereille, pitää jokainen vastauspaperi palauttaa erikseen nimellä varustettuna. Opiskelijan henkilöllisyys tarkistetaan tenttivastausta palautettaessa esittämällä opiskelijakortti (tai muu kuvallinen henkilökortti) vastauspapereiden palautuksen yhteydessä. Opiskelija odottaa sen aikaa, että valvoja merkkaa vastauspaperien palautusmerkinnän ilmoittautumislistaan. Tentinvalvojan pöydällä on lista, johon opiskelija kuittaa tenttiin osallistumisensa poistuessaan tentistä. Listaan merkitään tentin nimi, opiskelijanumero ja allekirjoitus. Tenttikäytännöistä on erillinen tenttiohjesääntö www-sivuillamme Opintosuoritusten arvostelu ja arvosteluasteikko Opettaja arvostelee opintojaksoon kuuluvat suoritukset ja osasuoritukset 30 päivän kuluessa suorituksen antamisesta. Arvosanat julkaistaan POPissa Omat opinnot -osiossa. Mikäli arvostelutuloksia ei vielä kuukauden kuluttua suorituksen tekemisestä ole tullut, voi asiasta lähettää viestin osoitteeseen Opintosuoritukset arvostellaan joko numeroasteikolla kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) erittäin tyydyttävä (2) tyydyttävä (1) hylätty (0)

15 15 tai asteikolla hyväksytty (6) hylätty (0) Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen opintojakson tai sen osasuorituksen arvosteluun, voi siihen pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti arvostelun tehneeltä opettajalta. Tarkempia tietoja oikaisumenettelystä löytyy TTY:n tutkintosäännön 46 Muutoksenhaku kohdasta. Tutkintosääntö löytyy oppaan lopusta sekä POPista. Opiskelija voi saada omalla kustannuksellaan jäljennöksen koepaperistaan. Opintosuoritusten vastauspapereita säilytetään 6 kuukautta tulosten julkaisemisesta. Opintojaksosta saa kokonaissuorituksen sitten, kun kaikki opintojakson suoritusvaatimuksissa määritellyt osasuoritukset ovat tehtynä sekä opiskelija on antanut palautteen opintojaksosta. Osasuorituksia voivat olla esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, caset, seminaarityö, laboratoriot jne. Osasuoritukset ovat voimassa vain opettajan erikseen määrittelemän ajan tai siihen saakka kunnes opintojakso järjestetään seuraavan kerran. Virallisessa opintorekisteriotteessa näkyvät vain kokonaissuoritukset. Opiskelija voi seurata POPin kautta saamiaan arvosanoja sekä antaa palautteen opintojaksosta. POPista opiskelija näkee kaikki saamansa kokonaissuoritukset sekä myös hylätyt suoritukset (arvosana 0) Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Opintosuoritukset tallennetaan TTY:n opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija saa suorituksen vasta sitten, kun on vastannut Kaiku-palautteeseen. Opiskelija voi tilata otteen POPista tai hakea Porin kansliasta (huone243). Virallisen, leimatun otteen saa kansliasta suomeksi ja englanniksi. Tulostetussa opintorekisteriotteessa näkyvät vain hyväksytysti suoritetut opintojaksot ja opintojaksosta aina paras suoritus, suorituspäivämäärä sekä luennoitsijan nimi. Kansliasta saa pyynnöstä opiskelijatodistuksen eli todistuksen kirjoilla olosta yliopistossa. Todistus on saatavissa suomeksi ja englanniksi Valmistuminen Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, haetaan tutkintotodistusta erillisellä hakemuksella. Hakemukset ja ohjeet opinnäytetöiden hyväksyttämiseen ja tutkintotodistuksen anomiseen sekä tiedekuntaneuvoston kokous- ja aineistopäivät löytyvät POPista. Hakemus palautetaan tiedekunnan Porin opintosihteerille (Porin kanslia, huone 243).

16 16 Kandidaatintyön aiheen hyväksyy työn tarkastaja. Diplomityön aiheen, kielen ja tarkastajan vahvistaa tiedekuntaneuvosto hyvissä ajoin ennen työn valmistumista. Hakemus nimen anomiseen löytyy POPista. Valmiit opinnäytetyöt hyväksyy työn tarkastajan lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto ja tutkinnot tiedekunnan dekaani tiedekuntaneuvoston kokouspäivinä. Tutkintotodistuksen anominen edellyttää, että opinnot ovat suoritettu tutkintovaatimusten mukaisesti. Anomuksen liitteeksi tulee hyväksytty HOPS. Ennen valmiin opinnäytetyön hyväksyttämistä tiedekunnassa opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä kielitaitoa äidinkielellä. Lisätietoja kypsyysnäytteestä löytyy POPista. Kypsyysnäytteen aika sovitaan Porin opintosihteerien kanssa. Tutkintotodistukset jaetaan valmistuneille kerran kuukaudessa pidettävässä valmistumisjuhlassa (heinäkuussa valmistumisjuhlaa ei järjestetä). Valmistumiseen liittyvät asiat ja kypsyysnäytteet hoitaa opintosihteeri Ulla Nevanranta, huone Palautteet Syksystä 2014 lähtien opiskelija saa opintojaksosta suorituksen vasta, kun on antanut Kaiku-järjestelmän kautta palautetta. Uudistuksen tavoitteena on pystyä hyödyntämään opintojaksopalautetta paremmin opetuksen kehittämisessä. Opintojaksopalaute on opiskelijoille suora väylä vaikuttaa sekä yksittäisiin opintojaksoihin että laajemmin laitosten opetustarjontaan. Syksystä 2014 lähtien myös opettaja on velvollinen antamaan vastauksensa opiskelijoilta tulleeseen palautteeseen. Palautekulttuurin muutos mahdollistaa avoimemman ja yhteisöllisemmän vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opettajien välillä. Erillistä palautetta voi antaa myös palautelomakkeella, joka löytyy TTY:n esitehyllystä. Lomakkeen voi täyttää ja palauttaa nimettömänä TTY:n postilaatikkoon (luokan 104 oven vieressä). Palautetta voi antaa yksittäisestä opintojaksosta, suuremmista kokonaisuuksista sekä myös yleisistä asioista. Kaikki annetut palautteet käsitellään.

17 17 3. PALVELUT OPISKELIJOILLE Opiskelijoiden intranet POP (www.tut.fi/pop) tarjoaa opiskelijoille kaikki opiskeluun ja yliopistoelämään liittyvät välineet ja tiedot yhdessä paikassa. Tarkista ajantasaiset tiedot aina POPista. Opiskeluun ja opetusjärjestelyihin liittyviä asioita hoitavat opintosihteerit, opintosuunnittelija ja Porin laitoksen toimistosihteeri. Käytössäsi ovat myös opiskelijayhdistyksen opiskelijasihteeri, tutorit sekä opetushenkilökunta Opintoasiat Porin kanslia (Talouden ja rakentamisen tiedekunta) Huone 243, 2. krs Opintosihteeri Ulla Nevanranta puh , Opintosihteeri Tiina Suominen puh , lukukausi-ilmoittautuminen (läsnä ja poissaolot) opintorekisteriotteet opiskelu- ja läsnäolotodistukset TE-toimiston lomakkeiden täyttö opintojaksoille ilmoittautumiset lukujärjestykset, opintojaksojen aikataulut ja opinto-opas ristiinopiskelu avoin yliopisto valmistumiseen liittyvät asiat (diplomityön aiheanomus, kypsyysnäyte, diplomityön ja tutkintotodistuksen hyväksyttäminen) Lukuvuoden aikana vastaanottoaika on arkisin klo 12:00 14:00. Muina aikoina henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai ajan varauksella. TTY:n postilaatikko sijaitsee luokan 104 oven vieressä. Laatikkoon voi jättää opintoihin liittyviä hakemuksia sekä opettajille menevää postia. Laatikko tyhjennetään aamuisin. Kesällä olemme kiinni heinäkuun. Poikkeavista aukioloajoista (lomat ja muut poissaolot) tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse. Yhteystiedot: (kaikki opiskeluun ja opintoihin liittyvät asiat) (avoin yliopisto)

18 18 Opintosuunnittelija Susanna Honko, huone 243, 2. krs puh , HOPS opintoneuvonta opetuksen suunnittelu opintosuoritusten korvaaminen lisäaika-anomukset Porin laitoksen toimisto Toimistosihteeri Marja Karttunen, huone 355, 3. krs puh , suoritusten kirjaaminen ja suoritusten kyselyt tentti-ilmoittautumiset, tuplatentit tenttikertojen lisäykset tenttijärjestelyt luokkavaraukset opiskelijaryhmille Yhteystiedot: (tentti-ilmoittautumiset, tenttikertojen lisäykset ja tuplatentit sekä suoritusten kyselyt) 3.2. Opintoneuvonta Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään opintojen ohjausta, jossa koulutusohjelmien vastuuopettajat opastavat opiskelijoita opintojen suuntaamisessa sekä kerrotaan opintojen käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi ensimmäisillä viikoilla kerrotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä (HOPS). Henkilökohtaista opintoneuvontaa antaa opintosuunnittelija Susanna Honko. Opintoneuvontaan kannattaa varata aika etukäteen. Oppiainekohtaista neuvontaa antavat opintojaksojen opettajat sekä ammattiaineista vastuussa olevat opettajat ja professorit. Opetushenkilökunta on parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai erikseen ajan varaamalla. Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n opiskelijasihteeri hoitaa opintososiaalisiin asioihin liittyvää neuvontaa sekä tutortoiminnan organisoinnin Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Jokaisen opiskelijan on tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Henkilökohtainen opintosuunnitelma on tehtävä viimeistään silloin, kun opiskelija aloittaa pääaineen opiskelun.

19 19 HOPS laaditaan erillisellä sähköisellä työkalulla oman tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti. HOPS työkalun osoite on Opintosuunnitelmaa voi päivittää koulutuksen edetessä ja se toimii pohjana opiskelijan opintojaksoilmoittautumisille. Opintosuunnitelman teossa auttaa opintosuunnittelija Susanna Honko Opiskelijayhdistys Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n palveluksessa toimii opiskelijasihteeri. Hänen tehtäviään ovat opiskelijakorttitilaukset lukuvuositarrojen jakaminen opiskelijan oppaan toimittaminen tutortoiminnan organisointi ja seuranta yhteydenpito emoylioppilaskuntiin Pointer ry:n järjestämien liikunta- ja vapaa-aikatapahtumien järjestelytehtävät opiskelijaterveyspalveluista tiedottaminen uusien opiskelijoiden asumiseen liittyvät asiat. Yhteystiedot: puh Atk-palvelut ja IT-Helpdesk Atk-luokat 112 ja 257 ovat opiskelijoiden käytössä opetuksen osana ja tukena. Atk-luokkiin voi vapaasti mennä aina silloin, kun niihin ei ole sijoitettuna opetusta. Atk-luokkien varaukset ovat nähtävillä atk-luokkien www-sivulla (www.tut.fi/pori > Opetus > DI-opetus > Lukujärjestykset > Atk-luokat). Yliopiston tietoliikenneverkkoon liitetyiltä tietokoneilta pystyy käyttämään verkkopalveluita. Tietokoneiden käytössä tarvitaan TTY:n käyttäjätunnusta. IT-Helpdesk antaa tietokoneiden käyttöön ja tietoliikenneverkkoihin liittyvää neuvontaa ja opastusta (myös unohtuneet salasanat) sekä välittää ohjelmistoja. Palvelupyynnöt, kuten sähköpostiin ja opiskelijaportaaliin tai tulostukseen liittyvät ongelmat, laitetaan osoitteeseen Palvelupyynnön aihekenttään pitää laittaa Pori. Yhteystiedot: puh

20 Porin tiedekirjasto Porin tiedekirjasto on Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston hallinnoima yhteiskirjasto. Tiedekirjastosta on saatavilla laadukasta kirjasto- ja tietopalvelua sekä tiedonhankintataitojen opetusta opiskelijoille Kokoelmat Tiedekirjaston kokoelmat painottuvat tekniikkaan, taloustieteisiin, yhteiskuntatieteisiin sekä humanistisiin tieteisiin ja sisältävät sekä elektronista että painettua aineistoa. TTY:n verkkoaineistot sisältävät n verkkolehteä ja -kirjaa. Aineistot toimivat TTY:n verkossa ja niitä pääsee käyttämään Porin tiedekirjaston www-sivujen kautta. Linkit sekä verkkoaineistojen käyttöehdot löytyvät kirjaston www-sivuilta. Porin tiedekirjaston painetut kokoelmat koostuvat n kirjasta ja n. 150 aktiivisesta lehtivuosikerrasta sekä tärkeimmistä kotimaisista sanomalehdistä. Kokoelmiin kuuluvat myös Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden (TTY, TaY, TY, Aalto) kurssikirjat ja opinnäytteet. Tekniikan, taloustieteen ja yhteiskuntatieteen painettu aineisto on haettavissa Tutcat-tietokannasta (http://tutcat.linneanet.fi) ja humanistinen aineisto Volter-tietokannasta (http://volter.linneanet.fi). Käyttöohjeet ja linkit kirjastotietokantoihin löytyvät Porin tiedekirjaston www-sivuilta Lainaus Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto ja kirjastokortin saa henkilöllisyytensä todistamalla. Opiskelijoilla kirjastokorttina toimii opiskelijakortti. Kirjat lainataan pääasiassa kirjaston itsepalveluautomaatilla. Kurssikirjojen, lehtien ja opinnäytteiden laina-aika on 2 viikkoa, muun aineiston 4 viikkoa. Käsikirjastoaineisto on saatavissa myös yö- ja viikonloppulainaksi. Lainat voi uusia Tutcattietokannassa (humanistisen aineiston uusinta Volter-tietokannassa). Lainassa olevan aineiston varaaminen on ilmaista. Varauksen voi tehdä Tutcat-tietokannassa. Varatun aineiston saapumisesta ilmoitetaan erikseen ja se on noudettava viikon kuluessa. Kirjaston henkilökunta auttaa sinua kaikissa lainaukseen liittyvissä asioissa kirjaston palvelutiskillä, puhelimitse tai sähköpostitse Kaukopalvelu Kirjaston kautta voi kaukolainata muiden kotimaisten ja ulkomaisten kirjastojen aineistoa. Kaukopalvelu on maksullista toimintaa, jonka hinnasto on esillä kirjaston www-sivuilla. Kaukopalvelun sähköpostiosoite on Työskentelytilat ja laitteet Kirjastossa asiakkaiden käytössä on tietokoneita tulostusmahdollisuudella, kopiokone, hiljainen lukusali ja ryhmätyötila. Opiskelijat voivat käyttää ryhmätyötilaa

OHJEITA LUKIJALLE... 4. 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5

OHJEITA LUKIJALLE... 4. 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5 2. OPISKELU... 6 2.1. Opiskelijanumero... 6 2.2. Personoitu opiskelijaportaali POP... 6 2.3. Ilmoittautuminen yliopistoon...

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto Helena Varmajoki Diplomi-insinöörin tutkinto 31.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät -> Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2015-2016 Yliopistolain 39 mukaan opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen yliopiston määräämällä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot