Tapauksen arviointiin on saatu lupa Olutopas.info sivuston perustajalta Seppo Äyräväiseltä. Markus Kartano (Helsingin yliopisto)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapauksen arviointiin on saatu lupa Olutopas.info sivuston perustajalta Seppo Äyräväiseltä. Markus Kartano (Helsingin yliopisto)"

Transkriptio

1 Tapauksen aihe: Olutopas.info sivusto: Tapauksen arviointiin on saatu lupa Olutopas.info sivuston perustajalta Seppo Äyräväiseltä. Raportin tekijät: Pirjo Kangas (Turun yliopisto) Markus Kartano (Helsingin yliopisto) Sisältö OSA I...2 A. TAPAUKSEN TAVOITTEET...2 B. TOTEUTUSMUOTO...3 OSA II AKTIIVISUUS JA ITSEOHJAUTUVUUS INTENTIONAALISUUS, PÄÄMÄÄRÄSUUNTAUTUNEISUUS JA TAVOITTEELLISUUS KONSTRUKTIIVISUUS JA KUMULATIIVISUUS KOLLABORATIIVISUUS/YHTEISTOIMINNALLISUUS KONTEKSTIONAALISUUS JA SITUATIONAALISUUS KESKUSTELTAVUUS REFLEKSIIVISYYS SIIRTOVAIKUTUS YKSILÖLLISYYS OHJAUKSELLISUUS ABSTRAKTISUUS EMOOTIONAALISUUS MONINÄKÖKULMAISUUS KRIITTISYYS LUOVUUS...27 LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO...29 KUVALISTAUS...30 Sivu 1 / 30

2 OSA I Tässä raportissa arvioimme TVT1-kurssilla tapaukseksi valitsemaamme Olutopas.info sivustoa mielekkään oppimisen kriteerien näkökulmasta. Osassa I esittelemme tapauksen ja sen tavoitteet yleisesti ja pohdimme lyhyesti tapausta yleisesti oppimisympäristön käsitteen näkökulmasta. Raportin loppuosassa, osassa II, siirrymme mielekkään oppimisen kriteereihin ja kerromme, miten eri kriteerit toimivat Olutoppaan kontekstissa. A. TAPAUKSEN TAVOITTEET Olutopas.info ylläpitää ja edistää suomalaista olutkulttuuria omalla toiminnallaan. Olutoppaassa arvioidaan ja analysoidaan erilaisia oluita sekä jaetaan informaatiota käyttäjien kesken. Olutoppaassa on tarkoitus keskustella oluesta. Olutopas.info kannustaa rakentavaan sekä mielekkääseen oluenjuontiin sekä pyrkii myös ottamaan kantaa alkoholipoliittisiin kysymyksiin. Kuva 1. Olutopas.infon etusivu. Olutopas.info on tarkoitettu kaikille oluesta ja olueen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Olutopas.info ei ole verkkokurssi eikä se ole kytköksissä perinteiseen oppilaitosympäristöön. Sivuston tavoitteissa ei myöskään mainita oppimista. Olutoppaan tavoitteet on selkeästi esitetty sivustolla ja ne kuvataan sivuston historiaa käsittelevässä wikitekstissä seuraavasti: Sivu 2 / 30

3 [Olutopppaassa] pyritään puolueettomasti arvioimaan mahdollisimman moni Suomessa myynnissä olevista oluista. Sivuston tavoitteena on ohjata suomalaisten oluttottumuksia laadukkaampaan ja vähemmän humalahakuiseen suuntaan, jotta laatu- ja "erikois"oluiden tarjonta jatkaisi Suomessa suotuisaa kehitystään. Olutopas ottaa myös kantaa olut- ja alkoholipoliittisiin kysymyksiin, ja ajaa oluen vähittäismyyntimonopolin ja prosenttirajojen, sekä ravintoloiden ulosmyyntikiellon purkamista. 1 Oppimisympäristöt käsitetään Suomessa yleensä paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. 2 Määritelmä ei siis sido oppimisympäristöjä kovin tarkkaan muotoon eli hyvinkin erilaiset yhteisöt tai tilat voidaan nähdä oppimisympäristöinä. Oppimisympäristön määritelmässä korostetaan usein sitä, että niissä tapahtuvalla opiskelulla pitäisi olla didaktisia, oppimista tukevia tavoitteita. 3 Olutoppaalla ei ole suoranaisia yksittäisiin käyttäjiin kohdistuvia oppimistavoitteita vaan sen tavoitteet liittyvät laajemminkin tiedon jakamiseen ja olutkulttuurin edistämiseen Suomessa. Väljempien määritelmien mukaan Olutoppaassa kuitenkin on monia oppimisympäristöjen piirteitä. Jos sivustoa ajattelee oppimisympäristönä, se olisi nimenomaan avoin oppimisympäristö perinteisen sijaan. Avointen oppimisympäristöjen ominaispiirteistä sivustoon soveltuvat esimerkiksi se, että opettajat eivät aseta ylhäältä päin oppimistavoitteita vaan oppilaat eli sivuston kävijät määrittelevät itse tavoitteensa enemmän tai vähemmän tietoisesti ja rakentavat tietoa omista tarpeistaan ja elämäntilanteista lähtien. 4 B. TOTEUTUSMUOTO Olutopas.info on käyttäjäystävällinen ja monipuolinen internetsivusto. Sivustolla on foorumi, jossa voi keskustella eri aihealueista. Olutopas.infon yhteydessä toimii muun muassa Olutwiki, jossa on paljon informaatiota oluesta. Kirjautuneet käyttäjät voivat itse tiettyyn rajaan asti muokata sivustoa, viestien kirjoittamisen ja oluiden arviointien lisäksi käyttäjien on myös mahdollista muokata ajankohtaista-sivun ulkoasua yksilölliseksi niin, että omasta näkökulmasta kiinnostavimmat teemat nousevat näkyvimmälle paikalle. Jäsenet saattavat myös chat -tyylisesti keskustella oluesta sivustoon liittyvällä epävirallisella IRC-kanavalla. Toisinaan jotkut jäsenet tapaavat toisiaan baareissa, ravintoloissa tai olutfestivaaleilla. Jäsenet siis toimivat myös lähemmässä yhteistyössä internetsivuston ulkopuolella. Sivuston sisäisten ominaisuuksien lisäksi Olutopas.infon kautta voi 1 Olutopas s.a. 2 Oppimista tukevat ympäristöt 2007, Oppimista tukevat ympäristöt 2007, Oppimista tukevat ympäristöt 2007, 31. Sivu 3 / 30

4 myös seurata muualla internetissä olevaa oluttietoa: sivustoon linkitetään olutaiheisia uutisia ja sen kautta voi seurata olutaiheisia blogeja. Olutopas avattiin marraskuussa Foorumiosio lisättiin huhtikuussa 2007 ja Olutwiki heinäkuussa Nykyisellään Olutoppaassa käy kuukausittain noin uniikkia vierailijaa Sivustoon on lisätty koko sen olemassaoloajan uusia ominaisuuksia tasaisin väliajoin. Sivustoa on jatkuvasti kehitetty käyttäjäystävällisemmäksi niin ulkoasun, teknisten ominaisuuksien kuin tiedon organisoinninkin näkökulmasta. Esimerkiksi Olutwiki lisättiin, koska foorumilla eri viestiketjuissa hajallaan ollut perustieto haluttiin koota yhteen paikkaan. 5 Sivusto tukee oppimista monin eri tavoin. Kun pohtii sivuston sisältöä Oppimista tukevat ympäristöt -kirjassa esitellyn ympäristön roolia oppimisessa kuvaavan taulukon 6 näkökulmasta huomaa, että osa kriteereistä toteutuu hyvin myös Olutoppaan kontekstissa. Sivustolla voi esimerkiksi jakaa asiantuntemusta keskusteluissa ja olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi sivusto tarjoaa ongelmanratkaisuun tarvittavaa informaatiota ja ratkaisumalleja esimerkiksi opastamalla oluiden arvioinnissa. Ennen kaikkea sivustolla on paljon oppimista tukevia rakenteita ja välineitä eli tietoa oluesta ja olutkulttuurista. Tiedon organisointia käyttäjäystävälliseen muotoon on pohdittu sivustolla paljon. Olutoppaassa keskeisessä asemassa on foorumi, jossa on voi keskustella oluesta muiden jäsenten kanssa. Käyttäjien on siis mahdollista ilmaista itseään foorumilla. He voivat kysyä ja hankkia tietoa keskustelupalstoilla. Keskusteleminen foorumilla antaa tilaisuuden myös monitahoiseen ja kriittiseen arviointiin kaikkea sitä informaatiota kohtaan, jota olutoppaassa on. 5 Olutopas s.a. 6 Oppimista tukevat ympäristöt 2007, 20. Sivu 4 / 30

5 Kuva 2: Olutopas.infon keskustelufoorumin etusivu Olutoppaassa käyttäjä voi monella tavalla vaikuttaa. Yksi tapa on osallistua foorumilla käytävään keskusteluun, toiseksi käyttäjä voi muokata, lisätä tai pyrkiä vaikuttamaan informaatioon eri kategorioissa, joita ovat mm. Olutwiki, foorumi, olutpaikat, linkit ja blogit. Käyttäjät luovat siis Olutoppaaseen mediajälkiä, joita muut käyttäjät voivat hyödyntää omassa oppimisessaan. 7 Olutoppaan yhteydessä toimii Olutwiki. Wiki on avoimesti muokattava, yhteisöllinen kirjoittamisohjelma. Wiki on verkkosivusto, jota käyttäjä voi lukea ja muokata sisällöllisesti. Olutoppaan kohdalla voi todeta, että Olutwiki tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen työskentelyyn. Ylipäätänsä wikeissä korostuvat avoimuus, yksinkertaisuus, yhteisöllisyys ja verkostomaisuus. 8 7 Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 8 Oppimista tukevat ympäristöt 2007, 86. Sivu 5 / 30

6 Kuva 3. Olutwikin etusivu. Olutoppaassa on linkkejä eri olutaiheisiin blogeihin. Olutoppaassa on niin sanottu blogwatch. Blogisyötteitä kerätään sekä suomalaisista että ulkomaalaisista blogeista. 9 Blogien lisääminen Olutoppaaseen entisestään rikastuttaa sivuston sisältöä. Blogien linkittäminen sivustolle mahdollistaa sen, että muut käyttäjät voivat reagoida niiden sisältöihin. Tällainen vuorovaikuttaminen tukee oppimisprosessia. Olutoppaan yhteyteen liitettynä niistä tulee osa isompaa verkkoyhteisöä. 10 Kuva 4. Olutoppaan etusivun Blogwatch-osio. OSA II Tässä osiossa arvioimme Olutopasta mielekkään oppimisen näkökulmasta. Arvioimme tapausta yhteensä 15 eri mielekkään oppimisen kriteerin kannalta. Kriteerit pohjautuvat kurssilla saamaamme oppimateriaaliin ja lisäksi käytämme lähteinämme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Pohdimme ennen kaikkea sitä, kuinka keskeisiä tietyt kriteerit ovat Olutpas-sivuston näkökulmasta ja sitä, miten tietyt kriteerit ilmenevät sivuston käytännön toimintatavoissa. Arvioimme kutakin kriteeriä omassa alaluvussa. 1. AKTIIVISUUS JA ITSEOHJAUTUVUUS Mielekkään oppimisen kannalta oppijoiden ja opiskeluyhteisön jäsenten rooli oppimisprosessissa ja ympäristössä tulisi olla aktiivista. Oppijat sitoutuvat tavoitteelliseen informaation prosessointiin, jonka tuloksesta he ovat vastuullisia. Tarkastelemme tässä Olutopas.info sivustoa myös osana tietokonevälitteistä viestintää sekä verkkokeskustelujen didaktisia hyötykriteerejä soveltaen. 9 Olutopas s.a. 10 Oppimista tukevat ympäristöt 2007, Sivu 6 / 30

7 Olutoppaassa on mahdollista etsiä, käsitellä ja analysoida olueen liittyvää informaatiota sekä tallentaa omia ajatuksia sivustolle. 11 Olutopas perustuu tekstipohjaisille kommunikaatioille, mikä pakottaa oppijan kiinnittämään erityistä huomiota kirjoittamiseen. Tekstipohjainen kommunikointi antaa aikaa ja tilaa omien näkemysten esittämiselle. Olutoppaassa muiden ajatusten ja kirjoitusten tarkastelu voi käynnistää kommunikatiiviseen oppimiseen liittyvää reflektiota ja tiedostamisprosesseja. Olutoppaassa käytävä keskustelu mahdollistaa ryhmäkommunikaation ja yhteisen tiedonrakentelun. Olutopas ei ole varsinainen opiskelusivusto, mutta tästä näkökulmasta tarkasteltuna se kuitenkin mahdollistaa jouston opiskeluajan ja paikan suhteen sekä antaa valmiuksia oppimiseen. Tietotekniikasta voi katsoa olevan hyötyä oppimisen kohdalla vain silloin, kun tekniikkaa käytetään asianmukaisesti. Tekniikka ei ole oppimisen edellytys vaan se voi olla myös este. 12 Olutoppaassa ei ole varsinaista opettajaa tai oppilaita. Tulkitsemme kuitenkin opettajan ja oppilaan roolia siten, että kukin jäsen on ikään kuin opettaja ja oppilas muille jäsenille. Verkkoympäristössä hyvänä opettajana voi katsoa toimivan henkilön, joka täyttää mm. seuraavat kriteerit sovellettuna. Kriteerit nimenomaan koskevat verkko-opettajaa, mutta tässä sovellamme niitä Olutoppaan jäseniin, koska Olutopas ei ole varsinaisesti opetustila, jossa olisi opettaja ja oppilaita. Kriteerien mukaan hyvä opettaja on asiallinen, ystävällinen, kielellisesti vuorovaikutteinen, stimuloiva, yksilöllisesti suuntautunut sekä multi-mediaa hyödyntävä. Yksilöllisesti suuntautunut opettaja (jäsen) kohtelee jokaista yksilöä (muut jäsenet) ainutlaatuisena oppijana. Opettaja tarjoaa eriytettyjä oppimateriaaleja (informaatiota esimerkiksi Olutwikiin), tehtäviä (kysymyksiä oluesta muille jäsenille) ja tavoitteita oppilaiden tarpeiden mukaan. Kielellisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu Olutoppaassa, joten oppijan on syytä kiinnittää huomiota selkeään ilmaisuun ilman, että käytetään monimutkaisia ja vaikeaselkoisia termejä. Jäsen voi hyödyntää multimediaa osana Olutoppaassa käytävää viestintää. 13 Olutopas.info on harrastussivusto, joten voi olettaa, että jäsenet ovat osaltaan motivoituneita toimimaan. Olutoppaassa ei ole varsinaista aktiivista ja jatkuvasti läsnä olevaa ohjausta, mutta sivustolla on ylläpitäjänsä, jolta voi tiedustella Olutoppaaseen liittyvistä asioista. Olutoppaassa ei ole opetusta. Opetukseen rinnastettava tai sitä lähellä olevat toimet muodostuvat muista käyttäjistä ja olutaiheisista materiaaleista. Olutoppaan voi katsoa mahdollistavan oppimisteoreettisten 11 Miten opimme 2004, 27, Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 12 Miten opimme 2004, 74, 78, 81, Olutopas s.a. 13 Tirri 2003, 47-49, Olutopas s.a. Sivu 7 / 30

8 periaatteiden soveltamista uudella tavalla. Osa Olutoppaan käyttäjistä on olutkulttuurin ammattilaisia, jotka jakavat asiantuntijuuttaan muiden käyttäjien kesken. Tällainen toiminta luo rakentavaa oppimista. Sivuston käyttäjälähtöisyys tukee oppijan aktiivisuutta sekä itseohjautuvuutta. Sivusto itsessään kerää aihealueesta jo valmiiksi innostuneita ihmisiä yhteen, joten käyttäjien on helppo toimia aktiivisesti sivustolla. 14 Sivustolla analysoidaan ja arvostellaan oluita. Se on prosessi, jossa olut jaetaan analysoitaviin osaelementteihin (tuoksu, ulkonäkö, vaahdon koostumus, suutuntuma, jälkimaku jne.). Oluiden analysointi tukee oppijan aktiivisuutta, koska oluiden analysoinnit ajavat haasteellisten ja mielekkäiden tehtävien asemaa, joihin oppijat voivat itse vaikuttaa. Useiden käyttäjien tekemät arvostelut ja analyysit herättävät keskustelua ja kommentointia sivustolla. Sivustolla saa nopeasti palautetta omiin viesteihin. Vastaukset ovat suurimmaksi osaksi asianmukaisia. Todennäköistä on siis saada vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin. Nopean kommentoinnin voi katsoa rohkaisevan käyttäjiä kirjoittamaan foorumille. Tarkastelemme seuraavassa Olutoppaan suhdetta wikin käytön etuihin. Olutwikissä käyttäjät voivat muokata ja tuottaa olutaiheista tekstiä. Wikiä ylipäätänsä voi pitää helppokäyttöisenä. Olutoppaassa Olutwikiin on helppo löytää, ja se tukee hyvin Olutopasta. Olutwikin ja Olutoppaan roolit ovat erilaiset. Olutwikistä löytyy asiatietoa oluesta, kun taas Olutopas on enemmänkin keskusteluun ja oluen arvioitiin keskittyvä sivusto. Olutwikin hyvänä puolena on myös se, että tuotokset ovat valmiissa muodossa julkaisemista varten. Olutwikin käyttöperiaatteet eivät siis eroa muiden wikien käyttöperiaatteista. Olutwikin ja Olutoppaan yhteistoiminnan voi katsoa olevan demokratisoivaa, koska johtajuus on hajautettu kaikille. Olutwikin luonne on opettavainen ja informatiivinen. Olutwikin (wikien ylipäätänsä) käyttäjä luo mielestään tarpeellista sisältöä sivustolle. Tätä sisältöä voivat kuitenkin muut muokata. Olutwikissä toimimisen voi katsoa vaativan niin tervettä ylpeyttä kuin nöyryyttäkin. Ollakseen toimiva sivusto jatkossakin, Olutwikissä on oltava ohjeita, joissa kerrotaan Olutwikin ajatuksesta, tekstien tuottamisesta ja näkökulmasta. Olutwikin tai wikien huonona puolena voi pitää avoimuudesta aiheutuvia riskejä, sillä avoimet wikit ovat alttiita vandalismille ja asiattoman aineiston levittämiselle. 15 Verkko-oppiminen voi olla tiedon selailemista, hakemista tai yhteistä tiedon rakentamista ja muokkaamista. Olutoppaassa nämä kaikki toiminnot toteutuvat. Mikäli Olutopas haluaa olla 14 Miten opimme 2004, 80-81, Olutopas s.a. 15 Oppimista tukevat ympäristöt 2007, Sivu 8 / 30

9 mielekästä oppimista edistävä oppimisympäristö, niin sen tulee olla konstruktiivisesti rakentunut, adaptiivinen ja antaa erilaisille oppijoille mahdollisuuden edetä yksilöllisesti ja silti yhdessä toisten kanssa oppien. Monin paikoin Olutopas täyttää nämä kriteerit. 16 Verkossa oppimiseen liittyy ongelmia ja vaaroja. Olutopas ei näin ollen ole täydellinen oppimisen kanava, vaan Olutopas-sivuston käyttäminen vaatii jäseneltä/oppijalta tiettyjä taitoja sekä tietoa. Jäsenen tulee hallita tekniikkaa ja ohjelmistoja. Verkkoympäristön käyttäminen voi tuottaa ongelmia. Ongelmana voi nähdä esimerkiksi sen, että jäsen ei osaa hakea ohjausta sivuston ylläpitäjältä tai muilta jäseniltä. Yksinkertaisesti tietotekniikan käyttäminen vaatii tiettyjä taloudellisia resursseja. Kaikilla ei ole välttämättä mahdollisuutta omistaa omaa tietokonetta tai internetiä. Subjektiivisena oppijana on myös huomioitava yksilön rajoitukset oppia eri asioita. Jäsenelle voi olla vaikeaa tulkita ja vastaanottaa kaikkea saatua palautetta ja informaatiota. Vaikeutena voi olla osallistuminen esimerkiksi Olutoppaassa oluen tekemisestä käytyyn tekniseen keskusteluun, jos itsellä ei ole tarvittavaa tieto kyseisestä aiheesta. Jäsenten henkilökohtaiset elämäntilanteet väistämättä vaikuttavat siihen, kuinka kukin jäsen näkee ja kokee itsensä osana Olutopasta. Jäsen tulee nähdä osana kontekstia, ei siitä irrallisena olevana tekijänä ja oppijana. 17 Tekniikka mahdollistaa luomaan oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat aktiivisella osallistumisella oppia, saada palautetta sekä laajentaa omaa käsitystään aihealueesta. Tekniikan hyötynä voi pitää myös sitä, että vaikeammin hahmotettavissa olevat asiat voidaan esittää tekniikan avulla ymmärrettävämmässä muodossa. Tekniikan merkitys onkin siinä, että se toimii oppimisprosessin tukena ja välineenä. Tietotekniikka antaa eväitä oppijalle vaativampien tehtävien tekemiseen sekä osallistumisen haasteellisempaan oppimisprosessiin kuin koskaan aikaisemmin. Havaintojemme mukaan Olutopas täyttää nämä edellä esitetyt kriteerit, joten oppimisen kannalta Olutopas mahdollistaa tietotekniikan käyttämisen mielekkäällä tavalla. Olutoppaassa on nähtävissä luovan ja aktiivisen ajattelun tuotoksia Nevgi 2003, 22, 35, Olutopas s.a. 17 Nevgi 2003, Miten opimme 2004, 230, , Olutopas s.a. Sivu 9 / 30

10 2. INTENTIONAALISUUS, PÄÄMÄÄRÄSUUNTAUTUNEISUUS JA TAVOITTEELLISUUS Olutopas.info sivustolla oppijan tavoitteena voi katsoa olevan seuraavia asioita, jotka ovat linjassa pitkälti myös Olutopaassa esitettyjen tavoitteiden kanssa: 19 - Parantaa omaa kykyä tehdä olutanalyysejä ja arvioita - Oppia enemmän olutkulttuurin eri piirteistä. - Keskustella ja vuorovaikuttaa foorumilla, mikä auttaa oppijaa muun muassa seuraamaan ja pysymään ajan tasalla ajankohtaisista asioista - Uusien oluiden maistaminen auttaa oppimaan syvällisemmin oluen luonnetta, ja sen eri piirteitä. - Ohjata ihmisiä juomaan oluita sivistyneesti ja vähemmän humalahakuisesti. Tarkoituksena on taata laatu- ja "erikoisoluiden tarjonta Suomessa. - Olutopas antaa valmiuksia käyttäjälle siihen, kuinka ottaa kantaa olut- ja alkoholipoliittisiin kysymyksiin. Tämä auttaa siihen, kuinka ajaa oluen vähittäismyyntimonopolin ja prosenttirajojen, sekä ravintoloiden ulosmyyntikiellon purkamista. Olutoppaassa voi jakaa omia analyysejä ja arviointeja, ja siten myös keskustella niistä muiden käyttäjien kanssa. Olutoppaassa on luotu arvostelumenetelmä, joka auttaa oppijaa analyysien tekemisessä. Ensinnäkin olutoppaassa on opetusmateriaalia siitä, kuinka maistella ja arvioida oluita. Näiden materiaalin pohjalta voi lähteä arvioimaan oluita. Arvostelumenetelmä koostuu kolmesta osasta, joita ovat kirjallinen arvio/analyysi, pisteytys ja aistinvarainen arvio. Pisteytyksessä huomioidaan tuoksu, ulkonäkö, maku, suutuntuma ja yleisvaikutelma. Aistinvaraisessa osiossa huomioidaan makeus, katkeruus, happamuus ja täyteläisyys. Kirjallinen osio antaa käyttäjälle kaikkein eniten vapauksia tuoda omaa persoonallista näkemystään esille. Kirjallisessa osiossa korostuvat arvioijan kyky tehdä laadullisesti hyvää analyysia. Kirjallisen analyysin kirjoittamista voi pitää luovan kirjoittamisen tuotoksena, johon muilta jäseniltä voi saada palautetta Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 20 Olutopas s.a. Sivu 10 / 30

11 Kuvat 5 & 6. Olutoppaan arviointi- ja pisteytysosio. Oppijan on mahdollista seurata omia arvioitaan ja tehdä johtopäätelmiä niistä. Oppijaa helpottaa paljon se, että olutoppaassa voi helposti keskustelemalla tai lukemalla muiden analyyseja oppia ymmärtämään omaa kehitystä. Analyysien ja viestien kirjoittaminen toimivat ja ajavat ikään kuin oppimispäiväkirjan tehtävää. Aktiivisen osallistumisen voi katsoa olevan etu oppimisprosessin kannalta. Olutopas on internetsivusto, joten ympäristönä itsessään se tukee itseohjautuvuutta ja oppijoiden aitoa oppimispyrkimystä. Sivustolle hakeutuvat ihmiset ovat tietoisesti kiinnostuneita jo oluesta, joten sivustolla olijoita ja käyttäjiä ei tarvitse motivoida siinä määrin kuin esimerkiksi koulussa. 21 Seppo Äyräväinen on kehittänyt Olutoppaasta käyttäjäystävällisen ja informatiivisen sivuston, jota on helppo hyödyntää. Sivuston toimivuuden ja parannuksiin perustuvien päivitysten merkityksen voi katsoa oleelliseksi käyttäjien motivoinnin kannalta. Huonosti toteutetun ja ylläpidetyn sivuston voi katsoa heikentävän oppijoiden kykyä itseohjautuvuuteen ja oppimispyrkimyksiin. Äyräväinen on tallentanut Olutoppaan kehitysvaiheita sekä tehnyt myös tilastollista analyysia Olutoppaasta. Tilastollinen analyysi näkyy esimeriksi keskustelufoorumin ikäjakaumien ja kävijämäärien tarkastelussa. Äyräväisen tekemät analyysit ja tilastoinnit Olutoppaan kehityksestä edesauttavat käyttäjiä ymmärtämään Olutoppaan luonnetta ja tarkoitusperiä sekä kehitystä. 22 Olutopas on harrastussivusto, jossa ei määritellä tarkasti olutarvioijien eri tasoja tai muitakaan selkeitä oppimispäämääriä. Olutopas on informatiivinen sivusto, joka antaa käyttäjälle vapauden 21 Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 22 Olutopas s.a. Sivu 11 / 30

12 määritellä oman suhtautumisensa sivustolla olevaan materiaaliin. Oppimisen kannalta oppijat voivat siis itse määritellä ja asettaa omia päämääriä. Yhtenä päämääränä voi olla se, että oppija pyrkii maistelemaan ja arvioimaan yhden vuoden aikana 500 uutta olutta, tehden niistä arvioita esimerkiksi Olutoppaaseen. Tavoitteelliseen oppimiseen liittyy oikea-aikainen ja oppijoiden osaamiseen suhteutettu ohjaus ja tuki. Esimerkin mukaisessa tapauksessa oppija voi vaikka hakea neuvoja ja tukea Olutoppaan jäseniltä. Uusien oluiden etsimisessä apuna toimii esimerkiksi muiden käyttäjien levittämä informaatio eri ostopaikoista KONSTRUKTIIVISUUS JA KUMULATIIVISUUS Olutoppaassa konstruktiivisuus ja kumulatiivisuus ilmenevät siinä, kuinka foorumilla käytyjen keskusteluiden kautta oppijan on mahdollista verrata ja arvioida keskustelujen sisältöä ja merkitystä itselleen. Tietoverkot voivat tukea oppimista ja asioiden pohdintaan aktiivisesti osallistuvia oppilasryhmiä. Oppilastoverit voivat olla erinomainen palautelähde. 24 Olutoppaan käyttäjät koostuvat heterogeenisesta joukosta. Jokainen jäsen tulee omista erilaisista taustoistaan. Yksilölliset elämänkokemukset ja suhde olueen vaikuttaa osaltaan siihen, miten oppijat rakentavat uutta tietoa aikaisemman tiedon pohjalta. Aikaisemmat tiedot ohjaavat tiedon hakua ja tulkintaa. Olutoppaan heterogeeninen käyttäjäpohja on sivuston etu enemminkin kuin sen haitta. Osa jäsenistä saattaa olla tekemisissä olutkulttuurin kanssa toisin kuin muut käyttäjät. Osalle elanto saattaa tulla esimerkiksi oluenvalmistuksesta tai jälleenmyynnistä. Eri käyttäjät omaavat siis eritasoiset tiedot oluesta. Olutoppaassa jäsenet voivat jakaa omaa tietouttaan ja ammattitaitoaan muille käyttäjille. Oluesta enemmän tietävät henkilöt toimivat tällöin ikään kuin opettajan asemassa, jolloin näiltä henkilöiltä voi kysyä foorumilla kysymyksiä ja neuvoja. 25 Aktiivinen osallistuminen sivuston toimintaan on itsessään kumulatiivista oppimista tukevaa. Olutoppaassa tehtävien asemassa voi katsoa olevan olutanalyysien tekeminen. Analyysien kautta oppijan on mahdollista rakentaa omaa oppimistaan konstruktiivisesti ja kumulatiivisesti. Aktiivinen osallistuminen tukee tässä kohdassa oppimisprosessia. Tietystä näkökulmasta katsottuna ja sovellettuna foorumiviestien kirjoittamisen voi nähdä tehtävän kaltaisina asioina, joiden avulla 23 Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 24 Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 25 Olutopas s.a. Sivu 12 / 30

13 jäsenen on mahdollista jäsentää aikaisempaa tietoa vanhan pohjalle. Foorumiviestien kirjoittamisen voi nähdä oppimista tukevana toimintana. Foorumiviestien kirjoittaminen kuitenkin vaatii motivaatiota ja aktiivisuutta jäseneltä. Vähäinen osallistuminen keskusteluun voi olla oppimisen este. Yhtenä keskeisenä tehtävänä voi myös pitää Olutwikin täydentämistä asiatekstillä. Olutwikiin kirjoittaminen vaatii jäseneltä enemmän kriittisyyttä sekä huolellisuutta tiedon paikkaansa pitävyydestä kuin foorumille kirjoittaminen. 26 Olutoppaassa on siis mahdollista tuottaa ja rakentaa eri tavoilla tietoa ja materiaalia. Olutoppaan kautta voi helposti myös hakeutua eri linkkien kautta muille olutsivustoille, joissa on aihealuetta koskevaa materiaalia. Tällainen sivusto on esimerkiksi Ratebeer.com. Ratebeer.com on kansainvälinen olutsivusto, jossa olutoppaan tapaan arvioidaan ja kommentoidaan oluita KOLLABORATIIVISUUS/YHTEISTOIMINNALLISUUS Olutopas on ennen kaikkea yhteistoiminnallinen sivusto, joten tämä mielekkään oppimisen kriteeri toteutuu sivustolla hyvin. Suurin osa sen sisällöstä kuten esimerkiksi foorumiviestit, Olutwiki ja olutarvioinnit ovat sivuston käyttäjien yhdessä työstämiä. Osa käyttäjistä on toki aktiivisempia kuin toiset ja sivuston perustaja Seppo Äyräväinen ja tuotantotiimin toinen jäsen Päivi Kuusjärvi ovat varmasti vaikuttaneet sivuston sisältöön ja ennen kaikkea sen organisointiin enemmän kuin rivijäsenet, mutta ennen kaikkea sivuston monipuolisen ja laajan sisällön mahdollistaa se, että yksittäiset jäsenet voivat osallistua sen sisällön luomiseen. Myös muut kollaboratiivisuuteen liittyvät mielekkään oppimisen kriteerit toteutuvat hyvin Olutopas-sivustolla. 28 Sivustolla käyttäjät osallistuvat yhteisön toimintaan ja jakavat ja rakentavat olueen liittyvää tietoa muiden kanssa sekä hyödyntävät toistensa erilaista aiheeseen liittyvää osaamista. Myös teknisessä mielessä sivustolla keskeisessä roolissa ovat jaetut työskentelyalueet kuten esimerkiksi foorumi tai wiki. Erityisesti wikeille prosessimainen kirjoittaminen on luonteenomaista, koska kaikki käyttäjät voivat tuottaa ja muokata tekstejä. Wikissä tekstin 26 Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 27 Ratebeer s.a. 28 Mielekkään oppimisen kriteerit, Hyvää verkko-opetusta kehittämässä /Mielekäs oppiminen ja verkko-opiskelu 2003, 36. Sivu 13 / 30

14 muutokset on myös helppo jäljittää, joten kirjoittamisprosessi on näkyvissä myös jälkikäteen muille käyttäjille. 29 Kaiken kaikkiaan vuorovaikutteisuus näkyy lähes kaikessa Olutoppaan sisällössä. Keskustelu itsessään on taas yhteisöllisyyttä rakentavaa. Yhteisöllisyys Olutoppaassa siten taas ruokkii luomaan ja kehittämään lisää informaatiota Olutoppaaseen. Olutoppaan olemassaolon ja säilymisen kannalta on tärkeää se, kuinka hyvin se pystyy luomaan ja ylläpitämään yhteisöllisyyttä. Olutopas ikään kuin saa nykyisen merkityksensä ja arvonsa vasta käyttäjiensä kautta, joiden kiinnepisteet tuntuvat olevan kiinni foorumissa, olutanalyyseissa ja Olutwikissä KONTEKSTIONAALISUUS JA SITUATIONAALISUUS Kontekstuaalisuus on Olutoppaan näkökulmasta toisaalta melko itsestään selvä ominaisuus. Sivuston käyttäjät harrastavat oluita reaalielämässään, joten sivustolla keskustellut aiheet ja käyttäjien maistamat oluet ovat autenttisia. Autenttisuutta ei tarvitse lähteä keinotekoisesti rakentamaan Olutoppaaseen, koska sivustolla jo lähtökohtaisesti käsitellään reaalielämän esimerkkejä ja oppijoita henkilökohtaisesti koskettavia asioita, kuten esimerkiksi olutarvioita tai ravintoloita tai keskusteluissa esille nousevia olutharrastukseen liittyviä ilmiöitä. Yksi tapa arvioida kontekstuaalisuutta mielekkään oppimisen näkökulmasta on oppimisympäristön arviointi siitä näkökulmasta käytetäänkö siellä simulaatioita, videoita, virtuaalitodellisuutta tai internetlinkkejä. 31 Olutoppaaseen ei ole erikseen rakennettu simulaatioita tai virtuaalitodellisuutta, mutta toki sivustolta ja keskusteluissa on linkkejä eri puolelle internetiä esimerkiksi olutaiheisiin uutisiin. Arkielämän simulointi ei kaiken kaikkiaan ole kovin keskeistä Olutoppaan näkökulmasta, koska yhteydet reaalimaailmaan ovat niin ilmeiset. Oppimisympäristön kontekstuaalisuutta voi parantaa luomalla yhteyksiä työelämän tai muun yhteiskunnan asiantuntijakäytäntöihin. 32 Olutoppaassa ei ole kyse opiskelusta, joka valmistaisi sivuston käyttäjiä työelämään eikä sivusto ole ensisijaisesti suunnattu esimerkiksi ravintola-alan ihmisille, joten tämäkään kontekstuaalisuuden piirre ei ole kaikkein keskeisimpiä Olutoppaan kannalta. Toki sivuston käyttäjiin lukeutuu myös olutalan ammattilaisia, joten yhteydet 29 Oppimista tukevat ympäristöt 2007, Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 31 Mielekkään oppimisen kriteerit, Hyvää verkko-opetusta kehittämässä /Mielekäs oppiminen ja verkko-opiskelu 2003, Mielekkään oppimisen kriteerit. Sivu 14 / 30

15 asiantuntijoihin ovat myös melko itsestään selviä. Sivustollahan alan ammattilaiset voivat käydä keskustelua alan harrastajien kanssa ja tätä kautta molempien on mahdollista pitää yhteyttä toista näkökulmaa edustaviin henkilöihin. Situationaalisuus liittyy esimerkiksi aikaan ja paikkaan ja ympäristöön sidoksissa oleviin tekijöihin. 33 Olutopas on sidoksissa samaan aikaan ja paikkaan kuin sen käyttäjät: sivusto päivittyy jatkuvasti ja koska sivusto on suomenkielinen, sen käyttäjien ympäristö on hyvinkin samankaltainen esimerkiksi alkoholilainsäädännön suhteen. Käyttäjät ovat eri paikkakunnilta, joten oluiden saatavuudessa on toki eroja eri käyttäjien näkökulmista. Yhteydet reaalimaailmaan ovat tässäkin asiassa luontevat. Koska sivusto muuttuu ajan mukana, se pysyy myös ajantasaisena ja toimintaympäristön suhteen samankaltaisena kuin sen käyttäjien toimintaympäristö. Toki sivustolla voi olla jonkun verran vanhentunutta tietoa esim. vanhoissa foorumiviesteissä, mutta niin kauan kuin sivustolla on aktiivisia käyttäjiä sivusto pysyy sisältönsä puolesta tuoreena. Siirtovaikutus kontekstista toiseen on vaikeaa, jos asiaa on opetettu vain yhdessä kontekstissa. Asioiden mieleen palauttaminen voi tällöin vaikeutua, koska tiedon katsotaan olevan hyvinkin kontekstisidonnaista. Olutopas on siis oluen maistelua tukeva harrastussivusto. Olutharrastajalle Olutopas ei ole siis vain yksi ja ainoa konteksti, jossa olutta käsitellään. Harrastaja kuluttaa olutkulttuuria monissa eri konteksteissa. Olutopas on itsessään vain yksi verkkosivusto muiden joukossa. Olutta voidaan käsitellä myös muissa mediateknologioissa, kuten televisiossa, joten kontekstit vaihtelevat. Olutharrastaja oppii myös huomioimaan ja näkemään erityisellä silmällä olutaiheiset uutiset ja muut vastaavat asiat elinympäristössään. Olutoppaassa tämä näkyy siinä, kuinka Olutoppaassa viestitetään ajankohtaisista asioista muille käyttäjille. Ennen kaikkea olutharrastus ei ole riippuvainen Olutoppaasta. Olutopas on olutharrastusta tukeva. Kontekstin vaihtelun voi esimerkiksi nähdä tämän kirjoitelman puitteissa. Tässä kirjoitelmassa tarkastellaan Olutopasta mediakasvatuksellisesta näkökulmasta, joten Olutoppaan konteksti on saatettu mediakasvatuksen kontekstiin. 34 Aika on oleellinen osa oppimisprosessia. Erilaisten tietojen ja taitojen oppimiseen menee oma hetkensä. Liika informaatio ja liian nopea oppimistahti voivat olla itse oppimista hidastavia tekijöitä. Oppilas tarvitsee siis riittävästi aikaa, jotta rakentavaa tiedonkäsittelyä voisi tapahtua. Olutoppaassa luodaan informaatiota omaan tahtiin. Olutopas ei pakota jäseniä seuraamaan 33 Oppimisen situationaalisuus s.a. 34 Miten opimme 2004, 229, Olutopas s.a. Sivu 15 / 30

16 aktiivisesti sivustoa. Käyttäjillä on siis suuri vapaus tutustua ja vaikuttaa sivuston toimintaan omaan elämänrytmiin sopivalla tavalla. Huonona puolena voi pitää sitä, että Olutoppaan voi katsoa edellyttävän jäseneltä tietyn tasoista aktiivisuutta. Tarkoituksellisella harjoittelulla tarkoitetaan oppimista, johon sisältyy omien oppimiskokemusten aktiivinen seuranta. Palaute voi olla merkittävä osa oppijan kehittymistä, jota on mahdollista saada Olutoppaassa. Passiivisuutta voi pitää oppimista hidastavana tekijänä. Aktiivinen osallistuminen Olutoppaan toimintaan voi siis edesauttaa jäsenen oppimisprosessia KESKUSTELTAVUUS Olutoppaassa keskusteltavuus toteutuu ennen kaikkea keskustelufoorumin kautta. Rekisteröityneet jäsenet voivat lähettää viestejä foorumille. Foorumin kautta on mahdollista myös lähettää yksityisviestejä eli myös yksittäisiin käyttäjiin voi olla yhteydessä sivuston sisällä. Keskustelufoorumin lisäksi olutoppaalla on epävirallinen IRC-kanava, jossa voi keskustella reaaliaikaisesti. Foorumin ja IRC-kanavan lisäksi sivustolla on myös muita jaettuja työvälineitä. Wikin päivitys tapahtuu yhteisöllisesti ja myös sivustolla näkyvät oluiden arvioinnit ja pisteytykset tehdään yhteisöllisesti varsinaisia keskustelualueita nämä eivät kuitenkaan ole. Foorumilla käyty keskustelu on eriaikaista, mutta foorumille lähetettyihin viesteihin vastataan yleensä suhteellisen nopeasti. Foorumi ja oluiden arvioinnit toimivat sivustolla peilaavasti eli analyysien kohdalla omia ajatuksia ja käsityksiä jaetaan ja vertaillaan muiden käyttäjien kanssa. Sivustolla on monenlaisia käyttäjiä joiden taustat ja kokemus olutkulttuurista ovat hyvinkin erilaisia. Käyttäjien tulee olla yli 18-vuotiaita vaikka internetympäristössä asiasta ei toki voi olla aukottomasti varma. Kuten jo edellä mainitsimme, osa sivuston käyttäjistä on harrastajia ja osa saattaa työskennellä olutkulttuurin parissa. Sivustolla harrastajien on siis mahdollista saada tietoa alan ammattilaisilta ja asiantuntijat voivat jakaa tietojaan muille käyttäjille. Koska käyttäjien taustat ovat erilaisia, sivustolla toteutuu hyvin Nevgin ja Tirrin mainitsema uuden tiedon rakentaminen muiden kanssa niin, että käyttäjät hyötyvät toistensa erilaisista näkemyksistä ja tiedoista Mielekkään oppimisen kriteerit, Olutopas s.a. 36 Hyvää verkko- opetusta etsimässä / Mielekäs oppiminen ja verkko- opiskelu 2003, 33. Sivu 16 / 30

17 Periaatteessahan sivun sisältö rakentuu pääasiassa toisten käyttäjien toisille käyttäjille kirjoittamaan tietoon eikä sivustolla ole muodollista opettajaa vaikkakin sivustolla on yksi selkeä perustaja. Olutopas on avoin kaikenlaiselle keskustelulle. Sivustolla toivotaan kuitenkin puhuttavan pääasiassa olueen liittyvistä asioista. Olutopas on tiedottava ja informatiivinen sivusto, mutta se on myös itse itseään korjaava ja tarkentava. Käyttäjien tarpeita pyritään huomioimaan. Keskustelu sivustolla on pohtivaa sekä tiedon jakamista. Pääasiassa sivusto on siis asiasisältöinen, mutta myös vapaampi sosiaalinen vuorovaikutus on mahdollista. Sivustolla on esimerkiksi mahdollista esittäytyä ja kertoa itsestään muille foorumilaisille ja jutella yleisemmistäkin aiheista. Osa jäsenistä tapaa toisiaan myös verkon ulkopuolella, joten sivusto kokoaa harrastajia yhteen myös sosiaalisessa mielessä. 7. REFLEKSIIVISYYS Nevgin ja Tiriin mukaan reflektiivinen ajattelu vaatii aina ohjausta. 37 Olutoppaassa ei ole muodollista opettajaa tai ohjaajaa, mutta Olutoppaan käyttäjien on sivuston avulla mahdollista tulla tietoisemmaksi omista ajattelu- ja oppimisprosesseistaan useilla eri tavoilla. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, sivustolla voi kirjoittaa olutanalyyseja sivustolla olevan mallipohjan mukaisesti ja vertailla omia analyysejä toisten käyttäjien kirjoittamiin analyyseihin. Analyysin mallipohja ja pisteytyksen eri osa-alueet (esim. oluen maku, tuoksu, suutuntuma jne.) ohjaavat sivuston käyttäjiä arvioimaan oluita tietyn mallin mukaisesti ja samalla arviointien tekijät tulevat tietoisemmiksi omista ajatteluprosesseistaan ja päätöksistään. Foorumi tarjoaa luonnollisestikin mahdollisuuksia omien ajatusten pohtimiseen. Foorumilla käytyyn keskusteluun voi katsoa kuuluvan palautteen käsittelyn, sen vastaanoton ja siihen reagoimisen. Toiset käyttäjät antavat foorumiviesteihin vastaamalla palautetta esitettyihin ajatuksiin ja kysymyksiin ja käyttäjä voi reagoida palautteeseen vastaamalla kommentteihin. Sivustolla on myös työkaluja joilla omaa toimintaa voi dokumentoida. Sivustolla pystyy esimerkiksi pitämään kirjaa ravintoloista, joissa käyttäjä vierailee ja merkitsemään ylös maistettuja oluita. Tiedot kootaan yhteen tietokantaan, jossa voi esimerkiksi selailla kuinka moni on arvioinut tiettyjä oluita tai merkinnyt käyneensä tietyssä ravintolassa tai kirjoittanut ravintola-arvion. Omia tilastoja voi vertailla muiden tilastoihin ja lisäksi omia tietoja kirjaamalla voi ikään kuin pitää 37 Hyvää verkko- opetusta etsimässä / Mielekäs oppiminen ja verkko- opiskelu 2003, 34. Sivu 17 / 30

18 päiväkirjaa esimerkiksi omista maistetuista oluista. Tämäkin ominaisuus tukee reflektiivisyyttä, koska sen avulla sivuston käyttäjä voi itse arvioida omaa olutharrastustaan. Kuva 7. Käyttäjän oma tilasto ravintolakäynneistä. Kuva 8. Kuukauden juodut ja juovot. Tilasto kuukauden aikana tehdyistä arvioista ja juoduista oluista käyttäjien mukaan. 8. SIIRTOVAIKUTUS Olutopas auttaa käyttäjiä ymmärtämään olutkulttuuria ja oluen juontia. Ensinnäkin Olutwiki on hyvä tietopankki, josta helposti ja nopeasti voi löytää perustietoa oluesta ja muusta siihen liittyvästä. Olutopas antaa myös neuvoja olutanalyysien tekemiseen. Näiden neuvojen kautta sivuston käyttäjä voi pyrkiä harjoittamaan neuvoja käytännössä. Omista kokemuksista voi raportoida olutoppaaseen, ja näin muutkin käyttäjät voivat hyötyä toisten kokemuksista. Koska Olutopas ei ole varsinainen verkkokurssi siinä ei ole varsinaisia tehtäviä, joita tekemällä voisi oppia asioita, joita voisi soveltaa autenttisiin tilanteisiin. Kuten jo aikaisemmin raportissa totesimme, olutanalyysien kirjoittamisen voi kuitenkin nähdä muistuttavan tehtävien tekemistä. Siirtovaikutusta vahvistaa, jos ympäristö tukee ongelmanratkaisutaitojen sekä itseohjautuvan oppimisten taitojen kehittämistä. 38 Olutanalyysien kirjoittamisen sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti voi ainakin jossain määrin nähdä tukevan näitä taitoja. 38 Mielekkään oppimisen kriteerit. Sivu 18 / 30

19 Tärkeää on huomata siirtovaikutuksessa se, kuinka hyvin asia on opittu. Toisena keskeisenä asia on se, kuinka hyvin ihmiset ymmärtävät oppimaansa sen sijaan, että pelkästään opettelisivat ulkoa asioita tai noudattaisivat etukäteen annettuja menettelytapoja. Olutoppaassa opittua pyritään soveltamaan. Oppaasta voi hakea informaatiota, jota soveltaa käytännössä. Olutoppaaseen voi myös lisätä soveltamisesta esiin nousseen informaation. Esimerkiksi uusi olutharrastaja voi hakea oluen maisteluun liittyviä vinkkejä oikeanlaisen olutlasin valitsemisesta. Löydettyään neuvot ja vinkit olutharrastaja maistelee ja analysoi juotua olutta suositellusta lasityypistä. Maistelusta esiin nousseet havainnot ja mielipiteet olutharrastaja jakaa taas olutoppaassa muiden iloksi ja hyödyksi. 39 Siirtovaikutus on siis tehokasta silloin, kun oppilas onnistuu havaitsemaan oppimisprosessissa sen, kuinka liittää oppimiaan asioita toisiin tilanteisiin. Tärkeäksi katsotaan myös se, että oppilas ymmärtää itseään paremmin oppijana. Olutoppaan sisältämät on työvälineitä (Olutwiki, foorumi, olutananalyysit) auttavat kehittämään siirtovaikutuksen edellyttämiä asioita. Olutoppaassa on paljon vinkkejä harrastusta aloittaville ja yleisluontoisten perustietojen lisäksi hyvinkin konkreettisia neuvoja siitä, miten olutharrastus kannattaisi aloittaa. Oppaassa on esimerkiksi Aloitustyylit -sivu, jossa annetaan olutkulttuurista kiinnostuneille aloittelijoille yksilöllinen harjoitusohjelma eri makuisiin oluisiin perustuen henkilön aikaisempiin makumieltymyksiin esimerkiksi limonadista tai siidereistä pitäneitä henkilöitä neuvotaan aloittamaan maistelu aromatisoiduista oluista ja siirtymään niistä pikkuhiljaa ylemmille tasoille esimerkiksi sahdin tai bock-oluiden pariin. 40 Tällaisia vinkkejä voi suoraan hyödyntää sivuston ulkopuolisessa maailmassa ja niiden avulla harrastus on helpompi aloittaa kuin sattumanvaraisella maistelulla. Kuva 9. Olutoppaan Aloitustyylit-sivu. Koska Olutopas ei ole autenttisesta elämästä erillään oleva oppimisympäristö, siirtovaikutusta voi lähestyä myös erilaisesta näkökulmasta. Olutoppaassahan on paljon autenttisten tilanteiden 39 Miten opimme 2004, Olutopas s.a. Sivu 19 / 30

20 kuvausta ja sivuston monet toiminnot perustuvat nimenomaan siihen, että oikeat tilanteet kirjataan sivustolle. Samanaikaisesti kun käyttäjät kirjaavat omia tietojaan sivustolle he toki voivat saada apua toisten kirjaamista tiedoista. 9. YKSILÖLLISYYS Käyttäjät ovat erilaisia, joten oppiminen on erilaista eri yksilöiden kohdalla. Olutoppaassa hyvänä asiana yksilöllisen oppimisen näkökulmasta voi pitää pluralistista ja vivahteikasta jäsenkantaa, koska sivusto voi käyttäjien päivittämien tietojen avulla palvella yhä suurempaa käyttäjäkuntaa. Tällöin eri henkilöille voi löytyä omia haasteita sivustolla olevista aiheista ja informaatiosta. Näihin haasteisiin paneutumisen voi katsoa ruokkivan oppimisprosessia. Vaikka Olutoppaan käyttäjät ovat yksilöllisiä ja taustoiltaan erilaisia, heitä kaikkia yhdistää kuitenkin yksi tekijä: kiinnostus olutta kohtaan. Sivustona Olutopas tukee yksilöllisyyttä muutamallakin eri tavalla. Ensinnäkin sivuston ulkoasua on ajankohtaista-osiossa mahdollista muokata niin, että itselle tärkeimmät asiat saavat parhaan näkyvyyden sivun yläosassa. Sivustolla esitetään myös tietoa niin wiki-muodossa kuin foorumien viestiketjuissakin, joten jossain määrin käyttäjä voi itse valita kummasta hän tietoa lähtee ennemmin hakemaan. Kukin käyttäjä näkee myös omasta osiostaan itse tallentamiaan tietoja kuten esimerkiksi tiedot oluista, joita on itse juonut. Ja viime kädessä käyttäjä voi itse päättää, tallentaako arvioita ja pisteytyksiä vai lukeako passiivisemmin Olutoppaan sisältöjä. Olutopas on siis ympäristönä erilainen kaikille oppijoille, mikä on yksi määritelmistä yksilöllisen oppimisympäristön suhteen. 41 Kuva 10. Olutoppaan Ajankohtaista-sivu. 41 Mielekkään oppimisen kriteerit. Sivu 20 / 30

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Oppijakeskeisen mielekkään oppimisen seitsemän ominaisuutta

Oppijakeskeisen mielekkään oppimisen seitsemän ominaisuutta Oppijakeskeisen mielekkään oppimisen seitsemän ominaisuutta professori David. H. Jonassenin (PennState Un.), (1995) esittämät universaalit elinikäisen oppimisen ominaisuudet : lisäyksenä ( ETÄKAMU-hanke

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Johdatus historiatieteeseen

Johdatus historiatieteeseen Johdatus historiatieteeseen Verkkokeskustelulla tuettu luentosarja Jari Ojala jaojala@campus.jyu.fi Lähtökohtia Historian perusopintojen massaluento Kurssin yleiset tavoitteet: Kehittää teoreettista ajattelua

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Sosiaalinen media? Yhteisöllisen työskentelyn kolmio

Sosiaalinen media. Sosiaalinen media? Yhteisöllisen työskentelyn kolmio Sosiaalinen media wiki, blogit ja muut yhteisölliset verkkotyövälineet Sosiaalinen media? vuorovaikutusta ja viestintää vertaistuotantoa ja yhdessä tekemistä avoimuutta ja jakamista yhteisöllisyyttä ja

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa

Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa http://collab0708.wordpress.com Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa Pedagogisen toimintamallin esittelyä 4.9.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen Web-weaving - Web weaving on työskentelytapa,

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Uusi kirjoittaminen yhteisöllistä tuottamista ja osallistavaa kommunikointia Outi Kallionpää

Uusi kirjoittaminen yhteisöllistä tuottamista ja osallistavaa kommunikointia Outi Kallionpää Uusi kirjoittaminen yhteisöllistä tuottamista ja osallistavaa kommunikointia 6.2.2017 Outi Kallionpää Mitä on kirjoittaminen? Miten kirjoittamista voi oppia ja opettaa? Uusi kirjoittaminen tekniset taidot

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Lehtori Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen arviointi Tavoite on, että opiskelija tietää, mitä osaa ja mitä hänen on vielä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Miten yhteisö toimii verkossa?

Miten yhteisö toimii verkossa? Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke 1 Miten yhteisö toimii verkossa? Erja Saarinen Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatioseminaari, Posio 16.-17.12.2002 Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot